Kontaktai      Rašykite mums       KK TV       Siūlo darbą       Foto       Prenumerata Lietuviškai По-русски English
ekozoe.lt
2022 Rugpjūtis 11 Ketvirtadienis
 

Vitalijus Balkus : Išeitis socdemams- uždaryti „seną“ partiją

2017-10-15 19:03 | Nuomonių ringas | Komentarų (30)

Vitalijus Balkus. Asm. albumo nuotr.

Vitalijus Balkus

Geriausias būdas socialdemokratams išlikti yra tučtuojau paleisti partiją. Skamba paradoksaliai, tačiau stebint LSDP traukulius galima drąsiai teigti – tai ne krizė, tai socialdemokratų katastrofa. Tik rinkėjų inertiškumo dėka patekę į Seimą socialdemokratai ne tik nepadarė tinkamų išvadų, tačiau ir pilnu greičiu lekia toliau į prarają. Kai rašau „socialdemokratai“, pirmiausiai, be abejo, turiu omenyje A.Brazausko išugdytą sustabarėjusią partinę nomenklatūrą, kuri dantimis ir nagais laikėsi savo kėdžių ir net nemirktelėdama aukojo socialdemokratines vertybes.

Tačiau pradėkime viską nuo pradžių. Pokario Europos politinėje sistemoje ilgą laiką dominavo schema, pagal kurią egzistuodavo dvi ar trys dominuojančios politinės jėgos, kurių vieną galime sąlyginai pavadinti „oficialia kaire“ ( socialistai, socialdemokratai ir pan.), o kitą – „oficialia dešine“ ( liberalai, krikčionys demokratai ir konservatoriai). Visi likusieji dažniausiai nusigriebdavo balsų likučius: komunistai – iš kairės, nacionalistai – iš dešinės, na, ir dar šiek tiek rinkėjų simpatijų gaudavo interesų grupes atstovaujančios partijos nuo separatistinių iki „vienos dienos“ populistinių partijų be aiškios vertybinės pakraipos.

Būtent pagal šį modelį po 1990-jų metų buvo dėliojama ir Lietuvos politinė sistema. Galime ginčytis, kiek tai buvo natūralus procesas, o kiek vis tik prisidėjo tuomet gausiai Lietuvą lankę užsienio konsultantai.

Bet faktas liekas faktu – ilgą laiką turėjome iš esmės dvipartinę sistemą, atitikusią klasikinę „kairės“ ir „dešinės“ sampratą. Tik štai Lietuva įžengė į senosios Europos politinę sistemą kaip tik tuo metu, kai šioji jau pradėjo girgždėti. „Dešinėje“ – liberalusis ir konservatyvusis – sparnai išskyrė ir kiekvienas rado savo rinkėją, iš interesų grupių partijų iškilo žalieji, kai kur ( pvz., Jungtinėje Karalystėje) į bendrą politinį procesą įsitraukė separatistinių regionų partijos ir dvipolis politinis pasaulis ėmė sparčiai keistis. Ir keitėsi jis nerangių megapartijų nenaudai, nes nuo jų pirmiausiai nusisukdavo tradiciniai rinkėjai, metų metus iki tol investavę savo lūkesčius. Ir jei „dešinė“ Europoje nukraujavo daugiausiai sustiprėjusių nacionalistų dėka, tai „kairę“ draskyti pradėjo visi, kas tik pasikinkydavo socialinio teisingumo arkliuką.

Lietuvoje tuo tarpu A.Brazausko užantyje saugiai besijautę LSDP partinės bonzos buvo šventai įsitikinę, kad dvipolė politinė Lietuva išliks jei ne amžiams, tai bent iki pensijos tikrai užteks. Net netikėtai, tačiau su stulbinančiu pastovumu sėkmingai iššoksiančios „neformato“ partijos ( Tvarka ir Teisingumas, Darbo Partija ar net A.Valinsko projektas) neprivertė sunerimti, nors tai buvo būtent jų rinkėjų medžiotojos. Matyt, buvo manoma, kad įsitvirtinus ne tik Seime, tačiau „pastačius“ pakankamai žmonių ministerijose, inspekcijose ar valstybinėse įmonėse, jokie permainų vėjai jiems nebaisūs.

