Kontaktai      Rašykite mums       KK TV       Siūlo darbą       Foto       Prenumerata Lietuviškai По-русски English
turgelis.net
2022 Rugpjūtis 13 Šeštadienis
 

V.Landsbergis: “Vilniaus OMON’as iš Medininkų bylos buvo eliminuotas. Kažkas liepė. Kas?”

2014-06-20 10:46 | Bylos, sukrėtusios Lietuvą | Komentarų (197)

Prokuroro pasisakymas teisme leidžia daryti pagrįstą prielaidą, kad B.Makutynovičius (kairėje), kurio pavardę paminėjo T.Šernas pirmų parodymų šv.Jokūbo ligoninėje metu, Medininkų byloje yra "liudytojas, kuriam taikomas anonimiškumas, Nr.12". Nuotr. iš knygos "Vilniaus OMON-as iki ir po viduržiemio"

Pradėjęs vadovauti Sąjūdžiui, prof. Vytautas Landsbergis turėjo vieną pagrindinį tikslą: Lietuva – nepriklausoma.

1990 m. kovo 11-ąją Aukščiausiajai Tarybai atkūrus Lietuvos nepriklausomybę, tuometinis AT pirmininkas V. Landsbergis turėjo dar didesnių rūpesčių – kad Lietuva būtų pripažinta plačiajame pasaulyje ir priimta į tarptautinių bendrijų šeimą.

Dabar, kai Lietuvos nepriklausomybė jau įtvirtinta, o šalis yra tiek Europos Sąjungos, tiek NATO narė, V. Landsbergis vis dažniau atsigręžia į nepriklausomybės pradžioje nepriklausomos Lietuvos teisėsaugos neatliktus „namų darbus“ – 1991 m. liepos 31 d. Medininkų muitinės poste buvo žvėriškai nužudyti muitinės ir policijos pareigūnai, tačiau šis nusikaltimas nėra ištirtas iki šiol.

Tiesa, vienas buvęs Rygos omonininkas Konstantinas Nikulinas Vilniaus apygardos teismo šioje byloje buvo nuteistas iki gyvos galvos, tačiau kuo toliau gilinantis į teisme esamą bylą – šiuo metu byla nagrinėjama Lietuvos Apeliaciniame Teisme, tuo kaip toje patarlėje: „giliau į mišką, daugiau medžių“. Nes, kaip paaiškėjo jau Lietuvos Apeliaciniame Teisme, nemažai asmenų, turinčių Medininkų bylai reikšmingų duomenų, apskritai byloje nebuvo apklausti, svarbūs įkalčiai – dingę, o byloje figūravęs Vilniaus OMON’as, kurio kaltė, kaip aiškėja, buvo įrodyta dar 1992 metais, – apskritai „ištrintas“ kaip kaltinamasis.

„Medininkų žudynių byla – kaip ir Dž. Kenedžio nužudymo byla“. – Istorinio teisingumo atskleidimu, panašu, jau nebetiki ir prof. Vytautas Landsbergis. Nors, kaip sakoma, viltis visada miršta paskutinė…

Apie Medininkų bylą su prof. V. Landsbergiu paskutinį kartą kalbėjomės 2013 m. sausio pradžioje. Tuomet Profesorius viešai paklausė buvusio generalinio prokuroro Artūro Paulausko: „Kur dingo Medininkų bylos įkalčiai?“ Tačiau Artūras Paulauskas ta tema tylėjo tarsi vandens burną prisisėmęs (o, kad A.Paulauskas šioje temoje būtų toks pat aktyvus, kaip ir „slaptos“ VSD pažymos „nutekinimo“ istorijoje!). O be V. Landsbergio, daugiau niekas iš politikų (ar politinių jėgų) to klausimo ir nekėlė.

Dabar, praėjus pusantrų metų po ano pokalbio, mes ir vėl kalbamės su prof. V. Landsbergiu apie Medininkų bylą. Šį kartą pokalbio „iniciatorius“ – gegužės 9 d. Lietuvos Ypatingame archyve išslaptinta KGB pažyma: KGB agento „Valiaus“ pokalbis su KAD sistemos darbuotoju G.Kirevičiumi.

– Gerb. Profesoriau, ką manote apie šią neseniai išslaptintą KGB pažymą, pasirašytą LTSR KGB majoro E. Usovo?

– Mano reagavimas 1991 m. liepos 31 d. buvo toks „Fašistai puola“: „Už sovietų išlaikomų pajėgų, jų ginkluotųjų gaujų nusikaltimų stovi aukščiausioji SSSR vadovybė, kuri negali amžinai apsimesti nieko nežinanti, nekontroliuojanti padėties. Sprendimų metas atėjo. Fašistinės pakraipos jėgos, pripažįstančios tik smurtą, ėmėsi ginklo prieš demokratiją ir laisvę. Kai tik JAV parodo didesnį palankumą SSSR“, – o būtent kaip tik Bušas yra atvažiavęs parodyti palankumą, – „Baltijos šalys, o ypač Lietuva patiria sovietų smūgius. JAV nuolaidžiauja, griežtai nereikalaudamos iš SSSR nubausti 1991 metų sausio mėnesio žudynių Lietuvoje ir Latvijoje kaltininkus, grąžinti SSSR užgrobtus pastatus ir išvesti iš Baltijos šalių OMON’o teroristus“.

OMON’as gavo nurodymą tyrinėti Medininkų žudynes! KGB Maskvoje ir jo metastazai Lietuvoje gavo tokį nurodymą iš M. Gorbačiovo. Tai reiškia, kad įtariamajam oficialiai pavedama paslėpti pėdsakus. Štai E. Usovas 1991 m. vasarą ir vykdo. Tariamas tyrimas, kurio tikslas – paslėpti pėdsakus ir nukreipti dėmesį ant kažkokių lietuvių. Ta pažyma yra užsakymas – kad „mes niekuo dėti“.

(Skaito pažymą). Ir Kirevičius minimas?

– Taip, kažkoks Kirevičius.

– Tad ar yra tas Kirevičius?

– Mes prie tokių duomenų neprieiname, nežinome. KAM duomenų bazėje tokios pavardės nėra, tačiau įslaptintos tarnybos darbuotojų, pvz., kad ir 2-o KAM departamento, pavardės nėra viešos ir laisvai prieinamos.

– Kas nors turėtų žinoti, patikrinti, ar buvo toks, ir paklausti pono Kirevičiaus: ar jis tikrai kalbėjo su kažkokiu KGB agentu ir tikrai tą sakė? Net jeigu Kirevičius yra, galbūt jis nei buvo susitikęs, nei tą sakė. Bet KGB bet ką užrašo, ir dabar mūsų teismas nagrinės kaip rimtą dokumentą.

Manau, tai tikrai užsakymas – padaryti klastotę, supainioti kuo daugiau. Atsiprašau už jų metodinę citatą, kurią panaudosiu originalo kalba: „Zasratj mozgi“. Tas ir daroma.

Advokatas A. Marcinkevičius dirba, kad padėtų savo žmogui, kurį gina. Todėl viską traukia, ir tegul dar sau būna „zasratj mozgi“. Nors tasai K. Nikulinas byloje irgi atrodo „pritemptas“. Tartum „ką nors supakuosim, būsim padarę, ir taškas“.

