Kontaktai      Rašykite mums       KK TV       Siūlo darbą       Foto       Prenumerata Lietuviškai По-русски English
2019 Vasaris 16 Šeštadienis
 

„Visažinio“ V.Uspaskicho nauji ketinimai

2018-12-10 14:20 | Nuomonių ringas | Komentarų (2)

V. Uspaskich. KK nuotr.

Š.m. spalio 16 d. „Vakaro žiniose“ (Nt.199) korespondento Dano Nagelės dialoginio pobūdžio straipsnyje „Visos valdžios valstybę tik skaldė“ (p.3) pateiktame pokalbyje su išgarsėjusiu veikėju Viktoru Uspaskichu sakoma, kad šis kitais metais sieksiantis Vilniaus mero posto. Nors daug kam rodosi keista, kad iš Rusijos atsibastęs ir sukūręs Lietuvoje Darbo partiją, įtartą įvairiomis finansinėmis machinacijomis ir dėl to turėjusią reikalų su Lietuvos teisėsauga, buvo dingęs iš aktyvios veiklos ir kaip koks feniksas vėl pasirodė su naujais ketinimais.

Pirmiausia, kaip minėta, jis ketinąs siekti Vilniaus mero posto. Tarsi jis būtų prieškario patriotas lietuvis, raginęs visus šūkiu „Mes be Vilniaus nenurimsim“. Tačiau, kaip matyti iš straipsnyje esančio pokalbio, jam imponuoja V.Matijošaičio, verslininko, sėkmingas vadovavimas Kauno miestui, ypač šio miesto gyventojų vienijimo politika. Kad įsiteiktų vilniečiams, jis nešykšti visokių pažadų (nemokamą visuomeninį transportą ir kt.), kuriais norima patraukti savo pusėn būsimąjį balsuotoją, nors, kaip sakoma liaudyje, tuščiais pažadais sotus nebūsi.

Žinoma, mero postas „pasaulinio masto“ verslininkui ir politikui yra menkokas. Netenkintų jo ir turėtas ministro portfelis: „Ministru tai tikrai neturiu jokio nori būti. Nebesu toks jaunas, kad ministru būčiau ir nuo ryto ligi vakaro bėgiočiau po kabinetus. O į premjerus galėčiau eiti. Jei tapčiau premjeru, tai Lietuva po dviejų ar trejų metų patektų į patraukliausių valstybių penketuką, nes žinau, ką daryti“ (taip yra atsakęs į pokalbio klausimą: „Norėtumėte vėl padirbėti ministru?“).

Kažkodėl jam nebuvo užduotas klausimas, ar nenorėtų jis užimti Lietuvos valstybės aukščiausio posto – Prezidento kėdės. Šis klausimas dabar jau plačiai diskutuojamas artėjant naujiesiems Prezidento rinkimams. Juk būtų labai malonu „visagaliui“ bemaž kasdien išgirsti skambant ar/ir matant parašytą pasakymą „Jo ekscelencija Prezidentas Viktoras Uspaskich“ (spaudoje dažnai dėl pagarbos ar skambumo, prieštaraujant Valstybinės lietuvių kalbos nutarimams, nepridedama pavardėje lietuviška galūnė -as!).

Mero postas, ypač turint galvoje tai, kad Uspaskichas dar iš ankstesnių laikų turi europarlamentaro titulą, suprantamas daiktas, yra per kuklus „visagaliui“. Tačiau tai būtų tik šuolio į aukštesnius postus pradžia. Juk su europarlamentaro titulu, nepažymėtu jokiais ryškesniais darbais nei europiniame, nei respublikiniame lygmenyje, sunku išreikšti savo „visagalybę“, labiau išskleisti savo ekonominius ir politinius užmojus. Kažkodėl pretendentas (kol kas tik į sostinės mero pareigas) pokalbyje su D.Nagele konkrečiai nėra nurodęs nė vieno savo nuveikto darbo Vilniaus miesto gyventojų labui būdamas ministru. Taip pat „paslaptis“, ką jis nuveikė kaip europarlamentaras, ypač metęs prieš penkerius metus vartoti alkoholį (tarsi tai būtų koks labai didelis žygdarbis).

Vilnius yra senoji LDK ir atkurtos nepriklausomos Lietuvos sostinė, lietuvių tautos senosios ir naujosios kultūros veidrodis, todėl būtų nenatūralu ir keista, turint galvoje dar ir didelę miesto lietuvių gyventojų dalį, kad jį valdytų kitatautis meras, kuriam nebūtų prie širdies nei istoriniai, nei nacionaliniai miestiečių polinkiai.

