Kontaktai      Rašykite mums       KK TV       Siūlo darbą       Foto       Prenumerata Lietuviškai По-русски English
turgelis.net
2022 Rugpjūtis 10 Trečiadienis
 

V.Mikalauskas. „Andrei Kubiliuk“… O kodėl ne?

2016-04-10 18:02 | Nuomonių ringas | Komentarų (47)

Vytautas Mikalauskas. Asm. nuotr.


Vytautas Mikalauskas

Ak, jau tu, blusele mieliausioji! Kol aš savaitėmis po kitus kraštus maklinėjau, taip sakant, „revizijas“ šiuose kraštuose atlikinėjau – bambą pirtelėse kaitinau ir vėliau sūrime mirkiau, pasaulyje ir Lietuvoje tiek įvykių nepastebėjau, kad praėjus laikui net nebežinau apie kuriuos kalbėti, o tuo labiau – rašyti. Ir ne tik Lietuvoje, bet ir tuose kraštuose, kuriuose mūsų „patriotinė“ veika aiškiai matoma.

Sakysim, visų mūsų numylėta Ukraina, kuri jau seniai skelbiasi demokratine tapusi, todėl, matyt, niekaip ir negali su Premjeru Jaceniuk susitvarkyti. Pats tikriausias „ukrainietis“ Saakašvilis – Odesos gubernatorius į kovą prieš šios tautos vietinius skriaudikus stojo ir, ko gero, bent jau mintimis apie Premjero kėdę svajoja. O ką? Jei nacionalistinio blūdo apimtoje Ukrainoje kažkokį gruziną gali paskirti vieno svarbiausių regionų vadu, amerikietę – finansų ministere, o kur dar lietuviai, lenkai…, tai jis gali svajoti. Ir ne tik svajoti, bet ir realiai…..

Ką gi,laukti lyg ir nebe ilgai teks. Sako, pats Porošenko Vašingtone su „dievais“ naujos vyriausybės sudėtį derino, o ją paskelbs balandžio 12-ąją, antradienį. Jei Saakašvilis ko nors viešai neskelbiamo neprisidirbo visagalių akyse, tai ši diena gali būti Jo Triumfo diena. Nors, atvirai sakant, netikiu, nes manau, kad anie „dievai“ dar ne visai dausose klajoja. Ras kokį nors rimtesnį ir solidesnį….

Sakysim, kodėl netiktų garsusis visų krizių mūsuose nugalėtojas, bažnyčios Daukanto aikštėje zakrastijonas Andrius? Kuo jis blogesnis už aną „….vilį“? Kodėl, sakysim, porai mėnesių jo nepaskyrus kokio Charkovo „klebonu“, o po to….? Priimtų jis ukrainietiškąją pilietybę ir šauktųsi kokiu nors Andreiko Kubiliuk arba Andrei Kubilenko. Ne, kaip norite, taip sakykite, bet man pirmoji kur kas labiau priimtinesnė nei Andrei Kubilenko. „Kubiliuk“ skamba ir dar kaip skamba, net daug geriau už kokius „porošenko“ar „juščenko“.

Tas „Andreiko Kubiliuk“ tiek metų lietuviškuosius konservatorius į mūšius vedė, trečioje pagal rangą kėdėje net du kartus sėdėjo, su krizėmis kaip Šv.Jurgis su slibinais kovėsi ir, kaip pats skelbiasi, juos nugalėjo. Toks Premjeras – aukso vertas. Be to, ir maskolių nekenčia. Taip nekenčia, kad pasiruošęs karan prieš juos kilti. O Lietuvoje – tėvynėje perspektyvos – menkos, net jei toks atsitiktinumas jo sapne išsipildytų.

Jis pirmose gretose į kovą nežygiuotų. Nors dar prieš keletą metų demonstravo puikią ištvermę, dviratį ne tik savam krašte, bet net Baltarusijoje stumdė, deja, metai ir jam nėra pavaldūs, o kovos su slibinais jėgų pareikalavo. Pagaliau, jis gi – ne eilinis. Jis – nusipelnęs. Karo atveju generolo antpečiai patys jį susirastų, o generolai, kaip žinia, po pirmąsias fronto linijas nesitrainioja, jie strateguoja, planuoja ir įsako. Tik kaži ar būtų kam realiai kariauti?

Ta trečioji dalis lietuvių – jaunų ir darbingų, kurie dėl demokratinės Lietuvos užsieniuose specialias užduotis vykdo, vargiai suspėtų sugrįžti. Kitas trečdalis – pensininkai, karo tarnybai lyg ir netinka, nebent šovinius padavinėti ir tai, toli – gražu, ne kiekvienas.

