Kontaktai      Rašykite mums       KK TV       Siūlo darbą       Foto       Prenumerata Lietuviškai По-русски English
2021 Vasaris 28 Sekmadienis
 

Versijos

2010-01-07 10:03 | Bylos, sukrėtusios Lietuvą | Komentarų (118)

Dr. Rūta Gajauskaitė, kriminologė

Nuskambėjusi pedofilijos byla, pasak Prezidentės, turėjo būti užbaigta per savaitę, bet taip ir užsitęsė bei perkopė Naujųjų Metų ribą. D. Grybauskaitė kelis kartus tęsė šiaip jau labai griežtą 1 savaitės terminą iki 2, vėliau 3 savaičių ir nutilo… Šiandien prokurorai jau skelbia tyrimo pabaigą tik sausio pabaigoje. Taigi, vietoj 1 savaitės – 4 mėnesiai, t. y. 16 savaičių! Šešiolika kartų daugiau.

Šioje vietoje tauta sako: aukštai šoko – žemai tūpė. Arba: ereliu kilo – šlapia višta krito… Ir tauta visada teisi.

Blogiausia ne terminai, o tolesni, besitęsiantys įstatymų pažeidimai! Taigi tyrimo duomenų ir toliau negauna nukentėjusios pusės teisėti ir oficialūs gynėjai. Taip nebuvo netgi juodžiausiais sovietizmo laikais, kad įtariamasis disponuoja tyrimo medžiaga, o nukentėjuseji – ne!

Šiandien, kai po Gorbačiovo paskelbimo „glastnostj“ (viešumo) jau praėjo daugiau kaip 20 metų, mūsų nedesovietizuoti teisininkai ir toliau laikosi „geležinės uždangos“, ignoruodami pagrindinį demokratijos viešumo principą ir viršydami bet kokius KGB standartus…

Belieka tik spėlioti, ar čia KGB rezervistų naujas darbo stilius? Tai lyg ir patvirtina Pociaus mirties tyrimo eiga ir rezultatai. Ar čia „nudemokratėjusios“ JAV CŽV įtaka naujai iškeptai NATO narei? Tai lyg ir patvirtina M. Laurinkaus „užklasinių namų darbų“ išryškinimas ir iš posto bei politikos išpyškinimas.

O gal tai abiejų – KGB rezervo ir CŽV aktyvo metodų nauja generacija? Blogiausia, kad jiedu abu kaip dvyniai panašūs ir neatskiriami. Taip ir mąstai, ar čia Lietuvos saugumo institucijos generacija ar CŽV mistifikacija? Juo labiau, kad desovietizacijos nebuvo ir visi buvę bei nepražuvę … šiltose vietose.

Tuo tarpu žiniasklaida žaižaruoja įvairiomis, viena kitai prieštaraujančiomis versijomis, taip kad pasirinkimas platus ir tenkina visų grupuočių skonius, pradedant nuskriautos mažylės motinos (Laimos Stankūnaitės) versija, pratęsiant oficialiąja bei suinteresuotųjų tarnybų (prokuratūros ir vaikų teisių) bei žurnalistine ir klaidinamos visuomenės…

Įdomumo dėlei peržvelkime visas.

1. Motinos (L. Stankūnaitės versija) – grynai viską neigianti ir deklaruojanti neišpasakytą meilę savo dukrai bei pasiryžusi per teismus atsiimti vaiką iš tėvo giminių!

Žemėje didžiausia vaikų globėja – motina. Ir jos teisė paprastai be ginčų visų pripažįstama. Tačiau D.Kedžio dukrelės gimdytoja net su 4 advokatais vaiko globos byloje buvo priversta sutikti su siūloma taikos sutartimi, pagal kurią dukra auga pas tėvą, o ji tik turi teisę 2 kartus per savaitę 2 valandom pasimatyti su ja.

Net 4 advokatai turėjo pripažinti, kad socialinė Stankūnų šeimos būklė (pagal žuvusios dukters V. Naruševičienės pareiškimą teismui – abu seneliai girtuokliai, bedarbė mama, šunis auginanti striptizo šokėja teta ir jos 8 kartus teistas vyras) deja, sudarė realią grėsmę mažylei.

Tačiau dabar L. Stankūnaitė kelia teisme reikalavimus dėl dukros globos peržiūrėjimo jos naudai, nors sąlygos ne tik nepasikeitė, bet dar ir pablogėjo – ji įtariama dukters sąvadavimu pedofilams! Motyvas – labai motiniškos meilės deklaravimas, ką visi visuotinai suprantame ir širdingai atjaučiame…

Bet ar tikrai L. Stankūnaitė myli ir negali gyventi be dukros?

Pasitikriname.

Pagal teismo sprendimą L. Stankūnaitė gali matytis su dukra 2 kartus per savaitę po 2 valandas. Bet ji ir jos tėvai teigia, į TV ekraną rėkte rėkia – per maža! Tačiau…

Tačiau per pastaruosius 3 mėnesius L. Stankūnaitė aplankė savo mažylę tik 2 kartus vietoj 24 galimų pasimatymų! Mama pasiilgusios mergaitės net nepriglaudė, nepamylavo, o tik klausinėjo jos, ką apie ją kalba Kedžiai ir Venskai… Mergaitė pasimetusi.

Kadangi D. Kedžio dukrelės globos persvarstymo reikalus tvako tie patys advokatai, kaip ir pedofilijos bylą, tai kyla pagrįstas įtarimas tiek apie interesų supainiojimą, tiek ir meilės mažylei subjektą: ar tikrai be mažylės negali gyventi jos mama ( iš 24 pasimatymų atėjusi tik į 2), o gal be mažosios negali gyventi jos krikštatėvis A. Ūsas?

Argi šis pačios L. Stankūnaitės paviešintas epizodas nėra (motyvas) tiesoginis ir labai reikšmingas įrodymas pedofilijos byloje?

