Kontaktai      Rašykite mums       KK TV       Siūlo darbą       Foto       Prenumerata Lietuviškai По-русски English
ekozoe.lt
2022 Birželis 29 Trečiadienis
 

Vaikai ir angelai nemeluoja

2012-01-27 15:54 | Kultūra | Komentarų (653)

Nepriklausomybės akto signatarė, rašytoja Vidmantė Jasukaitytė


Vidmantė Jasukaitytė

Antstolio dokumento kopiją gavau naktį prieš dvyliktą ir, prisipažinsiu, užmigti buvo sunku. Stebiuosi „speckomentatorių“ nužmogėjimu, interpretuojant vaiko žodžius. Net už pinigus, net už labai gerus pinigus retas išdrįstų taip „išvartyti“ mergaitės globėjos veiksmus, nes tokia interpretacija yra tiesiog šventvagiška. Nuo seno žmonės vengė lažintis ar prisiekinėti vaikų gyvybėmis, motinos mirtimi… Lygiai taip pat nuo seno, pagal giliai pasąmonėje nusėdusį tabu dėsnį, negalima būdavo tyčiotis ar apkalbėti nėščią moterį, pajuokti žmogų su aiškiais neįgalumo požymiais… Amžių išmintis, matyt, jau buvo patvirtinusi taisyklę: „kaip šauksi – taip atsišauks“, arba „ nekask duobės kitam – pats įkrisi“…

Man teko pažinoti mažą kūdikėlį su didele negalia – jo protas ir vidaus organai vystėsi, o kaulai augo per daug lėtai. Kūnelis nuo pusiaujo beveik neaugo… Tėvai augino vaikelį negalvodami jo atiduoti į kokią nors specialią įstaigą, kad šeimai būtų lengviau, – jie tikėjo, kad šis vaikelis jiems – išbandymas, užduotis, atsiųstas „iš aukščiau“, jie norėjo būti sąžiningi prieš tą „iš aukščiau“. Atsimenu, kaip kentėdavo motina, kai vaikelis, augant plaučiams, imdavo dusti… “Kur tokios nelaimės priežastis?” – nesiliovė galvojusi motina. Ir kartą ją pasiekė žinia iš nelabai gilios jos giminės praeities – ji išgirdo, kad prosenelis ar proprosenelis kadaise buvęs vaitas, dvaro prievaizdas, ir lazda labai sužalojęs vienam baudžiauninkui dubenį… Žmogus ir mirė, daug metų nesikeldamas iš patalo…

Skaitytojas tikriausiai suprato analogiją.

Kažkas turėjo atlyginti skausmo skolą. Kažkas, visai nekaltas, turėjo pripildyti nuosavos kančios dubenį už aną, tolimo protėvio išpiltą ant svetimo gyvenimo. Paslaptingi likimų ryšiai ir priežasties-pasekmės dėsnio apraiškos šioje realybėje. Kaip bebūtų, vėl atsigręžiu į mūsų nuosavą, iš gelmių einančią išmintį: DIEVO GIRNOS MALA SMULKIAI. Ir ne veltui mes prašome atleidimo už tai, kad „nusidėjome mintimis, žodžiais, darbais ir apsileidimais“. Ir kai tyčiojamės šiandiena iš globėjos, kuri, matydama, kad į daugybę šiurpinančių šios bylos faktorių yra neatsižvelgiama, visais būdais nori pateikti neginčijamus įrodymus, kad, mergaitę grąžinus motinai, jos laukia pražūtis, mes taip pat prisidedame prie jos prievartavimo, kankinimo, pasmerkimo. Ir mūsų nuodėmė ne ką mažesnė už paties prievartautojo ar motinos tvirkintojos.

Niekas negali aiškiau paliudyti apie sistemingą kūdikio fizinį ir dvasinį luošinimą, nei pati mergaitė. Ir tik piktybiškai siekiant pakeisti normalią jos sąmonės būseną nenatūraliu įsikišimu, galima dar paistyti apie kokį nors psichologinį tyrimą ar „ištyrimą“ kokioje nors įstaigoje arba kokiame nors raidos centre. Mergaitės liudijimas yra nenuginčijamas, jis atliktas Įstatymo numatyta tvarka, jį patvirtino asmuo, kuris turi juridinę teisę ir galią tą daryti. Ir tik stebėtis galima, kaip žmonės savo veiksmais ir žodžiais komentaruose leidžia sau taip tyčiotis iš vienos didžiausių gal viso šimtmečio dramų Lietuvoje, atvirai stodami iškrypimo, nužmogėjimo ir atviro satanizmo pusėn. Nes – ar įsivaizduojate realiai, kas slepiasi už vieno vaiko sakinio apie savo pusseserę: „Dar kišdavo jai į burną pimpalą… dar būdavo ją pririšę…“ Reiškia – klykianti vyresnė mergaitė stengdavosi ištrūkti iš priverstinės grupinės sekso orgijos, kuri vykdavo ne tik stebint motinoms, bet ir siekiant patenkinti klientus, padedančioms surišti, kad dvikojai gyvuliai nepatirtų didesnių nepatogumų?

Ar įsivaizduojate, ką palaikote?! Ir dar manote, kad tie komentarai taip ir praeis? Atsikvošėkite ir darykite ką nors, kad jus ir jūsų ainius aplenktų nelaimė, kurios jūs patys taip aktyviai šaukiatės gal būt per savo kvailumą, mažatikystę ir dvasinį tamsumą.

Tačiau pagrindinis šio straipsnio pretekstas yra, vis tik, ne išsigimusi teisėtvarka ir net ne parsidavęs, amoralus teisėjas. Ir net ne „grupė draugų“, kuriuos sieja žemiausia moralė ir tolerancija seksualiniams iškrypimams bei sadizmui, arba pragertos smegenys, kurios bet kokia kaina trokšta kompensuoti realią vyrišką impotenciją. Ir net ne oligarchai, šaltai stebintys šį žiaurų žaidimą, laukdami momento, kada galima bus plėsti savo valdžią ar įtakos sferas, pasinaudojant pačiais pragariškiausiais metodais – kankinamų svetimų vaikų ašaromis. Šio straipsnio tikslas yra kai ką įvardyti.

