Kontaktai      Rašykite mums       KK TV       Siūlo darbą       Foto       Prenumerata Lietuviškai По-русски English
ekozoe.lt
2022 Rugpjūtis 18 Ketvirtadienis
 

Vaikai ir angelai nemeluoja

2012-01-27 15:54 | Kultūra | Komentarų (653)

Nepriklausomybės akto signatarė, rašytoja Vidmantė Jasukaitytė


Vidmantė Jasukaitytė

Antstolio dokumento kopiją gavau naktį prieš dvyliktą ir, prisipažinsiu, užmigti buvo sunku. Stebiuosi „speckomentatorių“ nužmogėjimu, interpretuojant vaiko žodžius. Net už pinigus, net už labai gerus pinigus retas išdrįstų taip „išvartyti“ mergaitės globėjos veiksmus, nes tokia interpretacija yra tiesiog šventvagiška. Nuo seno žmonės vengė lažintis ar prisiekinėti vaikų gyvybėmis, motinos mirtimi… Lygiai taip pat nuo seno, pagal giliai pasąmonėje nusėdusį tabu dėsnį, negalima būdavo tyčiotis ar apkalbėti nėščią moterį, pajuokti žmogų su aiškiais neįgalumo požymiais… Amžių išmintis, matyt, jau buvo patvirtinusi taisyklę: „kaip šauksi – taip atsišauks“, arba „ nekask duobės kitam – pats įkrisi“…

Man teko pažinoti mažą kūdikėlį su didele negalia – jo protas ir vidaus organai vystėsi, o kaulai augo per daug lėtai. Kūnelis nuo pusiaujo beveik neaugo… Tėvai augino vaikelį negalvodami jo atiduoti į kokią nors specialią įstaigą, kad šeimai būtų lengviau, – jie tikėjo, kad šis vaikelis jiems – išbandymas, užduotis, atsiųstas „iš aukščiau“, jie norėjo būti sąžiningi prieš tą „iš aukščiau“. Atsimenu, kaip kentėdavo motina, kai vaikelis, augant plaučiams, imdavo dusti… “Kur tokios nelaimės priežastis?” – nesiliovė galvojusi motina. Ir kartą ją pasiekė žinia iš nelabai gilios jos giminės praeities – ji išgirdo, kad prosenelis ar proprosenelis kadaise buvęs vaitas, dvaro prievaizdas, ir lazda labai sužalojęs vienam baudžiauninkui dubenį… Žmogus ir mirė, daug metų nesikeldamas iš patalo…

Skaitytojas tikriausiai suprato analogiją.

Kažkas turėjo atlyginti skausmo skolą. Kažkas, visai nekaltas, turėjo pripildyti nuosavos kančios dubenį už aną, tolimo protėvio išpiltą ant svetimo gyvenimo. Paslaptingi likimų ryšiai ir priežasties-pasekmės dėsnio apraiškos šioje realybėje. Kaip bebūtų, vėl atsigręžiu į mūsų nuosavą, iš gelmių einančią išmintį: DIEVO GIRNOS MALA SMULKIAI. Ir ne veltui mes prašome atleidimo už tai, kad „nusidėjome mintimis, žodžiais, darbais ir apsileidimais“. Ir kai tyčiojamės šiandiena iš globėjos, kuri, matydama, kad į daugybę šiurpinančių šios bylos faktorių yra neatsižvelgiama, visais būdais nori pateikti neginčijamus įrodymus, kad, mergaitę grąžinus motinai, jos laukia pražūtis, mes taip pat prisidedame prie jos prievartavimo, kankinimo, pasmerkimo. Ir mūsų nuodėmė ne ką mažesnė už paties prievartautojo ar motinos tvirkintojos.

Niekas negali aiškiau paliudyti apie sistemingą kūdikio fizinį ir dvasinį luošinimą, nei pati mergaitė. Ir tik piktybiškai siekiant pakeisti normalią jos sąmonės būseną nenatūraliu įsikišimu, galima dar paistyti apie kokį nors psichologinį tyrimą ar „ištyrimą“ kokioje nors įstaigoje arba kokiame nors raidos centre. Mergaitės liudijimas yra nenuginčijamas, jis atliktas Įstatymo numatyta tvarka, jį patvirtino asmuo, kuris turi juridinę teisę ir galią tą daryti. Ir tik stebėtis galima, kaip žmonės savo veiksmais ir žodžiais komentaruose leidžia sau taip tyčiotis iš vienos didžiausių gal viso šimtmečio dramų Lietuvoje, atvirai stodami iškrypimo, nužmogėjimo ir atviro satanizmo pusėn. Nes – ar įsivaizduojate realiai, kas slepiasi už vieno vaiko sakinio apie savo pusseserę: „Dar kišdavo jai į burną pimpalą… dar būdavo ją pririšę…“ Reiškia – klykianti vyresnė mergaitė stengdavosi ištrūkti iš priverstinės grupinės sekso orgijos, kuri vykdavo ne tik stebint motinoms, bet ir siekiant patenkinti klientus, padedančioms surišti, kad dvikojai gyvuliai nepatirtų didesnių nepatogumų?

Ar įsivaizduojate, ką palaikote?! Ir dar manote, kad tie komentarai taip ir praeis? Atsikvošėkite ir darykite ką nors, kad jus ir jūsų ainius aplenktų nelaimė, kurios jūs patys taip aktyviai šaukiatės gal būt per savo kvailumą, mažatikystę ir dvasinį tamsumą.

Tačiau pagrindinis šio straipsnio pretekstas yra, vis tik, ne išsigimusi teisėtvarka ir net ne parsidavęs, amoralus teisėjas. Ir net ne „grupė draugų“, kuriuos sieja žemiausia moralė ir tolerancija seksualiniams iškrypimams bei sadizmui, arba pragertos smegenys, kurios bet kokia kaina trokšta kompensuoti realią vyrišką impotenciją. Ir net ne oligarchai, šaltai stebintys šį žiaurų žaidimą, laukdami momento, kada galima bus plėsti savo valdžią ar įtakos sferas, pasinaudojant pačiais pragariškiausiais metodais – kankinamų svetimų vaikų ašaromis. Šio straipsnio tikslas yra kai ką įvardyti.

O įvardyti noriu vieno iš dviejų Pasaulį kuriančių principų – Moteriškojo – išsigimimą mūsų vargšėje našlaitėje Tėvynėje. Nes argi ne našlaitė lieka šalis, kur nebėra net užuominos Pasaulio Motinos moralės, kuri ir yra ne kas kita, kaip saugios evoliucijos garantas?… Vyrai vis ieško, rizikuoja, šuoliuoja atradimų keliais ir ties kiekvienu atradimu palieka ženklą – tai jau atrasta. Tada ateina moterys ir kiekviena jų atradimą patikrina kiekvienu savo egzistencijos milimetru, paaukodamos kartais net savo likimą, kad įrodytų, jog šis atradimas nepuošia pasaulio, netarnauja jo tvarkai ir gėriui, ir saugumui. Šis amžius atvėrė moterims kelius į savirealizaciją, jos gali atsirasti ir save išreikšti pačiose valdymo struktūrų viršūnėse, tačiau didysis Ego, išreikšdamas save realybėje per neharmoningą žmogų, tampa garbėtroška, egoizmu, ir perauga į nuolatinį naudos ar puikybės troškimą, ir moteris, užuot buvusi šiek tiek motina visiems, tampa monstru, geležinio, šėtoniško, iškreipto proto, kuris jau niekada nebeveikia panardintas į sielą, trubadūre. Aš tokį pražūtingą moteriškumą vadinu „tarybinės moters sindromu“. (Esu apie tai rašiusi į KK straipsnyje „Simuliakrai bijo moterų, o „tarybinės moterys“ renka žagarus“, ir ten apžvelgusi tokio „moteriškumo“ ypatybes).

Tai, kad mergaitės kankinimų toliau siekia ir antisocialų teismo sprendimą imasi vykdyti išimtinai moterys, laikau didele katastrofa mūsų visuomenės kultūroje. Tai tarsi sprogimas, tarsi išrausta duobė mūsų pasaulėjautoje, kur tebeturi savo garbingą vietą darželiai prie namų, dekoruoti gėlių vazonai, rankdarbiais, tebeskambančios liaudies dainos, pilnos deminutyvų „seserėle“, „motinėle“, tėvužėli“, „bernužėli“, „broluži“… Kur pasaulėjauta spindi pirmapradėmis spalvomis, o užuojauta, gailestis, žmogiškumas, pasiryžimas gelbėti ir saugoti skriaudžiamą ir silpnesnį tebeturi daugybę veidų tiek tautos kūryboje, tiek paprasčiausiuose žmonių santykiuose. Tiek, kad jų nepajėgė išnuodyti tarybinės moters su mėlynu kostiumėliu, juodomis laivutėmis, cigarete rankoje ir valdišku, įsakmiu kalbos tonu geležinis štampas, tiek metų negailestingai ženklinęs mūsų vargšes motinas, atimdamas dalį motinystės ir moteriškumo.

