Kontaktai      Rašykite mums       KK TV       Siūlo darbą       Foto       Prenumerata Lietuviškai По-русски English
2019 Spalis 20 Sekmadienis
 

Visiškai slaptai. Egzempliorius vienintelis (6)

2007-05-11 09:25 | Kultūra | Komentarų

MIESTO PLANAS

Priedas prie plano “DĖL APYGARDOS DALIŲ PANAUDOJIMO UŽGNIAUŽIANT EKSTREMIZMĄ IR LIETUVOS SSR VALSTYBINIŲ ĮSTAIGŲ APSAUGĄ”

Pastaba: Treniruotes pravesti kartą per tris mėnesius netikėtai

Pagal SSSR Gynybos Ministro įsakymą Pagal SSSR Vyriausybės nutarimą, aštuoniasdešimtųjų metų viduryje kai kuriose sovietinėse respublikose, ypač Pabaltijyje atsirado “ ekstremizmo židiniai, kurių tikslas buvo sukelti betvarkę kasdieniniame gyvenime, partinių ir valstybės vadovų kompromitaciją, gyventojų nuteikimą prieš valdžią, skilimą komunistų, darbininkų ir valstiečių gretose, iššauks šantažą, grąsinimus ir per vykdomuosius valdžios organus iššauks valstybės perversmą”.

Kad šito neįvyktų, garnizonu daliniams buvo iškeltas uždavinys “užgniaužti ekstremizmą ir paimti apsaugon” valstybines įstaigas Lietuvos sostinėje Vilniuje.

Vilniuje tai privalėjo padaryti garnizono viršininkas 107 motorizuotos šaulių divizijos vadas, kuriam buvo pavaldžios visos karinės dalys, karinės mokyklos, VRM kariuomenė (42 konvoinaja divizija), zenitinė raketinė priešlėktuvinės šalies apsaugos brigada (Visoriai), karinė ligoninė, VRM Bartašiūno mokykla.

Valstybinės įstaigos ir objektai, kurie turėjo būti kariškių „saugomi“ buvo šie:

-Lietuvos SSR Ministrų Taryba;

-Lietuvos komunistų partijos CK;

-Lietuvos Aukščiausioji Taryba;

-Civilinės gynybos štabas;

-Lietuvos KGB;

-Garnizonai ir kariškių namai;

-Vilniaus rajono, Lenino, Spalio, Tarybų rajonų vykdomieji komitetai;

-Lietuvos SSR Vidaus reikalų ministerija;

-Vilniaus m. Civilinės gynybos štabas;

-Miesto vykdomasis komitetas;

-Priešlėktuvinės gynybos karinė mokykla;

-Garnizono spec. dalių politinis skyrius;

-Karinis Lietuvos SSR komisariatas;

-Visi miesto rajonų kariniai komisariatai;

-Miesto karinis komisariatas;

-“Vojentorgo “ bazė;

-Partijos miesto rajonų komitetai;

-Miesto partijos komitetas;

-29- atskiroji SSSR Ginkluotųjų pajėgų geležinkelininkų brigada;

-Vilniaus rajono “KEČ” bazė;

-Karinė ligoninė;

-Aerodromas;

-Geležinkelio stotis;

-107-psios divizijos šaudmenų sandėliai Jeruzalėje;

-Visi tiltai Vilniuje per Neries upę;

-“Vojentorgas” Nr.203;

-Visi (zaglublionnyje) valdymo punktai mieste ir už miesto;

2.Lietuvos SSKP CK, Aukščiausioji Taryba, Ministrų Taryba, Lietuvos KGB 107-sios divizijos pajėgomis ir priemonėmis užimama per 15 minučių po signalo paskelbimo (žemėlapyje paskelbimo laikas žymimas rusiškomis č ir p raidėmis – čas pik. Užėmimo laikas žymimas č.p. –015);

3.Kitos miesto įstaigos užimamos per 20-55 min.;

4.Aerouostą ir jo apylinkes užima;

