Kontaktai      Rašykite mums       KK TV       Siūlo darbą       Foto       Prenumerata Lietuviškai По-русски English
2020 Gegužė 29 Penktadienis
 

Valstybės saugumo simuliakras ne pats baisiausias, bet pats kvailiausias. O pavojingiausias?..

2006-10-17 13:41 | Kultūra | Komentarų (2)

Vidmantė Jasukaitytė

-Ar girdėjai? Drižių suėmė? Dabar jis KPZ…- patyliukais tą vakarą telefonu murmtelėjo pažįstama, ir toliau natūraliu balsu kalbėjo apie kažką kitką, lyg niekur nieko…

Pakvipo kelių dešimtmečių senumo laikais, kai tam tikra informacija tik taip kartais ir galėjai pasikeisti – sumurmėti, prasilenkiant įstaigos koridoriuje, ar kalbėti užšifruotais štampais, kurių reikšmė ir kalbančiajam, ir tiems, kurie klausosi, buvo žinoma ir aiški.

Ir prieš atsisveikindama, lyg tarp kitko, paklausė:

-O kas dabar jam bus?

-Nieko nebus, – pasakiau. – Drižius pasidarys gerą reklamą, saugumas susikūrė sau “kompromatą”, visas reikalas vienaip ar kitaip nuskambės Europoje, o prezidentas užstos „laisvą spaudą“, kuri tik tokia ir gali būti demokratinėje šalyje.

Viskas kaip tik taip ir įvyko. Tik Saugumo departamento vadovo Arvydo Pociaus veidas kalbant per televiziją atrodė kažkaip… Na, sakykim, suvargęs. Saugumiečių veidai paženklinti panašia išraiška – nei tai daug geriantys, nei tai persirūkę, nei tai naktimis kortuojantys… Žinoma, kiekvienas ligšiolinis saugumietis tikriausiai norėtų, kad jo veidas atrodytų pilnas įtampos, vyriškumo, kad jame atsispindėtų kuo intensyviausia proto veikla – jokiu būdu ne kvailumas ir ne pasimetimas, ir kad bejudančių pusrutulių girgždėjimas girdėtųsi einant jau pro Konarskio gėlių turgelį. Supraskit, mūsų darbas – oho! Visos mūsų niekingos pastangėlės išgyventi – juokas prieš tai, ką veikiame mes. O mes tai jau veikiame!.. Nuo mūsų priklauso, kaip su tais “svolačiais” rusais susitvarkyti. Ir apskritai – viskas, ką darome – paslaptis! Ne jums susigaudyti.

Ta prasme saugumo vado veidas po reakcijos į Drižiaus suėmimą atrodė visiškai panašiai. Buvo visiškai aišku, kad jis imituoja nusikalstamos veiklos išaiškinimo modelį pagal nusikalstamos veiklos modelį.

Iš tikrųjų…

Ne mums susigaudyti.

Kaip čia susigaudysi, kad Artūro Paulausko ryšiai – valstybės paslaptis. Viktoro Uspaskich ryšiai – ne paslaptis. Rolando Pakso toks plonytis ryšelis su Borisovu – ne paslaptis. Garsiausio Lietuvos politiko toks storas storas ryšys su “Wiliams International” – ne paslaptis. O Artūro Paulausko – paslaptis… Tikrai nesusigaudysi. Ypač dabar, kai spaudoje nuskambėjo įdomi klasifikacija – Lietuvos valstybės saugumo struktūrose veikia keturios grupės – prorusiški (švelniai tariant, prijaučiantys Rusijos politikai) darbuotojai, proamerikoniški ir dvi grupės – prolietuviškų. Tačiau prolietuviškieji tarpusavyje konfrontuoja, ar nesutaria, ar kaip kitaip tai vadinasi (mūsiškiams įprasta rietis ir kitaip niekada nebus – net saugume)…

Remiantis šiuo suskirstymu galėtų būti pradėta labai svarbi ir reikšminga paskutinių kelių metų vidaus bei užsienio įvykių analizė, tačiau nėra nei tokios analizės užsakovo, nei tokių analitikų. Vietoje to tiek premjeras, tiek Jo Ekscelencija Lietuvos Prezidentas murma, jog, nežiūrint į viską, neverta pradėti “kapoti galvas”. Reiškia, visuomenės bei politikų reakcija į antidemokratinį valstybės Saugumo institucijos žingsnį privertė aukščiausius valstybės asmenis – Prezidentą ir Premjerą – ištarti per televiziją keletą fasadinių frazių, kurios lygiai nieko nereiškia, nes patys jas tariantieji nesuinteresuoti, kad ką nors reikštų. Svarbu tik pasauliui pasirodyti, kad mes “demokratiški”.

“Nu….matj vašu demokratiju, paka takaja na bazare lit ne stoti”, – pasakytų vienas iš bomželių, kuriuos kartais girdžiu diskutuojant politinėmis temomis dešimtame autobuse… Ir nuoširdžiai jam lietuviška mintimi pritarčiau… Nes manau, kad tos keturios VSD kokybinės grupės ir yra tie bendrieji vardikliai, kurie visai neseniai vos nesubendravardiklino A.Kubiliaus su A.Paulausku. Manau, kad tarp kai kurių “kokybių” (taip pavadinkime “prijautimą” prorusiškai, proamerikoniškai ar prokosmonacionalpolitikai) ir aukščiausių valstybės pareigūnų taip pat gali būti bendrieji vardikliai. Gali – kodėl ne? Jei egzistuoja žvalgybų tinklai, egzistuoja ir musės tuose tinkluose. Gali… Štai kodėl “nekertamos galvos”.

