Kontaktai      Rašykite mums       KK TV       Siūlo darbą       Foto       Prenumerata Lietuviškai По-русски English
2019 Vasaris 20 Trečiadienis
 

Valdžia mumis piktnaudžiauja mums slapčia to trokštant

2012-02-07 17:09 | Aktualu | Komentarų (76)

Aurimas Guoga.  Nuotr. autoriaus


Aurimas Guoga

Ką darytumėte, jei prasidėtų karas? Manau, kad dauguma žmonių instinktyviai rinktųsi bėgti neatsigręždami. Taip elgėsi dauguma žmonių per įvairiausius karus.

Tačiau tai klaidinga taktika. Visuose karuose didžiausias pavojus būti nužudytam – likti civiliu. Visuose karuose civilių žūsta nepalyginamai daugiau nei kareivių. Nes tada, kai aplink siautėja nevaldomas smurtas, tavęs niekas negina. Grupė, kuri gal ir galėtų tave apginti, užimta kai kuo svarbesniu. Ji suglaudusi gretas, kad apsaugotų visų pirma savo karius. Jie paprastai negali ginti civilių, nes turi kitokių, strategiškai svarbesnių užduočių.

Net jei priešas ir laimi karą, geriau būti pralaimėjusios armijos kariu, o ne eiliniu pralaimėjusios visuomenės nariu. Paprastai nugalėtojas kilniai pasiūlo malonę už ginklų sudėjimą. Visuomet gali šia galimybe pasinaudoti. Atiduodi ginklus – ir būsi saugus. Blogiausiu atveju kelis metus praleisi kalėjime, tačiau iš ten vis tiek paleis. Kita vertus, jei tavo pusė pralaimėjo, vis tiek visa šalis bus tapusi savotišku kalėjimu. O jei laimės tavo kariuomenė? Tapsi įtakinga persona pokarinėje visuomenėje. Visiems galėsi rodyti savo medalius ir būti „lygesnis už kitus“. O jei nekovojai apskritai, būsi tik masių dalis. Atsiprašau, kad politiškai nekorektiškai išsireikščiau, tačiau taip yra. Jei nori būti reikšmingas, turi nespjauti į kovą.

Tad kodėl toks paplitęs požiūris, kad į politiką verčiau nesivelti, nes blogai baigsis? Pažvelkime atidžiau ir pamatysime, kad yra kaip tik priešingai – blogai baigiasi tiems, kurie pasirenka pratūnoti nuošalėje. Į politiką „įsivėlusių“ nemažai, tačiau rimtai dėl to nukentėjusių – vienetai. O kiek nukentėjusių iš tų, kurie vengė kovoti už savo teises? Ogi praktiškai visi. Valdžia juos ciniškai apvaginėja, o jie tik gniaužo rankas ir gailiai virkauja. Šioje vietoje mus paveda savisaugos instinktas. Jis sukelia baimę įsitraukti, piešia mums visokius baisius vaizdinius, kaip dėl to pražūsi. Tačiau esu sutikęs nemažai žmonių, kurie anksčiau aktyviai dalyvavo politikoje ir vėliau pasitraukė. Nė vienas iš jų nepasakė, kad pasitraukė dėl to, kad buvo sutraiškyti. Visi minėjo tik nuovargį – pavargau kovoti, nes nieko konstruktyvaus nesugebėjau pasiekti.

Tačiau tai jau visai kita problema. Nežinoti kaip pasiekti savo tikslų – tai dar visai nereiškia, kad jų pasiekti neįmanoma. Jei V.Havelas sugebėjo nugalėti sovietinį režimą Čekijoje ir iš kalėjimo iškart persikėlė į prezidento rūmus, tai nugalėti iš esmės įmanoma. Kad tai sudėtinga padaryti – nemaž nesiginčiju. Tačiau kad įmanoma – prašau, ir jūs su manim nesiginčykite. Visais laikais ir visuose šalyse sekdavosi tiems, kurie išmano. Kai būsime sukaupę pakankamai išminties, patirties ir įdirbio, rezultatas ateis lengvai. Tačiau juk lietuviui dažnai kur kas labiau prie širdies virkauti nei mokytis ir stengtis! Tas jau rodo mūsų, kaip asmenybių, nebrandą. Arba, jei norite, nacionalinę nebrandą.

