Kontaktai      Rašykite mums       KK TV       Siūlo darbą       Foto       Prenumerata Lietuviškai По-русски English
turgelis.net
2022 Birželis 29 Trečiadienis
 

Vaikai ir angelai nemeluoja

2012-01-27 15:54 | Kultūra | Komentarų (653)

Nepriklausomybės akto signatarė, rašytoja Vidmantė Jasukaitytė


Vidmantė Jasukaitytė

Antstolio dokumento kopiją gavau naktį prieš dvyliktą ir, prisipažinsiu, užmigti buvo sunku. Stebiuosi „speckomentatorių“ nužmogėjimu, interpretuojant vaiko žodžius. Net už pinigus, net už labai gerus pinigus retas išdrįstų taip „išvartyti“ mergaitės globėjos veiksmus, nes tokia interpretacija yra tiesiog šventvagiška. Nuo seno žmonės vengė lažintis ar prisiekinėti vaikų gyvybėmis, motinos mirtimi… Lygiai taip pat nuo seno, pagal giliai pasąmonėje nusėdusį tabu dėsnį, negalima būdavo tyčiotis ar apkalbėti nėščią moterį, pajuokti žmogų su aiškiais neįgalumo požymiais… Amžių išmintis, matyt, jau buvo patvirtinusi taisyklę: „kaip šauksi – taip atsišauks“, arba „ nekask duobės kitam – pats įkrisi“…

Man teko pažinoti mažą kūdikėlį su didele negalia – jo protas ir vidaus organai vystėsi, o kaulai augo per daug lėtai. Kūnelis nuo pusiaujo beveik neaugo… Tėvai augino vaikelį negalvodami jo atiduoti į kokią nors specialią įstaigą, kad šeimai būtų lengviau, – jie tikėjo, kad šis vaikelis jiems – išbandymas, užduotis, atsiųstas „iš aukščiau“, jie norėjo būti sąžiningi prieš tą „iš aukščiau“. Atsimenu, kaip kentėdavo motina, kai vaikelis, augant plaučiams, imdavo dusti… “Kur tokios nelaimės priežastis?” – nesiliovė galvojusi motina. Ir kartą ją pasiekė žinia iš nelabai gilios jos giminės praeities – ji išgirdo, kad prosenelis ar proprosenelis kadaise buvęs vaitas, dvaro prievaizdas, ir lazda labai sužalojęs vienam baudžiauninkui dubenį… Žmogus ir mirė, daug metų nesikeldamas iš patalo…

Skaitytojas tikriausiai suprato analogiją.

Kažkas turėjo atlyginti skausmo skolą. Kažkas, visai nekaltas, turėjo pripildyti nuosavos kančios dubenį už aną, tolimo protėvio išpiltą ant svetimo gyvenimo. Paslaptingi likimų ryšiai ir priežasties-pasekmės dėsnio apraiškos šioje realybėje. Kaip bebūtų, vėl atsigręžiu į mūsų nuosavą, iš gelmių einančią išmintį: DIEVO GIRNOS MALA SMULKIAI. Ir ne veltui mes prašome atleidimo už tai, kad „nusidėjome mintimis, žodžiais, darbais ir apsileidimais“. Ir kai tyčiojamės šiandiena iš globėjos, kuri, matydama, kad į daugybę šiurpinančių šios bylos faktorių yra neatsižvelgiama, visais būdais nori pateikti neginčijamus įrodymus, kad, mergaitę grąžinus motinai, jos laukia pražūtis, mes taip pat prisidedame prie jos prievartavimo, kankinimo, pasmerkimo. Ir mūsų nuodėmė ne ką mažesnė už paties prievartautojo ar motinos tvirkintojos.

Niekas negali aiškiau paliudyti apie sistemingą kūdikio fizinį ir dvasinį luošinimą, nei pati mergaitė. Ir tik piktybiškai siekiant pakeisti normalią jos sąmonės būseną nenatūraliu įsikišimu, galima dar paistyti apie kokį nors psichologinį tyrimą ar „ištyrimą“ kokioje nors įstaigoje arba kokiame nors raidos centre. Mergaitės liudijimas yra nenuginčijamas, jis atliktas Įstatymo numatyta tvarka, jį patvirtino asmuo, kuris turi juridinę teisę ir galią tą daryti. Ir tik stebėtis galima, kaip žmonės savo veiksmais ir žodžiais komentaruose leidžia sau taip tyčiotis iš vienos didžiausių gal viso šimtmečio dramų Lietuvoje, atvirai stodami iškrypimo, nužmogėjimo ir atviro satanizmo pusėn. Nes – ar įsivaizduojate realiai, kas slepiasi už vieno vaiko sakinio apie savo pusseserę: „Dar kišdavo jai į burną pimpalą… dar būdavo ją pririšę…“ Reiškia – klykianti vyresnė mergaitė stengdavosi ištrūkti iš priverstinės grupinės sekso orgijos, kuri vykdavo ne tik stebint motinoms, bet ir siekiant patenkinti klientus, padedančioms surišti, kad dvikojai gyvuliai nepatirtų didesnių nepatogumų?

