Kontaktai      Rašykite mums       KK TV       Siūlo darbą       Foto       Prenumerata Lietuviškai По-русски English
2020 Balandis 2 Ketvirtadienis
 

Už sviestą neparduosiu, bet…

2014-08-26 20:05 | Nuomonių ringas | Komentarų (79)

Vytautas Mikalauskas. Asm. nuotr.


Vytautas Mikalauskas

Jau turėjome įprasti, kad tik sukilėliams Ukrainoje pradėjus kokius nors puolamuosius, kad ir lokalinius veiksmus, visoje Kijevo kontroliuojamoje žiniasklaidoje, kaip ir mūsiškėje sisteminėje, prasideda naujas „rusai eina“ chorinės kantatos išpildymas.

Šiandien eilinis suktukas paremtas Ukrainos nacgvardijos pranešimais, esą Paazovyje sieną kirto didelis skaičius rusų technikos ir prasidėjo puolimas Mariupolio link. Pagal paskutinius pranešimus, šio pusmilijoninio miesto gyventojai perduoda, kad Kijevo pajėgos skubiai palieka miestą ir traukiasi į Zapororožę.

Tiesą kalbant, nei aš, nei jūs patikrinti šių pranešimų tikslumą neturime galimybės, kaip ir daugelis milijonų gyventojų pačioje Ukrainoje ar ES. Kirto technika sieną ar nekirto, gal ji atsirado visai iš kitos pusės, sakysim, iš Padniestrės, gal ją pristatė jūra, bet realiai ji egzistuoja sukilėlių rankose ir šie pradėjo kontrpuolimą. Jei tikėtume tais pranešimais, tai sukilėlių veiksmų rezultatas – trys „katilai“, viename kurių net apie 5 tūkstančius Kijevo kariuomenės.

Nemanau, kad mes turime būti tiek naivūs, kad patikėtume, jog Rusija nepadeda Pietryčių Ukrainos sukilėliams. Kaip nereikėtų būti naiviems ir manyti, kad Kijevo pusėje nėra samdinių ar kitų valstybių specialiųjų tarnybų. Yra ir nė kiek nemažiau nei pas sukilėlius. Bet tiesa ir tai, kad kalbėdami apie Rusijos invaziją į Pietryčių Ukrainą nusikalstam patys sau. Atviros invazijos nebuvo, nėra ir vargiai ji bus.

Jei priimtume mūsų sisteminės žiniasklaidos ar mūsuose transliuojamo Ukraino 5 – ojo kanalo (beje, šis kanalas yra tiesiogiai priklausantis ir finansuojamas P.Porošenkos verslo imperijos ir vargiai gali būti vadintinas „nepriklausomu“) agresijos traktuotės versiją, tai Vakarus seniai galima apkaltinti invazija, sakysim, į Siriją. Ar mes (Vakarai) neremiame finansiškai ir net ginklais Sirijos opozicijos? Ar šios opozicijos kariniai kovotojai neapmokomi, kad ir Turkijos valstybės teritorijoje? Remiame ir beveik visiškai atvirai, tačiau niekada žiniasklaidoje neperskaitysim, kad JAV ir NATO pradėjo agresiją prieš šią šalį. Jei taip, tada nereikėtų Rusijos veiksmų Pietryčių Ukrainoje vadinti „Rusijos agresija prieš Ukrainą“. Dvigubi standartai matomi net eiliniam mūsų piliečiui, o tai nestiprina teisingo požiūrio į įvykius ir net „nuginkluoja“ mūsų pačių valdančiųjų aiškią ir nedviprasmišką paramą Kijevui.

Beje, mano galva, visi tie mūsų politikų veiksmai, siekiant uždrausti informacinius srautus iš Rytų, visas ažiotažas dėl Rusijos televizijos programų ar kitokių informacinių šaltinių, sukels tik neigiamas pasekmes. Absoliučiai priešingą daugumos gyventojų veikimą, nes, kaip žinoma, „draudžiamas vaisius – saldesnis“.

Pagaliau šitokių politinių – įstatyminių veiksmų nors paviršinis teigiamas rezultas galimas tik įvedus griežtą informacijos filtravimą ir baudžiamą atsakomybę. Už ką? Už skirtingą požiūrį į aplinką nei numato valdantysis elitas. Tai jau vadintina diktatūra.

Ar tai pristabdys tiesos ieškojimus? Tikrai ne. Tik viskas atrodys kaip anoje valstybėje, iš kurios prieš daugiau kaip dvidešimt metų išsprūdome: vizualiai visi piliečiams prieinami informaciniai šaltiniai giedos ditirambus Jos Ekscelencijai ir lietuviškam „patriotizmui“, o virtuvėse tyliai bus aptariamos „gandų“ naujienos ir kuriami anekdotai. Kuo tai pasibaigė? Manau, kad visiems žinoma.

Taigi, kai dalis tautos nesutinka su oficialia valdančiųjų vedama politika bei ta dalis turi tendenciją tik didėti, imtis priemonių visa tai nugrūsti į pogrindį ir viešai deklaruoti „tiesą ir vienybę“ yra nerimta ir net kvaila.Tai tik demonstruoja dalies mūsų valdančiųjų politinį neįgalumą ar net baimę. Šiuo atveju yra tik vienas kelias: kalbėtis, kalbėtis ir kalbėtis su tais, kurie nesutinka. Nelaikyti piliečių, prašau man atleisti už išsireiškimą, debilais, kurie nė velnio nesupranta ir kuriems negalima sakyti tiesos. Suprantu, kad vienos tiesos nebūna, bet jos ieškoti – būtina.

Mane ypač nustebino per televiziją parodyti kai kurias valstybės institucijas atstovaujančių oficialūs pasisakymai apie vienam iš interneto blogerių iškeltus labai rimtus baudžiamuosius kaltinimus dėl jo kvietimo paremti Donecko sukilėlius ar net vykti jiems į pagalbą. Visa tai traktuojama kaip parama terorizmui ar kažkaip panašiai.