Ne, ne p.Pocių dabar turiu mintyje – bendrieji vardikliai tikrai gali būti viena iš priežasčių, kodėl nekertamos galvos ekonominės bei politinės korupcijos hidrai, kurios kūnas mūsų šalyje taip išpampęs, kad dažnai nebesimato ir pačios Lietuvos. Tauta lieka statistais, energetiniais donorais politiniams bei ekonominiams simuliakrams.

Kai tik išgirdau Alvydą Sadecką sakant, kad nereikia jokios komisijos … Pociūno žūties aplinkybėms tirti, iš karto supratau… VSD vado paaiškinimai apie tai, koks Arvydas Pociūnas buvo geras analitikas, bet koks silpnas vadovas dar labiau įtikino: vienos kokybės analitikas buvo paskirtas vadovauti kolektyvui, kur labai stipriai jaustųsi kitos kokybės darbuotojai. O gal dėl to ir buvo paskirtas į tokias aplinkybes, kad teisingoms analizėms būtų galima užbėgti už akių, apie jas sužinoti, “nutekinti” informaciją ir net – sutrukdyti? Trečiasis patvirtinimas, kad taip ir galėjo būti – p.Vytauto Lansbergio iškeltas klausimas, kuris, be abejo, šioje byloje būtų esminis: kodėl toks profesionalus, prityręs darbuotojas buvo tiesiog “ištremtas” iš vietos, kurioje gali saugiai dirbdamas nuveikti daugiausia, į vietą, kuriai pakaktų ne tokio gilaus profesinio profilio. Kas ne kas, o Vytautas Landsbergis tikrai moka užkoduoti atsakymą klausime ir kaip tik jį tokį ir iškelia…

Kokį dabar reikėtų iškelti klausimą, kad būtų aiškus atsakymas, kodėl pagarsinti Artūro Paulausko ryšiai su “Olimpic Casino” tapo tokie svarbūs, kad Drižiaus laikraščio medžiaga įvardinta tiesiog kaip pavojinga valstybės interesams? Ir kodėl šiuos ryšius saugo net slaptosios tarnybos. Pagalvokite. Atsakymas visai čia pat.

O tarp kitko – ką dar jos saugo? Kieno interesus?

Kokie čia bendrieji vardikliai? Žinoma, tuojau atrandama, kad kažkokia partija sumokėjo laikraščiui 2000 litų… O, dar bus “išaiškinta”, kad tai pinigai iš Rusijos. Bus išaiškinta, nė kiek tuo neabejoju. Tik prieš tai siūlyčiau paskelbti, kokia ministerija su kokiu laikraščiu sudaro sutartį, kad laikraštis “teisingai ir operatyviai nušviestų šios žinybos veiklą”. Ir laikraščiai “šviečia”. Beveik visi laikraščiai. Ir geriausiai gyvena tie, kurie sugeba sudaryti kuo daugiau panašių sutarčių su įvairiomis žinybomis bei partijas atstovaujančiomis struktūromis ar privačiais asmenimis (tik kartais spaudos paslaugos vadinamos kitaip). Jokia čia naujiena. Taip kad aiškindami “Laisvo laikraščio” ryšius su Rusija, “sekliai morkos” gali įklimpti dar labiau, ir tikrai gali atsitikti, kad A.Kubiliaus abejonės dėl VSD veiklos bus visai pagrįstos. Ir tada jau tikrai reikės “paaukoti” tą, “kuris storiausiai dainuoja” – atsimenate pasaką apie žvėris, įkritusius į duobę?..

Kad žvėrys jau senokai duobėje, arba kad toje tarnybos duobėje, negalėdami išlipti, besikamuojantys tampa kartais panašūs į primityvius žvėris, aišku. Tai tapo akivaizdu jau nuo “tėvynės išdaviko” Eugenijaus Jonikos suėmimo. Neturėdami nei patirties, nei specialistų, nei – svarbiausia – talentingų darbuotojų iš pašaukimo, VSD vis imituoja ir imituoja visokiausių veikų modelius. Apie vieną noriu jums papasakoti… Apie vieno nusikaltimo prieš valstybę imitacijos modelį… Toks modelis…

Tad atsiprašau, miela bičiule, Giedre Goriene, šio laikraščio redaktore, -pati sakei, kad galiu rašyti, ką noriu. Atsiprašau iš tikro, nes pradėjau šia tema rašyti vis tik ne dėl Drižiaus ir jokiu būdu ne dėl Paulausko. Žinoma, ir ne dėl VSD ar jo vadovo Arvydo Pociaus veido išraiškos. Pradėjau rašyti šį dalyką dėl tavęs.

Žinoma, norėtųsi, kad tai, ką aprašysiu, būtų pagarsinta didžiuliame tiraže. Tavo laikraščio tiražas didėja, žmonės kuo toliau, tuo labiau skaito “Karštą komentarą”, tačiau norėčiau, kad ši tema būtų kuo plačiau komentuojama, nes tik nesuvaidintas viešumas gali bent kiek sulaikyti VSD simuliakro veržimąsi pirmyn, traiškant gyvenimus tokių žmonių, su kuriais šis simuliakras neturi jokio bendro vardiklio – su kuriais nesieja nei prorusiškos ar pramerikoniškos pažiūros, kurie negauna per tarpininkus pinigų iš “Wiljams international”, iš “Olimpic Casino”, ir apskritai – kurių šis simuliakras nesupranta, nes jo girgždantys pusrutuliai skirti ne tam.

