Kontaktai      Rašykite mums       KK TV       Siūlo darbą       Foto       Prenumerata Lietuviškai По-русски English
ekozoe.lt
2022 Rugpjūtis 18 Ketvirtadienis
 

Vaikai ir angelai nemeluoja

2012-01-27 15:54 | Kultūra | Komentarų (653)

Nepriklausomybės akto signatarė, rašytoja Vidmantė Jasukaitytė


Vidmantė Jasukaitytė

Antstolio dokumento kopiją gavau naktį prieš dvyliktą ir, prisipažinsiu, užmigti buvo sunku. Stebiuosi „speckomentatorių“ nužmogėjimu, interpretuojant vaiko žodžius. Net už pinigus, net už labai gerus pinigus retas išdrįstų taip „išvartyti“ mergaitės globėjos veiksmus, nes tokia interpretacija yra tiesiog šventvagiška. Nuo seno žmonės vengė lažintis ar prisiekinėti vaikų gyvybėmis, motinos mirtimi… Lygiai taip pat nuo seno, pagal giliai pasąmonėje nusėdusį tabu dėsnį, negalima būdavo tyčiotis ar apkalbėti nėščią moterį, pajuokti žmogų su aiškiais neįgalumo požymiais… Amžių išmintis, matyt, jau buvo patvirtinusi taisyklę: „kaip šauksi – taip atsišauks“, arba „ nekask duobės kitam – pats įkrisi“…

Man teko pažinoti mažą kūdikėlį su didele negalia – jo protas ir vidaus organai vystėsi, o kaulai augo per daug lėtai. Kūnelis nuo pusiaujo beveik neaugo… Tėvai augino vaikelį negalvodami jo atiduoti į kokią nors specialią įstaigą, kad šeimai būtų lengviau, – jie tikėjo, kad šis vaikelis jiems – išbandymas, užduotis, atsiųstas „iš aukščiau“, jie norėjo būti sąžiningi prieš tą „iš aukščiau“. Atsimenu, kaip kentėdavo motina, kai vaikelis, augant plaučiams, imdavo dusti… “Kur tokios nelaimės priežastis?” – nesiliovė galvojusi motina. Ir kartą ją pasiekė žinia iš nelabai gilios jos giminės praeities – ji išgirdo, kad prosenelis ar proprosenelis kadaise buvęs vaitas, dvaro prievaizdas, ir lazda labai sužalojęs vienam baudžiauninkui dubenį… Žmogus ir mirė, daug metų nesikeldamas iš patalo…

Skaitytojas tikriausiai suprato analogiją.

Kažkas turėjo atlyginti skausmo skolą. Kažkas, visai nekaltas, turėjo pripildyti nuosavos kančios dubenį už aną, tolimo protėvio išpiltą ant svetimo gyvenimo. Paslaptingi likimų ryšiai ir priežasties-pasekmės dėsnio apraiškos šioje realybėje. Kaip bebūtų, vėl atsigręžiu į mūsų nuosavą, iš gelmių einančią išmintį: DIEVO GIRNOS MALA SMULKIAI. Ir ne veltui mes prašome atleidimo už tai, kad „nusidėjome mintimis, žodžiais, darbais ir apsileidimais“. Ir kai tyčiojamės šiandiena iš globėjos, kuri, matydama, kad į daugybę šiurpinančių šios bylos faktorių yra neatsižvelgiama, visais būdais nori pateikti neginčijamus įrodymus, kad, mergaitę grąžinus motinai, jos laukia pražūtis, mes taip pat prisidedame prie jos prievartavimo, kankinimo, pasmerkimo. Ir mūsų nuodėmė ne ką mažesnė už paties prievartautojo ar motinos tvirkintojos.

Niekas negali aiškiau paliudyti apie sistemingą kūdikio fizinį ir dvasinį luošinimą, nei pati mergaitė. Ir tik piktybiškai siekiant pakeisti normalią jos sąmonės būseną nenatūraliu įsikišimu, galima dar paistyti apie kokį nors psichologinį tyrimą ar „ištyrimą“ kokioje nors įstaigoje arba kokiame nors raidos centre. Mergaitės liudijimas yra nenuginčijamas, jis atliktas Įstatymo numatyta tvarka, jį patvirtino asmuo, kuris turi juridinę teisę ir galią tą daryti. Ir tik stebėtis galima, kaip žmonės savo veiksmais ir žodžiais komentaruose leidžia sau taip tyčiotis iš vienos didžiausių gal viso šimtmečio dramų Lietuvoje, atvirai stodami iškrypimo, nužmogėjimo ir atviro satanizmo pusėn. Nes – ar įsivaizduojate realiai, kas slepiasi už vieno vaiko sakinio apie savo pusseserę: „Dar kišdavo jai į burną pimpalą… dar būdavo ją pririšę…“ Reiškia – klykianti vyresnė mergaitė stengdavosi ištrūkti iš priverstinės grupinės sekso orgijos, kuri vykdavo ne tik stebint motinoms, bet ir siekiant patenkinti klientus, padedančioms surišti, kad dvikojai gyvuliai nepatirtų didesnių nepatogumų?

Ar įsivaizduojate, ką palaikote?! Ir dar manote, kad tie komentarai taip ir praeis? Atsikvošėkite ir darykite ką nors, kad jus ir jūsų ainius aplenktų nelaimė, kurios jūs patys taip aktyviai šaukiatės gal būt per savo kvailumą, mažatikystę ir dvasinį tamsumą.

Tačiau pagrindinis šio straipsnio pretekstas yra, vis tik, ne išsigimusi teisėtvarka ir net ne parsidavęs, amoralus teisėjas. Ir net ne „grupė draugų“, kuriuos sieja žemiausia moralė ir tolerancija seksualiniams iškrypimams bei sadizmui, arba pragertos smegenys, kurios bet kokia kaina trokšta kompensuoti realią vyrišką impotenciją. Ir net ne oligarchai, šaltai stebintys šį žiaurų žaidimą, laukdami momento, kada galima bus plėsti savo valdžią ar įtakos sferas, pasinaudojant pačiais pragariškiausiais metodais – kankinamų svetimų vaikų ašaromis. Šio straipsnio tikslas yra kai ką įvardyti.