Pirma, Donecko ar Lugansko sukilėlių jokia tarptautinė ar didesnė geopolitinė jėga įstatymiškai nepripažino teroristais. Gali būti, kad aš kažko nežinau. Jei juos taip vadina Kijevo valdantieji, o šiems papūgiškai pritaria dalis mūsų valdančiųjų, tai dar nereiškia, kad „pelikanas virto grifu“.

Antra, kokiu pagrindu mūsų teisėsauga imasi tokiam asmeniui kelti tokio lygmens kaltinimus? Ar jis neturi tokių pat teisių kaip ganėtinai uždaros organizacijos „Ukrainos armijai remti“? Pavyzdžiui, daug kam gali atrodyti keista, kad reikalingos tokios organizacijos svetimos valstybės kariuomenei remti. O jei tie kariuomenės veiksmai nelegitymūs?

Tai, kad vasario 21 dieną įvykdžius valstybinį perversmą Kijeve (o tai buvo perversmas, kaip Krymas aneksija) visi kiti po to sekantys veiksmai netampa teisėti nepriklausomai nuo to, kaip į tai žiūri dalis pasaulio bendrijos, jums pasakys kiekvienas bešališkas tarptautinės teisės specialistas.

Taigi, bandyti įrodyti, kad viena pusė neteisi, o kita – teisi vien todėl, kad taip mano dalis dabarties valdančiųjų, demokratija nebekvepia. Prieš įstatymą visi lygūs. Taip turėtų būti, deja…

Būtų juokinga, jei nebūtų liūdna. Prabėgo tik ketvirtis amžiaus, kaip mes visomis kalbinėje apyvartoje turimomis priemonėmis kalėme prie gėdos stulpo tuometinės TSRS valdančiuosius. Kaip viltingai kalbėjome apie laisvę, laisvą žodį, teisę mąstyti, teisę nesutikti, žmogaus teises, demokratiją ir daugelį kitokių mums tuo metu lyg ir neįprastų dalykų. Viešoje žiniasklaidoje pasklido aibė naujo – to, ko mes su jumis viešai neaptarinėjome arba į praeities įvykius buvome priversti žiūrėti tik per propagandines valstybines linzes. Taip, visa tai buvo.

Keista, bet atsitiko kažkas nenumatyto. Visa tai, kas tuo metu atrodė visiems laikams išgriauta, sunaikinta, vėl sugrįžo. Tik dabar jau nepriklausomoje Lietuvoje. Žodžiai pasikeitė, bet savoka išliko ta pati. Dabar tai vadinama „informaciniu karu“. Anksčiau – „imperialistine propaganda“.

Tai kas atsitiko? Propagandinė mašina, kuri dar pereito šimtmečio paskutiniame dešimtmetyje be jokio vargo susidorodavo su visomis jai keliamomis užduotimis, šiandien užstrigo? Sulūžo? Susidėvėjo? Kaip tai gali būti, juk ji pasipildė dešimtimis milijonų klausytojų, šimtais naujų leidinių, televizijos stočių, o svarbiausia – visagaliu internetu, mobilaus ryšio priemonėmis. Ir visa tai, pasirodo, į balą išmesti pinigai? Nepavykęs biznis? Neįtikėtina. Nesuprantama. O gal?…

Gal mes pasikeitėme? Gal tiesiog daug greičiau perpratome, pradėjome atskirti pelus nuo grūdų? Pamatėme, kad tai, kas anuomet atrodė stebuklu, tėra apgaulė? Miražas? Iškyla vis daugiau klausimų, į kuriuos valdantieji nenori, negeba, o gal negali atsakyti? Keldami tuos klausimus, sakydami savo mintis tapome neparankūs, tampame grėsmingi? Kam?

Skelbiama, kad valstybei. Jei valstybė – tik valdantis ar jam prijaučiantis taip vadinamas elitas, tada, matyt, taip. Jei valstybė – visa tauta, jos piliečiai, tai tada visiškai priešingai.

Tautos dalis nori suprasti, tautos dalis nori būti tuo realiu suverenu, o ne popieriniu. Ji kelia klausimus, gali būti, kad klysta, galbūt apsirinka ar kažko nesupranta, bet tai nėra pagrindas neleisti jai klausytis ir mąstyti. Argi valdančioji kasta apsaugota nuo klaidų?

Pagaliau, mūsų – eilinių ir valdančiųjų matymai gali būti skirtingi. Jei pastarieji remiasi visokiausiomis teorijomis, tai eiliniai – savo gyvenimiška patirtimi, kuri gali gerokai skirtis nuo tų „mokslinių“ postulatų.

Neretas kaimo ūkininkas juokiasi iš dažniau nei „Tėve, mūsų…“ kalbamų užkeikimų apie BVP. Jie aiškiai ir tiesiai sako: „Tai, ką mes pasėjame ir išauginame, galima ranka pačiupinėti, o rypavimai apie BVP – tai tas pats, kaip ubago dejonės išbarsčius kruopas. Tikrumoje jos kažkur čia yra, kažkur visai netoli, bet sugraibyti jų negali“.

Kažkuria prasme jie yra teisūs, kaip ir tas darbininkas ar bedarbis, kuriam labiau svarbu žinoti, kad ryt jis neliks bedarbiu, o bedarbis – be paramos.

Taigi, statistika ir skaičiais išmarginti popieriaus lapai gerokai skiriasi nuo realaus gyvenimo, todėl verta susimąstyti, kai verslininkas atvirai tėškia politikams, kad jie turėtų daugiau galvoti apie savą valstybę, o ne viešai muštis į krūtinę ir tvirtinti: „Aš Lietuvos už sviestą neparduosiu.“ Toks atsakymas demonstruoja viduje slypintį „visagalį aš“, nors tikrumoje tesi tik tautos samdytas ir jos valią vykdantis valstybės tarnas ir nereikia manyti, kad „aš“ ir visa Lietuva – vienas ir tas pats.

Ji sudėliota iš skirtingų mąstymų, skirtingu aplinkos matymų ir vertinimų, bet apjungta vienu ir tuo pačiu tikslu – Tėvyne. Laikas jau nustoti klejoti ir vadovautis landsbergine piliečių skaidymo į „savus“ ir „svetimus“ teorija. Laikas imtis to, už ką tokiems politikams suverenas moka atlygį – gebėti surasti visa apjungiančius, o ne skaldančius kriterijus. Deja, bet tai išgali tik tikrai stiprios ir galingos asmenybės, kurių vis labiau stokojame.