Šių dienų teisėtvarkos moterys beveik visiškai atitinka „tarybinės moters“ stereotipą. Jos, kurių funkcija išsaugoti ir nuolat tobulinti mūsų gyvenime grožį, tampa geležiniais paukščiais, kapojančiais ir lesančiais ir taip iškankintų mergaičių likimus, nes už prigimtines priedermes joms svarbiau sutapti su valdžia ir būti valdžios atstovėmis, jokiu būdu nesuabejojant, ar ta valdžia teisėta, ar ji teisi, ar apskritai ji nėra nusikalstama. Svarbiausia – valdžia…

Štai „didvyrės“, kurios šioje situacijoje ryškiausiai atspindi mano aprašytą moterų tipą – moterų su neharmoninga kairio ir dešinio pusrutulio, pirmos ir antros signalų iš aplinkos priėmimo sistemų pusiausvyra. Tai taikau ne vien šioms ponioms – tiesiog mūsų tėvynėje labai apverktinos universalaus moteriškojo principo reiškimosi formos, labai jau jos apribotos, deformuotos, iškreiptos.

Štai – Panevėžio apygardos teismo teisėjų kolegija, kurios sudėtis – Danguolė Smetonienė, Birutė Valiulienė ir Ramunė Čeknienė, sausio 26 d. netenkino N.Venckienės atskirojo prašymo sustabdyti mergaitės skubų perdavimą motinai – prašymą atmetė kaip nepagrįstą.Jos teigė, kad kad N.Venckienė nepateikė jokių neginčijamų teiginių, kad būtų pagrindas kolegijai taikyti laikinąją apsaugos priemonę – vykdymo sustabdymo.Teismui pateiktas antstolio faktinių aplinkybių konstatavias – tuščia vieta,nors jį sudaro jau visiems žinomi mergaitės liudijimai, iš kurių akivaizdžiai ryškėja niekur neaptartos aplinkybės ir faktai, kad orgijos būdavo grupinės, kad mergačių tvirkinime dalyvaudavo jų motinos, panaudodamos psichologinę (gąsdinimų) ir fizinę (surišimas) prievartą. Tai aiškiai praplečia nusikaltimo pobūdžio spektrą, ir to nematyti galima tik tyčia.

O štai kitos moterys:

Vaiko teisių apsaugos kontrolierė Edita Žiobienė – “teismo sprendimą reikia vykdyti”.

Seimo pirmininkė Irena Degutienė – “teismo sprendimą reikia vykdyti humaniškai”.

Kauno miesto vaiko teisių apsaugos tarnybos vedėja B.Daugėlienė – “jau keturias naktis nemiegu, galvoju, kaip mergaitę perduoti Stankūnaitei”, “Neringa, išeikit su mergaite į parduotuvę”.

Kauno rajono vaiko teisių apsaugos tarnybos vedėja I.Dabašinskienė…

Psichologės -jų pavardės autorei nežinomos, tačiau lengva nustatyti – labai jau “savitais” metodais “bendravo” su mergaite. Įtariama, kad buvo taikoma hipnozė- dėl pakitusio mergaitės elgesio po “seanso” reikėjo kreiptis į medikus… juo labiau, kaip teko girdėti, viena jų skaito apie hipnozę paskaitas.

Antstolė Sonata Vaicekauskienė – kuri kreipėsi į V.Kondratjevo teismą dėl prievartinio mergaitės paėmimo iš globėjos…

Žinia, visi visatos dėsniai žemėje reiškiasi per žmogų. Jei žmogus neturi dvasinės švaros, jei jo kultūros horizontai vos persirita per penkių pojūčių valdžią, jei gyvenimo tikslas – “šilta vieta”, kuri garantuoja bent šiokį tokį priėjimą prie lovelio, toks žmogus neturi moralinės teisės dirbti postuose, nuo kurių priklauso visos šalies ar bent jau didelės visuomenės dalies lūkesčiai. Tačiau kaip taisyklė, tokie žmonės nemąsto apie tai, kam jie pajėgūs ir ko jie verti. Tai tipiška agresyvi vidutinybė su sijonu, ir tik negalvokite, kad tas sijonas gali atstovauti visą moteriškąją moralę, priedermes ir įvykdyti misiją. Apie moters misiją agresyvi vidutinybė nežino nieko. O gaila…

Moteriai visų šalių išminčiai skiria ypatingą reikšmę visoje žmonijos evoliucijos raidoje. Tai lytis, kuriai skirta nuolatos kontaktuoti su visu kosmosu, nekalbant jau apie planetas, priklausančias Zodiakui. Kaip tik dėl to moteris gimdo kūdikius, juos maitina, motinos sukuria ir perteikia šeimose dvasinę programą, moteris išvysto vyrams ir sūnums subtiliuosius pojūčius, plečia išpasaulėjautą, moteris gali įsčiose nešiojamą kūdikį pagimdyti su nuostabiomis savybėmis – tikrą šviesos nešėją. Tačiau su viena sąlyga – moteris turi suprasti, kam ji atėjo į šį pasaulį. Jei ji laiko save tik “antrąja” puse ir dar pasiryžusi rungtyniauti su vyru, kuris kurį… Tai moteris demonė, sėjanti dualizmą pačioje esminėje visuomenės grandyje – šeimoje, kuri yra išimtinai dieviškos programos dalis, nes būtent čia susitinka abu principai – vyriškas ir moteriškas – pačioje pirminėje, pagrindinėje ir esminėje paskirtyje – kurti pasaulį. Patikėkite, jei vyras galėtų atstoti moterį, jam ir pieno liaukos būtų atsiradusios per milijonus metų ir kiti moteriški dalykai, deja… Moteris negali suvyriškėti prasčiausia to žodžio prasme – jai tai nebus atleista.

Artėjant Maitrėjos epochai moteris turi ruoštis didžiausiam darbui – būti pagrindiniu evoliucijos įrankiu keičiant pasaulį. Ji tai darys atverdama pasaulio širdį. O tai reiškia – jai teks išmokti atverti vyrų ir sūnų širdis. Tos širdys atveriamos tik meile. Nes meilės žmogus neturi savyje – ji išimtinai dievo prerogatyva, ir kai žmogus myli – per jį pasireiškia Dievas. “Jei Dievas su mumis – kas prieš mus?”

Taigi, moteris turės išmokti atlikti tai, kas jai įsakyta “iš aukščiau” – ne teismo pirmininko ir ne kokio nors prokuroro. Jei moterys būtų sąmoningos ir dvasiškai didelės, per šimtą metų pasaulis taptų beveik tobulas ir išnyktų agresija. Jau po vienos kartos pasimatytų viltingi pokyčiai ir daugybė tų, kurie vakar dar nenorėjo gyventi, pajustų, kad gyvenime atsirado daug šviesos.

Moteris turi norėti užimti tą garbingą vietą, kuri jai skirta ir kelti pasaulį iš tamsos. Jei mes nebeturime tokių moterų – našlaitė mūsų tėvynė.

Taigi grįžtu prie seno savo įsitikinimo – reikalingas vieningas, nuoseklus darbas, ugdant visuomeninė sąmonę, plečiant egzistencinio suvokimo ribas – kas aš esu, dėl ko ir iš kur atėjau, kam tarnauju ir kas bus, kai išeisiu neatlikęs savo pareigos ar paskirties. Nieko nebus be Dekalogo vertybių. Tai šen, tai ten nuolatos atsiras kas nors, kas šaudo ar prievartauja vaikus, kas kankina ir žudo žmones, kas ruošia sąmokslus ir atveria vartus į valstybės institucijas nusikaltėliams, jeigu neatsiras Lietuvoje galingas, masinis nepakantumas nepadorumui, nesąžiningumui, žiaurumui, abejingumui. Turime nuolatos budėti.

Kas budės? Tie, kas jaučia poreikį tą daryti. Tie, kas jaučia, jog yra juose poreikis nesavanaudiškam darbui, dvasiai, tiesai. Kiekviena siela potenciali gėriui, tik reikia sugebėti tą žinią atnešti taip, kad žmogus pajustų jos reikalingumą.

