Kontaktai      Rašykite mums       KK TV       Siūlo darbą       Foto       Prenumerata Lietuviškai По-русски English
2020 Rugpjūtis 13 Ketvirtadienis
 

Žemės reformos metamorfozės

2015-12-14 11:57 | Žemės ūkis | Komentarų

Gintaras Nagulevičius

Pagal naująjį įstatymą, bendras iš valstybės įgytos žemės ūkio paskirties žemės plotas neturi būti didesnis kaip 300 hektarų (ha), o bendras visiems susijusiems asmenims priklausantis iš valstybės ir kitų asmenų įgytos žemės ūkio paskirties plotas negali būti didesnis kaip 500 ha. Dabar galiojantis teisinis reglamentavimas leidžia vienam asmeniui įsigyti iki 500 ha žemės ūkio paskirties žemės, tačiau asmuo gali steigti įmones ir per kiekvieną iš jų įsigyti dar po 500 ha, taip pat žemę gali įsigyti jo sutuoktinis.

Juridinių asmenų žemė sumuojasi su fizinių asmenų, sutuoktinių ir nepilnamečių vaikų žeme. Jei anksčiau buvo bandoma 500 ha ribojimą apeiti, pavyzdžiui, įsigyjant 1,5 tūkst. ha, daugiau tokios galimybės nebebus. Privaloma tvarka turės būti pateikta pajamų kilmė, o į Žemės ūkio paskirties įstatymą suplaktas Pinigų plovimo įstatymo elementas. Notarui pateikiama deklaracija, o joje nurodyta pajamų kilmė – autorinis honoraras, nors asmuo, net ne autorius. Notaras ir taip praneša apie didesnes nei 15 tūkst. Eur sandorių grynaisiais sumas. Investicijos į nekilnojamąjį turtą, suprantama, stabdysis, bus ieškoma kitų alternatyvių verslo nišų, beje, kas jau ir vyksta, nes rinka užsikonservavo, sandorių kiekis žymiai sumažėjo.

Kalbamės su Žemės savininkų sąjungos pirmininku Gintaru Nagulevičiumi:

-Ar galima teigti, kad, Žemės ūkio rūmai (ŽŪR), apjungiantys asocijuotas struktūras, vykdydami savo įstatų nuostatas ir deleguotas ministerijos funkcijas, ne pilnai realizuoja, o kitą kartą apeina žemės savininkui rūpimus klausimus?

-Sąjunga turi savo tikslus ir uždavinius, sprendžia ir teikia pasiūlymus savo kompetencijų ribose, būdami ŽŪR nariais. Reikia pasakyti, kad dažnai mūsų nuomonės skiriasi ir dėl šios priežasties atsiduriame skirtingose barikadų pusėse. Dažnai Žemės sąjungos narys yra pats ūkininkas ir dažnai ignoruojami interesai.

ŽŪR nariai yra dirbantys žemę savo ūkyje, o mūsų nariai dažnai yra žemės savininkai, neužsiimantys aktyvai joje veikla, taip dažnai madingai vadinami – „sofos ūkininkai“. Tokiais padarė ne pačių žemės savininkų noru, o iš dalies gyvenimas ir teisinės sąlygos. Kai ūkininkai nemokėjo nuomos mokesčio, išmokos buvo pakankamai solidžios, iš žemės, norint gauti tinkamą grąžą, buvo sukurtas modelis, pradedant samdos darbais, tik šienavimo paslaugoms, gaunant tą pačią išmoką, ką dabar realiai moka ūkininkai.

-Jūsų asociacijos funkcijos – apjungti ar integruoti žemės savininką į respublikos žemė ūkio infrastruktūrą, ar yra kitokie uždaviniai?

– Pirmoji ir pagrindinė funkcija, kuri ir yra labai aktuali, – tai žemės grąžinimo klausimai ir žemės reformos baigtinumas. Antra vertus, su tuo susijusių klausimų sprendimas, priimant teisės aktus, atstovauti savo narius įvertinant bendrą ES senųjų narių žemės savininkų patirtį, mažinant perteklinius apribojimus.

-Tada prašosi tradicinis klausimas: žemė – kilnojamas ar nekilnojamas turtas?

-Čia iš tikrųjų istorinis retorinis klausimas. Žemė kaip ir nėra kilnojamasis turtas, bet ši blogybė gavosi, mano supratimu, iš pakankamai nekaltų dalykų. Tarkime, kaip dažnai pasitaikydavo, natūrinės žemės susigrąžinti nebuvo galima, bet žmogui kaip ir kompensaciją pasiūlydavo jam priimtinoje vietoje įgyti laisvą valstybinę žemę. Suprantama, radosi apsukrių vertelgų, kurie pradėjo supirkinėti išvadas, ir tų dokumentų pagrindu įgyti žemes, gaunant didesnę naudą.

