Kontaktai      Rašykite mums       KK TV       Siūlo darbą       Foto       Prenumerata Lietuviškai По-русски English
ekozoe.lt
2022 Liepa 2 Šeštadienis
 

Vaikai ir angelai nemeluoja

2012-01-27 15:54 | Kultūra | Komentarų (653)

Nepriklausomybės akto signatarė, rašytoja Vidmantė Jasukaitytė


Vidmantė Jasukaitytė

Antstolio dokumento kopiją gavau naktį prieš dvyliktą ir, prisipažinsiu, užmigti buvo sunku. Stebiuosi „speckomentatorių“ nužmogėjimu, interpretuojant vaiko žodžius. Net už pinigus, net už labai gerus pinigus retas išdrįstų taip „išvartyti“ mergaitės globėjos veiksmus, nes tokia interpretacija yra tiesiog šventvagiška. Nuo seno žmonės vengė lažintis ar prisiekinėti vaikų gyvybėmis, motinos mirtimi… Lygiai taip pat nuo seno, pagal giliai pasąmonėje nusėdusį tabu dėsnį, negalima būdavo tyčiotis ar apkalbėti nėščią moterį, pajuokti žmogų su aiškiais neįgalumo požymiais… Amžių išmintis, matyt, jau buvo patvirtinusi taisyklę: „kaip šauksi – taip atsišauks“, arba „ nekask duobės kitam – pats įkrisi“…

Man teko pažinoti mažą kūdikėlį su didele negalia – jo protas ir vidaus organai vystėsi, o kaulai augo per daug lėtai. Kūnelis nuo pusiaujo beveik neaugo… Tėvai augino vaikelį negalvodami jo atiduoti į kokią nors specialią įstaigą, kad šeimai būtų lengviau, – jie tikėjo, kad šis vaikelis jiems – išbandymas, užduotis, atsiųstas „iš aukščiau“, jie norėjo būti sąžiningi prieš tą „iš aukščiau“. Atsimenu, kaip kentėdavo motina, kai vaikelis, augant plaučiams, imdavo dusti… “Kur tokios nelaimės priežastis?” – nesiliovė galvojusi motina. Ir kartą ją pasiekė žinia iš nelabai gilios jos giminės praeities – ji išgirdo, kad prosenelis ar proprosenelis kadaise buvęs vaitas, dvaro prievaizdas, ir lazda labai sužalojęs vienam baudžiauninkui dubenį… Žmogus ir mirė, daug metų nesikeldamas iš patalo…

Skaitytojas tikriausiai suprato analogiją.

Kažkas turėjo atlyginti skausmo skolą. Kažkas, visai nekaltas, turėjo pripildyti nuosavos kančios dubenį už aną, tolimo protėvio išpiltą ant svetimo gyvenimo. Paslaptingi likimų ryšiai ir priežasties-pasekmės dėsnio apraiškos šioje realybėje. Kaip bebūtų, vėl atsigręžiu į mūsų nuosavą, iš gelmių einančią išmintį: DIEVO GIRNOS MALA SMULKIAI. Ir ne veltui mes prašome atleidimo už tai, kad „nusidėjome mintimis, žodžiais, darbais ir apsileidimais“. Ir kai tyčiojamės šiandiena iš globėjos, kuri, matydama, kad į daugybę šiurpinančių šios bylos faktorių yra neatsižvelgiama, visais būdais nori pateikti neginčijamus įrodymus, kad, mergaitę grąžinus motinai, jos laukia pražūtis, mes taip pat prisidedame prie jos prievartavimo, kankinimo, pasmerkimo. Ir mūsų nuodėmė ne ką mažesnė už paties prievartautojo ar motinos tvirkintojos.

Niekas negali aiškiau paliudyti apie sistemingą kūdikio fizinį ir dvasinį luošinimą, nei pati mergaitė. Ir tik piktybiškai siekiant pakeisti normalią jos sąmonės būseną nenatūraliu įsikišimu, galima dar paistyti apie kokį nors psichologinį tyrimą ar „ištyrimą“ kokioje nors įstaigoje arba kokiame nors raidos centre. Mergaitės liudijimas yra nenuginčijamas, jis atliktas Įstatymo numatyta tvarka, jį patvirtino asmuo, kuris turi juridinę teisę ir galią tą daryti. Ir tik stebėtis galima, kaip žmonės savo veiksmais ir žodžiais komentaruose leidžia sau taip tyčiotis iš vienos didžiausių gal viso šimtmečio dramų Lietuvoje, atvirai stodami iškrypimo, nužmogėjimo ir atviro satanizmo pusėn. Nes – ar įsivaizduojate realiai, kas slepiasi už vieno vaiko sakinio apie savo pusseserę: „Dar kišdavo jai į burną pimpalą… dar būdavo ją pririšę…“ Reiškia – klykianti vyresnė mergaitė stengdavosi ištrūkti iš priverstinės grupinės sekso orgijos, kuri vykdavo ne tik stebint motinoms, bet ir siekiant patenkinti klientus, padedančioms surišti, kad dvikojai gyvuliai nepatirtų didesnių nepatogumų?

Ar įsivaizduojate, ką palaikote?! Ir dar manote, kad tie komentarai taip ir praeis? Atsikvošėkite ir darykite ką nors, kad jus ir jūsų ainius aplenktų nelaimė, kurios jūs patys taip aktyviai šaukiatės gal būt per savo kvailumą, mažatikystę ir dvasinį tamsumą.