Žinau, kad šiame simuliakre verdantys tipeliai yra bobiški blogiausia prasme – pažįstu porą tokių, kurie kas vakarą susitinka ar tai palošti preferansą, ar pokerį, išgerti bokalą, bet svarbiausia – jie susitinka tam, kad patys įtvirtintų save, savo buvimą, kad padidintų savo reikšmę savo pačių, o taip pat ir kitų akyse. Nebeprisimenu, kaip vadinasi psichinė liga, kai žmonės su padidintu aktyvumu ką nors veikia, veikia ir veikia, – jie bizniauja, politikuoja, “kuriasi” pinigus, patys tikėdami ta nerealybe, kurioje dalyvauja. Tačiau viskas – tik sąmonę užgožusios chimeros ir kompleksai.

Tai ir šie jau gana solidaus amžiaus “vyrukai” imituoja įtemptą politinio laivo vairavimą per šėlstančios pasaulio politikos vandenyną. Jiems Lietuvos politikos laivas atrodo didžiulis, kaip nuskendęs Titanikas, o patys sau jie atrodo kaip milžinai, brendantys per Atlantą. Vieni iš jų – buvę saugumiečiai, kiti – tik buvę ar esantys šnipeliai, kiti leidžia suprasti, kad jie irgi… na, jie irgi yra kažkas. Ten yra ir save belaikančiais Amerikos karinės žvalgybos karininkais, kiti – CŽV. Kaip įtariu, keli jų gali turėti ryšį su kokia nors GRU…

Taigi ten visos VSD “paslaptys” transformuojamos pagal kiekvieno proto ir vaizduotės galimybes. Ten ir tu, miela bičiule, užimi labai svarbų vaidmenį. Jie narsto kiekvieną tavo straipsnį, svarsto, kas tavo informacijos šaltiniai, aptarinėja tavo asmeninį gyvenimą… Jie svarsto, ir kokiai žvalgybai tu dirbi. Jau buvai išaiškinta kaip “Mosado” talkintoja. Kaip Baltarusijos, kaip CŽV slapta darbuotoja, kaip GRU… Tie gandai ir nukvėšusių “diedų” paistalai išnešiojami po įvairias institucijas ir, be abejo, dėl savo intensyvumo nusėda ant mūsų VSD smegenėlių. Ir ten prasideda…

Kaip manai, kodėl prasideda? Todėl kad tikriausiai nėra nė vieno korumpuoto pareigūno, kurio nebūtum aprašiusi, o kad šaltinius turi neeilinius, tą kažkada patvirtino ir labai atsakingas respublikinės prokuratūros darbuotojas:“…ką jau turi, tai turi – šaltinius…”Antra vertus, negi aiškinsi kokio Viktoro Uspaskich nuodėmes, kai jis dar Seimo komiteto pirmininkas ar ministras? Šios tarnybos muša tik gulinčius, o valgo – tik padvėsusius….

Kad esi adrenalino fanatikė, kaip kažkas pasakė, tie slaptųjų pasaulio tarnybų vaidintojai neįsivaizduoja, nes adrenalinas jų organizmuose nebesigamina seniai. Jie ir suvokti negali, kiek tau nepašykštėta entuziazmo, kada esi įsitikinusi, ir kaip ištikimai tęsi pradėtą darbą viena, kai apmauna “bendraminčiai”…

Ir prasideda…

Surūdiję, girgždantys lietuviški (vis tik ilgai abejosiu, ar vien lietuviški) saugumiečių pusrutuliai ima kurti planus, kaip tave išaiškinti, sučiupti nusikaltimo vietoje ir sunaikinti kaip „garsiąją“ šnipę Matą Hari. Dar tame entuziazme labai svarbus vienas aspektas: esi labai patraukli ir “šarminga” moteris, ir kai kas iš tų “slaptųjų” turi nepasiteisinusių vilčių.

Taigi jie įdarbina tavo redakcijoje moterį, kuri ateina kaip savotiškas informacijos bagažas bei ryšių pultas. Ji pažįstanti ir tą, ir aną, ir Burokevičių, ir Jarmalavičių… Ji turinti informacijos… Informacija adrenalino fanatikei padaro įspūdį: Burokevičius su Jarmalavičiumi išsivežė kažkokį CK archyvą… CK archyvą? Tai bent! Na dabar tai jau bus padaryta. Artūras Paulauskas niekur nebesidės. Ne tik jis – daugelis bus kaip ant delno. Ką sakysite tada, vyrukai, kai pamatysit save veidrodyje negražius? Reikia su senukais pradėti derybas. Lietuviškoji “seklė morka” pradeda. Pirmiausia ji perduoda informaciją, kad komunistai parodys archyvus ir leis jais naudotis tik po to, kai bus išspausdinti jų straipsniai. Tik tiek? O kodėl ne? Kas gali uždrausti laikraštyje spausdinti įvairias medžiagas, pačias prieštaringiausias, jei tai nėra klastotė ir – ypač – vardan svarbaus tikslo? Taip “Karštame komentare” atsiranda interviu su Juozu Burokevičiumi, paskui – su Rusijos komunistų partijos pirmininko pirmuoju pavaduotoju Eugenijumi Kopyševu, dar vėliau – ir su Juozu Jarmalavičiumi.

