Kontaktai      Rašykite mums       KK TV       Siūlo darbą       Foto       Prenumerata Lietuviškai По-русски English
ekozoe.lt
2022 Rugpjūtis 18 Ketvirtadienis
 

Vaikai ir angelai nemeluoja

2012-01-27 15:54 | Kultūra | Komentarų (653)

Nepriklausomybės akto signatarė, rašytoja Vidmantė Jasukaitytė


Vidmantė Jasukaitytė

Antstolio dokumento kopiją gavau naktį prieš dvyliktą ir, prisipažinsiu, užmigti buvo sunku. Stebiuosi „speckomentatorių“ nužmogėjimu, interpretuojant vaiko žodžius. Net už pinigus, net už labai gerus pinigus retas išdrįstų taip „išvartyti“ mergaitės globėjos veiksmus, nes tokia interpretacija yra tiesiog šventvagiška. Nuo seno žmonės vengė lažintis ar prisiekinėti vaikų gyvybėmis, motinos mirtimi… Lygiai taip pat nuo seno, pagal giliai pasąmonėje nusėdusį tabu dėsnį, negalima būdavo tyčiotis ar apkalbėti nėščią moterį, pajuokti žmogų su aiškiais neįgalumo požymiais… Amžių išmintis, matyt, jau buvo patvirtinusi taisyklę: „kaip šauksi – taip atsišauks“, arba „ nekask duobės kitam – pats įkrisi“…

Man teko pažinoti mažą kūdikėlį su didele negalia – jo protas ir vidaus organai vystėsi, o kaulai augo per daug lėtai. Kūnelis nuo pusiaujo beveik neaugo… Tėvai augino vaikelį negalvodami jo atiduoti į kokią nors specialią įstaigą, kad šeimai būtų lengviau, – jie tikėjo, kad šis vaikelis jiems – išbandymas, užduotis, atsiųstas „iš aukščiau“, jie norėjo būti sąžiningi prieš tą „iš aukščiau“. Atsimenu, kaip kentėdavo motina, kai vaikelis, augant plaučiams, imdavo dusti… “Kur tokios nelaimės priežastis?” – nesiliovė galvojusi motina. Ir kartą ją pasiekė žinia iš nelabai gilios jos giminės praeities – ji išgirdo, kad prosenelis ar proprosenelis kadaise buvęs vaitas, dvaro prievaizdas, ir lazda labai sužalojęs vienam baudžiauninkui dubenį… Žmogus ir mirė, daug metų nesikeldamas iš patalo…

Skaitytojas tikriausiai suprato analogiją.

Kažkas turėjo atlyginti skausmo skolą. Kažkas, visai nekaltas, turėjo pripildyti nuosavos kančios dubenį už aną, tolimo protėvio išpiltą ant svetimo gyvenimo. Paslaptingi likimų ryšiai ir priežasties-pasekmės dėsnio apraiškos šioje realybėje. Kaip bebūtų, vėl atsigręžiu į mūsų nuosavą, iš gelmių einančią išmintį: DIEVO GIRNOS MALA SMULKIAI. Ir ne veltui mes prašome atleidimo už tai, kad „nusidėjome mintimis, žodžiais, darbais ir apsileidimais“. Ir kai tyčiojamės šiandiena iš globėjos, kuri, matydama, kad į daugybę šiurpinančių šios bylos faktorių yra neatsižvelgiama, visais būdais nori pateikti neginčijamus įrodymus, kad, mergaitę grąžinus motinai, jos laukia pražūtis, mes taip pat prisidedame prie jos prievartavimo, kankinimo, pasmerkimo. Ir mūsų nuodėmė ne ką mažesnė už paties prievartautojo ar motinos tvirkintojos.

Niekas negali aiškiau paliudyti apie sistemingą kūdikio fizinį ir dvasinį luošinimą, nei pati mergaitė. Ir tik piktybiškai siekiant pakeisti normalią jos sąmonės būseną nenatūraliu įsikišimu, galima dar paistyti apie kokį nors psichologinį tyrimą ar „ištyrimą“ kokioje nors įstaigoje arba kokiame nors raidos centre. Mergaitės liudijimas yra nenuginčijamas, jis atliktas Įstatymo numatyta tvarka, jį patvirtino asmuo, kuris turi juridinę teisę ir galią tą daryti. Ir tik stebėtis galima, kaip žmonės savo veiksmais ir žodžiais komentaruose leidžia sau taip tyčiotis iš vienos didžiausių gal viso šimtmečio dramų Lietuvoje, atvirai stodami iškrypimo, nužmogėjimo ir atviro satanizmo pusėn. Nes – ar įsivaizduojate realiai, kas slepiasi už vieno vaiko sakinio apie savo pusseserę: „Dar kišdavo jai į burną pimpalą… dar būdavo ją pririšę…“ Reiškia – klykianti vyresnė mergaitė stengdavosi ištrūkti iš priverstinės grupinės sekso orgijos, kuri vykdavo ne tik stebint motinoms, bet ir siekiant patenkinti klientus, padedančioms surišti, kad dvikojai gyvuliai nepatirtų didesnių nepatogumų?

Ar įsivaizduojate, ką palaikote?! Ir dar manote, kad tie komentarai taip ir praeis? Atsikvošėkite ir darykite ką nors, kad jus ir jūsų ainius aplenktų nelaimė, kurios jūs patys taip aktyviai šaukiatės gal būt per savo kvailumą, mažatikystę ir dvasinį tamsumą.