Palaukite, galima ir juos į kokį nors mūšį mesti, bet vieni į tolį neįveizi, vadinasi ,taiklumas – pagal principą „aklai vištai ir grūdas…“, todėl iš to tebūtų menkas naudingumo koeficientas. Kiti – trumparegiai. Tiems būtina šalia dar ir ginklo užtaisytoją pastatyti. Nebent į porą juos sustatyti: vienas užtaiso, kitas taikosi?

O kur dėti tuos, kurie neprigirdi, spalvų neskiria ar nesusigaudo, kurioje pusėje rytai, o kur vakarai?

Taigi, lieka tas nepilnas milijonas, kuris vienaip ar kitaip ir šautuvą nulaikytų, ir į šarvuotį įšokti gebėtų. Tiesa, absoliuti jų dauguma ne tik, kad ginklo, bet net plaktuko rankose iki šiol neturėjo. Be to, pusė iš jų – moterys ir vaikai. Negi ir šiuos į mūšį siųsti? „Raselėmis“ daug šios giminės atstovių šaukiamos, bet tik viena, gal dar kokia antra, tėra visa gerkle rėkiančios, o su riksmu toli nenuvažiuosi, tik ugnies pozicijas priešui be laiko išduosi. Kaip vyrai su jomis gyvena? Bet tai jau kita kalba.

Taigi, belieka kokie trys šimtai tūkstančių, save vis dar vyrais laikančių.

Patys suprantate, karas – velniškai brangus veiksmas, todėl dalis jų savo rankomis kažką gaminantys ar auginantys ir toliau turėtų tuo užsiimti. Kitaip be kelnių ir be kąsnio per dvi dienas kariuomenę paliksime. Kiti dalis arba „perka – parduoda“ biznį varinėja, arba tą „sunkų ir svarbų darbą“, kuris anksčiau spekuliacija buvo vadinamas, reklamuoja, arba viešame valstybės sektoriuje triūsia. Ką tu iš jų paimsi? Vien jų pirminis apmokymas kainuos tiek, kiek visa galima karinė operacija.

Kaip beskaičiuotum, bet daugiau dviejų – trijų dešimčių tūkstančių kariuomenės nesurinksime, o generolais norinčių – daug. Negi kokia jau anksčiau minėta „sodininkė“ Raselė tik kapitono laipsniu pasitenkins?

Liūdna, bet kai generolais trokštančių – daugiau nei eilinių, pergalę vargiai pasieksime, todėl ir manau, kad gal geriau tą dalį karo trokštančių pagalbon seniausiai ir labiausiai nusipelniusiai europietiškai tautai – „ukrams“ pasiųsti. Ir problemų mažiau, ir karo namie galbūt išvengsim. Todėl Andreiko paskyrimas Ukrainos Premjeru tikrai būtų naudingas Ukrainai, o svarbiausia – mums patiems.

Palaukit, negi visoje Ukrainos valstybėje neįmanoma surasti nors vieno tikro ukrainiečio, kuris, kaip nuoširdus patriotas, būtų pasiruošęs galvą už tėvynę guldyti? Matyt, galvas guldyti patriotų pakanka, ir kuo tokių daugiau, tuo geriau, bet valstybę valdyti trūksta. Ką ten valstybę, net savo šalies sienų patys apsaugoti jau nebeišgali. Sakysit, nusišneku? O pasidomėkite, kas saugo vakarinę valstybės sieną. Jei jie patys nemeluoja, tai kuris laikas atgal buvo paskelbtas tokiam reikalui tarptautinis konkursas ir jį laimėjo britų privati kompanija. Beje, gal ir nekvailas sumanymas? Gal net mums būtų verta pasimokyti?

Nors mūsuose į tai žiniasklaida lyg ir nekreipia dėmesio ,jei nėra kuo rusų apkaltinti, bet paskutiniu metu Kijevas gauna vis daugiau priekaištų dėl „Minsko -2“ susitarimo nevykdymo. O kaip tu jį įvykdysi, jei Porošenko, ar tai ne visai suprantantis, ar kiek ko nors padauginęs, padėjo parašą ant dokumento, pagal kurį pirmiausia privalai įgyvendinti beveik dvylika jame numatytų punktų ir tik tada gali tikėtis atgauti rytinės sienos kontrolę.

