Kontaktai      Rašykite mums       KK TV       Siūlo darbą       Foto       Prenumerata Lietuviškai По-русски English
2020 Rugpjūtis 4 Antradienis
 

Vyskupas J. Kauneckas: „Dabartinė mūsų policija turbūt Kremliaus auklėjama“

2020-01-12 17:31 | Naujienos | Komentarų (12)

Vyskupas Jonas Kauneckas. E. Avižienio nuotr.

Sausio 3 d. Vilniaus policijos pareigūnams sulaikius pervadintoje K. Škirpos alėjoje Lietuvos istorinį didvyrį norėjusią pagerbti lietuvių kalbos mokytoją Astrą Astrauskę, kuri prie pervadintos K. Škirpos alėjos lentelės uždegė žvakutes ir mosikavo Lietuvos vėliava, savaitgalį prie Karalius Mindaugo paminklo Vilniuje įvyko mitingas „Lietuvos Vėliavos neuždrausit!“.

„Kad blogis triumfuotų, reikia, kad teisieji nieko nedarytų. Mes čia ir susirinkome pasakyti, kad mes darysim ir kad mes netylėsim“, – kalbėjo mitingo vedėjas G. Aukštikalnis.

Vyskupas J. Kauneckas: „Tokia policijos valdžia turi būti pakeista“

„Sveikinu visus, kad įtvirtinti Lietuvos demokratiją susirinkote. Noriu pradėti klausimu, ar jums atrodo, kad Lietuvoje tikrai yra demokratija? Ar Lietuva – demokratinė valstybė?“ – savo kalbą mitinge pradėjo vyskupas Jonas Kauneckas.

Sulaukęs vieningo atsakymo, jog „ne“, J. Kauneckas pasakė: „Va, jūsų šauksmai ir jūsų galvos purtymas parodo, kad mūsų demokratija baisiai serga“.

Vyskupas prisiminė įvykį, kada iš Lietuvos piliečio, moters, grubiai atimta trispalvė, o pati moteris – sužalota.

„Aš jums pasakysiu, kad dabartinė mūsų policija turbūt Kremliaus auklėjama. Nors visi šaukia – ir mūsų valdžios žmonės, ir Prezidentas, kad turime prieš tą Rytų kaimyną pasiruošę, bet policininkus auklėja Kremlius. Va, jums įrodymas: aš važiavau iš vyskupo Steponavičiaus Žagarėje ir mane sulaikė Joniškyje tarybiniai, komunistiniai milicininkai ir puolė mano krepšį kratyti. Aš pasakiau: „Neturit teisės kratyti, nes orderį turit duoti“. Va, man tekštelėjo į snukį ir sako: „Štai tau orderis“. Ir po to kratė.

Žiūrėkit, netgi anais komunistiniais laikais tiktai man trinktelėjo, nenuvežė į jokį skyrių, niekur. O dabar? Baisiau elgiasi už komunistinę – už Kremliaus policiją! Tai mes visi turime ypatingai protestuoti“, – mitinge kalbėjo vyskupas Jonas Kauneckas.Jis padėkojo susirinkusiems, kad atėjo ginti mūsų vėliavos ir mūsų demokratinės teisės.

„Mes esame laisvi žmonės ir turime prieš tokią policiją protestuoti, ir Prezidento, ir Seimo, ir Vyriausybės reikalauti, kad tokia policijos valdžia turi būti pakeista, turi būti išvaryti iš darbo.

Dar daugiau, man atrodo baisu, kad tokiais vadinamais demokratijos laikais gali pagriebti žmogų iš gatvės ir nutempti į policijos būstinę, kaip su ta moteriška atsitiko.

Taigi aš su kitais žmonėmis sovietiniais laikais vaikščiojau po Lenino prospektą, dabar Gedimino, kai teisė Tamkevičių ir taipogi kai teisė Svarinską. Į teismą neįleido, nors buvo laisva, sakė: „Nėra vietų“, o mus gaudė tame prospekte ir įsodinę į autobusiuką vežė į miškus ir paleido po vieną.

Žiūrėkit: bet net komunistiniai milicininkai nevežė mūsų į miliciją, kaip šiandien jie veža. Tai ar jie demokratiškesni? Ar jiems daugiau teisės galioja? Reiškia, nebėra mūsų policijoje jokios teisės, nebėra jokios demokratijos, nebėra jokio atsižvelgimo į žmogų“, – kalbėjo vyskupas J. Kauneckas, pakviesdamas visus protestuoti „prieš tokią policiją, prieš diktatūros įvedimą“.