Tačiau pagrindinis šio straipsnio pretekstas yra, vis tik, ne išsigimusi teisėtvarka ir net ne parsidavęs, amoralus teisėjas. Ir net ne „grupė draugų“, kuriuos sieja žemiausia moralė ir tolerancija seksualiniams iškrypimams bei sadizmui, arba pragertos smegenys, kurios bet kokia kaina trokšta kompensuoti realią vyrišką impotenciją. Ir net ne oligarchai, šaltai stebintys šį žiaurų žaidimą, laukdami momento, kada galima bus plėsti savo valdžią ar įtakos sferas, pasinaudojant pačiais pragariškiausiais metodais – kankinamų svetimų vaikų ašaromis. Šio straipsnio tikslas yra kai ką įvardyti.

O įvardyti noriu vieno iš dviejų Pasaulį kuriančių principų – Moteriškojo – išsigimimą mūsų vargšėje našlaitėje Tėvynėje. Nes argi ne našlaitė lieka šalis, kur nebėra net užuominos Pasaulio Motinos moralės, kuri ir yra ne kas kita, kaip saugios evoliucijos garantas?… Vyrai vis ieško, rizikuoja, šuoliuoja atradimų keliais ir ties kiekvienu atradimu palieka ženklą – tai jau atrasta. Tada ateina moterys ir kiekviena jų atradimą patikrina kiekvienu savo egzistencijos milimetru, paaukodamos kartais net savo likimą, kad įrodytų, jog šis atradimas nepuošia pasaulio, netarnauja jo tvarkai ir gėriui, ir saugumui. Šis amžius atvėrė moterims kelius į savirealizaciją, jos gali atsirasti ir save išreikšti pačiose valdymo struktūrų viršūnėse, tačiau didysis Ego, išreikšdamas save realybėje per neharmoningą žmogų, tampa garbėtroška, egoizmu, ir perauga į nuolatinį naudos ar puikybės troškimą, ir moteris, užuot buvusi šiek tiek motina visiems, tampa monstru, geležinio, šėtoniško, iškreipto proto, kuris jau niekada nebeveikia panardintas į sielą, trubadūre. Aš tokį pražūtingą moteriškumą vadinu „tarybinės moters sindromu“. (Esu apie tai rašiusi į KK straipsnyje „Simuliakrai bijo moterų, o „tarybinės moterys“ renka žagarus“, ir ten apžvelgusi tokio „moteriškumo“ ypatybes).

Tai, kad mergaitės kankinimų toliau siekia ir antisocialų teismo sprendimą imasi vykdyti išimtinai moterys, laikau didele katastrofa mūsų visuomenės kultūroje. Tai tarsi sprogimas, tarsi išrausta duobė mūsų pasaulėjautoje, kur tebeturi savo garbingą vietą darželiai prie namų, dekoruoti gėlių vazonai, rankdarbiais, tebeskambančios liaudies dainos, pilnos deminutyvų „seserėle“, „motinėle“, tėvužėli“, „bernužėli“, „broluži“… Kur pasaulėjauta spindi pirmapradėmis spalvomis, o užuojauta, gailestis, žmogiškumas, pasiryžimas gelbėti ir saugoti skriaudžiamą ir silpnesnį tebeturi daugybę veidų tiek tautos kūryboje, tiek paprasčiausiuose žmonių santykiuose. Tiek, kad jų nepajėgė išnuodyti tarybinės moters su mėlynu kostiumėliu, juodomis laivutėmis, cigarete rankoje ir valdišku, įsakmiu kalbos tonu geležinis štampas, tiek metų negailestingai ženklinęs mūsų vargšes motinas, atimdamas dalį motinystės ir moteriškumo.

Šių dienų teisėtvarkos moterys beveik visiškai atitinka „tarybinės moters“ stereotipą. Jos, kurių funkcija išsaugoti ir nuolat tobulinti mūsų gyvenime grožį, tampa geležiniais paukščiais, kapojančiais ir lesančiais ir taip iškankintų mergaičių likimus, nes už prigimtines priedermes joms svarbiau sutapti su valdžia ir būti valdžios atstovėmis, jokiu būdu nesuabejojant, ar ta valdžia teisėta, ar ji teisi, ar apskritai ji nėra nusikalstama. Svarbiausia – valdžia…

Štai „didvyrės“, kurios šioje situacijoje ryškiausiai atspindi mano aprašytą moterų tipą – moterų su neharmoninga kairio ir dešinio pusrutulio, pirmos ir antros signalų iš aplinkos priėmimo sistemų pusiausvyra. Tai taikau ne vien šioms ponioms – tiesiog mūsų tėvynėje labai apverktinos universalaus moteriškojo principo reiškimosi formos, labai jau jos apribotos, deformuotos, iškreiptos.

Štai – Panevėžio apygardos teismo teisėjų kolegija, kurios sudėtis – Danguolė Smetonienė, Birutė Valiulienė ir Ramunė Čeknienė, sausio 26 d. netenkino N.Venckienės atskirojo prašymo sustabdyti mergaitės skubų perdavimą motinai – prašymą atmetė kaip nepagrįstą.Jos teigė, kad kad N.Venckienė nepateikė jokių neginčijamų teiginių, kad būtų pagrindas kolegijai taikyti laikinąją apsaugos priemonę – vykdymo sustabdymo.Teismui pateiktas antstolio faktinių aplinkybių konstatavias – tuščia vieta,nors jį sudaro jau visiems žinomi mergaitės liudijimai, iš kurių akivaizdžiai ryškėja niekur neaptartos aplinkybės ir faktai, kad orgijos būdavo grupinės, kad mergačių tvirkinime dalyvaudavo jų motinos, panaudodamos psichologinę (gąsdinimų) ir fizinę (surišimas) prievartą. Tai aiškiai praplečia nusikaltimo pobūdžio spektrą, ir to nematyti galima tik tyčia.

O štai kitos moterys:

Vaiko teisių apsaugos kontrolierė Edita Žiobienė – “teismo sprendimą reikia vykdyti”.