O įvardyti noriu vieno iš dviejų Pasaulį kuriančių principų – Moteriškojo – išsigimimą mūsų vargšėje našlaitėje Tėvynėje. Nes argi ne našlaitė lieka šalis, kur nebėra net užuominos Pasaulio Motinos moralės, kuri ir yra ne kas kita, kaip saugios evoliucijos garantas?… Vyrai vis ieško, rizikuoja, šuoliuoja atradimų keliais ir ties kiekvienu atradimu palieka ženklą – tai jau atrasta. Tada ateina moterys ir kiekviena jų atradimą patikrina kiekvienu savo egzistencijos milimetru, paaukodamos kartais net savo likimą, kad įrodytų, jog šis atradimas nepuošia pasaulio, netarnauja jo tvarkai ir gėriui, ir saugumui. Šis amžius atvėrė moterims kelius į savirealizaciją, jos gali atsirasti ir save išreikšti pačiose valdymo struktūrų viršūnėse, tačiau didysis Ego, išreikšdamas save realybėje per neharmoningą žmogų, tampa garbėtroška, egoizmu, ir perauga į nuolatinį naudos ar puikybės troškimą, ir moteris, užuot buvusi šiek tiek motina visiems, tampa monstru, geležinio, šėtoniško, iškreipto proto, kuris jau niekada nebeveikia panardintas į sielą, trubadūre. Aš tokį pražūtingą moteriškumą vadinu „tarybinės moters sindromu“. (Esu apie tai rašiusi į KK straipsnyje „Simuliakrai bijo moterų, o „tarybinės moterys“ renka žagarus“, ir ten apžvelgusi tokio „moteriškumo“ ypatybes).

Tai, kad mergaitės kankinimų toliau siekia ir antisocialų teismo sprendimą imasi vykdyti išimtinai moterys, laikau didele katastrofa mūsų visuomenės kultūroje. Tai tarsi sprogimas, tarsi išrausta duobė mūsų pasaulėjautoje, kur tebeturi savo garbingą vietą darželiai prie namų, dekoruoti gėlių vazonai, rankdarbiais, tebeskambančios liaudies dainos, pilnos deminutyvų „seserėle“, „motinėle“, tėvužėli“, „bernužėli“, „broluži“… Kur pasaulėjauta spindi pirmapradėmis spalvomis, o užuojauta, gailestis, žmogiškumas, pasiryžimas gelbėti ir saugoti skriaudžiamą ir silpnesnį tebeturi daugybę veidų tiek tautos kūryboje, tiek paprasčiausiuose žmonių santykiuose. Tiek, kad jų nepajėgė išnuodyti tarybinės moters su mėlynu kostiumėliu, juodomis laivutėmis, cigarete rankoje ir valdišku, įsakmiu kalbos tonu geležinis štampas, tiek metų negailestingai ženklinęs mūsų vargšes motinas, atimdamas dalį motinystės ir moteriškumo.

Šių dienų teisėtvarkos moterys beveik visiškai atitinka „tarybinės moters“ stereotipą. Jos, kurių funkcija išsaugoti ir nuolat tobulinti mūsų gyvenime grožį, tampa geležiniais paukščiais, kapojančiais ir lesančiais ir taip iškankintų mergaičių likimus, nes už prigimtines priedermes joms svarbiau sutapti su valdžia ir būti valdžios atstovėmis, jokiu būdu nesuabejojant, ar ta valdžia teisėta, ar ji teisi, ar apskritai ji nėra nusikalstama. Svarbiausia – valdžia…

Štai „didvyrės“, kurios šioje situacijoje ryškiausiai atspindi mano aprašytą moterų tipą – moterų su neharmoninga kairio ir dešinio pusrutulio, pirmos ir antros signalų iš aplinkos priėmimo sistemų pusiausvyra. Tai taikau ne vien šioms ponioms – tiesiog mūsų tėvynėje labai apverktinos universalaus moteriškojo principo reiškimosi formos, labai jau jos apribotos, deformuotos, iškreiptos.

Štai – Panevėžio apygardos teismo teisėjų kolegija, kurios sudėtis – Danguolė Smetonienė, Birutė Valiulienė ir Ramunė Čeknienė, sausio 26 d. netenkino N.Venckienės atskirojo prašymo sustabdyti mergaitės skubų perdavimą motinai – prašymą atmetė kaip nepagrįstą.Jos teigė, kad kad N.Venckienė nepateikė jokių neginčijamų teiginių, kad būtų pagrindas kolegijai taikyti laikinąją apsaugos priemonę – vykdymo sustabdymo.Teismui pateiktas antstolio faktinių aplinkybių konstatavias – tuščia vieta,nors jį sudaro jau visiems žinomi mergaitės liudijimai, iš kurių akivaizdžiai ryškėja niekur neaptartos aplinkybės ir faktai, kad orgijos būdavo grupinės, kad mergačių tvirkinime dalyvaudavo jų motinos, panaudodamos psichologinę (gąsdinimų) ir fizinę (surišimas) prievartą. Tai aiškiai praplečia nusikaltimo pobūdžio spektrą, ir to nematyti galima tik tyčia.

O štai kitos moterys:

Vaiko teisių apsaugos kontrolierė Edita Žiobienė – “teismo sprendimą reikia vykdyti”.

Seimo pirmininkė Irena Degutienė – “teismo sprendimą reikia vykdyti humaniškai”.

Kauno miesto vaiko teisių apsaugos tarnybos vedėja B.Daugėlienė – “jau keturias naktis nemiegu, galvoju, kaip mergaitę perduoti Stankūnaitei”, “Neringa, išeikit su mergaite į parduotuvę”.