Paplitęs toks argumentas: nestosiu skersai kelio valdžiažmogiams, nes kaipmat sudoros! Įdomus argumentas. Kasdien gauname daugybę patvirtinimų, kad jie tokius nesikišančius ir doroja. Vargšas žmogelis kenčia jų piktnaudžiavimus, išnaudojimą kiekvieną mielą dieną. Kaip tada gali sakyti, kad nesikišdamas būsi saugus? Kaip tik priešingai! Nesikiši – lėtai iščiulps ir išmes.

Besipriešinančių piliečių valdžia aiškiai prisibijo. Kadangi oficialiai demokratija, tai ir laužyti jiems rankų ar pūdyti už grotų kažkaip nedera. Ir jau tuo labiau nesiryš, jei į kovą už visuomenės teises stos daugiau žmonių.

Šiuo metu valdžios klanai ginasi – jiems užvis svarbiausia suslėpti galus pedofilijos, V.Pociūno, Š.Paberalio, VEKS ir daugybėje kitų nusikalstamais dvelktelėjusių istorijų. Kiekvienas, kuris daiktus vadina savo vardais, kelia valdžiai didžiulę baimę. Jie labai stengiasi, kad tik piliečiai grįžtų į kreivų veidrodžių karalystę ir leistų jiems ir toliau nebaudžiamai jais piktnaudžiauti.

Vyksta karas. Iš vienos pusės – valdžia, daranti nusikaltimus ir juos dangstanti idant išvengtų atsakomybės. Iš kitos pusės – visuomenė, kurios sąskaita tie nusikaltimai ir daromi.

O dabar svarbiausia. Štai jums vergo testas. Atlikite jį ir sužinosite, ar esate šiuolaikinis vergas.

A variantas – jumis piktnaudžiauja, tačiau esate tik nukentėjęs.

B variantas – esate vergas, nes jumis piktnaudžiauja su faktiniu jūsų pritarimu.

A variantas – susidūręs su blogiu iškart imatės pasipriešinimo veiksmų. Manote, kad priešintis blogiui – jūsų žmogiškoji pareiga. Darote tai, galima sakyti, iš sportinio intereso. Tikite, kad kitaip elgtis žmogui stačiai nedera. Nuolatos mintyse ieškote galimybių, kaip atgauti laisvę.

B variantas – susidūręs su piktnaudžiavimais inkščiate ir nieko nesiimate. Kai piktnaudžiautojas nemato ir negirdi, dejuojate, kaip viskas blogai ir neteisinga. Skendite neurozėje: žinote tik kaip blogai, tačiau apie tai, kaip viskas turėtų būti, juo labiau kaip to pasiekti, net nemėginate pagalvoti. Taip įkalinate savo nelaisvėje psichologiškai, nes apie laisvę neleidžiate sau net pasvajoti.

Esame tai, apie ką dažniausiai galvojame. Tikri vergai yra tie, kurie ir mintyse nesvajoja apie laisvę, palaidojo viltį iš vergovės ištrūkti, siekia sau minimalaus komforto nelaisvės sąlygomis. Jie tik apsimeta, kad norėtų būti laisvi. Nenorėtų. Jie iš tiesų norėtų, kad šeimininkas suteiktų jiems daugiau privilegijų. Pažvelkite į tikro vergo veiksmus (o ne kalbas) ir įsitikinsite, kad jis visai nesiekia išsilaisvinti.

