Kontaktai      Rašykite mums       KK TV       Siūlo darbą       Foto       Prenumerata Lietuviškai По-русски English
turgelis.net
2022 Rugpjūtis 18 Ketvirtadienis
 

Vaikai ir angelai nemeluoja

2012-01-27 15:54 | Kultūra | Komentarų (653)

Nepriklausomybės akto signatarė, rašytoja Vidmantė Jasukaitytė


Vidmantė Jasukaitytė

Antstolio dokumento kopiją gavau naktį prieš dvyliktą ir, prisipažinsiu, užmigti buvo sunku. Stebiuosi „speckomentatorių“ nužmogėjimu, interpretuojant vaiko žodžius. Net už pinigus, net už labai gerus pinigus retas išdrįstų taip „išvartyti“ mergaitės globėjos veiksmus, nes tokia interpretacija yra tiesiog šventvagiška. Nuo seno žmonės vengė lažintis ar prisiekinėti vaikų gyvybėmis, motinos mirtimi… Lygiai taip pat nuo seno, pagal giliai pasąmonėje nusėdusį tabu dėsnį, negalima būdavo tyčiotis ar apkalbėti nėščią moterį, pajuokti žmogų su aiškiais neįgalumo požymiais… Amžių išmintis, matyt, jau buvo patvirtinusi taisyklę: „kaip šauksi – taip atsišauks“, arba „ nekask duobės kitam – pats įkrisi“…

Man teko pažinoti mažą kūdikėlį su didele negalia – jo protas ir vidaus organai vystėsi, o kaulai augo per daug lėtai. Kūnelis nuo pusiaujo beveik neaugo… Tėvai augino vaikelį negalvodami jo atiduoti į kokią nors specialią įstaigą, kad šeimai būtų lengviau, – jie tikėjo, kad šis vaikelis jiems – išbandymas, užduotis, atsiųstas „iš aukščiau“, jie norėjo būti sąžiningi prieš tą „iš aukščiau“. Atsimenu, kaip kentėdavo motina, kai vaikelis, augant plaučiams, imdavo dusti… “Kur tokios nelaimės priežastis?” – nesiliovė galvojusi motina. Ir kartą ją pasiekė žinia iš nelabai gilios jos giminės praeities – ji išgirdo, kad prosenelis ar proprosenelis kadaise buvęs vaitas, dvaro prievaizdas, ir lazda labai sužalojęs vienam baudžiauninkui dubenį… Žmogus ir mirė, daug metų nesikeldamas iš patalo…

Skaitytojas tikriausiai suprato analogiją.

Kažkas turėjo atlyginti skausmo skolą. Kažkas, visai nekaltas, turėjo pripildyti nuosavos kančios dubenį už aną, tolimo protėvio išpiltą ant svetimo gyvenimo. Paslaptingi likimų ryšiai ir priežasties-pasekmės dėsnio apraiškos šioje realybėje. Kaip bebūtų, vėl atsigręžiu į mūsų nuosavą, iš gelmių einančią išmintį: DIEVO GIRNOS MALA SMULKIAI. Ir ne veltui mes prašome atleidimo už tai, kad „nusidėjome mintimis, žodžiais, darbais ir apsileidimais“. Ir kai tyčiojamės šiandiena iš globėjos, kuri, matydama, kad į daugybę šiurpinančių šios bylos faktorių yra neatsižvelgiama, visais būdais nori pateikti neginčijamus įrodymus, kad, mergaitę grąžinus motinai, jos laukia pražūtis, mes taip pat prisidedame prie jos prievartavimo, kankinimo, pasmerkimo. Ir mūsų nuodėmė ne ką mažesnė už paties prievartautojo ar motinos tvirkintojos.

Niekas negali aiškiau paliudyti apie sistemingą kūdikio fizinį ir dvasinį luošinimą, nei pati mergaitė. Ir tik piktybiškai siekiant pakeisti normalią jos sąmonės būseną nenatūraliu įsikišimu, galima dar paistyti apie kokį nors psichologinį tyrimą ar „ištyrimą“ kokioje nors įstaigoje arba kokiame nors raidos centre. Mergaitės liudijimas yra nenuginčijamas, jis atliktas Įstatymo numatyta tvarka, jį patvirtino asmuo, kuris turi juridinę teisę ir galią tą daryti. Ir tik stebėtis galima, kaip žmonės savo veiksmais ir žodžiais komentaruose leidžia sau taip tyčiotis iš vienos didžiausių gal viso šimtmečio dramų Lietuvoje, atvirai stodami iškrypimo, nužmogėjimo ir atviro satanizmo pusėn. Nes – ar įsivaizduojate realiai, kas slepiasi už vieno vaiko sakinio apie savo pusseserę: „Dar kišdavo jai į burną pimpalą… dar būdavo ją pririšę…“ Reiškia – klykianti vyresnė mergaitė stengdavosi ištrūkti iš priverstinės grupinės sekso orgijos, kuri vykdavo ne tik stebint motinoms, bet ir siekiant patenkinti klientus, padedančioms surišti, kad dvikojai gyvuliai nepatirtų didesnių nepatogumų?

Ar įsivaizduojate, ką palaikote?! Ir dar manote, kad tie komentarai taip ir praeis? Atsikvošėkite ir darykite ką nors, kad jus ir jūsų ainius aplenktų nelaimė, kurios jūs patys taip aktyviai šaukiatės gal būt per savo kvailumą, mažatikystę ir dvasinį tamsumą.

Tačiau pagrindinis šio straipsnio pretekstas yra, vis tik, ne išsigimusi teisėtvarka ir net ne parsidavęs, amoralus teisėjas. Ir net ne „grupė draugų“, kuriuos sieja žemiausia moralė ir tolerancija seksualiniams iškrypimams bei sadizmui, arba pragertos smegenys, kurios bet kokia kaina trokšta kompensuoti realią vyrišką impotenciją. Ir net ne oligarchai, šaltai stebintys šį žiaurų žaidimą, laukdami momento, kada galima bus plėsti savo valdžią ar įtakos sferas, pasinaudojant pačiais pragariškiausiais metodais – kankinamų svetimų vaikų ašaromis. Šio straipsnio tikslas yra kai ką įvardyti.

