Kontaktai      Rašykite mums       KK TV       Siūlo darbą       Foto       Prenumerata Lietuviškai По-русски English
ekozoe.lt
2022 Rugpjūtis 13 Šeštadienis
 

Vagies kepurė dega

2010-06-07 11:17 | Komentarai | Komentarų (68)

Seimo Teisės ir teisėtvarkos komiteto vadovas S.Šedbaras

Dr.Rūta Gajauskaitė, kriminologė

Seimo Teisės ir teisėtvarkos komiteto vadovas S.Šedbaras TV laidoje Garliavos įvykius įvertino kaip įstatymų nepaisymą ir nepagarbos valstybės institucijoms demonstravimą. Kad D.Kedžio dukrelės likimas, jo nuomone, turi būti sprendžiamas griežtai pagal įstatymus.

Aha. Sutinkame. Tačiau…

Tačiau pavyzdį, labai užkrečiantį pavyzdį , kaip negerbti ir nepaisyti įstatymų, imame iš to paties S.Šedbaro veiksmų, o ne žodžių…

Visi prisimename 54 D.Kedžio pareiškimų svarstymo Seime įvertinimą, kada to paties S.Šedbaro tyrimo pažymoje buvo juodu ant balto parašyta, kad prokuratūros darbuotojai „…nekompetentingai, nekvalifikuotai ir aplaidžiai vilkino….“ pareiškimų tyrimą!

Pagal įstatymą – tokie darbuotojai kaipmat turėjo būti atleisti iš pareigų, o pedofilijos bylai užbaigti – pakviesti specialistai iš ES tarptautinių teisėtvarkos institucijų.

Maža to – aplaidžiai vilkinusius ištisus metus pedofilijos bylą reikėjo patraukti baudžiamojon atsakomybėn už pareigybinį nusikaltimą, pražudžiusį 2 žmonių gyvybes. Bet…

Bet šie veiksmai po „…nekompetentingų, nekvalifikuotų, aplaidžiai vilkinusių…“ konstatavimo S.Šedbaro dėka neturėjo minėtų (atleidimo – nubaudimo) pasekmių. Argi šiuo atveju S.Šedbaras nepademonstravo akivaizdaus įstatymų nepaisymo?

Konkrečiai imant, D.Kedžio dukrelės likimui lemiamą įtaką padarė Vilniaus apygardos teismo 2009 m. spalio 6 d. neskundžiama nutartis dėl L.Stankūnaitės akivaizdaus įtarimo ir ikiteisminio tyrimo dėl galimo vaiko tvirkinimo pradžios.

Tačiau Vilniaus apygardos prokuratūra su R.Jancevičiumi priešaky nei tyrimo nepradėjo, nei įtariamosios neareštavo. A.Ūso – taip pat.

Atvirkščiai!

A.Ūsui ir L.Stankūnaitei paskiriama apsauga (!!!), o mažylė be globėjų žinios išvagiama iš darželio bei neteisėtai patalpinama į Vaiko raidos centrą – praktiškai į „psichuškę“! Iš kurios išplėšti mergaitę pavyko tik po savaitės ir tik Seimo narės pastangomis, bet…

Bet nuo „lašiukų slogai“ mažoji pamiršta mėgstamas sūpynes ir žaidimą šaškėmis! Atrodytų, tikslas pasiektas – nukentėjusi „užmiršo“, o didesnioji auka – išvežta Vokietijon…

Negerbiamas S.Šedbare, ar tokie prokuratūros, Vaiko raidos centro ir Vaikų teisių apsaugos darbuotojų veiksmai, nevykdant teismo sprendimo ir prieštaraujant žmogaus teisėms, ne akivaizdus įstatymų nepaisymas ir nepagarbos aukščiausiai valstybės institucijai – teismui – demonstravimas iš prokuratūros ir vaikiškų organizacijų pusės?

O juk Seimo Teisės ir teisėtvarkos komitetas formuoja teisinę politiką šalyje, taigi, prokuratūros nesiskaitymas su teismo sprendimu, argi ne tamstelės darbo brokas?

Ir brokas, liečiantis žmonių gyvybes bei tūkstančių vaikų likimus.

Beje, už teismo sprendimų nevykdymą įstatymas numato baudžiamąją atsakomybę.Tuo tarpu Vilniaus apygardos vyriausiasis prokuroras R.Jancevičius vietoj L.Stankūnaitės arešto įkalina „psichuškėje“ D.Kedžio dukrelę – ir nieko?!

Visai nestebina, kad tų 40 000 pedofilų nuskriaustų vaikų artimieji skambina ir grasina. Juk iki šiolei nepašalinti iš postų ir nenubausti pedofilijos bylos prokurorai: G.Ročienė, R.Čivinskaitė, K.Betingis, A.Kiuršinas, R.Jancevičius, R.Šileika, E.Palaima. O kur dar prie jų prisidėjęs Kėdainių teisėjas B.Varsackis ir neįvertintas teismo nutarties nevykdantis prokuroras R.Jancevičius? Nenubausta Vaiko raidos centro direktorė J.Petrulytė už neteisėtą D.Kedžio dukrelės hospitalizavimą ir „gydymą“ ?