Kauno rajono vaiko teisių apsaugos tarnybos vedėja I.Dabašinskienė…

Psichologės -jų pavardės autorei nežinomos, tačiau lengva nustatyti – labai jau “savitais” metodais “bendravo” su mergaite. Įtariama, kad buvo taikoma hipnozė- dėl pakitusio mergaitės elgesio po “seanso” reikėjo kreiptis į medikus… juo labiau, kaip teko girdėti, viena jų skaito apie hipnozę paskaitas.

Antstolė Sonata Vaicekauskienė – kuri kreipėsi į V.Kondratjevo teismą dėl prievartinio mergaitės paėmimo iš globėjos…

Žinia, visi visatos dėsniai žemėje reiškiasi per žmogų. Jei žmogus neturi dvasinės švaros, jei jo kultūros horizontai vos persirita per penkių pojūčių valdžią, jei gyvenimo tikslas – “šilta vieta”, kuri garantuoja bent šiokį tokį priėjimą prie lovelio, toks žmogus neturi moralinės teisės dirbti postuose, nuo kurių priklauso visos šalies ar bent jau didelės visuomenės dalies lūkesčiai. Tačiau kaip taisyklė, tokie žmonės nemąsto apie tai, kam jie pajėgūs ir ko jie verti. Tai tipiška agresyvi vidutinybė su sijonu, ir tik negalvokite, kad tas sijonas gali atstovauti visą moteriškąją moralę, priedermes ir įvykdyti misiją. Apie moters misiją agresyvi vidutinybė nežino nieko. O gaila…

Moteriai visų šalių išminčiai skiria ypatingą reikšmę visoje žmonijos evoliucijos raidoje. Tai lytis, kuriai skirta nuolatos kontaktuoti su visu kosmosu, nekalbant jau apie planetas, priklausančias Zodiakui. Kaip tik dėl to moteris gimdo kūdikius, juos maitina, motinos sukuria ir perteikia šeimose dvasinę programą, moteris išvysto vyrams ir sūnums subtiliuosius pojūčius, plečia išpasaulėjautą, moteris gali įsčiose nešiojamą kūdikį pagimdyti su nuostabiomis savybėmis – tikrą šviesos nešėją. Tačiau su viena sąlyga – moteris turi suprasti, kam ji atėjo į šį pasaulį. Jei ji laiko save tik “antrąja” puse ir dar pasiryžusi rungtyniauti su vyru, kuris kurį… Tai moteris demonė, sėjanti dualizmą pačioje esminėje visuomenės grandyje – šeimoje, kuri yra išimtinai dieviškos programos dalis, nes būtent čia susitinka abu principai – vyriškas ir moteriškas – pačioje pirminėje, pagrindinėje ir esminėje paskirtyje – kurti pasaulį. Patikėkite, jei vyras galėtų atstoti moterį, jam ir pieno liaukos būtų atsiradusios per milijonus metų ir kiti moteriški dalykai, deja… Moteris negali suvyriškėti prasčiausia to žodžio prasme – jai tai nebus atleista.

Artėjant Maitrėjos epochai moteris turi ruoštis didžiausiam darbui – būti pagrindiniu evoliucijos įrankiu keičiant pasaulį. Ji tai darys atverdama pasaulio širdį. O tai reiškia – jai teks išmokti atverti vyrų ir sūnų širdis. Tos širdys atveriamos tik meile. Nes meilės žmogus neturi savyje – ji išimtinai dievo prerogatyva, ir kai žmogus myli – per jį pasireiškia Dievas. “Jei Dievas su mumis – kas prieš mus?”

Taigi, moteris turės išmokti atlikti tai, kas jai įsakyta “iš aukščiau” – ne teismo pirmininko ir ne kokio nors prokuroro. Jei moterys būtų sąmoningos ir dvasiškai didelės, per šimtą metų pasaulis taptų beveik tobulas ir išnyktų agresija. Jau po vienos kartos pasimatytų viltingi pokyčiai ir daugybė tų, kurie vakar dar nenorėjo gyventi, pajustų, kad gyvenime atsirado daug šviesos.

Moteris turi norėti užimti tą garbingą vietą, kuri jai skirta ir kelti pasaulį iš tamsos. Jei mes nebeturime tokių moterų – našlaitė mūsų tėvynė.

Taigi grįžtu prie seno savo įsitikinimo – reikalingas vieningas, nuoseklus darbas, ugdant visuomeninė sąmonę, plečiant egzistencinio suvokimo ribas – kas aš esu, dėl ko ir iš kur atėjau, kam tarnauju ir kas bus, kai išeisiu neatlikęs savo pareigos ar paskirties. Nieko nebus be Dekalogo vertybių. Tai šen, tai ten nuolatos atsiras kas nors, kas šaudo ar prievartauja vaikus, kas kankina ir žudo žmones, kas ruošia sąmokslus ir atveria vartus į valstybės institucijas nusikaltėliams, jeigu neatsiras Lietuvoje galingas, masinis nepakantumas nepadorumui, nesąžiningumui, žiaurumui, abejingumui. Turime nuolatos budėti.

Kas budės? Tie, kas jaučia poreikį tą daryti. Tie, kas jaučia, jog yra juose poreikis nesavanaudiškam darbui, dvasiai, tiesai. Kiekviena siela potenciali gėriui, tik reikia sugebėti tą žinią atnešti taip, kad žmogus pajustų jos reikalingumą.

Kartais tenka būti kariu ir stabdyti tamsos klonus, tačiau tai vardan to, kad kas nors susimąstytų apie tai, ko niekada nemąstė. O kas pajunta poreikį galvoti ir kalbėti apie šviesą – tas tampa šviesos žmogumi. Ir tamsa išnyksta.

Dabar gyvename didelėje mentalinėje tamsoje dar ir dėl to, kad žmonės neišdrįsta paprastais žodžiais konstatuoti paprasto ir amžino poreikio – būti laimingam. Mes turime atvirai sakyti, kad mums reikia laimės, tiesos, gražaus bendravimo žmogaus su žmogumi. Kad mums reikia ką nors mylėti, kad mumyse yra didelis poreikis apginti ir apsaugoti vertybes. Kad trokštame didžiuotis savo Lietuva ir džiaugtis, būdami jos vaikai. Tai ne poezija – kas tą jaučia, žino, kaip tai realu.