Derybos vyksta toliau. Įdarbintoji “seklė morka” “dirba” toliau. Ji pamažu ir apgalvotai trauko ryšius su laikraščio rėmėjais, įnirtingai ima sukti paskalų verpetą, į kurį patenka ir šių eilučių autorė: esą vienas svarbus laikraščiui svarbus asmuo pareikalauja, kad jame niekada nebebūtų Vidmantės Jasukaitytė nė vienos eilutės…

Ačiū, bičiule, kad buvai atvira ir pasakei, kas tas asmuo. Tai mano pažįstamas ir labai gerbiamas žmogus. Susitikau su juo ir pasiklausiau tiesiai šviesiai. Ir sužinojau, kad jis niekada nieko panašaus nemąstė ir nesakė… Taigi valstybės saugumo simuliakro tikslas ir kryptis, kaip jau supratote, buvo aiški – izoliacija. Visapusiška šio laikraščio ir jo redaktorės izoliacija.

Ką gi, “saugumietė” plušėjo toliau. Ji atnešdavo redaktorei tokios “informacijos”, kad reikėjo tik ja pasinaudoti ir laikraštis būtų sukompromituotas iš karto.

Gerai,miela bičiule, kad turėjai tą nepaprastą jausmą, kuris sustabdo nuo neteisingo žingsnio, ir tik įdėmiai pradėjai stebėti bendradarbę.

Ak, Giedre, griuvau iš juoko, kai atėjusi į redakciją radau tave beveik turkiškai sėdinčią ant stalo, atsirėmusią nugara į sieną ir besišypsančią pačiai sau. Galima buvo pagalvoti, kad laimėjai „Aukso puodą“.

-Tu viena? Ilsiesi? Išlošei loteriją ar rimtis prieš audrą? – paklausiau.

-Taip, – atsakei patyliukais, tarsi sakytumei paslaptį, – taip, taip, bus griaustinis. Mano kolegė Maskvoje. Vietoj kaimo kapinių dabar ji braunasi pas Ziuganovą “Karšto komentaro vardu”… Kaip manai, kas ją ten pasiuntė?

Toliau įvykiai riedėjo kaip nuo kalno. Jokių abejonių, tiktai kas dieną po naujieną. Demaskuota seklė morka nebegalėjo toliau dirbti tavo redakcijoje ir išėjo.      

O netrukus vienas saugumietis (?) užkalbino tave ciniškai:

-Nesugebėjome tau pritaikyti modelio… Sakyk, kaip tu perkandai tą mūsų moterį? Kokias klaidas ji padarė?…

Iš tos istorijos liko neatsakytas vienas klausimas – kas gali paskelbti, kiek kainavo mokesčių mokėtojams tie saugumiečių triukai? Su kelionėmis į Maskvą pas kopyševus bei jarmalavičius, su apatiniais rūbeliais, kuriuose gražiai būtų apipavidalinta tai, kuo „makaluojama“ prieš nosį, su nešvariam darbui skirtais.. Vis tik – kiek žmonių sekė vieną žurnalistę , kiek mėnesių, koks už tai buvo atlyginimas, ir apskritai – kiek tai kainavo? Įdomumo dėlei…

Tai ir baigta istorija, kaip VSD tarnyba sekė adrenalino fanatikę ir bandė jai pritaikyti antivalstybinės veikos modelį. Ar bus kitas? Gali būti. Juk reikia parodyti, kad dirbi, reikia ataskaitas rašyti… Reikia simuliuoti valstybės saugumą. Tik kam nuo to saugiau?

Juk yra korumpuotų vyrų ir Seime, ir saugume, be abejo, yra. Sprendžiame iš to, kad neišaiškintas nė vienas tikro nusikaltimo prieš valstybę iniciatorius ir organizatorius. Taigi tie korumpuoti vyrai ir norėtų “pasodinti” tave, miela bičiule, vietoj savęs. Ar gali jiems tai pavykti?

Kažkodėl nebemanau. Vis tik kažkas žymiai pasikeitė mūsų valstybėje – tiesiog per kelias savaites. Tik premjerui, kada jis kalba apie skaidrumą, reikėtų kalbėti tvirčiau ir pačiam tuo labiau tikėti. Ir užuot pareiškus, kad už laisvo žurnalisto suėmimą neverta giljotinuoti Arvydo Pociaus, reikėtų pradėti mąstyti apie naują įstatymą. Įstatymo esmė tokia: kiekvienas pilietis gali sužinoti visą slapčiausią informaciją, surinktą apie save, ir laikydamas ją neatitinkančia tiesos, turi teisę kreiptis į teismą ir įrodyti, jog ši informacija – melaginga.

Tada VSD nebegalėtų piktnaudžiauti ir simuliuoti savo funkcijų, nebegalėtų būti naudojama politinių ar kitokių jėgų prieš rinkimus ar norint patekti į bet kokį postą, reikalaujant kompromituojančios medžiagos apie įvairius asmenis. Tada atsivertų kelias į atsakingus postus padoriems ir kompetentingiems asmenims, apie kuriuos šiandien tiesos neatitinkanti slapta medžiaga yra surinkta tokiais būdais, kaip tai buvo daroma su Giedre Goriene.