Seimo pirmininkė Irena Degutienė – “teismo sprendimą reikia vykdyti humaniškai”.

Kauno miesto vaiko teisių apsaugos tarnybos vedėja B.Daugėlienė – “jau keturias naktis nemiegu, galvoju, kaip mergaitę perduoti Stankūnaitei”, “Neringa, išeikit su mergaite į parduotuvę”.

Kauno rajono vaiko teisių apsaugos tarnybos vedėja I.Dabašinskienė…

Psichologės -jų pavardės autorei nežinomos, tačiau lengva nustatyti – labai jau “savitais” metodais “bendravo” su mergaite. Įtariama, kad buvo taikoma hipnozė- dėl pakitusio mergaitės elgesio po “seanso” reikėjo kreiptis į medikus… juo labiau, kaip teko girdėti, viena jų skaito apie hipnozę paskaitas.

Antstolė Sonata Vaicekauskienė – kuri kreipėsi į V.Kondratjevo teismą dėl prievartinio mergaitės paėmimo iš globėjos…

Žinia, visi visatos dėsniai žemėje reiškiasi per žmogų. Jei žmogus neturi dvasinės švaros, jei jo kultūros horizontai vos persirita per penkių pojūčių valdžią, jei gyvenimo tikslas – “šilta vieta”, kuri garantuoja bent šiokį tokį priėjimą prie lovelio, toks žmogus neturi moralinės teisės dirbti postuose, nuo kurių priklauso visos šalies ar bent jau didelės visuomenės dalies lūkesčiai. Tačiau kaip taisyklė, tokie žmonės nemąsto apie tai, kam jie pajėgūs ir ko jie verti. Tai tipiška agresyvi vidutinybė su sijonu, ir tik negalvokite, kad tas sijonas gali atstovauti visą moteriškąją moralę, priedermes ir įvykdyti misiją. Apie moters misiją agresyvi vidutinybė nežino nieko. O gaila…

Moteriai visų šalių išminčiai skiria ypatingą reikšmę visoje žmonijos evoliucijos raidoje. Tai lytis, kuriai skirta nuolatos kontaktuoti su visu kosmosu, nekalbant jau apie planetas, priklausančias Zodiakui. Kaip tik dėl to moteris gimdo kūdikius, juos maitina, motinos sukuria ir perteikia šeimose dvasinę programą, moteris išvysto vyrams ir sūnums subtiliuosius pojūčius, plečia išpasaulėjautą, moteris gali įsčiose nešiojamą kūdikį pagimdyti su nuostabiomis savybėmis – tikrą šviesos nešėją. Tačiau su viena sąlyga – moteris turi suprasti, kam ji atėjo į šį pasaulį. Jei ji laiko save tik “antrąja” puse ir dar pasiryžusi rungtyniauti su vyru, kuris kurį… Tai moteris demonė, sėjanti dualizmą pačioje esminėje visuomenės grandyje – šeimoje, kuri yra išimtinai dieviškos programos dalis, nes būtent čia susitinka abu principai – vyriškas ir moteriškas – pačioje pirminėje, pagrindinėje ir esminėje paskirtyje – kurti pasaulį. Patikėkite, jei vyras galėtų atstoti moterį, jam ir pieno liaukos būtų atsiradusios per milijonus metų ir kiti moteriški dalykai, deja… Moteris negali suvyriškėti prasčiausia to žodžio prasme – jai tai nebus atleista.

Artėjant Maitrėjos epochai moteris turi ruoštis didžiausiam darbui – būti pagrindiniu evoliucijos įrankiu keičiant pasaulį. Ji tai darys atverdama pasaulio širdį. O tai reiškia – jai teks išmokti atverti vyrų ir sūnų širdis. Tos širdys atveriamos tik meile. Nes meilės žmogus neturi savyje – ji išimtinai dievo prerogatyva, ir kai žmogus myli – per jį pasireiškia Dievas. “Jei Dievas su mumis – kas prieš mus?”

Taigi, moteris turės išmokti atlikti tai, kas jai įsakyta “iš aukščiau” – ne teismo pirmininko ir ne kokio nors prokuroro. Jei moterys būtų sąmoningos ir dvasiškai didelės, per šimtą metų pasaulis taptų beveik tobulas ir išnyktų agresija. Jau po vienos kartos pasimatytų viltingi pokyčiai ir daugybė tų, kurie vakar dar nenorėjo gyventi, pajustų, kad gyvenime atsirado daug šviesos.

Moteris turi norėti užimti tą garbingą vietą, kuri jai skirta ir kelti pasaulį iš tamsos. Jei mes nebeturime tokių moterų – našlaitė mūsų tėvynė.

Taigi grįžtu prie seno savo įsitikinimo – reikalingas vieningas, nuoseklus darbas, ugdant visuomeninė sąmonę, plečiant egzistencinio suvokimo ribas – kas aš esu, dėl ko ir iš kur atėjau, kam tarnauju ir kas bus, kai išeisiu neatlikęs savo pareigos ar paskirties. Nieko nebus be Dekalogo vertybių. Tai šen, tai ten nuolatos atsiras kas nors, kas šaudo ar prievartauja vaikus, kas kankina ir žudo žmones, kas ruošia sąmokslus ir atveria vartus į valstybės institucijas nusikaltėliams, jeigu neatsiras Lietuvoje galingas, masinis nepakantumas nepadorumui, nesąžiningumui, žiaurumui, abejingumui. Turime nuolatos budėti.

Kas budės? Tie, kas jaučia poreikį tą daryti. Tie, kas jaučia, jog yra juose poreikis nesavanaudiškam darbui, dvasiai, tiesai. Kiekviena siela potenciali gėriui, tik reikia sugebėti tą žinią atnešti taip, kad žmogus pajustų jos reikalingumą.

