Kontaktai      Rašykite mums       KK TV       Siūlo darbą       Foto       Prenumerata Lietuviškai По-русски English
2020 Birželis 3 Trečiadienis
 

Viešas mokslininkų laiškas S.Skverneliui dėl bandymų užglaistyti fiktyvios autorystės ir mokslo publikacijų apskaitos klastojimo skandalą

2017-07-04 14:26 | Naujienos | Komentarų (12)

Grupė mokslininkų kreipėsi į S.Skvernelį dėl bandymų užglaistyti fiktyvios autorystės skandalą (KTU rektorius 2016 01 15 su UAB "Publicum Media" pasirašė 300 tūkst. eurų vertės viešųjų ryšių sutartį). KK nuotr.

 

Lietuvoje atskleisti šiurkštūs akademinės etikos pažeidimai, kuriuos galimai padarė Kauno technologijos universiteto (KTU) ir ISM vadybos ir ekonomikos universiteto (ISM) mokslininkai. Tikėtinų pažeidimų esmė: savi-plagiatas; prisirašymas į bendraautorius, pasinaudojant tarnybine padėtimi; mokslinių publikacijų apskaitos duomenų klastojimas, sąžiningos konkurencijos moksle iškraipymas ir lygių galimybių pažeidimai.

Šio skandalo centrinis veikėjas yra Petras Baršauskas, Kauno technologijos universiteto rektorius, kuris iki 2011 m. imtinai dirbo įvairiose pareigose ISM vadybos ir ekonomikos universitete.

Besivystanti istorija taip pat liudija visišką mokslo ir studijų institucijų, konkrečiai Kauno technologijos universiteto neveiklumą ir negebėjimą į tokias situacijas reaguoti europietiškai, mokslą ir mokslingumą vertinančių institucijų, kaip Lietuvos mokslo taryba, neprincipingumą, galiausiai tokių valdžios institucijų kaip LR Seimas (su pažeidimų faktais yra supažindinti LR Seimo švietimo ir mokslo komiteto nariai) nesugebėjimą net viešai išdėstyti savo poziciją.

Iš esmės apie tai, kas yra įvykę. 2005 m. KTU buvo apginta ekonomikos disertacija apie elektroninę komerciją. Po metų identišku pavadinimu ji išleidžiama jau kaip trijų bendraautorių monografija. Pastarosios sutaptis su disertacijos tekstu bemaž 100 proc, deja, jokių nuorodų į pirminį šaltinį – disertaciją – monografijoje nėra. Ant monografijos viršelio pirmuoju autoriumi užrašyta buvusio disertacijos vadovo, dabartinio KTU rektoriaus, P. Baršausko pavardė. 2010 m. trijų bendraautorių monografija išverčiama į anglų kalbą, išleidžiama Vokietijoje. Verstinė monografija – pakartotinis to paties kūrinio leidimas – Lietuvos mokslo publikacijų apskaitos sistemoje buvo užskaityta kaip visiškai naujas mokslo kūrinys. Privatus universitetas ISM už tai gavo net 33 mokslingumo balus, o trims bendraautoriams buvo užskaityta po 0,333 individualaus indėlio (dokumento kopija pridedama). Kodėl pakartotinai leidžiama bemaž identiška tekstinė medžiaga, tikėtina, kas kartą buvo užskaitoma kaip nauji veikalai? Kas dabar paneigs, kad ir kiti mokslo publikacijų apskaitos duomenys nebuvo sistemingai suklastojami?

Bėda viena nevaikšto… Minėta užsieninė, suprask – prestižinė, trijų mokslininkų monografija išspausdinta ne bet kur, o Predatory Publishers – vadinamojoje „grobuoniškoje leidykloje”. Tai pseudo-mokslinių leidyklų tipas, kurios už tam tikrą mokestį publikuoja bet ką. Tokios leidyklos paprastai neturi mokslinės redakcinės tarybos, netaiko peer review – „aklo” recenzavimo praktikos. Susimoki ir publikuoji bet ką. Profesoriui, rektoriui publikuotis tokioje leidykloje mažų mažiausiai yra didelė gėda. Lietuvoje tokios publikacijos neužskaitomos, tyrėjai yra mokomi ir konsultuojami, kaip neapsigauti ir į tokių leidyklų pinkles nepakliūti. Panašu, kad įvyko daugialypė akademinė apgaulė.