Daug buvo asociacijos lygmenyje diskusijų tuo klausimu. Modeliavome, kaip įstatymas veiks, jei skirstymas vyktų ne pagal balą, o pagal esamą rinką, tai yra pagal kainą, ar rinka nebus iškreipiama. Daug kas pasisakė, kad rinkos, kaip tokios, dar nėra, nėra ir tradicijų. Pačios rinkos kūrimas buvo miglotas procesas.

Dabar, žiūrint į istorijos retrospektyvą, atrodo, kad būtų buvę labai gerai, nes tada priimti sprendimai buvo visiškai neteisingi. Tad ir liko sąvoka – minimali teisinga kompensacija už istorinę žalą.

Latviai nuėjo kitu keliu, reformą vykdė supaprastintu būdu – arba žemė, arba pinigai. Problemų šiandien mažiau ir piktnaudžiavimų taip pat.

-Labai daug priimta įvairių įstatymų, poįstatyminių aktų, pataisų. Jei žiūrėtume chronologine tvarka, ar priimtas įstatymas dėl žemės pirkimo Lietuvoje nėra tų nesėkmingų sprendimų pasekmė?

-Šis įstatymas galėjo būti daugiau priimtinesnis mūsų žmonių atžvilgiu. Istoriniu aspektu galbūt galėjo būti žiūrima plačiau, tvirtinant kompensacinį mechanizmą, ne tik žemės paskirties žemės savininkui, bet visiems žemės savininkams.

Per pastarąjį laikotarpį valstybė už sugrąžintą žemę kompensacijas sumažino kelis kartus. Baigėsi taip vadinamosios akcijos, kitais teisės aktais nustatytos išmokos.

Viešoje erdvėje paviešinta informacija, kaip galimas kompensacijos mechanizmas – grąžinimas mišku, taip ir liko neįgyvendintas. Liko tik žemės ūkio paskirties žemės kompensavimas, o miesto žemės iškėlimas į žemės ūkio paskirties žemės dalį buvo panaikintas.

Tame laikotarpyje žemės savininko teisės buvo vis labiau ribojamos, spaudžiant į tam tikrus rėmus, kuriuos lydėjo mokesčių sistemos nesubalansuota mokestinė našta.

Pradėjus apie tai viešai diskutuoti – kaip apie savininkų teisių suvaržymą, radosi žymių pakeitimų. Tokie sprendimai vedė į rinkos suspaudimą, nesudarant galimybių laisvai pirkti žemę, kaip nekilnojamąjį turtą investiciniu pagrindu, o tai reiškia, rastųsi „vietinių feodalų“ nomenklatūros ir privataus kapitalo interesų susiliejimas. Sudarytos ir patvirtintos komisijos taip pat neatitiko įstatyminių teisės normų, įžvelgiant kai kurių piktnaudžiavimo apraiškų.

Šiais visais klausimais labai aiškiai ir nedviprasmiškai pasisakė mūsų asociacija ir į siūlomas pataisas buvo atsižvelgta.

-Peršasi klausimas, Vokietijos, Austrijos, Prancūzijos žemės savininkas drąsiai kalbasi su banku dėl apyvartinių lėšų, įkeisdamas savo žemę ar produkciją. Ar žemės reformos įstatymas nustato galimybes ir Lietuvoje kalbėtis su banku, įkeičiant žemę kaip nekilnojamąjį turtą?

-Atsakymas vienareikšmiškas – ne, arba tai labai sunkios derybos. Dar labiau apsunkintos galimybės smulkaus ir vidutinio ūkio žemės savininkui. Nors tame laikotarpyje buvo pradėjusi kilti rinkos žemės kaina, bet po minimo įstatymo įsigaliojimo, bankas, matydamas galimybę parduoti žemę, kaip nekilnojamąjį turtą ir kompensuoti savo nuostolius, nepriima žemės, kaip nekilnojamąjį turtą užstatui, arba teisingiau pasakius, reikalauja papildomo turo užstato užtikrinimui. Tai nepakeliama našta smulkiam ir vidutiniam verslui.

-Kokie turėtų būti padaryti žingsniai, kad savininkas galėtų tinkamai disponuoti savo turtu, dirbti ir turėti pridėtinės vertės.