Kartais tenka būti kariu ir stabdyti tamsos klonus, tačiau tai vardan to, kad kas nors susimąstytų apie tai, ko niekada nemąstė. O kas pajunta poreikį galvoti ir kalbėti apie šviesą – tas tampa šviesos žmogumi. Ir tamsa išnyksta.

Dabar gyvename didelėje mentalinėje tamsoje dar ir dėl to, kad žmonės neišdrįsta paprastais žodžiais konstatuoti paprasto ir amžino poreikio – būti laimingam. Mes turime atvirai sakyti, kad mums reikia laimės, tiesos, gražaus bendravimo žmogaus su žmogumi. Kad mums reikia ką nors mylėti, kad mumyse yra didelis poreikis apginti ir apsaugoti vertybes. Kad trokštame didžiuotis savo Lietuva ir džiaugtis, būdami jos vaikai. Tai ne poezija – kas tą jaučia, žino, kaip tai realu.

Šių eilučių autorė nesitiki, kad „speckomentatoriai“ susigės ir nebeužsiims tuo, kuo užsiima. Ji į tai nededa kol kas jokių vilčių. Ji gerai žino, kad kada nors jie tiek pavargs, jog nebeturės jėgų gyventi. Jie pamatys, kaip užteršė ir apsunkino, pirmiausiai savo gyvenimą. Tačiau ji deda dideles viltis, kad kas nors šiuose straipsniuose atras tarp eilučių laišką sau, savo sąžinei, savo šviesiajai pusei ir ta pusė taps nenuilstama gynėja visko, kas kam nors teikia laimę, o ne skausmą.

Aš tikiu, kad mūsų kas dieną darosi vis daugiau. Tegul po nedaug, tačiau tvirtai ir nuosekliai… Lipdykime savo Tėvynę iš savęs. Kas nuo jos nutolome – artėkime atgal. Mes turime ką nešti pasauliui – mūsų senovinę ir švelnią pasaulėjautą. Ir būkime tvirti, nepalaužiami – mus sujungė mažas vaikas iš Garliavos, o vaikai kaip ir angelai – nemeluoja. Jie – mūsų rytojus ir geležinžmogiams tebūnie nejauku mūsų pasaulyje.

Būkime visada pasiryžę jį apginti. Ginti, kiek reikės…

Komentarai

 

 

 
 1. Kad teisingumą valstybėje vykdo vien teismai, pateisinama tik visuomenės kontroliuojamos (teisėjai renkami, bendruomenės atstovai dalyvauja teismų procesuose, teisėjai dirba kadencijų principu ir pan.) teismų sistemos atveju.
  Kas su tuo sutinka kviečiu pasirašyti po Peticija, kurią radau tinklapyje peticijos.lt, čia skyrelyje visos peticijos spausti „toliau“, po to „paieškoje“ užrašyti „Dėl piliečių paramos“, atidaryti peticiją Dėl piliečių paramos rengiant referendumą dėl teisėjų rinkimų ir pasirašyti.

  Thumb up 72 Thumb down 0

 2. Prisiminkim :
  Kedys su Stankūnaite pasirašė taikos sutartį 2008 m. kovą Vilniaus apylinkės teisme. Pagal ją pagrindinė vaiko gyvenamoji vieta buvo nustatyta su tėvu, D.Kedžiu. Motinai vaikas teko kas antrą savaitgalį.
  Praėjus pusmečiui, 2008-12-22 D.Kedys Kauno miesto apylinkės teismui pateikė ieškinį „Dėl motinos valdžios apribojimo“, nes įtarė Ūsą tvirkinus mergaitę.
  Klausimas :
  Tai kodėl mergaitė vėl noriai vykdavo kas savaitgalį pas mamą, jei ją ten prievartaudavo dėdės ?
  Juk , jei ją ten skriaustų, tai vaiko net varu nenuvarytum.
  Ir dar tūkstančius kartų

  Thumb up 72 Thumb down 0

  • teisingai sakot ir jau kelinti metai vyko pas mama ir nei karto neatsisake, nebuvo nei grasinimu peiliu, nei atsisakymo iseiti is namo. tik dabar jau atsirado vietoj sysalo pimpalas, mergaite atsisako eiti i mokykla ir isvis palikti namus.Manau kas atsitiko psichologai ir issiaiskins, o Venckienei uz eilini filmo kurima naudojant mergaite kaip liudinike, manau mama uz tai tikrai patrauks ja i teisma.

   Thumb up 72 Thumb down 0

   • jei ir patrauks uz kazka sitas lietuviskas teismas tai niekai,tau arba tavo vaikam anukam teks stot pries dievo,gamtos desniu teisma,nenustebk jei sulauksi dideliu nelaimiu atsigrezk ir pamatysi kur jas uzsidirbai,bet tada tik verksi ir kaltinsi gyvenima.ubage

    Thumb up 72 Thumb down 0

  • 2006 rugsejis. L.Stankūnaitė tvirtina susipažinusi su A.Ūsu. Laiko matyt viskam uzteko, ne tik krikstynoms? Mergaite 2008 berots lapkriti pradejo pasakot apie dedziu tusofkes…

   Thumb up 72 Thumb down 0

  • vaikai apie patirta seksualine prievarta vaikysteje papasakoja budami jau suauge. Deja. Ir tai nereiskia, kad jie meluoja.

   Thumb up 72 Thumb down 0

 3. Stiprybes Kedziams,Venckams.Tiesa nugales.Matosi,kad kankinys Drasius kartu kovoja pries pedofilu sutve,nes visi stebisi N.Venckienes energija,ryztu,drasa.