Visą laiką bando padėti tašką, ir niekaip neišeina. Todėl, kad deda dirbtinį tašką.

– O ar toks „3 departamentas“ KAD buvo?

– Klauskite A. Butkevičiaus.

– Nes kad „2-as“ buvo, tai žinoma, nes ir dabar toks yra, o apie „3-ą“ niekada anksčiau nebuvo tekę girdėti.

-Tai irgi gali būti antis, o gal ir buvo. Tegul kas nors atsako.

„Už kiekvieno klausimo – atskiras tyrimas“

– Labai ilgai ši KGB medžiaga Lietuvos Ypatingajame archyve buvo įslaptinta. Ir išslaptinta kažkaip įdomiai – prieš pat Lietuvos Prezidento rinkimų pirmą turą, gegužės 9 d. Kaip manote, kodėl? Kažkas tikėjosi prieš rinkimus skandalo, nes toje KGB pažymoje minima Jūsų pavardė – neva „Landsbergis žinojo“?

– Galima spėti, kad tai ne atsitiktinė data. Bet ne daugiau, tik spėti. Galbūt kažkas ruošė, kad dar iki rinkimų tai būtų paleista.

Bet už kiekvieno tokio klausimo – atskiras tyrimas. Kaip ir su kieno parašu ta Usovo pažyma buvo įslaptinta? Kas įslaptino? Kaip ir tai, kas Nikolajui Medvedevui tiek metų liepė tylėti? Ir kodėl jam staiga liepė jau kalbėti? Ar jis staiga išdrįso pats?

– Gal, tiek metų pratylėjęs, galvojo, kad „jau nieko tokio“? (Mat tik Apeliaciniame Teisme signataras N. Medvedevas, kuris, kaip paaiškėjo, buvo vienas pirmųjų, atvykusių į žudynių vietą, ir galimai kalbėjosi su žudikais, buvo pirmą kartą apklaustas Medininkų byloje).

– Jis nėra toks, kad galvotų: „ai, imsiu ir papasakosiu vieną kitą įdomybę“. Jis pats ryžosi teismui gėdingai prisipažinti savo gėdingą elgesį. Tartum to užtenka: „Aš gailiuosi“. Pažvelgė į vagonėlį, išsigando, pabėgo ir nė telefonu nepaskambino. Ir viskas, ačiū, viso gero. Papildomų paaiškinimų nereikia.

Vyksta tokios bylos tyrimas! Tu žinai, tu buvai ten ir tu tyli, nes gąsdino ir liepė? Tada tu padedi nusikaltėliams…

Z. Vaišvila irgi tyli…

Štai kagėbistai rašo, kad jie turi R. Rabavičiaus parodymus. Jeigu jie meluoja, tai vis tiek reikia atsakyti: nesą jokių požymių, kad tokie parodymai buvo, ir Zigmas Vaišvila, kuris liko prie R. Rabavičiaus, liudija, kad niekas jokių įrašų nedarė. Tam tikras taškas. Nebe toks didelis klaustukas. Kagėbynas meluoja. Bet dabar to nėra?

– Nėra.

– Tad ir Z. Vaišvila atsisako padėti teisingumui… Bet gal teisingumas jo net neprašo?

– Gali būti, nes nei byloje yra Z. Vaišvilos apklausos, nei teisme jis buvo apklausinėjamas. Ir apskritai teismas atsisakė jį kviesti liudytoju. O jis – svarbus liudytojas: Jurijus Pivoriūnas, kuris išlydėjo T. Šerną į Kauno klinikas, „Karštam komentarui“ pasakojo, kad, jiems išvykus iš palatos, prie R. Rabavičiaus liko Z. Vaišvila su kažkokiu vyriškiu. Nes toje pačioje palatoje šv. Jokūbo ligoninėje buvo ir T. Šernas, ir R. Rabavičius. O kai J. Pivoriūnas po kelių valandų, palydėjęs T. Šerną iki Kauno, sugrįžo į Vilnių, tai savo darbovietėje, VRM, sužinojo, kad jau viskas – R. Rabavičius mirė.

– Tomas Šernas buvo saugomas su visom technikom (garso, vaizdo įrašai). O kodėl Rabavičius nebuvo taip saugomas?

J. Pivoriūnas išvažiavo ir paliko Z. Vaišvilą palatoje. O ar Z. Vaišvila toliau visą laiką iki pareigūno mirties buvo palatoje? Ar Z. Vaišvilos paklausė kas nors iš teisėsaugos? Nuo čia juk prasideda. Tačiau gal Z. Vaišvilos niekas neklausinėjo kaip ir N. Medvedevo – 20 metų?

„Aš atsimenu, ką kalbėjau per laidotuves“

– Toje KGB pažymoje, kuri dabar išslaptinta, leidžiama suprasti, neva „tą antrą“, būtent R. Rabavičių, kadangi neva daug prisišnekėjo vežamas į ligoninę, „patvarkė savi“. O kadangi nėra aiškumo dėl R. Rabavičiaus mirties aplinkybių, be to, nežinia, ar iš tiesų jis, vežamas į ligoninę, prikalbėjo visą kasetę, tai iš tiesų ta tema gali kilti visokių negerų spekuliacijų. Ar Jūs ką nors žinojote apie R. Rabavičiaus prikalbėtą kasetę, kaip rašoma toje KGB pažymoje?

– Žinoma, kad aš nežinojau. Bet čia galėjo parašyti ką nori. Antai visiškai dirbtinis priklijavimas. Štai pažymoje rašoma: „Landsbergis per laidotuves prasitarė, kad priešinsimės ne tiktai nuogomis rankomis“.

Aš atsimenu, ką kalbėjau per laidotuves, tik gaila, kad nėra įrašo: – Čia yra motinos, čia yra našlės, ir aš matau jų akyse klausimą: „Pirmininke, ar ir toliau taip bus?“ Mat juos puola, daužo, o jiems neleidžiama gintis? Ir neturi ginklų. Vyriausybė…

Tada buvo lyg nerašyta taisyklė – kad omonininkai smurtauja, bet nežudo. Tačiau dabar peržengė ribą. Pradėjo žudyti. Vadinasi, dabar jau kitas etapas – nuo šiol žudys.

Taip aš pasakiau: „Dabar jie jau žudys ir nežinia, ką toliau žudys“. Ir atsakiau našlėms kapinėse į jų nebylų klausimą: „Žinokit, toliau taip nebus.“

Tuomet pats nežinojau, ką aš galiu padaryti: ar duoti kokį įsakymą, kad jie būtų apginkluoti ir kad jie turėtų nurodymą gintis nuo bet kokio priešo, grasinančio, reikalaujančio…

Šitoje pažymoje ne vien iškreipti žodžiai – neva aš „prasitariau“. „Jis leido suprasti, kad žino“. Ką aš kam „leidau suprasti“? Ką ir visi žino: kad iki dabar nežudė, o nuo šiol – žudo. Viskas.

Kad ten žudė neva „krašto apsauga“, ta versija jau buvo paleista. Bet aš ją atmečiau kaip kagėbyno praktikuojamą „smegenų painiojimą“, vieną iš klaidinančių versijų.

Jau anuomet esu sakęs, kad tai – tipiškas KGB veikimo būdas: primėtyti kuo daugiau versijų, – gal mafija, kontrabandininkai, – ir jūs plaukiokit tarp tų versijų. O svarbiausia – nukreipti nuo pagrindinės.

