Kontaktai      Rašykite mums       KK TV       Siūlo darbą       Foto       Prenumerata Lietuviškai По-русски English
turgelis.net
2021 Spalis 25 Pirmadienis
 

Vašingtone Lietuva apipilta purvu

2018-09-30 09:08 | Nuomonių ringas | Komentarų (16)

Anatolijus Lapinskas. Asm. albumo nuotr.

Anatolijus Lapinskas

2012 metų lapkričio 17 dieną Lietuvos Respublikos Seime Vytautas Antanas Matulevičius, prisiekė „būti ištikimas Lietuvos Respublikai; gerbti ir vykdyti jos Konstituciją ir įstatymus, saugoti jos žemių vientisumą; visomis išgalėmis stiprinti Lietuvos nepriklausomybę, sąžiningai tarnauti Tėvynei, demokratijai, Lietuvos žmonių gerovei. Tepadeda man Dievas!“

Perskaitęs priesaiką jis tapo Seimo nariu ir kartu šios priesaikos vykdytoju. Tolimesnis gyvenimas, jau nebūnant Seimo nariu, paprastai nėra surištas su priesaika, tačiau joje minimų įsipareigojimų iš esmės turėtų laikytis kiekvienas Lietuvos pilietis, o ypač buvęs Seimo narys.

Deja, 2018 rugsėjo 27 dieną Jungtinių Amerikos Valstijų sostinėje Vašingtone, JAV Helsinkio komisijos (The Commission on Security and Cooperation in Europe, also known as the U.S. Helsinki Commission), posėdyje buvęs Lietuvos Seimo narys V.A.Matulevičius viešai spjovė į savo kažkada pasižadėtą priesaiką, nors joje minėjo netgi Dievą, kartu ir į Lietuvą, ją tiesiog sutrypdamas viso pasaulio akivaizdoje. Štai ką kalbėjo V.Matulevičius.

„Lietuvoje N. Venckienė negali tikėtis teisingo ir nešališko teismo“.

Tai melas, teisingo ir nešališko teismo įsipareigojimas užfiksuotas Lietuvos konstitucijoje, ratifikuotuose Žmogaus teisių tarptautiniuose aktuose.

„Kiekvienos šalies istorijoje yra tokių bylų, kurios kaip veidrodyje atspindi visas valstybės problemas. Lietuvai tokiu veidrodžiu tapo pedofilijos byla, teisinis Venckienės persekiojimas“. Teismas įrodė, kad jokios pedofilijos nebuvo, o Venckienė įžūliai nevykdė teismo sprendimų.

„Vieną nelemtą dieną jos brolio dukrelė pradėjo pasakoti ir vaizdžiai rodyti, kaip ją, jos vaikišką kūną, išnaudoja motinos draugas ir dar du vyriškiai.“

Ne pati dukrelė pradėjo pasakoti, bet neįsivaizduojamo cinizmo kupina Venckienė, jos brolis ir tėvai sukūrę siaubingus vaikiškos pornografijos tekstus ir vaizdus.

„N. Venckienė pradėjo ginti savo dukterėčią, nes visada buvo teisingumo pusėje. Kokio masto tai buvo kova, galima spręsti iš tokio fakto: per kelerius metus Neringa su broliu parašė daugiau nei du šimtus skundų į teisėsaugos ir kitas valstybės institucijas, tačiau nė vienas pedofilas taip ir neatsidūrė teisiamųjų suole“.

N.Venckienės „teisingumas“ buvo susidoroti su Laimute Stankūnaite. Tai buvo ne skundai, bet seksualinių iškrypimų fantazijos. Nė vienas konkretus pedofilas juose nebuvo nurodytas, ar įrodyta pedofilija.

„Vieną iš tų trijų vyriškių, kurį mergaitė minėjo, dirbantį teisėju, kažkas nušovė, kitas nebuvo identifikuotas, o trečiasis, kuriam vieninteliam buvo pateikti kaltinimai mergaitės tvirkinimu, nukrito nuo keturračio motociklo ir paskendo baloje. Beje, jis buvo Lietuvos parlamento pirmininko patarėjas“.

Ne mergaitė minėjo, bet Venckienė jų vardus „įdėjo“ į mergaitės lūpas, tuo pačiu nurodydama broliui, ką reikės nušauti.

„Mergaitės tėvas, nusivylė teisėsaugos neveiklumu, nufilmavo mergaitės parodymus ir pradėjo dalinti diskelius žurnalistams, o tai buvo be galo pavojinga“.

Tėvui filmuoti Venckienės surežisuotus neva mergaitės parodymus – jos neva prievartavimo scenas ir platinti šiuos diskus žurnalistams, akivaizdus Venckienės ir Kedžio amoralumo ir nusikalstamų planų požymis.

Anot V.Matulevičiaus, „ši istorija parodo, kas gali nutikti žmonėms, kurie ryžtasi susigrumti su įtaka bei ryšiais garsėjančiais pedofilais“.

Venckienės grumtynės vyko ne su pedofilais, nė vieno jų nėra įvardyta, bet su L.Stankūnaite dėl Venckienės pagrobtos mergaitės.

„Venckienės bylą galima laikyti tipišku sovietinės teisinės sistemos recidyvu, kai apie įtakingų asmenų nusikaltimus per daug atkakliai kalbantis žmogus pats paverčiamas nusikaltėliu. Būtent taip elgdavosi KGB, kai disidentų ar kitų teisybės ieškotojų į viešumą keliami faktai tapdavo per daug pavojingi sistemai“.

Byloje neįrodytas joks įtakingų asmenų nusikaltimas. Į viešumą Venckienė kėlė ne faktus, bet fantazijas, skirtas užgniaužti jos pačios vykdytą nusikaltimą – vaiko pagrobimą.

„Suprantu, kad Čikagos teismo teisėja, kuri nagrinėja Venckienės ekstradicijos bylą, negalėjo žinoti visos pokomunistinių šalių specifikos ir todėl nusprendė, kad pabėgėlė turės visas galimybes apginti savo teises Lietuvos teisme. Tačiau tiems, kas šią specifiką žino, teisėjos argumentas, deja, sukėlė tik karčią šypseną“.