Ir racijos tokiame mąstyme tikrai buvo. „Išsišokėliai“ dažniausiai neturėjo tiek galių, kad galėtų perimti valdžios visumą, kurią sudaro toli gražu ne vien parlamento kontrolė. Tie patys „Lietuvos geležinkeliai“, visuomet buvę LSDP kišeneję ir „reikalingų žmonių“ ar jų giminaičių įdarbinimo vieta socdemams, suteikdavo daugiau jėgos, nei net ir gausiausias „išsišokėlių“ partinis skyrius. O tokių galios taškų socemai turėjo dar daugiau. Tiek daug, kad tarp jų ir konservatorių įsivyravo savotiškas ginkluotas neutralitetas kuomet nei vieni, nei kiti nedrįso mušti vieni kitus per skausmingas vietas.

Tik štai tuo metu Europoje pavojaus skambučiai sisteminiams socdemams jau skambėjo vienas po kito. Po PASOK fiasko Graikojoje jau buvo galima numanyti, kad „šampano kairė“, kaip pašaipiai yra vadinami suliberalėję socialdemokratai, jau prarado savo bazinį elektoratą. Net Europos darbininkija, matydama nesugebėjimą apsaugoti darbo vietas ir pasipriešinti gamybos perkėlimui, nemaža dalimi atsigręžė į buvusio dešinio sparno, tačiau nacionalistinės pakraipos partijas arba pasirinko kitas „trečios jėgos“ partijas. Tiesa , Vakarų Europoje sisteminiai socialistai (socialdemokratai) dar turėjo rinkėjų rezervus, t. y. įvairių iki tol niekieno neatstovautų mažumų ir imigrantų. Lietuvoje tokios prabangos LSDP jau neturėjo . Reveransai „new left“ idėjoms, manau, atnešė maždaug tiek balsų, kiek buvo aktyvių šių idėjų skleidėjų, tautinės mažumos jau buvo „apsirūpinusios“ savomis partijomis, o imigrantų, turinčių pilietybę Lietuvoje, taip pat pernelyg mažai. Taigi LSDP, neturėdama elektorato rezervo ir aktyviai barstydama savo, ankščiau ar vėliau turėjo atsidurti aklavietėje.

Turėjo, tačiau sugebėjo tai padaryti daug greičiau nei galėjo atsitikti ir stulbinančiai veiksmingai. Be abejo, aš kalbu apie A.Butkevičiaus valdymo laikotarpį. Atrodytų, Darbo partija, nepaisant sėkmės rinkimuose, buvo iš esmės nukenksminta ir plūduriavo socdemų farvateryje, ekonominė padėtis jei ne gerėjo, tai tikrai nebuvo blogesnė nei konservatorių valdymo laikais. Net apklausos, skelbtos likus metams iki rinkimų, vis dar žadėjo LSDP nors ir netriuškinančią, tačiau vis tik pergalę. Ir tai, nepaisant vykdomos konservatoriams ar liberalams būdingos politikos.

Tik, štai, viskam yra riba. Tad kuomet A.Butkevičius ėmė ne prasčiau nei kokia R. Juknevičienė visų nesėkmių priežastimi regėti „puolančius rusus“ ir net rado „liaudies priešus“ tarp protestuojančių pedagogų, tai pirmiausiai labai nepatiko būtent tipiniam LSDP rinkėjui. Čia buvo emocinis pralaimėjimas, kuomet tūlas pilietis galutinai nustojo matyti skirtumą tarp socdemų ir konsevatorių retorikos. Ir tai anokia smulkmena, nes prisiminkime, kad rinkėjas už kairiąsias partijas tradiciškai labiau balsuoja emocijomis nei protu. Rinkėjas greičiau atleis rimtąsias nuodėmes, nei tai, kad partija, kuriai jis buvo ištikimas, pradėjo naudoti priešo retoriką.