Šių eilučių autorė nesitiki, kad „speckomentatoriai“ susigės ir nebeužsiims tuo, kuo užsiima. Ji į tai nededa kol kas jokių vilčių. Ji gerai žino, kad kada nors jie tiek pavargs, jog nebeturės jėgų gyventi. Jie pamatys, kaip užteršė ir apsunkino, pirmiausiai savo gyvenimą. Tačiau ji deda dideles viltis, kad kas nors šiuose straipsniuose atras tarp eilučių laišką sau, savo sąžinei, savo šviesiajai pusei ir ta pusė taps nenuilstama gynėja visko, kas kam nors teikia laimę, o ne skausmą.

Aš tikiu, kad mūsų kas dieną darosi vis daugiau. Tegul po nedaug, tačiau tvirtai ir nuosekliai… Lipdykime savo Tėvynę iš savęs. Kas nuo jos nutolome – artėkime atgal. Mes turime ką nešti pasauliui – mūsų senovinę ir švelnią pasaulėjautą. Ir būkime tvirti, nepalaužiami – mus sujungė mažas vaikas iš Garliavos, o vaikai kaip ir angelai – nemeluoja. Jie – mūsų rytojus ir geležinžmogiams tebūnie nejauku mūsų pasaulyje.

Būkime visada pasiryžę jį apginti. Ginti, kiek reikės…

Komentarai

 

 

 
 1. AUTOREI.
  Jūsų straipsniai ypač vertingi,tarsi pats DIEVAS kalbėtų Jūsų lūpomis.

  Thumb up 72 Thumb down 0

 2. tik deja isgamu-degeneratu zodziai neveikia.gerai kad nors pavardes zinomos.patycos is normaliu amziais nesites

  Thumb up 72 Thumb down 0

 3. Tikrai nieko nėra baisesnio už nužmogėjusias moteris.

  Thumb up 72 Thumb down 0

 4. Jų rankos įgudusios daryti pikta:/didžiūnas kelia reikalavimus,/ teisėjas prašo kyšio,/ o turtuolis įsako pagal savo norą./ taip jie iškraipo teisingumą! Geriausias tarp jų- kaip erškėtis,/teisingiausias tarp jų- kaip erškėčių tvora./Tavo sargybinių skelbtoji diena,/ tavo bausmė atėjo,/ir jau čia pat jų sumišimo metas./

  Thumb up 72 Thumb down 0

 5. MARIJOS žemėje moterys su postais IŠSIGIMĖ.Jos PJAUNA galvą MOTINAI TĖVYNEI.
  O kaip tas SADISTES pavadinti,kurios be skrupulų sudrąskytų 7 metų mergaitę į gabalus,kaip ne kartą yra sudrąskiusios savo vaikų EMBRIONUS savose isčiose?

  Thumb up 72 Thumb down 0

 6. Net juokinga matyti kaip sukruto violetiniai, kai kazkas pamate naruseviciu Lietuvoj., Aiskiai jie issigando, kad jis ne vienas atvaziavo, o atsiveze dukra ar ruosiasi ja atsivezti. Jei atsiveze ir dar tokiu laiku, tik porai savaiciu likus iki Uso teismo-tai greiciausia tam, kad mergaite liudytu teisme. O ka paliudys Naruseviciute jie nezino. Todel jiems labai parupo kuo skubiau zsuzinoti kur ji yra ir todel jie puole cia dabar skelbti nesamones, tikedamiesi, kad kas issiduos ir papasakos kur mergaite yra. O kas tada laukia tos mergaites? Kas suinteresuotas, kad ji neliudytu teisme? Tuo labiau, kad dabar ji tures ne tik lietuviu ekspertu isvadas, bet ir vokieciu psichologu ir vokieciu gydytoju. Ikliuvot, violetiniai.

  Thumb up 72 Thumb down 0

  • Viskas yra protokoluose,byloje,apklausoje padaryta.Kas buvo pasakyta tuomet abieju to ir teisme uzteks.

   Thumb up 72 Thumb down 0

 7. Visa sirdimi palaikau Neriga ir jos seima sioje sunkioje ,nelygioje kovoje.Pati esu triju vaikuciu mama.Sirdimi jauciu ,kad Neringa gindama brolio dukteri ,tuo paciu gina ir mano vaikus…Turiu didele svajone,-kada nors atvaziuoti ,apkabinti,priglausti Deimantele,- kaip glaudziu ir buciuoju savo vaikus….o Neringai padekoti uz jos stiprybe,meile ir atsidavima broliui.

  Thumb up 72 Thumb down 0

 8. as manau, kad jokie vaikai teisme neliudys. Nors naruseviciute jau tokio amziaus, kad galetu liudyti. Bet va violetiniai labai bijo, kad ji liudys. Juk jie ir vargse Kedyte nenustoja treniruoti, tikedamiesi, kad ji gales liudyti teisme. Prisiminkit-juk pas psichologus mergaites venckiene nenorejo vesti, kad vaikas nepamirstu. Kedys filmuodamas filmuka Baltose burese vis kalbejo-ziurek gerai i aplinka, kad prisimintum. Ju didziausias siaubas, kad vaikas ka nors pamirs. Panasu, kad ir pamirsta, nes pagal cia skelbta kazkieno atseit filmuota medziaga, mergaite vyriska organa kazkodel pradejo vadinti nebe sysalu, bet pimpalu. is kazkur atsirado peiliai grasinimai ir tt, ko Kedzio filmavimo metu ne zenklo nebuvo. kaip tik Kedyte sake tevui, kad mama nebutu leidusi jos musti, ji butu iskart skundusis mamai, ir mama neleistu. idomu darosi pagalvojus ka dar ta kedyte prisimins, jei tie reikalai tesis dar 2-3 metus? Prancuzijoje netikru pedofilu byloje vaikai tol grazino savo pasakojimus, kol ekspertai nustojo jais tiketi. venckiene turetu zinoti, kad itartinai atrodo, kai nuolat keiciami parodymai. nes tai budinga patologiniams melagiams-mnuolat grazinti parodymus.