Deja, tačiau baisi tiesa yra ta, kad dabartiniai piktnaudžiautojai valdžioje didžiąją visuomenės dalį tenkina. Jei rimtai netenkintų, kodėl nieko nedaro, kad būtų kitaip? Juk, jei įkištų ranką į ugnį, kaipmat ją pradėtų judinti. Aišku, jie sako: „Nieko tu jiems nepadarysi…“. Netiesa! Nepadarysi tik, jei nieko nedarysi. Žlugo tokia tironija kaip Sovietų Sąjunga, tai jau tuo labiau galime atsikratyti keleto uzurpatorių savo valstybėlėje. Tačiau neatsikratome, pasikartosiu, dėl vergiškų paskatų. Vergas turi slaptų motyvų neatsikratyti savo išnaudotojo, nes jo svajonė – ne apie laisvę, o apie „gerą“ išnaudotoją!

Tobulas vergas elgiasi kaip elgiasi krabai. Krabai, jei sumesi juos į kibirą, kiekvienas atskirai galėtų be jokio vargo iš jo išlipti. Tačiau kai krabai sumesti į krūvą, jie trukdo vienas kitam iš kibiro išsiropšti. Vienas lipa – kiti traukia entuziastą žemyn. Ir visuomet nutempia atgal. Todėl jei kibire yra bent trys krabai, galima nesijaudinti ir kibiro neuždengti sunkiu dangčiu. Krabai tik tuo ir teužsiims, kad neleistų „kolegoms“ ištrūkti. Tai ir yra tikro, tobulo vergo esmė.

Telieka pasitikrinti, kiek visuomenė iš tiesų nori būti laisva, ir kiek stengiasi, kad nebūtų išlaisvinta. Tai padaryti nesunku. Paimkite bet kurį išsilaisvinimo šauklį ir pažiūrėkite, ką apie jį mano ir kalba visuomenė. Pasibaisėjęs atradau, kad toks asmuo daugeliui atrodo priešas! Jį dergia, tarsi būtų visuomenei kenksmingas. „Vienas portalas paskelbė Rusijos žmogaus teisių gynėjo S.Kovaliovo straipsnį „Protokolas tapo svarbiausia Vakarų vertybe“. Atrodytų, tik imk ir pritark. Juk S.Kovaliovas pas mus nei „kolūkius sugriovė“, nei „gamyklas išdraskė“, o ir apkritai kai jis kritikuoja Vakarus – tai juk blevyzgotojai juk nelaiko savęs vakariečiais, ar ne? Tačiau jei paskaitysite šio straipsnio komentarus – kone vieni dergimai.

Daug kas nuvertina portalo komentatorius. Sako, kad tai nedidelė, nereikšminga marginalinė grupelė, kurie nemoka žmoniškai mąstyti. Tai visuotinis, labai pavojingas paklydimas. Žinia, tikruosius žmogaus motyvus išduoda jo veiksmai. Tai, kaip komentatoriai blevyzgoja – eilinis pilietis taip elgiasi. Elgiasi taip, tarsi kovotojai už visuomenės teises būtų išgamos, kurių verčiau nepažinoti. Taigi blevyzgos komentaruose iš tiesų yra ne kas kita, o mūsų statistinio gyventojo elgesio atspindys.

Gyvename visuomenėje, kurioje stiprus užslėptas troškimas būti išnaudojamiems ir prievartaujamiems. Tai pasireiškia mūsų panieka šviesuoliams, disidentams ir apskritai perspektyvioms idėjoms. Kiekvienas atskirai tai neigs, tačiau visi sutartinai smukdys tą, kuris ropščiasi iš bejėgiškumo kloakos. Vietoj to, visi kovoja dėl privilegijų – po keliasdešimt papildomų litukų iš valdžios malonės. Štai toks ir yra tikrasis mūsų visuomenės veidas.

Buvome ir esame valdžiažmogių užvaldyti, nes to slapčia norėjome. O jei pradėtume su tuo nebesitaikstyti, tai jų valdžios svertai bemat subyrėtų.

Aišku, bet kada galime pasirinkti ir nebūti tobulais vergais. Čia jau kiekvienas priima savo asmeninį sprendimą. Laikas jau sau priminti, kad žmogus sukurtas gyventi tiesoje, ir kad nieko nėra šventesnio už tiesą!