Vėliau sekė tikrų tikriausia vertybinė katastrofa. Naujasis hiperliberalus Darbo Kodeksas, kurio nedrįso paruošti ir priimti net konservatoriai, buvo prastumtas. Prastumtas taip įžūliai, kad net kišeniniai ilgą laiką socdemų filialo vaidmenį atlikę profsąjungų susivienijimai nutarė susilaikyti nuo aktyvios pagalbos rinkimų kampanijos metu. Tiesa, protestuoti prie LSDP kodeksą pernelyg aktyviai irgi nedrįso, tačiau vienas iš amžinų socdemų valdžios ramsčių krito.

Na, o toliau viskas vyko kaip žinomoje reklamoje: „jei nėra skirtumo, tai kam mokėti brangiau“, t. y. kam gilintis į socdemų politikus vingius, jei yra „aiškus“ variantas. Karbauskio „prasčiokai“ , bent jau taip jie save pozicionavo rinkimų kampanijos metu, nesunkiai pastūmė snaudžiančius socdemus. Vėlgi pergalė labiau emocinė, nes jie kairiajam rinkėjui pasirodė labiau savi, na, dar ir be didelės sąžinės graužaties į savo rinkimų programos surašė tipines socdemų tezes, palikdami socdemus ne tik be rinkėjų emocinio prieraišumo, tačiau ir be ideologinių „kelnių“ . Didelis stebuklas, kad rinkėjų inercijos užteko bent tokiam rezultatui, kurį šiandien turi LSDP.

Ir vis tiek socdemų „žiedas“ net ir tuomet nesugebėjo prisiimti atsakomybę už pralaimėjimą. A.Brazausko išugdyti, savo nepajudinamumu įsitikinę fukcionieriai ir toliau manė, esą „valstiečiai“ – tik debesėlis skaidrioje politinėje padangėje ir kartu su konservatoriais galės pastatyti juos į vietą, kaip tai atsitiko su Darbo partija. Neišdegė, nes konservatoriai šį kartą nutarė nepraleisti istorinio šanso svetimomis rankomis pagaliau susidoroti su LSDP.

Ką tokioje padėtyje turėjo padaryti naujas partijos vadovas, kurį partijos mamutai pašaipiai „berniuku“ vadino? O jis padarė geriausią žingsnį, kurį tik galėjo padaryti – pradėjo operuoti prieš daug metų partiją užvaldžiusi auglį, tik, štai, to jau nebepakaks. Išpjauti reikia ne tik jį, tačiau padaryti daug sudėtingesnį darbą – sugrąžinti partiją prie socialdemokratijos, t. y. užimti tikros kairės poziciją. Ir čia kelių užsisidėjusių mamutų pašalinimu padėties neišgelbėsi, nes reikės atkirsti aibę sąsajų su verslo grupuotėmis, išvalyti skyrių vadovybes nuo atsitiktinių žmonių.

Ir štai čia kyla didelis klausimas, kas yra paprasčiau: ar pertvarkyti tai, kas ilgus metus puvo iš vidaus, ar žengti ypatingai ryžtingą žingsnį ir LSDP pagrindu steigti naują partiją, paliekant už borto visą LDDP palikimą ir naujai išdygusius su socialdemokratinėmis idėjomis nieko bendro neturinčius jaunos kartos politinius vadybininkus. Taip, šis žingsnis kainuos vietas savivaldose per kitų metų rinkimus, tiksliau – gali būti, kad kainuos, nes dar didesnė tikimybė, kad besitęsiant dabartinei suirutei kitąmet mes išvysime daug savivaldybių tarybų iš viso be socdemų atstovų.

Komentarai

 

 

 
 1. Beje, pagal LR Konstituciją Tauta įkūnija prigimtinę žmogaus ir Tautos teisę laisvai gyventi ir kurti savo tėvų ir protėvių žemėje -Nepriklausomoje Lietuvos valstybėje puoselėdama Lietuvos žemėje tautinę santarvę. Siekdama atviros, teisingos, darnios pilietinės visuomenės ir teisėmis valstybės, atgimusios Lietuvos piliečių valia priima ir skelbią šią Konstituciją. Kurios įstatymų Lietuvoje turi laikytis visi. Kur pagal 4 str. valdžios galias riboja Konstitucija. Valdžios įstaigos tarnauja žmogui. Aukščiausią suvenerią galią Tauta vykdo tiesiai ar per demokratiškai išrinktus savo atstovus.Kur pagal 46 str. valstybė reguliuoja ūkinę veiklą taip, kad ji tarnautų bendrai tautos gerovei. Tad kas šiuo metu Tautos GEROVĖ? – Ar emigracijos ir kainų bei socialinės nelygybės didėjimas, ar ..?