O įvardyti noriu vieno iš dviejų Pasaulį kuriančių principų – Moteriškojo – išsigimimą mūsų vargšėje našlaitėje Tėvynėje. Nes argi ne našlaitė lieka šalis, kur nebėra net užuominos Pasaulio Motinos moralės, kuri ir yra ne kas kita, kaip saugios evoliucijos garantas?… Vyrai vis ieško, rizikuoja, šuoliuoja atradimų keliais ir ties kiekvienu atradimu palieka ženklą – tai jau atrasta. Tada ateina moterys ir kiekviena jų atradimą patikrina kiekvienu savo egzistencijos milimetru, paaukodamos kartais net savo likimą, kad įrodytų, jog šis atradimas nepuošia pasaulio, netarnauja jo tvarkai ir gėriui, ir saugumui. Šis amžius atvėrė moterims kelius į savirealizaciją, jos gali atsirasti ir save išreikšti pačiose valdymo struktūrų viršūnėse, tačiau didysis Ego, išreikšdamas save realybėje per neharmoningą žmogų, tampa garbėtroška, egoizmu, ir perauga į nuolatinį naudos ar puikybės troškimą, ir moteris, užuot buvusi šiek tiek motina visiems, tampa monstru, geležinio, šėtoniško, iškreipto proto, kuris jau niekada nebeveikia panardintas į sielą, trubadūre. Aš tokį pražūtingą moteriškumą vadinu „tarybinės moters sindromu“. (Esu apie tai rašiusi į KK straipsnyje „Simuliakrai bijo moterų, o „tarybinės moterys“ renka žagarus“, ir ten apžvelgusi tokio „moteriškumo“ ypatybes).

Tai, kad mergaitės kankinimų toliau siekia ir antisocialų teismo sprendimą imasi vykdyti išimtinai moterys, laikau didele katastrofa mūsų visuomenės kultūroje. Tai tarsi sprogimas, tarsi išrausta duobė mūsų pasaulėjautoje, kur tebeturi savo garbingą vietą darželiai prie namų, dekoruoti gėlių vazonai, rankdarbiais, tebeskambančios liaudies dainos, pilnos deminutyvų „seserėle“, „motinėle“, tėvužėli“, „bernužėli“, „broluži“… Kur pasaulėjauta spindi pirmapradėmis spalvomis, o užuojauta, gailestis, žmogiškumas, pasiryžimas gelbėti ir saugoti skriaudžiamą ir silpnesnį tebeturi daugybę veidų tiek tautos kūryboje, tiek paprasčiausiuose žmonių santykiuose. Tiek, kad jų nepajėgė išnuodyti tarybinės moters su mėlynu kostiumėliu, juodomis laivutėmis, cigarete rankoje ir valdišku, įsakmiu kalbos tonu geležinis štampas, tiek metų negailestingai ženklinęs mūsų vargšes motinas, atimdamas dalį motinystės ir moteriškumo.

Šių dienų teisėtvarkos moterys beveik visiškai atitinka „tarybinės moters“ stereotipą. Jos, kurių funkcija išsaugoti ir nuolat tobulinti mūsų gyvenime grožį, tampa geležiniais paukščiais, kapojančiais ir lesančiais ir taip iškankintų mergaičių likimus, nes už prigimtines priedermes joms svarbiau sutapti su valdžia ir būti valdžios atstovėmis, jokiu būdu nesuabejojant, ar ta valdžia teisėta, ar ji teisi, ar apskritai ji nėra nusikalstama. Svarbiausia – valdžia…

Štai „didvyrės“, kurios šioje situacijoje ryškiausiai atspindi mano aprašytą moterų tipą – moterų su neharmoninga kairio ir dešinio pusrutulio, pirmos ir antros signalų iš aplinkos priėmimo sistemų pusiausvyra. Tai taikau ne vien šioms ponioms – tiesiog mūsų tėvynėje labai apverktinos universalaus moteriškojo principo reiškimosi formos, labai jau jos apribotos, deformuotos, iškreiptos.

Štai – Panevėžio apygardos teismo teisėjų kolegija, kurios sudėtis – Danguolė Smetonienė, Birutė Valiulienė ir Ramunė Čeknienė, sausio 26 d. netenkino N.Venckienės atskirojo prašymo sustabdyti mergaitės skubų perdavimą motinai – prašymą atmetė kaip nepagrįstą.Jos teigė, kad kad N.Venckienė nepateikė jokių neginčijamų teiginių, kad būtų pagrindas kolegijai taikyti laikinąją apsaugos priemonę – vykdymo sustabdymo.Teismui pateiktas antstolio faktinių aplinkybių konstatavias – tuščia vieta,nors jį sudaro jau visiems žinomi mergaitės liudijimai, iš kurių akivaizdžiai ryškėja niekur neaptartos aplinkybės ir faktai, kad orgijos būdavo grupinės, kad mergačių tvirkinime dalyvaudavo jų motinos, panaudodamos psichologinę (gąsdinimų) ir fizinę (surišimas) prievartą. Tai aiškiai praplečia nusikaltimo pobūdžio spektrą, ir to nematyti galima tik tyčia.

O štai kitos moterys:

Vaiko teisių apsaugos kontrolierė Edita Žiobienė – “teismo sprendimą reikia vykdyti”.

Seimo pirmininkė Irena Degutienė – “teismo sprendimą reikia vykdyti humaniškai”.

Kauno miesto vaiko teisių apsaugos tarnybos vedėja B.Daugėlienė – “jau keturias naktis nemiegu, galvoju, kaip mergaitę perduoti Stankūnaitei”, “Neringa, išeikit su mergaite į parduotuvę”.

Kauno rajono vaiko teisių apsaugos tarnybos vedėja I.Dabašinskienė…

Psichologės -jų pavardės autorei nežinomos, tačiau lengva nustatyti – labai jau “savitais” metodais “bendravo” su mergaite. Įtariama, kad buvo taikoma hipnozė- dėl pakitusio mergaitės elgesio po “seanso” reikėjo kreiptis į medikus… juo labiau, kaip teko girdėti, viena jų skaito apie hipnozę paskaitas.

