Kontaktai      Rašykite mums       KK TV       Siūlo darbą       Foto       Prenumerata Lietuviškai По-русски English
turgelis.net
2022 Birželis 29 Trečiadienis
 

Vaikai ir angelai nemeluoja

2012-01-27 15:54 | Kultūra | Komentarų (653)

Nepriklausomybės akto signatarė, rašytoja Vidmantė Jasukaitytė


Vidmantė Jasukaitytė

Antstolio dokumento kopiją gavau naktį prieš dvyliktą ir, prisipažinsiu, užmigti buvo sunku. Stebiuosi „speckomentatorių“ nužmogėjimu, interpretuojant vaiko žodžius. Net už pinigus, net už labai gerus pinigus retas išdrįstų taip „išvartyti“ mergaitės globėjos veiksmus, nes tokia interpretacija yra tiesiog šventvagiška. Nuo seno žmonės vengė lažintis ar prisiekinėti vaikų gyvybėmis, motinos mirtimi… Lygiai taip pat nuo seno, pagal giliai pasąmonėje nusėdusį tabu dėsnį, negalima būdavo tyčiotis ar apkalbėti nėščią moterį, pajuokti žmogų su aiškiais neįgalumo požymiais… Amžių išmintis, matyt, jau buvo patvirtinusi taisyklę: „kaip šauksi – taip atsišauks“, arba „ nekask duobės kitam – pats įkrisi“…

Man teko pažinoti mažą kūdikėlį su didele negalia – jo protas ir vidaus organai vystėsi, o kaulai augo per daug lėtai. Kūnelis nuo pusiaujo beveik neaugo… Tėvai augino vaikelį negalvodami jo atiduoti į kokią nors specialią įstaigą, kad šeimai būtų lengviau, – jie tikėjo, kad šis vaikelis jiems – išbandymas, užduotis, atsiųstas „iš aukščiau“, jie norėjo būti sąžiningi prieš tą „iš aukščiau“. Atsimenu, kaip kentėdavo motina, kai vaikelis, augant plaučiams, imdavo dusti… “Kur tokios nelaimės priežastis?” – nesiliovė galvojusi motina. Ir kartą ją pasiekė žinia iš nelabai gilios jos giminės praeities – ji išgirdo, kad prosenelis ar proprosenelis kadaise buvęs vaitas, dvaro prievaizdas, ir lazda labai sužalojęs vienam baudžiauninkui dubenį… Žmogus ir mirė, daug metų nesikeldamas iš patalo…

Skaitytojas tikriausiai suprato analogiją.

Kažkas turėjo atlyginti skausmo skolą. Kažkas, visai nekaltas, turėjo pripildyti nuosavos kančios dubenį už aną, tolimo protėvio išpiltą ant svetimo gyvenimo. Paslaptingi likimų ryšiai ir priežasties-pasekmės dėsnio apraiškos šioje realybėje. Kaip bebūtų, vėl atsigręžiu į mūsų nuosavą, iš gelmių einančią išmintį: DIEVO GIRNOS MALA SMULKIAI. Ir ne veltui mes prašome atleidimo už tai, kad „nusidėjome mintimis, žodžiais, darbais ir apsileidimais“. Ir kai tyčiojamės šiandiena iš globėjos, kuri, matydama, kad į daugybę šiurpinančių šios bylos faktorių yra neatsižvelgiama, visais būdais nori pateikti neginčijamus įrodymus, kad, mergaitę grąžinus motinai, jos laukia pražūtis, mes taip pat prisidedame prie jos prievartavimo, kankinimo, pasmerkimo. Ir mūsų nuodėmė ne ką mažesnė už paties prievartautojo ar motinos tvirkintojos.

Niekas negali aiškiau paliudyti apie sistemingą kūdikio fizinį ir dvasinį luošinimą, nei pati mergaitė. Ir tik piktybiškai siekiant pakeisti normalią jos sąmonės būseną nenatūraliu įsikišimu, galima dar paistyti apie kokį nors psichologinį tyrimą ar „ištyrimą“ kokioje nors įstaigoje arba kokiame nors raidos centre. Mergaitės liudijimas yra nenuginčijamas, jis atliktas Įstatymo numatyta tvarka, jį patvirtino asmuo, kuris turi juridinę teisę ir galią tą daryti. Ir tik stebėtis galima, kaip žmonės savo veiksmais ir žodžiais komentaruose leidžia sau taip tyčiotis iš vienos didžiausių gal viso šimtmečio dramų Lietuvoje, atvirai stodami iškrypimo, nužmogėjimo ir atviro satanizmo pusėn. Nes – ar įsivaizduojate realiai, kas slepiasi už vieno vaiko sakinio apie savo pusseserę: „Dar kišdavo jai į burną pimpalą… dar būdavo ją pririšę…“ Reiškia – klykianti vyresnė mergaitė stengdavosi ištrūkti iš priverstinės grupinės sekso orgijos, kuri vykdavo ne tik stebint motinoms, bet ir siekiant patenkinti klientus, padedančioms surišti, kad dvikojai gyvuliai nepatirtų didesnių nepatogumų?

Ar įsivaizduojate, ką palaikote?! Ir dar manote, kad tie komentarai taip ir praeis? Atsikvošėkite ir darykite ką nors, kad jus ir jūsų ainius aplenktų nelaimė, kurios jūs patys taip aktyviai šaukiatės gal būt per savo kvailumą, mažatikystę ir dvasinį tamsumą.

Tačiau pagrindinis šio straipsnio pretekstas yra, vis tik, ne išsigimusi teisėtvarka ir net ne parsidavęs, amoralus teisėjas. Ir net ne „grupė draugų“, kuriuos sieja žemiausia moralė ir tolerancija seksualiniams iškrypimams bei sadizmui, arba pragertos smegenys, kurios bet kokia kaina trokšta kompensuoti realią vyrišką impotenciją. Ir net ne oligarchai, šaltai stebintys šį žiaurų žaidimą, laukdami momento, kada galima bus plėsti savo valdžią ar įtakos sferas, pasinaudojant pačiais pragariškiausiais metodais – kankinamų svetimų vaikų ašaromis. Šio straipsnio tikslas yra kai ką įvardyti.

