Kontaktai      Rašykite mums       KK TV       Siūlo darbą       Foto       Prenumerata Lietuviškai По-русски English
turgelis.net
2021 Birželis 20 Sekmadienis
 

V.Jasukaitytė. Pagrindinis dirigentas griaunant Lietuvos Valstybę, kertant ją iš pačių šaknų – premjeras! (papildyta)

2017-12-07 11:28 | Nuomonių ringas | Komentarų (62)

Vidmantė Jasukaitytė. KK nuotr.

Vidmantė Jasukaitytė 

Štai ir pasirodė, kas pagrindinis dirigentas griaunant Lietuvos Valstybę – kertant ją iš pačių šaknų. Premjeras!!!

Visą laiką galvojau, – kas tas pagrindinis nuodų kranas, kuris nuodija valstybę. Nuodija brutaliai, žiauriai, ciniškai. Dabar nebėra jokių abejonių – šis didysis cinikas – Saulius Skvernelis.

Įžūliai besidangstantis sausu demokratijos lapu.

Žmonės nebetyli, bet valdžios negirdėjimas – totalus. Jau dabar – tikrai protestas, perpildęs daugumos protą ir širdis.

Ar nejaučiate, kad po to gali vienur ar kitus pokštelėti bombelė ar kokia kulkelė? Gal tyčia stumiama tauta į radikaliausią pasipriešinimą, – gal tai atsarginis priešų veikimas – sukelti suirutę patriotų rankomis? Arba – provokacija? Dabar visuomenė skaldoma iš apačios dėl, atseit, meno suvokimo (pamanykit…), o SS išdavikiškais įstatymais atvirai išdavinėja vertybes, idealus ir kuria stiprų policinį aparatą, kuris atėjus laikui nebeleistų vėl laisvai kvėpuoti, ieškoti teisybės teismuose ir priešintis atviriems užgrobėjams, nes taip tikriausiai gali būti… Dėl ko gi taip ardoma Valstybė, niekinama piliečių nuomonė ir akivaizdžiai keliamas nepasitenkinimas, neviltis – juk žinoma, kad tokioms nuotaikoms pasiekus tam tikrą ribą, prasideda pilietiniai neramumai.

Palyginti su tuo, kam šiandien liejamas tvirtas represinis pagrindas Lietuvoje, nebeturi reikšmės jokios derybos ir jokia tarptautinė strategija. Kol rūpinsimės aukštųjų sferų judesiais, kloakų vanduo užpils ir prigirdys.

Demokratijos sąvoka tapo kaip koks nuvalkiotas skuduras, kuriuo ciniškai spekuliuojama.

Kokia demokratija, – ar jūs debilais laikote visą tautą?- kokia demokratija, jei 70 000 parašų, kuriais Lietuvos piliečiai padėjo ant peticijos dėl lietuviškos gramatikos neliečiamumo jums nieko nereiškia? Argi nesuprantate, kad bent kiek išprususiam Lietuvos piliečiui aišku – jei 70 000 parašų nieko nereiškia, o jūs kalbate apie demokratiją – esate, švelniai tariant, melagiai, o aiškiau – esate Valstybės priešai, pamatų griovėjai, o Lukiškių aikštės atveju po tuo tikrai gali slėptis diiiideli pinigai.

Dabar aišku, kad su Šimašiumi Skvernelis sudarė duetą.

Vakar po konstruktyvaus ir teisingo Seimo posėdžio, kuriame buvo išaiškinta, kad Lukiškių aikštėje turi stovėti tik Vytis ir kad šiandien bus renkami Seimo narių parašai, kad tai būtų įtvirtinta įstatymu, Šimašius iš karto pareiškė, kad atskirų Seimūnų nuomonė jam įtakos nepadarys ir jis vykdys bunkerio projektą. Šiandien ir S.Skvernelis kategoriškai pasakė: “Nepasirašysiu. Aš turiu savo nuomonę.”

Atsiprašau? Nenugirdome…

Savo nuomonę galite, premjere, turėti savo virtuvėje ar miegamajame, – čia mūsų visų žemė, Valstybė, tėvynė, kultūra. Ir aikštė ne jūsų ir ne Šimašiaus. Ką čia kuriate dabar – kokį scenarijų?