Tai kurgi S.Šedbaro legendinis nenumaldomas principingumas teismo nutarimo vykdymui, jei jis L.Stankūnaitės atžvilgiu jau 7 mėnesiai vilkinamas? Labai motyvuotas visuomenės pasipiktinimas kol kas reiškiamas skambučiais, tačiau tai jau kelia S.Šedbarui nerimą, ir jis jau kreipėsi į policijos generalinį komisarą V.Telyčėną dėl artimųjų apsaugos…

Primename, kad teisėja N.Venckienė dar nuo 2009 metų rugpjūčio mėnesio 5 kartus kreipėsi į prokuratūrą (Kauno miesto ir į generalinę) dėl savo apsaugos po A.Ūso grasinimų nukirsti jai galvą , tačiau…

Tačiau, šie pareiškimai jau dešimt mėnesių nesvarstomi ir apsauga jai, aukščiausio valstybėje lygio pareigūnei, neskiriama!

Atvirkščiai.

Kauno miesto apylinkės vyr.prokuroras K.Betingis, neturėdamas įstatyminės teisės, pažeisdamas teisėjos imunitetą, „tanku įsiveržia“ į teisėjos kabinetą, padaro ten kratą ir konfiskuoja kompiuterį su visomis laikmenomis!

Kaip tai vadinasi, negerbiamasis S.Šedbare?

Argi K.Betingio tokie veiksmai neperžengė bet kokių teisėtumo rėmų ir subordinacijos ribų? Kadangi jūs nesustabdėte šių neteisėtų veiksmų, pasikartojo dviejų žmonių žūtis (teisėjo J.Furmanavičiaus ir V.Naruševičienės) – rastas nužudytas D.Kedys.

Būtent, nužudytas ir dar apjuodintas.

Taip, kaip Kiesai, J.Abromavičius, kunigas R.Mikutavičius ir V.Pociūnas.

Labai jau charakteringas KGB stilius. Per 70 metų atidirbtas, plačiai išbandytas ir sustyguotas. Bet visgi – ne tobulas… Pedofiliniai nagai, ragai ir ausys aiškiai kyšo, o visa byla – baltais siūlais dygsniuota.

Tautosakoje pastebėta, kad „…pats muša , pats ir rėkia.“ Taip ir S.Šedbaras – teigia, kad grasinusiems jo telefoną davė Kedžiams gelbėjusieji seimūnai. Argi jis netepa kitų tuom, kuom pats kvepia?Tik žioplys nežino, kad internete yra visų viešų (tame tarpe ir seimūnų) biografijos, fotografijos, namų adresai, telefonai ir batų išmieros.Tai ar S.Šedbaras geriau prisipažins tokiu (žiopliu?), ar jis rėkia todėl, kad jo kaip „…vagies kepurė dega“?

Juk tai jo rankose Lietuvos teisinės politikos formavimas , vykdymas ir kontrolė!

O jis net po D.Kedžio 54 pareiškimų svarstymo nė vieno kalto ne tik nenubaudė, bet ir nepašalino iš pareigų!Tai ką ten kalbėti apie teismo sprendimų vykdymą?

Juk pirma S.Šedbaras „nepastebėjo“ 2009 m. spalio 6 d. teismo sprendimo nevykdymo, o tik po 8 mėnesių pamatė ir pasipiktino Garliavos visuomenės jo pamokos pakartojimą!

Būtent, jo pamokos , nes „…vaikai daro, kaip jurgelis moko“!

O ko moko laikinai einantis pareigas gen.prokuroras? O jis išvis be teismo sprendimo pareiškė visai Lietuvai: „Šaudė D.Kedys“.

Va, taip.

Ir kam mums tie teismai?

Išties – išvaikykime visus, žiūrėk, kiek susitaupys dešimttūkstantinių algų? Ir nereikės vaikų pašalpėlių apkarpyti…

Na, be teismų, nereikės ir advokatų – ir vėl sumažės teisinės išlaidos…

Pasakys, pavyzdžiui, koks prokuroras A.Kiuršinas – „…na , kyštelėjo pora kartų ir kas čia tokio?“ ir visos aistros nurimsta. Niekas „nesiuva“ bylų, nekelia ieškinių, nereikia ir teismų.

Arba, pareiškia koks R.Petrauskas savo asmeninę nuomonę: „Šaudė D.Kedys“, ir nereikia jokių ekspertizių, nekelia jokių abejonių šaulio kvalifikacija, šūvių tikslumas, kontrolinio šūvio būtinumas. Visai nesvarbūs atvirkštiniai motyvai – L.Stankūnaitės ir A.Ūso likvidavimas, o ne J.Furmanavičiaus su V.Naruševičiene. Nesvarbūs būtent S.Šedbaro deklaruojami, o D.Kedžio vykdomi vieši veiksmai, tik griežtai vadovaujantis galiojančiomis teisės normomis, ką matė per svarstymą 54 pareiškimus skaitęs visas Seimas.

Na ir kas tas 141 seimūnas? Vieno vienintelio R.Petrausko nuomonė svarbesnė ir privaloma.

Bet kruopščiai surinko įrodymus ne tik prokurorai pedofilų bei D.Kedžio nužudymo byloje. Ne tik tie patys – nekvalifikuoti, nekompetentingi ir aplaidžiai vilkinantys prokurorai. Surinko įrodymus ir visa armija žurnalistų: kompetentingų, kvalifikuotų ir stropiai bei žaibiškai fiksuojančių, filmuojančių ir visai Lietuvai transliuojančių. Jei reikės – išvers į anglų kalbą ir visai ES parodys.

