Kontaktai      Rašykite mums       KK TV       Siūlo darbą       Foto       Prenumerata Lietuviškai По-русски English
2020 Gegužė 31 Sekmadienis
 

Visiškai slaptai. Egzempliorius vienintelis (6)

2007-05-11 09:25 | Kultūra | Komentarų

MIESTO PLANAS

Priedas prie plano “DĖL APYGARDOS DALIŲ PANAUDOJIMO UŽGNIAUŽIANT EKSTREMIZMĄ IR LIETUVOS SSR VALSTYBINIŲ ĮSTAIGŲ APSAUGĄ”

Pastaba: Treniruotes pravesti kartą per tris mėnesius netikėtai

Pagal SSSR Gynybos Ministro įsakymą Pagal SSSR Vyriausybės nutarimą, aštuoniasdešimtųjų metų viduryje kai kuriose sovietinėse respublikose, ypač Pabaltijyje atsirado “ ekstremizmo židiniai, kurių tikslas buvo sukelti betvarkę kasdieniniame gyvenime, partinių ir valstybės vadovų kompromitaciją, gyventojų nuteikimą prieš valdžią, skilimą komunistų, darbininkų ir valstiečių gretose, iššauks šantažą, grąsinimus ir per vykdomuosius valdžios organus iššauks valstybės perversmą”.

Kad šito neįvyktų, garnizonu daliniams buvo iškeltas uždavinys “užgniaužti ekstremizmą ir paimti apsaugon” valstybines įstaigas Lietuvos sostinėje Vilniuje.

Vilniuje tai privalėjo padaryti garnizono viršininkas 107 motorizuotos šaulių divizijos vadas, kuriam buvo pavaldžios visos karinės dalys, karinės mokyklos, VRM kariuomenė (42 konvoinaja divizija), zenitinė raketinė priešlėktuvinės šalies apsaugos brigada (Visoriai), karinė ligoninė, VRM Bartašiūno mokykla.

Valstybinės įstaigos ir objektai, kurie turėjo būti kariškių „saugomi“ buvo šie:

-Lietuvos SSR Ministrų Taryba;

-Lietuvos komunistų partijos CK;

-Lietuvos Aukščiausioji Taryba;

-Civilinės gynybos štabas;

-Lietuvos KGB;

-Garnizonai ir kariškių namai;

-Vilniaus rajono, Lenino, Spalio, Tarybų rajonų vykdomieji komitetai;

-Lietuvos SSR Vidaus reikalų ministerija;

-Vilniaus m. Civilinės gynybos štabas;

-Miesto vykdomasis komitetas;

-Priešlėktuvinės gynybos karinė mokykla;

-Garnizono spec. dalių politinis skyrius;

-Karinis Lietuvos SSR komisariatas;

-Visi miesto rajonų kariniai komisariatai;

-Miesto karinis komisariatas;

-“Vojentorgo “ bazė;

-Partijos miesto rajonų komitetai;

-Miesto partijos komitetas;

-29- atskiroji SSSR Ginkluotųjų pajėgų geležinkelininkų brigada;

-Vilniaus rajono “KEČ” bazė;

-Karinė ligoninė;

-Aerodromas;

-Geležinkelio stotis;

-107-psios divizijos šaudmenų sandėliai Jeruzalėje;

-Visi tiltai Vilniuje per Neries upę;

-“Vojentorgas” Nr.203;

-Visi (zaglublionnyje) valdymo punktai mieste ir už miesto;

2.Lietuvos SSKP CK, Aukščiausioji Taryba, Ministrų Taryba, Lietuvos KGB 107-sios divizijos pajėgomis ir priemonėmis užimama per 15 minučių po signalo paskelbimo (žemėlapyje paskelbimo laikas žymimas rusiškomis č ir p raidėmis – čas pik. Užėmimo laikas žymimas č.p. –015);

3.Kitos miesto įstaigos užimamos per 20-55 min.;

4.Aerouostą ir jo apylinkes užima;

-antžeminę teritorija – motorizuotas šaulių batalionas BTR-ais –70 – sustiprinta tankų (rota) – 13 tankų;

