Kontaktai      Rašykite mums       KK TV       Siūlo darbą       Foto       Prenumerata Lietuviškai По-русски English
turgelis.net
2022 Rugpjūtis 18 Ketvirtadienis
 

Vaikai ir angelai nemeluoja

2012-01-27 15:54 | Kultūra | Komentarų (653)

Nepriklausomybės akto signatarė, rašytoja Vidmantė Jasukaitytė


Vidmantė Jasukaitytė

Antstolio dokumento kopiją gavau naktį prieš dvyliktą ir, prisipažinsiu, užmigti buvo sunku. Stebiuosi „speckomentatorių“ nužmogėjimu, interpretuojant vaiko žodžius. Net už pinigus, net už labai gerus pinigus retas išdrįstų taip „išvartyti“ mergaitės globėjos veiksmus, nes tokia interpretacija yra tiesiog šventvagiška. Nuo seno žmonės vengė lažintis ar prisiekinėti vaikų gyvybėmis, motinos mirtimi… Lygiai taip pat nuo seno, pagal giliai pasąmonėje nusėdusį tabu dėsnį, negalima būdavo tyčiotis ar apkalbėti nėščią moterį, pajuokti žmogų su aiškiais neįgalumo požymiais… Amžių išmintis, matyt, jau buvo patvirtinusi taisyklę: „kaip šauksi – taip atsišauks“, arba „ nekask duobės kitam – pats įkrisi“…

Man teko pažinoti mažą kūdikėlį su didele negalia – jo protas ir vidaus organai vystėsi, o kaulai augo per daug lėtai. Kūnelis nuo pusiaujo beveik neaugo… Tėvai augino vaikelį negalvodami jo atiduoti į kokią nors specialią įstaigą, kad šeimai būtų lengviau, – jie tikėjo, kad šis vaikelis jiems – išbandymas, užduotis, atsiųstas „iš aukščiau“, jie norėjo būti sąžiningi prieš tą „iš aukščiau“. Atsimenu, kaip kentėdavo motina, kai vaikelis, augant plaučiams, imdavo dusti… “Kur tokios nelaimės priežastis?” – nesiliovė galvojusi motina. Ir kartą ją pasiekė žinia iš nelabai gilios jos giminės praeities – ji išgirdo, kad prosenelis ar proprosenelis kadaise buvęs vaitas, dvaro prievaizdas, ir lazda labai sužalojęs vienam baudžiauninkui dubenį… Žmogus ir mirė, daug metų nesikeldamas iš patalo…

Skaitytojas tikriausiai suprato analogiją.

Kažkas turėjo atlyginti skausmo skolą. Kažkas, visai nekaltas, turėjo pripildyti nuosavos kančios dubenį už aną, tolimo protėvio išpiltą ant svetimo gyvenimo. Paslaptingi likimų ryšiai ir priežasties-pasekmės dėsnio apraiškos šioje realybėje. Kaip bebūtų, vėl atsigręžiu į mūsų nuosavą, iš gelmių einančią išmintį: DIEVO GIRNOS MALA SMULKIAI. Ir ne veltui mes prašome atleidimo už tai, kad „nusidėjome mintimis, žodžiais, darbais ir apsileidimais“. Ir kai tyčiojamės šiandiena iš globėjos, kuri, matydama, kad į daugybę šiurpinančių šios bylos faktorių yra neatsižvelgiama, visais būdais nori pateikti neginčijamus įrodymus, kad, mergaitę grąžinus motinai, jos laukia pražūtis, mes taip pat prisidedame prie jos prievartavimo, kankinimo, pasmerkimo. Ir mūsų nuodėmė ne ką mažesnė už paties prievartautojo ar motinos tvirkintojos.

Niekas negali aiškiau paliudyti apie sistemingą kūdikio fizinį ir dvasinį luošinimą, nei pati mergaitė. Ir tik piktybiškai siekiant pakeisti normalią jos sąmonės būseną nenatūraliu įsikišimu, galima dar paistyti apie kokį nors psichologinį tyrimą ar „ištyrimą“ kokioje nors įstaigoje arba kokiame nors raidos centre. Mergaitės liudijimas yra nenuginčijamas, jis atliktas Įstatymo numatyta tvarka, jį patvirtino asmuo, kuris turi juridinę teisę ir galią tą daryti. Ir tik stebėtis galima, kaip žmonės savo veiksmais ir žodžiais komentaruose leidžia sau taip tyčiotis iš vienos didžiausių gal viso šimtmečio dramų Lietuvoje, atvirai stodami iškrypimo, nužmogėjimo ir atviro satanizmo pusėn. Nes – ar įsivaizduojate realiai, kas slepiasi už vieno vaiko sakinio apie savo pusseserę: „Dar kišdavo jai į burną pimpalą… dar būdavo ją pririšę…“ Reiškia – klykianti vyresnė mergaitė stengdavosi ištrūkti iš priverstinės grupinės sekso orgijos, kuri vykdavo ne tik stebint motinoms, bet ir siekiant patenkinti klientus, padedančioms surišti, kad dvikojai gyvuliai nepatirtų didesnių nepatogumų?

Ar įsivaizduojate, ką palaikote?! Ir dar manote, kad tie komentarai taip ir praeis? Atsikvošėkite ir darykite ką nors, kad jus ir jūsų ainius aplenktų nelaimė, kurios jūs patys taip aktyviai šaukiatės gal būt per savo kvailumą, mažatikystę ir dvasinį tamsumą.