O parodyti yra ką.

Pirmiausiai – S.Šedbaro išvadas apie nekompetentingus, nekvalifikuotus ir aplaidžiai vykdžiusius bylos tyrimą prokurorus. Po išvadų – jokių baudžiamųjų ar prevencinių veiksmų!

Po to, aišku, seka toks pats aplaidus vilkinimas dar pusmetį ir dar viena auka – D.Kedžio žūtis.

Jo, tautos paskelbto didvyriu,

Jo, balsavimu išrinktu antruoju asmeniu po Prezidentės,

Jo , net kaimyninės Lenkijos 90% pripažintu teisiu, laidotuvės tapo posakio – pasėjus vėją, pjausi audrą,- realia tikrove.

Tūkstančių tūkstančiai žmonių iš visos Lietuvos plaukė, važiavo , per užtvaras veržėsi Garliavon. Visą savaitę po laidotuvių – ėjo ir ėjo, žvakeles degė ir gėles dėjo.

Pagaliau – apsivienijo ir sukūrė organizaciją „Kedžio kelias“, kuriuo dabar eis visos nuskriaustų mažylių šeimos, ir ryškins bei griaus pedofilų klano užtvaras, saugos „stogus“. Ir darys tai viešai, teisėtai, kaip kad tai darė D.Kedys.

Visos Lietuvos neapjuodinsi.

40 000 nuskriaustų vaikų nenuslėpsi Vaiko raidos centre.

Visų pedofilinių „stogų“ neapsaugosi asmens sargybiniais.

Štai ir užsidegė vagių kepurės… O kai jos sudegs, pamatysime jokiomis kaukėmis nepridengtus, pedofilų klaną gynusius, bet iš pareigų nepašalintus arba į kitas minštas vietas persėdusius, tačiau nenubaustus Lietuvos teisėtvarkos ir teisėsaugos „asus“. Jų fotografijas susipažinimui teikiame, biografijas – internete rasite ir adresus bei telefonus ten pat.

Manyčiau, su „asų“ darbais spėjo susipažinti visi, o daugelis ir „savo kailiu“ patirti. Bet ar nebūtų patogiau visus darbelius suskaičiuoti, surūšiuoti ir papildyti jų kiekvieno biografiją, pridėti naują fotografiją ir neužmiršti iki kitų rinkimų?

Pirmoje eilėje – ištisais tuntais, o po to ir atskiromis ypatomis.

Antai , pirmasis tuntas, Tėvynės sąjunga pasivadinęs ir po savo sparnu konservatorius , tautininkus ir krikdemus priglaudęs bei šeimos gynimo vėliavą iškėlęs, laimėjo rinkimus.

Tačiau…

Tačiau, apsvarstęs Seime 54 D.Kedžio pareiškimus dėl Kauno pedofilijos bylos eigos neteisėtumo, nustatęs 4 pažeidimų priežastis (nekvalifikuoti, nekompetentingi, aplaidžiai vilkino) ne tik, kad nenubaudė kaltų, bet netgi nepašalino iš postų!

Maža to – konservatorius Vilniaus meras V.Navickas – leido gėjų eitynes…Neleido liberalas A.Zuokas, nors jo pažiūros būtent – tolerantiškos. Neleido tvarkietis J.Imbrasas – na, čia aišku kodėl. Bet kad konservatorius leistų, o Tėvynės sąjunga, ar bent Konservatorių partija nepaprieštarautų, neapsvarstytų ir nenubaustų – visai nesuprantama.

Nesuprantamas ir konservatoriaus S.Šedbaro išsisukinėjantis elgesys be jokio frakcijos įvertinimo.Paliko pedofilijos bylą savieigai ir iškart – dar vieno žmogaus (D.Kedžio) žūtis!

Ir nieko.

Ar toks valdančiųjų elgesys visuomenėje nekelia negražių įtarinėjimų apie mero sūnaus orientaciją ir tėtušio „dovaną“ sūnaitėliui iš miesto kišenės?Ar apie S.Šedbaro priklausymą klanui ar jo „stogui“? Bet tikrumoje, tai esmė glūdi kur kas giliau, nei asmeniniai interesai.

Lietuvoje nėra nei formuojama, nei vykdoma ar kontroliuojama teisinė politika, nors Seime egzistuoja specialus Teisės ir teisėtvarkos komitetas!Tačiau tik peržvelgus buvusius komiteto pirmininkus, galime suprasti tikrąją komiteto paskirtį.

Buvo toks komiteto pirmininkas – fizikas A.Sakalas. Kadaise nuskambėjęs „Lietuvos aido“ publikacijų apie 7 kameros paslaptis serijoje. Ar su tokiomis paslaptimis (ar bent įtarimais) asmuo gali formuoti Lietuvos teisinę politiką? Jau nekalbant apie jo specialybę…

Buvo komiteto vadovu ir teisininkas J.Sabatauskas , kurio „auksinis įdirbis“ nuskambėjo R.Pakso epopėjoje.Vėlesnis bylos tyrimas per visas teisėsaugos institucijas – nepatvirtino mestų kaltinimų, o tai reiškia – ir nušalinimo iš Prezidento pareigų teisėtumo nepatvirtino. Bet apie tai labai kukliai tylima. Susidarė niekada nebuvusi Europoje situacija – teismų išteisintas Prezidentas R.Paksas ir antrą kartą su „užlūžusiais“ kompiuteriais išrinktas V.Adamkus… Vienu metu. Ačiū S.Šedbarui…

Vienas neteisėtai be įstatyminio pagrindo nušalintas, kitas – nelabai teisėtai išrinktas. Štai tokia teisinė praktika buvo formuojama Seimo Teisės ir teisėtvarkos komitete. Ir ne tik formuojama , bet ir uoliai vykdoma.

