Kontaktai      Rašykite mums       KK TV       Siūlo darbą       Foto       Prenumerata Lietuviškai По-русски English
turgelis.net
2021 Liepa 31 Šeštadienis
 

Vitalijus Balkus: Šiandien “pabėgėliai” ir ekonominiai migrantai – rytoj budeliai

2016-07-16 17:20 | Nuomonių ringas | Komentarų (9)

Vitalijus Balkus. KK nuotr.


Vitalijus Balkus

Sunkvežimis sutraiškė per 80 prancūzų. Visi, kam proga pasitaikė, pareiškė „gilią užuojautą“, „susirūpino“ dėl teroro ir „išreiškė tvirtą paramą“. Kaip įprasta, buvo nuneštos žvakutės, ką galima papuošti Prancūzijos vėliavos spalvomis, papuošė. Taigi, iki kito karto.

Būtent taip ir atrodytų žinutė apie Nicos įvykius. jei ją tektų surašyti telegramos formatu. Ir tikrai – po Paryžiaus ir Briuselio teroro aktų mes jau pradėjome priprasti, kad Europa jau nėra saugi vieta ir kad ateityje žudynės kartosis.

Pratinasi prie teroro

Nėra nieko baisiau už įprotį. Vakarų europietis, dar visai neseniai gyvenęs komfortiškai, jau privalo prisiminti, kad sėdant į metro vagoną , autobusą , traukinį ar keliaujant lėktuvu, turi būti budrus. Juodo gymio pakeleivis su kuprine arba nuo galvos iki kojų religiniais rūbais apsimūturiavusi moteris gali būti mirtino pavojaus ženklas. Privalo prisiminti, kad jo dukra gali būti gaujos atėjūnų išžaginta tiesiog roko festivalio ar miesto šventės metu, o mažametis sūnus – miesto baseine. Net įprasta kelionė į parduotuvę gali tapti paskutine, jei pakeliui pasipainios etninė nusikalstama gauja.

Dar visai neseniai apie tragiškai mažėjantį europiečių saugumą buvo galima išgirsti iš pačių aukų, jų artimųjų ar atsitiktinių liudininkų. Išskirtiniais atvejais šiurpūs faktai iškildavo viešumon, na, o tikslinius statistinius duomenys galėjo sužinoti tik tikslingai tuo besidomintys. Plačioji provyriausybinė ir stambi komercinė spauda tiražavo tuo metu istorijas apie tai, kaip šauniai po Europos multikultūralizmo saule sugyvena ir „senas“ europietis, ir naujai atvykęs. Juk menka tikimybė, kad statistinis skaitytojas susiras, pvz., švedų tyrimo duomenis, kur neginčijamai laikantis visų moksliniam tyrimui būtinų sąlygų vienareikšmiškai nurodoma – 77 proc. seksualinio pobūdžio nusikaltimų įvykdo atvykėliai iš islamiškų šalių.

Ir tik tuomet, kai protestai pieš islamizaciją ir nelegalų kvietimą ir apgyvendinimą Vakarų Europos miestuose tapo dešimtūkstantiniai, o kai kurie jų įgavo sukilimų požymius, valdantiems ir tuo pačiu jų įtakojimai spaudai teko pripažinti – padėtis dėl migrantų tapo iš esmės nekontroliuojama. Tuomet ir pasipylė prastos naujienos kaip iš gausybės rago. Štai :Vokietijoje 2015 metais migrantai įvykdė per 200 000 nusikaltimų . Vokietijos federalinės kriminalinės policijos valdybos savo ataskaitoje taip pat praneša, kad daugiausiai prasikalto sirai (24 proc.), albanai (17 proc.), Kosovo piliečiai (14 proc.). Populiariausiu nusikaltimu tarp migrantų išlieka vagystės (33 proc.) , tačiau praėjusiais metais net dvigubai padaugėjo migrantų įvykdomų sunkių nusikaltimų.

Per 5000 Belgijos kalėjimuose laikomų nusikaltelių išpažįsta islamą. Eitninis nusikalstamumas Belgijoje iki 2012 metų išlikdavo stabilus, tačiau didėjant migracijai pastebimas nuolatinis etninio nusikalstamumo augimas. Islamiškų valstybių išeivių skaičius šios šalies kalėjimuose pernai pasiekė 45 proc.

