Kontaktai      Rašykite mums       KK TV       Siūlo darbą       Foto       Prenumerata Lietuviškai По-русски English
turgelis.net
2022 Sausis 19 Trečiadienis
 

Zigmas Vaišvila. Pagarba mirusiems ir mūsų savigarba

2021-11-01 19:39 | Naujienos | Komentarų (13)

Zigmas Vaišvila. Asmeninio archyvo nuotr.

Zigmas Vaišvila

Helovinas, Visų Šventųjų diena, Vėlinės. Visos šios dienos – šventės. Nepamirškime jų kilmės ir prasmės.

Ir JAV suholivudinto Helovino kilmė ne tiek daug skiriasi nuo lietuviškų Vėlinių. Heloviną šventė dar keltai, gyvenę dabartinėje Airijoje, Škotijoje, Meno saloje. Naktį iš spalio 31 d. į lapkričio 1 d. Anot jų, vasara baigdavosi spalio 31 d., žiema prasidėdavo lapkričio 1 d. Šventė reiškė derlingojo sezono pabaigą ir žiemos pradžią. Rašytiniuose šaltiniuose ji aprašyta prieš tūkstantį metų. Būdavo kūrenami laužai, juose kaip aukas į žemę įžengusioms sieloms degindavo javus, gyvūnus. Keltai dėvėjo kostiumus, padarytus iš gyvūnų odų ir net kaukolių, spėdavo ateitį. Persirengėliai vaikščiodavo nuo durų iki durų, prašydami maisto. Iš to išsivystė ir dabartinė tradicija vaikščiojant prašyti saldainių. Vėliau Helovino tradicijoms įtaką padarė katalikybė.

IX amžiuje krikščionybės liturgijoje atsiradusi Visų Šventųjų diena (lapkričio 1 d.) pasiekė ir keltų kraštus, kur krikščioniškos tradicijos susiliejo su senaisiais keltų papročiais. Visų Šventųjų diena atsirado ankstyvuosiuose viduramžiuose, kaip bažnyčios tėvų įkūrėjų ir šventųjų atminimo diena. Šią dieną pagerbiami žmonės, po mirties paskelbti šventaisiais, tikimasi, kad jei jiems bus meldžiamasi, jie padės.

Vėlinės yra lapkričio 2 d. Vėlinės ir Visų Šventųjų diena mūsuose susiliejo į vieną, nors jų kilmė skirtinga. IV amžiuje krikščionys minėdavo tų, kurie mirė nukankinti už tikėjimą, atminimą. 609 m. popiežius Bonifacas IV paskelbė kankinių dieną. 731 m. popiežius Grigalius II pakeitė Visų kankinių dienos pavadinimą į Visų Šventųjų ir perkėlė šventės datą į lapkričio 1 d.

Vėlinės atsirado XI amžiuje Kliuni vienuolyne Prancūzijoje, kuriame po Visų Šventųjų dienos kitą dieną pradėta minėti ir visų mirusių krikščionių, t.y. ne tik šventųjų, atminimą. Vienur ji vadinama Visų sielų diena, kitur – Mirusiųjų diena.

Mirusiųjų pagerbimo šventę lietuviai turėjo ir iki krikščionybės. Lietuvoje ne vienintelėje Vėlinių atveju susiliejo krikščionybė ir pagonybė, daugelyje Vakarų Europos tautų krikščioniškosios Visų šventųjų diena ir Mirusiųjų diena pakeitė senąsias pagoniškas šventes, perimdama šių papročius. Lietuvoje tai įvyko keliais šimtmečiais vėliau.

Anot VDU docento dr. Arūno Vaicekausko, pirmasis lietuvių derliaus nuėmimo šventę, kurios viena dalių buvo mirusiųjų pagerbimas, XV a. pirmoje pusėje aprašė Janas Dlugošas. Švenčiama ji buvo vėlų rudenį. Šventose alkose, kur kiekviena šeima turėjo savo ugniavietę, surinkus derlių, būdavo pagerbiami mirusieji. Žmonės mirusiesiems aukodavo maisto, tikėdami, kad taip užsitikrina dievų malonę. Tai buvo lauko darbų pabaigos šventė. Tačiau mirusiųjų kvietimas buvo vienas pagrindinių šventės momentų. Lietuvoje dėmesys mirusiems buvo kiekvienos šventės vienas iš esminių momentų. Atskiros šventės, skirtos mirusiesiems pagerbti, nebuvo.