-Ką reikėtų padaryti, šiandien nedrįsčiau pasakyti. Istoriškai matosi daug padarytų klaidų, jas pirmoje eilėje reikia tvarkyti. Dabartiniai saugikliai, apribojimai, pirmumo teisės pardavimai, kurie įsigaliojo nuo sausio pirmos dienos, kilstelėjo rinkos kainą, kurie nenaudingi perkančiajai pusei. Tokie pasiūlymai buvo teikti Žemės ūkininkų sąjungos ir ŽŪR iniciatyva dėl visiems suprantamų priežasčių.

Didžiausia bėda tai, kad ūkininkas dirba žemę su žemės savininku sudaręs sutartį, moka nuo tos sumos mokesčius, deja, yra ir blogosios patirties – sandoriai būna ne visada legalūs, o vertelgos, tuo pasinaudoję, įgyja nekilnojamąjį turtą.

Po įstatymo pataisos įsigaliojimo šis reiškinys pasidarė masiška praktika. Saugikliai reikalingi, bet šioje grandinėje reikia išeliminuoti neteisėtus nuomos sandorius.

Naujo įstatymo „atėjimas“, suvaržymai, ribojimai yra šalies nestabilumas, valdininko nekompetencija, kuri veda rinką prie korupcinių santykių. Šiuo atveju, priėmus naujas pataisas, kurios suvaržė žemės savininkų teises, negali būti pozityvus sprendimas, dėl ko ir žemės savininkų asociacija pasisako prieš tokius suvaržymus.

Kaip piliečiai, suprantame, kad už žemę reikia mokėti mokesčius, kad žemė turi būti dirbama ir kurtu pridėtinę vertę, kad ji turi nešti naudą savininkui. Daugelis suprato, kad žemė yra instrumentas ir į ją reikia investuoti, bet kai dirbtinai sukeliamos žemės vertės kainos kelis kartus, savininkas sako: „Čia jau kažkas ne taip“.

-Dėkoju už pokalbį.

Kalbėjosi Rimas Špėlis

Komentarai

 

 

 


 
https://komentaras.lt/pingpongiukoakademija-kviecia
Video reportažas


Nerpigiau.lt

Nerpigiau./lt/produktas/505/nusikaltimas-valstybes-vardu

Aktualu. Komentarai
9 klausimai apie viešuosius pirkimus, kurie padės Jums tinkamai pasiruošti dalyvavimui
Naujus COVID-19 gydymo metodus siekiantis atskleisti tyrimas bus atliekamas ir Lietuvoje 8
Foto reportažai Aktualu Naujausias numeris
Berta Čaikauskaitė. Politikų pažadai karantino eteryje – apšilimas prieš rinkimus? (2)
Sena kaip pasaulis taisyklė byloja, jog komunikacija prieš rinkimus – tai vienas stipriausių...

Batutas – grožiui, sveikatai ir gerai savijautai 
Nors daugelis tėvelių vaikus skatina kasdien kuo daugiau laiko praleisti lauke, tačiau patys...

Kaip neprašauti perkant mikrobangų krosnelę? 
Jeigu svarstote apie mikrobangų krosnelės įsigijimą – svarbu, kad žinotumėte keletą svarbių dalykų....

E. Kručinskienei – daugiavaikės motinos klausimai (4)
Socialiniame tinkle „Facebook“ didelio susidomėjimo sulaukė neįgalų vaiką auginusios moters atviras laiškas E....

Norite visada būti žvalūs ir sumažinti įvairių ligų tikimybę? Štai ko jums reikia 
Visus žmones vienija vienas bendras vardiklis – norime būti žvalūs, energingi ir nesirgti,...

D. Jastramskis išleido monografiją apie žiniasklaidos politiką Lietuvoje (3)
VU Komunikacijos fakulteto ir Tarptautinių santykių ir politikos mokslų instituto docentas Deimantas Jastramskis,...

Anekdotas


Naujovė KK Facebook
Reklama

Politika   Bylos, sukrėtusios Lietuvą
Konservatoriai parengė emocinės sveikatos gerinimo planą (5)
„Lietuvoje jau beveik du mėnesius trunkant karantinui kyla reali grėsmė,...
S. Skvernelis: Startuoja ypač greito įgyvendinimo pagalbos priemonė mažoms įmonėms (5)
Smulkiajam verslui – gera žinia: startuoja ypač greito įgyvendinimo pagalbos...
Klaipėdos miesto konservatorių lyderiu išrinktas buvęs kariuomenės vadas A. Pocius (7)
Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų (TS-LKD) partijos Klaipėdos skyriaus nariai vakar...
 
