Kontaktai      Rašykite mums       KK TV       Siūlo darbą       Foto       Prenumerata Lietuviškai По-русски English
turgelis.net
2021 Spalis 25 Pirmadienis
 

Vartant senus laikraščius…

2018-07-16 11:16 | Nuomonių ringas | Komentarų (4)

Anatolijus Lapinskas. Asm. albumo nuotr.

Anatolijus Lapinskas

Įnirtinga pozicijos ir opozicijos kova, dažnai peržengianti kultūringo bendravimo ribas, darosi įprastu mūsų politinio gyvenimo reiškiniu. Mažai kas ieško politinių, ekonominių ar kultūrinių argumentų, svarbu surasti kuo bjauresnį žodį apibūdinant oponentą. Lietuva tuo garsėja jau ne pirmus metus.

Vartydamas senus laikraščius užtikau prieš dešimtmetį vykusios triukšmingos politinės kampanijos prieš Viktorą Uspaskich atspindį – Maskvoje vykusios jo spaudos konferencijos komentarą. Kaip tik ji tapo neva „argumentu“ piešiant Viktoro – Lietuvos priešo portretą.

Vis dėlto, V.Uspaskich nepražuvo ir netgi dukart tapo išrinktas į Europos parlamentą, o praeitą šeštadienį „su trenksmu“ paskelbė sugrįžtantis į didžiąją politiką.

Anaiptol neidealizuodamas šio spalvingo, bet kartu ir gana sunkaus charakterio žmogaus, siūlau pasiskaityti 2007 metų „Lietuvos aide“ paskelbtą Sauliaus Kaziukonio straipsnį „Ką Maskvoje pasakė Viktoras Uspaskich?“ Ar nesurastume alegorijų su šių dienų Lietuvos politikos insinuacijomis?

* * *

„Sunku dabar pasakyti, kas iš Lietuvos politikų ar žiniasklaidininkų pirmasis atsiminė nuo sovietinių laikų jau užmirštą pasakymą, o anais laikais ir nuosprendį: „Jis apšmeižė (apdergė, išdavė) tėvynę“. Sovietmečiu, aišku, dar būdavo patikslinama – „tarybinę tėvynę“. Tie šmeižikai būdavo triukšmingai pasmerkiami, nors jų knygų ar straipsnių mažai kas tuomet regėdavo. Užtekdavo KGB išvados – antitarybinė propaganda ir agitacija.

Ar tik neatsitiko taip ir dabar, kai persekiojimo manijos apsėsti Lietuvos politikai, žurnalistai, visuomenės veikėjai su nauja energija ėmėsi plūsti Viktorą Uspaskich už jo spaudos konferenciją Maskvoje rugsėjo 21 dieną, nors jos nebuvo nei matę ar girdėję.

Iš karto po jos nemaža grupė Seimo narių savo pareiškime ją pavadino „politinio ir teisinio pobūdžio išpuoliu“, prezidentas V.Adamkus pareiškė, kad „V.Uspaskichas tyčiojasi iš valstybės“. Seimo narys A.Kubilius tiesiai šviesiai paskelbė nuosprendį: „V.Uspaskichas apšmeižė Lietuvą“, o jo partijos nariai pagąsdino, kad klausytis to, ką pasako V.Uspaskich, yra tėvynės išdavimas.

Panašių pareiškimų Lietuvos politikų lūpose, žiniasklaidos puslapiuose buvo šimtai. Tačiau niekur niekas net neužsiminė, kuo ir kaip V.Uspaskich dergė Lietuvą, nepateikė bent kokios analizės, ką jis Maskvoje pasakė.

Taigi tauta turėjo tikėti, ką kalbėjo garbūs politikai. Jų nelaimei, už lango jau XXI amžius. Skirtingai nuo sovietmečio laikų, Lietuvoje veikia necenzūruojamas internetas, o keli drąsesni laikraščiai išspausdino konferencijos medžiagą. Taigi V.Uspaskich žodžius vis dėlto įmanoma surasti. Manyčiau, kad ir po trijų mėnesių verta paanalizuoti to „šmeižto“ medžiagą, nes kiekvieną kartą minint jo paties ar jo partijos vardą, tas „šmeižimas“ visuomet primenamas. Tai kas gi buvo pasakyta Maskvoje rugsėjo 21 d., kas ten buvo šmeižikiška ar neteisinga?