Tai jiems galų gale pavyko – nukreipti. Nuo Vilniaus (OMON’o) ir nukreipė.

Pagrindinis įrašas, kur T. Šernas paminėjo B. Makutynovičiaus (buvęs Vilniaus OMON’o vadas –KK past.) pavardę, buvo nuslėptas?

– Taip, buvo nuslėptas.

– Ir A. Astaška (buvęs Generalinės prokuratūros tyrėjas – KK past.) tai darė. Tai kodėl nuslėpė? O yra A. Astaškos tekstai, kurie rodo jį kaip labai susirūpinusį tyrėją.

„Medininkų žudikai stos prieš teismą“ – taip vadinasi A. Astaškos straipsnis 1992 m. „Respublikoje“. Tame straipsnyje jis rašo, kad jis ten buvo, ir vaizdas buvęs kraupus: „šeši lavonai, nužudyti šūviais į pakaušį“.

Išeitų, jie dar nebuvo išvežti, kai ten jau buvo prokuratūros tardytojas.

„Kad ir ką man sakytų omonininkų gynėjai, galiu tvirtinti: neginčytinai įrodyta, jog Vilniaus ir Rygos omonininkai prikišo nagus prie Medininkų žudynių“, – rašė A. Astaška 1992 metų vasarą.

– Bet Vilniaus OMON’o Medininkų byloje… neliko.

– Po to jis išnyko. Labai aiškiai tam buvo dirbama. Vėliau. Buvo kryptingai dirbama.

O juk 1992 m. A. Astaška aiškiai kalba: kad Vilniaus OMON’o vadovai Razvodovas ir Makutynovičius slėpė Medininkuose nužudytų policininkų ginklus būtent OMON’o bazėje: „Nužudytų policininkų ginklai iki 1991 m. rugpjūčio 25 d. buvo saugomi OMON’o bazėje.“

„Dabar patys slapstosi. Raginami atvykti apklausai į prokuratūrą bet kurioje Rusijos vietoje,“ – matote, su Rusija dar vyko šioks toks bendradarbiavimas, – „jie reagavo parašydami (cituojamas jų raštas): „Suprasdami, kad Rusijos vyriausybė nenori ir neturi jėgų mus apginti“… Tada su B. Jelcinu (Rusijos Federacijos prezidentas – KK past.) ir J. Šapošnikovu (gynybos ministras – KK past.) dar buvo neblogas sutarimas ir bendradarbiavimas, B. Jelcinas pasakė: „Mes juos visus jums išduosim“, kai aš Maskvoje jam palikau sąrašą. Ir toliau rašo omonininkai – „ pareiškiame: daugiau nebesislapstysime. O jei paieškos grupės nariai“ – jų suėmimo grupė – „pasirodys teritorijoje, kurioje mes esame, griebsimės būtinų ir pačių ryžtingiausių prevencinio pobūdžio priemonių. Už kiekvieną nukentėjusį mūsų draugą nukentės dešimt priešų“.

Reiškia, žudikai esame kartu ir ginsimės.

„Manęs dažnai klausia: ar galima pagaliau baigti šią bylą? Esu įsitikinęs: galima, jeigu Rusijos prokuratūra sutiks padėti. Jeigu su Lietuva bus pasirašyta sutartis dėl teisinio bendradarbiavimo, tai Medininkų žudikai stos prieš teismą.“, – rašė A. Astaška 1992 m. vasarą.

Štai ir visas atsakymas… Deja, ligi šiol tas pat. Sutartis pasirašyta, o jie nestovi prieš teismą.

– Ir Vilniaus OMON’o Medininkų byloje apskritai neliko.

-Taip, eliminuotas. Kažkas liepė. Kas?

„Mergaitę buvo galima saugoti, tai gal ir V.Valicką galima?“

– Ko reikia, kad Medininkų byla pagaliau būtų ištirta?

– Reikia tikros prokuratūros ir tikrų prokurorų. Bylos eiga rodo, kad to mes dar neturime.

Kalbant apie Medininkų žudynes, daug dalykų buvo anksčiau skelbti. Daug kas yra fiksuota viešai – oficialiuose, žinomuose leidiniuose. Tačiau leidiniai tyrėjų paprastai nedomina. Tik dabar renkami duomenys iš to meto laikraščių..

Bet juk turėjo dominti – tyrėjus, teisininkus! Kad skelbta vieša medžiaga jų nedomina, tai labai blogai apie juos liudija… Nes domina eilinį smalsų žmogų, kuris nori žinoti. O teisininkai neturi nei smalsumo, nei noro žinoti. Tada jie labai keisti žmonės. Arba taip sumodeliuoti, kad neieškotų per daug informacijos.

– O gal jie, kaip buvęs muitinės vadovas Valerijonas Valickas, nori gyventi? Nes Valickas, liudydamas Apeliaciniame teisme, pasakė, kad kalbėjosi su kažkuo iš VRM (OMONo?), kad užpuldinėdami muitininkų vagonėlius nemuštų vyrų… Tai reiškia, V. Valickas žinojo, su kuo reikia pasikalbėti, kas ten įtakoja tokius dalykus…

-Galima taip manyti, bet tada mes esame siaubo valstybėje, kurioje mergaitė gali būti saugoma dieną naktį, nes ji galbūt yra liudininkė – po to nustatoma, kad ji jokia liudininkė, bet ir toliau saugoma, ir taip, kad net Lietuvoje jos apsaugoti negalima – ji išgabenama iš Lietuvos. Tai gal V. Valicką reikia taip saugoti? Pakeisti jo pavardę, išvežti iš Lietuvos? Gal tada jis papasakos? Nebijos? Arba – susitariam, kad papasakotų, o po to gauna kitą pavardę ir yra įslaptinamas visam gyvenimui?

Keisti dalykai, net labai. Tokie trigubi standartai… Geriau nieko nereikia.

Man dabar labai gaila, kad mes Aukščiausiojoje Taryboje nepertraukėme posėdžio ir nepasižiūrėjome V. Petruškevičiaus (buvęs Lavoriškių muitinės posto viršininkas, pirmas nufilmavęs Medininkų žudynių vietą – KK past.) juostos. Manėme, tegul būna: kam reikės, pažiūrėsim, o mes dabar posėdžiaujame, rašome dokumentus pasauliui apie įvykį. Gal todėl ir atsirado kažkas, kad sutrukdytų posėdį? Kad visi pradėtume žiūrėti juostą ir ginčytis dėl kokių nors detalių? Ir liktų nepriimtas Aukščiausiosios Tarybos dokumentas apie įvykį? Ką gali žinoti… Visur gali rastis toks sujaukimas veiksmų ir minčių eigos.

Bet manau, kad todėl ir nepaprašiau iškart rodyti tos juostos: mes dirbome kitą darbą. O kad juosta yra, tai labai gerai. „Tvarkoj, Valickai, tu turi tą juostą. Pažiūrėsime vėliau“. O vėliau – nebėra… Nėra nė tinkamo tyrimo, kodėl taip atsitiko, kas kaltas? Užveskite dar vieną bylą, ponai.