Antstolė Sonata Vaicekauskienė – kuri kreipėsi į V.Kondratjevo teismą dėl prievartinio mergaitės paėmimo iš globėjos…

Žinia, visi visatos dėsniai žemėje reiškiasi per žmogų. Jei žmogus neturi dvasinės švaros, jei jo kultūros horizontai vos persirita per penkių pojūčių valdžią, jei gyvenimo tikslas – “šilta vieta”, kuri garantuoja bent šiokį tokį priėjimą prie lovelio, toks žmogus neturi moralinės teisės dirbti postuose, nuo kurių priklauso visos šalies ar bent jau didelės visuomenės dalies lūkesčiai. Tačiau kaip taisyklė, tokie žmonės nemąsto apie tai, kam jie pajėgūs ir ko jie verti. Tai tipiška agresyvi vidutinybė su sijonu, ir tik negalvokite, kad tas sijonas gali atstovauti visą moteriškąją moralę, priedermes ir įvykdyti misiją. Apie moters misiją agresyvi vidutinybė nežino nieko. O gaila…

Moteriai visų šalių išminčiai skiria ypatingą reikšmę visoje žmonijos evoliucijos raidoje. Tai lytis, kuriai skirta nuolatos kontaktuoti su visu kosmosu, nekalbant jau apie planetas, priklausančias Zodiakui. Kaip tik dėl to moteris gimdo kūdikius, juos maitina, motinos sukuria ir perteikia šeimose dvasinę programą, moteris išvysto vyrams ir sūnums subtiliuosius pojūčius, plečia išpasaulėjautą, moteris gali įsčiose nešiojamą kūdikį pagimdyti su nuostabiomis savybėmis – tikrą šviesos nešėją. Tačiau su viena sąlyga – moteris turi suprasti, kam ji atėjo į šį pasaulį. Jei ji laiko save tik “antrąja” puse ir dar pasiryžusi rungtyniauti su vyru, kuris kurį… Tai moteris demonė, sėjanti dualizmą pačioje esminėje visuomenės grandyje – šeimoje, kuri yra išimtinai dieviškos programos dalis, nes būtent čia susitinka abu principai – vyriškas ir moteriškas – pačioje pirminėje, pagrindinėje ir esminėje paskirtyje – kurti pasaulį. Patikėkite, jei vyras galėtų atstoti moterį, jam ir pieno liaukos būtų atsiradusios per milijonus metų ir kiti moteriški dalykai, deja… Moteris negali suvyriškėti prasčiausia to žodžio prasme – jai tai nebus atleista.

Artėjant Maitrėjos epochai moteris turi ruoštis didžiausiam darbui – būti pagrindiniu evoliucijos įrankiu keičiant pasaulį. Ji tai darys atverdama pasaulio širdį. O tai reiškia – jai teks išmokti atverti vyrų ir sūnų širdis. Tos širdys atveriamos tik meile. Nes meilės žmogus neturi savyje – ji išimtinai dievo prerogatyva, ir kai žmogus myli – per jį pasireiškia Dievas. “Jei Dievas su mumis – kas prieš mus?”

Taigi, moteris turės išmokti atlikti tai, kas jai įsakyta “iš aukščiau” – ne teismo pirmininko ir ne kokio nors prokuroro. Jei moterys būtų sąmoningos ir dvasiškai didelės, per šimtą metų pasaulis taptų beveik tobulas ir išnyktų agresija. Jau po vienos kartos pasimatytų viltingi pokyčiai ir daugybė tų, kurie vakar dar nenorėjo gyventi, pajustų, kad gyvenime atsirado daug šviesos.

Moteris turi norėti užimti tą garbingą vietą, kuri jai skirta ir kelti pasaulį iš tamsos. Jei mes nebeturime tokių moterų – našlaitė mūsų tėvynė.

Taigi grįžtu prie seno savo įsitikinimo – reikalingas vieningas, nuoseklus darbas, ugdant visuomeninė sąmonę, plečiant egzistencinio suvokimo ribas – kas aš esu, dėl ko ir iš kur atėjau, kam tarnauju ir kas bus, kai išeisiu neatlikęs savo pareigos ar paskirties. Nieko nebus be Dekalogo vertybių. Tai šen, tai ten nuolatos atsiras kas nors, kas šaudo ar prievartauja vaikus, kas kankina ir žudo žmones, kas ruošia sąmokslus ir atveria vartus į valstybės institucijas nusikaltėliams, jeigu neatsiras Lietuvoje galingas, masinis nepakantumas nepadorumui, nesąžiningumui, žiaurumui, abejingumui. Turime nuolatos budėti.

Kas budės? Tie, kas jaučia poreikį tą daryti. Tie, kas jaučia, jog yra juose poreikis nesavanaudiškam darbui, dvasiai, tiesai. Kiekviena siela potenciali gėriui, tik reikia sugebėti tą žinią atnešti taip, kad žmogus pajustų jos reikalingumą.

Kartais tenka būti kariu ir stabdyti tamsos klonus, tačiau tai vardan to, kad kas nors susimąstytų apie tai, ko niekada nemąstė. O kas pajunta poreikį galvoti ir kalbėti apie šviesą – tas tampa šviesos žmogumi. Ir tamsa išnyksta.

Dabar gyvename didelėje mentalinėje tamsoje dar ir dėl to, kad žmonės neišdrįsta paprastais žodžiais konstatuoti paprasto ir amžino poreikio – būti laimingam. Mes turime atvirai sakyti, kad mums reikia laimės, tiesos, gražaus bendravimo žmogaus su žmogumi. Kad mums reikia ką nors mylėti, kad mumyse yra didelis poreikis apginti ir apsaugoti vertybes. Kad trokštame didžiuotis savo Lietuva ir džiaugtis, būdami jos vaikai. Tai ne poezija – kas tą jaučia, žino, kaip tai realu.