* * *

„Lietuvos valdžios viršūnė nebe iš sovietinių, bet iš tautinių tribūnų šaukia apie demokratiją, tačiau iš tikrųjų mindo žmogaus teises. Lietuvos jaunimas masiškai bėga – per dešimt metų iš Lietuvos emigravo pusė milijono jaunų, kvalifikuotų žmonių“.

Tiems, kurie mano, kad šie teiginiai yra šmeižtas, siūlyčiau atsiversti Žmogaus teisių stebėjimo instituto (valdybos pirmininkas Kęstutis Čilinskas) tinklalapį ir susiimti už galvos, pamačius kaip Lietuvoje mindomos žmogaus teisės. Štai instituto 2006 m. ataskaitoje sakoma:

„Trys ketvirtadaliai respondentų, dalyvavusių visuomenės nuomonės apklausoje, pareiškė, jog mano, kad jų teisės buvo pažeistos, tačiau dėl to niekur nesikreipė. 74 proc. jų nesikreipė į valstybės institucijas dėl savo teisių gynimo, nes netikėjo, kad tai padės. Tad nenuostabu, kad išgyvename neregėto masto emigraciją iš Lietuvos. Ji paaiškinama ne vien ekonominiais motyvais, ją taip pat sąlygoja nesugebėjimas užtikrinti žmogaus teises“.

„Daugelis politikų bei valstybės pareigūnų dar turi įsisąmoninti, kad Lietuvos valstybingumas yra grindžiamas pagarba žmogaus teisėms. Ilgainiui jis yra pakertamas nesiimant sąmoningų pastangų kurti ir tobulinti veiksmingą valstybės žmogaus teisių politiką, bei manipuliuojant žmogaus teisėmis, siekiant siaurų politinių tikslų. Pastaraisiais metais susirūpinimu žmogaus teisių apsauga buvo dangstomi politikų siekiai apsiginti nuo kritikos, išvengti teisinės atsakomybės, eliminuoti iš politinės kovos konkurentus“. Stipriau nepasakysi.

Šviežesnės žmogaus teisių pažeidimų naujienos. Gruodžio pradžioje minėtas institutas tradiciškai paskelbė 2007 metų Žmogaus teisių nešlovės lygą. Nešlovės lyga – tai sąrašas politikų, valstybės pareigūnų bei institucijų, kurių veiksmai ar pasisakymai 2007 metais kirtosi su žmogaus teisių principais. Šios iniciatyvos tikslas – atkreipti viešųjų asmenų dėmesį į jų žalingus žmogaus teisėms veiksmus ar pasisakymus.

2007 metų Žmogaus teisių nešlovės lygos nariais pripažinti Vilniaus miesto meras Juozas Imbrasas už tolerancijos ir lygių galimybių principų laužymą; grupė Lietuvos Seimo narių (Rima Baškienė, Irena Degutienė, Etela Karpickienė, Vincė Vaidevutė Margevičienė, Rimantas Jonas Dagys ir Andrius Kubilius) už asmenų diskriminaciją dėl jų socialinės padėties; Policijos departamentas už policijos pareigūnų keliamą grėsmę Lietuvos žmonių saugumui ir gyvybei.

Dabar viešai paklauskime: ar V.Uspaskich Maskvoje pasakyti teiginiai apie Žmogaus teisių pažeidimus Lietuvoje neatitiko tikrovės? Taip išeitų, kad jei apie juos buvo paskelbta Maskvoje – neatitinka, bet jei Vilniuje – atitinka. Keista V.Uspaskich kritikuojančiųjų logika.

