Kontaktai      Rašykite mums       KK TV       Siūlo darbą       Foto       Prenumerata Lietuviškai По-русски English
ekozoe.lt
2022 Birželis 25 Šeštadienis
 

Verkia skriaudėjai, kad yra skriaudžiami

2011-03-30 16:20 | Naujienos | Komentarų (160)

Vidmantė Jasukaitytė


Vidmantė Jasukaitytė

Paskutiniais mėnesiais labai pagausėjo atakų prieš Valstybės generalinį prokurorą Darių Valį. Darius Valys nūnai įkūnija reformas prokuratūros sistemoje, o jos blogos, labai blogos, tokios blogos pareigūnams, kad nors verk… Ir verkiama. Ir teisėjai, ir prokurorai pravirksta už žydrojo ekrano, šlampa dienraščių puslapiai…

Kodėl jos tokios blogos – tos reformos? Kaip nušluostyti ašaras varvinantiems vyrukams? Išties, kyla daugybė įvairių klausimų.

Štai prieš porą dienų mačiau per televiziją tokį dar visai jauną, gana simpatišką, net gražų, pasakyčiau… Koks įspūdis – net širdį suspaudė, kai vyriškų, taisyklingų veido bruožų teisininkas, pakėlęs į žiūrovą klausiantį mėlynų akių žvilgsnį, melodramatiškai virpančiu balsu maždaug tokiais žodžiais nežinia kieno maldavo: mes nenorime būti metaliniais kareivėliais, kuriuos galima stumdyti kur nori, gelbėkite mus nuo galvų kapojimo, negalima Dariui Valiui leisti laužyti žmonių likimus…

Iš tikrųjų, norėdamas suvokti, kas čia dedasi, taip paprastai nepajėgsi – vienas didelis klaustukas virš visos reformos ir prokuratūros tarsi nejučiom slenkasi Prezidentūros pusėn.

Atsibodo amžini šnabždesiai – o ką gi veikia Prezidentė?

Pabandykime tą neaiškumą suskaidyti į sudedamąsias. Kokios galvos lekia, kokie žmonių likimai laužomi, kas tuos kareivėlius stumdo… Klausimai, į kuriuos atsakymai patys atšuoliuoja.

Taigi: laužomi likimai. Ne kokių kitų sutvėrimų – žmonių… Tai gal laužo irgi žmogus? Tas Darius Valys gal koks niekadėjas, besisukiojantis Kalvarijų turgavietės rajone – sutiko,pamatė trapesnių kaulų likimą – triokšt ir sulaužė. Ir nė motais… Galvažudys! Negi kiekvienas žmogus turi vedžiotis po policijos patrulį? Ne? Patrulis nepadės – tas niekadėjas, pasirodo, esąs Valstybės Generalinis Prokuroras?! Ir skriaudžia jis taip pat tik prokurorus?..

Na, tada jau gana verkti, šluostykitės ašaras.

Kai jūs einate šeštadieniais i Kalvarijų turgų pirkti bulvių, jūs esate žmonės, tokie pat, kaip ir mes visi. O kai paskui save užveriate Temidės rūmų duris – esate prokurorai… Deja, deja… Quad licet jovis, non licet bovis… Ir vyriausias jūsų turi teisę daryti, kad Lietuvos teisėtvarkos sistemoje dirbantys prokurorai suprastų, jog jiems taip pat nevalia laužyti žmonių, kurie nėra prokurorai, likimų.

Kas nors bandys prieštarauti? Tai gal paimti ir suregistruoti visus, kas skundžiasi teismų ir prokuratūros darbo broku, aplaidumu, paperkamumu, ir įvertinti tą nuostolį piliečiams paprasčiausiais skaičiais? Žiūrėkite, kad kokia nors visuomeninė organizacija nepaimtų ir nepaskelbtų, kad registruoja pretenzijas. Ir atsiras teisės specialistų, kurie ims ir peržiūrės visą bylos eigą. Kalnus bylų. Vardan tos Lietuvos. Ir tauta paims – kad ir referendumu – ir nuspręs, kad būtų sudaryta prie Prezidentūros paskutinių dvidešimties metų teismų ir prokuratūros darbo analizės grupė ir kad žalą atlygintų kaltininkai…