– T. Šerno parodymų juosta dingo, V. Petruškevičiaus filmuota Medininkų žudynių vietos juosta irgi dingo… O gal – nedingo? Gal yra? Gal tik taip sakoma, kad nėra? K. Nikulino teisme advokatai prašė teismo, kad iš prokuratūros būtų išreikalauta Medininkų žudynių „motininė“ byla – gal joje ir yra tai, kas oficialiai neva „dingę“, bet… Tačiau teismas tuo klausimu buvo kategoriškas: ne.

– Ligi šiol, sako, ir Dž. Kenedžio byloje ne viskas atskleista – vardan oficialios versijos, kad toji liktų tartum neginčijama…

– Dėkoju už pokalbį.

Kalbėjosi Giedrė Gorienė, „Karštas komentaras“

Komentarai

 

 

 
 1. Profesorius peskaitęs pažymą:

  – Ir Kirevičius minimas?
  – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

  Tai kas tas KIREVIČIUS, pone Profesoriau?

  Thumb up 72 Thumb down 0

 2. ОПРЕРАТИВНОЕ ДЕЛО КГБ ПО МЯДИНИКАЙ

  Материалы оперативно-розыскного дела КГБ по расследованию трагедии в Мядининкай хранится в Особом архиве Литвы и составляют более чем 300 листа. Как оказалось, независимая прокуратура Литвы, которой тогда руководил Артурас Паулаускас, поручило КГБ Лит. ССР тщательно расследовать дело. Оперативные работники и следователи тогда, в течении первых двадцати дней августа 1991 г., установили много важных обстоятельств.

  Был допрошен не только Томас Шярнас, но и второй оставшийся в живых таможенник Ричардас Рабавичюс. Однако, аудиозаписи этого опроса, кстати, как и видео, а также аудиозаписи первичных допросов Т. Шярнаса, пропали. Как известно, Томас Шярнас выжил, а Ричардас Рабавичюс умер в больнице.

  Согласно материалам расследования КГБ и даже судебного дела Мядининкай, за вильнюсским ОМОном велось тщательное наблюдение, все телефонные и радио разговоры сотрудников прослушивались. Хранятся в этом деле и несколько десятков фотографий, которые были сделаны сразу после трагедии, до прибытия следственно-оперативной группы прокуратуры и МВД Литовской Республики, а также топографические карты с маршрутами проверяемых на тот момент автомашин и многие другие не менее важные документы.

  К слову, в судебном деле их нет, хотя они могут представлять дополнительную информацию, важную для расследования и установления истинных виновников трагедии. Суд до недавнего времени располагал лишь фотографиями, сделанными прокуратурой более позже, т.е. уже днём 31 июля 1991 г.

  Thumb up 72 Thumb down 0

  • KGB OPERATYVINĖ BYLA “MEDININKAI”

   Medininkų tragedijos tyrimo KGB operatyvinės-paieškos bylos medžiaga saugoma Lietuvos Ypatingajame archyve. Ją sudaro daugiau nei 300 lapų. Kaip paaiškėjo, nepriklausoma Lietuvos prokuratūra, kuriai tuomet vadovavo Artūras Paulauskas, pavedė Liet. TSR KGB kruopščiai ištirti bylą. Operatyviniai darbuotojai ir tardytojai tada, per pirmąsias dvidešimt 1991 m. rugpjūčio mėnesio dienų nustatė daugybę svarbių aplinkybių.

   Buvo apklaustas ne tik Tomas Šernas, bet ir antrasis, likęs gyvas muitininkas Ričardas Rabavičius. Vienok, šios apklausos garso, beje, kaip ir video įrašai, o taip pat ir T. Šerno pirmųjų apklausų garso įrašai, pradingo. kaip žinoma, Tomas Šernas išgyveno, o Ričardas Rabavičius mirė ligoninėje.

   Pagal KGB tyrino ir netgi teisminės Medininkų bylos medžiagas, Vilniaus OMONas buvo kruopščiai sekamas, buvo klausomasi visų jo darbuotojų telefoninių ir radio pokalbių. Šioje byloje saugomos ir kelios dešimtys fotonuotraukų, kurios buvo padarytos iškart po tragedijos, dar iki atvykstant Lietuvos Respublikos prokuratūros ir VRM tardymo-operatyvinei grupei, o taip pat topografiniai žemėlapiai su tuo metu tikrintų automašinų maršrutais ir kiti, nemažiau svarbūs dokumentai.

   Trumpai tariant, teismo byloje jų nėra, nors jie galėtų suteikti papildomos, tyrimui svarbios informacijos ir padėtų nustatyti tikruosius tragedijos kaltininkus. Dar nesenai teismo žinioje buvo tik daug vėliau, t.y. 1991 m. liepos 31 dienos metu prokuratūros padarytos fotografijos.

   Thumb up 72 Thumb down 0

   • Skaityk “Karštame komentare” skiltyje rusų kalba 2014-06-19 advokato interviu “Эхо трагедии в Мядининкай усиливается”

    Thumb up 72 Thumb down 0

 3. 1) pakeisti GP
  2) pradėti Medininkų žudynių tyrimą
  3) pradėti Medininkų bylos įkalčių dingimo tyrimą
  Kai tai bus pradėta, pasibaigs bliadstos ir tyrimai pagal VBS iš Kauno versijas ir artūrčikiniai sąmokslai. Tada patiems šiknos degs, nebus kada kuru polit oponentų deginimu rūpintis.
  Patarimas nemokamas.
  Kaip sakoma, vardan tos.

  Thumb up 72 Thumb down 0

 4. – Mano reagavimas 1991 m. liepos 31 d. buvo toks „Fašistai puola“: „Už sovietų išlaikomų pajėgų, jų ginkluotųjų gaujų nusikaltimų stovi aukščiausioji SSSR vadovybė, kuri negali amžinai apsimesti nieko nežinanti, nekontroliuojanti padėties. Sprendimų metas atėjo. Fašistinės pakraipos jėgos, pripažįstančios tik smurtą, ėmėsi ginklo prieš demokratiją ir laisvę. Kai tik JAV parodo didesnį palankumą SSSR“, – o būtent kaip tik Bušas yra atvažiavęs parodyti palankumą, – „Baltijos šalys, o ypač Lietuva patiria sovietų smūgius. JAV nuolaidžiauja, griežtai nereikalaudamos iš SSSR nubausti 1991 metų sausio mėnesio žudynių Lietuvoje ir Latvijoje kaltininkus, grąžinti SSSR užgrobtus pastatus ir išvesti iš Baltijos šalių OMON’o teroristus“.
  ——————————————–
  Toks konkretus pareiškimas padarytas praėjus kelioms valandoms po nusikaltimo.
  Neturint ABSOLIUČIAI jokių faktų. Be JOKIO tyrimo.
  Atviru tekstu PAIŠKINANT, kodėl ir kam buvo reikalingas šis nusikaltimas (mat atyksta JAV prezidentas, o “JAV rodo palankumą SSSR”. Še tau ponas Bušai faktai – SSSR žudo mūsų žmones. Tai ar ir toliau būsi palankus sovietams?
  P.S. Lietuvoje šis nusikaltimas niekuomet nebus ištirtas teisingai, o ne kaip reikia. Mat negalima net paminėti pamatinio dalyko: kam tai buvo naudinga ir kas tuo pasinaudojo.
  Na o šiaip šis Landsbergio pareiškimas BE JOKIŲ FAKTŲ kaip ir atsako į pamatinį klausimą. Beliktų nustatyti konkrečius užsakovus ir vykdytojus.
  TO NEBUS artimiausius 50 metų.

