Kontaktai      Rašykite mums       KK TV       Siūlo darbą       Foto       Prenumerata Lietuviškai По-русски English
turgelis.net
2021 Rugsėjis 19 Sekmadienis
 

Vitalijus Balkus: Ar egzistuoja porinkiminis gyvenimas?

2016-08-11 13:35 | Nuomonių ringas | Komentarų (4)

Vitalijus Balkus. Asm. albumo nuotr.


Vitalijus Balkus

Ar egzistuoja porinkiminis gyvenimas? Jei spręsti pagal vykstančios kampanijos toną, drįsčiau tuo didžiai suabejoti. Atvėrus „Facebook“ paskyrą ir paskaičius, ką skelbia rinkimų kampanijos dalyviai ar tiesiog liguistai hiperaktyvūs piliečiai, tiesiog fiziškai juntamas seniai nevalytos išvietės tvaikas. Įdomu tai, kad susistumdymai vyksta aiškiai pagal „svorio kategorijas“, mažieji rinkimų dalyviai pliekiasi tarpusavyje, didieji – šokdina savo kalibro oponentus.

Neminėsiu nė vienos pavardės ar partijos, nes ne personalijose esmė. Svarbūs – patys tipažai, paverčiantys normalų rinkiminį procesą nesimpatišku susistumdymu.

Štai vienas hiperaktyvus veikėjas net kelis mėnesius dėjo į šuns dienas visus konkurentus, kurie, kaip jis manė, gaudys balsus jo įsivaizduojamame rinkėjų lauke. Sakydamas „į šuns dienas“ turiu omenyje visiškai chamišką elgesį, už kurį, jei tai vyktų, pvz., aludėje, galima ir per ragus gauti. Ir štai, o siaube, rinkimų durys užsidaro. Spėkite, ką matome jau kitą dieną? Pasirodo, nėra pasaulyje kito tiek už darną, taiką ir vienybę pasisakančio žmogaus nei šis. Blogiausiai yra tai, kad šioji „užsikirtusi plokštelė“ suksis iki kitos kampanijos pradžios iki vėl bus pradėta elgtis kiauliškai.

Ne ką gražiau atrodo ir tie, kas net nesugebėjo startuoti rinkimams, tačiau dėl savo visiško nesugebėjimo organizuoti savo pačių darbą pasiruošę kaltinti ir „VSD agentus“, ir „infiltruotus priešus“, ir „buką liaudį“, ir apskritai jiems likimas yra pats negailestingiausias, nors jie vieninteliai yra tikros tiesos skleidėjai, tikri kovotojai ir apskritai jiems, nuostabiems, valdžia turi atitekti be rinkimų. Ir eina šie „į svečius“ pas tuos, kurie vis tik rizikuoja dalyvauti net ir žinodami, kad kovoti su valdiškomis gerai finansuojamomis partijomis bus sunku, ir kabinėjasi, kabinėjasi, kabinėjasi. Nors kaip žmogus, ne pirmus metus esantis visuomeninėje veikloje, galiu visiškai drąsiai teigti, kad bet kuris iš jų būtų laimingas, jei kas pakviestų kandidatuoti ir, be abejo, pinigėlius sumokėtų.

Be abejonės, yra ir tokių, kurie apskritai nemato prasmės rinkimuose. Motyvuotų dabartinės sistemos kritikų yra, jų nėra daug ir jie tikrai nėra vienas ir tas pats, kas tiesiog nesugebėjusieji rinkimams pasiruošti ir dabar liejantys savo apmaudą purvinais upeliais.

„Su tokiais draugais ir priešų nereikia“ – taip kartais galima apibūdinti tuos, kurie tiek įsimylėjo savo favoritus, kad pasiruošę kibti į atlapus bet kuriam, kas tik drįso suabejoti jų pasirinkimu. Labai abejoju, ar pridės simpatijų agitacija, susivedanti į taškymąsi įžeidimais, ir epitetų klijavimas. Tiesa, tokių abejotinų rėmėjų sudrausminimu pirmiausiai turėtų rūpintis kampanijos dalyviai ir, jei jie to nedaro, reikia suprasti, kad tokia „parama“ jiems tinkama ir nereikia po to stebėtis, kai vieną kartą tokių neadekvačių aktyvistų pasisakymus pradės retransliuoti valdiška propaganda, priskiriant juos pačiam kandidatui ar partijai.

Tikrai nemoralizuoju, tiesiog siūlau pagalvoti, kad po rinkimų juk teks susidurti ne tik su tais, su kuriais eita kartu, tačiau ir su tais, kurie oponavo. Na, gal nors tai sustabdys nuo visiškai atviro chamiškumo, šmeižimo ar įžeidinėjimų?