Disertaciją pakartotinai, be nuorodos išleidus monografijos pavidalu, įvykdytas savi-plagiato veiksmas ir galimai neteisėto prisirašymo į bendraautorius, pasinaudojant tarnybine padėtimi, veiksmas. Toliau, pilnaverčiu mokslo veikalu apgaulės būdu galimai užskaitytas kūrinys, kuris: a) tėra tik verstinis pakartotinis leidimas; b) išleistas pscudo-mokslinėje (neužskaitomoje) leidykloje.

Dėl apgaulės ir klastojimo galimai buvo iškreipta sąžininga konkurencija moksle, pažeistos lygios galimybės. Fiktyvi autorystė ir klastotės galimai iškreipė oficialius sprendimus dėl institucijų vertinimo, programų akreditavimo, doktorantūros teisės, įvairių paraiškų finansavimo, taip pat dėl atestacijų ir konkursų pareigoms užimti, dėl mokslo vardų suteikimo… Į fiktyvią autorystę ir duomenų klastojimą galimai įsivėlę asmenys bei institucijos, tikėtina, gavo iš to neteisėtos ir nepelnytos naudos. Situacija lygintina su apgaule ir dopingo skandalais sporte. Kas dabar paneigs, kad VISŲ tų institucijų bei mokslininkų, kurie duomenis apie savo mokslingumą teikė sąžiningai, teisėti interesai ir lūkesčiai nebuvo sutrypti?

Vakarų visuomenėje, į kurią bandome lygiuotis, į nesąžiningumus, įvykdytus akademinėje sferoje, reaguojama principingai. Viskas kuo detaliausiai ištiriama, neigiamos pasekmės skubiai taisomos; prireikus, atšaukiami visi suteikti titulai ir vardai… Prasižengę asmenys patys atsistatydina iš aukštų postų, traukiasi iš viešos veiklos. Prisiminkime, dėl ko 2011 m. atsistatydino prestižinės London School of Economics direktorius seras H. Davies? Dėl plagiato 2011 m. atsistatydino europarlamentarė Silvana Koch-Mehrin, Vokietijos liberalų (FDP) atstovė, Europos Parlamento viceprezidentė. Heidelbergo universitetas dėl intelektinio turto vagystės minėtai poniai atšaukė daktaro laipsnį. Toliau, Vokietijos Bundesvero (gynybos) ministras Karl-Theodor zu Guttenberg 2011 m. atsistatydino todėl, kad jo teisės mokslų disertacijoje buvo aptikti 23 nuplagijuoto teksto pasažai… Tai pripažino Bayreuth Universiteto komisija ir universitetas daktaro laipsnį anuliavo. Maža to, teismas paskyrė pažeidėjui eksministrui 20 tūkst. eurų baudą, kurią jis buvo įpareigotas sumokėti labdarai…

Deja, Lietuvoje panašus rezonansinis įvykis klostosi apgailėtinai. Akademinei etikai galimai nusižengę asmenys, tarp kurių yra dabartinis KTU rektorius, ne tik, kad pažeidimus neigia, bet bandoma dezinformuoti visuomenę, jog pažeidimai laikytini „gerąja Vakarų praktika”. Mokslininkai, pranešę apie tikėtinus pažeidimus LR Akademinės etikos ir procedūrų kontrolieriui, šiuo metu yra persekiojami ir juodinami viešoje erdvėje, panaudojant užsakomuosius straipsnius. Už mokesčių mokėtojų pinigus viešoje erdvėje skleidžiama šizoidinė mintis, kad pranešėjai neva yra priešiškų valstybių žvalgybos ir įtakos agentai… Valstybinio universiteto tarnybos ir ištekliai naudojami rektoriaus ir bendraautorių galimai padarytiems šiurkštiems pažeidimams pridengti, visuomenei dezinformuoti. Visa tai vienareikšmiškai vertintina, kaip trukdymas objektyviam tyrimui, kurį šiuo metu atlieka Kontrolierius. Jokios vakarietiškos reakcijos – atsistatydinimo arba bent jau viešo asmens tarnybinių įgaliojimų laikino suspendavimo, kol vyksta tyrimas, nėra. Kai kurie vieši asmenys socialiniuose tinkluose bando nuneigti, sumenkinti tikėtinai padarytų pažeidimų sunkumą, jų rezonansinę visuomeninę reikšmę.