Kur įrodymai, kad Venckienė neturės galimybių apginti savo teisių Lietuvos teisme? Ji turėjo visas galimybes apginti savo teises Lietuvoje, pirmiausia Seime, jei nebūtų iš Lietuvos pabėgusi.

„Valstybės apsauga buvo skirta seksualiai išnaudotos mergaitės motinai, tai pačiai, kuriai, teismo sprendimu, turėjo būti pareikšti įtarimai bendradarbiavimu“.

L.Stankūnaitė nebuvo niekuo kaltinama, jokie „įtarimai bendradarbiavimu“ jai niekada nebuvo pareikšti. Tai šlykšti V.Matulevičiaus insinuacija.

„Jei Venckienė būtų grąžinta į Lietuvą, kiltų neišvengiamas pavojus jos gyvybei. Išlieka didelė tikimybė, kad niekas deramai nepasirūpins jos saugumu ir jai kas nors atsitiks kameroje, kaip neretai atsitinka Lietuvos įkalinimo įstaigose. Pasiųsti žmogų į mirtį, galbūt išskyrus karo atvejus, draudžia ne tik tarptautinės teisės normos, bet ir elementarus žmogiškumas“.

Didesnio Lietuvos apjuodinimo dar neteko regėti.

„Jei Venckienė būtų sugrąžinta į Lietuvą, jos bylą anksčiau ar vėliau nagrinėtų tas pats Aukščiausiojo teismo pirmininkas Gintaras Kryževičius, kuris, kaip kalbėjo Karolis (prieš V. Matulevičių posėdyje kalbėjo ir Venckienės sūnus Karolis), yra viešai pavadinęs Venckienę teisinės sistemos pūliniu“.

Pūliniu todėl, kad Lietuvos teisėjų korpuse tokio teisėjo, įžūliai nevykdančio teismų sprendimo, laužančio įstatymus ir paskutiniais žodžiais keikiančio kitus teisėjus, dar nebuvo. V.Matulevičiaus manymu, G.Kryževičiaus pasakytas įvertinimas yra ne kas kita, kaip „atviras raginimas politikams susidoroti su bendru priešu“. Čia jau reikėtų psichiatro diagnozės.

„Kai ji, nuogąstaudama dėl savo saugumo, pasitraukė į Jungtines Valstijas, Seimas jai surengė apkaltą dėl posėdžių nelankymo ir pašalino iš parlamento narių. Tai buvo padaryta jai už akių kaip kokiai karo nusikaltėlei, nesuteikiant jokios galimybės pasiteisinti“.

Į šį kaltinimą atsakė Lietuvos Konstitucinis Teismas. Jis pažymėjo, kad „N.Venckienė, be pateisinamos priežasties nedalyvavusi Seimo ir jo komiteto posėdžiuose, pareigas ėjo nesąžiningai, veikė asmeninius interesus iškeldama aukščiau už Tautos ir valstybės interesus, sąmoningai nevykdė Seimo nario pareigų, parodė nepagarbą Konstitucijai ir įstatymams, taigi neveikė taip, kaip įpareigoja duota Seimo nario priesaika“.

KT teigimu, „pateisinamomis priežastimis nedalyvauti Seimo posėdžiuose negali būti laikomas išvykimas iš Lietuvos, tai, kad asmuo yra įtariamasis baudžiamajame procese, kad paskelbta jo paieška, kad jis galbūt slapstosi nuo ikiteisminio tyrimo, siekdamas išvengti baudžiamosios atsakomybės“. Beje, Venckienei buvo suteikta ne viena galimybė pasiteisinti, deja, visos jos buvo ignoruotos.

Konstitucinio Teismo išvados JAV Helsinkio komisijai, aišku, nebuvo pateikta. O dėl karo nusikaltėlės, tai čia V.Matulevičius iš dalies teisus: Venckienė iš tikrųjų kariavo karą su motina, ginančią savo dukrelę. Karą Venckienė pralaimėjo.

Neįtikėtina, kad Amerikos apeliacinis teismas nagrinėtų V.Matulevičiaus Vašingtone skaitytus išvedžiojimus, kaip ir Venckienės sūnaus Karolio kalbas ir netgi žiūrėtų jo pateiktas mergaitės tvirkinimo scenų imitacijas. Tikėkimės, kad Amerikos teismas, nagrinėdamas Venckienės apeliaciją, iki tokių absurdų neprieis.

Komentarai

 

 

 
 1. kad iškrypėlių violetinių kedopedikų dar daug. Tikiuosi policija ir VSD tuos brudus stebi.

  Thumb up 1 Thumb down 2

 2. Gerbiamas Anatolijau, tai ką Jūs parašėte, tai tik menkutis krislelis tiesos. Tiesa dar glūdi sutrypta Kedžių genties, giliai giliai melo, sarkazmo, išsityčiojimų, paniekos, visokiausių fantazijų, nesveikos vaizduotės, keršo mergaitės motinai nesveiko troškulio pasekoje kuriamų legendų ir savyginos tikslais savanaudiško elgesio išdavoje dirbtinai sukurtoje baloje. Mergaitė tų savanaudiškų siekių kovoje buvo tik tomohaukas.
  Bet tai dar ne viskas. Į šitą žaidimą, vygdydami tam tikras savo funkcijas, galimai yra įsijungę ir „organai“. Labai įtartinai iš šito žaidimo buvo pašalintas vienas iš tos legendos veikėjų Albertas Žilius ir įtrauktas dirbtinai sukurtos legendos baltaruso galvos skaldytojas, naujas aktorius (pavardės net neatsimenu).
  Kai bandai suvesti visus galus, tikroji šios politine tapusios Venckienės nesveikos fantazijos sukurtos istorijos tiesa, dor po labai labai giliu purvo sluoksniu, nors prie gerų norų, labai lengvai pasiekiama.
  Vytautas Matulevičius – arba eilinė tos visos sukurtos bjaurasties auka, arba banko bielietų blizgesiu susigundęs eilinis užtarėjas. Jei neklystu, tai jo brolis buvo sukūręs politikų elitą pratraidinusį filmą apie Rolandą Paksą.
  Tamsta ne vienas ieškantis šioje istarijoje tiesos. Ir ne visi jau tos teisinės sistemos korifėjai, manau, tokie kvaili, kad neskirtų pelų nuo grūdų. Bet ir jie įtakojami tų, kurie juos sutupdo ir lesina, be to, niekas nenori turėti reikalų su jokiais „organais“. ir niekam ta tiesa kol kas nereikalinga ir nėra net tikro seklio su šunimi, kuris būtų rimtai suinterisuotas jos paieška.
  Laikykis, Anatolijau. Venckienės „tikintieji“ fanatikai jau skalija dantis. Nekreipk į juos dėmesio. Jei perskaitysi mano komentarą, mestelėk nors menką žinutę. Jei ne, skaitysiu, kad dar kelios mano gyvenimo akimirkos sugaišos veltui.
  Geros kloties.