Tada, tik pargrįžus į Kijevą, normaliai išsimiegojus, visiems tapo aišku, kad praktiškai tai neįgyvendinama, o sukeisti pasirašyto susitarimo punktų eilę nesutinka Rusija. Taip ir stumdosi jau keliasdešimtas mėnuo, o tereiktų pritaikyti vakarinės sienos patirtį ir viskas išsispręstų savaime: jei vakarinė siena britams, tai rytinė siena – rusams, o kitas dalis galima pasiūlyti baltarusiams, moldavams ir…. Įsivaizduokite, kiek lėšų būtų galima atlaisvinti ir jas panaudoti savos armijos stiprinimui.

O kadangi armija aprūpinama iš tų pačių vietinių oligarchų nuosavybėje esančių ir šiaip taip vis dar dūsuojančių gamyklų, fabrikų ir sandėlių, pagal tik jų nustatytas kainas, tai ir ta valstybės“ šerdis“ gautų papildomą stimulą, būtų ganėtinai pamaloninta. Tokiu būdu gal jie tada tarpusavyje mažiau pjautųsi, šalyje pagaliau įsigalėtų stabilumas ir taika, o ukrainiečių Prezidentui gal nebereiktų ranką ištiesus po svietą be atilsio landžioti?

Palaukit, palaukit, jei taika, tai kam tai armijai papildomi milijardai? Ne, taip nieko nesigaus. Jei taika ir stabilumas, tai oligarchams jokios naudos. Aišku, galima būtų visus juos paimti „už kalnieriaus“ ir permesti „per balą“, kitaip sakant, pasiųsti ten, kur toks gyvenimo būdas vadinamas demokratija. Tik ar yra šioje šalyje tokia jėga, kuri tai galėtų įvykdyti? Juk pats šalies Prezidentas – vienas iš jų.

Jei kas nors mano, jog Kijeve ar kurioje nors kitoje dalyje įmanomas dar vienas „maidanas“, tai tegu pirmiausia išsiblaivo. Jokio „maidano“ be specialaus leidimo nebus, o leidimai išduodami ne Kijeve, ne Ukrainoje ir net ne Maskvoje.

Bet iš kito kampo žvilgtelėjus, švelniai sakant, visa tai išrodo kažkaip keistai: namus perleidžiu kitam, o pats einu kariauti prieš savo brolį. Visiškai nesvarbu, kad vienas iš brolių šiandien visa gerkle rėkia tai giminei nepriklausantis. Deja, kad ir ką bestūgautum, bet pats gyvenimo būdas, kalba, tradicijos… jų nepaslėpsi ir per keletą metų nepakeisi, nors dabar Ukrainoje tai vadinama patriotizmu.

Tiek to, kaip tie ukrainiečiai pasiklos, taip ir miegos. Bet man, kaip eiliniam lietuviškam runkeliui, vis vien labai žingeidu: kaip, sakysim, tas Odesos gubernatorius dabar vadinasi? Michail Saakašvili? Ukrainoje neskamba. Nacionalistinėje aplinkoje kitatautiškumu smirda, o tai – negerai. Tuo labiau tokiame poste.

Jei tai būtų žydų, sakysim, istorijon nugrimzdusi Chazarija, valstybė ar pačios Valstijos, tai tiktų kiekviena pavardė, nes beveik visuose kraštuose vaikai įvardijami pagal tėvo giminę ,bet žydais tampama ne pagal vyrišką liniją, o pagal motinos ,todėl pavardė ir išvaizda jo kilmės nenusako. Svarbiausia, kad kalbą mokėtum, į judėjų Dievą tikėtum ir … Na, patys suprantate, ką turiu mintyje. O Ukrainoje to nepakanka.

Čia – „seniausios europietiškos tautos palikuonys“. Dar kai prancūzai su anglais, rusai, lietuviai, lenkai ir visi kiti be tautiškų kelnaičių po plačią Europą trūsinėjo, o amerikiečių net žemiškame projekte neegzistavo, „ukrai“ jau valstybę turėjo, vakarietišką civilizaciją kūrė. Netikite? Paskaitykite paskutiniais metais išleistus ukrainietiškos istorijos vadovėlius.

Ne, tokios galingos ir garbios tautos palikuonys niekada nesutiks, kad jiems vadovautų koks nors „…..vilis“.. Va, kaip jau sakiau, Kubiliuk – visai kas kita. Nebent tas „vilis“ naujame Ukrainos piliečio pase įvardintas kaip, sakysim, Michailo Sakašvilenko. O kodėl ne? Juk net tie, kurių tėvai prie tos garsiosios tautos palikuonių net negulėjo ir dabarties garbiesiems ukrainiečiams pagal kraują net nepriklauso, vis vien prisitaikė ir vadinasi: Porošenko, Jeceniuk, Kličko, Kolomoiskyj ir panašiai. Nori valdyti, soste sėdėti, tai ne tik pavardę pakeisi, bet savą tautą, tėvą ir motiną parduosi. Svarbiausia – norėti. Taip norėti, kad net seilė tekėtų ar padurkai šlaptų. O tokių surasime kiekvienoje tautoje.