-antžeminę teritorija – motorizuotas šaulių batalionas BTR-ais –70 – sustiprinta tankų (rota) – 13 tankų;

-iš oro dengia zenitinė raketų (batarėja) apginkluota OSA (rus) kompleksu; viena MI-6 eskadrilė, kuri atsiranda per dvi valandas po signalo; Tuo pačiu metu ( atskrenda po 2 val.) ir virš aerouosto teritorijos skraidžioja (baražiruet – rus.) Kaliningrado srities Černiachovsko miesto karinė aviacija;

5.Jeruzalėje esantys šaudmenų atsargų sandėliai “ginami” tankų kuopa – 13 tankų T-72, motorizuota šaulių kuopa – 10 BMP (BTR), iš oro dengia 664 motorizuoto šaulių pulko zenitinė raketų batarėja;

6.Miesto gatvės kontroliuojamos liaudies milicijos drauge su karinės mokyklos kursantais;

7.Garnizono komendanto nurodymu tam tikrose vietose jo sprendimu įrengiami blokuojantys postai su būtinu vietinių gyventojų dokumentų tikrinimu;

8.Pagal Lietuvos SSR Ministrų Tarybos ypatingąjį potvarkį įvedama komendanto valanda;

9. Visi asmenys, atvykstantys ir išvykstantys iš miesto, visapusiškai patikrinami (iškratomi);

10.Pagal ypatingą Apygardos armijos vado nurodymą (ukazanije) CK, Aukščiausios Tarybos ir Vyriausybės nariams į rankas išduodami tabeliniai ginklai, pistoletai PM;

Pastabos:

1.Šis planas pilnos apimties (išskyrus armijos veiksmus) buvo suderintas su Lietuvos SSR Vyriausybe;

2.Šis priedas Nr.1 Vyriausybės vadovų kabinetui (Ministrų Tarybos Pirmininkas ir jo pavaduotojai) nepateikiamas;

3.Vyriausybės, SSKP, Aukščiausios Tarybos evakuacija numatyta vykdyti Šiaurės miestelio karinėje teritorijoje, kur jiems buvo garantuota pilnai apsauga ir veiklos galimybės, jų šeimos savo gyvenamojoje vietoje turėjo buti saugomos milicijos ir SSSR VRM kariuomenės;

4.Namai, kuriuose gyveno SSSR Gynybos ministerijos kariškių šeimos turėjo būti saugomos Ginkluotųjų pajėgų.

Išvada: Visi partiniai organai, visi valstybės tarnautojai nuo mažo iki didelio turėjo būti saugomi SSSR karinių pajėgų drauge su jų šeimų nariais, kadangi jie buvo reikalingi ir jais rūpinosi SSSR vyriausybė.

107 Motorizuotos šaulių divizijos vadas pulkininkas V. Uschopčikas

Divizijos štabo viršininkasPapulkininkis V.Uvarovas

Mastelis 1:10 000                    

———————–          

Tai, kad antrojo tūkstantmečio paskutinis šimtmetis – tikras tamsos apogėjus – vienas baisiausių pasaulio istorijoje, apribojęs, deformavęs, sunaikinęs ir iškreipęs ne tik šimtų milijonų žmonių bet ir daugybės tautų bei ištisų kontinentų gyvenimą, evoliuciją, raidą, pasibaigė prievartos imperijos subyrėjimu, o trečiasis tūkstantmetis galėjo prasidėti laisvės, demokratijos bei santarvės viltimis ir kad mūsų senojo žemyno – Europos- gyvenimas galėjo pereiti į naują kokybę kurio principai – darna ir laisvė – tai yra NUOPELNAS TŲ, KAS PIRMIEJI IŠ VISŲ PAVERGTŲ TAUTŲ SUGEBĖJO PASKELBTI SAVO LAISVĘ IR IŠSIVADAVIMĄ.