Tačiau pagrindinis šio straipsnio pretekstas yra, vis tik, ne išsigimusi teisėtvarka ir net ne parsidavęs, amoralus teisėjas. Ir net ne „grupė draugų“, kuriuos sieja žemiausia moralė ir tolerancija seksualiniams iškrypimams bei sadizmui, arba pragertos smegenys, kurios bet kokia kaina trokšta kompensuoti realią vyrišką impotenciją. Ir net ne oligarchai, šaltai stebintys šį žiaurų žaidimą, laukdami momento, kada galima bus plėsti savo valdžią ar įtakos sferas, pasinaudojant pačiais pragariškiausiais metodais – kankinamų svetimų vaikų ašaromis. Šio straipsnio tikslas yra kai ką įvardyti.

O įvardyti noriu vieno iš dviejų Pasaulį kuriančių principų – Moteriškojo – išsigimimą mūsų vargšėje našlaitėje Tėvynėje. Nes argi ne našlaitė lieka šalis, kur nebėra net užuominos Pasaulio Motinos moralės, kuri ir yra ne kas kita, kaip saugios evoliucijos garantas?… Vyrai vis ieško, rizikuoja, šuoliuoja atradimų keliais ir ties kiekvienu atradimu palieka ženklą – tai jau atrasta. Tada ateina moterys ir kiekviena jų atradimą patikrina kiekvienu savo egzistencijos milimetru, paaukodamos kartais net savo likimą, kad įrodytų, jog šis atradimas nepuošia pasaulio, netarnauja jo tvarkai ir gėriui, ir saugumui. Šis amžius atvėrė moterims kelius į savirealizaciją, jos gali atsirasti ir save išreikšti pačiose valdymo struktūrų viršūnėse, tačiau didysis Ego, išreikšdamas save realybėje per neharmoningą žmogų, tampa garbėtroška, egoizmu, ir perauga į nuolatinį naudos ar puikybės troškimą, ir moteris, užuot buvusi šiek tiek motina visiems, tampa monstru, geležinio, šėtoniško, iškreipto proto, kuris jau niekada nebeveikia panardintas į sielą, trubadūre. Aš tokį pražūtingą moteriškumą vadinu „tarybinės moters sindromu“. (Esu apie tai rašiusi į KK straipsnyje „Simuliakrai bijo moterų, o „tarybinės moterys“ renka žagarus“, ir ten apžvelgusi tokio „moteriškumo“ ypatybes).

Tai, kad mergaitės kankinimų toliau siekia ir antisocialų teismo sprendimą imasi vykdyti išimtinai moterys, laikau didele katastrofa mūsų visuomenės kultūroje. Tai tarsi sprogimas, tarsi išrausta duobė mūsų pasaulėjautoje, kur tebeturi savo garbingą vietą darželiai prie namų, dekoruoti gėlių vazonai, rankdarbiais, tebeskambančios liaudies dainos, pilnos deminutyvų „seserėle“, „motinėle“, tėvužėli“, „bernužėli“, „broluži“… Kur pasaulėjauta spindi pirmapradėmis spalvomis, o užuojauta, gailestis, žmogiškumas, pasiryžimas gelbėti ir saugoti skriaudžiamą ir silpnesnį tebeturi daugybę veidų tiek tautos kūryboje, tiek paprasčiausiuose žmonių santykiuose. Tiek, kad jų nepajėgė išnuodyti tarybinės moters su mėlynu kostiumėliu, juodomis laivutėmis, cigarete rankoje ir valdišku, įsakmiu kalbos tonu geležinis štampas, tiek metų negailestingai ženklinęs mūsų vargšes motinas, atimdamas dalį motinystės ir moteriškumo.

Šių dienų teisėtvarkos moterys beveik visiškai atitinka „tarybinės moters“ stereotipą. Jos, kurių funkcija išsaugoti ir nuolat tobulinti mūsų gyvenime grožį, tampa geležiniais paukščiais, kapojančiais ir lesančiais ir taip iškankintų mergaičių likimus, nes už prigimtines priedermes joms svarbiau sutapti su valdžia ir būti valdžios atstovėmis, jokiu būdu nesuabejojant, ar ta valdžia teisėta, ar ji teisi, ar apskritai ji nėra nusikalstama. Svarbiausia – valdžia…

Štai „didvyrės“, kurios šioje situacijoje ryškiausiai atspindi mano aprašytą moterų tipą – moterų su neharmoninga kairio ir dešinio pusrutulio, pirmos ir antros signalų iš aplinkos priėmimo sistemų pusiausvyra. Tai taikau ne vien šioms ponioms – tiesiog mūsų tėvynėje labai apverktinos universalaus moteriškojo principo reiškimosi formos, labai jau jos apribotos, deformuotos, iškreiptos.

Štai – Panevėžio apygardos teismo teisėjų kolegija, kurios sudėtis – Danguolė Smetonienė, Birutė Valiulienė ir Ramunė Čeknienė, sausio 26 d. netenkino N.Venckienės atskirojo prašymo sustabdyti mergaitės skubų perdavimą motinai – prašymą atmetė kaip nepagrįstą.Jos teigė, kad kad N.Venckienė nepateikė jokių neginčijamų teiginių, kad būtų pagrindas kolegijai taikyti laikinąją apsaugos priemonę – vykdymo sustabdymo.Teismui pateiktas antstolio faktinių aplinkybių konstatavias – tuščia vieta,nors jį sudaro jau visiems žinomi mergaitės liudijimai, iš kurių akivaizdžiai ryškėja niekur neaptartos aplinkybės ir faktai, kad orgijos būdavo grupinės, kad mergačių tvirkinime dalyvaudavo jų motinos, panaudodamos psichologinę (gąsdinimų) ir fizinę (surišimas) prievartą. Tai aiškiai praplečia nusikaltimo pobūdžio spektrą, ir to nematyti galima tik tyčia.