Kartais tenka būti kariu ir stabdyti tamsos klonus, tačiau tai vardan to, kad kas nors susimąstytų apie tai, ko niekada nemąstė. O kas pajunta poreikį galvoti ir kalbėti apie šviesą – tas tampa šviesos žmogumi. Ir tamsa išnyksta.

Dabar gyvename didelėje mentalinėje tamsoje dar ir dėl to, kad žmonės neišdrįsta paprastais žodžiais konstatuoti paprasto ir amžino poreikio – būti laimingam. Mes turime atvirai sakyti, kad mums reikia laimės, tiesos, gražaus bendravimo žmogaus su žmogumi. Kad mums reikia ką nors mylėti, kad mumyse yra didelis poreikis apginti ir apsaugoti vertybes. Kad trokštame didžiuotis savo Lietuva ir džiaugtis, būdami jos vaikai. Tai ne poezija – kas tą jaučia, žino, kaip tai realu.

Šių eilučių autorė nesitiki, kad „speckomentatoriai“ susigės ir nebeužsiims tuo, kuo užsiima. Ji į tai nededa kol kas jokių vilčių. Ji gerai žino, kad kada nors jie tiek pavargs, jog nebeturės jėgų gyventi. Jie pamatys, kaip užteršė ir apsunkino, pirmiausiai savo gyvenimą. Tačiau ji deda dideles viltis, kad kas nors šiuose straipsniuose atras tarp eilučių laišką sau, savo sąžinei, savo šviesiajai pusei ir ta pusė taps nenuilstama gynėja visko, kas kam nors teikia laimę, o ne skausmą.

Aš tikiu, kad mūsų kas dieną darosi vis daugiau. Tegul po nedaug, tačiau tvirtai ir nuosekliai… Lipdykime savo Tėvynę iš savęs. Kas nuo jos nutolome – artėkime atgal. Mes turime ką nešti pasauliui – mūsų senovinę ir švelnią pasaulėjautą. Ir būkime tvirti, nepalaužiami – mus sujungė mažas vaikas iš Garliavos, o vaikai kaip ir angelai – nemeluoja. Jie – mūsų rytojus ir geležinžmogiams tebūnie nejauku mūsų pasaulyje.

Būkime visada pasiryžę jį apginti. Ginti, kiek reikės…

Komentarai

 

 

 
 1. Ir kol kas prie tos sielos nepriėjo nei vienas Slušnys, kuris pasakytų: „Vaikeli, šita istorija ne apie tave, o apie blogus suaugusius. Kalta ne tu, o jie.“ O tai reiškia, kad mergaitė auga su tiksinčia bomba širdyje. Bomba, kuri vieną dieną sprogs.

  Thumb up 72 Thumb down 0

 2. Kodėl viena iš valstybės galingųjų grupelių, su E.Kūriu priešakyje, bukai išskiria iškrypėlių pasilinksminimą su konkrečiu vaiku už viešai priimtų žaidimo taisyklių lauko? Kodėl su šita taip elgtis buvo galima, o su kitais – ne? Kodėl jos skausmas kitoks? Gal dėl to, kad ji pati – kitokia? Gal – bloga? Gal melagė?

  Thumb up 72 Thumb down 0

 3. paskaicius delfyje apie ja komentarus, man bloga pasidare nuo to, ka ji cia israito, tikiuos ji gaus gera Dievo atpilda.

  Thumb up 72 Thumb down 0

 4. Kai kas dar atsimena, kaip V. Jasukaitytė iš tuo metu sunkiai sirgusios poetės Onės Baliukonės gudriai nugvelbė butą, “draugė” mat buvo…o

  Thumb up 72 Thumb down 0

 5. jasukaitytė buvo ir liko aferiste, pridengusi signataro vardu. Aukščiausiosios Tarybos (AT)gynėjai atsimins visą gyvenimą, kai ši aferistė drįso vieną dieną viešai AT pasakyti gynėjams, esą mes susirinkome žemės užsitarnauti.Kur dingo jos šou triukas – kodėl nesirengia gultis skersai bėgių? Jei ir išpardavė savo turtą, tai kur pinigai? Kodėl visą gyvenimą ji turi melžti valstybę? Nuopelnų pas ją – tik labai jau maža dalelė… O kodėl Tėvynės gynėjams, net gavusiems Vyčio Kryžiaus ordinus atimta teisė gauti žemės? O kažkokia padorumą praradusi dama nuolat reikalauja ir reikalauja iš valstybės?
  Įvertink:

  Thumb up 72 Thumb down 0

 6. papasakokit apie vanilini seksa, iskrypeliai

  Baba
  2012-01-16 – 20:14
  Taip yra ir su vaiku lytine kultūra, apie kurią paprastas gyventojas mažai ką žino, bet yra tvirtai įsitikinęs, kad visi, kas tai praktikuoja – nesveiki!

  kirpeja bolonke
  2012-01-16 – 20:16
  Kas yra ta pedofilija?

  Ši tema ganėtina sudėtinga ir vargu viename straipsnyje mums pavyks aptarti visus aspektus. Bet kai kuriuos mitus mes tikrai pasistengsime išsklaidyti.

  Ieva
  2012-01-16 – 20:12
  Visuomenė mėgsta klijuoti etiketes tiems, kas nors šiek tiek išsiskiria iš masės. Jeigu kalbėsime apie seksualinius ypatumus, šiek tiek nukrypęs nuo visuotinai priimtų normų, (pvz. lytiniai santykiai su vaikais) Jūs galite būti išvadintas iškrypėliu net nesigilinant į esmę.

  kristė
  2012-01-16 – 20:22
  pedofilas-tai zodis tradicinio sekso atstovams, vadinamiems „vaniliniams žmonėms“ sukelia, pasibaisėjimą ir jie įsivaizduoja tik baisias kančias, kurias, neva, privalo kentėti vaikai. Tačiau nepaisant visko, patys „vaniliniai“ mėgsta pažaisti su tokiu vaiku megstamu atributu, kaip bananai (kuriuos galima įsigyti bet kurioje maximos prekių parduotuvėje).

  Thumb up 72 Thumb down 0

 7. Puvanti visuomene:Kai pagalvoji kad Lietuvoje prie valdžios prisisiurbusios erkės sugeba “užsidirbti” po keletą butų prestižinėse vietose, plius dar ir po keletą sklypų ir žinant kad provincijos ligoninėse žmonės užgęsta nes nesulaukia jiem taip reikalingos pagalbos nes neatsiranda kažkokio puses milijono mediciniai įrangai,tai yra maždaug tiek kiek kainuoja vienas butas Vilniuje geroje vietoje, darosi baisu

  Thumb up 72 Thumb down 0

 8. daugiau maziau pazistantieji sia persona non grata kalba kad ji tikra gyvate, kuri siurbia tyliai ir giliai…
  sako pasiryzusi parduot save iki paskutinio..
  net savo tevu kaulus parduotu kad tik pasipelnytu..
  Tikiu kad tai tiesa… vien i jos snukelio paziurejus nemaz.. pamatysi…

  Thumb up 72 Thumb down 0

 9. Saunuole gerb.Rasytoja V.Jasukaityte.Gerbia Jus visi padorus Lietuvos zmones.Mes cia leidziam laisvalaiki,o kazkas “dirba”,taciau sis ju darbas vaisiu neduos.Runkeliu nebera,Lietuvos liaudis atsikele is letargo miego.Pedofilu klanas agonijoje,isisjunge visu frontu i “darba”,Jasukaitytes ir kt drasiu,pazangiu Lietuvos patriotu smeizima.

  Thumb up 72 Thumb down 0

 10. Kai kas dar atsimena, kaip V. Jasukaitytė iš tuo metu sunkiai sirgusios poetės Onės Baliukonės gudriai nugvelbė butą, “draugė” mat buvo…

  Thumb up 72 Thumb down 0

  • to copy.

   Patariu neužsimiršti, nes teismą dėl taip aprašomu poetės O.Baliukonytės ir autirės santykių poralaimėsite vienareikšmiškai. Viskas turi ribas, o šis komentaras tas ribas pernelyg grubiai pažeidžia. Komentaro šaltinis aiškiai nustatomas.

