Kontaktai      Rašykite mums       KK TV       Siūlo darbą       Foto       Prenumerata Lietuviškai По-русски English
turgelis.net
2022 Birželis 29 Trečiadienis
 

Vaikai ir angelai nemeluoja

2012-01-27 15:54 | Kultūra | Komentarų (653)

Nepriklausomybės akto signatarė, rašytoja Vidmantė Jasukaitytė


Vidmantė Jasukaitytė

Antstolio dokumento kopiją gavau naktį prieš dvyliktą ir, prisipažinsiu, užmigti buvo sunku. Stebiuosi „speckomentatorių“ nužmogėjimu, interpretuojant vaiko žodžius. Net už pinigus, net už labai gerus pinigus retas išdrįstų taip „išvartyti“ mergaitės globėjos veiksmus, nes tokia interpretacija yra tiesiog šventvagiška. Nuo seno žmonės vengė lažintis ar prisiekinėti vaikų gyvybėmis, motinos mirtimi… Lygiai taip pat nuo seno, pagal giliai pasąmonėje nusėdusį tabu dėsnį, negalima būdavo tyčiotis ar apkalbėti nėščią moterį, pajuokti žmogų su aiškiais neįgalumo požymiais… Amžių išmintis, matyt, jau buvo patvirtinusi taisyklę: „kaip šauksi – taip atsišauks“, arba „ nekask duobės kitam – pats įkrisi“…

Man teko pažinoti mažą kūdikėlį su didele negalia – jo protas ir vidaus organai vystėsi, o kaulai augo per daug lėtai. Kūnelis nuo pusiaujo beveik neaugo… Tėvai augino vaikelį negalvodami jo atiduoti į kokią nors specialią įstaigą, kad šeimai būtų lengviau, – jie tikėjo, kad šis vaikelis jiems – išbandymas, užduotis, atsiųstas „iš aukščiau“, jie norėjo būti sąžiningi prieš tą „iš aukščiau“. Atsimenu, kaip kentėdavo motina, kai vaikelis, augant plaučiams, imdavo dusti… “Kur tokios nelaimės priežastis?” – nesiliovė galvojusi motina. Ir kartą ją pasiekė žinia iš nelabai gilios jos giminės praeities – ji išgirdo, kad prosenelis ar proprosenelis kadaise buvęs vaitas, dvaro prievaizdas, ir lazda labai sužalojęs vienam baudžiauninkui dubenį… Žmogus ir mirė, daug metų nesikeldamas iš patalo…

Skaitytojas tikriausiai suprato analogiją.

Kažkas turėjo atlyginti skausmo skolą. Kažkas, visai nekaltas, turėjo pripildyti nuosavos kančios dubenį už aną, tolimo protėvio išpiltą ant svetimo gyvenimo. Paslaptingi likimų ryšiai ir priežasties-pasekmės dėsnio apraiškos šioje realybėje. Kaip bebūtų, vėl atsigręžiu į mūsų nuosavą, iš gelmių einančią išmintį: DIEVO GIRNOS MALA SMULKIAI. Ir ne veltui mes prašome atleidimo už tai, kad „nusidėjome mintimis, žodžiais, darbais ir apsileidimais“. Ir kai tyčiojamės šiandiena iš globėjos, kuri, matydama, kad į daugybę šiurpinančių šios bylos faktorių yra neatsižvelgiama, visais būdais nori pateikti neginčijamus įrodymus, kad, mergaitę grąžinus motinai, jos laukia pražūtis, mes taip pat prisidedame prie jos prievartavimo, kankinimo, pasmerkimo. Ir mūsų nuodėmė ne ką mažesnė už paties prievartautojo ar motinos tvirkintojos.

Niekas negali aiškiau paliudyti apie sistemingą kūdikio fizinį ir dvasinį luošinimą, nei pati mergaitė. Ir tik piktybiškai siekiant pakeisti normalią jos sąmonės būseną nenatūraliu įsikišimu, galima dar paistyti apie kokį nors psichologinį tyrimą ar „ištyrimą“ kokioje nors įstaigoje arba kokiame nors raidos centre. Mergaitės liudijimas yra nenuginčijamas, jis atliktas Įstatymo numatyta tvarka, jį patvirtino asmuo, kuris turi juridinę teisę ir galią tą daryti. Ir tik stebėtis galima, kaip žmonės savo veiksmais ir žodžiais komentaruose leidžia sau taip tyčiotis iš vienos didžiausių gal viso šimtmečio dramų Lietuvoje, atvirai stodami iškrypimo, nužmogėjimo ir atviro satanizmo pusėn. Nes – ar įsivaizduojate realiai, kas slepiasi už vieno vaiko sakinio apie savo pusseserę: „Dar kišdavo jai į burną pimpalą… dar būdavo ją pririšę…“ Reiškia – klykianti vyresnė mergaitė stengdavosi ištrūkti iš priverstinės grupinės sekso orgijos, kuri vykdavo ne tik stebint motinoms, bet ir siekiant patenkinti klientus, padedančioms surišti, kad dvikojai gyvuliai nepatirtų didesnių nepatogumų?

Ar įsivaizduojate, ką palaikote?! Ir dar manote, kad tie komentarai taip ir praeis? Atsikvošėkite ir darykite ką nors, kad jus ir jūsų ainius aplenktų nelaimė, kurios jūs patys taip aktyviai šaukiatės gal būt per savo kvailumą, mažatikystę ir dvasinį tamsumą.

Tačiau pagrindinis šio straipsnio pretekstas yra, vis tik, ne išsigimusi teisėtvarka ir net ne parsidavęs, amoralus teisėjas. Ir net ne „grupė draugų“, kuriuos sieja žemiausia moralė ir tolerancija seksualiniams iškrypimams bei sadizmui, arba pragertos smegenys, kurios bet kokia kaina trokšta kompensuoti realią vyrišką impotenciją. Ir net ne oligarchai, šaltai stebintys šį žiaurų žaidimą, laukdami momento, kada galima bus plėsti savo valdžią ar įtakos sferas, pasinaudojant pačiais pragariškiausiais metodais – kankinamų svetimų vaikų ašaromis. Šio straipsnio tikslas yra kai ką įvardyti.