O įvardyti noriu vieno iš dviejų Pasaulį kuriančių principų – Moteriškojo – išsigimimą mūsų vargšėje našlaitėje Tėvynėje. Nes argi ne našlaitė lieka šalis, kur nebėra net užuominos Pasaulio Motinos moralės, kuri ir yra ne kas kita, kaip saugios evoliucijos garantas?… Vyrai vis ieško, rizikuoja, šuoliuoja atradimų keliais ir ties kiekvienu atradimu palieka ženklą – tai jau atrasta. Tada ateina moterys ir kiekviena jų atradimą patikrina kiekvienu savo egzistencijos milimetru, paaukodamos kartais net savo likimą, kad įrodytų, jog šis atradimas nepuošia pasaulio, netarnauja jo tvarkai ir gėriui, ir saugumui. Šis amžius atvėrė moterims kelius į savirealizaciją, jos gali atsirasti ir save išreikšti pačiose valdymo struktūrų viršūnėse, tačiau didysis Ego, išreikšdamas save realybėje per neharmoningą žmogų, tampa garbėtroška, egoizmu, ir perauga į nuolatinį naudos ar puikybės troškimą, ir moteris, užuot buvusi šiek tiek motina visiems, tampa monstru, geležinio, šėtoniško, iškreipto proto, kuris jau niekada nebeveikia panardintas į sielą, trubadūre. Aš tokį pražūtingą moteriškumą vadinu „tarybinės moters sindromu“. (Esu apie tai rašiusi į KK straipsnyje „Simuliakrai bijo moterų, o „tarybinės moterys“ renka žagarus“, ir ten apžvelgusi tokio „moteriškumo“ ypatybes).

Tai, kad mergaitės kankinimų toliau siekia ir antisocialų teismo sprendimą imasi vykdyti išimtinai moterys, laikau didele katastrofa mūsų visuomenės kultūroje. Tai tarsi sprogimas, tarsi išrausta duobė mūsų pasaulėjautoje, kur tebeturi savo garbingą vietą darželiai prie namų, dekoruoti gėlių vazonai, rankdarbiais, tebeskambančios liaudies dainos, pilnos deminutyvų „seserėle“, „motinėle“, tėvužėli“, „bernužėli“, „broluži“… Kur pasaulėjauta spindi pirmapradėmis spalvomis, o užuojauta, gailestis, žmogiškumas, pasiryžimas gelbėti ir saugoti skriaudžiamą ir silpnesnį tebeturi daugybę veidų tiek tautos kūryboje, tiek paprasčiausiuose žmonių santykiuose. Tiek, kad jų nepajėgė išnuodyti tarybinės moters su mėlynu kostiumėliu, juodomis laivutėmis, cigarete rankoje ir valdišku, įsakmiu kalbos tonu geležinis štampas, tiek metų negailestingai ženklinęs mūsų vargšes motinas, atimdamas dalį motinystės ir moteriškumo.

Šių dienų teisėtvarkos moterys beveik visiškai atitinka „tarybinės moters“ stereotipą. Jos, kurių funkcija išsaugoti ir nuolat tobulinti mūsų gyvenime grožį, tampa geležiniais paukščiais, kapojančiais ir lesančiais ir taip iškankintų mergaičių likimus, nes už prigimtines priedermes joms svarbiau sutapti su valdžia ir būti valdžios atstovėmis, jokiu būdu nesuabejojant, ar ta valdžia teisėta, ar ji teisi, ar apskritai ji nėra nusikalstama. Svarbiausia – valdžia…

Štai „didvyrės“, kurios šioje situacijoje ryškiausiai atspindi mano aprašytą moterų tipą – moterų su neharmoninga kairio ir dešinio pusrutulio, pirmos ir antros signalų iš aplinkos priėmimo sistemų pusiausvyra. Tai taikau ne vien šioms ponioms – tiesiog mūsų tėvynėje labai apverktinos universalaus moteriškojo principo reiškimosi formos, labai jau jos apribotos, deformuotos, iškreiptos.

Štai – Panevėžio apygardos teismo teisėjų kolegija, kurios sudėtis – Danguolė Smetonienė, Birutė Valiulienė ir Ramunė Čeknienė, sausio 26 d. netenkino N.Venckienės atskirojo prašymo sustabdyti mergaitės skubų perdavimą motinai – prašymą atmetė kaip nepagrįstą.Jos teigė, kad kad N.Venckienė nepateikė jokių neginčijamų teiginių, kad būtų pagrindas kolegijai taikyti laikinąją apsaugos priemonę – vykdymo sustabdymo.Teismui pateiktas antstolio faktinių aplinkybių konstatavias – tuščia vieta,nors jį sudaro jau visiems žinomi mergaitės liudijimai, iš kurių akivaizdžiai ryškėja niekur neaptartos aplinkybės ir faktai, kad orgijos būdavo grupinės, kad mergačių tvirkinime dalyvaudavo jų motinos, panaudodamos psichologinę (gąsdinimų) ir fizinę (surišimas) prievartą. Tai aiškiai praplečia nusikaltimo pobūdžio spektrą, ir to nematyti galima tik tyčia.

O štai kitos moterys:

Vaiko teisių apsaugos kontrolierė Edita Žiobienė – “teismo sprendimą reikia vykdyti”.

Seimo pirmininkė Irena Degutienė – “teismo sprendimą reikia vykdyti humaniškai”.

Kauno miesto vaiko teisių apsaugos tarnybos vedėja B.Daugėlienė – “jau keturias naktis nemiegu, galvoju, kaip mergaitę perduoti Stankūnaitei”, “Neringa, išeikit su mergaite į parduotuvę”.

Kauno rajono vaiko teisių apsaugos tarnybos vedėja I.Dabašinskienė…

Psichologės -jų pavardės autorei nežinomos, tačiau lengva nustatyti – labai jau “savitais” metodais “bendravo” su mergaite. Įtariama, kad buvo taikoma hipnozė- dėl pakitusio mergaitės elgesio po “seanso” reikėjo kreiptis į medikus… juo labiau, kaip teko girdėti, viena jų skaito apie hipnozę paskaitas.