Dabartinis Seimo Teisės ir teisėtvarkos komiteto pirmininkas S.Šedbaras žinomas būtent nuo tų nelabai teisėtai įregistruotų V.Adamkaus šlepečių laikų bei dalyvavimo Prezidento rinkimuose, neatsisakius JAV pilietybės! Jau nekalbant apie priesaiką JAV spec.tarnybose…

Tiesą pasakius, tos šlepetės labai jau skirtingų pakraipų buvo.Viena – kairės kojos, o kita – dešinės.Viena lyg ir oficialiai JAV CŽV tarnystėje, dėl ko ar tik neatsirado Lietuvoje JAV specialus kalėjimas?Antroji – užslaptintai, bet atkakliai dirbo KGB naudai: atvirai protegavo, rėmė ir saugojo KGB rezervisto A.Pociaus kėdę Lietuvos saugume, pristatė į užsienio reikalų ministro kėdę rezervistą A.Valionį. O kiek dar neišsiryškino?

Teikė ne tik pilietybes , bet ir apdovanojimus tūkstančiams iš kitų šalių išvytiems ar net nuteistiems kagėbistams (pvz., Šabtajui Kalmanovičiui)…Žodžiu, tomis šlepetėmis S.Šedbaras sėkmingai nušlepeno į Seimo Teisės ir teisėtvarkos komiteto postą.

Iš Seimo Teisės ir teisėtvarkos komiteto pirmininkų asmenybių charakteristikų ir vykdomos politikos galime konstatuoti, kad Lietuvoje susidūrė dviejų priešingų ideologijų (nedesovietizuotoji ir nusiorientavusi demokratinė) bangos.O tų abiejų bangų sandūros purvina puta (Stalino konstitucijos įtvirtinta prostitucija ir Lisabonos sutartyje – nusiorientavusiųjų lygios teisės ) pagimdė Lietuvoje homoseksualų benkartą.

Benkartą, kurį gina tiek kairė, tiek dešinė.

Šiandien tik ketvirtoji valdžia – žiniasklaida – dar laikosi teisingumo gynybos pozicijose.Tik jos dėka visi teisininkų „nukreivinimai“ viešinami , viuomenės svarstomi, vertinami ir ginama teisybė.

Piketais, plakatais, lipdukais, mitingais, laiškais, straipsniais ir skambučiais. Pats akivaizdžiausias po Sausio 13 – osios įvykių yra savanoriškas lietuvių suvažiavimas Garliavon ginti auką.

Ir ginti nuo neteisėtų savų teisininkų veiksmų!

Nereikėjo nei kviesti , nei autobusais vežti – patys susirinko. Gyva siena kaip Parlamentą kadaise apjuosė Kedžių – Venckų namus ir be ginklo, be jėgos panaudojimo, vien malda, širdingumu ir pasiaukojimu gynė mergaitę nuo nedesovietizuotų teisininkų savivalės.

Ir apgynė.

Na, o S.Šedbaras bus būtinai l.e.p.gen.prokuroro R.Petrausko apsaugotas. Juk suteikė įtariamajam A.Ūsui apsaugą vietoj arešto? Suteikė, priešingai įstatymui. O teisėjai N.Venckienei apsaugos nesuteikė net po 5 pareiškimų! Maža to, labai viešai ir neginčytinai visiems pareiškė prokuroras, kad šovė – D.Kedys! Ir nebėr „nekaltumo prezumpcijos“ – kaip sovietmečiu.

O viešai prokuroras paskelbė tam, kad visi žinotų, kuo bus apkaltinti, jei ieškos teisybės net Seime, kaip D.Kedys!Taip sakant, ankstyvosios prevencijos dėlei, nes jau po kepure rūksta…

„Karštas komentaras“ Nr.11 (2010 gegužės 28 d. – birželio 11 d.)

2010-06-07

Komentarai

 

 

 
 1. Kuom skiriasi korumpuotas teisėjas nuo pedofilo ? Gal atsakytų teisininkai ,kaip motinoms su vaikais gintis teismuose savo ir savo vaikų teises kada tėvas svolačius ,o teisėjai yra j toks pat..Ką į tai atsakytų Šedbaras ,kur motinos patekę į tokias bėdas turi kreiptis

  Thumb up 72 Thumb down 0

 2. Aš taip pat kreipiausi į p.Šedbarą dėl bylos vilkinimo ,tačiau gavau atsakymą ,kad gal Prezidentė galėtų tą reikalą sutvarkyti. Nieko jis ir ne tik jis nieko nedaro. Visi jie vienodi.Taigi su savo bėdomis lieki pats ,o seimūnai su savo “vargais” Neturi sąžinės tie žmonės ,nerūpi vaikai ,o įstatymus rengia sau o ne žmonėms .

