Kontaktai      Rašykite mums       KK TV       Siūlo darbą       Foto       Prenumerata Lietuviškai По-русски English
turgelis.net
2021 Rugsėjis 18 Šeštadienis
 

Zigmas Vaišvila. RŪTA GAJAUSKAITĖ. In memoriam papildant, 2015-02-03

2015-02-03 08:21 | Nuomonių ringas | Komentarų (49)

Dr. Rūta Gajauskaitė buvo aktyvi kovotoja prieš pedofiliją. KK nuotr.

Žmogaus netektis dažnai būna netikėta. Ji suvienija, priverčia stabtelti ir susimąstyti.

Sutikdama 2015 metus Rūta Gajauskaitė, tvarkėsi archyvą ir lyg nujausdama savo išėjimą, kolegoms, Aukščiausiosios Tarybos deputatams ir signatarams, palinkėjo meilės: „Gyvenimas be meilės… neturi jokios prasmės…“ O pradėjo Rūta šiuos savo palinkėjimus Nobelio literatūros premijos laureatės Vislavos Simborskos eilėraščiu „Kaip aš dabar jaučiuos?“, kurio pirmąjį posmą leiskite perskaityti:

Kada manęs paklausia, kaip aš dabar jaučiuos,

Aš atsakau: „Dar ačiūdie“, o širdyje juokiuos.

Juk aš turiu artritą, bet tai ne viskas dar.

Mane širdis kankina, ir dūstu jau dabar.

Ir pulsas mano silpnas, ir daug cholesterolio…

Bet tai – juk mano metai taip mane kankina.“

Kodėl šiuos Rūtos palinkėjimus atidžiau perskaičiau tik po mėnesio – tą vakarą, kai ji iškeliavo? Visada pritrūksta laiko ir dėmesio artimam žmogui. O ji tik 11 metų vyresnė nei aš.

Ne visiems pakako kantrybės diskutuoti su principingąja Rūta Gajauskaite, suprasti ją. Retas pagalvojome, kokia ji nežmoniškai kantri, galinti rasti tinkamą žodį, patarti, atiduoti paskutinį savo rublį ar litą tam, kam jų labai reikia ir reikia būtent tada, kada reikia. Ne po to, kai jau žmogui nebereikia ar vėlu. Ją reikėjo nors šiek tiek pažinti. Ir sąžiningai suprasti tai, kad ji buvo pirmos grupės invalidė. Neįgalioji – sakome šiais laikais. Bent šiek tiek daugiau pagarbos jai, jos žinioms ir jos būklei galėjome parodyti visi mes. Ir medikai – paskutiniąją savaitę, naktį. Ir visiems būtų buvę tik geriau – ir bendražygiams, ir oponentams. Ir Rūtai.

Pirmą kartą su Rūta Gajauskaite susidūriau tiesiogine šio žodžio prasme 1988 m. dar iki Lietuvos Persitvarkymo Sąjūdžio pradžios. Mokslų akademijoje po pirmosios ar antrosios „Žemynos“ ekologijos klubo diskusijos su tuometės valdžios ir Ignalinos AE atstovais apie Černobylio AE avarijos pasekmes Lietuvoje, jų slėpimą nuo žmonių ir Ignalinos AE situaciją. Rūta „nučiupo“ mane belipantį laiptais žemyn link išėjimo. Užsipuolė, kad nepasakiau dar to, ir to, ir to… Pažintis prasidėjo lyg ir nuo nepasitikėjimo. Tačiau išsikalbėjome. Susikalbėjome. Kiti mudviejų žingsniai jau buvo bendri ir paprastesni. Steigiant Lietuvos žaliųjų koordinacinį judėjimą, Lietuvos žaliąją partiją,… Ir be abejo, Sąjūdžio veikloje, Aukščiausioje Taryboje, dabar… 1989 m. Rūta pakvietė mane dėstyti jos vadovaujamoje pirmojoje Ekologijos ir gamtosaugos katedroje Lietuvoje.

Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios Tarybos deputate Rūta Gajauskaitė buvo išrinkta Lazdijų rinkimų apygardoje jau po Kovo 11-osios – trečiame ture 1990 metų balandžio 21 dieną. Tuo metu buvo rimtesni rinkimai – juos laimėdavo, tas, už kurį balsuodavo didesnė pusė visų apygardos rinkėjų. Po trijų dienų buvo patvirtintas Rūtos mandatas, kurį dar po trijų jos darbo dienų parlamente LKP frakcija pareikalavo atimti dėl Rūtos komentaro apie antiblokadinį įstatymą. Sąjūdžio deputatų dauguma šį pasiūlymą atmetė. Tuomet R. Gajauskaitę svarstė Etikos komisija. Tuo metu po balandžio 20 d. įvykių spaustuvėje Maironio gatvėje Vilniuje gulėjau ligoninėje ir nedalyvavau tose „batalijose“. Emocijų įkarštį atspindėjo deputato J. V. Paleckio kreipimasis į Rūtą: „…jei nepasakei, tai gal taip pagalvojai?…“ Mokėmės parlamentarizmo.

Šios deputatės aktyvumo ją rinkusiame Lazdijų rajone, kuriame daug emocijų buvo ir dėl to, kad jame buvo ir garsusis Lazdijų pasienio postas, galėjo pavydėti kitų apygardų rinkėjai.

Rūtos Gajauskaitės tiesos siekio ir neapykantos melui, neteisybei paragauti teko ne tik Algirdo Brazausko vadovaujamai partijai, bet ir Vytautui Landsbergiui. Kodėl šie žmonės retai su ja susikalbėdavo? Taip, Rūta buvo bekompromisė. Tačiau tik ten, kur ir turėjo tokia būti. Ir jos jautrumas buvo daug kartų didesnis. Jautrumas, visų pirma, bėdoms ir nelaimėms tų, kuriems labiausiai reikėjo pagalbos ir paramos – neįgaliesiems, prievarta išsiųstiems ir nukentėjusiems Černobylyje, Afganistane,…. Kauno merui Sauliui Griciui, buvusiam Kauno „Atgajos“ ekologijos klubo vadovui, jo mirties ar žūties išvakarėse Rūta, kurios patarimo paprašė Saulius, pasisiūlė padėti jam skubiai nelegaliai prie Lazdijų kirsti Lenkijos sieną. Saulius atsisakė vykti iškart, paprašė palaukti rytdienos. Kad vyktų drauge su šeima. Rytojaus dieną Saulius iškeliavo jau nežemiškon kelionėn…

Ir pernai Rūta dalijosi savo pirmos grupės neįgaliosios pašalpa, nesignatariška pensija su tais, kurie pirmieji ir be politinės reklamos surado ir sužymėjo mūsų tremtinių kapus, tyliai ir kukliai tęsia šį savo triūsą ir šiandien be skambių akcijų ir pavadinimų „Misija – Sibiras“.