Komentarai

 

 

 
 1. Keista kad nieks neprisimena Krylovo pasakecios [ODNAZDY LIEBEDI RAK I SCIUKA SOBRALISIA IGRATI KVARTET POSTAVILI MARTYSKU RAKOM NASILUJUT NO TOLKA N E T]stai jums ir atsakymas,Lietuva buvo nepriklausoma tik iki tol kol prasidejo 3 PASAULINIS KARAS DEL EUROPOS PASIDALINIMO,tai EU sajungos sukurimo ir LIETUVOS istojimo i sia gedinga sajunga,o toliau jau LIETUVOS nera,tik kieno tai riebiu uzpakaliniu daliu buciavimas,

  Thumb up 0 Thumb down 0

 2. o už ką dabar turėtu kariauti lietuvis, jog teisėsauga jau sunaikino savoką ,,lietuva valstybė”.

  Thumb up 0 Thumb down 0

 3. pasaulis, jog vergai, panaikinus vergiją, ilgus dešimtmečius, nesugebėjo prisitaikyti prie laisvės, o vergvaldžiai dar tuo ir naudojasi.

  Thumb up 0 Thumb down 0

 4. Kai vokiečiai užpuolė Belgiją ,Karalius buvo tualete ir šiko .Gavęs tokią žimią jis savo šikimo misiją pratesė,ištardamas ,karas ,tai karas,ką padarysi. Dauguma Lietuvių tą patį darytų ,kaip ir Karalius ,nekreiptų dėmesio ,blogiau jau nebus kaip dabar ,o kišti galvą dėl kažkokios naudos kitiems ,nėra durnių.

  Thumb up 0 Thumb down 0

  • kubiliaus politika. Aš šiku ir netrukdykit man su kažkokios tai lietuvos ekonomika.

   Thumb up 0 Thumb down 0

   • premjeras ne tik šikti, bet retkarčiais ir premjero darbą dirbti, o ne kolbas laboratorijoje skalauti.

    Thumb up 0 Thumb down 0

 5. matot mielieji, kad paskutiniais laikais pasaulis eis vis blogyn ir blogyn. Taip rašo Dievo Žodis Biblija. Juk visiems turėtų būti aišku (o aišku, tik krikščionims), kad pasaulis yra piktojo valdomas, o žmonės (netikintys) yra jo įkaitai. Tai ko iš jų ir norėti. Be gyvo tikėjimo Dievu ir Jo Sūnaus auka ant kryžiaus nei vienas žmogus iš savęs negali daryti gero be naudos sau. Jei atsiranda tokių altruistų, tai jie tik tam tikram laikui. Taip kad kažko gero tikėtis Lietuvoje, kaip ir visame žūstančiame pasulyje nėra ko. Žinoma, žmonės turi priešintis neteisybei ir susitelkę net gali kuriam laikui ir tvarką įvesti savo šalyje, bet tik kuriam laikui, nes globalus blogis neleis ilgai trukti teisybei vienoje kokioje nors pasaulio dalyje. Globalus blogis siekia vieningos pasaulio valdžios ir visų žmonių valdymo. Bet išeitis yra : kiekvienam asmeniškai atgailauti už savo nuodėmes ir atsiversti, kad siela būtų išgelbėta Viešpaties atėjimo dieną, kuri jau visai čia pat.

  Thumb up 0 Thumb down 0

  • tai didžiausis nusikaltimas prieš žmoniją, prisiminkite kryžiaus karus, raganų ir mokslininkų deginimą ant laužų, o žemė vis dėl to kol kas sukasi,kad ir kaip beparšatinėtum bibliją.

   Thumb up 0 Thumb down 0

   • arba dievas pasakė dangaus kūnams eikite ir sukitės, ne , jis pasakė, kad žemė yra plokščia, blyno formos, o dabar bažnyčia priversta paneigti pati savo, atseit, dievo teiginius, o gal dievas buvo dar nesimokes pradinėje mokykloje.

