Kontaktai      Rašykite mums       KK TV       Siūlo darbą       Foto       Prenumerata Lietuviškai По-русски English
turgelis.net
2022 Rugpjūtis 7 Sekmadienis
 

Vaikai ir angelai nemeluoja

2012-01-27 15:54 | Kultūra | Komentarų (653)

Nepriklausomybės akto signatarė, rašytoja Vidmantė Jasukaitytė


Vidmantė Jasukaitytė

Antstolio dokumento kopiją gavau naktį prieš dvyliktą ir, prisipažinsiu, užmigti buvo sunku. Stebiuosi „speckomentatorių“ nužmogėjimu, interpretuojant vaiko žodžius. Net už pinigus, net už labai gerus pinigus retas išdrįstų taip „išvartyti“ mergaitės globėjos veiksmus, nes tokia interpretacija yra tiesiog šventvagiška. Nuo seno žmonės vengė lažintis ar prisiekinėti vaikų gyvybėmis, motinos mirtimi… Lygiai taip pat nuo seno, pagal giliai pasąmonėje nusėdusį tabu dėsnį, negalima būdavo tyčiotis ar apkalbėti nėščią moterį, pajuokti žmogų su aiškiais neįgalumo požymiais… Amžių išmintis, matyt, jau buvo patvirtinusi taisyklę: „kaip šauksi – taip atsišauks“, arba „ nekask duobės kitam – pats įkrisi“…

Man teko pažinoti mažą kūdikėlį su didele negalia – jo protas ir vidaus organai vystėsi, o kaulai augo per daug lėtai. Kūnelis nuo pusiaujo beveik neaugo… Tėvai augino vaikelį negalvodami jo atiduoti į kokią nors specialią įstaigą, kad šeimai būtų lengviau, – jie tikėjo, kad šis vaikelis jiems – išbandymas, užduotis, atsiųstas „iš aukščiau“, jie norėjo būti sąžiningi prieš tą „iš aukščiau“. Atsimenu, kaip kentėdavo motina, kai vaikelis, augant plaučiams, imdavo dusti… “Kur tokios nelaimės priežastis?” – nesiliovė galvojusi motina. Ir kartą ją pasiekė žinia iš nelabai gilios jos giminės praeities – ji išgirdo, kad prosenelis ar proprosenelis kadaise buvęs vaitas, dvaro prievaizdas, ir lazda labai sužalojęs vienam baudžiauninkui dubenį… Žmogus ir mirė, daug metų nesikeldamas iš patalo…

Skaitytojas tikriausiai suprato analogiją.

Kažkas turėjo atlyginti skausmo skolą. Kažkas, visai nekaltas, turėjo pripildyti nuosavos kančios dubenį už aną, tolimo protėvio išpiltą ant svetimo gyvenimo. Paslaptingi likimų ryšiai ir priežasties-pasekmės dėsnio apraiškos šioje realybėje. Kaip bebūtų, vėl atsigręžiu į mūsų nuosavą, iš gelmių einančią išmintį: DIEVO GIRNOS MALA SMULKIAI. Ir ne veltui mes prašome atleidimo už tai, kad „nusidėjome mintimis, žodžiais, darbais ir apsileidimais“. Ir kai tyčiojamės šiandiena iš globėjos, kuri, matydama, kad į daugybę šiurpinančių šios bylos faktorių yra neatsižvelgiama, visais būdais nori pateikti neginčijamus įrodymus, kad, mergaitę grąžinus motinai, jos laukia pražūtis, mes taip pat prisidedame prie jos prievartavimo, kankinimo, pasmerkimo. Ir mūsų nuodėmė ne ką mažesnė už paties prievartautojo ar motinos tvirkintojos.

Niekas negali aiškiau paliudyti apie sistemingą kūdikio fizinį ir dvasinį luošinimą, nei pati mergaitė. Ir tik piktybiškai siekiant pakeisti normalią jos sąmonės būseną nenatūraliu įsikišimu, galima dar paistyti apie kokį nors psichologinį tyrimą ar „ištyrimą“ kokioje nors įstaigoje arba kokiame nors raidos centre. Mergaitės liudijimas yra nenuginčijamas, jis atliktas Įstatymo numatyta tvarka, jį patvirtino asmuo, kuris turi juridinę teisę ir galią tą daryti. Ir tik stebėtis galima, kaip žmonės savo veiksmais ir žodžiais komentaruose leidžia sau taip tyčiotis iš vienos didžiausių gal viso šimtmečio dramų Lietuvoje, atvirai stodami iškrypimo, nužmogėjimo ir atviro satanizmo pusėn. Nes – ar įsivaizduojate realiai, kas slepiasi už vieno vaiko sakinio apie savo pusseserę: „Dar kišdavo jai į burną pimpalą… dar būdavo ją pririšę…“ Reiškia – klykianti vyresnė mergaitė stengdavosi ištrūkti iš priverstinės grupinės sekso orgijos, kuri vykdavo ne tik stebint motinoms, bet ir siekiant patenkinti klientus, padedančioms surišti, kad dvikojai gyvuliai nepatirtų didesnių nepatogumų?

Ar įsivaizduojate, ką palaikote?! Ir dar manote, kad tie komentarai taip ir praeis? Atsikvošėkite ir darykite ką nors, kad jus ir jūsų ainius aplenktų nelaimė, kurios jūs patys taip aktyviai šaukiatės gal būt per savo kvailumą, mažatikystę ir dvasinį tamsumą.

Tačiau pagrindinis šio straipsnio pretekstas yra, vis tik, ne išsigimusi teisėtvarka ir net ne parsidavęs, amoralus teisėjas. Ir net ne „grupė draugų“, kuriuos sieja žemiausia moralė ir tolerancija seksualiniams iškrypimams bei sadizmui, arba pragertos smegenys, kurios bet kokia kaina trokšta kompensuoti realią vyrišką impotenciją. Ir net ne oligarchai, šaltai stebintys šį žiaurų žaidimą, laukdami momento, kada galima bus plėsti savo valdžią ar įtakos sferas, pasinaudojant pačiais pragariškiausiais metodais – kankinamų svetimų vaikų ašaromis. Šio straipsnio tikslas yra kai ką įvardyti.

O įvardyti noriu vieno iš dviejų Pasaulį kuriančių principų – Moteriškojo – išsigimimą mūsų vargšėje našlaitėje Tėvynėje. Nes argi ne našlaitė lieka šalis, kur nebėra net užuominos Pasaulio Motinos moralės, kuri ir yra ne kas kita, kaip saugios evoliucijos garantas?… Vyrai vis ieško, rizikuoja, šuoliuoja atradimų keliais ir ties kiekvienu atradimu palieka ženklą – tai jau atrasta. Tada ateina moterys ir kiekviena jų atradimą patikrina kiekvienu savo egzistencijos milimetru, paaukodamos kartais net savo likimą, kad įrodytų, jog šis atradimas nepuošia pasaulio, netarnauja jo tvarkai ir gėriui, ir saugumui. Šis amžius atvėrė moterims kelius į savirealizaciją, jos gali atsirasti ir save išreikšti pačiose valdymo struktūrų viršūnėse, tačiau didysis Ego, išreikšdamas save realybėje per neharmoningą žmogų, tampa garbėtroška, egoizmu, ir perauga į nuolatinį naudos ar puikybės troškimą, ir moteris, užuot buvusi šiek tiek motina visiems, tampa monstru, geležinio, šėtoniško, iškreipto proto, kuris jau niekada nebeveikia panardintas į sielą, trubadūre. Aš tokį pražūtingą moteriškumą vadinu „tarybinės moters sindromu“. (Esu apie tai rašiusi į KK straipsnyje „Simuliakrai bijo moterų, o „tarybinės moterys“ renka žagarus“, ir ten apžvelgusi tokio „moteriškumo“ ypatybes).