Žmones, kuriems reikia paramos ar patarimo, traukte traukė prie Rūtos. Vargu ar įmanoma buvo įveikti Rūtą jos dvasios stiprumu ir tiesos jausmu.

Drįsiu teigti, kad tie, kurie su ja nesusikalbėjo, visų pirma, kalti buvo patys. Juk Rūta niekada nesiekė ką nors apgauti ar pergudrauti. Be abejo, ji – moteris. Todėl tai jai padėdavo kantriai ir nuosekliai siekti tikslo. Prasmingo tikslo.

Tie, kas ją užsipuldavo, nesusivaldydavo, net nežinodami jos labai sudėtingo gyvenimo, privalėjo suprasti, kad ji ne tik moteris, bet ir tai, kad jai ir dėl fizinės būklės neišpasakytai sunkiau nei tam ar tai, kas ją užsipuldavo ar kerštaudavo. Rūtos stiprumas buvo kažkoks antgamtinis. Ne tik dėl to, kad tik Viešpaties žinomais keliais ir dėl pačios Rūtos stiprybės, žinių, netradicinio gydymo ir užsispyrimo visiškai sulaužytame stubure ji nežinia kaip atstatė nutrauktų ar kitų nervų funkcionavimą. Ji dalino savo žinias ir patirtį visiems, kam tik spėjo. Ne vienas jau praradęs viltį ir piktos ligos atveju po Rūtos patarimų maloniai nustebindavo ir save, ir medikus, neberadusius ankstesnės paciento diagnozės pėdsakų.

Rūta gimė Kaune pokario metais. Jos tėveliai turėjo nedidelę siuvyklėlę prie Soboro, kurioje ir gyveno. Šias patalpas tvarkydavo moteris, dirbusi šalia buvusioje ligoninėje. Vieną dieną atėjusi iš ligoninės ji neberado Rūtos tėvelių. Juos ką tik buvo suėmę ir išvežę. Ar dar blogiau kas nutiko. Moteris rado tik kūdikį – Rūtą. Ir tapo Rūtos mama.

Rūta patyrė, ką reiškė ir antrosios mamos sulaikymas Kauno KGB, jos kančia ir tyčiojimasis iš jos, kaip moters. Ši kančia baigėsi „kompromisu“ – moteriškių, kaip sakydavo Rūta, išsikraustymu iš jų būsto, užleidžiant jį kankintojui. Rūtos mamos, karo metais rizikavusios ir išgelbėjusios iš geto net 12 žydų tautybės berniukų, gyvenimas ir po karo buvo nesibaigiantis voverės bėgimas uždaru ratu. Reikėjo išgyventi, išmaitinti ir užauginti dukreles. Todėl Rūta žinojo ir suprato, ką reiškia kabintis į gyvenimą. Ji žinojo tikrąją gyvenimo kainą, todėl visą save atidavė tiems, kuriems labiausiai to reikėjo.

Sudėtingos studijos TSRS prokuratūros institute Maskvoje taip pat vos nesibaigė labai blogai Rūtai. Nomenklatūra netikėtus R. Gajauskaitės disertacijos „Gamtosauginių įstatymų pažeidimų, sukėlusių atmosferos oro ir vandens užteršimą, kriminologinė charakteristika“ darbo rezultatus suprato kaip antitarybinę veiklą. Mat Tarybų Sąjungoje viskas turėjo būti tik gerai. Užsistojo ją žydų tautybės vadovė. Gal Dievas grąžino Rūtai skolą už Mamos pasiaukojimą?

Tie, kurie Rūtą beatodairiškai puolė, turėtų atsigręžti ir į savo sąžinę. Kviečiu jaunimą, surašiusį prašymą Kauno miesto apylinkės prokuratūrai dėl galimo diskriminacijos ir neapykantos kurstymo R. Gajauskaitės sudarytame paskaitų rinkinyje “Sodoma ir Gomora”, atsiprašyti Rūtos. Suprantu, kad jie tai padarė ne patys sumastę. Būtų gražu ir pamoka jums patiems, mielieji, viešai ar bent patiems sau pasakyti, kodėl jūs taip pasielgėte?

Paskutiniosios savaitės įvykiai – pati skaudžiausia pamoka, kainavusi Rūtos gyvybę. Mano tėvukas buvo tikras medikas. Todėl nesupratau ir niekada nesuprasiu, kad medikas galėtų atsisakyti teikti pagalbą.

Pernai Rūtą visapusiškai ir skaudžiai slėgė nebaigta nagrinėti jos byla teisme. Tikiuosi, Lietuvos Aukščiausiasis Teismas, lapkrityje priėmęs Rūtos kasacinį skundą, pasinaudos savo sukurtu precedentu ir išnagrinės jį, net ir mirus jai. Tai ir mūsų visų garbės ir savigarbos klausimas. Prokuratūra, pirmosios ir apeliacinės instancijų teismai „nematė“ M. Milinienės skunde to, kad R. Gajauskaitė straipsnyje net neminėjo V. Milinio, dėl kurio galimo šmeižto buvo „užsukta“ ši teisėsaugos karuselė. Dėl tų pačių aplinkybių M. Milinienei pabandžius padvigubinti „rezultatą“ dar vienu ikiteisminiu tyrimu, prokuratūra ir teismai nebesutiko „eksperimentuoti“ – nepradėjo ikiteisminio tyrimo. Norėtųsi, kad ir antstoliai, skubėję vykdyti išieškojimą iš Rūtos, ir tie, kurie jiems perdavė vykdomuosius raštus, dar nesulaukus kasacinio skundo padavimo termino pabaigos, atsigręžtų ir į savo sąžinę.

Šią perdėm aštrią ir skaudžią, nuolat dirbtinai „pakaitinamą“ istoriją Lietuvoje laikas pabaigti. Visiems pabaigti. Be abejo, būtina ištirti žmogžudystes, žinoti mergaičių likimą. Bet visa kita – tai akivaizdžiai dirbtina.