    Thumb up 0 Thumb down 0

  • drumsti žmonėms protus su visokiais viešpačiais, lygtai mažai problemų būtu ir be jų.

   Thumb up 0 Thumb down 0

 6. gal jūs ir esate vienas iš šauklių esamoje vietoje, o dėl ” vergų ” tai sukurtas mitas , nežinau kieno. Esame labai drąsi tauta :),” užkariaujame ” Europą :), kur čia jau “vergai” :). Kitas dalykas yra teisingumas, tik Konstitucijoje tai yra ! Kas paneigs tai ? Klausimas gal yra kitame rakurse problemos – ar esame vykdytojai SAVO PRIIMTO VALSTYBĖS PAGRINDINIO ĮSTATYMO KONSTITUCIJOS ar esame ją paneigę ? Pamąstykim pradžiai be emocijų apie tai, perskaitykime ją vėl — savo demokratijos garantą ir atsakykime sau ar SUPRANTAME PATYS JĄ :) .

  Thumb up 0 Thumb down 0

  • užgrobė mano žėmę, tai aš privalau dar ir atlyginti jo išlaidas už teismų bei notarų papirkimus. Čia jūsų nuomone yra teisingumas?

   Thumb up 0 Thumb down 0

 7. Kodėl ištrynėt komentarą, kuriame teigta, kad Aurimas Izraeyje baigė specialią mokyklą? – jis pats gyrėsi savo studijomis ir to neslepia. Atvirkšiai, atvirai propaguoja judaizmą savo pasisakymais Žinių radijo laidose ir tt – kaip ten viskas gerai, teisingai ir tt, nepamirštamas lyg tarp kitko pastebėti, kokie mes Lietuvoje dundukų dundukai. Tai ko jūs tuomet bijote, ištrindami komentarus? O mes paklauskim Aurimo, kam mums, anot jo prievartaujamiems prisitaikėliams tas judaizmas, kam mums ta svetima ideologija ir kultūra, kam mums tie pinigai, kurie “padaromi” nieko nepadarant, o tik slapčiomis ar atvirai pasisavinant žmonių pinigus ir tt. – kad galėtų dar didesniais dundukais vadinti? Lietuviams nepriimtini “dievo išrinktosios tautos” daromi bizniai, kai tarp 10 stipriausių pasaulio milijardierių nei vieno gamybininko, sukuriančio kokį nors produktą, nėra, kaip nėra ir inžinerinį išsilavinimą turinčių – kažkokie vadybininkai, ekonomistai, finansininkai, bankinikai ir pan. Lietuviai darbšti tauta ir dauguma žmonių Lietuvoje yra darbštus, savo darbu ir tikėjimu kuriame savus turtus. O ką sukūrė Aurimas? Iš kur tas jo milijonas ar keli milijonai? Kad vertėjavimo firmą turi? – bet ten milijonai neuždirbami. Kad paskaitėles apie zydiska biznį paskaito? – iš to taip pat milijonų neuždirbsi, nors patikliems žmonėms kišenės yra palengvinamos. Nors Aurimas savo straipsneliuose ir pasisakymuose ir teisingų minčių pažeria, tačiau tarp tos tiesos subtyliai įterpia mums svetimą pasaulėžiūrą, svetimą doros ir tikėjimo supratimą tipo “apgauk artimą savo, kol jis tavęs neapgavo” ir pan. – ir tai yra žymiai blogiau, nes daug žmonių to nepastebi ir tokiu būdu pasėta suktybės sėkla jose ima bujoti.

  Thumb up 0 Thumb down 0

  • Bravo.Jūsų komentare išsakyta visa esmė.Jūs išoperavote Aurimo nuodų liaukas.