Tačiau pagrindinis šio straipsnio pretekstas yra, vis tik, ne išsigimusi teisėtvarka ir net ne parsidavęs, amoralus teisėjas. Ir net ne „grupė draugų“, kuriuos sieja žemiausia moralė ir tolerancija seksualiniams iškrypimams bei sadizmui, arba pragertos smegenys, kurios bet kokia kaina trokšta kompensuoti realią vyrišką impotenciją. Ir net ne oligarchai, šaltai stebintys šį žiaurų žaidimą, laukdami momento, kada galima bus plėsti savo valdžią ar įtakos sferas, pasinaudojant pačiais pragariškiausiais metodais – kankinamų svetimų vaikų ašaromis. Šio straipsnio tikslas yra kai ką įvardyti.

O įvardyti noriu vieno iš dviejų Pasaulį kuriančių principų – Moteriškojo – išsigimimą mūsų vargšėje našlaitėje Tėvynėje. Nes argi ne našlaitė lieka šalis, kur nebėra net užuominos Pasaulio Motinos moralės, kuri ir yra ne kas kita, kaip saugios evoliucijos garantas?… Vyrai vis ieško, rizikuoja, šuoliuoja atradimų keliais ir ties kiekvienu atradimu palieka ženklą – tai jau atrasta. Tada ateina moterys ir kiekviena jų atradimą patikrina kiekvienu savo egzistencijos milimetru, paaukodamos kartais net savo likimą, kad įrodytų, jog šis atradimas nepuošia pasaulio, netarnauja jo tvarkai ir gėriui, ir saugumui. Šis amžius atvėrė moterims kelius į savirealizaciją, jos gali atsirasti ir save išreikšti pačiose valdymo struktūrų viršūnėse, tačiau didysis Ego, išreikšdamas save realybėje per neharmoningą žmogų, tampa garbėtroška, egoizmu, ir perauga į nuolatinį naudos ar puikybės troškimą, ir moteris, užuot buvusi šiek tiek motina visiems, tampa monstru, geležinio, šėtoniško, iškreipto proto, kuris jau niekada nebeveikia panardintas į sielą, trubadūre. Aš tokį pražūtingą moteriškumą vadinu „tarybinės moters sindromu“. (Esu apie tai rašiusi į KK straipsnyje „Simuliakrai bijo moterų, o „tarybinės moterys“ renka žagarus“, ir ten apžvelgusi tokio „moteriškumo“ ypatybes).

Tai, kad mergaitės kankinimų toliau siekia ir antisocialų teismo sprendimą imasi vykdyti išimtinai moterys, laikau didele katastrofa mūsų visuomenės kultūroje. Tai tarsi sprogimas, tarsi išrausta duobė mūsų pasaulėjautoje, kur tebeturi savo garbingą vietą darželiai prie namų, dekoruoti gėlių vazonai, rankdarbiais, tebeskambančios liaudies dainos, pilnos deminutyvų „seserėle“, „motinėle“, tėvužėli“, „bernužėli“, „broluži“… Kur pasaulėjauta spindi pirmapradėmis spalvomis, o užuojauta, gailestis, žmogiškumas, pasiryžimas gelbėti ir saugoti skriaudžiamą ir silpnesnį tebeturi daugybę veidų tiek tautos kūryboje, tiek paprasčiausiuose žmonių santykiuose. Tiek, kad jų nepajėgė išnuodyti tarybinės moters su mėlynu kostiumėliu, juodomis laivutėmis, cigarete rankoje ir valdišku, įsakmiu kalbos tonu geležinis štampas, tiek metų negailestingai ženklinęs mūsų vargšes motinas, atimdamas dalį motinystės ir moteriškumo.

Šių dienų teisėtvarkos moterys beveik visiškai atitinka „tarybinės moters“ stereotipą. Jos, kurių funkcija išsaugoti ir nuolat tobulinti mūsų gyvenime grožį, tampa geležiniais paukščiais, kapojančiais ir lesančiais ir taip iškankintų mergaičių likimus, nes už prigimtines priedermes joms svarbiau sutapti su valdžia ir būti valdžios atstovėmis, jokiu būdu nesuabejojant, ar ta valdžia teisėta, ar ji teisi, ar apskritai ji nėra nusikalstama. Svarbiausia – valdžia…

Štai „didvyrės“, kurios šioje situacijoje ryškiausiai atspindi mano aprašytą moterų tipą – moterų su neharmoninga kairio ir dešinio pusrutulio, pirmos ir antros signalų iš aplinkos priėmimo sistemų pusiausvyra. Tai taikau ne vien šioms ponioms – tiesiog mūsų tėvynėje labai apverktinos universalaus moteriškojo principo reiškimosi formos, labai jau jos apribotos, deformuotos, iškreiptos.

Štai – Panevėžio apygardos teismo teisėjų kolegija, kurios sudėtis – Danguolė Smetonienė, Birutė Valiulienė ir Ramunė Čeknienė, sausio 26 d. netenkino N.Venckienės atskirojo prašymo sustabdyti mergaitės skubų perdavimą motinai – prašymą atmetė kaip nepagrįstą.Jos teigė, kad kad N.Venckienė nepateikė jokių neginčijamų teiginių, kad būtų pagrindas kolegijai taikyti laikinąją apsaugos priemonę – vykdymo sustabdymo.Teismui pateiktas antstolio faktinių aplinkybių konstatavias – tuščia vieta,nors jį sudaro jau visiems žinomi mergaitės liudijimai, iš kurių akivaizdžiai ryškėja niekur neaptartos aplinkybės ir faktai, kad orgijos būdavo grupinės, kad mergačių tvirkinime dalyvaudavo jų motinos, panaudodamos psichologinę (gąsdinimų) ir fizinę (surišimas) prievartą. Tai aiškiai praplečia nusikaltimo pobūdžio spektrą, ir to nematyti galima tik tyčia.

O štai kitos moterys:

Vaiko teisių apsaugos kontrolierė Edita Žiobienė – “teismo sprendimą reikia vykdyti”.