Tebūnie Rūtos išėjimas priežastimi visiems susimastyti ir baigti šias nesveikas emocijas. Baigiame prarasti Lietuvą, o dirbtinai susipriešinti vis skęstame šioje ir naujose istorijose be pabaigos. Baikime visas šių ir referendumo žmonių persekiojimo bylas. Prokurorai ir teisėjai, gerbkite save ir savo profesijas. Negi jums dar nepabodo būti pastumdėliais ir visiškai be savigarbos!? Pasakykite – Ne! Neleiskite iš Jūsų tyčiotis!

Leiskite baigti Rūtos mums surašytos atmintinės dalimi:

Pati gražiausia diena? Šiandien.

Pats lengviausias dalykas? Suklysti.

Pati didžiausia kliūtis? Baimė.

Pati didžiausia klaida? Nuleisti rankas.

Visų blogybių šaknis? Savanaudiškumas.

Prasmingiausias laiko leidimas? Darbas.

Didžiausias pralaimėjimas? Nusiminimas.

Geriausi mokytojai? Vaikai.

Svarbiausia būtinybė? Bendravimas.

Kas jus daro laimingu? Būti naudingu kitiems.

Didžiausia paslaptis? Mirtis.

Gražiausias iš visų dalykų? Meilė.

Zigmas Vaišvila

Komentarai

 

 

 
 1. Alfa rašo: VSD vadovybė nepajėgi, bet „keisti pavaduotojų nėra tikslo“.

  o kodėl VSD nepajėgi?
  ar kad turi atsiskaityt Seimo Nacionalinio Saugumo pirmininkui A.Paulauskui, kgb sūnui? Ar ne geriau tiesiai Kremliaus sinagogai?

  O ar yra tarp šių prokurorų bent keli ne Paulausko globojami?
  Kol Liaučius su prkuroru Dūda darė iš Kusaitės “teroristę…
  Kol Jasaitis su Paulausku gaudė “Vilniaus brigadą”… pakol jos nariai palindo po “organizuotu” verslu…
  kol Verseckas 10 metų tempė Uspaskio bylą, kol šis atsidūrė Europos parlamente…
  kol Ivanauskas iš Ulbinaitės lipdė “valstybės išdavikę’…
  kol korupcijos tyrėjas M.Dūda su kontrabandininkais tarėsi…
  Kol N.Florova įrodinėjo žudikų nekaltybę, nors turėų būt atvirksčiai, nes ji prokurorė, o ne advokatė…
  Kol rezonansines mafijos bylas vilkina Zdislav Tomaševski..
  Kol Tomas Meškaukas sulaiko “agurkinius” tik porai mėnesių…
  už tokius kiekius narkotikų, už kuriuos jie sėst turėtų 15 metų…
  gal tik tam, kad prisimintų kas čia “vierchas” tikrasis.. gal kad pasidalintų, kas žino?
  Organizuoto nusikalstamumo gaujos siautėja netrukdomos, narkotikų srautai per Lietuvą plaukia, mafijos bosai kuria čia net savus tranzitinius bankus narko biznio pinigų srautams … Kodėl čia? nes turi gerą stogą?..

  Prezidentė bent bankus papurtė… Oi koks triukšmas sukilo!!

  Kiek sustojo kontrabanda, bet ir tai ne mūsų prokuratūros dėka…

  Thumb up 3 Thumb down 2

 2. O štai mūsų įžymieji (tarybiniai?) prokurorai. Galimai vis dar Artūro Paulausko, didžiojo “kovotojo” prieš Vilniaus Brigadą”, o dabar vyriausio saugumiečio seime, globojami.

  Prokuratūros
  Lietuvos Respublikos generalinė prokuratūra
  Organizuotų nusikaltimų ir korupcijos tyrimo departamentas

  Vyriausiasis prokuroras Antanas Stepučinskas
  Prokuroras Mindaugas Dūda
  Prokurorė Nijolė Frolova
  Prokuroras Gintas Ivanauskas
  Prokuroras Gintaras Jasaitis
  Prokuroras Aleksandras Kazakovas
  Prokuroras Justas Laucius
  Prokuroras Adas Laurikėnas
  Prokuroras Aidas Mažeika
  Prokuroras Tomas Meškauskas
  Prokuroras Gintaras Plioplys
  Prokuroras Rolandas Stankevičius
  Prokuroras Zdzislav Tuliševski
  Prokuroras Artūras Urbelis
  Prokuroras Saulius Verseckas

  Thumb up 3 Thumb down 0

 3. Tyrimas dėl valstybės paslaptį sudarančios informacijos atskleidimo Generalinės prokuratūros Organizuotų nusikaltimų ir korupcijos tyrimo departamente buvo pradėtas šių metų spalio 31 dieną, jį atlikti buvo pavesta Specialiųjų tyrimų tarnybai (STT).
  Būtent STT agentai pasižymėjo žygiu prieš žurnalistus. BNS žurnalistės Jūratė Skėrytė ir Jūratė Damulytė apklaustos STT. Apklausos truko po kelias valandas. J. Skėrytė išvesdinta iš Seimo, kolegų akivaizdoje. J. Damulytės namuose ir garaže atliktos kratos. Gausios kritikos sulaukusi STT laikosi pozicijos, esą visos priemonės buvo proporcingos.

  Thumb up 3 Thumb down 0

 4. Palikime ta str. kaip duokle išėjusiam .. Blogai kad ta duokle atiduoda toks kaip Z.Vaišvila ..neturėtų tokie perfrazuotojai ,..teptis rankų prie to kas kitiems galbut sukelia tik išėjusio sopulį. Politikos pagalba galima suvulgarinti ir pati švenčiausiajį . Gėda zigmuti gėda .! tokia diena ne apie tai reikia kalbėti .!