„Aš nepasitikiu Lietuvos teisėsauga“

Paradoksas, bet lygiai tą patį pasakė prezidentas V.Adamkus savo metiniame pranešime 2007 m. balandžio 19 d.: „Politikoje ir viešojoje erdvėje vis labiau įsivyrauja teisinis nihilizmas ir nepagarba įstatymams. Vieši kaltinimai korupcija ir kitais nusikaltimais, teisėtumo požiūriu abejotini sprendimai tampa politikos kasdienybe. Kreipiuosi į visų teisėsaugos institucijų vadovus: jūsų pareiga – garantuoti, kad įstatymai galiotų visiems. Teisės normų poveikio neturėtų slopinti net pačios storiausios valdžios institucijų sienos.

Šiame kontekste verta svarstyti ir piliečių galimybių ginti savo teises plėtrą. Deja, šiandien Konstitucijos norma, kad valdžios institucijos tarnauja žmonėms, yra skambi frazė, o ne praktinė valdžios institucijų veiklos nuostata. Čia ir slypi biurokratinio piktnaudžiavimo, teisės aktų ir nustatytų terminų nesilaikymo, formalaus požiūrio į žmonių problemas priežastys. Valstybės institucijos dažnai vadovaujasi savo, bet ne piliečių interesais, todėl pastarieji jaučiasi visiškai priklausomi nuo sudėtingų biurokratinių procedūrų.

Būta ne vieno atvejo, kai už piktnaudžiavimus ir aplaidumą atsako ne sprendimus priėmę asmenys, bet bevardė „sistema“. Taip kaltininkai išvengia atsakomybės, o valstybė ir piliečiai patiria nuostolius. Taip sudaromos idealios sąlygos korupcijai. Ypač didelę grėsmę viešajam interesui kelia sritys, kur korupciniai ryšiai sieja valstybės ir verslo institucijas. Todėl raginu teisėsaugą, Seimą ir Vyriausybę ypač atidžiai stebėti viešųjų pirkimų ir Europos Sąjungos lėšų skirstymo skaidrumą“.

Nuo pavasarį skaityto prezidento pranešimo padėtis Lietuvoje anaiptol nepasikeitė į gera, greičiau atvirkščiai. Užtenka atsiversti kasdienę spaudą ar internetą ir šimtai naujų pavyzdžių patvirtins Prezidento žodžius. Tačiau vėlgi „Quod licet Jovi, non licet bovi“ – kas galima sakyti Prezidentui, negalima sakyti jo valdomos valstybės piliečiui Viktorui Uspaskich…

„Demokratinis ir liberalus lietuvių požiūris gali būti uzurpuotas valdžios klano veiksmais“.

Šviežias dokumentas – apklausa „Kas valdo Lietuvą“ („Veidas“, 2007 12 06) objektyviai atspindi gyventojų požiūrį į šalies valdžią. Net 41 proc. apklaustų Lietuvos didmiesčių gyventojų mano, kad valstybę valdo ne piliečių išrinkta politinė šalies vadovybė, o neskaidrūs klanai ir grupės, 7 proc. respondentų teigia, kad valstybę valdo pilkieji kardinolai, 15 proc. – Seimas ir prezidentas, 12 proc. – ES biurokratai, 14 proc. apklausos dalyvių įsitikinę, kad jokios valdžios šalyje apskritai nėra, klesti anarchizmas, valstybė plaukia pasroviui“.

* * *

Sugrįžtant į šias dienas, priminsiu praeitą savaitę Darbo partijos sąskrydyje pasakytus Viktoro Uspaskich žodžius: „Kviesčiau visus taikai, kaip sutaikyti visas įmanomas jėgas ir pasiųsti visuomenei signalą, kad mes kartu ir nereikia bėgti iš Lietuvos“. Tai žodžiai, į kuriuos nepaisant ar patinka Viktoras ar ne, visoms partijoms ir visiems Lietuvos žmonėms verta įsiklausyti.

Komentarai

 

 

 
 1. Cirkas. O kaip tie žmonės, kurie paviešino V.U. finansines machinacijas ir algas vokeliuose, parodė tikrąją “ikanuomiką”?Tai, tikriausia, nevykėliai, apie kurių teisių pažeidimus neverta ir kalbėti.