  Thumb up 72 Thumb down 0

 2. Kažkaip Lietuvoj politikoj gan primityviai atsipirkinėja dėl atsakomybės valdyme per paskutinius metus. Nes rimčiau būt įdomu sužinot ir būt gerai, kad kas iš valdžios parašytų. Kaip valstybės paskolos kito per paskutinius metus. Nes jei prieš metus viso buvo valstybės paskolų apie 17 milijardų eurų dabar neaišku – kaip kito per paskutinius metus. Ar į pliusą ar minusą kol imituoja..? Nes, lyginant su metiniu biudžetu apie 10 milijajdų eurų tai daug paskolų… ir kol kas be šansų. Nes, pavyzdžiui jei prieš metus Estija turėjo tik apie 2 milijardus eurų paskolų su metiniu biudžetu apie 10 miliajrdų eurų nors gyventojų perpus mažiau nei Lietuvoj, estams paskolos neproblema. Reiškia sugeba estai efektyviau valdytis ir iš emigracijų net gryžinėja… Nes gerėja salygos Estijoj išgyvent. Kur Estijoj eiliniams altyginimai ir pensijos kelis kart didesnės nei Lietuvoj .Dabar Lietuvoj po metų -nėr kam atsakyt valdžioje. Nes užsiėmę, ar per partijas išsilaksto ar priešingai, ar tirias vieni kitus.. Trumpiau užimti ir nėr kada rimtų valstybės problemų spręst.

  Thumb up 72 Thumb down 0

 3. Būtina paleisti visas valdžioje buvusias partijas. Atsijoti valdžioje buvusius žmonis ir kurti naujas partijas be jų, o tuomet rinkti naują seimą(71) ir sudarinėti vyriausybę. Partinius sąrašus į seimą naikinti. Dar geriau būtų, kad partinė sistema visiškai būtų panaikinta Lietuvoje ir prieitą prie kitų valdžios sudarymo būdų, dalyvaujant visai visuomenei!
  Ši 27-nių metų Lietuvoje buvusi valdymo sistema visiškai bankrutavo. Partijos, viena nuo kitos, niekuo nesiskiria. Jos virto nešvariomis gaujomis engiančiomis valstybę. Šių gaujų veikėjai turi tatsakyti prieš visuomenę, turi būti nubausti už prarastą vieną milijoną gyventojų, už nužmogintą tautą!
  Dabar pats laikas tai daryti, mažu valstybę dar pavyktų išgelbėti tautai atgimstant!

