Kontaktai      Rašykite mums       KK TV       Siūlo darbą       Foto       Prenumerata Lietuviškai По-русски English
2019 Gruodis 12 Ketvirtadienis
 

Vartant senus laikraščius…

2018-07-16 11:16 | Nuomonių ringas | Komentarų (4)

Anatolijus Lapinskas. Asm. albumo nuotr.

Anatolijus Lapinskas

Įnirtinga pozicijos ir opozicijos kova, dažnai peržengianti kultūringo bendravimo ribas, darosi įprastu mūsų politinio gyvenimo reiškiniu. Mažai kas ieško politinių, ekonominių ar kultūrinių argumentų, svarbu surasti kuo bjauresnį žodį apibūdinant oponentą. Lietuva tuo garsėja jau ne pirmus metus.

Vartydamas senus laikraščius užtikau prieš dešimtmetį vykusios triukšmingos politinės kampanijos prieš Viktorą Uspaskich atspindį – Maskvoje vykusios jo spaudos konferencijos komentarą. Kaip tik ji tapo neva „argumentu“ piešiant Viktoro – Lietuvos priešo portretą.

Vis dėlto, V.Uspaskich nepražuvo ir netgi dukart tapo išrinktas į Europos parlamentą, o praeitą šeštadienį „su trenksmu“ paskelbė sugrįžtantis į didžiąją politiką.

Anaiptol neidealizuodamas šio spalvingo, bet kartu ir gana sunkaus charakterio žmogaus, siūlau pasiskaityti 2007 metų „Lietuvos aide“ paskelbtą Sauliaus Kaziukonio straipsnį „Ką Maskvoje pasakė Viktoras Uspaskich?“ Ar nesurastume alegorijų su šių dienų Lietuvos politikos insinuacijomis?

* * *

„Sunku dabar pasakyti, kas iš Lietuvos politikų ar žiniasklaidininkų pirmasis atsiminė nuo sovietinių laikų jau užmirštą pasakymą, o anais laikais ir nuosprendį: „Jis apšmeižė (apdergė, išdavė) tėvynę“. Sovietmečiu, aišku, dar būdavo patikslinama – „tarybinę tėvynę“. Tie šmeižikai būdavo triukšmingai pasmerkiami, nors jų knygų ar straipsnių mažai kas tuomet regėdavo. Užtekdavo KGB išvados – antitarybinė propaganda ir agitacija.

Ar tik neatsitiko taip ir dabar, kai persekiojimo manijos apsėsti Lietuvos politikai, žurnalistai, visuomenės veikėjai su nauja energija ėmėsi plūsti Viktorą Uspaskich už jo spaudos konferenciją Maskvoje rugsėjo 21 dieną, nors jos nebuvo nei matę ar girdėję.

Iš karto po jos nemaža grupė Seimo narių savo pareiškime ją pavadino „politinio ir teisinio pobūdžio išpuoliu“, prezidentas V.Adamkus pareiškė, kad „V.Uspaskichas tyčiojasi iš valstybės“. Seimo narys A.Kubilius tiesiai šviesiai paskelbė nuosprendį: „V.Uspaskichas apšmeižė Lietuvą“, o jo partijos nariai pagąsdino, kad klausytis to, ką pasako V.Uspaskich, yra tėvynės išdavimas.

Panašių pareiškimų Lietuvos politikų lūpose, žiniasklaidos puslapiuose buvo šimtai. Tačiau niekur niekas net neužsiminė, kuo ir kaip V.Uspaskich dergė Lietuvą, nepateikė bent kokios analizės, ką jis Maskvoje pasakė.

Taigi tauta turėjo tikėti, ką kalbėjo garbūs politikai. Jų nelaimei, už lango jau XXI amžius. Skirtingai nuo sovietmečio laikų, Lietuvoje veikia necenzūruojamas internetas, o keli drąsesni laikraščiai išspausdino konferencijos medžiagą. Taigi V.Uspaskich žodžius vis dėlto įmanoma surasti. Manyčiau, kad ir po trijų mėnesių verta paanalizuoti to „šmeižto“ medžiagą, nes kiekvieną kartą minint jo paties ar jo partijos vardą, tas „šmeižimas“ visuomet primenamas. Tai kas gi buvo pasakyta Maskvoje rugsėjo 21 d., kas ten buvo šmeižikiška ar neteisinga?

