Kontaktai      Rašykite mums       KK TV       Siūlo darbą       Foto       Prenumerata Lietuviškai По-русски English
turgelis.net
2022 Rugpjūtis 10 Trečiadienis
 

Vagies kepurė dega

2010-06-07 11:17 | Komentarai | Komentarų (68)

Seimo Teisės ir teisėtvarkos komiteto vadovas S.Šedbaras

Dr.Rūta Gajauskaitė, kriminologė

Seimo Teisės ir teisėtvarkos komiteto vadovas S.Šedbaras TV laidoje Garliavos įvykius įvertino kaip įstatymų nepaisymą ir nepagarbos valstybės institucijoms demonstravimą. Kad D.Kedžio dukrelės likimas, jo nuomone, turi būti sprendžiamas griežtai pagal įstatymus.

Aha. Sutinkame. Tačiau…

Tačiau pavyzdį, labai užkrečiantį pavyzdį , kaip negerbti ir nepaisyti įstatymų, imame iš to paties S.Šedbaro veiksmų, o ne žodžių…

Visi prisimename 54 D.Kedžio pareiškimų svarstymo Seime įvertinimą, kada to paties S.Šedbaro tyrimo pažymoje buvo juodu ant balto parašyta, kad prokuratūros darbuotojai „…nekompetentingai, nekvalifikuotai ir aplaidžiai vilkino….“ pareiškimų tyrimą!

Pagal įstatymą – tokie darbuotojai kaipmat turėjo būti atleisti iš pareigų, o pedofilijos bylai užbaigti – pakviesti specialistai iš ES tarptautinių teisėtvarkos institucijų.

Maža to – aplaidžiai vilkinusius ištisus metus pedofilijos bylą reikėjo patraukti baudžiamojon atsakomybėn už pareigybinį nusikaltimą, pražudžiusį 2 žmonių gyvybes. Bet…

Bet šie veiksmai po „…nekompetentingų, nekvalifikuotų, aplaidžiai vilkinusių…“ konstatavimo S.Šedbaro dėka neturėjo minėtų (atleidimo – nubaudimo) pasekmių. Argi šiuo atveju S.Šedbaras nepademonstravo akivaizdaus įstatymų nepaisymo?

Konkrečiai imant, D.Kedžio dukrelės likimui lemiamą įtaką padarė Vilniaus apygardos teismo 2009 m. spalio 6 d. neskundžiama nutartis dėl L.Stankūnaitės akivaizdaus įtarimo ir ikiteisminio tyrimo dėl galimo vaiko tvirkinimo pradžios.

Tačiau Vilniaus apygardos prokuratūra su R.Jancevičiumi priešaky nei tyrimo nepradėjo, nei įtariamosios neareštavo. A.Ūso – taip pat.

Atvirkščiai!

A.Ūsui ir L.Stankūnaitei paskiriama apsauga (!!!), o mažylė be globėjų žinios išvagiama iš darželio bei neteisėtai patalpinama į Vaiko raidos centrą – praktiškai į „psichuškę“! Iš kurios išplėšti mergaitę pavyko tik po savaitės ir tik Seimo narės pastangomis, bet…

Bet nuo „lašiukų slogai“ mažoji pamiršta mėgstamas sūpynes ir žaidimą šaškėmis! Atrodytų, tikslas pasiektas – nukentėjusi „užmiršo“, o didesnioji auka – išvežta Vokietijon…

Negerbiamas S.Šedbare, ar tokie prokuratūros, Vaiko raidos centro ir Vaikų teisių apsaugos darbuotojų veiksmai, nevykdant teismo sprendimo ir prieštaraujant žmogaus teisėms, ne akivaizdus įstatymų nepaisymas ir nepagarbos aukščiausiai valstybės institucijai – teismui – demonstravimas iš prokuratūros ir vaikiškų organizacijų pusės?

O juk Seimo Teisės ir teisėtvarkos komitetas formuoja teisinę politiką šalyje, taigi, prokuratūros nesiskaitymas su teismo sprendimu, argi ne tamstelės darbo brokas?

Ir brokas, liečiantis žmonių gyvybes bei tūkstančių vaikų likimus.

Beje, už teismo sprendimų nevykdymą įstatymas numato baudžiamąją atsakomybę.Tuo tarpu Vilniaus apygardos vyriausiasis prokuroras R.Jancevičius vietoj L.Stankūnaitės arešto įkalina „psichuškėje“ D.Kedžio dukrelę – ir nieko?!

Visai nestebina, kad tų 40 000 pedofilų nuskriaustų vaikų artimieji skambina ir grasina. Juk iki šiolei nepašalinti iš postų ir nenubausti pedofilijos bylos prokurorai: G.Ročienė, R.Čivinskaitė, K.Betingis, A.Kiuršinas, R.Jancevičius, R.Šileika, E.Palaima. O kur dar prie jų prisidėjęs Kėdainių teisėjas B.Varsackis ir neįvertintas teismo nutarties nevykdantis prokuroras R.Jancevičius? Nenubausta Vaiko raidos centro direktorė J.Petrulytė už neteisėtą D.Kedžio dukrelės hospitalizavimą ir „gydymą“ ?