   Thumb up 0 Thumb down 0

   • Tad belieka tikėtis, kad Aurimo išoperuotos nuodų liaukos pilnai išnyks, o vietoj jų pas Aurimą rasis bitutės geluonis, kuris, prireikus stipriai kritiškai gelia, o kai gerai – renka medų

    Thumb up 0 Thumb down 0

  • Viskas yra priešingai nei jus komentatoriai šnekate.
   Jus nevarykite ant žmogaus, o labiau pasidomėkite tuo, ką Aurimas nurodo. Nustokitr gyventi savo tiesomis.

   Thumb up 0 Thumb down 0

 8. Nenusišnekėk. Visos valdžios, taip pat ir dabartinė dirba ne tautos ir valstybės labui, o kapitalo bei globalistų ir iškrypėlių armijos naudai…

  Thumb up 0 Thumb down 0

  • tai tiesa, vlisos valdžios, tiek gedimino, tiek vytauto, tiek dabartinė, dirba tuo pačiu principu, mulkink tautą.

   Thumb up 0 Thumb down 0

 9. Deja, ponas staipsnio autorius rašo apie tai, ko šiais laikais jau nebėra. Taip buvo seniau, bet ne dabar. Dabar karas kitoks ir civilis ar kariškis nieko nereiškia. Svarbu turėti ginklą ir mokėti gintis pačiam.

  Thumb up 0 Thumb down 0

 10. TAUTOS ir VALSTYBES naudai.O tai labai nepatinka klanams,lobistams ,valstybes vagims ir kt.parazitams.TAUTA ir PREZIDENTE pakol kas vienas valstybes kumstis.O tokie Guogos klanu samdytiniai dar bando islaikyti savo IMPERIJA,kuria sau nebaudziamai susikure Brazausko laikais….vsio po zakonam… viskas priklauso mums ir o kas liko nuo musu durneliai paliekame JUMS!!!Paskolas ir valstybes skolas:)!!!!!!

  Thumb up 0 Thumb down 0

 11. Su vidiniu savo priesu:) TAUTOS rankose labai galingas ginklas TIESA o priesai pasislepe uz kreivu langu apsivilke juodas mantijas puola su iskraipytais savo naudai irodymais ir istatymais. Tik…TAUTOS yra zymiai daugiau ir TAUTOS ginklas galingesnis tikrasis TEISINGUMAS!!!

  Thumb up 0 Thumb down 0

 12. Visada pritariu Aurimo pozicijai. Man gaila tų atsargių kaimiečių, kurie vis žvalgosi į tolį ir laukia kada valdžia keisis, kad galėtų pasikeisti kepurę. Pvz. jei rusai ateina, tai budionovka, jei hitleris tai…

  Thumb up 0 Thumb down 0

 13. Žmogus gali būti laisvas ir kalėjime.Svarbiausia – vidinė laisvė.Тайны Мирового Порядка – ч.1: Всевидящее Око Pažiūrėjęs visas serijas supran-
  tu kur jieškoti laisvės.

  Thumb up 0 Thumb down 0

 14. uz straipsni.Parasykite dazniau! O del savisaugos instinkto…Paskaitykite alfa lt Vytauto Matuleviciaus straipsni “Maza salis dideles paslaptys”‘.Tik viesumas gali mus isgelbeti,o Lietuvos zmones pades!

  Thumb up 0 Thumb down 0

 15. Kas dėl komentarų internete, Aurimai, nejaugi tu nežinai, kad tuos pačius komentarus rašo VSD samdyti žmonės? Arba tiesiog Rusijos tarnybų nusamdyti žmonės.

  Thumb up 0 Thumb down 0

  • išaiškinti rusijos samdinius ir yra ikurta VSD, o ji užsiėminėja naikindama peofilijos pėdsakus.

   Thumb up 0 Thumb down 0

 16. Saunuolis,straipsnis puikus ir teisingas ir toliau taip skleiskit zmonems tiesa,o ne mela kaip daro kai kurie zurnalistai,

  Thumb up 0 Thumb down 0

  • vergu būti buvo daug lengviau, nes buvo tik vienas vergvaldys, o ką daryti dabar, kai net lietuva ir savo istatymų be briuselio palaiminimo nebegali sukurpti.