  Thumb up 72 Thumb down 0

 5. Išsikviečia A.Paulauskas ant kilimo V.Peruškevičių:
  – Papasakok ką tą naktį Medininkuose matei?
  – Neprisimenu. Matai, man kartais atmintis “stringa”
  – Dažnai “stringa”?
  – Kas?
  – Atmintis.
  – Atmintis? Kokia atmintis?
  Ką iš tokio iškvosi…

  Thumb up 72 Thumb down 3

  • paskaityk ką pasakoja Vytautas Petrukškevičius ir pamatysi, kad pas jį su atmintim, kaip tik viskas OK, o ne taip, kaip pas nekuriuos.

   Thumb up 72 Thumb down 1

   • Replika į loozeri 2014-06-23 – 07:39 komentarą:

    Pabandytumei bent jau perfrazuotą anekdotą nuo tikrovės atskirti. Ir tiek nesugebi.

    Thumb up 72 Thumb down 0

  • Greičiausia jau čia apie Nikalojų Medvedevą kalbi, bet kai jis nei graikas, nei rusas, tai pavardes supainiojai 😀

   Thumb up 72 Thumb down 1

 6. Kažkas liepė išžudyti Medininkų pasienio postą. Kažkas liepė žudikus iš tyrimo eliminuoti. Kažkas liepė nustumti ant Kremliaus. Kažkas liepė A.Paulauskui netirti. Kažkas liepė sunaikinti įkalčius. Kažkas liepė surasti ir pasodinti „atpirkimo ožį“. Kažkas… O kas tas kažkas, net pats V.Landsbergis nežino. Ir kaip jis galėtų žinoti, jei tą naktį net namuose nebuvo ir Nakvojo kažkur Palangoje. Ir kaip jis galėjo N.Medvedjevą ir V. Petruškevičių nakties metu pasiųsti į Medininkus prakontroliuoti žudikų darbo kokybę, jei net telefoną buvo Vilniuje palikęs. Net abejonių jokių neturėtų niekam kilti, kad tai M.S.Gorbačiov’o, ir ne kieno kito, darbas. Tik jis čia galėjo mūsiškiams įsakinėti ir nurodinėti.

  P.s. Net gaila, kaip Profesorių už Venckienės palaikymą l.rytas skalpuoja. O čia dar ir Medininkus bando kabinti…

  Thumb up 72 Thumb down 0

  • P.s.2 Norėjo, kaip geriau, o gavosi – kaip visada. Iš vienų neišmaknojęs, dar į violetinį garliavinį šūdą įmaknojo, kurio jam tik ir betrūko. Oi ir nesiseka gerb. Profesoriui, oi kaip nesiseka…

   Thumb up 72 Thumb down 1

   • Jeigu kas nors ir įlipo į violetinį šūdą, tai ne profesorius, o kai kas iš Kauno, ir plaunasi iš to šūdo, babkes į žiniasklaidą mesdami.

    Thumb up 72 Thumb down 4

  • gal sergi?
   iki šiol pagal tave visur ir visada viskas kas buvo blogai, būdavo tik dėl paulausko kaltės ir tik jo organizuota, inspiruota, vadovauta…..
   o čia parašei, kad kažkas jam liepė. fantastiškas tavo salto.

   Thumb up 72 Thumb down 1

 7. Tik nereikia čia “Dėdulei” kabinti nuopelnų.Jis buvo tik LĖLĖ Lietuvai.Viską planavo TSRS CK judėjiškas flangas,kurie savo tikslus įvyniojo į nacionalinio išsilaisvinimo kovos miltus.Štai ir turime bledstvą valstybėje jau ketvirtį amžiaus,iš kurios sprunka jaunimas.Galiu pasakyti,kad viskas vyksta PAGAL PLANĄ.
  Eiliniam proteliui to nesuprasti.

  Thumb up 72 Thumb down 3

  • norėčiau turėti tavo protelio nors vieną vingelį. Tada galėčiau būti nenugalimas ir nemirtingas ru.

   Thumb up 72 Thumb down 4

 8. labai labai senai senai gyveno toks zurnalistas Lingys. Neilgai gyveno. Daug TIESOS rase. Kaip kokia Venckiene. Tai teroristas Achremov problema issprnde. Nesusipratelis Paulauskas isreikalavo Pagal Nuopelnus. burokeviciute isvadavo vargsa kovos drauga is nacionalistu katorgos. Jai reikalingi zurnalistai Pagal Iskvietima. Kuzia, Lavastis…

  Thumb up 72 Thumb down 4

 9. “…būtų išreikalauta Medininkų žudynių „motininė“ byla – gal joje ir yra tai, kas oficialiai neva „dingę“, bet… Tačiau teismas tuo klausimu buvo kategoriškas: ne”

  Ką reiškia “kategoriškai “Ne”?
  Atsakymas Teisinę atsakomybę nešantis.
  Klausimas būtų toks: Kuriam Generaliniam Prokurorui esant įkalčių juosta Buvo, ir prie Kurio – “pastebėta”, kad “dingo”? Taip negali būti, kad “nenustatyta” nei kada “buvo”, nei “kada dingo”.

  Thumb up 72 Thumb down 0

  • Ten nėra ką nuststatinėti, viskas ir taip labai aišku, tik problema, kad š… malamas nuo pradžių.

   Thumb up 72 Thumb down 0

  • Labai literatūriškai vaizdžiai gavosi apie tą “įkalčių juostą” prokurorų “nuaustą” pagal politikų užsakymą 😉 Pasirodo mūsų prokuratūra, tai kaip kokia pageidavimų pildymo manufaktūrinė artelė? 😀 Ką užsako politikai, tą darbščiosios prokurorų rankelės ir “nuaudžia”, ir “suaudžia”. Reikia tik panorėti… 😉

   Thumb up 72 Thumb down 0

 10. Nesimiega.
  Nenumaldomai arteja didziausia metu Svente. TIESOS diena. Kai 1941.06.22.04:00 slovingas Vermachtas atakavo klastingai kaupiamus pasienyje bolseviku legionus, Banku plesiko siunciamus isvaduoti Europa. O gal net visa Pasauli.
  Budavo laikai!
  Ruskiai lyg siol laiko uzslaptine oficiale Karo paskelbimo Nota, kur Vokietijos Vyriausybe isdeste viska smulkiai ir aiskiai. lili putai apsimeta, kad tesugebejo isversti tik pirma sakini. Ir tai ne visa. Ir tai savaip.

  Thumb up 72 Thumb down 3

  • nereikėjo jiems kopijuoti tų lenino lagerių. Ir nekurti Germanijos pagal Maskva -Pasaulis architektūrą. Vienas gobšumo invalidas suėdė kitą tokį patį.

   Dabar vėl alkana šmėkla klaidžioja po Europą !!!

   Thumb up 72 Thumb down 1

 11. jeigu blond spalva užkalbino Ladzbergį – ar nereiktų paskelbti svirnelio milicininkams pasikorusio dėl nuomonės skirtumo saulytės paieškojimą ?

