Kontaktai      Rašykite mums       KK TV       Siūlo darbą       Foto       Prenumerata Lietuviškai По-русски English
turgelis.net
2021 Gegužė 6 Ketvirtadienis
 

Ukraina, korumpuota žurnalistika ir tikėjimas atlantizmu (2)

2014-10-17 12:54 | Užsienis | Komentarų (17)

Lėktuvo Boeing-777 dalys - kulkosvaidžio skylės. CBC stop kadras

Amerikiečių interneto tinklapiai

Mes galime suvokti politinę tikrovę taipogi ir nūdien itin būtinų amerikietiškų interneto tinklapių pagalba. Jie svetingai atveria duris senamadiškiems žurnalistiniams tyrimams bei demaskavimams. Tai ypač išplito po to, kai buvo pradėtas „karas su terorizmu“, bei po įsiveržimo į Iraką. Nuo to laiko neprofesionalūs leidiniai tapo nuolat veikiančiais šaltiniais.

Nyderlanduose viskas, ką tik siūlo JAV Užsienio reikalų ministerija, yra suvokiama kaip tiesa. Net jei tai yra kvapą gniaužiančio melo virtinė, pradedant nuo Tarybų Sąjungos žlugimo. Panama, Afganistanas, Sirija, Venesuela, Libija, Šiaurės Korėja… Ilgas sąrašas nuverstų vyriausybių, slaptosios operacijos po netikrosiomis vėliavomis, niekšiška planetos okupacija iš tūkstančių karinių bazių.

Isterija po lėktuvo katastrofos neleido specialistams išsakyti savo nuomonės. Žurnalistinio darbo saugumas šiuolaikiniame pasaulyje yra itin abejotinas, nes tas, kas eina prieš srovę, rizikuoja netekti savo reputacijos bei pasitikėjimo.

Redakcijų abejingumas

Vyresnioji rimtų žurnalistų karta nepasitiki žiniasklaidoje viešpataujančia informacija, nes redakcijos nenori atsižvelgti į kokią bebūtų informaciją, galinčią pakirsti oficialią versiją. Kitokią nuomonę galima rasti atsiliepimuose apie knygas ar filmus, bet Olandijoje oficiali versija yra tvirtai prigijusi. Ir tai nestebina, nes ją kartoja tūkstančius kartų. Tokios informacijos negalima neigti, nepaisant to, kad nėra jokių jos teisingumo įrodymų.

Tai, kad radaras buvo užfiksavęs greta Malaizijos lėktuvo buvus dviems Ukrainos kariniams lėktuvams, yra faktas, negalėjęs nesudominti manęs, kaip įvykį tyrusio žurnalisto, arba kaip Olandijos organizuotos įvykio tyrimo grupės nario.

Tai taipogi patvirtina BBC reportažas, kuriame buvo katastrofos vietoje gyvenančių žmonių liudijimų. Sprogimo metu žiūrėdami aukštyn, jie aiškiai matė dar vieną lėktuvą, buvusį netoli nuo keleivinio lainerio.

Šis pranešimas patraukė dėmesį ir todėl buvo pašalintas iš BBC archyvo.

Aš taip pat norėčiau pasikalbėti su Maiklu Bočiurkivu – vienu pirmųjų Europos saugumo ir bendradarbiavimo organizacijos inspektorių, atvykusių į katastrofos vietą. Daugiau nei savaitę jis buvo užsiėmęs nuolaužų tyrinėjimu. Per CBC World News (Kanados kanalą) jis kalbėjo: „Pažeidimai atrodė taip, tarsi buvo šaudoma iš kulkosvaidžio, iš itin galingo kulkosvaidžio, paliekančio pėdsakus, kurių neįmanoma su niekuo supainioti“.

Aš taipogi norėčiau išgirsti bei pamatyti Kijevo dispečerių pokalbių įrašus bei radarus, kurie, kaip yra tikinama, buvo pateikti tyrimui. Tai turi atskleisti, dėl ko Malaizijos pilotas staiga nukrypo nuo kurso ir ėmė greitai leistis žemyn prieš pat lėktuvo kritimą. Aš norėčiau žinoti, dėl ko Kijevo oro linijų kontrolieriais dirbę užsieniečiai po katastrofos buvo nedelsiant išsiųsti lauk.

Nuotraukos iš palydovų

Kaip ir JAV žvalgybos veteranai, aš norėčiau paprašyti Amerikos valdžios leisti susipažinti su palydovinėmis nuotraukomis, kurios įrodytų, jog Ukrainos sukilėliai turėjo raketinių kompleksų “BUK”, taip pat ir Rusijos prisidėjimą prie šio įvykio. Norėčiau jų paklausti, kodėl jie lig šiol nepaviešino šių nuotraukų.

Iki šiol Vašingtonas elgėsi tarsi alkoholikas, kuris atsisako būti patikrintas alkoholio vartojimo testu. Keletas JAV spec. tarnybų karininkų spaudoje pareiškė abejojantys JAV Užsienio reikalų ministro teiginiais. Tai sužadino mano smalsumą.

