Kontaktai      Rašykite mums       KK TV       Siūlo darbą       Foto       Prenumerata Lietuviškai По-русски English
turgelis.net
2021 Rugsėjis 17 Penktadienis
 

Universalumas – pareigūno gyvybės kaina

2016-08-16 12:56 | Nuomonių ringas | Komentarų (102)

Advokatas Arūnas Marcinkevičius. KK nuotr.


Advokatas Arūnas Marcinkevičius

Iš Lietuvos policijos paskyros “Facebooke”: “Jau seniai policijoje veikia tokia reagavimo sistema, kuomet į įvykius reaguoja arčiausiai įvykio vietos esantys ekipažai, nebūtinai patruliai. Taip išsprendžiame aktualiausią šių dienų problemą – kuo operatyvesnį reagavimą. Visi pareigūnai, nesvarbu, kur dirbantys, mokomi pagal tas pačias procedūras, visi moka naudotis spec. priemonėmis, ginklais, žino, kaip reaguoti ir bendrauti su smurtą patyrusiais asmenimis. Nužudytas pareigūnas prieš metus laiko buvo apmokytas dirbti elektrošoku, taip pat dalyvavo kituose būtinuose mokymuose, kurie galėjo praversti šioje situacijoje”.

Žinia apie tai, kas įvyko praeitą penktadienį (2016-08-12) Telšių rajone, Tryškiuose, kuomet atvykus į šeimyninį konfliktą, dėl, pasak žiniasklaidos pranešimų, techniškai netvarkingų elektrošoko prietaisų ir vengimo panaudoti tarnybinį šaunamąjį ginklą žuvo 36 metų policijos pareigūnas Liudas Šimkus, neabejotinai sukrėtė ne vien policijos pareigūnų bendruomenę, bet ir, manau, nepaliko abejingųjų ir platesnėje Lietuvos visuomenės dalyje.

Šis tragiškai pasibaigęs įvykis dar sykį, ir jau ne pirmą kartą, priminė visuomenėje tvyrančių mažiausiai poros klausimų: „Kaip pareigūnai gali apginti visuomenę, jei pačius juos reikia ginti?“ ir „Kas apgins patį policijos pareigūną, jei …?“-  nepaneigiamą aktualumą.

Retrospektyviai pažvelgus ne vien į šios tragedijos aplinkybes, neįmanoma nepastebėti visos eilės tragiškas pasekmes kompleksiškai sąlygojančių priežasčių:

1. Pražūtingai ydingas dalies policijos pareigūnų bendruomenės supratimas ne vien apie tarnybinio ginklo panaudojimo būtinąjį reikalingumą, bet ir kovinės savigynos veiksmų panaudojimą kritinėse situacijose bei specialųjį profesinį policijos pareigūnų parengimą tokioms situacijoms.

Netinkamai susiformavusį neatidėliotinai būtinų veiksmų konkrečioje kritinėje situacijoje suvokimą gali pakeisti tik sistemingu ir intensyviu pareigūnų profesiniu mokymu ir visuomenės švietimu. Nėra paslaptis, kad žmonių mentalitetas kinta lėčiausiai. Todėl valstybė ir jos institucijos neatidėliotinai privalo nuolat sistemingai, įtikinamai aiškinti bei išaiškinti visuomenei ir patiems pareigūnams, kada, kokiomis aplinkybėmis, o, svarbiausia,- kaip, kokia tvarka ir kokiu būdu policijos pareigūnas privalo nedelsdamas tinkamai, teisingai ir teisėtai panaudoti kovinių imtynių veiksmus, specialiąsias policijos priemones bei tarnybinį šaunamąjį ginklą.

2. Deja, tenka apgailestauti, kad iki šiol nemenkos dalies policijos pareigūnų specialusis profesinis – fizinis parengimas koviniams veiksmams ir tokio parengimo mėgėjiškas lygis realiai atsiskleidžia ne vien laikas nuo laiko besikartojančiose įvairiose kritinėse situacijose, bet net ir periodinėse TV šou laidose apie viešosios policijos kasdienį darbą, kuomet policijos pareigūnai beviltiškai tąsosi su įžūliais pažeidėjais, gaišdami laiką, užuot profesionaliai, teisėtomis priemonėmis ir būdais nukenksminę ir sulaikę tokius asmenis.

Kažin, ar rasis drįstančių teigti, kad pastarųjų dešimtmečių laikotarpiu, įskaitant nūdieną, specialiajam fiziniam – koviniam policijos pareigūnų parengimui, ne vien fiksuotų nuotolių bėgimui, atsispaudimams ar prisitraukimams ant skersinio ir pan., o būtent kovinės savigynos veiksmų įsisavinimui profesionaliame lygmenyje yra skiriama pakankamai dėmesio ir laiko, kasdienių įvykių bei tarnybinės rutinos kaustomuose padaliniuose?