O Lietuvoje? Deja, šlapiais padurkais ir pas mus priviso tiek, kad…

Komentarai

 

 

 
 1. Vladel,o ar jis ką blogo daro?Nkviečia sukilti,nekviečiai nuversti savo valstybės valdžios,nekviečia parsiduoti vienai ar kitai jėgai,tiesiog rašo savo nuomonę,kuri,deja,natitinka oficialios.Negi manai,kad esatys dabar valdžioje yra neklystantys?O kuri pusė – oficialioji ar tas vienišas autoriaus balsas yra teisūs – parodys ateitis.Tai ko jo bijoti,kam jį sodinti?Kažkoks,Vladel,tavo mastymas jau labai panašus į stalinizmą.

  Thumb up 72 Thumb down 1

 2. Tikrai kad Lietuvoje laisvės perteklius jei toks Mikalauskas gali nė kiek nesimaskuodamas varyti Rusijos propagandą ir jo niekas už tai nesodina.

  Thumb up 72 Thumb down 9

  • lyg tau asmeniškai Mikalauskas būtų rakštį užpakalin įvaręs.Žiūrėk ,kuo greičiau trauk lauk,nes supūliuos,o tada dar piktesnis pasidarysi.

   Thumb up 72 Thumb down 0

 3. Na,gerbiami kolegos komentatoriai,pripažinkim,moka rašyti.Skaitėm abu su vyru,atėjo ir anyta.Paprastai ši asaba pikta ir,atvirai pasakius,nelabai mes su ja sutariam,bet šį kartą kikenome balsu visi lyg jokia juoda katė tarp mūsų niekada nebuvo perbėgusi.Ačiū autoriui.Daugiau tokių.

  Thumb up 72 Thumb down 1

 4. Gerb. V. Mikalauskas jau yra pasiūlytas Rusijos valstybiniam apdovanojimui. Pagarba jam!

  Thumb up 72 Thumb down 18

 5. Nelaime ir beda:neturim Tiesos,Teisingos Istorijos ir Istorijos mokslo!Visur melas ,apgaule,teroras ir taip jau simtmecius.Kodel?Pradekim nuo zydu uzgrobtos Rusijos 1917..va cia ir visa nelaime….Bet zydams maza dar to!Neturi savo nieko ,o valdo puse Pasaulio!?Todel ir skurdasUkrainoj ir visur kur jie pradeda “demokratijas”…Jankiai:kas jie tokie?Ka gali eiliniai Valstybiu pilieciai ?Nieko.Tokia norima sukurti zydu valdymo schema!Ukraina:valdymas tik zydai!?Lietuva!….

  Thumb up 72 Thumb down 2

 6. Na va dabar jau kitas reikalas , o tai kažkaip neįprastą matyti mikoliuko temas ignoruojamas tu pačiu ‘dėkavotoju’. Dėkui už saule , dėkui už Tiesa ,.dėkui už gerąjį putiną ir ta spyrį ‚riebion šiknon‘.. na ko nepasakysi kai matai tiek burnų pražiotų .Kaip dievą myliu man tai primeną senus ‚gerus‘ laikus . Žmogus pavargo nuo to kas kiekviena diena puola, o jei visus puolančius sudėti kartu ,.tai ta skaičių reikėtu dauginti mažiausiai tris kartus, ..juk be ruso, landsbergio su konservatoriais ir tos VSD kuri kažkodėl Daukanto a. randasi.., esti dar ir gyvenimiškos, gal ne tokios pastebimos ,kai kalbame pavieniai , bet kartu sudėjus tampa tikra jėga , mūsų daug ir mes galingi . Bėda kad visa tai skamba labai jau neįtikimai .Daryti vardan to kuo tyki visada bus daug svariau ,.. nei peikti iš pozicijos,.. o aš bamba druskose mirkiau ir tam laiko neturėjau .

  Thumb up 72 Thumb down 14

 7. Stalones motina irgi is Odesos.Tokia pati “ukrainiete”‘kaip kad Jaceniuk ar Porosenka.Todel tokiems Judahoode-zalia sviesa uzdegta.