O įvardyti noriu vieno iš dviejų Pasaulį kuriančių principų – Moteriškojo – išsigimimą mūsų vargšėje našlaitėje Tėvynėje. Nes argi ne našlaitė lieka šalis, kur nebėra net užuominos Pasaulio Motinos moralės, kuri ir yra ne kas kita, kaip saugios evoliucijos garantas?… Vyrai vis ieško, rizikuoja, šuoliuoja atradimų keliais ir ties kiekvienu atradimu palieka ženklą – tai jau atrasta. Tada ateina moterys ir kiekviena jų atradimą patikrina kiekvienu savo egzistencijos milimetru, paaukodamos kartais net savo likimą, kad įrodytų, jog šis atradimas nepuošia pasaulio, netarnauja jo tvarkai ir gėriui, ir saugumui. Šis amžius atvėrė moterims kelius į savirealizaciją, jos gali atsirasti ir save išreikšti pačiose valdymo struktūrų viršūnėse, tačiau didysis Ego, išreikšdamas save realybėje per neharmoningą žmogų, tampa garbėtroška, egoizmu, ir perauga į nuolatinį naudos ar puikybės troškimą, ir moteris, užuot buvusi šiek tiek motina visiems, tampa monstru, geležinio, šėtoniško, iškreipto proto, kuris jau niekada nebeveikia panardintas į sielą, trubadūre. Aš tokį pražūtingą moteriškumą vadinu „tarybinės moters sindromu“. (Esu apie tai rašiusi į KK straipsnyje „Simuliakrai bijo moterų, o „tarybinės moterys“ renka žagarus“, ir ten apžvelgusi tokio „moteriškumo“ ypatybes).

Tai, kad mergaitės kankinimų toliau siekia ir antisocialų teismo sprendimą imasi vykdyti išimtinai moterys, laikau didele katastrofa mūsų visuomenės kultūroje. Tai tarsi sprogimas, tarsi išrausta duobė mūsų pasaulėjautoje, kur tebeturi savo garbingą vietą darželiai prie namų, dekoruoti gėlių vazonai, rankdarbiais, tebeskambančios liaudies dainos, pilnos deminutyvų „seserėle“, „motinėle“, tėvužėli“, „bernužėli“, „broluži“… Kur pasaulėjauta spindi pirmapradėmis spalvomis, o užuojauta, gailestis, žmogiškumas, pasiryžimas gelbėti ir saugoti skriaudžiamą ir silpnesnį tebeturi daugybę veidų tiek tautos kūryboje, tiek paprasčiausiuose žmonių santykiuose. Tiek, kad jų nepajėgė išnuodyti tarybinės moters su mėlynu kostiumėliu, juodomis laivutėmis, cigarete rankoje ir valdišku, įsakmiu kalbos tonu geležinis štampas, tiek metų negailestingai ženklinęs mūsų vargšes motinas, atimdamas dalį motinystės ir moteriškumo.

Šių dienų teisėtvarkos moterys beveik visiškai atitinka „tarybinės moters“ stereotipą. Jos, kurių funkcija išsaugoti ir nuolat tobulinti mūsų gyvenime grožį, tampa geležiniais paukščiais, kapojančiais ir lesančiais ir taip iškankintų mergaičių likimus, nes už prigimtines priedermes joms svarbiau sutapti su valdžia ir būti valdžios atstovėmis, jokiu būdu nesuabejojant, ar ta valdžia teisėta, ar ji teisi, ar apskritai ji nėra nusikalstama. Svarbiausia – valdžia…

Štai „didvyrės“, kurios šioje situacijoje ryškiausiai atspindi mano aprašytą moterų tipą – moterų su neharmoninga kairio ir dešinio pusrutulio, pirmos ir antros signalų iš aplinkos priėmimo sistemų pusiausvyra. Tai taikau ne vien šioms ponioms – tiesiog mūsų tėvynėje labai apverktinos universalaus moteriškojo principo reiškimosi formos, labai jau jos apribotos, deformuotos, iškreiptos.

Štai – Panevėžio apygardos teismo teisėjų kolegija, kurios sudėtis – Danguolė Smetonienė, Birutė Valiulienė ir Ramunė Čeknienė, sausio 26 d. netenkino N.Venckienės atskirojo prašymo sustabdyti mergaitės skubų perdavimą motinai – prašymą atmetė kaip nepagrįstą.Jos teigė, kad kad N.Venckienė nepateikė jokių neginčijamų teiginių, kad būtų pagrindas kolegijai taikyti laikinąją apsaugos priemonę – vykdymo sustabdymo.Teismui pateiktas antstolio faktinių aplinkybių konstatavias – tuščia vieta,nors jį sudaro jau visiems žinomi mergaitės liudijimai, iš kurių akivaizdžiai ryškėja niekur neaptartos aplinkybės ir faktai, kad orgijos būdavo grupinės, kad mergačių tvirkinime dalyvaudavo jų motinos, panaudodamos psichologinę (gąsdinimų) ir fizinę (surišimas) prievartą. Tai aiškiai praplečia nusikaltimo pobūdžio spektrą, ir to nematyti galima tik tyčia.

O štai kitos moterys:

Vaiko teisių apsaugos kontrolierė Edita Žiobienė – “teismo sprendimą reikia vykdyti”.

Seimo pirmininkė Irena Degutienė – “teismo sprendimą reikia vykdyti humaniškai”.