Be abejo, pati padėtis, kuomet daugmaž panašius tikslus deklaruojančios organizacijos kampanijos metu pavirsta vorų stiklainyje atitikmeniu, susidaro ne vien dėl bendros politinės kultūros stokos. Akivaizdu, kad šiandienos „alternatyvą“ slegia gili bendroji ideologinė krizė. Nesant rimtesnei vertybinei sistemai ir veikiant trumpos rinkimų kampanijos sąlygomis neišvengiamai siūlymų paketas rinkėjui susiveda į „gyvenimo gerinimo“ , „tautos vienybės“ ar dar kokius deklaratyvius teiginius. O kai tokius paketus turi dvi, tris ar penkios konkuruojančios organizacijos, telieka plėšyti rinkėjus vienai iš kitos.

Ar yra išeitis? Taip, yra. Pirmiausiai – tai vidinis nusistatymas prieš chamus. Nediskutuoju, nesidalinu ir neminiu. Štai toks elgesys galiausiai nustumtų nepraustaburnius į užribį. O nuo to bus visiems tik geriau. Nes nepamirškite – ir po rinkimų gyvybė egzistuoja ir po vienų rinkimų neišvengiamai ateis kiti.

Komentarai

 

 

 
 1. Antikonstitucinis Seimas ir vadovaujasi tamstos nuostatomis “Nediskutuoju, nesidalinu ir neminiu. “. Tai kgbistinė nuostata. Jeigu chamas, reikia įrodyti, parodyti, kad klysta, o gal teisybę sako. O chamų pakanka. Taigi manyčiau, kad nustata “Nediskutuoju, nesidalinu ir neminiu. ” yra CHAMO nuostata, nes nenori ATSISKLEISTI.

  Thumb up 0 Thumb down 3

  • Žmogus, prieš kurio pavardę parašyta dr., savo leksikone tokio žodžio kaip “chamas” neturėtų turėti. Dabar perskaičius jūsų komentarą kyla labai didelis klausimas, koks jūs dr.? Chamiškos kalbos?

   Thumb up 1 Thumb down 0

 2. ŠVENČIAUSIOSIOS MERGELĖS MARIJOS APRAIŠKA
  2016 m. rugpjūčio 11 d.