  Thumb up 3 Thumb down 11

 3. A.Ūso kaltinamasis aktas

  Kaltinamasis aktas, 2010 m. vasario 23 d., Vilnius

  2008-11-30 Kauno apskrities VPK Kauno ra. Santakos policijos komisariate buvo pradėtas ikiteisminis tyrimas baudžiamojoje byloje Nr. 23-1-00834-08 pagal požymius nusikaltimo, numatyto LR BK 153 str., dėl mažametės tvirkinimo.
  T-l ,b.l. 1.
  Ikiteisminis tyrimas atliktas Vilniaus apygardos prokuratūroje .
  Šioje baudžiamojoje byloje Nr. 2344/0834-08: ANDRIUS ŪSAS… kaltinamas tuo, kad jis, nuo 2006 metų lapkričio mėnesio iki 2008 metų lapkričio 23 dienos bute, esančiame adresu …, Kaune, kurį nuomavo Laimutė Stankūnaitė, tyrimo metu tiksliai nenustatytą skaičių kartų mažametei, gim…, laižė įvairias kūno vietas, lytinius organus bei prašė mažametės laižyti savo kūną, taip tvirkindamas mažametį asmenį t y. jis yra įtariamas nusikaitimo, numatyto Lietuvos Respublikos BK 153 str., padarymu.
  Kaltinamojo Andriaus Ūso atsakomybę lengvinančią ir sunkinančių aplinkybių nenustatyta.
  Pranešus apie įtarimą Andriui Ūsui padarius nusikaltimą, numatytą LR BK 153 str., kaltinamasis kaltu nepripažino.
  T – 21 , b.l. 24.
  Duomenys baudžiamojoje byloje Nr. 23-1-00834-08, kuriais grindžiamas kaltinimas Andriui Ūsui padarius nusikalstamą veiką, numatytą LR BK 153 str.
  2009-09-23 ir 2009-10-29 apklausiamas įtariamuoju Andrius Ūsas parodė, kad Laimutę Stankūnaitę jis pažįsta nuo tada, kada ji dėl vaiko ir jos teisių pažeidimo klausimo atėjo į Seimo nario priimamąjį Kauno rajono savivaldybėje. Jai A.Ūsas padėjo, kaip žmogus, matydamas, kad jai sunku. Butas, adresu… Kaune priklauso A.O. pažįstamam R. Š. L.Stankūnaitė norėjo susirasti butą, kad galėtų gyventi atskirai nuo tėvų, ir A.Ūsas jai pasiūlė nuomuotis šį butą. Už minėtą butą maždaug nuo 2008 m. mokėjo pats A.Ūsas, o Stankūnaitė jam duodavo pinigus grynais į rankas, o kartais šiuos pinigus ji pervesdavo į A.Ūso sąskaitą Hansabanke.
  A.Ūsas pirmą kartą pamatė Laimutės Stankūnaitės dukrą, kai L.Stankūnaitė ją pasiėmė iš Kedžio po teismo sprendimo 2006 m. gale. Mergaitę jis matydavo retai. Tai vykdavo tada, kai jis su L.Stankūnaite bendraudavo dėl civilinės bylos. Su mergaite A.Ūsas niekada nebuvo likęs vienas, visada ji būdavo su L.Stankūnaite. Taip pat A.Ūsas parodė, kad jis su mažamete vienoje vonioje nesimaudė.
  2009-12-09 apklausiamas įtariamuoju Andrius Ūsas parodė, kad iki 2006 metų lapkričio mėnesio jo ir L Stankūnaitės santykiai buvo tik grynai darbiniai, juos siejo tik jos bylos reikalai. Be to, Kaune dauguma advokatų atsisakė ją atstovauti, nes žinojo, kad turi kovoti su Venckais. Normalios teisinės pagalbos ji tuo metu, negavo. Jai sutiko pagelbėti A.Ūso surastas ir pasiūlytas advokatas iš Vilniaus.
  Pačio A.Ūso šeimoje tuo metu santykiai buvo pašliję. Bendraujant su L.Stankūnaite A.Ūsas įsitikino, kad ji yra padori, pareiginga, graži moteris, todėl ji pradėjo patikti ir kaip moteris. Tada A.Ūsas jai pradėjo rodyti daugiau, dėmesio, dažniau bendrauti. Būdavo taip, kad jie eidavo kartu pietauti kartu su L.Stankūnaite, jos dukra ir A.Ūso dukra. L.Stankūnaitė jam ilgą laiką tuo pačiu neatsakė, nes į A.Ūsą žiūrėjo daugiau kaip į padėjėją atgauti jos vaiką, nei vyrą A.Ūsas yra padovanojęs keletą daiktų mergaitei. Tačiau ką nors dovanodamas A.Ūsas jos nebučiuodavo ir ant rankų nepaimdavo, nebent ją įkėlęs į automobilį ar pasodinęs ant kėdės picerijoje. Mergaitė į A.Ūsą žiūrėjo gana atšiauriai, vadino, dėde, o, kartais – dėde Andriumi. A.Ūsas kartais pabučiuodavo į skruostą L.Stankūnaitei, o mergaitė tai galėjo matyti. Tačiau tarp jų niekada nebuvo šiltesnių bučinių. Dėmesys buvo telkiamas ne į patį vaiką, o į L.Stankūnaitę.
  T-21,b.l.3-6,11-13, 14-16.
  Šioje byloje ikiteisminis tyrimas pradėtas pagal D.Kedžio 2008-11-29 pareiškimą, kuriame nurodyta, kad „paskutinį kartą Laimutė Stankūnaitė dukrą buvo pasiėmusi 2008 m. lapkričio 21-23 dienomis. Šiomis dienomis dukra pradėjo pasakoti, kad kai būna pas mamą, tat pas mamą ateina Frančeskas arba Andrius, o kai guli lovoje mama, Andrius ir ji, tai mama ir Andrius ją laižo. Civilinės bylos nagrinėjimo metu L. Stankūnaitę atstovavo Andrius Ūsas, prisistatydavęs kaip vaiko teisių gynėjas, gyv… Dukra nurodė, kad ją laižo storas vyras”.
  T-l,b.I. 12.
  2008-12-17 apklausta liudytaja mažametė parodė, kad „ją laižo Ūsas, tokia jo pavardė. Vardas Andrius”. Jis laižo liežuviu, tuo metu dar buvo mama. Pateikus mergaitei paveikslėlį su berniuku ir mergaite, mergaitė ant berniuko veido pažymėjo ir vardijo vietas, kurias jai laižė – tai (iš apklausos vaizdo įrašo) nosis, veidas, burna, kaklas.