  Thumb up 2 Thumb down 10

 5. ACIU VAISVILAI UZ GRAZU STRAIPSNI TO GAJAUSKAITE NUSIPELNE JI BUVO TIESA SAKANTI MOTERIS O TIE BESIRDZIAI NORINTIS DAR PRALOBTI GAUTI PINIGU BET KOKIU BUDU TEISMAIS IR ANSTOLIAIS GASDINDAMI GERBIAMA GAJAUSKAITE NIEKO NELAIMES BET DAR DAUGIAU SUSILAUKS ZMONIU NEAPYKANTOS

  Thumb up 18 Thumb down 2

 6. Dovid Katz’o globojami ANTIFA (antifašistai, nekenčiantis nacionalinių valstybių, išskyrus Rusją ir Izraelį) ir ANARCHIJA ruošia mums, ypač Kaunui siurprizų:
  iš anarchija lt
  Kaunas su žydrais, juodais ir raudonais: antifašistai kviečia protestuoti prieš LTJS eitynes
  aktyvizmas

  Vasario 16-ąją Lietuvos tautinio jaunimo sąjunga (LTJS) Kaune organizuoja tradicines eitynes: prisidengę trispalvėmis skleidžia ksenofobiškas, rasistines, homofobiškas ir seksistines idėjas. Antifa.lt kolektyvas kviečia visus, nepritariančius teiginiui “Lietuva – lietuviams” prisijungti prie protesto prieš LTJS. Eitynių metu, 15val. antifašistai ir jiems prijaučiantys renkasi Miesto sode (priešais Kauno miesto savivaldybę).
  Nors eitynių dalyviai, taikydamiesi prie kintančio politinio klimato, nusiplėšia nacistinius antsiuvus, nebekilnoja dešinės rankos ir neberėkia antisemitinių šūkių, pagrindinė jų žinutė išlieka: Lietuvos teritorija ir diskursas priklauso baltam grynakraujui heteroseksualiam vyrui – arijui, o likusieji gali tik jam pritarti ir prie jo prisitaikyti arba nešdintis iš čia. Bet kas, kas priešinasi vieninteliam “teisingam” pasakojimui, turi būti prijaukintas arba sunaikintas. Valstybės atkūrimo dieną, kurią tarpukariu kartu švęsdavo lietuviai, žydai, rusai ir vokiečiai, į Kauno gatves pasipils fašistai su šūkiais “Ne rytams ir vakarams, Lietuva – Lietuvos vaikams” bei “Lietuva lietuviams”. Pasėję baimę Laisvės alėjoje ir Vilniaus gatvėje, vakare jie rinksis į koncertą, kuriame tarp kitų koncertuos ir “baltųjų pasipūtėlių” (White Pride) grupė “Baltas triukšmas”.
  Antifa.lt kviečia nelikti abejingiems fašizmo problemai. Naiviai tikintis “nekelti įtampos” ji neišnyks – vienintelis efektyvus būdas kovoti su fašizmu yra aktyviai pasisakyti prieš jį ir parodyti ksenofobams, kad Kauno gatvėse jie nėra pageidaujami. Ypač kviečiami prisijungti tie, kuriuos nacionalistai yra niekinamai išvadinę “žydrais, juodais, raudonais ir taboro čigonais” – LGBTIQ asmenys, Lietuvoje gyvenantys nelietuvių tautybės žmonės, visi pritariantieji kairiosioms idėjoms.

  Thumb up 4 Thumb down 1

 7. gal ir Garliavos žudikai siejasi su “Vilniaus brigada”? Juk nesenai du Vilniaus brigados ryšininkai buvo atvykę iš Maskvos ir net pilietybę jiems davė Pakso Vidaus reikalų ministras. Po to iškart atsistatydino.

  nejau ir mūsų Prokuratūra jų replėse? Gal Paulauskas tik suvaidino tą kovą prieš Vilniaus brigadą su tuo Dekanidzės teismu? Piaras? Gal ir kova prieš Ulbinaitę tik bandymas susigrąžint VSD, kaip buvo prie Pociūno? Juk prokuroras Ivanauskas “tyrė” VSD su SNTT pagalba… o kas iš tos Grinos VSD, jei jam reik Paulauskui atsiskaityti? Kodėl ne tiesiai Kremliui?

  Thumb up 5 Thumb down 7

 8. vadinasi, prieš spaudos ir nuomonės laisvę Lietuvoje kirviu kovojama lygiai taip pat kaip ir Paryžiuje. Tik ten terorizmas buvo pridengtas musulmonų religija. Jei kas suskaičiuotų nožudytus pas mus, tai gautųsi kur kas daugiau, nei ten kur bombomis ir kalašnikovais žudė.

  Gerai, kad Vaišvila atskleidė paslaptį.

  Nejau ir prokuratūra bijo tos “Vilniaus brigados vyrukų, kad susemia ir tuoj pat pleidžia kaip “agurkinius”, kad nekliudytų narko trafikui?

  Thumb up 4 Thumb down 0

 9. Ar reikalingas tyrimas, kad Rūta Gajauskaitė būtų apkaltinta neapykantos kurstymu?
  politika
  Š.m. balandžio mėnesį Kaune įsikūrusi leidykla „Naujasis lankas“ išleido buvusios LR Aukš čiau sio sios Ta ry bos-At ku ria mo jo Sei mo de pu ta tės sudarytą knygą „Sodoma ir Gomora“. Knygą finansiškai parėmė N. Sadūnaitė ir A. Svarinskas, o platinti ėmėsi M. Murzos nacionaldarbininkai. Lietuvos nacionalinėje M. Mažvydo bibliotekoje ji padėta skyriuje „Medicija“, o knygos anotacijoje rašoma: „Knyga apie homoseksualumo priežastis, seksopatologiją, gėjų judėjimą ir pan.“

  Kiek kitaip apie šį leidinį kalba VLNDS (murzininkų) spaudos tarnyba: „Knygoje ,,Sodoma ir Gomora“ rašoma apie šiandien Lietuvoje ir visoje Europoje aktualią paleistuvystės problemą. Prisidengę „lygių galimybių“ bei ,,kitos orientacijos“ iškaba, šiandieniniai seksualiniai ištvirkėliai – gėjai ir lesbietės – siekia savo iškrypusį elgesį išplėsti už sveiko proto ribų“.

  Tuo tarpu Tolerantiško jaunimo asociacija, kuri vienija jaunimą veiklai prieš visų rūšių diskriminaciją, pareiškė kitokią nuomonę: „Knygoje pateikiama šališka ir melaginga informacija, kurios tikslas – kurstyti neapykantą homoseksualiems žmonėms, skatinti jų diskriminavimą. Knygoje homoseksualūs žmonės vadinami ligoniais, iškrypėliais, vaikų tvirkintojais, amoraliais ir nevisaverčiais asmenimis, jie kaltinami sąmokslo rengimu ir savo lytinio elgesio propagavimu“. Tolerantiško jaunimo asociacija kreipėsi į teisėsaugos organus, ir Kauno miesto apylinkės prokuratūra pradėjo ikiteisminį tyrimą dėl galimo diskriminacijos ir neapykantos kurstymo Rūtos Gajauskaitės sudarytoje knygoje „Sodoma ir Gomora“.