O įvardyti noriu vieno iš dviejų Pasaulį kuriančių principų – Moteriškojo – išsigimimą mūsų vargšėje našlaitėje Tėvynėje. Nes argi ne našlaitė lieka šalis, kur nebėra net užuominos Pasaulio Motinos moralės, kuri ir yra ne kas kita, kaip saugios evoliucijos garantas?… Vyrai vis ieško, rizikuoja, šuoliuoja atradimų keliais ir ties kiekvienu atradimu palieka ženklą – tai jau atrasta. Tada ateina moterys ir kiekviena jų atradimą patikrina kiekvienu savo egzistencijos milimetru, paaukodamos kartais net savo likimą, kad įrodytų, jog šis atradimas nepuošia pasaulio, netarnauja jo tvarkai ir gėriui, ir saugumui. Šis amžius atvėrė moterims kelius į savirealizaciją, jos gali atsirasti ir save išreikšti pačiose valdymo struktūrų viršūnėse, tačiau didysis Ego, išreikšdamas save realybėje per neharmoningą žmogų, tampa garbėtroška, egoizmu, ir perauga į nuolatinį naudos ar puikybės troškimą, ir moteris, užuot buvusi šiek tiek motina visiems, tampa monstru, geležinio, šėtoniško, iškreipto proto, kuris jau niekada nebeveikia panardintas į sielą, trubadūre. Aš tokį pražūtingą moteriškumą vadinu „tarybinės moters sindromu“. (Esu apie tai rašiusi į KK straipsnyje „Simuliakrai bijo moterų, o „tarybinės moterys“ renka žagarus“, ir ten apžvelgusi tokio „moteriškumo“ ypatybes).

Tai, kad mergaitės kankinimų toliau siekia ir antisocialų teismo sprendimą imasi vykdyti išimtinai moterys, laikau didele katastrofa mūsų visuomenės kultūroje. Tai tarsi sprogimas, tarsi išrausta duobė mūsų pasaulėjautoje, kur tebeturi savo garbingą vietą darželiai prie namų, dekoruoti gėlių vazonai, rankdarbiais, tebeskambančios liaudies dainos, pilnos deminutyvų „seserėle“, „motinėle“, tėvužėli“, „bernužėli“, „broluži“… Kur pasaulėjauta spindi pirmapradėmis spalvomis, o užuojauta, gailestis, žmogiškumas, pasiryžimas gelbėti ir saugoti skriaudžiamą ir silpnesnį tebeturi daugybę veidų tiek tautos kūryboje, tiek paprasčiausiuose žmonių santykiuose. Tiek, kad jų nepajėgė išnuodyti tarybinės moters su mėlynu kostiumėliu, juodomis laivutėmis, cigarete rankoje ir valdišku, įsakmiu kalbos tonu geležinis štampas, tiek metų negailestingai ženklinęs mūsų vargšes motinas, atimdamas dalį motinystės ir moteriškumo.

Šių dienų teisėtvarkos moterys beveik visiškai atitinka „tarybinės moters“ stereotipą. Jos, kurių funkcija išsaugoti ir nuolat tobulinti mūsų gyvenime grožį, tampa geležiniais paukščiais, kapojančiais ir lesančiais ir taip iškankintų mergaičių likimus, nes už prigimtines priedermes joms svarbiau sutapti su valdžia ir būti valdžios atstovėmis, jokiu būdu nesuabejojant, ar ta valdžia teisėta, ar ji teisi, ar apskritai ji nėra nusikalstama. Svarbiausia – valdžia…

Štai „didvyrės“, kurios šioje situacijoje ryškiausiai atspindi mano aprašytą moterų tipą – moterų su neharmoninga kairio ir dešinio pusrutulio, pirmos ir antros signalų iš aplinkos priėmimo sistemų pusiausvyra. Tai taikau ne vien šioms ponioms – tiesiog mūsų tėvynėje labai apverktinos universalaus moteriškojo principo reiškimosi formos, labai jau jos apribotos, deformuotos, iškreiptos.

Štai – Panevėžio apygardos teismo teisėjų kolegija, kurios sudėtis – Danguolė Smetonienė, Birutė Valiulienė ir Ramunė Čeknienė, sausio 26 d. netenkino N.Venckienės atskirojo prašymo sustabdyti mergaitės skubų perdavimą motinai – prašymą atmetė kaip nepagrįstą.Jos teigė, kad kad N.Venckienė nepateikė jokių neginčijamų teiginių, kad būtų pagrindas kolegijai taikyti laikinąją apsaugos priemonę – vykdymo sustabdymo.Teismui pateiktas antstolio faktinių aplinkybių konstatavias – tuščia vieta,nors jį sudaro jau visiems žinomi mergaitės liudijimai, iš kurių akivaizdžiai ryškėja niekur neaptartos aplinkybės ir faktai, kad orgijos būdavo grupinės, kad mergačių tvirkinime dalyvaudavo jų motinos, panaudodamos psichologinę (gąsdinimų) ir fizinę (surišimas) prievartą. Tai aiškiai praplečia nusikaltimo pobūdžio spektrą, ir to nematyti galima tik tyčia.

O štai kitos moterys:

Vaiko teisių apsaugos kontrolierė Edita Žiobienė – “teismo sprendimą reikia vykdyti”.

Seimo pirmininkė Irena Degutienė – “teismo sprendimą reikia vykdyti humaniškai”.

Kauno miesto vaiko teisių apsaugos tarnybos vedėja B.Daugėlienė – “jau keturias naktis nemiegu, galvoju, kaip mergaitę perduoti Stankūnaitei”, “Neringa, išeikit su mergaite į parduotuvę”.

Kauno rajono vaiko teisių apsaugos tarnybos vedėja I.Dabašinskienė…

Psichologės -jų pavardės autorei nežinomos, tačiau lengva nustatyti – labai jau “savitais” metodais “bendravo” su mergaite. Įtariama, kad buvo taikoma hipnozė- dėl pakitusio mergaitės elgesio po “seanso” reikėjo kreiptis į medikus… juo labiau, kaip teko girdėti, viena jų skaito apie hipnozę paskaitas.