  Mano mylimieji vaikai žemėje, jau atėjo jumyse tas metas, kada į žemę nuleidžiama atsiteistinė dinamikinė eiga- atsikartojimas. Amen+++++++ Kas suspėjo apsivalyti dvasioje per tūkstantines skales- metų laikus, laimėjo itin daug gerojo peno savajai bei dinastinei dvasiai. Amen+++++++ Nedaug dvasinėje tautoje atgyvenų, jie- blogiečiai Dieve. Amen+++++++
  Paimkite naująjį arklą ir arkite be baimės tie, kurių ižde dominuoja aukštasis pilotažas- dievystė. Amen+++++++ Kas užpirkinėjo mišias lėbavime, laimėjo tuščiojo indo tuštumą. Amen+++++++ Lėbavime neturi būti dvasinio potencialo, visa turi sueiti jėzuitiškume. Amen+++++++
  Užprašę mišias už pinigus, seniai pasižeidė savąją dvasią, tapo nuožmiais Dieve ir Manyje. Amen+++++++ Jėzuitiškumas priklauso kiekvienam krikščioniui, nes juose sudėta pirminio laiko dvasia. Amen+++++++ Manifestacijos neturite todėl, jog budėjote ir tebebudite senųjų tėvų palikime, tai mokau jus Toji, kuriai leista pažinti tyrumo dvasios malones. Amen+++++++ Susiburkite visi draugėn ir visą plaukite tik švariu vandeniu užgerdami ir kalbėdami maldą Tėve mūsų, nes tik per šią maldą ateinama į Amžinybės šviesųjį pasaulį. Amen+++++++
  Kas sudrumsčia dvasios ramybę, tam nebus atleidžiama nei viename nugyvenime, ypač šiame. Amen+++++++ Jėzus mokė, juk anuomet, kad pasižeidusiųjų karalystė yra juodojo pragaro gelmė. Amen+++++++ Nebus gailestingumo ir tiems, kurių ižde tuštuma, jie pildė savyje nuodėmių naštą Sveika, Marija maldų gausa. Amen+++++++ Giesmių tuštybėse skandinama visa tauta, Antikristas džiaugiasi laimėjęs. Amen+++++++
  Sveika, Marija malda nualino vynmedį Dieve, atžalose įaugo antrojo dievo garbinimas. Amen+++++++ Aš esmi Gailestingoji Motina, budžiu visose tautose, stebiu bežūstančius pakelių grioviuose. Amen+++++++ Įvairiose pasaulyje šalyse dominuoju, kaip pirminis dievas, žmonija skęsta nesuvokimo nuodėmėje. Amen+++++++ Rodomos Mano kraujo ašaros, kvietė ir tebekviečia didžiajai atgailai, žodžiai mano eina per Didįjį Apreiškimą: melskitės, melskitės, melskitės. Amen+++++++ Manasis skausmas liejasi kraujinėmis srovėmis, atvaizduose matoma dvasinėje plotmėje. Amen+++++++ Kas išmokė vaikus mylėti pirminį Dievą Jėzų, tas laimėjo itin daug savajame pratęsime. Amen+++++++
  Šlovinimas ir garbinimas nenuves jus prie Meilingojo Dievo Sosto, tai sakau Toji, kuriai leista dar apreikšti. Amen+++++++ Todėl mokau, jus vaikeliai, būkite didžiajame nuolankume, kad po savųjų mirčių imidžo, būtumėte nusišvitrinę dieviškume. Amen+++++++ Ko verkiate prie mirusiųjų kapo, skubiai apverkite ne tik savo vaikus, bet ir visą tautą. Amen+++++++
  Didis Galiotas ir Antikristas puoląs meilingąją Rusiją, norima atimti dvasinį pirminį paveldą. Amen+++++++ Sakau jums, vaikai žemėje, kad per žemės lygybę, visi esate koduojami. Amen+++++++
  Atsigręžkite kuo skubiau į patekančią Saulę, miršta ji myriop, tai sakau Toji, kuriai leista apreikšti per didįjį tautoje pranašą Joną. Amen+++++++
  Atverkite širdis didžiajai atgailai, duokite atsineštines aukas vargšams, budėkite tyrojo peno be nuodėmių įkrovos. Amen+++++++ Jūs, vaikeliai, nežinote Viešpaties galių žemėje, jums atrodo, kad laimite daug, bet dvasiniame ižde tuštuma. Amen+++++++
  Išpažinkite nuodėmes tik Viešpačių malonėje, šaukitės Šventųjų užtarimo. Amen+++++++ Jėzus gailestingas, bet……. daugis nesulauks Jo meilingojo balso. Amen+++++++
  Atiduokite duoklę už savųjų vaikų išganymą, kenčia jie be tyrojo krikšto malonių. Amen+++++++ Pakrikštytas kūdikis bedvasio kunigo, mentale įžiebia šėtoniškojo iždo švieselę; dar vienas nusmurgėlis. Amen+++++++ Kūdikius globoja velnias su velniene, vadinami krikšto įtėviai- budeliai samdomi vaikų žudymui. Amen+++++++ Įspėju jus, vaikeliai žemėje, kad jau turite didžią neramybę dvasioje, o kūnuose vyksta didis išsivadavimas. Amen+++++++ Lietuva numatyta išžudyti per vaistus bei papildų gausą, o tai reiškia, kad niekas jūsų nebegloboja dvasioje. Amen+++++++
  Puls į žemę ugninis kamuolys ir visa sudegs paeiliui, būsite laimėję džiaugsmingas užbaigas. Amen++++++++ Sudegę kūnai nuklos žemę, dvasia pajuodusi nueis į juodojo buveines. Amen+++++++ Jūsų buveinės- pakelių grioviai, tikėjime neįgaunate sau apsaugos. Amen+++++++ Duonos pavidale susiženklinkite kiekvienas, vandeniu gaivinkite savąsias atžalas, lai Gerasis Dievas Tėvas ir Sūnus Atpirkėjas būtų gailestingas. Amen+++++++ Į arbatėlinę sudėtį nepriimkite tų, kurių dievas buvo ir tebėra antrajame amplua- manyje, Dangiškojoje Motinoje. Amen+++++++
  Negelbėsiu jūsų, vaikeliai, sunkiąją valandą ar dieną, o ypač mirčių diatezėje. Amen+++++++ Kas kalbėjo tik Tėve mūsų maldą, jų gausoje daugis turi atpirkimą. Amen+++++++ Nepaduosiu savąja ranka per kitų rankas stiklinės vandens, manyje- Dangiškojoje Motinoje, esate tuštieji asiūkliai, teršią ir tebeteršiantys visa aplinkui. Amen+++++++
  Būkite mylinčiais viens kitą, atnašaukite tik meilę bei gėrį, duokite aukas be atsako atgauti. Amen+++++++ Jėzaus karūnavimas išlieka amžinas, turėkite viltį gerume, tai mokau jus Toji, kuriai leista visa pažinti. Amen+++++++ Paskelbk, pranaše, tautoms didįjį atsiteisimą, kad ateinanti karta turės žūti nevaisingume. Amen+++++++
  Neikite, vaikeliai, pas tuos kunigus, kurie meldžiasi į antrojo dievo imidžinę dvasią, skelbk, kad kas kalbės Sveika, Marija rožines maldas, bus greit skandinami didžiųjų agonijų tarpsniuose. Amen+++++++ Bijokite, vaikeliai, tų kunigų, kurių ižde dominuoja ne jėzuitiškoji dvasia. Amen+++++++ Guikite lauk tas vienuoles, kurių dievas nebeturi vardo, jos malšina save turimu seksu kunigijos luome. Amen+++++++
  Nesijunkite, vaikeliai, į pastoracines vietas, visų konfesijų dėsnis sudaužo Jėzaus dvasią, įsikūrusią žmoguje. Amen+++++++ Apverkite senolių palikimą, jie tikėjo manuoju vadavimu, atmesdami Mano Sūnaus Atpirkėjo dogminę diatezę- gelbėjimą. Amen+++++++
  Mylėkite gyvulius ir nesusiterškite savęs dvasioje, kenčia jie vulgarume. Amen+++++++ Dar daug, vaikeliai, turėčiau jums kalbėti, bet……, jūsų laikas norminis, skaičių dėsnyje esate visi ženklinami. Amen+++++++ Būk palaimintas, pranaše, nešk žinią pasauliui, kad daugis miršta be atskirojo leidimo prisikelti. Amen+++++++