  Thumb up 72 Thumb down 0

 8. Jono Pauliaus antrojo motina buvo chazares dukte.Visi kliedi ,kad lietuve buvo.Tokia pati “lietuve”,kaip ir Grybauskaites motina Raissa.Todel Grybauskaite ir kovoja uz Chazarijos ikurima Ukrainoj.Respublikoj yra menkai retusuota Grybosenkos nuotrauka.Veido bruozai ten labai iskalbus….

  Thumb up 72 Thumb down 1

 9. Lavastei – lietuvio atsakymas. 2016-04-11 10:30. 82.140.142.197. LTU

  VAIKO PAGROBEJAMS svyla padai Bukit budeliai prakeikti , ta rytmeteli ankstu, isplese klykianti vaika is mylimos Neringos ranku..
  Bukite prakeikti..
  Bukite tvirta , Neringa, milijonai lietuviu Jus uzjaucia, linki stiprybes ir laukia, kada pagaliau isaus Lietuvoje laisves rytas, kai aukos nebus paverciamos pedofilais, kai tie brudai, kurie paverte Deimutes senelius , jo teveli pedofilais, ses i teisiamuju suola.
  Tiku vako parodymais, tikiu vaiko liudijimu, kuriuose aiskiai vaikas pasake, kad mane prievartavo trys dedes, o motina dejo pinigus i raudona pinigine.
  Maciau savo akimis, kaip .plikas advokatas nese per prievarta klykianti vaika ir igrudo i masina, maciau jo ranka po vaiko kuneliu,
  budeliai prakeikti, tikiu, kad ateis valanda , kai atsakysite uz kiekviena ta baisu prievartos rytmeti islieta vaiko asara..
  brudai, dabar jie sukure pasaka, kad vaika seneliu namuose norejo nuzudyti, taigi, jie gelbejo vaika nuo mirties, todel ir pagrobe prievarta, , ,
  brudai melagiai
  ——————————————————
  Pikaso (Viliaus Slavinsko) pasekeju jau milijonai !!!!!!
  Na o svarbiausia, tai kai vienas venckapedas sektantas pasivadina milijonais ir atstovauja visai tautai.

  Thumb up 72 Thumb down 8

 10. O kodėl Lietuvos banko vadovai: Grybauskaitės statytinis V.Vasiliauskas
  ir Kubiliaus buvusi kasininkė arkliadantė I.Šimonytė tyli ir atvirai
  nepasako visuomenei, kaip plaukia mūsų šalies biudžeto pinigai į
  Bermudų ofšorų sąskaitas šimtais milijonų už dujų geldos
  plūduriuojančios Klaipėdoje nuomą??? Politinė korupcija???

  Thumb up 72 Thumb down 0

 11. Kokius cia vejus rasinejate,kuo cia detos pavardes politiku-zvelkite placiau….Manau..neprognuzuojami..Lietuvos..oligarchai..yra tikra..nacionaline gresme,Ukrainoje..oligarchai..net savo kariuomenes jau turi/nes oligarchai..lojalus..tik pinigams……Manau,cia ne tik mano nuomone.

  Thumb up 72 Thumb down 2

 12. Gaila žiūrėti į minią mūsų piliečių , kurie skaitydami laikraščius , gyvena ir
  miršta tikėdami , lyg jiems būtų kas nors aišku apie tai , kas vyksta jų akyse .
  Tomas Džeffersonas
  Turėdami akis – nematote . Turėdami ausis – negirdite .
  [ Evangelija nuo Marko 8-11 ]

  Thumb up 72 Thumb down 0

 13. Jei mano akys kada nors nereges sito Andreiko Kubiliuk kabaliuojancio kilpoje ant kurio nors Arkikatedros kryziaus-tai mano gyvenime viena karsta svajone nebus issipildziusi.

  Thumb up 72 Thumb down 0

 14. Paskaičiau jumoristinį Mikalausko straipsnį. Geras straipsnis. Tik, paskaičius, norisi verkt. Visą amžių ukrainietis buvo ruso brolis. Jų istorija ta pati. O dabar, supriešintas, kraujuojantis, išdraskytas kraštas, kuriame jau badauja eiliniai ukrainiečiai. Dalis ukrainiečių norėjo NATO, dalis nenorėjo. Galėjo šalis būti neutrali. Tai nepatiko jankiams ir jų liokajams. Reikėjo organizuot Maidaną, reikėjo kiršint tautas, reikėjo kraujo. Pats baisiausias dalykas, kad Ukrainos valdžia parsidavėliai kaip ir Lietuvoje. Jie nesuvokė kas geriausia ukrainiečiams, arba, tiksliau, vykdė kas geriausia jiems, išlaikant savo milijardus ir valdžią. O kenčia eiliniai žmonės, kaip ir Lietuvoje…