LAT pritarė apeliacinės instancijos teismo išvadoms dėl Vilniaus universiteto pareigos atlyginti neturtinę ir turtinę žalą Norvegijos kalnuose žuvusios studentės tėvams (4)
Lietuvos Aukščiausiasis Teismas atmetė Vilniaus universiteto kasacinį skundą ir paliko...
Nepramušamas VU „betonas“ – aukšti teisėjai ir prokurorai? (5)
Giedrė Gorienė „Ir mažas akmenukas didelį vežimą išverčia“, – sako...
Kada naikinsime nereikalingus teismus? (5)
Giedrė Gorienė Kada naikinsime aukštesnės instancijos teismus? Kam jie apskritai...
 

Teisėsauga   Verslas, ekonomika
Lietuvos advokatūra apie šios dienos sulaikymus: Lietuvoje įsivyrauja „sulaikymo prezumpcija“ (1)
Lietuvos advokatūra, reaguodama į žinomų mūsų šalies asociacijų ir asmenų...
Jungtinėje Karalystėje sulaikytas metus ieškotas Kamuolinių grupuotės narys (1)
2020 m. balandžio 29 d. Jungtinėje Karalystėje sulaikytas Kamuolių ginkluoto...
Asmuo dėl jo pašto dėžutėje rastų psichotropinių medžiagų lieka išteisintas (1)
Lietuvos apeliacinis teismas paliko galioti apygardos teismo išteisinamąjį nuosprendį G. N.,...
 
Darbo kalendoriai: koks turėtų puošti Jūsų stalą? (1)
Nors dažniausiai darbo kalendoriais rūpinamės artėjant naujiems metams, tačiau kartais...
Paklodės priežiūra pagal audinį: valome teisingai (1)
Geras miegas – būtinas kiekvieno žmogaus fiziologinis poreikis, kuris gali...
Miegamojo baldai: kokius rinktis, kur pirkti? (2)
Akivaizdu, kad neišsimiegoję būname piktesni, prasčiau sekasi susidoroti su dienos...
Krašto apsauga   Užsienis
R. Karoblis naujuoju kariuomenės vadu siūlo Sausumos pajėgų vadą gen. mjr. V. Rupšį (1)
Krašto apsaugos ministras Raimundas Karoblis naujuoju Lietuvos kariuomenės vadu Prezidentui...
Kazlų Rūdos poligone treniravosi Lietuvos kariuomenės ir JAV karinės oro pajėgos (1)
Kovo 20 d. Lietuvos kariuomenės Brigados generolo Kazio Veverskio poligone...
Naujo Lietuvos kariuomenės laivo pirkimas bus skelbiamas balandį (1)
Lietuvos kariuomenė planuoja įsigyti naują laivą teršalų likvidavo ir gelbėjimo...
 
Pretendentė į EK pirmininkes sulaukė europarlamentarų reakcijos (1)
Pretendentė į Europos Komisijos (EK) pirmininkės postą Ursula von der...
V.Zelenskis „nokautavo“ P.Porošenką (8)
    Pomaidaninio Ukrainos prezidento Petro Porošenko „puota karo metu“...
Dėl Skripalių apnuodijimo S.Lavrovas pirštu dūrė į NATO: „Tai ne „Novyčiok“, o BZ“ (25)
Rusijos URM ministras Sergejus Lavrovas pareiškė, kad Cheminio ginklo draudimo...
Sportas   Laiškai
“PingPongiuko”akademija kviečia (1)
Oficialus klubo Facebook puslapis>>>...
Cristiano Ronaldo sezoną temdo priekabiavimo skandalas (1)
Cristiano Ronaldo – vienas geriausių planetos futbolininkų. Apie šį portugalą...
Lietuvos rinktinės laukia kroatų išbandymas (1)
  Lietuvos nacionalinė vyrų krepšinio rinktinė tęsia kovą dėl galimybės...
 
Kam tarnauja Šaulių sąjunga (8)
Kaip manote ar visi Šaulių sąjungoje pritaria jūsų sąjungos nariui...
Geradarei savanoriai pačiai prireikė pagalbos (1)
Nuo nelaimės nėra apsaugotas niekas. Likimas skaudžiai skriaudžia ir tuos,...
Mulkinanti apklausa “Mes europiečiai”” (2)
Šiuo metu – 2019.05.11, 17:30, – portale lrytas.lt  vykdoma apklausa,...