  Thumb up 3 Thumb down 0

 2. Komisija tirianti Uspaskicho nusikaltimus:
  1. “Kokiais privačiais interesais Viktoras Uspaskich buvo ir (ar) yra susijęs su
  koncernui „Vikonda“ priklausančiomis įmonėmis?”

  “Komisija daro išvadą, kad Viktoras Uspaskich su koncernu-UAB „Vikonda“ ir jam priklausančiomis įmonėmis susijęs: 1) savo turimomis šių įmonių akcijomis; 2) V. Uspaskicho sutuoktinė turi šių įmonių akcijų ir dirba koncerno-UAB „Vikonda“ komercijos direktore”.

  Šios “naujienos” ir be komisijos pastangų buvo Viktoro Uspaskich deklaracijose…

  Thumb up 3 Thumb down 0

 3. Autorius pacitavo Prezidento V. Adamkaus ir kitų teisingas išvadas ir rekomendacijas šalyje esamoms problemoms pašalinti. Bet pasakyti gražūs ir teisingi žodžiai į dangų nenuskrido. Taigi ir V. Uspchiko kvietimas nenuskris į dangų, o tik yra saves sureikšminimas.

  Thumb up 5 Thumb down 0

 4. Tai gal iš tikrųjų imam kalbėtis kaip kultūringi žmonės, juk kalbasi ir Trumpas su Putinu, kodėl negalėtų Gabrielius su Viktoru?

  Thumb up 3 Thumb down 0 
Video reportažasNerpigiau./lt/produktas/505/nusikaltimas-valstybes-vardu

Aktualu. Komentarai
Tinkama valymo įranga – būtinybė kiekvienam verslui
Aukštos kokybės krosnelės namų jaukumui 1
Foto reportažai Aktualu Naujausias numeris
SOS pagalbos prašymas. Dalinkimės ir prisidėkime, kas galite, simboliškai 
SOS pagalbos prašymas. Dalinkimės ir prisidėkime, kas galite, simboliškai. Dėkojame už gerumą. Šiaulių...

Gydantys fleitos garsai 
Muzika turi gydančios galios. Teigiama, kad klasikinės muzikos klausymas padeda sumažinti suvalgomą maisto...

Pažintis su miceliniu vandeniu – kaip juo naudotis ir ką reikia žinoti? 
Dauguma moterų ieško idealios makiažo kosmetikos. Produktas, kuris nedirgina odos, jos netraukia ir...

Kas yra šaltas asfaltas ir kam jis mums visiems reikalingas? 
Šaltas asfaltas yra puiki priemonė duobėms taisyti asfaltuotose gatvėse ar keliuose, kiemuose ir...

Dilgėlių arbata – tiems, kurie turi mažakraujystę 
Dėl netinkamos mitybos anemija yra gana dažna šiuolaikinio žmogaus palydovė. Nors atrodo, kad...

Pasiruošimas jūsų tobulai kelionei: ką verta žinoti? 
Manote, kad pats laikas atitrūkti nuo kasdienybės ir bent trumpam leistis į nuotykius?...

Anekdotas


Naujovė KK Facebook
Reklama

Politika   Bylos, sukrėtusios Lietuvą
EP narys A. Kubilius: „Nestabilumas Rytų Partnerystės regione tampa nauju jo bruožu“ (2)
Europos Parlamento narys, Euronest Parlamentinės Asamblėjos (PA) pirmininkas Andrius Kubilius,...
Valdžios sektoriaus balansas 2020 metais: 3,5 mlrd. eurų deficitas
Išankstiniais duomenimis, 2020 metų Lietuvos valdžios sektoriaus deficitas sudarė 3,5...
Prezidentas kviečia šalinti kliūtis didelės rizikos grupių skiepijimui (3)
Lietuvos Respublikos Prezidentas Gitanas Nausėda, antradienį nuotoliniu būdu susitikęs su...
 