Seimo pirmininkė Irena Degutienė – “teismo sprendimą reikia vykdyti humaniškai”.

Kauno miesto vaiko teisių apsaugos tarnybos vedėja B.Daugėlienė – “jau keturias naktis nemiegu, galvoju, kaip mergaitę perduoti Stankūnaitei”, “Neringa, išeikit su mergaite į parduotuvę”.

Kauno rajono vaiko teisių apsaugos tarnybos vedėja I.Dabašinskienė…

Psichologės -jų pavardės autorei nežinomos, tačiau lengva nustatyti – labai jau “savitais” metodais “bendravo” su mergaite. Įtariama, kad buvo taikoma hipnozė- dėl pakitusio mergaitės elgesio po “seanso” reikėjo kreiptis į medikus… juo labiau, kaip teko girdėti, viena jų skaito apie hipnozę paskaitas.

Antstolė Sonata Vaicekauskienė – kuri kreipėsi į V.Kondratjevo teismą dėl prievartinio mergaitės paėmimo iš globėjos…

Žinia, visi visatos dėsniai žemėje reiškiasi per žmogų. Jei žmogus neturi dvasinės švaros, jei jo kultūros horizontai vos persirita per penkių pojūčių valdžią, jei gyvenimo tikslas – “šilta vieta”, kuri garantuoja bent šiokį tokį priėjimą prie lovelio, toks žmogus neturi moralinės teisės dirbti postuose, nuo kurių priklauso visos šalies ar bent jau didelės visuomenės dalies lūkesčiai. Tačiau kaip taisyklė, tokie žmonės nemąsto apie tai, kam jie pajėgūs ir ko jie verti. Tai tipiška agresyvi vidutinybė su sijonu, ir tik negalvokite, kad tas sijonas gali atstovauti visą moteriškąją moralę, priedermes ir įvykdyti misiją. Apie moters misiją agresyvi vidutinybė nežino nieko. O gaila…

Moteriai visų šalių išminčiai skiria ypatingą reikšmę visoje žmonijos evoliucijos raidoje. Tai lytis, kuriai skirta nuolatos kontaktuoti su visu kosmosu, nekalbant jau apie planetas, priklausančias Zodiakui. Kaip tik dėl to moteris gimdo kūdikius, juos maitina, motinos sukuria ir perteikia šeimose dvasinę programą, moteris išvysto vyrams ir sūnums subtiliuosius pojūčius, plečia išpasaulėjautą, moteris gali įsčiose nešiojamą kūdikį pagimdyti su nuostabiomis savybėmis – tikrą šviesos nešėją. Tačiau su viena sąlyga – moteris turi suprasti, kam ji atėjo į šį pasaulį. Jei ji laiko save tik “antrąja” puse ir dar pasiryžusi rungtyniauti su vyru, kuris kurį… Tai moteris demonė, sėjanti dualizmą pačioje esminėje visuomenės grandyje – šeimoje, kuri yra išimtinai dieviškos programos dalis, nes būtent čia susitinka abu principai – vyriškas ir moteriškas – pačioje pirminėje, pagrindinėje ir esminėje paskirtyje – kurti pasaulį. Patikėkite, jei vyras galėtų atstoti moterį, jam ir pieno liaukos būtų atsiradusios per milijonus metų ir kiti moteriški dalykai, deja… Moteris negali suvyriškėti prasčiausia to žodžio prasme – jai tai nebus atleista.

Artėjant Maitrėjos epochai moteris turi ruoštis didžiausiam darbui – būti pagrindiniu evoliucijos įrankiu keičiant pasaulį. Ji tai darys atverdama pasaulio širdį. O tai reiškia – jai teks išmokti atverti vyrų ir sūnų širdis. Tos širdys atveriamos tik meile. Nes meilės žmogus neturi savyje – ji išimtinai dievo prerogatyva, ir kai žmogus myli – per jį pasireiškia Dievas. “Jei Dievas su mumis – kas prieš mus?”

Taigi, moteris turės išmokti atlikti tai, kas jai įsakyta “iš aukščiau” – ne teismo pirmininko ir ne kokio nors prokuroro. Jei moterys būtų sąmoningos ir dvasiškai didelės, per šimtą metų pasaulis taptų beveik tobulas ir išnyktų agresija. Jau po vienos kartos pasimatytų viltingi pokyčiai ir daugybė tų, kurie vakar dar nenorėjo gyventi, pajustų, kad gyvenime atsirado daug šviesos.

Moteris turi norėti užimti tą garbingą vietą, kuri jai skirta ir kelti pasaulį iš tamsos. Jei mes nebeturime tokių moterų – našlaitė mūsų tėvynė.

Taigi grįžtu prie seno savo įsitikinimo – reikalingas vieningas, nuoseklus darbas, ugdant visuomeninė sąmonę, plečiant egzistencinio suvokimo ribas – kas aš esu, dėl ko ir iš kur atėjau, kam tarnauju ir kas bus, kai išeisiu neatlikęs savo pareigos ar paskirties. Nieko nebus be Dekalogo vertybių. Tai šen, tai ten nuolatos atsiras kas nors, kas šaudo ar prievartauja vaikus, kas kankina ir žudo žmones, kas ruošia sąmokslus ir atveria vartus į valstybės institucijas nusikaltėliams, jeigu neatsiras Lietuvoje galingas, masinis nepakantumas nepadorumui, nesąžiningumui, žiaurumui, abejingumui. Turime nuolatos budėti.

Kas budės? Tie, kas jaučia poreikį tą daryti. Tie, kas jaučia, jog yra juose poreikis nesavanaudiškam darbui, dvasiai, tiesai. Kiekviena siela potenciali gėriui, tik reikia sugebėti tą žinią atnešti taip, kad žmogus pajustų jos reikalingumą.

