Kontaktai      Rašykite mums       KK TV       Siūlo darbą       Foto       Prenumerata Lietuviškai По-русски English
turgelis.net
2022 Rugpjūtis 7 Sekmadienis
 

Vaikai ir angelai nemeluoja

2012-01-27 15:54 | Kultūra | Komentarų (653)

Nepriklausomybės akto signatarė, rašytoja Vidmantė Jasukaitytė


Vidmantė Jasukaitytė

Antstolio dokumento kopiją gavau naktį prieš dvyliktą ir, prisipažinsiu, užmigti buvo sunku. Stebiuosi „speckomentatorių“ nužmogėjimu, interpretuojant vaiko žodžius. Net už pinigus, net už labai gerus pinigus retas išdrįstų taip „išvartyti“ mergaitės globėjos veiksmus, nes tokia interpretacija yra tiesiog šventvagiška. Nuo seno žmonės vengė lažintis ar prisiekinėti vaikų gyvybėmis, motinos mirtimi… Lygiai taip pat nuo seno, pagal giliai pasąmonėje nusėdusį tabu dėsnį, negalima būdavo tyčiotis ar apkalbėti nėščią moterį, pajuokti žmogų su aiškiais neįgalumo požymiais… Amžių išmintis, matyt, jau buvo patvirtinusi taisyklę: „kaip šauksi – taip atsišauks“, arba „ nekask duobės kitam – pats įkrisi“…

Man teko pažinoti mažą kūdikėlį su didele negalia – jo protas ir vidaus organai vystėsi, o kaulai augo per daug lėtai. Kūnelis nuo pusiaujo beveik neaugo… Tėvai augino vaikelį negalvodami jo atiduoti į kokią nors specialią įstaigą, kad šeimai būtų lengviau, – jie tikėjo, kad šis vaikelis jiems – išbandymas, užduotis, atsiųstas „iš aukščiau“, jie norėjo būti sąžiningi prieš tą „iš aukščiau“. Atsimenu, kaip kentėdavo motina, kai vaikelis, augant plaučiams, imdavo dusti… “Kur tokios nelaimės priežastis?” – nesiliovė galvojusi motina. Ir kartą ją pasiekė žinia iš nelabai gilios jos giminės praeities – ji išgirdo, kad prosenelis ar proprosenelis kadaise buvęs vaitas, dvaro prievaizdas, ir lazda labai sužalojęs vienam baudžiauninkui dubenį… Žmogus ir mirė, daug metų nesikeldamas iš patalo…

Skaitytojas tikriausiai suprato analogiją.

Kažkas turėjo atlyginti skausmo skolą. Kažkas, visai nekaltas, turėjo pripildyti nuosavos kančios dubenį už aną, tolimo protėvio išpiltą ant svetimo gyvenimo. Paslaptingi likimų ryšiai ir priežasties-pasekmės dėsnio apraiškos šioje realybėje. Kaip bebūtų, vėl atsigręžiu į mūsų nuosavą, iš gelmių einančią išmintį: DIEVO GIRNOS MALA SMULKIAI. Ir ne veltui mes prašome atleidimo už tai, kad „nusidėjome mintimis, žodžiais, darbais ir apsileidimais“. Ir kai tyčiojamės šiandiena iš globėjos, kuri, matydama, kad į daugybę šiurpinančių šios bylos faktorių yra neatsižvelgiama, visais būdais nori pateikti neginčijamus įrodymus, kad, mergaitę grąžinus motinai, jos laukia pražūtis, mes taip pat prisidedame prie jos prievartavimo, kankinimo, pasmerkimo. Ir mūsų nuodėmė ne ką mažesnė už paties prievartautojo ar motinos tvirkintojos.

Niekas negali aiškiau paliudyti apie sistemingą kūdikio fizinį ir dvasinį luošinimą, nei pati mergaitė. Ir tik piktybiškai siekiant pakeisti normalią jos sąmonės būseną nenatūraliu įsikišimu, galima dar paistyti apie kokį nors psichologinį tyrimą ar „ištyrimą“ kokioje nors įstaigoje arba kokiame nors raidos centre. Mergaitės liudijimas yra nenuginčijamas, jis atliktas Įstatymo numatyta tvarka, jį patvirtino asmuo, kuris turi juridinę teisę ir galią tą daryti. Ir tik stebėtis galima, kaip žmonės savo veiksmais ir žodžiais komentaruose leidžia sau taip tyčiotis iš vienos didžiausių gal viso šimtmečio dramų Lietuvoje, atvirai stodami iškrypimo, nužmogėjimo ir atviro satanizmo pusėn. Nes – ar įsivaizduojate realiai, kas slepiasi už vieno vaiko sakinio apie savo pusseserę: „Dar kišdavo jai į burną pimpalą… dar būdavo ją pririšę…“ Reiškia – klykianti vyresnė mergaitė stengdavosi ištrūkti iš priverstinės grupinės sekso orgijos, kuri vykdavo ne tik stebint motinoms, bet ir siekiant patenkinti klientus, padedančioms surišti, kad dvikojai gyvuliai nepatirtų didesnių nepatogumų?

Ar įsivaizduojate, ką palaikote?! Ir dar manote, kad tie komentarai taip ir praeis? Atsikvošėkite ir darykite ką nors, kad jus ir jūsų ainius aplenktų nelaimė, kurios jūs patys taip aktyviai šaukiatės gal būt per savo kvailumą, mažatikystę ir dvasinį tamsumą.

Tačiau pagrindinis šio straipsnio pretekstas yra, vis tik, ne išsigimusi teisėtvarka ir net ne parsidavęs, amoralus teisėjas. Ir net ne „grupė draugų“, kuriuos sieja žemiausia moralė ir tolerancija seksualiniams iškrypimams bei sadizmui, arba pragertos smegenys, kurios bet kokia kaina trokšta kompensuoti realią vyrišką impotenciją. Ir net ne oligarchai, šaltai stebintys šį žiaurų žaidimą, laukdami momento, kada galima bus plėsti savo valdžią ar įtakos sferas, pasinaudojant pačiais pragariškiausiais metodais – kankinamų svetimų vaikų ašaromis. Šio straipsnio tikslas yra kai ką įvardyti.