Tai kurgi S.Šedbaro legendinis nenumaldomas principingumas teismo nutarimo vykdymui, jei jis L.Stankūnaitės atžvilgiu jau 7 mėnesiai vilkinamas? Labai motyvuotas visuomenės pasipiktinimas kol kas reiškiamas skambučiais, tačiau tai jau kelia S.Šedbarui nerimą, ir jis jau kreipėsi į policijos generalinį komisarą V.Telyčėną dėl artimųjų apsaugos…

Primename, kad teisėja N.Venckienė dar nuo 2009 metų rugpjūčio mėnesio 5 kartus kreipėsi į prokuratūrą (Kauno miesto ir į generalinę) dėl savo apsaugos po A.Ūso grasinimų nukirsti jai galvą , tačiau…

Tačiau, šie pareiškimai jau dešimt mėnesių nesvarstomi ir apsauga jai, aukščiausio valstybėje lygio pareigūnei, neskiriama!

Atvirkščiai.

Kauno miesto apylinkės vyr.prokuroras K.Betingis, neturėdamas įstatyminės teisės, pažeisdamas teisėjos imunitetą, „tanku įsiveržia“ į teisėjos kabinetą, padaro ten kratą ir konfiskuoja kompiuterį su visomis laikmenomis!

Kaip tai vadinasi, negerbiamasis S.Šedbare?

Argi K.Betingio tokie veiksmai neperžengė bet kokių teisėtumo rėmų ir subordinacijos ribų? Kadangi jūs nesustabdėte šių neteisėtų veiksmų, pasikartojo dviejų žmonių žūtis (teisėjo J.Furmanavičiaus ir V.Naruševičienės) – rastas nužudytas D.Kedys.

Būtent, nužudytas ir dar apjuodintas.

Taip, kaip Kiesai, J.Abromavičius, kunigas R.Mikutavičius ir V.Pociūnas.

Labai jau charakteringas KGB stilius. Per 70 metų atidirbtas, plačiai išbandytas ir sustyguotas. Bet visgi – ne tobulas… Pedofiliniai nagai, ragai ir ausys aiškiai kyšo, o visa byla – baltais siūlais dygsniuota.

Tautosakoje pastebėta, kad „…pats muša , pats ir rėkia.“ Taip ir S.Šedbaras – teigia, kad grasinusiems jo telefoną davė Kedžiams gelbėjusieji seimūnai. Argi jis netepa kitų tuom, kuom pats kvepia?Tik žioplys nežino, kad internete yra visų viešų (tame tarpe ir seimūnų) biografijos, fotografijos, namų adresai, telefonai ir batų išmieros.Tai ar S.Šedbaras geriau prisipažins tokiu (žiopliu?), ar jis rėkia todėl, kad jo kaip „…vagies kepurė dega“?

Juk tai jo rankose Lietuvos teisinės politikos formavimas , vykdymas ir kontrolė!

O jis net po D.Kedžio 54 pareiškimų svarstymo nė vieno kalto ne tik nenubaudė, bet ir nepašalino iš pareigų!Tai ką ten kalbėti apie teismo sprendimų vykdymą?

Juk pirma S.Šedbaras „nepastebėjo“ 2009 m. spalio 6 d. teismo sprendimo nevykdymo, o tik po 8 mėnesių pamatė ir pasipiktino Garliavos visuomenės jo pamokos pakartojimą!

Būtent, jo pamokos , nes „…vaikai daro, kaip jurgelis moko“!

O ko moko laikinai einantis pareigas gen.prokuroras? O jis išvis be teismo sprendimo pareiškė visai Lietuvai: „Šaudė D.Kedys“.

Va, taip.

Ir kam mums tie teismai?

Išties – išvaikykime visus, žiūrėk, kiek susitaupys dešimttūkstantinių algų? Ir nereikės vaikų pašalpėlių apkarpyti…

Na, be teismų, nereikės ir advokatų – ir vėl sumažės teisinės išlaidos…

Pasakys, pavyzdžiui, koks prokuroras A.Kiuršinas – „…na , kyštelėjo pora kartų ir kas čia tokio?“ ir visos aistros nurimsta. Niekas „nesiuva“ bylų, nekelia ieškinių, nereikia ir teismų.

Arba, pareiškia koks R.Petrauskas savo asmeninę nuomonę: „Šaudė D.Kedys“, ir nereikia jokių ekspertizių, nekelia jokių abejonių šaulio kvalifikacija, šūvių tikslumas, kontrolinio šūvio būtinumas. Visai nesvarbūs atvirkštiniai motyvai – L.Stankūnaitės ir A.Ūso likvidavimas, o ne J.Furmanavičiaus su V.Naruševičiene. Nesvarbūs būtent S.Šedbaro deklaruojami, o D.Kedžio vykdomi vieši veiksmai, tik griežtai vadovaujantis galiojančiomis teisės normomis, ką matė per svarstymą 54 pareiškimus skaitęs visas Seimas.

Na ir kas tas 141 seimūnas? Vieno vienintelio R.Petrausko nuomonė svarbesnė ir privaloma.

Bet kruopščiai surinko įrodymus ne tik prokurorai pedofilų bei D.Kedžio nužudymo byloje. Ne tik tie patys – nekvalifikuoti, nekompetentingi ir aplaidžiai vilkinantys prokurorai. Surinko įrodymus ir visa armija žurnalistų: kompetentingų, kvalifikuotų ir stropiai bei žaibiškai fiksuojančių, filmuojančių ir visai Lietuvai transliuojančių. Jei reikės – išvers į anglų kalbą ir visai ES parodys.