Kartais tenka būti kariu ir stabdyti tamsos klonus, tačiau tai vardan to, kad kas nors susimąstytų apie tai, ko niekada nemąstė. O kas pajunta poreikį galvoti ir kalbėti apie šviesą – tas tampa šviesos žmogumi. Ir tamsa išnyksta.

Dabar gyvename didelėje mentalinėje tamsoje dar ir dėl to, kad žmonės neišdrįsta paprastais žodžiais konstatuoti paprasto ir amžino poreikio – būti laimingam. Mes turime atvirai sakyti, kad mums reikia laimės, tiesos, gražaus bendravimo žmogaus su žmogumi. Kad mums reikia ką nors mylėti, kad mumyse yra didelis poreikis apginti ir apsaugoti vertybes. Kad trokštame didžiuotis savo Lietuva ir džiaugtis, būdami jos vaikai. Tai ne poezija – kas tą jaučia, žino, kaip tai realu.

Šių eilučių autorė nesitiki, kad „speckomentatoriai“ susigės ir nebeužsiims tuo, kuo užsiima. Ji į tai nededa kol kas jokių vilčių. Ji gerai žino, kad kada nors jie tiek pavargs, jog nebeturės jėgų gyventi. Jie pamatys, kaip užteršė ir apsunkino, pirmiausiai savo gyvenimą. Tačiau ji deda dideles viltis, kad kas nors šiuose straipsniuose atras tarp eilučių laišką sau, savo sąžinei, savo šviesiajai pusei ir ta pusė taps nenuilstama gynėja visko, kas kam nors teikia laimę, o ne skausmą.

Aš tikiu, kad mūsų kas dieną darosi vis daugiau. Tegul po nedaug, tačiau tvirtai ir nuosekliai… Lipdykime savo Tėvynę iš savęs. Kas nuo jos nutolome – artėkime atgal. Mes turime ką nešti pasauliui – mūsų senovinę ir švelnią pasaulėjautą. Ir būkime tvirti, nepalaužiami – mus sujungė mažas vaikas iš Garliavos, o vaikai kaip ir angelai – nemeluoja. Jie – mūsų rytojus ir geležinžmogiams tebūnie nejauku mūsų pasaulyje.

Būkime visada pasiryžę jį apginti. Ginti, kiek reikės…

Komentarai

 

 

 
 1. kaip cia iseina
  2012-01-27 – 16:46
  lietuvoje vaiku prievartauti lyg ir negalima, bet -edyte – galima ir net reikia.

  ar cia nebus pats ponas sadeckas -edytes nulaizes ir kaip visada nufilmaves visus, kurie laize.

  papurtytu sadecka arba jo suneli, rastu kompe savus snukius visi teisejai

  beje, sadecko sunus ne aidis?/aidas?

  Thumb up 72 Thumb down 0

 2. Sklerozė, bet tikrai pamenu, kad kažkas su autorės vaikais buvo. Kažkokia televizijos laida net rodė… O mergina ar tik ne iš Utenos buvo?

  Thumb up 72 Thumb down 0

  • gerai nezinau, skaiciau tik cia komentara, matosi zmogus tai rases gerai zino apie jasukaityte, gal ji ta mergina tempe aborto, kad ji buvo is prasciokiu? nors pati jasukaityte lyg tokia ..ne is dvaro.

   Thumb up 72 Thumb down 0

 3. apsigraibyk ar nemiegi . Juk tu zinai vaikai nemeluoja. Bendrai nera ka ir rasyti ,bet faktas yra uzfiksuotas,kada mergaite pasakojo . O kad tu skiedi ,skiesk ir toliau ,-rasinedama nesamones . Lygindama ,,B,, su pirstu…

  Thumb up 72 Thumb down 0

  • na jei vaikai nemeluoja tai kodel yra mazameciu pataisos kolonija viena zinau i sita kolonija 8 metu isveze ,o situo atveju po tokio psichloginio spaudimo ,kai atimta viskas ir liko tik suvaikejusios bobos ir patvorinei nera ko stebetis tokeis mergaites pasakojimais

   Thumb up 72 Thumb down 0

 4. dar kai kas pasikeite antrajame filmuke, jau neminimi, konkreciu asmenu vardai. Venckiene nors ir turi prezidentes stoga, bet bijo klatint TEISJA JONA KISUS PIMPALA i burna, labai jau abstraktus kaltinimai is Venckienes skamba vaiko lupomis. Idomu ka ji kaltins , jai Usa isteisins. Izvaizduoju kiek sitai nesvaraus snukio blondinei zalu atmoket bus pareiksta.

  Thumb up 72 Thumb down 0

 5. nuostabus straipsnis!!! Didžiausia pagarba gerbiamai rašytojai! Ačiū, kad esate!

  Thumb up 72 Thumb down 0

 6. va p. Garnelienė nuvažiavo draugiškai pasikalbėti į Kauną ir po jos apsilankymo teisėjo mantijas nusimovė keturi teisėjai, o kaip jūs manote, kodėl p. Garnelienė nenuvažiuoja pasikalbėti į Panevėžį? arba į Kėdainius? Manau, tauta ant benzino tikrai susimestų :)

  Thumb up 72 Thumb down 0

 7. isgelbeje vaika -isgelbesime save . Padekime Neringai apsaugoti mergaite . Pagarba straipsnio autorei .

  Thumb up 72 Thumb down 0

  • ji daro nusikaltima nevykdydama teismo sprendimo ,o jus bedrininke nes kurstote kitus tai toleruoti , kai jus nubaus prie jusu namu patvorio niekas nestoves

   Thumb up 72 Thumb down 0

   • TEGUL TIK PASAKO IR ATEISIU PASTOVĖTI IR AS BUSIU NE VIENA, NEREIKIA ČIA MŪSŲ GĄSDINTI TU SMIRDANTIS PEDOFILE.