Siekiant pridengti neįtikėtinų dovanų (automobilio, buto, fiktyvaus verslo) gausą, L. Stankūnaitei sukurta nauja versija – muilo opera apie didžiulę A. Ūso meilę L. Stankūnaitei be atsako…Tačiau Laimutė, nors ir nemyli krikštatėvio, bet dovanas ima bei nuo D. Kedžio abortus daro, nežinant tėvams.

Tiesa, šioje muilo operoje kaip tai rezonuoja antroji A. Ūso žmona, su kuria susituokta visai neseniai – tik rugpjūtį… Tačiau blondinė dingsta iš ekranų ir niekas jos nebeprisimena, dabar svarbiausia – meilė,didžioji meilė, tegul ir be Laimos atsako meilė…

Labai jau muilina tos meilės versija, nes karališkų dovanų A. Ūsui Laimutė nežada grąžinti taip lyg ir teisėtai gautų?

2. Oficialioji versija geriausiai buvo išreikšta kardinolo A. Bačkio adventiniame laiške, primenant 2 tūkstančius metų egzistuojančią evangelinę tiesą – tas, kas nuskriaus mažutėlį, turi būti paskandintas jūrų gelmėse su girnapuse ant kaklo!

Ne įkalintas, ne nukastruotas, ne registruotas, o nubaustas mirtimi. Ir Amen. Dorovė ginama ir Lietuvos Konstitucijos 25 straipsnyje, prilyginant ją netgi konstitucinei santvarkai ir jos labui bei apsaugai leidžiama apriboti nedorėlio teises ir laisves. Konkrečiai tai įtvirtinta Lietuvos Baudžiamojo kodekso 150 straipsnyje, kuris gina vaikus nuo pedofilų, grasinant laisvės atėmimu nuo 3 iki 13 metų už lytinės aistros tenkinimą su mažamečiu.

Akivaizdu, kad oficialioji versija – tiek religinė, tiek valstybinė, – aiškiai nuskriaustų mažamečių gynyboje. Tereikia mažylio teisėto atstovo pareiškimo ar prokuroro reikalavimo ir pradedama baudžiamoji byla su visomis įstatymo numatytomis pasekmėmis.

Ir toks pareiškimas nuskriaustos mažylės tėvo D. Kedžio yra! Dar 2008-11-30 užregistruotas Kauno m. Panemunės policijojos komisariato Petrašiūnų policijos nuovadoje. Ir, jei šios bylos būtų neperėmusi Kauno miesto apylinkės prokuratūra, reikalas būtų ištirtas per savaitę bei perduotas į teismą. Tokio operatyvaus policijos darbo pavyzdys – nukankinto šuniuko byla.

Tačiau pedofilijos bylą, kaip ypatingai pavojingą nusikaltimą, perima prokuratūra ir užvilkina visus metus iki patekimo Seiman. Bet ir po Seimo apsvarstymo – sėkmingai 4 mėnesius vilkinama!

3. Domimės prokuratūros versija. 54 nukentėjusios mažylės tėvo D. Kedžio skundai neišjudino į darbus nei Kauno nei Vilniaus prokuratūrų, nei, pagaliau Generalinės prokuratūros!

Maža to, į Seimo paklausimą, A. Valantinas sumelavo ir atrašė, kad bylos eiga vyksta normaliai. Atrodo ir A. Pocius melavo? Kas čia darosi toje mūsų Lietuvėlėje – saugumas ir prokuratūra kaip valstybės valstybėje elgiasi ir nesiskaito su aukščiausia valdžia? ! Tuo tarpu Seimo komisija nustato, kad D. Kedžio pareiškimai nebuvo svarstomi, byla – vilkinama, o tyrimai atlikti aplaidžiai, nekompetentingai, nekvalifikuotai ir netgi neatlikti elementarūs pirminiai procesiniai veiksmai!

Taigi, prarasti visi įrodymai, kurių šiandien jau nebeatstatysi! O tai gali turėti įtakos priimant galutinius sprendimus. Kaip antai, spermos mažylių burnoje ar išangėje buvo galima rasti tą pačią ar dar rytojaus dieną, bet ne po metų…

Tiesą pasakius, nėr to blogo, kas neišeitų į gerą. Toks metus pavėluotas ekspertizės aktas – būtent tas dokumentas, kuris įrodo proceso pažeidimus. O tik procesiniai pažeidimai byloje nagrinėjami Strasbūre!

Antra procesinė pažaida – antrosios aukos išvežimas į Vokietiją 8 kartus teisto, išsiskyrusio ir alimentų nemokėjusio tėvo! Ir tai ne tik auka, bet ir liudytoja! Nebaigus bylos išvežama iš šalies!

Kažin kodėl jos nemyli senoliai Stankūnai? Gal dėl to, kad pati nuėjo pas psichologą pagalbos ieškoti? Tai va, paliko mergaitę ir be medicininės, ir be psichologinės pagalbos, ir be mokslų… Turbūt neveltui jos motina Violeta Naruševičienė rašė pareiškimą teismui dėl jaunėlės sesers Laimos Stankūnaitės atėmimo iš girtuoklių tėvų ir globos perdavimo jai?

Taigi, prie akivaizdaus prokuratūros darbuotojų bylos vilkinimo D. Kedytės atžvilgiu galima konstatuoti labai operatyvius ir rezultatyvius veiksmus neutralizuojant antrąją auką!

Ir kur tuo metu buvo lygių galimybių kontrolierė A. Burneikienė? Kaip taip „pražiopsojo“ mažylę vaikų teisių gynėja R. Šalaševičiūtė? Ir judviejų pareigų neatlikimas – procesiniai savų nuosaviausių įstatų pažeidimai byloje rezonansine jau tapusia ir akivaizdžiai žinomų teisininkų (Venckų) kontroliuojama bei visoje ES viešinama!