Tai, kad mergaitės kankinimų toliau siekia ir antisocialų teismo sprendimą imasi vykdyti išimtinai moterys, laikau didele katastrofa mūsų visuomenės kultūroje. Tai tarsi sprogimas, tarsi išrausta duobė mūsų pasaulėjautoje, kur tebeturi savo garbingą vietą darželiai prie namų, dekoruoti gėlių vazonai, rankdarbiais, tebeskambančios liaudies dainos, pilnos deminutyvų „seserėle“, „motinėle“, tėvužėli“, „bernužėli“, „broluži“… Kur pasaulėjauta spindi pirmapradėmis spalvomis, o užuojauta, gailestis, žmogiškumas, pasiryžimas gelbėti ir saugoti skriaudžiamą ir silpnesnį tebeturi daugybę veidų tiek tautos kūryboje, tiek paprasčiausiuose žmonių santykiuose. Tiek, kad jų nepajėgė išnuodyti tarybinės moters su mėlynu kostiumėliu, juodomis laivutėmis, cigarete rankoje ir valdišku, įsakmiu kalbos tonu geležinis štampas, tiek metų negailestingai ženklinęs mūsų vargšes motinas, atimdamas dalį motinystės ir moteriškumo.

Šių dienų teisėtvarkos moterys beveik visiškai atitinka „tarybinės moters“ stereotipą. Jos, kurių funkcija išsaugoti ir nuolat tobulinti mūsų gyvenime grožį, tampa geležiniais paukščiais, kapojančiais ir lesančiais ir taip iškankintų mergaičių likimus, nes už prigimtines priedermes joms svarbiau sutapti su valdžia ir būti valdžios atstovėmis, jokiu būdu nesuabejojant, ar ta valdžia teisėta, ar ji teisi, ar apskritai ji nėra nusikalstama. Svarbiausia – valdžia…

Štai „didvyrės“, kurios šioje situacijoje ryškiausiai atspindi mano aprašytą moterų tipą – moterų su neharmoninga kairio ir dešinio pusrutulio, pirmos ir antros signalų iš aplinkos priėmimo sistemų pusiausvyra. Tai taikau ne vien šioms ponioms – tiesiog mūsų tėvynėje labai apverktinos universalaus moteriškojo principo reiškimosi formos, labai jau jos apribotos, deformuotos, iškreiptos.

Štai – Panevėžio apygardos teismo teisėjų kolegija, kurios sudėtis – Danguolė Smetonienė, Birutė Valiulienė ir Ramunė Čeknienė, sausio 26 d. netenkino N.Venckienės atskirojo prašymo sustabdyti mergaitės skubų perdavimą motinai – prašymą atmetė kaip nepagrįstą.Jos teigė, kad kad N.Venckienė nepateikė jokių neginčijamų teiginių, kad būtų pagrindas kolegijai taikyti laikinąją apsaugos priemonę – vykdymo sustabdymo.Teismui pateiktas antstolio faktinių aplinkybių konstatavias – tuščia vieta,nors jį sudaro jau visiems žinomi mergaitės liudijimai, iš kurių akivaizdžiai ryškėja niekur neaptartos aplinkybės ir faktai, kad orgijos būdavo grupinės, kad mergačių tvirkinime dalyvaudavo jų motinos, panaudodamos psichologinę (gąsdinimų) ir fizinę (surišimas) prievartą. Tai aiškiai praplečia nusikaltimo pobūdžio spektrą, ir to nematyti galima tik tyčia.

O štai kitos moterys:

Vaiko teisių apsaugos kontrolierė Edita Žiobienė – “teismo sprendimą reikia vykdyti”.

Seimo pirmininkė Irena Degutienė – “teismo sprendimą reikia vykdyti humaniškai”.

Kauno miesto vaiko teisių apsaugos tarnybos vedėja B.Daugėlienė – “jau keturias naktis nemiegu, galvoju, kaip mergaitę perduoti Stankūnaitei”, “Neringa, išeikit su mergaite į parduotuvę”.

Kauno rajono vaiko teisių apsaugos tarnybos vedėja I.Dabašinskienė…

Psichologės -jų pavardės autorei nežinomos, tačiau lengva nustatyti – labai jau “savitais” metodais “bendravo” su mergaite. Įtariama, kad buvo taikoma hipnozė- dėl pakitusio mergaitės elgesio po “seanso” reikėjo kreiptis į medikus… juo labiau, kaip teko girdėti, viena jų skaito apie hipnozę paskaitas.

Antstolė Sonata Vaicekauskienė – kuri kreipėsi į V.Kondratjevo teismą dėl prievartinio mergaitės paėmimo iš globėjos…

Žinia, visi visatos dėsniai žemėje reiškiasi per žmogų. Jei žmogus neturi dvasinės švaros, jei jo kultūros horizontai vos persirita per penkių pojūčių valdžią, jei gyvenimo tikslas – “šilta vieta”, kuri garantuoja bent šiokį tokį priėjimą prie lovelio, toks žmogus neturi moralinės teisės dirbti postuose, nuo kurių priklauso visos šalies ar bent jau didelės visuomenės dalies lūkesčiai. Tačiau kaip taisyklė, tokie žmonės nemąsto apie tai, kam jie pajėgūs ir ko jie verti. Tai tipiška agresyvi vidutinybė su sijonu, ir tik negalvokite, kad tas sijonas gali atstovauti visą moteriškąją moralę, priedermes ir įvykdyti misiją. Apie moters misiją agresyvi vidutinybė nežino nieko. O gaila…

Moteriai visų šalių išminčiai skiria ypatingą reikšmę visoje žmonijos evoliucijos raidoje. Tai lytis, kuriai skirta nuolatos kontaktuoti su visu kosmosu, nekalbant jau apie planetas, priklausančias Zodiakui. Kaip tik dėl to moteris gimdo kūdikius, juos maitina, motinos sukuria ir perteikia šeimose dvasinę programą, moteris išvysto vyrams ir sūnums subtiliuosius pojūčius, plečia išpasaulėjautą, moteris gali įsčiose nešiojamą kūdikį pagimdyti su nuostabiomis savybėmis – tikrą šviesos nešėją. Tačiau su viena sąlyga – moteris turi suprasti, kam ji atėjo į šį pasaulį. Jei ji laiko save tik “antrąja” puse ir dar pasiryžusi rungtyniauti su vyru, kuris kurį… Tai moteris demonė, sėjanti dualizmą pačioje esminėje visuomenės grandyje – šeimoje, kuri yra išimtinai dieviškos programos dalis, nes būtent čia susitinka abu principai – vyriškas ir moteriškas – pačioje pirminėje, pagrindinėje ir esminėje paskirtyje – kurti pasaulį. Patikėkite, jei vyras galėtų atstoti moterį, jam ir pieno liaukos būtų atsiradusios per milijonus metų ir kiti moteriški dalykai, deja… Moteris negali suvyriškėti prasčiausia to žodžio prasme – jai tai nebus atleista.