3. Nuolatinės potencialiai galimų kritinių situacijų profesionalios analizės ir policijos veiksmų taktikos, bei individualių policijos pareigūnų veiksmų derinimo, jų pritaikymo ir panaudojimo konkrečiose situacijose nepakankamumas arba trūkumas.

Gal, pagaliau, būtų verta susimąstyti, ar policijos veiksmų taktikos kritinėse situacijose, kovinės savigynos veiksmų, specialiųjų priemonių bei tarnybinio ginklo panaudojimui policijoje skiriamų užsiėmimų periodiškumas, jų intensyvumas ir trukmė, jiems skiriami resursai bei keliami kvalifikaciniai reikalavimai atitinka realiose tarnybinėse situacijose būtiną profesinį lygį, ir kodėl?

Negi šiandien rasis išdrįsiančių teigti, kad žmonių ramybę ir viešąją rimtį saugantiems policijos pareigūnams nereikalingi efektyviai intensyvūs profesiniai mokymai kritinių situacijų įvertinimo, specialiosios policijos veiksmų taktikos, kovinės savigynos ir kitų efektyvių fizinio poveikio- imtynių veiksmų, specialiųjų policijos priemonių bei tarnybinio šaunamojo ginklo panaudojimo srityse?

Atkreipus dėmesį į sisteminę, t.y. ne konkretaus padalinio ar atskiro pareigūno bėdą, o pernelyg akivaizdžia tapusią visuotinę problemą: bet kurio, t.y. kiekvieno be išimties pareigūno profesinio parengimo lygmens, būtino kasdienių tarnybinių pareigų vykdymui, kokybę, tikiuosi sulauksiąs Tamstų pritarimo, jog nuo žilos senovės laikų yra visuotinai žinoma aksioma apie universalumo vertinimą, skelbianti: “Kas tinka viskam, tas netinka niekam”.

Šiuo aspektu leiskite pastebėti, kad vargu ar kas suabejos, kad: “Visi pareigūnai, nesvarbu, kur dirbantys, mokomi pagal tas pačias procedūras, visi moka naudotis spec. priemonėmis, ginklais, žino, kaip reaguoti ir bendrauti su smurtą patyrusiais asmenimis.”

Tačiau, viliuosi pritarsite, kad minėtas policijos pareigūnų profesinio rengimo programos ir jos turinio faktas, toli gražu neatskleidžia, neatstoja ir nepakeičia konkretaus pareigūno profesinio pasirengimo kokybės ir profesionalumo lygio fakto.

Kitaip tariant, šio pranešimo teiginys, cituoju: “Nužudytas pareigūnas (mano klausimas: įskaitant ir jo porininkę?) prieš metus laiko buvo apmokytas dirbti elektrošoku, taip pat dalyvavo kituose būtinuose mokymuose, kurie galėjo praversti šioje situacijoje“, niekaip ir niekuo nepatvirtina ir neįrodo bent minimaliai būtino abiejų, į tragiškai pasibaigusį įvykį operatyviai reaguojant atvykusių, pareigūnų tinkamo profesinio parengimo lygio kvalifikuotai ir profesionaliai reaguoti tokioje konfliktinėje situacijoje ir joje veikti, įskaitant psichologinio pasirengimo reaguoti į konkrečią situaciją lygmenį.

Todėl, tragiškai pasibaigęs “operatyvus reagavimas“, nesant specialaus tokioms situacijoms spręsti būtinų profesinių įgūdžių daugiau nei akivaizdžiai ir nepaprastai skausmingai, t.y. pareigūno – Žmogaus gyvybės kaina, ne šiaip atskleidė, bet vaizdžiai įrodė kompleksinio profesinio – taktinio parengimo, kuomet situacija reikalauja būtent iki besąlygiško automatizmo nuglūdintų profesionalaus reagavimo konfliktinėje situacijoje įgūdžių, o ne vien per apmokymus gautų pažintinio lygio žinių, nepakankamumą.

Esant šitokiam – tragiškam situacijos rezultatui, vien pats konkretaus asmens dalyvavimo apmokymuose ir turinio bei kokybės prasme – plikas apmokymo faktas niekaip nepateisina, bei neturi net menkiausios galimybės tapti bent menkiausiu net potencialios rizikos pareigūnų gyvybei pateisinimu.