Jei Prezidentė nepašalins judviejų iš pareigų ir nepatrauks baudžiamojon atsakomybėn, tai šitai būtinai bus atlikta ES teisėtvarkos institucijoje. Nėr to blogo, kad neišeitų į gerą.

Ir taip aplaidžiai, švelniai tariant, elgiasi ne vien šiedvi pareigūnės, o ir visa gvardija prokurorų! Sinchroniškai. O tai rodo, kad pagal vieno, aukščiausio pareigūno (A. Valantino?) nurodymus.

Seimo komisijos išvadose akivaizdžiai nustatyta, kad savo pareigų neatliko generalinis prokuroras A. Valantinas, jo pavaduotojai ir visi, dalyvavę bylos tyrime. O tai tiesiogiai rodo, kad visi šie paeigūnai, piktnaudžiaujant tarnybine padėtimi, tyčia, sąmoningai vilkino bylą ir leido atsirasti neatstatomai žalai – įrodymų praradimui ir dviejų gyvybių žūčiai!

Tačiau ikiteisminis tyrimas dėl tokio pareigūnų akivaizdaus nusikaltimo iki šio momento nepradėtas, jie nuo pareigų nenušalinti. Svarbiausia, nenušalintas nuo pareigų apsimelavęs A. Valantinas, R. Šalaševičiūtė ir A. Burneikienė. O tai sąlygoja ir tolesnį visos sistemos defektinį „darbą“.

Blogiausia, kad Seimo komisijos išvadose, pasirašytose S. Šedbaro, taip pat nieko nekalbama apie kaltų pareigūnų nušalinimą ir baudžiamųjų jiems bylų iškėlimą!

Bet ir tokios išvados labai tinka Srasbūro teisėsaugininkų įvertinimui. Nėra to blogo, kas neišeitų į gerą.

Tiesa, Seimas pasipiktino S. Šedbaro rašliava ir atmetė ją bei pareikalavo rimtesnio dokumento. O tas rimtumas slypi už pagrindinio klausimo išaiškinimo – kodėl?

Kodėl įstatymo priežiūrą privalantys vykdyti prokuratūros darbuotojai, piktnaudžiaudami tarnybine padėtimi, sąmominga leido žūti 2 gyvybėms? Juk tik reikėjo areštuoti 4 įtariamuosius ar liudytojus! Vietoj to – jie (ir L. Stankūnaitė) saugomi! Neatsižvelgiant į teisėjos, aukščiausios Lietuvos pareigūnės N. Venckienės 2 pareiškimus apie A. Ūso grąsinimus ją nužudyti! Neatsižvelgiant į tai, kad teisėja pagal grasinimo pobūdį prašė atlikti A. Ūso psichiatrinę ekspertizę, ji nebuvo atlikyta, o visuomenė priversta klausytis jo kliedesių apie europarlamentarų patraukimą teisman, iš D. Kedžio išreikalavimo 1 milijono ir t. t.

Kokie tokios prokurorų nusikalstamos veiklos motyvai?

Kyla labai realus įtarimas, kad paaukotos 2 gyvybės buvo dangstant dar didesnį blogį. O didesniu blogiu gali būti ne pavieniai pedofilai, o ištisas pedofilų klanas!

Jei generalinis prokuroras A. Valantinas būtų dangstęs tik savo kurso draugą teisėją J. Furmanavičių, tai jam žuvus, bylos vilkinimas jau būtų nebetekęs prasmės ir šiandien, kaip reikalavo Prezidentė, jau būtų užbaigta byla bei išnagrinėta teisme. Tačiau…

Tačiau byla tuo pačiu stiliumi ir toliau vilkinama, jos rezultatų negauna teisėti D. Kedytės gynėjai. Ir netgi Seimui pateiktoje medžiagoje seimūnai randa tuščias vietas su įrašu „neskebtini duomenys“. Netgi seimūnai buvo priversti įsitikinti, kad Lietuvos valstybėje be jų, aukščiausios valdžios, yra dar viena valstybėlė, kurioje tik šie duomenys žinomi ir disponuojami! Seimas įtūžo!

4. Pažiūrėkime į Seimo versiją – įtarimai apie daug didesnį pedofilijos mastą Lietuvoje ir akiplėšiškai dangstomą daug sunkesnį pareigūnų nusikaltimą nei teisėjo J. Furmanavičiaus, pasitvirtina iš S. Šedbaro pateiktų Seimui išvadų turinio. Komisija, konstatavusi, kad nesavalaikiai buvo reaguota į grasinimą susidoroti (kaip? apjuodinti, išjuokti, primušti?), visai net neužsimena apie 2009-08-20 ir 2009-08-24 teisėjos N. Venckienės pareiškimus apie konkretų A. Ūso grasinimą ją nužudyti! Ir ne bet kaip nužudyti, bet taip, kad teisėja pareiškime paprašė atlikti A. Ūsui psichiatrinę eksrtizę!

Vėliau šie teisėjos įtarimai pasitvirtino, kai A. Ūsas pradėjo ieškoti iš D. Kedžio 1 milijono už jo garbę ir orumą, nors prokurorai (pagal pareiškimą per TV) dar rugsėjį jam pateikė įtarimus pedofilija! Maža to, jo žadami teisminiai procesai Kauno vaikų teisių tarnybos skyriui ir europarlamentarams V. Landsbergiui ir V. Uspaskichui aiškiai kelia įtarimą apie A. Ūso psichinę būklę…

Tačiau šis epizodas, liečiantis aukščiausią valstybės pareigūnę, teisęją N. Venckienę, S. Šedbaro 26 puslapių išvadose netilpo. Atrodytų, kad ir Seimo Teisės ir teisėtvarkos komitetas, kaip ir prokuratūros, taiko dvigubus standartus tos pačios bylos dalyviams: Kedžių pusės atstovams – daug blogesnius, nors būtent jų mažylę ginančių interesus gina tiek 2000-metė evangelija, tiek 20 metų Lietuvos Konstitucija ir Baudžiamasis kodeksas.

