Kontaktai      Rašykite mums       KK TV       Siūlo darbą       Foto       Prenumerata Lietuviškai По-русски English
turgelis.net
2021 Rugsėjis 22 Trečiadienis
 

Ukrainos prezidentui vadovauja JAV ambasada

2014-02-21 15:49 | Užsienis | Komentarų (80)

KK nuotr.


Sergejus Sokolovas

Iš Ukrainos žiniasklaidos:

JAV Ambasadorius Ukrainoje Džefris Pajetas mano, esą prezidentas V. Janukovičius yra atsakingas už naujojo Ministrų kabineto formavimą. Apie tai jis tiesioginiame CNN televizijos eteryje pranešė telefonu iš Kijevo: “Prezidentas Janukovičius turi nuvesti šalį link naujos ateities, ir jis privalo tai padaryti, pasikliaudamas naująja vyriausybe bei pakeisdamas konstituciją….”.- kalbėjo tiesiogiai iš Kijevo JAV Ambasadorius.

Ir dar iš Ukrainos žiniasklaidos:

Susitarimo dėl krizės sureguliavimo projektas numato Ukrainos prezidento V. Janukovičiaus įgaliojimų ribojimą, per 48 valandų laikotarpį grįžtant prie 2004-jų metų konstitucijos galiojimo…..Susitarimas numato koalicinės vyriausybės suformavimą 10 dienų laikotarpiu…..Anot šaltinių…, Janukovičius esą sutiko, kad pirmalaikiai rinkimai įvyktų 2014–jų metų gruodį. Derybų partneriai- V. Janukovičius, V.Kličko, A. Jaceniukas, O.Tiagnibokas, S.Tigipko, taip pat Vokietijos, Prancūzijos bei Lenkijos Užsienio reikalų ministrai…

Taigi, nieko naujo. JAV bei kitų Vakarų valstybių emisarai elgiasi Ukrainoje tarsi savo kolonijoje, “dvilypiam Janusui” Janukovičiui suvaržytos “galios” su “indulgencijos galimybe”, riaušininkai bei juos globoję užsienio emisarai tapo lygiaverčiais sandėrio partneriais.

Na, o kas atsakys už sužvėrėjusių banditų riaušes ( ypač per dvi praėjusias dienas), už sužeistus bei nužudytus pareigūnus, už kurių skydų slapstėsi bei tebesislepia JAV “indulgenciją” gavęs “dvilypis Janusas” Janukovičius, akivaizdžiai “pradelsęs” valstybės perversmo “negrįžtamumo ribą”, lieka neaišku. Kaip ir neaiški kadaise taikios Ukrainos ateitis.

Ar įsigalės pilietinis karas? Ar išliks Ukrainos teritorinis vientisumas? Ar Ukraina skils į skirtingų valstybių įtakos zonomis tapsiančias dalis? Na, čia jau kaip pasakys JAV Ambasada….

Komentarai

 

 

 
 1. Ar reikalinga Lietuvos valstybei kupriuko muzikanto ir jo bendražygių asmeninė nuomonė?

  Lietuva tapo valstybe, kurioje valstybės teismų raštininkas oficialiame valstybės dokumente niekieno neprašytas, dėsto asmeninę nuomonę, o teismo sprendimas – valstybės vardu, rašliavai suteikia religijos statusą. Lietuva tapo valstybė, kurioje nuginčyti teismų raštininką galima vieninteliu būdu – šį būdą žino kiekvienas mūsų šalies pilietis. Čia yra takoskyra tarp teisinės valstybės, kurios sprendimų pagrindas – įstatymai ir beteisės valstybės, kurios sprendimų pagrindas – nuomonės.

  Lietuvos Respublika valdoma vadovaujantis tautos suvereno aukščiausiąją galia patvirtinta Konstitucija ir tautos atstovų – įstatymo leidėjo priimtais valstybės įstatymais neprieštaraujančiais Konstitucijai. Konstitucija galioja ir lieka nepakitusi nuo to, ar Konstitucinio teismo fariziejai ką nors paaiškina, nepaaiškina.

  Lietuvos Prezidentas, Ministras Pirmininkas, Konstitucinis teismas ar kitos instancijos teismas, valstybės prokuroras ar įtakingas pilietis gali turėti, išsakyti savo asmeninę nuomonę, bet nuo to aukščiausias įstatymas – Konstitucija lieka absoliučiai nepakitusi ir visoms be išimties institucijoms, tame tarpe ir Konstituciniam teismui, visiems be išimties piliečiams nesvarbu kokią jie vietą užima valstybėje, galioja tiesiogiai.

  Tautos suvereno galios yra aukščiausiasis įstatymas LR Seimui, Prezidentui Vyriausybei, Konstituciniam Teismui, Vyriausiajai rinkimų komisijai, bet kurios institucijos dalyvių grupė ar piliečiai, kurie kėsinasi į konstitucinę tvarką, atlieką nusikalstamą veiką prieš Lietuvą ir ateis laikas, kai stos prieš valstybės įstatymą.

  Thumb up 2 Thumb down 1

  • Vilhelmai, tą siaubinga neapykanta kurią matai yra tavo paties jautrios vaizduotės vaisius. Neturiu netgi mažiausios neapykantos nei Vytautui nei Vilhelmui. Vytauto Landsbergio asmenybė, nėra suaugusi nei su savo vienadienėmis idėjomis, nei su mano tavo matomais ha-miškais išsireiškimais. Ką Dievai žmogui duoda nėra ir negali būti gėdinga ar siaubingai įžeidžiama. Moralės sklidina asmenybė pasikėlusi iki angelų gėdinasi gyvenimo tikrovės, kuri tūkstančius kartų iškalbingesnė už bet kokią hiperbolizuotą metaforą.