O įvardyti noriu vieno iš dviejų Pasaulį kuriančių principų – Moteriškojo – išsigimimą mūsų vargšėje našlaitėje Tėvynėje. Nes argi ne našlaitė lieka šalis, kur nebėra net užuominos Pasaulio Motinos moralės, kuri ir yra ne kas kita, kaip saugios evoliucijos garantas?… Vyrai vis ieško, rizikuoja, šuoliuoja atradimų keliais ir ties kiekvienu atradimu palieka ženklą – tai jau atrasta. Tada ateina moterys ir kiekviena jų atradimą patikrina kiekvienu savo egzistencijos milimetru, paaukodamos kartais net savo likimą, kad įrodytų, jog šis atradimas nepuošia pasaulio, netarnauja jo tvarkai ir gėriui, ir saugumui. Šis amžius atvėrė moterims kelius į savirealizaciją, jos gali atsirasti ir save išreikšti pačiose valdymo struktūrų viršūnėse, tačiau didysis Ego, išreikšdamas save realybėje per neharmoningą žmogų, tampa garbėtroška, egoizmu, ir perauga į nuolatinį naudos ar puikybės troškimą, ir moteris, užuot buvusi šiek tiek motina visiems, tampa monstru, geležinio, šėtoniško, iškreipto proto, kuris jau niekada nebeveikia panardintas į sielą, trubadūre. Aš tokį pražūtingą moteriškumą vadinu „tarybinės moters sindromu“. (Esu apie tai rašiusi į KK straipsnyje „Simuliakrai bijo moterų, o „tarybinės moterys“ renka žagarus“, ir ten apžvelgusi tokio „moteriškumo“ ypatybes).

Tai, kad mergaitės kankinimų toliau siekia ir antisocialų teismo sprendimą imasi vykdyti išimtinai moterys, laikau didele katastrofa mūsų visuomenės kultūroje. Tai tarsi sprogimas, tarsi išrausta duobė mūsų pasaulėjautoje, kur tebeturi savo garbingą vietą darželiai prie namų, dekoruoti gėlių vazonai, rankdarbiais, tebeskambančios liaudies dainos, pilnos deminutyvų „seserėle“, „motinėle“, tėvužėli“, „bernužėli“, „broluži“… Kur pasaulėjauta spindi pirmapradėmis spalvomis, o užuojauta, gailestis, žmogiškumas, pasiryžimas gelbėti ir saugoti skriaudžiamą ir silpnesnį tebeturi daugybę veidų tiek tautos kūryboje, tiek paprasčiausiuose žmonių santykiuose. Tiek, kad jų nepajėgė išnuodyti tarybinės moters su mėlynu kostiumėliu, juodomis laivutėmis, cigarete rankoje ir valdišku, įsakmiu kalbos tonu geležinis štampas, tiek metų negailestingai ženklinęs mūsų vargšes motinas, atimdamas dalį motinystės ir moteriškumo.

Šių dienų teisėtvarkos moterys beveik visiškai atitinka „tarybinės moters“ stereotipą. Jos, kurių funkcija išsaugoti ir nuolat tobulinti mūsų gyvenime grožį, tampa geležiniais paukščiais, kapojančiais ir lesančiais ir taip iškankintų mergaičių likimus, nes už prigimtines priedermes joms svarbiau sutapti su valdžia ir būti valdžios atstovėmis, jokiu būdu nesuabejojant, ar ta valdžia teisėta, ar ji teisi, ar apskritai ji nėra nusikalstama. Svarbiausia – valdžia…

Štai „didvyrės“, kurios šioje situacijoje ryškiausiai atspindi mano aprašytą moterų tipą – moterų su neharmoninga kairio ir dešinio pusrutulio, pirmos ir antros signalų iš aplinkos priėmimo sistemų pusiausvyra. Tai taikau ne vien šioms ponioms – tiesiog mūsų tėvynėje labai apverktinos universalaus moteriškojo principo reiškimosi formos, labai jau jos apribotos, deformuotos, iškreiptos.

Štai – Panevėžio apygardos teismo teisėjų kolegija, kurios sudėtis – Danguolė Smetonienė, Birutė Valiulienė ir Ramunė Čeknienė, sausio 26 d. netenkino N.Venckienės atskirojo prašymo sustabdyti mergaitės skubų perdavimą motinai – prašymą atmetė kaip nepagrįstą.Jos teigė, kad kad N.Venckienė nepateikė jokių neginčijamų teiginių, kad būtų pagrindas kolegijai taikyti laikinąją apsaugos priemonę – vykdymo sustabdymo.Teismui pateiktas antstolio faktinių aplinkybių konstatavias – tuščia vieta,nors jį sudaro jau visiems žinomi mergaitės liudijimai, iš kurių akivaizdžiai ryškėja niekur neaptartos aplinkybės ir faktai, kad orgijos būdavo grupinės, kad mergačių tvirkinime dalyvaudavo jų motinos, panaudodamos psichologinę (gąsdinimų) ir fizinę (surišimas) prievartą. Tai aiškiai praplečia nusikaltimo pobūdžio spektrą, ir to nematyti galima tik tyčia.

O štai kitos moterys:

Vaiko teisių apsaugos kontrolierė Edita Žiobienė – “teismo sprendimą reikia vykdyti”.

Seimo pirmininkė Irena Degutienė – “teismo sprendimą reikia vykdyti humaniškai”.

Kauno miesto vaiko teisių apsaugos tarnybos vedėja B.Daugėlienė – “jau keturias naktis nemiegu, galvoju, kaip mergaitę perduoti Stankūnaitei”, “Neringa, išeikit su mergaite į parduotuvę”.

Kauno rajono vaiko teisių apsaugos tarnybos vedėja I.Dabašinskienė…

Psichologės -jų pavardės autorei nežinomos, tačiau lengva nustatyti – labai jau “savitais” metodais “bendravo” su mergaite. Įtariama, kad buvo taikoma hipnozė- dėl pakitusio mergaitės elgesio po “seanso” reikėjo kreiptis į medikus… juo labiau, kaip teko girdėti, viena jų skaito apie hipnozę paskaitas.

Antstolė Sonata Vaicekauskienė – kuri kreipėsi į V.Kondratjevo teismą dėl prievartinio mergaitės paėmimo iš globėjos…

Žinia, visi visatos dėsniai žemėje reiškiasi per žmogų. Jei žmogus neturi dvasinės švaros, jei jo kultūros horizontai vos persirita per penkių pojūčių valdžią, jei gyvenimo tikslas – “šilta vieta”, kuri garantuoja bent šiokį tokį priėjimą prie lovelio, toks žmogus neturi moralinės teisės dirbti postuose, nuo kurių priklauso visos šalies ar bent jau didelės visuomenės dalies lūkesčiai. Tačiau kaip taisyklė, tokie žmonės nemąsto apie tai, kam jie pajėgūs ir ko jie verti. Tai tipiška agresyvi vidutinybė su sijonu, ir tik negalvokite, kad tas sijonas gali atstovauti visą moteriškąją moralę, priedermes ir įvykdyti misiją. Apie moters misiją agresyvi vidutinybė nežino nieko. O gaila…