Nebeturiu nė mažiausios abejonės, kad praėjusieji rinkimai su visa triuškinančia dauguma ne kas kita, kaip Putino Rusijos PROJEKTAS (projekt “litva”?), su kuriuo labai pakeliui Lenkijai ir lenkiškoji korta naudojama Rusijos interesams dėl suprantamų teritorinių pretenzijų. Gąsdinama ir polonizavimo politika, ką akivaizdžiai rodo neteisėti S.Skvernelio veiksmai dėl Valstybei priklausiusio Pranciškonų komplekso padovanojimo trims su puse lenko, jo pozicija lietuvių kalbos atžvilgiu siekiant, kad lietuvių kalba Lietuvoje nebebūtų valstybinė, etc…

Kas to projekto autorius? Jis tikrai ne čia. Kas projekto direktorius – akivaizdu, kad Ramūnas. Kas vykdomasis direktorius? Premjeras Saulius Skvernelis. Kas patarėjai? Kolega signataras teisininkas Okinšicas ir dar… tas iš savivaldybės, kuris “dirbo” mažumų “klausimais”, – pavardės neprisimenu.

Kas skyrių vadovai?

Du tai tikrai – tautoje vadinamas “žudikas kūdikio veidu”, Vilniaus miesto meras Šimašius, o antras – Kauno miesto meras – Matjošaitis. Ko verti vien tie du jo sakiniai, jog “Kaunas vis tik yra Lietuvos širdis” ir “aš myliu Kauną, bet myliu ir Lietuvą”. O kad Vilnius yra vos ne širdis Lenkijai, kalba ir agresyvūs Lietuvos vientisumo atžvilgiu lenkiškieji šaltiniai. Kurie, beje, tiek nužemino savo vaikus, kad parašė ilgiausią peticiją, kodėl lenkų vaikai negali išmokti lietuvių kalbos, prilygindami juos atsilikusio intelekto vaikams. Bet čia gyvenančių ir lenkiškai kalbančių Lietuvos piliečių vaikai nėra Lenkijos vaikai. Tai yra Lietuvos vaikai ir Lietuva savo programose numato jiems tinkamą išsilavinimą drauge su padidintu dėmesiu išmokyti valstybinės kalbos. Ar atimti iš mūsų kalbos Valstybinį statusą reikia dėl to, kad lenkiškai kalbančių tėvų vaikučiai nebeprivalėtų jos mokytis, ar tie vaikučiai stumiami į priešpriešą su savo valstybe kaip politinio šantažo priemonė?

“Projekt Litva” stumiamas “buldozeriu”. Jis turi pakirsti visas mūsų tautines, kultūrines bazes – naikinamas Baltistikos centras, naikinamos lietuvių kalbos ir literatūros katedros, eilė laukia lietuvių kalbos bei tautosakos instituto, iš mokyklų programų braukiamos Lietuvos istorijos pamokos, iš programų mėtomi lietuvių autoriai ir jų kūriniai, vietoj jų įterpiant kitų šalių autorius (bet mūsų autoriai, deja, neverčiami į kitas kalbas ir nepasiūloma per ES programą kitoms Europos šalims, – mūsų tiesiog nėra).

Kas tą daro – niekšai! Tikri niekšai! Judai, judošiai…

Seime vykusioje konferencijoje dėl tapatybės ir patriotizmo išgirdau, kad ir nuo tų “trijų raidžių” (kaip sako klaidintojai ir melagiai) apsaugoti mūsų rašybai Seime nebeužteks balsų. Bet iki šiol – užteko!

Judai judošiai…

Taigi, Skvernelis su Ramūnu ir Pranskiečiu ardo Lietuvą iš viršaus, o iš apačios…

Iš apačios tauta kiršinama niekingiausiais dalykais – vis pametant kokią “sensaciją”, o dabar – per brangius mums simbolius, per tikėjimą tautos ateitimi, per ideologiją. Ir ar jūs manot, kad nėra numatyto paskutinio, neprašaunančio pro šalį punkto? Tikrai yra atsarginis variantas, kuris nepasisekti negali, jau minėjau apie tai – įkaitinti žmonių jausmus tiek, kad jie, neišlaikydami tos nevilties ir savo balso – istorinio ir tautos balso – negirdėjimo, valdžios kurtumo, imtų ir… Nebūtinai trumparegis patriotas, kurio tėvų kaulai tebeguli Sibiro taigoje ar buvusio stribyno šulinyje, imtų ir pokštelėtų su kokiu “puštalietu”… Sulaukus, kada mūsų jausmai įsidegs iki mėlynumo, galima ir provokaciją padaryti… Ir tokie niekšybių siuvinėtojai kryželiu laisvai gali tą atlikti. Niekšybei ribų nėra.