  Thumb up 72 Thumb down 0

 3. Šedbarai Stasy,imk ir ištekėk už ŪSO ir bus ramu,o Lietuvėlė turės dar vieną gražią naujos rūšies šeimynėlę.

  Thumb up 72 Thumb down 0

 4. ..kraštą valdo sovdepinė pedofilų CHUNTA..na,bet manęs tie demonai,tikrai,nevaldo..aš tikiu savo Tėvyne..

  Thumb up 72 Thumb down 0

 5. per didelis meslas jau uzauges valdzioj.ir cia vis blohin eina.nes jau atvirai pasakius jie daro elgesi kaip nori net,nieko neslepdami….per didele smarve is ten jau eina.o juos nuverst gali tik pati tauta visos lietuvos zmones.o cia kad viena kita nubaudzia tai tik del akiu.kaip stoves ten viskas taip ir stoves.tik per ziauriai jau valdzia zaidzia per ziauriai…….

  Thumb up 72 Thumb down 0

 6. PS nors tie paradai ir slykstus ir homoseksualai viesai ir perdetai kisantys savo homoseksualuma yra slykstus, taciau manau kad yra geju, kurie savo lovos reikalu i gatve nevelka ir gyvena patyliukais su savo "isrinktaisiais". Va tie man netrukdo, kol paraduot ir rekti nepradeda. Gal but kaip kurie palaiko Kedzius ir yra normalus..

  Thumb up 72 Thumb down 0

 7. DEJA..Homoseksualai yra tokie pat ligoti iskrypeliai kaip vaiku tvirkintojai. Jie eina i gatves ir viesai tvirkina visuomene, ju iskrypeliskus paradus mato ne tik vaikai, bet ir suauge. Lietuvoj dar nedrista per daug selti, bet tai tik laiko klausimas, taciau pvz San Franciske, kai uztaikiau netycia i viena, tai man plaukai pasisiause. Daug tu isgamu ejo gatvemis nuogi, o zmones nuo 0 iki senyvo amziaus einantys/vaziuojantys pro sali visa ta slykstu reikala turejo matyti. Apsivemti galima. Nesneku apie tai, kad tie pyderai vezesi vaikus vezimeliuose ir beeidami vienas kitam uzpakalius glamonejo. TAI VIESA ORGIJA, AR TO LIETUVA NORI??

  Thumb up 72 Thumb down 0

 8. Nu Dr.Rūta Gajauskaitė duoda!! Zaviuosi jos sviesiu protu ir gebejimu tiksliai kaip pirstu i aki ir aiskiai,suprantamai isreiksti mintis! Ruta, Jus esate nerealiai ismintingas, skaidraus proto zmogus. Bet svarbiausia turite gera, teisinga ir neabejinga sirdi..Aciu Jums.

  Thumb up 72 Thumb down 0

 9. Esate labai piktas zmogus, bent jau taip matyti is komentaro. Noreciau pareiksti, mano manymu, objektyvia nuomone, su kuria nebutinai galite sutikti. Visu pirma Eitynes geguzes menesi buvo rengtos, nes tam turi teise gejai ir lesbietes (ne pedofilai – nes tai neturi jokio, net medicininio rysio). Tapatinti homoseksualizma su pedofilija yra labai neprotinga. Eitynes buvo rengiamos ne tam, kad pasigirti "kokie mes esame", o tam kad butu atkreiptas demesys, kad ir "tokie" zmones turi teises (zr. LR Konstitucija). Ir tai kad jie yra kitokie, dar nereiskia, kad jie yra blogi. As gerbiu zmones, turincius savo nuomone, taciau gerbti zmogaus, kuris nesuprasdamas dalyko esmes, vadovaudamasis emocijomis, atvirai netoleruoja kitokiu, tiesiog neimanoma, nes toks zmogus pirmiausia saves negerbia.

  Thumb up 72 Thumb down 0

 10. Pas mus, Lietuvoje, vaikų prievartavimas ir žmonių žudymas yra teisėtas!.. O mes, paprasti mirtingieji, ką?.. Ogi nieko, mes turime išsigąsti, nutilti ir mokėti jiems 10tūkstantines algas iš savo kišenės.

  Thumb up 72 Thumb down 0

 11. Pritariu Dov ir straipsnio autorei. NE-GA-LI-MA dabar taip jų palikti. Jie jau mano, kad ne tik galima mus, tautą, durninti, bet dar ir prievartauti vaikus bei žudyti tiesos ieškotojus jau bus įteisinta!!

  Thumb up 72 Thumb down 0

 12. Reiktų labai pasidomėt STT vadovais, kurie gali būti labai susiję su šiuo skandalu.

  Thumb up 72 Thumb down 0

 13. Gejau, nematote kas tvyro zmoniu sirdyse? Matot kokia itampa? Tai ne, gejus butinai rengs eitynes. Drozkites kur jus norite, ko lendate prie normaliu zmoniu? Reikia veliavu, sostines centro. Ir tu save skaitai normaliu? Dziaugiuosi, kad jus uz vaikus, tai jei uz vaikus, geriau gintumete vaika, o nesilaizytumete viesai su debiliskom veliavom. Ir negana to, jus dar valstybe saugoti turi.
  Keisti jus

  Thumb up 72 Thumb down 0

 14. Nelieskite geju,mes ne pedofilai….hetereksualai taipat nera visi pedofilai,as esu gejus ir as einu uz Kedi ir jo dukra,nustokite mums klijuoti etiketes,geriau tiems kurie vaikus prievarauja uztverkime kelia o ju daug