Moteriai visų šalių išminčiai skiria ypatingą reikšmę visoje žmonijos evoliucijos raidoje. Tai lytis, kuriai skirta nuolatos kontaktuoti su visu kosmosu, nekalbant jau apie planetas, priklausančias Zodiakui. Kaip tik dėl to moteris gimdo kūdikius, juos maitina, motinos sukuria ir perteikia šeimose dvasinę programą, moteris išvysto vyrams ir sūnums subtiliuosius pojūčius, plečia išpasaulėjautą, moteris gali įsčiose nešiojamą kūdikį pagimdyti su nuostabiomis savybėmis – tikrą šviesos nešėją. Tačiau su viena sąlyga – moteris turi suprasti, kam ji atėjo į šį pasaulį. Jei ji laiko save tik “antrąja” puse ir dar pasiryžusi rungtyniauti su vyru, kuris kurį… Tai moteris demonė, sėjanti dualizmą pačioje esminėje visuomenės grandyje – šeimoje, kuri yra išimtinai dieviškos programos dalis, nes būtent čia susitinka abu principai – vyriškas ir moteriškas – pačioje pirminėje, pagrindinėje ir esminėje paskirtyje – kurti pasaulį. Patikėkite, jei vyras galėtų atstoti moterį, jam ir pieno liaukos būtų atsiradusios per milijonus metų ir kiti moteriški dalykai, deja… Moteris negali suvyriškėti prasčiausia to žodžio prasme – jai tai nebus atleista.

Artėjant Maitrėjos epochai moteris turi ruoštis didžiausiam darbui – būti pagrindiniu evoliucijos įrankiu keičiant pasaulį. Ji tai darys atverdama pasaulio širdį. O tai reiškia – jai teks išmokti atverti vyrų ir sūnų širdis. Tos širdys atveriamos tik meile. Nes meilės žmogus neturi savyje – ji išimtinai dievo prerogatyva, ir kai žmogus myli – per jį pasireiškia Dievas. “Jei Dievas su mumis – kas prieš mus?”

Taigi, moteris turės išmokti atlikti tai, kas jai įsakyta “iš aukščiau” – ne teismo pirmininko ir ne kokio nors prokuroro. Jei moterys būtų sąmoningos ir dvasiškai didelės, per šimtą metų pasaulis taptų beveik tobulas ir išnyktų agresija. Jau po vienos kartos pasimatytų viltingi pokyčiai ir daugybė tų, kurie vakar dar nenorėjo gyventi, pajustų, kad gyvenime atsirado daug šviesos.

Moteris turi norėti užimti tą garbingą vietą, kuri jai skirta ir kelti pasaulį iš tamsos. Jei mes nebeturime tokių moterų – našlaitė mūsų tėvynė.

Taigi grįžtu prie seno savo įsitikinimo – reikalingas vieningas, nuoseklus darbas, ugdant visuomeninė sąmonę, plečiant egzistencinio suvokimo ribas – kas aš esu, dėl ko ir iš kur atėjau, kam tarnauju ir kas bus, kai išeisiu neatlikęs savo pareigos ar paskirties. Nieko nebus be Dekalogo vertybių. Tai šen, tai ten nuolatos atsiras kas nors, kas šaudo ar prievartauja vaikus, kas kankina ir žudo žmones, kas ruošia sąmokslus ir atveria vartus į valstybės institucijas nusikaltėliams, jeigu neatsiras Lietuvoje galingas, masinis nepakantumas nepadorumui, nesąžiningumui, žiaurumui, abejingumui. Turime nuolatos budėti.

Kas budės? Tie, kas jaučia poreikį tą daryti. Tie, kas jaučia, jog yra juose poreikis nesavanaudiškam darbui, dvasiai, tiesai. Kiekviena siela potenciali gėriui, tik reikia sugebėti tą žinią atnešti taip, kad žmogus pajustų jos reikalingumą.

Kartais tenka būti kariu ir stabdyti tamsos klonus, tačiau tai vardan to, kad kas nors susimąstytų apie tai, ko niekada nemąstė. O kas pajunta poreikį galvoti ir kalbėti apie šviesą – tas tampa šviesos žmogumi. Ir tamsa išnyksta.

Dabar gyvename didelėje mentalinėje tamsoje dar ir dėl to, kad žmonės neišdrįsta paprastais žodžiais konstatuoti paprasto ir amžino poreikio – būti laimingam. Mes turime atvirai sakyti, kad mums reikia laimės, tiesos, gražaus bendravimo žmogaus su žmogumi. Kad mums reikia ką nors mylėti, kad mumyse yra didelis poreikis apginti ir apsaugoti vertybes. Kad trokštame didžiuotis savo Lietuva ir džiaugtis, būdami jos vaikai. Tai ne poezija – kas tą jaučia, žino, kaip tai realu.

Šių eilučių autorė nesitiki, kad „speckomentatoriai“ susigės ir nebeužsiims tuo, kuo užsiima. Ji į tai nededa kol kas jokių vilčių. Ji gerai žino, kad kada nors jie tiek pavargs, jog nebeturės jėgų gyventi. Jie pamatys, kaip užteršė ir apsunkino, pirmiausiai savo gyvenimą. Tačiau ji deda dideles viltis, kad kas nors šiuose straipsniuose atras tarp eilučių laišką sau, savo sąžinei, savo šviesiajai pusei ir ta pusė taps nenuilstama gynėja visko, kas kam nors teikia laimę, o ne skausmą.

Aš tikiu, kad mūsų kas dieną darosi vis daugiau. Tegul po nedaug, tačiau tvirtai ir nuosekliai… Lipdykime savo Tėvynę iš savęs. Kas nuo jos nutolome – artėkime atgal. Mes turime ką nešti pasauliui – mūsų senovinę ir švelnią pasaulėjautą. Ir būkime tvirti, nepalaužiami – mus sujungė mažas vaikas iš Garliavos, o vaikai kaip ir angelai – nemeluoja. Jie – mūsų rytojus ir geležinžmogiams tebūnie nejauku mūsų pasaulyje.

Būkime visada pasiryžę jį apginti. Ginti, kiek reikės…

Komentarai

 

 

 
 1. filosofuoja ir meluoja teisesauginku klanas :)Kodel atsistatydino 5 Kauno teisejai?Ir manau ju turetu atsistatydinti 10 kartu daugiau:) Bet,,,kas teis pacius “nusikaltelius “prokurorus ir teisejus?Nebukite naivus :) jie patys savestikrai niekada neteis:)O mergaite jiems reikia butinai pasiimti tik del 2 priezasciu. 1.butina pakeisti mergaites parodymus,nes….jau yra suklastoti visi irodymai pries pacia N.Venckiene. 2 pedofilu klanas susideda is labai itakingu pedofilu ir ne tik Lietuviu:) Todel nepaemus mergaites tures atsistatydinti visas teisesaugos klanas ir i viesuma iskils daug metu klano daryti juodi darbeliai:) Irodymu,bylu klastojimai,kam dirbo teisesaugos “mafijos” klanasir tt.Jie geriau apvers visa valstybe aukstyn kojomis ,bet SAVES tikrai neisduos :)

  Thumb up 72 Thumb down 0

  • toks scenarijus čia ir vyksta….