Šių eilučių autorė nesitiki, kad „speckomentatoriai“ susigės ir nebeužsiims tuo, kuo užsiima. Ji į tai nededa kol kas jokių vilčių. Ji gerai žino, kad kada nors jie tiek pavargs, jog nebeturės jėgų gyventi. Jie pamatys, kaip užteršė ir apsunkino, pirmiausiai savo gyvenimą. Tačiau ji deda dideles viltis, kad kas nors šiuose straipsniuose atras tarp eilučių laišką sau, savo sąžinei, savo šviesiajai pusei ir ta pusė taps nenuilstama gynėja visko, kas kam nors teikia laimę, o ne skausmą.

Aš tikiu, kad mūsų kas dieną darosi vis daugiau. Tegul po nedaug, tačiau tvirtai ir nuosekliai… Lipdykime savo Tėvynę iš savęs. Kas nuo jos nutolome – artėkime atgal. Mes turime ką nešti pasauliui – mūsų senovinę ir švelnią pasaulėjautą. Ir būkime tvirti, nepalaužiami – mus sujungė mažas vaikas iš Garliavos, o vaikai kaip ir angelai – nemeluoja. Jie – mūsų rytojus ir geležinžmogiams tebūnie nejauku mūsų pasaulyje.

Būkime visada pasiryžę jį apginti. Ginti, kiek reikės…

Komentarai

 

 

 
 1. ,,Signatarė V.Jasukaitytė prašo socialinio būst,, situo pavadinimu delfeja idomus straipsnis apie gerbiama autore ,dar idomesni komentarai puo siuo straipsniu

  Thumb up 72 Thumb down 0

  • tikrai? butinai pasidomesiu,kas ir kaip smeizia gerb. rasytoja! P.S.Man labai svarbu pazinti savus priesus,nes tik tokiu budu galiu juos pazinti,apgauti ir pagaliau IVEIKTI!

   Thumb up 72 Thumb down 0

  • o kas cia jau taip blogai,kad saziningai gyvendama Lietuvoje negali nusipirkti busto,o reikia prasyt socialinio?tai ir parodo,kokia sistema yra.vagys,sukciai perka zemes,statosi pilis,o doram zmogui lieka tik socialinis bustas.cia ir atsiveria tikrasis Lietuvos veidas.

   Thumb up 72 Thumb down 0

 2. Man tai lietuviai atrodo visai kaip lemingai: kažkas nurodė eiti keliu, vedančiu prie bedugnės krašto ir šokti žemyn ir jie eina – kvaili, paklusnūs žvėreliai be jokių proto užuomazgų smegeninėse. Kaip galima nesuvokti, kad sąmoningai kedofilų rankomis yra naikinama Lietuvos teisėsauga bei visa Lietuva?

  Siekiama sukiršinti, suskaldyti tautą, sunaikinti jos teisėsaugą, įvesti anarchiją, minios valdžią, o po to pakviesti stiprią kaimyninę valstybę panaikinti anarchiją ir įvesti kietą tvarką Lietuvoje. Kaip galima to nesuprasti???

  Thumb up 72 Thumb down 0

   • maza ne maza, bet kramtyt reikia pries rijant ir galvot pries rasant komentarus.

    Thumb up 72 Thumb down 0

    • o dar labiau reikia galvoti pries tai,ka darai! Stankunaite nebutu dabar KALINE, jei pries pardavinejant savo vaikuti,butu galvojusi apie RYSI su dukrele! Bet RAGANA galvojo apie pinigus ir ir lengva gyvenima,kurio nebuna! Taip kad savo veiksmais SUTENERE nusipelne kalejimo duonos.Stankunaite yra NUSIKALTELE mergaites atzvilgiu ir PABAISA neverta nei vieno savo vaiko ZVILGSNIO-apie bendravima as jau nekalbu!P.S. Uzaugusi mergaite pati nuspres kaip elgtis su Stankunaite(zinoma,jei jai klanas leis taip ilgai gyventi.Tikimybe,kad ji liks gyva-labai maza.)

     Thumb up 72 Thumb down 0

     • siulydama kazkam pagalvot pries darant, pati nesivadovauji ta taisykle. kadangi neskundziamu teismo sprendimu pripazinta , kad stankunaitei itarimai nepareiksti pagristai, tik nuo stankunaites nuotaikos priklauso, kada keliausi i teisma.

      Thumb up 72 Thumb down 0

     • kiek tu neskundziamu teismo sprendimu buvo…o kiek dar ju bus…taip, kad boloncike, nesirauk ant virsaus, a gera?

      Thumb up 72 Thumb down 0

 3. baik karta nusisneketi, ir kitu autoriu kopijas perdirbus cia rasliavoti, bent pati supranti apie ka kalbi, kalbi apie Dieva, o pati i ji spjauni Gedos turek!

  Thumb up 72 Thumb down 0

  • ka,uzkabino straipsnis? reiskia pataike i skaudama vieta,o tai yra gerai,neduoda jums normalus zmones ramybes,vis privercia nervuotis:)))

   Thumb up 72 Thumb down 0

   • Visai natūralu kad beprotės psichinės ligonės kliedesiai užkabina ir erzina normalius žmones.

    Thumb up 72 Thumb down 0

 4. kad mes iš tų psichinių klano ligoninių atsiimsime Lietuvą, nepaisant kaip jie mus vadintų – ar patvoriniais, ar garliaviniais, ar dar kaip nors… Mes esame jėga, o jiems bus gėda, didelė gėda ir jie spruks iš šalies nespėję lagaminų susikrauti

  Thumb up 72 Thumb down 0

   • kam cia geda, jeigu viesai rodosi patvoriniai, tai ir jus lyskit i saules sviesa… Ko bijot, kodel neprisijunget prie vilksunio kales, tiek daug saukiat, o piketuot tik 3 isleidot???

    Thumb up 72 Thumb down 0

  • Seniai sakau, kad visiems protingiems žmonėms reikia bėgti iš Debilistano. Jau dabar Lietuva darosi pasaulio pajuokos objektu. Yra tik viena iš dviejų galimybių – arba lietuviai yra pedofilų tauta, leidusi visą Lietuvą užvaldyti pedofilų klanui Šiuo atveju tai yra labai unikali, šlykščių iškrypėlių tauta.