  Apklausos metu praėjus dar apie 28 minutėms, psichologė, apklausinėjanti mergaitę, pateikė jai dar vieną paveikslėlį su berniuku ir mergaite ir vėl prašė parodyti, kur ją laižė. Tada ji pieštuku ant mergaitės parodė, kur jai laižė – pradėjo nuo burnos, nosies, kaklo, o po to parodė lytinius organus, kojas, pilvą, rankas. Paklausta, ar laižė iš kitos pusės, mergaitė nurodė nugarą, sėdmenis, kojas, rankas, veidą. Paklausta, kiek kartų jai laižė, mergaitė atsakė – daug. Paklausus, ar Andrius prašė jį laižyti, mergaitė atsakė, kad prašė, ir pateiktame paveikslėlyje atžymėjo vietas, kurias prašė laižyti – krūtinę, lytinius organus, kojas. Paklausus, ar kas miega su mama dar lovoje, ši atsakė – tikrai ne.
  T -1, b.l. 20-26.
  2008-12-30 ikiteisminio tyrimo teisėjo apklausta liudytoja mažametė parodė, kad jai nebuvo geras Ūsas, nelabai nori apie jį kalbėti. Pateikus jai berniuko ir mergaitės paveikslėlį, mergaitė pieštuku nurodė įvairias kūno vietas ir sakė, kad čia jai laižė (ant mergaitės paveiksliuko nurodė krūtinę ir sėmenis, ant berniuko – veidą ir lytinius organus). Pati D.K. sakė, kad jai laižė „sysalą”, šikną”, laižė visur. Mergaitė sakė, kad nenori susitikti su Andriumi, jie nieko įdomaus neveikdavo.
  T-l, b.l. 30-32.
  2008-11-30 apklaustas liudytoju Drąsius Kedys parodė, kad 2008-03-19 taikos sutartimi apylinkės teisme buvo patvirtinta taikos sutartis su jo buvusia sugyventine L.Stankūnaite, šia sutartimi buvo nustatyta, kad jų dukra gyvena su tėvu, o motina galės bendrauti su ja nustatyta tvarka. Paskutinį kartą ji dukrą buvo paėmusi 2008 m. lapkričio 21-23 d. Šiomis dienomis jai dukra pradėjo pasakoti, kad, kai ji būna pas mamą, tai ateina koks tai Frančeskas, ar tai Andrius, ir prie jos priekabiauja. Teigė, kad jie guli lovoje, o tas vyras laižo dukrą ir liepia laižyti jį patį. Civilinio proceso metu L.Stankūnaitę atstovavo Andrius Ūsas, kuris prisistatydavo vaiką teisių gynėju.
  T-l, b.l. 143-144
  2009-02-17 apklausta liudytoja D.Kedžio motina L. K. parodė, kad 2008 metų spalio pabaigoje jos anūkė atėjo prie jos ir išsižiojusi, leisdama seiles, pradėjo lyg laižyti veidą. Tada L.K. paklausė, kas taip bučiuojasi, tai anūkė atsakė – Andrius. Apie tai L.K. papasakojo savo sūnui. Po to anūkė pasakojo, kad ji miega kartu su Laimute ir Andriumi Ūsu, kuris ją laižo visada. Tada D.Kedys paskambino A.Ūsui ir klausė jo, ką jis, daro mergaitei, A.Ūsas viską neigė. Tada D.Kedys kreipėsi į policiją. Taip pat L.K. parodė, kad D.K. kartais užsimena jai laižė ne tik veidą, bet ir kūną. Po to, kai D.Kedžio nebuvo namuose, atvyko L.Stankūnaitė paimti dukros. Paklausus apie mergaitės tvirkinimą, L.Stankūnaitė atsakė, kad jie viską išsigalvoja. Taip pat L.K. yra girdėjusi, kad anūkė sakė, kad jos vyro pilvas mažas, ir rankomis parodė koks didelis Andriaus pilvas.
  T-l, b.l. 186-187.
  2009-02-17 apklaustas liudytoju D.Kedžio tėvas V. A. K. parodė, kad jis iš savo anūkės girdėjęs, kad A.Ūsas dažnai pas juos ateina į svečius. Anūkė vieną kartą sakė, kad nekenčia A.Ūso, tačiau V.A.K., kodėl nekenčia, nepaklausė. Vieną kartą, kai V.A.K. išėjo iš dušo su trumpikėmis, mergaitė pasakė, kad jo pilvas mažas, ir parodė rankomis, koks A.Ūso pilvas. Dar prieš D.Kedžiui parašant pareiškimą į policiją, anūkė pasakojo, kad A.Ūsas ją laižė. Paprašius tai paradyti, anūkė parodė, kad jai laižė veidą. Maždaug prieš tris savaites (past. – 2009 m. sausio pabaigoje) paklausus anūkę, ką ji myli, ši atsakė, kad myli mamą, tėtį, senelį, o A.Ūso nekenčia.
  T -1, b.l. 192-193.
  2009-06-11 apklausta liudytoja D.Kedžio sesuo Neringa Venckienė parodė, kad ji 2008-11-23 pirmą kartą sužinojo, kad mergaitę laižė Andrius. Kas taip pasakė, N.Venckienė neatsimena – mergaitė arba L.K. Tada pradėjus klausinėti, mergaitė paaiškino, kad pas mamą ateina Andrius ir Frančeskas. Mergaitė, jos mama ir Andrius guli vienoje lovoje ir pastarieji ją laižo. Iš pradžių buvo manoma, kad tai vyksta Stankūnų bute Kalantos gatvėje, tačiau mergaitė D.Kedžiui parodė kitą butą, esantį Gimbutienės g. 8-1, Kaune.
  2009 m. balandžio mėnesį mažametė papasakojo naujas iš esmės L.K. apklausoje nurodytas jos tvirkinimo aplinkybes. O gegužės mėnesį mergaitė pradėjo pasakoti, kad Andrius jai „sysalą” kiša ir į burną. Tai matydavo ir jos mama.
  Dar vėliau mergaitė pasakojo, kad ji maudydavosi kartu su A.Ūsu. Vonioje A.Ūsas vėl jai kišdavo „sysalą” į burną, kremas išbėgdavo į vandenį. Taip pat mergaitė pasakojo, kad A.Ūsas jai „sysalą” kišdavo ir sėdėdamas, ir stovėdamas, ir ant lovos, ir tualete, ir valgydamas sriubą. Pas A.Ūsą kelis kartus „sysalas” būdavo didelis, o po to mažas. Per dieną jai kelis kartu kišdavo „sysalą” į burną. Dar N.Venckienei mergaitė pasakojo, kad A.Ūsas jai liepdavo atsigulti ant pilvo ir kišdavo savo „sysalą” jai į „šikną”. Išeidamas A.Ūsas visada duodavo pinigų nmergaitės motinai. Pinigai buvo dedami į raudoną piniginę, už tuos pinigus buvo perkamas maistas. Pati mergaitės mama kartais būdavo namie, o kartais – ne. Ji išvalydavo kremą nuo grindų. Taip pat N.Venckienė parodė, kad 2009-02-20 ir 2009-03-16 mergaitę darželyje aplankė L.Stankūriaitė. Po to mergaitė ilgai nekalbėjo, o po to pasakė, kad ją krikštijo A.Ūsas, žadėjo nupirkti kompiuterį, nuvežti pas Violetą, kur yra šuniukų. Tuomet ir buvo suprasta, kad prie mergaitės tvirkinimo yra prisidėjusi ir L.Stankūnaitė, ir nuo 2009-03-17 mergaitė daugiau nebuvo vedama į darželį.