   įdomu butu pažiūrėt i snukius šitų įtakingu pedofastu….ir sudraskyt jos visus kaip skudurus !

   Thumb up 72 Thumb down 0

 2. Ačiū gerb.rašytojai už labai teisingas mintis…… Neabejoju,kad anksčiau ar vėliau,visoms paminėtoms ir nepaminėtoms “asaboms” ,bus išrašyta
  sąskaita už jų “nuopelnus”….. Jeigu ne čia,tai ten….. Stiprybės gerb.Neringai ir visiems ją palaikantiems geros valios žmonėms.

  Thumb up 72 Thumb down 0

 3. kuria scenariju o kvailos moterys vykdo ju nurodymus,nes jos yra nuo tu vyru priklausomos.Kraujutaitiene dengia savo vyru stambia kontrabanda , kiti yra labai prisdeje prie valstybes turto ir pinigu plovimo ,teisesauginku klanas dengia stambias vagystes is valstybes ir pinigu plovimus is valstybes.Ir visi jie yra vienaip ar kitaip glaudziai susirise:)

  Thumb up 72 Thumb down 0

 4. tikėtina, kad minėtos straipsnyje moterys meluoja geriau negu mergaitė sako tiesą.

  Thumb up 72 Thumb down 0

 5. tai yra gilus filosofinis straipsnis. akivaizdu, kad komentaru tipa (durnesis laikrastys ) bus pakankamai. ne visom autores mintims galima pritarti, bet jei nors vienas – kitas susimastys, jau bus rimta pergale. tik noretusi , kad tie mastantieji butu ne Amerikos lietuviai, o kad ju cia pas mus padaugetu.

  Thumb up 72 Thumb down 0

 6. Tamsa esti tol. pakol kažkas neįžiebia ugnies.
  Tamsa yra beribė, tačiau degant žvakei , tamsa priversta bailiai slėptis už stulpo.
  Slėptis menkame šešėlyje.
  Tamsa negali nugalėti. Tamsos egzistencija yra nulemta atsitiktinumo .
  Arba valios.
  Atsiras kas įžiebia šviesą ir – viskas tamsos galybė susitraukia iki susigūžusio bailio šešėlio.
  Baimė yra paskutinė niekšo priebėga.

  Tie kas bando sėti blogį, skleisti tamsą yra genami baimės.
  Pinigų godumas taip pat yra baimė. Baimė būti žmogumi.

  Kiekvienas skaitantis šiame portale palaiko žvakės liepsnelės plevenimą.
  Perduok tos liepsnelės šilumą kitiems, pasidalink.
  Lai tamsos tarnų laikraščius skaitančių kiekis mažėja.
  Tegul plinta Mūsų žinia.

  Dalindamiesi šviesa, priversime tamsą pasitraukti.
  Vieną dieną ji bus užspęsta urve.
  Tamsi kalėjimo vienutė yra vienintelė vieta kur dera tūnoti tiems kas darė bologį.

  Kada tai įvyks, tik laiko ir mūsų aktyvumo klausimas.

  Kuo uoliau dalinsimės šviesa, tuo greičiau užsidegs apsivalymo laužai.

  Apsivalymo ugnyje sudeginsim praeities šešėlių stabus. Nugriausime sistemos stulpus tam kad tamsai neliktų vietos slėptis.

  Budėkime vėjuose.

  Kad liepsnelės neužpūstų.

  Mergaitė yra Dievo duota mūsų išvadavimui.

  Saugokime Viešpaties malonės dovaną.

  Tai paskutinis mūsų šansas išlikti kaip tautai.

  Thumb up 72 Thumb down 0

  • viskas teisingai parasyta,tik labai ir labai abejojo,kad mes einame i sviesa,tiksliau visai neabejoju,kad mes einame i tamsa…i isnykima…ir visokios teorijos tiko tada kada dar buvo imanoma kazka pakeisti,o ir zmones buvo kitokie,bet dabar…manau viskas prarasta negriztamai,galima laimeti kova bet ne kara…

   Thumb up 72 Thumb down 0

 7. Tai vis LUNATIKIUOJI?Ir “intelektu” mėtaisi?Atseit ,niekas NEĮRODYTA.Bet ar aklam,kurčiam ,bepročiui ir dar iškrypusim individui galima ką nors įrodyti?Ką toks MĖSOS GABALAS gali jausti?
  Nebent, kad LAUŽAS po SUBINE dega ir užuodžia svylančios mėsos kvapą,bet negalintis pasukti subinės nuo laužo,bando UGNĮ gesinti KOMENTARAIS.
  Tuščias reikalas sakyčiau.
  Ką patarčiau?
  Jei turi iš ko -BANDYK ŠLAPINTIS,bet turėk omeny,kad pasipils karštas GARAS su PELENAIS.Teip sakant ,rizikuoji tapti KARŠTAI TROŠKINTU MĖSOS APKEPU.

  Thumb up 72 Thumb down 0

 8. tikėjosi sukurti nedidelę nepriklausomą valstybę o gavosi tik didelis beprotnamis.

  Thumb up 72 Thumb down 0

 9. Bobos bobas kaltina pedofilija. Jau ne Runkelistanas bet Debilistanas ten pas jus.

  Thumb up 72 Thumb down 0

  • debile,zmones jau pripratoir ant siziku nepyksta,paprasyk ,jei dar sugebi,kad uzdarytu atgal i psichuske!

   Thumb up 72 Thumb down 0

  • Tau geriausia išeitis ir būtų su tais vibratoriais masturbuotis lryte.Ten tu tikrai laukiamas svečias.Na kaip,ar daug jau pririnkai laimutei pinigėlių,dukrytės juk neturi,o raudonoj piniginėj vėjukai švilpauja.
   Ačiū V.Jasukaitytei už širdingą straipsnį.Jūs tikra Lietuvos dukra,visiška priešingybė toms trims “teisėjoms”iš Panevėžio.Netelpa galvoj,moterys,tikriausiai ir mamos,o toks išsigimėliškas požiūris į šitą situaciją.Žodziu,Panevėžys ir Kėdainiai turi kišeninius “teisėjus”.Bet juk tai faktas!

   Thumb up 72 Thumb down 0

 10. ACIU JUMS -miela rasytoja!
  .As JUMIS visada didziuojuosi !!!
  Nuostabus straipsnis,duoda susimastyti,,,,kad tai tikrai -TIESA !!!
  ACIU JUMS ,KAD ESATE CIA …IR DABAR …..