   Antras varijantas yra kad lietuviai – išprotėjusi tauta, kurios dauguma narių yra sunkia paranojinės šizofrenijos forma sergantys psichiniai ligoniai. Kiekvienu atveju tokioje aplinkoje pavojinga būti normaliems, sveikiems žmonėms.

   Thumb up 72 Thumb down 0

 5. jie juk beprociai, jie nieko nesupranta, tik rekti stop pedofilai, bet prie skuco tvoros neina mitinguoti, matyt savas pedas yra. jasukaityte ir apie tai tyli.

  Thumb up 72 Thumb down 0

  • Ar tą skučą lietrytis specialiai sugalvojo tam, kad tu galėtum tokius komentarus rašyti? O jeigu esi vėpla, tai aš tau pasakau – neegzistuoja joks skučas. Bent jau Kauno rajono policija, (kuri jį “sulaikė”) net nėra girdėjusi apie tokį. Esat “ančių” meistrai, bet kitus visaip pravardžiuojat. Deja, jau visa Lietuva žino, kad tavo tas “pedofilas skučas” – sugalvotas. Tik nesuprantu, kas ir kokiu tikslu kuria tokias provokacijas. Nebent tikrai tam, kad jų samdiniai turėtų, ką komentaruose rašyti.

   Thumb up 72 Thumb down 0

 6. Psichologo pastaba labai taikli-kedofilai yra žmonės konfliktuojantys su oficialia aplinka. Su aplinka konfliktuoja tie, kas prie jos nesugeba pritapti, o nesugeba pritapti tie, kas patys turi psichologinių problemų. Kad ir kiek bandytume pūsti Graliavos minios įtaka reikia pripažinti, kad daugiau naudojamasi tos minios intencija nei realia minios grėsme ar įtaka. Minia yra tik visuomenės nepasitenkinimo, agresijos ir kvailumo simbolis arba realus reiškinys. Tokių reiškinių gali būti daugiau. Tarkim, šiuo metu isuomenės agresija reiškiasi per sau palankiausią terpę-keofilų judėjimą, bet dar isai neseniai ta pati kvaila jėga reiškėsi per šustausko ” ubagų” žygius ar paxo nebrandos destrukciją. Gal rytoj atsiras kažkas kitas ir visi kedofilai nemete violetinę vėliava nulėks kita kryptimi. Visada yra tų, kurie pragėrę sidabrinius šaukstus kaltins pedofilų klaną, isada bus ir sunkiai menopauzę išgyenančių bobų, kurios dėl savo liūdesio kaltins ” pedofilų klaną” .

  Thumb up 72 Thumb down 0

  • O negeriau butu,kad tie psichologai ,padetu vaigausko suneliui,nevartoti kokio brudo,iliuminatai paaiskintu apie muterku neturejima galvoje,

   Thumb up 72 Thumb down 0

 7. USAS gavo bilieta i gyvenima nuo Kniaziaus, gal ir Orinta kartu su USU???
  USO gyvenimo vieta jau zinoma!!! Galima pakeisti snuki, bet…….

  Thumb up 72 Thumb down 0

  • J.Jurgelis (delfi Nuomonių Ringe) teisus – didelė dalis lietuvių yra visiškai išprotėję.

   Thumb up 72 Thumb down 0

   • eik tu sau:))) liko tik protinguoliai-iskrypeliai,apauge pinigais ir valdzia:))) tik tada toks klausimas: kodel taip bijo tie protinguoliai violetines minios?

    Thumb up 72 Thumb down 0

 8. STANKĘ reiktų įdarbinti darželio AUKLĖTOJA elitiniame vaikų darželyje .Galėtų mokyti oralinio sekso subtilybių grietinėlės vaikus(kaip Rusijos ARTEKE).

  Thumb up 72 Thumb down 0

 9. puikus J. Jurgelio straipsnis Delfi Nuomonių Ringe apie lietuvių tautos išprotėįjimą, kurį atskleidė Garliavos įvykiai. Tikrai, sveiki žmonės niekada neteistų, nesmerktų svetimų žmonių, kurių asmeniškai nepažįsta, kurių skausmo niekada neišklausė, su kuriais nebendravo, neišsikalbėjo, kurių pusės niekada neišklausė. Tik žiauriai, kraupiai nesveiki gali tai daryti.

  Thumb up 72 Thumb down 0

  • O tu tulpinius pažįsti? išklausei, supratai jų “skausmą” ar ką ten? Įtariu – ne. ir ką jie padarė, kažin ar tiksliai žinai. Bet, manau, sutinki, kad nuteisti jie teisėtai. Tai kodėl kiti turi pažinti tuos tris pedofilus ir dvi suteneres asmeniškai, būti kalbėję su jais, supratę sutenerių ubagustę, privertusią pardavinėti savo vaikus, kad suvoktų padaryto nusikaltimo siaubą?

   Thumb up 72 Thumb down 0

   • Dėl tulpinių tu pasitiki teisėsaugą, o dėl Stankūnaitės staiga ja nebepasitiki?

    Kas turi spręsti žmogaus kaltumo ar nekaltumo klausimus – komentatoriai, gatvės minia ar teismai? Iš Lietuvos darote pasaulio pajuokos objektą. Jau pasaulio valstybės atsisako išduoti nusikaltėlius šaliai, kurioje ne teismai, bet minia sprendžia kas kaltas, o kas ne.

    Snoro bankininkų advokatai Londone trina rankas iš džiaugsmo matydami šitą Lietuvos teisėsaugos sunaikinimą. Jis garantuoja laisvę jų klijentams. Niekas neišduos Baranausko ir Antonovo debilų kedopedofilų valstybei kurioje teisingumą vykdo minia. Ar ne gėda?

    Thumb up 72 Thumb down 0

    • buvo laikai kai ir tulpiniai jautesi saugus ir apsaugoti nuo teisingumo,o matai kaip viskas pasisuko:))) ateis laikas ir bus tas pats su sutenere ir jos “stogu”,o del snorininku – kas gi tau pranese kad jie nebus isduoti? isduos kai pasibaigs ju pinigai:)))) viskam savo laikas….