* * *

„Lietuvos valdžios viršūnė nebe iš sovietinių, bet iš tautinių tribūnų šaukia apie demokratiją, tačiau iš tikrųjų mindo žmogaus teises. Lietuvos jaunimas masiškai bėga – per dešimt metų iš Lietuvos emigravo pusė milijono jaunų, kvalifikuotų žmonių“.

Tiems, kurie mano, kad šie teiginiai yra šmeižtas, siūlyčiau atsiversti Žmogaus teisių stebėjimo instituto (valdybos pirmininkas Kęstutis Čilinskas) tinklalapį ir susiimti už galvos, pamačius kaip Lietuvoje mindomos žmogaus teisės. Štai instituto 2006 m. ataskaitoje sakoma:

„Trys ketvirtadaliai respondentų, dalyvavusių visuomenės nuomonės apklausoje, pareiškė, jog mano, kad jų teisės buvo pažeistos, tačiau dėl to niekur nesikreipė. 74 proc. jų nesikreipė į valstybės institucijas dėl savo teisių gynimo, nes netikėjo, kad tai padės. Tad nenuostabu, kad išgyvename neregėto masto emigraciją iš Lietuvos. Ji paaiškinama ne vien ekonominiais motyvais, ją taip pat sąlygoja nesugebėjimas užtikrinti žmogaus teises“.

„Daugelis politikų bei valstybės pareigūnų dar turi įsisąmoninti, kad Lietuvos valstybingumas yra grindžiamas pagarba žmogaus teisėms. Ilgainiui jis yra pakertamas nesiimant sąmoningų pastangų kurti ir tobulinti veiksmingą valstybės žmogaus teisių politiką, bei manipuliuojant žmogaus teisėmis, siekiant siaurų politinių tikslų. Pastaraisiais metais susirūpinimu žmogaus teisių apsauga buvo dangstomi politikų siekiai apsiginti nuo kritikos, išvengti teisinės atsakomybės, eliminuoti iš politinės kovos konkurentus“. Stipriau nepasakysi.

Šviežesnės žmogaus teisių pažeidimų naujienos. Gruodžio pradžioje minėtas institutas tradiciškai paskelbė 2007 metų Žmogaus teisių nešlovės lygą. Nešlovės lyga – tai sąrašas politikų, valstybės pareigūnų bei institucijų, kurių veiksmai ar pasisakymai 2007 metais kirtosi su žmogaus teisių principais. Šios iniciatyvos tikslas – atkreipti viešųjų asmenų dėmesį į jų žalingus žmogaus teisėms veiksmus ar pasisakymus.

2007 metų Žmogaus teisių nešlovės lygos nariais pripažinti Vilniaus miesto meras Juozas Imbrasas už tolerancijos ir lygių galimybių principų laužymą; grupė Lietuvos Seimo narių (Rima Baškienė, Irena Degutienė, Etela Karpickienė, Vincė Vaidevutė Margevičienė, Rimantas Jonas Dagys ir Andrius Kubilius) už asmenų diskriminaciją dėl jų socialinės padėties; Policijos departamentas už policijos pareigūnų keliamą grėsmę Lietuvos žmonių saugumui ir gyvybei.

Dabar viešai paklauskime: ar V.Uspaskich Maskvoje pasakyti teiginiai apie Žmogaus teisių pažeidimus Lietuvoje neatitiko tikrovės? Taip išeitų, kad jei apie juos buvo paskelbta Maskvoje – neatitinka, bet jei Vilniuje – atitinka. Keista V.Uspaskich kritikuojančiųjų logika.