Informacija apie galimus pažeidimus ėmė aiškėti dar š.m. birželio pradžioje, deja, atsakinga vykdomosios valdžios institucija – LR ŠMM ir jos vadovė ministrė J. Petrauskienė atsitvėrė tylos ir atsiribojimo nuo problemos siena. Tokia Ministrės laikysena kontrastuoja sujos reagavimu į neseniai Telšių gimnazijos mokytojos padarytą nelemtą klaidą, kuomet buvo juodinami, žeminami seksualinių mažumų atstovai. Tąsyk Ministrė savo vertybinę poziciją visuomenei paskelbė žaibiškai, nepalikdama dviprasmybėms jokios erdvės.

Dabartinis Ministrės atsiribojimas nuo fiktyvios autorystės ir mokslinių publikacijų apskaitos klastojimo skandalo verčia kelti tokius klausimus. Visų pirma, gal ministrei tiesiog trūksta kompetencijos adekvačiai suvokti, kokie yra europietiški akademinių publikacijų standartai ir su jais susiję akademinės etikos normos, taip pat suprasti, kad nemalonūs įvykiai jau peržengė lokalaus skandalo ribas? Juk nuo to, kaip bus išspręsta ši rezonansinė akademinės etikos byla, priklausys labai daug. Kokio lygio ir kokio tipo akademinę kultūrą turėsime Lietuvoje, vakarietišką, ar imitacinę, persmelktą plagiatais, fiktyviomis autorystėmis, klastotėmis ir dvigubais standartais? Antra, galbūt dėl visuomenei nežinomų priežasčių ministrė yra asmeniškai suinteresuota užglaistyti skandalą, dengti galimai prasižengusius konkrečius asmenis? Tad gal po Ministro Pirmininko paraginimo pagaliau pavyks ministrei J. Petrauskienei viešai pasakyti, kaip ji asmeniškai (ir kaip jos vadovaujama institucija) vertina kilusį skandalą.

Jei norima nustatyti kokio nors poelgio moralinę vertę, tai reikia, pasak filosofo I. Kanto, atlikti mintinį eksperimentą. Jo esmė – atsakyti į klausimą, kas vyktų, kokios pasekmės visuomenėje kiltų, jei atitinkamos moralinės elgesio normos besąlygiškai imtųsi laikytis VISI žmonės (visur, visada, bet kokiomis aplinkybėmis)? Lietuvoje yra mokslininkų, kurie po Nepriklausomybės paskelbimo vadovavo 30-40 sėkmingai apgintų disertacijų. Tokie, jeigu sektų P. Baršausko ir kompanijos propaguojamos „gerosios Vakarų praktikos” pavyzdžiais,   savo   monografijas   turėtų   atsivežti karučiais… Aktyvesni akademiniai padaliniai savo „monografijas” turėtų krauti į jūrinius konteinerius…

Atsakingų valdžios ir kitų institucijų laikysena rezonansinių įvykių bei gilėjančios krizės akivaizdoje apgailėtinai ima panašėti į bendrininkavimą… Yra duomenų, kad KTU vadovybė pastaraisiais metais viešųjų ryšių paslaugoms metė iracionalaus, pribloškiančio dydžio lėšas, kurios dešimtis kartų viršija tas lėšas, kurias analogiškoms reikmėms skyrė kiti šalies universitetai (dokumento kopija pridedama). Kas galėtų paneigti, kad rėksmingai ir sensacijų ištroškusiai žiniasklaidai už esamą tylą taip pat nebuvo gausiai ir dosniai sumokėta?