  Thumb up 72 Thumb down 0

 15. Ziurim ka TEBETURIM..
  • Tačiau toje istorijoje (del V.Lingio nuzudymo ir Dekanidzes susaudymo, is birzelio 8 Delfi str.) mįslių liko daugiau, nei iki šiol buvo pagarsintų atsakymų.
  Misliu pedofilijos ir 3 zmoniu nuzudymo byloje kasdien tik daugeja. Galai slepiami nuo pirmos dienos gavus Kedzio pareiskima.
  • Labiausiai buvo baiminamasi teismo pastato užpuolimo ir bandymo ginklu išvaduoti teisiamą Borisą Dekanidzę.
  To paties bijoma atvezus Usa I teisma…
  • Perskaičius šias lietuviškas pavardes VRM pažymoje, labai smalsu pasidomėti, kaip „susiklostė“ tų ponų likimas? Koks buvo jų „vaidmuo“ klane?
  Labai idomus koks atleistu, pazemintu pareigose prokuroru vaidmuo pedofilijos ir zudymu byloje..
  • …organizuoti firmos „M&S International NV“ vadovų asmens apsaugą, asmeniškai instruktavo „Aro“ pareigūnus…
  Apsauga nuo spalio 5 d. garantuojama Usui su Stankunaite.
  • Tuos straipsnius, saugumo sumetimais, pasirašė Tado Petrylos /zurnalistas V. Lingys/ slapyvardžiu. Bet tai žurnalisto neapsaugojo.
  D. Kedys pats rinkdamas irodymus naudojosi transportu su lipdukais, slaptais telefono numeriais, kartais nenakvodavo namuose ir t.t., bet tai jo neapsaugojo nuo ikalinimo ir nuzudymo.
  • Tikroji mafija, tai ne tie skustagalviai su beisbolo lazdomis renkantys duokles iš kioskininkų ar turgaus prekeivių, ne „torpedos“, o tie, kas vartė milijonus, kas finansavo tuos „torpedas“.
  Tai kokia mafija /ar kazkoks aidis../ diriguoja pedofilijos bylai? Kas jiems kelia baime?
  • Valstybinį kaltinimą byloje palaikęs buvęs generalinis prokuroras Artūras Paulauskas filmui aiškino: „Kodėl mes sustojom ties B. Dekanidze? Jis nedavė parodymų. Jis apie tai nekalbėjo. Be jo parodymų atsakyti į tą klausimą – tas pats kaip gaudyti vėją lauke.“
  Usas irgi neduoda parodymu. Cia byla stovi jau 2 metai. Usas, tik susipazines su visa byla ir ekspertizemis, draugiskai pasikalba su tyreju “pagal jau atsviesta bylos medziaga”.
  • Yra prisimenančių, kad išvedamas iš salės I. Achremovas rėkė: „Vy menia obmanuly! ( „Jūs mane apgavote!“ – aut. pastaba), o ir taip daug rūkantis A. Klimavičius, tąkart rūkė vieną po kitos… Pažadus reikia tesėti.
  Gali buti, kad toks sukis versis ir is Uso burnos, kai ves is teismo sales ji nuteisus iki gyvos galvos.. Nors dabar uz tylejima jam zada tik pinigine baudele…
  • Valdžios vyrai pripažino, kad tai iššūkis pačiai valstybei. Po šio pasitarimo generalinis prokuroras žurnalistams kalbėjo: „Jie peržengė paskutinę ribą. Dabar jie gali šaudyti į kiekvieną, kuris jiems nepatinka.“ Buvo baiminamasi, kad dar neįvardyti nusikaltėliai gali kėsintis į aktyviausius Vyriausybės ir parlamento narius.
  Pedofilijos ir zudymu byloje tas jau ivyko. Buvo gautas “is Kedzio grasinantis susidoroti su pareigunais laiskas”..
  • Kratų metu paimta daug dokumentų. Taip pat ir patvirtinančių prekybą ginklais. Ankstų kitos dienos – spalio 13-osios – rytą Santariškių klinikose, Vilniuje, miršta buvęs vidaus reikalų ministras, policijos generolas Petras Valiukas /jis daug zinojo apie aukstu pareigunu aferas su ginklu pirkimu../. Tai sutapimas?
  Nuzudomi Furmanavicius ir Naruseviciene /matyt buvo nebepatikimi klanui../ ir nuzudomas Kedys, nes jis daug zinojo apie pedofilu rysius, turejo filmuotos medziagos, liudininku ir pan. O kur dar zvejo istorija, mergaites-pagrindines liudytojos grazinimas Stankunaitei ir SKUBIAI….dar uzsakomieji straipsniai, tv laidos..Viesbutyje buvo usas, bet ne tas…Tai sutapimas?
  Taigi, klano veikimo schemos, metodai tie patys, tik skiriasi veikejai /nors ir tie dalis tebera tu paciu/. Usas cia tik menka zuvele, bet ja pajudinus pradetu irti visa kojine…O Stankunaite sioje istorijoje nulis, sedi izoliuota ir skaito kas jai parasyta. Zino kas nutiks jeigu neperskaitys…, o papasakos kaip buvo is tikruju. Turim ka turim.