Užtikrinu jus, netoli, visai netoli iki šio masinio visuomenės akto. Ir tai tikriausiai būtų vienintelis referendumas, kur piliečiai plauktų išreikšti savo nuomonę… Kas tada? O gal ir nereiktų referendumo? Gal pakaktų kokių kelių šimtų tūkstančių parašų? Patikėkite… Atsirastų tie parašai… Nes teisines sistemos sulaužytų likimų – nors ešelonais vežk. Šių eilučių autorė pasirašytų pirmoji, nes iš arti arti matė likimus laužančių teisėjų akis, ir kai kurios jų nebuvo neapsiblaususios…

Taigi…

Antra sudedamoji – apie pintinėn lekiančias galvas (čia tikriausiai panaudota Prancūzijos revoliucijos metafora)…

Keista, bet apie tas galvas girdėjau ir iš trijų Seimo narių, kurie priklauso dviems skirtingoms frakcijoms. Reiškia, galvų savininkai skundžiasi jau seniai, ieškodami užtarimo. Na, jei tęsime tuo stiliumi, kuriuo pradėjome, tai galvos su prisodrintais alkoholiu smegenimis, ir taip užkonservuota sąžine, priima sprendimus ir mano, jog „nelaužo“ žmonių likimų, nedaug ko vertos. Alkoholizmas ir kyšininkavimas, kaip vėžys, įsišaknijęs mūsų teisinėje sistemoje, sudaro didžiausią pavojų valstybei.

Daugelis šios sistemos kabinetų tiesiog virto pasileidusių, pinigais aptekusių cinikų veiksmų erdve ir baisiausia, kada jie veikia valstybės vardu. Jie nusikaltimą padaro legaliu veiksmu – štai kur nelaimė, į kurią dūžta piliečių likimai. Jiems duota teisė nuspręsti, kas yra kas, ir jie naudojasi dvišaku liežuviu. Tie, kurie turi pasakyti paskutinį žodį valstybės vardu ir tas žodis turi reikšti, jog prieš Įstatymą lygūs visi, šiuo metu neatstovauja valstybei. Dauguma jų atstovauja klanams, grupėms, grupuotėms, įmonėms ir įteisina jų nelegalius veiksmus prieš Lietuvos piliečius.

Joks progresas negalimas, jei valstybėje nebėra jai atstovaujančios teisinės institucijos. Turėtų būtį straipsnis, numatantis specialią bausmę už neteisingą, šališką sprendimą asmenims ar struktūroms, jei nuo jų ilgalaikės veiklos nukenčia piliečiai. Tai prilygsta masiniam žmonių išdavimui. Ir čia nebereikia net galvoti apie „nusiritančių“ galvų apsaugą, nors jos ir leidžia pro žydrąjį ekraną masinę hipnozę.

Yra ne taip. Tos galvos privalo nusiristi. Ir jei jos nusiris esant šiai valdančiai daugumai, garantuoju, kad piliečiai užmirš savo buvusias nuoskaudas, kurių prisikaupė irgi šių „galvų“ dėka, ir ši dauguma dar ilgai bus valdančioji dauguma. Jei pavyks „sulaužyti“ kontrabandos ir korupcijos stogus aukštojoje teisėtvarkoje, atsikvėps ir Lietuva, ir seneliai atgaus savo pensijas.

Tačiau Seime ir partijose, sprendžiant iš „besiritančių galvų dinkstelėjimo aido“, gali atsirasti užtarėjų.

Štai tada visi ir pamatysime, kas su kuo susiję, kas ką išlaiko, finansuoja ir t.t. Tuojau bus viskas aišku.