   Thumb up 2 Thumb down 1

 2. Didžioji Apraiška 2014 m. sausio 26 d.

  Mano mylimieji vaikai žemėje, kodėl nebudite manųjų ženklų žemėje? Amen+++++++ Aš atėjęs antrajame laike ir reiškiuosi tik ženklų citadelėse. Amen+++++++ Aš, Dievas Tėvas su Sūnumi Jėzumi bei Šventosios Dvasios sudėtimi, esmi atėję jums pranešti, kad sena žudau ir keliu į aukštumas tuos asmenis, kurių ižde suradome sau vietą- šviesmetį. Amen+++++++ Kas subujojo manojo Vynuogyno ižde, jau įgavo aukštosios kosminės dialektikos bridžinį ženklą- šventumą. Amen+++++++ Jonos Ženklo imidžavime jau subujoję tie imidžiniai ženklai, kaip; judaizmo dėsninis bridžas- įtikėjimas. Amen+++++++ Pasikeiskite save kuo skubiau iš vidaus, regiu neapvalytąsias sielas esamume. Amen+++++++ Judaizmas jūsuose atsikartoja kas du tūkstančius metų- dviejų dienų. Amen+++++++ Kas suspėjo paruošti save dviejų dienų nugyventajai tėkmei- apokalipsiniam iždui, laimėjo globalinę sielai ir kūnui apsaugą. Amen+++++++ Judaizmas jūsuose eina tik per bažnytinę sistemą, bažnyčia žlugdo šėtonijos liepime. Amen+++++++ Kas nusilenkė mano Sūnui Nukryžiuotajam, jau pelnė dalinę dalį manųjų malonių. Amen+++++++ Jūsų veikla nesurišama su Dievu, gesta jumyse pažinojusio ugnis. Amen+++++++ Iškeitus Mane, Dievą, į šėtoniškojo bridžo veikimą- modernumą, žemę ištiko skaudi aimana. Amen+++++++ Jūsų maldų dėka valomas visas pasaulis, nukenčia daugiausia tik nedvasingųjų sielos- pelagas. Amen+++++++ Pelago dėsnyje sproginėja įvairios cheminės medžiagos, trykšta skausminių dalių ugnis- susiliejimas dvasioje. Amen+++++++ Kam pritrūko dvasinio ryžto savyje, tas pakelia kardą prieš kitą. Amen+++++++
  Amerika- surogatinė motina, gimdanti vis naujus išpuolius pasaulyje. Amen+++++++ Aš paleidau dešinę ranką nuobaudai, išpilu dvyliktąjį dubenį negandų. Amen+++++++ Mano dubenys skaudūs, pareikalauja kraujinės išpirkos bei mirčių. Amen+++++++ Jėzuitiškumas jumyse supliuškęs, nustojote dvasioje sūrumo. Amen+++++++ Bažnyčių globalinėje apsaugoje pradingęs apsauginis šydas, nukentėjo dvasiniai elementai pajungtyse. Amen+++++++ Kunigai išjungė manąją Šviesą nevalioje, sielos pradingsta ūkanų dėsnyje. Amen+++++++ Kas krikštijo kūdikį nevertume, uždėjo sunkaus savo kryžiaus naštą, kūdikis tapo pažeidžiamas dvasioje bei kūne. Amen+++++++ Nekrikštų tauta išaugo iš dievystės sandoros, kunigų luomas tapo šėtoniškąja irštva. Amen+++++++ Kas susižeidęs save dvasioje lai glaudžiasi prie Nukryžiuotojo Kančios ir praliejamojo Kraujo. Amen+++++++ Kas šauksis praliejamojo Kraujo išpirkos, gaus skubotume, pažadu Aš, Dievas Tvėrėjas Dvasia. Amen+++++++
  Antrųjų dievų negarbinkite, antrasis dievas iššaukė žemėje skubiąją Apokalipsę. Amen+++++++ Sveika, Marija malda nutraukė saitus su gyvybingąja Dvasia- Jėzumi, sielas temdo neišganomojo dievo preliudija. Amen+++++++ Prieš keliolikos amžių sandūrą, buvau Aš, Dievas, pjedestalinėje vietoje, Tėve mūsų maldos impulsai tvirtino žemę ir dangų. Amen+++++++ Šio laiko citadelėje dominuoja tik Išrinktosios tautelės imidžiniai saitai- dieviškumas. Amen+++++++ Iškeitus mane, Pirminį Dievą į moteriškąją subspensiką- Marijos garbinimas, pasaulis jau sušunka Bėda! Amen+++++++ Altruistiniai kunigai skatino ir tebeskatina Ją šlovinti bei garbinti, melstis į antrojo dievo presbitrą. Amen+++++++ Tėve mūsų maldoje susiėjo visa Nukryžiuojamojo Kančia- substilija, per kurią ateiname visa Švenčiausioji Trejybė. Amen+++++++ Marijos garbinimas bei šlovinimas priklauso kiekvienam tikinčiajam į Nukryžiuotąjį, nes Ji išaukštino visa, kas kilnu per amžius. Amen+++++++ Atpirkimo citadelėje Dangiškoji Motina nedalyvauja, sielas vaduoja ir Amžinąjį gyvenimą teikia Mano Sūnaus Kraujas- Išpirka. Amen+++++++ Atsibuskite užsnūdėliai, jūs garbinote ir šlovinote ne tąjį dievą, negavote Mano Dangiškosios Motinos užtarimo. Amen+++++++ Sakau, jums nuskurdėliai, tapote piktaisiais surogatais, jūsų sieloms vieta jau paruošiama tik juodojo ižde- pragare. Amen+++++++ Sakiau juk, kad Aš Senasis Dievas, visa iškeičiu į naują, todėl budėkite tik Naujojo Testamento tiesų. Amen+++++++ Kas pasiliko prie Senojo Įstatymo ir nepriėmė Naujojo Testamento tiesų, tas jumyse yra išsigemusioji dvasia- šėtonas. Amen+++++++ Mano platybėse laukai ir miškai, gyvulių, medžių, paukščių ir žmoginė sudėtis, todėl kviečiu Aš, Dievas Tvėrėjas Dvasia, paruoškite Mano Sūnui atėjimo kelią, Jis aplankys kiekvieną trobą ir suveizės savųjų ženklų preliudiją. Amen+++++++ Bus daug skausmo bei dantų griežimo, nes nebuvo ir nėra budima dėlei pirmojo Dievo- plagijatoriumo. Amen+++++++
  Rusų tauta gelbsti visus nuo pražūties, ten Manoji Sūnaus Auka auksu švyti. Amen+++++++ Vargas tiems kunigams, kurių troškime vien didis noras pasirodyti skurdžiais dvasioje. Amen+++++++ Aš, Dievas Tėvas Tvėrėjas Dvasia, budžiu dėlei visų, leidžiu pažinti tai, kas turi būti aukštinama nuo senųjų amžių. Amen+++++++ Sugrįžkite, nuskurdėliai dvasioje, saulėlydis jau prie jūsų, pasiruošime buvote ir tebesate nerangiais. Amen+++++++ Mano Išrinktoji Tauta budi nuo aušros iki saulėlydžio, kloja takus Manajam Sūnui Atpirkėjui palmių šakomis. Amen+++++++ Kas iškelta į aukštumas, nebus pažeminta, Šventojo Jono Evangelija byloja visiems žūtį. Amen+++++++ Sugrąžinkite Manąjį Sūnų į savąją širdį, gelbės visus panorusius. Amen+++++++ Jėzuitiška idilija gyva per mažius, nugyvenkite dieviškosios šviesos paieškoje. Amen+++++++ Aklas veda aklą, nuodėmes atleidžia aklume, sakau jums; esate nesusivokėliai išmanyme. Amen+++++++ Išpažintis- kiekvieno prilogija, leiskite mažutėliams artintis prie Dievo Gelbėtojo. Amen+++++++ Susisakralinkite save jėzuitiškajame Kraujyje, tik Jis duos atgemamąjį išpirkimą. Amen+++++++
  Užverkite Vatikano duris, ten įsiveisė baisioji kandis- plagiatas šėtoniškume, tai įspėju visus Aš, Dievas Tvėrėjas Dvasia. Amen+++++++ Kas susitvirtins save vandenėje diatezėje, regės Gelbėtojo šviesųjį veidą. Amen+++++++ Dvasinė Komunija privaloma kiekvienam įtikėjusiam į Atpirkėją, sakau jums ir įsakau grįžti iki saulė dar neužgeso. Amen+++++++ Ištikus žemę tamsai, verksite kraujinėmis ašaromis, ėduonio dėsnyje įgausite savąją atpirką. Amen+++++++ Alfa ir Omega Pradžių Pradžia ir Užbaiga, tikėkitės gėrio tik įtikėjusieji į jėzuitiškąją Dvasią- Gelbėtoją. Amen+++++++ Pinkite rožinius iš Tėve mūsų maldų ir šlovinkite Aukščiausiojo Dvasią tardami: GARBĖ DIEVUI TĖVUI TVĖRĖJUI IR SŪNUI ATPIRKĖJUI VIENAME- ŠVENTOJOJE TREJYBĖJE. AMEN+++++++ Mano kantrybė neribota, užčiaupsiu burnas tiems, kurių skandavime nebuvo maldos, kuri palikta buvo ir tebėra Naujajame Testamente. Amen+++++++ Kas sukraus sakralinį Tėve mūsų maldos turtą, laimės Dangiškosios Motinos užtarimą- prilogiją. Amen+++++++ Išpažintys šiuolaikės pražudė ir tebežudo sielas, prie jų nenusileidžia dieviškumo Šviesa- Temidė. Amen+++++++ Aš, Dievas Tėvas ir Sūnus Jėzus viename, duodame apreiškimines žinias į žemę, kad būtumėte pasiruošę priimti atsiunčiamąjį atlygį dieviškume. Amen+++++++ Ramybė tiems, kurie neniekina Šventojo Kryžiaus!

  Thumb up 0 Thumb down 2

  • O ką reiškia tie septyni pliusiukai po „Amen“, taip niekas ir nepaaiškina. Net pats „komentaro“ autorius nesiteikia. Taigi, kas tai – Amen+++++++?

   Thumb up 0 Thumb down 0

   • įdėmiai pažiūrėti ir suprasi, ką reiškia:
    h ttp://w ww.youtube.com/watch?v=xUTC9WksZIA

    Thumb up 0 Thumb down 0

 3. Kiek galima skleist paleckiuko ideologijas? Zmogau apsiciupinek, tamsta nieko naujo neparasai, mali, mali ta pati per ta pati. Nesiek dirbtino populiarumo, nes atrodai kaip nusenes pajacas, isejas i arena paskutiniam pasirodymui.

  Thumb up 4 Thumb down 2

 4. Za mienia nievesta otrydajiet čiestno.
  Za mienia riebiata otdadut dolgi.
  Za mienia drugijie otpojut vsie piesni
  I vozmožno vypjut za mienia vragi.
  Slava Ukraini.

  Thumb up 5 Thumb down 2

 5. Protestuotojams atėjo laikas, kada galima svaiginančio laisvės oro įkvėpti. Dabar jiems gali būti drąsiau pasirodyti gatvėse ir aikštėse, nes net ir snaiperius pradedama išgaudyti. Niekas netiki V.Janukovyčiaus pažadais, nes jis dažnai jų nesilaikė. Kur jis išskrido? – greitai paaiškės. Tačiau jau yra nauja besikeičianti jėga – Rada, kuri sugebėjo susitelkti po opozicijos reikalavimais ir priiminėja juo vieną po kito. Prezidento galių apribojimas, sugrąžinant 2004 m. konstitucijos nuostatas leidžia atlikti ir kitus svarbius sprendimus. Jų netgi jau visa eilė priimta. Apie reikalavimą nedelsiant išlaisvinti J.Tymošenko protestų pradžioje mažai buvo kalbama. Dabar korespondentai jau vyksta prie jos įkalinimo vietos tikėdamiesi greito proceso.