  Thumb up 72 Thumb down 3

 15. Nesistenkit dėl savo numylėtos Rusijos. Rusija – poperinis tigras su smunkančia ekonomika ir be jokios kam nors patrauklios ideologijos. Komunizmo idėjos buvo patrauklios milijonams pasaulio nevykėlių. Dabar tų idėjų nebėra. Rusija – oligarchinė kapitalistinė-fašistinė diktatūra. Jos “rusų pasaulio” idėjos absoliučiai niekam pasaulyje, išskyrus rusus ir Lietuvos runkel-vatnikus mikalauskus nėra nei įdomios, nei patrauklios. Todėl Rusijos pastangos atkurti ir plėsti savo imperiją neturi jokių perpsektyvų. O savo milžiniškais plotais Rusijai tikrai teks dalintis (jau dabar dalinasi) su broliška didžiąja kinų tauta. Ir kuo toliau, tuo daugiau.

  Thumb up 72 Thumb down 36

  • Amerika nesikisa niekur kur negautu naudos. Visi karai, perversmai, teroristai ir t.t. sukuriami tam kad valdyti naftos ir duju isteklius. Afganistana issprogdino, Iraka issprogdino, Libijoj padare perversma, Ukrainoj padare perversma. Tik va Sirija ir Iranas turejo laiko pasiruosti ir taip lengvai nepasiduos JAV diktatui. Nezinau nei vienos salies kur po JAV isikisimo gyvenimas butu pagerejes. Vien lavonai, teroristai, bombu juros dabar ir pabegeliai.

   Thumb up 72 Thumb down 2

   • Pliurpalai. Amerika pati pilnai apsirūpinusi ir eksportuoja dujas, o nafta baigia apsirūpinti ir taip pat dalį jau eksportuoja. Nusišvilpt Amerikai ant jūsų naftos.

    Thumb up 72 Thumb down 33

 16. Visos blogybės Lietuvai atėjo iš Amerikos. Muravjovo koriko tikra pavardė buvo gen. Michael Antson. O Stalinas tikrumoje buvo Joseph Steele, irgi amerikonas. Lavrentij Berija tai užsimaskavęs jankis Lawrence Berryson. Ir t.t. Visi jie – užsimaskavę jankiai.

  Thumb up 72 Thumb down 17

 17. Visi normalūs lietuviai supranta, kad visos lietuvių tautos bėdos – skurdas, nesugebėjimas gyventi ir verstis laisvės sąlygomis, alkoholizmas, depresija, emigracija – yra šimtmečių prieš lietuvius rusų okupantų vykdytų nusikaltimų – žudynių, trėmimų, asmenybių gniaužimo, laisvos minties, verslo, žodžio bei kelionių laisvės sunaikinimo pasekmė. Supranta ir tai, kad Rusija absoliučiai nieko Lietuvai negrąžino ir nieko jai nepastatė. Viską ji darė tik savo pasaulinei imperijai, kurios dalimi buvo padariusi ir Lietuvą. Nėra jokio, net mažiausio pagrindo lietuviams mylėti savo kankintoją Rusiją ar neapkęsti savo sąjngininkų ES, NATO ir JAV, kurie, priešingai negu Rusija, niekada nieko blogo lietuviams nedarė, neribojo jų lasivės, netrėmė, nežudė, neokupavo. Dėl to super aktyvi Lietuvos išdavikų kaip Mikalauskas veikla turėtų sulaukti atkirčio ir iš lietuvių patriotų, ir iš valstybinių įstaigų, kaip VSD bei gen. prokuratūra, kurių pareigos yra ginti Lietuvą ir jos piliečius nuo aktyvių, agresyvių Rusijos hibridinio karo dalyvių, tokių kokiu yra Vytautas Mikalauskas.

  Thumb up 72 Thumb down 41

  • Vaikeli Antivatnike, ne nuo ruso, kuris net nesiruošia ką nors pulti, reikia ginti Lietuvą, o nuo Lietuvą, kaip skėriai užpuolusių viską griaunančių kubiloidų. Pats ir esi tas hibridinis ačkarikas, kuriuo kitus apšaukinėji.
   Rekomenduočiau pasikeisti akinukus, o tai už kiekvieno krūmo jau žali žmogeliukai vaidenasi.

   Thumb up 72 Thumb down 2

   • Ar myzelio nepažistat ? prikliedės ko tik nori :) svarbu pavaryti ant Rusijos.