„Aš nepasitikiu Lietuvos teisėsauga“

Paradoksas, bet lygiai tą patį pasakė prezidentas V.Adamkus savo metiniame pranešime 2007 m. balandžio 19 d.: „Politikoje ir viešojoje erdvėje vis labiau įsivyrauja teisinis nihilizmas ir nepagarba įstatymams. Vieši kaltinimai korupcija ir kitais nusikaltimais, teisėtumo požiūriu abejotini sprendimai tampa politikos kasdienybe. Kreipiuosi į visų teisėsaugos institucijų vadovus: jūsų pareiga – garantuoti, kad įstatymai galiotų visiems. Teisės normų poveikio neturėtų slopinti net pačios storiausios valdžios institucijų sienos.

Šiame kontekste verta svarstyti ir piliečių galimybių ginti savo teises plėtrą. Deja, šiandien Konstitucijos norma, kad valdžios institucijos tarnauja žmonėms, yra skambi frazė, o ne praktinė valdžios institucijų veiklos nuostata. Čia ir slypi biurokratinio piktnaudžiavimo, teisės aktų ir nustatytų terminų nesilaikymo, formalaus požiūrio į žmonių problemas priežastys. Valstybės institucijos dažnai vadovaujasi savo, bet ne piliečių interesais, todėl pastarieji jaučiasi visiškai priklausomi nuo sudėtingų biurokratinių procedūrų.

Būta ne vieno atvejo, kai už piktnaudžiavimus ir aplaidumą atsako ne sprendimus priėmę asmenys, bet bevardė „sistema“. Taip kaltininkai išvengia atsakomybės, o valstybė ir piliečiai patiria nuostolius. Taip sudaromos idealios sąlygos korupcijai. Ypač didelę grėsmę viešajam interesui kelia sritys, kur korupciniai ryšiai sieja valstybės ir verslo institucijas. Todėl raginu teisėsaugą, Seimą ir Vyriausybę ypač atidžiai stebėti viešųjų pirkimų ir Europos Sąjungos lėšų skirstymo skaidrumą“.

Nuo pavasarį skaityto prezidento pranešimo padėtis Lietuvoje anaiptol nepasikeitė į gera, greičiau atvirkščiai. Užtenka atsiversti kasdienę spaudą ar internetą ir šimtai naujų pavyzdžių patvirtins Prezidento žodžius. Tačiau vėlgi „Quod licet Jovi, non licet bovi“ – kas galima sakyti Prezidentui, negalima sakyti jo valdomos valstybės piliečiui Viktorui Uspaskich…

„Demokratinis ir liberalus lietuvių požiūris gali būti uzurpuotas valdžios klano veiksmais“.

Šviežias dokumentas – apklausa „Kas valdo Lietuvą“ („Veidas“, 2007 12 06) objektyviai atspindi gyventojų požiūrį į šalies valdžią. Net 41 proc. apklaustų Lietuvos didmiesčių gyventojų mano, kad valstybę valdo ne piliečių išrinkta politinė šalies vadovybė, o neskaidrūs klanai ir grupės, 7 proc. respondentų teigia, kad valstybę valdo pilkieji kardinolai, 15 proc. – Seimas ir prezidentas, 12 proc. – ES biurokratai, 14 proc. apklausos dalyvių įsitikinę, kad jokios valdžios šalyje apskritai nėra, klesti anarchizmas, valstybė plaukia pasroviui“.

* * *

Sugrįžtant į šias dienas, priminsiu praeitą savaitę Darbo partijos sąskrydyje pasakytus Viktoro Uspaskich žodžius: „Kviesčiau visus taikai, kaip sutaikyti visas įmanomas jėgas ir pasiųsti visuomenei signalą, kad mes kartu ir nereikia bėgti iš Lietuvos“. Tai žodžiai, į kuriuos nepaisant ar patinka Viktoras ar ne, visoms partijoms ir visiems Lietuvos žmonėms verta įsiklausyti.

Komentarai

 

 

 
 1. Cirkas. O kaip tie žmonės, kurie paviešino V.U. finansines machinacijas ir algas vokeliuose, parodė tikrąją “ikanuomiką”?Tai, tikriausia, nevykėliai, apie kurių teisių pažeidimus neverta ir kalbėti.

  Thumb up 3 Thumb down 0

 2. Komisija tirianti Uspaskicho nusikaltimus:
  1. “Kokiais privačiais interesais Viktoras Uspaskich buvo ir (ar) yra susijęs su
  koncernui „Vikonda“ priklausančiomis įmonėmis?”