     Thumb up 72 Thumb down 0

 10. Ot motina STANKĖ.Sako,kad su ORINTĖLE kas antrą dieną per SKAIPĄ bendrauja,o su savo DUKRELE atsisakė.Ir pusseserei nusuteikia SKYPE duomenų,netgi nuotaraukų iš gimtadienių neatsiunčia.
  O gal Orintėlė HAMBURGE?
  Gal tik meluoja?

  Thumb up 72 Thumb down 0

 11. susensi tu be laiko svetimus pinigus beskaiciuodama ir svetimu turtu besirupindama….juk pastoviai rasai apie tai…keisk tema….

  Thumb up 72 Thumb down 0

 12. Šis laikraštis ir portalas yra rusų rankose. Pačios vyr redaktorės FB puslapyje atsispindi jos žavėjimasis viskuo kas rusiška. Daug ir Rusiją palaikąnčių straipsnių išspaudinta.

  Rusijos KGBistų valdžia rankas trina iš džiaugsmo, matydama kaip runkeliai patys naikina savo teisėsaugą ir visą šalį, kaip patys niekina prieš pasaulį savo tautą, klykdami kad toje jų tautoje masės pedofilų (daugiau niekur pasaulyje jų tiek nėra). Visa teisėsauga pedofilų rankose, didesnė pusė valdžios, trys ketvirčiai žiniasklaidos pedofilų rankose.

  Emocionalių “gelbėjančių mergaitę” durnių runkelių rankomis naikinama Lietuva.

  Thumb up 72 Thumb down 0

  • treme visus teismu pagalba, taip ir dabar kazkoks beprotis, vaikysteje patyres trauma sedi valdzioje ir vadovauja teismams…Taip ne liaudis zlugdo, o pati teisesauga zlugdosi.

   Thumb up 72 Thumb down 0

 13. i ta jasukatyte skykstu ziuret ,fanatike ,idomu ,kiek velniene sumoka jai uz sitas rasliavas.

  Thumb up 72 Thumb down 0

  • savo sveikata ir busena, jeigu slykstu i zmones ziuret, ypac i tuos, kurie visada nese tiesa ir uz ja kovojo…

   Thumb up 72 Thumb down 0

 14. Vaje vaje, what a country, visur masės pedofilų. Visur slankioja būriai pedofilių moterų. Visa teisėsauga – pedofilai. Tai bent tautelė! Tai bent šalelę debilai sukūrėt. Pasakoju pažįstamiems amerikiečiams tai visi nustėrę, paklaikę. Sako unikalūs tie lietuviai, įdomu tik iš kur kyla tas jų masinis iškrypimas? Sako reikia uždrausti įvažiavimą į JAV iš pedofilų šalies

  Thumb up 72 Thumb down 0

  • Tai,kad daugiausia kitataučiai Lietuvoje iškrypę,ypač žyderos.Matyt tarp jų daug VIŠTGAIDŽIŲ gimsta dėl kryžminimosi artimų giminaičių tarpe.

   Thumb up 72 Thumb down 0

  • ”Pasakoju pažįstamiems amerikiečiams tai visi nustėrę, paklaikę.”

   kvaileli, jie nuo taves yra paklaike, kad tu sitaip varai ant savo tautos.

   Thumb up 72 Thumb down 0

  • V.Mazeli,eik pailseti,perkaitai Floridos sauleje.Esi demaskuotas,pasimk savo ta niekam tikkusi “stebukleli”, ir tvarkyk i valias, bet vaiku neliesk.Savo auklek.

   Thumb up 72 Thumb down 0

 15. labai aciu uz nuosirdu ir aktualu straipsni. Tikekimes,gal perskaitys tie besirdziai,kurie nekencia mergaites,o venckienei sveikatos ir stiprybes

  Thumb up 72 Thumb down 0

 16. Nuosirdziausias aciu autorei.Sunku tiketis, kad jie paklausys, bet jus juos perspejote.Toliau jau ju reikalas

  Thumb up 72 Thumb down 0

 17. Dukrelę matė, kai išnuomojo pimpalams. Parodė motinišką meilę visai Lietuvai. Baisiame lizde gimė “tokia” motina Lietuvai ant kaklo. Stankūnai tegul paieško savo antrosios anūkėlės. “Sutvarkyta” pagal jų norus. Kas per tėvai, kad tokios baisios jų dukterys . Abi dirbo “vadovaujantį ” darbą, aukojo savo dukras didiesiems valdžios vyrams….

  Thumb up 72 Thumb down 0

  • Ekstremali debile, Stankūnai bendrauja su antra anūke per skype kas antrą dieną Taip pat ir Laima, kuri dabar yra Orintai vietoj mamos, nepaprastai šilti jų santykiai.

   Jūs, super idiotai, susikuriate savo šizo fantazijas ir jomis pradedate tikėti lyg tai būtų tiesa.

   Thumb up 72 Thumb down 0

   • tu, antikedofile. Tai sakai, stanke bendrauja su seses mergaite skype. Vai vai, kaip grazu. Su seserecia bendrauja, o su savo vaiku bendrauti atsisake? Na tai, antikedofile, kame saknys? Gal paaiskintum, a?

    Thumb up 72 Thumb down 0

 18. Labai geras, labai teisingas straipsnis. Ačiū autorei. Aš tik manau, kad Karštą komentarą skaito mažiau skaitytojų nei pagrindinius šalies laikraščius, ir dėl to apgailestauju… Norėtųsi, kad tokie str. pasiektų, kiek įmanoma, platesnę auditoriją.

  Thumb up 72 Thumb down 0

  • Šis portalas gyvuos, kol bus kalbama apie šią bylą. Jai pasibaigus kelias į niekur bus užmirštas, todėl redakcija suinteresuota palaikyti intrigą ir padėti tempti teismų gumą.

   Thumb up 72 Thumb down 0

 19. Neužmirškime to fakto, kad Stankūnaitė dukrelės išlaikymui siunčia po 200 Lt, bet jos nemato. Taip pat valstybė skiria mergaitės globai dar 520 Lt, bet globėja neužtikrina pasimatymų su mama. Nelygybė akivaizdi.