Girdėjau apie vieną medžiagą,kuri guli Generalinėje prokuratūroje. Ši medžiaga liečia garsiąją „Rubikono“ įmonę. Įdomu, kad vos įteikus skundą, jis buvo atmestas, kaip niekinis, o toliau tiriama tapo tik po to, kai skundo autorius priėmė didysis niekadėjas, „galvų kapotojas“ generalinis prokuroras Darius Valys. Ir dar įdomų dalyką išgirdau – grupė specialistų, kurie kelias paras ruošė įrodymus, skaičiavo formules, pagal kurias ši įmonė apvaginėja Lietuvos piliečius, parengė raštą, kuris tiesiog ruošėjų akivaizdoje, pačioje pabaigoje išnyko iš kompiuterio ekrano. Ir vargšams teisuoliams teko dirbti iš naujo…

Tačiau jie buvo nuoseklūs ir padarė savo darbą. Dabar šį darbą turi tirti prokuratūra…

Ar kartais ne dėl to toks ašarų liejimas ir dantų griežimas? Gal čia visai ne begalviai kūnai taip spardosi, o tiesiog dūksta TAS DIDYSIS KAŽKAS, kuris gali būti tikru vardu pavadintas tik principingai ir sąžiningai įsikišus teisėtvarkai, pirmiausiai – Generalinei prokuratūrai. Juk jei nebūtų Dariaus Valio, niekas ir negalvotų tirti šio monstro veiklos.

Štai, kada pradės Seimo frakcijos, komitetai, partijos po kaulelį narstyti baisųjį plėšiką Darių Valį, mes ir pamatysime, kokia partija yra išlaikoma šios grupės, kas šildosi rankas prie neteisėtai atimtų piliečių pinigų. Kas kokią žiniasklaidą ir kokią televiziją išlaiko, aišku jau šiandien.

Ir – trečia sudedamoji – apie kareivėlius… Žinoma, žinoma, sunku būti kareivėliu, kurį kažkas stumdo, grumdo, siunčia ten bei šen… Tačiau žavusis liūdnasis vyriškis iš tos teisininkų ar policininkų profsąjungos čia pasakė ne visą tiesą. Tiksliau – jis pasakė tik pusė tiesos. Akivaizdu, kad jis žino pats esąs kareivėliu. Seniai, gana seniai… Ir ranka, kuri jį pastatė į šią vietą konkrečiam tikslui, moka pinigus už tai, kad jis nieko nedarytų, kas stiprina valstybę, o ne klaną. Arba, kad darytų, kas liepta.

Nes dar neregėjau nė karto, kad tiek laikraščių ploto ir televizijos laidų laiko būtų skirta kokiam nors iš tikro teisėtvarkos sulaužytam likimui. Dar niekas netyrė, kiek neteisingai nuteistų žmonių sėdi kalėjimuose, išgavus prisipažinimą neleistinais būdais. Kai pažiūri garsųjį serialą „Komisaras Reksas“, pagalvoji – o, kad Darius Valys dar turėtų nors porą Reksų, šie atstotų pusė policijos darbo, aiškinant nusikaltimus.

Visa tai, mieli bičiuliai, ir daro mūsų tėvynę svetimą jos piliečiams, užleidžia depresiją, kurią mes tapatiname su valstybe, žmonės keikia Seimą, o kalti tie, kurie nesąžiningai veikia valstybės vardu ir gundo valdžios vyrus pačiu sunkiausiu išbandymu – pinigais. Negali turėti valstybinės galios žmonės, kurie tiek metų laiko neištirtas bylas, kol šios pasensta, arba kur akivaizdu, kad jokia rezonansinė byla tiriama nebus, nes ten sėdi vieni nematomų generolų kareivėliai. Netikiu, kad doras Seimo narys nemato, kas darosi teisėtvarkoje ir kad jį tai patenkina. Aiškiai yra susigundžiusių saldžiausiu išbandymu. Jie ir sukuria foną, kuriam dėl šventos Seimo nario ramybės pasiduoda kiti: koks galvų kapotojas atėjo!. Jis griauna sistemą!

Ta sistema seniai turėjo būti išgriauta. Nebuvo galima leisti jai atsirasti. Tegul griūva greičiau.