Jūsų Ekselencija, ponas Prezidente, žinau, kad visi leidiniai, kur esate minimas,turėtų būti padėti Jums kas rytą ant stalo su pažymėtomis Jus liečiančiomis vietomis. Jei Jūsų patarėjai tą daro sąžiningai, prašau, atkreipkite dėmesį į ką tik pasiūlytą svarbaus Įstatymo idėją. Jūs gi turite įstatymo inicijavimo teisę. Tada nebebus daugelio nesusipratimų ir, esu tikra, jog daugeliui šiandien užvertos durys atsivers.

Šiandien palanku tai padaryti. Galų gale atsirado keli žmonės vyriausybėje, kurie neatrodo tokie tamsūs ir buki, kad jiems nerūpėtų tikresnės vertybės, negu dominuojančios iki šiol. Jūs, tiek daug kalbantis apie vertybes, nebūsite vienas.

Šiandien tas laikas, kai kyla pagrįstas klausimas, – negi tikrai iki šiol buvusi era liks istorinėje atmintyje kaip juodžiausios korupcijos, neišaiškintų žmogžudysčių, neteisingų teismų laikotarpiu? Kaip nesinorėtų… Juk visi esame susieti kelio į Nepriklausomybę.      

 

2006 m. rugsėjo 15-29 d.

Komentarai

 

 