Antstolė Sonata Vaicekauskienė – kuri kreipėsi į V.Kondratjevo teismą dėl prievartinio mergaitės paėmimo iš globėjos…

Žinia, visi visatos dėsniai žemėje reiškiasi per žmogų. Jei žmogus neturi dvasinės švaros, jei jo kultūros horizontai vos persirita per penkių pojūčių valdžią, jei gyvenimo tikslas – “šilta vieta”, kuri garantuoja bent šiokį tokį priėjimą prie lovelio, toks žmogus neturi moralinės teisės dirbti postuose, nuo kurių priklauso visos šalies ar bent jau didelės visuomenės dalies lūkesčiai. Tačiau kaip taisyklė, tokie žmonės nemąsto apie tai, kam jie pajėgūs ir ko jie verti. Tai tipiška agresyvi vidutinybė su sijonu, ir tik negalvokite, kad tas sijonas gali atstovauti visą moteriškąją moralę, priedermes ir įvykdyti misiją. Apie moters misiją agresyvi vidutinybė nežino nieko. O gaila…

Moteriai visų šalių išminčiai skiria ypatingą reikšmę visoje žmonijos evoliucijos raidoje. Tai lytis, kuriai skirta nuolatos kontaktuoti su visu kosmosu, nekalbant jau apie planetas, priklausančias Zodiakui. Kaip tik dėl to moteris gimdo kūdikius, juos maitina, motinos sukuria ir perteikia šeimose dvasinę programą, moteris išvysto vyrams ir sūnums subtiliuosius pojūčius, plečia išpasaulėjautą, moteris gali įsčiose nešiojamą kūdikį pagimdyti su nuostabiomis savybėmis – tikrą šviesos nešėją. Tačiau su viena sąlyga – moteris turi suprasti, kam ji atėjo į šį pasaulį. Jei ji laiko save tik “antrąja” puse ir dar pasiryžusi rungtyniauti su vyru, kuris kurį… Tai moteris demonė, sėjanti dualizmą pačioje esminėje visuomenės grandyje – šeimoje, kuri yra išimtinai dieviškos programos dalis, nes būtent čia susitinka abu principai – vyriškas ir moteriškas – pačioje pirminėje, pagrindinėje ir esminėje paskirtyje – kurti pasaulį. Patikėkite, jei vyras galėtų atstoti moterį, jam ir pieno liaukos būtų atsiradusios per milijonus metų ir kiti moteriški dalykai, deja… Moteris negali suvyriškėti prasčiausia to žodžio prasme – jai tai nebus atleista.

Artėjant Maitrėjos epochai moteris turi ruoštis didžiausiam darbui – būti pagrindiniu evoliucijos įrankiu keičiant pasaulį. Ji tai darys atverdama pasaulio širdį. O tai reiškia – jai teks išmokti atverti vyrų ir sūnų širdis. Tos širdys atveriamos tik meile. Nes meilės žmogus neturi savyje – ji išimtinai dievo prerogatyva, ir kai žmogus myli – per jį pasireiškia Dievas. “Jei Dievas su mumis – kas prieš mus?”

Taigi, moteris turės išmokti atlikti tai, kas jai įsakyta “iš aukščiau” – ne teismo pirmininko ir ne kokio nors prokuroro. Jei moterys būtų sąmoningos ir dvasiškai didelės, per šimtą metų pasaulis taptų beveik tobulas ir išnyktų agresija. Jau po vienos kartos pasimatytų viltingi pokyčiai ir daugybė tų, kurie vakar dar nenorėjo gyventi, pajustų, kad gyvenime atsirado daug šviesos.

Moteris turi norėti užimti tą garbingą vietą, kuri jai skirta ir kelti pasaulį iš tamsos. Jei mes nebeturime tokių moterų – našlaitė mūsų tėvynė.

Taigi grįžtu prie seno savo įsitikinimo – reikalingas vieningas, nuoseklus darbas, ugdant visuomeninė sąmonę, plečiant egzistencinio suvokimo ribas – kas aš esu, dėl ko ir iš kur atėjau, kam tarnauju ir kas bus, kai išeisiu neatlikęs savo pareigos ar paskirties. Nieko nebus be Dekalogo vertybių. Tai šen, tai ten nuolatos atsiras kas nors, kas šaudo ar prievartauja vaikus, kas kankina ir žudo žmones, kas ruošia sąmokslus ir atveria vartus į valstybės institucijas nusikaltėliams, jeigu neatsiras Lietuvoje galingas, masinis nepakantumas nepadorumui, nesąžiningumui, žiaurumui, abejingumui. Turime nuolatos budėti.

Kas budės? Tie, kas jaučia poreikį tą daryti. Tie, kas jaučia, jog yra juose poreikis nesavanaudiškam darbui, dvasiai, tiesai. Kiekviena siela potenciali gėriui, tik reikia sugebėti tą žinią atnešti taip, kad žmogus pajustų jos reikalingumą.

Kartais tenka būti kariu ir stabdyti tamsos klonus, tačiau tai vardan to, kad kas nors susimąstytų apie tai, ko niekada nemąstė. O kas pajunta poreikį galvoti ir kalbėti apie šviesą – tas tampa šviesos žmogumi. Ir tamsa išnyksta.

Dabar gyvename didelėje mentalinėje tamsoje dar ir dėl to, kad žmonės neišdrįsta paprastais žodžiais konstatuoti paprasto ir amžino poreikio – būti laimingam. Mes turime atvirai sakyti, kad mums reikia laimės, tiesos, gražaus bendravimo žmogaus su žmogumi. Kad mums reikia ką nors mylėti, kad mumyse yra didelis poreikis apginti ir apsaugoti vertybes. Kad trokštame didžiuotis savo Lietuva ir džiaugtis, būdami jos vaikai. Tai ne poezija – kas tą jaučia, žino, kaip tai realu.