Yra toks visiems gerai žinomas posakis: „vagie, kepurė dega“. Kai kas nors viešai imasi dievagotis, jog nedarys to ar kito veiksmo, vadinasi, viduje jaučiasi kaltu ir beveik tą jau padariusiu.

Šiais laikais, deja, parduoti galima viską. Jei ne už sviestą, tai už kokį nors medalį ar karjeros laiptelį. Galima, bet, kaip rodo istorija, elito sudarytos sutartys niekada nebuvo amžinos, nes prabėgus didesniam ar mažesniam laikui jas visada „revizuoja“ tikrasis suverenas – tauta ir labai retai kuriai nors istorinei asmenybei pateikia teigiamą verdiktą.

Todėl, kai, sakysim, dabartinis užsienio reikalų ministras tarsi į uodegą įkirptas asilėnas laksto po pasaulį ir užsukęs į savo šalį gieda svetur išmoktą giesmelę, kuri daugumai nesuprantama, nepriimtina ir kuri net kenkia saviems, pradedi galvoti, kad mūsų valdančiųjų tarpe kažkas negerai. Dešinė nebežino, ką daro kairė, o Premjeras tėra tik vėtrungė, kuri reaguoja į vėjo kryptį ir net savam ministrų kabinetui nebeturi jokių poveikio priemonių. Ne tik ministrų kabinetui, bet, matyt, ir savos partijos viršūnėlei, nes ministras priklauso šiai partijai, kurios vadovu skelbiamas būtent Premjeras.

Kai tokį požiūrį į aplinką, į politiką bandoma perduoti ir taip vadinamai broliškai ukrainiečių tautai, kurios vienai pusei siųsdami sveikinimus nepriklausomybės dienos proga svaičiojame apie kovas už laisvę ir nepriklausomybę, kai joje visu pajėgumu vyksta tarpusavio pilietinis karas, tai tikrai esame tik tokių priešiškų veiksmų kurstytojai. Nenešame taikos, o tik negandas ir skatiname tolimesnes grumtynes. Kam mums to reikia?

Tai vadinama solidarumu? Kai vienos valstybės piliečiai pakelia ginklą prieš tos pačios valstybės kitą piliečių dalį, o mes stojame kurios nors vienos pusėje, tai vadintina solidarumu? Atsipeikėkime.

O gal tai, kad mūsų valdantieji, pasinaudoję įvykiais Ukrainoje, atidaro sienas pastovioms svetimos valstybės karinėms bazėms Lietuvoje, vadintina didesniu saugumu?

O gal tai, kad Vokietijos kanclerė tik prieš keletą dienų vizito Kijeve metu atvirai kalba apie Ukrainos neišvengiamą federalizaciją (manau, kad ir tai jau pavėluota), o mūsų Prezidentė ir toliau dėsto apie „vieningą ir nepriklausomą“, arba kanclerė pripažįsta, jog be susitarimo su Rusija taikos nepasieksi, o mūsų Prezidentė suka savo plokštelę, vadinama vieninga Europa?

Negi esame akli, negi nematome, kad didžiai daliai Europos reikia taikos ir tos pačios Rusijos? Ji nenori vėl sugrįžti prie „šaltojo karo“ durų, todėl mato ir mąsto kitaip, nors dažniausiai viešai negali to pasakyti dėl daugelio priežasčių. Europos senbuvės nenusiteikusios vesti savo tautas į Rytus, o mūsų valdantieji?

Jau minėjau, kad mūsų teisėsauga labai sparčiai sureagavo į naivuolio blogerio rašinius ir kvietimus internete, bet ji absoliučiai nereaguoja, kai dalis mūsų politiku užsiima tiesioginėmis provokacijomis kaimynų atžvilgiu. Ar galima pavadinti kokių nors „starkevičių“ ar kitų „patriotų“ siūlymus blokuoti Kaliningrado sritį protingais? Kuo visa tai gali pasibaigti?

Aš nesu įsitikinęs, kad Jos Ekscelencijai nepaskambins kas nors iš Briuselio ar net iš už Atlanto ir neįsakys imtis tokių „kovos už laisvę“ priemonių. Kaip nesu įsitikinęs ir tuo, kad mūsų Prezidentė, prieš sutikdama, gerai apsvarstys visas pasekmes Lietuvai.

„Už sviestą Lietuvos neparduosiu“, bet už tai, kad rusai atsisakė jį iš mūsų imti, kovoje prieš tuos „atoritarinius ir agresyvius nesusipratėlius“ ją paaukosiu? Gera pozicija, nėra ir ko bepridurti.

Šiandien Minske, „Batkos“ palociuose susitinka Kazachstano, Baltarusijos, Rusijos, Ukrainos vadovai bei trys ES komisarai. Nereikia nieko ypatingo laukti iš to susitikimo, nes kiekvienas jų turi savo tikslus. Viena, kas šiandien tikrai įeis į istoriją – tai pirmas rimtas ES ir EuroAzijos sąjungos kontaktas. Kad šitai vyksta Minske – „paskutinio Europos diktatoriaus“ rezidencijoje, rodo, jog toli gražu ne visa Europa ir tuo labiau ne visa pasaulio bendruomenė yra linkusi pritarti JAV ir mūsų elitų požiūriams. Dar daugiau, manau, kad tai labai svarbu ir senoji Europa nedrąsiai, bet užsispyrusiai demonstruoja tai, ką neseniai išsakė Slovakijos Prezidentas: „Mes laikysimės vieningo ES sprendimo, bet eiti į skerdyklą tikrai nesutiksime“. O Lietuva? O jos elitas?

„Mes sukūrėme šią naciją, kad padarytume žmones laisvais ir mes… neapsiribosime vien Amerika, ir dabar mes padarysime visus žmones laisvais. Jeigu to mes nepasieksime, tai Amerikos šlovė ištirps, o jos galia išgaruos“ (V.Vilsonas, JAV Prezidentas).