„Juk tiktai Kinija, tiktai Rusija, tiktai Šiaurės Korėja yra šitaip valdomos. Tai negi mes nusiritome iki jų lygio? Neduok, Dieve! Turime ir melstis, kad taip nenusiristume, ir turime griežtai visur reikalauti, kad šitaip mūsų valstybėje negali būti,“ – sakė vyskupas.

Pasak jo, mes esame demokratinė valstybė, esame tokie patys, kaip Didžioji Britanija, kaip Prancūzija, kaip Vokietija, kaip Lenkija. „Ar įsivaizduojat, kad šitaip būtų galėję atsitikti, pavyzdžiui, Vokietijoje? Kad policininkė ar policininkas griebtų žmogų už rankos, net išsukdamas ranką ir tempdamas į savo būstinę?“ – klausė J. Kauneckas.

Anot jo, pirmiausia žmogui turi būti pateikta, ką jis ne taip daro, o ne taip gatvėje užpulti.

„Jeigu šitokie policininkai, ir mane gatvėje gali užpulti. Tai ar čia yra tvarka? Ar mes galime ramiai žiūrėti ir tylėti?“ – klausė vyskupas Jonas Kauneckas.

Jis pakvietė visus melstis, kad mūsų valdžios žmonės, ir ypač policijos valdžia, būtų Dievo apšviesti ir suprastų, kad demokratinėje valstybėje taip elgtis negalima.

N. Puteikis: „Policijai šitas jėgos taikymas nepraeis“„Aš galvoju, ar „Grigeo“ akcininkas Pangonis stovėjo prie Aukščiausios tarybos Sausio 13-ąją? O R. Miliūtė? O LRT tarybos nariai? O apskritai visas šitas Lietuvą valdantis dvaras stovėjo Sausio 13-ą? Tai kodėl dabar jie priekaištauja Astrai Genovaitei Astrauskei, kad jinai apipylė vandeniniais dažais butaforinį maketą Lukiškių aikštėje? Kodėl šitas dvaras nepriekaištauja pangoniams, kurie dešimt metų pylė brudą į marias ir nuodijo klaipėdiečius, palangiškius ir turbūt dar ir latviams užteko? Kodėl Rita Miliūtė surengė reportažą, kuriame visais būdais bando išteisinti Pangonį, kodėl ji nepasikviečia Astrauskės, kad jinai papasakotų, kaip su ja elgiasi policininkai?“ – Sausio 13-osios įvykių išvakarėse įvykusiame mitinge kalbėjo Seimo narys Naglis Puteikis.

Jis pastebėjo, kad Kovo 11-oji neatsirado dėl to, kad būsimi konservatoriai susirinko. „Pirmiausia paprasti žmonės lipo ant kaminų, toje pačioje Klaipėdoje, kabino trispalves. Jie nukentėjo, juos sodino į kalėjimą. Buvo žmonės, kurie nebijojo neiti į tarybinę kariuomenę, kuriuos kišo į kalėjimus. Tie maži žmonės po to rinkosi Terlecko raginami į mitingą prie Mickevičiaus paminklo, ir tada būsimų konservatorių, būsimų liberalų nė pėdsakų ten nebuvo. Ir štai tie maži žmonės ir sudaro Lietuvos pagrindą, jie ir gelbsti valstybę“, – kalbėjo politikas.

Anot jo, policijai šitas jėgos taikymas nepraeis.

„Yra generalinio policijos komisaro įsakymas, kuriame parašyta, kaip taikoma fizinė jėga.

Policininkas pirmiausiai privalo paaiškinti, kodėl žmogus turi vykdyti jo nurodymą, pacituoti teisės aktus. Tada, jeigu žmogus nepaklūsta, pasakyti: „Aš prieš jus taikysiu fizinę prievartą, tai yra, aš imsiu jums už rankos, aš jums laušiu sąnarį, jeigu jūs to nurodymo nevykdysit, o jūs jį turit vykdyti todėl, kad mano nurodymas yra teisėtas“.

Ir tik po to, kai policininkas įsitikina – taip ir parašyta įsakyme: policininkas privalo įsitikinti, ar žmogus suprato, kad jam bus daromas skausmas, tik tada imamasi rankos ar peties laužimo.

Tai viso šito nebuvo laikytasi nei pačioj pradžioj, nei kratant jos rankinuką.

Taigi policininkė, vykdydama kažkokio viršininko nurodymą, labai aiškiai ir nedviprasmiškai tris kartus pažeidė generalinio policijos komisaro įsakymą, reglamentuojantį jėgos naudojimą“, – mitinge kalbėjo N. Puteikis.