    Thumb up 72 Thumb down 0

 8. jau vien tas faktas kad as turiu pakeist savo varda tam kad galeciau palikt komentara, nedaro garbes atseit garbinagam laikrasciui. Jai tik pasisakau pries sekantis komentaras yra uzblokuojamas.
  Ar pirmasis filmukas, ar antrasis filmukas, tas pats apie ta pati, kas jau seniai isnagrineta ir pas teisejus ant stalo. Parodymus fiksuoja ne anstoliai, o teisesauga, kuri remiasi psichologiniu ekspertiziu isvadom, o ypatingai tada kai vaikas gyvena suinteresuotos puses aplinkoje.Siuo metu buvo skelbta, kad bus dar viena psichologine ekspertize , issiaiskinti ko vaikas istikruju bijo. Va ja ir bus remiamasi, o ne dar vienu Venckienes sedevru, net nemoka normaliai primokint mergaites. Mergaites zOdziai manim neringa rupinasi, skamba kaip suaugusiojo zodziu atkartojimas, vaikas issireikstu kitaip. cia kazkas minejo, tai tas pats apie ta pati, tik atsirado naujas zodis vaiko zodyne. DIDYSIS PIMPILAS. O po Uso teismo, jai Venckienei nepavyks irodyti, kad tas zmogus vaika liete, o as 100% isitikines , kad taip ir yra, visi sitie filmukai susukti su vaiku guls i Venckienes byla.

  Thumb up 72 Thumb down 0

  • kad vaiku neturejes,nes kitu atveju nesamoniu nerasinetum.Kiekvienas turejes maza vaika, ypac berniuka zino,kad vaikai ta daikciuka vadina “pimpiliuku”.Visai naturalu,kad dideli ir smirdanti maza mergaite pavadino PIMPALU.

   Thumb up 72 Thumb down 0

 9. tai šventa tiesa, kad už visus blogus darbus kenčia trečios kartos nariai.Turiu tokį pavyzdį ir savo giminėje, kaip už senelio baisų gobšumą anūkas gimė su negalia.
  VIešpatie apsaugok nuo tokios nelaimės.
  Visoms šios tragedijos “didvyrėms” atseikės gyvenimas,tik gaila, kad ta kančia paliečia ne tą patį žmogų, o jo palikuonis.

  Thumb up 72 Thumb down 0

 10. kur antroji mergaitė nukišta geriausiai žino Šalaševičiųtė ir Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnyba prie SADM valdininkai. Taip, taip …yra Lietuvoje ne vien Žiobienės kontora. Ta vaiko teisių apsaugos kontora, pavaldi ministrui Jankauskui, ne mažiau malkų yra priskaldžius nei Žiobienė. O jei kas yra bandęs įsivaikinti, tai žino, kaip “veikia” sistema, ypač užsieniečiai, gali papasakoti neįtikėtinų istorijų. Jau pats pavadinimas įpareigotų šitą instituciją ginti vaikų teises, ypač teisę į apsisprendimą, kur ir su kuo gyventi.
  O kur yra antroji mergaitė SADM tikrai žino. Beje, šios tarnybos vadovės išvada nulėmė Lietuvos teismo sprendimą atiduoti I. Rinau dukrą tėvui. Daug pasakanti smulkmena, ypač kontekste.
  ir ko ne rojus Lietuvoje pedofilams??? Dvi tarnybos, kurių pagrindinis rūpestis paslėpti galus, teisėsauga šoka pagal užsakytą muziką, neratifikuotos tarptautinės konvencijos ir Seimui tas visai nei “galvoj, nei uodegoj”, tik Andrikienė laiks nuo laiko bando politikus ir valstybės vadovus sugėdinti. Dar kiek ir visi turintys “specifinių” poreikių važiuos ne Tailandą, bet į Lietuvą.

  Thumb up 72 Thumb down 0

  • kodel jus visi manot patvorinei kad jums kazkas turi duoti ataskaita apie ana mergaite ,ar neuztenka kad vienos gyvenima pavertete pragaru ,kai ji uzaugs jus visus prakeiks uz atimta vaikyste ,vien del to kad motina ja leido i savaitini darzeli daugiau juk nieko taip ir neiriodet vien tik plepalai

   Thumb up 72 Thumb down 0

 11. mergaites pusesere: Andrius nupirkdavo žaisliukų (D.Kedžio dukrai – aut. Pastaba), vienąkart nupirko tokį namelį, nupirko baldus barbei. Nu jisai vis pirkdavo jai visko. Kartais joms abiem po čiulpinuką”. Į psichologės klausimą, ar Andrius (Ūsas) kada nors svečiuose būdavo pas Laimutę (Stankūnaitę), kada jos būdavo su D. Kedžio dukra, mergaitė atsakė: ..Kartais. Nu, jisai daugiausia kaip būna… nu vieną kartą mačiau per krikštynas juos, jį vien, jį mačiau. Diena tada buvo, krikštynos tada buvo. Jisai, kai baigėsi tos, tie krikštynai, tada jisai išvažiavo. Nu nuvežė tada Laimutę, Deimantę”. Vėliau mergaitė kalbėdama apie Andrių Ūsą, pasako, kad Andrius nebuvo likęs miegot pas Laimutę, fui, man tai jis nelabai toks geras, jai jisai nepatinka, tiktai nebent jisai D. (D.Kedžio dukrai) draugas, o Linas (L. Stankūnaitės draugas) yra jos draugas, Andrius negražus, baisus labai, storas”.
  Į psichologės klausimą, ar Andrius nėra ką nors kada nors padaręs, kad jai butų nemalonu, mergaitė atsakovo, kad ne, to nebuvo ir nebus. Kalbant apie Ūsą, V.Naruševičienės dukra pasakė, kad jisai elgėsi, kaip nepažįstama aš jam.