Tuo tarpu Prancūzijoje šis skaičius dar didesnis – ten musulmonai sudaro net 70 proc. šalies kalėjimų „gyventojų“.

Tai, kas vakar dar buvo bandoma nuslėpti, šiandien jau tapo kasdienybe. Tik štai manęs neapleidžia įtarimas, kad šis informacijos proveržis gali turėti ir „antrąjį dugną“.

Bendros problemos mitas

Manau, visi girdėjote teiginius, esą dabartinė migracijos krizė ES yra „bendra europiečių problema“ ir esą nacionalinės valstybės, net ir tos, į kurias migrantus geruoju vargiai priviliosi, turi visus sprendimus deleguoti sąjunginiam centrui. Vieniems centras nurodo palikti landas išorinėse sienose ir mosikuoja kumščiu, jei tvora per aukšta ar policininkai, kaip ir priklauso, sutinka įsibrovėlius ne su gėlėmis rankose, o ašarinėmis dujomis, kitiems nurodo, kiek nelegalų jie turėtų apgyvendinti ir kokį gerbūvį jiems sukurti.

Nelegalai Europoje, pasirodo, nėra tokia jau baisi problema tiems… kas nori matyti ES nauja federacine valstybe. Jie lyg cementas pasiskirsto po sąjungą ir iš tikro problema tampa neišsprendžiama niekaip kitaip, nei su būsimo federalinio centro pagalba. „Jūs neturite migrantų problemos – mes ją jums sukursime“, – būtent taip atrodo Briuselio politika. Ir tuomet privalėsite ją spręsti pagal būtent eurobiurokratų nurodymus, o jei esate nepajėgūs, tai mes „padėsime“ taip, kad dar skolingi liksite – maždaug taip rutuliojasi įvykiai .

Maža to, pvz., labiausiai eurofederacijos siekiančių Prancūzijos ir Vokietijos vadovai per pastaruosius metus nepadarė nieko, kas iš esmės pakeistų padėtį dėl nelegalios migracijos. Išvada aiški – juos tokia padėtis tenkina.

Tai kur toji „bendra“ problema? Nėra jos . Yra Vengrijos ar Graikijos problemos, kuomet reikia apsaugoti išorines sienas nuo nelegalų, ir kur Briuselis greičiau trukdo, nei padeda. Yra Lenkijos, Slovakijos, Čekijos, Lietuvos, Latvijos ir kitų ekonominiams migrantams nepatrauklių šalių problema, kuomet jos verčiamos tapti nelegalų apgyvendinimo, o jei padėtis dar pablogėtų ir perkėlimas taptų prievartiniu ir faktiškai įkalinimo vietomis. Yra Vokietijos problema, kur valdančiųjų dėka vokietis tampa prievolininku, kurio funkcija – dirbti, mokėti mokesčius ir …išlaikyti vis daugiau migrantų, kurie labai naudingi naują federaciją lipdantiems Vokietijos politikams.

Tiesa, yra dar viena problema, bendra būtent didesnio centralizavimo siekiančioms valstybėms. Jos kaip tik yra didžiausiąją dalimi ir kaltos dėl „bendros migrantų problemos“ atsiradimo. Karinės avantiūros Libijoje ir Sirijoje – kieno rankų darbas? Ar ne prancūzai kurstė maištininkus po to , kai Kaddafis užsimojo pagal Venesuelos pavyzdį išspirti užsienio naftos kompanijas, t.t. ir „TOTAL“, iš šalies? Taigi, išryškėjo dar vienas lokalus klausimas – kaip stipriausios ES valstybės ruošiasi prisidėti prie sugriautų šalių atstatymo. Mes, aišku, suprantame, kad niekaip, nes problema juk „bendra“ ir tuo bendrumu galima dabar dangstytis.

Britai štai savo problemas nutarė spręsti radikaliai palikdami sąjungą iki šioji tapo federacine valstybe. Ir apklausos, beje, rodo, kad noras išvengti nelegalios migracijos buvo vienas iš pagrindinių veiksnių balsuojant už „Brexit“. Ar gali ir kitos valstybės pasielgti panašiai? Taip, gali.