Ignoruojant fiktyvios autorystės ir mokslo publikacijų apskaitos falsifikavimo skandalą, bandant iššvarinti jo herojus, išduodami vieningos europinės aukštojo mokslo erdvės idealai. Lietuvos mokslo sukarikatūrinimas, jo beviltiška ir apgailėtina profanacija vyksta tiesiog mūsų akyse. Mūsų šalies mokslą, jo vertybes bandoma nustumti net ne į sovietmetį, bet nežinia kur…

LR Vyriausybės įstatymas, jame apibrėžtos Ministro Pirmininko ir LR ministro funkcijos. LR Ministro priesaika. LR ŠMM nuostatai suteikia vykdomajai valdžiai, aukščiausiems jos pareigūnams pakankamai didelius įgaliojimus ir netgi prievoles aktyviai veikti. Būtent LR ŠMM tenka prievolė įgyvendinti Valstybės, Seimo, kaip valstybinių universitetų steigėjo bei savininko, teises. Įprastiniai LR ŠMM neveiklumo pasiteisinimai, nuolatiniai atsirašinėjimai, esą. „bus pažeista universitetų autonomija”, nebetoleruotini. Autonomija galioja tol, kol universitetas ir jo vadovas siekia kilnių, visuomeniškai vertingų tikslų, numatytų LR MSį ir valstybinio universiteto statute. Etikos ir įstatymų laužymui autonomijos nėra. Mokslininkų persekiojimui už pagrįstą kritiką autonomijos taip pat nėra ir negali būti.

Stodama į ES, Lietuva įsipareigojo būti demokratine valstybe. Tas pats įsipareigojimas ir teisinė norma jtvirtinti 1-jame LR Konstitucijos straipsnyje. Toliau, mūsų Konstitucija nurodo: „valdžios įstaigos tarnauja žmonėms” (5 str.): piliečiams laiduojama teisė kritikuoti…apskųsti..”; be to „draudžiama persekioti už kritiką” (33 str.).

Fiktyvios autorystės ir mokslo publikacijų apskaitos klastojimo skandale mūsų vykdomoji valdžia nuo savo pareigų ir prievolių akivaizdžiai nusišalina. Beviltiškumo akivaizdoje persekiojami mokslininkai rengia kolektyvinį kreipimąsi ir pagalbos prašymą į užsienio akademines institucija, į Europos Komisiją, žmogaus teisių gynimo institucijas, etc. Surinktų faktų apie šiurkščius daugybinius pažeidimus pagrindu bus prašoma išaiškinti, pareikšti autoritetingą ekspertinę nuomonę, kas yra „geroji Vakarų praktika“ ir kas nėra?

Šis atviras laiškas yra paskutinis bandymas kreiptis su prašymu ir raginimu į mūsų šalies vykdomąją valdžią, kad ji atliktų savo prievoles, numatytas LR Konstitucijoje bei teisės aktuose.

Mokslininkų grupės vardu:

prof. habil. dr. Gediminas Merkys, Lietuvos aukštųjų mokyklų profesinių sąjungų susivienijimo (LAMPSS) valdybos narys

Pasirašantys mokslininkai:

Prof. habil. Dr. Žaneta Simanavičienė

Doc. dr. Nijolė Čiučiulkienė

Dod. Dr. Romualdas Povilaitis

Komentarai

 

 

 
 1. Sovietinis KTU mokslinis sekretorius Baršauskas tęsia sovietinę veiklą ,nes
  bijo Litvinenkos likimo tenka vizginti uodega sovietiniams darbdaviams –
  eilinė lėlių teatro lėlytė tampoma darbdavių

  Thumb up 0 Thumb down 0

 2. Avižienis atkasė, kad Petro Habilitacija – plagiatas. Merkys atkapstė, kad Petras perspausdino savo doktoranto disertaciją su savo pavarde ir dar pseudo mokslinėje leidykloje. Verstinį leidimą pristatė kaip naują ir gavo už tai balus. Deja, Čia tik spanguolytė ir krapelis ant kepsnio. Kur kas rimtesnė nuodėmė yra korupcinis valstybinio universiteto lešų nutekinimas bankrutuojančiam koncernui ARVI gelbėti. Dar fiktyvus rektoriaus perrinkimas, užgrobta taryba, neteisėti senato rinkimai. Reiderinis valstybinio universiteto užvaldymas. Ir dar 363 tūklst. universiteto lėšų, skirtų Petro piarinimui 2016 m. Peržengtos visos raudonos linijos. Štai ką padarė antikonstitucinė Steponavičiaus ir Kubiliaus 2009 metų auštojo mokslo reforma. Dabar jau mokslą ir universitetus reikia reanimuoti…..