  Thumb up 72 Thumb down 0

 4. Lietuvoj ir toliau demonstruoja perteklinę drąsą, nematyt rimtų didėjančių problemų ir nukreipinėt…. Reiškia socdemai Seime iš 141 nario tik apie 10 sudaro. Realiai be asmenybių ir neturi ką siūlyt valstybės labui bei atsakyt už blogėjančią padėtį per paskutinius metus vengiantys. Ar jie išeina, ar ne – pasirodo ir nuo jų kaip tokių elgesio valdantys priklauso? Kurie tas pats net lyderių aiškių neturi. Pav. teko kelis raštus siūst šalies vadovams dėl padėties valstybėje gerinimo. Viena Prezidentė atsako, kad nors susipažino. Reiškia kažkiek atsakomybės prisiima. O iš Seimo pirmininko ir premjero jokių atsakymų. Rodo, net vengia ir pamatyt kas dedas. Vienok ir tokie socdemai daug geriau, nei partijos su įtarimais. Kur reiškia gal nuo teisėsaugos amibicijų priklauso ir apie sprendimus laisva valia čia net nekvepia. O jei teismai priims sprendimus – reiškia vienaip kitai pįtakojami. Tad Seime atmosfera, kur vieni ktius per verslo įtakas tirias -Seimo turi būt kuriama energija žmonių labui. Vėl Vilniaus m. savivaldybėj ten ir kaip krizė.. Kažkaip Vilnius kaip atitrūkę ir susireikšminę nuo visos Lietuvos problemų. Kurios nesprendžiant didėja. Tad tik ant socdemų narpliotis -čia žmonėms net esmės nesudaro. Kur reikalingi Seimo lygio veiksmai, kad žmonėms gerint. O ne čia tarpusavy aiškinas pusmečiais kas kur eina ir išeina.. Nes bendro valstybės valdymo lygio negalima nuleist iki vienos partijos vidinių problemų narpliojimo. Juk be socdemų seime dar apie 130 narių ir kelios partijos. Tad tegu jos ir veda tauta į gerą gyvenimą. O ne po socdemų savivaiškinimais supuolę ir buria…Esmėj gan pavojinagi prastėjančio lygio valdyme iki šiol dar nebuvo…Trumpiau kaip mandrai renkas -taip mandrai ir turi. Juolab panašaus lygio ir būsimus Prezidento rinkimus modeliuoja. kur nesuprasi, ar šauniausią renką, ar šalies vadovą? Kur kaip šalies vadovui jokių reikalavimų nekelia, kad vardint problemas ir jų sprendimus. Bet orentacija anas šaunus, tas dar …šaunesnis.

  Thumb up 72 Thumb down 0

 5. Deja, socdemų krizė ar tiesiog negebėjimas veikt šiuolaikinėmis salygomis naudingai tautai čia visų partijų pavyzdys. Konservatoriai ir jaunimą pasikeitę kol kas rimčiau nesigauna. Čia Lietuvos tragedija valdyme. Kad Seime nėra kam dirbt tautos labui gerinant bendrą tautos gerbūvį ir kas pagal LR Konstituciją privalu vykdyt. . Partijos vienos su įtarimais kitos pačios išsivaikšto ar vieni kitus tyrinėja per verslo įtakas – čia valstybės valdymo krizė. Jei aplink esančios valstybės kaip Lenkija, Latvija ir Estija susitelkę ir iki 2020 metų ko liena ES parama gan sėkmingai išnaudoja valstybės ir tautos labui – Lietuvoj susiskaldę gilina. Valdžioje nei patys daro, nei kitiems leidžia. Ir niurkdykimes visi. Ir kaip Lietuva valdyme nesusitvarko čia minusas Tautai. Kuri kuria valstybę. Tiesiogiai ar netiesiogiai įtakoja valdymą. Na ir pati tauta vargsta. Vieni emiguoja, kiti skursta, kiti ..ant vaistų sau per nervus vieni kitus tirdami nuo Seimo pradedant. Juolab Seime socdemų nedaug ir kiti gali eit į priekį. Kur tie kiti -apart tyrimai vieni dėl kitų? Net laimėjusių partijos lyderis į prieky neina. Pasiėmęs nežymaus Seimo Kultūros komiteto pirmininko postuką ir kaip iš užkuliusių nedrąsiai..Kur Lietuvos valstybės rimtos strategijos, kad ptays užsidirbt? Apart aplink lenkai su latviais pasitvarkę mokesčius iš Lieutuvos ištraukia nemažus lėšų srautus dėl prekių pigumo pasiūlydami. Lenkų firma valdanti Mažeikių naftą ne tik per Lietuvos strateginę įmonę užsidirba, bet dar per ES pašokdina per į latvių pusę nuo Mažeikių išardytą geležinkelio atšaką. Trumpiau Lietuvoj tik prieš savo silpnesnę tautos dalį mandravot. Rimčiau neismato..Apart kaip patiems išgyvent su šia diena ir po jų nors ir tvanas.

  Thumb up 72 Thumb down 0

 6. Lengva pasakyti: uždaryti. O kaip su finansavimu? Pirmiausia reikia politinių partijų finansavimo klausimą išspręsti. Pagal narių skaičių galbūt, o ne už tai, kad Seime kelnes trynė.