O štai kitos moterys:

Vaiko teisių apsaugos kontrolierė Edita Žiobienė – “teismo sprendimą reikia vykdyti”.

Seimo pirmininkė Irena Degutienė – “teismo sprendimą reikia vykdyti humaniškai”.

Kauno miesto vaiko teisių apsaugos tarnybos vedėja B.Daugėlienė – “jau keturias naktis nemiegu, galvoju, kaip mergaitę perduoti Stankūnaitei”, “Neringa, išeikit su mergaite į parduotuvę”.

Kauno rajono vaiko teisių apsaugos tarnybos vedėja I.Dabašinskienė…

Psichologės -jų pavardės autorei nežinomos, tačiau lengva nustatyti – labai jau “savitais” metodais “bendravo” su mergaite. Įtariama, kad buvo taikoma hipnozė- dėl pakitusio mergaitės elgesio po “seanso” reikėjo kreiptis į medikus… juo labiau, kaip teko girdėti, viena jų skaito apie hipnozę paskaitas.

Antstolė Sonata Vaicekauskienė – kuri kreipėsi į V.Kondratjevo teismą dėl prievartinio mergaitės paėmimo iš globėjos…

Žinia, visi visatos dėsniai žemėje reiškiasi per žmogų. Jei žmogus neturi dvasinės švaros, jei jo kultūros horizontai vos persirita per penkių pojūčių valdžią, jei gyvenimo tikslas – “šilta vieta”, kuri garantuoja bent šiokį tokį priėjimą prie lovelio, toks žmogus neturi moralinės teisės dirbti postuose, nuo kurių priklauso visos šalies ar bent jau didelės visuomenės dalies lūkesčiai. Tačiau kaip taisyklė, tokie žmonės nemąsto apie tai, kam jie pajėgūs ir ko jie verti. Tai tipiška agresyvi vidutinybė su sijonu, ir tik negalvokite, kad tas sijonas gali atstovauti visą moteriškąją moralę, priedermes ir įvykdyti misiją. Apie moters misiją agresyvi vidutinybė nežino nieko. O gaila…

Moteriai visų šalių išminčiai skiria ypatingą reikšmę visoje žmonijos evoliucijos raidoje. Tai lytis, kuriai skirta nuolatos kontaktuoti su visu kosmosu, nekalbant jau apie planetas, priklausančias Zodiakui. Kaip tik dėl to moteris gimdo kūdikius, juos maitina, motinos sukuria ir perteikia šeimose dvasinę programą, moteris išvysto vyrams ir sūnums subtiliuosius pojūčius, plečia išpasaulėjautą, moteris gali įsčiose nešiojamą kūdikį pagimdyti su nuostabiomis savybėmis – tikrą šviesos nešėją. Tačiau su viena sąlyga – moteris turi suprasti, kam ji atėjo į šį pasaulį. Jei ji laiko save tik “antrąja” puse ir dar pasiryžusi rungtyniauti su vyru, kuris kurį… Tai moteris demonė, sėjanti dualizmą pačioje esminėje visuomenės grandyje – šeimoje, kuri yra išimtinai dieviškos programos dalis, nes būtent čia susitinka abu principai – vyriškas ir moteriškas – pačioje pirminėje, pagrindinėje ir esminėje paskirtyje – kurti pasaulį. Patikėkite, jei vyras galėtų atstoti moterį, jam ir pieno liaukos būtų atsiradusios per milijonus metų ir kiti moteriški dalykai, deja… Moteris negali suvyriškėti prasčiausia to žodžio prasme – jai tai nebus atleista.

Artėjant Maitrėjos epochai moteris turi ruoštis didžiausiam darbui – būti pagrindiniu evoliucijos įrankiu keičiant pasaulį. Ji tai darys atverdama pasaulio širdį. O tai reiškia – jai teks išmokti atverti vyrų ir sūnų širdis. Tos širdys atveriamos tik meile. Nes meilės žmogus neturi savyje – ji išimtinai dievo prerogatyva, ir kai žmogus myli – per jį pasireiškia Dievas. “Jei Dievas su mumis – kas prieš mus?”

Taigi, moteris turės išmokti atlikti tai, kas jai įsakyta “iš aukščiau” – ne teismo pirmininko ir ne kokio nors prokuroro. Jei moterys būtų sąmoningos ir dvasiškai didelės, per šimtą metų pasaulis taptų beveik tobulas ir išnyktų agresija. Jau po vienos kartos pasimatytų viltingi pokyčiai ir daugybė tų, kurie vakar dar nenorėjo gyventi, pajustų, kad gyvenime atsirado daug šviesos.

Moteris turi norėti užimti tą garbingą vietą, kuri jai skirta ir kelti pasaulį iš tamsos. Jei mes nebeturime tokių moterų – našlaitė mūsų tėvynė.