  Tačiau, toks staigus procesas dar nereiškia, kad Maskvos politika jau beviltiškai pralaimėjo. V.Janukovyčius su aplinka dar gali kurti planus persigrupavimui ir bandyti perimti išsprūdusią iniciatyvą. Lenino paminklų gynėjų komunistų taip pat Rytų Ukrainoje dar gausu. Jei Kremliaus “gudručiai” pamatys, kad Ukraina slysta iš jų rankų, tai kas gali paneigti, kad jie tada panorės šią valstybę suskaldyti į Rytų ir Vakarų Ukraina, perimti Krymą ir t.t. Vienžo elgtis taip, kaip darė su Gruzijos teritorija, kai buvo užgrobtas Chinvalio regionas ir Abchazija, Rusijos karinių jėgų prižiūrimos Gruzijos dalys, kurios pavadintos nepriklausomomis valstybėmis … su rusiškais pasais… Nežiūrint provokacijų pavojaus ar net karinių bei policinių jėgų galimo susipriešinimo, moralinę pergalę opozicija jau laimėjo. Bet tai tik mūšio dalis. Nemažiau svarbu toms jėgoms išsiaiškinti savus ir svetimus provokatorius ir netgi politines grupes, kurios gali būti gausiai paremtos Šiaurės kaimyno. Išeitis viena- būtina kurti tokią miestų priežiūrą ir apsaugą, kad bet koks smurto eskalavimas taptų neįmanomas. Ir tai dar ne viskas. Net ir naujų rinkimų rezultatai kol kas yra sunkiai nuspėjami. Gali taip atsitikti, kad Rytų Ukraina balsuos vienaip, o Vakarų kitaip. Manau, kad V.Putino parankinis Ukrainai V.Janukovyčius prarado net dalies saviškių pasitikėjimą. Jam pamainą Maskva gali mikliai parinkti. Jei ji nerinks, tai vis tiek tokiu atveju kandidatas bus su V.Putinu suderintas. Lietuva net 1990metais turėjo gal net geresnes pradines pozicijas. Vyresnioji karta dar atsiminė prieškario laisvę, naujoji irgi į demokratiją žiūrėjo su didesniu pasitikėjimu. Ukraina jau “holodomoro” metais buvo gerokai palaužta, o jos kazokiškas išdidumas labiau rėmėsi tarnyste carui, o ne savo tautai. Netgi lenkų užimtos teritorijos daugiau laisvės kvėptelėjo ir to pasekmės net dabar ryškios.

  Nežiūrint visko, tikiu Ukrainos visuomenės ateitimi, kuri gali tapti geru pavyzdžiu ir rusų tautai. Gal būtent to Šiaurės politikos ir su ja persipynusios ekonomikos oligarchai labiausiai bijosi. Ukrainos turčiai jau pajuto laisvos rinkos pranašumus, tad jų dabartinis svyravimas, sprendžiant kam padėti, gali būti labai svarbus politinei šalies ateičiai. Tikiu, kad ir jie prisidės prie pozityvių savo šalies permainų. Dabartiniai vykstantys Kijeve procesai gali sugadinti Rytų imperijos apetitą ir Baltijos šalių atžvilgiu. Tokiu būdu galime Ukrainos progrese matyti ir savo saugią ateitį. Nepamirškime, kad pirmi svarbūs poslinkiai Baltijos šalyse prasidėjo, kai Maskvai iškilo problemos su Kijevu. Tada labai laiku uždainavome: “Žemėj Lietuvos ąžuolai žaliuos…”

  Thumb up 3 Thumb down 6

  • Ir kaip tau neatsibosta vapėti niekus. Tada gal ir dainavai: “Žemėj Lietuvos ąžuolai žaliuos…”, o dabar savo paklodėse ištisai giedi tik vieną giesmę: “Žemėj Lietuvos “agrastai” žaliuos…”

   Thumb up 3 Thumb down 4

  • Buvo tu komediju Ukrainoje…Po “oranzines revoliucijos” nebuvo jokiu janukoviciu, bet savas prezidentas, sava Rada, savi istatymai ir tautos entuziazmas…ir triuskinamas pralaimejimas naujuose rinkimuoseuz…Atejo Janukovicius. Dabar laimejo vel tokie patys opozicijos lyderiai, tik situacija skirtinga. Ukraina ne kucmine ir jau ne janukovicine…ir net ne vakarietiska. Ka darys dabartiniai opozicijos lyderiai, kai labai greitai minios apsiaus naujos valdzios rumus?

   Thumb up 2 Thumb down 2

  • Pastabėlė Pikasui:
   Pirmiausia ne “holodomoro”, o „golodomoro“ (nuo žodžių junginio – moritj golodom).
   Antriausia, – tą Tamstos smerkiamą V.Janukovičių ne V.Putinas iš Dangaus Ukrainai nuleido, o pati Tauta demokratiškuose rinkimuose išsirinko, kaip ir savo šalies „Radą“. Ir ši, kažkokio snukdaužio boksininko vardu Kličko, surengta revoliucija su neteisėtu žmonių ir valstybės pareigūnų žudymu, nei iš tolo nekvepia jokia demokratija. Vienas dalykas yra streikuoti ir kelti politinius reikalavimus, ir visai kitas – nevaldomos minios žudynės su pogromais, paverčiant viską griuvėsiais, kuriuos patiems už savo pinigus ir teks atstatyti.
   Beja, tai Tamstos dievinamo mūsų tautos patriarcho pozicija,- svarbiausia viską sugriauti. O jau paskui – kaip Dievas duos. Nors Dievas nei duoda, nei stato, nei charizmatiškų asmenybių šaliai valdyti pateikinėja… Viską tenka daryti patiems. Ir pagalvoti prieš kažką darant – taip pat.

   Thumb up 1 Thumb down 2

   • RAŠINIO PRADŽIA:
    Holodomoras Ukrainoje: „Valgyti savo vaikus – barbariška“
    2009-12-02
    Rubrikose: Sankirtos Visuomenė » Atmintis

    Lapkričio 28 dieną Ukraina minėjo 1932–1933 metais Sovietų Sąjungos vadovybės Ukrainoje dirbtinai sukelto bado – holodomoro, metines. Per badmetį, nuo 1932-ųjų pavasario iki 1933 metų rudens, Ukrainoje mirė nuo 4 iki 7 milijonų žmonių. Šiandien jau nustatytos 2 milijonų mirusių žmonių tapatybės. „Mes padarėme beveik neįmanomą dalyką –- išgelbėjome ir grąžinome žmonėms tiesą apie didįjį badmetį“, – šeštadienį kreipdamasis į tautą sakė Ukrainos prezidentas Viktoras Juščenka.

    HOLODOMORAS – ukrainietiškas žodis. Rusai “H” raidės nenaudoja.

    Thumb up 2 Thumb down 1

 6. Sveiki, mirusios ideologijos reanimuotojai!
  Prisimenu, dar neseniai KK čiulbėjo – kokia neprilygstama mūsų Prezidentė.
  O gal viena kitam netrukdo?
  Gal net dera?
  -Povilas-

  Thumb up 8 Thumb down 1

 7. Ar reikalinga Lietuvos valstybei kupriuko muzikanto ir jo bendražygių asmeninė nuomonė?

  Lietuvos Respublika valdoma vadovaujantis tautos suvereno aukščiausiąją galia patvirtinta Konstitucija ir tautos atstovų – įstatymo leidėjo priimtais valstybės įstatymais neprieštaraujančiais Konstitucijai. Konstitucija galioja ir lieka nepakitusi nuo to, ar Konstitucinio teismo fariziejai ką nors paaiškina, nepaaiškina.

  Lietuvos Prezidentas, Ministras Pirmininkas, Konstitucinis teismas ar kitos instancijos teismas, valstybės prokuroras ar įtakingas pilietis gali turėti, išsakyti savo asmeninę nuomonę, bet nuo to aukščiausias įstatymas – Konstitucija lieka absoliučiai nepakitusi ir visoms be išimties institucijoms, tame tarpe ir Konstituciniam teismui, visiems be išimties piliečiams nesvarbu kokią jie vietą užima valstybėje, galioja tiesiogiai.

  Tautos suvereno galios yra aukščiausiasis įstatymas ir Konstituciniam Teismui ir Vyriausiajai rinkimų komisijai ir Lietuvos Respublikos Seimui, bet kurios institucijos dalyvių grupė ar piliečiai, kurie kėsinasi į konstitucinę tvarką, atlieką nusikalstamą veiką prieš Lietuvos valstybę ir ateis laikas, kai stos prieš įstatymą.

  Thumb up 3 Thumb down 0

 8. Į JOKIAS SIELAS JŪSŲ ŽODŽIAI NEIS, IR JOKIŲ DURŲ NEPRAVERS
  (Atsakymas į komentarą “Kad nebūtų taip liūdna”)