  Thumb up 8 Thumb down 0

 3. Skvernelis turi nepaprasta imuniteta,todel jam tie laiskai tik zidinio prakuroms nuosavoj viloj.

  Thumb up 5 Thumb down 0

 4. Plagiatoriai turi būti pastatyti prie gėdos stulpo, nesvarbu kokia partija už jų bestovėtų.

  Thumb up 8 Thumb down 0

 5. Kuo ne KGB veikla? Toks sovietinių laikų tęstinumas, kad net baisu…Toks mokslininkų veiklos ir valstybės institucijų diskreditavimas, jei viskas, kaip nuo žąsies nusirita… tai rodo, kiek viešoji žiniasklaida ir politikai, bei duaguma pačių akademinės bendruomenės narių yra korumpuoti…

  Thumb up 8 Thumb down 0

 6. Viešinkite KTU užduotis viešųjų ryšių kontorai ir kas už kiek kokią info spausdino

  Thumb up 14 Thumb down 0

 7. Na, šioje žemėje nieko naujo. Kaip visus Garliavos MERGAITĖS gelbėtojus baigia suėsti teisėgluša, taip ir šie mokslininkai bus patvarkyti. Net juokas paėmė- paskutinis bandymas kreiptis pagalbos…. Į KĄ?

  Thumb up 15 Thumb down 0 
https://komentaras.lt/pingpongiukoakademija-kviecia
Video reportažas


Nerpigiau.lt

Nerpigiau./lt/produktas/505/nusikaltimas-valstybes-vardu

Aktualu. Komentarai
Naujus COVID-19 gydymo metodus siekiantis atskleisti tyrimas bus atliekamas ir Lietuvoje 5
Naujuoju MRU Tarybos pirmininku išrinktas prof. dr. Egidijus Jarašiūnas 4
Foto reportažai Aktualu Naujausias numeris
Berta Čaikauskaitė. Politikų pažadai karantino eteryje – apšilimas prieš rinkimus? (1)
Sena kaip pasaulis taisyklė byloja, jog komunikacija prieš rinkimus – tai vienas stipriausių...

Batutas – grožiui, sveikatai ir gerai savijautai 
Nors daugelis tėvelių vaikus skatina kasdien kuo daugiau laiko praleisti lauke, tačiau patys...

Kaip neprašauti perkant mikrobangų krosnelę? 
Jeigu svarstote apie mikrobangų krosnelės įsigijimą – svarbu, kad žinotumėte keletą svarbių dalykų....

E. Kručinskienei – daugiavaikės motinos klausimai (4)
Socialiniame tinkle „Facebook“ didelio susidomėjimo sulaukė neįgalų vaiką auginusios moters atviras laiškas E....

Norite visada būti žvalūs ir sumažinti įvairių ligų tikimybę? Štai ko jums reikia 
Visus žmones vienija vienas bendras vardiklis – norime būti žvalūs, energingi ir nesirgti,...

D. Jastramskis išleido monografiją apie žiniasklaidos politiką Lietuvoje (3)
VU Komunikacijos fakulteto ir Tarptautinių santykių ir politikos mokslų instituto docentas Deimantas Jastramskis,...

Anekdotas


Naujovė KK Facebook
Reklama

Politika   Bylos, sukrėtusios Lietuvą
Konservatoriai parengė emocinės sveikatos gerinimo planą (2)
„Lietuvoje jau beveik du mėnesius trunkant karantinui kyla reali grėsmė,...
S. Skvernelis: Startuoja ypač greito įgyvendinimo pagalbos priemonė mažoms įmonėms (4)
Smulkiajam verslui – gera žinia: startuoja ypač greito įgyvendinimo pagalbos...
Klaipėdos miesto konservatorių lyderiu išrinktas buvęs kariuomenės vadas A. Pocius (6)
Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų (TS-LKD) partijos Klaipėdos skyriaus nariai vakar...
 