Taigi grįžtu prie seno savo įsitikinimo – reikalingas vieningas, nuoseklus darbas, ugdant visuomeninė sąmonę, plečiant egzistencinio suvokimo ribas – kas aš esu, dėl ko ir iš kur atėjau, kam tarnauju ir kas bus, kai išeisiu neatlikęs savo pareigos ar paskirties. Nieko nebus be Dekalogo vertybių. Tai šen, tai ten nuolatos atsiras kas nors, kas šaudo ar prievartauja vaikus, kas kankina ir žudo žmones, kas ruošia sąmokslus ir atveria vartus į valstybės institucijas nusikaltėliams, jeigu neatsiras Lietuvoje galingas, masinis nepakantumas nepadorumui, nesąžiningumui, žiaurumui, abejingumui. Turime nuolatos budėti.

Kas budės? Tie, kas jaučia poreikį tą daryti. Tie, kas jaučia, jog yra juose poreikis nesavanaudiškam darbui, dvasiai, tiesai. Kiekviena siela potenciali gėriui, tik reikia sugebėti tą žinią atnešti taip, kad žmogus pajustų jos reikalingumą.

Kartais tenka būti kariu ir stabdyti tamsos klonus, tačiau tai vardan to, kad kas nors susimąstytų apie tai, ko niekada nemąstė. O kas pajunta poreikį galvoti ir kalbėti apie šviesą – tas tampa šviesos žmogumi. Ir tamsa išnyksta.

Dabar gyvename didelėje mentalinėje tamsoje dar ir dėl to, kad žmonės neišdrįsta paprastais žodžiais konstatuoti paprasto ir amžino poreikio – būti laimingam. Mes turime atvirai sakyti, kad mums reikia laimės, tiesos, gražaus bendravimo žmogaus su žmogumi. Kad mums reikia ką nors mylėti, kad mumyse yra didelis poreikis apginti ir apsaugoti vertybes. Kad trokštame didžiuotis savo Lietuva ir džiaugtis, būdami jos vaikai. Tai ne poezija – kas tą jaučia, žino, kaip tai realu.

Šių eilučių autorė nesitiki, kad „speckomentatoriai“ susigės ir nebeužsiims tuo, kuo užsiima. Ji į tai nededa kol kas jokių vilčių. Ji gerai žino, kad kada nors jie tiek pavargs, jog nebeturės jėgų gyventi. Jie pamatys, kaip užteršė ir apsunkino, pirmiausiai savo gyvenimą. Tačiau ji deda dideles viltis, kad kas nors šiuose straipsniuose atras tarp eilučių laišką sau, savo sąžinei, savo šviesiajai pusei ir ta pusė taps nenuilstama gynėja visko, kas kam nors teikia laimę, o ne skausmą.

Aš tikiu, kad mūsų kas dieną darosi vis daugiau. Tegul po nedaug, tačiau tvirtai ir nuosekliai… Lipdykime savo Tėvynę iš savęs. Kas nuo jos nutolome – artėkime atgal. Mes turime ką nešti pasauliui – mūsų senovinę ir švelnią pasaulėjautą. Ir būkime tvirti, nepalaužiami – mus sujungė mažas vaikas iš Garliavos, o vaikai kaip ir angelai – nemeluoja. Jie – mūsų rytojus ir geležinžmogiams tebūnie nejauku mūsų pasaulyje.

Būkime visada pasiryžę jį apginti. Ginti, kiek reikės…

Komentarai

 

 

 
 1. Noriu pasakyti didelę ačiū vyrui, kuris šiandien už mano šypsenų susivienijo su manimi ir mano vyru, kai jis išsiskyrė su manimi, dr. Ilekhojie, kuris yra labai galingas burtų žinovas. Jis sugrąžino mano vyrą pas mane ir privertė mane maldauti atleisk jam už viską, ką jis padarė su manimi, aš tikrai jo labai pasiilgau ir visada mylėjau. Aš džiaugiuosi, kad turiu jį atgal į mano gyvenimą, ir visi mano dėkingi dr. Ilekhojie, kad padėjo man ir sugrąžino mano vyrą į savo gyvenimą su savo didelėmis jėgomis. Mano draugai, kurie išgyvena santuokos ir skyrybų problemas. Aš jus patikinu, kad pas daktarą Ilekhojie galite sugrąžinti savo meilužį į savo gyvenimą. Galite susisiekti su juo: (gethelp05@gmail.com) arba galite paskambinti ir „WhatsApp“ jam paskambinti telefonu +2348147400259. Aš ir toliau skelbsiu jo vardą internete dėl gero darbo, kurį jis padarė dėl manęs …

  Thumb up 72 Thumb down 0

 2. Dvigubo žmogžudžio pedofilo, jo nužmogėjusios sesers meninę kinematodrafiją.
  O kad tokie maži vaikai nemeluoja- teisybė.
  Tik kartoja kas jiems įteigta.
  Net ir žodį “mama” labai lengvai sugebėjo paversti į “Laima”. Negi tu irgi tiek nužmogėjusi, kad tiki jog vaikas pats pradėjo taip vadinti mamą?

  Thumb up 72 Thumb down 1

 3. Geras straipsnis… užspaudė krūtinę jį beskaitant… būtų labai gerai, jei tos monstrės, straipsnyje paminėtos taip pat perskaitytų šias autorės mintis… Ir jei toliau taip pat elgtųsi, tai tik pasitvirtintų, kas ten ne moterys, kad ten gal net ne žmonės, jei už kelis purvinus pinigus parduoda savo sielą ir siunčia vaiką į mirtį….

  Thumb up 72 Thumb down 0

 4. Aciu autorei uz straipsni. Perskaitau visus Jusu straipsnius ir esu Jums dekinga uz issakytas mintis. Siuo sunkiu ir dramatisku momentu labai reikia tokiu zmoniu kaip Jus.