Antstolė Sonata Vaicekauskienė – kuri kreipėsi į V.Kondratjevo teismą dėl prievartinio mergaitės paėmimo iš globėjos…

Žinia, visi visatos dėsniai žemėje reiškiasi per žmogų. Jei žmogus neturi dvasinės švaros, jei jo kultūros horizontai vos persirita per penkių pojūčių valdžią, jei gyvenimo tikslas – “šilta vieta”, kuri garantuoja bent šiokį tokį priėjimą prie lovelio, toks žmogus neturi moralinės teisės dirbti postuose, nuo kurių priklauso visos šalies ar bent jau didelės visuomenės dalies lūkesčiai. Tačiau kaip taisyklė, tokie žmonės nemąsto apie tai, kam jie pajėgūs ir ko jie verti. Tai tipiška agresyvi vidutinybė su sijonu, ir tik negalvokite, kad tas sijonas gali atstovauti visą moteriškąją moralę, priedermes ir įvykdyti misiją. Apie moters misiją agresyvi vidutinybė nežino nieko. O gaila…

Moteriai visų šalių išminčiai skiria ypatingą reikšmę visoje žmonijos evoliucijos raidoje. Tai lytis, kuriai skirta nuolatos kontaktuoti su visu kosmosu, nekalbant jau apie planetas, priklausančias Zodiakui. Kaip tik dėl to moteris gimdo kūdikius, juos maitina, motinos sukuria ir perteikia šeimose dvasinę programą, moteris išvysto vyrams ir sūnums subtiliuosius pojūčius, plečia išpasaulėjautą, moteris gali įsčiose nešiojamą kūdikį pagimdyti su nuostabiomis savybėmis – tikrą šviesos nešėją. Tačiau su viena sąlyga – moteris turi suprasti, kam ji atėjo į šį pasaulį. Jei ji laiko save tik “antrąja” puse ir dar pasiryžusi rungtyniauti su vyru, kuris kurį… Tai moteris demonė, sėjanti dualizmą pačioje esminėje visuomenės grandyje – šeimoje, kuri yra išimtinai dieviškos programos dalis, nes būtent čia susitinka abu principai – vyriškas ir moteriškas – pačioje pirminėje, pagrindinėje ir esminėje paskirtyje – kurti pasaulį. Patikėkite, jei vyras galėtų atstoti moterį, jam ir pieno liaukos būtų atsiradusios per milijonus metų ir kiti moteriški dalykai, deja… Moteris negali suvyriškėti prasčiausia to žodžio prasme – jai tai nebus atleista.

Artėjant Maitrėjos epochai moteris turi ruoštis didžiausiam darbui – būti pagrindiniu evoliucijos įrankiu keičiant pasaulį. Ji tai darys atverdama pasaulio širdį. O tai reiškia – jai teks išmokti atverti vyrų ir sūnų širdis. Tos širdys atveriamos tik meile. Nes meilės žmogus neturi savyje – ji išimtinai dievo prerogatyva, ir kai žmogus myli – per jį pasireiškia Dievas. “Jei Dievas su mumis – kas prieš mus?”

Taigi, moteris turės išmokti atlikti tai, kas jai įsakyta “iš aukščiau” – ne teismo pirmininko ir ne kokio nors prokuroro. Jei moterys būtų sąmoningos ir dvasiškai didelės, per šimtą metų pasaulis taptų beveik tobulas ir išnyktų agresija. Jau po vienos kartos pasimatytų viltingi pokyčiai ir daugybė tų, kurie vakar dar nenorėjo gyventi, pajustų, kad gyvenime atsirado daug šviesos.

Moteris turi norėti užimti tą garbingą vietą, kuri jai skirta ir kelti pasaulį iš tamsos. Jei mes nebeturime tokių moterų – našlaitė mūsų tėvynė.

Taigi grįžtu prie seno savo įsitikinimo – reikalingas vieningas, nuoseklus darbas, ugdant visuomeninė sąmonę, plečiant egzistencinio suvokimo ribas – kas aš esu, dėl ko ir iš kur atėjau, kam tarnauju ir kas bus, kai išeisiu neatlikęs savo pareigos ar paskirties. Nieko nebus be Dekalogo vertybių. Tai šen, tai ten nuolatos atsiras kas nors, kas šaudo ar prievartauja vaikus, kas kankina ir žudo žmones, kas ruošia sąmokslus ir atveria vartus į valstybės institucijas nusikaltėliams, jeigu neatsiras Lietuvoje galingas, masinis nepakantumas nepadorumui, nesąžiningumui, žiaurumui, abejingumui. Turime nuolatos budėti.

Kas budės? Tie, kas jaučia poreikį tą daryti. Tie, kas jaučia, jog yra juose poreikis nesavanaudiškam darbui, dvasiai, tiesai. Kiekviena siela potenciali gėriui, tik reikia sugebėti tą žinią atnešti taip, kad žmogus pajustų jos reikalingumą.

Kartais tenka būti kariu ir stabdyti tamsos klonus, tačiau tai vardan to, kad kas nors susimąstytų apie tai, ko niekada nemąstė. O kas pajunta poreikį galvoti ir kalbėti apie šviesą – tas tampa šviesos žmogumi. Ir tamsa išnyksta.

Dabar gyvename didelėje mentalinėje tamsoje dar ir dėl to, kad žmonės neišdrįsta paprastais žodžiais konstatuoti paprasto ir amžino poreikio – būti laimingam. Mes turime atvirai sakyti, kad mums reikia laimės, tiesos, gražaus bendravimo žmogaus su žmogumi. Kad mums reikia ką nors mylėti, kad mumyse yra didelis poreikis apginti ir apsaugoti vertybes. Kad trokštame didžiuotis savo Lietuva ir džiaugtis, būdami jos vaikai. Tai ne poezija – kas tą jaučia, žino, kaip tai realu.

Šių eilučių autorė nesitiki, kad „speckomentatoriai“ susigės ir nebeužsiims tuo, kuo užsiima. Ji į tai nededa kol kas jokių vilčių. Ji gerai žino, kad kada nors jie tiek pavargs, jog nebeturės jėgų gyventi. Jie pamatys, kaip užteršė ir apsunkino, pirmiausiai savo gyvenimą. Tačiau ji deda dideles viltis, kad kas nors šiuose straipsniuose atras tarp eilučių laišką sau, savo sąžinei, savo šviesiajai pusei ir ta pusė taps nenuilstama gynėja visko, kas kam nors teikia laimę, o ne skausmą.