  Prisipažinsiu, šios knygos neskaičiau, tik girdėjau, kad joje patalpintas ilgas aktyvaus piketų prieš homoseksualizmo plitimą Lietuvoje organizatoriaus, Šv. Pijaus X brolijos kunigo E. Naujokaičio straipsnis (na, turbūt tikrai ne medicininis) ir „Gėjų manifestas“ – satyrinis grupuotės „Gay Revoliutonary“ straipsnis, kadaise paskelbtas radikalios pakraipos gėjų žurnale „Gay Community News“ (šiuo „manifestu“ nuolat manipuliuoja pati R. Gajauskaitė, žr. leidinį „XXI amžius“).

  Prisipažinsiu: tam, kad galėčiau apkaltinti R. Gajauskaitę neapykantos kurstymu, man tos knygos skaityti visiškai nereikia, man užtenka ir keleto šios autorės straipsnių rasistiniame skinhedų portale „Blood&Honour“. Šiuose opusuose so cia li nių mokslų teisės daktarė (!), docentė (!!), Ne pri klau somy bės ak to sig na ta rų klu bo na rė (!!!) naudoja tą pačią retoriką, idėjas ir posakius, kurie įprasti fašistuojantiems interneto komentatoriams, visaip užgauliojantiems kitataučius ir gėjus.

  Pvz., straipsnyje „Parodyk man stulpą…“ rasime tokį neapykanta trykštantį pasažą: „Už demoralizacijos fronte nepavykusią pederastų akcija bandoma atsirevanšuoti visais šonais: leidimo nedavusį merą J. Imbrasą „tolerantai“ tąso su interpeliacijomis. Labai norėtų saviškį ten įkurdinti, tai jau iškrypėlių festivaliais nuskambėtų Lietuva, kaip ir gėjų klubais (viešnamiais?) – nūnai pačiais prašmatniausiais ES!“ Štai melagingo ir patologiško antisemitizmo pavyzdys: „Už 600 metų ramaus ir kūrybiško gyvenimo Lietuvoje žydai atsimokėjo KP sukūrimu, kruvinojo teroro banga 1940 metais ir tautos genocidu 1945–1990 metais. Šito tauta dar neužmiršo.“ O štai – bandymas apginti smurtautojus ir kartu raginimas vyti iš šalies kitataučius: „Jaunimas (kovo 11-osios eisenos dalyviai, skinhedai – aut. past.) tai mato ir siekia atstatyti pažeistas lietuvių teises. Juk daugiau niekur Žemėje nėra, kad užsilikę okupantai reikalautų privilegijų. Tik vienoje Lietuvoje! Ir pasirodo priminti nekviestiems sveteliams, kad grįžtų namo – negalima. Tai įvardinama kaip tautų nesantaika, rasinė bei etninė neapykanta.“ Autorė nė kiek nesivaržydama pateikia mums visą standartinės nacių ideologijos rinkinį, jos tekstai akivaizdžiai kursto neapykantą komunistams, kitataučiams (daugiausia žydams ir rusams) ir homoseksualams.

  Nesu joks advokatas ar prokuroras, tačiau net paprasto skaitytojo akį rėžia atvira R. Gajauskaitės homofobija, antikomunizmu pridengta rusofobija ir antisemitizmas. Ir nebereikia nagrinėti jokių „Sodomų ir Gomorų“.

  Thumb up 2 Thumb down 7

 10. apie kokį jaunimo skundą Prokuratūrai čia Zigmas kliedi? Iki to, kad kad kažkas negydęs ar net padėjęs rūtai iškeliaut į aną pasaulį? Pašalino lyg kokį Džoną Kenedį?
  Sodoma ir Homora brošiūra buvo išleista 2008 metais ir gėjų lyga palyginti labai ramiai sureagavo.
  Tačiau kur kas “jautriau” sureagavo Dovydo Katz’o (ar tai tas pats iš buvusių Vilniaus Brigados “vierchų” ar tik bendravardispavardis, nepatvirtinsiu) globojamų ANTIFA ir ANARCHIJA grupuočių. Gal dar NEOKAIRĖ, kurioje taip reiškiasi Nida Vasiliauskaitė, Bielskis, Klimka.
  Vat Klimka sukėlė tikrą skandalą kuomet teatro kritikas ir poetas Valdas Gengaudas parašė kritinį straipsnį “Literatūroj ir mene” Varno spektakliui pagal švedo pjese antrašte “MAMA, AŠ PYDARAS IR AŠ TUO DIDŽIUOJUOSI”.

  Po poros mėnesių sužinojom – Valdas Gedgaudas mirė netikėta mirtim. Gražus vyras apie 40. Jokių tyrimų, nieko. Nes neturėjo tokios atkaklios kaip Pociūnas žmonos.
  Panašiai netikėtai numirė ir Šapranauskas, mėgdavęs pasišaipyt iš visų “netradicinių” .
  Panašiai buvo išvežtas į Izraelį geriausias “Dviračių žinių” prodiuseris, kūręs nepaprastai jukingus tekstus.

  Čia jums ne juokas, ponai, kurie norite pasišaipyt iš Naujojo amžiaus religijos…
  Jei D.Katz yra tas pats, kuris priklausė Vilniaus brigadai… toliau irgi nebaigsiu, kad neištiktų Rūtos likimas:)

  Thumb up 5 Thumb down 1

 11. Norvegijoj vagia mūsų vaikus, o valdžiažmogiai net neketina šiknos pajudinti, nes jie to ir siekia, kad jaunimas bijotų važiuoti ten, o geriau čia už skatikus vergautų, taip nieko nedarant tikisi sustabdyti bėgimą iš Lietuvos

  Thumb up 5 Thumb down 2

 12. keista, kad bent vieną straipsnį Vigmas V. nenukreipė prieš Prezidentę.
  Ir už tai ačiū.

  Thumb up 3 Thumb down 5

 13. O mano ir Antanienės komentatoriams patarimas būtų toks:
  Laikykimės lietuviškų tradicijų – apie a†a arba gerai, arba nieko.
  Kiekvienas per savo gyvenymėlį pridarome įvairiausių klaidų, kurių po mirties jau, deja, nebeatitaisysime. Vienintelė neklystanti – tik mūsų Dalia.
  Tebūna lengva a†a Rūtai Lietuvos žemelė. Amen.

  Thumb up 7 Thumb down 1

 14. jei anot medikų homoseksualizmas pagydomas tai gėjus reikia gydyti, o ne sergantiems suteikinėti išskirtines teises.