  Po to mergaitė prisiminė dar daugiau jos tvirkinimo aplinkybių. Dar mergaitė viską yra pasakojusi kaimynėms O. G. ir D. D.
  T-5,b.l. 91-93.
  2009-03-06 apklausta liudytoja Kedžių ir Venckų kaimyne O. G. parodė, kad kartais mergaitė ateina pas ją į namus. Daugiau kaip prieš metus laiko mergaitė jai pradėjo pasakoti apie Andrių Ūsą. Apie Andrių ji sakydavo, kad jis negeras. Paklausus, kodėl negeras, mergaitė neaiškindavo.
  Maždaug po Naujųjų Metų atėjusi mergaitė pasakė, kad ją laižė Andrius. Pasakius jai, kad taip negali būti, juk ji ne saldainis, mergaitė atsakė, kad ji „dabar nenori kalbėti”, ir smulkiau nieko nepaaiškino. Prieš dieną, (t.y. 2009-03-05) mergaitei atėjus į svečius, ši pradėjo pasakoti, kad, kai ji guli lovoje, tai mama guli per vidurį, kad Andrius jo nelaižytų, tačiau šis vis tiek laižo. Paklausus, kur ją laižo, mergaitė pasakė, kad jai laižo kaklą,, veidą, kaktą, rankomis parodė krūtinę, rankas iki delnų, kojas nuo apačios iki viršaus ir rankomis paplojo per šlaunis, mergaitė pasakojo, kad vieną kartą ji Andriui numovė triusikus, ir šis pabėgo. Dar Andrius ją neša į vonią ir maudo „kaip žuvytę”.
  T-l, b.l. 196-197.
  2009-09-29 apklausta liudytoja Kedžių ir Venckų kaimynė D. D. parodė, kad maždaug prieš metus L.K. papasakojo, kad mergaitė pradėjo keistai elgtis, be priežasties meilintis, liežuviu liesti veidą, seksualiai rodyti kažkokius vaizdus. 2009 metų vasarą D .D. užėjo pas Kedžius. Tuo metu kieme buvo mergaitė, kurią užkalbinus, ši pati pradėjo pasakoti, kad žmogus vardu „Ūsas” liepdavo jai pakelti kojas, gultis. Jai atsigulus Ūsas tampydavo savo lytinį organą, iš kurto išbėgdavo „kremas”. Pati mergaitė atsigulė ant plytelių kieme, išskėtė kojas ir, imituodama tampymą rankomis, parodė, kaip išbėgo „kremas”. D.D. nuomone, mergaitė tai parodė, nes išgirdo jos ir L.K. pokalbį apie pasikeitusį mergaitės elgesį. Taip pat D.D. parodė, kad iki 2008 metų lapkričio ji nieko įtartino mergaitės elgesyje nepastebėjo. Su ja iki minėto mergaitės pasakojimo mergaitė nekalbėjo apie jokius vyrų ir moterų santykius ar lytinius organus.
  T-l*, b J. 181-182.
  2008-12-30 apklausta liudytoja Laimutė Stankūnaitė parodė, kad su D.Kedžiu ji kartu pragyveno 3 metus. 2004-02-19 jiems gimė dukrelė. 2006-04-16 jie išsiskyrė. 2006 metų gegužę D.Kedys pasiėmė dukterį ir neleido L.Stankūnaitei su ja matytis. Dėl dukters gyvenamos vietos nustatymo jie pradėjo bylinėtis. Bylinėjimosi metu L.Stankūnaitė susipažino su A.Ūsu, kuris padėjo jai kovoti dėl dukters. L.Stankūnaitė niekada nėra palikusi savo dukters vienos su A.Ūsu. Ji visuomet būdavo šalia. A.Ūso ji nematė nuo savo dukters krikštynų 2008-08-09. Jie tik kalbėjosi telefonu.
  2008-11-29 jai paskambinęs A.Ūsas pasakė, kad D.Kedys jam pranešė, kad kreipsis į policiją dėl mergaitės tvirkinimo. Tada L.Stankūnaitė paskambino D.Kedžio tėvams, kurie pasakė, kad mergaitė D.Kedžiui pasakojo, kad A.Ūsas ją laižė, bučiavo, tvirkino.
  2009-02-10 apklausta liudytoja Laimutė Stankūnaitė parodė, kad ji pati nuo 2006 m. gruodžio nuomavosi butą, esantį Gimbutienės g. 8 – 1, Kaune, iki 2008 m. spalio. Vėliau ji gyveno pas savo tėvus. Su A.Ūsu ji susipažino 2006 m. rudenį, sudarė su juo atstovavimo sutartį. Jie nebuvo sugyventiniais, tačiau A.Ūsas lankydavosi jos tėvų namuose. A.Ūsas niekada jų namuose nenakvodavo.
  2009-04-02 apklausta liudytoja Laimutė Stankūnaitė parodė,, kad A..Ūsas lankėsi ir bute, esančiame Gimbutienės g. 8-1, Kaune. Paskutinį kartą jos dukra D. A.Ūsą matė 2008-08-09 per krikštynas. Šios krikštynos vyko Kaune Vytauto bažnyčioje. Krikšto tėvas buvo A.Ūsas,
  2009-07-07 apklausta liudytoja Laimutė Stankūnaitė parodė, kad butą, esantį Gimbutienės g. 8 – 1, Kaune, ji nuomavosi kartu su E. B., kuri gyveno viename kambaryje, o L.Stankūnaitė su dukterimi kituose dviejuose kambariuose. Duktė su ja gyveno iki 2008-06-05. Vėliau ji gyveno su D.Kedžiu, o L.Stankūnaitė ją pasiimdavo tik pagal pateiktus pareiškimus… A.Ūsas buvo užėjęs ir į minėtą butą, ir į L.Stankūnaitės tėvų butą.
  2009-08-27 apklausta liudytoja Laimutė Stankūnaitė parodė, kad už buto, adresu M.Gimbutienės g. 8-1, Kaune, nuomą mokėdavo ji pati, bet kelis kartus už buto nuomą pavedimu mokėjo Andrius Ūsas.
  T -3, b.l. 2-3, 14 – 16, 42 —46, 47-50. T-19, b.l. 1-5.