„Tikslai, kuriuos privalo įgyvendinti Amerika, tiesiogiai iškelti Apreiškimo. Amerikos saugumas neatskiriamas nuo viso pasaulio saugumo. Iš čia ir Amerikos dalia – priešpastatyti save kiekvienai agresijai, nesvarbu, kur ji bebūtų. Išskirtinis šalies charakteris reikalauja įtvirtinti savo pavyzdžiu ir tuo pačiu jas nešti kitiems. Apraiškos moraliniai Amerikos pagrindai leidžia niekuo neapsiriboti, įgyvendinti savo misiją užsienyje. Ši valstybė visuose savo veiksmuose iš anksto yra teisi. Būtina organizuoti globalų kryžiaus žygį įtvirtinant amerikietiškas vertybes. Dar daugiau, JAV jėgos atrofuosis, jei ji nepasieks laisvės visame pasaulyje“. (Tas pats šaltinis)

Nesvarbu, kad tai pasakyta XX amžiaus pradžioje, bet būtent šių nuostatų laikosi visi po jo buvę Prezidentai. Puikūs žodžiai, ar ne? Tik kažkaip kvepia bolševizmu ir „pasaulinės revoliucijos“ teorija, užmaišyta vienos tautos „išskirtinumo“ tešloje. Ypač, jei prisimintume, kad tai buvo pasakyta lygiai prieš šimtą metų, 1914 metais, prabėgus tik keliems mėnesiams po FRS sukūrimo.Tada doleris – nacionalinė valiuta – buvo iš valstybės atimtas ir perduotas privačioms struktūroms. Šiandien jis yra pagrindinis amerikietiškosios imperijos globalios valdžios instrumentas ir su laisvėmis neturi nieko bendro.

Kova už „laisves“, „demokratiją“ ar dar kokią nors velniavą tėra širma, už kurios kyšo absoliučiai pragmatiški siekiai – valdyti pasaulį. Tai su kuo mes einame? Kur mus veda? Kartu su JAV valdyti pasaulį? Negi esame tiek naivūs, kad tikime, jog liūtas pasidalins savo valdžia su triušiu?

Komentarai

 

 

 
 1. Issipilde Lansberginiu svajone nebeserti Maskvos.Jei Porosenka ratifikuos ES sutarti,tai Putinas ir Porosenkai ispyldys nora nebesrti Maskvos. 😀

  Thumb up 1 Thumb down 1

 2. Kur bedursi pirstu i zmelapi visur okupantai net ir LDK.Pasiziurejus istorija visalaik sienos buvo stumdomos,vieni kitus okupuodavo.

  Thumb up 4 Thumb down 1

 3. Jau 1000 ruskeliu kariu zuvo Ukrainoje,klausimas ka jie veikia Ukrainoi,zudo taikius ukrainiecius kieno isakymu ir kokiu pagrindu

  Thumb up 1 Thumb down 9

 4. “vasario 21 dieną įvykdžius valstybinį perversmą Kijeve”.
  Šis nuvalkiotas Janukovičiaus ir Putino garbintojų kliedesiukas vis dar jų naudojamas. Daug kartų aiškinau, kad V.Janukovyčius pats pabėgo iš šalies. Ukrainos parlamentas pripažino prezidentą V.Janukovyčių nusišalinusiu nuo pareigų ir paskelbė pirmalaikių rinkimų datą – 2014 m. gegužės 25 d. Po balsavimo, per kurį šį nutarimą palaikė 328 deputatai, įstatymų leidėjai atsistojo ir sugiedojo valstybės himną. Tiesioginės transliacijos iš Aukščiausiosios Rados besiklausantys protestuotojai Kijevo centrinėje Nepriklausomybės aikštėje, išgirdę šį sprendimą, pratrūko džiaugsmo šūksniais.
  Ukrainos Konstitucijos 111 straipsnis: “Ukrainos Prezidentas gali būti nušalintas nuo savo pareigų Aukščiausios Ukrainos Rados impičmento būdu, jei įvykdė valstybės išdavystės ar kitus nusikaltimus.” Buvęs Ukrainos prezidentas, pakviesdamas užsienio armiją, išdavė Ukrainos interesus. Manau, kad jis bus už tai teisiamas, pagal Ukrainos įstatymus. Aukščiausiosios Rados pirmininko Oleksandro Turčynovo paskelbtą nutarimą, reikia laikyti pagreitintu impičmentu, atsižvelgiant į Rusijos okupacijos grėsmę.

  Thumb up 5 Thumb down 18

  • teisėtai išrinktas Janukovičius iš šalies pabėgo dėl pavojaus savo gyvybei….

   Tarp kitko bijodamas dėl savo gyvybės pabėgo ir Smetona…..

   Tai gal ir Smetoną paskelbiam netikru negaliojančiu prezidentu??

   pavarom be dvigubu standartų….

   dar – kaltas ar ne paskelbia teismas… Koks teismas nuteisė Janukovičių? Koks teismas įrodė kad jis pavogė?

   va taip europiečiai – nereikia blablabla

   Thumb up 19 Thumb down 4

  • Kai įvykdomas pasikėsinimas į veikiantį šalies prezidentą ir priverčia jį saugant gyvybę palikti šalį – tai čia ne perversmas, nori pasakyti?

   Thumb up 7 Thumb down 1

 5. Pasiziurejau suvestine is fronto. Atrodo Chuilo dar nesuprato, kad zmones jam patare atsikabint nuo musu Ukrainos. Teks paaiskint konkreciau.

  Thumb up 5 Thumb down 13

 6. menkystos sindromas-negali nugaleti saves susirask priesa:siu dienu grybokratija,kuri isnyksta is konteksto,tiek uzsienio politikoj,tiek vidaus.ir kencia del to labiausiai lietuvos labui dirbantys pilieciai.

  Thumb up 19 Thumb down 1

 7. Nebūkite naivūs.
  Vieni palaiko Rusiją,kiti JAV.
  Koks skirtumas ką jūs palaikote,jei tos abi tos valstybėlės priklauso tam pačiam Šeiminikui.Tik jūs to nesuprantate.Todėl,kad esate avinai.Visų karų tikslas yra BARANŲ išskerdimas prieš žiemą.
  Vieni varovai kviečia į skerdiklą “Za rodinu”,kiti savo bandą vilioja dar švelniau:”Už demokratiją”.
  Ir tik ožiai supranta Šeimininko klastą ,todėl ,kad iš anksto žino kuo baranams visa tai baigsis.