  Ši jūsų propaganda galėjo gerai veikti prieš 24 metus, kol žmonės dar tik piktindavosi dėl ankstesnės santvarkos trūkumų ( o kas sakė, kad jų nebuvo?), ir nenutuokdavo apie jų tykojusias laukinio kapitalizmo grim asas.
  Taip, nereikėjo tų privilegijų tarybiniams valdininkams. Sutinku. Tačiau….Na būkime vieną kartą sąžiningi! Palyginkite tuometinių valdininkų “privilegijas” su dabartinių ponų prabanga! Kai bene pusė gyventojų yra už skurdo ribos ( kaip matote, aš dirbtinai neišpučiu skaičių), o saujelė milijonierių bei bankininkų per vieną nakties puotą gali pragerti milijoną, tai….žinote, daugeliui dabartinių žmonių ( įskaitant ir jaunimą) jūsų minimos “specparduotuvės” tik juoką sukels…Kaip sakoma, stebėkit laikmetį bei jo kontrastus….
  Paminėjau bankininkus. Bankų vadeivos milijoninių sąskaitų turi ( neregėtas dalykas Tarybų valdžios metais). O ar atsimenate, jog per pačių bankų sukeltą krizę mūsų ( Kubiliaus) vyriausybė….teikė paramą bankams! Iš kokių lėšų? Iš tų, kurių atėmė iš pensininkųir lig šiol negrąžina ( lyg kokie sukčiai) lig šiol nesiteikia jiems grąžinti, jų mirties laukdami! Nors “krizės” problemas galima buvo spręst, pavyzdžiui, nekariaujant Afganistane ar Irake, bei nacionalizavus oligarchų viršpelnius! Bet ne, buvo elgiamasi pagal klasikinį kapitalizmo scenarijų….Taigi, nėra ko ir lyginti “privilegijų”…
  Toliau. Dėl tam tikrų “žodžio laisvės” suvaržymų tarybiniais metais. Nei teisinu, nei kritikuoju. Tai buvo OBJEKTYVI BŪTINYBĖ. Nes vyko nuožmus karas. Šaltasis karas. Jį pradėjo ne TSRS. Jį lydėjo nuožmus psichologinis karas, kuriam Vakarų tarnybos skirdavo milijardus, kuriame darbavosi tūkstančiai aukščiausios klasės IDEOLOGINIŲ DIVERSANTŲ. Ir Tarybų valdžia tokiomis sąlygomis BUVO PRIVERSTA IMTIS IDEOLOGINĖS BEI KONTRPROPAGANDINĖS PREVENCIJOS PRIEMONIŲ. Tokia buvo tikrovė. Dėl tos pačios priežasties buvo ribojamas tarybinių žmonių išvykimas į užsienio šalis….
  Tai prievarta? Taip !!! Valstybė visais laikais taikydavo tam tikrą prievartą, išplaukdavusią iš objektyvios tikrovės bei kontakto su išore ypatumų. Visos valstybės, ne tik TSRS….JAV FTB dar trečiajame praėjusio amžiaus dešimtmetyje nuožmiai persekiodavo protarybiškai nusiteikusius bei komunistinių pažiūrų žmones, nors jokio Šaltojo karo tuomet nebuvo….
  Dar pavyzdys. Jei vyksta karas, ir gresia oro antskrydžiai, -žmonėms taikoma prievarta aklinai užtamsinti langus bei kitas gyvenamųjų pastatų angas. Karas yra karas. O šaltasis ( bei psichologinis-ideologinis) karas- irgi karas. Dar Napoleonas rašė, esą trys divizijos kartais gali mažiau, nei du laikraščiai….
  Dabar, kai nevyksta joks šaltasis karas ( nes kapitalizmo revanšas jau išplito Europoje, bei didžiąja dalimi- pasaulyje), Lietuvoje ( ir ne tik) jūs neiškabinsit raudonosios vėliavos, nes jus nubaus. Ir drakoniškų įstatymų atitinkamų yra..
  Ir…Dar dėl Tarybų valdžios trūkumų. Taip, jų buvo, ir nemažai. Tačiau….Sakiau ir sakysiu- negalima reikalauti ABSOLIUTO! Negali viena šalis, viena santvarka įgyvendinti VISKO. Ir sukurt bene geriausią pasaulyje mokslą, geriausią pasaulyje švietimo sistemą ( kuri dabar sugriauta), humaniškiausią literatūrą vaikams ( nūdien visokių “teletabių” nužudytą), socialinį teisingumą, visuotinį užimtumą, ir…dar kiekvienam išmandrėjusiam individui-vartotojui padėt po delikatesą ant stalo! Neišgalėjom, atleiskit!
  Nors….Ir delikatesų, ir deficitų, ir kitų gerybių žmonių šaldytuvuose bei spintuose nestigdavo. Ir vartojimo “kultas”, noras pasipuikuot delikatesais bei skudurais, deja, jau tada bręsdavo…..Ir…Kuo geriau žmonės gyvendavo, kuo daugiau turėdavo ( o ypač jei pavykdavo į užsienį išvykt bei blizgučių pasižiūrėt),- tuo daugiau jie niekindavo tarybų valdžią, aukštindavo užsienį, tyčiodavosi iš savo šalies bei jos žmonių. Ir niekas jų dėl to nesuimdavo.
  Kalbate, jog norite “gelbėti jaunimą” nuo “nostalgijos tarybų valdžiai”. Aišku, jaunimui, nemačiusiam ano gyvenimo, galima prikabint makaronų. Galima jiems siaubiakus pasakot, niekinti tą praeitį, nors tai buvo ir…jūsų praeitis, ir jūsų gyvenimas. Tačiau….Jaunimas ne tik klausysis ( jei apskritai klausysis tų baikų, jaunimas nėra sentimentalus, ir “gelbėtojų” nevirškina), bet ir matys DABARTINĮ GYVENIMĄ. Matys DABARTINĘ PRIEVARTĄ, o ne tą, nuo kurios ketinate tą jaunimą “gelbėti”….

  Thumb up 5 Thumb down 2

  • Заткнись ублюдок.Saulutė nusileido, perduok savo Bezabubui apie tai.Išsitrauk savo tabelinį, įsikišk kur tau patinka ir parodyk drąsą nors kartą buvusiam gyvenime, kad atgimtum naujame nušiurusiu katinu.

   Thumb up 5 Thumb down 3

 9. Į JOKIAS SIELAS JŪSŲ ŽODŽIAI NEIS, IR JOKIŲ DURŲ NEPRAVERS
  (Atsakymas į komentarą “Kad nebūtų taip liūdna”)

  Ši jūsų propaganda galėjo gerai veikti prieš 24 metus, kol žmonės dar tik piktindavosi dėl ankstesnės santvarkos trūkumų ( o kas sakė, kad jų nebuvo?), ir nenutuokdavo apie jų tykojusias laukinio kapitalizmo grimasas.
  Taip, nereikėjo tų privilegijų tarybiniams valdininkams. Sutinku. Tačiau….Na būkime vieną kartą sąžiningi! Palyginkite tuometinių valdininkų “privilegijas” su dabartinių ponų prabanga! Kai bene pusė gyventojų yra už skurdo ribos ( kaip matote, aš dirbtinai neišpučiu skaičių), o saujelė milijonierių bei bankininkų per vieną nakties puotą gali pragerti milijoną, tai….žinote, daugeliui dabartinių žmonių ( įskaitant ir jaunimą) jūsų minimos “specparduotuvės” tik juoką sukels…Kaip sakoma, stebėkit laikmetį bei jo kontrastus….
  Paminėjau bankininkus. Bankų vadeivos milijoninių sąskaitų turi ( neregėtas dalykas Tarybų valdžios metais). O ar atsimenate, jog per pačių bankų sukeltą krizę mūsų ( Kubiliaus) vyriausybė….teikė paramą bankams! Iš kokių lėšų? Iš tų, kurių atėmė iš pensininkųir lig šiol negrąžina ( lyg kokie sukčiai) lig šiol nesiteikia jiems grąžinti, jų mirties laukdami! Nors “krizės” problemas galima buvo spręst, pavyzdžiui, nekariaujant Afganistane ar Irake, bei nacionalizavus oligarchų viršpelnius! Bet ne, buvo elgiamasi pagal klasikinį kapitalizmo scenarijų….Taigi, nėra ko ir lyginti “privilegijų”…
  Toliau. Dėl tam tikrų “žodžio laisvės” suvaržymų tarybiniais metais. Nei teisinu, nei kritikuoju. Tai buvo OBJEKTYVI BŪTINYBĖ. Nes vyko nuožmus karas. Šaltasis karas. Jį pradėjo ne TSRS. Jį lydėjo nuožmus psichologinis karas, kuriam Vakarų tarnybos skirdavo milijardus, kuriame darbavosi tūkstančiai aukščiausios klasės IDEOLOGINIŲ DIVERSANTŲ. Ir Tarybų valdžia tokiomis sąlygomis BUVO PRIVERSTA IMTIS IDEOLOGINĖS BEI KONTRPROPAGANDINĖS PREVENCIJOS PRIEMONIŲ. Tokia buvo tikrovė. Dėl tos pačios priežasties buvo ribojamas tarybinių žmonių išvykimas į užsienio šalis….
  Tai prievarta? Taip !!! Valstybė visais laikais taikydavo tam tikrą prievartą, išplaukdavusią iš objektyvios tikrovės bei kontakto su išore ypatumų. Visos valstybės, ne tik TSRS….JAV FTB dar trečiajame praėjusio amžiaus dešimtmetyje nuožmiai persekiodavo protarybiškai nusiteikusius bei komunistinių pažiūrų žmones, nors jokio Šaltojo karo tuomet nebuvo….
  Dar pavyzdys. Jei vyksta karas, ir gresia oro antskrydžiai, -žmonėms taikoma prievarta aklinai užtamsinti langus bei kitas gyvenamųjų pastatų angas. Karas yra karas. O šaltasis ( bei psichologinis-ideologinis) karas- irgi karas. Dar Napoleonas rašė, esą trys divizijos kartais gali mažiau, nei du laikraščiai….
  Dabar, kai nevyksta joks šaltasis karas ( nes kapitalizmo revanšas jau išplito Europoje, bei didžiąja dalimi- pasaulyje), Lietuvoje ( ir ne tik) jūs neiškabinsit raudonosios vėliavos, nes jus nubaus. Ir drakoniškų įstatymų atitinkamų yra..
  Ir…Dar dėl Tarybų valdžios trūkumų. Taip, jų buvo, ir nemažai. Tačiau….Sakiau ir sakysiu- negalima reikalauti ABSOLIUTO! Negali viena šalis, viena santvarka įgyvendinti VISKO. Ir sukurt bene geriausią pasaulyje mokslą, geriausią pasaulyje švietimo sistemą ( kuri dabar sugriauta), humaniškiausią literatūrą vaikams ( nūdien visokių “teletabių” nužudytą), socialinį teisingumą, visuotinį užimtumą, ir…dar kiekvienam išmandrėjusiam individui-vartotojui padėt po delikatesą ant stalo! Neišgalėjom, atleiskit!
  Nors….Ir delikatesų, ir deficitų, ir kitų gerybių žmonių šaldytuvuose bei spintuose nestigdavo. Ir vartojimo “kultas”, noras pasipuikuot delikatesais bei skudurais, deja, jau tada bręsdavo…..Ir…Kuo geriau žmonės gyvendavo, kuo daugiau turėdavo ( o ypač jei pavykdavo į užsienį išvykt bei blizgučių pasižiūrėt),- tuo daugiau jie niekindavo tarybų valdžią, aukštindavo užsienį, tyčiodavosi iš savo šalies bei jos žmonių. Ir niekas jų dėl to nesuimdavo.
  Kalbate, jog norite “gelbėti jaunimą” nuo “nostalgijos tarybų valdžiai”. Aišku, jaunimui, nemačiusiam ano gyvenimo, galima prikabint makaronų. Galima jiems siaubiakus pasakot, niekinti tą praeitį, nors tai buvo ir…jūsų praeitis, ir jūsų gyvenimas. Tačiau….Jaunimas ne tik klausysis ( jei apskritai klausysis tų baikų, jaunimas nėra sentimentalus, ir “gelbėtojų” nevirškina), bet ir matys DABARTINĮ GYVENIMĄ. Matys DABARTINĘ PRIEVARTĄ, o ne tą, nuo kurios ketinate tą jaunimą “gelbėti”….