Tiesa, pastarieji nelabai rūpėjo ir kai kuriems buvusiems „saviems“ merams, neatsiklaususiems Vilniaus gyventojų nuomonės ir suteikusiems sostinėms gatvėms ar skverams rusų veikėjų pavardinius pavadinimus (pvz., vienas iš miesto skverų pavadintas Niemcovo pavarde nežinia už kokius nuopelnus mūsų sostinei). Tai, rodos, padaryta būnant meru liberalui Remigijui Šimašiui, kuris vėl rengiasi kelti savo kandidatūrą į Vilniaus merus. „Papuošė“ dešiniąją Neries pakrantę, esančią sostinės viduryje, surūdijusiu vamzdžiu ir buvęs ankstesnis meras Vilius Navickas. Tik Artūras Zuokas yra palikęs ryškesnį pėdsaką mieste (pakeitė Gedimino prospekto dangą, aptvarkė Užupio rajoną ir kt.).

Ką nauja ir ypatinga galėtų nuveikti Vilniui „visagalintis“ klajoklis ir nepastovaus šeimyninio gyvenimo mėgėjas, bet gabumų turintis ūkinės veiklos organizatorius V.Uspaskichas? Jau pats yra minėjęs, kad būdamas meru jis įvestų nemokamą miesto transportą, ir apgailestavo, kad per Lietuvą nebuvęs nutiestas Rusijos dujotiekis. Tačiau daugiau konkrečių reformų ar naujovių jis kaip galimas meras nekonkretizavo ir tenkinosi bendro pobūdžio svaičiojimais apie ekonominę dabartinės mūsų valstybės būklę.

Nesileidžiant į detalesnę Vilniaus miesto – mūsų tautos širdies – mero valdymo funkcijų analizę, vis dėlto labai svarbu pabrėžti, kad būsimieji merai, kokios jie bebūtų tautybės, ypač turėtų rūpintis Vilniaus senamiesčio struktūros bei architektūros išlaikymu, nekurti jame daugiaaukščių bokštų, nekeisti jo gatvių, aikščių bei skverų, kiemų formos ir pavadinimų, apskritai vengti nebūtinų investicijų.

Deja, ligi šiol buvusių ankstesniųjų merų praktikoje to būtino senamiesčiams reikalavimo nebuvo griežčiau laikytasi (pvz., dažnai kaitaliota ir tebekaitaliojama Katedros aikštės forma: ji paverčiama ne tik iškilmių, kurioms labiausiai tinka, bet ir prekiavimo vieta. Tas pats daroma ir Rotušės aikštėje). Derėtų neužmiršti, kad po Antrojo pasaulinio karo greitomis atlikta senamiesčio rekonstrukcija taip pat nėra atkūrusi daug autentiškumo, buvusio būdingo mūsų miesto praeičiai. Todėl mūsų laikais šios miesto dalies reliktų išlaikymas ar atkūrimas turėtų susilaukti kiekvieno naujai išrinkto mero labai atidaus dėmesio,

Kas kita – miesto teritorija, esanti už senamiesčio ribų, nors ji nėra lengvai apibrėžiama. Naujuose ar apynaujuose rajonuose gali būti pateisinamas ir dabar taip mėgstamų moderniųjų dangoraižių saikingas statymas, ir naujų aikščių kūrimas. Tačiau, kaip rodo Lukiškių aikštės pertvarka, nepakankamai apgalvota šios aikštės rekonstrukcija sugadino net buvusį neblogą jos vaizdą. Jeigu jau nepavyko mūsų dailininkams sukurti 100-osioms nepriklausomos Lietuvos metinėms monumentalaus paminklo, tai buvo galima bent iš Katedros aikštės perkelti V.Kašubos neblogą skulptūrą, simbolizuojančią ant žirgo miesto kūrėją kunigaikštį Gediminą. Įsprausta tarp stambių pastatų (Katedros, Valdovų rūmų) ir gausybės papilės aikštės medžių ji neiškyla visu savo ryškumu. Dabar Lukiškių aikštė pavirtusi didele cementine plokšte, dažnai panaudojama prekybininkų tikslams, o žiemomis bus paversta didele čiuožimo „paklode“.