  Thumb up 72 Thumb down 0

  • tikrai porno filmuke tevas klausia mergaites ar jos nemusa, tai mergaite sako, oooo mama jiems kaip duotu, o dabar po beveik po 4 metu mergaite jau prisimena ir peili iremta i sona. Juokdare ta venckiene, bent pagalvotu ka MOKINTI MERGAITE

   Thumb up 72 Thumb down 0

  • //… itartinai atrodo, kai nuolat keiciami parodymai. nes tai budinga patologiniams melagiams-mnuolat grazinti parodymus…//

   Ale tikrai gi Stankunaite ir Usas kiekviena karta vis keite savo parodymus, reiskia jie pataloginiai melagiai.

   Thumb up 72 Thumb down 0

 9. tai paziurek filmuka –drasius klausia pas mergaite ;”kur vykdavo ” ir cia pat atsako ”pas mama tualete”o mergaite ;’jo ir pir pas jumyse”…-tai va tokiu budu ir bezdzione gali buti liudytoja

  Thumb up 72 Thumb down 0

 10. Lina,Lina,apsičiupinėk ,gal tu miegi.Juk įkalbėti vaiką meluoti tris metus tą patį,tai ne tik nerealu ,bet ir sveiku protu nesuvokiama.Reiškia ,vaikas tai išgyveno visa savo maža širdele,nors ir ne viską suvokdamas tą siaubą,bet žino ,kad jis buvo skriaudžiamas suaugusių žmonių ir savo artimiausio žmogaus ,tai tos ,kuri turėtų būti jo arama ir gynėja ,o jinai jį pardavė už raudonos piniginės turinį.O tos geležinės ,bešrdės bobos,su varlės akimis,nori ,kad ją išduotų jai likęs artimiausias žmogus ,kurią jinai pasitiki,nes jos tėvelį nužudė tos pačios bedvasės,beširdės geležinbobės savo abejingumu ir kėdės šiltumu,po savo storais užpakaliais.

  Thumb up 72 Thumb down 0

  • ji ikalinta kur kiekviena diena jai kala i galva,filmuoja ,repetuoja , kur namie priklijuota atitinkamu plakatu ,lipduku ,kur uz lango sedi isprotejusios bobos ir klykia dievo vardu visokias nesamones ,kur prie jos babune zurnalistams aiskina kad ,ja isves parduos ,nuzudys ,ta pati babune mokykloje pripasakojusi visokio briedo partempe is mokyklos namo ,butu keista jei ji ka nors pamirstu juk tokio amziaus vaikai labai imlus

   Thumb up 72 Thumb down 0

   • ar tu turi vaiku? Tiksliau 4-eriu mergaite? Pabandyk jai ikalti i galva , kad sysala galima kisti i burna, kad ji patampius, jis pasidaro didelis, tada is jo isbega “kremas” ir jis vel sumazeja. Kad sysala galima kisti pusseserei i uzpakali, o toji turetu verkti.

    Thumb up 72 Thumb down 0

     • tavo vaikus ir anukus pedofilai tvirkins,”repetoriau” tu! Atgailauk uz savo sielos tamsuma ir samoningus nusikaltimus(mintimis,zodziais),kol dar nevelu.

      Thumb up 72 Thumb down 0

     • pedofilai menkniekis palyginus pries garliavos patvorio fanatikus ,nes fanatizmas nesvarbu koks ar tai vardan alacho ,ar fasistu ,ar nacistu yra simtus kartu baisiau

      Thumb up 72 Thumb down 0

 11. Ačiū gerb. RAŠYTOJAI.
  Mes Lietuvoje norime tik tiesos. Jos norėjome ir tada sausio 13. Bet kaip kažkas pasakė ,,tankai išvažiavo o tankistai liko” Tie tarybų sajungos likučiai ir griauna tiesą Lietuvoje. Tankistų vaikai sėdi teismuose…štai kodėl nėra tiesos mūsų Valstybėje. Nes tokia jau jų prigimtis laužyti mūsų gyvenimus, po vieną. Bet jeigu mes būtume vieningi tos tankistų dukros mūsų nesulaužytų….Todėl privaome priešintis.

  Thumb up 72 Thumb down 0

 12. Puikūs žodžiai, tačiau sakykite ir konkretinkite – kaip ginti? Ką daryti ir ką atlikti? kas koordinuos sprendimus? Kad pergyvena ir kraupsta tūkstančiai žmonių , ir kad spauda skelbia kraupius faktus, ir kad pasibaisėję protu nesuvokiamais teismų sprendimais – gali būti, procesą tik pristabdo. Kiap konkrečiau Jūs kviečiate ginti?

  Nes čia matosi labiau retoriniai sušukimai, nei siūlymas prisidėti prie kokios konkrečios akcijos.

  Thumb up 72 Thumb down 0

 13. o del tu daugybes moteru,atseit teisininkiu ivairiuose postuose,pareguliuos pats gyvenimas.Ateis jauni,saziningi vaikinai su geru issilavinimu,ir teks atlaisvinti kedes.Isliks tik profesionaliausi-kaip p.Neringa Venskiene.Nes tas darbas, priedo ,dar toli grazu ir nemoteriskas.