Artėjant Maitrėjos epochai moteris turi ruoštis didžiausiam darbui – būti pagrindiniu evoliucijos įrankiu keičiant pasaulį. Ji tai darys atverdama pasaulio širdį. O tai reiškia – jai teks išmokti atverti vyrų ir sūnų širdis. Tos širdys atveriamos tik meile. Nes meilės žmogus neturi savyje – ji išimtinai dievo prerogatyva, ir kai žmogus myli – per jį pasireiškia Dievas. “Jei Dievas su mumis – kas prieš mus?”

Taigi, moteris turės išmokti atlikti tai, kas jai įsakyta “iš aukščiau” – ne teismo pirmininko ir ne kokio nors prokuroro. Jei moterys būtų sąmoningos ir dvasiškai didelės, per šimtą metų pasaulis taptų beveik tobulas ir išnyktų agresija. Jau po vienos kartos pasimatytų viltingi pokyčiai ir daugybė tų, kurie vakar dar nenorėjo gyventi, pajustų, kad gyvenime atsirado daug šviesos.

Moteris turi norėti užimti tą garbingą vietą, kuri jai skirta ir kelti pasaulį iš tamsos. Jei mes nebeturime tokių moterų – našlaitė mūsų tėvynė.

Taigi grįžtu prie seno savo įsitikinimo – reikalingas vieningas, nuoseklus darbas, ugdant visuomeninė sąmonę, plečiant egzistencinio suvokimo ribas – kas aš esu, dėl ko ir iš kur atėjau, kam tarnauju ir kas bus, kai išeisiu neatlikęs savo pareigos ar paskirties. Nieko nebus be Dekalogo vertybių. Tai šen, tai ten nuolatos atsiras kas nors, kas šaudo ar prievartauja vaikus, kas kankina ir žudo žmones, kas ruošia sąmokslus ir atveria vartus į valstybės institucijas nusikaltėliams, jeigu neatsiras Lietuvoje galingas, masinis nepakantumas nepadorumui, nesąžiningumui, žiaurumui, abejingumui. Turime nuolatos budėti.

Kas budės? Tie, kas jaučia poreikį tą daryti. Tie, kas jaučia, jog yra juose poreikis nesavanaudiškam darbui, dvasiai, tiesai. Kiekviena siela potenciali gėriui, tik reikia sugebėti tą žinią atnešti taip, kad žmogus pajustų jos reikalingumą.

Kartais tenka būti kariu ir stabdyti tamsos klonus, tačiau tai vardan to, kad kas nors susimąstytų apie tai, ko niekada nemąstė. O kas pajunta poreikį galvoti ir kalbėti apie šviesą – tas tampa šviesos žmogumi. Ir tamsa išnyksta.

Dabar gyvename didelėje mentalinėje tamsoje dar ir dėl to, kad žmonės neišdrįsta paprastais žodžiais konstatuoti paprasto ir amžino poreikio – būti laimingam. Mes turime atvirai sakyti, kad mums reikia laimės, tiesos, gražaus bendravimo žmogaus su žmogumi. Kad mums reikia ką nors mylėti, kad mumyse yra didelis poreikis apginti ir apsaugoti vertybes. Kad trokštame didžiuotis savo Lietuva ir džiaugtis, būdami jos vaikai. Tai ne poezija – kas tą jaučia, žino, kaip tai realu.

Šių eilučių autorė nesitiki, kad „speckomentatoriai“ susigės ir nebeužsiims tuo, kuo užsiima. Ji į tai nededa kol kas jokių vilčių. Ji gerai žino, kad kada nors jie tiek pavargs, jog nebeturės jėgų gyventi. Jie pamatys, kaip užteršė ir apsunkino, pirmiausiai savo gyvenimą. Tačiau ji deda dideles viltis, kad kas nors šiuose straipsniuose atras tarp eilučių laišką sau, savo sąžinei, savo šviesiajai pusei ir ta pusė taps nenuilstama gynėja visko, kas kam nors teikia laimę, o ne skausmą.

Aš tikiu, kad mūsų kas dieną darosi vis daugiau. Tegul po nedaug, tačiau tvirtai ir nuosekliai… Lipdykime savo Tėvynę iš savęs. Kas nuo jos nutolome – artėkime atgal. Mes turime ką nešti pasauliui – mūsų senovinę ir švelnią pasaulėjautą. Ir būkime tvirti, nepalaužiami – mus sujungė mažas vaikas iš Garliavos, o vaikai kaip ir angelai – nemeluoja. Jie – mūsų rytojus ir geležinžmogiams tebūnie nejauku mūsų pasaulyje.

Būkime visada pasiryžę jį apginti. Ginti, kiek reikės…

Komentarai

 

 

 
 1. Ačiū gerb. Vidmantei už labai gerą ir labai gilų savo apmastymais straipsnį. Pačiu laiku Jus parašėte. Visą laiką galvojau ir galvosiu, jeigu būtų daugiau moterų politikoje bei beveik visuose sluoksniuose kur reikia spręsti, kad ir Lietuvos likimą bei šeimų išsaugojimus, kad nebūtų emigracijos, mūsų Lietuvėlė galėtų būti TOKIA ŠALIS KAIP šVEICARIJA. Labai tikiuosi, kad šios trapios bet labai geros auros Deimantėlė, nor jos visai nepažįstu, bet jaučiu jos vidinę galią, leis mums susitelkti ir nebeleisti vadovauti mūsų smegenims tokioms monstrėms, kurios yra abejingos vaiko likimui. Labai daug nereikia žiūrėti ar matyti, šitos indvidualybės, kurios tikriausia gauna gerus atlyginimus yra tokiomis šaltomis akimis, bei be vidinės šilumos, kad joms ar mažo vaiko ar suaugusio žmogaus likimas yra tas pats kaip numestas šlapias skuduras. Tikrai tikiu, kaip Vidmantė rašė apie kosmosą, nes turiu labai gerą intuiciją, kad mes brangieji žmonės iškentėję tokius skausmus, tokią neteisybę, pagaliau turėsime šviesą šioje pačioje gražiausioje Lietuvėlėje. Būkime laimingi ir padėkime, kad mūsų šaunioji Neringutė bei jos angelas Deimantėlė būtų laimingos ir mums jos būtų, kaip saulės šviesulėlis.