-iš oro dengia zenitinė raketų (batarėja) apginkluota OSA (rus) kompleksu; viena MI-6 eskadrilė, kuri atsiranda per dvi valandas po signalo; Tuo pačiu metu ( atskrenda po 2 val.) ir virš aerouosto teritorijos skraidžioja (baražiruet – rus.) Kaliningrado srities Černiachovsko miesto karinė aviacija;

5.Jeruzalėje esantys šaudmenų atsargų sandėliai “ginami” tankų kuopa – 13 tankų T-72, motorizuota šaulių kuopa – 10 BMP (BTR), iš oro dengia 664 motorizuoto šaulių pulko zenitinė raketų batarėja;

6.Miesto gatvės kontroliuojamos liaudies milicijos drauge su karinės mokyklos kursantais;

7.Garnizono komendanto nurodymu tam tikrose vietose jo sprendimu įrengiami blokuojantys postai su būtinu vietinių gyventojų dokumentų tikrinimu;

8.Pagal Lietuvos SSR Ministrų Tarybos ypatingąjį potvarkį įvedama komendanto valanda;

9. Visi asmenys, atvykstantys ir išvykstantys iš miesto, visapusiškai patikrinami (iškratomi);

10.Pagal ypatingą Apygardos armijos vado nurodymą (ukazanije) CK, Aukščiausios Tarybos ir Vyriausybės nariams į rankas išduodami tabeliniai ginklai, pistoletai PM;

Pastabos:

1.Šis planas pilnos apimties (išskyrus armijos veiksmus) buvo suderintas su Lietuvos SSR Vyriausybe;

2.Šis priedas Nr.1 Vyriausybės vadovų kabinetui (Ministrų Tarybos Pirmininkas ir jo pavaduotojai) nepateikiamas;

3.Vyriausybės, SSKP, Aukščiausios Tarybos evakuacija numatyta vykdyti Šiaurės miestelio karinėje teritorijoje, kur jiems buvo garantuota pilnai apsauga ir veiklos galimybės, jų šeimos savo gyvenamojoje vietoje turėjo buti saugomos milicijos ir SSSR VRM kariuomenės;

4.Namai, kuriuose gyveno SSSR Gynybos ministerijos kariškių šeimos turėjo būti saugomos Ginkluotųjų pajėgų.

Išvada: Visi partiniai organai, visi valstybės tarnautojai nuo mažo iki didelio turėjo būti saugomi SSSR karinių pajėgų drauge su jų šeimų nariais, kadangi jie buvo reikalingi ir jais rūpinosi SSSR vyriausybė.

107 Motorizuotos šaulių divizijos vadas pulkininkas V. Uschopčikas

Divizijos štabo viršininkasPapulkininkis V.Uvarovas

Mastelis 1:10 000                    

———————–          

Tai, kad antrojo tūkstantmečio paskutinis šimtmetis – tikras tamsos apogėjus – vienas baisiausių pasaulio istorijoje, apribojęs, deformavęs, sunaikinęs ir iškreipęs ne tik šimtų milijonų žmonių bet ir daugybės tautų bei ištisų kontinentų gyvenimą, evoliuciją, raidą, pasibaigė prievartos imperijos subyrėjimu, o trečiasis tūkstantmetis galėjo prasidėti laisvės, demokratijos bei santarvės viltimis ir kad mūsų senojo žemyno – Europos- gyvenimas galėjo pereiti į naują kokybę kurio principai – darna ir laisvė – tai yra NUOPELNAS TŲ, KAS PIRMIEJI IŠ VISŲ PAVERGTŲ TAUTŲ SUGEBĖJO PASKELBTI SAVO LAISVĘ IR IŠSIVADAVIMĄ.