O parodyti yra ką.

Pirmiausiai – S.Šedbaro išvadas apie nekompetentingus, nekvalifikuotus ir aplaidžiai vykdžiusius bylos tyrimą prokurorus. Po išvadų – jokių baudžiamųjų ar prevencinių veiksmų!

Po to, aišku, seka toks pats aplaidus vilkinimas dar pusmetį ir dar viena auka – D.Kedžio žūtis.

Jo, tautos paskelbto didvyriu,

Jo, balsavimu išrinktu antruoju asmeniu po Prezidentės,

Jo , net kaimyninės Lenkijos 90% pripažintu teisiu, laidotuvės tapo posakio – pasėjus vėją, pjausi audrą,- realia tikrove.

Tūkstančių tūkstančiai žmonių iš visos Lietuvos plaukė, važiavo , per užtvaras veržėsi Garliavon. Visą savaitę po laidotuvių – ėjo ir ėjo, žvakeles degė ir gėles dėjo.

Pagaliau – apsivienijo ir sukūrė organizaciją „Kedžio kelias“, kuriuo dabar eis visos nuskriaustų mažylių šeimos, ir ryškins bei griaus pedofilų klano užtvaras, saugos „stogus“. Ir darys tai viešai, teisėtai, kaip kad tai darė D.Kedys.

Visos Lietuvos neapjuodinsi.

40 000 nuskriaustų vaikų nenuslėpsi Vaiko raidos centre.

Visų pedofilinių „stogų“ neapsaugosi asmens sargybiniais.

Štai ir užsidegė vagių kepurės… O kai jos sudegs, pamatysime jokiomis kaukėmis nepridengtus, pedofilų klaną gynusius, bet iš pareigų nepašalintus arba į kitas minštas vietas persėdusius, tačiau nenubaustus Lietuvos teisėtvarkos ir teisėsaugos „asus“. Jų fotografijas susipažinimui teikiame, biografijas – internete rasite ir adresus bei telefonus ten pat.

Manyčiau, su „asų“ darbais spėjo susipažinti visi, o daugelis ir „savo kailiu“ patirti. Bet ar nebūtų patogiau visus darbelius suskaičiuoti, surūšiuoti ir papildyti jų kiekvieno biografiją, pridėti naują fotografiją ir neužmiršti iki kitų rinkimų?

Pirmoje eilėje – ištisais tuntais, o po to ir atskiromis ypatomis.

Antai , pirmasis tuntas, Tėvynės sąjunga pasivadinęs ir po savo sparnu konservatorius , tautininkus ir krikdemus priglaudęs bei šeimos gynimo vėliavą iškėlęs, laimėjo rinkimus.

Tačiau…

Tačiau, apsvarstęs Seime 54 D.Kedžio pareiškimus dėl Kauno pedofilijos bylos eigos neteisėtumo, nustatęs 4 pažeidimų priežastis (nekvalifikuoti, nekompetentingi, aplaidžiai vilkino) ne tik, kad nenubaudė kaltų, bet netgi nepašalino iš postų!

Maža to – konservatorius Vilniaus meras V.Navickas – leido gėjų eitynes…Neleido liberalas A.Zuokas, nors jo pažiūros būtent – tolerantiškos. Neleido tvarkietis J.Imbrasas – na, čia aišku kodėl. Bet kad konservatorius leistų, o Tėvynės sąjunga, ar bent Konservatorių partija nepaprieštarautų, neapsvarstytų ir nenubaustų – visai nesuprantama.

Nesuprantamas ir konservatoriaus S.Šedbaro išsisukinėjantis elgesys be jokio frakcijos įvertinimo.Paliko pedofilijos bylą savieigai ir iškart – dar vieno žmogaus (D.Kedžio) žūtis!

Ir nieko.

Ar toks valdančiųjų elgesys visuomenėje nekelia negražių įtarinėjimų apie mero sūnaus orientaciją ir tėtušio „dovaną“ sūnaitėliui iš miesto kišenės?Ar apie S.Šedbaro priklausymą klanui ar jo „stogui“? Bet tikrumoje, tai esmė glūdi kur kas giliau, nei asmeniniai interesai.

Lietuvoje nėra nei formuojama, nei vykdoma ar kontroliuojama teisinė politika, nors Seime egzistuoja specialus Teisės ir teisėtvarkos komitetas!Tačiau tik peržvelgus buvusius komiteto pirmininkus, galime suprasti tikrąją komiteto paskirtį.

Buvo toks komiteto pirmininkas – fizikas A.Sakalas. Kadaise nuskambėjęs „Lietuvos aido“ publikacijų apie 7 kameros paslaptis serijoje. Ar su tokiomis paslaptimis (ar bent įtarimais) asmuo gali formuoti Lietuvos teisinę politiką? Jau nekalbant apie jo specialybę…

Buvo komiteto vadovu ir teisininkas J.Sabatauskas , kurio „auksinis įdirbis“ nuskambėjo R.Pakso epopėjoje.Vėlesnis bylos tyrimas per visas teisėsaugos institucijas – nepatvirtino mestų kaltinimų, o tai reiškia – ir nušalinimo iš Prezidento pareigų teisėtumo nepatvirtino. Bet apie tai labai kukliai tylima. Susidarė niekada nebuvusi Europoje situacija – teismų išteisintas Prezidentas R.Paksas ir antrą kartą su „užlūžusiais“ kompiuteriais išrinktas V.Adamkus… Vienu metu. Ačiū S.Šedbarui…

Vienas neteisėtai be įstatyminio pagrindo nušalintas, kitas – nelabai teisėtai išrinktas. Štai tokia teisinė praktika buvo formuojama Seimo Teisės ir teisėtvarkos komitete. Ir ne tik formuojama , bet ir uoliai vykdoma.