  Thumb up 72 Thumb down 0

 2. ka jus kalbesit kai Usas bus isteisintas. KUo jus mintys bus uzimtos. Kas pakeis sysalus ar pimpalus jusu smegenyse. manau tada ne vienam prireiks psichologines pagalbos

  Thumb up 72 Thumb down 0

   • Mes numirsim sava mirtim,nulipe nuo keturacio i paskutine kelione mus islydes advokate ir ministeris,dabar geriau.

    Thumb up 72 Thumb down 0

  • Jeigu jūs pažiūrėtumėt šį vaizdo įrašą:
   http://vimeo.com/14331400
   tai tikrai turėtumėte suprasti, kad A. Ūsui būti išteisintam yra labai mažai šansų.
   O jeigu dar abi mergaitės papasakos apie tų dėdžių nusikalstamus darbelius prieš jas, tuomet tų šansų liks dar mažiau.

   Thumb up 72 Thumb down 0

 3. visi tikintieji melskimes taip kaip ismoke Viespats: “Teve musu……” ir prasykime teisingumo.
  Sioje maldoje sudeti septyni prasymai i Dieva.Tai pati stipriausia,galingiausia ir labiausiai padedanti malda.

  Thumb up 72 Thumb down 0

  • Tik nepamirškite svarbiausio:„Tėve mūsų, kursai esi Danguje … ir gelbėk mus nuo venckienių ir nuo kito visokio panašaus brudo, dabar ir visados ir per amžių amžius, amen.

   Thumb up 72 Thumb down 0

   • Spėju, kad N. Venckienės jums neteko susitikti savo gyvenime ir remetės tik kitų, tikriausiai labai suinteresuotų žmonių nuomone apie ją.
    Man teko ir galiu paliudyti, kad tai nesavanaudiškai siekianti tiesos, teisinga ir geros širdies moteris.
    Būkite gera netikėkite ta klaidinančia propoganda apie ją, nes tos propogandos tikslas yra klaidinti abejojančius ir neįsigilinusius į šią istoriją žmones.

    Thumb up 72 Thumb down 0

    • Manau, kad nuo teisingų ir geraširdžių moterų nei vyrai, nei jų vaikai nebėgioja. Kalbama, kad jau ir senasis Kedys čemodaną susidėjęs po žabais malkinėje laiko, progos palikti gimtąjį lizdą laukdamas. Jau vien tos Venckienės žvilgsnis baisesnis už baudžiavos laikų žandaro. Per tuos biznius su nutrijom, Kedžiai savo vaikus pražiūrėjo, kažkokiais banditais užaugino. O Jūs – gera, nuoširdi… Geri žmonės ne tik kad savo, bet ir svetimų vaikų psichiškai nežaloja. Permąstykite kad ir tai, kaip jų dievinamas sūnelis su nepilnametėmis išsidirbinėjo, kaip jo sesytė, išsigandusi atsakomybės, per daktarus lakstė ieškodama, kas abortus padarytų. Kaip ir Deimantėlę vertė nužudyti dar negimusią, kaip su savo mamyte koliodamos išmetė į gatvę su tuo pačiu vaikeliu, kurį dabar taip „pamilo“, jos vos pilnametystės sulaukusią mamytę, kaip iš jos ir jos vaikelio viešai išsityčiojo paviešindama pačių kurybos pedofilinį filmuką, kaip dabar vaiką, kaip kokią papūgėlę laiko narvelyje ir nuteikinėja prieš motiną, su kuria iki šiol noriai bendravo, ir t.t. ir p.n. Kodėl tematote tik vieną pusę ir tik tą, kurią norite matyti? Ne, manęs Jūs neįtikinot ir neįtikinsite. Tik nepradėkite sapalioti apie žudynes. Jos su Kedyte neturi absoliučiai nieko bendro. Tai jau visai kita istorija, kuri, manau, oficialiai niekada ir nebus paviešinta. Kodėl? Dėl labai daug „todėl, kad“. Bet apie tai dar ne laikas…Net Pikasas apie tai kažkodėl neužsimena.

     Thumb up 72 Thumb down 0

     • akivaizdu, kad nenusisypsojo jums motinystes (tevystes) laime. turint tiek savu, tiek artimuju tokio amziaus grupes vaiku, galiu drasiai teigti, kad klausiant klausima is kitos puses, vaikas susimetytu. deja, apklausiama Kedyte niekada nesusimete. negyvenkite iliuziju pasaulyje. pedofilija egzistuoja visame pasaulyje, taip pat ir Lietuvoje.

      Thumb up 72 Thumb down 0

 4. kaip aš laukiu vasario 13-tos dienos, bet bijau, kad Venckus ir vėl neturės laiko.

  Thumb up 72 Thumb down 0

 5. “Ar įsivaizduojate, ką palaikote?! Ir dar manote, kad tie komentarai taip ir praeis? Atsikvošėkite ir darykite ką nors, kad jus ir jūsų ainius aplenktų nelaimė, kurios jūs patys taip aktyviai šaukiatės gal būt per savo kvailumą, mažatikystę ir dvasinį tamsumą.“

  ar tu jasukaityte SUPRANTI ka palaikai? esi pati tamsume, ir trauki kitus i tamsa.

  Thumb up 72 Thumb down 0

  • Zinai vakar patikrino 1 teisma,atsistate 5 teisejai,kiek suprantu,jeigu butu patikrine 10 teismu,butu,atsistatidine 50 teiseju,Venskiene sake,kad veliau ar anksciau tiesa islys,jeigu ji cia nemelavo,kodel tureciau ja netiketi,kai ji kalba apie brolio dukteri.

   Thumb up 72 Thumb down 0

  • Nemanau, kad Jasutaitytė iš tamsumo ar nesusivokimo žmones taip nuteikinėja. Ji, galimai, iš to jaučia kažkokį patologinį pasitenkinimą. Juk ir ji, kaip ir visi Venckienės fanai, atsidūrusi už gyvenimo borto ir paprasčiausiai, neturi kitos galimybės savęs susireikšminti. Niekaip negaliu sveiku protu suvokti, kaip taip kvailai galima tikėti tuom, kas jokiais faktais neįrodyta, kas paremta vien prielaidomis „galimai“. Galimai galėjo taip būti, kaip galimai galėjo taip ir nebūti. Ir kaip išsilavinęs apsiskaitęs žmogus gali pateisinti vaiko atplėšimą nuo motinos, jo psichikos nuolatinį žalojimą ir moralinį žlugdymą nuteikinėjant prieš motiną ir ant jos siundant sužvėrėjusios minios akivaizdoje, uždarant netgi, kaip kokią papūgėlę į auksinį narvelį ir mokinant tarti tik tai, ką lesintojai nori girdėti. Jau net eiliniai, aukštųjų mokslų nebaigę, supranta, kad tai kažkam labai labai naudingas absurdų absurdas. Tai negi manote, kad tokios jasukaitytės kvailesnė už anuos? Galimai ir Neringos Kedytės knyga su tokių jasukaityčių padėjimu sukonstruota.