Nemanau, kad „visažiniam“ kandidatui į Vilniaus merus V.Uspaskichui rūpėtų šios aukštės įspūdingesnė ir su Lietuvos sostinės istorija susijusi rekonstrukcija. Todėl nebūčiau linkęs teikti jį rinkti naujuoju mūsų sostinės valdovu. Ir ne tik dėl jo galimo požiūrio į Lukiškių aikštės rekonstrukciją, bet ir dėl jau minėtų kalbamajam kandidatui būdingų asmens ypatybių bei ligšiolinės veiklos.

Kaip patyriau iš Juozo Imbraso straipsnių, skelbtų „Karštame komentare“, šis, anksčiau ėjęs Vilniaus mero pareigas ir gerai pažįstantis mūsų sostinės problemas, galėtų jai vadovauti.

Jonas Palys,

labai senas Vilniaus gyventojas

Komentarai

 

 

 
  1. Meras mieste ne pats montuoja “meniškus” kanalizacijos vamzdžius, stato, ar bando statyti neskoningus bunkerius tautos nevienareikšmiai vertinamų veikėjų atminimui, ar griauna senamiesčio kiemus. Jis leidžia tai daryti, arba draudžia, tardamasis su profesionalais, o jei reikia, tai su miestiečiais, arba ir visa tauta. Ir šiuo požiūriu, V. Uspaskichas ne prastesnis už bet kurį kitą pretendentą. Kėdainiai, pavyzdžiui, nesiskundžia jo buvimu faktiškai to miesto šeimininku. Ten ir miesto paveldas sutvarkytas pavyzdingai, pvz. kultūriniam gyvenimui pritaikyti žydų bendruomenės visuomeniniai pastatai, ir Sostinė išloštų jį pasirinkusi…

    Thumb up 1 Thumb down 0

  2. Gaila,kad jau ir Viktoras pradėjo landzbergėti.Greitai jau ir jį pradės pulti rusai,o visose pakampėse voliosis”raudonosios utėlės”,”šunauja”,”runkeliai” ir panašiai.Netikite – greitai patikėsite.

    Thumb up 0 Thumb down 0 
Video reportažas


Nerpigiau.lt

Nerpigiau./lt/produktas/505/nusikaltimas-valstybes-vardu

Aktualu. Komentarai
Gydytoja nė karto nesinaudojo sezoninėmis vakcinomis 2
Teisingumo ministras atleido Klaipėdos antstolę 1
Foto reportažai Aktualu Naujausias numeris
Sovietų kariuomenės nusikaltimai Lietuvoje: prieš ir po okupacijos (1)
Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras internetinėje svetainėje www.kgbveikla.lt baigė publikuoti dokumentus apie nusikalstamą...

Rusijai gresia vadinamojo S. Magnitskio akto Europos variantas (13)
EP Užsienio reikalų komitete pirmadienį apie 17.30 val. Lietuvos laiku bus svarstoma rezoliucija...

Mirė žinomas disidentas Petras Cidzikas (16)
Sausio 21-ą, paryčiais, mirė žinomas disidentas ir visuomenininkas, pogrindžio spaudos platintojas, politinių bado...

In memoriam. Mirė lietuvybės puoselėtojas Tomas Vaisieta    (2)
Trečiadienį, 2018 m. lapkričio 21 d., paryčiais mirė žymus, ilgametis Lietuvos naciobnalinio dramos...

Mirė režisierius Eimuntas Nekrošius (3)
Seimo Kultūros komiteto pirmininkas Ramūnas Karbauskis komiteto narių ir savo vardu reiškia nuoširdžią...

EP apklausa: lietuviai geriau vertina padėtį ES negu savo šalyje 
Lietuviai tebėra labai palankūs Europos Sąjungai ir savo šalies narystei joje, tačiau dauguma...

Anekdotas


Naujovė KK Facebook
Reklama

Politika   Bylos, sukrėtusios Lietuvą
R.Šalaševičiūtė: Teismo psichiatrijos ekspertų problemos, iškeltos konferencijoje, turėtų tapti pagrindu įstatymų pakeitimams
Vasario 8 d. Lietuvos Respublikos Seime vyko Socialinių reikalų ir...
Ką atsakyti M. Puidokui? (41)
Kvietimas dr. Mindaugui Puidokui kandidatuoti į Lietuvos prezidento postą Lietuvai...
R. Morkūnaitė-Mikulėnienė: „Premjeras dirbtinai kelia konfliktus ir skatina aplinkos sektoriaus stagnaciją“   (1)
Seimo Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų (TS-LKD) frakcijos seniūno pavaduotoja Radvilė...
 