 
 1. VIEŠAS LAIŠKAS LR PREZIDENTEI DALIAI GRYBAUSKAITEI

  LR Prezidente, Dalia Grybauskaite, aš kreipiausi į jus net tris kartus su skundais, kuriuose pateikiau labai daug irodymų, jog prieš mane ir mano mažamečius vaikus buvo organizuotas valstybinis teroras kurį organizavo IŠKRYPĖLIS – ŽUDIKAS ALGIRDAS KATKUS .
  1. Jums buvo pateikti irodymai jog buvo organizuoti trys pasikėsinimai nužudyti mane, 1999, 2003, 2008m. (prokurorai viską bando nuslėpti)
  2. Aš jums pateikiau irodymus, jog buvo naudojamas savivaldybės socialinis būstas, kad organizuoti terorui prieš mane ir mano mažamečius vaikus, kurį vykdė neteisėtai, savivaldybės socialiniame būste specialiai apgyvendintas provokatorius GRIGORIJ ULEVIČ. Kuris nekartą buvo sumušęs mane ir nėščią , antros grupės invalidę R. Androsovą. (šis iškrypėlis net prostitucija užsiiminėjo, prokurorai viską bando nuslėpti).
  3. Jums buvo pateikti irodymai, jog aš kreipiausi nekartą į LRGP , kad būčiau iškviestas liūdytoju saugumiečio V. POCIŪNO nužudymo byloje kurią LRGP nekartą bandė nutraukti. Po šių kreipimusi buvo organizuotas užpuolimas ir pasikėsinimas nužudyti. Įra pakankamai irodymų, jog V. POCIŪNO nužudymas buvo organizuotas aukščiausiame lygyje, ir šio nusikaltimo bendrininkai įra prokurorai bei teisėjai.
  4. Jums buvo pateikti irodymai, jog mano vaikų motina R. ANDROSOVA kartu su vaiko teisių kontroliere R. VALANČIENE ir buvusia LRS vaiko teisių kontrolierė R. ŠALAŠAVIČIŪTE vykdė nusikaltimus prieš mano mažamečius vaikus. Visi šie nusikaltimai buvo nuslėpti su Vilniaus m. 1 apylinkės teismo teisėjos R. KASIMOVIENĖS pagalba.
  5. Jums buvo pateikti irodymai jog po paskutino skundo į LRP kanceliariją , su kurio aš kreipiausi į JUS , kad būtų pradėti tyrimai , dėl nusikalstamų veikų prieš mane ir mano mažamečius vaikus, buvo organizuoti 3 plėšimai, 7 užpuolimai, tyčiojimaisi iš vaikų, buvo pateikti irodymai jog G. BERTULIS specialiai ivykdė autoivykį, partrenkė moterį, vos nesuvažinėjo vaikų, ir po šio autoįvykio grasino susidorojimu, man kaip liūdininkui, buvo bandoma 2 kartus suklastoti man baudžiamą bylą, pasodinti mane ir nužudyti. Visus šiuos nusikaltimus ivykdė G. BERTULIS kartu su žudike ANIA CHOMIAKOVA.
  6. LR PREZIDENTE; Aš pateikiau LRGP visų šių nusikaltimų įrodymus, pateikiau audio irašus kuriuose žudikė ANIA CHOMIAKOVA prisipažino jog nužudymas buvo organizuotas, prokuratūrai buvo pateikti audio irašai jog A. CHOMIAKOVA organizavo kartu su G. BERTULIU dar 2 pakartotinius pasikėsinimus nužudyti, bet jokie tyrimai neatlikti, ir viską bandoma nuslėpti.
  LR PREZIDENTE, KAIP DABAR PAAIŠKINSITE VISUOMENEI SAVO NUSIKALSTAMĄ NEVEILUMĄ ? O GAL BANDYSITE PASITEISINTI SAVO PATARĖJŲ NEKOMPETENCIJA ?
  GAL VISUS ŠIUOS FAKTUS NORĖTŲ PAKOMENTUOTI EX PREZIDENTAS VALDAS ADAMKUS, KURIAM BUVO PATEIKTI VISŲ ŠIŲ NUSIKALTIMŲ IRODYMAI, O GAL PONIA ADAMKIENĖ NORĖTŲ PAKOMENTUOTI VIEŠAI NUSIKALTIMUS PRIEŠ VAIKUS ?
  LR PREZIDENTE;
  Kodėl jūs neišėjote pažiūrėti D. Kedžio motinai į akis, kai ji kreipėsi į jus pagalbos, kurios sūnus dabar nužudytas. O gal norite pažiūrėti jo dukrai į akis, kurią dabar bandoma grąžinti ją pardavinėjusiai motinai, ir kuri neteisėtai saugoma už mokesčių mokėtojų lėšas. O gal jūs norite pažiūrėti į akis vaikam iš Pikeliškių vaikų namų, iš kurių buvo tyčiojimasi, ir vienas iš jų liko invalidu. Gal norite pažiūrėti L. Pociūnienei į akis, kurios vyras buvo nužudytas. O gal jūs norite pažiūrėti į akis mano trims vaikams iš kurių buvo tyčiojimasi ir grasinama susidorojimu, ir kurie pažysta vienas kitą tik iš nuotraukų ?
  LR PREZIDENTE, KODĖL GI JŪS NEATSAKĖTE Į VIEŠĄ LAIŠKĄ, SU KURIUO Į JUS KREIPĖSI „ LAISVO LAIKRAŠČIO“ REDAKTORIUS A. DRYŽIUS ?
  KOKS JŪSŲ RYŠYS SU PEDOFILŲ TINKLU ?
  Tai, kodėl gi jūs nepapasakojote Lietuvos žmonėm prieš rinkimus kaip pardavėte „Lietuvos Kurą“ už 1 Litą PEDOFILUI, žydui M. KLABINUI kuris suklastojo dokumentus, ir kuriam išmokėjote 18 milijonų litų. O vėliau valstybei reikėjo padengti dar 50 milijonų litų nuostolių. Šis iškrypėlis 1967 m. Kaune buvo nuteistas už našlaitės, nepilnametės išžaginimą , o vėliau pabėgo iš Lietuvos, kuriam vėliau EX Prezidentas A. Brazauskas suteikė LR pilietybę už nuopelnus Lietuvai.
  LR PREZIDENTE, AŠ JAU KREIPIAUSI Į VISUS 750 EUROPARLAMENTARUS SU PAGALBOS PRAŠYMU, IR SU PETICIJA Į EUROPARLAMENTĄ . MANO PETICIJAI SUTEIKTAS NUMERIS, ŠIUO METU JAU SIUNČIAMI NUSIKALTIMŲ ĮRODYMAI. NEPAVYKS NUSLĖPTI TIKROSIOS PADĖTIES LIETUVOJE, KUR PEDOFILAI ORGANIZUOJA NUŽUDYMUS , O PROKURORAI JUOS BANDO NUSLĖPTI.
  PREZIDENTE, KREIPIUOSI I JUS, KAD PAVESTUMĖTE ATITINKAMOM INSTITUCIJOM ATLIKTI TYRIMUS ;
  1. DĖL ALGIRDO KATKAUS VEIKLOS, KURIS ORGANIZAVO PROKURORO BIRŠTONO, SAUGUMIEČIO POCIŪNO NUŽUDYMUS, TERORĄ PRIEŠ MANO MAŽAMEČIUS VAIKUS, BEI 4 PASIKĖSINIMUS NUŽUDYTI MANE.
  2. DĖL EX LR GENERALINIO PROKURORO A. VALANTINO, (kurį jūs paskyrėte teisėju) BEI JO PAVADUOTOJŲ NUSIKALSTAMOS VEIKLOS , KURIE IRA AUKŠČIAU IŠVARDINTŲ NUSIKALTIMŲ BENDRININKAI.
  3. DĖL LR SEIMO VAIKO TEISIŲ KONTROLIERĖS RIMANTĖS ŠALAŠAVIČIŪTĖS NUSIKALSTAMOS VEIKLOS, KURI SLĖPĖ NUSIKALTIMUS PRIEŠ MANO VAIKUS, BEI ORGANIZAVO MANO DUKROS VIRGOS LUKOŠEVIČIŪTĖS GROBIMĄ, KURIĄ BUVO BANDOMA PARDUOTI . VISUS ŠIUOS NUSIKALTIMUS PRIEŠ MANO VAIKUS BANDOMA NUSLĖPTI SU KORUMPUOTOS 1 APYLINKĖS TEISMO TEISĖJOS, RENATOS KASIMOVIENĖS PAGALBA.
  4. DĖL VILNIAUS APYGARDOS VYRIAUSIOJO PROKURORO R. JANCEVIČIAUS NUSIKALSTAMOS VEIKLOS, KURIS 1997 m. BANDĖ SUKLASTOTI BAUDŽIAMĄ BYLA, A. KATKAUS NURODYMU, KURIĄ TYRĖ NUŽUDYTAS 2003m. PROKURORAS T. BIRŠTONAS (dėl išprievartavimo, turto prievartavimo, ir pornografijos platinimo). ŠI BYLA DINGO , O PROKURORAS R. JANCEVIČIUS NETEISĖTAI BUVO PAAUKŠTINTAS PAREIGOSE, TAPO VILNIAUS APYGARDOS VYR. PROKURORU.
  5. DĖL VILNIAUS m. 1 APYLINKĖS TEISMO TEISĖJOS D. MICKEVIČIENĖS, IR APYGARDOS TEISMO TEISĖJŲ D. P. ZALECKIENĖS, A. KARTANIENĖS, IR L. ŽUKAUSKO NUSIKALSTAMŲ VEIKSMŲ, KURIE KLASTOJO IR SLĖPĖ IRODYMUS BAUDŽIAMOJE BYLOJE Nr. 1A-35/2009. KAD IŠSUKTI ŽUDIKES NUO ATSAKOMYBĖS.

  el.pastas, vl55755@gmail.com
  tel, 867704339

  VLADAS LUKOŠEVIČIUS.