LAT pritarė apeliacinės instancijos teismo išvadoms dėl Vilniaus universiteto pareigos atlyginti neturtinę ir turtinę žalą Norvegijos kalnuose žuvusios studentės tėvams (6)
Lietuvos Aukščiausiasis Teismas atmetė Vilniaus universiteto kasacinį skundą ir paliko...
Nepramušamas VU „betonas“ – aukšti teisėjai ir prokurorai? (5)
Giedrė Gorienė „Ir mažas akmenukas didelį vežimą išverčia“, – sako...
Kada naikinsime nereikalingus teismus? (5)
Giedrė Gorienė Kada naikinsime aukštesnės instancijos teismus? Kam jie apskritai...
 

Teisėsauga   Verslas, ekonomika
Tikslinamos asmens sulaikymo sąlygos – aiškesni pagrindai ir procedūros (2)
Geriau įgyvendinti asmens teisę apginti savo laisvę, aiškiau reglamentuoti laikinojo...
Prezidentas paskyrė Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus pirmininką (4)
Lietuvos Respublikos Prezidentas Gitanas Nausėda, vadovaudamasis Konstitucija, Teismų įstatymu ir...
Lietuvos advokatūra apie šios dienos sulaikymus: Lietuvoje įsivyrauja „sulaikymo prezumpcija“ (2)
Lietuvos advokatūra, reaguodama į žinomų mūsų šalies asociacijų ir asmenų...
 
„Luminor“ bankas išplatino 300 mln. EUR vertės obligacijų emisiją
„Luminor“ bankas sėkmingai išplatino 300 mln. EUR vertės obligacijų emisiją....
Medicinos bankui – įspėjimas, bauda ir įpareigojimas
Lietuvos bankas praėjusių metų pabaigoje atliko tikslinį planinį UAB Medicinos...
Lietuvos bankas su rinkos dalyviais aptarė pinigų išgryninimo tinklo plėtros projekto pažangą
Lietuvos bankui šiemet birželį inicijavus memorandumo dėl grynųjų pinigų prieinamumo...
Krašto apsauga   Užsienis
Krašto apsaugos viceministras M. Abukevičius: „Kibernetinis saugumas – visų atsakomybė“
Efektyviai užtikrinti ypatingos svarbos informacinių išteklių valdytojų kibernetinį saugumą, stiprinti...
Lietuvos kariuomenei perduoti dar 142 nauji sunkvežimiai „Unimog“
Spalio 21 d. Lietuvos kariuomenei perduoti dar 142 nauji penkių...
R. Karoblis naujuoju kariuomenės vadu siūlo Sausumos pajėgų vadą gen. mjr. V. Rupšį (1)
Krašto apsaugos ministras Raimundas Karoblis naujuoju Lietuvos kariuomenės vadu Prezidentui...
 
Pretendentė į EK pirmininkes sulaukė europarlamentarų reakcijos (1)
Pretendentė į Europos Komisijos (EK) pirmininkės postą Ursula von der...
V.Zelenskis „nokautavo“ P.Porošenką (8)
    Pomaidaninio Ukrainos prezidento Petro Porošenko „puota karo metu“...
Dėl Skripalių apnuodijimo S.Lavrovas pirštu dūrė į NATO: „Tai ne „Novyčiok“, o BZ“ (25)
Rusijos URM ministras Sergejus Lavrovas pareiškė, kad Cheminio ginklo draudimo...
Sportas   Laiškai
“PingPongiuko”akademija kviečia (1)
Oficialus klubo Facebook puslapis>>>...
Cristiano Ronaldo sezoną temdo priekabiavimo skandalas (1)
Cristiano Ronaldo – vienas geriausių planetos futbolininkų. Apie šį portugalą...
Lietuvos rinktinės laukia kroatų išbandymas (1)
  Lietuvos nacionalinė vyrų krepšinio rinktinė tęsia kovą dėl galimybės...
 
Kam tarnauja Šaulių sąjunga (10)
Kaip manote ar visi Šaulių sąjungoje pritaria jūsų sąjungos nariui...
Geradarei savanoriai pačiai prireikė pagalbos (1)
Nuo nelaimės nėra apsaugotas niekas. Likimas skaudžiai skriaudžia ir tuos,...
Mulkinanti apklausa “Mes europiečiai”” (3)
Šiuo metu – 2019.05.11, 17:30, – portale lrytas.lt  vykdoma apklausa,...