   Thumb up 72 Thumb down 0

   • Tai kuris is tu teiseju,kuris dar nenusivilko savo mantijos paaskins,kaip viskas buvo.Tada tiksliai zinosim kaip kas,tik dieduk paprasyk,kad kas is tavo draugu viska smulkiai paaskintu,tik greiciau kol visi neatsistatydino.

    Thumb up 72 Thumb down 0

   • Jei dabartiniai uolieji teisėsaugininkai, norintys jėga paimti mergaitę, būtų taip uoliai stengęsi vykdyti 2009 m. spalio 6 d. neskundžiamą ir įsiteisėjusią Vilniaus teismo nutartį, pagal kurią L. Stankūnaitei turėjo būti pareikšti įtarimai, tų galimai jau seniai nebūtų ir visi jau seniai būtumėm galėję užsiimti savo reikalais, o ne stovėti Klonio gatvėje arba rašinėti straipsnius ir komentarus.
    Bet yra kaip yra.
    Ir čia ne tik šio vieno vaiko, bet ir žymiai svarbesni visai Lietuvai dalykai vyksta. Neužteko fiziškai tapti laisvais nuo Sovietų sąjungos, dar turime patys pasikeisti ir tapti aktyviais savo šalies piliečiais, nes tikros demokratijos niekas ant lėkštelės mums neatneš.
    To pilietiškumo dabar ir mokomės.

    Thumb up 72 Thumb down 0

   • Deimantę atiduoti motinai negalima ir dėl kitos priežasties.Jeigu Stankūnaitė taip nekentė jos tėvo,pavadindama “šunimi numestu pamiškėje”,tai ji nekęs ir jo vaiko.Juo labiau,kad ir dabar ji su dukra neranda bendros kalbos.Juk Bružaitė irgi kerštaudama Jonaičiui pasmaugė net du savo vaikus,kurie trukdė jos meilės reikalams.Neatrodo ,kad biologinei nebereiktų vyrų(pagal skelbimus).O kam reikalinga merga su kraičiu.Mergaitė bus arba kliutis,arba pasipelnimo šaltinis.

    Thumb up 72 Thumb down 0

    • Jau toks tikras, kad Jonaitienė-Bružaitė pasmaugė savo du vaikus, lyg būtum jai smaugti padėjęs. Nebūk toks ar tokia įsitikinusi. O jei moteris, gelbėdama smaugiką, pasiaukojo? Tai kaip tada?

     Thumb up 72 Thumb down 0

 6. “Artėjant Maitrėjos epochai moteris turi ruoštis didžiausiam darbui – būti pagrindiniu evoliucijos įrankiu keičiant pasaulį. Ji tai darys atverdama pasaulio širdį. O tai reiškia – jai teks išmokti atverti vyrų ir sūnų širdis. Tos širdys atveriamos tik meile. Nes meilės žmogus neturi savyje – ji išimtinai dievo prerogatyva, ir kai žmogus myli – per jį pasireiškia Dievas. “Jei Dievas su mumis – kas prieš mus?”“

  ********
  siulyciau paskaityti Biblija. Gal suprasi jasukaityte ja? ar sunkiai? Moteris yra zemiau vyro, moteris siais laikas ima virsu, ir taip sukelia krizes. Kol moterys nezinos savo vietos, tol bus nelaimes, tragedijos, pykciai. Dievas i tai ilgai neziures.

  Thumb up 72 Thumb down 0

 7. sufleris ra�o:
  2012-01-27 – 21:44 autorei…
  …ar tikrai galvoji, kad tauta-vieni debilai?
  ************
  ji tai galvoja:)))

  Thumb up 72 Thumb down 0

  • ne apie visą tautą autorė rašo, o apie tuos žmones, kurie, sąmoningai ar ne, tarnauja ir gina iškrypėlius ir nusikaltėlius.
   Nes bejėgių mažamečių vaikų seksualinis išnaudojimas ir suaugusių žmonių žudymas yra baisūs nusikaltimai.
   Čia jau tik vienas žingsnelis iki satanizmo, kuriame atvirai garbinamas šėtonas.

   Thumb up 72 Thumb down 0

 8. Ačiū autorei už optimizmą, kad šiuo straipsniu beldžiasi į “rašytojų” sąžinę, kuri, deja, gerokai įmigusi.
  Kartais suprantu, kad negali pykti ant tų žmogeliukų, nes jie tikriausiai nesupranta ką daro.
  Bet žmogui tam ir duotas mąstymas, kad galėtų susirinkti visą buvusią ir esamą informaciją ir padaryti reikiamas išvadas šioje konkrečioje istorijoje.
  Nebent čia yra suinteresuotumas ir piktybiškas noras kenkti, apjuodinti nekaltus, nusikaltėlių žiauriai nuskriaustus ir siekiančius tiesos, žmones.
  Toks vaizdas, kad sovietinė demagogija, verčianti baltą juodu ir atvirkščiai, vėl sugrįžo į mūsų šalį.

  Thumb up 72 Thumb down 0

 9. labai gražu, graudu, teisinga… deja, deja, materija valdo, o visi dvasiniai lobiai slepiami kuo giliau, iš jų tyčiojamasi…

  Thumb up 72 Thumb down 0

 10. Straipsnio autorei. Ant Jusu gleznu peciu laikosi musu valstybes – Lietuvos likuciai… Deja…

  Thumb up 72 Thumb down 0

 11. Pirmiausiai ACIU autorei.neikiek neabejoju jog mergaite bus isgelbeta ,kadangi jau 4 metai visa teisesaugos mafija su visa milicija ,ivairiom ,,vaiku tarnybom ,, ir kokiom tik nori istaigom neystengia isplest vaiko ,tai jau aiskiai pasako ,dievas padeda .ka bedarytu iskrypeliai turintys maisus pinigu ,visas valdzias ,nieko nesigauna ,ar tai ne yrodymas jog jau nieko ir nesigaus?

  Thumb up 72 Thumb down 0

 12. Autorei.

  Permeciau akimis Jusu str.viskas teisinga.Girdeta,skaityta.Str.galetu buti trumpesnis.

  O dėltu moterų……

  Tai iš tokio pat molio padarytos bobelės,kurios turi savo šeimas,savo vaikus,po darbo eina į tas pačias maksimas.Perka tuos pat produktus,E priedais persuntus.Ir kaip visi šiuo metu nenoriprarasti darbo – pajamų šalt. Jos vykdo visokių križevičių valią,jei jos katalikės tai dar paprasčiau-nueis prie klausyklos,gaus sukalbėti du tėve m. ir dvi sv.M. Ir kvitttttt.
  O jus – šaunuolė.

  Thumb up 72 Thumb down 0

 13. Autorė gerai išmano KARMOS dėsnius.Už giminės brudus kažkas turi prisiimti atsakomybę savo noru.Ir dažniausiai tokiais būna tie giminės asmenys,kurie yra TYRIAUSI,nes tik jie gali padengti giminės nuodėmę.
  Netekę gražiausio giminės pumpurėlio ,pasikukčiodami verkia netgi didžiausi tos giminės brudai,tik nežinau ar jie gali suprasti,kad čia tik buvo padengtos jų karminės SKOLOS.