  Thumb up 72 Thumb down 0

 4. netoli Cikagos, Lemonte, pasaulio lietuviu centre, Illinois valst. JAV si savaitgali. Sestadieni pradzia 11 val. ryte ir 3 val. po pietu. Sekmadieni nuo 12:30 val. po pietu. Bus kalbama ir apie Lietuvos teismu teisini nihilizma. Reikia, kad kuo daugiau zmoniu dalyvautu, butu galima priimti rezoliucija del Deimantes Kedytes gyvenimo vietos su teta. Dalyvaus politikai is Lietuvos, ypac. teisininkas dr. Vilcinskas tures ka isklausyti ir atsakyti.Bus kalbama ir apie dviguba pilietybe. Priimamos rezoliucijos. Bus idomi kalba kaip nusikaltes teisejas gali ,,trauktis savo noru”. Ar nusikaltelis, vengdamas kalejimo, gali ,,trauktis savo noru”? Only in Lithuania! Autore raso puikiai. Turi talenta. o pedofilai inkscia ir kandziojasi!

  Thumb up 72 Thumb down 0

 5. Dekojame Jums,kad rasote,kad esate su Liaudimi.Po sitokiu,iki sirdies gelmiu jaudinanciu straipsniu,netikejau,kad atsiras demonu. Deja.Jie graziuoju neisnyks,matyt,su jais reiks mums kovoti.

  Thumb up 72 Thumb down 0

 6. o kuri mergaitė nemeluoja? viena gi viena sako, kita-atvirkščiai? kaip jūs ir atsirenkat? kas daugiau rėkia, to ir teisybė juk….

  Thumb up 72 Thumb down 0

 7. Tikime , kad tiesa triumfuos, ji mergaitės pusėje. Mergytė gyvens su tais, su kuo nori gyventi: su mylimais seneliais ir Neringa.

  Thumb up 72 Thumb down 0

 8. Pagarba Autorei.Stiprybes gerb.Teisejai N.Veckienei.Tegul Dievas buna su Jumis saunioji,drasioji Lietuvos Lady.Tokiu teiseju,kaip N.Venckiene Lietuvoje ,kazin ar su zyburiu rastum.Stiprybes mergaitei.Tikimes,kad nebeteks gryzti pas biologine motina,pardavinejusia savo dukrams pedofilams.

  Thumb up 72 Thumb down 0

  • ,,dievas su mumis ,, toks uzrasa buvo ant fasistu dirzo sagties tik sventi jie nebuvo visi zinome kad buvo atvirksei ir kodel visi nedori darbai yra daromi su siuo sukiu kiek dar vargsas kristu tures kenteti uz musu nuodemes su dievo vardu

   Thumb up 72 Thumb down 0

 9. kažkas čia bando copy dėt dėl Lietryčio -nesistenkite brukti savo laikraštuko, kurio daugelis jau nebeskaitome. Mes už mergytės tiesą, mes su Neringa.

  Thumb up 72 Thumb down 0

  • paskaitykit tą copy, ten sakoma apie antrą mergaitę, gal iš tikrųjų kas žino, kur ji yra, gal žurnalistai surastų?

   Thumb up 72 Thumb down 0

 10. desis NE VIOLETINIAI ligoniai, kai tiesa paaiskes?, jau ji seniai aiski visiems mastantiems, bet maziau mastantiems labai sunku isisavinti, tai geriau priesintis..

  Thumb up 72 Thumb down 0

 11. 32. s 2012-01-27 21:06 IP: 86.100.139.248
  Antroji mergyte yra hamburge vaiku namuose ligoniukas, buvo isprievartauta visais imanomais budais labai sunkiai kalba vokiskai tik rankytem viska aiskina kokia mama buvo.BRANGIEJI SENELIAI AR PAMIRSOTE , KAD DAR VIENA ANUKE TURITE GAL NUVAZIUOKITE APLANKYTI ADRESA PASAKYSIU PATARCIAU NERINGAI PARVEZTI JA NORS LAIKINAI JI PASAKYTU VISA TIESA TEISME

  Thumb up 72 Thumb down 0

 12. kartais gamtoje taip buna…,ir apsiparisavusi kiaule savus parsiukus ka tik isgimdytus gyvus sueda,………

  Thumb up 72 Thumb down 0

 13. Pirmiausia, tai paskaičius tą eilinę Jasukaitytės tendencingą rašliavą, net nenorom, taip ir norįsi paklausti, iš kur jau ji taip savo tūkstantprocentiniais įsitikinimais primygtinai bando įtikinti, kad ji absoliučiai teisi ir neklystanti. Juk ji nei žino, nei analizavo įvykių visumos, nei nagrinėjo visų prieštaravimų ir kvailysčių, o iš kelių nereikšmingų prielaidų taip tvirtai įsitikinusi savo neklystamumu. Ir ne tik ji. Lygiai taip pat elgiasi ir S.Stulpinas, N.Oželytė ir visi kiti palaikantys Kedžius. O juk kalba čia eina ne apie vieną, o apie dvi Kedytes. Pirmasis smuikas, Neringa Kedytė, tendencingai meluoja susiriesdama ir, stengdamasi išsaugoti savo kailį nuo dryžuoto kalinės chalatėlio, prisidengdama antraja, Deimante Kedyte, daro viską iš paskutiniųjų, kad tik kuo ilgiau išlaikyti savo keršto Laimai Stankūnaitei karo kirviu sukurtą pedofiliją, kuriai net jokių nei įkalčių nei įrodymų neturi. Taip, pilnai sutinku, kad antroji, D.Kedytė, nemeluoja. Ji ir meluoti neturi ką. Ką pirmoji su visa savo gentimi, grąsindama mirtimi ir visokiomis baisybėmis vaikui liepia sakyti, vaikas tą ir sako. Net žargonas venckininis vaiko lūpose keičiasi pagal situaciją. Labai jau sumaniai Venckienė kol kas nesusivokiančiu situacijoje vaiku, kaip keršto įnagiu manipuliuoja. Bet… Bet vaikas auga. Ir anksčiau ar vėliau pradės susivokti. Ir atpildo Neringa už savo „gerus darbus“ tikrai susilauks. Net ir gudriausia višta, – kaip sako liaudis, – būna, kad subinę išsidilgo. O jasukaitytėm, stulpinam, oželytėm ir visokiem nakam su skučienėmis bei varkalomis kas? Jie tai jokios atsakomybės už savo šmeižtą ir žmonių kiršinimą neneša. Dės uodegas pabrukę į krūmus ir vėl dairysis naujų aukų.
  Taip ir norįsi šaukti – žmonės, netikėkite tokiais tendencingais, tik mokančiais gražiai čiulbėti, netikrais pranašais. Labai ir labai patikėję gailėsitės! Tik ar kas išgirs? Tendencija, emocijos bei įsitikinimai daugeliui jau sveiką protą užgožė.
  P.s. Labiau nužmogėjusių kaip N.Kedytė, nuteikinėjanti grasinimais dukrą prieš savo tikrą mylinčią motiną, ir jos straipsnius čia rašinėjančių užtarėjų kompaniją, taip besityčiojančią iš įkalinto nelaimingo vaiko ir jos motinos , vargu ar dar kur nors rastum ant svieto .