  Thumb up 0 Thumb down 0

 10. Raudonos ar LSSR vėliavos piešti neteko, tačiau vieną kuklų epizodą prisimenu. Besimokant antroje klasėje, mokytoja kiekvienam mokiniui pasiūlė ką nors padeklamuoti ar padainuoti. Užtraukiau prieš visą klasę tai, ką namuose girdėjau: “Sėk, sesutę, žalią rūtą, kad Lietuva laisva būtų…” Sustabdė mano pasirodymą… Tada dar nežinojau kuo tai galėjo grėsti visai mūsų šeimai. Mokytoja po pamokų atėjo tiesiai pas tėvus, o šie paaiškino man pypliui – kas ir kaip… Dabar tai atrodo, kaip nekaltas pokštas, tačiau tada taip mano bočiams tikrai neatrodė…
  ————————————————–
  Prisimenu ir dar kai ką. Už tą pašposinimą apie vėliavos piešimą atsidėkoju kai kuriais prisiminimais: —————————
  Užėjus sovietams, miesto centruose buvę butai buvo “atlaisvinti” nuo likusios žydų mantos, geriausi kitų, išlikusių lietuvių rekvizuoti. Jei vienai galvai tekdavo daugiau negu 13kv. metrų – atimt ir viskas. Buržujus, atseit. Juk negalėjo sovietinės armijos ar NKVD aukštesnio rango karininkas gyventi kokiame kareivių sulipdytame barake. Tokiems tik ąžuolinį ” smetoninį” parketą chrominiais minti priklausė. Jei kas bandė bent kiek pamurmėti, – kelias tiesus. Dažnas ir pamurmėti nesuspėdavo. Visi žinom kur. Mažai tuo keliu atgal begrįžo. Stalino laikų statybos priminė nei tai romėnų klasiką nei tai carinę pompastiką. Visokie fasadiniai stalininio tipo ” pribambasai” kėlė kainą ir rinko gatvių grindinio dažnai organinį purvą, kurį tuomet daugiausia dar arklių kanopos trypė. Pradėjo iš kaimų žmonės nuo kolektyvizacijos bėgti. Žemę atėmė, arklio ir to nepaliko. Lindo kolūkiečiai į miestus, kurie tik sovietinius pasus sugebėdavo iš rajono milicijos išmušti. Manot jiems lengva buvo? Anaiptol. Tik jauni į mokslus lengviau galėdavo patraukt. Tada ir pasą dantis sugriežusi provincijos ” hegemono” nomenklatūra išrašydavo. Kaip gi taip – studentas be paso, apie kurį dar Majakovskis apeiliavo, kaip buržujai jo bijo, negalėjo būti. Štai tokiu būdu besipučiant miesto gyventojų skaičiui ir pradėjo trūkti net ir tų bendrabutinių barakų. O čia ir N. Chruščiovas Stalino prisiminimui ” išrašė” . Daug kas patikėjo – ot dabar tai po XX KPSS ” sjezdo” , tai bus. Statyti pradėjo, kaip tuomet tikino, laikinus 4-5 aukštų būstus, kuriuos po dvidešimties metų žadėjo nugriauti ir geresnius subūdavoti. Tokie jie ir gavosi – “laikinos išvaizdos” . Tų chruščiovkių iki dabar pilni miestai ir niekas gerai nežino, ką su jomis daryti. Vieni šilumos nuostoliai. Renovaciją ne visi gyventojai įkirsti gali. Dideli pinigai. O jau sanmazgai, tai geriau juose buvo įrengti, tai geriau patylėsiu, kad jautresnės sielos skaitytojo nesupykintų. 0,9 kv. metro. Apie kriauklę – tyliu. Ir taškas. Joks architektas įvairių debiliškų standartų keisti neturėjo teisės, nes patį, tikriausiai, nuteistų. Kaip minimum, tokio projekto net netvirtintų. Viskas buvo paskaičiuota – tiek procentų voniai , tiek virtuvei ir žinokis perbraižinėtojau. Net architektūra tokio darbo nepavadinsi. Kas sugalvodavo kokį asmeninį namuką susiręsti – vėl metražo standartai – tiek mieste leidžiama, tiek kaime. Vėl taškas: ). Lietuvos žmonės darbštūs. Lipdė iš paskutiniųjų. Na ir nuo tokios valdžios ir nugvelbt nesibodijo. Tempė iš fabrikų kas ką nustėręs. Juk viskas liaudies: ) Kas kokių laipsnių ar žvaigždžių ant antpečių prikaupė, tai ir algelės jų buvo lyg ir normalios. Kai visokie kurortai ir dačios “nachaliavi” tai kodėl gyvenimu nepasidžiaugti? Netgi deficito kartais jiems kokio numesdavo. Spec. parduotuvėse, žinoma. Eilinis žmogelis į tokias duris pastuksenęs netgi nesuprastas būtų. Juk tai pagal sąrašą…
  ——————————
  Gal tuometinio ” hegemono” likučiai dabar galėtų tiksliau paaiškinti, kokiu principu jie tuos deficitų sąrašus sudarinėjo? Tik, vargu ar išdrįs? Gerai. Prisikasėme iki ” išsivysčiusio” , o vėliau ir ” brandaus” brežnevinio socializmo. Tada su butais buvo – tvarka. Eilės. Pradžioje kooperatiniams ir be eilės. Valstybei mokėsi 25 metus – žiūrėk ir išsipirksi. Smagu. Bet eilės eilės. Jos vis ilgėjo, kaip koks kelias į rojų ir valdiškam butui jis nusitęsdavo 15- 25 metus, o kooperatiniai savo ” ilgiu” irgi greitai beveik pavijo. Tiesa, jauniems ” su mokslu” specialistams, siunčiamiems į provinciją, atsirasdavo galimybė ir be eilės kokį butuką gauti. Bet tai tik pradžioje. Visą laiką galiojo ” tvarka” ir kvadratiniuose metruose. Jei vienam bet kokio buto ar namo gyventojui tekdavo po 6 tuos nelemtus kv. metrus, tai į jokią eilę nepriimdavo. Įstatymas – visad buvo , beje, ir yra, – stulpas. Jį, vadinasi, reikia apeiti. O apeiti, gyvenant tėvukų namelyje jaunai šeimai, buvo vienas pagrindinis būdas. Išsinuomoti kur nors butą pas svetimus. Gyveni ten ar ne, tamstos bėdos. Štai tada gali į eilę įsirašyti ir keliolika metų nuobodžiai laukti, kol kokia beveik tokią pačia chruščiovinę ” dėžutę” a lia butą sumontuos. Statybos vyko sparčiai. Galima sakyti ” stachanovietiškai” . Darbo kokybės geriau neminėti. Akustinių , šiluminių namų savybių – taip pat. Juk iškreiptos energetinių žaliavų kainos to neprašė. Tos gražios durys, kurios dabar puikuojasi dažnose laiptinėse jau senokai pakeistos. Su koja neišspirsi. Nes ir grobti jau atsirado ką. Kai nuo algos iki algos kapeiką skaičiuodavo, tai ne moderni įranga galvoje buvo. Kai iš Minsko automatinę skalbimo mašiną atboginau – šventė namuose buvo. Ilgam. Tiek to, tuos asmeniškumus. Kas tuomet jau gyveno ir patys daug prisimena. Spaudau mygtukus jaunimui. Kad ne viskuo tikėtų, ką “kontoriniai trintukai” čia pritrina. Tegul pabando nuginčyti, ką komentaruose sudėliojau. Jei prisiprašys, tai dar galėsiu išrašyti. Nuo komunistinės nostalgijos jokie vaistai greitai nesuveikia, bet juk turime gelbėti mūsų jaunų Lietuvos piliečių sielas.
  > > Užėjus sovietams, miesto centruose buvę butai buvo ” atlaisvinti” nuo likusios žydų mantos, geriausi kitų, išlikusių lietuvių rekvizuoti. Jei vienai galvai tekdavo daugiau negu 13kv. metrų – atimt ir viskas. Buržujus, atseit. Juk negalėjo sovietinės armijos ar NKVD aukštesnio rango karininkas gyventi kokiame kareivių sulipdytame barake. Tokiems tik ąžuolinį ” smetoninį” parketą chrominiais minti priklausė. Jei kas bandė bent kiek pamurmėti, – kelias tiesus. Dažnas ir pamurmėti nesuspėdavo. Visi žinom kur. Mažai tuo keliu atgal begrįžo. Stalino laikų statybos priminė nei tai romėnų klasiką nei tai carinę pompastiką. Visokie fasadiniai stalininio tipo ” pribambasai” kėlė kainą ir rinko gatvių grindinio dažnai organinį purvą, kurį tuomet daugiausia dar arklių kanopos trypė. Pradėjo iš kaimų žmonės nuo kolektyvizacijos bėgti. Žemę atėmė, arklio ir to nepaliko. Lindo kolūkiečiai į miestus, kurie tik sovietinius pasus sugebėdavo iš rajono milicijos išmušti. Manot jiems lengva buvo? Anaiptol. Tik jauni į mokslus lengviau galėdavo patraukt. Tada ir pasą dantis sugriežusi provincijos ” hegemono” nomenklatūra išrašydavo. Kaip gi taip – studentas be paso, apie kurį dar Majakovskis apeiliavo, kaip buržujai jo bijo, negalėjo būti. Štai tokiu būdu besipučiant miesto gyventojų skaičiui ir pradėjo trūkti net ir tų bendrabutinių barakų. O čia ir N. Chruščiovas Stalino prisiminimui ” išrašė” . Daug kas patikėjo – ot dabar tai po XX KPSS ” sjezdo” , tai bus. Statyti pradėjo , kaip tuomet tikino, laikinus 4-5 aukštų būstus, kuriuos po dvidešimties metų žadėjo nugriauti ir geresnius subūdavoti. Tokie jie ir gavosi – ” laikinos išvaizdos” . Tų chruščiovkių iki dabar pilni miestai ir niekas gerai nežino, ką su jomis daryti. Vieni šilumos nuostoliai. Renovaciją ne visi gyventojai įkirsti gali. Dideli pinigai. O jau sanmazgai, tai geriau juose buvo įrengti, tai geriau patylėsiu, kad jautresnės sielos skaitytojo nesupykintų. 0, 9 kv. metro. Apie kriauklę – tyliu. Ir taškas. Joks architektas įvairių debiliškų standartų keisti neturėjo teisės, nes patį, tikriausiai, nuteistų. Kaip minimum, tokio projekto net netvirtintų. Viskas buvo paskaičiuota – tiek procentų voniai , tiek virtuvei ir žinokis perbraižinėtojau. Net architektūra tokio darbo nepavadinsi. Kas sugalvodavo kokį asmeninį namuką susiręsti – vėl metražo standartai – tiek mieste leidžiama, tiek kaime. Vėl taškas: ). Lietuvos žmonės darbštūs. Lipdė iš paskutiniųjų. Na ir nuo tokios valdžios ir nugvelbt nesibodijo. Tempė iš fabrikų kas ką nustėręs. Juk viskas liaudies: ) Kas kokių laipsnių ar žvaigždžių ant antpečių prikaupė, tai ir algelės jų buvo lyg ir normalios. Kai visokie kurortai ir dačios ” nachaliavi” tai kodėl gyvenimu nepasidžiaugti? Netgi deficito kartais jiems kokio numesdavo. Spec. parduotuvėse, žinoma. Eilinis žmogelis į tokias duris pastuksenęs netgi nesuprastas būtų. Juk tai pagal sąrašą…