  Thumb up 0 Thumb down 4

  • O ką reiškia tie septyni pliusai po Amen+++++++?
   Ar tai aplodismentai, ar † ,ar dar kokie burtai?
   Ir kur ta švenčiausioji mergelė Marija 2016m. rugpjūčio 11 dieną apsireiškė?
   Ar autorė tikra, kad tai buvo Marija, o ne švenčiausioji mergelė Neringa, apsireiškusi Čikagoje?

   Thumb up 2 Thumb down 2 
Video reportažas


Nerpigiau.lt

Nerpigiau./lt/produktas/505/nusikaltimas-valstybes-vardu

Aktualu. Komentarai
3 patarimai, norintiems puikiai pasiruošti anglų kalbos valstybiniam brandos egzaminui
Kaip pasirinkti plautuvę virtuvei?
Foto reportažai Aktualu Naujausias numeris
Pasiruošimas jūsų tobulai kelionei: ką verta žinoti? 
Manote, kad pats laikas atitrūkti nuo kasdienybės ir bent trumpam leistis į nuotykius?...

Dovanos sužadėtuvių proga: kaip pasveikinti įsimylėjėlius? 
Neseniai susižadėję draugai pakvietė paminėti ypatingą įvykį? Nėra dvejonės, dalintis džiaugsmu – smagu,...

Tabu temos poroje – kaip jų atsikratyti? 
Jaučiate, kad mylimas žmogus su jumis nėra šimtu procentų atviras? Normalu, visiems pasitaiko...

Praktiškos dovanos žmonėms, besidomintiems konditerija 
Draugų rate turite žmogų, kuris kiekvieno susitikimo metu atsineša kažką saldaus? Jo šokoladiniai...

Vidurnaktį baigs galioti judėjimo ribojimai tarp savivaldybių 
Po antradienį įvykusio neformalaus ministrų pasitarimo, sveikatos apsaugos ministras Arūnas Dulkys žiniasklaidą informavo,...

„Baltic Block“ plečia partnerių tinklą: pradeda bendradarbiauti su tarptautine padėklų ir konteinerių nuomos bendrove „Chep“ 
    Viena didžiausių medienos drožlių padėklų gamintojų Europoje, Latvijos kompanija „Baltic Block“,...

Anekdotas


Naujovė KK Facebook
Reklama

Politika   Bylos, sukrėtusios Lietuvą
EP narys A. Kubilius: „Nestabilumas Rytų Partnerystės regione tampa nauju jo bruožu“ (1)
Europos Parlamento narys, Euronest Parlamentinės Asamblėjos (PA) pirmininkas Andrius Kubilius,...
Valdžios sektoriaus balansas 2020 metais: 3,5 mlrd. eurų deficitas
Išankstiniais duomenimis, 2020 metų Lietuvos valdžios sektoriaus deficitas sudarė 3,5...
Prezidentas kviečia šalinti kliūtis didelės rizikos grupių skiepijimui (2)
Lietuvos Respublikos Prezidentas Gitanas Nausėda, antradienį nuotoliniu būdu susitikęs su...
 