  Galimos pasikorimo vietos : bala prie ru ambasados , arba nusiskandinimas Nemune prie ru sienos. Neatmestina, kad prie bielorusijos puolė po pasiklydusiu zūbru. Gali būti ir 4 versija: kad apsimeta miegančiu. Bet tarnybos privalo reaguoti !

  Thumb up 72 Thumb down 6

 12. Tata pavarė paniekinamai ant Miedviežonoko.Klausimas:
  ar sugebės atsikirsti nusenęs graikas prieš pusžydį.

  Thumb up 72 Thumb down 4

 13. O ponas Vytautai Landsbergi, nemanau, kad Jums būtų sudėtinga sužinoti bent Deimantėlės kapelio vieta.Ir kaip dera garbingam Lietuviui, suteikti galimybę kad jos išniekinti seneliai galėtų bent žvakutę uždegti.Ar jau dasigyvenom iki tol, kad net sibiro platybėse lengviau atrasti savų protėvių kaulelius nei Lietuvos miškų išvartose?Kuo jūsų anūkai ar proproanūkai vertingesni už Deimantėlę?Ar šią “valstybinę” paslaptį saugo ir NATO pajėgos?Po kokiu medžiu jūs stovite, ponas Vytautai Landsbergi?

  Thumb up 72 Thumb down 5

 14. MANAU: dabar jau vis vien , kas ka nutylejo , sake ar pasake……Lietuva laisva nuo Rusijos…..bet ne nuo rusiskos morales…..Ji iaugusi i musu krauja – su mastymu /viena sakau , kita galvoju/, su baime pries valdzia…..tegul ir mazyte….Vat kai mes , 50-60-meciai ismirsime su savo kompleksais, tada……………………………………………………………………………..

  Thumb up 72 Thumb down 3

  • tai, kad ne, mums išmirus niekas nesikeis, nes aiškiai matome kokia ta jaunoji karta ateina. Dar didesni bailiai, dar didesni prisitaikėliai, karjeristai be moralės, savanaudžiai be sąžinės. Vien į seimo jaunimą žvilgtelėkite. Aišku yra kitokių, sąžiningų, nebijančių pasakyti tiesos žodį tiesiai į akis, tikrai laisvų, europinio mąstymo jaunimo, tačiau jų nyki mažuma. Ir kas liūdniausia, jų niekas neklauso ir negirdi. Šauksmai tyruose aidi.

   Thumb up 72 Thumb down 0

 15. Kaip sakydavo” dėdulė Jo”-а кому ето выгодно ? O kam tai naudinga?Gerai pagalvokime kam tai atnešė didžiausią naudą?

  Thumb up 72 Thumb down 0

 16. Dėdulė yra biški peršikęs.Žino,kad jei nors vienas ims pliurpti-į tinklą paklius ir jis.Kol kas apsimeta durneliu.Atseit,nežino KAM struktūros.Gal jau ir į kelnes prisišikęs nebesupranta kas atsitiko?

  Thumb up 72 Thumb down 3

  • Landsbergis taip kalba, tai gali būti ir tiesa. Juk jis žinojo tik tiek, kiek Paulauskas, Butkevičius ar Vaišvila jam pasakydavo. O juk daug kas turbūt buvo ir nutylima?

   Thumb up 72 Thumb down 5

 17. Gerai pakračius ir “Propiesorių-Dėdulę”, ir Butkevičių ir kitus, manau paaiškėtų tikra tiesa apie to meto įvykius.

  Thumb up 72 Thumb down 3

  • užtektų gerai pakratyti Butkevičių, juk prie Medininkų posto tą naktį buvo KAD “rafikas”.

   Thumb up 72 Thumb down 0

   • Galvoju, kad išaiškėtų ne tik Medininkų žudynės, bet ir kiti konservatorių nusikaltimai: pakaunės įvykiai, Pociūno ir J.Abromavičiaus žūtys, tilto sprogdinimas ir kiti.

    Thumb up 72 Thumb down 3

    • galėtų prokuroras Rolandas spaudos konferenciją surengti ir papasakoti, kieno jis atsisakė rašyti parodymų protokolą dėl Bražuolės :)

     Thumb up 72 Thumb down 0

 18. Del vieno dedules sakinio nesiginciju,juk teisetvarkos sistema Lietuvoje niekam tikusi.Visa kita senis paverte dumais ir ruko migla.Butu tyrimas atliekamas kaip priklauso,visus va cia isvardintus valickus,butkevicius,vaisvilus ir ju parankinius,beabejo ir dedule ,gerai pakracius ,kad uzmarstis istirptu ir prisiminimai taptu vaizdais,ir byla butu uzbaigta.O dabar irodymai dinge,nuotraukos dinge,filmuota medziaga dingusi,liudininku karsti parodymai dinge,tai aplamai,kas toje byloje ,tam tyrime like??? O profesorius yra protingas agentas,ir jis tikrai pasirupino,kad po tokiu zudyniu,jo uodega imerkta nebutu.Reikejo dar paklausti profesoriaus,kokiais tikslais jis dave nurodyma,sunaikinti 40 tonu kgb archyvo,kurio medziaga nebuvo istirta??? kam buvo reikalinga ,kaip aiskino landsbergio sebrai,jog archyvo dokumentai buvo nereiksmingi,juos su tokia apsauga gabenti i Grigiskes,ir taip akylai saugoti kad nedingtu ne vienas lapelis,kol sie nesudege visiskai???? Kodel niekas neisdrista paklausti sio reikalo? O kodel landsbergio gauja net tuometinis seimas pripazino ir pagarsino ,kaip teroristu gauja? Kodel jei tai netiesa,tie seimunai nebuvo susaudyti?Juk cia nkvedistu metodai naudojami,o sie po tokiu pareiskimu,net vaiku nepalikdavo??

  Thumb up 72 Thumb down 9

  • O kur tu buvai Jeronimai, tais lūžio laikais, ar po mamos sijonu ar tupėjai subinę suraukęs, laukdamas kieno pusėn pakryps pergailės vainikas?Ir ką tamstyte dabar darote, kad triumfuotų teisė ir teisingumas?Tesugebat tik bezdėt komentaruose saugodami savo sūbines nuo skersvėjų.

   Thumb up 72 Thumb down 4

   • idjotiskas klausimas,na ir kas kad buvo tokiu kurie galvas gulde uz dedule na ir ka jie is to turi???bardaka ir mela salyje ir daugiau nieko,tai tu uz tai kovojai?

    Thumb up 72 Thumb down 6

     • Kai kur
      Kai kas
      Ir pavarde apsišarvaves nauja
      Be sažinės kyšių lupikai.
      Mėšlas neskesta, jo savybė visuomet išplaukti į paviršių.Tik iš kur jis atsiranda, ar jo kilmė ne nuo mūsų?Visai ne gėda pasiraitojus rankoves apsikuopti, o ne maknojant po mėšlą purkštis dezodorantais.Bent jau periodiškai dalyvaukime akcijoj DAROM.Ir nesišaipykim iš akcijos dalyvių.