  Thumb up 72 Thumb down 1

  • Eik n/x senas nuokruša.Ką dar galėčiau dadėti?Nu ,gal dar palinkėčiau atsidurti prievartautų mergaičių padėtyje,kad prajaustum visa tai savo kūnu ir siela,kad ateity be reikalo burnos neaušintum.

   Thumb up 72 Thumb down 0

 14. kazkodel tas fioletinis virusas labiausiai pazeidzia bedarbiu,benamiu,teistu po kelis kartus,buvusiu lachudru ,o dabar ale namu siemininkiu,pensininku gaunanciu mazas pensijas ir siaip visokiu gyvenimu nepatenkintu asabu smegenines…..jie prie kedziu namu renkasi kaip i darba,smagu vienok savame buryje bendraminciu isdeti i suns dienas stankunaite ir ja palaikancius vienmincius,faina ischujasosinti kitaip manancius ir jiems nepritariancius,gera leistis i pedofilu medziokle ir buti pasiruosus nulinciuoti kiekviena kas turi savo ir jiems priesinga nuomone.nesvarbu,kad sumustiniakais nieks neseria,uztai galima issiklykti iki uzkimimo,nuleisti gara,prisirankioti pletku ir pasijusti svarbiais ir ypatingais pedofilu demaskuotojais ir gaudytojais……sekmes violetiniams ligoniams….

  Thumb up 72 Thumb down 0

  • Pastebėjau, kad Venskienę palaiko kone 90 prc. žmonių… ir kaip taisyklė – labiau apsiskaitę, labiau išprusę, darantys mažiau klaidų rašyboje.

   Thumb up 72 Thumb down 0

 15. Po violetine vėliava – tikri veidai ir kaukės

  Plačiau apie tai skaitykite šeštadienio dienraštyje „Lietuvos rytas“.

  Thumb up 72 Thumb down 0

  • kokioi kirpykloi Stankunaide kas menesi reguliariai uzdirbdavo po 5000lt. Suzinosim kodel ji nepamena kur ta kirpykla buvo, nei gatves nei adreso.

   Thumb up 72 Thumb down 0

   • Filmavimo grupė kreipėsi į Valstybinės mokesčių inspekcijos Kauno įmonių skyriaus vadovą Jurgį Zujų. Šis pažadėjo, jog Valstybinė mokesčių inspekcija susidomės A.Ūso įmonės veikla.

    Thumb up 72 Thumb down 0

  • pasiskaitysim, kai biomotina Sonatui Vaicekauskaui isegini peruka kure su savo legendinemis zirklemis uz 1000lt.

   Thumb up 72 Thumb down 0

 16. Krauju pasruvusios Kauno pedofilijos dramos posūkius dažnai lemia ne prokurorai ar teisėjai, bet būrys žmonių, besirenkančių Garliavoje. „Lietuvos rytas“ iš arčiau pažvelgė į vadinamuosius Klonio gatvės sargybinius.
  Garliavoje, Klonio gatvėje, jau seniai nebėra pavėsinės, kurioje tarp mažametės gynėjais apsiskelbusių protestuotojų įsimaišę bedarbiai ar dykinėtojai galėdavo nemokamai prisikirsti sumuštinių.

  Tačiau po praėjusių metų gruodžio 16-osios į Klonio gatvę vėl plūstelėjo žmonės. Taip jie reagavo į Kėdainių rajono apylinkės teismo sprendimą, kad Drąsiaus Kedžio ir Laimutės Stankūnaitės duktė, kurią globoja jos teta Neringa Venckienė, turi būti grąžinta motinai.

  D.Kedžio gerbėjų neatbaido nei šaltis, nei sniegas, nei priešininkų lipdomos įžeidžiamos pravardės.

  Atkaklieji kovotojai su pedofilija susitelkia akimirksniu, atsiradus bet kokiam išoriniam postūmiui: ar tai būtų Kauno apygardos teismo teisėjai N.Venckienei dar vienas neparankus teismo sprendimas, ar mažametės susitikimas su motina.

  Tiesa, žmonių dabar gerokai mažiau, nei jų rinkdavosi 2010 metų pavasarį ir vasarą, kai pirmąkart buvo sužlugdytas teismo sprendimas grąžinti mergaitę motinai.