  Thumb up 72 Thumb down 0

 14. “Pašaliečiui (ypač užsieniečiui), neįsijautusiam į lietuvišką tematiką, pasirodys visi šie dalykai kiek keistoki. O estas, sėdintis savo šaltoje Estijoje (Estija yra šiauriau Latvijos), pasakys: „Tie lietuviai visai pametė protą“. Taigi, nors kartą ir estas susimaus – mes negalime pamesti to, ko seniai nebeturime. Nesibaigianti Garliavos epopėja – geriausias įrodymas mūsų beprotiškumo“

  Thumb up 72 Thumb down 0

 15. Miela Vidmante, kaip seniai teko skaityti tikrą, išmąstytą, išjaustą, iškentėtą, išgyventą, nesumeluotą, nesurežisuotą Moteriškosios prigimties liudijimą.Lenkiuosi prieš Jūsų Išmintį, jūsų atvirumą, jūsų optimizmą.Šis tekstas turetų guleti ant kiekvienos moters naktinio stalelio vietoje vakarinės maldos….Jūs gerasis Pranašas, suteikiantis mums, motinoms, vilties ,kad pasaulis keisis į gera ir kad turime pradėti visų pirma nuo savęs, savo aplinkos, savo vyrų ir savo sūnų…Nepalikite mūsų, raginkite mus mąstyti, suvokti, veikti.Šiame iškreiptų vertybių pasaulyje kaip vanduo reikalingas Toks žodis kaip Jūsų…Godžiai skaitau ir jaučiu troškulį….dar ir dar….

  Thumb up 72 Thumb down 0

  • cia gerai pasijuokiau, kazkas panasu i dideli kvailuma, padlaiziavima, saves negerbima, kokia geda:)))

   Thumb up 72 Thumb down 0

   • Tai akivaizdu. Priesingu atveju, neniekintumet mamos, moters, sesers, drauges ir t.t. indelio pasauliui, zmonijai, seimai, vaikui ..

    Thumb up 72 Thumb down 0

 16. Jei Lietuvos gyventojams butu prieinama informacija is viso pasaulio,tai jie zinotu,kad ir kitose salyse yra motinu,pardavinejanciu savo vaikus sekso isnaudojimui.Jungtines karalystes laikrasciai placiai aprasinejo istorija,kaip garsus anglu verslininkas naudojosi mazamete ,berods Tailande,suteneriaujant motinai,ir tetulytei(motinos sesei).Nereikia isivaizduoti,kad tai gali vykti tikTailande,o pas mus-ne.Po 50 metu ruso okupacijos mes,ko gero,esam labiaus atsilike.Ir jeigu ko nors nezinome,tai nereiskia,kad to ir nera.

  Thumb up 72 Thumb down 0

 17. va pasakykit,kodel taip greitai nuteisia kitus pedofilus,apklause ,teismas,kalejimas?O kas vyksta cia?Nieko nebuvo,nieko nebuvo tik paspringsta,prigeria,nusauna,islenda po keliu metu informatoriai,antra mergaite su 8 kart teistu paslepia?Dabar koks skubejimas,visokiu moteryciu vojazai,lankymai,ekspertizes,psichologai,chipnoze.Ir nori pasakyti ,kad nieko nebuvo!Nagi nejaugi galvoja ,kad visi lietuviai durniai,nevisprociai,kad paskaite komentaru darbuotoju pliurpalus,isitikins NUGI TIKRAI NIEKO NEBUVO.Kazkaip kvaila,jei jie taip mano,kad tokia nuomone ipirs visiem,visi patikes kokia vargo bitele mama.Tai ko taip skuba,kodel Neringai toks pasipriesinimas is visu instanciju,kur tik kreipiasi kaip i siena,visur pasipriesinimas baisiausias.Kodel nepalaukus Vilniaus teismo,ten viskas paaisketu,ko bijoma,ko skubama,kodel bylos atskirtos,jei taip su protu prasilenkia?Jei atima ,o Vilniaus teismas panele nuteisia ?Kas tada atsakys?Sitie teisejai,kurie dabar sprendzia?Nelabai turbut?

  Thumb up 72 Thumb down 0

  • ne Lietuvoje kas nors uz ka nors atsako, tik pasakys kas nedirba, tas neklysta ir bus visi sotus…

   Thumb up 72 Thumb down 0

 18. Aciu jums uz informacija . Nes yra tokiu zmoniu kurie neturi kompiuteriu . Butinai ka pazystu tikrai pranesiu . Chicago

  Thumb up 72 Thumb down 0

 19. kaip tu gali teigti ,kad nebuvo pedofilijos. Gal vaikas issigalvojo ?. Jei taip jinai vunderkindas.Tai jinai masto ne pagal savo amziu . Kokiais 4 iais metais vyresne . Taigi teismai turi atsizvelgti i jos nora .

  Thumb up 72 Thumb down 0

  • ne patvoriniu proteliu tai suprasti ir ivertinti. Jie tiki ir Velyku zuikuciais ir Kaledu seniais.

   Thumb up 72 Thumb down 0

 20. netoli Cikagos, Lemonte, pasaulio lietuviu centre, Illinois valst. JAV si savaitgali. Sestadieni pradzia 11 val. ryte ir 3 val. po pietu. Sekmadieni nuo 12:30 val. po pietu. Bus kalbama ir apie Lietuvos teismu teisini nihilizma. Reikia, kad kuo daugiau zmoniu dalyvautu, butu galima priimti rezoliucija del Deimantes Kedytes gyvenimo vietos su teta. Dalyvaus politikai is Lietuvos, ypac. teisininkas dr. Vilcinskas tures ka isklausyti ir atsakyti.

  Thumb up 72 Thumb down 0

  • mielieji ,didelis jums ačių ,viešinkit kiek galit turi visi žinoti,tik taip mes apsaugosim savo vaikus,išsaugodami šią mergytę.

   Thumb up 72 Thumb down 0

  • Gerbiami Lemonto lietuviai, reiškiame jums nuoširdžią pagarbą už tai, kad, nepaisant atstumo, esate arti mūsų rūpesčių ir problemų. Neabejojame, kad jūsų politinis savaitgalis bus labai prasmingas. Būtume dėkingi, jei galėtume susipažinti su jūsų pranešimais ir rezoliucija.Mums svarbios jūsų išsakytos mintys. JDK adresas:

   Thumb up 72 Thumb down 0

 21. atorei ra�o:
  2012-01-27 – 19:00 Kazkur vaikysteje vistik patyrete trauma kurios nesugebejote issigydyti.Tas nesamones kurias rasote gali rasyti tik nevisiskai stabilios psichikos zmogus,kitaip sakant ligonis.Visiskai nenoriu tamstos izeisti,priesingai siulau kreiptis pas profesionalus del pagalbos,nes nesveikas zmogus kenkia visuomenei.Jus pati nejauciate kad parazituojate siekdama uzgozti savo nepilnavertiskumo kompleksa apsmeizdama nekaltus zmones.