O aš apgailestauju, kad kažkiek tikėjau, jog ši valdžia atneš permainas.

Ne. Ši valdžia tikrai yra Putino Rusijos PROJEKTAS, kuris vykdomas brutaliai, nesiskaitant nė su kuo, nes per eilę metų įsitikinta, kad labai lengva politiškai neišprususioje tautoje sukelti sumaištį, nuvesti jos energiją į priešingą pusę ir atlikti savo užduotį.

Ypač turint Bažnyčią, kuri nebestoja tautinės valstybės pusėn. Ji gyvena savo gyvenimą, nes Vatikane didžiulė įtaką turi lenkiškosios pažiūros, tad suprantama, jei, sakykim, Vyskupas nori tapti Kardinolu – jis negali savo avelių ganyti lietuviškoje pievoje… Bet lietuviškosios Bažnyčios laukia sunkūs laikai, jei Lietuvos pilietis turės rinktis tarp savo istorinės tapatybės ir ištikimybės Bažnyčios institucijai. Duok Dieve, tik kad Kristaus mokslas nepasitrauktų iš žmonių širdžių. Lietuvos hierarchai, išskyrus keletą, to pavojaus dar nemato. Bet apie tai – kitą kartą.

Komentarai

 

 

 
 1. Na, ponia Jasukaitytė yra intrigantė žinoma, tai kol nėra kas prispaudžia uodegą, tai ji sklandžia kalba ir reiškiasi, etiketes klijuoja. Dėl tų trijų nerusiškų raidžių, kurių nebuvimas stabdo progresą, tai, kada lotyniškai lenkiška abėcėlė buvo prakutusių baudžiauninkų vaikų “iš unaro” paskubomis daroma, kad skirtųsi nuo naudotos poniškos lenkiškos, tai tada dar jaučiais traukiamomis žagrėmis ariama. Arimo padargai pakito, o kodėl nepatobulinti abėcėlės, kad ji ne tik užsieniu buvusios suvalkiečių tarmės reikmes aptarnautų, bet ir dzūkų ir žemaičių tarmės? Aš, jei būčiau lituanistas dar daugiau raidžių įvesčiau, kad tarmes geriau išreikštų. Na, ir dėl “Putino projekto subjektų” Skvernelio ir Šimašiaus, o jau tuo labiau Matjošaičio, tai aiškus persūdymas. Ta pačia debiliška kryptimi “rusai puola”. Jau Matjošaitį tai tikrai veltui ir veltui puola. Jei kas ir vertas savo visomis savybėmis užimti valstybės vadovo postą, tai šis vyras, kurį turėjau progos gerai pažinti. O ar žino ponia, kad Vilnius yra buvęs “lenkiškiausiu Lenkijos miestu” ir “Lenkijos kultūrine sostine”? Jei jau mūsų garsieji praeities valdovai sukišo jį Jadvygai, tai tik dėkoti drg. Stalinui reikia, kad per didelę dovaną mums padarė, nes jo nėra, o Vilnių turime. Ir tos problemos su lenkiškąja puse yra tik problemėlės, palyginus su istorinės sostinės atgavimu, ko galėjo ir neįvykti. Tai nereikėtų poniai bangų čia kelti…Va, Bažnyčią kas liečia, tai ji nuo realaus gyvenimo ir nuo biblinių tiesų tikrai nutolusi, betgi ji yra tame pačiame eurokolūkyje, ir rieda nurodomu kursu į Sodomą ir Gomorą…

  Thumb up 1 Thumb down 1

 2. Skubėdamas klaidų daug pridariau. Skaitant rusiškai daug rusiškojo nacionalistinio klaidinimo. Skaitant angliškai, daug dezinformacijos. ,,Specialistai” stengiasi savo kryptim nukreipti. Reikia turėti savo lietuvišką liniją ir skaitant iš jos neiškrypti. Galvori ir gyventi turime taip, kaip mums lietuviams patogu, o ne ne taip kaip tiems, kurie pinigus siūlina. Tarp kitko pinigus galima paimti, daug ir iš karto juos panaudoti Tėvynės labui.