  Thumb up 72 Thumb down 0

 5. Ačiū, Vidmante, už šias mintis. Viskas išdėstyta tiksliai, teisingai, logiškai. Tik aklas nemato, kada moteris, pamiršusi savo moterišką prigimtį, pasitenkindama žaidžia vyrų primetamus vyriškus žaidimus, gindama valdžią, siekdama politikos aukštumų. Tokios moterys taip pat ištikimai tarnauja ideologijai – vienos tampa pastorėmis, kitos – tik kunigų ruporais. Kunigai, kurių tarpe taip pat yra pakankamai daug pedofilų (juk nevažinėtų po pasaulį popiežius tuščiai su atsiprašymais), patys nelenda į eterį sekti pasakų apie Kristu ir tuo žmonėse kelti dar didesnį nepasitenkinimą, jie pasitelkia… moteris, net mokslų daktares. Visos jūsų, gerbiama Vidmante, straipsnyje paminėtos moterys akivaizdžiai gina žmogžudžių-pedofilų interesus, tuo darydamos nusikaltimą. Klausimas – kodėl moteris tokia? Klausimas – kaip toks antgamtinis fenomenas atsirado? Dažnai mąstau apie tai ir prieinu prie išvados, kad tokie moters nukrypimo nuo gamtos, nuo milijonus metų gamtos evoliuciškai formuoto moters genetinio kodo, pagrindai buvo padėti rašant bibliją. ten pulkelis mistinių moterų sekiodavo iš paskos mistinio Kristaus – jos dėl jo buvo pasiryžusios viskam – tik dėl JO viskam, o tai reiškia, kad visa kita tokioms neegzistuoja. Didelis klausimas, ar taip iš tikrųjų buvo, tačiau ši pasaka (proto virusas) su didžiausiu atkaklumu kalama ir kalama žmonėms (instaliuojama į žmogaus protavimo struktūrą) kiekvienoje bažnyčioje (cerkvėje) kiekvieną dieną po kelis kartus – ir taip ištisus šimtmečius, tūkstantmečius kartų kartoms. Kompiuterio programos užlūžta dėl įsiskverbusio vieno viruso , tai protas po šimtmečiais trunkančių sisteminių instaliacijų neužlūžta ir atsilaiko ne pas visu žmones. Tačiau matant, kas darosi su moters mąstymu – panašu, kad mūsų visuomenės, civilizacijos moterų – politikių, gydytojų, teisininkių, vaikų saugotojų ir tt. – dalies protas yra ties visiško užlužimo riba, nes jų smegenų normali funkcija ir mąstymo struktūra pakeista į nenormalią, joms skmingai perinstaliuotas užzombinimo “softas” . Tokios moterys nebeturi pamatinės moteriškos meilės kitkam, jos vidinė esybė nebeturi to, kas yra gyvybiškai svarbiausia tiek pačiai moteriai, tiek jos sunokintam vaisiui-išnešiotam vaikui, tiek bendruomenei, įskaitant ir mylimą vyrą. Tokia moteris niekada, net ir prireikus, nebus vilkė ar tigrė, kuri iššiepusi nasrus perkąs gerkles visiems, kas tik kėsinsis į vaiką, nesvarbu – savo ar nesavo, ji niekieno vaika gina kaip savo. Tokios moterys gimdo (dirba, tarnauja, sukuria kažkokį produktą ir tt) ir viską padaro, kad jų pačių vaikas (darbas, sprendimai, nuomonės, mintys ir tt) jų pačių pastangomis slibinas (pedofilai, klanai, partijos,valdžių galvos) būtų pašertos. Tos moterys – tai iš paskos sekiojančios Kristų (partijas, atskirus politikus, kunigus ir dvasininkus, pedofilus, iškrypėlius ar net įstatymus…). Tokios moterys vaikus (berniukus), ypač, kai augina vienos, užaugina net ne dideliais egoistais, kas dar būtų puse bėdos, o tikrais antžmogiais, kuriems kitas žmogus – tai visai ne žmogus, kuriems kitas žmogus reikalingas tik jų interesams tenkinti kaip automobilis, kaip šimtinė piniginėje, kaip seksualinis-masažinis prietaisas ar vibratorius, kaip kempinė duše ar tualetinis popierius… ar varlė ant kelio, kurią šeipsau norisi sutraiškyti. Pritariu jūsų, gerbiama Vidmante, mintims, tačiau manau, kad tokie “vyrai” apie palikuonis negalvoja. Jų proto programose nėra informacinio kodo dėl palikuonių. Tokiems atsiranda ne palikuonys, o tiesiog… varlės ant kelio… Jei varlytei pavyks prašokti pro mirties ratus – ji išgyvens, nepavyks – liks šlapia vieta. Buvo ir.. nėra, kaip ir antrosios prievartautos mergaitės. O kaip savo vaikais rūpinasi prokurorų aiškiai įvardintas žuvęs (ar dingęs) pedofilas, skriaudęs mergaitę? ne, jie nesirūpina nei žmona, nei vaikais, nei šeima – kartas nuo karto pinigų pakio numetimas nėra rūpestis šeima, šeima, žmona ir savi vaikai – tai priedanga jiems. Jų gyvenimo kredo yra išsakęs vienas buvusios tulpinių bandos vadeivų “nors tris dienas, bet pagyvensiu kaip karalis”. Viskas teisingai – pagyveno kaip karalisu, po to pareigūnai iš tvenkinio ištraukė jo griaučius, įbetonuotus į statinę … vargšas Ūsas zuikio balutėj prigėrė… tiesiog įdomu būtų sužinoti, kiek suzombėjusios moterys ir tridieniai karaliai gali įtakoti evoliucijos eigą?