Referendumų narystei ES patvirtinti idėjos jau įgauna kūną Čekijoje, Slovakijoje, Suomijoje, Vengrijoje. Ir visais atvejais migrantai yra vienas lemiamų veiksnių.

Taigi bendros problemos nėra, tačiau noras, kad ji būtų ne tik bendra, bet ir neišsprendžiama, iš esmės yra. Ir nauda ją tariamai sprendžiant yra.

„Politinis“ batsiuvys

Į Lietuvą atgabenti „pabėgėliai“ – batsiuvys, niekur nedirbusi moteris su vaikučiais (tiesa, du iš jų kiek paaugę – per 20 metelių turintys „mažyliai“) ir tariamas žurnalistas, kurio straipsnių niekas nematė. Štai jums tipinis politinio prieglobsčio ieškotojo portretas. Ir čia mes anaiptol neunikalūs, nors ir mūsų valdininkai skubėdami vykdyti sąjungos nurodymus pasiruošę atvežti į Lietuvą bet ką, kad tik patenkinti Briuselį.

Viduržemio jūros pakrantė nuklota pasais tų, kurie savo šalyje buvo piemenys, krovikai, smulkūs prekeiviai ir radikalių grupuočių kovotai. Tiesa, vėliau Vokietijoje jie jau bando pavirsti politiniais pabėgėliais ir būtinai sirais, net jei kalba vien puštūnų kalba ar yra juodi it smala. Apie tai, kad apsišaukėlių sirų kiekis yra labai didelis, priversti kalbėti net ir tie, kurie yra migracijos šalininkai ir su migrantais dirba.

Maža to, visagalio interneto dėka paaiškėjus, kad šiandieniniai „nelaimingi pabėgėliai“ ne retai vos tik vakar kariavo islamistų gretose, jau ir oficialūs Vakarų pareigūnai pradeda pripažinti, kad nesugeba tinkamai kontroliuoti, kas atvyksta pas juos. Nors kam tas pripažinimas, kai jau griaudėja sprogimai pačioje Europoje, ir viskas ir taip daugiau nei akivaizdu.

Ir čia išryškėja jau ideologinė problema. Jau vien pripažinimo, kad ne visi migrantai aukos ir ne visų jų kėslai dori – tai smūgis pačiam ideologiniam vyraujančiam ES konstruktui, pagal kurį baltas vakarų europietis yra kaltas dėl visų negandų, o visi atvykę iš vadinamų trečių valstybių yra nelaimėliai, kuriuos europietis turi klusniai priimti ir toleruoti bet kokį jų elgesį. Tai išdidžiai vadinama „tolerancija“, o iš tikro yra labai įdomaus mechanizmo dalis.

Valdantis elitas, sudarantis mažąją dalį visuomenės, tačiau valdantis daugiausiai turto ir geriausiai apsaugotas nuo visų negandų, t.t. ir nelegalių migrantų keliamo pavojaus, yra gyvybiškai suinteresuotas išlaikyti ir toliau viską savo rankose. Tuo tarpu būtent vidurinioji klasė sukuria daugiausiai pridėtinės vertės ir ilgainiui gali norėti ir didesnių pilietinių ar ekonominių teisių, t.t. susijusių su turtingiausiųjų interesų ribojimu. Taigi, kaip priversti efektyviausią visuomenės dalį ir toliau dirbti ir nereikalauti pernelyg daug? Geriausiai tai pavyksta įdiegus amžinos kaltės jausmą. Tuomet donorių klasė uoliai dirba tam, kad esą išlaikyti „nuskriaustuosius“, tik realiai didžioji sukurtos pridėtines vertės dalis atitenka kam? Teisingai, valdančiam elitui, turinčiam savo nuosavybėje gamybos priemones.

Kiek gali būti stiprus įdiegtas tariamos kaltės jausmas, mes, beje, matome būtent Vokietijos visuomenėje, kuri dabar gyvena „dvigubos kaltės“ slegiama. Pirmiausiai tai nuolatos akcentuojama kaltė už Antrą Pasaulinį karą, antroji – tai „bendroeuropietiška“ ar tiksliau „bendrovakarietiška kaltė“, apie kurią aš jau rašiau aukščiau.