  Thumb up 11 Thumb down 2

 15. Didziule PAGARBA Rutai ir Zigmui. Jei daugiau zmoniu tokiu Lietuvoj butu,tai gyventume be abejones geriau.

  Thumb up 19 Thumb down 3

 16. ir Dievui reikalingi,todėl jie taip greitai išeina.A>A Rūta Gajauskaitė paliko šviesų atminimą apie save.

  Thumb up 16 Thumb down 0

 17. “Kviečiu jaunimą, surašiusį prašymą Kauno miesto apylinkės prokuratūrai dėl galimo diskriminacijos ir neapykantos kurstymo R. Gajauskaitės sudarytame paskaitų rinkinyje “Sodoma ir Gomora”, atsiprašyti Rūtos.”
  O kodel atsiprasyti? Todel kad ji numire?
  Auksciausiasis teismas turi panaikinti jai nuospendzius del smezimo.
  Kodel? Todel kad ji numire? Todel gyvieji tegul lieka jos apsmeizti?
  Vaisvila, jei nori rasyti apie mirusius tik gerai – tai pagirtina. Bet tada taip ir rasyk. Neminek, kad ji kaip ir visi zmones, buvo ir neteisi. Jau geriau butum nutylejes, sias juodas demes jos biografijoj….

  Thumb up 2 Thumb down 22

 18. Ukrainoje naikinama privilegijuotu Kasta.
  Rados deputatai netenka Nelieciamybes!
  O kam tai nepatcinka, prezidentas Petro Porosenka maloniai kviecia Sekmadieni i Maidana paaiskinti,- Kodel?

  Thumb up 1 Thumb down 6

 19. Ačiū, ponas Zigmai už neabejingumą viskam. Kol žmogus daro gerus darbus kitų žmonių labui – tol jis gyvas. Nekreipkite dėmesio į dvasios ubagus.

  Thumb up 21 Thumb down 1

 20. “Šią perdėm aštrią ir skaudžią, nuolat dirbtinai „pakaitinamą“ istoriją Lietuvoje laikas pabaigti. Visiems pabaigti. Be abejo, būtina ištirti žmogžudystes, žinoti mergaičių likimą. Bet visa kita – tai akivaizdžiai dirbtina.”
  ***
  p. Vaišvila turbūt supranta, kas tą dirbtinai kursto… ????….

  Thumb up 12 Thumb down 2

 21. Artėja 12 val.
  Geriausia dovana gyvam ir mirusiam:

  ŠVENČIAUSIOSIOS IR NEKALČIAUSIOSIOS JĖZAUS ŠIRDIES ROŽANČIUS
  (2010 m. balandžio 27 d., šia Rožančiaus malda, Viešpats Jėzus įveda į tiesos pilnatvę).

  PRADŽIA
  + VARDAN DIEVO TĖVO, IR SŪNAUS, IR ŠVENTOSIOS DVASIOS. AMEN.
  Malda į Nekalčiausiąją ir Švenčiausiąją Jėzaus Širdį
  GERASIS JĖZAU, atleisk bedvasiams, norintiems naujojo Tavojo nukryžiavimo, sugrąžink savąją maldą tautos atpirkai ir dvasios išugdymui.

  P I R M O J I D A L I S
  Džiaugsmingosios paslaptys

  Pirmoji paslaptis
  Išganytojas gauna vardą
  VIEŠPATIE, DIEVE, pasigailėk puolusios tautos!
  Nuo kryželio pirmas karolėlis: TĖVE MŪSŲ.
  Trys karolėliai: GARBĖ DIEVUI TĖVUI.
  Vienas karolėlis prieš medalikėlį: GARBĖ DIEVUI TĖVUI.
  Dešimt karolėlių: 10 kartų TĖVE MŪSŲ.
  Vienas karolėlis tarp paslapčių: (3 kartus) PASIGAILĖK MŪSŲ, VIEŠPATIE!
  Užbaigus paskutinę paslaptį, ant medalikėlio atkalbėti TIKIU DIEVĄ TĖVĄ.
  Meldžiantis reikia apmąstyti Švenčiausiosios ir Nekalčiausiosios Jėzaus Širdies kruvinąją kančią.

  Antroji paslaptis
  Išganytoją aplanko trys išminčiai
  ŠVENČIAUSIASIS VIEŠPATIE JĖZAU CHRISTAU, išgelbėk bedvasius tautoje vaikus.
  3 PASIGAILĖK MŪSŲ, VIEŠPATIE! 10 TĖVE MŪSŲ.

  Trečioji paslaptis
  Šventasis Jonas krikštija Išganytoją
  MIELIAUSIASIS IŠGANYTOJAU, išlaikyk Bažnyčias tik tikrame Jėzaus Christaus tikėjime.
  3 PASIGAILĖK MŪSŲ, VIEŠPATIE! 10 TĖVE MŪSŲ.

  Ketvirtoji paslaptis
  Išganytojas atsimaino
  GERASIS VIEŠPATIE DIEVE, apsaugok tautą nuo baisių karo audrų ir plintančių užkrečiamųjų ligų.
  3 PASIGAILĖK MŪSŲ, VIEŠPATIE! 10 TĖVE MŪSŲ.

  Penktoji paslaptis
  Išganytojas įžengia į Jeruzalę
  DIEVE TĖVE, pasigailėk alkstančių žmonių, padėk vargo ir skurdo nepritekliuje.
  3 PASIGAILĖK MŪSŲ, VIEŠPATIE! 10 TĖVE MŪSŲ.

  A N T R O J I D A L I S
  Skausmingosios paslaptys

  Pirmoji paslaptis
  Išganytojas išduodamas
  JĖZAU, padėk tautai nešti vargo ir kančių kryžių, suteik malonių į Tave Meilingąjį besišaukiantiems.
  3 PASIGAILĖK MŪSŲ, VIEŠPATIE! 10 TĖVE MŪSŲ.

  Antroji paslaptis
  Išganytojas paliekamas mokinių
  GERASIS DIEVE, uždek žmonių širdyse karštąją meilę, leisk vaikams daugiau pamilti savo gimdytojus.
  3 PASIGAILĖK MŪSŲ, VIEŠPATIE! 10 TĖVE MŪSŲ.

  Trečioji paslaptis
  Šventasis Petras išsigina Išganytojo
  JĖZAU, DIDŽIOJI MEILE, sutaurink kunigų širdis, kad krikščionys išliktų tikrajame tikėjime.
  3 PASIGAILĖK MŪSŲ, VIEŠPATIE! 10 TĖVE MŪSŲ.