  “Komisija daro išvadą, kad Viktoras Uspaskich su koncernu-UAB „Vikonda“ ir jam priklausančiomis įmonėmis susijęs: 1) savo turimomis šių įmonių akcijomis; 2) V. Uspaskicho sutuoktinė turi šių įmonių akcijų ir dirba koncerno-UAB „Vikonda“ komercijos direktore”.

  Šios “naujienos” ir be komisijos pastangų buvo Viktoro Uspaskich deklaracijose…

  Thumb up 3 Thumb down 0

 3. Autorius pacitavo Prezidento V. Adamkaus ir kitų teisingas išvadas ir rekomendacijas šalyje esamoms problemoms pašalinti. Bet pasakyti gražūs ir teisingi žodžiai į dangų nenuskrido. Taigi ir V. Uspchiko kvietimas nenuskris į dangų, o tik yra saves sureikšminimas.

  Thumb up 5 Thumb down 0

 4. Tai gal iš tikrųjų imam kalbėtis kaip kultūringi žmonės, juk kalbasi ir Trumpas su Putinu, kodėl negalėtų Gabrielius su Viktoru?

  Thumb up 3 Thumb down 0 
bilietai.lt/lit/renginiai/koncertai/geriausios-puko-dainos-2019-302454
Video reportažas


Nerpigiau.lt

Nerpigiau./lt/produktas/505/nusikaltimas-valstybes-vardu

Aktualu. Komentarai
Norvegijoje plintant šunims pavojingai ligai – perspėjimas lietuviams
E. Laurinaitis: priimti „kitokį“ padeda suvokimas, kad kiekvienas iš mūsų apskritai yra skirtingas 2
Foto reportažai Aktualu Naujausias numeris
D. Jastramskis išleido monografiją apie žiniasklaidos politiką Lietuvoje 
VU Komunikacijos fakulteto ir Tarptautinių santykių ir politikos mokslų instituto docentas Deimantas Jastramskis,...

Seimas pritarė naujai žalos atlyginimo pacientams tvarkai 
Seimas priėmė Pacientų teisių ir žalos sveikatai atlyginimo įstatymo ir lydimųjų teisės aktų...

Ką signalizuoja pirtyje netikėtai užklupęs galvos skausmas? 
Turkiška, suomiška, rusiška ar japoniška – pirčių pasirinkimas šiais laikais tikrai didelis, o...

Kaunas planuoja statyti metro (balandžio 1-osios pokštas) (9)
Premjerui Sauliui Skverneliui pavadinus mūsų brolius latvius konkurentais, daug kam kilo mintis, kas...

Teisingumo ministerija inicijuoja teismo proceso tobulinimą (1)
Teisingumo ministerija, siekdama sistemiškai tobulinti teismo procesų reglamentavimą, iš vidinių išteklių steigia naują...

Premjeras: Tikiu Lietuva ir kviečiu visus švęsti mūsų Tėvynės gimtadienį! (12)
Ministras Pirmininkas Saulius Skvernelis sveikina Lietuvos žmones su Valstybės atkūrimo diena.  „Sveikinu jus...

Anekdotas


Naujovė KK Facebook
Reklama

Politika   Bylos, sukrėtusios Lietuvą
A. Kubilius: “Sakartvele aptarta politinė krizė šalyje, priimti sprendimai dėl Rytų Partnerystės ateities”
Šiandien Europos Parlamento narys Andrius Kubilius Tbilisyje (Sakartvelo) vykusioje spaudos...
G. Landsbergis: „Pritardami Prezidento teikiamų pataisų svarstymui, kviečiame gilesnei diskusijai“ (1)
Seimo Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų frakcijos seniūnas Gabrielius Landsbergis šiandien,...
Seimo Nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto pirmininku išrinktas D. Gaižauskas (7)
Trečiadienį vykusiame Seimo Nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto posėdyje, aktyviai...
 