Tarpukariu ir 1990 m. Lietuvoje įstatymu dėl bažnyčios įtakos būtent Visų Šventųjų diena buvo paskelbta nedarbo diena, o Vėlinės – minėtina diena. Konkreti diena mirusiųjų pagerbimui šiandien tampa ne svarbiausiu klausimu, žmonės lanko kapus, kuomet jiems patogiau, tačiau tradicija yra labai gili. Tuo pat metu pasisvečiuojama ir pas gimines.

Priminimą apie šias dienas surinkau, nes mus valdantieji, tiek dabartiniai, tiek prieš tai buvusieji, kėsinasi į švenčiausius ir stipriausius tautą telkiančius ir šimtmečiais saugojusius dalykus – bando uždrausti mums bendrauti net su pačiais artimaisiais net didžiųjų švenčių dienomis. Šiemet taip vadinamos valdžios atstovai, begėdiškai ir beatodairiškai meluojantys, bet ir bijantys žmonių, neišdrįso visiškai mus izoliuoti per mirusiųjų pagerbimo dienas. Ir tai – Ženklas. Tvirtas Ženklas, kad jie mūsų bijo. Nes mūsų, kiek besusiskaičiuotume, yra daug. Daug daugiau, nei silpnos valdžios retos gretos.

Todėl pagerbdami mirusius artimuosius, kalbėdamiesi su pačiais artimaisiais mums žmonėmis, su kuriais paskutiniaisiais metais taip retai besimatėme, pabandykime išsikalbėti.

Negi mes, mūsų Tauta ir jos žmonės, esame verti tik tiek, kad iš mūsų tyčiotųsi kas tik panori? Kur dingo mūsų savigarba? Ar galime mes vienas su kitu, net su artimiausiais žmonėmis nuoširdžiai kalbėtis? Juk kasdien iš televizijos ekranų ir radijo imtuvų mums skleidžiamas melas ir patyčios iš mūsų. Ko mums reikia, kad atsitokėtume ir atsitiestume? Taip, kaip tai buvo Sąjūdžio metais, o tikriausiai ir 1918 metais?

Negyvenau 1918 metais, tačiau mačiau tai, kas vyko 1988-1992 metais. 1988 m. spalio 23 dieną pakylėtai susirinkęs Lietuvos Persitvarkymo Sąjūdžio suvažiavimas Geros Valios Pareiškimu Lietuvai skelbė: „Visose Lietuvos gyvenimo srityse esame pasiryžę siekti taikos ten, kur rasime nesantaiką, tiesos ten, kur rasime klaidinimą, darnos ten, kur rasime netvarką, šviesos ten, kur rasime tamsą.“

Nuoširdžiai darėme tai, kuo tikėjome. Klydome, klupome, kėlėmės ir vėl ėjome drauge. Nerodėme pirštais vieni į kitus, nes supratome, kad svarbiausią tikslą pasiekti galime tik susitelkę. Tikėjome Lietuva ir jos žmonėmis, susivienijome ir drauge pasiekėme tikslą – Nepriklausomą Lietuvą.

Tai buvo pats gražiausias ir nuoširdžiausias mūsų gyvenimo metas.

Tai, kas vyksta šiuo metu – blogiausiame to šviesaus meto sapne nematytas vaizdas. Mus valdantieji atvirai meluoja ir iš mūsų tyčiojasi, į 1992 m. spalio 25 d. priimtą mūsų Konstituciją atvirai valosi eurais aplipusias savo kojas. Jos (ir jie) bando paniekinti mūsų visų Konstituciją priėmusių 1 447 334 Lietuvos piliečių valią! O kiek mūsų balsų tesurinko pagrindinės, kojas į Konstituciją besišluostančios, asabos? Jei skelbiama teisybė, tai 2020 m. už Ingridą Šimonytę tebalsavo 12 501 Vilniaus Antakalnio rinkėjas, Viktoriją Čmilytę-Nielsen – vos 9 213 Vilniaus Senamiesčio-Žvėryno rinkėjų.

Tad kas joms suteikė teisę tyčiotis iš 1 447 334 Lietuvos piliečių valios? Ar jos po jų išrinkimo paklausė bent tų 12 501 ir 9 213 rinkėjų valios? Ar bent buvo su jais susitikusios?