  Ketvirtoji paslaptis
  Išganytojas pasmerkiamas mirti
  VIEŠPATIE, savo skausmu ir sielvartu nuplauk tautos nuopuolius, sutvirtink meilę valdžios sandūroje.
  3 PASIGAILĖK MŪSŲ, VIEŠPATIE! 10 TĖVE MŪSŲ.

  Penktoji paslaptis
  Nukryžiuotas Išganytojas išjuokiamas
  GERASIS DIEVE, atleisk Tave išjuokiantiems ir išduodantiems naujam nukryžiavimui.
  3 PASIGAILĖK MŪSŲ, VIEŠPATIE! 10 TĖVE MŪSŲ.

  T R E Č I O J I D A L I S
  Garbingosios paslaptys

  Pirmoji paslaptis
  Išganytojas prisikelia iš numirusių
  MIELIAUSIASIS JĖZAU CHRISTAU, padėk Tavęs neišpažįstantiems, atsiųsk Šventąją Dvasią, kad nebeklaidžiotų tamsybės kelyje.
  3 PASIGAILĖK MŪSŲ, VIEŠPATIE! 10 TĖVE MŪSŲ.

  Antroji paslaptis
  Išganytojas siunčia į pasaulį savo mokinius
  JĖZAU KANTRUSIS IR NUOLANKIAŠIRDI, atleisk visiems, kurie nemyli savo artimo, užstok prieš Aukščiausiąjį Teisėją.
  Gailestingoji Motina, vargšų Globėja ir Užtarėja, užtark visus vargstančius.
  3 PASIGAILĖK MŪSŲ, VIEŠPATIE! 10 TĖVE MŪSŲ.

  Trečioji paslaptis
  Išganytojas laimina savo mokinius
  GAILESTINGASIS JĖZAU CHRISTAU, palengvink ligoniams kančias, leisk nežūti kūno ir dvasios skurde.
  3 PASIGAILĖK MŪSŲ, VIEŠPATIE! 10 TĖVE MŪSŲ.

  Ketvirtoji paslaptis
  Išganytojas sėdasi Dievo Tėvo dešinėje
  AUKŠČIAUSIASIS TEISĖJAU DIEVE TĖVE, neatstumk puolusių dvasioje, kurie Sakramentus ėmė be pagarbos ir nuolankumo.
  Leisk, Viešpatie, išmelsti Šventosios Dvasios malonę, kad meilingasis Tavo Sūnaus Kūnas ir Kraujas būtų gaunamas su palaimingąja malone.
  3 PASIGAILĖK MŪSŲ, VIEŠPATIE! 10 TĖVE MŪSŲ.

  Penktoji paslaptis
  Išganytojas atėjo pasaulio teisti
  GERASIS DIEVE, neatstumk nei vieno nuo šviečiančio savojo tako, leisk išvysti Tavo skaistųjį Veidą, leisk džiaugtis danguje su visais Šventaisiais, kurių užtarime gyvename ir nesuvokiame.
  3 PASIGAILĖK MŪSŲ, VIEŠPATIE! 10 TĖVE MŪSŲ,
  1 TIKIU DIEVĄ TĖVĄ.

  Trečiosios dalies užbaiga
  VIEŠPATIE JĖZAU CHRISTAU, dėkojame Tau, kad leidai atkalbėti šią garbingąją maldą.
  Išklausyk mūsų prašymų, kad nei viena siela nežūtų dvasios ir nežinojimo skurde.

  Thumb up 5 Thumb down 5

 22. Penkis penkmečius siautėjanti
  LSDP_TS-LKD_liberalų gauja privertė gyventi svetur trečdalį Tautos. Ši gauja baigia sunaikinti lietuvišką valstybę! Labai blogai.
  Lietuviai, mes turim savo t i k r ą j ą konstituciją, o atskilusi nuo Tautos valdžia turi savo ir mums nereikalingą skęstančiojo laivo konstituciją. Mūsų t_i_k_r_o_j_i konstitucija – Lietuvos Respublikos piliečių priimta 1992 spalio 25 referendume, įsigaliojusi 1992 lapkričio 2. Vėlesni konstitucijos straipsnių keitimai be Tautos valios, padaryti kelių partijų nusikalstamos gudročių perversmininkų gaujos, yra niekiniai.

  Thumb up 19 Thumb down 2

 23. Dar vieno teisingo zmogaus neliko Lietuvoje. O jus, siuksles, cia rasantys, neverti net jos purvo po padu. Apie Vaisvila net nekalbu, nes jjums iki jo, kaip iki menjulio. Rasot, bent jau ismoktut teisingai rasyt, be klaidu. Jus, pasirodo, pediku isperos. Stiprybes Zigmui.

  Thumb up 31 Thumb down 4

  • O jus, siuksles, cia rasantys, neverti net jos purvo po padu. Apie Vaisvila net nekalbu, nes jjums iki jo, kaip iki menjulio. Jus, pasirodo, pediku isperos.
   ————————
   Tikrai vertas Gajauskaites ir Vaisvilos bendramintis ir gynejas.
   zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz
   Na o vertingiausias nurodymas – kitiems ismokti rasyti. Cha cha cha….
   Pasimokyk skaiciuot ir suskaiciuok kiek klaidu privarei, “rasytojau”

   Thumb up 3 Thumb down 11

 24. Vaišvilų Zigmis net ant amžinatilsės žvakelės liepsnos savo skurdžią dušelę pasišildys…. Keistas žmogus. Visur lenda, visur kišasi. Vestuvėse nori būti nuotaka, o laidotuvėse- nabašniku. Tfu….

  Thumb up 3 Thumb down 35

    • jūs nepraustaburniai norėtumėt ,kad jis tupėtų krūmuose ir tylėtų ,nematytų jokių problemų ir neteisybės ,nekeltų jų į viešumą,tada jums labai patiktų…

     Thumb up 20 Thumb down 3 
Video reportažasNerpigiau./lt/produktas/505/nusikaltimas-valstybes-vardu

Aktualu. Komentarai
3 patarimai, norintiems puikiai pasiruošti anglų kalbos valstybiniam brandos egzaminui
Kaip pasirinkti plautuvę virtuvei?
Foto reportažai Aktualu Naujausias numeris
Pasiruošimas jūsų tobulai kelionei: ką verta žinoti? 
Manote, kad pats laikas atitrūkti nuo kasdienybės ir bent trumpam leistis į nuotykius?...