   Thumb up 0 Thumb down 0

 17. Šaunuolis Aurimai, taip ir toliau! Man asmeniškai galbūt nieko naujo ir nepasakėt, kadangi nuolatos skaitau jūsų naujienlaiškį bei straipsnius :)

  Thumb up 0 Thumb down 0

  • Aš irgi. Džiaugiuosi, kad tarp mūsų atsiranda vis daugiau bendraminčių. :)
   Tik dėka šviesių žmonių, kurių yra mažuma, pasaulis dar egzistuoja. Ir taip matyt sumastė pats Visagalis :)

   Thumb up 0 Thumb down 0 
Video reportažas


Nerpigiau.lt

Nerpigiau./lt/produktas/505/nusikaltimas-valstybes-vardu

Aktualu. Komentarai
Gydytoja nė karto nesinaudojo sezoninėmis vakcinomis 2
Teisingumo ministras atleido Klaipėdos antstolę 1
Foto reportažai Aktualu Naujausias numeris
Premjeras: Tikiu Lietuva ir kviečiu visus švęsti mūsų Tėvynės gimtadienį! (12)
Ministras Pirmininkas Saulius Skvernelis sveikina Lietuvos žmones su Valstybės atkūrimo diena.  „Sveikinu jus...

Prezidentė: Švęskime Vasario 16-ąją, kaip išsivadavimo ir laisvės šventę! (14)
Brangieji, atkurtoji mūsų valstybė skaičiuoja naują šimtmetį savo ilgaamžėje istorijoje. Švęskime Vasario 16-ąją,...

Sovietų kariuomenės nusikaltimai Lietuvoje: prieš ir po okupacijos (1)
Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras internetinėje svetainėje www.kgbveikla.lt baigė publikuoti dokumentus apie nusikalstamą...

Rusijai gresia vadinamojo S. Magnitskio akto Europos variantas (13)
EP Užsienio reikalų komitete pirmadienį apie 17.30 val. Lietuvos laiku bus svarstoma rezoliucija...

Mirė žinomas disidentas Petras Cidzikas (16)
Sausio 21-ą, paryčiais, mirė žinomas disidentas ir visuomenininkas, pogrindžio spaudos platintojas, politinių bado...

In memoriam. Mirė lietuvybės puoselėtojas Tomas Vaisieta    (2)
Trečiadienį, 2018 m. lapkričio 21 d., paryčiais mirė žymus, ilgametis Lietuvos naciobnalinio dramos...

Anekdotas


Naujovė KK Facebook
Reklama

Politika   Bylos, sukrėtusios Lietuvą
R.Šalaševičiūtė: Teismo psichiatrijos ekspertų problemos, iškeltos konferencijoje, turėtų tapti pagrindu įstatymų pakeitimams
Vasario 8 d. Lietuvos Respublikos Seime vyko Socialinių reikalų ir...
Ką atsakyti M. Puidokui? (41)
Kvietimas dr. Mindaugui Puidokui kandidatuoti į Lietuvos prezidento postą Lietuvai...
R. Morkūnaitė-Mikulėnienė: „Premjeras dirbtinai kelia konfliktus ir skatina aplinkos sektoriaus stagnaciją“   (1)
Seimo Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų (TS-LKD) frakcijos seniūno pavaduotoja Radvilė...
 
Teismas vėl atmetė „MG Baltic“ reikalavimą atlyginti 13 mln. Eur tariamą žalą (7)
Lietuvos apeliacinis teismas dar kartą atmetė ieškovės UAB „MG Baltic...
Rusijos žurnalistas A.Nevzorovas nufilmavo Medininkų žudynes? (281)
Kas iš tiesų įvyko 1991-ųjų metų liepos 31 d. naktį...
Aukščiausias teismas abejonių dėl įrodymų Medininkų byloje neišsklaidė (38)
Nors Aukščiausiasis teismas vasario 28 d. ir paliko galioti Apeliacinio...
 