LAT pritarė apeliacinės instancijos teismo išvadoms dėl Vilniaus universiteto pareigos atlyginti neturtinę ir turtinę žalą Norvegijos kalnuose žuvusios studentės tėvams (6)
Lietuvos Aukščiausiasis Teismas atmetė Vilniaus universiteto kasacinį skundą ir paliko...
Nepramušamas VU „betonas“ – aukšti teisėjai ir prokurorai? (5)
Giedrė Gorienė „Ir mažas akmenukas didelį vežimą išverčia“, – sako...
Kada naikinsime nereikalingus teismus? (5)
Giedrė Gorienė Kada naikinsime aukštesnės instancijos teismus? Kam jie apskritai...
 

Teisėsauga   Verslas, ekonomika
Tikslinamos asmens sulaikymo sąlygos – aiškesni pagrindai ir procedūros (2)
Geriau įgyvendinti asmens teisę apginti savo laisvę, aiškiau reglamentuoti laikinojo...
Prezidentas paskyrė Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus pirmininką (4)
Lietuvos Respublikos Prezidentas Gitanas Nausėda, vadovaudamasis Konstitucija, Teismų įstatymu ir...
Lietuvos advokatūra apie šios dienos sulaikymus: Lietuvoje įsivyrauja „sulaikymo prezumpcija“ (2)
Lietuvos advokatūra, reaguodama į žinomų mūsų šalies asociacijų ir asmenų...
 
Georgij Nikonorov jungiasi prie „Yukon Advanced Optics Worldwide“ vadovų komandos
Aukštųjų technologijų bendrovės „Yukon Advanced Optics Worldwide“, gaminančios civilinius termovizorinius...
R. Viršilas. Kiek įmonių socialinėje atsakomybėje yra atsakomybės?
Rolandas Viršilas  Jau metai, kaip gyvename naujos realybės – pandemijos...
„SME Finance“ steigia neobanką verslo klientams
Tikimasi, kad tik verslo klientams skirtas neobankas veiklą pradės 2021...
Krašto apsauga   Užsienis
Krašto apsaugos viceministras M. Abukevičius: „Kibernetinis saugumas – visų atsakomybė“
Efektyviai užtikrinti ypatingos svarbos informacinių išteklių valdytojų kibernetinį saugumą, stiprinti...
Lietuvos kariuomenei perduoti dar 142 nauji sunkvežimiai „Unimog“
Spalio 21 d. Lietuvos kariuomenei perduoti dar 142 nauji penkių...
R. Karoblis naujuoju kariuomenės vadu siūlo Sausumos pajėgų vadą gen. mjr. V. Rupšį (1)
Krašto apsaugos ministras Raimundas Karoblis naujuoju Lietuvos kariuomenės vadu Prezidentui...
 
Pretendentė į EK pirmininkes sulaukė europarlamentarų reakcijos (1)
Pretendentė į Europos Komisijos (EK) pirmininkės postą Ursula von der...
V.Zelenskis „nokautavo“ P.Porošenką (8)
    Pomaidaninio Ukrainos prezidento Petro Porošenko „puota karo metu“...
Dėl Skripalių apnuodijimo S.Lavrovas pirštu dūrė į NATO: „Tai ne „Novyčiok“, o BZ“ (25)
Rusijos URM ministras Sergejus Lavrovas pareiškė, kad Cheminio ginklo draudimo...
Sportas   Laiškai
“PingPongiuko”akademija kviečia (1)
Oficialus klubo Facebook puslapis>>>...
Cristiano Ronaldo sezoną temdo priekabiavimo skandalas (1)
Cristiano Ronaldo – vienas geriausių planetos futbolininkų. Apie šį portugalą...
Lietuvos rinktinės laukia kroatų išbandymas (1)
  Lietuvos nacionalinė vyrų krepšinio rinktinė tęsia kovą dėl galimybės...
 
Kam tarnauja Šaulių sąjunga (10)
Kaip manote ar visi Šaulių sąjungoje pritaria jūsų sąjungos nariui...
Geradarei savanoriai pačiai prireikė pagalbos (1)
Nuo nelaimės nėra apsaugotas niekas. Likimas skaudžiai skriaudžia ir tuos,...
Mulkinanti apklausa “Mes europiečiai”” (3)
Šiuo metu – 2019.05.11, 17:30, – portale lrytas.lt  vykdoma apklausa,...