O štai pats elitas net ir neketina žaisti pagal savo sukurtas „multikultūralizmo“ ir „tolerancijos“ taisykles. Paryžiuje elitiniame XVI -ajame rajone pabandžius pastatyti laikiną migrantų apgyvendinimo centrą, viskas baigėsi vietos gyventojų protestu. O juk turtingieji Europos rajonai tai ir yra dažniausiai didžiausių „multikultūralizmo“, liberalizmo ir „tolerancijos“ gerbėjų vieta.

Dar įdomesnė bent jau man pasirodė naujiena iš Didžiosios Britanijos. Pasirodo, elitiniame Oksfordo universitete nuo 2014 metų mokėsi vos 27 studentai negrai. Pati naujiena manęs tiesa pernelyg nenustebino, nes gyvenant Britanijoje yra tekę matyti elitinių mokyklų moksleivius, kurių tarpe migrantų ar jų palikuonių pastebėti neteko. Tačiau man labai patiko „netolerantiškumo“ Oksforde problemos sprendimo būdas – vadovybė sumanė pakeisti ant sienų kabančius baltų vyrų portretus juodaodžių, gėjų ir… moterų atvaizdais ir tam užsakė atitinkamus paveikslus po 900 svarų kiekvienas. Taigi apie jokius „refugees welcome“, jei tai kertasi su elito interesaism nėra nei kalbos.

Kaip pasidaryti pinigą iš „pabėgėlio“

Be globalių interesų ir ideologinių veiksnių egzistuoja labai ir labai aiškūs smulkieji interesai. „Pabėgėlių“ verslas – tai toli gražu ne vien jų nelegalus gabenimas ar padirbtų dokumentų ruošimas. Yra visiškai legalios ir labi pelningos šios verslo rūšys.

Norite užsidirbti – integruokite migrantus, tiekite jiems socialines paslaugas, o jei dirbti visai nemokate ar nenorite – „ginkite teises“ . Pats mechanizmas yra gerai atidirbtas – net Lietuvoje parazituoja kelios dešimtys dažniausiai už užsienio pinigus išlaikomų kontorėlių, kurios metų metus organizuoja lankstinukų spausdinimą, renginukus ir visaip kitaip imituoja aktyvią veiklą. Jų net kiek per daug, nes jos jau pradėjo peštis dėl projektų. Nes, kaip ir bet kokioje rinkoje, pradeda ryškėti savo monopoliminkai. Štai, užsienio pinigėliais remiamas vadinamasis Žmogaus Teisių Stebėjimo Institutas jau tapo savotiška „Maxima“ šioje srityje. Tačiau net ir tie, kurie neprieina prie grietinėlės, taip pat nelieka alkani – lobistų pinigų pakanka visiems.

Migrantai šiuo atveju yra puiki žaliava, kurios „perdirbimui“ galima gauti lėšas. Žinant, kad savo skrandžio interesas žmogui dažniausiai yra svarbiausias, nereikia stebėtis, kad dažnas, turintis prieigą prie fondų pinigėlių ir reikiamų pažinčių, sieks užsidirbti iš tariamų „pabėgėlių“. Jau dabar į kovą įsitraukė ir etatiniai „tolerantai“, ir nauji žaidėjai, tad kova dėl pinigų bus rimta.

Ir tokia padėtis yra visur, kur tik iš to galima užsidirbti. Štai švedų „žmogaus teisių“ verslininkai sugalvojo rengti kursus, kodėl Švedijoje negalima prievartauti moterų ir mušti gėjų. Vokiečiai, vis dar turintys polinkį į tvarką, siūlo migrantams kursus, kuriuose aiškinama, kaip reikia… naudotis viešuoju tualetu ir kitais civilizacijos vaisiais. Beje, čia ir vėl tenka paklausti: kas čia per „politinis pabėgėlis“ , kuris net klozeto akyse nėra regėjęs.

Na, o lankstinukais, kurie migrantams išleidžiami milijoniniais tiražais, nuklotos stotys ir pakelės. O juk tai irgi uždarbis tiems, kure juos leidžia.