A. Juozaitis: „Tai yra tas pats okupavimas“„Prieš šimtus metų buvo moteris Žana D’Ark. Ją vadino ne visai sveika, ją vadino epileptike, nelabai tikėjo ja ir apskritai, kaip galėjo prancūzų moteris vesti prancūzų armiją prieš anglų armiją? Moteris – mergaitė, nesulaukusi nė dvidešimties?

Astra Genovaitė yra iš šešių vaikų šeimos, pati išaugusi dvi dukras. Ir jinai yra mums Žana D’Ark“, – mitinge kalbėjo judėjimo „Lietuva yra čia“ lyderis Arvydas Juozaitis.

Tačiau, jis pažymėjo, nebūtų Žanos D’Ark, jei nebūtų trispalvės vėliavos.

„Kiekvienas didelis tarnavimas ir skirtingų žmonių suėjimas visada būna po simboliu, po vėliava. Labai gaila tų žmonių, kurie šitą yra praradę. Vilniaus valdžia atsidūrusi tokių žmonių rankose. Nykštukų rankose. Jie nebežino dėl ko. Jie sako: „Dėl žmogaus teisių kovojam“. Bet kam man žmogaus teisės, jeigu žmogaus nebėra? Kokios gali būti tautos teisės jų galvose, širdyse, kai jie tautos nebemato, į žmogus yra tiktai šiupinio dalis? Ir paskui, žinoma, tą šiupinį gali varstyt, gali mėtyt, srėbt, išmest ta pati, deja, mus saugot turėjusi arba turinti policija.

Mes labai didžiavomės, kai iš milicijos vyrai ir moterys persivilko Lietuvos policininkų uniformomis ir Lietuvos dailininkai taip gražiai jas papuošė. Gražiai papuošė mūsų policijos mašinas. Sakėm: „Galų gale atėjo mūsų tvarka“.

Bet žmogus – nuodėminga būtybė. Ir kai mes per daug suteikėm jiems galios, jie atitolo nuo žmonių.

Ir ta valdžia, kur dabar Vilniuje valdo, išrinkta 18 proc. vilniečių. Ji dabar keršija ir už vėliavą, ir už K. Škirpos alėjos grąžinimo reikalavimą, ir apskritai už viską, kas Vilnių daro Lietuvos ir lietuvių tautos sostine. Vilnius yra verčiamas ofšorine zona. Ar žinot, kas tai yra? Tai yra eisenos, atvežtos iš užsienio, tai yra verslas, kuris, atvažiavęs, penkis metus padirba lengvatinėmis sąlygomis ir išnyksta. Tai yra Swedbankas, kuris ant didžiulių rajonų, ant pusės miesto yra vienas ir žmonės tiek laukia eilėse, kiek komunizmo laikais laukdavom. Tai yra tas pats okupavimas – per Vilniaus valdžios rankas. Todėl Astrai Genovaitei mes dėkojam“, – mitinge kalbėjo A. Juozaitis.

Kas nuspręsta mitinge?

Mitingo dalyviai priėmė rezoliuciją, kuria pareikalavo „Pašalinti iš pareigų policijos pareigūnę ir asmenis, nurodžiusius sulaikyti piliečius, kurie sausio 4 d. K. Škirpos alėjoje išreiškė pagarbą Lietuvos laisvės kovų dalyvių atminimui, genocido aukoms ir Lietuvos valstybingumui – Lietuvos Respublikos valstybinei vėliavai“. Taip pat, „siekiant atkurti istorinę tiesą ir teisingumą bei visuomenės santarvę ir ramybę, nedelsiant grąžinti K. Škirpos alėjos pavadinimą“, „atleisti iš užimamų pareigų uolų sovietinį kolaborantą, Užsienio reikalų ministrą L. Linkevičių, nuosekliai vykdantį Kremliaus ir Lietuvos priešų užsakytą ir jiems naudingą antilietuvišką valstybinę istorijos politiką“. Mitingo dalyviai taip pat mano, kad „Vilniaus miesto merui ir Tarybai nedelsiant nenutraukus propagandinio hibridinio karo prieš Lietuvos valstybę ir neįvykdžius teisėtų piliečių reikalavimų, jų valdžios įgaliojimai privalo būti panaikinti, Vilniuje įvedant specialųjį valdymą iki bus surengti nauji sostinės mero ir Tarybos rinkimai“.

KK inf.

Komentarai

 

 

 
 1. Užguitus žmones išjudino šita lietuvių kalbos MOKYTOJA savo pasipriešinimo mitingais prieš Lietuvos istorijos naikinimą Vilniuje, prieš Vyčio niekinimą. Dalyvavome jos mitinguose – širdys atsigaudavo, jautėme pakilią dvasią ir džiaugsmą, kad yra žmonių, kuriems RŪPI dar Lietuva, jos nesuklastota istorija, kovotojų prieš SSSR okupaciją garbės gynimas. Jei visi mokytojai būtų tokie patriotiški, tai Lietuva klestėtų, kaip klesti Vengrija, keliasi Lenkija. Šią MOKYTOJĄ būtina apdovanoti LAISVĖS premija, nes ji vaduoja Vilnių iš neo-liberal-marksistų okupacijos. Lauk, Šimašiau, iš Vilniaus su visais Lietuvos išdavikais!