  Thumb up 72 Thumb down 0

  • Ačiū už teisingas mintis. Daug dvasios luošių aplink, bet, kas gali, turi sutelkti jėgas ir ginti mergaitę, savo gyvenimus. Dar kartą ačiū

   Thumb up 72 Thumb down 0

 6. ,,Vaikai ir angelai nemeluoja ,, ar tikrai paklauskit apietai nepilnameciu kolonijoj :)

  Thumb up 72 Thumb down 1

 7. kirpeja bolonke
  2012-01-28 – 21:15
  nu ka vuioletiniai?:) paskelbiam viska ka jus apie prezidente raset?:)))) su ju ip debilai?:)))
  ———

  tai kruopsciai klasifikuojate komentarus ir edate komentatoriu atimta duona, ane?:)

  noriu patarti ir įspėti sveikai ir blaiviai mąstančius – neverta tų “agentų” rašinių komentuoti įvairiuose internetiniuose portaluose, jūsų komentarus savo tikslais naudoja, analizuoja juos ir klasifikuoja didelė VSD komanda.

  Thumb up 72 Thumb down 1

 8. klausyk, senas idiote, tau jau karta zmogus atsake apie -aites,
  isidemek ir nebelok.

  shliauka
  2012-01-28 – 23:09
  ei, dunda, klausyk, jau seniai pavardė nereiškia šeiminės padėties. Viena iš tavo išvardintųjų yra vienuolė, dvi našlės ir viena šiaip vieniša. Tai tau kažkokios blin problemos su tarpukoju, gal bellai paskambink, atvarys su savo kaukėtais, a?

  Thumb up 72 Thumb down 0

  • nu tai ir sakau gal merginom padetu koks seks zaisliukas,nebutu tokios piktos nu:)! merginos reikia buti modernioms,siuolaikinemis:)! o tai piktos kaip ziezulos nu:))!

   Thumb up 72 Thumb down 0

 9. tarybine moteris daug moteriskesne,nei siuolaikines vakaru kapitalizmo issiaugintos feministes. Taip kad cia autore sumaise “tarybine moteri” su “feministe”. Nes feministes butent ir kovoja uz visokius iskrypelius ir uz moteru teise neauginti vaiku.O tik tarnauti tevynei ir kapitalui.

  Thumb up 72 Thumb down 0

 10. Taigis taigis daktareli,kai saunuole Jasukaityte rezia pedofilams tesa i akis,tada jie agonijoj,soka gintis,kaltinti kitus,pasipila pyktu,slyksciu komentaru jos atzvilgiu.Bet mes jau priprate,neimam i galva,zinom,kad jie tada nervuojasi,nes jiems svyla padai.

  Thumb up 72 Thumb down 0

 11. Verkia nukryziuotasis Jezus kraujo asaromis,kad pasauline dalis zmonijos nuejo setonui bei velniui tarnauti,bet tas asaras stengiamasi nuslepti del savuju isminties ir kunigystes islaikymo,nes Vatikano pajuodeliai uzdraude visa skelbti.Amen +++++++ As Svenciausioji Mergele Marija,esu siuo metu Lietuvos teritorijoje ir budziu del sielu nutautejimo,regiu pajuodusi dangu ir sielu zlugima.Amen +++++++ Politika jumyse nestabili,nes atgime setono palikuoniu dvasia ir visa suvagia,nes jiems rupi rudijanciu turtu sankaupa Amen +++++++ Didieji politikai gabena narkotines siuntas ir tikisi pralobsia,nesuvokia,kad Dievas suskaiciavo jau visus denarus ir duoda reginciu budu regeti klydus.Amen+++++++ Geroji siela kencia nuo surogatines politikos ispuoliu,verkia daugelis be duoneles kasdienines,neturi pastoges,varto siuksliu konteineriu duris Amen+++++++ Suluosinsiu tuos politikus,kurie nusiaube Lietuva-Mano Motinos Zeme ir varga pasejo sirdziu aimanose,tai sakau jums visa Tas,kuris prikeliu ir nuskandinu dvasia Amen Jezus

  Thumb up 72 Thumb down 0

 12. mano paskutine pagarba, moteriai, kuri prisieke savo 2 metu vaiko sveikata, kvailiausia dalyka-kad jos vedusi drauge neturi meiluzio. O tos paskutines trys “teisejos Lemtis” turi nedelsiant pasitraukti, be kalbu.

  Thumb up 72 Thumb down 0

 13. Miela tautiete nepriklausomybes akto signatare,”rasytoja” Vidmante Jasukaityte ar peskaitete LR straipsni apie vibratorius kurio nuoroda pateikiau anksciau:)? jeigu taip? tai ar praverte:)? jei praverte,tai galetumete ta pati straipsni parekomenduoti “kriminologei” Rutai Gajauskaitei, “disidentei” Nijolei Sadunaitei,”teisininkei” Kristinai Apanaviciutei:)))! gal jas panasios problemos kankina kaip jus:)?

  Thumb up 72 Thumb down 1

 14. Tautieciai manau kita savaite isvysime Adolfo Lansbergio nauja straipsni apie Vengrija: )! kaip Lietuvai reiktu pasimokinti is Vengrijos ir tt…:)! laukiam naujo Adolfo sedevro:)))!