Jie išsaugojo gyvą tautos dvasią ir jos galią, jie pajuto tinkamą laiką, jie parodė pavyzdį ir kelią ir visa tai atliko gana tolimos ateities politikos ir diplomatijos priemonėmis – be ginklo. Tai buvo kova ateities su praeitimi – pilna to žodžio prasme ir pergalė aiškiai parodo, kokia bus pasaulio ateitis. Tai: LIETUVOS IŠRINKTIEJI IR IŠLYDĖTIEJI TSRS AUKČIAUSIOSIOS TARYBOS DEPUTATAI, LIETUVOS AUKŠČIAUSIOSIS TARYBOS DEPUTATAI PASKELBĘ LIETUVOS NEPRIKLAUSOMYBĘ IR PIRMOJI VYRIAUSYBĖ (tą įrodysiu savo knygoje „Visiškai slaptai. Egzemliorius vienintelis“).

Ir tai yra visų, kas identifikuoja save su šiuo istoriniu aktu, pasididžiavimo pagrindas. Tai leidžia didžiuotis aukščiausia žmogiškumo kokybe, kurią sudaro šviesus prota, tvirta valia ir aiški žmogiškųjų idealų visuma. Ir visa tai mes turėjome!

Vidmantė Jasukaitytė

 

 

 

Komentarai

 

 

 


 
https://komentaras.lt/pingpongiukoakademija-kviecia
Video reportažasNerpigiau./lt/produktas/505/nusikaltimas-valstybes-vardu

Aktualu. Komentarai
Naujus COVID-19 gydymo metodus siekiantis atskleisti tyrimas bus atliekamas ir Lietuvoje 5
Naujuoju MRU Tarybos pirmininku išrinktas prof. dr. Egidijus Jarašiūnas 4
Foto reportažai Aktualu Naujausias numeris
Berta Čaikauskaitė. Politikų pažadai karantino eteryje – apšilimas prieš rinkimus? (1)
Sena kaip pasaulis taisyklė byloja, jog komunikacija prieš rinkimus – tai vienas stipriausių...

Batutas – grožiui, sveikatai ir gerai savijautai 
Nors daugelis tėvelių vaikus skatina kasdien kuo daugiau laiko praleisti lauke, tačiau patys...

Kaip neprašauti perkant mikrobangų krosnelę? 
Jeigu svarstote apie mikrobangų krosnelės įsigijimą – svarbu, kad žinotumėte keletą svarbių dalykų....

E. Kručinskienei – daugiavaikės motinos klausimai (4)
Socialiniame tinkle „Facebook“ didelio susidomėjimo sulaukė neįgalų vaiką auginusios moters atviras laiškas E....

Norite visada būti žvalūs ir sumažinti įvairių ligų tikimybę? Štai ko jums reikia 
Visus žmones vienija vienas bendras vardiklis – norime būti žvalūs, energingi ir nesirgti,...

D. Jastramskis išleido monografiją apie žiniasklaidos politiką Lietuvoje (3)
VU Komunikacijos fakulteto ir Tarptautinių santykių ir politikos mokslų instituto docentas Deimantas Jastramskis,...

Anekdotas


Naujovė KK Facebook
Reklama

Politika   Bylos, sukrėtusios Lietuvą
Konservatoriai parengė emocinės sveikatos gerinimo planą (2)
„Lietuvoje jau beveik du mėnesius trunkant karantinui kyla reali grėsmė,...
S. Skvernelis: Startuoja ypač greito įgyvendinimo pagalbos priemonė mažoms įmonėms (4)
Smulkiajam verslui – gera žinia: startuoja ypač greito įgyvendinimo pagalbos...
Klaipėdos miesto konservatorių lyderiu išrinktas buvęs kariuomenės vadas A. Pocius (6)
Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų (TS-LKD) partijos Klaipėdos skyriaus nariai vakar...
 
Atsargiai – praktika Vilniaus universitete gali baigtis mirtimi! [Prokuratūrai VU „mantija“ svarbiau nei jaunos merginos žūties aplinkybių ištyrimas?] (9)
Giedrė Gorienė Turbūt nei vieni tėvai, išleisdami savo atžalą studijuoti...
Prokurorams „skauda“ tik jų postai – paprastų žmonių skundams ir ašaroms jie akli ir kurti (3)
Pastaruoju metu tarsi grybai po lietaus žiniasklaidoje pasipylė prokurorų nusiskundimai:...
Ar Europos Taryba žino, kokias kandidatūras į Europos prokuroro postą jai siunčia Lietuvos Vyriausybė? (3)
Vyriausybė savo posėdyje patvirtino tris Lietuvos deleguojamus kandidatus į Europos...
 