Ar įsivaizduojate, ką palaikote?! Ir dar manote, kad tie komentarai taip ir praeis? Atsikvošėkite ir darykite ką nors, kad jus ir jūsų ainius aplenktų nelaimė, kurios jūs patys taip aktyviai šaukiatės gal būt per savo kvailumą, mažatikystę ir dvasinį tamsumą.

Tačiau pagrindinis šio straipsnio pretekstas yra, vis tik, ne išsigimusi teisėtvarka ir net ne parsidavęs, amoralus teisėjas. Ir net ne „grupė draugų“, kuriuos sieja žemiausia moralė ir tolerancija seksualiniams iškrypimams bei sadizmui, arba pragertos smegenys, kurios bet kokia kaina trokšta kompensuoti realią vyrišką impotenciją. Ir net ne oligarchai, šaltai stebintys šį žiaurų žaidimą, laukdami momento, kada galima bus plėsti savo valdžią ar įtakos sferas, pasinaudojant pačiais pragariškiausiais metodais – kankinamų svetimų vaikų ašaromis. Šio straipsnio tikslas yra kai ką įvardyti.

O įvardyti noriu vieno iš dviejų Pasaulį kuriančių principų – Moteriškojo – išsigimimą mūsų vargšėje našlaitėje Tėvynėje. Nes argi ne našlaitė lieka šalis, kur nebėra net užuominos Pasaulio Motinos moralės, kuri ir yra ne kas kita, kaip saugios evoliucijos garantas?… Vyrai vis ieško, rizikuoja, šuoliuoja atradimų keliais ir ties kiekvienu atradimu palieka ženklą – tai jau atrasta. Tada ateina moterys ir kiekviena jų atradimą patikrina kiekvienu savo egzistencijos milimetru, paaukodamos kartais net savo likimą, kad įrodytų, jog šis atradimas nepuošia pasaulio, netarnauja jo tvarkai ir gėriui, ir saugumui. Šis amžius atvėrė moterims kelius į savirealizaciją, jos gali atsirasti ir save išreikšti pačiose valdymo struktūrų viršūnėse, tačiau didysis Ego, išreikšdamas save realybėje per neharmoningą žmogų, tampa garbėtroška, egoizmu, ir perauga į nuolatinį naudos ar puikybės troškimą, ir moteris, užuot buvusi šiek tiek motina visiems, tampa monstru, geležinio, šėtoniško, iškreipto proto, kuris jau niekada nebeveikia panardintas į sielą, trubadūre. Aš tokį pražūtingą moteriškumą vadinu „tarybinės moters sindromu“. (Esu apie tai rašiusi į KK straipsnyje „Simuliakrai bijo moterų, o „tarybinės moterys“ renka žagarus“, ir ten apžvelgusi tokio „moteriškumo“ ypatybes).

Tai, kad mergaitės kankinimų toliau siekia ir antisocialų teismo sprendimą imasi vykdyti išimtinai moterys, laikau didele katastrofa mūsų visuomenės kultūroje. Tai tarsi sprogimas, tarsi išrausta duobė mūsų pasaulėjautoje, kur tebeturi savo garbingą vietą darželiai prie namų, dekoruoti gėlių vazonai, rankdarbiais, tebeskambančios liaudies dainos, pilnos deminutyvų „seserėle“, „motinėle“, tėvužėli“, „bernužėli“, „broluži“… Kur pasaulėjauta spindi pirmapradėmis spalvomis, o užuojauta, gailestis, žmogiškumas, pasiryžimas gelbėti ir saugoti skriaudžiamą ir silpnesnį tebeturi daugybę veidų tiek tautos kūryboje, tiek paprasčiausiuose žmonių santykiuose. Tiek, kad jų nepajėgė išnuodyti tarybinės moters su mėlynu kostiumėliu, juodomis laivutėmis, cigarete rankoje ir valdišku, įsakmiu kalbos tonu geležinis štampas, tiek metų negailestingai ženklinęs mūsų vargšes motinas, atimdamas dalį motinystės ir moteriškumo.

Šių dienų teisėtvarkos moterys beveik visiškai atitinka „tarybinės moters“ stereotipą. Jos, kurių funkcija išsaugoti ir nuolat tobulinti mūsų gyvenime grožį, tampa geležiniais paukščiais, kapojančiais ir lesančiais ir taip iškankintų mergaičių likimus, nes už prigimtines priedermes joms svarbiau sutapti su valdžia ir būti valdžios atstovėmis, jokiu būdu nesuabejojant, ar ta valdžia teisėta, ar ji teisi, ar apskritai ji nėra nusikalstama. Svarbiausia – valdžia…

Štai „didvyrės“, kurios šioje situacijoje ryškiausiai atspindi mano aprašytą moterų tipą – moterų su neharmoninga kairio ir dešinio pusrutulio, pirmos ir antros signalų iš aplinkos priėmimo sistemų pusiausvyra. Tai taikau ne vien šioms ponioms – tiesiog mūsų tėvynėje labai apverktinos universalaus moteriškojo principo reiškimosi formos, labai jau jos apribotos, deformuotos, iškreiptos.