  Thumb up 0 Thumb down 0

 3. Senis, cegevara. Jūs abu teisūs, bet ne iki galo. Maskva ar Vašingtonas yra tik tikslo siekimo priemonė ar keliai. Kiek buvo kontaktų Netanijacu su Putinu iki Trumpas paskelbė Jaruzalę Izraeliui. Tas pats buvo prieš rusų invaziją į Siriją, prieš invaziją į Ukrainą rusai su amerikonams garantijas pasirašė, o rusams užimant Krymæ amerikonai ukrainiečiams nesipriešinti liepė. Tas pats buvo su Gruzija. Atkraipkit dėmesį į Turkiją ir matysit kur viskas pakryps. Kol Turkijos ir Izraelio santykiai buvo normalūs Mosadas turkų priešus kurdus(Okalanas) gaudė. Dabar Turkija ,,bloga ” pasidarė. Tas pats Afganistane buvo. Kando, bet neįkando rusai, dabar amerikonai dantis šipina.
  Mūsiškiams išgamoms buvo labai šilta TSKP, o dabar tiems patiems Amerikos ar ES draugai rankas spaudžia. Tai ir TSKP sekretorius ir TSKP instituto docentė ir kiti tautos nuograužos.
  1897 metais Bazelyje Šveicarijoje, žydų (ne žydai) sionistai sušaukė kongresą, po kurio veiksmų planavimas pasidarė sutelktas ir nukreiptas viena kryptim – pasaulio pamimui į vienas rankas. Du pas. karai, holokaustas, Hitleris su Stalinu, vakarų vadai Čerčilis su Ruzveltu, buvo tos pačios tautybės, pavaldūs Sionui. Dabar Europos pasmaugimas ir suirutės pasaulyje…
  Jeigu tuo, ką pasakiau, tikite – stebėkite, kovokite, priešinkitės. Jeigu netikite domėkitės intenete. Neleiskite laiko besiginčydami. Na o jeigu vykdote kažkieno užduotį, atsiminkite , kad atpildas savaime ateina.

  Thumb up 2 Thumb down 0

  • dekoju,kad taip issamiai atsakei,gincitis nera reikalo,dar niekas nenugincijo pvz ukrofasisto,nors bus ir desimt pries viena “didysis”ukras visvien savo tarska,apie kokias sirdis rasai,kur tu jas matei,zmonija visai uzzombinta,o lithuanai ypac, nes jie silpni yra,ko noret maistas cheminis, lithuaniska propoganda savo padare,na ir valdzia visus palaiko kuriuos “rusas puola”,o kada lietuvis ejo uz ideja,drystu teigti,kad niekada,pas ji tik materialinis supratimas,turiu daug praktikos nes senai gyvenu sitoj asaru pakalnej…

   Thumb up 2 Thumb down 1

   • beje nejuokink su kazkokiom ten uzduotim,zmones manau cia nerasineja kurie turi ten kazkokias uzduotis nebent toks “stasys”prietranka

    Thumb up 1 Thumb down 0

 4. sutikau ir gerbiau pakol neperskaiciau,kad tai irgi putinas kaltas,na tada jau patampa viskas aisku ir sitai sakyciau gerai rasanciai taciau ir sitai “rusas puola”,tai jau paranoja ir ji nepagydoma

  Thumb up 4 Thumb down 3

 5. Apie kokios valstybes griovima kalba Jasiukaityte? 1990 metais, atsiskyrus nuo TSRS, Lietuvai vadovauti liko LTSR administracinis aparatas. Teritorijos administracija ne valstybe. 1990 metais Seimas, 25 metams uzslaptino 2 000 kgbistu, uzimanciu visus svarbiausius postus administracijoje. Tie Lansbergio uzsislaptine kgbistai, 26-aisiais, t.v.nepriklausomybes metais, uzsislaptino dar 75 metams. Kyla itarimas, kad Jasiukaityte irgi yra uzsislaptinusiu kgbistu sarase, nes skandalo, kad seimas uzslaptino kgbistus, nekele. Tas kgbistu uzslaptinimas tiko Lansbergiams, tiko Adamkui, tiko Grybauskaitei, tiko kubiliams, butkeviciams, ir visiems smulkesniems patriotams. Niekas, del kgbistu uzslaptinimo, 26- ais t.v.nepriklausomybes metais, skandalo nekele. Niekas, atsiskyrus nuo TSRS, Lietuvoje savo valstybes kurti ir nepabande. Kaip premjeras gali sugriauti tai ko nera? Kaip valde Lietuva Kremlius, taip ir valdo. Visi tie paklykavimai, rusai puola, suderinti su Putinu.