  Thumb up 72 Thumb down 0

 14. Rusijos parlamentas pritarė pedofilų kastracijai

  Įstatymo projektas, kuriame reglamentuojama laisvės atėmimo iki gyvos galvos bausmė ir cheminė pedofilų kastracija, penktadienį buvo patvirtintas per antrą Valstybės Dūmos svarstymą, praneša „RIA Novosti“.

  Kremlius spalį pateikė įstatymo projektą, kuriame sugriežtintos bausmės už daugumą seksualinių nusikaltimų rūšių. Iki penktadienio vyko daug diskusijų ir svarstymų dėl šio įstatymo.

  Daugiausia buvo diskutuojama apie pirmą kartą Rusijoje pasiūlytą naujovę – cheminę kastraciją. Įstatymo projekte nurodoma tiesiog „privaloma cheminė kastracija“ nepateikiant jokių detalių, tačiau projektą ruošę specialistai teigė, jog tai reiškia ir cheminę kastraciją, ir psichiatrinį gydymą vaistais.

  Privaloma kastracija būtų taikoma mažesnių nei 14 metų vaikų tvirkintojams, sakė Kremliaus atstovas Valstybės Dūmoje Garis Minchas. Teisėjai prieš paskirdami šią bausmę turės pasitarti su gydytojais.

  Nusikaltėliai, atsakingi už kitas seksualinių nusikaltimų rūšis, turės pasirinkimą. Nnorėdami, kad juos paleistų lygtinai, jie turės sutikti su chemine kastracija, rašoma projekte. Po lygtinio paleidimo asmenims, išsisukinėjantiems nuo „privalomo medicininio gydymo“, bus skirta vienų metų laisvės atėmimo bausmė.

  Įstatymo projekte už masinį nepilnamečio prievartavimą pateikta maksimali bausmė – laisvės atėmimas iki gyvos galvos. Šiuo metu už šį nusikaltimą skiriama dešimties metų kalėjimo bausmė.

  Šis įstatymo projektas dar turi praeiti vieną svarstymą ir jam turi pritarti Federacijos Taryba – aukštieji parlamento rūmai – prieš pateikiant prezidentui Dmitrijui Medvedevui patvirtinti naują įstatymą. Trečio svarstymo data dar nenustatyta.

  Thumb up 72 Thumb down 0

 15. Nu prisijuokiau,fainas eilerastukas is pedu namelio su kreivais langais.

  Thumb up 72 Thumb down 0

 16. Pritariu autorei. Geda kai moterys taip elgiasi su vaiku. Nenoreciau savo seimoje tokia aptureti. Netureciau kaip kitiems i akys ziureti.

  Thumb up 72 Thumb down 0

 17. Nera zodziu apibudinti straipsni.Paskaicius ji,taip ir norisi daryti tik gerus darbus.Dekojame Autorei,kad Jus cia,su mumis,kad Jusu zodis mums suteikia stiprymes,vilties,meiles.Tikim,kad Tiesa nugales.

  Thumb up 72 Thumb down 0

 18. nu tai kur merguzele kirpeja dirbo, teisejui sako nebepamena adreso ar ne? O toki Bumlpauskienes (Uso bendsrapartiete, kaip ir Skalisius) salona Akdemijos miesteli pamirsusi? Ar ten legaliai kazin dirbo ar nedirbo visai. Aplamai, ar ta pilietine partija skaidriai dirbo ? Labai jau ji Stankunaitei padejo, Muntianas advokatais, kas darbu kad butu. A ko cia taip? Ir pedofilijos byla zek, ne kur kitur o Kedainiuose, kur Muntianas tris kartus meru buves. A? Kas ten su ta partijos veikla buvo? Usas is kart slides patepe is tos partijos, gal, kad netirtu jos veiklos? ? Ziuriu gi dabar Bumlauskienes anketa kandidatu sarase. interesu deklaracijoje deklaruota 1 gyv namas, isigijimo budas – dovana. Nu papasakok Laima is kokios veiklos tos pinigines lesos?

  Thumb up 72 Thumb down 0

  • kagi kagi VALSTYBINĖ DARBO INSPEKCIJA 1198
   Nijolė Bumblauskienė
   Savininkas
   UAB “Urtė ir Ko”
   Apdirbamoji gamyba
   41-1dalis (nelegalus darbas ar ne?)
   bauda – 700

   Thumb up 72 Thumb down 0

  • Naujas būstas, apynaujis automobilis, brangūs drabužiai. Tuo po pažinties su Andriumi Ūsu, kuris dabar įtariamas pedofilija, ėmė džiaugtis buvusi Drąsiaus Kedžio sugyventinė Laimutė Stankūnaitė. Iki tol ji nuolat jautė nepriteklių.

   „Susipažinusi su A.Ūsu Laima tarsi nusipurtė skurdo pelenus ir iš vargano paukštelio pavirto tikra gulbe“, – „Lietuvos rytui“ pasakojo buvusi Kauno Naujamiesčio rinkos mokymo centro kirpėjų grupės vadovė Raminta Steponkevičienė.
   2006-ųjų liepą tuomet 20-metė L.Stankūnaitė ir septyneriais metais vyresnė jos sesuo Violeta Naruševičienė pradėjo lankyti kirpėjų kursus šiame centre.

   Praėjus vienam ar dviem mėnesiams L.Stankūnaitė susipažino su tuomečiu Seimo pirmininko Viktoro Muntiano visuomeniniu patarėju A.Ūsu, kuriam dabar – 35-eri.

   Jauna moteris kreipėsi į jį pagalbos, kai kovojo su buvusiu sugyventiniu D.Kedžiu dėl mažametės dukters. Mergaitė tuo metu gyveno pas tėvą.

   Buvo matyti, kad L.Stankūnaitė, kuri iš D.Kedžio namų Garliavoje buvo persikėlusi gyventi pas seserį, verčiasi labai sunkiai ir taupo kiekvieną litą.

   Netrukus kurso draugėms ji ėmė pasakoti susipažinusi su vyriškiu, vardu Andrius. Tuomet nepritekliai ėmė trauktis.

   Anksčiau į kirpimo kursus sesers vežiota L.Stankūnaitė persėdo į apynaujį sidabrinės spalvos „MercedesBenz“, išsinuomojo atskirą butą, pradėjo gražiau rengtis.

   Nors L.Stankūnaitė tvirtina su A.Ūsu susipažinusi 2006 metų rugsėjį, tai galėjo įvykti ir anksčiau.

   „Pažinojau ir L.Stankūnaitės dukrelę, kurią Laima kartais atsivesdavo į kirpimo kursus. Tai – nuoširdus vaikas, nelinkęs prigalvoti nebūtų istorijų. Manau, kad ji nemeluoja pasakodama apie tvirkinimą. Tokioms istorijoms netgi puikios fantazijos nepakaktų, mergaitė turėtų būti vunderkindė“, – tvirtino buvusi D.Kedžio sugyventinės mokytoja.