Aš tikiu, kad mūsų kas dieną darosi vis daugiau. Tegul po nedaug, tačiau tvirtai ir nuosekliai… Lipdykime savo Tėvynę iš savęs. Kas nuo jos nutolome – artėkime atgal. Mes turime ką nešti pasauliui – mūsų senovinę ir švelnią pasaulėjautą. Ir būkime tvirti, nepalaužiami – mus sujungė mažas vaikas iš Garliavos, o vaikai kaip ir angelai – nemeluoja. Jie – mūsų rytojus ir geležinžmogiams tebūnie nejauku mūsų pasaulyje.

Būkime visada pasiryžę jį apginti. Ginti, kiek reikės…

Komentarai

 

 

 
 1. “manau pas juos baimės pilnos kelnės”.
  Ir ko gi “jie” turėtų išsigasti? Gal Jūsų komentarų?
  Tai pas jus visus baimės pilnos kelnės, savo nuomonę juk bijote viešai išsakyti. Vargšė prievartaujamų runkelių banda, stenanti ir inkščianti komentaruose.
  “Jiems” greičiau juokas ima iš tokių didvyrių, negu baimė.

  Kiekvienam savo: blatniem valdyt ir vogt, bailiam – vergaut.

  Thumb up 72 Thumb down 0

 2. Grįžkime prie faktų. Ar aš manau, kad Venckienė pralaimės? Jei tai būtų dilema prie ruletės stalo, tai aš statyčiau ant violetinio, o ne ant kreivos Egidijaus Kūrio šypsenėlės. Kodėl? Todėl, kad jos, vienos moteriškės, kuri lošia prieš didelę jėga, strategija iki šiol pasiteisino. Ji tiesiog, skirtingai nei jos oponentas, turi daugiau „parako“. Tiek ištvėrusi – nenusigėrė, negulėjo psichiatrinėje, nesižudė ir, pagaliau, niekada niekam per balių neįkando…
  Kita vertus – anieji turi laiko ir draugų. Ne pedofilų, bet keistai praturtėjusių teisėsaugininkų, kurių vieno žmona, ponia Boreikienė, jei neklystu, Socialdemokratų sąraše įrašyta 10 numeriu. O jos vyro bendramintis su namu už tris milijonus Nugalėtojų gatvėje Darbo partijos planuojamas į Vidaus reikalų ministrus ar bent jau viceministrus.

  Thumb up 72 Thumb down 0

 3. O tai pamišusiai sesei sugalvojamas „slaptas liudininkas“ – „zekas“, kurį vėl pagavo, todėl jis pasakys bet ką. Pagal jo „legendą“ bylą tiriantis prokuroras iš pradžių prašo Generalinio leisti suimti pačią sesę. Generalinis nedrįsta. Tada prokuroras stveria pirmus papuolusius žmones. Juk reikia kažką daryti! Nors ten, „pirtelėje“, jie jau žino, kad nieko nebereikia daryti. Trys burnos, kurios galėjo kalbėti, nutildytos amžiams. Beliko vaikas, bet valstybė su juo susitvarkys ir be jų pagalbos.

  Thumb up 72 Thumb down 1

 4. Dėdei, uždarytam tarp keturių sienų, važiuoja stogas. Jis nori, kad viskas baigtųsi, jis nori vėl gyventi, o jam tie bailiai pateikia įtarimus mažulės tvirkinimu! „Suprask, kitaip tie pasius“, – aiškinasi tie, kurie dar neseniai buvo draugai. Dėdė geria ir niršta: na, jei taip, jei jo, Dėdės, nebegina, tai jis priduos visus. Nespėja. Nuskęsta balutėje.
  Tačiau tebėra kita bėda. Mažulė. Ji bėda tiems, kurie žino viską apie Dėdės ir mažulės tėvo mirtį. Prokurorai suskaičiuoja kitaip. Jie suskaičiuoja iki dviejų, nes prokurorams dar baisus kažkur besibastantis antrasis šaulys. Arba du… Juk jie netyrė, todėl net nežino, ko bijoti. Ką sugalvoti? Reikia laikytis ankstesnės strategijos: naikinti įkalčius. Sugalvojamas Mažulės pradanginimo fokusas. Ją reikia atiduoti jaunai-gražiai, kurios buvimo vietos niekas nežino. Kai dings jos, dings pusė problemų. Jie taip mano…

  Thumb up 72 Thumb down 1

 5. Šis Jasukaitytės straipsnis taip susuko ‘Ievai” protą, kad ji jau išleido komentaruose visus savo nuodus, o dabar atrodo, kaip ta gyvatė, jau ir savo išnarą baigia nusimesti. Beveik visi komentarai prieš rašytoją – to paties IP, kuris anksčiau prisistatydavo Ieva. Dabar iš Ievos beliko tik copy… Ieva jau tapo kopija? O taip… Agonija. Desperacija. Nes rašytoja pataikė į dešimtuką – parodė naują kelią tirti pedofilijos bylą… Ir dabar tamsos būtybės blaškosi bedegdamos tiesos ugny…

  Thumb up 72 Thumb down 1

 6. Tačiau tada randa negyvą jaunos ir gražios sugyventinį. Randa nužudytą, ir nors prokurorai sako: „Užspringo“, bet net Artūras Paulauskas sako: „netikiu“. O antro šaulio vis dar nesuranda. Prokurorai net neįtaria, kas jis, nes nuo pat bylos pradžios juk rūpinosi, kad informacijos nebūtų… Minia šaukia, kad jie – „pedofilų pakalikai“, o jie tiesiog vykdė nurodymą nieko netirti, nesikišti, nieko nežinoti! Pikta.

  Thumb up 72 Thumb down 1

 7. Prunskienės partijos suvažiavimą planuojama surengti per mėnesį
  2009-08-23 BNS
  Tarp naujos partijos „steigėjų, bendraminčių ir rėmėjų“ įvardijami buvęs ūkio ministras Vytas Navickas, nesėkmingai prezidento rinkimuose dalyvavęs generolas Česlovas Jezerskas, prof. Renaldas Gudauskas, buvusi Seimo frakcijos seniūnė Aldona Staponkienė, Seimo narys Konstantas Ramelis, rašytoja Vidmantė Jasukaitytė, prof. Vytautas
  Kaminskas ir kiti.