  Thumb up 72 Thumb down 0

  • Biologinė yra islaikoma valstybės Pinigu neturi nieko nesiuncia. Pasalpa vaikui duodama, kai nera pinigu globejams. Gal juos gauna biologine. Tai melopedofilinės akys rapucha tu Matyt esi Ieva-bela- laima

   Thumb up 72 Thumb down 0

   • Neturiu tikslo meluoti. Prieš mėnesį pati Venckienė duodama interviu tai patvirtino. Panašu, kad mažai žinai apie šią bylą, bet ardaisi šiaip, dėl azarto…

    Thumb up 72 Thumb down 0

 20. Kas išsiaiškins, kur yra nuskriaustoji pedofilų antroji mergaitė, nukels Stankūnaitę nuo sosto,i šsiaiškins pedofilų suslėptus galus, patupdys teisėjus, prokurorus, Liet. ryto papirktus žurnalistus, tas galės pretenduoti į seimą. Užtenka žmones maitinti melu ir pažadais. Dar yra laiko – įrodykite ko esate verti, būsimieji kandidatai. Bjaurybės aukštieji “pimpalai” diktuoja savo sąlygas ir visas klanas jiems uoliai tarnauja.

  Thumb up 72 Thumb down 0

 21. pirma, netgi skiriantis su Kedziu, jai vaiko nereikejo, kuri mama nekovoja del vaiko??? Nesvarbu ar jauna, ar nepatyrus, motiniski jausmai atsiranda po gimdymo, jeigu jie aplamai atsiranda, ir veliau sudare sutarti su Drasium, kad jis augintu vaika, dabar jai pateisinimu nera, nes tik atsiradus Usui jai prireike vaiko… Jeigu nereikejo iki to, lai atsikabina ir dabar, butu ramu visiems ir vaikui ir zmonems…

  Thumb up 72 Thumb down 0

 22. Stankūnaitė į globėjos namus eiti negali. Jau padaryta klaida, kad ji dėl savo dukros ten lankėsi kelis kartus. Dabar turi aiškintis dėl blakių slėpimų, dėl mergaitės hipnozių ir dėl pilvo skausmų. Tai paruošta pasala ją apkaltinti

  Thumb up 72 Thumb down 0

  • Stankunaite kaip visada… Viskas jai negerai, bet zinoma blogam sokejui ir kiausai maiso… Jeigu motinai butu svarbus vaikas, jeigu ja vestu meile, tai eitu bet kokia kaina, ir nusilenktu pries visas negandas… Bet nebukim naivus, Venckienei jokio malonumo sitiek rupesciu uzsitraukt del nieko… O taip pridirbus Laima, tegu nesitiki is Venckienes pagarbos…

   Thumb up 72 Thumb down 0

  • kaip tik kauniete,kaunietis,taip ir nelaime ir kas jus per zmones???primeskit-visos bedos is kauno,o kaip pasiraso kas kad “kauniete”ar kaunietis man bloga darosi,palyginimui-nei vienas is kitu miestu neraso,kad jis siaulietis,klaipedietis ar vilnietis,tik kauno,tad keista kodel jie nori pabresti savo “kaunietiskuma”atvirkscia-sleptis reikia po lapais nuo to kauno

   Thumb up 72 Thumb down 0

  • O kodel ji negali eiti aplankyti savo taip labai mylimos dukros? Zinoma, kad gali. Bet kad ji pastoviai atsiveda su savim dar kelis zlobus su maskaradinem kaukem ant bliudlaiziu ir tabuna kazkokiu, kiekviena syki vis kitu babciu? Ar normaliai, mylinciai mamai reikia viso sito priedo? Zinoma ne, jei Laima tikrai myletu mergaite, ji surastu su ja bendra kalba pati ir nereiketu klausineti, kada sakyti, kad myli dukra, o kada nesakyti. O dabar atveza poniute visa issifurfirinusia, papustom lupytem. Juk is veido matosi, kad jai kancia eiti i susitikimus su vaiku. Paziurek, Laima, i Rinau veida, kai ji kovojo del savo mergaites. Sios moters grozis ne kiek nemazesnis nei tavo, bet kaip ji atrode – ji negalvojo apie jokius makiazus, jos veide buvo skausmas, isgastis, pergyvenimas, kad gali netekti dukreles. Laimute, juk tu nemyli savo vaiko, ane? Tau ji reikalinga tik tiek, kiek jiems reikalinga. Juk taip?

   Thumb up 72 Thumb down 0

 23. Nemeluoja vaikai. Nemeluoja ir antroji mergaitė – ji kategoriškai neigia, kad buvo prievartauta ir tai teisme įrodys gydytojų pažymos.

  Thumb up 72 Thumb down 0

 24. Kauno miesto ir rajono policijos pareigūnai tvirtino, kad pastaruoju metu Garliavos protestuotojų miniai jokių priekaištų neturi, žmonės elgiasi santūriai, tai parodę ir L.Stankūnaitės vizitai pas dukrą N.Venckienės namuose./Lr/. Tad kas trukdo LS lankyti mergaite jos namuose? Kame ta motiniska meile?

  Thumb up 72 Thumb down 0

 25. Kedainiu mafijos bosas Kondratjevas?:) Nakti sapnavau jog jam nuo melo akys jau islipo visai is akiduobiu :)

  Thumb up 72 Thumb down 0

  • Koks jis bosas, klapciukas eilinis, zemos morales, bailus zmogenas, kuriuo paprasciausiai pasinaudojo.

   Thumb up 72 Thumb down 0

   • na tu uoga ispiskinai kaip is rasto,vat cia tai moteris,net keista kad taip tiksliai mastai,garbe Tau

    Thumb up 72 Thumb down 0 
Video reportažas


Nerpigiau.lt

Nerpigiau./lt/produktas/505/nusikaltimas-valstybes-vardu

Aktualu. Komentarai
Elektriniai katilai plačiam pasirinkimui
Palydovinė televizija: kas tai ir kodėl verta rinktis?
Foto reportažai Aktualu Naujausias numeris
Kodėl romperiukai tituluojami geriausiu drabužiu mažyliams? 
Mažylių apranga – nuo jos įsigijimo iki aprengimo ir dėvėjimo – labai aktualus...