Dabartinis Seimo Teisės ir teisėtvarkos komiteto pirmininkas S.Šedbaras žinomas būtent nuo tų nelabai teisėtai įregistruotų V.Adamkaus šlepečių laikų bei dalyvavimo Prezidento rinkimuose, neatsisakius JAV pilietybės! Jau nekalbant apie priesaiką JAV spec.tarnybose…

Tiesą pasakius, tos šlepetės labai jau skirtingų pakraipų buvo.Viena – kairės kojos, o kita – dešinės.Viena lyg ir oficialiai JAV CŽV tarnystėje, dėl ko ar tik neatsirado Lietuvoje JAV specialus kalėjimas?Antroji – užslaptintai, bet atkakliai dirbo KGB naudai: atvirai protegavo, rėmė ir saugojo KGB rezervisto A.Pociaus kėdę Lietuvos saugume, pristatė į užsienio reikalų ministro kėdę rezervistą A.Valionį. O kiek dar neišsiryškino?

Teikė ne tik pilietybes , bet ir apdovanojimus tūkstančiams iš kitų šalių išvytiems ar net nuteistiems kagėbistams (pvz., Šabtajui Kalmanovičiui)…Žodžiu, tomis šlepetėmis S.Šedbaras sėkmingai nušlepeno į Seimo Teisės ir teisėtvarkos komiteto postą.

Iš Seimo Teisės ir teisėtvarkos komiteto pirmininkų asmenybių charakteristikų ir vykdomos politikos galime konstatuoti, kad Lietuvoje susidūrė dviejų priešingų ideologijų (nedesovietizuotoji ir nusiorientavusi demokratinė) bangos.O tų abiejų bangų sandūros purvina puta (Stalino konstitucijos įtvirtinta prostitucija ir Lisabonos sutartyje – nusiorientavusiųjų lygios teisės ) pagimdė Lietuvoje homoseksualų benkartą.

Benkartą, kurį gina tiek kairė, tiek dešinė.

Šiandien tik ketvirtoji valdžia – žiniasklaida – dar laikosi teisingumo gynybos pozicijose.Tik jos dėka visi teisininkų „nukreivinimai“ viešinami , viuomenės svarstomi, vertinami ir ginama teisybė.

Piketais, plakatais, lipdukais, mitingais, laiškais, straipsniais ir skambučiais. Pats akivaizdžiausias po Sausio 13 – osios įvykių yra savanoriškas lietuvių suvažiavimas Garliavon ginti auką.

Ir ginti nuo neteisėtų savų teisininkų veiksmų!

Nereikėjo nei kviesti , nei autobusais vežti – patys susirinko. Gyva siena kaip Parlamentą kadaise apjuosė Kedžių – Venckų namus ir be ginklo, be jėgos panaudojimo, vien malda, širdingumu ir pasiaukojimu gynė mergaitę nuo nedesovietizuotų teisininkų savivalės.

Ir apgynė.

Na, o S.Šedbaras bus būtinai l.e.p.gen.prokuroro R.Petrausko apsaugotas. Juk suteikė įtariamajam A.Ūsui apsaugą vietoj arešto? Suteikė, priešingai įstatymui. O teisėjai N.Venckienei apsaugos nesuteikė net po 5 pareiškimų! Maža to, labai viešai ir neginčytinai visiems pareiškė prokuroras, kad šovė – D.Kedys! Ir nebėr „nekaltumo prezumpcijos“ – kaip sovietmečiu.

O viešai prokuroras paskelbė tam, kad visi žinotų, kuo bus apkaltinti, jei ieškos teisybės net Seime, kaip D.Kedys!Taip sakant, ankstyvosios prevencijos dėlei, nes jau po kepure rūksta…

„Karštas komentaras“ Nr.11 (2010 gegužės 28 d. – birželio 11 d.)

2010-06-07

Komentarai

 

 

 
 1. O aš platinsiu geras publikacijas, kviesiu draugus ir neabejingus į piketus, prisidėsiu prie parašų rinkimo peticijoms. Jei ir Jūs padarysite nors tiek, valdžiažmogiai bus priversti išgirsti Tautos balsą. Tad būkim vieningi!

  Thumb up 72 Thumb down 0

 2. Kol tokie nusikalteliai kaip sedbaras, adamkus, lensbergis nesedes kalejime, pakeitimu teisesaugoje nelaukite. Sajudi sukure dori zmones, bet gaila, kad pereme nusikalteliai ir KGB stukaciai. Pradedant lensbergiu, cepaiciu, prunskiene o kas toks paulauskas? Meslas kyla i virsu ir sitoje iskrypeliu irstvoje. Teisineje valstybeje Prezidente su visa sutve ar atsistatydintu ar isvaikytu prokuratura ir koperatyva ar prekybos agentus VSD.