  Thumb up 72 Thumb down 1

 7. Koservatoriai tarpukario Lietuvoje? Tokių nebuvo.

  Pagrindinės Lietuvoje 1918–1940 metais veikusios partijos:

  Lietuvos socialdemokratų partija
  Valstiečių liaudininkų sąjunga
  Lietuvos socialistų liaudininkų demokratų partija
  Lietuvos socialistų liaudininkų sąjunga
  Lietuvos valstiečių sąjunga
  Lietuvių tautininkų sąjunga
  Lietuvos krikščionių demokratų partija
  Lietuvos ūkininkų sąjunga
  Lietuvos darbo federacija
  Lietuvos komunistų partija (Vikipedija)

  Dabartiniai konservai yra iš JK nukopijuotas, dirbtinas ir Lietuvai visiškai svetimas darinys be trupinėlio ideologijos.

  😀 😀 😀

  Thumb up 72 Thumb down 0

 8. Na, o – ar sis siulymas – UZDARYTI SENAJA PARTIJA, netinka ir Konservatoriu partijai bei jos satelitams ?!
  Jei pasigilinus, tai juk gal vos ne visos partijos Lietuvoje (sakau vos ne visos, nes nezinau; o gal ir yra viena partija ikurta idealistiniu pagridu – ”rasti ir igyvendinti tikraja tiesa”) buriasi pagrindinai deka korupciniu ir geresnio asmeninio ju nariu gyvenimo intereso… I gal tik maza maza dalimi tos partijos rupinasi Lietuva, jos zmonemis…

  Thumb up 72 Thumb down 0

 9. Pažiūrėkite, kaip smagiai darbuojasi vagys užgrobtame Snoro banke. Vyksta paprastas plėšikavimas – pvz., ” Snorui” priklausiusi antrinė įmonė, kuri valdė didžiulius dangoraižius Vilniaus centre ” Verslo uostas” , buvo parduota už 20 tūkst. litų, o jos pirkėjai A.Ginaitis ir V.Banys šiuos pastatus perpardavė skandinavų fondui “East Capital” už tikrą kainą – 60 mln. eurų. Afigiet! O juk Adolfas Ginaitis “suka” AMB pinigus…

  Thumb up 72 Thumb down 0

  • kas tyčiojasi iš kitų?
   KONSERVATORIUS.
   Taip, kad, Balkau, nekreipk dėmesio, nes patyčios- tai konservatorių vizitinė kortelė.
   ir žmonės tą labai gerai supranta.

   Thumb up 72 Thumb down 0

 10. pridurke Svirneli parveši mums N.Venckienę?

  Kai tapsi Prezidentu tada parveši ? Tada tave rinksim werbliūdonosi – kolxoznyko sosateliau.

  Thumb up 72 Thumb down 2

 11. musėt naktimis N.Venckienę sapnuoja, kad net jojo šunims vaidentis Neringa pradėjo.

  Normalus prezidentas. Moka russkių jazyką. O N.Venckienė gali nupirkti vaistų nuo baimės CHikagoje clonozepam 3 kartus pigiau, nei pas mužikų psixopatą VERYGĄ.

  Thumb up 72 Thumb down 2

 12. Kai “Vytautas Landsbergis pasirašė antikonstitucinį Seimo rinkimų įstatymą”, tai
  “Lietuvos Respublika nuo pat savo Konstitucijos priėmimo 1992.10.25 dar nė karto neturėjo teisėtai išrinkto Seimo.”
  Dr. Jonas Ramanauskas
  Daugiau
  pagal va tokias
  nuorodas

  Eilinį kartą antikonstituciniai rinkimai – valdžia nelegitimi
  ULTIMATUMAS Seimui dėl LR teisinių pagrindų griovimo
  Okupuota nepriklausomybė
  _________________________________________________________
  Vytauto Landsbergio teismas, už l. sunkius padarinius Lietuvai.