  Thumb up 3 Thumb down 4

  • Vel paklode ! Perskaiciau kelis sakinius ir tapo aiskus visas tekstas?Aiski diagnoze.I smegenis nepriteka kraujo.Na,nusiimkite berete !! Kitas varjantas.Gal toks darbas? Na tada atsiprasau.
   Pabaigai- pusiau anekdotas apie sov.nomenkltūros darbuotojus.Mano zmonos dede buvo vieno raj VK p-kas (tipo abonentas).Gyveno blokiniame name,antrame aukste (isskirtnis akstas).turejo berods sesta ziguli,kooperatini garaza.Butas apstatytas paprastai,be vykrentsu.Pilna ivairiausiu ilciu ir ragu.Daug knygu.Apsiskaites.Vienintelis jo isskistinumas buvo tas,kad i jo raj.atvaziuodavo medzioti J I E.Ir tai buvo neapsakoma laime,kad jis medziojo su JAIS,turejo progos kartu popietauti ir pavakarieniati.Zinau,kad netikesit.Nurimkite,elkites taip,kad jusu psichika butu pusiauvyroj.Netikekit..,nes daug kas tik peciais patraukia.

   Thumb up 3 Thumb down 2

   • Tiesa,tas dede turejo viena keistenybe,kurios manau nesuprastu siu laiku nomenklatura,o teisesauga is vis pasmerktu.Jis neeme kysių !

    Thumb up 5 Thumb down 1

    • Jis neėmė kyšių….Vienas iš milijono.Tiesiog perlas.Audringi ilgai trunkantys plojimai.Pasirodo ir tais šviesiais laikais pasitaikydavo tokių garbingų dėdžių, kuriems buvo sutrikęs kraujo pritekėjimas į smegenis.Audringi ilgai trunkantys plojimai
     PS.Ar ne tas dėdė, kuris padovanojo meilužei CROVN PLAZĄ?.

     Thumb up 5 Thumb down 1

 11. šis laikraštuks tapo bolševikų ruporu Nr2. Paleckis su Sokolovu į savo Fronto laikraštį nesugebėję prisiviliot skaitytojų, okupavo šią potuštę erdvę…

  Thumb up 6 Thumb down 4

 12. ar niekam nekilo įtarimas, kad ir Maidane “liaudimi” kažkas žiauriai pasinaudojo, kaip kad ja naudojasi ir mūsų vietiniai “nacionalistai”, rinkdami parašus, pagal oligarchų užsakymą?

  o vakar per Klivečkos laidą Skardžius gąsdino, kad ir mums reikia Maidano.

  gi vakaryksčiame LL Šliužas vėlgi gąsdino, kad “gal liksit gyvi, jei įvykdysit mūsų reikalavimus”. Štai į ką išvirto oligarchų manipuliacijos demokratija…

  aš jau nebenoriu, kad Grybauskaitė būtų išrinkta Prezidente. Gaila man jos. Labai baisu, kad nesusprogtų kokiame lėktuve kaip Kačinskis virš Katynės….

  Žiauriai nepasitikiu ir aš Sikorskiu. Tai gad jo tėvas važiavo pas Staliną neva parodyti Katynėj pradingusiųjų sąrašų, netikiu. Mtas. Nebūtų gyvas grįžęs greičiausiai. Kačinskio lėktuvo paruošimo skrydiui paslaptis į JAV nutekinę žmonės buvo paskelbti “valstybės paslapčių nutekintojais” ir tik jiems bylos keliamos, o ne tiriamos Katynės katastrofos paslaptys. Visai kaip pas mus ten matyt veikia ta pati senoji KGB susiporavusi su mafija…
  Jei klystu, prašom pataisyti.

  Thumb up 2 Thumb down 6

  • komentarą greičiausiai cenzūra išmes.
   Įkelsiu į LL.

   O KK verčiau gal tegul persiorentuoja į kokį nors bulvarinį laikraštuką.
   Kam rašyti politinius straipsnius, jei neleidžiama komentaruose liesti politikos.

   Arba bent jau deklaruokite draudžiamas temas.

   Thumb up 3 Thumb down 3

 13. silpnas prezidentas, pagal 2004 m. konstitucijÄ… Ukrainai, greta stiprraus prezidento Rusijoj, gali bÅ«t naudinga tik Rusijai ir Lenkijai…

  KažkodÄ—l deryboms kartu su Sikorskiu buvo pasiųstas ankstesnis Vokietijos URM – Frank-Walter Steinmeier… tas pats, kuris derÄ—josi ir dÄ—l iÅ¡ Gruzijos atplÄ—Å¡iamos Abchazijos. KuriÄ… Rusija neva pripažino “nepriklausoma”.
  Tiesiog laukiu nesulaukiu, kada Sikorskis eis Vilniaus kraÅ¡tui “nepriklausomybÄ™” atkovoti…:)

  O va girdÄ—jau, kad protestuotojams kartu su “taikos sutartimi” skelbiama ir AMNESTIJA. Tai nejau tie žuvusieji bus tiesiog nuraÅ¡yti?

  Thumb up 0 Thumb down 1

  • ar čia man kokį “vabalą” kk bando prisegti? iš kur tokie iškraipymai tekste?

   Thumb up 4 Thumb down 1

 14. S.Solovjovas – savo vietoj. Žinomoj… Nusivyliau ir pastarojo meto politologo M.Laurinavičiaus situacijos Ukrainoje vertinimais. Įžvalgos minimalios, o skaitytojus klaidinančių teiginių – į valias. Tegul pamąsto autorius kuo rizikuotų opozicijos lyderiai, jei prie derybų stalo nesitrauktų nuo pačių radikaliausių reikalavimų? Rizikuotų naujų šimtų protestuotojų žūtimis, kaip minimum. Ir ne tik tai. Derybos yra tada , kai deramasi. Tai darant tam, kad būtų pasiekta pažanga, būtinos abipusės didesnės ar mažesnės nuolaidos. Tuo metu M.Laurinavičius tapo “Dešiniosios opozicijos” šaukliu, kurių lozungai gal ir labai gražūs, tačiau iš esmės veda tik į kovinės priešpriešos tolimesnį eskalavimą. Ta kovinė situacija, kai vienoje pusėje grindinio akmenys ir “Molotovo kokteiliai”, o kitoje -n šiuolaikinė lengvoji ginkluotė, atrodo pernelyg nelygiavertė.