Teismas vėl atmetė „MG Baltic“ reikalavimą atlyginti 13 mln. Eur tariamą žalą (7)
Lietuvos apeliacinis teismas dar kartą atmetė ieškovės UAB „MG Baltic...
Rusijos žurnalistas A.Nevzorovas nufilmavo Medininkų žudynes? (280)
Kas iš tiesų įvyko 1991-ųjų metų liepos 31 d. naktį...
Aukščiausias teismas abejonių dėl įrodymų Medininkų byloje neišsklaidė (38)
Nors Aukščiausiasis teismas vasario 28 d. ir paliko galioti Apeliacinio...
 

Teisėsauga   Verslas, ekonomika
Interneto paslaugų teikėjai savo sąskaita privalės blokuoti prieigą prie interneto svetainės linkomanija.net
Lietuvos apeliacinio teismo teisėjų kolegija, apeliacine tvarka išnagrinėjusi ieškovės asociacijos...
Vilniaus rajono kelyje – tragiška nelaimė. Žuvusiųjų artimiesiems – Prezidentės užuojauta (7)
10.36 val. Vilniaus r., Melkio k., kelyje Pikeliškės – Maišiagala. 35 km.,...
Alytaus policija įspėja: mūsų mieste nėra vietos „mirties pardavėjams“
Rugsėjo 6-oji nerami buvo Ulonų seniūnaitijos gyventojams, čia Alytaus apskrities...
 
Kaip verslas atrakino naują požiūrį į biuro baldus
Jeigu išgirstate žodį „biuras“ turbūt įsivaizduojate sublokuotas arba į kabinetus...
Išmaniosios skaitmeninės televizijos galimybės Lietuvoje (1)
Skaitmeninė, savo funkcionalumu bei kanalų gausa, nerungė ilgai karaliavusią analoginę. Žinoma,...
„Huawei“ pristato stilingą „Mate 10 lite“ (1)
Nuo šiol bus dar paprasčiau pasidaryti tobulą asmenukę ar pagauti...
Krašto apsauga   Užsienis
Išaugo šauktinių pasitenkinimas tarnybos sąlygomis kariuomenėje
Auga šauktinių pasitenkinimas tarnybos sąlygomis. Lyginant su 2016 m., 2018...
Tarptautinėse pratybose „Rapid Trident 2018“ Ukrainoje Lietuvos kariai dalijosi patirtimi, kaip geriau taikyti NATO standartus (2)
Rugsėjo 14 d. Ukrainos Lvovo srityje, Yavoriv poligone baigėsi didžiausios...
Kroatija tęs dalyvavimą Lietuvoje dislokuojamame NATO batalione
„Lietuva dėkoja Kroatijai už sprendimą vėl atsiųsti savo karius į...
 
Dėl Skripalių apnuodijimo S.Lavrovas pirštu dūrė į NATO: „Tai ne „Novyčiok“, o BZ“ (20)
Rusijos URM ministras Sergejus Lavrovas pareiškė, kad Cheminio ginklo draudimo...
Sirijoje – raketų smūgis, JT ST atmetė Rusijos parengtą rezoliuciją (26)
Naktį iš penktadienio į šeštadienį JAV, Prancūzijos ir Didžiosios Britanijos...
Baltarusija raginama stabdyti Astravo atominės elektrinės statybą (2)
Birželio 27 d. Europos Tarybos Parlamentinė Asamblėja (ETPA) plenarinės sesijos...
Sportas   Laiškai
Lietuvos rinktinės laukia kroatų išbandymas
  Lietuvos nacionalinė vyrų krepšinio rinktinė tęsia kovą dėl galimybės...
Fiodr Černych perėjo į Maskvos „Dinamo“ (1)
Paskutinę perkėlimų dieną Maskvos „Dinamo“ paviliojo Lietuvos futbolo rinktinės kapitoną...
Prezidentė pasveikino plaukikus R. Meilutytę ir D. Rapšį su Europos čempionato aukso ir bronzos medaliais
Lietuvos Respublikos Prezidentė Dalia Grybauskaitė pasveikino Danijoje vykstančiame Europos plaukimo...
 
Padėka
PADĖKA Dėkojame visiems vienaip ar kitaip prisidėjusiems ruošiantis pirmajam renginiui...
Netektis advokato Arūno Marcinkevičiaus šeimoje (7)
Advokato Arūno Marcinkevičiaus šeimoje – netektis: lapkričio 1 d. po...
Kaip „Vašingtono agentai“ pavirto „žaliais žmogeliukais“ [Propagandos demaskavimas] (78)
Metalo ir medienos darbuotojų profesinė sąjunga nuoširdžiai dėkoja spaudos atstovams,...