  Thumb up 14 Thumb down 2

  • pasakei kaip paperdei,gydik galva zmogeli,na suprasti galima jei koks pacukas nesamones tokias rasinetu,taciau kaip senis raso tai jau marazmas,tu ka aklas ir kurcias,visus nurodimus gauna is jankiu,kvaili paskutinis, demagogas nukvakes ble

   Thumb up 2 Thumb down 3

 6. Lietuvos tragedija, kad visos mūsų valstybės šiukšlės susibūrė į prezidentūrą, vyriausybę, seimą ir kitas valstybės tarnybas!
  Dori Lietuvos žmonės, nustorite dalyvauti bet kokiuose rinkiminiuose cirkuose. Daug pasaulio protų teigia, kad rinkimais padėtis nepakeičiama. Šiukšlės arba supūva, arba yra iššluojamos. Apsivalykime!

  Thumb up 11 Thumb down 1

 7. Į Skvernelį vien žvilgtert užtenka ir matai, kad dėl pinigų ir garbės neatiduodamą atiduos!

  Thumb up 11 Thumb down 0

 8. KK negali rasti sveiko proto autorių? Nekenčiu Rusijos, žinau kad Rusija yra užsiundžiusi ant Lietuvos visą armiją trolių-propagandistų. Bet vis tik kliedesiai šiame straipsnyje tikrai yra nesveiko žmogaus, labai jau akivaizdu tai.

  Thumb up 3 Thumb down 8 
Video reportažas


Nerpigiau.lt

Nerpigiau./lt/produktas/505/nusikaltimas-valstybes-vardu

Aktualu. Komentarai
Kodėl geras klientų aptarnavimas toks svarbus?
Į Lietuvą bandė įvežti trąšų falsifikatą
Foto reportažai Aktualu Naujausias numeris
Vidurnaktį baigs galioti judėjimo ribojimai tarp savivaldybių 
Po antradienį įvykusio neformalaus ministrų pasitarimo, sveikatos apsaugos ministras Arūnas Dulkys žiniasklaidą informavo,...

„Baltic Block“ plečia partnerių tinklą: pradeda bendradarbiauti su tarptautine padėklų ir konteinerių nuomos bendrove „Chep“ 
    Viena didžiausių medienos drožlių padėklų gamintojų Europoje, Latvijos kompanija „Baltic Block“,...

Lietuvos miestuose vyks piketų banga dėl Seimo darbo grupės netinkamai išnagrinėtos situacijos Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centre (4)
Žurnalistas Liudas Dapkus rašo, kad „istorija yra svarbus kovos ginklas“. Šių dienų įvykiai...

„MOKI VEŽI“ atveria parduotuvių duris 
Nuo kovo 15 d., laikantis visų saugos reikalavimų, atidaromos visos šalyje veikiančios 24 „MOKI...

Grįžimas į biurą po pandemijos: ko prireiks? 
Spartėjant skiepijimo procesui ir keičiantis karantino sąlygoms, daugelis įmonių jau pradeda svarstyti apie...

Kaip išsirinkti Gelį Nagams? 
Prieš dešimtmetį nagų gelis nebuvo toks populiarus, kaip šiandien. Dažniausiai jį rinkdavosi nagų...

Anekdotas


Naujovė KK Facebook
Reklama

Politika   Bylos, sukrėtusios Lietuvą
EP narys A. Kubilius: „Nestabilumas Rytų Partnerystės regione tampa nauju jo bruožu“
Europos Parlamento narys, Euronest Parlamentinės Asamblėjos (PA) pirmininkas Andrius Kubilius,...
Valdžios sektoriaus balansas 2020 metais: 3,5 mlrd. eurų deficitas
Išankstiniais duomenimis, 2020 metų Lietuvos valdžios sektoriaus deficitas sudarė 3,5...
Prezidentas kviečia šalinti kliūtis didelės rizikos grupių skiepijimui
Lietuvos Respublikos Prezidentas Gitanas Nausėda, antradienį nuotoliniu būdu susitikęs su...
 