  Thumb up 72 Thumb down 0

 8. Tėra viena problema – sesutė. Ji – grafomanė. Ji rašo ir rašo. Ji reikalauja ekspertizių ir mažulės parodymų fiksavimo. O Mažulė pasakoja. Jos pasakojimas labai kertasi su teisėsaugos amnezija. Reikalas įgyja pagreitį ir tampa viešas, labai viešas, kol vieną rytą kažkam neišlaiko nervai. Įvyksta „pykšt-pokšt“. Du lavonai. Liudininkai tariasi matę du šaulius.
  Dėdei – panika. Jis atskiriamas nuo pasaulio, jį nuolat saugo. Tas pats su jauna gražia. Jiedu atskirti, dėl to įvyksta nesusipratimų: Dėdė nuomojo jaunai-gražiai butą, todėl reikia paaiškinti, kodėl. Iš pradžių Dėdė sako, kad iš gailesčio. Po to patikslina, kad iš meilės. Jauna-graži patvirtina: „Jo, jo. Jis labai norėjo, o man labai reikėjo jo pagalbos ir ryšių“. Kažkokia pornografija… Tik advokatė nuo pirtelės išsaugo sveiką protą ir padeda jiems toliau kovoti dėl Mažulės perėmimo. Juk ji – mama, o jos tėvas – žmogžudys!

  Thumb up 72 Thumb down 1

 9. 3 dalis. Nebaigta
  Vyrai tvirtai susiima rankomis. Jie neleis savęs sužlugdyti. Pedofilijos byla – paprastutė. Netirk, nedaryk kratų, neik karštomis pėdomis, ir nebus jokios pedofilijos! Tas ir vyksta. Procesą prižiūri senas tų iš pirtelės bičiulis – prokuroras pravarde Kolekcininkas. Renka seniokas pašto ženklus. Myli pinigus. Visus pažįsta. Pažįsta ir žmogaus su pirtele ir gerai įsuktu kontrabandos verslu brolio žmoną – advokatę.
  „Pirtelė“ deleguoja ją Dėdei, o taupumo ir patogumo (parodymai turi sutapti) dėlei toji dar apsiima ginti ir jauną-gražią. Reikalas toliau marinamas: iš kompiuterių jau ištrintos visos mažulės nuotraukos, naikinami ryšio tarp dėdės ir jo klientų įrodymai. Visi, išskyrus vieną: jauna ir graži telefonu bendravo su vieno iš „Albinų“ tariama sužadėtine. Išklotinėse liko žymių. Tačiau vyrai pasirūpins, kad bylą gautų toks prokuroras, kuris išklotinių nereikalaus. Visiems, kurie Dėdę ir „Albinus“ matė kartu, pasakyta tylėti. „Oi, aš buvau kažko užvalgiusi, kai tą sakiau“, – ims krizenti viena iš jų ryšio liudininkių, kai ją pakartotinai apklaus prokuroras.

  Thumb up 72 Thumb down 0

 10. Mažutė šeimai – kas kita. Ji – brolio. Tik tai, ką ji sako – visiška katastrofa. Ji pasakoja apie erotines fotosesijas, jau yra mačiusi ne vieną „sysalą“ ir mamos raudoną piniginę… Mažutę, nors ir mokytą mamos patylėti apie „mūsų paslaptį“, pramuša. Ji pasipasakoja tėvo giminei, kaip su jauna-gražia ir Dėde lovoje laižosi, kaip ją po to išrengia, fotografuoja, kiša burnon. Kaip ateina dar du. Ji pasako tų dviejų „Albinų“ vardus.
  Katastrofa! Dėdė „dega“. Iš pradžių jis mėgina įdarbinti politinius ryšius ir pasibalnoja vaiko teisių specialistus, kad šie jam su jauna ir gražia padėto paimti mažulę iš tėvo. Bet kur tau… Sesė pajungia visą savo esybę kovai su ta „py…“ ir jos iškrypėliu meilužiu Dėde. Jokių derybų, jokių kompromisų. Sesė kaip aklas terminatorius kala kompiuterio klavišų kulkosvaidžiu. Ji gerai išmoko pamokas. Ji žino kodeksus, ir ji viską viešina, reikalauja teismo visiems, įskaitant ir Dėdės klientus su gera vieša reputacija. Elito žmones, kurie, laimei, atostogų plaukioja į tuos pačius kruizus, kaip ir tie, iš pirtelės.

  Thumb up 72 Thumb down 1

 11. ačiū Jums,pilnai su jumis sutinku,jūsų straipsnis sukrėtė ne tik mane,bet ir tuos iškrypėlius,žiurėk kaip sukruto,kokių pasisakymų,tiesiok baisu,manau pas juos baimės pilnos kelnės ,supyko visos išvardintos moterys,kokia gi bloga rašytoja,reikia kaip senais laikais kompromatų ,manau kad tik aklas nemato pedofilijos,tik kurčias negirdi mergaitės šauksmo,tik būdami patys iškrypėliais gali palaikyti tokia motiną kaip stankūnaitę,na o visų kitų kurie nemato mergaitės ašarų ateis atpildo diena,paminėsit pas Dievą vaikų ašaros visos suskaičiuotos

  Thumb up 72 Thumb down 0

  • ATSIGULS TIE VISI IŠKRYPĖLIAMS PRIJAUČIANTYS NIEKŠAI Į KARSTUS PRABANGIUS, BET SIELA BLAŠKYSIS IR NERAS SAU VIETOS,NES VOS TIK APLEIDUS KŪNĄ TŲ NIEKŠŲ LAUKIA TEISMAS VIRŠUJE, O ČIA ŽEMĖJE SIAUTĖJA.JŲ SIAUTĖJIMAS TIKRAI PRILYGSTA NUSIKALTIMUI PRIE ŠIOS MISTINĖS PEDOFILIJOS BYLOS.ARDYKITĖS KIEK NORITE, BET NE AŠ ,NE VAIKAS JUS NUSKRIAUS ,NES JŪS PATYS SAVE NUSISKRIAUDŽIATE DVASIOS UBAGĖLIAI.KIEKVIENAS VERTINAMAS VIRŠUJE PAGAL NUOPELNUS.