Lietuva turi apsispręsti

Kai kiek daugiau nei prieš metus prasidedančios migracijos katastrofos fone susibūrė asociacijos „Nacionalinis Interesas“ pirmtakas Visuomeninis Komitetas Prieš Priverstinę Imigraciją, didžioji dalis mūsų bendrapiliečių apskritai nemanė, kad atėjūnų srautai Lietuvą kaip nors įtakos. Gerai prisimenu pirmąsias viešas diskusijas, kuomet daugelis klausytojų negalėjo patikėti, kad apskritai įmanomas priverstinis migrantų paskirstymas. Tik štai nepraėjo tuomet nei pusmečio, o Lietuva jau gavo Briuselio ultimatumą, pagal kurį jau privalome įsivežti per 1000 atėjūnų ir, kaip suprantame, šis skaičius dar padidės jų šeimų narių sąskaita.

Bjauru buvo žiūrėti, kaip Seimo nariai keičia iki tol vienu geriausių ir efektyviausių buvusį Užsieniečių Teisinės padėties įstatymą. Tik tam, kad įsiteiktų sąjungos valdžiai. Net tuomet, kai pradėjo Prancūzijoje lietis kraujas ir atsirado įstatymo atgalinio keitimo pagrindas, parlamentarai ir toliau elgėsi, lyg nieko nebūtų atsitikę.

O tuo tarpu mūsų kaimynai aiškiai sako Briuseliui – nepriimsime nei vieno prievarta perkeliamo migranto. Ir siūlau atkreipti dėmesį, kad tokiu būdu jie niekaip nepažeidžia tarptautinių normų. Nes Ženevos konvencija aiškiai nurodo, kas yra tikras pabėgėlis, ir niekas jos nekvestionuoja – tiesiog kaimynai atsisako gauti ekonominius migrantus, pašalpų medžiotojus ir teroristus pabėgėlių pavidalu. Sąjunginę valdžią tai siutina, tačiau toliau grasinimų šioji nejuda, nes po „Brexit“ jau ryškėja kitokios ES galimybės.

Su kuo mes eisime – su istoriniais partneriais ir kaimynais ar leisimės vadovaujami iš sąjunginio centro? Štai kur klausimas. Juk kol kas, kol terorizmo ir islamizmo užkratas nepaplito, turime puikias galimybes Lietuvoje to išvengti. Laikomės Ženevos konvencijos, atskirdami aiškiai, kas yra pabėgėliai, o kieno kelias – „Policija-Pabradė-Namai“, ir mums niekas negalės priekaištauti. Be to, turint nuostabią tradicinį islamą išpažįstančią ir plačiosios lietuvių tautos dalimi tapusią totorių bendruomenę, mes puikiai galime sustabdyti bet kokius bandymus įvežti salafitų propaguojamą urvinį islamo traktavimą. Tereikia jau dabar įtraukti tradicinio islamo nešiotojus į pabėgėlių filtravimo procesą. Ir čia negali būti jokių kompromisų .

Migrantas, pastebėtas su salafitų ir kitų kraštutinių islamo srovių literatūra ar bandantis kurti islamistų ratelius, turi būti tučtuojau išsiunčiamas. Turi jau dabar būti įtvirtinta taisyklė: užsidėjai chidžabą – sudie. Jei pas mus negalimas vokiškos svastikos viešas naudojimas, kas trukdo taip pat uždrausti kruvino islamiško ekstremizmo simboliu tapusi rūbą?

Na, ir, be abejo, jokio prievartinio migrantų perkėlimo ir Briuselio kvotų, kas jau savaime aišku.

Komentarai

 

 

 
 1. Labai teisingai raso,nes patikekit, uz keliu meteliu tie juodukai pakels balsa ir paims virsu,nes jau dabar jiems lendama i subine,o musu rirbasikniai,net nemasto,

  Thumb up 9 Thumb down 0

 2. Is esmes, tai sita rasliava – grynas nesantaikos, neapykantos skatinimas religiniu, tautiniu, rasiniu pagrindu.
  Normalus ir iprastas reiskinys lietuvoje, kur rezimas tik tuo ir uzsiima, kad propaguoja susipriesinima, raganu medziokle, neapykanta kaimynams, visiems neitinkantiems..
  Tai kodel sitas religinis rasistas nacis turetu buti kitoks?