Kauno miesto vaiko teisių apsaugos tarnybos vedėja B.Daugėlienė – “jau keturias naktis nemiegu, galvoju, kaip mergaitę perduoti Stankūnaitei”, “Neringa, išeikit su mergaite į parduotuvę”.

Kauno rajono vaiko teisių apsaugos tarnybos vedėja I.Dabašinskienė…

Psichologės -jų pavardės autorei nežinomos, tačiau lengva nustatyti – labai jau “savitais” metodais “bendravo” su mergaite. Įtariama, kad buvo taikoma hipnozė- dėl pakitusio mergaitės elgesio po “seanso” reikėjo kreiptis į medikus… juo labiau, kaip teko girdėti, viena jų skaito apie hipnozę paskaitas.

Antstolė Sonata Vaicekauskienė – kuri kreipėsi į V.Kondratjevo teismą dėl prievartinio mergaitės paėmimo iš globėjos…

Žinia, visi visatos dėsniai žemėje reiškiasi per žmogų. Jei žmogus neturi dvasinės švaros, jei jo kultūros horizontai vos persirita per penkių pojūčių valdžią, jei gyvenimo tikslas – “šilta vieta”, kuri garantuoja bent šiokį tokį priėjimą prie lovelio, toks žmogus neturi moralinės teisės dirbti postuose, nuo kurių priklauso visos šalies ar bent jau didelės visuomenės dalies lūkesčiai. Tačiau kaip taisyklė, tokie žmonės nemąsto apie tai, kam jie pajėgūs ir ko jie verti. Tai tipiška agresyvi vidutinybė su sijonu, ir tik negalvokite, kad tas sijonas gali atstovauti visą moteriškąją moralę, priedermes ir įvykdyti misiją. Apie moters misiją agresyvi vidutinybė nežino nieko. O gaila…

Moteriai visų šalių išminčiai skiria ypatingą reikšmę visoje žmonijos evoliucijos raidoje. Tai lytis, kuriai skirta nuolatos kontaktuoti su visu kosmosu, nekalbant jau apie planetas, priklausančias Zodiakui. Kaip tik dėl to moteris gimdo kūdikius, juos maitina, motinos sukuria ir perteikia šeimose dvasinę programą, moteris išvysto vyrams ir sūnums subtiliuosius pojūčius, plečia išpasaulėjautą, moteris gali įsčiose nešiojamą kūdikį pagimdyti su nuostabiomis savybėmis – tikrą šviesos nešėją. Tačiau su viena sąlyga – moteris turi suprasti, kam ji atėjo į šį pasaulį. Jei ji laiko save tik “antrąja” puse ir dar pasiryžusi rungtyniauti su vyru, kuris kurį… Tai moteris demonė, sėjanti dualizmą pačioje esminėje visuomenės grandyje – šeimoje, kuri yra išimtinai dieviškos programos dalis, nes būtent čia susitinka abu principai – vyriškas ir moteriškas – pačioje pirminėje, pagrindinėje ir esminėje paskirtyje – kurti pasaulį. Patikėkite, jei vyras galėtų atstoti moterį, jam ir pieno liaukos būtų atsiradusios per milijonus metų ir kiti moteriški dalykai, deja… Moteris negali suvyriškėti prasčiausia to žodžio prasme – jai tai nebus atleista.

Artėjant Maitrėjos epochai moteris turi ruoštis didžiausiam darbui – būti pagrindiniu evoliucijos įrankiu keičiant pasaulį. Ji tai darys atverdama pasaulio širdį. O tai reiškia – jai teks išmokti atverti vyrų ir sūnų širdis. Tos širdys atveriamos tik meile. Nes meilės žmogus neturi savyje – ji išimtinai dievo prerogatyva, ir kai žmogus myli – per jį pasireiškia Dievas. “Jei Dievas su mumis – kas prieš mus?”

Taigi, moteris turės išmokti atlikti tai, kas jai įsakyta “iš aukščiau” – ne teismo pirmininko ir ne kokio nors prokuroro. Jei moterys būtų sąmoningos ir dvasiškai didelės, per šimtą metų pasaulis taptų beveik tobulas ir išnyktų agresija. Jau po vienos kartos pasimatytų viltingi pokyčiai ir daugybė tų, kurie vakar dar nenorėjo gyventi, pajustų, kad gyvenime atsirado daug šviesos.

Moteris turi norėti užimti tą garbingą vietą, kuri jai skirta ir kelti pasaulį iš tamsos. Jei mes nebeturime tokių moterų – našlaitė mūsų tėvynė.

Taigi grįžtu prie seno savo įsitikinimo – reikalingas vieningas, nuoseklus darbas, ugdant visuomeninė sąmonę, plečiant egzistencinio suvokimo ribas – kas aš esu, dėl ko ir iš kur atėjau, kam tarnauju ir kas bus, kai išeisiu neatlikęs savo pareigos ar paskirties. Nieko nebus be Dekalogo vertybių. Tai šen, tai ten nuolatos atsiras kas nors, kas šaudo ar prievartauja vaikus, kas kankina ir žudo žmones, kas ruošia sąmokslus ir atveria vartus į valstybės institucijas nusikaltėliams, jeigu neatsiras Lietuvoje galingas, masinis nepakantumas nepadorumui, nesąžiningumui, žiaurumui, abejingumui. Turime nuolatos budėti.

Kas budės? Tie, kas jaučia poreikį tą daryti. Tie, kas jaučia, jog yra juose poreikis nesavanaudiškam darbui, dvasiai, tiesai. Kiekviena siela potenciali gėriui, tik reikia sugebėti tą žinią atnešti taip, kad žmogus pajustų jos reikalingumą.

Kartais tenka būti kariu ir stabdyti tamsos klonus, tačiau tai vardan to, kad kas nors susimąstytų apie tai, ko niekada nemąstė. O kas pajunta poreikį galvoti ir kalbėti apie šviesą – tas tampa šviesos žmogumi. Ir tamsa išnyksta.