  Thumb up 16 Thumb down 2

  • Ronkaičio straipsnyje žemiau viskas ir pasakyta: sistema ta pati, tik koncepcijos – skirtingos

   Thumb up 9 Thumb down 1

 8. Na tai kieno koją peršovė Linkevičius? Na ne tik Linkevičius. O visas taip vadinamas vakarų elitas – politikieriai…
  Man kažkodėl atrodo kad jie ne savo koją peršovė – juk jei tu politikas (ar taip vadiniesi…) tai šauk į politiko koją : Putin , Obama , Merkel , Grybauskaitės koją. Geriau į kelienį… Lukašenko stambus- neprašausi…

  O šauta buvo į tų koją kurie neturi sau pavaldžių jėgos struktūrų – armijos , kariuomenės saugumo policijos…
  Šovė į ūkininko , obuolių agintojo , pieno melžėjo ir perdirbėjo koją….

  Kažin kodėl? Juk tu politikas- skelbk ne ekonomines o politines sankcijas kaip antai:
  – išvyk Putin iš G-20
  – nusiųsk ambasadorių prie Kremliaus genitalijų rodyti režimui
  – ir t.t.

  KODĖL NUSPRĘSTA ŠAUTI Į KOJĄ LIETUVOS EKONOMIKAI?

  Thumb up 20 Thumb down 3

  • Lietuvos priešai tęsia Lietuvos naikinimo planą – naikina ekonomikos likučius

   Thumb up 10 Thumb down 1

 9. Autorius šįkart nusišnekėjo.
  Nebijokime pasakyti,kad RUSAI PUOLA Ukrainoje.Aišku,jie gali persirengti netgi INDĖNAIS SU PLUNKSNOMIS,bet po plunksnomis rasime iskonno ruskogo čielovieką, atsitiktinai nepastebėjusį užžėlusio piktžolėmis Rusijos/Ukrainos rubežiaus.
  Tikėkime MELAGIAIS.
  Pateisinkime Rusijos Baimę turėti stiprų priešininką už sienos.
  Atsiduokime Rusijai su visais kiaušais,nes ji jaučiasi nesaugi.
  Pradžioje padarykime KORIDORIŲ iki Kaliningrado.Sau išsikasime tunelį į Europą ir Bielorusiją.
  Kažin kiek Putka užmokėtų už šį geranorišką žestą?
  Iš tiesų sakau jums,-tai būtų labai pragmatiškas sprendimas.
  Rizikuojam?
  Vartytumėmės kaip inkstas taukuose.

  Thumb up 4 Thumb down 24

  • labai atsiprašau, bet primityvesnio komentaro iš esmės neteko skaityti. Pradėkime nuo to, kad atsiduoda normalioje šalyje moterys, todėl kiaušių kiek bent aš žinau, jos neturi. Tęsiant reikėtų pasakyti ,kad Rusija dabar jaučiasi kaip niekad saugi ir todėl stojo į kovą su JAV (atsiminkite, kad NATO dabar jau tikras JAV instrumentas). Kas dėl “koridorių” ir tunelių — kvailiau nesugalvosi. Kol kas tiek. Pagarbiai

   Thumb up 16 Thumb down 3

 10. Man tik labai gaila,kad musu prezidente taip pataikauja obamai,nes kiek kartu Voveruška buvo JAV,tai obamai staigiai prisireikdavo i Indija keliauti,tai vel kokios problemos.Obama niekada neprieme musu prezidentes asmeniskai baltuosiuose rumuose,tik su Latvijos ir Estijos prezidentais,bet asmeniskai ne.Todel ir Taline rugsejo 3d,manau nera ko alpti del to/neisaukleto ir muzikisko obamos.

  Thumb up 23 Thumb down 3

 11. taigi sere jankiai sirijos “opozicija”,pakol ta “opozicija”nenupjove zurnalistui jankiui galvos,dabar gal nesers

  Thumb up 11 Thumb down 1

 12. Labai džiugu,kad vis daugiau atsiranda žmonių,kurie supranta tikrą padėtį ir tą garsiai pasako.Geras ,teisingas straipsnis.

  Thumb up 31 Thumb down 6

 13. Paziurejau vakar, iki kiek nusirito Siaurovizija. Kazkada idomi PANORAMA demonstruoja “ismintinga i licno Polikarpovna”,”energinga” butku Joneli, Oleka -jei kacapas puls, -Rusijoj pirks soviniu ir pardavines savanoriams. Savas soviniu fabrikelis tai jau kubilojdu isgrobstytas.

  Thumb up 23 Thumb down 3

  • Tamsta mayei tik nuotraukas,o as ziurejau visa susitikima.Putinas kaip visada puikiai kalbejo ir laikesi.Nemaciau absoliuciai jokio pasimetimo,o va Parosenka tai labai nervinosi ,graudu buvo ziureti.Nors kitaip ir buti negali,kai zudai savo liaudi.Ir dar tavo ziniai…Parosenka paleido duma,nauji rinkimai spalio 26.Dar galiu ,tamstai,parasyti,kad kovotojai apsuptyje laikoapie7000nacgvardijos kariu,ten nuotaikos vyrauja ,svelniai tariant,nekokios…Na o pabaigai mazutis patarimas….domekis placiau,o ne vien delfi skaityk .

   Thumb up 18 Thumb down 2

   • gerbiamas komentatoriau, noriu pasiūlyti nesisstengti kažką rimtesnio aiškinti komentatorių trijulei (kartais energingai prisideda ir ketvirtoji), nes tai BEPRASMIŠKA. Juk pats “Algirdas” atvirai prisipažino, kad rašyti nenori, bet sustoti negali…… Tad nereaguokite į šios trijulės sapaliojimus. Pagarbiai

    Thumb up 10 Thumb down 0

 14. nu tai Linkevičius šovė į kojas ūkinikams ir perdirbėjams….
  Nors galėjo šauti savo rasės atstovui – dalei Putinui ar Obamai….
  kodėl šovė ne politikui tai man pikta…

  Thumb up 24 Thumb down 0

 15. komjaunuoliai apraso Minsko susitikima.
  Pirma nuotrauka informatyviausia. Chuilo atejo kaip apsisikes, o prezidentas Petro Porošenko ir ziuri, kaip i apsisikusi. Kaip ir visas Civilizuotas Pasaulis….
  O Batia ka? o pas Batia Svente. Jam Lepota, ai lepotaa!