  Thumb up 1 Thumb down 14

 3. …Štai, kaip labai teisingai pasielgė, būtent save gindama : nuo politinės prievartos iš užsienio – mūsų istorinė Sesė Lenkija !…. Kaip rašo, lenkų Tautos išeivijos Šviesuoliai – savo iškiliająme, dvisavaitraštyje “Patriotyczny Ruch Polski” / “Lenkijos Patriotinis Judejimas”, leidžiamame New York’e, Chicago. Toronte, Berlyne ir Varšuvoje : tai dabartine, būtent pernai visos – lenku Tautos, demokratiškai išrinktoji vqldžia, su Jo Ekscelencija – Lenkijos Prezidentu Andžej’u Duda, ir labai iškiliąja – Premjere, Beata Šydlo : viešai paskelbė Europos Sąjungos – vadovams Briuselyje, kad dėl visos lenkų Tautos, butent plačiai suptantamo saugumo – pilnojo, užtikrinimo Valstybėje, visiškai atsisako – priimti, tų svetimųjų – islamo tikėjimo Tautų, karų pabėgelių ir vad. ekonominių emigrantų į Lenkiją.

  …Vienašališkai, būtent mūsų istorinei, Sesei, Lenkijai – nuo pernai priskirtų,
  kaip ir Lietuvai : su labai pavojingai – dabar jau didėjančios Briuselyje, tos vad., griežtosios Euro – diktaturos : neleistinai brukama, politine – ekonomine prievarta iš užsienio !… Tai Mažosios Azijos ir šiaurės – rytų Afrikos, bet vien tik – islamo Tautų, būtent su tomis – vad. “demokratinėmis bombomis” iš Vakarų : planingai ir kruvinai – sugriautų valstybių, masiškai išprovokuoti – keliauti į Europą išeiviai… Pagal dabartinės Vokietijos kanclerės, bet buvusios ankščiau – “pro – sovietinės” komunistės, Angela Merkel – paskelbtą viešąjį, bet be jokiu – jame tarptautinių įgaliojimų : vien asmeniškąjį kvietimą – dabar masiškai, pirmoje eilėje – plūstančių į visą Vakarų Europą !…

  Ar tai, ne labai išlilus ir savo esmėje – tikrai demokratiškas, mūsų laikais – pateiktas sektinas, pavyzdys iš mūsų istorinės – Sesės Lenkijos pusės,
  būtent visai Vidurio – Rytų Europai : dabar griežtai spaudžiamai – tos vad.
  Euro – diktatūros iš Briuselio, dėl tų vad., “pabėgelių kvotų” – griežtosios priėmimo prievartos ?

  …Viešai parodantis iš Lenkijos – praktiškai visoms Tautoms, kaip diplomatiškai
  – dabar reikia, o po Didžiosios Britanijos – iškilaus “Brexit’o”, jau net ir galima
  – tai padaryti : kad apginti ir mūsų – Tėvynę Lietuvą, nuo to pavojingojo, būtent sudėtinai – tai vien tik “merkeliškai – teroristinio”, svetimųjų Tautų emigrantų – antplūdžio iš Vakarų Europos, ir jų pilnojo išlaikymo – užtikrinimo Valstybėje,
  bet vis gilėjančios – tos pasaulines ekonominės krizės metu : vien tik – už lietuvių Tautos pinigus, sumokamus Valstybei !…

  Ar ne atrodo, kad dabartiniu metu – augant tos Euro – diktatūros, politiniam spaudimui iš Vakarų, būtent todėl – jau net ir skubos. tvarka Valstybėje – pilnai demokratiškai, privalo atlikti – sį kilnųjį, būtent visos Lietuvos – pilnojo teisinio apsaugjimo, nuo kruvinųjų – islamo teroristų ispuolių, patriotinį darbą mūsų Tėvyneje : pagal savo paskirtį Valstybėje – tai vien tik, Lietuvos Respublikos Seimas ?

  …Kuo nuoširdžiausioji Pagarba, labai iškiliąjam – politiniam Šviesuoliui, didžiai Gerb. Vitalijui Balkui, už labai vertingąją – pateiktą straipsnyje Tiesą,
  visai lietuvių Tautai Tėvyneje ir mums – lietuviams užsienyje : apie tos prievartinės ir vad. “multi – kulti”, būtent visų – dabartinių Europos tautų, planingai globalistų iš Vakarų – nuo pernai, jau griežtai vykdomos islamizacijos – visapusiškajį kenksmingumą, nuo pradžių – mūsų Lietuvai, ir visai Civilizacijai – Europos kontinente !