Teisėsauga   Verslas, ekonomika
Interneto paslaugų teikėjai savo sąskaita privalės blokuoti prieigą prie interneto svetainės linkomanija.net
Lietuvos apeliacinio teismo teisėjų kolegija, apeliacine tvarka išnagrinėjusi ieškovės asociacijos...
Vilniaus rajono kelyje – tragiška nelaimė. Žuvusiųjų artimiesiems – Prezidentės užuojauta (7)
10.36 val. Vilniaus r., Melkio k., kelyje Pikeliškės – Maišiagala. 35 km.,...
Alytaus policija įspėja: mūsų mieste nėra vietos „mirties pardavėjams“
Rugsėjo 6-oji nerami buvo Ulonų seniūnaitijos gyventojams, čia Alytaus apskrities...
 
Kaip verslas atrakino naują požiūrį į biuro baldus
Jeigu išgirstate žodį „biuras“ turbūt įsivaizduojate sublokuotas arba į kabinetus...
Išmaniosios skaitmeninės televizijos galimybės Lietuvoje (1)
Skaitmeninė, savo funkcionalumu bei kanalų gausa, nerungė ilgai karaliavusią analoginę. Žinoma,...
„Huawei“ pristato stilingą „Mate 10 lite“ (1)
Nuo šiol bus dar paprasčiau pasidaryti tobulą asmenukę ar pagauti...
Krašto apsauga   Užsienis
Išaugo šauktinių pasitenkinimas tarnybos sąlygomis kariuomenėje
Auga šauktinių pasitenkinimas tarnybos sąlygomis. Lyginant su 2016 m., 2018...
Tarptautinėse pratybose „Rapid Trident 2018“ Ukrainoje Lietuvos kariai dalijosi patirtimi, kaip geriau taikyti NATO standartus (2)
Rugsėjo 14 d. Ukrainos Lvovo srityje, Yavoriv poligone baigėsi didžiausios...
Kroatija tęs dalyvavimą Lietuvoje dislokuojamame NATO batalione
„Lietuva dėkoja Kroatijai už sprendimą vėl atsiųsti savo karius į...
 
Dėl Skripalių apnuodijimo S.Lavrovas pirštu dūrė į NATO: „Tai ne „Novyčiok“, o BZ“ (20)
Rusijos URM ministras Sergejus Lavrovas pareiškė, kad Cheminio ginklo draudimo...
Sirijoje – raketų smūgis, JT ST atmetė Rusijos parengtą rezoliuciją (26)
Naktį iš penktadienio į šeštadienį JAV, Prancūzijos ir Didžiosios Britanijos...
Baltarusija raginama stabdyti Astravo atominės elektrinės statybą (2)
Birželio 27 d. Europos Tarybos Parlamentinė Asamblėja (ETPA) plenarinės sesijos...
Sportas   Laiškai
Lietuvos rinktinės laukia kroatų išbandymas
  Lietuvos nacionalinė vyrų krepšinio rinktinė tęsia kovą dėl galimybės...
Fiodr Černych perėjo į Maskvos „Dinamo“ (1)
Paskutinę perkėlimų dieną Maskvos „Dinamo“ paviliojo Lietuvos futbolo rinktinės kapitoną...
Prezidentė pasveikino plaukikus R. Meilutytę ir D. Rapšį su Europos čempionato aukso ir bronzos medaliais
Lietuvos Respublikos Prezidentė Dalia Grybauskaitė pasveikino Danijoje vykstančiame Europos plaukimo...
 
Padėka
PADĖKA Dėkojame visiems vienaip ar kitaip prisidėjusiems ruošiantis pirmajam renginiui...
Netektis advokato Arūno Marcinkevičiaus šeimoje (7)
Advokato Arūno Marcinkevičiaus šeimoje – netektis: lapkričio 1 d. po...
Kaip „Vašingtono agentai“ pavirto „žaliais žmogeliukais“ [Propagandos demaskavimas] (78)
Metalo ir medienos darbuotojų profesinė sąjunga nuoširdžiai dėkoja spaudos atstovams,...