  Thumb up 72 Thumb down 0

 3. Sutinku prieštarauti, nes koks Šedbaras bebūtų blogas , bet kriminologė turėtų žinoti, kad "O jis net po D.Kedžio 54 pareiškimų svarstymo nė vieno kalto ne tik nenubaudė, bet ir nepašalino iš pareigų!Tai ką ten kalbėti apie teismo sprendimų vykdymą? — JIS tiesiog neturi galių bausti ir šalinti iš pareigų. Taigi

  Thumb up 72 Thumb down 0

 4. kad po tokio sakinio :"Bet nuo „lašiukų slogai“ mažoji pamiršta mėgstamas sūpynes ir žaidimą šaškėmis! Atrodytų, tikslas pasiektas – nukentėjusi „užmiršo“, o didesnioji auka – išvežta Vokietijon…" — Lietuvos teisėsauga turėtų susirūpinti Europos žmogaus teisių aktyvistai

  Thumb up 72 Thumb down 0

 5. Gal po sio Gajauskaites straipsnio, kai kurie ,tikintys Usu, susimastys ir pagalvos, ant kiek Lietuvoje rimta problema su teisesauga,teisejais, advokatais! Juk zmogus tiek metu teisesaugoje, zino daug ir supranta viska . Ar galetu kas papriestarauti Dr.Rutos issakytom ,ismastytom ,pagristom mintim????

  Thumb up 72 Thumb down 0

 6. tiesiog išskiriu vieną periodą ….. "o nuo 1982 m. Liaudies ūkio specialistų kvalifikacijos kėlimo institute vyr. dėstytoja, docentė, katedros vedėja." 1990 m. balandžio 24 d. išrinkta Lietuvos TSR Aukščiausiosios Tarybos nare.
  Žinijos draugijos paskaitininkė, Lietuvos žaliųjų koordinacinės tarybos, Žaliosios partijos įkūrimo iniciatyvinės grupės narė, Lie­tu­vos Persitvarkymo Są­jū­džio Vilniaus Tarybos atsakingoji sekretorė, Nepriklausomybės akto signatarų klubo narė." TAIP ir norisi eilinį kartą pacituoti a.a.L.Dambrauską:"Daug kas susimąsto, ar Kovo 11-osios Aktas nėra visuomenės apgaulės aktas. Manau, kad to akto galėjome išvengti, jeigu būtume suteikę juridinę teisę 1990metų vasario 7d. Aukščiausios Tarybos nutarimui dėl neteisėto Lietuvos įjungimo į TSRS 1940 metų birželio-liepos mėnesiais. Būtų buvęs milžiniškas ekonominis efektas, nes Kovo 11-osios Aktas tapo pasipelnymo ir spekuliacijos aktu. Būtų atkritę vadinamieji signatarai su savo „nuopelnais“ ir privilegijomis
  …….“ Likimo ironija – Lietuvos nepriklausomybės atkūrimas buvo patikėtas tarybinių laikų išugdyto mentaliteto veikėjams, kurie, neturėdami nė mažiausio supratimo , kas yra demokratija ir piliečių teisės, pereidami iš autoritarinio režimo sampratų prie demokratinių , paprasčiausiai pačią demokratiją suvulgarino, pagal reikalą ir naudą ją sutapatindami su anarchija
  Visų mūsų nelaimė, kad Kovo 11 -sios Aktą pasirašė ne tie, kurie buvo pasiryžę krauju jį ginti ir gynė, o tarybiniais metais išugdyti, išauklėti, puikiai įsisavinę homo sovieticus visas „proletariato“ diktatūros ekonomines, socialines, demagogines įmantrybes. Socializmo griovėjais tapo tie, kurie daugiausia naudos iš to turėjo ..“
  …….. Žodžiu, pirmasis pagrindinis Kovo 11-osios Akto „nuopelnas“ Lietuvos valstybingumui buvo to valstybingumo pavertimas melžiama karve ir suteikimas įvairaus plauko politiniams spekuliantams signataro pažymėjimo, suteikiančio išskirtines teises tą karvę melžti"…. Irjeigu ši ponia "ima" taip vadinamą "signataro" rentą …. tikėti ja galima ne daugiau nei Šedbaru

  Thumb up 72 Thumb down 0

 7. ponios Rutos zodis kaip visada astrus,tikslus,pamokantis.pagarba,didziule didziule siai moteriai uz pilietine drasa.

  Thumb up 72 Thumb down 0

 8. "Rūta Gajauskaitė (g. 1946 m. sausio 24 d.) – teisininkė, teisėtyrininkė kriminologė, docentė, LR Aukš­čiau­sio­sios Ta­ry­bos-At­ku­ria­mo­jo Sei­mo deputatė, Lietuvos žaliosios partijos pirmininkė
  Studijavo Vilniaus universiteto Teisės fakultete, įgijo teisininkės kvalifikaciją. Mask­vos sąjunginio prokuratūros institute baigė aspirantūrą. 1980 m. balandžio 1 d. Sąjunginiame nusikalstamumo priežasčių tyrimo ir prevencinių priemonių rengimo institute (Maskva) apgynė disertaciją tema „Kovos su nusikalstamais gamtos apsaugos įstatymų pažeidimais, sąlygojusiais oro ir vandens užterštumą, kriminologinės problemos“, daktarė[1].

  1968–1976 m. dirbo teisininke, nuo 1976 m. mokslinį darbą Teisės ekspertizės mokslinio tyrimo instituto jaunesniąja moksline bendradarbe, o nuo 1982 m. Liaudies ūkio specialistų kvalifikacijos kėlimo institute vyr. dėstytoja, docentė, katedros vedėja. 1990 m. balandžio 24 d. išrinkta Lietuvos TSR Aukščiausiosios Tarybos nare.