  Thumb up 11 Thumb down 2

 4. Vitalijus parase tiesa,tik va ,atsiranda tokiu,kuriems ta tiesa sunkiai ikandama.Matosi,kad pries tai rases komentara,yra dvasios ubagas.Matyt,rasinio net neperskaite,nes jo svajone yra Pepsi-Cola,kurios neigali nusipirkti.ir ,kol va ,tokie savo nulini isprusima skleis bijodami net savo varda ar nica parasyti,tol Lietuvoje seimo ir vyriausybes koluaruose ir ju sebru tarpe ,kasdien gims po milijonieriu.Tiesa,iki prakaito dirbanciu saskaita uz minimuma.O as noriu uzduoti viena klausima,tik nezinau kas atsakyt galetu:Kiek dar reikia nuzudyti europieciu,nekaltu gyventoju,kad briuseliniai kopustai-piniguociai pradetu mastyti,kaip is sios padeties issikapstyti?Ir dar,po Brexit,kas bus sekantis?Tiksliau,kas greitesnis po brexit bus antru ?

  Thumb up 16 Thumb down 0

 5. kas ATSITIKTų ,JEI VOKIETIJA PASKELBTŲ-BREXIT????…….manau politikai ,tueėtų turėti ne tik galvą,bet ir stuburą,kam tada -UBAGĖ Lietuvą būtų reikalinga,ir kas ją pakęstų……

  Thumb up 17 Thumb down 0 
Video reportažasNerpigiau./lt/produktas/505/nusikaltimas-valstybes-vardu

Aktualu. Komentarai
Ką dovanoti krikšto tėveliams?
Sportas tampa madingu
Foto reportažai Aktualu Naujausias numeris
Praktiškos dovanos žmonėms, besidomintiems konditerija 
Draugų rate turite žmogų, kuris kiekvieno susitikimo metu atsineša kažką saldaus? Jo šokoladiniai...

Vidurnaktį baigs galioti judėjimo ribojimai tarp savivaldybių 
Po antradienį įvykusio neformalaus ministrų pasitarimo, sveikatos apsaugos ministras Arūnas Dulkys žiniasklaidą informavo,...

„Baltic Block“ plečia partnerių tinklą: pradeda bendradarbiauti su tarptautine padėklų ir konteinerių nuomos bendrove „Chep“ 
    Viena didžiausių medienos drožlių padėklų gamintojų Europoje, Latvijos kompanija „Baltic Block“,...

Lietuvos miestuose vyks piketų banga dėl Seimo darbo grupės netinkamai išnagrinėtos situacijos Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centre (4)
Žurnalistas Liudas Dapkus rašo, kad „istorija yra svarbus kovos ginklas“. Šių dienų įvykiai...

„MOKI VEŽI“ atveria parduotuvių duris 
Nuo kovo 15 d., laikantis visų saugos reikalavimų, atidaromos visos šalyje veikiančios 24 „MOKI...

Grįžimas į biurą po pandemijos: ko prireiks? 
Spartėjant skiepijimo procesui ir keičiantis karantino sąlygoms, daugelis įmonių jau pradeda svarstyti apie...

Anekdotas


Naujovė KK Facebook
Reklama

Politika   Bylos, sukrėtusios Lietuvą
EP narys A. Kubilius: „Nestabilumas Rytų Partnerystės regione tampa nauju jo bruožu“ (1)
Europos Parlamento narys, Euronest Parlamentinės Asamblėjos (PA) pirmininkas Andrius Kubilius,...
Valdžios sektoriaus balansas 2020 metais: 3,5 mlrd. eurų deficitas
Išankstiniais duomenimis, 2020 metų Lietuvos valdžios sektoriaus deficitas sudarė 3,5...
Prezidentas kviečia šalinti kliūtis didelės rizikos grupių skiepijimui (2)
Lietuvos Respublikos Prezidentas Gitanas Nausėda, antradienį nuotoliniu būdu susitikęs su...
 