   R.Steponkevičienei susidarė įspūdis, kad V.Naruševičienė, kuri kaip ir L.Stankūnaitė lankė kirpimo kursus, buvo labiau linkusi į materializmą nei jos sesuo.

   Kirpėjų grupės vadovei krito į akis, kad dėl nepriteklių seserį per dantį mėgdavusi patraukti V.Naruševičienė nutilo, kai jaunėlė po pažinties su A.Ūsu ėmė bristi iš skurdo.

   Iš jos lūpų nebesklido užgaulios replikos: „Ubage tu“.

   „Lietuvos rytas“ teigia, kad bliūkšta tvirtinimai, jog L.Stankūnaitę ir A.Ūsą siejo tik dalykiniai reikalai, o mergaitės krikštatėviu vyriškis tapo atsitiktinai, pakeitęs neva krikšto dieną negalėjusį atvykti motinos svainį.

   Pakaunėje, Akademijos gyvenvietėje, esančiam salonui „Grožio seklyčia“ vadovauja Pilietinės demokratijos partijos narė Nijolė Bumblauskienė.

   A.Ūsas iš šios partijos (buvo išrinktas ir į jos prezidiumą) pasitraukė praėjusią savaitę. Jis pareiškė eisiąs pas tuos, kurie gins jį nuo įtarimų pedofilija.

   „Lietuvos ryto“ žiniomis, politikas buvo tapęs savotišku šio salono dalininku – atvežė ten naują soliariumo įrangą.

   Soliariume nuolat kaitindavosi L.Stankūnaitė. Kad nereikėtų mokėti, ji pareikšdavo esanti A.Ūso draugė.

   Salonas įkurtas vos keliasdešimt metrų nuo Žemės ūkio universiteto, kuriame studijuoja A.Ūsas.

   Ar yra tiesos D.Kedžio įtarimuose, kad seserys L.Stankūnaitė ir V.Naruševičienė leido pedofilams tvirkinti savo mažametes dukteris? Atsakymo į šį klausimą ieško bylą tiriantys Vilniaus prokurorai.

   Šią savaitę Vilniaus apygardos vyriausiasis prokuroras Ramutis Jancevičius užsiminė, kad netrukus įtarimai, kurių jau sulaukė A.Ūsas, gali būti pareikšti ir L.Stankūnaitei.

   Skaitykite daugiau: http://www.15min.lt/naujiena/aktualu/nusikaltimaiirnelaimes/kedzio-skandalo-versija-is-ko-turtejo-laimute-stankunaite-59-60577#ixzz1kh6PVvv6

   Thumb up 72 Thumb down 0

 19. AUTOREI, LABAI TEISINGAS, NUOSIRDUS TEKSTAS, JAU NUO SENO LIAUDIES PASAKOS BYLOJA, KAD GERIUI PASISEKA, NORS IR PER KANCIAS, O BLOGIS SUNAIKINAMAS… TAIP IR REALIAM GYVENIME LAZDA TURI DU GALUS, ANTRAS BUTINAI ATSISUKA ATGAL IR SKAUDZIAU…TIK VELIAU VAIKAI PASIGIMDO NEIGALU IR KLAUSIA KODEL IR UZ KA IR NET NENORI PASIKRAPSTYTI PO TEVU, PROTEVIU PRAEITI, KODEL JU VAIKAMS ATSILIEPE

  Thumb up 72 Thumb down 0

 20. ŪSUOTA PASAKA

  Vienas ūsas,antras ūsas,
  pilnas “ūsų” troleibusas.

  Ū-ti-ti-ti-ti,vaikučiai,
  krikšto tėčiu noriu būti.

  Jei ne tėčiu-prokuroru,
  dėl garbės ir dėl “fasono.

  Už kreivų langų drybsosiu,
  teisingumą reguliuosiu.

  Kai pabos bylas vartyti,
  žaisime vonioj “žuvytes”.

  Gal įkišiu kokį kartą,
  negi kelti triukšmą verta?

  Pro kreivų langų kiaurymes,
  kur daug babkių,ten teisybė.

  Taip,kad ša-nebetriukšmaukit,
  nedejuokit ir nešaukit.

  Bėgsiu dėl šventos ramybės,
  dar “patept” kreivos Temidės…

  Thumb up 72 Thumb down 0

 21. Vistik su fizine negale gal rečiau sutinkam,nei su hm…dvasine.
  Miliūtė ir parodo, kokie žmonės ir kokią Teisinę Valstybę mums kuria.

  Thumb up 72 Thumb down 0

 22. Jezau isgirsk mus,Jezau isklausyk mus,Jezau suteik stiprybes Venckams,Kedziams,Mergaitei,kuriems teko ir taip daug iskenteti,palaidoti mylima sunu,broli,teva,zuvusi nuo demonu rankos,Jezau saugok mergaite,kad nebepatektu atgal motinai,kuri ja pardavinejo pedofilams.

  Thumb up 72 Thumb down 0

 23. Dėkui už puikias mintis. Kokia laimė, kad turime tokių didžiadvasiškų žmonių kaip Jūs, mieloji rašytoja…

  Thumb up 72 Thumb down 0

 24. pilnai pritariu visam tekstui ir tikrai tiems visiems, kurie pritaria ,kad vaiką reikia atimti bus atseikėta, jeigu ne jiems ,tai jų vaikams.Faktas.Bet geležinžmogiai apie tai negalvoja.Jiems patogiau čia trumpiau karaliauti , nei danguje visą gyvenimą degti pragare.Kaip pasiklos tie niekšai taip išsimiegos.

  Thumb up 72 Thumb down 0

 25. ACIU PONIAI VIDMANTEI,STRAIPSNIS LABAI PRASMINGAS IR PUIKUS,NORMALUS ZMONES TIKRAI PAZVELGS I SAVE,SAVO SAZINE,O TIE KURIE CIA NESAMONES RASINEJA,KELI MATYT TIE PATYS,JAU NEI SAZINES,NEI NIEKO NEBETURI,JUOS TIK DIEVAS NUBAUS KADA KAI ATEIS JU VALANDA. NERINGAI IR JOS SEIMAI STIPRYBES,VAIKAI TIKRAI DIEVO ANGELAI IR JIS NELEIS JU DAR KARTA NUSKRIAUSTI.

  Thumb up 72 Thumb down 0

 26. vienos savus vaikus i konteinerius ismetineja kitos siek tiek paauginusios juos pardavineja, svieto pabaiga!

  Thumb up 72 Thumb down 0

 27. Vidmante,konclageriuose prižiūrėtojos buvo pačios žiauriausios , nelyginamos savo žiaurumu su vyrais. tai psichologinis , ne tik dvasinis iškrypimas,kurį gal ir mokslas negali paaiškinti. Pati visuomenė serga abejingu žiaurumu aplinkiniams; ar daug mašinų sustoja įvykus nelaimingam atsitikimui kelyje suteikti pagalbos, ar esant kitai nelaimei.Niekas nepagalvojam,kad sekantį kartą , galiu būti aš ,kuriam prireiks pagalbos. Ir tos ,
  Jūsų pavardintos moters pavidalą nešiojančios Moterys, Mamos, galvoja,kad joms niekada nereiks tokios ar panašios pagalbos, kad bet kokia nelaimė ar lemtis už savo paklydimus , blogus darbus, aplenks jas ar jų artimuosius.