Dabar gyvename didelėje mentalinėje tamsoje dar ir dėl to, kad žmonės neišdrįsta paprastais žodžiais konstatuoti paprasto ir amžino poreikio – būti laimingam. Mes turime atvirai sakyti, kad mums reikia laimės, tiesos, gražaus bendravimo žmogaus su žmogumi. Kad mums reikia ką nors mylėti, kad mumyse yra didelis poreikis apginti ir apsaugoti vertybes. Kad trokštame didžiuotis savo Lietuva ir džiaugtis, būdami jos vaikai. Tai ne poezija – kas tą jaučia, žino, kaip tai realu.

Šių eilučių autorė nesitiki, kad „speckomentatoriai“ susigės ir nebeužsiims tuo, kuo užsiima. Ji į tai nededa kol kas jokių vilčių. Ji gerai žino, kad kada nors jie tiek pavargs, jog nebeturės jėgų gyventi. Jie pamatys, kaip užteršė ir apsunkino, pirmiausiai savo gyvenimą. Tačiau ji deda dideles viltis, kad kas nors šiuose straipsniuose atras tarp eilučių laišką sau, savo sąžinei, savo šviesiajai pusei ir ta pusė taps nenuilstama gynėja visko, kas kam nors teikia laimę, o ne skausmą.

Aš tikiu, kad mūsų kas dieną darosi vis daugiau. Tegul po nedaug, tačiau tvirtai ir nuosekliai… Lipdykime savo Tėvynę iš savęs. Kas nuo jos nutolome – artėkime atgal. Mes turime ką nešti pasauliui – mūsų senovinę ir švelnią pasaulėjautą. Ir būkime tvirti, nepalaužiami – mus sujungė mažas vaikas iš Garliavos, o vaikai kaip ir angelai – nemeluoja. Jie – mūsų rytojus ir geležinžmogiams tebūnie nejauku mūsų pasaulyje.

Būkime visada pasiryžę jį apginti. Ginti, kiek reikės…

Komentarai

 

 

 
 1. Ir teisi autorė. Tokie kaip Ieva nesupranta, kad visatoje egzistuoja priežasties – pasekmės dėsnis, kaip šauksi taip atsilieps. Ir jei anksčiau atpildas ateidavo po kelių kartų – tai dabar atpildas smogia tam pačiam žmogui. O po tokie nelaimėliai skundžiasi – ir už ką man tokios kančios. Už tą, kad buvai parazitas. Už tą, kad neapgynei to, kuris šaukėsi tavo pagalbos. Už tą, kurį sužeidei savo išsigimėliškais komentarais (nesvarbu, kad tas kuriam tai adresuota ir neskaitė). Už tą, kad stojai melo pusėn, nors žinojai , kad tiesa visai kita. Už tą… Visatoje nėra baisesnės karmos kaip bailio ir išdaviko karma. Visi tie, kurie pamynė tiesą – stos prieš pasekmės dėsnį. Ir atsakys, o kad dar labiau skaudėtų, atsakys ir jų vaikai. Niekingi tie, kurie buvo abejingi mažo vaiko skausmui, kančiai. Niekinu aš juos – tai be orumo, be žmogiškosios moralės ir vertybių vegetuojantys gyviai. Tranai, parazitai, pardavę sažinę, gėrį, gerumą, meilę, atjautą, pardavę viską kas ir skiria žmogų nuo tarakono.

  Thumb up 72 Thumb down 0

 2. kai mergaitei buvo ketveri metukai, ji kalbejo apie sysalus, kai mergaitei beveik astuoneri, ji pasakoja apie pimpalus, kai mergaitei bus desimt, ji sysalus-pimpalus pavadins lytiniais organais. Ar tai reiskia, kad mergaite “vis tobuliau mokinama”, o gal ji meluoja? Mergaite auga, su ja kartu keiciasi ir zodynas. Tai esmes nekeicia, vaikas patyre prievarta ir apie ja pasakoja pagal savo supratima ir amziu. Susimastykit tie, kurie lojat bet ka. Pagarba V. Jasukaitytei.

  Thumb up 72 Thumb down 0

 3. Mūsų iš tiesų kiekvieną dieną vis daugėja ir mes nugalėsim, tikrai tuo tikiu, ačiū gerb. autorei – jos straipsniai abejingų nepalieka. Dvasingi žmonės ją myli, o tamsos nešėjai jos neapkenčia.

  Thumb up 72 Thumb down 0

 4. Jei jau įsivėlėte į žaidimą, tai žaisti reikia „iki pergalės“, kol pats paskutinis žaidėjčs nugrius iš nuovargio. Po sėkmingo žaidimo vaikas paprastai prašo pakartoti eksperimentą. Tada mama jau gali pasakyti, „o dabar pažaiskite be mančs“. Vaikas tikrai sutiks pažaisti be suaugusiųjų, jei mama pažadės būti šalia ir stebėti. Ir teks stebėti! O mažylis vis pribėgs pasidalinti savo pasiekimais.
  Nuo pat ankstyvojo amžiaus jūsų vaikas išmoksta imituoti tai ką jaučia ir girdi. Kaip rodo tyrimai, vaikas negali atskirti, kas yra gera nuo blogo, kol jis pasiekia septynerių metų amžių. Kol jis pasiekia tokį amžių, tiesiog viską imituoja kas dedasi aplink. Jei rodysite blogą pavyzdį savo vaikui, tai labiausiai tikėtina, kad jis taip ir elgsis. Pavyzdžiui, jei jūs turite blogus tėviškus įpročius ir dažnai šaukiate ant vaiko, jis bus įsitikinęs, kad riksmas yra geras dalykas, nes jis linkęs sekti visais jūsų pavyzdžiais.