Tuo tarpu įtariamųjų pedofilija Stankūnų ir mažylių prievartautojų nekaltumo prezumpciją turėjo patikrinti Lietuvos teisėsaugos institucijos. Bet nepatikrino. Išstisus metus. Bet algas tūkstantines ėmė iš mūsų kišenių.

Pedofilija įtariamą A. Ūsą ir sąvadavimu įtariamą L. Stankūnaitę saugo! Vietoje arešto. O teisėjos nesaugo. Vietoj to, dar kažkoks nekompetentingas, nekvalifikuotas prokuroras K. Betingis kuičiasi teisėjos kompiuterinėse laikmenose, nesiskaitydamas nei su teisėjos imunitetu, nei su tarnybine subordinacija, bet grasinimas sankcijomis už tai, kad teisėja sąžiningai vykdė teisininko pareigas ir teisėtai konsultavo nukentėjusios mažylės tėvą! Argi toks K. Betingio subjektyvus teisėjos įvertinimas (ir dar per TV) dar kartą neįrodo, kad prokuratūra Lietuvoje – atskira valstybė valstybėje?

Labai įtartina, kad A. Šedbaro vadovaujama komisija, nustačiusi tokius prokurorų darbo trūkumus – aplaidumą, nekompentenciją ir nepakankamą kvalifikaciją, kurie, dėl funkcijų neatlikimo, susikomplikavo pedofilijos tyrimas ir žuvo 2 žmonės – nepasiūlė jų pašalinti ir patraukti baudžiamojon atsakomybėn!

Ir vėl kyla tas pats motyvo klausimas – tai kas gi taip akivaizdžiai neteisingai, beatodairiškai, sovietiniais metodais dangstomas? Slepiamos ir ginamos ne tik prokuratūros, bet ir S. Šedbaras? ! Kas gi čia toks vertingas ir brangus, kad už 2 mergyčių skiaudą ir už 2 gyvybių užgesinimą net nekeliamos baudžiamosios bylos tiems, kurie sudarė sąlygas jiems žūti?

Pažymėtina, kad S. Šedbaro versijai Seimas nepritarė, o atvirkščiai – pasipiktino! Kažin ar nesibaigia jam katino dienos? Juk būtent ši komisija privalo formuoti teisinę politiką ir jos kontrolę vykdyti Lietuvoje. O čia dabar išryškėjo tokia „nuliberalizuota“ politika ir tokia neatsakomybė, kad visai nebus staigmena, jei už tokį akivaizdų visos prokuratūros sistemos piktnaudžiavimą tarnybine padėtimi S. Šedbaras bus pirmas pašalintas iš posto.

D.Kedžio išaiškinta pedofilijos klano dalis – tai tik ledkalnio viršūnė, o didžioji dalis vis dar tūno vandeny. Štai šią dalį pasiryžo ir po truputį aiškina žiniasklaida.

5. Žurnalistinė versija – priešingai nei prokurorinė – neįstrigo, neužsivilkino ir nepapiktnaudžiavo. Jie atliko ir labai operatyviai bei išmoningai beveik visus tyrėjo veiksmus, būtinus pedofilijai išaiškinti. Ir rezultatų neslepė – iškart pateikė visuomenei.

Pirmoje eilėje – pateikė psichiatrams filmuotą medžiagą įvertinti. Ir čia atsivėrė tokie klondaikai, kad net šiurpu! Licenzijuoti, diplomuoti specialistai ne tik teigiamai įvertino D. Kedytės pasakojimą, bet ir pateikė savą praktiką! Pas juos gydosi apie 2000 išprievartautų vaikų, o apie 4000 – tyliai pergyvena savo skriaudą ir nešasi patologiją į gyvenimą. Maža to, numanoma, kad šiuo metu yra apie 50 000 nuskriaustų vaikų šalyje.

Tai va, koks pedofilų klanas ir jo prievartos žaizdos tautai bei jos ateičiai. Lietuvos teisėsaugininkų, ginančių pedofilų nekaltybę liudesiui tą patį faktą patvirtino ir užsienio psichologijos ekspertai su oficialaus akto pateikimu!

Na, koks akivaizdus bus įrodymas Strasbūre, lyginant dvi ekspertų išvadas apie Lietuvos teisėsaugos supuvimą. Turim tik vieną pasiteisinimą – nebuvo desovietizacijos…

Bet dar yra vilties, kad Seimas, antrąkart svarstydamas D. Kedžio skundų epopėją, kirs iš peties ir ne tik pašalins iš postų pareigūnus, pradedant R. Šalaševičiūte ir nebaigiant A. Valantinu, bet ir patrauks juos atsakomybėn.

Antrą gerą darbą atliko žurnalistai – tai, kad išaiškino, jog be D. Kedžio dukrelės, tūkstančiai vaikų kenčia, bet ne visi gydomi. Antai, vaikų namų mažyliai, prasitarę apie pedofiliją, dar ir metami į karcerius!! Buvo per TV parodyta ir patalpos, ir direktorė, ir R. Šalaševičiūtė. Maža to, TV laidoje nuskambėjo informacija apie našlaičių „ekskursijas“ autobusais į pedofilų orgijas…

Ar tik ne čia šuo pakastas su visa prokurorų motyvacija, vilkinant D. Kedžio išaiškintą pedofilijos faktą, įforminimą ir pateikimą į teismą? Šią motyvaciją patvirtina ir R. Šalaševičiūtės dejonės, kad ji nežinojusi apie šeimoje esančius 2 teisininkus. Antraip ji jau bent šį atvejį gal būtų tinkamai įforminusi iki teismo? O dabar – kaip tik pakalbės su žurnalistais, taip ir išlenda jos piktnaudžiavimo tarnybine padėtimi ragai ir nagai. Dabar jau išaiškėjo, kad ji nesidomėjo antros aukos sveikata ir nežinojo apie pampersų nešiojimo priežastį!?