  Thumb up 5 Thumb down 25

 16. Nuostabiai realiai išdėstytos mintys. Galima būtų tik pridurti, kad net šįmet Vest Point akademijoje B.Obama yra pareiškęs “. Tokiu būdu JAV buvo ir lieka VIENINTELE nepakeičiama šalimi. Taip buvo praėjusiame amžiuje, taip bus ir sekančiame”. Autorius visu šimtu nuošimčiu teisus aptardamas JAV požiūrį į pasaulį. Būtų labai gerai, kad prasidėtų judėjimas prieš JAV hegemoniją ir Lietuvoje.

  Thumb up 33 Thumb down 3

 17. Nors mane užmuškit, niekaip nesuprantu, kodėl tokiame technikos išsivystymo amžiuje, kai raketomis vagojame begalines kosmoso erdves, elementarius reikalus sprendžiame vieni kitiems galvas kapodami?
  Na, gerai, sakykim Donbaso sritis nori atsiskirti nuo Ukrainos ir būti nepriklausoma respublika. Tai būtinai reikia bombarduoti miestus, žudyti ne tik kovotojus, bet senukus, vaikus ir jaunimą vien tam, kad tik išlaikyti priklausomais kažkokiam, atsiprašant, porošenkai. Ir tai vadinasi demokratija? Atseit bombarduoja, numušinėja keleivinius lėktuvus su niekuo dėtais žmonėmis, žudo žmonės, provokuoja dar vieną ir paskutinį Pasaulinį karą, vardan demokratijos. Tai velniams man tokia demokratija, kai prievarta po kulkomis ar atomu kiša? Kuo tai skiriasi nuo Viduramžių, kai kryžiuočiai įvedinėjo prievarta krikščionybę? Tik jie primityviau elgėsi, galvas kardais kapojo. Nuo jų dar pabėgti galėjai. O kaip nuo kulkos ar bombos pabėgsi?
  Negi negalima spręsti problemų šiuolaikiškai ir daug civilizuočiau? Manau, kad galima. Tiems vadams ir jų komandoms, kurie tų karų taip labai nori , reikėtų suorganizuoti kokias sportines varžybas. Sakykim, bokso karatė ir pn. Tarptautiniai arbitrai vertintų ir fiksuotų nugalėtojus. Kuri pusė surinktų daugiau medalių – to būtų ir tiesa. Ir kraujo lieti niekam nereikėtų, ir problemos labai paprastai išsispręstų.
  Bet kur tau. Eis jie mat tąsytis, kai durnesnius gali pakišti, o patys jų iškovojimais didžiuotis ir savo gerbūvį ant kitų lavonų kurti.

  P.s. Sakykit, kodėl aš turėčiau mirti dėl to, kad kažkokie porošenko, lukošenko ar gribošenko kvailioja? Jie kvailioja, tegu jie už savo kvailiojimus ir kovoja. Jeigu koks putinas tuos visus -šenko kasdien puola, tegu kreipiasi į gydytojus. Gal dar jie kažką ir sugebės padaryt, kol jie iš baimės pro langus šokinėti nepradėjo.

  Thumb up 44 Thumb down 5

  • atsiprašau, mano galva, straipsnio autorius tikrai gana paparstai paaiškino kodėl taip vyksta —- JAV valdantieji (mafija) bando vadovauti VISAM pasauliui. Pagarbiai

   Thumb up 27 Thumb down 4

  • Sutinku Baba.
   Suprganizuok PUTKOS ir KLIČKO susitikimą ringe.
   Bus amžiaus kova.
   Žiūrėsim akis išvertę kuris kuriam nutrauks pirmas galvą.

   Thumb up 2 Thumb down 9

   • Replika į R 2014-08-27 – 11:44 komentarą:

    Neskubėk akių išverstinėti. Suspėsi. Gali tekti ne tik akis, bet ir žarnas išversti.
    Pirmiausia, pasimokink Rusijos Prezidentą teisingai įvardinti. Mano patarimas Tamstai būtų toks: pabandyk kokį šimtą kartų parašyti Vladimir Vladimirovič Putin. Gal tiek užteks, kad prisimintumei. Kam save dabar taip žeminiesi, kažkokiu „putka“ vadindamas.?
    Ir Klyčko čia nei prie ko. Prie ko – čia tik Petro.

    Thumb up 9 Thumb down 1

  • Ukrainoj dabar elgiasi visai šiuolaikiškai ir civilizuotai-išiminėja dar neatšalusių kareivukų organus ir stumdo laisvoje evropoje…

   Thumb up 6 Thumb down 0

 18. parėmė rusų taikos balandėliai “spontaniškai susiformavusius savigynos būrius”, ir rezultatas – okupuotas Krymas. Gruzijos dalis tokias metodais taip pat okupuota. Tiems, kas palaiko ne tą kuris teisus, o tuo metu stipresnį, tam visuomet atsiras argumentų stipresniojo gynybai.

  Thumb up 3 Thumb down 21

   • ir kaip Klaipėdos kraštas – Juk Lietuvos karininkai persirengė žaliais žmogeliukais ir suorganizavo sukilimą…

    Thumb up 17 Thumb down 0

  • buvo padovanotas ,kaip broliškai tautai,bet Ukraina panoro įkurti NATO laivyną Kryme,todėl rusai ir atsiėmė.Amerikos žemynas didžiulis ir tegul jankiai ten ir šeimininkauja,nekeldami karų svetimuose žemynuose.