  Paskelbė 20 mokymo – metodinių priemonių, subūrė specialistus ir įkūrė pirmąją Eko­lo­gi­jos ir gamtosaugos katedrą Lietuvoje, parašė pirmąjį vadovėlį apie gamybos ir gamtos sąveikos reguliavimą. Publikavo per 220 straipsnių ekologijos ir politikos temomis ir iš jų sudarė rinkinius „Kodėl vargsta Lietuva?“ bei „Ekologija virtuvėje“.

  Žinijos draugijos paskaitininkė, Lietuvos žaliųjų koordinacinės tarybos, Žaliosios partijos įkūrimo iniciatyvinės grupės narė, Lie­tu­vos Persitvarkymo Są­jū­džio Vilniaus Tarybos atsakingoji sekretorė, Nepriklausomybės akto signatarų klubo narė[2].

  Thumb up 72 Thumb down 0

 9. tikrai visas opusas yra tik savireklama:"Šiandien tik ketvirtoji valdžia – žiniasklaida – dar laikosi teisingumo gynybos pozicijose.Tik jos dėka visi teisininkų „nukreivinimai“ viešinami , viuomenės svarstomi, vertinami ir ginama teisybė." –
  MANYČIAU, derėtų grįžti prie tikrų vertybių, o ne elementaraus "jauko" valgymo. ( tai skiriu vos ne pranašais laikančiais žiniaskalidą)

  Thumb up 72 Thumb down 0

 10. Nuostabu:"Tauta gyva, kol girdisi jos žodis. Todėl rašykite, kalbėkite – tik netylėkite!" Taip ir norisi paklausiti – o ką veiksite JŪS ?

  Thumb up 72 Thumb down 0

 11. Žurnalistei už tikrą mintį ir išsamią Lietuvos Teisėsaugos
  pamoką…Teisės fakulteto studentai galėtų pasimokyti…

  Thumb up 72 Thumb down 0

  • amorRugpj?tis 7, 2010 13:05Negaliu naeisiltepti ? internauto SMERKIU LYGIAVA mintis. Nes su jomis absoliuciai sutinku. Kai siemetiniai mano abiturientai labai s?kmingai islaik? valstybin? egzamina ( tarp ju buvo ir ?vertintu auksciausiais balais) mokyklos direktoriu ( savo vyra) JUOKAIS paklausiau, kaip ketinas paskatinti uz gerus ugdymo rezutatus. Jis RIMTAI atsak?, jog nuo rugs?jo 1-osios man sumazinsias atlyginima Tokia tad yra karti tiesa, nes siais visuotin?s krepselizacijos laikais mazoms mokykloms neuztenka l?su : alyginimai mokytojams bus skaiciuojami pagal minimalius tarifus.Sakykite, kolegos, ar tokia atlygio uz darba sistema labai jau skatina mokytoja stengtis, tobul?ti??? Viskas priklauso nuo mokytojo sazin?s : vienas uz ta pacia alga dirba is sirdies, kitas tik ats?di valandas. Kad mokiniai klas?s sienu neisverstu. Tik tiek

   Thumb up 72 Thumb down 0

 12. Gerbiama redaktore,
  nejaugi tam, kad patvirtinti TIESĄ reikia remtis, atleiskite, ne visai tikrais faktais. Ponas Šedbaras tapo politiku tik po to, kai "įrodė" neįrodomą faktą —- V.Adamkus gyveno LIETUVOJE. Todėl, neegzistuoja jokių argumentų, tęsti bet kokią diskusiją minėto pono elgesio tema.(Nebent manote, kad tai padidins KK tiražą).Pagarbiai

  Thumb up 72 Thumb down 0

 13. DEKUI Jums ponia Ruta uz TIESA ir DRASA. Lyg ir saugiau gyventi, kai zinome, kad tokiu kaip Jus dar esama.

  Thumb up 72 Thumb down 0

 14. Ačiū už aiškų, tiesų, konkretų Žodį! Tai ginklas, suteikiantis stiprybę kiekvienam akistatoje su melu, prievarta, dviveidiškumu. Tai teikia vilties, kad tas brudas, ėdęs ir ėdantis žmonių gyvenimus bei griovęs ir griaunantis Lietuvos pamatus, pasmerkiančius tūkstančius geriausių tautos sūnų ir dukrų bėgti iš Lietuvos arba tapti paklusniais vergais, bus ne tik iššluotas iš postų, bet ir padėtas ten, kur jam ir vieta. Tauta gyva, kol girdisi jos žodis. Todėl rašykite, kalbėkite – tik netylėkite!
  Visi matome, kokią isteriją klano nariams sukelia tiesos žodis ir nuoseklūs veiksmai. LTV „žvaigždės“ R.Miliūtės laidos „sunkioji artilerija“ – Kūris, Šedbaras, pedofilų advokatė Žiobienė, bandantys grasinimais įtikinti, kad tiesos sakymas yra jų monopolis, o kitų teisė – paklusti jų „tiesai“. Tačiau isterija rodo, kaip dreba žemė po jų kojomis.
  O kur TEISINGUMO MINISTRAS Šimašius? Tupi po šluota ir tik retkarčiais pypteli, kad teismo sprendimus reikia vykdyti. Matyt, tikisi pratupėti kol viskas baigsis. O tada išlįs ir paskelbs: mes nugalėjom! Tai bestuburių prisitaikėlių tipas. Prisiminkim juos, nes jie – neturintys moralinių nuostatų minkštakūniai!