  Thumb up 72 Thumb down 0

  • nu vieną kartą mačiau per krikštynas juos, jį vien, jį mačiau
   …………….
   Va cia tai idomus momentas. Is pradziu sako “juos” maciau, staiga tuoi pasitaiso, tik “ji”, “vien ji” (A.Usa) maciau. Tipo Furmanaviciaus nemaciau. Greiciausiai taip?

   Thumb up 72 Thumb down 0

  • kad sita mergaite galejo buti primokinta, kad ir sitas jos ats “V.Naruševičienės dukra pasakė, kad jisai elgėsi, kaip nepažįstama aš jam” matyt buvo po klausimo, kaip su tavim elgesi Andrius. Toks jausmas, kad jai kazkas liepe sakyti, kad pasakyk, kad jis nepazitsmas, ar tu jo nepaziti, stai ir ismaste mergaite toki ats. Kita vertus, jei Usas ja mate tik viena karta kaip pats sako (ka ir mergaite stengesi pasakyti), tai is kur ji zino, kiek daznai pas Laimute ateina Usas? Is kur zino ko jis Laimos dukrai pripirkes, kad nelikdavo nakvoti jis pas Laima, jei tik viena karta ji mate? Tiesa, buvo dar pasakiusi, kad du kartus mate. Nezinoma ar Usas po to pakeite savo parodymus. Kodel pasake ,kartais ateidavo, nu kaip dazniausia buna staiga persoko i kita minti, kad tik viena karta per krikstynas juos, ji vien mate? As asmeniskai cia daug prievartos (meluoti) pries vaika matau.Keista, kad Dabasinkiene ir Ziobiene nepasirupina situo dalyku.

   Thumb up 72 Thumb down 0

  • ar jus televizijos neziuredavot ar kaip.nes aiskiai rode kaip jis kazkam pavelavus krikstijo,kaip paskui isimylejo panele Stankunaite ,na bet kaip sau norit dykai niekas buto nenuomos,automobiliu nepirks taip,kad geriau neliuliuokit nieku.Pirmiausia tai jei nieko nebuvo tai butu neivaziaves i bala,o butu ivykes teismas,ten butu issaiskeje ,bet matyt geriau, kad teismas neivyko,nusinese paslapti.O artejantis teismas kelia strioka kai kam,vistik susidaro toks vaizdas kai toks skubejimas paimti is Neringos mergaite,o kiek trukdziu,kiek pasipriesinimo sutinka Neringa?Ar cia siaip sau?Nieko panasaus,kai kam labai reikia ,kad iki teismo mergaite atimti.Visi tai mato, akivaizdu.

   Thumb up 72 Thumb down 0

 12. anstoles uzfiksuoti mergaites zodziai yra niekinei po tokio jai daromo spaudimo as budama suaugusi globojama tokiomis salygomis ,prisipazinciau kad nuzudziau usa prezidenta kenedi ir net nesumirkseciau ,o ta didele baime leisti mergaitei ir mamai pabendrauti normalei tik parodo kad nors trumpan issprudusi is tikios globos mergaite pasirinkut mama deja bet taip ir to nesuprasti gali tik nelabai mastantys ir fanatiski zmones

  Thumb up 72 Thumb down 0

  • Yra dokumentuoti. Tai Tikras įrodymas teismui. Teisėjos sulauze priesaiką. Atsakys gaus pendelį raganos.

   Thumb up 72 Thumb down 0

 13. turim kedzio pedo filma, kuris irode Laimos nekaltuma,sitas filmukas kartojasi, tik kad venckiene vietoj sysalo pakeite zodziu pimpalas, dakure peilius i r “Laimos draugus“. I tai niekas demesio nekreips, kas liecia Laima, atkreips demesi i mergaites aplinka, kurioje ji siuo metu izoliuota, ir ja supanciu zmogystu psichini lygi.

  Thumb up 72 Thumb down 0

 14. I pagarba VIDMANTEI ACIU NUOSTABIAI VISKAS AISKIAI APRASYTA REIKIA TIKETI TEISYBE NUGALES

  Thumb up 72 Thumb down 0

 15. “Vyresnioji mergaite patvirtino pati kad jos niekas neliete”
  Jaunesnioji patvirtino, kad liete. Na ir ka? Tikrinkim abieju parodymus. Kad jaunesniosios nesutampa su Uso ir mamos, nieko stebetino, bet, kad vyresniosios nesutampa, tai jau verta susimastyti.

  Thumb up 72 Thumb down 0

  • mergaitė buvo apklausta tik kartą šalia stovint motinai ir be psichologų. Tai va ir atsakyk sau ar galėjo ta vyresnioji pasakyt ką nors kitą, nei jai liepė motina? O dar prie viso vaizdo pridėk tą faktą, kad toji vyresnioji jau paaugusi staiga “nei iš šio nei iš to” pradeda nebelaikyt išmatų ir turėsi pilną paveikslą to, katra iš mergaičių sakė tiesą.

   Thumb up 72 Thumb down 0

 16. Maitrėja – atjautos ir meilės Buda. Budizmo religijos požiūriu, tai bodhisatva, kuris apsireikš žemėje, pasieks nušvitimą ir mokys dharmos. Budizmo rankraščiai byloja, jog Maitrėja bus Budos Šakjamunio įpėdinis. Tokios pranašystės užuominų randama visų budistų sektų, (Theravada, Mahajana, Vadžrajana) kanoninėje literatūroje. Beje, ši pranašystė, kaip pareiškimas apie įvykį, įvyksiantį tuomet, kai dharmos mokymas bus užmirštas yra priimtina daugeliui budistų.