  Manau, kad pozityvių poslinkių jau yra nemažai. Todėl labai svarbu, kad jie būtų užtvirtinti konkrečiais veiksmais. Jau ir tai Rada nuosekliai atlieka. Jau tada, kai pasitarime nebuvo S.Lavrovo, galima buvo spėti, kad Kremlius nieko gero iš tos situacjos nebesitikėjo. Jei pažvelgti situaciją iš esmės, jau tai yra fantastinis proveržis. Pažvelkime į Rados deputatų balsavimo rezultatus. Jau tik menka mažuma valdančios daugumos nenori trauktis iš buvusių griežto režimo pozicijų.

  Thumb up 8 Thumb down 4

   • Solovjovu pavadinti Sokolovą/saulėlydi, žinoma, pernelyg didelė garbė net apsirikus:) Juk tai vienintelis tikras rusų filosofas.

    Thumb up 4 Thumb down 2

  • Ponas Pikasai,step by step,stepas už stepo-klaikus kelias .Kiekvienas, pats mažiausias runkekis ar šuniukas ar ištikimiausias pilkasis žvirbliukas, nepriklausomai nuo partinės priklausomybės,neturėdamas prieigos prie interneto ar TV gieda givybės himną, nepriklausomai nuo snarglėlydžių kliedesių.Slava Ukraini. Viva Lithuania?

   Thumb up 1 Thumb down 7

 15. nušvilpė opozicijos lyderius užlipusius ant scenos pranešti apie “pasiektus susitarimus” kličko pasisakymą pertaukė vienas maidano dalyvių ir pareiškė-jei iki ryt 10val. janukovicius neatsistatydins-prasidės ginkluotas puolimas! maidano dalyviai audringai palaikė šį pareiškimą!

  Thumb up 1 Thumb down 2

  • Vampyrai, pažinę kraujo skonį, sustoti nepajėgs. Žudys toliau….
   Bet klaikiausia- pritariančiųjų šūksniai, žudynių garbinimas…Buvusių, ir būsimų..
   Dar ir dar kartą aiškėja Šv. Pauliaus žodžiai , pasakyti Neronui- “žudyk, bet nedainuok, degink, bet nešok!”….

   Thumb up 2 Thumb down 2

  • Nu jau KK pizdietksas.Giedrulka, atsisiguldama po snarglėlydžiu pasirašei bankroto aktą.Su kuom ir sveikinu.Bet kaip tu išsisuksi prieš Auksčiausiajį už išniekinimą Drasiaus kapo?Kad nepameni-atleistinama, bet nepateisinama.Apgailėtinas nuopolis.

   Thumb up 4 Thumb down 2

 16. AIKŠTĖS KATILAS

  Aikštė nerimsta, kunkuliuoja,
  Nebėr nei meilės, nei darnos,
  Kūryba, Darbas jau sustojo,
  Vardan klaikios gaisrų liepsnos

  Banditai stoja prieš banditus,
  Aklieji pataria akliems,
  Vieniems- nakčia vaidenas rytas,
  Bei naujos vizijos- kitiems

  Ginkluoti “Molotoff” kokteiliais,
  Į Aikštę skuba vanagai,
  Tėvynę trokštantys sudegint,
  Nes jų “vertybė”- pelenai…

  Senoji “kontra” vėl darbuojas,
  Naujais atgimusi veidais,
  Banderos kraujo palikuonys,
  Vėl kraują verčia pelenais

  Dangus bei Žemė skęsta dūmuos,
  O tai….Juk Dievo mums bausmė!
  Kad neišsaugojom Tvirtovės,
  Tos, kur Darnoj buvom drauge…

  Šarvuoto Traukinio Galybę,
  Mes leidom budeliams sugriaut,
  Ir jiems, išdavusiems Tėvynę,
  Padėjome…save apgaut!

  Kokių yra nūdien vertybių?
  Kuo tikim savo nevilty?
  Trisdešimt judo sidabrinių,
  Iš raisto žiba mums nakty
  ……………………………………
  To, ką turėjom,- neapgynėm,
  Vertybės virto pelenais…
  Juodąją rožę nusiskynėm,
  Aikštės griuvėsiuose kadais….

  Thumb up 4 Thumb down 5

 17. Aišku, “susitar imas” vargu ar sustabdys maištininkus….Juk liaudies išmintis byloja- “paduosi pirštą, tai sieks sugriebt visą ranką”.
  Bet svarbiausia net ne tai….Svarbiausia, ir baisiausia, kad JIE JAU PARAGAVO KRAUJO, JIE JAU PATYRĖ KRAUJO SKONĮ! Po to sunku būna sustoti….

  Thumb up 3 Thumb down 3

 18. Tik nereikia čia pilt miltų į akis. Kiekvienam durniui aišku kad Janukovičiaus “vechas” yra Putinas, o ne JAV ambasada.

  Thumb up 4 Thumb down 5

  • Na, durniui visada viskas aišku. Ne veltui tenka dažnai išgirsti- “perskaičiau pavadinimą, toliau neskaičiau, nes man viskas aišku”….

   Thumb up 4 Thumb down 5

 19. SOCIALISTINIO LIAUDIES FRONTO PIRMININKO ALGIRDO PALECKIO POZICIJA DĖL ĮVYKIŲ UKRAINOJE

  “Stebėdamas liūdną farsą Ukrainoje, peraugantį į sakralinį aukų aukojimą, 130 procentų nesigailiu pasakęs sausio 13-osios tema tai, dėl ko landsberginis elitas žiaugčioja iki šiol. Temato visi, Ukrainos pavyzdžiu, “kaip tai daroma”.
  Tie, kas pasaulyje ir Lietuvoje dabar daugiausia šaukia apie “prievartos nepriimtinumą” Ukrainoje, yra daugiausia dėl jos atsakingi – nes būtent jie, visokeriopai skatindami “taikius protestuotojus” (o dažniausia – elementarius banditus, mėtančius Molotovo kokteilius), įpūtė jiems pasitikėjimo imtis atvirai teroristinių veiksmų prieš – pabrėžiu – teisėtai išrinktą valdžią. Paminti visi įmanomi ir pačių liberalų išreklamuoti “taikių metodų ir teisinės valstybės” principai.
  Maidane mūsų akyse miršta Didysis Europos ir JAV demokratijos Mitas (kuris daug ką savo laiku buvo paveikęs). Svarbiausia – žvelgti tiesai į akis.”

  Šaltinis: SLF interneto portalas.

  Thumb up 6 Thumb down 5

 20. Kai perskaičiau rašinio pavadinimą, supratau , kad Sergejus Sokolovas sugrįžo. O kai gi be jo demagogijos? Eiliniai kliedesiukai … Kalčiausias “dėdė Semas”…

  Thumb up 5 Thumb down 10

  • Na, čia yra to “dėdės” nurodymai klusniajam “dvilypiam Janusui” pateikti. Regis, Sokolovas jo už liežuvio netempė, ir jo žodžių neklastojo…

   Thumb up 5 Thumb down 6

   • Svolačiau, už kiršinimą nesaitanką į Haagos teismą niekas nesikreips, pakaks ir Lietuvos teisėsaugos pajėgumų, kad sutvarkyti padleckiukų saulėlidį.Snargliai nediktuos nei man nei Lietuvai apie vertybes.Apie savo sušiktą likimą pasitikslintumėt Ukrainos Maidanų kovos fone.Titiušnikai NEPRAEIS.

    Thumb up 5 Thumb down 6

 21. “Kvietimas Dievo tautai

  Ir išgirdau iš dangaus kitą balsą, skelbiantį:
  “Išeik iš Babelės, mano tauta,
  kad nedalyvautum jos nuodėmėse ir nepatirtum jos negandų!

  Nes jos nuodėmės pasiekė dangų,
  ir Dievas prisiminė jos piktenybes.

  Atmokėkite jai, kaip ji jums mokėjo,
  ir atiduokite dvigubai pagal jos darbus.
  Dvigubai sumaišykite taurę, kurią jums ji maišė.

  Kiek ji puikavo ir lėbavo,
  tiek jai paruoškite kentėjimų ir nuliūdimo,
  nes ji savo širdyje kalba:
  ‘Aš sėdžiu kaip karalienė,
  nesu našlė ir liūdesio nematysiu’.

  Todėl vieną dieną ją apniks negandos –
  mirtis, gedulas, badas,
  ir ji bus sudeginta ugnimi,
  nes galingas Viešpats Dievas, kuris pasmerkė ją”.

  Thumb up 2 Thumb down 0

 22. ‘už sužeistus bei nužudytus pareigūnus ” taigi preigunų žuvo 4 kart mažiau nei anot jūsų “banditų”

  Thumb up 3 Thumb down 6

  • O kas antradienį pradėjo puolimą? KAS ???
   Kas ėmė grobt bei niokot pastatus? Ar manote, kad tai yra “taikūs” bei “teisėti” veiksmai?