Negandų ir išbandymų kupiname Atgimimo kelyje mes pasitikėjome vienas kitu, tikėjome Tauta. Buvo sunku, tačiau žinojome tikslą. Todėl kritiškų išbandymų dienomis, dar neturėdami teisinių Tautos atstovavimo galių, 1988 m. lapkričio 20 d. paskelbėme Sąjūdžio Moralinės Nepriklausomybės Pareiškimą – moralinę Lietuvos Nepriklausomybę ir patvirtinimą, kad jokia politinė situacija negali suvaržyti Lietuvos valios kaip Aukščiausiosios jos teisės, kad tik Lietuva gali priimti ir vykdyti savo įstatymus, kad tol, kol šis principas netaps teisine norma, jis turi būti kiekvieno asmeninė nuostata, kad nuo šiol Lietuvoje bus gerbiami tik tie įstatymai, kurie nevaržo Lietuvos nepriklausomybės. Šiuo pareiškimu mes pasirinkome apsisprendimo kelią – mūsų nepriklausomybę pažeidžiančių įstatymų nevykdymas gali užtraukti juridinę atsakomybę, bet nepažeidžia doros.

Tačiau šiandien, 2021 metais, mes turime mūsų Konstituciją! Ji nepanaikinta, jos galiojimą visiems Lietuvos piliečiams (ir valdžiai!) šiemet priminė Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas, paskelbęs, kad konstitucinė piliečių teisė į referendumą galioja ir ji ginama. Jei jos negins VRK, ją gins teismas!

Teismo sprendimo nevykdymas užtraukia ir baudžiamąją atsakomybę. Todėl klausimas ir teisėsaugai – ar jūs dar ilgai vykdysite neteisėtus valdžios nurodymus? Baudžiamasis kodeksas nustato ir grupinę atsakomybę už nusikalstamas veikas. Tie, kurie atstovavo Tarybų valdžią, matyt, taip pat neįsivaizdavo, kad vieną gražią dieną jie nebebus valdžioje.

Vykdami susitikti su mirusiais ir gyvaisiais, prisiminkime ne tik išorinę, bet ir vidinę, tikrąją, pagarbą į anapilį iškeliavusiems artimiesiems. Negalime ramia sąžine lankyti jų kapus, pamiršę jų lūkesčius gyventi pakeltomis galvomis mūsų visų valstybėje. Mūsų savigarba ir jų lūkesčių pildymas būtų tikroji pagarba jau išėjusiems į anapilį.

Jei nesusivoksime, kad mūsų išeitis – tai susitelkimas ir tvirtas atsakas savavaldžiaujančiai valdžiai, kad referendumas – tai mūsų pagrindinis įrankis ją pažaboti, kad šiandien svarbiausia mūsuose matyti ne skirtumus, bet bendrą tikslą, tai bus blogai. Tas tikslas – mūsų išlikimas. Jei [ralaimėsime., neteisėtais ir antikonstituciniais sprendimais mus valdantieji toliau mus skaldys ir taps ne tik arogantiškais, bet ir beatodairiškai mus visus persekiojančiais. Kaip grobuonis, pajutęs kraujo skonį.

Atgimimo metais neturėjome patirties, nebuvome pasiruošę mūsų likimui po Nepriklausomybės atkūrimo. Leidome Sąjūdžio vardą ir į Sąjūdį sudėtus Lietuvos žmonių lūkesčius pasiimti ir savanaudiškai naudoti grupuotėms. Apsvaigę nuo laisvės pojūčio ir atsivėrusių galimybių, užsiėmę savo darbais, nesugebėjome laiku daug ką pamatyti ir įvertinti.

Istorijos ratas sugrąžino mus į mūsų kartai jau matytą patirtį Tarybų Sąjungoje. Lietuvą šiandien užvaldžiusiųjų kaukės krinta, o Europos Sąjungos valdžia gyvena išvis kitame pasaulyje.

Todėl Lietuva ir mūsų Tauta turi telktis ir atsigręžti į savo egzistencines vertybes, kurios ir 1918 metais, ir prieš 31 metus mus sutelkė ir padėjo atkurti mūsų valstybę.

Mūsų naujoji karta turi tai suvokti ir parodyti tvirtą ryžtą ir valią. Mes turime jai padėti.

Komentarai

 

 

 
 1. Kalbant, rašant apie pagarbą mirusiems, derėtų iš pagarbos žuvusiems už Lietuvos Laisvę ir Nepriklausomybę atvirtai papasakoti tiesą apie Medininkuose įvykusią tragediją. Papasakoti apie keistą a+a Rabavičiaus mirtį ligoninėje, apie sandėrį su Vilniaus omonininkais ir jų vadeivos Makutinovičiaus paleidimą iš VRM. Kitaip visi postringavimai liks tik beverčiais bla bla bla, kuriuose nėra jokios pagarbos nei mirusiems, nei gyviesiems, nei Lietuvos istorijai, nei jos dabarčiai. Ar ne taip?