Todėl kaip tik dabar ir turi telktis visuomenė, pasiruošusi ginti prasidėjusią prokuratūros reformą. Visuomenė turi suvokti savo aktyvaus pilietiškumo prasmę. Piliečiai turi pareikšti savo nuomonę ir aktyviai dalyvauti reformas palaikančiose akcijose. Ir akcijos šį kartą turi būti be infiltruotų griovėjų, kurie paprastai yra atpažįstami. Paskutiniai teisėsaugos veiksmai sprendžiant pedofilijos bei Kedžio nužudymo bylas subrandino visuomenę rimtiems pilietiniams veiksmams. Būtent tokie veiksmai, o ne popierinės direktyvos ir kuria pilietinės visuomenės pagrindus. Žmones labiausiai jungia bendri tikslai ir džiugu, kad šiandien aktualiausias bendras tikslas – užbaigti su žmogaus beteisiškumu mūsų visų Lietuvoje.

Esame girdėję apie krokodilo ašaras…

Dabar matome dėl sulaužytų likimų verkiančius pačius likimų laužytojus… Tai krokodilų ašaromis verkia sistemos kareivėliai. Štai kas pravirkdo metalinį sraigtelį. Baimė dėl šiltos vietos

Tai tiek…

P.S. Noriu priminti tris svarbiausius išbandymus, apie kuriuos ne kartą rašiau. Pirmasis – skurdas. Antrasis – valdžia. Trečiasis – baimė.

Žmogus dažniausia “dūžta”, kai jį apima baimė dėl valdžios, šlovės, karjeros.

Kas to nebijo – tas tikroji individualybė, ir jis daro įtaką, nepriklausomai nuo to, kur ir kuo bebūtų. Ir žmonės klauso jo.

Komentarai

 

 

 
  1. Melas pats save sunaikins.Duokite tik daugiau šviesos.Melas su savo sunkiąja artilerija grimsta durpyne,nebeišeina nusitaikyti,šauna į viršų,o sviediniai krenta patiems ant galvos.

    Thumb up 72 Thumb down 0 
Video reportažas


Nerpigiau.lt

Nerpigiau./lt/produktas/505/nusikaltimas-valstybes-vardu

Aktualu. Komentarai
Figūrą formuojantys apatiniai: kokius rinktis?
Kaip išsirinkti geriausią mobilų kondicionierių?
Foto reportažai Aktualu Naujausias numeris
Prietaisai moterų sveikatai bei malonumui  
Įrodyta, kad vaginalinių kamuoliukų bei vibratorių naudojimas yra naudingas moterų psichologinei bei fizinei...

Vasaros sezonas prasideda: ką turėtų žinoti šunų šeimininkai? 
Prasidėjus šiltajam metų sezonui, didelė dalis žmonių džiaugiasi dėl malonaus oro ir galimybės...

Kiek kainuoja geros kokybės langai? 
Patikimi langai pagerins Jūsų namų saugumą ir tuo pačiu jūsų gyvenimo kokybę. Renkantis...

Kaip pakeisti ir atrestauruoti namų fasadą? 
Renkantis išorės sienų apdailos medžiagą dažniausiai svarstomi du variantai: tinkuoti arba montuoti klinkerio...

Ar biuro priemonių kokybė kinta? 
Darbas biure yra neatsiejamas nuo tam tikrų priemonių, kurios gali garantuoti, kad pavyks...

Naujausia žaidimų įranga dar geresniems pojūčiams 
Jeigu mėgstate kompiuterinius žaidimus ir norite atrasti juose dar geresnes patirtis, išbandyti daugiau,...

Anekdotas


Naujovė KK Facebook
Reklama

Politika   Bylos, sukrėtusios Lietuvą
EP narys A. Kubilius: „Nestabilumas Rytų Partnerystės regione tampa nauju jo bruožu“ (10)
Europos Parlamento narys, Euronest Parlamentinės Asamblėjos (PA) pirmininkas Andrius Kubilius,...
Valdžios sektoriaus balansas 2020 metais: 3,5 mlrd. eurų deficitas (1)
Išankstiniais duomenimis, 2020 metų Lietuvos valdžios sektoriaus deficitas sudarė 3,5...
Prezidentas kviečia šalinti kliūtis didelės rizikos grupių skiepijimui (3)
Lietuvos Respublikos Prezidentas Gitanas Nausėda, antradienį nuotoliniu būdu susitikęs su...
 