  Thumb up 72 Thumb down 0

 11. Šalyje blokada, nėra karšto vandens, nėra dujų , nėra benzino. Tvartuose nuo bado stimpa gyvuliai, nes trūkstant degalams nebuvo paruošta pašaro.
  (1992-11-19, neeilinis AT posėdis) Tarp pirmo ir antro rinkimų į Seimą turų susirinkta svarstyti įstatymo “ Dėl Lietuvos Respublikos Seimo ir vyriausybės narių socialinių garantijų”
  Stenogramos ištrauka
  J.TAMULIS. Aš irgi iš tų buvusių ir noriu pasakyti, kolegos, kad man nekils ranka. balsuoti už šitą įstatymą. 1990 metais, man atrodo, mes visi gerai žinojome, kuo rizikuojam čia ateidami, ir gerai žinojom, kad ateis tas momentas, kai gali tekti pradėti tverti savo gyvenimą iš naujo. Visi tikrai labai gerai žinojom, su kuo čia ateinam, ir manau, su tuo pačiu derėtų ir išeiti.
  A.PATACKAS. Reiškiu pagarbą deputatui J.Tamuliui. Tai buvo tikro deputato žodžiai.

  V.JASUKAITYTĖ. Šios dienos šio klausimo svarstyme mano mintys aiškiai nebus populiarios. Tačiau norėčiau atkreipti dėmesį į truputį platesnį dalyką negu materialinis apsirūpinimas arba išeitinė pašalpa, apimanti 12 mėnesių laikotarpį. Tai ne dėl Aukščiausiosios Tarybos deputato statuso, o būtent dėl signataro, Nepriklausomybės signataro statuso.
  Kiekvienas Lietuvos žmogus mūsų vietoje būtų balsavęs už nepriklausomybę, tačiau šita garbė teko mums. Norint griauti valstybę, yra pats lengviausias dalykas ir pats sėkmingiausias pradedant nuo to, kad reikia griauti ateinančios valdžios autoritetą ir įstatymus leidžiančios valdžios autoritetą bei statusą. Čia labai smarkiai pasidarbavo valstybės laikraštis ir žurnalistai, pakankamai neįsigilinę į reikalo esmę. Deputatai buvo tiesiog apkaltinti dalykais, kuriais niekada nebūtų apkaltintas ir nėra apkaltintas eilinis Lietuvos žmogus. Pavyzdžiui, kad ir sklypų gavimu. Juk ne deputatas yra kaltas, kad savivaldybė, privalėdama skirti norinčiam žemės sklypą, sudaro dirbtines kliūtis ir galbūt piktnaudžiauja paskui savo padėtimi tas kliūtis pašalindama. Žinoma, deputatas niekada savivaldybei neduos kyšio už vietos pasirinkimą 200 tūkstančių, kaip aš kad esu girdėjusi ir žinau žmonių, kurie taip darė. Tačiau tai buvo labai išpūsta. Man atrodo, kad šiuo metu atsisuka ne tiktai prieš mus, bet atsisuks taipogi ir prieš būsimuosius deputatus, ir atsisuks prieš pačią valstybę. Kadangi, kartoju, toms jėgoms, kurioms nenaudinga, kad Lietuva būtų stipri valstybė, reikia tiktai sėkmingai griauti valdžios autoritetą. Ir aš manau, kad signataras, pasirašęs Nepriklausomybės aktą, balsavęs už nepriklausomybę šiuo metu ir sėkmingai bet kokiom sąlygom išlaikęs savo darbingumą… Aš nenoriu skirstyti dabar į vieną pusę ar į kitą pusę, bet noriu akcentuoti, kad tiek kairei, tiek dešinei pusei, dirbančiai pagal savo įsitikinimus, darbo sąlygos buvo ypač sunkios.
  Aš manau, kad signataras turėtų gauti tą išeitinę pašalpą, ir aš manau, kad turėtų būti pagalvota dar apie kažką, kas šitą statusą palaikytų. Nužeminti signataro statusą tai nužeminti pačią valstybę.
  Aš nesu blogiausiai gyvenanti, galėčiau apsieiti ir be šitos pašalpos, tačiau manau, kad tai yra būtina ir reikia pradėti nuo šito. O tolesnis žingsnis pasveikinti naują parlamento daugumą, po kitų rinkimų sveikinti kitą parlamento daugumą ir baigti vieną kartą griauti ir niekinti valdžią. Ačiū.
  R.GAJAUSKAITĖ. Aš norėčiau visiems priminti, kad deputatas yra toks pat Lietuvos Respublikos pilietis ir jam galioja visi įstatymai. Norėčiau priminti darbo santykius reglamentuojančio įstatymo 40 straipsnį, kuriame yra aiškiai, tiesiai parašyta, kad darbuotojas atleidžiamas (jeigu atleidžiamas) dėl jo neišrinkimo eiti pareigas. Toliau rašoma, kad išmokama jo vidutinė mėnesio darbo užmokesčio dydžio išeitinė pašalpa. Todėl aš manyčiau, kad nereikia nei didinti jos, nei mažinti. Įstatymas visiems Lietuvos piliečiams šitai reglamentuoja, tas pat ir deputatui. Tai viena.
  Antra, lygiai taip pat yra kalbama ir apie nepanaudotų atostogų kompensacijas. Jos irgi lygiai taip pat turėtų būti deputatui nei mažinamos, nei didinamos. Ir tikriausiai nereikėtų čia spręsti atskirai dėl deputato išeitinės pašalpos arba kasmetinių atostogų neturėjimo, o tiktai sumokėti, kaip priklauso pagal įstatymą, ir tai turėtų būti kadrų skyriaus reikalas, o ne mūsų šito posėdžio.

  Todėl nemanau, kad Jasukaitytė turi moralinę teisę skaityti pamokslus. Netikras paranašas

  Thumb up 72 Thumb down 0

  • ji negali pamokslauti,o kazkodel tu gali?kuom tu skiriesi nuo kitu,pamokslautojau,nereikia mums tavo patarimu ir situ pezalu

   Thumb up 72 Thumb down 0

 12. ir ko jus visos cia trys susrinkusios -ytes tokios piktos:)? ir veidai pikti,ir tekstai:)! kame reikalas:)?

  Thumb up 72 Thumb down 0

 13. Stiprybes gerb.N.Venckienei,drasiai,energingai Lietuvos Teisejai,kovojanciai uz Tiesa.O sitos jos koleges- menkystos nevertos gerb.Venckienes ne nago juodymo.Ateis laikas,kai joms teks atsakyti uz ju nusikalstama veikla.

  Thumb up 72 Thumb down 0

 14. Kai žmogiškumą pakeičia “karjera”, kai dvasines vertybes pakeičia materialinė gerovė, tada atsiranda krūva išgamų ginančių visokius iškrypėlius. Kokia gėda, kad lietuva iki to nusirito.

  Thumb up 72 Thumb down 0

 15. STT turi patikrinti,ka prisidirbe birute valiuliene,danguole smetoniene,ramune cekniene bei ziobiene,degutiene,dabasinskiene,degutiene,vaicekauskiene,kondratjevas,kryzevicius………,kitaip nesusidetu su setonu.