  Thumb up 72 Thumb down 0

 17. vaikai meluoja, tik nemoka meluoti, ta isduoda ivairus dalykai. Butent antroji mergaite. O kur ji? Ar vaiku teises susirupino kodel ji sitaip kalbejo? Kodel ejo pas psichologe? Kodel jos parodymu patikimumas nevertinas, suprantant, kad ji galimai buvo primokinta meluoti? yra nemazai pozymiu jos apklausos protokole. Ptokuroras to netyre, savavaliskai.

  Thumb up 72 Thumb down 0

 18. jasukaityte,graziai aprasei Panevezio teisejas,dabar imkis EZTT teiseju,tie irgi demesio nusipelne.O apie naujus mergaites liudijimus,kur jau ir peilis atsirado [anksciau nebuvo],idomu paskaityt,audrina vaizduote tam tikru polinkiu zmogenams

  Thumb up 72 Thumb down 0

  • nežinai nieko apie tą bylą, todėl tylėk. Eik geriau pamedituoti. Ir mažiau gerk.

   Thumb up 72 Thumb down 0

 19. ieskomi nusikalteliai, vienas toks gan nezymus niekselis, pravarde kryzius, jo pagrindinis pozymis sukciaus snukis, kitas jau didesnis aferistas tai pecKURYS, jo pravarde STARSHY PAMOCNIK MLACIEVO KACIGARA, dar jieskomas ju vadas de sadas, jo pravarde pyders:)) maciusius prasom skambint 02:))))

  Thumb up 72 Thumb down 0

  • irgi tų komentarų stengiuosi neskaityti,nes net per komentarą jaučiasi juo_dą to žmogaus vidų…tai nelaimingos asmenybės,tokių žodžių tenka išgirsti,kur per gyvenimą esi net negirdėjusi

   Thumb up 72 Thumb down 0

  • pritariu Jums ir aš neskaitau,net atrašinėti jiems nereikia,jie tam ir rašo.Tegul patys tarp savęs susirašinėja,tik būtų geriau,kad komsomolkėje.

   Thumb up 72 Thumb down 0

 20. Negi Lietuvoj, siekiant teisingumo, reikia priminti apie karmini atpilda? Jei mergaites liudijima apie brukamus i burna pimpalus uzfiksavusi antstole vistiek kreipesi i teisma del mergaites paemimo jega, antstoles vaikai turetu pradeti dusti tuojau pat (zr. analogija..) Kodel sita antstole dar neatleista is pareigu??

  Thumb up 72 Thumb down 0

 21. net neskaiciau iki galo tu nesamoniu. Vyresnioji mergaite patvirtino pati kad jos niekas neliete, taip kad nustokit kalbeje jos vardu ir drumste smegenis zemo IQ zmogeliams. tam yra teismai ir tyrimo isvados. Nepades niekas nes jau praeitos visos instancijos, o filmo kurimas su mergaites pasakojimais tai jau pasikartojimas.Buvo filmas tarp manekeno koju nepadejo yrodyti Venckienes pedofilijos , nepades ir sitas naujasis filmukas sususktas manipuliuojant mazamete.

  Thumb up 72 Thumb down 0

   • O vyresnioji mergaite nesake is kur pas mama Violeta tokie pinigai,is kur ta ,dabar jau a.a. moteris atidave paskola uz nama ,tokia suma.

    Thumb up 72 Thumb down 0

  • Mastytojau,komsomolskeje paskaityk nereikes tau buku protu ir mastyti!Stiprybes Venskams!

   Thumb up 72 Thumb down 0

  • Svarbu, kad tu kada nors kam nors padėsi… Labai gražus ir įkvepiantis straipsnis.

   Thumb up 72 Thumb down 0

  • slykstus melagi,pedofilijos bylos tyrejams buvo zinoma apie antrai mergaitei daryta isanges operacija.ir apie kokias tyrimo isvadas rasai?apie tas,kur ekspertai patvirtino istatymu numatyta tvarka,kad D.K.nemeluoja apie pimpalu kaisiojimus i burna ir laizymusis trise su “mama” ir storu iskrypeliu lovoje?sito niekaip paneigt nesigauna?

   Thumb up 72 Thumb down 0

  • Esi primityvaus protelio ( o dar vadini save mastanciu). Esi eilinis skaitytojas. tavo zinios yra pletku lygio (kazkas kazka sake). Tu juk nematei dokumentu ir geriau nejuokink zmoniu

   Thumb up 72 Thumb down 0 
Video reportažasNerpigiau./lt/produktas/505/nusikaltimas-valstybes-vardu

Aktualu. Komentarai
Ką reikia žinoti apie veido kosmetiką?
Figūrą formuojantys apatiniai: kokius rinktis?
Foto reportažai Aktualu Naujausias numeris
Nauja kryptis vestuvių žemėlapyje: lietuvius kviečia tuoktis Gran Kanarijoje 
Vestuvės užsienyje vis labiau populiarėja, tačiau sudėtingas šventės organizavimas daugelį porų atbaido nuo...

Prietaisai moterų sveikatai bei malonumui  
Įrodyta, kad vaginalinių kamuoliukų bei vibratorių naudojimas yra naudingas moterų psichologinei bei fizinei...

Vasaros sezonas prasideda: ką turėtų žinoti šunų šeimininkai? 
Prasidėjus šiltajam metų sezonui, didelė dalis žmonių džiaugiasi dėl malonaus oro ir galimybės...