Štai – Panevėžio apygardos teismo teisėjų kolegija, kurios sudėtis – Danguolė Smetonienė, Birutė Valiulienė ir Ramunė Čeknienė, sausio 26 d. netenkino N.Venckienės atskirojo prašymo sustabdyti mergaitės skubų perdavimą motinai – prašymą atmetė kaip nepagrįstą.Jos teigė, kad kad N.Venckienė nepateikė jokių neginčijamų teiginių, kad būtų pagrindas kolegijai taikyti laikinąją apsaugos priemonę – vykdymo sustabdymo.Teismui pateiktas antstolio faktinių aplinkybių konstatavias – tuščia vieta,nors jį sudaro jau visiems žinomi mergaitės liudijimai, iš kurių akivaizdžiai ryškėja niekur neaptartos aplinkybės ir faktai, kad orgijos būdavo grupinės, kad mergačių tvirkinime dalyvaudavo jų motinos, panaudodamos psichologinę (gąsdinimų) ir fizinę (surišimas) prievartą. Tai aiškiai praplečia nusikaltimo pobūdžio spektrą, ir to nematyti galima tik tyčia.

O štai kitos moterys:

Vaiko teisių apsaugos kontrolierė Edita Žiobienė – “teismo sprendimą reikia vykdyti”.

Seimo pirmininkė Irena Degutienė – “teismo sprendimą reikia vykdyti humaniškai”.

Kauno miesto vaiko teisių apsaugos tarnybos vedėja B.Daugėlienė – “jau keturias naktis nemiegu, galvoju, kaip mergaitę perduoti Stankūnaitei”, “Neringa, išeikit su mergaite į parduotuvę”.

Kauno rajono vaiko teisių apsaugos tarnybos vedėja I.Dabašinskienė…

Psichologės -jų pavardės autorei nežinomos, tačiau lengva nustatyti – labai jau “savitais” metodais “bendravo” su mergaite. Įtariama, kad buvo taikoma hipnozė- dėl pakitusio mergaitės elgesio po “seanso” reikėjo kreiptis į medikus… juo labiau, kaip teko girdėti, viena jų skaito apie hipnozę paskaitas.

Antstolė Sonata Vaicekauskienė – kuri kreipėsi į V.Kondratjevo teismą dėl prievartinio mergaitės paėmimo iš globėjos…

Žinia, visi visatos dėsniai žemėje reiškiasi per žmogų. Jei žmogus neturi dvasinės švaros, jei jo kultūros horizontai vos persirita per penkių pojūčių valdžią, jei gyvenimo tikslas – “šilta vieta”, kuri garantuoja bent šiokį tokį priėjimą prie lovelio, toks žmogus neturi moralinės teisės dirbti postuose, nuo kurių priklauso visos šalies ar bent jau didelės visuomenės dalies lūkesčiai. Tačiau kaip taisyklė, tokie žmonės nemąsto apie tai, kam jie pajėgūs ir ko jie verti. Tai tipiška agresyvi vidutinybė su sijonu, ir tik negalvokite, kad tas sijonas gali atstovauti visą moteriškąją moralę, priedermes ir įvykdyti misiją. Apie moters misiją agresyvi vidutinybė nežino nieko. O gaila…

Moteriai visų šalių išminčiai skiria ypatingą reikšmę visoje žmonijos evoliucijos raidoje. Tai lytis, kuriai skirta nuolatos kontaktuoti su visu kosmosu, nekalbant jau apie planetas, priklausančias Zodiakui. Kaip tik dėl to moteris gimdo kūdikius, juos maitina, motinos sukuria ir perteikia šeimose dvasinę programą, moteris išvysto vyrams ir sūnums subtiliuosius pojūčius, plečia išpasaulėjautą, moteris gali įsčiose nešiojamą kūdikį pagimdyti su nuostabiomis savybėmis – tikrą šviesos nešėją. Tačiau su viena sąlyga – moteris turi suprasti, kam ji atėjo į šį pasaulį. Jei ji laiko save tik “antrąja” puse ir dar pasiryžusi rungtyniauti su vyru, kuris kurį… Tai moteris demonė, sėjanti dualizmą pačioje esminėje visuomenės grandyje – šeimoje, kuri yra išimtinai dieviškos programos dalis, nes būtent čia susitinka abu principai – vyriškas ir moteriškas – pačioje pirminėje, pagrindinėje ir esminėje paskirtyje – kurti pasaulį. Patikėkite, jei vyras galėtų atstoti moterį, jam ir pieno liaukos būtų atsiradusios per milijonus metų ir kiti moteriški dalykai, deja… Moteris negali suvyriškėti prasčiausia to žodžio prasme – jai tai nebus atleista.

Artėjant Maitrėjos epochai moteris turi ruoštis didžiausiam darbui – būti pagrindiniu evoliucijos įrankiu keičiant pasaulį. Ji tai darys atverdama pasaulio širdį. O tai reiškia – jai teks išmokti atverti vyrų ir sūnų širdis. Tos širdys atveriamos tik meile. Nes meilės žmogus neturi savyje – ji išimtinai dievo prerogatyva, ir kai žmogus myli – per jį pasireiškia Dievas. “Jei Dievas su mumis – kas prieš mus?”

Taigi, moteris turės išmokti atlikti tai, kas jai įsakyta “iš aukščiau” – ne teismo pirmininko ir ne kokio nors prokuroro. Jei moterys būtų sąmoningos ir dvasiškai didelės, per šimtą metų pasaulis taptų beveik tobulas ir išnyktų agresija. Jau po vienos kartos pasimatytų viltingi pokyčiai ir daugybė tų, kurie vakar dar nenorėjo gyventi, pajustų, kad gyvenime atsirado daug šviesos.