Nauja kryptis vestuvių žemėlapyje: lietuvius kviečia tuoktis Gran Kanarijoje 
Vestuvės užsienyje vis labiau populiarėja, tačiau sudėtingas šventės organizavimas daugelį porų atbaido nuo...

Prietaisai moterų sveikatai bei malonumui  
Įrodyta, kad vaginalinių kamuoliukų bei vibratorių naudojimas yra naudingas moterų psichologinei bei fizinei...

Vasaros sezonas prasideda: ką turėtų žinoti šunų šeimininkai? 
Prasidėjus šiltajam metų sezonui, didelė dalis žmonių džiaugiasi dėl malonaus oro ir galimybės...

Kiek kainuoja geros kokybės langai? 
Patikimi langai pagerins Jūsų namų saugumą ir tuo pačiu jūsų gyvenimo kokybę. Renkantis...

Kaip pakeisti ir atrestauruoti namų fasadą? 
Renkantis išorės sienų apdailos medžiagą dažniausiai svarstomi du variantai: tinkuoti arba montuoti klinkerio...

Anekdotas


Naujovė KK Facebook
Reklama

Politika   Bylos, sukrėtusios Lietuvą
EP narys A. Kubilius: „Nestabilumas Rytų Partnerystės regione tampa nauju jo bruožu“ (11)
Europos Parlamento narys, Euronest Parlamentinės Asamblėjos (PA) pirmininkas Andrius Kubilius,...
Valdžios sektoriaus balansas 2020 metais: 3,5 mlrd. eurų deficitas (1)
Išankstiniais duomenimis, 2020 metų Lietuvos valdžios sektoriaus deficitas sudarė 3,5...
Prezidentas kviečia šalinti kliūtis didelės rizikos grupių skiepijimui (4)
Lietuvos Respublikos Prezidentas Gitanas Nausėda, antradienį nuotoliniu būdu susitikęs su...
 
LAT pritarė apeliacinės instancijos teismo išvadoms dėl Vilniaus universiteto pareigos atlyginti neturtinę ir turtinę žalą Norvegijos kalnuose žuvusios studentės tėvams (8)
Lietuvos Aukščiausiasis Teismas atmetė Vilniaus universiteto kasacinį skundą ir paliko...
Nepramušamas VU „betonas“ – aukšti teisėjai ir prokurorai? (6)
Giedrė Gorienė „Ir mažas akmenukas didelį vežimą išverčia“, – sako...
Kada naikinsime nereikalingus teismus? (9)
Giedrė Gorienė Kada naikinsime aukštesnės instancijos teismus? Kam jie apskritai...
 

Teisėsauga   Verslas, ekonomika
Tikslinamos asmens sulaikymo sąlygos – aiškesni pagrindai ir procedūros (2)
Geriau įgyvendinti asmens teisę apginti savo laisvę, aiškiau reglamentuoti laikinojo...
Prezidentas paskyrė Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus pirmininką (5)
Lietuvos Respublikos Prezidentas Gitanas Nausėda, vadovaudamasis Konstitucija, Teismų įstatymu ir...
Lietuvos advokatūra apie šios dienos sulaikymus: Lietuvoje įsivyrauja „sulaikymo prezumpcija“ (3)
Lietuvos advokatūra, reaguodama į žinomų mūsų šalies asociacijų ir asmenų...
 
Lietuva sustabdė tarptautinių kompanijų iš Rusijos perkėlimą
Ekonomikos ir inovacijų ministerija sustabdė naujų tarpininkavimo raštų išdavimą į...
„Luminor“ bankas išplatino 300 mln. EUR vertės obligacijų emisiją
„Luminor“ bankas sėkmingai išplatino 300 mln. EUR vertės obligacijų emisiją....
Medicinos bankui – įspėjimas, bauda ir įpareigojimas
Lietuvos bankas praėjusių metų pabaigoje atliko tikslinį planinį UAB Medicinos...
Krašto apsauga   Užsienis
Krašto apsaugos viceministras M. Abukevičius: „Kibernetinis saugumas – visų atsakomybė“
Efektyviai užtikrinti ypatingos svarbos informacinių išteklių valdytojų kibernetinį saugumą, stiprinti...
Lietuvos kariuomenei perduoti dar 142 nauji sunkvežimiai „Unimog“
Spalio 21 d. Lietuvos kariuomenei perduoti dar 142 nauji penkių...
R. Karoblis naujuoju kariuomenės vadu siūlo Sausumos pajėgų vadą gen. mjr. V. Rupšį (1)
Krašto apsaugos ministras Raimundas Karoblis naujuoju Lietuvos kariuomenės vadu Prezidentui...
 
Pretendentė į EK pirmininkes sulaukė europarlamentarų reakcijos (1)
Pretendentė į Europos Komisijos (EK) pirmininkės postą Ursula von der...
V.Zelenskis „nokautavo“ P.Porošenką (8)
    Pomaidaninio Ukrainos prezidento Petro Porošenko „puota karo metu“...
Dėl Skripalių apnuodijimo S.Lavrovas pirštu dūrė į NATO: „Tai ne „Novyčiok“, o BZ“ (28)
Rusijos URM ministras Sergejus Lavrovas pareiškė, kad Cheminio ginklo draudimo...
Sportas   Laiškai
“PingPongiuko”akademija kviečia (1)
Oficialus klubo Facebook puslapis>>>...
Cristiano Ronaldo sezoną temdo priekabiavimo skandalas (1)
Cristiano Ronaldo – vienas geriausių planetos futbolininkų. Apie šį portugalą...
Lietuvos rinktinės laukia kroatų išbandymas (1)
  Lietuvos nacionalinė vyrų krepšinio rinktinė tęsia kovą dėl galimybės...
 
Kam tarnauja Šaulių sąjunga (11)
Kaip manote ar visi Šaulių sąjungoje pritaria jūsų sąjungos nariui...
Geradarei savanoriai pačiai prireikė pagalbos (1)
Nuo nelaimės nėra apsaugotas niekas. Likimas skaudžiai skriaudžia ir tuos,...
Mulkinanti apklausa “Mes europiečiai”” (3)
Šiuo metu – 2019.05.11, 17:30, – portale lrytas.lt  vykdoma apklausa,...
Karštas Komentaras