   Thumb up 72 Thumb down 0

 12. daug teisininku, ir pareigunu puikiu yra sudirbti, nes nepakluso iskrypusiai teisesaugai, nes turi savo didele morale ir yra gerbiami, o tokie labai kai kam maiso, jau nuo rusu laiku, todel visada tokie zmones yra nustumti i pogrindi… Tik del ju dar truputi kvepuoja Lietuvele ir bando pasipriesint, kad ne vsio zakono

  Thumb up 72 Thumb down 0

 13. O vargšas Dėdė tada (va kaip gyvenime būna…) pasirašė sau nuosprendį. Didelio žaidimo mažas žaidėjas. Kaip ir toks būsimas jo draugas žurnalistas Virgilijus, kuris dar studentiškais laikais, saugumo paprašytas, apsimetinėdavo vaikų mylėtoju, ir, sako, buvo labai įtikinamas.
  2 dalis. Klaida ir kaunietiškos skyrybos
  Tik staiga – bėda. Paaiškėja, kad jauna ir graži susimovė. Ji susipyko su sugyventiniu, o tas pasiskundė sesei. O sesė pasirodė esanti nepanaši į brolį. Tas – chuliganas, dviejų minčių vienu metu galvoti nemoka. Tik kas, ir duos į snukį. O ji – pirmūnė su asilišku užsispyrimu. Jai gali po užpakaliu padegti laužą, bet ji vis vien paruoš pamokas geriau, nei visi kiti!
  Broliukas toks ir liko (kaip čia mandagiau pasakius?) – verslus, ūmus, garliavinės pasaulėžiūros bičas. Sesė – priešingai. Gerai ištekėjo už pasiturinčio advokato, pati padarė gerą karjerą ir sau mėgavosi gyvenimu.
  Tik staiga – ta mažulė. Jaunos-gražios ir brolio dukra. Tos mergos, nors ir jaunos bei gražios, jų namuose apskritai neturėjo būti! Ji – padugnė, „py…“. Nekaltybę prarado anksčiau, nei išmoko skaičiuoti. O tėvai! Net savo namų neturi, alkoholikai. Matė, kad jų dukros žergiasi už pinigus ir nieko nedarė.

  Thumb up 72 Thumb down 0

 14. Nesu tikra, ar tuomet Dėdė jau yra pripažintas ir savas vadinamajame „Albinų klube“, pavyzdžiui, kad buvo inauguruotas „Fazanyne“ (tokios pat paskirties vieta, kaip to Kauno kontrabandininko pirtis, tik čia renkasi „aukštuomenė“, atvažiuoja partneriai iš Rusijos, Latvijos ir pan.). Ar Dėdė ten buvo? Manyčiau, kad jis tik žengė pirmuosius žingsnius ten link, nes… jau turėjo ką pasiūlyti naujiesiems draugams!
  Pirma jo prekė – mama ir mažutė-gražutė. Jei tikėsime mažyle, be Dėdės, ja susigundė du „Albinai“. Tai ir nulems jos tolesnį gyvenimą. Jos išskyrimą iš visų kitų mergaičių, kurių tvirkinti, laižyti, prievartauti negalima, o ją – galima. Nes tai – valstybės, jos saugumo, jos stabilumo interesų zona.

  Thumb up 72 Thumb down 0

 15. Dėdei pasiūlymas tinka. Jo sparnai auga. Tik pagalvokite: jis staiga tapo svarbus ne tik Kauno priemiesčiams, bet ir Lietuvos nacionaliniams interesams!
  Jis klausosi radijo ir išgirsta: „jauna graži ieško turtingo vyro ilgalaikiams santykiams“. Argi Dėdė ne toks!? Kai jiedu susitinka, paaiškėja, kad ta jauna-graži, dar turi ir mažutę gražutę. Dėdė įsitaiso lovoje tarp judviejų ir jau nebevaržo savo fantazijos. Pagaliau kažkas jį ima džiuginti!

  Thumb up 72 Thumb down 0

 16. Čia laikas pristatyti kitą personažų grupę – „valstybės saugumas“. Tuomet, kai ėmėsi politikos, Dėdė jau buvo už dviejų galų – cigaretinio ir to, su jaunikliais, – pakabintas vadinamųjų specialiųjų tarnybų. Tų, kurios nesikiša, kai Dėdė kiša mergaitei į burną, bet labai rūpinasi, kad koks nors Uspaskichas neužvaldytų valstybės. Todėl jie susitaria su Dėde (jo viršininku, žurnalistu Virgilijumi ir daugybe kitų, kitas pasakytų – pašlemėkų), kad tas turės teisinį imunitetą, jei gerai elgsis politikoje.

  Thumb up 72 Thumb down 0

 17. Skubu paneigti: Karalius Garliavos trileryje nepastebėtas. Pastebėtas kiti, mažiausiai trys žmonės su pareigomis (sutrumpinkime juos iki L.B.B. ) ir Kauno kontrabandininkas (jam priklauso pirtelė), kurio pavardė stebuklingai sutapo su dar kol kas tik šios istorijos paraštėje šiugždančio Dėdės būsimos advokatės pavarde.
  Iškart pataisau mintį tų, kurie šaukia: „Pedofilų klanas!“. Ne! Pirtelėje pastebėtos pilnametės prostitutės, bet ne vaikai. Šitie žmonės yra verslininkai, o iškrypėliai yra arba jų darbo įrankiai, nes labai lengvai valdomi, arba tiesiog verslo partneriai, kurie turi ypatingų poreikių.
  Taigi, Dėdė yra to kauniečio iš pirtelės kolega. Jis, kaip įtaria stebėtojai, užsiima cigaretėmis. Pinigų Dėdė turi daug, o nervai jo – silpni. Nuolatinė įtampa neduoda pasimėgauti gyvenimu.
  Dėdė turi draugą, kuris dirba vaikų namuose. Tuose, kuriuose gyvenę vaikai anonimiškai papasakojo psichologams, kad silpnesnės psichikos jaunikliai buvo verbuojami „patarnauti dėdėms“. Tiems, patiems, kurie po oficialių darbo valandų renkasi direktoriaus kabinete. Kaip tik tame kabinete vėliau įsikurs partijos, atskilusios nuo, tarkime, Darbo partijos skyrius. Dėdei išdygs sparnai. Jis netgi bus priimamas Vilniuje, Seime, pas patį Seimo pirmininką Muntianą! Vyrai, susitinkantys vakarais vaikų namuose, ims derinti valstybės reikalus ir malonumus.