Moteris turi norėti užimti tą garbingą vietą, kuri jai skirta ir kelti pasaulį iš tamsos. Jei mes nebeturime tokių moterų – našlaitė mūsų tėvynė.

Taigi grįžtu prie seno savo įsitikinimo – reikalingas vieningas, nuoseklus darbas, ugdant visuomeninė sąmonę, plečiant egzistencinio suvokimo ribas – kas aš esu, dėl ko ir iš kur atėjau, kam tarnauju ir kas bus, kai išeisiu neatlikęs savo pareigos ar paskirties. Nieko nebus be Dekalogo vertybių. Tai šen, tai ten nuolatos atsiras kas nors, kas šaudo ar prievartauja vaikus, kas kankina ir žudo žmones, kas ruošia sąmokslus ir atveria vartus į valstybės institucijas nusikaltėliams, jeigu neatsiras Lietuvoje galingas, masinis nepakantumas nepadorumui, nesąžiningumui, žiaurumui, abejingumui. Turime nuolatos budėti.

Kas budės? Tie, kas jaučia poreikį tą daryti. Tie, kas jaučia, jog yra juose poreikis nesavanaudiškam darbui, dvasiai, tiesai. Kiekviena siela potenciali gėriui, tik reikia sugebėti tą žinią atnešti taip, kad žmogus pajustų jos reikalingumą.

Kartais tenka būti kariu ir stabdyti tamsos klonus, tačiau tai vardan to, kad kas nors susimąstytų apie tai, ko niekada nemąstė. O kas pajunta poreikį galvoti ir kalbėti apie šviesą – tas tampa šviesos žmogumi. Ir tamsa išnyksta.

Dabar gyvename didelėje mentalinėje tamsoje dar ir dėl to, kad žmonės neišdrįsta paprastais žodžiais konstatuoti paprasto ir amžino poreikio – būti laimingam. Mes turime atvirai sakyti, kad mums reikia laimės, tiesos, gražaus bendravimo žmogaus su žmogumi. Kad mums reikia ką nors mylėti, kad mumyse yra didelis poreikis apginti ir apsaugoti vertybes. Kad trokštame didžiuotis savo Lietuva ir džiaugtis, būdami jos vaikai. Tai ne poezija – kas tą jaučia, žino, kaip tai realu.

Šių eilučių autorė nesitiki, kad „speckomentatoriai“ susigės ir nebeužsiims tuo, kuo užsiima. Ji į tai nededa kol kas jokių vilčių. Ji gerai žino, kad kada nors jie tiek pavargs, jog nebeturės jėgų gyventi. Jie pamatys, kaip užteršė ir apsunkino, pirmiausiai savo gyvenimą. Tačiau ji deda dideles viltis, kad kas nors šiuose straipsniuose atras tarp eilučių laišką sau, savo sąžinei, savo šviesiajai pusei ir ta pusė taps nenuilstama gynėja visko, kas kam nors teikia laimę, o ne skausmą.

Aš tikiu, kad mūsų kas dieną darosi vis daugiau. Tegul po nedaug, tačiau tvirtai ir nuosekliai… Lipdykime savo Tėvynę iš savęs. Kas nuo jos nutolome – artėkime atgal. Mes turime ką nešti pasauliui – mūsų senovinę ir švelnią pasaulėjautą. Ir būkime tvirti, nepalaužiami – mus sujungė mažas vaikas iš Garliavos, o vaikai kaip ir angelai – nemeluoja. Jie – mūsų rytojus ir geležinžmogiams tebūnie nejauku mūsų pasaulyje.

Būkime visada pasiryžę jį apginti. Ginti, kiek reikės…

Komentarai

 

 

 
 1. Is viso tie Degutienes ispusti reitingai,tai kaip Adamkus -“moralinis autoritetas”.Tuscioje vietoje nevykes bandymas daryti ivaizdi.Cia tik asmenine nuomone jeigu ka…

  Thumb up 72 Thumb down 0

 2. o kur Jusu tolerancija K odel viso to nepalikti teiSmui GAL tada kai nebus JOKIU komentaru ir išlys tiesa Perdaug visi kišames i abejotinas teisybes paieškas

  Thumb up 72 Thumb down 0

 3. pagal sitos kurejus sitame laikrastelyja kurpaimus straipsniu susidaro ispudis kad jos kuryba daugiau nieko nebedomina ir jokia rimt leidykla ja nebeseidomi

  Thumb up 72 Thumb down 0

 4. Aciu Rasytojai uz l.gera straipsni,Neringai ir visiems vaiko gynejams, vilties ir stiprybes! Kaip bebutu,kada tai bus,bet Tiesa visiems ateis.Tikrai TAIP!

  Thumb up 72 Thumb down 0

 5. Rašai: “venckiene ir mergaitei duoda nurodymus”.

  O iš kur tu žinai, kad duoda nurodymus ir kokius konkrečiai nurodymus?

  O ką daro psicholigės -hipnotizuotojos, liepdamos gulėti nejudant ir 10 min žiūrėti joms į alis?