  Thumb up 1 Thumb down 0

 2. Kam iškraipoma tiesa? Juk mokytoja dažais bunkerio sieną apipylė ne tam,kad,kad pagerbti tuos,kurie pokaryje tūnojo bunkeriuose ir darė piktadarybes,o tam,kad juos pasmerkti.Trispalvės gatvelėje ji irgi matomai pasisakė prieš tuos,kurie ant esamų lentelių užklijuodavo Škirpos pavardę.Tad neiškraipykime tikros tiesos,išmokyme skaityti tekstą ir tarp eilučių.

  Thumb up 1 Thumb down 4

  • Užguitus žmones išjudino šita lietuvių kalbos MOKYTOJA savo pasipriešinimo mitingais prieš Lietuvos istorijos naikinimą Vilniuje, prieš Vyčio niekinimą. Dalyvavome jos mitinguose – širdys atsigaudavo, jautėme pakilią dvasią ir džiaugsmą, kad yra žmonių, kuriems RŪPI dar Lietuva, jos nesuklastota istorija, kovotojų prieš SSSR okupaciją garbės gynimas. Jei visi mokytojai būtų tokie patriotiški, tai Lietuva klestėtų, kaip klesti Vengrija, keliasi Lenkija. Šią MOKYTOJĄ būtina apdovanoti LAISVĖS premija, nes ji vaduoja Vilnių iš neo-liberal-marksistų okupacijos. Lauk, Šimašiau, iš Vilniaus su visais Lietuvos išdavikais!

   Thumb up 1 Thumb down 0

 3. kad tas, kuris labiausiai tyciojasi is Lietuvos zmoniu, kartu su bendrazyge melyna tumba, czv kalejimu isteigeju tapke ir judu pranckieciu sedi pirmame Katedros suole, jiems rankos paspausti ateina importinis nusipenejes arkis. Ko besitiketi, jei Baznycia parsidavus pasaulio turtuoliams, pamynusiems padoruma, normalias seimas, morale. Lietuva bedale, kas tau liko, tik isnykimas

  Thumb up 9 Thumb down 0

 4. Dėl vėliavos tikrai teisingai neturėjo teisės atimti ir tyčiotis iš jos.
  Bet kodėl viskas leidžiama ponui Lansbergiui visą laiką kurstyti Lietuvos
  žmones,įžeidinėti,trokšti kraujo keršto. Pyksta,kad žmonės nekerštauja rusams,balatarusams.Kokią jis turi teisę visus mokyti.Gerbiami Dvasininkijos atstovai,kada jo nuodėmes paskelbsit.AR da ilgai jis vaidins visagalį,negi Jums tinka sektos dalyvis. Kodėl jam pamokslų nesakote,kaip jis turi elgtis.Ar bijote?

  Thumb up 11 Thumb down 1

 5. apie kokią laisvę ir nuomonės pareiškimą šiandien galima kalbėti, jei į Delfus jau negali nuomonės parašyti. Blokuojami komentarai. Esame žydų masonų ložės ir pagonių galiotizmo okupacijoje. Kremlius “auklėja” policiją, Amerikos tankų pagalba Lietuvoje. Tautą ištiko didelė nelaimė.

  Thumb up 14 Thumb down 2

  • Ne vien delfis Lietuvoje seimininkas,ir komentarus praleidzia tik tuos,kurie liaupsina delfio paziuras,kurie liaupsina Lietuvos nieksus valdzioje,kuriuos betarpiskai palaiko delfio ir panasios strukturos.Vien uz savo pozicijos rasyma komentaruose ,kad ir 15 min, mane nuteise zurnalsitai trims metams atimdami teise issakyti savo nuomone.Esu priverstas skaityti apie piderastus,apie liaupsinamus vagis valdzioje,kurie ,tiketina,uz mokesciu moketoju pinigus yra nupirke tuos ziniasklaidos rasytojus.O as nei keikiuosi ,nei izeidineju komentaruose ir pan.O jeigu valdzios nieksa vadinu banditu ,ar teiseja vadinu teisungumo pardaveju, ir tai darau atviru budu,tai gal cia nenusikaltimas uz kuri atimamos teise tris metus komentuoti ir issakyti savo nuomone???