  Thumb up 72 Thumb down 0

  • neAS as- Kiek visi mgnieo kopijuoti Iphone.., tikrai google nebus padare geresnio jie tik pridejo wisokiu nesamoniu kaip 5mgpx kamera ir t.t. 5Mpix kamera n?ra nesamon?.

   Thumb up 72 Thumb down 0

 15. Pagaliau PASAKYTA viskas apie ką jau TYLĖTI nebegalima ir nebeįmanoma. Tokios savivalės, tokios NETEISYBĖS, AKIPLĖŠIŠKO MELO dar Lietuvoje nemačiau.

  Thumb up 72 Thumb down 0

 16. bent vienas izymus zmogus turi drasos reiksti savo nuomone, aciu jai.
  o kur kiti? kur ‘elitas’: politinis, kulturinis, dvasinsi?????? is baimes issislapste po krumais, prisidenge figos lapeliu a la ‘neleidzia razma reiksti savos nuomones’ ir laukia ‘is kur vejas papus’. geda inteligentijai!

  Thumb up 72 Thumb down 0

 17. labai laukem sio straipsnio, pagarba Dr.Rūtai Gajauskaitei, tiesa nugales!!!

  Thumb up 72 Thumb down 0

 18. Na neblogas, tiesus , straipsnis,bet kazkaip primine Pakso zodzius, kai buvo isvytas ,,jus mane prisiminsit po 5-7m, pamatysit kas dar cia bus, ,,ar nemegina Paksas atplaukti ant pedofilijos skandalo?
  Beje, S,Sedbarui reikia priminti kad nuo 8 ryto iki 16h vakaro vienas ip lryte stropiai ginantis pedus yra is Teisetvarkos ministerijos, uz uoluma(jo kom eina vos ne kas 15min)manau pedginys nusipelne viesai iteikamo ordino.

  Thumb up 72 Thumb down 0

  • MargaritaRugpj?tis 11, 2010 17:16Pritariu mkiinoo mamai: mokytojai d?l darbo specifikos turi anksciau eiti ? pensija. Mokiniai m?gsta jaunus, nors kartais labai myli ir vyresnius. Bet jauni yra jauni, jie gal labiau supranta, atsimindami save mokykloje, yra tiesiog patrauklesni ir (jei tiesiai sviesiai) jiems nei dirbtiniai dantys, nei kitokios vyresnio amziaus problemos netrukdo. Ju nervu sistema dar neisklibinta, o tai svarbiausia (net ne d?l mokiniu mokymosi ir elgesio, o d?l nuolatin?s ?tampos bei kitu pedagoginio darbo aspektu). Taciau ar Lietuvoje kas nors padaroma tinkamai?! O apie reitingavimus tai galima pasakyti tiek: mokykla mokyklai nelygu pagal kontingenta; kitos mokyklos gal dziaugiasi, kad mokiniai nors siaip taip baig? vidurine, kad buvo geri bendruomen?s santykiai, kad mokiniai nuosird?s ir pan

   Thumb up 72 Thumb down 0

 19. isvada viena ir negincijama-PADUGNE,kuri jau seniai pasieke dugna……i siukslyna toki su visa sunauja……

  Thumb up 72 Thumb down 0

 20. jie juk "elitas" iš Šilalės(paniuręs žemaitis) su šilale,tai garliava,provinsijų provinsija…

  Thumb up 72 Thumb down 0

 21. Viskas gerai, bet tik laikraštuko nepakanka, nepakanka ir piketukų. Reikia stipresnės politinės jėgos iškelti klausimams. Kitaip ir liksite tik lojantys šunys jiems.

  Thumb up 72 Thumb down 0 
Video reportažas


Nerpigiau.lt

Nerpigiau./lt/produktas/505/nusikaltimas-valstybes-vardu

Aktualu. Komentarai
Pigus šildymo būdas individualiems namams
Į ką atkreipti dėmesį renkantis avalynę vasarai?
Foto reportažai Aktualu Naujausias numeris
Kodėl romperiukai tituluojami geriausiu drabužiu mažyliams? 
Mažylių apranga – nuo jos įsigijimo iki aprengimo ir dėvėjimo – labai aktualus...

Nauja kryptis vestuvių žemėlapyje: lietuvius kviečia tuoktis Gran Kanarijoje 
Vestuvės užsienyje vis labiau populiarėja, tačiau sudėtingas šventės organizavimas daugelį porų atbaido nuo...

Prietaisai moterų sveikatai bei malonumui  
Įrodyta, kad vaginalinių kamuoliukų bei vibratorių naudojimas yra naudingas moterų psichologinei bei fizinei...

Vasaros sezonas prasideda: ką turėtų žinoti šunų šeimininkai? 
Prasidėjus šiltajam metų sezonui, didelė dalis žmonių džiaugiasi dėl malonaus oro ir galimybės...

Kiek kainuoja geros kokybės langai? 
Patikimi langai pagerins Jūsų namų saugumą ir tuo pačiu jūsų gyvenimo kokybę. Renkantis...