LAT pritarė apeliacinės instancijos teismo išvadoms dėl Vilniaus universiteto pareigos atlyginti neturtinę ir turtinę žalą Norvegijos kalnuose žuvusios studentės tėvams (6)
Lietuvos Aukščiausiasis Teismas atmetė Vilniaus universiteto kasacinį skundą ir paliko...
Nepramušamas VU „betonas“ – aukšti teisėjai ir prokurorai? (5)
Giedrė Gorienė „Ir mažas akmenukas didelį vežimą išverčia“, – sako...
Kada naikinsime nereikalingus teismus? (5)
Giedrė Gorienė Kada naikinsime aukštesnės instancijos teismus? Kam jie apskritai...
 

Teisėsauga   Verslas, ekonomika
Tikslinamos asmens sulaikymo sąlygos – aiškesni pagrindai ir procedūros (2)
Geriau įgyvendinti asmens teisę apginti savo laisvę, aiškiau reglamentuoti laikinojo...
Prezidentas paskyrė Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus pirmininką (2)
Lietuvos Respublikos Prezidentas Gitanas Nausėda, vadovaudamasis Konstitucija, Teismų įstatymu ir...
Lietuvos advokatūra apie šios dienos sulaikymus: Lietuvoje įsivyrauja „sulaikymo prezumpcija“ (2)
Lietuvos advokatūra, reaguodama į žinomų mūsų šalies asociacijų ir asmenų...
 
Georgij Nikonorov jungiasi prie „Yukon Advanced Optics Worldwide“ vadovų komandos
Aukštųjų technologijų bendrovės „Yukon Advanced Optics Worldwide“, gaminančios civilinius termovizorinius...
R. Viršilas. Kiek įmonių socialinėje atsakomybėje yra atsakomybės?
Rolandas Viršilas  Jau metai, kaip gyvename naujos realybės – pandemijos...
„SME Finance“ steigia neobanką verslo klientams
Tikimasi, kad tik verslo klientams skirtas neobankas veiklą pradės 2021...
Krašto apsauga   Užsienis
Krašto apsaugos viceministras M. Abukevičius: „Kibernetinis saugumas – visų atsakomybė“
Efektyviai užtikrinti ypatingos svarbos informacinių išteklių valdytojų kibernetinį saugumą, stiprinti...
Lietuvos kariuomenei perduoti dar 142 nauji sunkvežimiai „Unimog“
Spalio 21 d. Lietuvos kariuomenei perduoti dar 142 nauji penkių...
R. Karoblis naujuoju kariuomenės vadu siūlo Sausumos pajėgų vadą gen. mjr. V. Rupšį (1)
Krašto apsaugos ministras Raimundas Karoblis naujuoju Lietuvos kariuomenės vadu Prezidentui...
 
Pretendentė į EK pirmininkes sulaukė europarlamentarų reakcijos (1)
Pretendentė į Europos Komisijos (EK) pirmininkės postą Ursula von der...
V.Zelenskis „nokautavo“ P.Porošenką (8)
    Pomaidaninio Ukrainos prezidento Petro Porošenko „puota karo metu“...
Dėl Skripalių apnuodijimo S.Lavrovas pirštu dūrė į NATO: „Tai ne „Novyčiok“, o BZ“ (25)
Rusijos URM ministras Sergejus Lavrovas pareiškė, kad Cheminio ginklo draudimo...
Sportas   Laiškai
“PingPongiuko”akademija kviečia (1)
Oficialus klubo Facebook puslapis>>>...
Cristiano Ronaldo sezoną temdo priekabiavimo skandalas (1)
Cristiano Ronaldo – vienas geriausių planetos futbolininkų. Apie šį portugalą...
Lietuvos rinktinės laukia kroatų išbandymas (1)
  Lietuvos nacionalinė vyrų krepšinio rinktinė tęsia kovą dėl galimybės...
 
Kam tarnauja Šaulių sąjunga (9)
Kaip manote ar visi Šaulių sąjungoje pritaria jūsų sąjungos nariui...
Geradarei savanoriai pačiai prireikė pagalbos (1)
Nuo nelaimės nėra apsaugotas niekas. Likimas skaudžiai skriaudžia ir tuos,...
Mulkinanti apklausa “Mes europiečiai”” (3)
Šiuo metu – 2019.05.11, 17:30, – portale lrytas.lt  vykdoma apklausa,...