   Thumb up 11 Thumb down 0

 6. ANTROJI NUORODA, ĮSPĖJIMAS- JĖZAUS CHRISTAUS APRAIŠKA 2004 12 30

  Aš, Jėzus Nazaretietis, atėjau nuo 1997 metų ir esu visų peržiūroje. Palaimintas tas, kuris suvokė Mano didybės esmę ir prasmę. Įspėju, jus vaikai žemėje, kad neteistūmėte nei vieno, nes nežinote mūsų veikimo jame. Burnojantiems užrišiu burnas skausmu ir aimana, nes kenčiau nuo jų daugiausia. Amen.
  Prieš jūsų Naujuosius Metus žemėje aš vaikštau žemėje ir sudedu savuosius ženklus, kuriuos turi regėti atėjęs manasis Tėvas Elijas. Jūs nebudite savyje dvasingumo, todėl tiek daug skausmo liejasi ir jųjų balsas negirdimas Danguje, tai įspėju jus Aš, Jėzus Stebuklingasis, kurio vardą jūs pamynėte ir įvardijote kaip jau buvusį. Amen.
  Aš esu Gyvas per amžius ir gyvenu Žodyje- Dvasioje ten, kur pašaukta mylėti, kentėti ir atleisti. Budėkite ypač šiame laike, kada manasis Tėvas daro peržiūrą ir sustato mano avis į kairę ir į dešinę. Įžeidusiems mane Jėzų bus atleista, bet įžeidusiems ir palietusiems mano Žodį žmoguje, bus atseikėta dvigubu matuokliu- nuobaudomis. Amen.
  Neverkite žuvusių, bet verkite savęs, vaikų ir puolusių kunigų, nes jiems buvo gana daug patikėta. Mano ir Tėvo ranka nuleista bausmėms, todėl dvasioje pasiruoškite kiekvienas. Kas mylėjo ir atjautė, tas bus pažymėtas juoduoju sakraliniu kryžiumi, kad regėtų manasis Tėvas Dvasia. Blogieji jau turi šėtono žvaigždę kaktoje ir juos regėkite plūstančius ir bjaurojančius tuos, kurie myli ir mylės. Amen.
  Regėkite duodamus ženklus ir nebūsite aklais manajame atėjime, tai įspėju jus, Aš, Jėzus Dvasia Gyvasis tarpe gyvųjų. Ką suaukojate tuštybėmis, šiandien apverkite per kitus, tai įspėjau jus prieš dvylika metų. Amen.
  Artėjanti naujoji banga turi nuvalyti puolusio pasaulio nuodėmę ir bus atlikta. Gerieji bus įspėti, o kitų laukia nuožmioji mirtis nepasiruošus.
  Ieškokite tiesmukiško kelio link manęs, Viešpaties, ir regėkite mane kalbantį kituose. Daug pašauktų, bet jie išsigimė ir leido save nuskandinti. Mano jėga devynbalė, todėl laiko skaičiuje nesibodėkite skaičiaus trylika (13). Amen.
  Aplenks bausmės tuos, kurie su kančia išgyveno sumodernintą man atnašą- Mišias ir pasiaukojo maldoje, kad per Tėve Mūsų maldą įgytumėte, paikieji, sau atlaidumą. Amen.
  Vandenų galybė neišmatuojama, todėl būkite pasiruošę savyje dvasiškai ir pilnavertiškai. Neieškokite Manęs, Atpirkėjo, bažnyčių sudėtyje, nes tuos namus užvaldė pajuodusi kunigų dvasia- galiotas.
  Aš, Jėzus, sugrįžtu per ugnį, vandenį, šauksmą ir kraują, tai įspėjau jus daug anksčiau, kaip turite pasiruošti Manajam antrajam atėjimui. Amen.
  Gyvenkite ramybėje tie, kurie valėtės per dvasinę išpažintį ir dvasinę Komuniją, nes jūs apturėjote daugiausia manųjų astralų- dieviškumo. Amen.
  Neramybė ateina dar didesnė ir nuorodų dėsnyje nurodoma suvalgytos duonos ir surinktų trupinių kiekis tūkstančiuose, tai sakau jums, mylimieji: Ramybė telydi visada! Amen

  Thumb up 0 Thumb down 3

 7. _______PRIES TOTALITARINI GLOBALIZMA IR JO TARNUS !
  …UZ LIETUVOS ISSIVADAVIMO JUDEJIMA !_______
  …,kuris gal dar tik bus…