   Thumb up 72 Thumb down 0

 11. ĮSPĖJANTIS SKAMBUTIS NR. 1
  DANGIŠKOSIOS MOTINOS 2005 11 28 RAUDA Į ŽEMĘ

  Mano mylimieji vaikeliai žemėje, kodėl neregite Manųjų ašarų, nejaugi Aš, Dangiškoji Motina, esu visai pamirštama? Mano ašarų atsikartojime jums duotas didžiulis įspėjimas, kad kuo skubiau keltumėtės iš pavargėlių luomo ir eitumėte su Jėzumi susitikti. Amen
  Mes, iš Dangaus, verkiame kraujo ašaromis, o jums ima juokas, nejaugi nesuvokiate, kad jau atėjęs sunkus Apokalipsės metas ir liejasi skausmų jūra. Jūsų vaikai žūsta pakelių grioviuose, o jūs tikitės, kad būsite apsaugomi. Amen
  Ši tauta- nekrikštų tauta, todėl išsigimė visas krikščioniškasis tikėjimas ir žemę ištinka didžiosios katastrofos. Jums, vaikeliai, turi rūpėti pirmieji kūdikio žodžiai, kuriais užtvirtintų dievystę bei dieviškumą. Kūdikio pirmasis žodis ir ištariamas su meile- mama, o tai reiškia, kad sieloje dominuoja dievystės bei dieviškumo sindromas. Amen
  Mano idilija žemėje bebaigianti sunykti, nes jūs žemėje neatsiteisiate per Tėve Mūsų maldą, o Manęs, Gailestingosios, prašote apmelsti ir išvaduoti. Ant Šventojo Kryžiaus mirė Mano Sūnus Mylimasis ir nuplovė karminių tąsų nuodėmę iki 2000 metų užbaigų- dviejų dienų dieviškajame podiume. Amen
  Po 2000 (dviejų tūkstančių) metų, jūs, vaikeliai, per nebudėjimą išsišaukėte žūčių bei vandenų katastrofą ir skęstate ašarų klonyje. Amen. Jūsų nužudytų vaikų kraujas šaukiasi keršto už kruvinųjų karmų sukaupimus, o tai ir yra jūsų skausmas žemėje. Amen
  Visa homoseksualinė sudėtis krito krauju ant žemiškųjų sielų ir jūs nebeturite regalijų joms nusiplauti. Man, Gailestingajai aukojate tik šlovinamąsias maldas Sveika, Marija ir tikitės būsią atpirkti. Jūs gyvenote nuklydimuose, nes pildosi Izaijaus pranašystė, kad bus daug skausmo ir dantų griežimo, nes buvo paklusta šėtonijos karaliui. Jūs, vaikeliai, atsisakote kalbėti Tėve Mūsų maldas ir perėjote prie Manojo garbinimo bei šlovinimo, todėl iš jūsų visa atimama ir užliejama pykčio bei neapykantos sindromu. Amen
  Aš, Gailestingoji, regiu jūsų maldas ir verkiu kraujo ašaromis, nes jus gyvuosius žemėje išgano tik juodojo dvasia. Amen
  Jūs nebudėjote Jėzaus Christaus paliktoje maldoje Tėve Mūsų, todėl visa, ką galėjote išprašyti, yra atmesta, nes per Sveika, Marija maldas jūs žlungate ir Aš, Gailestingoji, nebegaliu jums padėti. Jei jūs būtumėte kūrę maldas Jėzui Atpirkėjui, būčiau dalinai užtarusi, nes Jis yra jūsų Gelbėtojas. Amen. Kodėl, vaikeliai, nestojote į kovą, kai šėtonas užvaldė bažnyčias ir jas tebenaikina? Amen
  Subyrėję jumyse Dangiškieji vartai- priešaltorinės grotelės ir padaryta atviroji terpė šėtonui įeiti. Jis įėjo pro dvyliktųjų vartų sandorą, o jūs nebuvote jam nuožmūs, bet šokote ir dainavote gitarų skambesiuose. Amen+++++++
  Sunaikinę Dangiškąjį fasadą, jūs atsidavėte šėtonijos karaliaus išganymui. Jūs imate neva šventus sakramentus ir nesuvokiate, kad lesbietiškajame vajuje Christus nedalyvauja, išsiliejo Jo kruvinoji Taurė ir aptaškė tuos, kurie turi žūti pirmojoje valandoje. Amen+++++++
  Kunigai bei vyskupai gyvena bendrajame džiaugsme ir turi viltį būti garbinamais bei šlovinamais. Įspėjo jus Sūnus Jėzus anuomet, kad apsisaugotumėte netikrų pranašų, vaikštančių juodais ilgais rūbais ir užimančius pirmąsias vietas prie altoriaus, jie bebaigia visa išparduoti ir kaltina visai nekaltus asmenis vagyste. Amen+++++++
  Sakralijos jūsų tuščios, nes nebuvo prašyta išganyti- apsaugoti nuo blogio bei pikto. Sūnus visus permaldavimus sudėjo Tėve Mūsų maldoje, kad per šios maldos žodžius, dvasia pakiltų prie Dangiškojo Tėvo Sosto ir būtų girdima. Amen+++++++
  Kodėl panaikino kunigai lesbiečiai jumyse Moterystės Sakramentą ir išėjo į sutuoktuvių balastą, tai matau Aš, Meilingoji, su visais Dangaus Šventaisiais? Amen
  Homoseksualų sudėtyje gesta jums Meilingasis Atpirkėjas, nes Jį mini prasigėrę ir ištvirkę kunigai- padugnės.+++++++
  Sakėme juk anksčiau, kad jie suryja našlių namus bei atima aukso dirbinius, bet jūs šelpėte ir sukrovėte lėbavimui turtus- pražūtį. Amen+++++++
  Kunigai nebeatlieka strateginių sieloms gelbėjimo, todėl Paskutinieji bei Ligonių Patepimai juose nebeegzistuoja, tai sakau jums Aš, Gailestingoji, kuri verkiu kraujo ašaromis, o kunigai bei aukštoji hierarchija stengiasi jas nuvalyti nuslepiant. Nepabėgsite, angiai, nuo tikrojo sielų šeimininko, jokios žemėje uolos jūsų nepaslėps, buvote jau anuomet įspėti. Amen+++++++
  Prostitucija užvaldė dieviškuosius namus- bažnyčias ir Belzebubas pridėjo demonui stalą, kad būtų sumenkinamas Sūnus Atpirkėjas. Amen+++++++
  Kas aukojo mišias prie Didžiojo Altoriaus ir prie pridėtinio demono stalo, tas tapo nedieviškuoju sandoriniu sielų ganytoju, bet atsidavė save demonui karaliui ir atidavė visas sielas pražūčiai, tai įspėju jus, vaikai žemėje, siųsdama per pranašus savąją raudą. Amen+++++++
  Imami nesusakralizuoti sakramentai galutinai užgniaužė tikinčiųjų dvasią ir Jėzaus Kraujas sustingo šaltyje, tai įspėta buvo ir anksčiau, kad daug bus šaukiamų, bet mažai Jėzus parinks tautų išganymui. Amen Švenčiausioji Mergelė Marija.
  Kunigų išgelbėjimui buvo skirta Trijų Rožių Karalienė, kuri turėjo išgelbėti kunigus bei bažnyčią, bet ją atmetė vyskupai- fariziejai, ant kurių pečių krito Christaus griūnanti Kraujo taurė. Amen+++++++
  Jūs, kunigai, nėjote patys link tyrojo šaltinio ir neleidote kitiems eiti, tai sakau visa todėl, jog regiu imančius sakramentus stačiomis ir blaškomus į žemę. Mano Sūnaus Kūnas ir Kraujas nebeišgano nei vienos sielos, todėl tiek daug pajuodusių dvasių- kunigų bei jų tarpininkų vyskupų bei vienuolijų. Amen+++++++
  Jus užvaldė noras būti seksologiniais surogatais, nes davę įžadus negalėjote jų išlaikyti, nes tam nebuvo kreipta ypatingo dėmesio, tai sakau jums Aš, Gailestingoji, nes regiu kylančius iš seksinio guolio ir einančius prie dviejų altorių- Dievo ir demono, kad uoliai jam tarnautumėte be vandens ir maldų apsiplovimo. Amen+++++++