   Thumb up 20 Thumb down 0

 19. Dabartinė Rusija neatsikratė neigiamų pažiūrų į visus,kurie nori būti nepriklausomi,tame tarpe ir Ukraina.
  Kas gi trukdo Rusijai savo žemėjė sukurti labai gerą gyvenimą,net geresnį už daugelį vakarų valstybių ? Turi neišsemiamus resursus tiek gamtos turtų,tiek žmonių,kurie kantrūs ir gali pusvelčiui dirbti. Rusija serga noru “išvaduoti” kitus,tik tas “vadavimas” kitiems baigiasi kelione į Sibirą ar dar blogiau.Kol didžioji rusų tautos dalis nesupras,kad jie patys kalti dėl skurdaus gyvenimo,kad kitos laisvę mylinčios tautos tikrai nėra fašistai,kad jų “vadavimo” niekas neprašo,tol grėsmė kitoms mažoms tautoms visada bus didelė.

  Thumb up 4 Thumb down 22

  • Rusija ir gyvena geriau uz vakarus,Tik tiek,kad vakarai gyvena ant pakazuchos,uztat ir prasiskoline labiausiai.Vakaru pasaulyje visa “geriau” gyvenanti vidurinioji klase sedi iki ausu skolose bankams.

   Thumb up 26 Thumb down 4

   • maciau as kaip geriau nuoplysos,svajoja kaip i vakarus istrukti,Uljanovske ziauriau negu ziauru,Kurske apart tanku ir patranku paminklu apmyzti pakampiai,Cerepoveco geriau nerodyti niekam ziauru

    Thumb up 3 Thumb down 22

  • jau 23metai,kaip nepriklausoma,bet savo nepriklausomybės nemoka saugoti.Susidėjo su jankiais,kurie nori būti pasaulio valdovais,nesuprasdami,kad taip padeda agresoriui priartėti prie Rusijos sienų.Aš nepritariu svetimos armijos buvimui Lietuvoje.Deja tautos balso valdininkai nenori girdėti.

   Thumb up 18 Thumb down 0

   • visai teisingai,buten ukrai nemoka su ta nepriklausomybe tvarkytis kaip ir musu runkeliai,juk vergas jis amzinai isliks vergu,jiems tos “nepriklausomybes”tik tuscias zodis

    Thumb up 12 Thumb down 0

 20. Власти Польши и стран Балтии обратились к НАТО с предложением перенаправить систему ПРО против России из-за затянувшегося кризиса на Украине, сообщает der Spiegel.

  В ходе подготовки к саммиту НАТО, который запланирован на 4-5 сентября, представители Польши, Латвии, Литвы и Эстонии заявили, что якобы ощущают угрозу со стороны России. В связи с этим они предложили альянсу обсудить использование противоракетной обороны на следующей неделе.

  По данным издания, большинство участников НАТО не поддержали инициативу польских и балтийских коллег. Однако также отмечается, что руководство альянса допускает, что данное обращение будет рассмотрено, передает РИА Новости.

  США при участии стран НАТО развертывают в Европе позиционный район ПРО под предлогом защиты от возможных ракетных угроз со стороны Ирана. Представители США ранее утверждали, что ЕвроПРО не направлена против России и ее стратегического потенциала. Фактически создание третьего позиционного района ПРО означает создание глобальной системы противоракетной обороны и может изменить баланс сил в мире.

  Thumb up 16 Thumb down 1

  • atsiprašau, bet jau pasirodė straipsniai, kad Estija atsiriboja nuo tokio prašymo.

   Thumb up 11 Thumb down 1

 21. Mikalauskas į taktą Kaikariui, matomai už prorusišką straipsnių platinimą iš Kaikario bus gavęs gabalą “sviesto”.

  Thumb up 3 Thumb down 24

 22. Ach jau tie mūsų komentatoriai:”šunie”,”šutink”,”makurte”……Kokių tik primityvizmų jie neišgalvoja.bet yra gerasi senas,dar Antikos laikas ištartas ir vėliau per amžių vingius prakeliavęs posakis:”Cezari,tu pyksti,vadinasi tu neteisus,vadinasi tu tikrai kaltas”.Taigi…..

  Thumb up 24 Thumb down 2

 23. Lietuva galimai yra NATO traktuojama kaip “buferinė valstybė”, kuri turi tapt vienu iš placdarmų galimame kare prieš Rusiją.
  Galimai čia ir slypi “mūsų” vadovų arši retoriką Rusijos atžvilgiu, kai tuo tarpu Vokietijos ( didžiausios ES valstybės) vadovų pozicija yra kur kas nuosaikesnė.
  “Mūsų” vadovų geopolitiniai prioritetai yra NATO bei JAV, net ne ES…

  Thumb up 28 Thumb down 3

  • deja, tai tikrai nėra galimai, o iš tikrųjų visos tos buvusio socialistinio lagerio naujosios ES valstybės tėra tik buferinis barjeras Vkarų Europai. Kaip savo laiku jos buvo buferinėmis valstybėmis sovietinei sąjungai. Šių valstybių vaidmuo nepasikeitė, tad Lietuvos susireikšminimas gan kvailokai atrodo.

   Thumb up 5 Thumb down 0

 24. suprantu naujasis GLAVLITAS, nematoma smaugiančioji “ne tokią” žiniasklaidą ranka – 2 KAM departamente.

  Thumb up 11 Thumb down 1

  • ne visi žmonės trokšta karo, ypač gerai kas tai yra iš savo tėvų žino pokarinė karta, be to, ir savo kailiu būdami maži yra pajutę karo “skonį”. Tačiau jeigu tamsta trokštate karo, niekas jums netrukdo vykti ir kariauti nac. gvardijos pusėje. Juk toje pusėje leidžiama, tiesa?

   Thumb up 29 Thumb down 1

 25. Казахстанская Ванга о Путине, России, США Бомба.mp4

  Thumb up 5 Thumb down 1 
https://komentaras.lt/pingpongiukoakademija-kviecia
Video reportažasNerpigiau./lt/produktas/505/nusikaltimas-valstybes-vardu

Aktualu. Komentarai
Naujuoju MRU Tarybos pirmininku išrinktas prof. dr. Egidijus Jarašiūnas 4
Vasario 16-ąją ir Kovo 11-ąją visi galės žvejoti nemokamai
Foto reportažai Aktualu Naujausias numeris
Kaip neprašauti perkant mikrobangų krosnelę? 
Jeigu svarstote apie mikrobangų krosnelės įsigijimą – svarbu, kad žinotumėte keletą svarbių dalykų....