  Pritariu mitingo dalyviams.
  Taciau tiek daug klaustuku galvoje…
  – Ar daug kam Lietuvoje tai yra taip svarbu, kad jie bent zodziu cia ar kitur, pritartu…?!
  – Kas gebes Lietuvoje ismusti bent viena plyta is tos naujos diktaturos Lietuvoje, pamato, ant kurio stovi jo tvirtove… ?!
  – Ar atsiras bent vienas asmuo auksciausiose Lietuvos valdziose, kuris parems sio mitingo mintis ir reikalavimus bei ideja pakeisti Vilniaus valdzia i…?!
  – ar, ar, ar,…- begale tu ”ar” !
  …ir taip yra todel kad is tikruju ”karalius yra nuogas”,- Lietuvos demokratijos anti-demokratiskumas aiskus yra visiems tiems, kurie nera lyg siurbeles isikibe i Lietuvos kuna…
  …ir dar blogiau, kad taip yra todel jog vedanciosios Vakaru demokratijos palaiko tokia Lietuvos ‘demokratija’, nes jiems reikia tik absoliutaus politinio Lietuvos lojalumo ir yra visai vakarams yra nesvarbu kokioje padetyje yra dauguma Lietuvos zmoniu, nes jiems svarbu yra tik Eurais apteke Lietuvos valdantieji, kas ir suteikia jiems stimula buti lojaliems tam nuzmogejusiam Vakaru elitui…
  Tai todel gaonai, sionai ir siaures jeruzales yra pagrindiniai siekiai Lietuvos valdziu bei elitiniu planuose, ir todel jau yra ignoruojama netgi Lietuvos Istorija – ligsiolines Lietuvos zmoniu kova su visais galimais kenkejais, interventais, tai todel nera rupinimasi kovotojais su komunizmu, TSRS okupacija, o uztariami tie, kas butent ir uzleido tuos komunizmus ant Europos, Rusijos, TSRS ir kartu ant Lietuvos…
  Tai todel valdanciuju dabar ir pries tai, kova su komunizmu yra apsimestina, tik kovojant tarsi su tuo zodziu, o ne su tais is kur kilo ir veike komunizmai…, tai todel kova tiktai su zodziu ”kgb” ar ”TSKP”, buvo, nes tikroji dekagebizacija kaip ir demokunistizacija, neivyko…, kadangi tokie ‘patriotai’, kaip daug kas is ‘konservatoriu partijos’, buvo susije patys su KGB, TSKP…
  Na, o kaip dabar matote buvus tiktai kovai su zodziais KGB ir TSKP bei simboliais tokiais kaip kujis ir pjautuvas ar uzrasas CCCP, isvis buvo apeita bene svarbiausias dalykas, kurio deka kilo ta socializmo-komunizmo-bolsevizmo ideologija bei veikla, o taip pat KGB,- tai viena ypac aktyvi ir intelektuali nacija-”rase” – zydai, kurie ir buvo ta priezastis kodel nebuvo Lietuvoje nei kur nors kitur tikra dekomunistizacija bei de’KGB’izacija ! Nes zydai tose org dar nuo iki’revoliuciniu laiku Rusijoje 1917-aisias, buvo visu galimu izmu ideologiju kurejai bei vadovaujantys igyvendintojai – Europoje, JAV, Rusijoje…
  Tai todel, kad zydu nacija (ypac ju ideologai) is esmes yra vieninga bei is esmes yra vienoveje visi zydai, kurie yra Pozicija bei Opozicija, tai todel vakarams buvo visai priimtina ir ta TSKP (KPCC), ir ta KGB, bei juose ir jiems tarnave zmones Rytu Europoje ir Rusijoje, imtinai. …Aisku tik jeigu jie persimete i vakaru puse ir pradejo aktyviai dirbti vakarams.
  Tai todel ir L. Linkevicius ir V. Landsbergis bei D. Grybauskaite ir begale kitu visoje ex-TSRS bei Rytu Europoje, buvo priimti JAV ir ES, lyg didziausi draugai…ir bene visiems is daugybes tu persimeteliu, atsivere didziule politine bei ekonomine karjera, iskaitant ir finansine parama…
  Tai todel dabar Lietuvos elitui, tarnaujanciam ne-Lietuvai, yra nusispjauti i lietuviu tautos Istorija, kovas bei dabartinius lukescius… Nes jie aklai tarnauja Vakarams ir ypac JAV-Izraelio asiai,- tiesiog besalygiskai, kaip ir besalygiskai ignoruoja lietuviu tautos interesus…
  Tai, ka issakiau auksciau ir dar daug daugiau, butent tai ir sukele is pat pirmu sekundziu, mintis su tais ”ar”…
  Ar mums nors ka pasiekti imanoma, kadangi yra Diktatura Lietuvoje !, Diktatura ES, JAV, Izraelyje ir visuose su vakarais susijusiuose krastuose ?!…, kadangi netgi ir Rusijoje lyg visiskai pagal ”konspiracijos teorijas”, yra stumiama pirmyn – Naujoji Pasaulio Tvarka, igyvendinami jos sudetiniai elementai, kurie greitai gali padaryti Rusija lyg ”suparalizuota” Vakaru NWO igyvendinimo nuodu…
  Rusijoje yra ikurtas Nacionalinis Issivadavimo Judejimas (NOD), o Lietuvoje, vargu ar imanoma netgi pradeti tai, kadangi ta diktatura…
  Bent kiek uzsiminus apie siekiamas esmines reformas Lietuvos valdyme, Lietuvos valdzia arsiai remiama JAV, iskart represuos tuos, kas prades koki nors lietuviska NOD…
  Todel tik ir belieka tie ”ar”, ar, ar………………….
  …Nors belieka tik palinketi didziules sekmes ir saugumo visiems siu laiku Issivadavimo Siekiantiems Lietuvos patriotams !
  Kas ismus bent viena plyta is Diktaturos pamatu ?!