Prokurorams „skauda“ tik jų postai – paprastų žmonių skundams ir ašaroms jie akli ir kurti (1)
Pastaruoju metu tarsi grybai po lietaus žiniasklaidoje pasipylė prokurorų nusiskundimai:...
Ar Europos Taryba žino, kokias kandidatūras į Europos prokuroro postą jai siunčia Lietuvos Vyriausybė? (1)
Vyriausybė savo posėdyje patvirtino tris Lietuvos deleguojamus kandidatus į Europos...
Kreipėsi dėl nužudyto sūnaus – pačiai motinai iškėlė baudžiamąją bylą (1)
Nors po aukštų teisėjų sulaikymo skandalo buvo prabilta apie būtinus...
 

Teisėsauga   Verslas, ekonomika
Alytuje išžaginta į darbą ėjusi moteris (1)
Liepos 18 d. apie 5 val. 20 min. Alytuje, Jazminų...
Įtariamojo asmens tapatybė jau nustatyta (1)
Šiandien Vilniaus apskr. vyriausiasis policijos komisariatas išplatino pranešimą žiniasklaidai, kuriuo...
Pareigūnai prašo visuomenės pagalbos – atpažinti plėšimu įtariamą vyrą (3)
Vilniaus apskr. vyriausiojo policijos komisariato Kriminalinės policijos nusikaltimų nuosavybei tyrimo...
 
Kaip verslas atrakino naują požiūrį į biuro baldus (1)
Jeigu išgirstate žodį „biuras“ turbūt įsivaizduojate sublokuotas arba į kabinetus...
Išmaniosios skaitmeninės televizijos galimybės Lietuvoje (3)
Skaitmeninė, savo funkcionalumu bei kanalų gausa, nerungė ilgai karaliavusią analoginę. Žinoma,...
„Huawei“ pristato stilingą „Mate 10 lite“ (2)
Nuo šiol bus dar paprasčiau pasidaryti tobulą asmenukę ar pagauti...
Krašto apsauga   Užsienis
R. Karoblis naujuoju kariuomenės vadu siūlo Sausumos pajėgų vadą gen. mjr. V. Rupšį
Krašto apsaugos ministras Raimundas Karoblis naujuoju Lietuvos kariuomenės vadu Prezidentui...
Kazlų Rūdos poligone treniravosi Lietuvos kariuomenės ir JAV karinės oro pajėgos
Kovo 20 d. Lietuvos kariuomenės Brigados generolo Kazio Veverskio poligone...
Naujo Lietuvos kariuomenės laivo pirkimas bus skelbiamas balandį
Lietuvos kariuomenė planuoja įsigyti naują laivą teršalų likvidavo ir gelbėjimo...
 
Pretendentė į EK pirmininkes sulaukė europarlamentarų reakcijos
Pretendentė į Europos Komisijos (EK) pirmininkės postą Ursula von der...
V.Zelenskis „nokautavo“ P.Porošenką (7)
    Pomaidaninio Ukrainos prezidento Petro Porošenko „puota karo metu“...
Dėl Skripalių apnuodijimo S.Lavrovas pirštu dūrė į NATO: „Tai ne „Novyčiok“, o BZ“ (23)
Rusijos URM ministras Sergejus Lavrovas pareiškė, kad Cheminio ginklo draudimo...
Sportas   Laiškai
“PingPongiuko”akademija kviečia
Oficialus klubo Facebook puslapis>>>...
Cristiano Ronaldo sezoną temdo priekabiavimo skandalas
Cristiano Ronaldo – vienas geriausių planetos futbolininkų. Apie šį portugalą...
Lietuvos rinktinės laukia kroatų išbandymas
  Lietuvos nacionalinė vyrų krepšinio rinktinė tęsia kovą dėl galimybės...
 
Geradarei savanoriai pačiai prireikė pagalbos
Nuo nelaimės nėra apsaugotas niekas. Likimas skaudžiai skriaudžia ir tuos,...
Mulkinanti apklausa “Mes europiečiai””
Šiuo metu – 2019.05.11, 17:30, – portale lrytas.lt  vykdoma apklausa,...
Padėka
PADĖKA Dėkojame visiems vienaip ar kitaip prisidėjusiems ruošiantis pirmajam renginiui...