    Thumb up 72 Thumb down 3

 18. kodėl putinofilas okupacijos šauklys Mikalauskas nepateko į VSD paskelbtą Lietuvos išdavikų sąrašą? Jis aiškiai yra pats aršiausias vatnikas iš visų.

  Thumb up 72 Thumb down 40

 19. A.Kubilius nuleke i Kijeva ginti Parsenkos reputacijos.
  TV kanale 3STV, laidoje Shuster live (2016.04.08 yra youtube, bet ziurejau tiesiogiai.). Susteris, tai Parsenkos dvaro etatinis propagandistas. Visose jo laidose tik vienintele intriga – kas daugiau meslo isdrebs ant Rusijos. Joje visada dalyvauja auksciausio rango chuntos atstovai, rusu demokratijos tevai a la G Kasparovas, Kubiliaus lygio antirusiski paranojikai ir pan. Visiems rekomenduoju.
  Tai va, ten Kubilius pranese, kad Lietuva nuosirdi (serdecnaja) Ukrainos drauge (matyt turedamas omeny grybokratijos rezimp ir Kjevo chuntos bendruma, nes lietuviai skiria ukrainiecius ir valdzia.)
  O paskui atskleide tikraja tiesa, kaip konservatoriai atnese Lietuvai laisve: “ V 92-om godu, my, moja partija, my proigrali totalno vybory, chotia do etogo my v 90-om godu my prinesli svobodu Litve.” (Pazodinis vertimas: ““92-ais metais mes , mano partija, mes totaliai pralaimejome rinkimus, nors iki tol mes 90-aisiais metais mes atneseme laisve Lietuvai”).
  Savaime aisku tai TOTALUS landsberginis melas ir istorijos klastojimas. Lietuvoj kol kas sunkiai tai preitu. Taciau uzsienyje landsberginiai dirba visais metodais, naudodami juodziausias technologijas.
  P.S. Pamirsusiems primenu: Landsbergine konservatoriu partija susikure tik 1993 metais. Taciau Kubiliaus teigimu, dar 1990 m. ji atnese Lietuvai laisve. Primityvus istorijos klastojimas, nuopelnu uzurpavimas pagal Landsbergio nurodyma: “Mes turime naujai pazvelgti i istorija”….

  Thumb up 72 Thumb down 2 
Video reportažas


Nerpigiau.lt

Nerpigiau./lt/produktas/505/nusikaltimas-valstybes-vardu

Aktualu. Komentarai
Pigus šildymo būdas individualiems namams
Į ką atkreipti dėmesį renkantis avalynę vasarai?
Foto reportažai Aktualu Naujausias numeris
Kodėl romperiukai tituluojami geriausiu drabužiu mažyliams? 
Mažylių apranga – nuo jos įsigijimo iki aprengimo ir dėvėjimo – labai aktualus...

Nauja kryptis vestuvių žemėlapyje: lietuvius kviečia tuoktis Gran Kanarijoje 
Vestuvės užsienyje vis labiau populiarėja, tačiau sudėtingas šventės organizavimas daugelį porų atbaido nuo...

Prietaisai moterų sveikatai bei malonumui  
Įrodyta, kad vaginalinių kamuoliukų bei vibratorių naudojimas yra naudingas moterų psichologinei bei fizinei...

Vasaros sezonas prasideda: ką turėtų žinoti šunų šeimininkai? 
Prasidėjus šiltajam metų sezonui, didelė dalis žmonių džiaugiasi dėl malonaus oro ir galimybės...

Kiek kainuoja geros kokybės langai? 
Patikimi langai pagerins Jūsų namų saugumą ir tuo pačiu jūsų gyvenimo kokybę. Renkantis...

Kaip pakeisti ir atrestauruoti namų fasadą? 
Renkantis išorės sienų apdailos medžiagą dažniausiai svarstomi du variantai: tinkuoti arba montuoti klinkerio...

Anekdotas


Naujovė KK Facebook
Reklama

Politika   Bylos, sukrėtusios Lietuvą
EP narys A. Kubilius: „Nestabilumas Rytų Partnerystės regione tampa nauju jo bruožu“ (11)
Europos Parlamento narys, Euronest Parlamentinės Asamblėjos (PA) pirmininkas Andrius Kubilius,...
Valdžios sektoriaus balansas 2020 metais: 3,5 mlrd. eurų deficitas (1)
Išankstiniais duomenimis, 2020 metų Lietuvos valdžios sektoriaus deficitas sudarė 3,5...
Prezidentas kviečia šalinti kliūtis didelės rizikos grupių skiepijimui (4)
Lietuvos Respublikos Prezidentas Gitanas Nausėda, antradienį nuotoliniu būdu susitikęs su...
 