E. Kručinskienei – daugiavaikės motinos klausimai (4)
Socialiniame tinkle „Facebook“ didelio susidomėjimo sulaukė neįgalų vaiką auginusios moters atviras laiškas E....

Norite visada būti žvalūs ir sumažinti įvairių ligų tikimybę? Štai ko jums reikia 
Visus žmones vienija vienas bendras vardiklis – norime būti žvalūs, energingi ir nesirgti,...

D. Jastramskis išleido monografiją apie žiniasklaidos politiką Lietuvoje (3)
VU Komunikacijos fakulteto ir Tarptautinių santykių ir politikos mokslų instituto docentas Deimantas Jastramskis,...

Seimas pritarė naujai žalos atlyginimo pacientams tvarkai 
Seimas priėmė Pacientų teisių ir žalos sveikatai atlyginimo įstatymo ir lydimųjų teisės aktų...

Ką signalizuoja pirtyje netikėtai užklupęs galvos skausmas? (1)
Turkiška, suomiška, rusiška ar japoniška – pirčių pasirinkimas šiais laikais tikrai didelis, o...

Anekdotas


Naujovė KK Facebook
Reklama

Politika   Bylos, sukrėtusios Lietuvą
Klaipėdos miesto konservatorių lyderiu išrinktas buvęs kariuomenės vadas A. Pocius (5)
Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų (TS-LKD) partijos Klaipėdos skyriaus nariai vakar...
A. Kubilius: “Sakartvele aptarta politinė krizė šalyje, priimti sprendimai dėl Rytų Partnerystės ateities” (1)
Šiandien Europos Parlamento narys Andrius Kubilius Tbilisyje (Sakartvelo) vykusioje spaudos...
G. Landsbergis: „Pritardami Prezidento teikiamų pataisų svarstymui, kviečiame gilesnei diskusijai“ (1)
Seimo Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų frakcijos seniūnas Gabrielius Landsbergis šiandien,...
 
Prokurorams „skauda“ tik jų postai – paprastų žmonių skundams ir ašaroms jie akli ir kurti (2)
Pastaruoju metu tarsi grybai po lietaus žiniasklaidoje pasipylė prokurorų nusiskundimai:...
Ar Europos Taryba žino, kokias kandidatūras į Europos prokuroro postą jai siunčia Lietuvos Vyriausybė? (3)
Vyriausybė savo posėdyje patvirtino tris Lietuvos deleguojamus kandidatus į Europos...
Kreipėsi dėl nužudyto sūnaus – pačiai motinai iškėlė baudžiamąją bylą (2)
Nors po aukštų teisėjų sulaikymo skandalo buvo prabilta apie būtinus...
 

Teisėsauga   Verslas, ekonomika
Henrikui Daktarui laisvės atėmimo iki gyvos galvos bausmė lieka nepakeista (1)
Lietuvos apeliacinis teismas atmetė Henriko Daktaro skundą dėl Kauno apygardos...
Alytuje išžaginta į darbą ėjusi moteris (1)
Liepos 18 d. apie 5 val. 20 min. Alytuje, Jazminų...
Įtariamojo asmens tapatybė jau nustatyta (2)
Šiandien Vilniaus apskr. vyriausiasis policijos komisariatas išplatino pranešimą žiniasklaidai, kuriuo...
 
Miegamojo baldai: kokius rinktis, kur pirkti? (1)
Akivaizdu, kad neišsimiegoję būname piktesni, prasčiau sekasi susidoroti su dienos...
Kaip verslas atrakino naują požiūrį į biuro baldus (2)
Jeigu išgirstate žodį „biuras“ turbūt įsivaizduojate sublokuotas arba į kabinetus...
Išmaniosios skaitmeninės televizijos galimybės Lietuvoje (4)
Skaitmeninė, savo funkcionalumu bei kanalų gausa, nerungė ilgai karaliavusią analoginę. Žinoma,...
Krašto apsauga   Užsienis
R. Karoblis naujuoju kariuomenės vadu siūlo Sausumos pajėgų vadą gen. mjr. V. Rupšį
Krašto apsaugos ministras Raimundas Karoblis naujuoju Lietuvos kariuomenės vadu Prezidentui...
Kazlų Rūdos poligone treniravosi Lietuvos kariuomenės ir JAV karinės oro pajėgos
Kovo 20 d. Lietuvos kariuomenės Brigados generolo Kazio Veverskio poligone...
Naujo Lietuvos kariuomenės laivo pirkimas bus skelbiamas balandį
Lietuvos kariuomenė planuoja įsigyti naują laivą teršalų likvidavo ir gelbėjimo...
 
Pretendentė į EK pirmininkes sulaukė europarlamentarų reakcijos
Pretendentė į Europos Komisijos (EK) pirmininkės postą Ursula von der...
V.Zelenskis „nokautavo“ P.Porošenką (7)
    Pomaidaninio Ukrainos prezidento Petro Porošenko „puota karo metu“...
Dėl Skripalių apnuodijimo S.Lavrovas pirštu dūrė į NATO: „Tai ne „Novyčiok“, o BZ“ (23)
Rusijos URM ministras Sergejus Lavrovas pareiškė, kad Cheminio ginklo draudimo...
Sportas   Laiškai
“PingPongiuko”akademija kviečia
Oficialus klubo Facebook puslapis>>>...
Cristiano Ronaldo sezoną temdo priekabiavimo skandalas
Cristiano Ronaldo – vienas geriausių planetos futbolininkų. Apie šį portugalą...
Lietuvos rinktinės laukia kroatų išbandymas
  Lietuvos nacionalinė vyrų krepšinio rinktinė tęsia kovą dėl galimybės...
 
Kam tarnauja Šaulių sąjunga (5)
Kaip manote ar visi Šaulių sąjungoje pritaria jūsų sąjungos nariui...
Geradarei savanoriai pačiai prireikė pagalbos
Nuo nelaimės nėra apsaugotas niekas. Likimas skaudžiai skriaudžia ir tuos,...
Mulkinanti apklausa “Mes europiečiai””
Šiuo metu – 2019.05.11, 17:30, – portale lrytas.lt  vykdoma apklausa,...