  Thumb up 72 Thumb down 0

  • tavo hipnozes, tai tavo ir kitu paslemeku melas, o vaikas gyvena pas cioce ir elggesys jos kaip cioces.

   Thumb up 72 Thumb down 0

   • Kada žmogus nužmogėja, kur ta riba? Juk gimstama švaria siela ir tyra širdele.

    Thumb up 72 Thumb down 0

    • sysalu mokslus tik praeejus, bus “saunuole“, gales kaip ir cicoe failus vardin “piz..`, “prostit“, “klaes“ ir .t. t. slyksciau negali buti.

     Thumb up 72 Thumb down 0

     • na,gerb.N.Venckiene nelinkusi zodziu “vynioti i vata” ar meluoti- daiktus,reiskinius,veiksmus vadina TIKRAIS vardais. Mergaite irgi nevadins Stankunaites “sventoji mamele”,nes suaugusi pavadins tokiu vardu,kokiu sutenere yra NUSIPELNIUSI( zinoma,jei KLANAS si skudura,t.y. Stankunaite, paliks gyva).

      Thumb up 72 Thumb down 0

     • tau visai smegenys kedofilija isplove ,ten panasu i sekta kaip dievo zodzio ,satanistu ir panasei zmones net nepastebi kaip juos apdoroja

      Thumb up 72 Thumb down 0

 6. Skaičiau ir šiurpas ėjo kūnu.Gerbiamoji rašytoja, ačiū už Jūsų teisingą ir taiklų žodį.Dievas Jums atlygins už tokią kilnią ir svarbią misiją.

  Thumb up 72 Thumb down 0

 7. kas jums yra zmones toj LT???va tokiu ,kaip jus zmoniu pilna ,todel lietubva ir dugne…paskaitai zmoniu komentarus ,net nestiki ,kad taip gali rasyti zmones vienas kita juodina ,dergia …va kaip tamsta ko dergi dabar ta zmogu???kas nepatiko straipsnyje kas nors ar ka>>>fui biaurybes!

  Thumb up 72 Thumb down 0

   • as ju nedergiu ir nelinkiu jiems blogo,as pasakiau savo nuomone.jus visos tos be penkiu minuciu stankunaites,jums ant kaktos parasyta ,kad ant to daikto norite i roju nujoti.as tau tiesiai sviesiai pasakysiu,man visa gyvenima buvo geda ,kad esu lietuvis,o zinai kodel?o todel kad lietuvoje kalami vaikams vynys i galva,suspardo mazylius bejegius girti teveliai,ikisa i inkubatoriu ir juos degina naujuju nakti,klaipedoje kaskokia suka vaika badu numarino, lietuvoje dinksta vaikai ir ju niekas neiesko,pasiskaitykite ta savo susikta lietuviska statystika ,nera didesnio pragravo vaikams kaip lietuva,o tu dar dristi ginti tas isgamas vaiku teisiu gynejas “motinas” ir klausti manes kodel as jas dergiu???tu pati kause esi,pagalvok,paziurek is sono i savo gimtaji krasta

    Thumb up 72 Thumb down 0

 8. autore kaip pirstu i aki: ziobiene,degutiene,stankunaite,daugeliene ir visos panasio i jas yra ne moterys,jos paprasciausios isgamos.as tik bijau,kad tokiu lietuvoje yra labai daug

  Thumb up 72 Thumb down 0

  • kas jums yra zmones toj LT???va tokiu ,kaip jus zmoniu pilna ,todel lietubva ir dugne…paskaitai zmoniu komentarus ,net nestiki ,kad taip gali rasyti zmones vienas kita juodina ,dergia …va kaip tamsta ko dergi dabar ta zmogu???

   Thumb up 72 Thumb down 0

  • brangus komentatoriai ir burokeliai usofilai,kai jus pagyvensite kitoje kulturoje bent desimt meteliu tada suprasite kas yra tauta,ju vienybe ,vaiku teises,tevo ir motinos roles seimoje.nes jus dabar gyvenate ne valstybeje o dideliame griesto rezimo lageryje ,kuriame visi eina tik uz save ir sio lagerio virsininkas diktuoja kiekvieno gyventojo teises

   Thumb up 72 Thumb down 0

 9. labai seniai negaliu atsistebeti TU MOTERU NUZMOGEJIMU,jos taip uoliai daro tuos baisius darbus ,baisu net pagalvoti ka jos masto kai grizta namo,kai bendrauja su savo artimaisiais,atsipeikekit pagaliau,nors gal jau ir per velu, tiek jau pridaryta skausmo,kad atleidimo jau sunku tiketis

  Thumb up 72 Thumb down 0

 10. Konstitucinis tesmas priėjo prie išvados, kad Karalius ir Sacharukas grubiai pažeidė Konstituciją. Karalius “principingai” atleistas “iš pareigų”, Sacharukas liko “dirbti Lietuvos labui”. Taigi ne bet kas, o JO DIDENYBĖ SEIMAS sukūrė teismo sprendimų negerbimo, tuo pačiu ir nevykdymo PRECEDENTĄ.