  Thumb up 72 Thumb down 0

  • Už l. sunkius padarinius Lietuvai, eiti link visų buvusiųjų (bei esamų) Seimo partijų visiško sunaikinimo – tikrosios liustracijos. Ketvirtį amžiaus trukusios klastingųjų partijų veiklos prieš Tautą bei Lietuvą laikmetis išryškino tikruosius valstybės griovėjus. Visų Seimo partijų susivienijimas prieš Tautą geriausiai buvo matomas 2013 – 2014 metų referendumo “Tautos valia” darymo metu.
   *
   Visiško sunaikinimo prisiprašė ir klastingiausioji lvžs partija, dėl saugiklių naikinimo svetimšaliams žemgrobiams.

   Thumb up 72 Thumb down 0

 13. Deja, p.Vitalijau tik 2019 m. vasarį savivaldybių tarybų rinkimai, o ne kitąmet.
  Laiko dar yra, o kaip bus… matysim.

  Thumb up 72 Thumb down 1

 14. ko tu šoki ? Aš buvau geriausias. O ko tu šoki ? Gal nori per Gaublį ? Ko tu šoki ?

  Thumb up 72 Thumb down 2

   • liepė varyti ant N.Venckienės ?

    Nu ir nusiwažiavo vertbliūdonosis. Dar į prezidentus taikosi. Fui bjaurybė.su kolchozyku.

    Thumb up 72 Thumb down 2

    • paprasta ištraukti russky. Tik pora žodžių ir jau staugia atvirai.rimui.

     net kažkokias N.Venckienes sapnuoja. Blinkevičiūtę musėt susapnavai, arba MENTŲ Karalystę .

     Thumb up 72 Thumb down 0 
Video reportažasNerpigiau./lt/produktas/505/nusikaltimas-valstybes-vardu

Aktualu. Komentarai
Palydovinė televizija: kas tai ir kodėl verta rinktis?
Pigus šildymo būdas individualiems namams
Foto reportažai Aktualu Naujausias numeris
Kodėl romperiukai tituluojami geriausiu drabužiu mažyliams? 
Mažylių apranga – nuo jos įsigijimo iki aprengimo ir dėvėjimo – labai aktualus...

Nauja kryptis vestuvių žemėlapyje: lietuvius kviečia tuoktis Gran Kanarijoje 
Vestuvės užsienyje vis labiau populiarėja, tačiau sudėtingas šventės organizavimas daugelį porų atbaido nuo...

Prietaisai moterų sveikatai bei malonumui  
Įrodyta, kad vaginalinių kamuoliukų bei vibratorių naudojimas yra naudingas moterų psichologinei bei fizinei...

Vasaros sezonas prasideda: ką turėtų žinoti šunų šeimininkai? 
Prasidėjus šiltajam metų sezonui, didelė dalis žmonių džiaugiasi dėl malonaus oro ir galimybės...

Kiek kainuoja geros kokybės langai? 
Patikimi langai pagerins Jūsų namų saugumą ir tuo pačiu jūsų gyvenimo kokybę. Renkantis...

Kaip pakeisti ir atrestauruoti namų fasadą? 
Renkantis išorės sienų apdailos medžiagą dažniausiai svarstomi du variantai: tinkuoti arba montuoti klinkerio...

Anekdotas


Naujovė KK Facebook
Reklama

Politika   Bylos, sukrėtusios Lietuvą
EP narys A. Kubilius: „Nestabilumas Rytų Partnerystės regione tampa nauju jo bruožu“ (11)
Europos Parlamento narys, Euronest Parlamentinės Asamblėjos (PA) pirmininkas Andrius Kubilius,...
Valdžios sektoriaus balansas 2020 metais: 3,5 mlrd. eurų deficitas (1)
Išankstiniais duomenimis, 2020 metų Lietuvos valdžios sektoriaus deficitas sudarė 3,5...
Prezidentas kviečia šalinti kliūtis didelės rizikos grupių skiepijimui (4)
Lietuvos Respublikos Prezidentas Gitanas Nausėda, antradienį nuotoliniu būdu susitikęs su...
 