  Atsisakykite blogų tėviškų įpročių

  Kaip rodo tyrimai prasti tėvų įpročiai ne tik kenkia vaikui, bet ir tėvams. Jūs negalite žinoti, bet blogi auklėjimo įpročiai, pavyzdžiui, mušimas ar šaukimas yra tiek tėvų, tiek vaikų įtampos dalis. Stresas dažnai gali sukelti įvairių rūšių ligas, tokias kaip padidėjęs kraujospūdis, depresija, nemiga ir kt. Taip pat tėvai, kurie negali kontroliuoti savęs spręsdami vaikų problemas dažnai sukelia fiziškas ir emocines kančias savo vaikui.
  Ikimokyklinio amžiaus vaikas nesąmoningai tiki, kad pasaulis yra geras ir kupinas prasmės. Visi vaiko išgyvenimai veikia formuojančiai, jie įtakoja augimo ir brendimo procesus, judesius ir koordinaciją, kalbos vystymąsi bei jutiminio suvokimo integraciją. Suaugusio ugdytojo užduotis yra užtikrinti, kad vaiką ugdanti aplinka būtų prasmingai suformuota ir kad jutiminiai įspūdžiai, su kuriais vaikas susiduria, atitiktų jo vystymosi poreikius. Šiame tarpsnyje – nuo gimimo iki 7 metų – mažas vaikas daugiausiai mokosi mėgdžiodamas ir žaisdamas. Tokio amžiaus vaiko prigimčiai dalyvavimas yra svarbesnis negu mąstymas, todėl neturėtų būti vienpusiškai stimuliuojama per intelektą, o būtų sudaromos sąlygos per veiklą harmoningai skleistis visoms mažo žmogaus asmenybės dalims – protui, valiai, jausmams.
  ___________
  gal panelei jauskaitytei reiktu pasimokinti apie tai? o ne kas uzejo ant liezuvio ir nusispjauti i patvori, o patvoriniai puola laizyti.

  Thumb up 72 Thumb down 0

 5. Sprendziant is nuotraukos, apsilaupe lavonai prisikele ir mokina gyvuosius gyvenimo. Gal tikrai ta Maitedos ar kaip ten era prasideda?

  Thumb up 72 Thumb down 0

  • O tu spręsk ne iš nuotraukos, spręsk iš darbų . Iš nuotraukos gali spręsti tik išrinktieji.

   Thumb up 72 Thumb down 0

 6. Ačiū poniai Vidmantei už nuostabų straipsnį.Ne kiekvienas yra tiek išsilavinęs,ir ne kiekvienas sugeba taip gražiai sudėlioti savo mintis.Yra apie ką pamąstyti.

  Thumb up 72 Thumb down 0

 7. As linkiu begalines stiprybes Neringai Venckienei. Kiek jau sita moteris atlaike ir kiek dar tures atlaikyti, nes susidure su tikru monstru! Zinoma, tokie straipsniai palaiko, ikvepia nepasiduoti, bet kokiu nervu reikia buti, kad visa tai atlaikyti!
  Laikykis,Neringa, tu darai kilnu darba ne tik apgindama savo brolio dukra, bet ir pasiryzai sudarkyti pedofilu lizda, kuris yra labai gerai organizuotas ir saugomas.Aciu, tau!

  Thumb up 72 Thumb down 0

   • ta nepilnamete pati prasesi i jo namus, nes tevai neprieme,o pas seseri irgi nenorejo.Ne is pirmos dienos Kedys ja atsitempe, o po menesio ,pasitares su tevais.Net jos Tatjana nezinojo,kad ji jau metus gyvena ne su seserim,o su Kedziu.

    Thumb up 72 Thumb down 0

   • kietuole patyrusi nepilnamete suviliojo brandu vyriski, sugraudino jo sirdi. Juk ne is smelio dezes jis ja istrauke, ne su lelemis zaidziancia pasisauke, gal kavineje valkiojosi, gal su sese pilnamete naktiniame klube trankesi…Ji, nepilnamete ,tegul ir pasakoja…kur ji vyrus medziojo.

    Thumb up 72 Thumb down 0

    • bet tai koks varksiukas tai pasirodo tai nepilnamete ta vyruka beveik 30 suviliojo ,nuskriaude ji bet tai kaip galejo juk toks vyras buva tai taspats kas 7 metuku berniukas pasirodo ,butu keista zinoma ka lietuves moterys mergina palaikyto nors ji ir nekalta butu ,juk cia dar pirmykste bendroumene visada palaiko tik vyrus o jei dar ir prie pinigo tai jau sventasis

     Thumb up 72 Thumb down 0

   • tikroji lina NIEKADA neraso pries Kedzius ir Venckus! P.S. baikit savintis svetimus nikus,parsidaveliai ir SIELOS UBAGAI!

    Thumb up 72 Thumb down 0

 8. Išmintingai rašo. Ir ta vien iš nužmogėjusių komentatorių – Ieva. Sijonuota menkysta, grubi, vulgari, ciniška. Kai paskaitai jos komentarus – tai ne bloga pasidaro, nes pajunti kaip pravėrus jai burną – veriasi pragaro kloaka

  Thumb up 72 Thumb down 0

 9. kodel? lietuvoje, kaip rodo siu dienu ivykiai, vaikus prievartauti jau galima. praktiskai galima oficuialiai bus atidaryti pedofilu sex turizma. bus kaip tailandas tik arciau eu ir visi pedalai gales taupiai pasismagint.