  Thumb up 0 Thumb down 0

 2. SIS LAISKAS ISSIUNTINETAS I VISAS UZSIENIO SALIU ATSTOVYBES.
  As Vladas Lukosevicius, kreipiuosi i visas uzsienio atstovybes su pagalbos prasymu. Pries mane ir mano vaikus jau 10 metu vykdomas valstybinis teroras, kuri organizavo ALGIRDAS KATKUS, buves LRS nacionalinio saugumo ir ginibos komiteto pirmininkas. Jo nurodimu buvo organizuoti 3 pasikesinimai nuzuditi mane, 1999m., 2003m., ir 2008m. (po visu siu pasikesinimu buvai operuotas). Pries mano 3 mazamecius vaikus buvo organizuoti nusikaltimai, jiems nekarta buvo grasinama susidorojimu. Del visu siu nusikaltimu as nekarta kreipiausi i LRGP, i LRS zmogaus teisiu komiteta, i LRS vaiko teisiu kontroliere, kreipiausi ir i LR seimo narius, bet jokiu priemoniu nebuvo imtasi. As kreipiausi i LR Prezidenta V. Adamku su pareiskimu, kuriame isvardinau aukstu valstybes pareigunu nusikaltimus ir pateikiau irodymus, bet tyrimai nebuvo atlikti. Su panasiu skundu as kreipiausi ir i LR Prezidente D. Grybauskaite, bet tyrimai nepradeti. AS SAVO SKUNDUOSE ISVARDINAU AUKSTU VALSTYBES PAREIGUNU NUSIKALTIMUS, UZ KURIUOS JIE BUVO PAAUKSTINTI PAREIGOSE, JEI TAI SMEISTAS JIE TUREJO PILNA TEISE KREIPTIS I TEISMA, BET NE VIENAS NESIKREIPE, TIK BUVO ORGANIZUOTI UZPUOLIMAI.
  Neseniai Lietuvoje nuskambejes pedofilijos skandalas, kai D. Kedis negalejo apginti 4 metuku prievartaujamo vaiko, tai maza dalis nusikaltimu kuriuos nebaudziamai vygdo iskrypeliai, sadistai Lietuvoje . Lietuvoje as kreipiausi i visus laikrascius ir televizijas, man buvo pazadeta, kad paviesins mano pateiktus faktus su visais irodymais, bet viskas buvo uzciaupta. Tik po visu kreipimusi pasikartodavo uzpuolimai, kuriuos prokurorai uzciaupdavo. As kreipiausi, kad buciau iskviestas liudininku saugumiecio Paciuno nuzudymo byloje, kuris buvo ismestas per langa Breste, po sio kreipimosi buvau uzpultas su peiliu, as suspejau prisidengti su ranka nuo peilio, po operacijos nevaldau 4 kaires rankos pirstu. Prokurorai tai traktavo kaip nedideli chuliganizma. As turiu surinkes daug irodymu apie 3 teiseju nusikaltimus, su siais irodymais kreipiausi i LRGP, bet tyrimus atsisake atlikti. Jei imanoma, isplatinti sia medziaga demokratinese salyse busiu dekingas, gal tik po to Lietuvoje kas nors pasikeis. AS KREIPIUOSI I VISAS UZSIENIO SALIU ATSTOVYBES SU PAGALBOS PRASYMU, NES MAN IR MANO 3 MAZAMECIAM VAIKAM GRESIA RIMTAS PAVOJUS. VLADAS LUKOSEVICIUS. Vilnius. Tel. 867704339.

  Thumb up 0 Thumb down 0 
https://komentaras.lt/pingpongiukoakademija-kviecia
Video reportažasNerpigiau./lt/produktas/505/nusikaltimas-valstybes-vardu

Aktualu. Komentarai
Naujus COVID-19 gydymo metodus siekiantis atskleisti tyrimas bus atliekamas ir Lietuvoje 5
Naujuoju MRU Tarybos pirmininku išrinktas prof. dr. Egidijus Jarašiūnas 4
Foto reportažai Aktualu Naujausias numeris
Berta Čaikauskaitė. Politikų pažadai karantino eteryje – apšilimas prieš rinkimus? (1)
Sena kaip pasaulis taisyklė byloja, jog komunikacija prieš rinkimus – tai vienas stipriausių...

Batutas – grožiui, sveikatai ir gerai savijautai 
Nors daugelis tėvelių vaikus skatina kasdien kuo daugiau laiko praleisti lauke, tačiau patys...

Kaip neprašauti perkant mikrobangų krosnelę? 
Jeigu svarstote apie mikrobangų krosnelės įsigijimą – svarbu, kad žinotumėte keletą svarbių dalykų....

E. Kručinskienei – daugiavaikės motinos klausimai (4)
Socialiniame tinkle „Facebook“ didelio susidomėjimo sulaukė neįgalų vaiką auginusios moters atviras laiškas E....

Norite visada būti žvalūs ir sumažinti įvairių ligų tikimybę? Štai ko jums reikia 
Visus žmones vienija vienas bendras vardiklis – norime būti žvalūs, energingi ir nesirgti,...