Šių eilučių autorė nesitiki, kad „speckomentatoriai“ susigės ir nebeužsiims tuo, kuo užsiima. Ji į tai nededa kol kas jokių vilčių. Ji gerai žino, kad kada nors jie tiek pavargs, jog nebeturės jėgų gyventi. Jie pamatys, kaip užteršė ir apsunkino, pirmiausiai savo gyvenimą. Tačiau ji deda dideles viltis, kad kas nors šiuose straipsniuose atras tarp eilučių laišką sau, savo sąžinei, savo šviesiajai pusei ir ta pusė taps nenuilstama gynėja visko, kas kam nors teikia laimę, o ne skausmą.

Aš tikiu, kad mūsų kas dieną darosi vis daugiau. Tegul po nedaug, tačiau tvirtai ir nuosekliai… Lipdykime savo Tėvynę iš savęs. Kas nuo jos nutolome – artėkime atgal. Mes turime ką nešti pasauliui – mūsų senovinę ir švelnią pasaulėjautą. Ir būkime tvirti, nepalaužiami – mus sujungė mažas vaikas iš Garliavos, o vaikai kaip ir angelai – nemeluoja. Jie – mūsų rytojus ir geležinžmogiams tebūnie nejauku mūsų pasaulyje.

Būkime visada pasiryžę jį apginti. Ginti, kiek reikės…

Komentarai

 

 

 
 1. notu, kad istisi tukstanciai zmoniu kuriu ji net Pado Juodymo negaletu buti verta .. del tokiu Niekingu paklydusiu Velniuje sielu gedijasi esa lietuviai… del tokiu Menkystu iskilios asmenybes nukencia…
  Japonijoje tokia menkysta butu jau seniai susideginusi is GEdos !!!

  Thumb up 72 Thumb down 0

 2. Dabar galite džiaugtis tamsiausių, psichiškai nestabilių visuomenės atplaišų parama ir aplodismentais. Tačiau istorija visada atsijoja pelus nuo grūdų ir blogis visada nueina į istorijos šiukšlyną, o gėris iškyla ant istorijos garbės pjedestalo.

  1431 m. gegužė 30 katalikų bažnyčios sadistai gyvą sudegino ant laužo “neabejotinai kaltą, velnio apsėstą raganą” Žaną d’Ark. 1920m. gegužės 16 ta pati katalikų bažnyčia kanonizavo tą pačią šventąją “raganą” Žaną d’Ark.

  Visi didieji ir mažesnieji pasaulio diktatoriai džiaugėsi masių pagarba ir nusižeminimu prieš juos, tačiau anksčiau ar vėliau, vieni dar gyvi, kiti po mirties, sulaukė visuotinės paniekos ir pasmerkimo.

  Tikrai nevertėtų nei Jasukaitytei, nei Gajauskaitei, nei Grybauskaitei, nei jokioms kitoms ytėms ir aitėms užimti nekaltos, joms asmeniškai nepažįstamos moters kankintojų pozicijų ir prisidėti prie jos ir kitų banditų Kedžių šeimos aukų kančių. Istorija neišvengiamai pastatys viską į vietą ir visas iškrypėles kankintojas-sadistes nustums į istorijos šiukšlyną, pasmerkdama amžinai gėdai ir tautos bei pasaulio visuomenės paniekai. Tumpalaikė sėkmė, šlovė ir turtai yra laikinos ir netikros vertybės. Gėda ir pasmerkimas bus amžini.

  Thumb up 72 Thumb down 0

 3. O kokie jos nuopelnai, kad gavo 2 sklypus. Nezinau nei ka ji parase, nei ka nuveike, Gobsuma tai isidemejau

  Thumb up 72 Thumb down 0

 4. Violetiniai gaujai nepatinka, kai skaičiuoju jų pinigus. Bet patys labai greiti jų prasimanyti. O kas išreikalavo per teismą iš Stankūnaitės alimentų dukros išlaikymui? Mama savo pareigą vykdo, bet vaiko tai nemato. Ar taip gražu? O kas bandė išieškoti pinigų iš apsaugos, kad nenuvežė juos į kurortus? Na tikrai ne aš….

  Thumb up 72 Thumb down 0

 5. stai ka daro zmones, kai neturi savo nuomones, nemasto ir negalvoja. Tokiems tik prie konvejerio dirbti ir viena knopke spaudyti.

  Thumb up 72 Thumb down 0

 6. Gaila kad Kenedzio zodziai musu apsitapsnojusiam “elitui” negalioja – “negalvok ka Tevyne gali duoti tau, pagalvok ka tu gali duoti Tevynei”
  jie Tevynei pora ranku pakelimu ir pasivazinejimu po uzsienius, o Tevyne jiems uz tai turi moketi visa likusi gyvenima…

  Thumb up 72 Thumb down 0

 7. stai ka daro zmones, kai neturi savo nuomones, nemasto ir negalvoja. Tokiems tik prie konvejerio dirbti ir viena knopke spaudyti.

  Thumb up 72 Thumb down 0

 8. pati komunistė, kuri vos neperkando gerklės poniai Aukštikalnienei, su kuria mušėsi dėl namo su N butų Vilniaus gatvėje (buvo rodoma per televiziją)? Tai tikrai nusipelnė ji dar gauti kokį desetką sklypų ir butų, juk jeigu plėšti, tai plėšti, o tikrai socialiai remtini palauks, nepasius…

  Thumb up 72 Thumb down 0

 9. Labiausiai tai ji lodavo ant Landzbergio o pati tada be juoko atrodydavo krištolinio tyrumo

  Thumb up 72 Thumb down 0

 10. kažkas čią labai nori sukompromentuoti nepavyks….., įdomų ko gi jus įsižeidėt , pagarbą p> Jasiukaitytei

  Thumb up 72 Thumb down 0

 11. vaje, kokia “nuodeme” isvilkote:))))
  o pinigu is pedofilijos neskaiciuojat? Paskaiciuokit, kiek stankunaite mersu turejo, kol mergaite is savaitinio galejo savaitgaliais pasiimti.
  net zirkles uz 1 000 mergaite savo burnyte mamai nupirko.
  taigi, gerb Jasukaityte sventoji, palyginti su pedofilais