Jie išsaugojo gyvą tautos dvasią ir jos galią, jie pajuto tinkamą laiką, jie parodė pavyzdį ir kelią ir visa tai atliko gana tolimos ateities politikos ir diplomatijos priemonėmis – be ginklo. Tai buvo kova ateities su praeitimi – pilna to žodžio prasme ir pergalė aiškiai parodo, kokia bus pasaulio ateitis. Tai: LIETUVOS IŠRINKTIEJI IR IŠLYDĖTIEJI TSRS AUKČIAUSIOSIOS TARYBOS DEPUTATAI, LIETUVOS AUKŠČIAUSIOSIS TARYBOS DEPUTATAI PASKELBĘ LIETUVOS NEPRIKLAUSOMYBĘ IR PIRMOJI VYRIAUSYBĖ (tą įrodysiu savo knygoje „Visiškai slaptai. Egzemliorius vienintelis“).

Ir tai yra visų, kas identifikuoja save su šiuo istoriniu aktu, pasididžiavimo pagrindas. Tai leidžia didžiuotis aukščiausia žmogiškumo kokybe, kurią sudaro šviesus prota, tvirta valia ir aiški žmogiškųjų idealų visuma. Ir visa tai mes turėjome!

Vidmantė Jasukaitytė

 

 

 

Komentarai

 

 

 


 
Video reportažas


Nerpigiau.lt

Nerpigiau./lt/produktas/505/nusikaltimas-valstybes-vardu

Aktualu. Komentarai
Norvegijoje plintant šunims pavojingai ligai – perspėjimas lietuviams
E. Laurinaitis: priimti „kitokį“ padeda suvokimas, kad kiekvienas iš mūsų apskritai yra skirtingas 2
Foto reportažai Aktualu Naujausias numeris
D. Jastramskis išleido monografiją apie žiniasklaidos politiką Lietuvoje 
VU Komunikacijos fakulteto ir Tarptautinių santykių ir politikos mokslų instituto docentas Deimantas Jastramskis,...

Seimas pritarė naujai žalos atlyginimo pacientams tvarkai 
Seimas priėmė Pacientų teisių ir žalos sveikatai atlyginimo įstatymo ir lydimųjų teisės aktų...

Ką signalizuoja pirtyje netikėtai užklupęs galvos skausmas? 
Turkiška, suomiška, rusiška ar japoniška – pirčių pasirinkimas šiais laikais tikrai didelis, o...

Kaunas planuoja statyti metro (balandžio 1-osios pokštas) (9)
Premjerui Sauliui Skverneliui pavadinus mūsų brolius latvius konkurentais, daug kam kilo mintis, kas...

Teisingumo ministerija inicijuoja teismo proceso tobulinimą (1)
Teisingumo ministerija, siekdama sistemiškai tobulinti teismo procesų reglamentavimą, iš vidinių išteklių steigia naują...

Premjeras: Tikiu Lietuva ir kviečiu visus švęsti mūsų Tėvynės gimtadienį! (12)
Ministras Pirmininkas Saulius Skvernelis sveikina Lietuvos žmones su Valstybės atkūrimo diena.  „Sveikinu jus...

Anekdotas


Naujovė KK Facebook
Reklama

Politika   Bylos, sukrėtusios Lietuvą
Seimo Nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto pirmininku išrinktas D. Gaižauskas (5)
Trečiadienį vykusiame Seimo Nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto posėdyje, aktyviai...
TS-LKD sveikina Aušrą Maldeikienę prisijungus prie bendros frakcijos Europos Parlamente (1)
„Sveikinu Aušros Maldeikienės pasirinkimą prisijungti prie Europos Žmonių partijos (angl....
Šalies vadovė dalyvauja Ukrainos Prezidento inauguracijoje (9)
Lietuvos Respublikos Prezidentė Dalia Grybauskaitė kartu su kitų Europos šalių...
 