  Thumb up 45 Thumb down 2

  • Nėra čia pagarbos. Visas straipsnis kalba tik apie perdėtą autoriaus susireikšminimą. Bjauru, bet charakterizuoja puikiai.

   Thumb up 38 Thumb down 2

   • Realios savigarbos dydis atvirkščiai proporcingas pagarbai kitiems. O pastarosios, deja, nerasta. :(

    Thumb up 37 Thumb down 2

   • Senstant išryškėja charakteris. Vieni tampa išmintingesniais, išlaikytais ir ramesniais. Kiti, atvirkščiai, nuolat ir viskuo nepatenkintais verksniais ir skandalistais. Tokie, tarsi vaikiščiai pereinamojoje paauglystėje, pastoviai reikalauja iš aplinkinių sau dėmesio ir išskirtinio jų personų ir idėjų pripažinimo, garbinimo, liaupsinimo ir Valdžios. O nesulaukę ar negavę trokštamo, laido savo ožiškus kaprizus, drabstosi snarglių purslais. Ir valandomis kalba monologais patys su savimi iš tribūnų, vadindami tai spaudos konferencijomis. O žurnalistų ten nė kvapo. Jei galėtų, ant žemės pargriuvę rankomis, kojomis pamaskatuoja ir gvoltais pabliauna, lyg būtų skerdžiami. Ir visa tai reikalauja priimti kaip jų neįkainojamos savigarbos apraiškas? Labai jau žemo lygio, tokia menka jų savigarba! Visa laimė, kad tauta nebeprileidžia jų ir į juos panašių prie valdžios lovio. Sensta Zigmas, sparčiai sensta,…

    Thumb up 17 Thumb down 1

 2. vaisvila susikisk savo helovina i minksta vieta,jau neturi ka veikti,tai skolas grazink

  Thumb up 35 Thumb down 2

 3. Helovino ar visų mirusiu proga galima paskaityti politiškai mirusio snargliavimus mulkinant skaitytojus.

  Thumb up 54 Thumb down 2 
Video reportažasNerpigiau./lt/produktas/505/nusikaltimas-valstybes-vardu

Aktualu. Komentarai
Kaip pasirinkti EURO padėklus?
Kokybiški indai kiekvieniems namams
Foto reportažai Aktualu Naujausias numeris
„Premier“ lygos lenktynės: bėganti „Man City“ ir įnirtingos kovos 
Stipriausia Anglijos ir bene Europos nacionalinė futbolo lyga „Premier“ lyga jau beveik įpusėjo...

Kam reikalingi pastoliai? 
Žmonėms, kurie nedažnai susiduria su statybomis ar darbų atlikimu aukštyje, neretai gali iškilti...

Kaip apsaugoti telefoną nenaudojant dėklo? 
Suprantama, kad kai kurie telefonų savininkai nekenčia apsauginių dėklų. Telefonų gamintojai stengiasi sukurti...

Kokios ypatybės slepiasi už grindjuosčių pasirinkimo? 
Grindys yra vienos iš svarbiausių namų interjero elementų. Atlikus grindų dangos darbus bei...

Kviečia prisidėti prie gerumo akcijos 
Kviečiame prisijungti geros valios žmonių prisidėti prie gerumo akcijos. Labdaros akcija „Su Kalėdų...

Mėgstate egzotinius vaisius? Štai ką reikėtų žinoti apie ananasus 
Tikra tiesa, kad egzotinių vaisių mylėtojams rūpi į savo mitybos racioną įtraukti vis...

Anekdotas


Naujovė KK Facebook
Reklama

Politika   Bylos, sukrėtusios Lietuvą
EP narys A. Kubilius: „Nestabilumas Rytų Partnerystės regione tampa nauju jo bruožu“ (5)
Europos Parlamento narys, Euronest Parlamentinės Asamblėjos (PA) pirmininkas Andrius Kubilius,...
Valdžios sektoriaus balansas 2020 metais: 3,5 mlrd. eurų deficitas (1)
Išankstiniais duomenimis, 2020 metų Lietuvos valdžios sektoriaus deficitas sudarė 3,5...
Prezidentas kviečia šalinti kliūtis didelės rizikos grupių skiepijimui (3)
Lietuvos Respublikos Prezidentas Gitanas Nausėda, antradienį nuotoliniu būdu susitikęs su...
 