  Thumb up 72 Thumb down 0

 12. zinanti: dar tais “brandaus socializmo” metais (~ 1980m.), V.Jasukaityte turejo labai puiku 3-ju ar tai 4-ju kamb. buta, soda uzmiestyje,sena sluba Vinca ir dar tarnaite samdesi, kas tuo metu lyg ir buvo nelegalu. Bet namai tai buvo apversti kaip koks kiaulininkas, vyras Vincas raisas, irgi nesimpatiskas, bet ramus diedas, maniau, kad jau gal yr pamires…
  O jinai tai jau tokia slyksti boba, kokiu reta. Tarnaite, moteriske is Rokiskio raj. Obeliu apylinkiu, tai pabego, neapsikentusi Vidmantes teroro ir nestabilios psichikos.
  O kai jinai jau pradejo sukalioti musu Nepriklausomybes pradzioje, gultis po begiais kartu su Ozelyte, tai supratau, ko sitos, musu socializmo laiku a-le-zvaigzdes nori… Psirodo, neklydau. Bet kada nors gyvenimas joms uz viska atlygins, belieka tik siek tiek palaukti…

  Thumb up 72 Thumb down 0

 13. Gaila,kad Jasulkaityte turejo parduoti sklypa del nepritekliaus.Na matyt,ji super saziningai gyveno visa gyvenima,kad ir budama Signatare nepatapo milijoniere.O knygos jos nuostabios.Tai atspindi jos vidu.Siulyciau,kas dar neskaite,paskaityti.

  Thumb up 72 Thumb down 0

 14. Signatarė V.Jasukaitytė prašo socialinio būsto

  ELTA
  2007 spalio 8 d. 09:40

  Signatarė Vidmantė Jasukaitytė, iš valstybės gavusi du žemės sklypus Vilniuje ir valdanti nemažai nekilnojamojo turto Vilniuje, tvirtina skurstanti ir prašo socialinio būsto prestižiniame sostinės rajone.

  Vilniaus miesto savivaldybė svarsto, ar dar kartą išimties tvarka V. Jasukaitytės vyrui Vincui Dineikai skirti socialinį trijų kambarių butą prestižiniame Žvėryno rajone. Prieš tai šeima privalo atlaisvinti kitą Vilniaus senamiestyje esantį keturių kambarių butą, kuris jai buvo skirtas 2002 m, rašo “Kauno diena”.

  Šis butas yra senovinio namo šeštame aukšte, todėl esą šeimai nebetinka.

  Prie prašymo signatarė pridėjo šeimos metinių pajamų deklaraciją, jos tvirtinimu, pajamos tesudaro 14-15 tūkst. Lt. Tuo metu V. Jasukaitytės signatarės renta – 2 tūkst. Lt per mėnesį, t.y., apie 50 tūkst. per metus.

  Be to, vieną sklypą Tarandėje, kurį V. Jasukaitytė yra gavusi kaip Aukščiausios Tarybos deputatė, jau pardavusi. Pernai ji gavo kitą sklypą Naujojoje Vilnioje, kur žadėjo statytis namą.

  Vilniaus miesto savivaldybei pateiktame sąraše apie šeimos valdomą nekilnojamąjį turtą iš viso yra 18 įrašų. V. Jasukaitytei šiuo metu priklauso žemės sklypas su statiniais Vilniuje, taip pat Palangoje bei Šiaulių rajone. Signatarė turi ir nemažai butų Vilniaus senamiestyje. Vilniaus gatvės 21 name jai priklauso 5 butai, Gedimino prospekto 45 name – dar vienas. Jos vyro vardu registruota ir daugiau nekilnojamojo turto.

  “Aš neturiu nieko Vilniaus mieste, jokių namų, jokio buto. Aš turiu negyvenamą tėviškę be langų ir be durų. Ir tai, ko klausiate apie mano privatų gyvenimą, draudžiu kol kas rašyti, kol negavau raštu klausimų”, – teigė V. Jasukaitytė.

  Nors šiuo metu beveik 3 tūkst. socialiai remtinų vilniečių laukia, kada galės iš savivaldybės lengvatinėmis sąlygomis išsinuomoti būstą, savivaldybės Socialinių reikalų komitetas pirmenybę teikia V. Jasukaitytės šeimai. Komitetas miesto tarybai siūlo butą Žvėryne išnuomoti metams. Komiteto pirmininko Juro Požėlos tvirtinimu, atsižvelgiant į jų nuopelnus Lietuvai ir sunkią sveikatos būklę.

  Tačiau dabar sostinės valdininkai tvirtina, kad klausimą reikės svarstyti iš naujo. Pasak Vilniaus savivaldybės administracijos direktoriaus Gintauto Palucko, bus iš naujo tikrinami Nekilnojamojo turto registro duomenys apie signatarės šeimos valdomą turtą.

  Thumb up 72 Thumb down 0

 15. Esate apkvailinti ir apakinti. Giliai pakvėpuokite, apsiraminkite nuo savo primityvių emocijų ir suskaičiuokite kiek konkrečiai jūsų didžioji “vaikų gelbėtoja, kovotoja už vaikų teises” yra išgelbėjusi vaikų nuo prievartos, nuo skurdo ir skausmo, kuriuos jie patiria.

  Po to suskaičiuokite ir parašykite kiek konkrečiai ši “kovotoja už paprastus žmones ir jų teises” yra išgelbėjusi ar rimtai parėmusi paprastų žmonių, ką ji jiems yra paaukojusi? Gal tai padės atsibusti iš jūsų violetinio sapno ir pradėti mąstyti? Esate vien įrankiai sukčiams ir niekšams suvedinėjant sąskaitas su jų priešais ir siekiant vietos prie valdžios lovio. Vargšių, kaip visada visų gudresniųjų ir suktensiųjų mulkinamų avių banda.

  Thumb up 72 Thumb down 0

 16. Pagarba Nepriklausomybes Akto Signatarei,Rasytojai Vidmantei Jasukaitytei.Dziugu,kad jau daugeja Lietuvoje drasiu,saziningu,teisingu Zmoniu siekianciu Tiesos.Demonai dirba savo darba,bet liaudis jau atskiria pelus nuo grudu.