  Jūsų rankos suterštos mėšlinėse vietose, o jūs sakote, kad jūsų delnuose gyva šventoji dvasia, koktu dėl šėtoniškųjų pajungčių nepaisymo. Amen+++++++
  Lesbietės moterys nepanoro gimdyti puslaukinių vaikų, todėl apsprendę tarpu savęs, nutarė, kad meilės užtenka ir be sulaukėjusių prasigėrusių vyrų, tai sakau jums Toji, kuriai leista regėti bei girdėti. Amen
  Vyrų sperma jau išsigimusi ir kūdikiai užgimsta nepilnaverčiais bei mirtį atsinešančiais su Aids- Živ nešiotojais. Amen+++++++
  Kepenų suirimas yra kiekviename užgimusiame kūdikyje, nes įgaunama per serumą ABC hepatito, tai įspėju jus AŠ, Gailestingoji Motina, kuriai pabodo verkti kraujo ašaromis, kad suvoktumėte nuklydę. Amen+++++++
  Palaiminti tie kunigai, kurie vedę ir augina dorus vaikus, jie išlaikė Jėzaus anuometinio laiko pranašystę. Amen+++++++
  Prisidenkite kunigai bei vyskupai savo negarbę, nes stovite kartu vienoje eilėje su kunigais vagimis bei narkotikų platintojais. Man Meilingajai nėra negalimų dalykų jums apreikšti, tik nuimtas sielų apvalymo permaldavimas. Amen.
  Aš įspėju jus, vaikeliai žemėje, jei nesustabdysite juodojo šėtono plėtotės, išlėksite su vėjais į padangių aukštumas, nes Jėzus su Dangiškuoju Tėvu budi vandens platybėse. Amen+++++++
  Atomas išgrauš visiems akis, kūnų niekas nebelaidos, būsite išpuvusiomis šnervėmis bei puskiauriais veidais. Amen+++++++ Kūdikiai šliaužios, nepajėgdami vaikščioti, ašaros plūs be paliovos, bus atlyginta už Motinų Bažnyčių išniekinimą bei Jėzaus antrąjį nukryžiavimą. Amen+++++++
  Kunigai narkomanai nebeįstengia aukoti neva šventųjų mišių, nes apspangusios akys žvelgia ten, kur tvyro mirtinoji gundymo nuodėmė, tai sakau jums, nudvasėliai, eikite lauk iš Dangiškojo Tėvo ir Sūnaus Išganytojo namų. Amen. Švenčiausioji Mergelė Marija
  Išplaukite aukojamųjų kraujinių Taurių vidų, nes ji pajuodusi nuo jūsų nuodėmių ir Dievo išjuokimų, tai liepiu jums Toji, kuriai leista budėti Lietuvos žemėje. Amen+++++++
  Verkia Nukryžiuotasis Jėzus kraujo ašaromis, kad pasaulinė dalis žmonijos nuėjo šėtonui bei velniui tarnauti, bet tas ašaras stengiamasi nuslėpti dėl savųjų išminties ir kunigystės išlaikymo, nes Vatikano pajuodėliai uždraudė visa skelbti. Amen+++++++
  Aš, Švenčiausioji Mergelė Marija, esu šiuo metu Lietuvos teritorijoje ir budžiu dėl sielų nutautėjimo, regiu pajuodusį dangų ir sielų žlugimą. Amen+++++++
  Politika jumyse nestabili, nes atgimė šėtono palikuonių dvasia ir visa suvagia, nes jiems rūpi rūdijančių turtų sankaupa. Amen+++++++
  Didieji politikai gabena narkotines siuntas ir tikisi pralobsią, nesuvokia, kad Dievas suskaičiavo jau visus denarus ir duoda reginčiu būdu regėti klydus. Amen+++++++ Geroji siela kenčia nuo surogatinės politikos išpuolių, verkia daugelis be duonelės kasdieninės, neturi pastogės, varsto šiukščių konteinerių duris. Amen Jėzus
  Suluošinsiu tuos politikus, kurie nusiaubė Lietuvą- Mano Motinos žemę ir vargą pasėjo širdžių aimanose, tai sakau jums visa Tas, kurs prikeliu ir nuskandinu dvasią. Amen Jėzus.
  Judo galybė užvaldė katechetų buveinę, išmokė vaikus tuščiojo įtikėjimo į Dievą, atėmė tyrojo vaisiaus pažinimą, užvėrė kūdikiams kelią link Jėzaus Gelbėtojo. Amen Jėzus.
  Sunykęs vynmedžio kamienas nebeatsigaivina jaunose širdyse, nyksta nestabilumu kunigų seminarijose bei prelatų buveinėse. Amen Jėzus.
  Aš, Jėzus su Dangiškąja Savo Motina Švenčiausiąja Mergele Marija, sudarome ekslibrinį bendrą švytėjimą- aurinę Dvasią, todėl duodame į žemę gelbėjimosi procesinę dalį, nes pilnutinioji dalis atiduota žūčiai- amžinajam pragarui, niekada neberegintiems dieviškosios šviesos. Amen Jėzus.
  Neniekinkite tų, kurie išpažįsta Mano Sūnų Gyvajame Žodyje, Jis Gyvas per visus amžius ir atėjo į žemę antruoju kartu, teisti gyvųjų bei vaikštančių mirusiųjų. Amen+++++++
  Išguikite pirmiausia visas moteris bei paleistuves iš poaltorinių vietų, joms neleista būti prie aukojamojo Didžiojo ir mažųjų Altorių, tai įspėju jus Gailestingoji Motina, kuriai leista visa nušviesti dieviškąja šviesa. Amen
  Karmininkės ir kunigų sugulovės išniekino Mano Sūnaus aukojamąjį stalą- Altorių ir zakristijoje lėbauja, gerdami bažnytinį vyną, kuris virtęs pusiniu spiritu. Amen+++++++
  Apkvaišę nuo svaigalų eina tiekti sakramentalijų ir tikisi, kad Dievas neregi jų blogųjų darbų. Amen. Jėzus Dvasia.
  Mes, iš Dangaus, stebime Savojo laiko egzistavimą žemėje ir stebimės, kodėl aukštieji hierarchai neišmokė jūsų pažinti laiko ženklų. Amen+++++++
  Laiko ženklų išsakyme jums duota regėti, kad dviejų dienų laikas užsibaigė 2000 metų užbaigoje, tais sakau jums Tas, kurs kėliausi trečiąją dieną- trečiojo tūkstantmečio pirmąją dieną ir vykdau žemėje atrūšiavimą. Amen Jėzus.
  Aš vykdau kartu su Dangiškąja Motina bei Savuoju Tėvu taip, kad ožkos ir ožiai sustatomi į savąsias vietas. Amen
  Kairėje sustatyti aukštieji poliharchai kunigai, vienuolijos bei katechetinis mokslo iždas, kuriuose įvyko antrojo Jėzaus atėjimo ekumeninis nužudymas- Nukryžiavimas. Amen Jėzus.
  Neimkite Manęs sakrale, nes Aš, Jėzus, išėjęs pas Savąjį Tėvą duoti atsakomojo atsako už sielų išugdymą. Amen+++++++ Jėzus.
  Atstatykite kuo skubiau bažnytines grotas- vartus prieš Didįjį Altorių, kad ten naujai tvyrotų Meilingoji Mano Dvasia- Vaduotojas. Amen+++++++ Jėzus Dvasia.
  Išguikite egzorcistinę sistemą iš bažnyčių sudėties, jie- kajafiniai įbroliai, įgavę teisę nuteisti. Teisti turiu teisę tik Aš, Jėzus ir Dangiškasis Tėvas Teisėjas Dvasia, todėl bijokitės savo veiksmų, nudvasėliai. Amen+++++++
  Sugrąžinkite moters gerąjį įvaizdį ir veskite ją po gimdymo pas Mane, Viešpatį, padėkoti ir įgauti apvalomąjį nuodėmės procesą- nuplovimą, tai liepiu Aš, Jėzus Dvasia. Amen
  Neleiskite kūdikių užgrobti šėtonui bei masonų ložei- žydams, krikštykite užgimusius trijų dienų bėgyje, antraip jie patenka šėtono valdomaisiais. Amen. Jėzus Dvasia.
  Iki 2007 metų įpusėjimo, neduokite kūdikiams Sutvirtinimo Sakramento, jį teikia Judo bei Galioto išrinktieji, kurie nuglemžė dalį sielų ir nugramzdino į gilųjį pragarą. Amen+++++++ Jėzus Dvasia.