      Thumb up 72 Thumb down 1

   • Nepraktikuoju kiekvienam profesoriaus ar kubiliniu gaujos klapciukui aiskintis ,ar tiesiog veltis i neetiskas derybas.bet siuo atveju nesinori tyleti.Pasakysiu tik tiek,kad kai profesorius iskises per fortke galva aimanojo,tuomet ir as minioje klausiausi jo postringavimu.Tuomet ir as labai tikejau visais ,kurie minde koridorius auksciausioje taryboje.Per tuos 24 metus,sulig kiekviena diena,aiskejo vis nauji nieksai prisiplake prie valdzios lovio.daug turiu klausimu tiek buvusiems ,tiek esantiems valdzioje.Deja,atsakymu nesulaukiu,tiesiog neturiu galimybes ju paklausti.kadangi vojazai prasideda tik pries rinkimus,ir susitikimai vyksta su tais pilieciais,kurie is anksto paruosti.Na kaip anais laikais,kai su auksciausio lygio balvonais,saleje galedavo sedeti tik isrinktieji,tik iki smegenu gilumos patikrinti,ir tik turintis pasitikejima 100 procentu.labai apmaudu,kad didele dalis va tokiu sedejo susitikimuose pries 30 metu ,tie patys sedi ir sendien susitikimuose su dabartiniais valdzioje.Gi as,pone,netgi atsisakiau dvigubai didesnes algos ir labai gero posto,vien todel,kad nestojau i vienintele partija tuomet.ir dabar esu nepriklausomas jokiai partiniai shaikai.Kodel? Ogi todel,kad kad partijose nera partijos istikimu zmoniu,nera ten tikslu,nera ir tu tikslu siekianciu.Koks partinis narys,jeigu per penkis metus perlipa kelias partijas? Argi toks balvonas turi kokias tai moralines nuostatas sau iskeles? Tokiu tikslas tik desimtys milijonu litu skiriamu is biudzeto,ir dar gauti koki silta kresla.Todel ir uzima tokie dvasios ubagai siltas vietas.isivaizduokit,kad vienos dienos tuometinis premjeras pirma savo kadencijos nakti dingo kaip i vandeni.Ir ka,manot buvo teisiamas kaip Lietuvos isdavikas? Ne velnio ,sedi siltoje vietoje,gauna kelis kart didesni atlyginima uz valstybes prezidento,ir dar aiskina kitiems ,kaip reikia gyventi.kaip valdzios balvonai pasielge su diduma salies gyventoju? Juos pirma isbuozino pasitelke banku ir teisinius sukcius,veliau ateme ir darba.kas liko zmonems? Arba gerti ,prasigerti,vogti ir konteinerius tikrinti.man nebuvo priimtinas toks gyvenimas,todel atidirbes Lietuvai 30 metu,ir sulaukes pusamzio ,isvykau i uzsieni .Niekada nebijojau sunkumu,nebijojau darbo,nebijojau nauju issukiu.Ir sendien man gerai.Tik apmaudu,kad tokio amziaus,turiu padeti savo vaikams,kurie like Lietuvoj.Turi darbus isgyvena nuo algos iki algos,bet anukams nera jokios galimybes pamatyti pasaulio.Apvaziavau 34 pasaulio salis,maciau daug ,bet niekada netikejau,kad Lietuva sovietu laikais prilyginta vokieciams,sendien panasi tik i nustekenta ir praskolinta Albanija.

    Thumb up 72 Thumb down 6

    • Dobže, pan jeronim.To jest všistko pęknie.Kai prieš 40 metų teko pauostyti “supuvusio” kapitalizmo kvapą, buvau šokiruotas, kaip ir p.B.Jelcenas išsireiškes -počiemu moj uralskij rabočij nie možet polzuvatsia tiemi blagami?Blagami?Taip, o koks aš laimingas buvau, kada tik Leningrade aptikau dukrelei kėdutę šikpuodžiui.Nuostabūs buvo laikai.Kaip aš išdidžiai grįždamas namo nešdavau “sukombinavęs” keletą ritinėlių tualetinio popieriaus.Taip ir formavosi pasaulėjauta lyginant “supuvusį” kapitalizmą ir brandujį socializmą.Kada sąjūdžio laikais 100 procentinis rusas ir kaip ir Jelcenas 100 procentinis komunistas laivo kapitonas, pasikvietes mane į kajutę, nes ne su kiekvienu b… bendravo, po audringų diskusijų ištarė-tak kakogo chriena ty nieostajiešsia zagranicoj?Eksromptu atsakiau-a ty menia nie vygoniai s mojei zemli.Rytą vėl pasikvietė į kajutę prie turtingo stalo ištardamas-včera chuinių nagavorili, sadis Antanas.Bet daina ne apie tai, p.jeronimai.Ir rusas ne būtinai būna svoločius.O dabar prie reikalo.Neteko man garbės matyti p.Landsbergį, bet tai buvo tas žmogus, kuris pasuko ryžtingai Lietuvos vairą 180 laipsnių kampu.Ar jis vienas?Nei joks kapitonas tokio veiksmo atlikti negali be komandos(ekipažo).Kaip ir negali apsisaugoti nuo bunto.Kartais, nevilties pagautas pasiūlau savo KTU pirmakursiui savo sūnui-baigsi elektronikos studijas ir varyk į padorią šalį,- kaip ir tamsta, jeronimai.Ne, tete.liksiu Lietuvoj.Ir graudu ir džiugu.Gal todėl, kad ne kartą jam kartojau-jei ne aš, tai kas?Jei ne dabar, tai kada?Taigi,p.jeronimai, ar svoločiai gali išnykti savaime?Klausimas visai ne retorinis.Deja, bet š… turime išsikuopti patys.

     Thumb up 72 Thumb down 2

     • Na, aš iš anų laikų ne kažką prisimenu :) Labiausiai tik tai, kad buvo tik dviejų rūšių kramtomos gumos “Paršiukas Čiukas” :)))

      Thumb up 72 Thumb down 0

  • va va. Sita dede jaronima “gerai pakracius ,kad uzmarstis istirptu ir prisiminimai taptu vaizdais” -daug oj daug kolorado pazintumem.
   puse psd.

   Thumb up 72 Thumb down 6

 19. Todėl ir lygina nuolat su Kenedžio nužudymo byla.
  Atseit ,laukite kol žudikai ir organizatoriai išstips patys.
  Matyt,jaučia,kad neilgai trauks.

  Thumb up 72 Thumb down 7

 20. “Dėdule”, papasakok, kaip iš tuometinės AT (seimo) pro “špokinyčią, dėdamas į kelnes, kvietei ginti savo kailio.Kokie Tavo ir Butkevičiaus “nuopelnai” Sausio 13 įvykiams?

  Thumb up 72 Thumb down 7

 21. Landsbergis, būdamas prezidentės “krikštatėviu”, po praregėjimo turėtų ką nors daryti dėl Medininkų bylos, o jis interviu dalina…. :(

  Thumb up 72 Thumb down 7

 22. įdomu:
  ir ką Makutynovičius paliudijo? Kad visą naktį miegojo, per sapnus nukeliavo iki Medininkų ir prisisapnavo Šernui?