  Klausimas: kodėl tie patys seimūnai ir kiti -ūnai, kurie pūtojo, kad “violetinė minia” nevykdo tokio teisingo Kondratjevo sprendimo, tylėjo arba balsavo UŽ, kai buvo nevykdoma Konstitucinio Teismo išvada. Atsiprašau, buvo vykdoma taip, KAIP NAUDINGA.

  “Teismo sprendimai gali būti patikrinti TIK ĮSTATYMŲ NUSTATYTA TVARKA, kištis į teismo veiklą DRAUDŽIA ĮSTATYMAS, asmuo, kuris kišosi į teismo veiklą, atsako ĮSTATYMŲ NUSTATYTA TVARKA”.

  TAS PAT ĮSTATYMAS NUSTATO, KAD TEISĖJAS KLAUSO ĮSTATYMŲ. Kondratjevui ir kitiems teisėjams ši taisyklė NEGALIOJA.
  Klausimas: ar laikytis privalu ne visų įstatymų, o tik kai kurių, tik tų, KURIE ĮTVIRTINA TEISMO VALDŽIĄ? Tų, kurie nustato teismo pareigas ir žmogaus teises laikytis nebūtina?

  Veidmainystė?

  Thumb up 72 Thumb down 0

 11. “7–11 vaiko gyvenimo metai. Šiuo laikotarpiu tobulėja vaiko suvokimas, loginis mąstymas, lavėja vaizduotė, dėmesys ir atmintis, kalbiniai sugebėjimai, plečiasi žodynas, vaikas vis geriau išmano gramatiką.

  Tai mokyklinio laikotarpio pradžia, kada didžiausi vaiko sugebėjimai atskleidžiami mokantis. Jis laikosi disciplinos ir vykdo tam tikrus suaugusių nurodymus. Šiuo laikotarpiu vaikas turi išmokti būti darbštus. Šeimos gyvenimas gali neparuošti vaiko mokyklai, arba mokykla gali nepateisinti vilčių, jei į vaiko sugebėjimus nekreipia dėmesio nei jo draugai, nei mokytojai.

  vykdo tam tikrus suaugusiu nurodymus, stai ir turim:) venckiene ir mergaitei duoda nurodymus.

  Thumb up 72 Thumb down 0

 12. autorė filmuką matė? tą, neiškarpytą? kodėl mergaitė, suvokus globėjai, kad prievartavimo ir žaginimo nepavyks įrodyti, staiga užmiršo apie ne “į burną” kišamus? Kas žaloja vaiką? man regis globėja, repetuojanti tokias šlikštynes ir gąsdinanti vaiką. ar bent jau leidžianti gąsdinti vaiką ciocėms iš pašlaies – yra gi nufilmuota, užfiksuota

  Thumb up 72 Thumb down 0

 13. Pagarba autorei. nors Maitreja ie dekalogas nesuderinami dalykai. Gal pakaktu Dekalogo, kad suprasti, kas cia darosi?

  Thumb up 72 Thumb down 0

 14. ACIU autorei! Pritariu kiekvienam jusu zodziui. Pati visada stebedavausi moterimis,kurios yra “SUSIPYKUSIOS” su savo moteriska PRIGIMTIMI. Man jos atrodo tokios nelaimingos ir gyvenimo nuskriaustos SIELOS NASLAITES! Ziobiene,Vaicekauskiene ir kitos moterys,kurios sutinka vykdyti BANDITISKA Kondraskino nutarti YRA NASLAITES ir vyrisko pasaulio AUKOS!

  Thumb up 72 Thumb down 0

 15. Ieva
  2012-01-27 – 17:26
  cia senmerge, pamatytum savo snuki, lietuviskos alkoholiku seimos palikuonio snuki:)

  atsiprasau:) pagalvojau, kad kraujomaisa tau tik snuki sudarke….
  pasirodo dar ir smegenus:),
  nekalbant apie klyna – tikriausiai nebesupranti nei pats – kabo ten, klyne, kas ar tupi:)

  Thumb up 72 Thumb down 0

 16. i viena nusikalteliu eile statyciau biomotina ir Irena Degutiene. Tik pastarosios pastangomis i vaiku teisiu kontrolieres pateko E.Ziobiene, o si leido reikstis tokioms veikejoms, kaip Dabasinskiene, Daugeliene, Sileikiene. BAISUS ZMOGUS DEGUTIENE.

  Thumb up 72 Thumb down 0

 17. uzsienyje tokios motinos seniai sedetu uz grotu,po tokiu pareiskimu.Kokie dar gali buti susitikimai su motina,juk ji nusikaltele,degradavusi ir ja nuteisti iki gyvos galvos.Manau,kad ji didesne zala padariusi nei Jonaitiene.Tokias isgamas,net truksta zodziu,kur galima patalpinti,o ne saugoti ir sokti pagal jos dudele.Matosi,kad “dideli” dedes isivele i sia slykscia,protu nesuvokiama orgija

  Thumb up 72 Thumb down 0

 18. ypatingai geras straipsnis-negi jau bijome buti moterimis,mamomis,mociutemis,ko mes bijome,ar visos bijome-NE NEVISOS?!…

  Thumb up 72 Thumb down 0

 19. Noriu pakartoti Vytes komentara !!! Net ir nezinodama parasete ta, ka ir as noreciau pasakyt gerb. Rasytojai. Aciu!

  Thumb up 72 Thumb down 0

 20. – aciu Vydmantei, ir stiprybes megaites gynejams. Stebime keli kaimynai is Vilniaus ir reikalui esant esame pasiryze apginti mazaja mergaite,kadTevyneje Lietuvoje galetumevisi laimingai gyventi

  Thumb up 72 Thumb down 0

 21. Neaisku,kokias direktyvas ir nurodymus Briuselis siuncia Generalinei prokuraturai.Nes Europos Sajunga yra ikurta rozenkroiceriu{dar viena vyriska “brolija! :)…}.Todel cia velniava gali detis.O zmones daug ka gali!Ypac lietuviu tauta,nes Dievas kalba…lietuviskai.Todel mus ir naikina,todel ir stumia is Tevynes.