  Thumb up 72 Thumb down 1

 15. V.Jasukaitytė : ,,Ar mums nebūtų šiandien įdomu sužinoti, kaip buvo komentuojama Žemaitė ar Šatrijos ragana savo aplinkoje? Bus kam nors įdomu sužinoti, kokioje aplinkoje gyveno bei kūrė ir Jasukaitytė;;
  ——————————————————————————————————
  na iki Žemaitės ar Šatrijos Raganos tamstelei tikrai toli toli.
  Jau dabartinė karta nežino, kas tokia esate ir ką sukūrėte, o ateinanti – net pavardės tokios nebus girdėjusi..

  Thumb up 72 Thumb down 1

 16. nu ka vuioletiniai?:) paskelbiam viska ka jus apie prezidente raset?:)))) su ju ip debilai?:)))

  Thumb up 72 Thumb down 1

 17. Pritariu, kad nereikia skaityti visokių surankiotų “copy” ir naujai sukurptų paskvilių. Šį kartą gerb.Rašytoja labai ir labai taikliai visus pedų parankinius užkabino, jei paleistas toks didelis tuntas šmeižikų ir įžeidinėtojų. Ne nusiminti, o džiaugtis reikia tokiais purvinais komentais: jie kaip medalis už drąsą.

  Thumb up 72 Thumb down 0

 18. >Povilui
  2012-01-28 – 17:21
  “manau pas juos baimės pilnos kelnės”.
  Ir ko gi “jie” turėtų išsigasti? Gal Jūsų komentarų?
  Tai pas jus visus baimės pilnos kelnės, savo nuomonę juk bijote viešai išsakyti. Vargšė prievartaujamų runkelių banda, stenanti ir inkščianti komentaruose.
  “Jiems” greičiau juokas ima iš tokių didvyrių, negu baimė.

  Kiekvienam savo: blatniem valdyt ir vogt, bailiam – vergaut.
  ——-

  dalis tiesos tamstos komentare esama.
  Bet kiti tiesiog pasirenka vergo dalia, todel, kad stovet po tiltu ir plesikaut bodisi.
  o siaip tai tik vienintele Neringa viesai pasakyt nebijo
  o jus, pedofilai, jos bijote:) – europoje juk gyvenate (ne po tiltu:) )

  Thumb up 72 Thumb down 0

  • kad Neringa ir viešai kalbėt nebijo ir neplešikauja ir nevergauja.

   Toli jums skudurams ir bailiams iki jos

   Thumb up 72 Thumb down 0

 19. gerb.Vidmante Jasukaityte nekreipkite demesio i smeiziancius komentarus…tie keletas pasamdytu visus smeizia teik gerb.Venckiene,tiek motina Drasiaus Kediene visokiais biauriausiais zodziais sie zmones apibudinami komentaruose…..greit jie ir mergaite apkaltins! rasys ,kad mergaite visa tai isgalvojo …tuos sysalus ,tuos dedzius ir t.t. is ju visko galima sulaukti….paprasciausiai reikia visiskai nekreipti demesio i tuos tuscius zmones….praleidziame tuos komentarus,neskaitome ir tiek….

  Thumb up 72 Thumb down 0

 20. Skaiciau ir verkiau! Is laimes. Taip puikiai sudetos mintys, atspindincios ir mano busena… Paklausykime savo sirdies visuomet kada abejojame – ji duoda labai aisku atsakyma, manau net ir tiem, kurie siai dienai yra pasiklyde – tokie dar turi vilties, ko negaliu pasakyti apie isgamas – pedofilus – sitie ne zmones, tiesiog isgamos, nes tvirkinantis zmonijos vaika – negali vadintis zmogumi, ju vieta – savisusinaikinimais – savizudybe tiesiog, kol dar gali speti tai padaryti. Isgamu pakalikams vienintele kelio pradzia – pradeti kalbeti tiesa ne del musu visu, o del SAVES paties, del savo sielos ramybes.

  Thumb up 72 Thumb down 0

 21. Tai va kokie tie signatarai. Nepraleis progos išsireikalauti ir sklypus, ir butus, ir rentą. Apsirūpinus turtais bepigu vaidinti idėjinius, o vėliau įvykiams atslūgus vėl pareikalauti atlygio.

  Thumb up 72 Thumb down 0 
Video reportažasNerpigiau./lt/produktas/505/nusikaltimas-valstybes-vardu

Aktualu. Komentarai
Elektriniai katilai plačiam pasirinkimui
Palydovinė televizija: kas tai ir kodėl verta rinktis?
Foto reportažai Aktualu Naujausias numeris
Kodėl romperiukai tituluojami geriausiu drabužiu mažyliams? 
Mažylių apranga – nuo jos įsigijimo iki aprengimo ir dėvėjimo – labai aktualus...

Nauja kryptis vestuvių žemėlapyje: lietuvius kviečia tuoktis Gran Kanarijoje 
Vestuvės užsienyje vis labiau populiarėja, tačiau sudėtingas šventės organizavimas daugelį porų atbaido nuo...

Prietaisai moterų sveikatai bei malonumui  
Įrodyta, kad vaginalinių kamuoliukų bei vibratorių naudojimas yra naudingas moterų psichologinei bei fizinei...

Vasaros sezonas prasideda: ką turėtų žinoti šunų šeimininkai? 
Prasidėjus šiltajam metų sezonui, didelė dalis žmonių džiaugiasi dėl malonaus oro ir galimybės...

Kiek kainuoja geros kokybės langai? 
Patikimi langai pagerins Jūsų namų saugumą ir tuo pačiu jūsų gyvenimo kokybę. Renkantis...