  Thumb up 72 Thumb down 0

 17. Kol kas žemės neketina parduoti ir po antrą sklypą lengvatinėmis sąlygomis gavę signatarai – Europos Parlamento narys Arūnas Degutis ir rašytoja Vidmantė Jasukaitytė. Pastaroji kartą jau graužė nagus, kad sklypą Tarandėje pardavė vos už 3 tūkstančius JAV dolerių. Dabar už jį gautų keliolika kartų daugiau. Rašytoja yra sakiusi, kad taip pasielgti ją privertė nepritekliai. Bent kol kas ji neketina parduoti antrojo sklypo. Ketina statyti namą.

  Būdami Aukščiausiosios Tarybos – Atkuriamojo Seimo deputatai jie iš valstybės jau yra gavę 15 arų sklypus Tarandėje. Praėjusių metų rudenį jie pasinaudojo signatarams suteikta privilegija ir gavo po antrąjį sklypą. Tokį jų elgesį pasmerkė kai kurie kolegos bei Signatarų klubas. Nors nei A.Degutis, nei V.Jasukaitytė formaliai įstatymų nepažeidė.

  Thumb up 72 Thumb down 0

 18. čia, vadinasi, “krištolinio tyrumo” sąžinės savininkė, vieno periodinės spaudos “atstovo” puslapiuose nuolat kovojanti prieš visas įmanomas šio amžiaus bei šalies blogybes ir dedanti į šuns dienas korupciją, naudojimąsi tarnybine padėtimi bei piktnaudžiavimą valdžia? Čia ta pati “signatarė iš raidės S”, kuri trimituoja ant visų kampų apie savo neabejotinas moralines vertybes? “Sielos architektė”? Senas geras jėzuitų bajeris: nežiūrėkit, ką aš darau, klausykit, ką aš sakau.

  Thumb up 72 Thumb down 0

 19. zinanti: dar tais “brandaus socializmo” metais (~ 1980m.), V.Jasukaityte turejo labai puiku 3-ju ar tai 4-ju kamb. buta, soda uzmiestyje,sena sluba Vinca ir dar tarnaite samdesi, kas tuo metu lyg ir buvo nelegalu. Bet namai tai buvo apversti kaip koks kiaulininkas, vyras Vincas raisas, irgi nesimpatiskas, bet ramus diedas, maniau, kad jau gal yr pamires…
  O jinai tai jau tokia slyksti boba, kokiu reta. Tarnaite, moteriske is Rokiskio raj. Obeliu apylinkiu, tai pabego, neapsikentusi Vidmantes teroro ir nestabilios psichikos.
  O kai jinai jau pradejo sukalioti musu Nepriklausomybes pradzioje, gultis po begiais kartu su Ozelyte, tai supratau, ko sitos, musu socializmo laiku a-le-zvaigzdes nori… Psirodo, neklydau. Bet kada nors gyvenimas joms uz viska atlygins, belieka tik siek tiek palaukti…

  Thumb up 72 Thumb down 0

 20. zinanti: Po 1991-jų buvo sukurta gėdinga, Sąjūdžio idealams priešiška
  privilegijuotųjų valstybė. Gėdingai pasielgė signatarai, priskirdami save prie “ypač nusipelniusių” ir už tai pasiskirdami sau žemės sklypus, valstybines pensijas, rentas, valstybinius butus ir panašias “dovanėles”. Tai šlykšti patriotizmo deformacija. Vėliau, sekdami signatarų pavyzdžiu, privilegijų panoro konservatorių rėmėjai tremtiniai, disidentai, politkalinai, mokslo laipsnius įgiję veikėjai ir kiti. Seimo ir vyriausybės nariai apsirūpino ne tik privilegijom, bet ir didžiuliais priedais prie atlyginimų. Na, o labiausiai nepasotinama pasirodė biurokratija, ne tik nustačiusi sau beprotiškas algas, bet ir teisę į valstybines privilegijas. Lietuva tartum sugrįžo į feodalizmą, kuris rėmėsi privilegijuota bajorų klase. Ir visa tai vadinama demokratija…

  Thumb up 72 Thumb down 0

 21. Po 1991-jų buvo sukurta gėdinga, Sąjūdžio idealams priešiška
  privilegijuotųjų valstybė. Gėdingai pasielgė signatarai, priskirdami save prie “ypač nusipelniusių” ir už tai pasiskirdami sau žemės sklypus, valstybines pensijas, rentas, valstybinius butus ir panašias “dovanėles”. Tai šlykšti patriotizmo deformacija. Vėliau, sekdami signatarų pavyzdžiu, privilegijų panoro konservatorių rėmėjai tremtiniai, disidentai, politkalinai, mokslo laipsnius įgiję veikėjai ir kiti. Seimo ir vyriausybės nariai apsirūpino ne tik privilegijom, bet ir didžiuliais priedais prie atlyginimų. Na, o labiausiai nepasotinama pasirodė biurokratija, ne tik nustačiusi sau beprotiškas algas, bet ir teisę į valstybines privilegijas. Lietuva tartum sugrįžo į feodalizmą, kuris rėmėsi privilegijuota bajorų klase. Ir visa tai vadinama demokratija…

  Thumb up 72 Thumb down 0

 22. Man įsiminė rašytojos pasakyta frazė paskutiniais tarybiniais metais : “aš pasiruošus miegoti ir oloje apsiklojus kailiu, kad tik Lietuva būtų nepriklausoma”. Va taip va.“

  o dabar sklypais ir butais po visa Lietuva apsistacius. Ir praso dar socl. busto.

  Thumb up 72 Thumb down 0

 23. nei vienos jos knygos , mano biliotekoj Už ką ją gerbti . vieną rašo , kitą daro .

  Thumb up 72 Thumb down 0

 24. dar Tarybu valdzios saulelydyje, atsimenu, ji bande uz valdiskus pinigus susiremontuoti buta Lenino prospekte. Atrodo susiremontavo. Apetitas auga!

  Thumb up 72 Thumb down 0

 25. Pasirodo, Jasiukaitytė dar gyva ir rūpinasi tik savo žemiškomis nekilnojamo turto “smulkmenomis”, o ne krito ant geležinkėlio bėgių{kaip buvo žadėjusi},kaip tikra “naujosios” Lietuvos didvyrė.Pinigai ir turtas nugali ir tokias “patriotes” kaip Jasiukaitytė,dėja.