  Thumb up 72 Thumb down 0

 22. Tai vaidini labai “kruta” nukopijuota istrauka siusdama-s kaip savo?! Garantuoju, kad puses nesupranti, ka parasei. Ar zinai kas yra intelektas?Atsakau: nezinai, nes neturi tu jo. Esi Stankunaites issilaviimo lygio, arba kazkas is jos atlieku kibiro.

  Thumb up 72 Thumb down 0

  • debile, as rasau ne lt sriftu, debile as parodziau jasukaitytei vietas, kur galetu pasimokinti, jei protas igali apie vaiku vystymasi ir ju elgesi. labai kvailai sureagavai.

   Thumb up 72 Thumb down 0

 23. Yra melo detektoriaus parodymai apie išgimdytoją ir Ūsą. Jei pradingo, tai bus galima pakartoti su Stankūnaite.

  Thumb up 72 Thumb down 0

 24. kai mergaitei buvo ketveri metukai, ji kalbejo apie sysalus, kai mergaitei beveik astuoneri, ji pasakoja apie pimpalus, kai mergaitei bus desimt, ji sysalus-pimpalus pavadins lytiniais organais. Ar tai reiskia, kad mergaite “vis tobuliau mokinama”, o gal ji “vis tobuliau meluoja” ? Mergaite auga, su ja kartu keiciasi ir zodynas. Tai esmes nekeicia, vaikas patyre prievarta ir apie ja pasakoja pagal savo supratima ir amziu. Susimastykit tie, kurie lojat bet ka. Pagarba V. Jasukaitytei.

  Thumb up 72 Thumb down 0

 25. ne tik venckiene , bet ir rasytoja, jei nemato iskrypimo! ar ir kaip pazymas perka nutrija taip ir rasytojas?

  Thumb up 72 Thumb down 0

 26. Tai gal tamsta geležinžmogė?ATIMTI VAIKĄ IŠ NEKALTOS MOTINOS?Kas tai?Gal nužmogėjimas?Nuteisėt be teismo?Sukurpta pažyma remiantis?Kaip tos pažymos gaunamos-puikus pavyzdys Garliavos poliklinikoje.Ai jai jai..

  Thumb up 72 Thumb down 0

  • Dokumentuoti, Antanai tik savo sugedusias batareikas demonstruoji, pimpale

   Thumb up 72 Thumb down 0

  • zmogus pagaunamas meluojant ir issukinejant ir net duodant parodymus, tai ir be teismo galima sakyti, kad kazkur kaltes buta, tad netraidziok cia su tom savo “neteisetom” pazymom (beje, teismas dar to neirode, tad pati savo zodzius neigi).

   Thumb up 72 Thumb down 0

  • motina kalta – nekalta pamatysime po pedofilijos teismo.
   iki teismo mergaite lai gyvena savo iprastoje vietoje.

   kitas klausimas, aktualus jums – ar mergaite gali gyventi pas Neringa teismo metu? nes gali atsitikti taip, kad biosliundra gali buti kalta:)

   Thumb up 72 Thumb down 0 
Video reportažasNerpigiau./lt/produktas/505/nusikaltimas-valstybes-vardu

Aktualu. Komentarai
Figūrą formuojantys apatiniai: kokius rinktis?
Kaip išsirinkti geriausią mobilų kondicionierių?
Foto reportažai Aktualu Naujausias numeris
Prietaisai moterų sveikatai bei malonumui  
Įrodyta, kad vaginalinių kamuoliukų bei vibratorių naudojimas yra naudingas moterų psichologinei bei fizinei...

Vasaros sezonas prasideda: ką turėtų žinoti šunų šeimininkai? 
Prasidėjus šiltajam metų sezonui, didelė dalis žmonių džiaugiasi dėl malonaus oro ir galimybės...

Kiek kainuoja geros kokybės langai? 
Patikimi langai pagerins Jūsų namų saugumą ir tuo pačiu jūsų gyvenimo kokybę. Renkantis...

Kaip pakeisti ir atrestauruoti namų fasadą? 
Renkantis išorės sienų apdailos medžiagą dažniausiai svarstomi du variantai: tinkuoti arba montuoti klinkerio...

Ar biuro priemonių kokybė kinta? 
Darbas biure yra neatsiejamas nuo tam tikrų priemonių, kurios gali garantuoti, kad pavyks...

Naujausia žaidimų įranga dar geresniems pojūčiams 
Jeigu mėgstate kompiuterinius žaidimus ir norite atrasti juose dar geresnes patirtis, išbandyti daugiau,...