Kaip pakeisti ir atrestauruoti namų fasadą? 
Renkantis išorės sienų apdailos medžiagą dažniausiai svarstomi du variantai: tinkuoti arba montuoti klinkerio...

Anekdotas


Naujovė KK Facebook
Reklama

Politika   Bylos, sukrėtusios Lietuvą
EP narys A. Kubilius: „Nestabilumas Rytų Partnerystės regione tampa nauju jo bruožu“ (11)
Europos Parlamento narys, Euronest Parlamentinės Asamblėjos (PA) pirmininkas Andrius Kubilius,...
Valdžios sektoriaus balansas 2020 metais: 3,5 mlrd. eurų deficitas (1)
Išankstiniais duomenimis, 2020 metų Lietuvos valdžios sektoriaus deficitas sudarė 3,5...
Prezidentas kviečia šalinti kliūtis didelės rizikos grupių skiepijimui (4)
Lietuvos Respublikos Prezidentas Gitanas Nausėda, antradienį nuotoliniu būdu susitikęs su...
 
LAT pritarė apeliacinės instancijos teismo išvadoms dėl Vilniaus universiteto pareigos atlyginti neturtinę ir turtinę žalą Norvegijos kalnuose žuvusios studentės tėvams (8)
Lietuvos Aukščiausiasis Teismas atmetė Vilniaus universiteto kasacinį skundą ir paliko...
Nepramušamas VU „betonas“ – aukšti teisėjai ir prokurorai? (6)
Giedrė Gorienė „Ir mažas akmenukas didelį vežimą išverčia“, – sako...
Kada naikinsime nereikalingus teismus? (9)
Giedrė Gorienė Kada naikinsime aukštesnės instancijos teismus? Kam jie apskritai...
 

Teisėsauga   Verslas, ekonomika
Tikslinamos asmens sulaikymo sąlygos – aiškesni pagrindai ir procedūros (2)
Geriau įgyvendinti asmens teisę apginti savo laisvę, aiškiau reglamentuoti laikinojo...
Prezidentas paskyrė Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus pirmininką (5)
Lietuvos Respublikos Prezidentas Gitanas Nausėda, vadovaudamasis Konstitucija, Teismų įstatymu ir...
Lietuvos advokatūra apie šios dienos sulaikymus: Lietuvoje įsivyrauja „sulaikymo prezumpcija“ (3)
Lietuvos advokatūra, reaguodama į žinomų mūsų šalies asociacijų ir asmenų...
 
Lietuva sustabdė tarptautinių kompanijų iš Rusijos perkėlimą
Ekonomikos ir inovacijų ministerija sustabdė naujų tarpininkavimo raštų išdavimą į...
„Luminor“ bankas išplatino 300 mln. EUR vertės obligacijų emisiją
„Luminor“ bankas sėkmingai išplatino 300 mln. EUR vertės obligacijų emisiją....
Medicinos bankui – įspėjimas, bauda ir įpareigojimas
Lietuvos bankas praėjusių metų pabaigoje atliko tikslinį planinį UAB Medicinos...
Krašto apsauga   Užsienis
Krašto apsaugos viceministras M. Abukevičius: „Kibernetinis saugumas – visų atsakomybė“
Efektyviai užtikrinti ypatingos svarbos informacinių išteklių valdytojų kibernetinį saugumą, stiprinti...
Lietuvos kariuomenei perduoti dar 142 nauji sunkvežimiai „Unimog“
Spalio 21 d. Lietuvos kariuomenei perduoti dar 142 nauji penkių...
R. Karoblis naujuoju kariuomenės vadu siūlo Sausumos pajėgų vadą gen. mjr. V. Rupšį (1)
Krašto apsaugos ministras Raimundas Karoblis naujuoju Lietuvos kariuomenės vadu Prezidentui...
 
Pretendentė į EK pirmininkes sulaukė europarlamentarų reakcijos (1)
Pretendentė į Europos Komisijos (EK) pirmininkės postą Ursula von der...
V.Zelenskis „nokautavo“ P.Porošenką (8)
    Pomaidaninio Ukrainos prezidento Petro Porošenko „puota karo metu“...
Dėl Skripalių apnuodijimo S.Lavrovas pirštu dūrė į NATO: „Tai ne „Novyčiok“, o BZ“ (28)
Rusijos URM ministras Sergejus Lavrovas pareiškė, kad Cheminio ginklo draudimo...
Sportas   Laiškai
“PingPongiuko”akademija kviečia (1)
Oficialus klubo Facebook puslapis>>>...
Cristiano Ronaldo sezoną temdo priekabiavimo skandalas (1)
Cristiano Ronaldo – vienas geriausių planetos futbolininkų. Apie šį portugalą...
Lietuvos rinktinės laukia kroatų išbandymas (1)
  Lietuvos nacionalinė vyrų krepšinio rinktinė tęsia kovą dėl galimybės...
 
Kam tarnauja Šaulių sąjunga (11)
Kaip manote ar visi Šaulių sąjungoje pritaria jūsų sąjungos nariui...
Geradarei savanoriai pačiai prireikė pagalbos (1)
Nuo nelaimės nėra apsaugotas niekas. Likimas skaudžiai skriaudžia ir tuos,...
Mulkinanti apklausa “Mes europiečiai”” (3)
Šiuo metu – 2019.05.11, 17:30, – portale lrytas.lt  vykdoma apklausa,...
Karštas Komentaras