Kaip pakeisti ir atrestauruoti namų fasadą? 
Renkantis išorės sienų apdailos medžiagą dažniausiai svarstomi du variantai: tinkuoti arba montuoti klinkerio...

Anekdotas


Naujovė KK Facebook
Reklama

Politika   Bylos, sukrėtusios Lietuvą
EP narys A. Kubilius: „Nestabilumas Rytų Partnerystės regione tampa nauju jo bruožu“ (11)
Europos Parlamento narys, Euronest Parlamentinės Asamblėjos (PA) pirmininkas Andrius Kubilius,...
Valdžios sektoriaus balansas 2020 metais: 3,5 mlrd. eurų deficitas (1)
Išankstiniais duomenimis, 2020 metų Lietuvos valdžios sektoriaus deficitas sudarė 3,5...
Prezidentas kviečia šalinti kliūtis didelės rizikos grupių skiepijimui (4)
Lietuvos Respublikos Prezidentas Gitanas Nausėda, antradienį nuotoliniu būdu susitikęs su...
 
LAT pritarė apeliacinės instancijos teismo išvadoms dėl Vilniaus universiteto pareigos atlyginti neturtinę ir turtinę žalą Norvegijos kalnuose žuvusios studentės tėvams (8)
Lietuvos Aukščiausiasis Teismas atmetė Vilniaus universiteto kasacinį skundą ir paliko...
Nepramušamas VU „betonas“ – aukšti teisėjai ir prokurorai? (6)
Giedrė Gorienė „Ir mažas akmenukas didelį vežimą išverčia“, – sako...
Kada naikinsime nereikalingus teismus? (9)
Giedrė Gorienė Kada naikinsime aukštesnės instancijos teismus? Kam jie apskritai...
 

Teisėsauga   Verslas, ekonomika
Tikslinamos asmens sulaikymo sąlygos – aiškesni pagrindai ir procedūros (2)
Geriau įgyvendinti asmens teisę apginti savo laisvę, aiškiau reglamentuoti laikinojo...
Prezidentas paskyrė Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus pirmininką (5)
Lietuvos Respublikos Prezidentas Gitanas Nausėda, vadovaudamasis Konstitucija, Teismų įstatymu ir...
Lietuvos advokatūra apie šios dienos sulaikymus: Lietuvoje įsivyrauja „sulaikymo prezumpcija“ (3)
Lietuvos advokatūra, reaguodama į žinomų mūsų šalies asociacijų ir asmenų...
 
Lietuva sustabdė tarptautinių kompanijų iš Rusijos perkėlimą
Ekonomikos ir inovacijų ministerija sustabdė naujų tarpininkavimo raštų išdavimą į...
„Luminor“ bankas išplatino 300 mln. EUR vertės obligacijų emisiją
„Luminor“ bankas sėkmingai išplatino 300 mln. EUR vertės obligacijų emisiją....
Medicinos bankui – įspėjimas, bauda ir įpareigojimas
Lietuvos bankas praėjusių metų pabaigoje atliko tikslinį planinį UAB Medicinos...
Krašto apsauga   Užsienis
Krašto apsaugos viceministras M. Abukevičius: „Kibernetinis saugumas – visų atsakomybė“
Efektyviai užtikrinti ypatingos svarbos informacinių išteklių valdytojų kibernetinį saugumą, stiprinti...
Lietuvos kariuomenei perduoti dar 142 nauji sunkvežimiai „Unimog“
Spalio 21 d. Lietuvos kariuomenei perduoti dar 142 nauji penkių...
R. Karoblis naujuoju kariuomenės vadu siūlo Sausumos pajėgų vadą gen. mjr. V. Rupšį (1)
Krašto apsaugos ministras Raimundas Karoblis naujuoju Lietuvos kariuomenės vadu Prezidentui...
 
Pretendentė į EK pirmininkes sulaukė europarlamentarų reakcijos (1)
Pretendentė į Europos Komisijos (EK) pirmininkės postą Ursula von der...
V.Zelenskis „nokautavo“ P.Porošenką (8)
    Pomaidaninio Ukrainos prezidento Petro Porošenko „puota karo metu“...
Dėl Skripalių apnuodijimo S.Lavrovas pirštu dūrė į NATO: „Tai ne „Novyčiok“, o BZ“ (28)
Rusijos URM ministras Sergejus Lavrovas pareiškė, kad Cheminio ginklo draudimo...
Sportas   Laiškai
“PingPongiuko”akademija kviečia (1)
Oficialus klubo Facebook puslapis>>>...
Cristiano Ronaldo sezoną temdo priekabiavimo skandalas (1)
Cristiano Ronaldo – vienas geriausių planetos futbolininkų. Apie šį portugalą...
Lietuvos rinktinės laukia kroatų išbandymas (1)
  Lietuvos nacionalinė vyrų krepšinio rinktinė tęsia kovą dėl galimybės...
 
Kam tarnauja Šaulių sąjunga (11)
Kaip manote ar visi Šaulių sąjungoje pritaria jūsų sąjungos nariui...
Geradarei savanoriai pačiai prireikė pagalbos (1)
Nuo nelaimės nėra apsaugotas niekas. Likimas skaudžiai skriaudžia ir tuos,...
Mulkinanti apklausa “Mes europiečiai”” (3)
Šiuo metu – 2019.05.11, 17:30, – portale lrytas.lt  vykdoma apklausa,...
Karštas Komentaras