LAT pritarė apeliacinės instancijos teismo išvadoms dėl Vilniaus universiteto pareigos atlyginti neturtinę ir turtinę žalą Norvegijos kalnuose žuvusios studentės tėvams (6)
Lietuvos Aukščiausiasis Teismas atmetė Vilniaus universiteto kasacinį skundą ir paliko...
Nepramušamas VU „betonas“ – aukšti teisėjai ir prokurorai? (5)
Giedrė Gorienė „Ir mažas akmenukas didelį vežimą išverčia“, – sako...
Kada naikinsime nereikalingus teismus? (5)
Giedrė Gorienė Kada naikinsime aukštesnės instancijos teismus? Kam jie apskritai...
 

Teisėsauga   Verslas, ekonomika
Tikslinamos asmens sulaikymo sąlygos – aiškesni pagrindai ir procedūros (2)
Geriau įgyvendinti asmens teisę apginti savo laisvę, aiškiau reglamentuoti laikinojo...
Prezidentas paskyrė Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus pirmininką (2)
Lietuvos Respublikos Prezidentas Gitanas Nausėda, vadovaudamasis Konstitucija, Teismų įstatymu ir...
Lietuvos advokatūra apie šios dienos sulaikymus: Lietuvoje įsivyrauja „sulaikymo prezumpcija“ (2)
Lietuvos advokatūra, reaguodama į žinomų mūsų šalies asociacijų ir asmenų...
 
Georgij Nikonorov jungiasi prie „Yukon Advanced Optics Worldwide“ vadovų komandos
Aukštųjų technologijų bendrovės „Yukon Advanced Optics Worldwide“, gaminančios civilinius termovizorinius...
R. Viršilas. Kiek įmonių socialinėje atsakomybėje yra atsakomybės?
Rolandas Viršilas  Jau metai, kaip gyvename naujos realybės – pandemijos...
„SME Finance“ steigia neobanką verslo klientams
Tikimasi, kad tik verslo klientams skirtas neobankas veiklą pradės 2021...
Krašto apsauga   Užsienis
Krašto apsaugos viceministras M. Abukevičius: „Kibernetinis saugumas – visų atsakomybė“
Efektyviai užtikrinti ypatingos svarbos informacinių išteklių valdytojų kibernetinį saugumą, stiprinti...
Lietuvos kariuomenei perduoti dar 142 nauji sunkvežimiai „Unimog“
Spalio 21 d. Lietuvos kariuomenei perduoti dar 142 nauji penkių...
R. Karoblis naujuoju kariuomenės vadu siūlo Sausumos pajėgų vadą gen. mjr. V. Rupšį (1)
Krašto apsaugos ministras Raimundas Karoblis naujuoju Lietuvos kariuomenės vadu Prezidentui...
 
Pretendentė į EK pirmininkes sulaukė europarlamentarų reakcijos (1)
Pretendentė į Europos Komisijos (EK) pirmininkės postą Ursula von der...
V.Zelenskis „nokautavo“ P.Porošenką (8)
    Pomaidaninio Ukrainos prezidento Petro Porošenko „puota karo metu“...
Dėl Skripalių apnuodijimo S.Lavrovas pirštu dūrė į NATO: „Tai ne „Novyčiok“, o BZ“ (25)
Rusijos URM ministras Sergejus Lavrovas pareiškė, kad Cheminio ginklo draudimo...
Sportas   Laiškai
“PingPongiuko”akademija kviečia (1)
Oficialus klubo Facebook puslapis>>>...
Cristiano Ronaldo sezoną temdo priekabiavimo skandalas (1)
Cristiano Ronaldo – vienas geriausių planetos futbolininkų. Apie šį portugalą...
Lietuvos rinktinės laukia kroatų išbandymas (1)
  Lietuvos nacionalinė vyrų krepšinio rinktinė tęsia kovą dėl galimybės...
 
Kam tarnauja Šaulių sąjunga (9)
Kaip manote ar visi Šaulių sąjungoje pritaria jūsų sąjungos nariui...
Geradarei savanoriai pačiai prireikė pagalbos (1)
Nuo nelaimės nėra apsaugotas niekas. Likimas skaudžiai skriaudžia ir tuos,...
Mulkinanti apklausa “Mes europiečiai”” (3)
Šiuo metu – 2019.05.11, 17:30, – portale lrytas.lt  vykdoma apklausa,...