  Remiantis nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko duomenimis, butas, esantis M.Gimbutienės g. 8-1, Kaune, priklauso R. Š. Dėl šio buto nuomos 2007-02-14 yra sudaryta nuomos sutartis su Laimute Stankūnaite.
  T-21, b.l. 154.
  Apklaustas liudytoju R. Š. parodė, kad L.Stankūnaitė butą, esantį Gimbutienės g. 8 – 1, Kaune, nuomavosi nuo 2006 metų pabaigos, ar 2007 metų pradžios. Pats R.Š., atvykęs į butą 2009 metų vasario mėnesį nuomininkų jau neberado. Už buto nuomą buvo mokama kas mėnesį pervedimu į R.Š. asmeninę sąskaitą. Pagrinde už nuomą atsiskaitinėjo pati L.Stankūnaitė, taip pat R.Š. parodė, kad ji pažįsta A.Ūsą, nes turėjo bendrų verslo reikalų. A.Ūsas ir paprašė išnuomoti šį butą L.Stankūnaitei, nes R.Š. ir taip tą butą nuomodavo. R.Š. keletą kartų buvo susitikęs su kaimynais ir klausė, ar tvarkingi nuomininkai. Kaimynės pasakė, kad bute gyvena jauna moteris su maža mergaite, jie gyvena tvarkingai, ramiai.
  T-18, b.l. 183, T-21, b.l. 155, 157- 158.
  Apklausta liudytoja E.B. parodė, kad nuo 2008 m. gegužės 6 d. ji bute, esančiame M.Gimbutienės g. 8 — 1, Kaune, nuomavosi vieną kambarį. Ji pati nuomavo buto vieną kambarį, o kituose dviejuose kambariuose gyveno Laimutė Stankūnaitė su dukrele. L.Stankūnaitė jai sakė, kad anksčiau ji gyveno tik su dukrele ir jokių nuomininkų nebuvo. Vieną kartą 2008 metų gegužės antroje pusėje E.B. matė, kad į butą pas L.Stankūnaitę buvo atėjęs ir A.Ūsas. Jie tarpusavyje pasikalbėjo apie valymo paslaugų lankstinukus. E.B. nėra mačiusi, kad pas L.Stankūnaitę būtų atėjęs ir nakvojęs koks nors vyriškis.
  T-3,b.l. 69-71,
  Susipažinus su A.Ūso, L.Stankūnaitės ir R,Š. turinių sąskaitų bankuose duomenimis, nustatyta, kad laikotarpiu nuo 2007-01-01 iki 2009-03-01: 1) A.Ūsas iš sąskaitos, esančios AB „Swedbank” pervedinėjo pinigines lėšas L.Stankūnaitei ir R.Š., o taip pat pervedinėjo pinigines lėšas už buto, esančio Gimbutienės g. 8 – 1, Kaune, komunalines paslaugas; 2) L.Stankūnaitė iš savo sąskaitos pervedinėjo pinigines lėšas A.Ūsui, o taip pat pervedinėjo pinigines lėšas už buto, esančio Gimbutienės g. 8 – 1, Kaune, komunalines paslaugas; 3) R.Š. į savo sąskaitą banke periodiškai gaudavo A.Ūso pervedamas pinigines lėšas – 400 Lt dydžio, tačiau pats nei L.Stankūnaitei, nei A.Ūsui piniginių lėšų nepervedinėjo.
  T – 12, b.l. 256-257.
  2006-11-13 Kauno miesto apylinkės teismo nutartimi nutarta taikyti laikinąsias apsaugos priemones ir nustatyti vaiko,. gimusios…, gyvenamąją vietą kartu su motina Laimute Stankūnaite.
  2006-11-16 antstolio R.V. patvarkyme dėl vykdomosios bylos užbaigimo nurodyta, kad Drąsius Kedys perdavė mergaitę, gim…., jos motinai Laimutei Stankūnaitei.
  T -7, b.l. 77-78,79.
  Valstybinės teismo psichiatrijos tarnybos prie Sveikatos apsaugos ministerijos teismo psichiatrijos, teismo psichologijos ekspertizės akto Nr. 103MS-18 išvadoje nurodyta, kad mergaitė, atsižvelgiant į jos amžių, išsivystymo lygį individualias psichologines savybes bei psichinę būseną, gali teisingai suvokti konkrečias faktines reikšmingas, bylai aplinkybes (įvykio, vieta, jo dalyviai ir jų veiksmai, įvykio seka) ir duoti apie tai parodymus. Mergaitei nenustatytas padidintas polinkis fantazuoti. Ji negali (negalėjo) suprasti su ja atliekamų veiksmų-esmės ir negalėjo jiems priešintis. Tarp tėvų vykstantys ginčai neišvengiamai turi neigiamos įtakos mergaitės emociniams bei elgesio ypatumams. Mergaitės atminties procesai atitinka jos amžiaus tarpsnio normas. Padidintas įtaigumas mergaitei nenustatytas. Mažametės emocijas bei elgesį priverstinis jos dabartinis atskyrimas nuo motinos L.Stankūnaitės veikia neigiamai, tačiau objektyvių duomenų, kad konstatuoti mergaitės psichikos būsenos pakitimus, sutrikimus nėra. Mergaitės parodymai. apie byloje nagrinėjamo įvykio aplinkybes ilgainiui gali stokoti tikslumo, detalumo, nuoseklumo, kadangi atgaminimo kokybė prastėja, kuo daugiau laiko praeina po įvykio.
  T-l, b.l. 75-78.
  Kiti baudžiamosios bylos duomenys:
  Andrius Ūsas neteistas; Kauno apskrities priklausomybės ligą centre neregistruotas, Kauno apskrities ligoninės padalinio Psichiatrijos ligoninės stacionare ir konsultacijų kabinete nesigydė. (T -21 b.l. 25,56,53).
  Kaltinamąjį Andrių Ūsą gynė …
  Mažametę nukentėjusiąją atstovavo…
  Kaltinamojo Andriaus Ūso nuosavybės teisės į turtą neapribotos.
  2009-09-23 įtariamajam A.Ūsui paskirta kardomoji priemonė – rašytinis pasižadėjimas neišvykti. (T – 21 b.l. 7, 8).
  Proceso išlaidų byloje nėra.
  Atsižvelgiant į tai, kad veika padaryta Kauno miesto apylinkės teismo veiklos teritorijoje, o nukentėjusiosios mažametės įstatyminė atstovė N.Venckienė yra Kauno apygardos teismo teisėja, todėl, siekiant užtikrinti teisingumo interesus ir vadovaujantis Lietuvos Respublikos BPK 229 str., klausimo dėl bylos perdavimo kitam teismui sprendimui. Ši baudžiamoji byla perduodama Lietuvos Apeliaciniam teismui.
  Prokuroras