  Thumb up 72 Thumb down 3

 23. “Tai gal V. Valicką reikia taip saugoti? Pakeisti jo pavardę, išvežti iš Lietuvos? Gal tada jis papasakos? Nebijos? Arba – susitariam, kad papasakotų, o po to gauna kitą pavardę ir yra įslaptinamas visam gyvenimui?”
  Prokurorai, aūūūūū

  Thumb up 72 Thumb down 0

   • paranoja vis dar nepraeina,kad ant kiekvieno kompo vova vaidenasi kaip savas dedule po nosim stovi o tu kazkodel jo “nematai”,todel ir paranoja neisigydai,kad ne i ta puse ziuri,juk tavo sventasis dedule dar ausroje sito bardako sake,kad neziuretumet i rytus,o tik i vakarus,tai kokio velnio sukioji ta savo plona kakleli ne i ta puse?

    Thumb up 72 Thumb down 2 
Video reportažasNerpigiau./lt/produktas/505/nusikaltimas-valstybes-vardu

Aktualu. Komentarai
Palydovinė televizija: kas tai ir kodėl verta rinktis?
Pigus šildymo būdas individualiems namams
Foto reportažai Aktualu Naujausias numeris
Kodėl romperiukai tituluojami geriausiu drabužiu mažyliams? 
Mažylių apranga – nuo jos įsigijimo iki aprengimo ir dėvėjimo – labai aktualus...

Nauja kryptis vestuvių žemėlapyje: lietuvius kviečia tuoktis Gran Kanarijoje 
Vestuvės užsienyje vis labiau populiarėja, tačiau sudėtingas šventės organizavimas daugelį porų atbaido nuo...

Prietaisai moterų sveikatai bei malonumui  
Įrodyta, kad vaginalinių kamuoliukų bei vibratorių naudojimas yra naudingas moterų psichologinei bei fizinei...

Vasaros sezonas prasideda: ką turėtų žinoti šunų šeimininkai? 
Prasidėjus šiltajam metų sezonui, didelė dalis žmonių džiaugiasi dėl malonaus oro ir galimybės...

Kiek kainuoja geros kokybės langai? 
Patikimi langai pagerins Jūsų namų saugumą ir tuo pačiu jūsų gyvenimo kokybę. Renkantis...

Kaip pakeisti ir atrestauruoti namų fasadą? 
Renkantis išorės sienų apdailos medžiagą dažniausiai svarstomi du variantai: tinkuoti arba montuoti klinkerio...

Anekdotas


Naujovė KK Facebook
Reklama

Politika   Bylos, sukrėtusios Lietuvą
EP narys A. Kubilius: „Nestabilumas Rytų Partnerystės regione tampa nauju jo bruožu“ (11)
Europos Parlamento narys, Euronest Parlamentinės Asamblėjos (PA) pirmininkas Andrius Kubilius,...
Valdžios sektoriaus balansas 2020 metais: 3,5 mlrd. eurų deficitas (1)
Išankstiniais duomenimis, 2020 metų Lietuvos valdžios sektoriaus deficitas sudarė 3,5...
Prezidentas kviečia šalinti kliūtis didelės rizikos grupių skiepijimui (4)
Lietuvos Respublikos Prezidentas Gitanas Nausėda, antradienį nuotoliniu būdu susitikęs su...
 
LAT pritarė apeliacinės instancijos teismo išvadoms dėl Vilniaus universiteto pareigos atlyginti neturtinę ir turtinę žalą Norvegijos kalnuose žuvusios studentės tėvams (8)
Lietuvos Aukščiausiasis Teismas atmetė Vilniaus universiteto kasacinį skundą ir paliko...
Nepramušamas VU „betonas“ – aukšti teisėjai ir prokurorai? (6)
Giedrė Gorienė „Ir mažas akmenukas didelį vežimą išverčia“, – sako...
Kada naikinsime nereikalingus teismus? (9)
Giedrė Gorienė Kada naikinsime aukštesnės instancijos teismus? Kam jie apskritai...
 

Teisėsauga   Verslas, ekonomika
Tikslinamos asmens sulaikymo sąlygos – aiškesni pagrindai ir procedūros (2)
Geriau įgyvendinti asmens teisę apginti savo laisvę, aiškiau reglamentuoti laikinojo...
Prezidentas paskyrė Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus pirmininką (5)
Lietuvos Respublikos Prezidentas Gitanas Nausėda, vadovaudamasis Konstitucija, Teismų įstatymu ir...
Lietuvos advokatūra apie šios dienos sulaikymus: Lietuvoje įsivyrauja „sulaikymo prezumpcija“ (3)
Lietuvos advokatūra, reaguodama į žinomų mūsų šalies asociacijų ir asmenų...
 
Lietuva sustabdė tarptautinių kompanijų iš Rusijos perkėlimą
Ekonomikos ir inovacijų ministerija sustabdė naujų tarpininkavimo raštų išdavimą į...
„Luminor“ bankas išplatino 300 mln. EUR vertės obligacijų emisiją
„Luminor“ bankas sėkmingai išplatino 300 mln. EUR vertės obligacijų emisiją....
Medicinos bankui – įspėjimas, bauda ir įpareigojimas
Lietuvos bankas praėjusių metų pabaigoje atliko tikslinį planinį UAB Medicinos...
Krašto apsauga   Užsienis
Krašto apsaugos viceministras M. Abukevičius: „Kibernetinis saugumas – visų atsakomybė“
Efektyviai užtikrinti ypatingos svarbos informacinių išteklių valdytojų kibernetinį saugumą, stiprinti...
Lietuvos kariuomenei perduoti dar 142 nauji sunkvežimiai „Unimog“
Spalio 21 d. Lietuvos kariuomenei perduoti dar 142 nauji penkių...
R. Karoblis naujuoju kariuomenės vadu siūlo Sausumos pajėgų vadą gen. mjr. V. Rupšį (1)
Krašto apsaugos ministras Raimundas Karoblis naujuoju Lietuvos kariuomenės vadu Prezidentui...
 
Pretendentė į EK pirmininkes sulaukė europarlamentarų reakcijos (1)
Pretendentė į Europos Komisijos (EK) pirmininkės postą Ursula von der...
V.Zelenskis „nokautavo“ P.Porošenką (8)
    Pomaidaninio Ukrainos prezidento Petro Porošenko „puota karo metu“...
Dėl Skripalių apnuodijimo S.Lavrovas pirštu dūrė į NATO: „Tai ne „Novyčiok“, o BZ“ (28)
Rusijos URM ministras Sergejus Lavrovas pareiškė, kad Cheminio ginklo draudimo...
Sportas   Laiškai
“PingPongiuko”akademija kviečia (1)
Oficialus klubo Facebook puslapis>>>...
Cristiano Ronaldo sezoną temdo priekabiavimo skandalas (1)
Cristiano Ronaldo – vienas geriausių planetos futbolininkų. Apie šį portugalą...
Lietuvos rinktinės laukia kroatų išbandymas (1)
  Lietuvos nacionalinė vyrų krepšinio rinktinė tęsia kovą dėl galimybės...
 
Kam tarnauja Šaulių sąjunga (11)
Kaip manote ar visi Šaulių sąjungoje pritaria jūsų sąjungos nariui...
Geradarei savanoriai pačiai prireikė pagalbos (1)
Nuo nelaimės nėra apsaugotas niekas. Likimas skaudžiai skriaudžia ir tuos,...
Mulkinanti apklausa “Mes europiečiai”” (3)
Šiuo metu – 2019.05.11, 17:30, – portale lrytas.lt  vykdoma apklausa,...
Karštas Komentaras