  Thumb up 12 Thumb down 0

 8. Labai gaila kad kai policija išniekino valstybinė vėliava, nesulaukta jokios prezidento ir seimo bei vyriausybės reakcijos kas aiškiai parodo kas valdo mūsų Valstybė.

  Thumb up 24 Thumb down 0

  • As irgi stebiuosi,kad policininkams isniekinus Valstybine veliava,neatsirado valstybes tarnautojo,kuris butu tokia nieksybe bent pasmerkes.iki siolei tyli ir prezidentas??? Nors sendien deglioje zvakeles pozuodamas,bet argi gali kas patiketi jog tai daro nuosirdziai,is savo isitikinimu,is savo laisvos valios ?? Argi veliava isniekine uniformuoti “angelai sargai” prezidentui nusispjaut?? pagaliau turime tu angelu sargu ilgus metus “auklejusi” premjera,vyriausybes kancleri,pagaliau armija prokuroru?? Ar visiems siems “ponams” ir ne tik tiems,viskas gerai Lietuvoje su tokiais patrijotiskai nusiteikusios moters niekinimu viesai,arestu uz veliavos laikyma,pagaliau moters zalojima???? Gal geriau prezidentams ir kitiems valstybes valdovams uzimant pareigas neskaityti priesaikos??? Kokio velnio ta vaidyba,kai atsisukes vadini veliava skuduru??Pamenat ???

   Thumb up 10 Thumb down 0 
https://komentaras.lt/pingpongiukoakademija-kviecia
Video reportažas


Nerpigiau.lt

Nerpigiau./lt/produktas/505/nusikaltimas-valstybes-vardu

Aktualu. Komentarai
9 klausimai apie viešuosius pirkimus, kurie padės Jums tinkamai pasiruošti dalyvavimui
Naujus COVID-19 gydymo metodus siekiantis atskleisti tyrimas bus atliekamas ir Lietuvoje 8
Foto reportažai Aktualu Naujausias numeris
Berta Čaikauskaitė. Politikų pažadai karantino eteryje – apšilimas prieš rinkimus? (2)
Sena kaip pasaulis taisyklė byloja, jog komunikacija prieš rinkimus – tai vienas stipriausių...

Batutas – grožiui, sveikatai ir gerai savijautai 
Nors daugelis tėvelių vaikus skatina kasdien kuo daugiau laiko praleisti lauke, tačiau patys...

Kaip neprašauti perkant mikrobangų krosnelę? 
Jeigu svarstote apie mikrobangų krosnelės įsigijimą – svarbu, kad žinotumėte keletą svarbių dalykų....

E. Kručinskienei – daugiavaikės motinos klausimai (4)
Socialiniame tinkle „Facebook“ didelio susidomėjimo sulaukė neįgalų vaiką auginusios moters atviras laiškas E....

Norite visada būti žvalūs ir sumažinti įvairių ligų tikimybę? Štai ko jums reikia 
Visus žmones vienija vienas bendras vardiklis – norime būti žvalūs, energingi ir nesirgti,...

D. Jastramskis išleido monografiją apie žiniasklaidos politiką Lietuvoje (3)
VU Komunikacijos fakulteto ir Tarptautinių santykių ir politikos mokslų instituto docentas Deimantas Jastramskis,...