  Thumb up 72 Thumb down 0

 18. „Dviračio šou“: Signatarė Jasukaitytė parašė knygą „Duoda-imk“
  2007-10-11 LNK

  Thumb up 72 Thumb down 0

 19. Dideli pinigai – didelis vargas, kurį kažkas turi padėti vargti. Tie „kažkas“ gali būti, pavyzdžiui, stambūs kuro arba tabako kontrabandininkai. Tai jų pirtelėje Kauno pakraštyje pirmoje ir antroje pastraipoje apibūdinti personažai saugiai (jie taip mano) maudosi ir kitaip atsipalaiduoja nuo nuolatinės įtampos. Įtampa kyla dėl to, kad, pirma, kaip ir kiekvienoje rinkoje, čia yra didelė konkurencija ir mažai taisyklių, antra, vis atsiranda kvailių, kurie pamėgina panaudoti valdžią, įrodinėdami, kad taip negalima. Tada reikia savo teisėjo, savo tyrėjų ir prokurorų tinklo, savo kilerių, kurie, jei ką, padėtų „spręsti problemas“.

  Thumb up 72 Thumb down 0

 20. Mūsų personažai yra labiau verslininkai, nei pareigūnai, mat pareigos jiems reikalingos tik pradiniam kapitalui pildyti ir verslo partneriams nuo nemalonumų išsukti. Kaip manote, kodėl, pavyzdžiui, kontrabandos nekarūnuotas karalius Karalius, daugiau nei 10 metų ramiai sau varinėjo furas per sieną? Todėl!

  Thumb up 72 Thumb down 0

 21. O dabar įsivaizduokit: įtakingi, aukštas pareigas užimantys pareigūnai turi velniškai daug pinigų, nes ima kyšius už tai, kad kaltas taptų nekaltu, ar atvirkščiai. Nelygu, koks užsakymas.(Vienas liudininkas yra pasakojęs, ir pasakojęs viešai, esą už didelės PVM grobstymo bylos užgesinimą tokiam Romualdui buvo mokama mažiausiai 100 000 eurų. Mokama grynais arba į sąskaitas, tarkim, „Kraibankoje“.)

  Thumb up 72 Thumb down 0

 22. 2006-11-20 TV3
  Dar prieš porą mėnesių į viešumą iškilo graudi istorija apie tai, kaip uteniškės Ievos Ruzgaitės tėvai, neva paklausę būrėjos patarimo, uždraudė jos draugui matytis su mylima mergina. Negana to, mergina atsidūrė psichiatrijos ligoninėje – esą taip siekta apriboti jos teisę pasirinkti.

  Išgyvenusi keletą komų ir ilgas savaites praleidusi reanimacijoje, šiandien Ieva jau namuose. Ir tik dabar ima aiškėti, kad toli gražu ne viskas gali būti taip, kaip afišavo Ievos draugas Algirdas Dineika ir jo motina, kažkada žymi visuomenės veikėja ir rašytoja Vidmantė Jasukaitytė. Kas Algirdą vertė dienų dienas budėti Ievos palatoje? Begalinė meilė? Įsitikinimas, kad be jo buvimo mergina negali pasveikti? O gal ketinimai slapta atsikratyti kūdikio, apie kurį nei Ieva, nei jos mama nežinojo?

  Pati Ieva prasitars dabar nedaug prisimenanti apie tai, kas vyko jai sergant, tačiau merginos tėvai pasakos, jog iki šiol jiems ausyse skamba mistiški V. Jasukaitytės žodžiai: „Nesijaudinkit, Ievai sukurtas labai geras meridianas, aš kontroliuoju situaciją…”.

  Kai medikai merginos kraujyje atras pavojingo sveikatai metalo – ličio – iš visų pusių pasipils įtarimai ir kaltinimai vieni kitiems.

  Thumb up 72 Thumb down 0

 23. Jasukaitytė yra godi parsidavėlė ir veidmainė, negi ji tikrai mano, kad jos darbelius visi jau užmiršo ir ankstesnių metų “šlovė” paskui ją nebesidriekia? Labai tinkama Venckienės gynėja, kaip ir Stulpinas su Stoma.

  Thumb up 72 Thumb down 0

  • O S. Stulpinas vyras tvarkoje. Manau jį sudirbo dėl jo principingumo.

   Thumb up 72 Thumb down 0

  • daug teisininku, ir pareigunu puikiu yra sudirbti, nes nepakluso iskrypusiai teisesaugai, nes turi savo didele morale ir yra gerbiami, o tokie labai kai kam maiso, jau nuo rusu laiku, todel visada tokie zmones yra nustumti i pogrindi… Tik del ju dar truputi kvepuoja Lietuvele ir bando pasipriesint, kad ne vsio zakono

   Thumb up 72 Thumb down 0

 24. 1 dalis. Kodėl vyrai staiga užsimano mergaičių?
  Iš tiesų – kodėl? Juk maža, juk verkia, o jei pagrūst giliau – klykia. Kodėl kai kam nuo to „stovi“? Štai koks filosofinis klausimas. Viena iš priežasčių gali būti ir tokia: visa kita jau nebedžiugina… Panašiai, tikriausiai, paaiškinama, kodėl Henytės sėbrai savo kolegai gyvam dyrė kailį. O kaip gi kitaip save pradžiuginti, žmonės?!

  Thumb up 72 Thumb down 0

  • Tačiau kalbėdamas apie D.Kedžio gerbėjais save irgi vadinančius Seimo narį Saulių Stomą, buvusią aktorę Nijolę Oželytę, Kauno radikalus Vytautą Šustauską ir Visvaldą Mažoną kunigas J.Varkala išrėžė: „Nė per nago juodymą netikiu jų nuoširdumu. Kai į Klonio gatvę atvyksta politikieriai, mūsų žmonėms patariu laikytis nuo jų atokiau.”

   Thumb up 72 Thumb down 0 
Video reportažas


Nerpigiau.lt

Nerpigiau./lt/produktas/505/nusikaltimas-valstybes-vardu

Aktualu. Komentarai
Elektriniai katilai plačiam pasirinkimui
Palydovinė televizija: kas tai ir kodėl verta rinktis?
Foto reportažai Aktualu Naujausias numeris
Kodėl romperiukai tituluojami geriausiu drabužiu mažyliams? 
Mažylių apranga – nuo jos įsigijimo iki aprengimo ir dėvėjimo – labai aktualus...