Teisėsauga   Verslas, ekonomika
Jungtinėje Karalystėje sulaikytas metus ieškotas Kamuolinių grupuotės narys
2020 m. balandžio 29 d. Jungtinėje Karalystėje sulaikytas Kamuolių ginkluoto...
Asmuo dėl jo pašto dėžutėje rastų psichotropinių medžiagų lieka išteisintas
Lietuvos apeliacinis teismas paliko galioti apygardos teismo išteisinamąjį nuosprendį G. N.,...
STT vadovui – nemalonūs Seimo narių klausimai: nuo ryšių su kadriniu KGB darbuotoju iki į azartinius lošimus įnikusio STT agento (1)
    Šiandien, vadovaujantis Lietuvos Respublikos Seimo statuto 209 straipsnio 1 dalimi, Specialiųjų...
 
Darbo kalendoriai: koks turėtų puošti Jūsų stalą?
Nors dažniausiai darbo kalendoriais rūpinamės artėjant naujiems metams, tačiau kartais...
Paklodės priežiūra pagal audinį: valome teisingai
Geras miegas – būtinas kiekvieno žmogaus fiziologinis poreikis, kuris gali...
Miegamojo baldai: kokius rinktis, kur pirkti? (1)
Akivaizdu, kad neišsimiegoję būname piktesni, prasčiau sekasi susidoroti su dienos...
Krašto apsauga   Užsienis
R. Karoblis naujuoju kariuomenės vadu siūlo Sausumos pajėgų vadą gen. mjr. V. Rupšį
Krašto apsaugos ministras Raimundas Karoblis naujuoju Lietuvos kariuomenės vadu Prezidentui...
Kazlų Rūdos poligone treniravosi Lietuvos kariuomenės ir JAV karinės oro pajėgos
Kovo 20 d. Lietuvos kariuomenės Brigados generolo Kazio Veverskio poligone...
Naujo Lietuvos kariuomenės laivo pirkimas bus skelbiamas balandį
Lietuvos kariuomenė planuoja įsigyti naują laivą teršalų likvidavo ir gelbėjimo...
 
Pretendentė į EK pirmininkes sulaukė europarlamentarų reakcijos
Pretendentė į Europos Komisijos (EK) pirmininkės postą Ursula von der...
V.Zelenskis „nokautavo“ P.Porošenką (7)
    Pomaidaninio Ukrainos prezidento Petro Porošenko „puota karo metu“...
Dėl Skripalių apnuodijimo S.Lavrovas pirštu dūrė į NATO: „Tai ne „Novyčiok“, o BZ“ (24)
Rusijos URM ministras Sergejus Lavrovas pareiškė, kad Cheminio ginklo draudimo...
Sportas   Laiškai
“PingPongiuko”akademija kviečia
Oficialus klubo Facebook puslapis>>>...
Cristiano Ronaldo sezoną temdo priekabiavimo skandalas
Cristiano Ronaldo – vienas geriausių planetos futbolininkų. Apie šį portugalą...
Lietuvos rinktinės laukia kroatų išbandymas
  Lietuvos nacionalinė vyrų krepšinio rinktinė tęsia kovą dėl galimybės...
 
Kam tarnauja Šaulių sąjunga (7)
Kaip manote ar visi Šaulių sąjungoje pritaria jūsų sąjungos nariui...
Geradarei savanoriai pačiai prireikė pagalbos
Nuo nelaimės nėra apsaugotas niekas. Likimas skaudžiai skriaudžia ir tuos,...
Mulkinanti apklausa “Mes europiečiai”” (1)
Šiuo metu – 2019.05.11, 17:30, – portale lrytas.lt  vykdoma apklausa,...