  Thumb up 72 Thumb down 0

  • nu kokia cia prievarta pimpala vaikui ikist burnyten? juk sutikit su manim kad debilu but daug smegenu neriaik valstybe valdyt galima, o cia mama palaize mergate nu, tai nulaize krema ir tiek o tai ka ir sotu ir mergaite svari ir pinigu sociai, sutikit kad mes lietuviai esam pavydus be galo, ir jei mano kaimynui gerai tai tada jau man blogai,

   Thumb up 72 Thumb down 0

  • as visa laik sakiau kad vykdyt vykdyt reikia reikia vykdyt sakiau kad reikia vykdyt vygdyt pist ir vygdyt pist ir vykdyt pist ir vygdyt

   Thumb up 72 Thumb down 0

 10. Ačiū, gerb.Vidmante, Jūsų žodžiais kalba Aukščiausias: su meile, su skausmu, su viltimi. Jie sklinda iš širdies ir beldžiasi į širdis, kaip malda, kaip Dievo šauksmas… Kas girdi – teklauso. Nejau mūsų vaikų ir Valstybės likimą sprendžia aklieji ir kurtieji? Žmonės, atsibuskime iš letargo! Ar dar ilgai leisime padugnėms traiškyti gyvenimus?

  Thumb up 72 Thumb down 0

 11. ar zinot zmones ka visa si istorija reiskia? ogi tai kad valdzioje sedi kur kas didesnis ir siaubingesniu nusikalteliu kiekis. o lt zmones tampa pamazu avinu banda…

  Thumb up 72 Thumb down 0

 12. shiubi diubi lialiapa trep trep sliurele skia , savaitgalis shiubi diubi lialiapa
  shiubi diubi lialiapa trep trep sliurele skia , savaitgalis shiubi diubi lialiapa
  shiubi diubi lialiapa trep trep sliurele skia , savaitgalis shiubi diubi lialiapa
  shiubi diubi lialiapa trep trep sliurele skia , savaitgalis shiubi diubi lialiapa
  shiubi diubi lialiapa trep trep sliurele skia , savaitgalis shiubi diubi lialiapa
  shiubi diubi lialiapa trep trep sliurele skia , savaitgalis shiubi diubi lialiapa

  Thumb up 72 Thumb down 0

 13. lietuvoje vaiku prievartauti lyg ir negalima, bet -edyte – galima ir net reikia.

  ar cia nebus pats ponas sadeckas -edytes nulaizes ir kaip visada nufilmaves visus, kurie laize.

  papurtytu sadecka arba jo suneli, rastu kompe savus snukius visi teisejai

  beje, sadecko sunus ne aidis?/aidas?

  Thumb up 72 Thumb down 0

   • nu nevisai skia ,sakant tik sunaus vardas skia ne aidis skia, kokio sunaus ? ka? oooooooooooooooooooooooooooooooojojojojojojojo, ,,,shiubi diubi lialiapa trep trep sliurele skia , savaitgalis shiubi diubi lialiapa

    Thumb up 72 Thumb down 0

 14. dedasi . Katik perskaiciau ,,alfa,, Parasyta ,kad ant issiusto NVenckienes fakso parasyta ,kad orginalas issiustas pastu . Bet ir sutapimas nei Kedainiu teismas ,nei Panevezio apygardos teismas negavo . Tai reiskia ir laiskai prapuola. Na cia auksciau visko ,jei istikruju taip yra ….

  Thumb up 72 Thumb down 0

  • paštas valdiškas-ką nori tą daro-maomai buvo gautas nuroduymas ,kaip ir visur kitur,patys matot,kaip vaikų teisės specialystės ,ką gina,lekia net susikuprinusios ,pagal įsakymą,ar bent jau man taip atrodo….gaila ,kad turim valdiškas institucijas ,-drebančias dėl savo darbo,nes ten alga 2 kartus mėnesyje,o privačiose struktūrose,tik po 2-5 mėn…todėl ir stengiasi….pamatys ,kaip bus nebereikalingos,kaip be ceremonijų lieps išeiti iš darbo-darbuotojo prašymu,nes reikės jau …..

   Thumb up 72 Thumb down 0

  • nieko cia baisaus, tegul nuknisineja tuos laiskus. Venckiene juos issiunte registruotus(nes kitaip ir buti negali), taip kad atsakys tas, kas ir nukniso tuos laiskus, jei jie neatsiras.

   Thumb up 72 Thumb down 0

  • dunduke tu dunduke, šitos gerb. rašytojos vyras šviesios atminties a.a. dr. Vincas Dineika, o jo tėvas Karolis Dineika, – bet tau tos pavardės nieko nesako, nes tavo lygis apsiriboja tik “PlayBoy”

   Thumb up 72 Thumb down 0

   • matyt geda jai vyro pavarde nesioti, kad mergautine pavarde tampo:) kas ten zino ar ji is vis istekejus

    Thumb up 72 Thumb down 0

    • nu Ieva, koia tu tundra, nu negaliu. Zinai, ilgai gyvensiu, nes is kiekvieno tavo komentaro juokiuosi iki iskritimo.Ir is kur tave tokia UO istrauke? Nu tu tikrai, kaip rusai sako – tiomnaja zenscina….nu tundru tundra, ne kitaip…

     Thumb up 72 Thumb down 0

   • tai ja del vyro ir tevo nuopelnu reikia gerbt?suprantu kad ji pati nieko naudingo nenuveike

    Thumb up 72 Thumb down 0

    • Nežinia, ką mokykloje veikei. O gal dar tik pradinę baigei. Jei taip, tai nieko tokio , kad nežinai apie gerb.rašytojos darbus.

     Thumb up 72 Thumb down 0

     • deja zinau ,galiu pasakyt kuriba jos deja tetink tokiems straipsniam kept

      Thumb up 72 Thumb down 0

  • trep trep sliurele trep trep sliurele skant ko puolant ant mano almos klasiokes Ievos skia nu nu nu nu skia trep trep sliurele skia

   Thumb up 72 Thumb down 0

 15. Vaikų parodymai nėra labai patikimi, jie gali taip kai reikia paliudyti, pasiduoda autoritetams, spaudimui. Plačiau apie tai V. Justickio vadovėlyje “Bendroji ir teisės psichologija”.