LAT pritarė apeliacinės instancijos teismo išvadoms dėl Vilniaus universiteto pareigos atlyginti neturtinę ir turtinę žalą Norvegijos kalnuose žuvusios studentės tėvams (8)
Lietuvos Aukščiausiasis Teismas atmetė Vilniaus universiteto kasacinį skundą ir paliko...
Nepramušamas VU „betonas“ – aukšti teisėjai ir prokurorai? (6)
Giedrė Gorienė „Ir mažas akmenukas didelį vežimą išverčia“, – sako...
Kada naikinsime nereikalingus teismus? (9)
Giedrė Gorienė Kada naikinsime aukštesnės instancijos teismus? Kam jie apskritai...
 

Teisėsauga   Verslas, ekonomika
Tikslinamos asmens sulaikymo sąlygos – aiškesni pagrindai ir procedūros (2)
Geriau įgyvendinti asmens teisę apginti savo laisvę, aiškiau reglamentuoti laikinojo...
Prezidentas paskyrė Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus pirmininką (4)
Lietuvos Respublikos Prezidentas Gitanas Nausėda, vadovaudamasis Konstitucija, Teismų įstatymu ir...
Lietuvos advokatūra apie šios dienos sulaikymus: Lietuvoje įsivyrauja „sulaikymo prezumpcija“ (3)
Lietuvos advokatūra, reaguodama į žinomų mūsų šalies asociacijų ir asmenų...
 
Lietuva sustabdė tarptautinių kompanijų iš Rusijos perkėlimą
Ekonomikos ir inovacijų ministerija sustabdė naujų tarpininkavimo raštų išdavimą į...
„Luminor“ bankas išplatino 300 mln. EUR vertės obligacijų emisiją
„Luminor“ bankas sėkmingai išplatino 300 mln. EUR vertės obligacijų emisiją....
Medicinos bankui – įspėjimas, bauda ir įpareigojimas
Lietuvos bankas praėjusių metų pabaigoje atliko tikslinį planinį UAB Medicinos...
Krašto apsauga   Užsienis
Krašto apsaugos viceministras M. Abukevičius: „Kibernetinis saugumas – visų atsakomybė“
Efektyviai užtikrinti ypatingos svarbos informacinių išteklių valdytojų kibernetinį saugumą, stiprinti...
Lietuvos kariuomenei perduoti dar 142 nauji sunkvežimiai „Unimog“
Spalio 21 d. Lietuvos kariuomenei perduoti dar 142 nauji penkių...
R. Karoblis naujuoju kariuomenės vadu siūlo Sausumos pajėgų vadą gen. mjr. V. Rupšį (1)
Krašto apsaugos ministras Raimundas Karoblis naujuoju Lietuvos kariuomenės vadu Prezidentui...
 
Pretendentė į EK pirmininkes sulaukė europarlamentarų reakcijos (1)
Pretendentė į Europos Komisijos (EK) pirmininkės postą Ursula von der...
V.Zelenskis „nokautavo“ P.Porošenką (8)
    Pomaidaninio Ukrainos prezidento Petro Porošenko „puota karo metu“...
Dėl Skripalių apnuodijimo S.Lavrovas pirštu dūrė į NATO: „Tai ne „Novyčiok“, o BZ“ (28)
Rusijos URM ministras Sergejus Lavrovas pareiškė, kad Cheminio ginklo draudimo...
Sportas   Laiškai
“PingPongiuko”akademija kviečia (1)
Oficialus klubo Facebook puslapis>>>...
Cristiano Ronaldo sezoną temdo priekabiavimo skandalas (1)
Cristiano Ronaldo – vienas geriausių planetos futbolininkų. Apie šį portugalą...
Lietuvos rinktinės laukia kroatų išbandymas (1)
  Lietuvos nacionalinė vyrų krepšinio rinktinė tęsia kovą dėl galimybės...
 
Kam tarnauja Šaulių sąjunga (11)
Kaip manote ar visi Šaulių sąjungoje pritaria jūsų sąjungos nariui...
Geradarei savanoriai pačiai prireikė pagalbos (1)
Nuo nelaimės nėra apsaugotas niekas. Likimas skaudžiai skriaudžia ir tuos,...
Mulkinanti apklausa “Mes europiečiai”” (3)
Šiuo metu – 2019.05.11, 17:30, – portale lrytas.lt  vykdoma apklausa,...
Karštas Komentaras