  Thumb up 72 Thumb down 0

  • eik vakarienes pavalgyk,atsigulk,pailsek,nebesikartok tu cia su savo paistalais,parasyk tu ka nors tokiame lygije kaip sis straipsnis

   Thumb up 72 Thumb down 0

   • nukopijuoti is kitu knygu visi galim:) bet pritaikyti jasukaityte taip ir nesugebejo:)

    Thumb up 72 Thumb down 0

    • pritaikyti ko???? tik prokurorai su teisejais moka siais laikais pritaikyti bylas kur niekas ju nemato ir nezino kaip jos atrodo

     Thumb up 72 Thumb down 0

  • Cia galeciau pasakyti viena fraze: “Ny dlia sriedniava uma”, kitaip tariant, tau nesuprasti. Jeigu galvoj tik siulas ir tas plevesuoja,tai bus sunku izvelgti ka autore nori pasakyti.

   Thumb up 72 Thumb down 0

   • ar ka supratot patvoriniai, pargertu proteliu, neisilavinusiu proteliu? juk esat dauguma nebaige vidurines, yra statistika apie patvoriniu isilavinima:) baisu.

    Thumb up 72 Thumb down 0

 22. baikit traumuot ta vaika!!NEBUVO JOKIOS PEDOFILIJOS!! iskrypele venckiene, ka tu darai? rasytoja,, Dievas smulkiai mala, sumals jums visoms ,,

  Thumb up 72 Thumb down 0

  • tu ne panikuok,juk ne aiskerege esi,kad zinotum buvo ar ne buvo.Seneka rase:”as tikrai zinau,kad nieko nezinau”

   Thumb up 72 Thumb down 0

  • Stankunaite, raminkis, baik savo isterijas komentaruose – vistiek tiek teisingumas triumfuos.

   Thumb up 72 Thumb down 0

  • komentatorius kuris gina Stankunaite. Tavo braizas – sakinio viduri zodis didziosiomis raidemis ir du (ir daugiau) sauktuku.

   Thumb up 72 Thumb down 0

  • tavo reakcija i rasytojos straipsni panasi i velnio apsestojo,kai egzorcistas bando apsvarinti jo siela.

   Thumb up 72 Thumb down 0

 23. Tai ne moterys -tai isigimeles, kurios neturi širdies, vietoj jos šlama pinigėliai; ar turėsit kada nors ramybę jūs išgamos.tiek iš vaikų teisių tiek antstolės; ar bent viena turėtų žmoniškumo, išdidumo pasakyti- aš šito juodo darbo nedarysiu.
  Net keista , kad šitų nevykėlių , išgamų tarpe ,iškyla išmintinga Prezidentės -moters širdis.

  Thumb up 72 Thumb down 0

 24. tai nereikia. Vienintelis ateinantis Dievas yra Jėzus. Neskleiskite New Age melo doktrinų žmonėms. Tik Jėzus yra žmonijos gelbėtojas, tik per Jį yra kelias pas Tėvą. Taigi. Tai ne mano žodžiai, tai Dievo Žodis parašytas Šventajame Jo Rašte Tau ir man.
  O VISA KITA AUTORĖ RAŠO TEISINGAI. DIEVAS MATO, SODOMITAMS BUS ATLYGINTA, MELSKIMĖS UŽ TĖVYNĘ LIETUVĄ IR PRAŠYKIM PAGALBOS MŪSŲ VAIKAMS

  Thumb up 72 Thumb down 0

 25. baisu. neringai seneliams stibrybes stebiuosi kaip istveriat sita siauba . saunuole DEIMANTYTE.

  Thumb up 72 Thumb down 0

  • ji ne saunuole ji varkse pakliuvusi i suagusiu manipuliacijas ,o jei sakai saunuole reiskia zinai kad ji kencia del kitu ambiciju ,noro bet kokia kaina pasiekti savo net jei jie zlugdo jos gyvenima

   Thumb up 72 Thumb down 0

 26. Kazkur vaikysteje vistik patyrete trauma kurios nesugebejote issigydyti.Tas nesamones kurias rasote gali rasyti tik nevisiskai stabilios psichikos zmogus,kitaip sakant ligonis.Visiskai nenoriu tamstos izeisti,priesingai siulau kreiptis pas profesionalus del pagalbos,nes nesveikas zmogus kenkia visuomenei.Jus pati nejauciate kad parazituojate siekdama uzgozti savo nepilnavertiskumo kompleksa apsmeizdama nekaltus zmones.

  Thumb up 72 Thumb down 0

  • tu kauseli truputi daugiau knygu pasiskaityk,nors kas ten zino gal tau ir v.hugo visiskas beprotis pasirodis

   Thumb up 72 Thumb down 0 
Video reportažas


Nerpigiau.lt

Nerpigiau./lt/produktas/505/nusikaltimas-valstybes-vardu

Aktualu. Komentarai
Figūrą formuojantys apatiniai: kokius rinktis?
Kaip išsirinkti geriausią mobilų kondicionierių?
Foto reportažai Aktualu Naujausias numeris
Prietaisai moterų sveikatai bei malonumui  
Įrodyta, kad vaginalinių kamuoliukų bei vibratorių naudojimas yra naudingas moterų psichologinei bei fizinei...

Vasaros sezonas prasideda: ką turėtų žinoti šunų šeimininkai? 
Prasidėjus šiltajam metų sezonui, didelė dalis žmonių džiaugiasi dėl malonaus oro ir galimybės...