LAT pritarė apeliacinės instancijos teismo išvadoms dėl Vilniaus universiteto pareigos atlyginti neturtinę ir turtinę žalą Norvegijos kalnuose žuvusios studentės tėvams (8)
Lietuvos Aukščiausiasis Teismas atmetė Vilniaus universiteto kasacinį skundą ir paliko...
Nepramušamas VU „betonas“ – aukšti teisėjai ir prokurorai? (6)
Giedrė Gorienė „Ir mažas akmenukas didelį vežimą išverčia“, – sako...
Kada naikinsime nereikalingus teismus? (9)
Giedrė Gorienė Kada naikinsime aukštesnės instancijos teismus? Kam jie apskritai...
 

Teisėsauga   Verslas, ekonomika
Tikslinamos asmens sulaikymo sąlygos – aiškesni pagrindai ir procedūros (2)
Geriau įgyvendinti asmens teisę apginti savo laisvę, aiškiau reglamentuoti laikinojo...
Prezidentas paskyrė Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus pirmininką (5)
Lietuvos Respublikos Prezidentas Gitanas Nausėda, vadovaudamasis Konstitucija, Teismų įstatymu ir...
Lietuvos advokatūra apie šios dienos sulaikymus: Lietuvoje įsivyrauja „sulaikymo prezumpcija“ (3)
Lietuvos advokatūra, reaguodama į žinomų mūsų šalies asociacijų ir asmenų...
 
Lietuva sustabdė tarptautinių kompanijų iš Rusijos perkėlimą
Ekonomikos ir inovacijų ministerija sustabdė naujų tarpininkavimo raštų išdavimą į...
„Luminor“ bankas išplatino 300 mln. EUR vertės obligacijų emisiją
„Luminor“ bankas sėkmingai išplatino 300 mln. EUR vertės obligacijų emisiją....
Medicinos bankui – įspėjimas, bauda ir įpareigojimas
Lietuvos bankas praėjusių metų pabaigoje atliko tikslinį planinį UAB Medicinos...
Krašto apsauga   Užsienis
Krašto apsaugos viceministras M. Abukevičius: „Kibernetinis saugumas – visų atsakomybė“
Efektyviai užtikrinti ypatingos svarbos informacinių išteklių valdytojų kibernetinį saugumą, stiprinti...
Lietuvos kariuomenei perduoti dar 142 nauji sunkvežimiai „Unimog“
Spalio 21 d. Lietuvos kariuomenei perduoti dar 142 nauji penkių...
R. Karoblis naujuoju kariuomenės vadu siūlo Sausumos pajėgų vadą gen. mjr. V. Rupšį (1)
Krašto apsaugos ministras Raimundas Karoblis naujuoju Lietuvos kariuomenės vadu Prezidentui...
 
Pretendentė į EK pirmininkes sulaukė europarlamentarų reakcijos (1)
Pretendentė į Europos Komisijos (EK) pirmininkės postą Ursula von der...
V.Zelenskis „nokautavo“ P.Porošenką (8)
    Pomaidaninio Ukrainos prezidento Petro Porošenko „puota karo metu“...
Dėl Skripalių apnuodijimo S.Lavrovas pirštu dūrė į NATO: „Tai ne „Novyčiok“, o BZ“ (28)
Rusijos URM ministras Sergejus Lavrovas pareiškė, kad Cheminio ginklo draudimo...
Sportas   Laiškai
“PingPongiuko”akademija kviečia (1)
Oficialus klubo Facebook puslapis>>>...
Cristiano Ronaldo sezoną temdo priekabiavimo skandalas (1)
Cristiano Ronaldo – vienas geriausių planetos futbolininkų. Apie šį portugalą...
Lietuvos rinktinės laukia kroatų išbandymas (1)
  Lietuvos nacionalinė vyrų krepšinio rinktinė tęsia kovą dėl galimybės...
 
Kam tarnauja Šaulių sąjunga (11)
Kaip manote ar visi Šaulių sąjungoje pritaria jūsų sąjungos nariui...
Geradarei savanoriai pačiai prireikė pagalbos (1)
Nuo nelaimės nėra apsaugotas niekas. Likimas skaudžiai skriaudžia ir tuos,...
Mulkinanti apklausa “Mes europiečiai”” (3)
Šiuo metu – 2019.05.11, 17:30, – portale lrytas.lt  vykdoma apklausa,...
Karštas Komentaras