LAT pritarė apeliacinės instancijos teismo išvadoms dėl Vilniaus universiteto pareigos atlyginti neturtinę ir turtinę žalą Norvegijos kalnuose žuvusios studentės tėvams (8)
Lietuvos Aukščiausiasis Teismas atmetė Vilniaus universiteto kasacinį skundą ir paliko...
Nepramušamas VU „betonas“ – aukšti teisėjai ir prokurorai? (6)
Giedrė Gorienė „Ir mažas akmenukas didelį vežimą išverčia“, – sako...
Kada naikinsime nereikalingus teismus? (9)
Giedrė Gorienė Kada naikinsime aukštesnės instancijos teismus? Kam jie apskritai...
 

Teisėsauga   Verslas, ekonomika
Tikslinamos asmens sulaikymo sąlygos – aiškesni pagrindai ir procedūros (2)
Geriau įgyvendinti asmens teisę apginti savo laisvę, aiškiau reglamentuoti laikinojo...
Prezidentas paskyrė Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus pirmininką (5)
Lietuvos Respublikos Prezidentas Gitanas Nausėda, vadovaudamasis Konstitucija, Teismų įstatymu ir...
Lietuvos advokatūra apie šios dienos sulaikymus: Lietuvoje įsivyrauja „sulaikymo prezumpcija“ (3)
Lietuvos advokatūra, reaguodama į žinomų mūsų šalies asociacijų ir asmenų...
 
Lietuva sustabdė tarptautinių kompanijų iš Rusijos perkėlimą
Ekonomikos ir inovacijų ministerija sustabdė naujų tarpininkavimo raštų išdavimą į...
„Luminor“ bankas išplatino 300 mln. EUR vertės obligacijų emisiją
„Luminor“ bankas sėkmingai išplatino 300 mln. EUR vertės obligacijų emisiją....
Medicinos bankui – įspėjimas, bauda ir įpareigojimas
Lietuvos bankas praėjusių metų pabaigoje atliko tikslinį planinį UAB Medicinos...
Krašto apsauga   Užsienis
Krašto apsaugos viceministras M. Abukevičius: „Kibernetinis saugumas – visų atsakomybė“
Efektyviai užtikrinti ypatingos svarbos informacinių išteklių valdytojų kibernetinį saugumą, stiprinti...
Lietuvos kariuomenei perduoti dar 142 nauji sunkvežimiai „Unimog“
Spalio 21 d. Lietuvos kariuomenei perduoti dar 142 nauji penkių...
R. Karoblis naujuoju kariuomenės vadu siūlo Sausumos pajėgų vadą gen. mjr. V. Rupšį (1)
Krašto apsaugos ministras Raimundas Karoblis naujuoju Lietuvos kariuomenės vadu Prezidentui...
 
Pretendentė į EK pirmininkes sulaukė europarlamentarų reakcijos (1)
Pretendentė į Europos Komisijos (EK) pirmininkės postą Ursula von der...
V.Zelenskis „nokautavo“ P.Porošenką (8)
    Pomaidaninio Ukrainos prezidento Petro Porošenko „puota karo metu“...
Dėl Skripalių apnuodijimo S.Lavrovas pirštu dūrė į NATO: „Tai ne „Novyčiok“, o BZ“ (28)
Rusijos URM ministras Sergejus Lavrovas pareiškė, kad Cheminio ginklo draudimo...
Sportas   Laiškai
“PingPongiuko”akademija kviečia (1)
Oficialus klubo Facebook puslapis>>>...
Cristiano Ronaldo sezoną temdo priekabiavimo skandalas (1)
Cristiano Ronaldo – vienas geriausių planetos futbolininkų. Apie šį portugalą...
Lietuvos rinktinės laukia kroatų išbandymas (1)
  Lietuvos nacionalinė vyrų krepšinio rinktinė tęsia kovą dėl galimybės...
 
Kam tarnauja Šaulių sąjunga (11)
Kaip manote ar visi Šaulių sąjungoje pritaria jūsų sąjungos nariui...
Geradarei savanoriai pačiai prireikė pagalbos (1)
Nuo nelaimės nėra apsaugotas niekas. Likimas skaudžiai skriaudžia ir tuos,...
Mulkinanti apklausa “Mes europiečiai”” (3)
Šiuo metu – 2019.05.11, 17:30, – portale lrytas.lt  vykdoma apklausa,...
Karštas Komentaras