  Thumb up 12 Thumb down 2

 4. nes iškrypėliams prijaučiantis lapinskas rašinėja biologinės tėvo Stankūno lygyje. Košmaras kvadratu. Tad, lapinskėli, negaišk laiko su savo pasvaičiojimais, nes niekas neskaito. O gerb. Vytautui Matulevičiui nuoširdžiausias ačiū už puikų sudalyvavimą JAV Helsinkio komisijos posėdyje. O je, lapinskėli, kodėl nesugalvojai ginti šiame posėdyje stankousofilų interesų?

  Thumb up 37 Thumb down 8

 5. Gaila tik, kad mes šitą absurdą turime skaityti tokio pašlemėko kaip anatolijus ar kitų pedofilų klanui prijaučiančių išgamų, kuriems ši “konstitucinė” valstybė suteikė teisę dergti visuomenės nuomonę, o jos neturintiems – plauti smegenis.

  Thumb up 34 Thumb down 7

 6. Jokios logikos ivykiuose,kaip juos traktuoja straipsnio autorius.Kedys nebuvo silpnaprotiis,kad nesuprastu-jei zudys,savo vaiko daugiau nematys.Nekalbant jau apie viska kas ivyko toliau sioje baisioje istorijoje,,

  Thumb up 35 Thumb down 7

  • Visus Kedžio veiksmus mergaitės istorijoje rikiavo Venckienė. Pats jis nieko nesprendė. Visi tie 200 neva jo skundų buvo parašyti Venckienės. Ji jam nurodinėdavo ką daryti ar žudyti.

   Thumb up 5 Thumb down 38

  • Jei visi žmogžudžiai galvotų kad bus pagauti ir nuteisti tai jokių žmogžudysčių pasaulyje nebūtų. Bet negalvoja.

   Thumb up 0 Thumb down 0

 7. Šitas klipata nevertas net, kad varginčiausi pateikdamas visas Lietuvos pralaimėtas ekstradicijos bylas.

  Thumb up 21 Thumb down 6

 8. „Vieną iš tų trijų vyriškių, kurį mergaitė minėjo, dirbantį teisėju, kažkas nušovė, kitas nebuvo identifikuotas, o trečiasis, kuriam vieninteliam buvo pateikti kaltinimai mergaitės tvirkinimu, nukrito nuo keturračio motociklo ir paskendo baloje. Beje, jis buvo Lietuvos parlamento pirmininko patarėjas“.

  Ne mergaitė minėjo, bet Venckienė jų vardus „įdėjo“ į mergaitės lūpas, tuo pačiu nurodydama broliui, ką reikės nušauti.

  Thumb up 5 Thumb down 31 
Video reportažas


Nerpigiau.lt

Nerpigiau./lt/produktas/505/nusikaltimas-valstybes-vardu

Aktualu. Komentarai
Tinkama valymo įranga – būtinybė kiekvienam verslui
Aukštos kokybės krosnelės namų jaukumui 1
Foto reportažai Aktualu Naujausias numeris
SOS pagalbos prašymas. Dalinkimės ir prisidėkime, kas galite, simboliškai 
SOS pagalbos prašymas. Dalinkimės ir prisidėkime, kas galite, simboliškai. Dėkojame už gerumą. Šiaulių...