Anekdotas


Naujovė KK Facebook
Reklama

Politika   Bylos, sukrėtusios Lietuvą
EP narys A. Kubilius: „Nestabilumas Rytų Partnerystės regione tampa nauju jo bruožu“ (10)
Europos Parlamento narys, Euronest Parlamentinės Asamblėjos (PA) pirmininkas Andrius Kubilius,...
Valdžios sektoriaus balansas 2020 metais: 3,5 mlrd. eurų deficitas (1)
Išankstiniais duomenimis, 2020 metų Lietuvos valdžios sektoriaus deficitas sudarė 3,5...
Prezidentas kviečia šalinti kliūtis didelės rizikos grupių skiepijimui (3)
Lietuvos Respublikos Prezidentas Gitanas Nausėda, antradienį nuotoliniu būdu susitikęs su...
 
LAT pritarė apeliacinės instancijos teismo išvadoms dėl Vilniaus universiteto pareigos atlyginti neturtinę ir turtinę žalą Norvegijos kalnuose žuvusios studentės tėvams (8)
Lietuvos Aukščiausiasis Teismas atmetė Vilniaus universiteto kasacinį skundą ir paliko...
Nepramušamas VU „betonas“ – aukšti teisėjai ir prokurorai? (6)
Giedrė Gorienė „Ir mažas akmenukas didelį vežimą išverčia“, – sako...
Kada naikinsime nereikalingus teismus? (9)
Giedrė Gorienė Kada naikinsime aukštesnės instancijos teismus? Kam jie apskritai...
 

Teisėsauga   Verslas, ekonomika
Tikslinamos asmens sulaikymo sąlygos – aiškesni pagrindai ir procedūros (2)
Geriau įgyvendinti asmens teisę apginti savo laisvę, aiškiau reglamentuoti laikinojo...
Prezidentas paskyrė Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus pirmininką (4)
Lietuvos Respublikos Prezidentas Gitanas Nausėda, vadovaudamasis Konstitucija, Teismų įstatymu ir...
Lietuvos advokatūra apie šios dienos sulaikymus: Lietuvoje įsivyrauja „sulaikymo prezumpcija“ (3)
Lietuvos advokatūra, reaguodama į žinomų mūsų šalies asociacijų ir asmenų...
 
Lietuva sustabdė tarptautinių kompanijų iš Rusijos perkėlimą
Ekonomikos ir inovacijų ministerija sustabdė naujų tarpininkavimo raštų išdavimą į...
„Luminor“ bankas išplatino 300 mln. EUR vertės obligacijų emisiją
„Luminor“ bankas sėkmingai išplatino 300 mln. EUR vertės obligacijų emisiją....
Medicinos bankui – įspėjimas, bauda ir įpareigojimas
Lietuvos bankas praėjusių metų pabaigoje atliko tikslinį planinį UAB Medicinos...
Krašto apsauga   Užsienis
Krašto apsaugos viceministras M. Abukevičius: „Kibernetinis saugumas – visų atsakomybė“
Efektyviai užtikrinti ypatingos svarbos informacinių išteklių valdytojų kibernetinį saugumą, stiprinti...
Lietuvos kariuomenei perduoti dar 142 nauji sunkvežimiai „Unimog“
Spalio 21 d. Lietuvos kariuomenei perduoti dar 142 nauji penkių...
R. Karoblis naujuoju kariuomenės vadu siūlo Sausumos pajėgų vadą gen. mjr. V. Rupšį (1)
Krašto apsaugos ministras Raimundas Karoblis naujuoju Lietuvos kariuomenės vadu Prezidentui...
 
Pretendentė į EK pirmininkes sulaukė europarlamentarų reakcijos (1)
Pretendentė į Europos Komisijos (EK) pirmininkės postą Ursula von der...
V.Zelenskis „nokautavo“ P.Porošenką (8)
    Pomaidaninio Ukrainos prezidento Petro Porošenko „puota karo metu“...
Dėl Skripalių apnuodijimo S.Lavrovas pirštu dūrė į NATO: „Tai ne „Novyčiok“, o BZ“ (28)
Rusijos URM ministras Sergejus Lavrovas pareiškė, kad Cheminio ginklo draudimo...
Sportas   Laiškai
“PingPongiuko”akademija kviečia (1)
Oficialus klubo Facebook puslapis>>>...
Cristiano Ronaldo sezoną temdo priekabiavimo skandalas (1)
Cristiano Ronaldo – vienas geriausių planetos futbolininkų. Apie šį portugalą...
Lietuvos rinktinės laukia kroatų išbandymas (1)
  Lietuvos nacionalinė vyrų krepšinio rinktinė tęsia kovą dėl galimybės...
 
Kam tarnauja Šaulių sąjunga (11)
Kaip manote ar visi Šaulių sąjungoje pritaria jūsų sąjungos nariui...
Geradarei savanoriai pačiai prireikė pagalbos (1)
Nuo nelaimės nėra apsaugotas niekas. Likimas skaudžiai skriaudžia ir tuos,...
Mulkinanti apklausa “Mes europiečiai”” (3)
Šiuo metu – 2019.05.11, 17:30, – portale lrytas.lt  vykdoma apklausa,...
Karštas Komentaras