  Thumb up 72 Thumb down 0

 16. gavome soka vel perziureje Drasiaus Kedzio dukreles pasakojima…pirma kart ziurejome…na is tikruju ,tai negalime net atsigauti…tai kas ten per motina ta isgimdytoja????soka gavome apie antra mergaite perskaite l.ryte komentare ,bet dabar tai jau nera zodziu….tai kodel ta vadinama motina nesedi ten kalejime????koks skandalas cia uzsienyje butu ,jei tas viskas vyktu su mazu vaiku cia….neitiketina!!!!!!!na jei nebus pareiksti itarimai tai motinai ,kai nagrines ta pedofilijos byla ,tai tada jau viskas…finisas toj lietuvoj visiskas…labai gaila mergaites….is tikruju ,tai abieju …ir tos antros ,jei ka rase komentare yra tiesa????baisu,baisu,baisu kas ten darosi toj LT…

  Thumb up 72 Thumb down 0

 17. kur tu matai tyciojamasi is vaiko . As manau yra kas tyciojasi . Vyksta teismai ir neissiklauso i vaiko nora . Tik sprendima vykdyt ir viskas. Nepradek rasineti nuo kito galo. Tie zmones kurie kovoja del vaiko geroves, yra verti pagarbos .O Jus taip nenorite ,kad isaisketu tiesa . Bet as manau ,kad isaiskes. Todel nerasinek ispustu komentaru ,kurie neatitinka tikroves,….

  Thumb up 72 Thumb down 0

 18. KAŽKODĖL RAŠYTOJA NENUVEDĖ NEI VIENOS PARALELĖS Į SAVO GYVENIMĄ-AR TIKRAI VISKAS JAME LABAI GRAŽU IR PAPRASTA… AR JAME DIEVO RYKŠTĖS PĖDSAKŲ NEBUVO… O KODĖL RAŠYTOJAI NEKYLA KLAUSIMAS, DĖL KO TEISĖJAI TOKIOS KANČIOS-AR NE UŽ DVIEJŲ ŽMONIŲ NUŽUDYMU ĮTARIAMO ŠEIMOS NARIO NETINKAMĄ POŽIŪRĮ Į GYVENIMĄ( ABEJOTINOS KILMĖS TURTŲ TROŠKIMAS, KURIEMS, MATYT, PRIDENGTI IŠ SESĖS 300000 SKOLINTIS ANT POPIERIAUS REIKIA, SANTYKIAI SU NEPILNAMETĖMIS IR T.T.)JOKIU BŪDU NENORIU UŽSTOTI NEI VIENOS GINČO PUSĖS, BET EILINĮ KARTĄ MATAU, KAD TEISTI IR VERTINTI SVETIMUS GYVENIMUS LABAI JAU GARDUS REIKALAS YRA…

  Thumb up 72 Thumb down 0

  • žmones kurie susidūrę su vietiniu “teisingumu”…..ir viska suprasi iš pirmu lūpų.

   Ir jeigu autores nuomone kažkur nesutampa su tavo nuomone , tai ir yra demokratiniai santykiai skirtingas požiūris skirtingu žmonių į problema, ko nepasakysi apie vietini “teisingumą”………..

   Thumb up 72 Thumb down 0

  • jei nori kad tave skaitytu-nerasyk didziosiomis raidemis,ar tau atrodo kad taip bus solidziau?klysti,vat as pvz.neskaitau ka raso tokie

   Thumb up 72 Thumb down 0

  • ka parašė nenori. O verta visoms dabašnikienėms, anstolienėms panevėžio teisėjos. ASiutorė tik primena, kad Dievo bausmė neišvengiama Isajevoms, kauno vaikų stribėms ir biologinei kEDAINIAMS IR pANEVĖZIO TEISMAMS

   Thumb up 72 Thumb down 0

 19. Gal ir ne su visais pasaulėžiūriniais klausimais esu vienos minties su autore, bet esminiais – pritariu jai ir dėkoju.
  Kai bus daugiau tokių besiveržiančių į šviesą ir tiesą žmonių Lietuvoje, tapsime laisvi.

  Thumb up 72 Thumb down 0

 20. jūs mums – moralinė atrama.Ačiū kad esate, ačiū,kad rašote…
  Sėkmės jums ir Neringai – gyvenime ir kovoje… AČIŪ.

  Thumb up 72 Thumb down 0

 21. Informacija “Iš antstolio …protokolo…” kuri jau išplatinta internete dar kartą pribloškė. Kartais panašią informaciją būna gan keblu komentuoti. Ir ne tik dėl viešos internetinės erdvės etinių dalykų, bet ir todėl, kad būtent šioje informacijoje viskas yra aišku labiau, negu aišku. Beje, eiliniam piliečiui skaitytojui – aišku, pareigūnams, kaip matome – ne.

  Liūdina tas faktas, kad mergaitei teko aiškinti savo kraupią patirtį savo dar gyvam tėvui Drąsiui, seneliams , tetai ir kitiems artimiesiems. Net ir psichologai ekspertai ją apklausė ne vieną kartą, kaip pridera pagal įstatymines normas, o net kelis kartus. Dabar tą teko padaryti net ir antstoliui. Gal tokiam, kuris prieš smurtą mažama vaikui. Tai padaryta, manau, kaip sakoma, iš mergaitės artimųjų nevilties… Dar liūniau yra tai, kad kai kurias, šiurpias detales, kaip paskutinę galimybę suformuoti visuomenės nuomonę pagal konkrečius faktus, teko paviešinti žiniasklaidoje. Pabrėžiu, kad tai kraštutinė galimybė po visos eilės kitų veiksmų, kuriuos mūsų teisėsauga ir aukšti politikai ir valdininkai praleido pro akis ir ausis “nepastebėję ir neišgirdę”. Retai man tenka patirtį tokį gilų gėdos jausmą dėl kitų asmenų moralės problemų, kaip šioje skaudžioje pedofilinio skandalo ir su juo susijusių žmogžudysčių istorijoje.

  Žiniasklaidoje pastarosios teismo kolegijos teisėjų Danguolės Smetonienės, Birutės Valiulienės ir Ramutės Čeknienės pavardės neskubėtos viešinti. Nesunku suvokti – kodėl? Net ir visiškai sulinkusį moralinį stuburą turintys pareigūnai nenori, kad apie jų negalią žinotų jų artimieji bei visa visuomenė. Be to, kaip taisyklė, išryškėjus tokių nutarčių priėmėjoms, pradeda lįsti į viešumą nemaloni informacija apie jų nesąžiningo darbo patirtį. O kur dar jų artimųjų ir pažįstamų galima reakcija? Jeigu antstolio apklausa šioms trims damoms pasirodė visiškai nereikšminga, kaip sakoma – “dzin”, tai gal jau laikas peržvelgti jų tirtas bylas ir pabandyti nustatyti ar nebuvo kokia pareigūnė “pakabinta” anksčiau, vykdant kreivus užsakymus?