  Thumb up 72 Thumb down 0

 26. Jei tikėti kedofilais – tai lietuviai yra iškrypėlių pedofilų tauta, leidusi pedofilų klanui užvaldyti visą teisėsaugą, didžiąją dalį žiniasklaidos ir beveik visą valdžią. Ne tik vyra, bet ir moterys teisėjos yra pedofilės arba bent tarnauja pedofilų klanui. Na o jei kedofilai neteisūs – tai lietuviai yra paranojinių šizofrenikų tauta, kuriems vaidenasi iš visų galų rėpliojantys pedofilai ir viską valdantis, labai galingas pedofilų klanas. Ir vienu ir kitu atveju tikrai labai gėda būti lietuviu.

  Thumb up 72 Thumb down 0

 27. Jauni, geri, dori žmonės dažnai suserga ir numiršta, o senos, šlykščios raganos nuodija doriems žmonėms gyvenimus, smardina orą ir gyvena iki gilios senatvės. Visa laimė nors kad Kedys laiku pastipo ir daugiau nebežudys ir nebešmeiš žmonių.

  Thumb up 72 Thumb down 0

 28. Šios dienos “lietrytyje” pirmo puslapio “vedamajame” radau ilgą rašinį: “Po violetine vėliava – tikri veidai ir kaukės”. Turiu apie jį tokią nuomonę:

  “Net ir šiame dienraštyje (“Lietuvos rytas”) ne kasdien pirmame dienraščio puslapyje spausdinamos tokios nykios, aiškiai užsakyminės manipuliacijos. Gal tai reiškia, kad ir patys D.Kedžio pedofilijos ir žudynių ” vadybininkai” bei jų aplinka jau suvokia kad yra įsprausti į kampą, o durys užsiveria. Kas tada belieka? – reiktų paklausti vilko, kai jį su šakėmis į avių tvarto kampą įvaro įsiutę šeimininkai.

  Viso rašinio pagrindu pasirinktas tas faktas, kad prieš tokią katastrofišką situaciją teisėsaugoje sukilo visi gan skirtingi savo amžiumi, išsilavinimu Lietuvos gyventojai, siekiantys teisingumo. Tik nedidelė jų dalelė ryžtąsi aukoti savo laisvalaikį ir bet kokiu oru valandų valandas saugoti dar išlikusią liudininkę mergaitę, į kurią jau tiesiasi sunerimusių ” vadybininkų” rankos. Lenkiu galvą prieš šiuos pasiryžėlius, kurie vien dėl asmeninių maralinių nuostatų stengiasi iš visų jėgų apginti mergaitės interesus gyventi saugiai, jai mieloje palinkoje, tarp ją mylinčių giminaičių. Protestams buvo pasirinkta violetinė spalva (pagal D.Kedžio marškinėlių spalvą) – tapo simboline viso Lietuvoje vykstančio judėjimo už teisėsaugos teisingumą. Tai kartu ir gedulo spalva, nes prasidėjusios žudynės jau nusinešė eilę gyvybių ir dar neaišku ar jos liausis? Ar tai ta priežastis iš kurios turi teisę tyčiotis toks žurnaliūga? Verta bent jau suvokti, kad net ir mergaitė taptų nesaugi su savo dabar atidžiai saugoma mama išgarbinta į užsienį.

  Beje. Vis labiau ryškėja galimos antros mergaitės problemos. Aiškėja, kad ji negyvena su tėvu ir yra nežinia kur ir kokiose sąlygose.

  Kreivi pezėjimai apie N.Venckienės dalintas kaukes ir ginklus pagal pasirinkimą jau nukeliavo į šiukšlyną. Tik straipsnio autorius apie tai vis dar mala. Jokiu kaukių tarp mitinguotojų žiniasklaidoje nepastebėjau. Mūsų pareigūnams ir tokiems žurnaliūgoms tokia jų drąsa tapo tikru ” lobiu” . Čiupk pagal nuotraukas visus iš eilės ir dėliok baudas ” už viešosios tvarkos pažeidimą” ar tyčiokis į valias. Klūpoti ir melstis yra ypač didelis nusikaltimas… kai kam… Tai nuolat pabrėžiama…

  Visas tuntas įvairių pareigūnų, aiškiai bandančių skandinti aptariamą skandalą, taip pat be kaukių. Nors tai nėra visiškai tikslu. Kai kas jų užsimaskavę su ” kaukėmis” , o savo ” tikruosius veidus” parodo tik savo veiksmais. Tokie virkauja dėl mergaitės interesų ir priima sprendimus, kad jai kuo skubiausiai reikia gyventi su mama. Su ta, kuri visuomenėje yra sukėlusi labai rimtų įtarimų.

  Šiuo metu galima konstatuoti, kad A.Ūso ir L.Stankūnaitės gynėjams viešoje žiniasklaidos erdvėje vien nesėkmės. Visokie ” informatorių” ar ” floridiečių” projektai pateko į visišką aklavietę. Kai informatoriai ar jų artimi giminaičiai už pedofilijos ” praktiką” sėdi ” cypėje” ar tik neseniai už tokius nusikaltimus paleisti, tai tokiais ” autoritetais” tik apsijuokti galima. Būtent toks gėdingas procesas ir vyksta…”

  Thumb up 72 Thumb down 0

  • negerbiamasis, kai parodysi savo abrozeli – tada kritikuok tuos kurie parode, jei jau apliuoji i stankunaites palaikytoja dariu. teisti zmones taip pat turi savo nuomone ir teise ja reiksti. beje redaktores vyras , kiek teko girdeti irgi kalejimo duonos ragaves. taip , kad nebanguojam.

   Thumb up 72 Thumb down 0 
Video reportažasNerpigiau./lt/produktas/505/nusikaltimas-valstybes-vardu

Aktualu. Komentarai
Figūrą formuojantys apatiniai: kokius rinktis?
Kaip išsirinkti geriausią mobilų kondicionierių?
Foto reportažai Aktualu Naujausias numeris
Prietaisai moterų sveikatai bei malonumui  
Įrodyta, kad vaginalinių kamuoliukų bei vibratorių naudojimas yra naudingas moterų psichologinei bei fizinei...