Jei kas paklaustų: kodėl? Ko gero, ne vienas iš Jūsų pastebėtų, jog pareigūno apmokymas “dirbti elektrošoku“, taip pat jo dalyvavimas “kituose būtinuose mokymuose, kurie galėjo praversti šioje situacijoje” faktai niekada nebuvo, nėra ir negali būti pateisinimu, pasiunčiant operatyviai reaguoti į tragiškai pasibaigusią konfliktinę situaciją deramo specialaus parengimo įgūdžių lygio neturinčių pareigūnų.

Komentarai

 

 

 
 1. Policininkams šaudymo pratyboms duodami 5-6 šoviniai per metus? Ką reiškia toks “mokymas” šaudyti, kai neduodama šovinių ir ko jis vertas? Ką reiškia ir ko vertas “apmokymas” naudoti elektrošokerį, jei praktinių jo panaudojimo mokymų nėra? Ko vertas fizinis “parengimas” savigynai, jeigu nėra treniruočių? Kas kaltas dėl tokios padėties policijoje? Eilinis pareigūnas? Paversti jį visų bėdų iešmininku lengviausia, bet ar teisinga, ar sąžininga? Nuo to, kad kaltė suverčiama pareigūnei, kaip moteriškei, problemos savaime neišsispręs. Linčiuokim ją nelinčiavę. Tai pačios sistemos problema. Teisingai pastebėjo advokatas.

  Thumb up 0 Thumb down 0

 2. Kuo silpnesnė policija, tuo lengviau visokiems vagims, žmogžudžiams ir sukčiams

  Thumb up 0 Thumb down 0

  • Policininkai nežino ir nemoka šaudyti ir dar bijo. Ko daugiau reikia žulikams?

   Thumb up 0 Thumb down 0

   • Nusikaltėliams šventinis metas. Laisvos rankos, tep skant, daryk ką nori. Policija jiems nė motais. Policija jokių teisių neturi, o bandiūgų teisės aukščiau visko? Nors žvenk iš sielvarto.

    Thumb up 0 Thumb down 0

 3. TIK priesas gali taip nustekenti, savo salies POLICIJOS PAREIGAS ir pareigunus…ar jiems kompensuoja traumas ??? AR blyn,patys gydosi ????????????????????????

  Thumb up 1 Thumb down 0 
Video reportažas


Nerpigiau.lt

Nerpigiau./lt/produktas/505/nusikaltimas-valstybes-vardu

Aktualu. Komentarai
3 patarimai, norintiems puikiai pasiruošti anglų kalbos valstybiniam brandos egzaminui
Kaip pasirinkti plautuvę virtuvei?
Foto reportažai Aktualu Naujausias numeris
Pasiruošimas jūsų tobulai kelionei: ką verta žinoti? 
Manote, kad pats laikas atitrūkti nuo kasdienybės ir bent trumpam leistis į nuotykius?...

Dovanos sužadėtuvių proga: kaip pasveikinti įsimylėjėlius? 
Neseniai susižadėję draugai pakvietė paminėti ypatingą įvykį? Nėra dvejonės, dalintis džiaugsmu – smagu,...

Tabu temos poroje – kaip jų atsikratyti? 
Jaučiate, kad mylimas žmogus su jumis nėra šimtu procentų atviras? Normalu, visiems pasitaiko...

Praktiškos dovanos žmonėms, besidomintiems konditerija 
Draugų rate turite žmogų, kuris kiekvieno susitikimo metu atsineša kažką saldaus? Jo šokoladiniai...

Vidurnaktį baigs galioti judėjimo ribojimai tarp savivaldybių 
Po antradienį įvykusio neformalaus ministrų pasitarimo, sveikatos apsaugos ministras Arūnas Dulkys žiniasklaidą informavo,...

„Baltic Block“ plečia partnerių tinklą: pradeda bendradarbiauti su tarptautine padėklų ir konteinerių nuomos bendrove „Chep“ 
    Viena didžiausių medienos drožlių padėklų gamintojų Europoje, Latvijos kompanija „Baltic Block“,...

Anekdotas


Naujovė KK Facebook
Reklama

Politika   Bylos, sukrėtusios Lietuvą
EP narys A. Kubilius: „Nestabilumas Rytų Partnerystės regione tampa nauju jo bruožu“ (1)
Europos Parlamento narys, Euronest Parlamentinės Asamblėjos (PA) pirmininkas Andrius Kubilius,...
Valdžios sektoriaus balansas 2020 metais: 3,5 mlrd. eurų deficitas
Išankstiniais duomenimis, 2020 metų Lietuvos valdžios sektoriaus deficitas sudarė 3,5...
Prezidentas kviečia šalinti kliūtis didelės rizikos grupių skiepijimui (2)
Lietuvos Respublikos Prezidentas Gitanas Nausėda, antradienį nuotoliniu būdu susitikęs su...
 