  Thumb up 72 Thumb down 0

 22. Gal ir į šių teisėjų, bei kitų įtartinus sprendimus D.Kedžio istorijoje darančių pareigūnų duris jau laikas STT ar VSD pareigūnams paskambinti: “dzin, dzidilin…” Trepsėjome teisėsaugos klystkeliais Lietuvoje taip ilgai ir toli, kad dabar teisėjai jau būna priversti atsistatydinti “savo noru” ar prieverstinai po vieną ir netgi krūvomis. Atviriausias šia prasme apie teismus buvo teisėjas Birštonas, bet tai jis padarė tik gerokai įkaušęs.

  Tenka ir vėl grįžti prie ne kartą viešintų Pikasiuko siūlymų. Manau, kad jau laikas prasidėti rimtoms diskusijoms apie teisėjų tiesioginį renkamamumą iš pateiktų kandidatūrų. Jei mūsų teisinė sistema pati nesugeba padoriai atsirinkti, tai tą galėtų padaryti tie piliečiai, kurie nori gyventi teisinėje valstybėje. Manau, kad verta aptarti ir prisiekusiojo teismo institucijos statuso galimybes. Esant skandaligoms, rezonansinėms byloms tai labai praverstų. Visam tam būtina sukaupti Seime daug politinės valios. Dabar ten ant teisingumo kelio matau daug akmenų, o į sunkiai riedančio teisėsaugos vežimo ratus dargi pagaliai kaišiojami. Prisiminkime, kad ir atsisakymą svarstyti Seimo Veikų teisių tarnybos vadovės E.Žiobienės pareiškimą. Galima buvo jam pritarti ar nepritarti, bet nesvarstyti Seimas neturėjo teisės. Žiniasklaidoje prieš pusantrų metų buvo pasirodžiusi teisininkų informacija, kad “D.Kedžio istorijoje” jau buvo padaryti net 87 teisiniai pažeidimai. Iš kiek šį skaičių reiktų dauginti šiandien? Įstatymams prieštaraujantys sprendimai faktai gula krūvomis, o kai kas tokią betvarkę netgi bando pateisinti. Žinome tuo aktyvisius “čiulbuonėlius”. Manau, kad kai kurie jų – “nebūna buvę”.

  Thumb up 72 Thumb down 0

  • už nepaprastus komentarus, atveriančius kelią į tiesą.Sėkmės – rašykit ,švieskit ,o mes skaitysim ,naudosimės jūsų žiniomis.

   Thumb up 72 Thumb down 0

 23. ka daryti su teisesauga kuriems melziami apartai uzdeti, lieka tik selekcija

  Thumb up 72 Thumb down 0

 24. Ačiu dievui ,kad mano sažinė bus rami ,nes ginu ir ginsiu mergaitę ,jos globėją Neringą
  Labai užjaučiu tuos ,kuriems sąžinė ir protas leidžia šmeižti,tyčiotis ..Jei gerai perskaitėt straipsnį -ar nebijote dievo bausmės už savo niekšiškumą?
  O gal Dievas jau yra jus nubaudęs ,Ir jūs jau esate savo dvasiniame pragare?

  Thumb up 72 Thumb down 0

 25. Blogis jis ir yra blogis,kuris nekinta,kad jaustume geruma ir vertintume ir dar labiau susitelktume,kovai su tuo blogiu.

  Thumb up 72 Thumb down 0

 26. “Moteris yra zemiau vyro, moteris siais laikas ima virsu, ir taip sukelia krizes. Kol moterys nezinos savo vietos, tol bus nelaimes, tragedijos, pykciai. Dievas i tai ilgai neziures”

  Nezinau kas uz to pasivadinusio Cha sedi, kokios lyties, bet jei vyras – tai cia ne islamas, o jei moteris tai – uzuojauta. Gyvenime nebendrauciau su zmogumi kuris turi toki poziuri, kad moteris zemiau uz vyra, savo sunums kalam i galvas kad moteris reikia gerbti, nes tai MOTINOS is kuriu “tie ale aukstesni atsirado”
  Butent del tokiu atmatu, kaip ta su raudona pinigine, nes kitaip jos niekada nevadinau (issigimele – negalima, nes jie savo vaiku nekankina, monstre taip pat – nes tie gina savo vaikus, o atmata tai kazkas tooookio nepaaiskinamo) ir susvyruoja tas MOTINOS vardas. Buvo nesuvokiama po Jonaitienes poelgio, bet tai jauciu gailesti, gal ir supratima, bet sitai su raudona pinigine…. Nesuprantu kaip imanoma ziureti i savo vaika kurio tyruma dergia iskrypelis, nesuprantu mociutes kuri prie dukters kapo svaidosi prakeiksmais (juk kapas – sventa vieta), nesuprantu kaip galima bet kokiu budu atsisakyti vaiko (taikos ar kokios kitos sutarties pagalba) ir vieno ko nesuprantu – KODEL TA SU RAUDONA PINIGINE MERGAITE PALIKO TEN KUR JA KONEVEIKE, LIEPE ABORTUS DARYTIS, KODEL JAI NIEKAS TO KLAUSIMO NEUZDUODA. JUK KAIP JI SAKE JAI TUOSE NAMUOSE BUVO – PRAGARAS, TAI KODEL DUKRA TEN PALIKO???? KODEL NE SAVO TEVAM???? JUK DEL JU TAIP SIELOJASI DABAR???

  Thumb up 72 Thumb down 0

  • Kodėl Stankūnaitės tėvai visiškai nesirūpina ir neieško savo kitos anūkės?

   Thumb up 72 Thumb down 0

  • tu nesupratai, moteris yra zemiau vyro, tai suprask, kad ji nera vyras, ar uz vyra aukstesne, ji yra moteris, ja gerbia, ja myli, bet jei moteris lyginasi su vyrais, arba juos pazemina, tai cia jau save pazemina, pridaro klaidu ir bedu. Nuostabu buti moteriai ir motinai, kam reikia griebtis tai, ko Dievas nedave:)?kas nepriklauso ir nedera dailiajai lyciai.

   Thumb up 72 Thumb down 0

  • na kokios dabar ten “moterys”-jos vyrai ,o ne moterys-ruko,geria,kelnes nesioja,keikiasi ir net vaikus pardavineja,tai kur tas jus moteriskumas?tikros Moters varda reikia uzsitarnauti,irodyti,o ne vaidinti kazkoki vistgaidi,o paskui durti pirstu i letesni vyra ir pasakyti:-na koks tu vyras,jei as pati be taves viska galiu pasidaryti,kam tu reikalingas-,kazkada gerais laikais skaiciau straipsni,kad jei taip ir toliau tesis,tai svelnioji lytis bus-vyrai,ka dabar ir matom,vien gejai aplinkui

   Thumb up 72 Thumb down 0 
Video reportažas


Nerpigiau.lt

Nerpigiau./lt/produktas/505/nusikaltimas-valstybes-vardu

Aktualu. Komentarai
Pigus šildymo būdas individualiems namams
Į ką atkreipti dėmesį renkantis avalynę vasarai?
Foto reportažai Aktualu Naujausias numeris
Kodėl romperiukai tituluojami geriausiu drabužiu mažyliams? 
Mažylių apranga – nuo jos įsigijimo iki aprengimo ir dėvėjimo – labai aktualus...