  Thumb up 72 Thumb down 0 
Video reportažasNerpigiau./lt/produktas/505/nusikaltimas-valstybes-vardu

Aktualu. Komentarai
Pigus šildymo būdas individualiems namams
Į ką atkreipti dėmesį renkantis avalynę vasarai?
Foto reportažai Aktualu Naujausias numeris
Kodėl romperiukai tituluojami geriausiu drabužiu mažyliams? 
Mažylių apranga – nuo jos įsigijimo iki aprengimo ir dėvėjimo – labai aktualus...

Nauja kryptis vestuvių žemėlapyje: lietuvius kviečia tuoktis Gran Kanarijoje 
Vestuvės užsienyje vis labiau populiarėja, tačiau sudėtingas šventės organizavimas daugelį porų atbaido nuo...

Prietaisai moterų sveikatai bei malonumui  
Įrodyta, kad vaginalinių kamuoliukų bei vibratorių naudojimas yra naudingas moterų psichologinei bei fizinei...

Vasaros sezonas prasideda: ką turėtų žinoti šunų šeimininkai? 
Prasidėjus šiltajam metų sezonui, didelė dalis žmonių džiaugiasi dėl malonaus oro ir galimybės...

Kiek kainuoja geros kokybės langai? 
Patikimi langai pagerins Jūsų namų saugumą ir tuo pačiu jūsų gyvenimo kokybę. Renkantis...

Kaip pakeisti ir atrestauruoti namų fasadą? 
Renkantis išorės sienų apdailos medžiagą dažniausiai svarstomi du variantai: tinkuoti arba montuoti klinkerio...

Anekdotas


Naujovė KK Facebook
Reklama

Politika   Bylos, sukrėtusios Lietuvą
EP narys A. Kubilius: „Nestabilumas Rytų Partnerystės regione tampa nauju jo bruožu“ (11)
Europos Parlamento narys, Euronest Parlamentinės Asamblėjos (PA) pirmininkas Andrius Kubilius,...
Valdžios sektoriaus balansas 2020 metais: 3,5 mlrd. eurų deficitas (1)
Išankstiniais duomenimis, 2020 metų Lietuvos valdžios sektoriaus deficitas sudarė 3,5...
Prezidentas kviečia šalinti kliūtis didelės rizikos grupių skiepijimui (4)
Lietuvos Respublikos Prezidentas Gitanas Nausėda, antradienį nuotoliniu būdu susitikęs su...
 
LAT pritarė apeliacinės instancijos teismo išvadoms dėl Vilniaus universiteto pareigos atlyginti neturtinę ir turtinę žalą Norvegijos kalnuose žuvusios studentės tėvams (8)
Lietuvos Aukščiausiasis Teismas atmetė Vilniaus universiteto kasacinį skundą ir paliko...
Nepramušamas VU „betonas“ – aukšti teisėjai ir prokurorai? (6)
Giedrė Gorienė „Ir mažas akmenukas didelį vežimą išverčia“, – sako...
Kada naikinsime nereikalingus teismus? (9)
Giedrė Gorienė Kada naikinsime aukštesnės instancijos teismus? Kam jie apskritai...
 

Teisėsauga   Verslas, ekonomika
Tikslinamos asmens sulaikymo sąlygos – aiškesni pagrindai ir procedūros (2)
Geriau įgyvendinti asmens teisę apginti savo laisvę, aiškiau reglamentuoti laikinojo...
Prezidentas paskyrė Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus pirmininką (5)
Lietuvos Respublikos Prezidentas Gitanas Nausėda, vadovaudamasis Konstitucija, Teismų įstatymu ir...
Lietuvos advokatūra apie šios dienos sulaikymus: Lietuvoje įsivyrauja „sulaikymo prezumpcija“ (3)
Lietuvos advokatūra, reaguodama į žinomų mūsų šalies asociacijų ir asmenų...
 
Lietuva sustabdė tarptautinių kompanijų iš Rusijos perkėlimą
Ekonomikos ir inovacijų ministerija sustabdė naujų tarpininkavimo raštų išdavimą į...
„Luminor“ bankas išplatino 300 mln. EUR vertės obligacijų emisiją
„Luminor“ bankas sėkmingai išplatino 300 mln. EUR vertės obligacijų emisiją....
Medicinos bankui – įspėjimas, bauda ir įpareigojimas
Lietuvos bankas praėjusių metų pabaigoje atliko tikslinį planinį UAB Medicinos...
Krašto apsauga   Užsienis
Krašto apsaugos viceministras M. Abukevičius: „Kibernetinis saugumas – visų atsakomybė“
Efektyviai užtikrinti ypatingos svarbos informacinių išteklių valdytojų kibernetinį saugumą, stiprinti...
Lietuvos kariuomenei perduoti dar 142 nauji sunkvežimiai „Unimog“
Spalio 21 d. Lietuvos kariuomenei perduoti dar 142 nauji penkių...
R. Karoblis naujuoju kariuomenės vadu siūlo Sausumos pajėgų vadą gen. mjr. V. Rupšį (1)
Krašto apsaugos ministras Raimundas Karoblis naujuoju Lietuvos kariuomenės vadu Prezidentui...
 
Pretendentė į EK pirmininkes sulaukė europarlamentarų reakcijos (1)
Pretendentė į Europos Komisijos (EK) pirmininkės postą Ursula von der...
V.Zelenskis „nokautavo“ P.Porošenką (8)
    Pomaidaninio Ukrainos prezidento Petro Porošenko „puota karo metu“...
Dėl Skripalių apnuodijimo S.Lavrovas pirštu dūrė į NATO: „Tai ne „Novyčiok“, o BZ“ (28)
Rusijos URM ministras Sergejus Lavrovas pareiškė, kad Cheminio ginklo draudimo...
Sportas   Laiškai
“PingPongiuko”akademija kviečia (1)
Oficialus klubo Facebook puslapis>>>...
Cristiano Ronaldo sezoną temdo priekabiavimo skandalas (1)
Cristiano Ronaldo – vienas geriausių planetos futbolininkų. Apie šį portugalą...
Lietuvos rinktinės laukia kroatų išbandymas (1)
  Lietuvos nacionalinė vyrų krepšinio rinktinė tęsia kovą dėl galimybės...
 
Kam tarnauja Šaulių sąjunga (11)
Kaip manote ar visi Šaulių sąjungoje pritaria jūsų sąjungos nariui...
Geradarei savanoriai pačiai prireikė pagalbos (1)
Nuo nelaimės nėra apsaugotas niekas. Likimas skaudžiai skriaudžia ir tuos,...
Mulkinanti apklausa “Mes europiečiai”” (3)
Šiuo metu – 2019.05.11, 17:30, – portale lrytas.lt  vykdoma apklausa,...
Karštas Komentaras