Dovanos sužadėtuvių proga: kaip pasveikinti įsimylėjėlius? 
Neseniai susižadėję draugai pakvietė paminėti ypatingą įvykį? Nėra dvejonės, dalintis džiaugsmu – smagu,...

Tabu temos poroje – kaip jų atsikratyti? 
Jaučiate, kad mylimas žmogus su jumis nėra šimtu procentų atviras? Normalu, visiems pasitaiko...

Praktiškos dovanos žmonėms, besidomintiems konditerija 
Draugų rate turite žmogų, kuris kiekvieno susitikimo metu atsineša kažką saldaus? Jo šokoladiniai...

Vidurnaktį baigs galioti judėjimo ribojimai tarp savivaldybių 
Po antradienį įvykusio neformalaus ministrų pasitarimo, sveikatos apsaugos ministras Arūnas Dulkys žiniasklaidą informavo,...

„Baltic Block“ plečia partnerių tinklą: pradeda bendradarbiauti su tarptautine padėklų ir konteinerių nuomos bendrove „Chep“ 
    Viena didžiausių medienos drožlių padėklų gamintojų Europoje, Latvijos kompanija „Baltic Block“,...

Anekdotas


Naujovė KK Facebook
Reklama

Politika   Bylos, sukrėtusios Lietuvą
EP narys A. Kubilius: „Nestabilumas Rytų Partnerystės regione tampa nauju jo bruožu“ (1)
Europos Parlamento narys, Euronest Parlamentinės Asamblėjos (PA) pirmininkas Andrius Kubilius,...
Valdžios sektoriaus balansas 2020 metais: 3,5 mlrd. eurų deficitas
Išankstiniais duomenimis, 2020 metų Lietuvos valdžios sektoriaus deficitas sudarė 3,5...
Prezidentas kviečia šalinti kliūtis didelės rizikos grupių skiepijimui (2)
Lietuvos Respublikos Prezidentas Gitanas Nausėda, antradienį nuotoliniu būdu susitikęs su...
 
LAT pritarė apeliacinės instancijos teismo išvadoms dėl Vilniaus universiteto pareigos atlyginti neturtinę ir turtinę žalą Norvegijos kalnuose žuvusios studentės tėvams (6)
Lietuvos Aukščiausiasis Teismas atmetė Vilniaus universiteto kasacinį skundą ir paliko...
Nepramušamas VU „betonas“ – aukšti teisėjai ir prokurorai? (5)
Giedrė Gorienė „Ir mažas akmenukas didelį vežimą išverčia“, – sako...
Kada naikinsime nereikalingus teismus? (5)
Giedrė Gorienė Kada naikinsime aukštesnės instancijos teismus? Kam jie apskritai...
 

Teisėsauga   Verslas, ekonomika
Tikslinamos asmens sulaikymo sąlygos – aiškesni pagrindai ir procedūros (2)
Geriau įgyvendinti asmens teisę apginti savo laisvę, aiškiau reglamentuoti laikinojo...
Prezidentas paskyrė Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus pirmininką (4)
Lietuvos Respublikos Prezidentas Gitanas Nausėda, vadovaudamasis Konstitucija, Teismų įstatymu ir...
Lietuvos advokatūra apie šios dienos sulaikymus: Lietuvoje įsivyrauja „sulaikymo prezumpcija“ (2)
Lietuvos advokatūra, reaguodama į žinomų mūsų šalies asociacijų ir asmenų...
 
Georgij Nikonorov jungiasi prie „Yukon Advanced Optics Worldwide“ vadovų komandos
Aukštųjų technologijų bendrovės „Yukon Advanced Optics Worldwide“, gaminančios civilinius termovizorinius...
R. Viršilas. Kiek įmonių socialinėje atsakomybėje yra atsakomybės?
Rolandas Viršilas  Jau metai, kaip gyvename naujos realybės – pandemijos...
„SME Finance“ steigia neobanką verslo klientams
Tikimasi, kad tik verslo klientams skirtas neobankas veiklą pradės 2021...
Krašto apsauga   Užsienis
Krašto apsaugos viceministras M. Abukevičius: „Kibernetinis saugumas – visų atsakomybė“
Efektyviai užtikrinti ypatingos svarbos informacinių išteklių valdytojų kibernetinį saugumą, stiprinti...
Lietuvos kariuomenei perduoti dar 142 nauji sunkvežimiai „Unimog“
Spalio 21 d. Lietuvos kariuomenei perduoti dar 142 nauji penkių...
R. Karoblis naujuoju kariuomenės vadu siūlo Sausumos pajėgų vadą gen. mjr. V. Rupšį (1)
Krašto apsaugos ministras Raimundas Karoblis naujuoju Lietuvos kariuomenės vadu Prezidentui...
 
Pretendentė į EK pirmininkes sulaukė europarlamentarų reakcijos (1)
Pretendentė į Europos Komisijos (EK) pirmininkės postą Ursula von der...
V.Zelenskis „nokautavo“ P.Porošenką (8)
    Pomaidaninio Ukrainos prezidento Petro Porošenko „puota karo metu“...
Dėl Skripalių apnuodijimo S.Lavrovas pirštu dūrė į NATO: „Tai ne „Novyčiok“, o BZ“ (25)
Rusijos URM ministras Sergejus Lavrovas pareiškė, kad Cheminio ginklo draudimo...
Sportas   Laiškai
“PingPongiuko”akademija kviečia (1)
Oficialus klubo Facebook puslapis>>>...
Cristiano Ronaldo sezoną temdo priekabiavimo skandalas (1)
Cristiano Ronaldo – vienas geriausių planetos futbolininkų. Apie šį portugalą...
Lietuvos rinktinės laukia kroatų išbandymas (1)
  Lietuvos nacionalinė vyrų krepšinio rinktinė tęsia kovą dėl galimybės...
 
Kam tarnauja Šaulių sąjunga (10)
Kaip manote ar visi Šaulių sąjungoje pritaria jūsų sąjungos nariui...
Geradarei savanoriai pačiai prireikė pagalbos (1)
Nuo nelaimės nėra apsaugotas niekas. Likimas skaudžiai skriaudžia ir tuos,...
Mulkinanti apklausa “Mes europiečiai”” (3)
Šiuo metu – 2019.05.11, 17:30, – portale lrytas.lt  vykdoma apklausa,...