  Thumb up 72 Thumb down 0

 16. Kalba ne apie tai.Kalba ,apie zmogiskus aspektus.Jus perskaitykite idemiai Sedbaro pasisakymus.Jis menkina tauta,jis nesiskaito su zmoniu nuomone ir t.t.

  Thumb up 72 Thumb down 0

 17. Prasom sudalyvauti apklausoje ir kitiem padeti sudalyvauti. Gajauskaite pavare is sirdies. Ka pamirso, tikriausiai rasite cia, 140 bylos marinimo pozymiu sarasuose. DEL TO KLAUSIAME:

  www crimerangers.ning com/events/apklausa-kaip-susipazines-su

  Thumb up 72 Thumb down 0

 18. Prokurorai nekomentuoja, kodel nieko nebuvo daroma turint psichologinio psichiatrinio tyrimo isvadas, kaip teigia nurodancias, kad mazamete apie pedofilija NEMELAVO…. ziurekit youtube Pedofilijos skandalas Kaune, Ekspertai nustate, kad mergaite nemeluoja…
  Ir kyla klausimas, kas nutiko po spalio 5 d.zudyniu Kaune, kad prokurorai staiga "pamirso" Stankunaite pateikti itarimus? Furmunavicius apklaustas,Usui itarimus pateikti, jei ne tos zudynes , tai ir Stankunaitei butu buve pateikti itarimai pardavinejus dukra…Tai gal tas Aidas issigando, kad prisikapstys ir iki jo, del to ir ivyko visos tos zudynes?

  Thumb up 72 Thumb down 0

 19. chuntine demografija,su demokratiniais iskraipymais,kol kas egzistuoja,nor man jau senai nusispjauti ant tos ,chuntos ,ir tos pacios demokratijos,nes visa tai su laiku pasmerkta zlugti

  Thumb up 72 Thumb down 0

 20. Aciu R.Gajauskaitei uz pasisakyma,kad nebijo sakyti tiesos.Reikia kuo daugiau skleisti informacija apie tuos isgamas,kad galetume pasiekti teisingumo.Mes su visais kurie palaiko Venckus.Dekojame R.Gajauskaitei.

  Thumb up 72 Thumb down 0

 21. Ponuli, čia nėra "tikėti-netikėti" ta ponia. Čia yra faktai su įrodymais.

  Thumb up 72 Thumb down 0

 22. tikras pidaras su ispuoseleta sukuosena ir tik pyrarams budinga lupu padetimi..imk ir busiuok usaaaaaa

  Thumb up 72 Thumb down 0

 23. "Sajudi sukure dori zmones, bet gaila, kad pereme nusikalteliai ir KGB stukaciai." —- esate visiškai neteisus, nes Sąjūdį vis tik koordinavo KGB. Prisiminkite a.a. L.Dmabrauską

  Thumb up 72 Thumb down 0

 24. UZSIENIO EKSPERTU PEDOFILIJOS BYLAI IR VISIEMS 3 NUZUDYMAMS. Kitaip nieko nebus. Juk matome kad teisesaugoje vyksta kriminalas. baisiau negu baisu.

  Thumb up 72 Thumb down 0

 25. Pasak VAAT, ikiteisminis tyrimas buvo vykdomas pernelyg lėtai, o kai kurie klausimai, pavyzdžiui dėl Andriaus Ūso bendravimo su mergaite, apskritai tuomet netirti.

  Be to, paaiškėjo, kad R.Čivinskaitė leido A.Ūsui susipažinti su ikiteisminio tyrimo medžiaga, nors tokios teisės neturėjo. Ji esą teismo posėdyje negalėjo paaiškinti, kodėl taip pasielgė.

  Pasak teismo, paaiškejo, kad A.Ūsas, vykdant ikiteisminį tyrimą, atsisakė duoti parodymus tol, kol jam nebus leista susipažinti su byla.

  Thumb up 72 Thumb down 0 
Video reportažas


Nerpigiau.lt

Nerpigiau./lt/produktas/505/nusikaltimas-valstybes-vardu

Aktualu. Komentarai
Palydovinė televizija: kas tai ir kodėl verta rinktis?
Pigus šildymo būdas individualiems namams
Foto reportažai Aktualu Naujausias numeris
Kodėl romperiukai tituluojami geriausiu drabužiu mažyliams? 
Mažylių apranga – nuo jos įsigijimo iki aprengimo ir dėvėjimo – labai aktualus...

Nauja kryptis vestuvių žemėlapyje: lietuvius kviečia tuoktis Gran Kanarijoje 
Vestuvės užsienyje vis labiau populiarėja, tačiau sudėtingas šventės organizavimas daugelį porų atbaido nuo...

Prietaisai moterų sveikatai bei malonumui  
Įrodyta, kad vaginalinių kamuoliukų bei vibratorių naudojimas yra naudingas moterų psichologinei bei fizinei...

Vasaros sezonas prasideda: ką turėtų žinoti šunų šeimininkai? 
Prasidėjus šiltajam metų sezonui, didelė dalis žmonių džiaugiasi dėl malonaus oro ir galimybės...

Kiek kainuoja geros kokybės langai? 
Patikimi langai pagerins Jūsų namų saugumą ir tuo pačiu jūsų gyvenimo kokybę. Renkantis...