Kiek kainuoja geros kokybės langai? 
Patikimi langai pagerins Jūsų namų saugumą ir tuo pačiu jūsų gyvenimo kokybę. Renkantis...

Kaip pakeisti ir atrestauruoti namų fasadą? 
Renkantis išorės sienų apdailos medžiagą dažniausiai svarstomi du variantai: tinkuoti arba montuoti klinkerio...

Ar biuro priemonių kokybė kinta? 
Darbas biure yra neatsiejamas nuo tam tikrų priemonių, kurios gali garantuoti, kad pavyks...

Anekdotas


Naujovė KK Facebook
Reklama

Politika   Bylos, sukrėtusios Lietuvą
EP narys A. Kubilius: „Nestabilumas Rytų Partnerystės regione tampa nauju jo bruožu“ (10)
Europos Parlamento narys, Euronest Parlamentinės Asamblėjos (PA) pirmininkas Andrius Kubilius,...
Valdžios sektoriaus balansas 2020 metais: 3,5 mlrd. eurų deficitas (1)
Išankstiniais duomenimis, 2020 metų Lietuvos valdžios sektoriaus deficitas sudarė 3,5...
Prezidentas kviečia šalinti kliūtis didelės rizikos grupių skiepijimui (3)
Lietuvos Respublikos Prezidentas Gitanas Nausėda, antradienį nuotoliniu būdu susitikęs su...
 
LAT pritarė apeliacinės instancijos teismo išvadoms dėl Vilniaus universiteto pareigos atlyginti neturtinę ir turtinę žalą Norvegijos kalnuose žuvusios studentės tėvams (8)
Lietuvos Aukščiausiasis Teismas atmetė Vilniaus universiteto kasacinį skundą ir paliko...
Nepramušamas VU „betonas“ – aukšti teisėjai ir prokurorai? (6)
Giedrė Gorienė „Ir mažas akmenukas didelį vežimą išverčia“, – sako...
Kada naikinsime nereikalingus teismus? (9)
Giedrė Gorienė Kada naikinsime aukštesnės instancijos teismus? Kam jie apskritai...
 

Teisėsauga   Verslas, ekonomika
Tikslinamos asmens sulaikymo sąlygos – aiškesni pagrindai ir procedūros (2)
Geriau įgyvendinti asmens teisę apginti savo laisvę, aiškiau reglamentuoti laikinojo...
Prezidentas paskyrė Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus pirmininką (4)
Lietuvos Respublikos Prezidentas Gitanas Nausėda, vadovaudamasis Konstitucija, Teismų įstatymu ir...
Lietuvos advokatūra apie šios dienos sulaikymus: Lietuvoje įsivyrauja „sulaikymo prezumpcija“ (3)
Lietuvos advokatūra, reaguodama į žinomų mūsų šalies asociacijų ir asmenų...
 
Lietuva sustabdė tarptautinių kompanijų iš Rusijos perkėlimą
Ekonomikos ir inovacijų ministerija sustabdė naujų tarpininkavimo raštų išdavimą į...
„Luminor“ bankas išplatino 300 mln. EUR vertės obligacijų emisiją
„Luminor“ bankas sėkmingai išplatino 300 mln. EUR vertės obligacijų emisiją....
Medicinos bankui – įspėjimas, bauda ir įpareigojimas
Lietuvos bankas praėjusių metų pabaigoje atliko tikslinį planinį UAB Medicinos...
Krašto apsauga   Užsienis
Krašto apsaugos viceministras M. Abukevičius: „Kibernetinis saugumas – visų atsakomybė“
Efektyviai užtikrinti ypatingos svarbos informacinių išteklių valdytojų kibernetinį saugumą, stiprinti...
Lietuvos kariuomenei perduoti dar 142 nauji sunkvežimiai „Unimog“
Spalio 21 d. Lietuvos kariuomenei perduoti dar 142 nauji penkių...
R. Karoblis naujuoju kariuomenės vadu siūlo Sausumos pajėgų vadą gen. mjr. V. Rupšį (1)
Krašto apsaugos ministras Raimundas Karoblis naujuoju Lietuvos kariuomenės vadu Prezidentui...
 
Pretendentė į EK pirmininkes sulaukė europarlamentarų reakcijos (1)
Pretendentė į Europos Komisijos (EK) pirmininkės postą Ursula von der...
V.Zelenskis „nokautavo“ P.Porošenką (8)
    Pomaidaninio Ukrainos prezidento Petro Porošenko „puota karo metu“...
Dėl Skripalių apnuodijimo S.Lavrovas pirštu dūrė į NATO: „Tai ne „Novyčiok“, o BZ“ (28)
Rusijos URM ministras Sergejus Lavrovas pareiškė, kad Cheminio ginklo draudimo...
Sportas   Laiškai
“PingPongiuko”akademija kviečia (1)
Oficialus klubo Facebook puslapis>>>...
Cristiano Ronaldo sezoną temdo priekabiavimo skandalas (1)
Cristiano Ronaldo – vienas geriausių planetos futbolininkų. Apie šį portugalą...
Lietuvos rinktinės laukia kroatų išbandymas (1)
  Lietuvos nacionalinė vyrų krepšinio rinktinė tęsia kovą dėl galimybės...
 
Kam tarnauja Šaulių sąjunga (11)
Kaip manote ar visi Šaulių sąjungoje pritaria jūsų sąjungos nariui...
Geradarei savanoriai pačiai prireikė pagalbos (1)
Nuo nelaimės nėra apsaugotas niekas. Likimas skaudžiai skriaudžia ir tuos,...
Mulkinanti apklausa “Mes europiečiai”” (3)
Šiuo metu – 2019.05.11, 17:30, – portale lrytas.lt  vykdoma apklausa,...
Karštas Komentaras