Prokurorams „skauda“ tik jų postai – paprastų žmonių skundams ir ašaroms jie akli ir kurti
Pastaruoju metu tarsi grybai po lietaus žiniasklaidoje pasipylė prokurorų nusiskundimai:...
Ar Europos Taryba žino, kokias kandidatūras į Europos prokuroro postą jai siunčia Lietuvos Vyriausybė?
Vyriausybė savo posėdyje patvirtino tris Lietuvos deleguojamus kandidatus į Europos...
Kreipėsi dėl nužudyto sūnaus – pačiai motinai iškėlė baudžiamąją bylą
Nors po aukštų teisėjų sulaikymo skandalo buvo prabilta apie būtinus...
 

Teisėsauga   Verslas, ekonomika
Alytuje išžaginta į darbą ėjusi moteris
Liepos 18 d. apie 5 val. 20 min. Alytuje, Jazminų...
Įtariamojo asmens tapatybė jau nustatyta
Šiandien Vilniaus apskr. vyriausiasis policijos komisariatas išplatino pranešimą žiniasklaidai, kuriuo...
Pareigūnai prašo visuomenės pagalbos – atpažinti plėšimu įtariamą vyrą (1)
Vilniaus apskr. vyriausiojo policijos komisariato Kriminalinės policijos nusikaltimų nuosavybei tyrimo...
 
Kaip verslas atrakino naują požiūrį į biuro baldus
Jeigu išgirstate žodį „biuras“ turbūt įsivaizduojate sublokuotas arba į kabinetus...
Išmaniosios skaitmeninės televizijos galimybės Lietuvoje (2)
Skaitmeninė, savo funkcionalumu bei kanalų gausa, nerungė ilgai karaliavusią analoginę. Žinoma,...
„Huawei“ pristato stilingą „Mate 10 lite“ (1)
Nuo šiol bus dar paprasčiau pasidaryti tobulą asmenukę ar pagauti...
Krašto apsauga   Užsienis
R. Karoblis naujuoju kariuomenės vadu siūlo Sausumos pajėgų vadą gen. mjr. V. Rupšį
Krašto apsaugos ministras Raimundas Karoblis naujuoju Lietuvos kariuomenės vadu Prezidentui...
Kazlų Rūdos poligone treniravosi Lietuvos kariuomenės ir JAV karinės oro pajėgos
Kovo 20 d. Lietuvos kariuomenės Brigados generolo Kazio Veverskio poligone...
Naujo Lietuvos kariuomenės laivo pirkimas bus skelbiamas balandį
Lietuvos kariuomenė planuoja įsigyti naują laivą teršalų likvidavo ir gelbėjimo...
 
Pretendentė į EK pirmininkes sulaukė europarlamentarų reakcijos
Pretendentė į Europos Komisijos (EK) pirmininkės postą Ursula von der...
V.Zelenskis „nokautavo“ P.Porošenką (7)
    Pomaidaninio Ukrainos prezidento Petro Porošenko „puota karo metu“...
Dėl Skripalių apnuodijimo S.Lavrovas pirštu dūrė į NATO: „Tai ne „Novyčiok“, o BZ“ (23)
Rusijos URM ministras Sergejus Lavrovas pareiškė, kad Cheminio ginklo draudimo...
Sportas   Laiškai
Cristiano Ronaldo sezoną temdo priekabiavimo skandalas
Cristiano Ronaldo – vienas geriausių planetos futbolininkų. Apie šį portugalą...
Lietuvos rinktinės laukia kroatų išbandymas
  Lietuvos nacionalinė vyrų krepšinio rinktinė tęsia kovą dėl galimybės...
Fiodr Černych perėjo į Maskvos „Dinamo“ (1)
Paskutinę perkėlimų dieną Maskvos „Dinamo“ paviliojo Lietuvos futbolo rinktinės kapitoną...
 
Geradarei savanoriai pačiai prireikė pagalbos
Nuo nelaimės nėra apsaugotas niekas. Likimas skaudžiai skriaudžia ir tuos,...
Mulkinanti apklausa “Mes europiečiai””
Šiuo metu – 2019.05.11, 17:30, – portale lrytas.lt  vykdoma apklausa,...
Padėka
PADĖKA Dėkojame visiems vienaip ar kitaip prisidėjusiems ruošiantis pirmajam renginiui...