  Įsakymas tėvams, iki sugrįšiu Aš, Jėzus, į žemę: krikštykite vaikus upių ar ežerų vandenyse, atkartodami Manąjį Krikštą, tokiu būdu bus jie Mano mylimieji kūdikiai. Amen Jėzus.
  Nesugerkite į save kunigų blogųjų darbų, nepateksite niekada į dangaus Karalystę, įspėju jus antruoju kartu Jėzus Dvasia. Amen
  Mano didybė bus greit išpažinta ir bus atšventintos visos bažnyčios, nes jųjų išniekinime sielos nebeįgauna stabilumo, tai liepiu Aš, Jėzus Atpirkėjas Dvasia. Amen
  Naudokite tik dvasinę išpažintį ir priimkite Mane Jėzų į savąsias širdis tik dvasiniu būdu, sakramentalijos išlieka grįstos dievyste ir dieviškumu. Amen Jėzus.
  Tuokitės tie kunigai, kurie sulaužėte duotus įžadus- celibatą. Amen Jėzus Dvasia. Šėtonas pergudravo Šventojo Rašto Evangeliją vardan turtų sukaupimo, tai matau jus nupuolusius ir išniekinančius savojo kūno priedermę. Amen Jėzus Dvasia. Sugrąžinkite bažnytinį tvirtą statusą ir duokite amžinojo pratęsimo gaivastį, tai įspėjame jus iš Dangaus Sūnus Atpirkėjas su Dangiškąja Savo Motina Švenčiausiaja Mergele Marija. Amen+++++++
  Kas nepaklus Mūsų valiai, bus nušluotas audros sūkurių per žmonijos atitolimą ir jūsų vardas pas Dievą jau įrašytas juodąja raide- Judas. Amen+++++++ Jėzus
  Išaukštinkite moterį- motiną, kenčia jos dėl sutenerių išniekinimo. Amen+++++++
  Aš parodau televizijos laidose, kaip budima dėl žmoginės doros bei garbės sukaupimo. Amen Jėzus Dvasia.
  Išsirengėte iki nuogumo ir nežinote, kad nuogalių laukia tautos apspjaudymas ir sielų amžinoji žūtis, tai įspėju Aš, Jėzus Dvasia.
  Neenkite senolių, duokite jiems džiaugsmingąjį poilsį, per juos susikūrė meilingoji Manyje dvasia. Amen Jėzus.
  Kalbėkite Mano Švenčiausiosios Širdies Rožinį iš Tėve Mūsų maldų ir tik tada Elijas Dvasia išgirs jūsų permaldavimus bei prašymus. Amen Jėzus.
  Mano atkurtojoje Karalystėje žemėje skamba himno žodžiai: Garbė ir šlovė Viešpačiui per amžius!
  Išvalykite bažnyčių porūsius, ten kaupiasi ginklai ir heroininės narkotikų siuntos, tai įspėju jus Aš, Jėzus Dvasia. Lietuva- Mano Motinos žemė bebaigiama perparduoti Galijotui- masonams žydams ir tikimasi, kad tauta nesužinos juodojo kėslų, sakau jums visa tai Aš, Jėzus Dvasia, kad žydų buveinėse nesurasite sau kilnumo, lietuvių tautos tautiečiai. Amen+++++++ Jėzus.
  Jie nužudė jūsų tautos dalį karuose, vaistų gaminime, kūdikių gimime, maisto produktų tiekime, bei surogatiniuose skysčiuose- gėrimuose.
  Amen Jėzus Dvasia Gelbėtojas.
  Žydų tautoje niekada nebuvo ir nebus aukojamojo peno- Aukos- Atnašos su krauju virstančiu vyne, nes jie praliejo Manąjį kraują ir yra įgavę amžinojo pratęsimo prakeiksmą- nutrėmimą. Amen Jėzus Dvasia.
  Jėzaus- Mano palikime turi dominuoti tik krikščioniškojo kraujo sąsaja, susieta su Nukryžiuotojo Krauju- sandora. Amen+++++++Jėzus Dvasia
  Judaizmo dėsnyje turi dominuoti atpirkiminė atpirka per krikščionybės idiliją ir duoti amžinojo tęstinumo paveldą per lietuvybę. Amen+++++++ Jėzus Dvasia. Galilėjietiškumas jumyse užgesęs, nes kunigai nusigręžė nuo Didžiojo Altoriaus ir stojo veidu į pasaulietišką nuodėmę- atsidavė save didžiajam Galiotui. Amen+++++++ Jėzus Dvasia.
  Sulaukus didžiųjų pokataklizminių metų- euforijos, turi būti sugrįžtama veidu į Viešpaties Veidą tabernakulyje, tai įspėju jus Tas, kurs gelbėju žmoniją ir esmi Maloningas ir Nuolankus. Amen+++++++ Jėzus Dvasia.
  Galioto sostas turi jau sugriūti ir užleisti vietą Jėzui Nemirtingajam ir Vaduotojui. Amen Jėzus Dvasia.
  Sutuoktosios poros galiotizmo šėlsme, turi būti pertuoktos naujai ir duoti itin švarų šeimos stabilumą. Amen Jėzus Dvasia.
  Atšventinti privaloma visas bažnyčias, išvalant jas nuo mėšlino kunigų bei vyskupų dvoko, tai įsakau Aš, Jėzus Dvasia.
  Atšventinti turi tik tas, kuris nepakluso šėtoniškajam vajui ir neuždėjo pritarimu savosios rankos parašo antrajame Vatikano susirinkime, tai įspėju tuos Aš, Dvasia, atėjęs gelbėti pasaulio, pirm Savęs atsiuntęs Tiesos Dvasią Išmintį- Apreiškimą. Amen Jėzus Dvasia.
  Lefebvrė kunigai- žmonijos nuteistieji, turės užvaldyti naujai poaltorines vietas bažnyčiose ir duoti nesuterštojo vaisiaus adoracinį skonį- tyrąją Eucharistiją- sielų apmeldimą ir išvadavimą iš nelaisvės namų. Amen+++++++ Jėzus Dvasia
  Atgaivinkite kuo skubiau senąją dvasią, kad kuo skubiau užsivertų pragaištingieji pragaro vartai, tai įsakau per pranašą Joną Aš, Jėzus Atpirkėjas Dvasia.
  Sakiau juk anuomet, kad kitokio ženklo lietuvių tautai nebus duota, kaip Jonos ženklas, veikiąs Dvasioje- moteryje. Amen Jėzus Dvasia.
  Mano Motina, Dangiškoji Šventosios Dvasios Elijinė Šviesa, budi kiekviename ir išaukština, panorusius save žeminti. Ji- Didžioji Apmeldėja, Ligonių Sveikata, Nuskriaustųjų Globėja bei Užtarėja. Amen+++++++ Jėzus Dvasia.
  Šėtonas nepajėgus nusimesti nuo savęs savojo juodojo šeimininko jungą, todėl jiems atimamos visos teisės šventinimams- naujosios dvasios kūrėjams- dievystei ir dieviškumui atgaivinti. Amen Jėzus Dvasia.
  Sakramentai privalomi tik susakralizuoti, paliekant degančiai ugnelei prieš Didįjį Altorių, tabernakulinę vietą apšviečiant smilkintuvine šviesa. Amen+++++++ Jėzus Dvasia. Neatsigręžus į Didįjį Altorių ir neišmetus demoniškųjų pridėtinių stalų, bus baudžiami kunigai bei vyskupai, kurie patirs Manąją nemeilę per žmonijos sukauptąjį skausmą- širdžių plazmą. Amen Jėzus Dvasia.
  Atgaivinkite senovinę tyrąją dvasią- bendrąją išpažintį, nes prisidėjimai sau malonių, sukėlė Dangui papiktinimą, todėl uždaužys jus gamtinės krušos ir vandenys nuplaus jųjų nedvasią. Amen Jėzus Dvasia.
  Kunigas ir tik kunigas privalo atlikti regalines mesijines pareigas, todėl Aš, Jėzus, draudžiu moterims- merginoms dalyvauti atnašoje, skaitant šventus laiškus- Dievo Žodį žmonijai, įspėju griežtai ir paskutinįjį kartą. Amen Jėzus Dvasia. Aš, Jėzus, regiu pajuodusius kunigus, kurie užvaldyti didžių turtų ir nebegalinčius Man, Dievui tarnauti, todėl šėtonijos valda lai būna atskiriama nuo, tikinčiojo dvasios ir lydima amžinuoju dangaus prakeiksmu- nugramzdinimu. Amen Jėzus Dvasia.
  Jūs kunigai bei vyskupai slepiate Mūsų kruvinąsias ašaras ir teigiate, kad antrojo Jėzaus Christaus atėjimo nebebus ir kad Šventasis Raštas išsibaigė. Amen Jėzus Dvasia. Sugyvulėję gyvuliai- homoseksualai bei vienuolijos, lesbietės, nebesuvokia Manojo Dvaro didybės, luošina pasaulio dvasią ir traukia sielas į giluminę žūtį, tai įspėju žmoniją, budėkite, budėkite, be paliovos. Amen Jėzus Dvasia. Leiskite senoliams mirti su Tėve Mūsų maldos permaldavimais ir guldykite jųjų kūnus amžinajam poilsiui į motiną žemę, Tvėrėjo bei Kūrėjo sutvertąją žemę, iš kurios gelmių visi esame atėję christalizacijoje. Amen Jėzus Dvasia.
  Budizmo dėsnyje bus palaiminti, nes jie taikieji Dangaus vaikai, išlaikę tyrumą dvasioje, o tuo pačiu nusiskaidrina ir sielą, nes ji nepenima kraujo atmatomis.
  Amen. Jėzus Dvasia.
  Pažvelkite į sentikių bei stačiatikių ortodoksų šventimą, jie pirmieji apmeldė Judo Iskarijoto duotą nemalonę- modernumą. Amen Jėzus Dvasia. Nebetręškite pavasariais žemės, serga ji nepagydomąją liga ir duoda jums užkratinius vaisius, išaugusius žemėje ir obelų bei kitų vaismedžių struktūrose. Amen Jėzus Dvasia.
  Aš, Švenčiausioji Mergelė Marija, turiu sudėtinių dalių Šventosios Dvasios malonę, todėl kartu su Sūnumi Jėzumi verkiame kruvinomis ašaromis, kaip įroda į žemę, kad nuklydote nuo tikrojo Dievo visame kame ir mentale jums nebešviečia podiuminė šviesa- akvalaktas. Amen+++++++
  Melskite, melskite, melskite Gerąją Dvasią, kad atėjusi Tiesos Dvasios išminties įvaizdyje, duotų jums išsigelbėjamojo proceso žinias- pranešimus, kurių eigoje dominuojame Mes, iš aukštojo Dangaus. Amen Jėzus Dvasia.
  Atsiprašykite vienas kito, nes Manyje, Dieve, esate mažieji broliai ir sesės, kurie neapkentėte ir beapkenčiate savųjų palikuonių, žudote juos be gailesčio, šaudote bei sudeginate gyvaisiais kūnuose, tai įspėju visus Aš, Jėzus Dvasia Tiesos Dvasios Išminties sindrome- antrajame atėjimo laike. Amen Jėzus Dvasia.
  Užverkite alkoholio parduotuves, kad atsigaivintų tautinė doroji dvasia ir leistų išvysti nuogųjų aborigenų sudėtį, tai įsakau jums Tas, kurs atkuriu žemėje naujai Savąją Karalystę- podiumą, kaip ir buvau anuomet pažadėjęs. Amen Jėzus Dvasia. Mylėkite visa ir visur, ieškokite Manęs Jėzaus Gyvajame Dieve- Žodyje ir būsite laimėję Dangų ir Išganymą. Amen Jėzus Dvasia.
  Pakluskite, vaikeliai, Mano Sūnaus Jėzaus ir Dangiškojo Tėvo įspėjimams, nes jūsų laikas jau veikiamajame akvalakte. Amen+++++++