Kiek kainuoja geros kokybės langai? 
Patikimi langai pagerins Jūsų namų saugumą ir tuo pačiu jūsų gyvenimo kokybę. Renkantis...

Kaip pakeisti ir atrestauruoti namų fasadą? 
Renkantis išorės sienų apdailos medžiagą dažniausiai svarstomi du variantai: tinkuoti arba montuoti klinkerio...

Ar biuro priemonių kokybė kinta? 
Darbas biure yra neatsiejamas nuo tam tikrų priemonių, kurios gali garantuoti, kad pavyks...

Naujausia žaidimų įranga dar geresniems pojūčiams 
Jeigu mėgstate kompiuterinius žaidimus ir norite atrasti juose dar geresnes patirtis, išbandyti daugiau,...

Anekdotas


Naujovė KK Facebook
Reklama

Politika   Bylos, sukrėtusios Lietuvą
EP narys A. Kubilius: „Nestabilumas Rytų Partnerystės regione tampa nauju jo bruožu“ (10)
Europos Parlamento narys, Euronest Parlamentinės Asamblėjos (PA) pirmininkas Andrius Kubilius,...
Valdžios sektoriaus balansas 2020 metais: 3,5 mlrd. eurų deficitas (1)
Išankstiniais duomenimis, 2020 metų Lietuvos valdžios sektoriaus deficitas sudarė 3,5...
Prezidentas kviečia šalinti kliūtis didelės rizikos grupių skiepijimui (3)
Lietuvos Respublikos Prezidentas Gitanas Nausėda, antradienį nuotoliniu būdu susitikęs su...
 
LAT pritarė apeliacinės instancijos teismo išvadoms dėl Vilniaus universiteto pareigos atlyginti neturtinę ir turtinę žalą Norvegijos kalnuose žuvusios studentės tėvams (8)
Lietuvos Aukščiausiasis Teismas atmetė Vilniaus universiteto kasacinį skundą ir paliko...
Nepramušamas VU „betonas“ – aukšti teisėjai ir prokurorai? (6)
Giedrė Gorienė „Ir mažas akmenukas didelį vežimą išverčia“, – sako...
Kada naikinsime nereikalingus teismus? (9)
Giedrė Gorienė Kada naikinsime aukštesnės instancijos teismus? Kam jie apskritai...
 

Teisėsauga   Verslas, ekonomika
Tikslinamos asmens sulaikymo sąlygos – aiškesni pagrindai ir procedūros (2)
Geriau įgyvendinti asmens teisę apginti savo laisvę, aiškiau reglamentuoti laikinojo...
Prezidentas paskyrė Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus pirmininką (4)
Lietuvos Respublikos Prezidentas Gitanas Nausėda, vadovaudamasis Konstitucija, Teismų įstatymu ir...
Lietuvos advokatūra apie šios dienos sulaikymus: Lietuvoje įsivyrauja „sulaikymo prezumpcija“ (3)
Lietuvos advokatūra, reaguodama į žinomų mūsų šalies asociacijų ir asmenų...
 
Lietuva sustabdė tarptautinių kompanijų iš Rusijos perkėlimą
Ekonomikos ir inovacijų ministerija sustabdė naujų tarpininkavimo raštų išdavimą į...
„Luminor“ bankas išplatino 300 mln. EUR vertės obligacijų emisiją
„Luminor“ bankas sėkmingai išplatino 300 mln. EUR vertės obligacijų emisiją....
Medicinos bankui – įspėjimas, bauda ir įpareigojimas
Lietuvos bankas praėjusių metų pabaigoje atliko tikslinį planinį UAB Medicinos...
Krašto apsauga   Užsienis
Krašto apsaugos viceministras M. Abukevičius: „Kibernetinis saugumas – visų atsakomybė“
Efektyviai užtikrinti ypatingos svarbos informacinių išteklių valdytojų kibernetinį saugumą, stiprinti...
Lietuvos kariuomenei perduoti dar 142 nauji sunkvežimiai „Unimog“
Spalio 21 d. Lietuvos kariuomenei perduoti dar 142 nauji penkių...
R. Karoblis naujuoju kariuomenės vadu siūlo Sausumos pajėgų vadą gen. mjr. V. Rupšį (1)
Krašto apsaugos ministras Raimundas Karoblis naujuoju Lietuvos kariuomenės vadu Prezidentui...
 
Pretendentė į EK pirmininkes sulaukė europarlamentarų reakcijos (1)
Pretendentė į Europos Komisijos (EK) pirmininkės postą Ursula von der...
V.Zelenskis „nokautavo“ P.Porošenką (8)
    Pomaidaninio Ukrainos prezidento Petro Porošenko „puota karo metu“...
Dėl Skripalių apnuodijimo S.Lavrovas pirštu dūrė į NATO: „Tai ne „Novyčiok“, o BZ“ (28)
Rusijos URM ministras Sergejus Lavrovas pareiškė, kad Cheminio ginklo draudimo...
Sportas   Laiškai
“PingPongiuko”akademija kviečia (1)
Oficialus klubo Facebook puslapis>>>...
Cristiano Ronaldo sezoną temdo priekabiavimo skandalas (1)
Cristiano Ronaldo – vienas geriausių planetos futbolininkų. Apie šį portugalą...
Lietuvos rinktinės laukia kroatų išbandymas (1)
  Lietuvos nacionalinė vyrų krepšinio rinktinė tęsia kovą dėl galimybės...
 
Kam tarnauja Šaulių sąjunga (11)
Kaip manote ar visi Šaulių sąjungoje pritaria jūsų sąjungos nariui...
Geradarei savanoriai pačiai prireikė pagalbos (1)
Nuo nelaimės nėra apsaugotas niekas. Likimas skaudžiai skriaudžia ir tuos,...
Mulkinanti apklausa “Mes europiečiai”” (3)
Šiuo metu – 2019.05.11, 17:30, – portale lrytas.lt  vykdoma apklausa,...
Karštas Komentaras