LAT pritarė apeliacinės instancijos teismo išvadoms dėl Vilniaus universiteto pareigos atlyginti neturtinę ir turtinę žalą Norvegijos kalnuose žuvusios studentės tėvams (8)
Lietuvos Aukščiausiasis Teismas atmetė Vilniaus universiteto kasacinį skundą ir paliko...
Nepramušamas VU „betonas“ – aukšti teisėjai ir prokurorai? (6)
Giedrė Gorienė „Ir mažas akmenukas didelį vežimą išverčia“, – sako...
Kada naikinsime nereikalingus teismus? (9)
Giedrė Gorienė Kada naikinsime aukštesnės instancijos teismus? Kam jie apskritai...
 

Teisėsauga   Verslas, ekonomika
Tikslinamos asmens sulaikymo sąlygos – aiškesni pagrindai ir procedūros (2)
Geriau įgyvendinti asmens teisę apginti savo laisvę, aiškiau reglamentuoti laikinojo...
Prezidentas paskyrė Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus pirmininką (4)
Lietuvos Respublikos Prezidentas Gitanas Nausėda, vadovaudamasis Konstitucija, Teismų įstatymu ir...
Lietuvos advokatūra apie šios dienos sulaikymus: Lietuvoje įsivyrauja „sulaikymo prezumpcija“ (3)
Lietuvos advokatūra, reaguodama į žinomų mūsų šalies asociacijų ir asmenų...
 
„Luminor“ bankas išplatino 300 mln. EUR vertės obligacijų emisiją
„Luminor“ bankas sėkmingai išplatino 300 mln. EUR vertės obligacijų emisiją....
Medicinos bankui – įspėjimas, bauda ir įpareigojimas
Lietuvos bankas praėjusių metų pabaigoje atliko tikslinį planinį UAB Medicinos...
Lietuvos bankas su rinkos dalyviais aptarė pinigų išgryninimo tinklo plėtros projekto pažangą
Lietuvos bankui šiemet birželį inicijavus memorandumo dėl grynųjų pinigų prieinamumo...
Krašto apsauga   Užsienis
Krašto apsaugos viceministras M. Abukevičius: „Kibernetinis saugumas – visų atsakomybė“
Efektyviai užtikrinti ypatingos svarbos informacinių išteklių valdytojų kibernetinį saugumą, stiprinti...
Lietuvos kariuomenei perduoti dar 142 nauji sunkvežimiai „Unimog“
Spalio 21 d. Lietuvos kariuomenei perduoti dar 142 nauji penkių...
R. Karoblis naujuoju kariuomenės vadu siūlo Sausumos pajėgų vadą gen. mjr. V. Rupšį (1)
Krašto apsaugos ministras Raimundas Karoblis naujuoju Lietuvos kariuomenės vadu Prezidentui...
 
Pretendentė į EK pirmininkes sulaukė europarlamentarų reakcijos (1)
Pretendentė į Europos Komisijos (EK) pirmininkės postą Ursula von der...
V.Zelenskis „nokautavo“ P.Porošenką (8)
    Pomaidaninio Ukrainos prezidento Petro Porošenko „puota karo metu“...
Dėl Skripalių apnuodijimo S.Lavrovas pirštu dūrė į NATO: „Tai ne „Novyčiok“, o BZ“ (25)
Rusijos URM ministras Sergejus Lavrovas pareiškė, kad Cheminio ginklo draudimo...
Sportas   Laiškai
“PingPongiuko”akademija kviečia (1)
Oficialus klubo Facebook puslapis>>>...
Cristiano Ronaldo sezoną temdo priekabiavimo skandalas (1)
Cristiano Ronaldo – vienas geriausių planetos futbolininkų. Apie šį portugalą...
Lietuvos rinktinės laukia kroatų išbandymas (1)
  Lietuvos nacionalinė vyrų krepšinio rinktinė tęsia kovą dėl galimybės...
 
Kam tarnauja Šaulių sąjunga (10)
Kaip manote ar visi Šaulių sąjungoje pritaria jūsų sąjungos nariui...
Geradarei savanoriai pačiai prireikė pagalbos (1)
Nuo nelaimės nėra apsaugotas niekas. Likimas skaudžiai skriaudžia ir tuos,...
Mulkinanti apklausa “Mes europiečiai”” (3)
Šiuo metu – 2019.05.11, 17:30, – portale lrytas.lt  vykdoma apklausa,...