  Bet nors ir negausi, D.Kedžio ir jo sesers N.Venckienės šalininkų kuopa išliko tokia pat įtakinga

  Thumb up 72 Thumb down 0

 17. Ačiū už tikrą tiesą parašytą straipsnyje. Seniai negaliu suprasti tokių moterų demoniškumo. Mums moterims jau nuo gimimo yra skirta rūpintis , užjausti, globoti, saugoti mažutėlį, silpnesnįjį. Iš kur, iš kur toks žiaurumas, toks beširdiškumas? Tikiuosi, kad dievas padės išsaugoti mažutėlę mergytę. Ačiū dar kartą ačiū rašytojai, ačiū visam “Karšto komentaro” kolektyvui už pasiaukojantį darbą , gelbėjant mergytę. Ačiū visiems žmonėms, kurie palaiko Neringą Venckienę, šioje sunkioje kovoje išsaugant mergytę, jos ateitį. Stiprybės visiems. Tiesa nugalės

  Thumb up 72 Thumb down 0

 18. Taip noreciau garsiai nusijuokti ,bet gaila cia gali tik rasyti ir garsaus juoko negirdesi . Sapalioji ir sapaliok toliau . Rasai vejus ,nes tu pats ,ar pati kaip ……

  Thumb up 72 Thumb down 0

  • dauno prigimima turi apsigimele ( i ) juokis kiek nori ,bet juoksies paskui paskutine ( is ) . Raudona pinigine ,ji ne amzina kazkada suplys ir viskas isbyres !!!!!!! Ir galesi ne tik pimpalus laizyt bet ir sik….!!!!

   Thumb up 72 Thumb down 0

 19. ir po skundo tirti, netyre ar Stankunaite fiktyviai tesideje (kazkas su metalais susije, dabar bankrutavusi imone) dirbo ar ne? Juk sita nusikalstama veika apibudinama kaip organizuotas nusikalstamumas.

  Thumb up 72 Thumb down 0

  • kad taip daroma, kad matytu jog dirbi, susimoki mokescius ir tiek. Zodziu pati nuostabiausia mama :)), svarbiausia dibanti :)). O is ko gyveno realiai tuo metu? Cia kazkas ne taip toi byloi, cia tikrai kazkas ne taip! Is kur tie pinigai? Ar jie nelegalus budavo? Nesuprantu.

   Thumb up 72 Thumb down 0

 20. Visada sioje liudnoje istorijoje sakiau, kad diedai islieka diedais, bet kad moterys prie prisideda, tai kraupu. Nezinau kokie motiniski jausmai ju sirdyse, itariu, kad jokiu. Tai primena degradavima. Kuo tos moterys skiriasi nuo girtuokliu, kurioms bonka svarbiau nei maisto kasnis vaikui, kuo jos skiriasi nuo tu, kurios palieka vaikus vaiku namuose? Kodel joms antstoles video pasirode “normalus”?

  Thumb up 72 Thumb down 0

  • niekuom neisikiria nuo kedzio smeizto filmuko, tik melo daugiau dadeta. specialistu tai neapmulkinsi.

   Thumb up 72 Thumb down 0

  • ir eina i policininkus dirbti, kurie vaikysteje buvo pastumdeliai, o dabar pilni kersto, pykcio, pasidare akmeninem sirdim…

   Thumb up 72 Thumb down 0

 21. Kai kuriems etatiniams nusikomentatoriams sitas paprastas,zmogiskas autores straipsnis, kaip kosmosas. Gal pazistate normaliu, dar uz pinigus neparsidavusiu zmoniu, tai duokit jiems perskaityti, jie gal jums isvers i jusu smegenims suprantama kalba, gal tada suprasite, kad dabar imami jusu pinigai yra prakeikti, ir jie jie duos dar zinoti jums ar jusu ateities kartoms apie tai zinoti.

  Thumb up 72 Thumb down 0

 22. komentatoriai,labai prašom nediskutuoti su ievinais ,jie to tik ir laukia,paprasčiausiai ignoruokite juos.Čia sėdi du-trys samdyti komentatoriai,keičia savo vardus ir loja.Lietrytis neišmetė jiems straipsnio,tai ardosi čia.Rašykite savo nuomones,mintis,o juos VISIŠKAI IGNORUOKITE..

  Thumb up 72 Thumb down 0

 23. Manau laimute tikrai paduos i teisma venckiene uz tuos sedevrus, kuriuos ji kepa su Laimutes dukrele.

  Thumb up 72 Thumb down 0

 24. Tiesiog nuostabu.
  Manau, kad paskaitę tokį straipsnį, nevienas susimasto: o gal ir man atėjo laikas kažko griebtis, kad Lietuvoje gyventi būtų geriau.
  Pagarba autorei….
  Sveikatos ir sėkmės linkiu Kedžių ir Venckų šeimoms.

  Thumb up 72 Thumb down 0 
Video reportažasNerpigiau./lt/produktas/505/nusikaltimas-valstybes-vardu

Aktualu. Komentarai
Elektriniai katilai plačiam pasirinkimui
Palydovinė televizija: kas tai ir kodėl verta rinktis?
Foto reportažai Aktualu Naujausias numeris
Kodėl romperiukai tituluojami geriausiu drabužiu mažyliams? 
Mažylių apranga – nuo jos įsigijimo iki aprengimo ir dėvėjimo – labai aktualus...

Nauja kryptis vestuvių žemėlapyje: lietuvius kviečia tuoktis Gran Kanarijoje 
Vestuvės užsienyje vis labiau populiarėja, tačiau sudėtingas šventės organizavimas daugelį porų atbaido nuo...

Prietaisai moterų sveikatai bei malonumui  
Įrodyta, kad vaginalinių kamuoliukų bei vibratorių naudojimas yra naudingas moterų psichologinei bei fizinei...