Nauja kryptis vestuvių žemėlapyje: lietuvius kviečia tuoktis Gran Kanarijoje 
Vestuvės užsienyje vis labiau populiarėja, tačiau sudėtingas šventės organizavimas daugelį porų atbaido nuo...

Prietaisai moterų sveikatai bei malonumui  
Įrodyta, kad vaginalinių kamuoliukų bei vibratorių naudojimas yra naudingas moterų psichologinei bei fizinei...

Vasaros sezonas prasideda: ką turėtų žinoti šunų šeimininkai? 
Prasidėjus šiltajam metų sezonui, didelė dalis žmonių džiaugiasi dėl malonaus oro ir galimybės...

Kiek kainuoja geros kokybės langai? 
Patikimi langai pagerins Jūsų namų saugumą ir tuo pačiu jūsų gyvenimo kokybę. Renkantis...

Kaip pakeisti ir atrestauruoti namų fasadą? 
Renkantis išorės sienų apdailos medžiagą dažniausiai svarstomi du variantai: tinkuoti arba montuoti klinkerio...

Anekdotas


Naujovė KK Facebook
Reklama

Politika   Bylos, sukrėtusios Lietuvą
EP narys A. Kubilius: „Nestabilumas Rytų Partnerystės regione tampa nauju jo bruožu“ (11)
Europos Parlamento narys, Euronest Parlamentinės Asamblėjos (PA) pirmininkas Andrius Kubilius,...
Valdžios sektoriaus balansas 2020 metais: 3,5 mlrd. eurų deficitas (1)
Išankstiniais duomenimis, 2020 metų Lietuvos valdžios sektoriaus deficitas sudarė 3,5...
Prezidentas kviečia šalinti kliūtis didelės rizikos grupių skiepijimui (4)
Lietuvos Respublikos Prezidentas Gitanas Nausėda, antradienį nuotoliniu būdu susitikęs su...
 
LAT pritarė apeliacinės instancijos teismo išvadoms dėl Vilniaus universiteto pareigos atlyginti neturtinę ir turtinę žalą Norvegijos kalnuose žuvusios studentės tėvams (8)
Lietuvos Aukščiausiasis Teismas atmetė Vilniaus universiteto kasacinį skundą ir paliko...
Nepramušamas VU „betonas“ – aukšti teisėjai ir prokurorai? (6)
Giedrė Gorienė „Ir mažas akmenukas didelį vežimą išverčia“, – sako...
Kada naikinsime nereikalingus teismus? (9)
Giedrė Gorienė Kada naikinsime aukštesnės instancijos teismus? Kam jie apskritai...
 

Teisėsauga   Verslas, ekonomika
Tikslinamos asmens sulaikymo sąlygos – aiškesni pagrindai ir procedūros (2)
Geriau įgyvendinti asmens teisę apginti savo laisvę, aiškiau reglamentuoti laikinojo...
Prezidentas paskyrė Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus pirmininką (5)
Lietuvos Respublikos Prezidentas Gitanas Nausėda, vadovaudamasis Konstitucija, Teismų įstatymu ir...
Lietuvos advokatūra apie šios dienos sulaikymus: Lietuvoje įsivyrauja „sulaikymo prezumpcija“ (3)
Lietuvos advokatūra, reaguodama į žinomų mūsų šalies asociacijų ir asmenų...
 
Lietuva sustabdė tarptautinių kompanijų iš Rusijos perkėlimą
Ekonomikos ir inovacijų ministerija sustabdė naujų tarpininkavimo raštų išdavimą į...
„Luminor“ bankas išplatino 300 mln. EUR vertės obligacijų emisiją
„Luminor“ bankas sėkmingai išplatino 300 mln. EUR vertės obligacijų emisiją....
Medicinos bankui – įspėjimas, bauda ir įpareigojimas
Lietuvos bankas praėjusių metų pabaigoje atliko tikslinį planinį UAB Medicinos...
Krašto apsauga   Užsienis
Krašto apsaugos viceministras M. Abukevičius: „Kibernetinis saugumas – visų atsakomybė“
Efektyviai užtikrinti ypatingos svarbos informacinių išteklių valdytojų kibernetinį saugumą, stiprinti...
Lietuvos kariuomenei perduoti dar 142 nauji sunkvežimiai „Unimog“
Spalio 21 d. Lietuvos kariuomenei perduoti dar 142 nauji penkių...
R. Karoblis naujuoju kariuomenės vadu siūlo Sausumos pajėgų vadą gen. mjr. V. Rupšį (1)
Krašto apsaugos ministras Raimundas Karoblis naujuoju Lietuvos kariuomenės vadu Prezidentui...
 
Pretendentė į EK pirmininkes sulaukė europarlamentarų reakcijos (1)
Pretendentė į Europos Komisijos (EK) pirmininkės postą Ursula von der...
V.Zelenskis „nokautavo“ P.Porošenką (8)
    Pomaidaninio Ukrainos prezidento Petro Porošenko „puota karo metu“...
Dėl Skripalių apnuodijimo S.Lavrovas pirštu dūrė į NATO: „Tai ne „Novyčiok“, o BZ“ (28)
Rusijos URM ministras Sergejus Lavrovas pareiškė, kad Cheminio ginklo draudimo...
Sportas   Laiškai
“PingPongiuko”akademija kviečia (1)
Oficialus klubo Facebook puslapis>>>...
Cristiano Ronaldo sezoną temdo priekabiavimo skandalas (1)
Cristiano Ronaldo – vienas geriausių planetos futbolininkų. Apie šį portugalą...
Lietuvos rinktinės laukia kroatų išbandymas (1)
  Lietuvos nacionalinė vyrų krepšinio rinktinė tęsia kovą dėl galimybės...
 
Kam tarnauja Šaulių sąjunga (11)
Kaip manote ar visi Šaulių sąjungoje pritaria jūsų sąjungos nariui...
Geradarei savanoriai pačiai prireikė pagalbos (1)
Nuo nelaimės nėra apsaugotas niekas. Likimas skaudžiai skriaudžia ir tuos,...
Mulkinanti apklausa “Mes europiečiai”” (3)
Šiuo metu – 2019.05.11, 17:30, – portale lrytas.lt  vykdoma apklausa,...
Karštas Komentaras