  Thumb up 72 Thumb down 0

  • tai nors aiskintusi kaip nors, sustabdytu ta skubu atidavima, o Stankunaite apklaustu, antraja mergaite surade irgi apklaustu. Butu koks tyrimas, o dabar tik kuo greiciau atiduoti mergaite i neaiskios motinos rankas.

   Thumb up 72 Thumb down 0

 16. antroji mergaitė buvo žaginama analiniu būdu
  Ekspertų išvados apie tai, kad V.Naruševičienės dukrai „diagnozuotas lėtinis tiesiosios žarnos funkcijos sutrikimas – tiesioji žarna buvo išsiplėtusi virš amžiaus normos ribų“. Kaip viena iš tokio funkcijos sutrikimo priežasčių gydytojas R. Bagdzevičius taipogi įvardijo išorinį poveikį mergaitės išangei. Tai patvirtina aukų pasakojimą apie tai, kad Drąsiaus Kedžio mergaitė buvo prievartauja oraliniu, o kita mergaitė, kuri buvo keliais metas vyresnė – ir analiniu būdu.

  Thumb up 72 Thumb down 0

  • paziurejai i jasukaitytes foto ir prisiminei demona:)? suprantu, as ir taip pagalvojau.

   Thumb up 72 Thumb down 0

   • sita ponia nors nebijo save parodyti

    bet pamatytume tavo kraujomaisos sudarkyta snuki…:)))

    Thumb up 72 Thumb down 0

    • cia senmerge, pamatytum savo snuki, lietuviskos alkoholiku seimos palikuonio snuki:)

     Thumb up 72 Thumb down 0

     • pati liksi senmerge, nes nėra tokio vyro, kuris tave vestų TOKIĄ……

      Thumb up 72 Thumb down 0

 17. V.Jasukaityte man primena Ciurlioni-Ji plunksnos menininke,kalbanti tiesiai i sirdi.

  Thumb up 72 Thumb down 0

  • Ieva taip siunta iš pavydo, kad jai, būsimai knygos autorei, nesiseka taip rašyti, kaip Vidmantei. Ir nesiseks, nes ji pilna pagiežos ir pykčio.

   Thumb up 72 Thumb down 0

   • ne vien del to. Ieva labai noretu zenytis, bet kad jos niekas neimaaaaaa, o laikas bega….. Ieva, varyk link tvoros, gal ten dar tas su sunim trinasi, gal nukabinsi. Juk jus vieno kraujo, ania…chachacha.

    Thumb up 72 Thumb down 0

 18. bus knyga, kurioje bus ir jasukaityte pamineta, kuri padejo venckienei visaip mergaite kankinti, ir apie pimpalus ir peilius, visos jusu iskrypeliskos fantazijos bus idetos su jusu karikaturu nuotraukomis.

  Thumb up 72 Thumb down 0

  • apie tave knyga parasysiu. Nors i viena tikriausiai netilps tavo visi tusti, faktais neparemti kliedesiai.

   Thumb up 72 Thumb down 0

   • taigi, kad patvoriniu kliedesiai ir afrikoj patvoriniu kliedesiai, linkciokites patvorinei jasukaiytei kiek norit, apokalipse jusu jau cia.

    Thumb up 72 Thumb down 0

    • Mes patvoriniai, violetiniai arba purpuriniai, arba karaliskieji,o tu ,atrodo, susimovusio elito viršūnė. Sėkmės ir toliau gąsdinant pasaulį

     Thumb up 72 Thumb down 0

     • padugnės viršūne, [kad ir susimovusio “elito”]

      Thumb up 72 Thumb down 0

 19. dar perdaug rusisko dvokiancio slaptumo,to deka ir veisiasi korupcija ,DRAUGU,geru vyru lizdai,visam pasauli zurnalistai deda ant stalo pavardes jei tik kazkur uzuodzia piktnaudziavimo galimybes, cia lietuvoj betkuris iskrypelis dangstosi dirbtinai sukurtom ir tik rusijoj ir lietuvoj veikianciom amzinai slaptom kaukem ,vemt vercia tiepatys smirdantys atsakymai negaliu viesint,tai konfidencialu ,negaliu skelbt kol vyksta tyrimas ir panasiai ,vimdantys issisukinejimai dirbtinos galimybes slept meluot ir daryt nusikaltimus .kada baigsis sovietinis sudas ?kam deklaruojat jog esat teisine valstybe jei visur protegavimas draugai kysiai melas veidmainyste ,zmogzudystes ,vemt vercia .

  Thumb up 72 Thumb down 0

 20. apie mirusiuosius blogai nekalbama
  o anuomet teisejas atrode visai kaip gyvas:)

  o raides tamstai nuo ko taip pinasi?
  blaivam tokiu nesamoniu rasyt neiseina?:)

  Thumb up 72 Thumb down 0

 21. Dokumentuoti Ir nieko cia Ievos pievos nepaneigs. Tik gaus teisejos po pendeli i gera vieta ir dar turetų būti apkalta.

  Thumb up 72 Thumb down 0 
Video reportažasNerpigiau./lt/produktas/505/nusikaltimas-valstybes-vardu

Aktualu. Komentarai
Figūrą formuojantys apatiniai: kokius rinktis?
Kaip išsirinkti geriausią mobilų kondicionierių?
Foto reportažai Aktualu Naujausias numeris
Prietaisai moterų sveikatai bei malonumui  
Įrodyta, kad vaginalinių kamuoliukų bei vibratorių naudojimas yra naudingas moterų psichologinei bei fizinei...

Vasaros sezonas prasideda: ką turėtų žinoti šunų šeimininkai? 
Prasidėjus šiltajam metų sezonui, didelė dalis žmonių džiaugiasi dėl malonaus oro ir galimybės...

Kiek kainuoja geros kokybės langai? 
Patikimi langai pagerins Jūsų namų saugumą ir tuo pačiu jūsų gyvenimo kokybę. Renkantis...