Gydantys fleitos garsai 
Muzika turi gydančios galios. Teigiama, kad klasikinės muzikos klausymas padeda sumažinti suvalgomą maisto...

Pažintis su miceliniu vandeniu – kaip juo naudotis ir ką reikia žinoti? 
Dauguma moterų ieško idealios makiažo kosmetikos. Produktas, kuris nedirgina odos, jos netraukia ir...

Kas yra šaltas asfaltas ir kam jis mums visiems reikalingas? 
Šaltas asfaltas yra puiki priemonė duobėms taisyti asfaltuotose gatvėse ar keliuose, kiemuose ir...

Dilgėlių arbata – tiems, kurie turi mažakraujystę 
Dėl netinkamos mitybos anemija yra gana dažna šiuolaikinio žmogaus palydovė. Nors atrodo, kad...

Pasiruošimas jūsų tobulai kelionei: ką verta žinoti? 
Manote, kad pats laikas atitrūkti nuo kasdienybės ir bent trumpam leistis į nuotykius?...

Anekdotas


Naujovė KK Facebook
Reklama

Politika   Bylos, sukrėtusios Lietuvą
EP narys A. Kubilius: „Nestabilumas Rytų Partnerystės regione tampa nauju jo bruožu“ (2)
Europos Parlamento narys, Euronest Parlamentinės Asamblėjos (PA) pirmininkas Andrius Kubilius,...
Valdžios sektoriaus balansas 2020 metais: 3,5 mlrd. eurų deficitas
Išankstiniais duomenimis, 2020 metų Lietuvos valdžios sektoriaus deficitas sudarė 3,5...
Prezidentas kviečia šalinti kliūtis didelės rizikos grupių skiepijimui (3)
Lietuvos Respublikos Prezidentas Gitanas Nausėda, antradienį nuotoliniu būdu susitikęs su...
 
LAT pritarė apeliacinės instancijos teismo išvadoms dėl Vilniaus universiteto pareigos atlyginti neturtinę ir turtinę žalą Norvegijos kalnuose žuvusios studentės tėvams (6)
Lietuvos Aukščiausiasis Teismas atmetė Vilniaus universiteto kasacinį skundą ir paliko...
Nepramušamas VU „betonas“ – aukšti teisėjai ir prokurorai? (5)
Giedrė Gorienė „Ir mažas akmenukas didelį vežimą išverčia“, – sako...
Kada naikinsime nereikalingus teismus? (5)
Giedrė Gorienė Kada naikinsime aukštesnės instancijos teismus? Kam jie apskritai...
 

Teisėsauga   Verslas, ekonomika
Tikslinamos asmens sulaikymo sąlygos – aiškesni pagrindai ir procedūros (2)
Geriau įgyvendinti asmens teisę apginti savo laisvę, aiškiau reglamentuoti laikinojo...
Prezidentas paskyrė Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus pirmininką (4)
Lietuvos Respublikos Prezidentas Gitanas Nausėda, vadovaudamasis Konstitucija, Teismų įstatymu ir...
Lietuvos advokatūra apie šios dienos sulaikymus: Lietuvoje įsivyrauja „sulaikymo prezumpcija“ (2)
Lietuvos advokatūra, reaguodama į žinomų mūsų šalies asociacijų ir asmenų...
 
„Luminor“ bankas išplatino 300 mln. EUR vertės obligacijų emisiją
„Luminor“ bankas sėkmingai išplatino 300 mln. EUR vertės obligacijų emisiją....
Medicinos bankui – įspėjimas, bauda ir įpareigojimas
Lietuvos bankas praėjusių metų pabaigoje atliko tikslinį planinį UAB Medicinos...
Lietuvos bankas su rinkos dalyviais aptarė pinigų išgryninimo tinklo plėtros projekto pažangą
Lietuvos bankui šiemet birželį inicijavus memorandumo dėl grynųjų pinigų prieinamumo...
Krašto apsauga   Užsienis
Krašto apsaugos viceministras M. Abukevičius: „Kibernetinis saugumas – visų atsakomybė“
Efektyviai užtikrinti ypatingos svarbos informacinių išteklių valdytojų kibernetinį saugumą, stiprinti...
Lietuvos kariuomenei perduoti dar 142 nauji sunkvežimiai „Unimog“
Spalio 21 d. Lietuvos kariuomenei perduoti dar 142 nauji penkių...
R. Karoblis naujuoju kariuomenės vadu siūlo Sausumos pajėgų vadą gen. mjr. V. Rupšį (1)
Krašto apsaugos ministras Raimundas Karoblis naujuoju Lietuvos kariuomenės vadu Prezidentui...
 
Pretendentė į EK pirmininkes sulaukė europarlamentarų reakcijos (1)
Pretendentė į Europos Komisijos (EK) pirmininkės postą Ursula von der...
V.Zelenskis „nokautavo“ P.Porošenką (8)
    Pomaidaninio Ukrainos prezidento Petro Porošenko „puota karo metu“...
Dėl Skripalių apnuodijimo S.Lavrovas pirštu dūrė į NATO: „Tai ne „Novyčiok“, o BZ“ (25)
Rusijos URM ministras Sergejus Lavrovas pareiškė, kad Cheminio ginklo draudimo...
Sportas   Laiškai
“PingPongiuko”akademija kviečia (1)
Oficialus klubo Facebook puslapis>>>...
Cristiano Ronaldo sezoną temdo priekabiavimo skandalas (1)
Cristiano Ronaldo – vienas geriausių planetos futbolininkų. Apie šį portugalą...
Lietuvos rinktinės laukia kroatų išbandymas (1)
  Lietuvos nacionalinė vyrų krepšinio rinktinė tęsia kovą dėl galimybės...
 
Kam tarnauja Šaulių sąjunga (10)
Kaip manote ar visi Šaulių sąjungoje pritaria jūsų sąjungos nariui...
Geradarei savanoriai pačiai prireikė pagalbos (1)
Nuo nelaimės nėra apsaugotas niekas. Likimas skaudžiai skriaudžia ir tuos,...
Mulkinanti apklausa “Mes europiečiai”” (3)
Šiuo metu – 2019.05.11, 17:30, – portale lrytas.lt  vykdoma apklausa,...