LAT pritarė apeliacinės instancijos teismo išvadoms dėl Vilniaus universiteto pareigos atlyginti neturtinę ir turtinę žalą Norvegijos kalnuose žuvusios studentės tėvams (6)
Lietuvos Aukščiausiasis Teismas atmetė Vilniaus universiteto kasacinį skundą ir paliko...
Nepramušamas VU „betonas“ – aukšti teisėjai ir prokurorai? (5)
Giedrė Gorienė „Ir mažas akmenukas didelį vežimą išverčia“, – sako...
Kada naikinsime nereikalingus teismus? (5)
Giedrė Gorienė Kada naikinsime aukštesnės instancijos teismus? Kam jie apskritai...
 

Teisėsauga   Verslas, ekonomika
Tikslinamos asmens sulaikymo sąlygos – aiškesni pagrindai ir procedūros (2)
Geriau įgyvendinti asmens teisę apginti savo laisvę, aiškiau reglamentuoti laikinojo...
Prezidentas paskyrė Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus pirmininką (2)
Lietuvos Respublikos Prezidentas Gitanas Nausėda, vadovaudamasis Konstitucija, Teismų įstatymu ir...
Lietuvos advokatūra apie šios dienos sulaikymus: Lietuvoje įsivyrauja „sulaikymo prezumpcija“ (2)
Lietuvos advokatūra, reaguodama į žinomų mūsų šalies asociacijų ir asmenų...
 
Georgij Nikonorov jungiasi prie „Yukon Advanced Optics Worldwide“ vadovų komandos
Aukštųjų technologijų bendrovės „Yukon Advanced Optics Worldwide“, gaminančios civilinius termovizorinius...
R. Viršilas. Kiek įmonių socialinėje atsakomybėje yra atsakomybės?
Rolandas Viršilas  Jau metai, kaip gyvename naujos realybės – pandemijos...
„SME Finance“ steigia neobanką verslo klientams
Tikimasi, kad tik verslo klientams skirtas neobankas veiklą pradės 2021...
Krašto apsauga   Užsienis
Krašto apsaugos viceministras M. Abukevičius: „Kibernetinis saugumas – visų atsakomybė“
Efektyviai užtikrinti ypatingos svarbos informacinių išteklių valdytojų kibernetinį saugumą, stiprinti...
Lietuvos kariuomenei perduoti dar 142 nauji sunkvežimiai „Unimog“
Spalio 21 d. Lietuvos kariuomenei perduoti dar 142 nauji penkių...
R. Karoblis naujuoju kariuomenės vadu siūlo Sausumos pajėgų vadą gen. mjr. V. Rupšį (1)
Krašto apsaugos ministras Raimundas Karoblis naujuoju Lietuvos kariuomenės vadu Prezidentui...
 
Pretendentė į EK pirmininkes sulaukė europarlamentarų reakcijos (1)
Pretendentė į Europos Komisijos (EK) pirmininkės postą Ursula von der...
V.Zelenskis „nokautavo“ P.Porošenką (8)
    Pomaidaninio Ukrainos prezidento Petro Porošenko „puota karo metu“...
Dėl Skripalių apnuodijimo S.Lavrovas pirštu dūrė į NATO: „Tai ne „Novyčiok“, o BZ“ (25)
Rusijos URM ministras Sergejus Lavrovas pareiškė, kad Cheminio ginklo draudimo...
Sportas   Laiškai
“PingPongiuko”akademija kviečia (1)
Oficialus klubo Facebook puslapis>>>...
Cristiano Ronaldo sezoną temdo priekabiavimo skandalas (1)
Cristiano Ronaldo – vienas geriausių planetos futbolininkų. Apie šį portugalą...
Lietuvos rinktinės laukia kroatų išbandymas (1)
  Lietuvos nacionalinė vyrų krepšinio rinktinė tęsia kovą dėl galimybės...
 
Kam tarnauja Šaulių sąjunga (10)
Kaip manote ar visi Šaulių sąjungoje pritaria jūsų sąjungos nariui...
Geradarei savanoriai pačiai prireikė pagalbos (1)
Nuo nelaimės nėra apsaugotas niekas. Likimas skaudžiai skriaudžia ir tuos,...
Mulkinanti apklausa “Mes europiečiai”” (3)
Šiuo metu – 2019.05.11, 17:30, – portale lrytas.lt  vykdoma apklausa,...