Kaip pakeisti ir atrestauruoti namų fasadą? 
Renkantis išorės sienų apdailos medžiagą dažniausiai svarstomi du variantai: tinkuoti arba montuoti klinkerio...

Anekdotas


Naujovė KK Facebook
Reklama

Politika   Bylos, sukrėtusios Lietuvą
EP narys A. Kubilius: „Nestabilumas Rytų Partnerystės regione tampa nauju jo bruožu“ (11)
Europos Parlamento narys, Euronest Parlamentinės Asamblėjos (PA) pirmininkas Andrius Kubilius,...
Valdžios sektoriaus balansas 2020 metais: 3,5 mlrd. eurų deficitas (1)
Išankstiniais duomenimis, 2020 metų Lietuvos valdžios sektoriaus deficitas sudarė 3,5...
Prezidentas kviečia šalinti kliūtis didelės rizikos grupių skiepijimui (4)
Lietuvos Respublikos Prezidentas Gitanas Nausėda, antradienį nuotoliniu būdu susitikęs su...
 
LAT pritarė apeliacinės instancijos teismo išvadoms dėl Vilniaus universiteto pareigos atlyginti neturtinę ir turtinę žalą Norvegijos kalnuose žuvusios studentės tėvams (8)
Lietuvos Aukščiausiasis Teismas atmetė Vilniaus universiteto kasacinį skundą ir paliko...
Nepramušamas VU „betonas“ – aukšti teisėjai ir prokurorai? (6)
Giedrė Gorienė „Ir mažas akmenukas didelį vežimą išverčia“, – sako...
Kada naikinsime nereikalingus teismus? (9)
Giedrė Gorienė Kada naikinsime aukštesnės instancijos teismus? Kam jie apskritai...
 

Teisėsauga   Verslas, ekonomika
Tikslinamos asmens sulaikymo sąlygos – aiškesni pagrindai ir procedūros (2)
Geriau įgyvendinti asmens teisę apginti savo laisvę, aiškiau reglamentuoti laikinojo...
Prezidentas paskyrė Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus pirmininką (5)
Lietuvos Respublikos Prezidentas Gitanas Nausėda, vadovaudamasis Konstitucija, Teismų įstatymu ir...
Lietuvos advokatūra apie šios dienos sulaikymus: Lietuvoje įsivyrauja „sulaikymo prezumpcija“ (3)
Lietuvos advokatūra, reaguodama į žinomų mūsų šalies asociacijų ir asmenų...
 
Lietuva sustabdė tarptautinių kompanijų iš Rusijos perkėlimą
Ekonomikos ir inovacijų ministerija sustabdė naujų tarpininkavimo raštų išdavimą į...
„Luminor“ bankas išplatino 300 mln. EUR vertės obligacijų emisiją
„Luminor“ bankas sėkmingai išplatino 300 mln. EUR vertės obligacijų emisiją....
Medicinos bankui – įspėjimas, bauda ir įpareigojimas
Lietuvos bankas praėjusių metų pabaigoje atliko tikslinį planinį UAB Medicinos...
Krašto apsauga   Užsienis
Krašto apsaugos viceministras M. Abukevičius: „Kibernetinis saugumas – visų atsakomybė“
Efektyviai užtikrinti ypatingos svarbos informacinių išteklių valdytojų kibernetinį saugumą, stiprinti...
Lietuvos kariuomenei perduoti dar 142 nauji sunkvežimiai „Unimog“
Spalio 21 d. Lietuvos kariuomenei perduoti dar 142 nauji penkių...
R. Karoblis naujuoju kariuomenės vadu siūlo Sausumos pajėgų vadą gen. mjr. V. Rupšį (1)
Krašto apsaugos ministras Raimundas Karoblis naujuoju Lietuvos kariuomenės vadu Prezidentui...
 
Pretendentė į EK pirmininkes sulaukė europarlamentarų reakcijos (1)
Pretendentė į Europos Komisijos (EK) pirmininkės postą Ursula von der...
V.Zelenskis „nokautavo“ P.Porošenką (8)
    Pomaidaninio Ukrainos prezidento Petro Porošenko „puota karo metu“...
Dėl Skripalių apnuodijimo S.Lavrovas pirštu dūrė į NATO: „Tai ne „Novyčiok“, o BZ“ (28)
Rusijos URM ministras Sergejus Lavrovas pareiškė, kad Cheminio ginklo draudimo...
Sportas   Laiškai
“PingPongiuko”akademija kviečia (1)
Oficialus klubo Facebook puslapis>>>...
Cristiano Ronaldo sezoną temdo priekabiavimo skandalas (1)
Cristiano Ronaldo – vienas geriausių planetos futbolininkų. Apie šį portugalą...
Lietuvos rinktinės laukia kroatų išbandymas (1)
  Lietuvos nacionalinė vyrų krepšinio rinktinė tęsia kovą dėl galimybės...
 
Kam tarnauja Šaulių sąjunga (11)
Kaip manote ar visi Šaulių sąjungoje pritaria jūsų sąjungos nariui...
Geradarei savanoriai pačiai prireikė pagalbos (1)
Nuo nelaimės nėra apsaugotas niekas. Likimas skaudžiai skriaudžia ir tuos,...
Mulkinanti apklausa “Mes europiečiai”” (3)
Šiuo metu – 2019.05.11, 17:30, – portale lrytas.lt  vykdoma apklausa,...
Karštas Komentaras