Kaip pakeisti ir atrestauruoti namų fasadą? 
Renkantis išorės sienų apdailos medžiagą dažniausiai svarstomi du variantai: tinkuoti arba montuoti klinkerio...

Ar biuro priemonių kokybė kinta? 
Darbas biure yra neatsiejamas nuo tam tikrų priemonių, kurios gali garantuoti, kad pavyks...

Naujausia žaidimų įranga dar geresniems pojūčiams 
Jeigu mėgstate kompiuterinius žaidimus ir norite atrasti juose dar geresnes patirtis, išbandyti daugiau,...

Anekdotas


Naujovė KK Facebook
Reklama

Politika   Bylos, sukrėtusios Lietuvą
EP narys A. Kubilius: „Nestabilumas Rytų Partnerystės regione tampa nauju jo bruožu“ (10)
Europos Parlamento narys, Euronest Parlamentinės Asamblėjos (PA) pirmininkas Andrius Kubilius,...
Valdžios sektoriaus balansas 2020 metais: 3,5 mlrd. eurų deficitas (1)
Išankstiniais duomenimis, 2020 metų Lietuvos valdžios sektoriaus deficitas sudarė 3,5...
Prezidentas kviečia šalinti kliūtis didelės rizikos grupių skiepijimui (3)
Lietuvos Respublikos Prezidentas Gitanas Nausėda, antradienį nuotoliniu būdu susitikęs su...
 
LAT pritarė apeliacinės instancijos teismo išvadoms dėl Vilniaus universiteto pareigos atlyginti neturtinę ir turtinę žalą Norvegijos kalnuose žuvusios studentės tėvams (8)
Lietuvos Aukščiausiasis Teismas atmetė Vilniaus universiteto kasacinį skundą ir paliko...
Nepramušamas VU „betonas“ – aukšti teisėjai ir prokurorai? (6)
Giedrė Gorienė „Ir mažas akmenukas didelį vežimą išverčia“, – sako...
Kada naikinsime nereikalingus teismus? (9)
Giedrė Gorienė Kada naikinsime aukštesnės instancijos teismus? Kam jie apskritai...
 

Teisėsauga   Verslas, ekonomika
Tikslinamos asmens sulaikymo sąlygos – aiškesni pagrindai ir procedūros (2)
Geriau įgyvendinti asmens teisę apginti savo laisvę, aiškiau reglamentuoti laikinojo...
Prezidentas paskyrė Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus pirmininką (4)
Lietuvos Respublikos Prezidentas Gitanas Nausėda, vadovaudamasis Konstitucija, Teismų įstatymu ir...
Lietuvos advokatūra apie šios dienos sulaikymus: Lietuvoje įsivyrauja „sulaikymo prezumpcija“ (3)
Lietuvos advokatūra, reaguodama į žinomų mūsų šalies asociacijų ir asmenų...
 
Lietuva sustabdė tarptautinių kompanijų iš Rusijos perkėlimą
Ekonomikos ir inovacijų ministerija sustabdė naujų tarpininkavimo raštų išdavimą į...
„Luminor“ bankas išplatino 300 mln. EUR vertės obligacijų emisiją
„Luminor“ bankas sėkmingai išplatino 300 mln. EUR vertės obligacijų emisiją....
Medicinos bankui – įspėjimas, bauda ir įpareigojimas
Lietuvos bankas praėjusių metų pabaigoje atliko tikslinį planinį UAB Medicinos...
Krašto apsauga   Užsienis
Krašto apsaugos viceministras M. Abukevičius: „Kibernetinis saugumas – visų atsakomybė“
Efektyviai užtikrinti ypatingos svarbos informacinių išteklių valdytojų kibernetinį saugumą, stiprinti...
Lietuvos kariuomenei perduoti dar 142 nauji sunkvežimiai „Unimog“
Spalio 21 d. Lietuvos kariuomenei perduoti dar 142 nauji penkių...
R. Karoblis naujuoju kariuomenės vadu siūlo Sausumos pajėgų vadą gen. mjr. V. Rupšį (1)
Krašto apsaugos ministras Raimundas Karoblis naujuoju Lietuvos kariuomenės vadu Prezidentui...
 
Pretendentė į EK pirmininkes sulaukė europarlamentarų reakcijos (1)
Pretendentė į Europos Komisijos (EK) pirmininkės postą Ursula von der...
V.Zelenskis „nokautavo“ P.Porošenką (8)
    Pomaidaninio Ukrainos prezidento Petro Porošenko „puota karo metu“...
Dėl Skripalių apnuodijimo S.Lavrovas pirštu dūrė į NATO: „Tai ne „Novyčiok“, o BZ“ (28)
Rusijos URM ministras Sergejus Lavrovas pareiškė, kad Cheminio ginklo draudimo...
Sportas   Laiškai
“PingPongiuko”akademija kviečia (1)
Oficialus klubo Facebook puslapis>>>...
Cristiano Ronaldo sezoną temdo priekabiavimo skandalas (1)
Cristiano Ronaldo – vienas geriausių planetos futbolininkų. Apie šį portugalą...
Lietuvos rinktinės laukia kroatų išbandymas (1)
  Lietuvos nacionalinė vyrų krepšinio rinktinė tęsia kovą dėl galimybės...
 
Kam tarnauja Šaulių sąjunga (11)
Kaip manote ar visi Šaulių sąjungoje pritaria jūsų sąjungos nariui...
Geradarei savanoriai pačiai prireikė pagalbos (1)
Nuo nelaimės nėra apsaugotas niekas. Likimas skaudžiai skriaudžia ir tuos,...
Mulkinanti apklausa “Mes europiečiai”” (3)
Šiuo metu – 2019.05.11, 17:30, – portale lrytas.lt  vykdoma apklausa,...
Karštas Komentaras