Operatyviai žurnalistai atliko ir vietų apžiūrą, liudininkų apklausą, o žiūrovai padėjo įvertinti, kas meluoja, o kas tiesą sako. Šiurpą kelia eksperimentas viešbutyje – tikra nekontroliuojama pedofilų lindynė. Ir šūvių trajektorija žūties vietoje – parodė visai kitokią įvykio versiją – neišeinant į darbą, o paryčiui grįžtant iš kažkur teisėjas buvo nušautas. O tas nepanaudotas D. Kedžio pistoletas, kaip vizitinė kortelė numesta šalia žuvusiojo, tokia akivaizdi pakiša, kad pridengtų tik saugume naudojamus su duslintuvu ginklus, kad net Malakausko nervai neišlaikė – atsistatydino pats…

Bet labiausiai nelogiškas būtų D. Kedžio motyvas – nužudyti ne savo dukrelės skriaudikus, o svetimos mažylės! O juo labiau, kai jo visa veikla buvo vykdoma teisiniais keliais ir viešinant.

Dar viena sovietinio bylų falsifikavimo detalė – D. Kedžiui visai netaikoma nekaltumo prezumpcija! Maža to – įtariamiesiems suteikiama apsauga vietoje arešto, o nukentėjusios gynėjas pats apkaltintas!

Ir jokios kitos versijos? !

O užsienio teisininkai ją mato ir D. Kedžiui teikia politinį prieglobstį, ko nei viena valstybė kriminalams neteikia…

Taigi, jei nužudyti J. Furmanavičių bei V. Naruševičienę D. Kedys neturėjo motyvo, tai kam buvo naudinga atsikratyti nusikaltimo bendrininkų? Kam naudinga gynėją paversti kaltinamuoju ir tuo pačiu išgelbėti savo kailį?

KGB rezervistai ir nedesovietizuoti teisininkai ėmėsi „kontra“ veiksmų – atnaujinama D. Kedžiui byla „dėl piktnaudžiavimo tėvyste“, o jo seseriai teisėjai N. Venckienei formuojami įvairūs nemotyvuoti ir neteisėti pareiškimai Teisėjų taryboje, pažeidžiant viską, ką dar galima pažeist!

Tačiau nėra to blogo, kas neišeitų į gerą – tie galimi ar formuojami Teisėjų Tarybos sprendimai – tai taip pat procesiniai įrodymai, kuriuos būtent ir svarsto Strasbūre!

6. Visuomeninė versija

2009 m. populiariausių žmonių rikiuotėje tvirtai įsikūrė antroje vietoje po Prezidentės – Drąsius Kedys! Jis surinko dvigubai daugiau balsų už populiarųjį A. Valinską bei Prezidentą V. Adamkų ir trigubai daugiau nei A. Brazauskas ar A. Kubilius. Gyventojų apklausą rengė Lirtuvos ir Didžiosios Britanijos rinkos ir viešosios nuomonės tyrimo kompanija „Baltijos tyrimai“. Gaila tik, kad tuo pačiu metu neišaiškino blogiausio žmogaus šalyje – garantuotai būtų blogiausiu blogiuku pripažinti pedofilijos „tyrėjai“, pradedant R. Šalaševičiūte ir nebaigiant A. Valantinu su visa prokurorų komanda.

Tokia tautos nuomonė, kuri labia aiškiai ir be išlygų pareikšta tiek mitingais, tiek pareiškimais ir peticijomis, tiek moraliniu Kedžių šeimos palaikymu bei pedofilų klano, jų gynėjų ir bendrininkų visuotiniu pasmerkimu.

Tauta visada teisi. O ji pareikalavo pašalinti iš postų visus pareigūnus bei patraukti juos atsakomybėn. Visi pritarė Lietuvos ganytojo A. Bačkio adventinio laiško nuostatai, įgyvendinti evangelinę bausmę mažutėlių skriaudikams – girnapusę ant kaklo ir paskandinti jūroje!

Argi tai ne reikalavimas atstatyti mirties bausmę lytiniams nusikaltėliams?

2010-01-07

Komentarai

 

 

 
 1. Susirašinėti su jumis apie jūsų asmenį yra tik laiko gaišimas. Nepatinka argumentai ir statistika, turite teisę pateikit savo, geresnę.

  Thumb up 0 Thumb down 0

 2. NE LESBIJETEMS IR GEJAMS LIETUVOJE-NE TAM ŽMONES KOVOJO LIETUVOJE ,KAD JIE ATEITU Į VALDŽIA….

  Thumb up 0 Thumb down 0

 3. TO Престол для Антихриста – 2010 01 08 13:08

  Instrukcija prieš Antikristą kiekvienam

  Ar niekad nesusimąstei , KOKS TAVO SKIRIAMO LAIKO SANTYKIS ŽEMIAU APRAŠYTAI HIERARCHIJAI?

  KURIAM LYGMENYJE DAR NEGALI SKIRTI LAIKO NES ESI ŽEMESNIŲ LYGIŲ NORŲ ‘PAKABINTAS’ (VERGAS)?

  Kaip norėtum, kad būtų?

  ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
  Tadkoks asmeniskai tavo skiriamo laiko santykis (gali procentais) šioms kategorijoms:~~~~~~~

  1. Žemiečių lygmens norų negalia (dėl Nr.2. Ego ar vergovės) (gyvūnai – silpniau mąstantys mūsų kaimynai. Išnaudok, jei nesupranta?) ;~~~~~~~

  2. Žmonijos lygmens problemų,norų negalia (dėl Nr 3. Ego ar vergovės) ;~~~~~~~~

  3. Valstybės lygmens problemų,norų negalia ( dėl Nr.4. Ego ar vergovės) ;~~~~~~~~~

  4. Šeimos lygmens problemų,norų negalia (dėl nr.5. Ego ar vergovės ) ;~~~~~~~~

  5. Asmeniniams Baltiems arba SĄMONINGIEMS norams negalia ( pvz. užsidirbti ir sutaupyti kažką sau pagerinti; sistemingai keisti neigiamus sveikatos veiksnius ) (dėl Nr.6. Ego priklausomybių vergovės ) ;~~~~~~~~~~~~~

  6. Asmeniniams (?) Juodiems arba PASĄMONES arba Nesukontroliuotiems norams ( Nuo lošimų, sex, TV bei kitų momentinių
  bet fizinei sveikatai mažiau kensmingų norų-priklausomybių tenkinimo iki brangesnių (tiek finansiškai tiek sveikatos bagažui) psichikos pabėgimo nuo problemų būdų – valgio kaip narkotikų, rūkymo, gėrimo bei tikrų narkotikų ) ;~~~~~~~~~~~~~~~~~

  P.S. 1 (paprastai Pasąmonė mus itakoja 95% laiko. Ir tik 5% laiko mes galim Sąmoningai įtakoti ir koreguoti savo veiksmus, o tuo pačiu likimą) ~~~~~~~~~~~~~~~