Anekdotas


Naujovė KK Facebook
Reklama

Politika   Bylos, sukrėtusios Lietuvą
Konservatoriai parengė emocinės sveikatos gerinimo planą (4)
„Lietuvoje jau beveik du mėnesius trunkant karantinui kyla reali grėsmė,...
S. Skvernelis: Startuoja ypač greito įgyvendinimo pagalbos priemonė mažoms įmonėms (4)
Smulkiajam verslui – gera žinia: startuoja ypač greito įgyvendinimo pagalbos...
Klaipėdos miesto konservatorių lyderiu išrinktas buvęs kariuomenės vadas A. Pocius (6)
Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų (TS-LKD) partijos Klaipėdos skyriaus nariai vakar...
 
LAT pritarė apeliacinės instancijos teismo išvadoms dėl Vilniaus universiteto pareigos atlyginti neturtinę ir turtinę žalą Norvegijos kalnuose žuvusios studentės tėvams (3)
Lietuvos Aukščiausiasis Teismas atmetė Vilniaus universiteto kasacinį skundą ir paliko...
Nepramušamas VU „betonas“ – aukšti teisėjai ir prokurorai? (4)
Giedrė Gorienė „Ir mažas akmenukas didelį vežimą išverčia“, – sako...
Kada naikinsime nereikalingus teismus? (4)
Giedrė Gorienė Kada naikinsime aukštesnės instancijos teismus? Kam jie apskritai...
 

Teisėsauga   Verslas, ekonomika
Lietuvos advokatūra apie šios dienos sulaikymus: Lietuvoje įsivyrauja „sulaikymo prezumpcija“
Lietuvos advokatūra, reaguodama į žinomų mūsų šalies asociacijų ir asmenų...
Jungtinėje Karalystėje sulaikytas metus ieškotas Kamuolinių grupuotės narys
2020 m. balandžio 29 d. Jungtinėje Karalystėje sulaikytas Kamuolių ginkluoto...
Asmuo dėl jo pašto dėžutėje rastų psichotropinių medžiagų lieka išteisintas
Lietuvos apeliacinis teismas paliko galioti apygardos teismo išteisinamąjį nuosprendį G. N.,...
 
Darbo kalendoriai: koks turėtų puošti Jūsų stalą?
Nors dažniausiai darbo kalendoriais rūpinamės artėjant naujiems metams, tačiau kartais...
Paklodės priežiūra pagal audinį: valome teisingai
Geras miegas – būtinas kiekvieno žmogaus fiziologinis poreikis, kuris gali...
Miegamojo baldai: kokius rinktis, kur pirkti? (1)
Akivaizdu, kad neišsimiegoję būname piktesni, prasčiau sekasi susidoroti su dienos...
Krašto apsauga   Užsienis
R. Karoblis naujuoju kariuomenės vadu siūlo Sausumos pajėgų vadą gen. mjr. V. Rupšį
Krašto apsaugos ministras Raimundas Karoblis naujuoju Lietuvos kariuomenės vadu Prezidentui...
Kazlų Rūdos poligone treniravosi Lietuvos kariuomenės ir JAV karinės oro pajėgos
Kovo 20 d. Lietuvos kariuomenės Brigados generolo Kazio Veverskio poligone...
Naujo Lietuvos kariuomenės laivo pirkimas bus skelbiamas balandį
Lietuvos kariuomenė planuoja įsigyti naują laivą teršalų likvidavo ir gelbėjimo...
 
Pretendentė į EK pirmininkes sulaukė europarlamentarų reakcijos
Pretendentė į Europos Komisijos (EK) pirmininkės postą Ursula von der...
V.Zelenskis „nokautavo“ P.Porošenką (7)
    Pomaidaninio Ukrainos prezidento Petro Porošenko „puota karo metu“...
Dėl Skripalių apnuodijimo S.Lavrovas pirštu dūrė į NATO: „Tai ne „Novyčiok“, o BZ“ (24)
Rusijos URM ministras Sergejus Lavrovas pareiškė, kad Cheminio ginklo draudimo...
Sportas   Laiškai
“PingPongiuko”akademija kviečia
Oficialus klubo Facebook puslapis>>>...
Cristiano Ronaldo sezoną temdo priekabiavimo skandalas
Cristiano Ronaldo – vienas geriausių planetos futbolininkų. Apie šį portugalą...
Lietuvos rinktinės laukia kroatų išbandymas
  Lietuvos nacionalinė vyrų krepšinio rinktinė tęsia kovą dėl galimybės...
 
Kam tarnauja Šaulių sąjunga (7)
Kaip manote ar visi Šaulių sąjungoje pritaria jūsų sąjungos nariui...
Geradarei savanoriai pačiai prireikė pagalbos
Nuo nelaimės nėra apsaugotas niekas. Likimas skaudžiai skriaudžia ir tuos,...
Mulkinanti apklausa “Mes europiečiai”” (1)
Šiuo metu – 2019.05.11, 17:30, – portale lrytas.lt  vykdoma apklausa,...