Vasaros sezonas prasideda: ką turėtų žinoti šunų šeimininkai? 
Prasidėjus šiltajam metų sezonui, didelė dalis žmonių džiaugiasi dėl malonaus oro ir galimybės...

Kiek kainuoja geros kokybės langai? 
Patikimi langai pagerins Jūsų namų saugumą ir tuo pačiu jūsų gyvenimo kokybę. Renkantis...

Kaip pakeisti ir atrestauruoti namų fasadą? 
Renkantis išorės sienų apdailos medžiagą dažniausiai svarstomi du variantai: tinkuoti arba montuoti klinkerio...

Ar biuro priemonių kokybė kinta? 
Darbas biure yra neatsiejamas nuo tam tikrų priemonių, kurios gali garantuoti, kad pavyks...

Naujausia žaidimų įranga dar geresniems pojūčiams 
Jeigu mėgstate kompiuterinius žaidimus ir norite atrasti juose dar geresnes patirtis, išbandyti daugiau,...

Anekdotas


Naujovė KK Facebook
Reklama

Politika   Bylos, sukrėtusios Lietuvą
EP narys A. Kubilius: „Nestabilumas Rytų Partnerystės regione tampa nauju jo bruožu“ (10)
Europos Parlamento narys, Euronest Parlamentinės Asamblėjos (PA) pirmininkas Andrius Kubilius,...
Valdžios sektoriaus balansas 2020 metais: 3,5 mlrd. eurų deficitas (1)
Išankstiniais duomenimis, 2020 metų Lietuvos valdžios sektoriaus deficitas sudarė 3,5...
Prezidentas kviečia šalinti kliūtis didelės rizikos grupių skiepijimui (3)
Lietuvos Respublikos Prezidentas Gitanas Nausėda, antradienį nuotoliniu būdu susitikęs su...
 
LAT pritarė apeliacinės instancijos teismo išvadoms dėl Vilniaus universiteto pareigos atlyginti neturtinę ir turtinę žalą Norvegijos kalnuose žuvusios studentės tėvams (8)
Lietuvos Aukščiausiasis Teismas atmetė Vilniaus universiteto kasacinį skundą ir paliko...
Nepramušamas VU „betonas“ – aukšti teisėjai ir prokurorai? (6)
Giedrė Gorienė „Ir mažas akmenukas didelį vežimą išverčia“, – sako...
Kada naikinsime nereikalingus teismus? (9)
Giedrė Gorienė Kada naikinsime aukštesnės instancijos teismus? Kam jie apskritai...
 

Teisėsauga   Verslas, ekonomika
Tikslinamos asmens sulaikymo sąlygos – aiškesni pagrindai ir procedūros (2)
Geriau įgyvendinti asmens teisę apginti savo laisvę, aiškiau reglamentuoti laikinojo...
Prezidentas paskyrė Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus pirmininką (4)
Lietuvos Respublikos Prezidentas Gitanas Nausėda, vadovaudamasis Konstitucija, Teismų įstatymu ir...
Lietuvos advokatūra apie šios dienos sulaikymus: Lietuvoje įsivyrauja „sulaikymo prezumpcija“ (3)
Lietuvos advokatūra, reaguodama į žinomų mūsų šalies asociacijų ir asmenų...
 
Lietuva sustabdė tarptautinių kompanijų iš Rusijos perkėlimą
Ekonomikos ir inovacijų ministerija sustabdė naujų tarpininkavimo raštų išdavimą į...
„Luminor“ bankas išplatino 300 mln. EUR vertės obligacijų emisiją
„Luminor“ bankas sėkmingai išplatino 300 mln. EUR vertės obligacijų emisiją....
Medicinos bankui – įspėjimas, bauda ir įpareigojimas
Lietuvos bankas praėjusių metų pabaigoje atliko tikslinį planinį UAB Medicinos...
Krašto apsauga   Užsienis
Krašto apsaugos viceministras M. Abukevičius: „Kibernetinis saugumas – visų atsakomybė“
Efektyviai užtikrinti ypatingos svarbos informacinių išteklių valdytojų kibernetinį saugumą, stiprinti...
Lietuvos kariuomenei perduoti dar 142 nauji sunkvežimiai „Unimog“
Spalio 21 d. Lietuvos kariuomenei perduoti dar 142 nauji penkių...
R. Karoblis naujuoju kariuomenės vadu siūlo Sausumos pajėgų vadą gen. mjr. V. Rupšį (1)
Krašto apsaugos ministras Raimundas Karoblis naujuoju Lietuvos kariuomenės vadu Prezidentui...
 
Pretendentė į EK pirmininkes sulaukė europarlamentarų reakcijos (1)
Pretendentė į Europos Komisijos (EK) pirmininkės postą Ursula von der...
V.Zelenskis „nokautavo“ P.Porošenką (8)
    Pomaidaninio Ukrainos prezidento Petro Porošenko „puota karo metu“...
Dėl Skripalių apnuodijimo S.Lavrovas pirštu dūrė į NATO: „Tai ne „Novyčiok“, o BZ“ (28)
Rusijos URM ministras Sergejus Lavrovas pareiškė, kad Cheminio ginklo draudimo...
Sportas   Laiškai
“PingPongiuko”akademija kviečia (1)
Oficialus klubo Facebook puslapis>>>...
Cristiano Ronaldo sezoną temdo priekabiavimo skandalas (1)
Cristiano Ronaldo – vienas geriausių planetos futbolininkų. Apie šį portugalą...
Lietuvos rinktinės laukia kroatų išbandymas (1)
  Lietuvos nacionalinė vyrų krepšinio rinktinė tęsia kovą dėl galimybės...
 
Kam tarnauja Šaulių sąjunga (11)
Kaip manote ar visi Šaulių sąjungoje pritaria jūsų sąjungos nariui...
Geradarei savanoriai pačiai prireikė pagalbos (1)
Nuo nelaimės nėra apsaugotas niekas. Likimas skaudžiai skriaudžia ir tuos,...
Mulkinanti apklausa “Mes europiečiai”” (3)
Šiuo metu – 2019.05.11, 17:30, – portale lrytas.lt  vykdoma apklausa,...
Karštas Komentaras