  Thumb up 72 Thumb down 0

 12. Kai kas dar atsimena, kaip V. Jasukaitytė iš tuo metu sunkiai sirgusios poetės Onės Baliukonės gudriai nugvelbė butą, “draugė” mat buvo…

  Thumb up 72 Thumb down 0

 13. Dabar verks jasukaityte, kad serga. O kaip serga pensininkai gaudami 500 Lt pensija? Is ko jie perka vaistus, duoda kysius daktarams, moka uz buta? Gal signatare del ju ka nors padarytu? Galu gale ji viesas zmogus, tad reiketu ir surasyti viska, ka ir uz kiek pardave – namus, sklypus/ Kur investavo gautus pinigus tikedamasi gerai uzsidirbti? Turbut labai rizikavo, kad tik daugiau pinigu gautu – ir pralose? O dabar mes turim jai padeti? O kas pades kitiems prasilosusiems?

  Thumb up 72 Thumb down 0

 14. Yra duomenu,kad “vokeliu istorijos” bylos medziaga ir jos “rezultatas”
  D.P. tapo A. USO bilietu i gyvenima BRAZILIJOJ!!!
  Supratau, kad kol kniazius laisvas, tol usius bus sveikas….

  Thumb up 72 Thumb down 0

 15. papasakokit apie vanilini seksa, iskrypeliai

  Baba
  2012-01-16 – 20:14
  Taip yra ir su vaiku lytine kultūra, apie kurią paprastas gyventojas mažai ką žino, bet yra tvirtai įsitikinęs, kad visi, kas tai praktikuoja – nesveiki!

  kirpeja bolonke
  2012-01-16 – 20:16
  Kas yra ta pedofilija?

  Ši tema ganėtina sudėtinga ir vargu viename straipsnyje mums pavyks aptarti visus aspektus. Bet kai kuriuos mitus mes tikrai pasistengsime išsklaidyti.

  Ieva
  2012-01-16 – 20:12
  Visuomenė mėgsta klijuoti etiketes tiems, kas nors šiek tiek išsiskiria iš masės. Jeigu kalbėsime apie seksualinius ypatumus, šiek tiek nukrypęs nuo visuotinai priimtų normų, (pvz. lytiniai santykiai su vaikais) Jūs galite būti išvadintas iškrypėliu net nesigilinant į esmę.

  kristė
  2012-01-16 – 20:22
  pedofilas-tai zodis tradicinio sekso atstovams, vadinamiems „vaniliniams žmonėms“ sukelia, pasibaisėjimą ir jie įsivaizduoja tik baisias kančias, kurias, neva, privalo kentėti vaikai. Tačiau nepaisant visko, patys „vaniliniai“ mėgsta pažaisti su tokiu vaiku megstamu atributu, kaip bananai (kuriuos galima įsigyti bet kurioje maximos prekių parduotuvėje).

  Thumb up 72 Thumb down 0

 16. nei vieno tavo komentaro neperskaiciau, na tik pati pirma :)). Kam tu taip stengiesi? Juk kaltu neissuksi nuo bausmes, kad ir rasytoja smeizdama.

  Thumb up 72 Thumb down 0

  • jei copy, tai kitu zmoniu komentarai, o jie jau jasukaityte gerai zino, stai jums apie ja ju mintys rastu.

   Thumb up 72 Thumb down 0

 17. Geras, čia ta tyroji moralistė:) kokia gėda gėda, besarmačiai signatarai, oi besarmačiai

  Thumb up 72 Thumb down 0

 18. istrauka is komentaru delfyje apie jasukaityte is straipsnio ,,Signatarė V.Jasukaitytė prašo socialinio būsto,,

  to prisimenanti,
  2007 10 10 09:41
  tas sunus yra nesveikas. pernai bande nunuodyti savo panele. kadangi galejo viskas isaisketi, tai buvo sukeltas didziulis aziotazas per Lietuvos ryto televizija ir laikrasti, Santariskiu daktarai pridenge si nusikaltima nieko nerasdami. o kaip buvo juodinami garbingi paneles tevai, ir kaip buvo bandomi atriboti nuo ligones visi artimieji. zodziu, psichinis ligonis kaip ir mamele. matyt ir ponas Vincas toks pat pamiselis, jeigu tiketi tuo, ka zmones kalba.
  Įvertink:

  kazin ar tikrai taip buvo?

  Thumb up 72 Thumb down 0

 19. Jokia ji didvyrė,tarybiniais okupacijos metais ji dirbo kalėjime-CENZORIUMI.Įtariu ,kad pusė jos kūrinių ,tai kalinių mintys,juk kalėdavo ne vien vagys,bolševikai sukišdavo pačius protingiausius.

  Thumb up 72 Thumb down 0

 20. tuoi pasidomesim kur dirbo musu visu islaikytine ir ar legaliai dirbo. Po to duosim medziagos bylai papildyti ar kitai bylai uzvesti. Nemanykit, kad sukciai sedes laisveje! Tai vadinama organizuotu nusikalstamumu ir tokie zmones turi buti baudziami, ne tik pedofilai.

  Thumb up 72 Thumb down 0

 21. man vis tik idomu, kodel lietuvoje vaiku prievartauti negalima, bet -edyte galima?
  ir tie, kurie mergaite uzstoja, maisomi su purvais?

  to copy – a? kodel galima prievartauti -edyte?