Nauja kryptis vestuvių žemėlapyje: lietuvius kviečia tuoktis Gran Kanarijoje 
Vestuvės užsienyje vis labiau populiarėja, tačiau sudėtingas šventės organizavimas daugelį porų atbaido nuo...

Prietaisai moterų sveikatai bei malonumui  
Įrodyta, kad vaginalinių kamuoliukų bei vibratorių naudojimas yra naudingas moterų psichologinei bei fizinei...

Vasaros sezonas prasideda: ką turėtų žinoti šunų šeimininkai? 
Prasidėjus šiltajam metų sezonui, didelė dalis žmonių džiaugiasi dėl malonaus oro ir galimybės...

Kiek kainuoja geros kokybės langai? 
Patikimi langai pagerins Jūsų namų saugumą ir tuo pačiu jūsų gyvenimo kokybę. Renkantis...

Kaip pakeisti ir atrestauruoti namų fasadą? 
Renkantis išorės sienų apdailos medžiagą dažniausiai svarstomi du variantai: tinkuoti arba montuoti klinkerio...

Anekdotas


Naujovė KK Facebook
Reklama

Politika   Bylos, sukrėtusios Lietuvą
EP narys A. Kubilius: „Nestabilumas Rytų Partnerystės regione tampa nauju jo bruožu“ (11)
Europos Parlamento narys, Euronest Parlamentinės Asamblėjos (PA) pirmininkas Andrius Kubilius,...
Valdžios sektoriaus balansas 2020 metais: 3,5 mlrd. eurų deficitas (1)
Išankstiniais duomenimis, 2020 metų Lietuvos valdžios sektoriaus deficitas sudarė 3,5...
Prezidentas kviečia šalinti kliūtis didelės rizikos grupių skiepijimui (4)
Lietuvos Respublikos Prezidentas Gitanas Nausėda, antradienį nuotoliniu būdu susitikęs su...
 
LAT pritarė apeliacinės instancijos teismo išvadoms dėl Vilniaus universiteto pareigos atlyginti neturtinę ir turtinę žalą Norvegijos kalnuose žuvusios studentės tėvams (8)
Lietuvos Aukščiausiasis Teismas atmetė Vilniaus universiteto kasacinį skundą ir paliko...
Nepramušamas VU „betonas“ – aukšti teisėjai ir prokurorai? (6)
Giedrė Gorienė „Ir mažas akmenukas didelį vežimą išverčia“, – sako...
Kada naikinsime nereikalingus teismus? (9)
Giedrė Gorienė Kada naikinsime aukštesnės instancijos teismus? Kam jie apskritai...
 

Teisėsauga   Verslas, ekonomika
Tikslinamos asmens sulaikymo sąlygos – aiškesni pagrindai ir procedūros (2)
Geriau įgyvendinti asmens teisę apginti savo laisvę, aiškiau reglamentuoti laikinojo...
Prezidentas paskyrė Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus pirmininką (5)
Lietuvos Respublikos Prezidentas Gitanas Nausėda, vadovaudamasis Konstitucija, Teismų įstatymu ir...
Lietuvos advokatūra apie šios dienos sulaikymus: Lietuvoje įsivyrauja „sulaikymo prezumpcija“ (3)
Lietuvos advokatūra, reaguodama į žinomų mūsų šalies asociacijų ir asmenų...
 
Lietuva sustabdė tarptautinių kompanijų iš Rusijos perkėlimą
Ekonomikos ir inovacijų ministerija sustabdė naujų tarpininkavimo raštų išdavimą į...
„Luminor“ bankas išplatino 300 mln. EUR vertės obligacijų emisiją
„Luminor“ bankas sėkmingai išplatino 300 mln. EUR vertės obligacijų emisiją....
Medicinos bankui – įspėjimas, bauda ir įpareigojimas
Lietuvos bankas praėjusių metų pabaigoje atliko tikslinį planinį UAB Medicinos...
Krašto apsauga   Užsienis
Krašto apsaugos viceministras M. Abukevičius: „Kibernetinis saugumas – visų atsakomybė“
Efektyviai užtikrinti ypatingos svarbos informacinių išteklių valdytojų kibernetinį saugumą, stiprinti...
Lietuvos kariuomenei perduoti dar 142 nauji sunkvežimiai „Unimog“
Spalio 21 d. Lietuvos kariuomenei perduoti dar 142 nauji penkių...
R. Karoblis naujuoju kariuomenės vadu siūlo Sausumos pajėgų vadą gen. mjr. V. Rupšį (1)
Krašto apsaugos ministras Raimundas Karoblis naujuoju Lietuvos kariuomenės vadu Prezidentui...
 
Pretendentė į EK pirmininkes sulaukė europarlamentarų reakcijos (1)
Pretendentė į Europos Komisijos (EK) pirmininkės postą Ursula von der...
V.Zelenskis „nokautavo“ P.Porošenką (8)
    Pomaidaninio Ukrainos prezidento Petro Porošenko „puota karo metu“...
Dėl Skripalių apnuodijimo S.Lavrovas pirštu dūrė į NATO: „Tai ne „Novyčiok“, o BZ“ (28)
Rusijos URM ministras Sergejus Lavrovas pareiškė, kad Cheminio ginklo draudimo...
Sportas   Laiškai
“PingPongiuko”akademija kviečia (1)
Oficialus klubo Facebook puslapis>>>...
Cristiano Ronaldo sezoną temdo priekabiavimo skandalas (1)
Cristiano Ronaldo – vienas geriausių planetos futbolininkų. Apie šį portugalą...
Lietuvos rinktinės laukia kroatų išbandymas (1)
  Lietuvos nacionalinė vyrų krepšinio rinktinė tęsia kovą dėl galimybės...
 
Kam tarnauja Šaulių sąjunga (11)
Kaip manote ar visi Šaulių sąjungoje pritaria jūsų sąjungos nariui...
Geradarei savanoriai pačiai prireikė pagalbos (1)
Nuo nelaimės nėra apsaugotas niekas. Likimas skaudžiai skriaudžia ir tuos,...
Mulkinanti apklausa “Mes europiečiai”” (3)
Šiuo metu – 2019.05.11, 17:30, – portale lrytas.lt  vykdoma apklausa,...
Karštas Komentaras