   Thumb up 9 Thumb down 4

  • Beje, nuo stogų ten irgi ne pareigūnai šaudė! Šaudė tie, kam reikėjo propagandinio “vaizdelio”. Juk ….na kokia “laisvė” be aukų? Tai jau daug kur išmėginta, nes daugelis tiki tuo, ir suvokia kaip “gryną tiesą”.

   Thumb up 6 Thumb down 3

   • Jie eina mūsų Tatos pramintu ideologiniu keliu – kokie ten iškovojimai, jei nėra aukų…

    Thumb up 4 Thumb down 0

   • Taaaip.Visiems žinoma tiesa-SAVI ŠAUDĖ Į SAVUS.Kas geriau apie tai gali žinoti nei snarglėlydis, kai prie Ostakino paaukojo savo Nadią,apdairiai palindęs po jos sijonu.

    Thumb up 2 Thumb down 0

 23. kas moka šitam teršalui sokolui uiž tokius absoliučius briedus – į šiukšlyną šitą teršalą kk – GĖDA brudam

  Thumb up 3 Thumb down 9

  • Užsirišk geltoną raištį ir lėk Banderos įpėdiniams padėt….Ten tokių reikia.

   Thumb up 7 Thumb down 6

 24. IŠ UKRAINOS “VALDŽIOS IR OPOZICIJOS SUSITARIMO” TEKSTO:

  4. Pastarųjų smurto atvejų tyrimą kartu atliks valdžios pareigūnai, opozicija ir Europos Taryba.

  5. Šalyje nebus paskelbta nepaprastoji padėtis. Valdžios pareigūnai ir opozicija susilaikys nuo jėgos naudojimo.

  Taigi, ketvirtas punktas reiškia, jog “opozicija” “tirs” savo pačios kruvinus nusikaltimus. O penktas punktas, manau, dėl “negrįžtamumo ribos” peržengimo bei pradelsimo yra itin sunkiai įgyvendinamas.
  Kiti “susitarimo” punktai moko “pasaulio demokratinę bendriją” štai ko: – Panižo “pirmalaikiai rinkimai”? Stverkitės “molotoff kokteilių” !

  Thumb up 8 Thumb down 3

 25. o tautai skylė nuo baronkos…kazkoks jausmas kad aprimo kokiai porai dienu…

  Thumb up 7 Thumb down 3

  • Matot, Lietuvoj yra labai daug leidinių, rašančių , (anot jūsų), “tiesą”. Tad galite ten ir skaityti…..

   Thumb up 8 Thumb down 2 
Video reportažasNerpigiau./lt/produktas/505/nusikaltimas-valstybes-vardu

Aktualu. Komentarai
3 patarimai, norintiems puikiai pasiruošti anglų kalbos valstybiniam brandos egzaminui
Kaip pasirinkti plautuvę virtuvei?
Foto reportažai Aktualu Naujausias numeris
Pasiruošimas jūsų tobulai kelionei: ką verta žinoti? 
Manote, kad pats laikas atitrūkti nuo kasdienybės ir bent trumpam leistis į nuotykius?...

Dovanos sužadėtuvių proga: kaip pasveikinti įsimylėjėlius? 
Neseniai susižadėję draugai pakvietė paminėti ypatingą įvykį? Nėra dvejonės, dalintis džiaugsmu – smagu,...

Tabu temos poroje – kaip jų atsikratyti? 
Jaučiate, kad mylimas žmogus su jumis nėra šimtu procentų atviras? Normalu, visiems pasitaiko...

Praktiškos dovanos žmonėms, besidomintiems konditerija 
Draugų rate turite žmogų, kuris kiekvieno susitikimo metu atsineša kažką saldaus? Jo šokoladiniai...

Vidurnaktį baigs galioti judėjimo ribojimai tarp savivaldybių 
Po antradienį įvykusio neformalaus ministrų pasitarimo, sveikatos apsaugos ministras Arūnas Dulkys žiniasklaidą informavo,...

„Baltic Block“ plečia partnerių tinklą: pradeda bendradarbiauti su tarptautine padėklų ir konteinerių nuomos bendrove „Chep“ 
    Viena didžiausių medienos drožlių padėklų gamintojų Europoje, Latvijos kompanija „Baltic Block“,...

Anekdotas


Naujovė KK Facebook
Reklama

Politika   Bylos, sukrėtusios Lietuvą
EP narys A. Kubilius: „Nestabilumas Rytų Partnerystės regione tampa nauju jo bruožu“ (1)
Europos Parlamento narys, Euronest Parlamentinės Asamblėjos (PA) pirmininkas Andrius Kubilius,...
Valdžios sektoriaus balansas 2020 metais: 3,5 mlrd. eurų deficitas
Išankstiniais duomenimis, 2020 metų Lietuvos valdžios sektoriaus deficitas sudarė 3,5...
Prezidentas kviečia šalinti kliūtis didelės rizikos grupių skiepijimui (2)
Lietuvos Respublikos Prezidentas Gitanas Nausėda, antradienį nuotoliniu būdu susitikęs su...
 
LAT pritarė apeliacinės instancijos teismo išvadoms dėl Vilniaus universiteto pareigos atlyginti neturtinę ir turtinę žalą Norvegijos kalnuose žuvusios studentės tėvams (6)
Lietuvos Aukščiausiasis Teismas atmetė Vilniaus universiteto kasacinį skundą ir paliko...
Nepramušamas VU „betonas“ – aukšti teisėjai ir prokurorai? (5)
Giedrė Gorienė „Ir mažas akmenukas didelį vežimą išverčia“, – sako...
Kada naikinsime nereikalingus teismus? (5)
Giedrė Gorienė Kada naikinsime aukštesnės instancijos teismus? Kam jie apskritai...
 

Teisėsauga   Verslas, ekonomika
Tikslinamos asmens sulaikymo sąlygos – aiškesni pagrindai ir procedūros (2)
Geriau įgyvendinti asmens teisę apginti savo laisvę, aiškiau reglamentuoti laikinojo...
Prezidentas paskyrė Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus pirmininką (4)
Lietuvos Respublikos Prezidentas Gitanas Nausėda, vadovaudamasis Konstitucija, Teismų įstatymu ir...
Lietuvos advokatūra apie šios dienos sulaikymus: Lietuvoje įsivyrauja „sulaikymo prezumpcija“ (2)
Lietuvos advokatūra, reaguodama į žinomų mūsų šalies asociacijų ir asmenų...
 
Medicinos bankui – įspėjimas, bauda ir įpareigojimas
Lietuvos bankas praėjusių metų pabaigoje atliko tikslinį planinį UAB Medicinos...
Lietuvos bankas su rinkos dalyviais aptarė pinigų išgryninimo tinklo plėtros projekto pažangą
Lietuvos bankui šiemet birželį inicijavus memorandumo dėl grynųjų pinigų prieinamumo...
Georgij Nikonorov jungiasi prie „Yukon Advanced Optics Worldwide“ vadovų komandos
Aukštųjų technologijų bendrovės „Yukon Advanced Optics Worldwide“, gaminančios civilinius termovizorinius...
Krašto apsauga   Užsienis
Krašto apsaugos viceministras M. Abukevičius: „Kibernetinis saugumas – visų atsakomybė“
Efektyviai užtikrinti ypatingos svarbos informacinių išteklių valdytojų kibernetinį saugumą, stiprinti...
Lietuvos kariuomenei perduoti dar 142 nauji sunkvežimiai „Unimog“
Spalio 21 d. Lietuvos kariuomenei perduoti dar 142 nauji penkių...
R. Karoblis naujuoju kariuomenės vadu siūlo Sausumos pajėgų vadą gen. mjr. V. Rupšį (1)
Krašto apsaugos ministras Raimundas Karoblis naujuoju Lietuvos kariuomenės vadu Prezidentui...
 
Pretendentė į EK pirmininkes sulaukė europarlamentarų reakcijos (1)
Pretendentė į Europos Komisijos (EK) pirmininkės postą Ursula von der...
V.Zelenskis „nokautavo“ P.Porošenką (8)
    Pomaidaninio Ukrainos prezidento Petro Porošenko „puota karo metu“...
Dėl Skripalių apnuodijimo S.Lavrovas pirštu dūrė į NATO: „Tai ne „Novyčiok“, o BZ“ (25)
Rusijos URM ministras Sergejus Lavrovas pareiškė, kad Cheminio ginklo draudimo...
Sportas   Laiškai
“PingPongiuko”akademija kviečia (1)
Oficialus klubo Facebook puslapis>>>...
Cristiano Ronaldo sezoną temdo priekabiavimo skandalas (1)
Cristiano Ronaldo – vienas geriausių planetos futbolininkų. Apie šį portugalą...
Lietuvos rinktinės laukia kroatų išbandymas (1)
  Lietuvos nacionalinė vyrų krepšinio rinktinė tęsia kovą dėl galimybės...
 
Kam tarnauja Šaulių sąjunga (10)
Kaip manote ar visi Šaulių sąjungoje pritaria jūsų sąjungos nariui...
Geradarei savanoriai pačiai prireikė pagalbos (1)
Nuo nelaimės nėra apsaugotas niekas. Likimas skaudžiai skriaudžia ir tuos,...
Mulkinanti apklausa “Mes europiečiai”” (3)
Šiuo metu – 2019.05.11, 17:30, – portale lrytas.lt  vykdoma apklausa,...