Vasaros sezonas prasideda: ką turėtų žinoti šunų šeimininkai? 
Prasidėjus šiltajam metų sezonui, didelė dalis žmonių džiaugiasi dėl malonaus oro ir galimybės...

Kiek kainuoja geros kokybės langai? 
Patikimi langai pagerins Jūsų namų saugumą ir tuo pačiu jūsų gyvenimo kokybę. Renkantis...

Kaip pakeisti ir atrestauruoti namų fasadą? 
Renkantis išorės sienų apdailos medžiagą dažniausiai svarstomi du variantai: tinkuoti arba montuoti klinkerio...

Anekdotas


Naujovė KK Facebook
Reklama

Politika   Bylos, sukrėtusios Lietuvą
EP narys A. Kubilius: „Nestabilumas Rytų Partnerystės regione tampa nauju jo bruožu“ (11)
Europos Parlamento narys, Euronest Parlamentinės Asamblėjos (PA) pirmininkas Andrius Kubilius,...
Valdžios sektoriaus balansas 2020 metais: 3,5 mlrd. eurų deficitas (1)
Išankstiniais duomenimis, 2020 metų Lietuvos valdžios sektoriaus deficitas sudarė 3,5...
Prezidentas kviečia šalinti kliūtis didelės rizikos grupių skiepijimui (4)
Lietuvos Respublikos Prezidentas Gitanas Nausėda, antradienį nuotoliniu būdu susitikęs su...
 
LAT pritarė apeliacinės instancijos teismo išvadoms dėl Vilniaus universiteto pareigos atlyginti neturtinę ir turtinę žalą Norvegijos kalnuose žuvusios studentės tėvams (8)
Lietuvos Aukščiausiasis Teismas atmetė Vilniaus universiteto kasacinį skundą ir paliko...
Nepramušamas VU „betonas“ – aukšti teisėjai ir prokurorai? (6)
Giedrė Gorienė „Ir mažas akmenukas didelį vežimą išverčia“, – sako...
Kada naikinsime nereikalingus teismus? (9)
Giedrė Gorienė Kada naikinsime aukštesnės instancijos teismus? Kam jie apskritai...
 

Teisėsauga   Verslas, ekonomika
Tikslinamos asmens sulaikymo sąlygos – aiškesni pagrindai ir procedūros (2)
Geriau įgyvendinti asmens teisę apginti savo laisvę, aiškiau reglamentuoti laikinojo...
Prezidentas paskyrė Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus pirmininką (5)
Lietuvos Respublikos Prezidentas Gitanas Nausėda, vadovaudamasis Konstitucija, Teismų įstatymu ir...
Lietuvos advokatūra apie šios dienos sulaikymus: Lietuvoje įsivyrauja „sulaikymo prezumpcija“ (3)
Lietuvos advokatūra, reaguodama į žinomų mūsų šalies asociacijų ir asmenų...
 
Lietuva sustabdė tarptautinių kompanijų iš Rusijos perkėlimą
Ekonomikos ir inovacijų ministerija sustabdė naujų tarpininkavimo raštų išdavimą į...
„Luminor“ bankas išplatino 300 mln. EUR vertės obligacijų emisiją
„Luminor“ bankas sėkmingai išplatino 300 mln. EUR vertės obligacijų emisiją....
Medicinos bankui – įspėjimas, bauda ir įpareigojimas
Lietuvos bankas praėjusių metų pabaigoje atliko tikslinį planinį UAB Medicinos...
Krašto apsauga   Užsienis
Krašto apsaugos viceministras M. Abukevičius: „Kibernetinis saugumas – visų atsakomybė“
Efektyviai užtikrinti ypatingos svarbos informacinių išteklių valdytojų kibernetinį saugumą, stiprinti...
Lietuvos kariuomenei perduoti dar 142 nauji sunkvežimiai „Unimog“
Spalio 21 d. Lietuvos kariuomenei perduoti dar 142 nauji penkių...
R. Karoblis naujuoju kariuomenės vadu siūlo Sausumos pajėgų vadą gen. mjr. V. Rupšį (1)
Krašto apsaugos ministras Raimundas Karoblis naujuoju Lietuvos kariuomenės vadu Prezidentui...
 
Pretendentė į EK pirmininkes sulaukė europarlamentarų reakcijos (1)
Pretendentė į Europos Komisijos (EK) pirmininkės postą Ursula von der...
V.Zelenskis „nokautavo“ P.Porošenką (8)
    Pomaidaninio Ukrainos prezidento Petro Porošenko „puota karo metu“...
Dėl Skripalių apnuodijimo S.Lavrovas pirštu dūrė į NATO: „Tai ne „Novyčiok“, o BZ“ (28)
Rusijos URM ministras Sergejus Lavrovas pareiškė, kad Cheminio ginklo draudimo...
Sportas   Laiškai
“PingPongiuko”akademija kviečia (1)
Oficialus klubo Facebook puslapis>>>...
Cristiano Ronaldo sezoną temdo priekabiavimo skandalas (1)
Cristiano Ronaldo – vienas geriausių planetos futbolininkų. Apie šį portugalą...
Lietuvos rinktinės laukia kroatų išbandymas (1)
  Lietuvos nacionalinė vyrų krepšinio rinktinė tęsia kovą dėl galimybės...
 
Kam tarnauja Šaulių sąjunga (11)
Kaip manote ar visi Šaulių sąjungoje pritaria jūsų sąjungos nariui...
Geradarei savanoriai pačiai prireikė pagalbos (1)
Nuo nelaimės nėra apsaugotas niekas. Likimas skaudžiai skriaudžia ir tuos,...
Mulkinanti apklausa “Mes europiečiai”” (3)
Šiuo metu – 2019.05.11, 17:30, – portale lrytas.lt  vykdoma apklausa,...
Karštas Komentaras