D. Jastramskis išleido monografiją apie žiniasklaidos politiką Lietuvoje (3)
VU Komunikacijos fakulteto ir Tarptautinių santykių ir politikos mokslų instituto docentas Deimantas Jastramskis,...

Anekdotas


Naujovė KK Facebook
Reklama

Politika   Bylos, sukrėtusios Lietuvą
Konservatoriai parengė emocinės sveikatos gerinimo planą (1)
„Lietuvoje jau beveik du mėnesius trunkant karantinui kyla reali grėsmė,...
S. Skvernelis: Startuoja ypač greito įgyvendinimo pagalbos priemonė mažoms įmonėms (4)
Smulkiajam verslui – gera žinia: startuoja ypač greito įgyvendinimo pagalbos...
Klaipėdos miesto konservatorių lyderiu išrinktas buvęs kariuomenės vadas A. Pocius (6)
Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų (TS-LKD) partijos Klaipėdos skyriaus nariai vakar...
 
Atsargiai – praktika Vilniaus universitete gali baigtis mirtimi! [Prokuratūrai VU „mantija“ svarbiau nei jaunos merginos žūties aplinkybių ištyrimas?] (9)
Giedrė Gorienė Turbūt nei vieni tėvai, išleisdami savo atžalą studijuoti...
Prokurorams „skauda“ tik jų postai – paprastų žmonių skundams ir ašaroms jie akli ir kurti (3)
Pastaruoju metu tarsi grybai po lietaus žiniasklaidoje pasipylė prokurorų nusiskundimai:...
Ar Europos Taryba žino, kokias kandidatūras į Europos prokuroro postą jai siunčia Lietuvos Vyriausybė? (3)
Vyriausybė savo posėdyje patvirtino tris Lietuvos deleguojamus kandidatus į Europos...
 

Teisėsauga   Verslas, ekonomika
Jungtinėje Karalystėje sulaikytas metus ieškotas Kamuolinių grupuotės narys
2020 m. balandžio 29 d. Jungtinėje Karalystėje sulaikytas Kamuolių ginkluoto...
Asmuo dėl jo pašto dėžutėje rastų psichotropinių medžiagų lieka išteisintas
Lietuvos apeliacinis teismas paliko galioti apygardos teismo išteisinamąjį nuosprendį G. N.,...
STT vadovui – nemalonūs Seimo narių klausimai: nuo ryšių su kadriniu KGB darbuotoju iki į azartinius lošimus įnikusio STT agento (1)
    Šiandien, vadovaujantis Lietuvos Respublikos Seimo statuto 209 straipsnio 1 dalimi, Specialiųjų...
 
Darbo kalendoriai: koks turėtų puošti Jūsų stalą?
Nors dažniausiai darbo kalendoriais rūpinamės artėjant naujiems metams, tačiau kartais...
Paklodės priežiūra pagal audinį: valome teisingai
Geras miegas – būtinas kiekvieno žmogaus fiziologinis poreikis, kuris gali...
Miegamojo baldai: kokius rinktis, kur pirkti? (1)
Akivaizdu, kad neišsimiegoję būname piktesni, prasčiau sekasi susidoroti su dienos...
Krašto apsauga   Užsienis
R. Karoblis naujuoju kariuomenės vadu siūlo Sausumos pajėgų vadą gen. mjr. V. Rupšį
Krašto apsaugos ministras Raimundas Karoblis naujuoju Lietuvos kariuomenės vadu Prezidentui...
Kazlų Rūdos poligone treniravosi Lietuvos kariuomenės ir JAV karinės oro pajėgos
Kovo 20 d. Lietuvos kariuomenės Brigados generolo Kazio Veverskio poligone...
Naujo Lietuvos kariuomenės laivo pirkimas bus skelbiamas balandį
Lietuvos kariuomenė planuoja įsigyti naują laivą teršalų likvidavo ir gelbėjimo...
 
Pretendentė į EK pirmininkes sulaukė europarlamentarų reakcijos
Pretendentė į Europos Komisijos (EK) pirmininkės postą Ursula von der...
V.Zelenskis „nokautavo“ P.Porošenką (7)
    Pomaidaninio Ukrainos prezidento Petro Porošenko „puota karo metu“...
Dėl Skripalių apnuodijimo S.Lavrovas pirštu dūrė į NATO: „Tai ne „Novyčiok“, o BZ“ (24)
Rusijos URM ministras Sergejus Lavrovas pareiškė, kad Cheminio ginklo draudimo...
Sportas   Laiškai
“PingPongiuko”akademija kviečia
Oficialus klubo Facebook puslapis>>>...
Cristiano Ronaldo sezoną temdo priekabiavimo skandalas
Cristiano Ronaldo – vienas geriausių planetos futbolininkų. Apie šį portugalą...
Lietuvos rinktinės laukia kroatų išbandymas
  Lietuvos nacionalinė vyrų krepšinio rinktinė tęsia kovą dėl galimybės...
 
Kam tarnauja Šaulių sąjunga (7)
Kaip manote ar visi Šaulių sąjungoje pritaria jūsų sąjungos nariui...
Geradarei savanoriai pačiai prireikė pagalbos
Nuo nelaimės nėra apsaugotas niekas. Likimas skaudžiai skriaudžia ir tuos,...
Mulkinanti apklausa “Mes europiečiai”” (1)
Šiuo metu – 2019.05.11, 17:30, – portale lrytas.lt  vykdoma apklausa,...