Atsargiai – praktika Vilniaus universitete gali baigtis mirtimi! [Prokuratūrai VU „mantija“ svarbiau nei jaunos merginos žūties aplinkybių ištyrimas?] (9)
Giedrė Gorienė Turbūt nei vieni tėvai, išleisdami savo atžalą studijuoti...
Prokurorams „skauda“ tik jų postai – paprastų žmonių skundams ir ašaroms jie akli ir kurti (3)
Pastaruoju metu tarsi grybai po lietaus žiniasklaidoje pasipylė prokurorų nusiskundimai:...
Ar Europos Taryba žino, kokias kandidatūras į Europos prokuroro postą jai siunčia Lietuvos Vyriausybė? (3)
Vyriausybė savo posėdyje patvirtino tris Lietuvos deleguojamus kandidatus į Europos...
 

Teisėsauga   Verslas, ekonomika
Lietuvos advokatūra apie šios dienos sulaikymus: Lietuvoje įsivyrauja „sulaikymo prezumpcija“
Lietuvos advokatūra, reaguodama į žinomų mūsų šalies asociacijų ir asmenų...
Jungtinėje Karalystėje sulaikytas metus ieškotas Kamuolinių grupuotės narys
2020 m. balandžio 29 d. Jungtinėje Karalystėje sulaikytas Kamuolių ginkluoto...
Asmuo dėl jo pašto dėžutėje rastų psichotropinių medžiagų lieka išteisintas
Lietuvos apeliacinis teismas paliko galioti apygardos teismo išteisinamąjį nuosprendį G. N.,...
 
Darbo kalendoriai: koks turėtų puošti Jūsų stalą?
Nors dažniausiai darbo kalendoriais rūpinamės artėjant naujiems metams, tačiau kartais...
Paklodės priežiūra pagal audinį: valome teisingai
Geras miegas – būtinas kiekvieno žmogaus fiziologinis poreikis, kuris gali...
Miegamojo baldai: kokius rinktis, kur pirkti? (1)
Akivaizdu, kad neišsimiegoję būname piktesni, prasčiau sekasi susidoroti su dienos...
Krašto apsauga   Užsienis
R. Karoblis naujuoju kariuomenės vadu siūlo Sausumos pajėgų vadą gen. mjr. V. Rupšį
Krašto apsaugos ministras Raimundas Karoblis naujuoju Lietuvos kariuomenės vadu Prezidentui...
Kazlų Rūdos poligone treniravosi Lietuvos kariuomenės ir JAV karinės oro pajėgos
Kovo 20 d. Lietuvos kariuomenės Brigados generolo Kazio Veverskio poligone...
Naujo Lietuvos kariuomenės laivo pirkimas bus skelbiamas balandį
Lietuvos kariuomenė planuoja įsigyti naują laivą teršalų likvidavo ir gelbėjimo...
 
Pretendentė į EK pirmininkes sulaukė europarlamentarų reakcijos
Pretendentė į Europos Komisijos (EK) pirmininkės postą Ursula von der...
V.Zelenskis „nokautavo“ P.Porošenką (7)
    Pomaidaninio Ukrainos prezidento Petro Porošenko „puota karo metu“...
Dėl Skripalių apnuodijimo S.Lavrovas pirštu dūrė į NATO: „Tai ne „Novyčiok“, o BZ“ (24)
Rusijos URM ministras Sergejus Lavrovas pareiškė, kad Cheminio ginklo draudimo...
Sportas   Laiškai
“PingPongiuko”akademija kviečia
Oficialus klubo Facebook puslapis>>>...
Cristiano Ronaldo sezoną temdo priekabiavimo skandalas
Cristiano Ronaldo – vienas geriausių planetos futbolininkų. Apie šį portugalą...
Lietuvos rinktinės laukia kroatų išbandymas
  Lietuvos nacionalinė vyrų krepšinio rinktinė tęsia kovą dėl galimybės...
 
Kam tarnauja Šaulių sąjunga (7)
Kaip manote ar visi Šaulių sąjungoje pritaria jūsų sąjungos nariui...
Geradarei savanoriai pačiai prireikė pagalbos
Nuo nelaimės nėra apsaugotas niekas. Likimas skaudžiai skriaudžia ir tuos,...
Mulkinanti apklausa “Mes europiečiai”” (1)
Šiuo metu – 2019.05.11, 17:30, – portale lrytas.lt  vykdoma apklausa,...