  P.S. 2 Hierarchijos autorius sutinka dėl galimų tarpinių laiptų bei dėl galimų dar aukštesnių lygmenų.
  ~~~~~~~~~~~
  EthicRanger{Et}gmail.com

  Thumb up 0 Thumb down 0

 4. 3 mėnesiai po šūvių Kaune!
  Ar gali būti pedofilijos byla nutraukta? Nauji gesinimo požymiai!
  100 BYLOS MARINIMO POŽYMIŲ. Jau surinkta 94.
  Tebūnie tai priminimas apie teisėgriovą ne tik bylos tyrėjams ir prokurorams, bet ir tiems,
  kurie mažiau domisi ir negali susekti tokio kiekio aplaidumo.
  Veiksmas vyksta čia (sutrumpinta nuoroda, kad tiktų į SMS): ~~~~~~~~~~~~
  W W W.SN.IM/PEDOFILAI ~~~~~~~~~~~~~~~
  Įstojęs į grupes w w w CrimeRangers com/groups, gali naudoti duomenis be papildomo CrimeRangers prašymo: Kviesti į grupę draugus, išsiuntinėti nuorodą ar dalį požymių email, SMS.
  Judinam! Ačiū Visiems
  P.S. Jei negali įstoti, bent prabalsuok, pakelk komentarą.

  Jei nesunku junkimės į kur nors ir rodykimės 24h per parą, o ne kol naujas straipsnis su komentarais dingsta į istoriją. Tapk pasiekiamas organizavimui. Asmeninės atsakomybės atlikti mažus veiksmus stoka yra dovana pedofilams. Neduok!

  Thumb up 0 Thumb down 0

 5. Teisingai kreipiuosi? :))) O aš ir neprašau jūsų man atsiskaitinėti. Taip pat ir nenurodinėju jums. Aš ne svetainės administratorius. O replikuoti į jūsų filosofinius postringavimus, ar į statistiniais duomenimis paremtus "argumentus" – pasilieku sau teisę. Tad iki, zuikuti… :))))

  Thumb up 0 Thumb down 0

 6. Jeigu pagaliau supratote (nors ir ne iš karto), kad čia vieša erdvė, pabandykite dabar suprasti (jeigu nebus pernelyg sudėtinga), kad aš neatsiskaitau jums dėl savo komentarų ir taip pat ne jums man nurodinėti, ką man rašyti

  Thumb up 0 Thumb down 0

 7. O jūs nepakeičiama? :-)) Ar neperdaug sau užsikraunat? :)) O reikalas mano toks, kad čia vieša erdvė, ir ne jums man nurodinėti, ką turiu rašyti. O nervinatės jūs, o ne aš. Taip kad išgerkit raminančių, gal padės? :)) Ir jūsų "argumentai" verti būti surašyti ant plonesnio ir švelnaus popieriaus, nes tokius "argumentus" pastoviai mums kiša ir televizijos. Tad nesidubliuokit, apsieis ir be jūsų "pagalbos". :)) O kam dirba televizijos – vaikui aišku. :)

  Thumb up 0 Thumb down 0

 8. Ir be jūsų replikų apsieina. Nesate nepakeičiamas. Be to jums niekas nieko nepatarė ir net į jus nesikreipė. Tad koks jūsų, atsiprašant, reikalas? Nesinervuokite, jeigu neturite argumentų.

  Thumb up 0 Thumb down 0

 9. Turėtum žinoti, kad Kinijoje veikia rinkos ekonomika ir privatus kapitalas, todėl jos ekonomika yra kapitalistinė. Kinijoje tik 100 mln. iš 1,3 gyventojų priklauso vidurinei klasei, o dauguma yra pigi darbo jėga. Nors pagal bendrą BVP Kinijos ekonomika antroje vietoje po JAV, BVP vienam gyventojui yra mažas. Kinija padarė šuolį, tačiau ir Indijos ekonomika trečiame ketvirtyje išaugo 7,9 proc. Kinijos ekonomika paremta ne aukštomis technologijomis, bet pigia darbo jėga. Lietuvoje kuria verslą smulkūs verslininkai, dėl didelės konkurencijos ir mažo darbo užmokesčio Kinijoje, ieškodami palankesnių sąlygų verslui, skirtingai nuo Japonijos, kurioje įmonės iškeliamos į užsienį dėl aukšto darbo užmokesčio. Todėl Kinijos Kapitalistinė ekonomika ir negali būti įrašyta į socialistinių ekonomikų sąrašą.

  Thumb up 0 Thumb down 0

 10. klausyk pedofile, užsidėk neperšaunamą liemenę ir ant užpakalio, nes į Lietuvą begemotą atvežė

  Thumb up 0 Thumb down 0

 11. kodel tarp to saraso nepaminejai Kinijos?
  Amerika ir visa Europa sunkiai ropščiasi iš finansų duobės. Tuo pat metu kinai skelbia ekonomikos augimą ir drąsiai eksperimentuoja – nebijo imtis verslo net Lietuvoje. Kinijos pramonės įmonių pelnas per pastaruosius tris mėnesius pranoko jų uždarbį prieš prasidedant krizei, o per vienuolika 2009 metų mėnesių, palyginti su tuo pačiu 2008-ųjų laikotarpiu, išaugo 7,8 proc. – iki 2,59 trln. juanių.

  Thumb up 0 Thumb down 0

 12. Taip, sekasi. O išvis, koks atsiprašant jūsų reikalas, kas ir kaip gyvena? Kaip nori, taip ir gyvena. Ir puikiausiai apsieina be tokiu ir panašių "patarėjų".

  Thumb up 0 Thumb down 0

 13. Venckus su skustagalviu kreivickeliu o dabar ir dapkučiu kiškučiu toliau kuria kediškuosius kliedesius. I sekancia medžiokle jau ir Rūtelę bylų žiniuonę pasiims, nes Neringutė tai jau seniai sudrožta, o dabar prisijungė prie kompanijos nauja furija….. Juk reikia isbandyt ir išsisukt iš kliedesiškos pačių sukurtos situacijos, kai viskas slysta iš po kojų…. Susitiksim artimiausioj medžioklėj chebryte, manau bus smagu pasišnekės su kolektyvu. Galėsim susilažint iš erelio inkrustuotos " beretos" bei venckaičio karalaičio gražaus dvivamzduko, kad padusot su savo kliedesiais…. Linkėjimai nuo kolegų…. Nors vargu ar jūs verti " kolegos" žodžių…..

  Thumb up 0 Thumb down 0

 14. O taip. Atvedė į ateitį socializmas Kubą, Vietnamą, TSRS, Rytų Europą, Šiaurės Korėją. Sekasi žmonėms.

  Thumb up 0 Thumb down 0

 15. socializmas yra pasaulio ateitis. Paulauskas ne atsitiktinai stojo pedofilu pusen. Sadeckas yra jo sebras. O apie Sadecko potrauki vaikams zino visi.

  Thumb up 0 Thumb down 0

 16. koks skirtumas kokia santvarka ,kada velniai uzeme valdzia prie bent kokios santvarkos bus blogai

  Thumb up 0 Thumb down 0

 17. Naujas jėgas į valdžią mes atvedėme išrinkdami Valinską. Gal pasakytumėte, koks konkrečiai pasaulis dairosi į kairę (socializmą) ir kokios valstybės pavyzdžiu buvo įrodyta, kad kairė (socializmas) yra geriausias kelias.

  Thumb up 0 Thumb down 0

 18. Jonaitienes byloje,pirmakart Lietuvos istorijoje,pirma dingimo diena ,vaiku ieskojo kareiviai su malunsparniais o antra ,Jonaitiene jau filmavosi LNK , tuo metu net vaiku kunai rasti nebuvo

  Thumb up 0 Thumb down 0

 19. Bet siūlau susidomėti kairiąja politikos puse- Socialistiniu liaudies frontu, jo programa. Į valdžią atvestumėte naujas jėgas, valstybė tvirčiau kontroliuotų viską, ir "žydrieji albinai" nevestų Lietuvos į pražūtį…Pasaulis dairosi būtent ta kryptimi,nes geresnio kelio dar nerado.Tik nereikia prisiminti vien pokario abipusių žudynių, tremčių,okupacijos. Šito jau negalėtų būti, net ir norint. Buvo kai kas ir geriau negu dabar yra