  Thumb up 72 Thumb down 0

 22. del soc. jauskaityes busto:Vis vien reikia tureti pilietines drasos sitaip reikalauti sau lengvatu ju tiek JAU issireikalavus… Bet turbut duoda jai viska valdininkai mainais i ramybe…

  Thumb up 72 Thumb down 0

 23. Genovaite:Vidmante,Jūs tikriausia nesate ptyrusi to jausmo kai motina pirmą kartą į savo rankas paima išnešiotą ir moteniškose kančiose išėjusį į gyvenimą savo vaisių.Man tai buvo devyni nepakartojami kartai,nekalbu apie netektis kurios nepriklasė no manes.ŠIUO METU penki ąžuolai ir viena liepa tvirtai įsikibę į gyvenimą nors ir kaip šio metu yra sunku augindami man puikius anūkus nereikalauja jokių privelegijų kaip reikalaujate šiuo metu J Ū S .Jūsų vietoje aš sutirpčiau iš gėdos. Mano motinišku supratimu jos JŪS neturite.

  Thumb up 72 Thumb down 0

 24. Jau kam kam, bet ne Jasukaitytei kalbėti apie moralę. Ir be reikalo čia apšaukinėjat pedofilais, ar dar kažkuo. Atvirkščiai, palaikau kedogilų judėjimą.
  O va, Rūta Gajauskaitė- tikras žmogus, apie ją kompromituojančios medžiagos nerasite niekur.
  Tik nebūkit akli žmonės: tokios kaip Jasukaitytė, jumis pasinaudos, nusišluostys kojas ir numes.

  Thumb up 72 Thumb down 0

 25. darbavaisi, kai p. Landsbergis uztare mergaite, dabar vel darbuojiesi.

  cia tau alyzas visa info persiuncia?

  Thumb up 72 Thumb down 0

 26. buk rami, prokuroras nustate, kad Stankunaite Usui uz viska sumokejo pinigais, pervedinedama i jo saskaita didelius pinigus, didesnius nei Usas jai. Tad us zirkles, automobilius ji jau atibasliavo jam. Tik va klausimas is ko? Jei kaip rasoma fiktyviai dirbo. Teisejams nesugeba atsakyti net kur dirbo, nepbepamena nei adreso nei gatves pavainimo :D.

  Thumb up 72 Thumb down 0 
Video reportažas


Nerpigiau.lt

Nerpigiau./lt/produktas/505/nusikaltimas-valstybes-vardu

Aktualu. Komentarai
Elektriniai katilai plačiam pasirinkimui
Palydovinė televizija: kas tai ir kodėl verta rinktis?
Foto reportažai Aktualu Naujausias numeris
Kodėl romperiukai tituluojami geriausiu drabužiu mažyliams? 
Mažylių apranga – nuo jos įsigijimo iki aprengimo ir dėvėjimo – labai aktualus...

Nauja kryptis vestuvių žemėlapyje: lietuvius kviečia tuoktis Gran Kanarijoje 
Vestuvės užsienyje vis labiau populiarėja, tačiau sudėtingas šventės organizavimas daugelį porų atbaido nuo...

Prietaisai moterų sveikatai bei malonumui  
Įrodyta, kad vaginalinių kamuoliukų bei vibratorių naudojimas yra naudingas moterų psichologinei bei fizinei...

Vasaros sezonas prasideda: ką turėtų žinoti šunų šeimininkai? 
Prasidėjus šiltajam metų sezonui, didelė dalis žmonių džiaugiasi dėl malonaus oro ir galimybės...

Kiek kainuoja geros kokybės langai? 
Patikimi langai pagerins Jūsų namų saugumą ir tuo pačiu jūsų gyvenimo kokybę. Renkantis...

Kaip pakeisti ir atrestauruoti namų fasadą? 
Renkantis išorės sienų apdailos medžiagą dažniausiai svarstomi du variantai: tinkuoti arba montuoti klinkerio...

Anekdotas


Naujovė KK Facebook
Reklama

Politika   Bylos, sukrėtusios Lietuvą
EP narys A. Kubilius: „Nestabilumas Rytų Partnerystės regione tampa nauju jo bruožu“ (11)
Europos Parlamento narys, Euronest Parlamentinės Asamblėjos (PA) pirmininkas Andrius Kubilius,...
Valdžios sektoriaus balansas 2020 metais: 3,5 mlrd. eurų deficitas (1)
Išankstiniais duomenimis, 2020 metų Lietuvos valdžios sektoriaus deficitas sudarė 3,5...
Prezidentas kviečia šalinti kliūtis didelės rizikos grupių skiepijimui (4)
Lietuvos Respublikos Prezidentas Gitanas Nausėda, antradienį nuotoliniu būdu susitikęs su...
 
LAT pritarė apeliacinės instancijos teismo išvadoms dėl Vilniaus universiteto pareigos atlyginti neturtinę ir turtinę žalą Norvegijos kalnuose žuvusios studentės tėvams (8)
Lietuvos Aukščiausiasis Teismas atmetė Vilniaus universiteto kasacinį skundą ir paliko...
Nepramušamas VU „betonas“ – aukšti teisėjai ir prokurorai? (6)
Giedrė Gorienė „Ir mažas akmenukas didelį vežimą išverčia“, – sako...
Kada naikinsime nereikalingus teismus? (9)
Giedrė Gorienė Kada naikinsime aukštesnės instancijos teismus? Kam jie apskritai...
 

Teisėsauga   Verslas, ekonomika
Tikslinamos asmens sulaikymo sąlygos – aiškesni pagrindai ir procedūros (2)
Geriau įgyvendinti asmens teisę apginti savo laisvę, aiškiau reglamentuoti laikinojo...
Prezidentas paskyrė Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus pirmininką (5)
Lietuvos Respublikos Prezidentas Gitanas Nausėda, vadovaudamasis Konstitucija, Teismų įstatymu ir...
Lietuvos advokatūra apie šios dienos sulaikymus: Lietuvoje įsivyrauja „sulaikymo prezumpcija“ (3)
Lietuvos advokatūra, reaguodama į žinomų mūsų šalies asociacijų ir asmenų...
 
Lietuva sustabdė tarptautinių kompanijų iš Rusijos perkėlimą
Ekonomikos ir inovacijų ministerija sustabdė naujų tarpininkavimo raštų išdavimą į...
„Luminor“ bankas išplatino 300 mln. EUR vertės obligacijų emisiją
„Luminor“ bankas sėkmingai išplatino 300 mln. EUR vertės obligacijų emisiją....
Medicinos bankui – įspėjimas, bauda ir įpareigojimas
Lietuvos bankas praėjusių metų pabaigoje atliko tikslinį planinį UAB Medicinos...
Krašto apsauga   Užsienis
Krašto apsaugos viceministras M. Abukevičius: „Kibernetinis saugumas – visų atsakomybė“
Efektyviai užtikrinti ypatingos svarbos informacinių išteklių valdytojų kibernetinį saugumą, stiprinti...
Lietuvos kariuomenei perduoti dar 142 nauji sunkvežimiai „Unimog“
Spalio 21 d. Lietuvos kariuomenei perduoti dar 142 nauji penkių...
R. Karoblis naujuoju kariuomenės vadu siūlo Sausumos pajėgų vadą gen. mjr. V. Rupšį (1)
Krašto apsaugos ministras Raimundas Karoblis naujuoju Lietuvos kariuomenės vadu Prezidentui...
 
Pretendentė į EK pirmininkes sulaukė europarlamentarų reakcijos (1)
Pretendentė į Europos Komisijos (EK) pirmininkės postą Ursula von der...
V.Zelenskis „nokautavo“ P.Porošenką (8)
    Pomaidaninio Ukrainos prezidento Petro Porošenko „puota karo metu“...
Dėl Skripalių apnuodijimo S.Lavrovas pirštu dūrė į NATO: „Tai ne „Novyčiok“, o BZ“ (28)
Rusijos URM ministras Sergejus Lavrovas pareiškė, kad Cheminio ginklo draudimo...
Sportas   Laiškai
“PingPongiuko”akademija kviečia (1)
Oficialus klubo Facebook puslapis>>>...
Cristiano Ronaldo sezoną temdo priekabiavimo skandalas (1)
Cristiano Ronaldo – vienas geriausių planetos futbolininkų. Apie šį portugalą...
Lietuvos rinktinės laukia kroatų išbandymas (1)
  Lietuvos nacionalinė vyrų krepšinio rinktinė tęsia kovą dėl galimybės...
 
Kam tarnauja Šaulių sąjunga (11)
Kaip manote ar visi Šaulių sąjungoje pritaria jūsų sąjungos nariui...
Geradarei savanoriai pačiai prireikė pagalbos (1)
Nuo nelaimės nėra apsaugotas niekas. Likimas skaudžiai skriaudžia ir tuos,...
Mulkinanti apklausa “Mes europiečiai”” (3)
Šiuo metu – 2019.05.11, 17:30, – portale lrytas.lt  vykdoma apklausa,...
Karštas Komentaras