  Thumb up 0 Thumb down 0

 20. Po Paulausko pasirodymo "Abipus sienos" pradedu tikėti, kad ir Daktaro viso dvidešimtmečio byla tėra tik Paulausko sukurta legenda.

  Thumb up 0 Thumb down 0

 21. Neįsivaizduoju, kada Lietuvos prokuratūra atgaus pasitikėjimą… Turbūt kitame šimtmetyje, jei Lietuva iš po pedofilų klano valdymo dar bus išlikusi.

  Thumb up 0 Thumb down 0

 22. Betingis apskritai nekelia pasitikėjimo kaip teisininkas, žinodamas, kad vyksta ikiteisminis tyrimas, kad dar nepareikštas kaltinimas, jis jau teigia, kad Kedys drąsus mojuoti ginklu. Kas nustatė, kad jis mojavo? Ar gali aukštos kvalifikacijos teisininkas šitaip prasišauti? Nebent turėdamas interesą ką nors apginti ar nuslėpti?

  Thumb up 0 Thumb down 0

 23. jei stankūnaitės ir ūso advokatė sako, kad jos abiejų klientų interesai nesikerta, vadinasi, jie bendraminčiai (o ūsui pareikštas įtarimas!)

  Thumb up 0 Thumb down 0 
Video reportažas


Nerpigiau.lt

Nerpigiau./lt/produktas/505/nusikaltimas-valstybes-vardu

Aktualu. Komentarai
Nugaros masažai – kiekvienam
Moderni maisto pramonės įranga
Foto reportažai Aktualu Naujausias numeris
Kaip derinti skirtingus interjero stilius? 
Šiuolaikinis interjero dizainas pasižymi stilių įvairove. Nuo modernaus iki klasikinio, nuo minimalistinio iki...

Vilniuje atsidarė naujas globos skyrius 
Vilniuje atsidarė VšĮ „Sveikatos metai“ įkurtas „Senjorų avilio“ globos skyrius, kuriame teikiamos ilgalaikės/trumpalaikės socialinės...

Greitas ir patikimas įmonių steigimas 
Įmonių steigimas kartu su profesionalų pagalbą vyksta greitai ir paprastai. Iš tiesų nereikia...

Greitas ir patikimas apleistos apskaitos tvarkymas 
  Reikalingas apleistos apskaitos tvarkymas, kuriuo pasirūpins patyrę buhalteriai? Skaitote kaip tik tai,...

Kalėdos – puikus metas nudžiuginti ne tik kitus, bet ir save 
Vis labiau artėjant Kalėdoms daugelis pradeda ieškoti dovanų artimiesiems ir skiria tam nemažai...

Kaip išsirinkti tobulą kvapą namams? 
Namų kvapai padeda sukurti norimą atmosferą: prabangią, gaivią, atpalaiduojančią ar bet kurią kitą....

Anekdotas


Naujovė KK Facebook
Reklama

Politika   Bylos, sukrėtusios Lietuvą
Lietuva vidaus rinkoje pasiskolino 75 mln. eurų
Vyriausybės vertybinių popierių (VVP) aukcione pirmadienį papildyta obligacijų emisija už...
Prezidentas: Seimo darbas negali nutrūkti ilgesniam laikui
Lietuvos Respublikos Prezidentas Gitanas Nausėda, trečiadienį nuotoliniu būdu susitikęs su...
Nepritarta Seimo nuotolinio darbo reglamentavimui (2)
Seimo nariai nepritarė siūlymui Statute reglamentuoti galimybę, paskelbus ekstremaliąją situaciją,...
 
LAT pritarė apeliacinės instancijos teismo išvadoms dėl Vilniaus universiteto pareigos atlyginti neturtinę ir turtinę žalą Norvegijos kalnuose žuvusios studentės tėvams (6)
Lietuvos Aukščiausiasis Teismas atmetė Vilniaus universiteto kasacinį skundą ir paliko...
Nepramušamas VU „betonas“ – aukšti teisėjai ir prokurorai? (5)
Giedrė Gorienė „Ir mažas akmenukas didelį vežimą išverčia“, – sako...
Kada naikinsime nereikalingus teismus? (5)
Giedrė Gorienė Kada naikinsime aukštesnės instancijos teismus? Kam jie apskritai...
 

Teisėsauga   Verslas, ekonomika
Tikslinamos asmens sulaikymo sąlygos – aiškesni pagrindai ir procedūros (2)
Geriau įgyvendinti asmens teisę apginti savo laisvę, aiškiau reglamentuoti laikinojo...
Prezidentas paskyrė Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus pirmininką (2)
Lietuvos Respublikos Prezidentas Gitanas Nausėda, vadovaudamasis Konstitucija, Teismų įstatymu ir...
Lietuvos advokatūra apie šios dienos sulaikymus: Lietuvoje įsivyrauja „sulaikymo prezumpcija“ (2)
Lietuvos advokatūra, reaguodama į žinomų mūsų šalies asociacijų ir asmenų...
 
„SME Finance“ steigia neobanką verslo klientams
Tikimasi, kad tik verslo klientams skirtas neobankas veiklą pradės 2021...
„Luminor“ ir SEB bankai „Agrochemai“ suteikė 100 milijonų eurų sindikuotą paskolą
Koncernui „Achemos grupė“ priklausanti žemės ūkio paslaugų ir prekybos bendrovė...
Kaip sutaupyti įrengiant naują būstą?
Lietuvoje kasmet pastatoma tūkstančiai nuosavų namų, dešimtys, jeigu ne šimtai...
Krašto apsauga   Užsienis
Krašto apsaugos viceministras M. Abukevičius: „Kibernetinis saugumas – visų atsakomybė“
Efektyviai užtikrinti ypatingos svarbos informacinių išteklių valdytojų kibernetinį saugumą, stiprinti...
Lietuvos kariuomenei perduoti dar 142 nauji sunkvežimiai „Unimog“
Spalio 21 d. Lietuvos kariuomenei perduoti dar 142 nauji penkių...
R. Karoblis naujuoju kariuomenės vadu siūlo Sausumos pajėgų vadą gen. mjr. V. Rupšį (1)
Krašto apsaugos ministras Raimundas Karoblis naujuoju Lietuvos kariuomenės vadu Prezidentui...
 
Pretendentė į EK pirmininkes sulaukė europarlamentarų reakcijos (1)
Pretendentė į Europos Komisijos (EK) pirmininkės postą Ursula von der...
V.Zelenskis „nokautavo“ P.Porošenką (8)
    Pomaidaninio Ukrainos prezidento Petro Porošenko „puota karo metu“...
Dėl Skripalių apnuodijimo S.Lavrovas pirštu dūrė į NATO: „Tai ne „Novyčiok“, o BZ“ (25)
Rusijos URM ministras Sergejus Lavrovas pareiškė, kad Cheminio ginklo draudimo...
Sportas   Laiškai
“PingPongiuko”akademija kviečia (1)
Oficialus klubo Facebook puslapis>>>...
Cristiano Ronaldo sezoną temdo priekabiavimo skandalas (1)
Cristiano Ronaldo – vienas geriausių planetos futbolininkų. Apie šį portugalą...
Lietuvos rinktinės laukia kroatų išbandymas (1)
  Lietuvos nacionalinė vyrų krepšinio rinktinė tęsia kovą dėl galimybės...
 
Kam tarnauja Šaulių sąjunga (8)
Kaip manote ar visi Šaulių sąjungoje pritaria jūsų sąjungos nariui...
Geradarei savanoriai pačiai prireikė pagalbos (1)
Nuo nelaimės nėra apsaugotas niekas. Likimas skaudžiai skriaudžia ir tuos,...
Mulkinanti apklausa “Mes europiečiai”” (2)
Šiuo metu – 2019.05.11, 17:30, – portale lrytas.lt  vykdoma apklausa,...