Kad geriau suprastume Europos žiniasklaidos lojalumą Vašingtonui bei baikščią Europos politikų elgseną Ukrainos klausimu, mes turime gerai nutuokti apie tai, kas gi yra ATLANTIZMAS. Tai yra Europos religija. Oficialios doktrinos nėra, tačiau viskas funkcionuoja taip, kaip reikia. Tai aiškėja per Olandijos šūkį, iškeltą JAV įsiveržimo į Iraką metu: „Be Amerikos – niekur“.

Atlantizmas – šaltojo karo produktas

Nederėtų pamiršti, jog atlantizmas yra šaltojo karo produktas.

Pagal ironiją ši religija stiprėdavo proporcingai tam, kaip Tarybų Sąjungos keliama grėsmė tapdavo vis mažiau akivaizdi daugeliui Europos politinio elito atstovų. Tai galimai buvo susiję ir su kartų kaita. Kuo toliau nuo Antrojo pasaulinio karo, tuo mažiau Europos vyriausybės atmindavo, ką reiškia vykdyti nepriklausomą užsienio politiką bei daryti įtaką pasaulinei politikai.

Dabartiniai ES vyriausybių nariai neturi praktinės patirties, būtinos strateginiams sprendimams. Gebėjimas nuolat galvoti apie tarptautinius santykius bei apie pasaulinę politiką dygsta iš šaltojo karo istorijos išmanymo.

Atlantizmas yra itin žalingas Europai. Jis sukelia istorinę amneziją, aklumą, bei į klystkelius vedančią politinę rūstybę.

Ši žala gali augti, besimaitindama kai kurių šaltojo karo laikų garantijų pažadais bei į masinę kultūrą įdiegtu lojalumu jiems, atsižvelgiant į europietišką tamsumą bei nenorą imtis kokių nors mėginimų išsivalyti smegenis.

Vašingtonas ir toliau krečia beprotiškus dalykus, tačiau tikėjimas atlantizmu nesibaigia. Taip yra ir dėl visuotinės užmaršties, ir dėl to, kad žiniasklaida mažai ką daro, kad tą tikėjimą sutrikdytų.

Aš pažįstu olandus, kuriems kelia pasibjaurėjimą šmeižto kampanija prieš Putiną. Tačiau tai, kad Ukrainos klausimu derėtų rodyti pirštu į Vašingtoną, jiems yra nepriimtina.

Įvykių nušvietimo nėra

Iš viso to išplaukia, jog Olandijoje, bei daugelyje kitų šalių, žiniasklaida negali teisingai nušviesti Ukrainos krizės bei pripažinti, kad ją pradėjo būtent Vašingtonas, o ne Putinas, nuo kurio neva tai viskas priklauso. Nes toks įvykių nušvietimas galėtų sąlygoti atlantizmo silpnėjimą.

Atlantizmas semiasi jėgų iš NATO – tai yra jo institucinis įkūnijimas. Atlantizmas neteko savo prasmės kartu su TSRS saulėlydžiu, bet apie tai visi pamiršo. Aljansas buvo sukurtas 1949 metais, transatlantinio bendradarbiavimo saugumo ir gynybos srityje idėjos pagrindu. Ši idėja tapo reikalinga po Antrojo pasaulinio karo, nes Maskva siekė įdiegti komunizmą visoje planetoje. Tačiau retai užsimenama apie tai, jog aljanso atsiradimui pasitarnavo ir tarpusavio nepasitikėjimas Europos viduje. Tuomet europiečiai žengdavo pirmuosius žingsnius ekonominio integravimosi kryptimi, ir NATO buvo garantas to, kad viena ar kita Europos šalis nepradės dominuoti.

Ilgainiui NATO tapo akmeniu ant ES sprando, nes ši organizacija stabdo užsienio bei gynybos politikos vystymąsi. ES narės buvo priverstos tapti Amerikos militarizmo svertais. Narystė NATO tapo moraline našta vyriausybėms, turėjusioms dalyvauti koalicijoje Irake ar Afganistane. Turėjusioms meluoti savo piliečiams, esą Europos kariai vyksta į mirtį, nes tai yra būtinas atlygis už Europos laisvę nuo terorizmo.

Tos vyriausybės, siųsdavusios ten savo karius, darydavo tai su pasibjaurėjimu, kurį sukeldavo nuolatiniai Amerikos valdininkų grasinimai bei kaltinimai, esą to, ką jos daro, nepakanka kolektyviniam demokratijos bei laisvės gynimui.

Atlantizmo ideologijai yra būdingas anti-istoriškumas. Tam, kad užkirstų kelią nevienareikšmiam požiūriui į fundamentaliąją politiką formavimuisi, jie rašo nuosavą istoriją, kurią, savo ruožtu, perrašinėja JAV žiniasklaidos priemonės.

Pastaruoju laikotarpiu aš jaučiau savo draugų nusistebėjimą tuo, jog teigiau, kad šaltasis karas buvo baigtas diplomatų dėka. 1989-jų metų gruodį, Maltoje, buvo sudaryta sutartis tarp Gorbačiovo ir prezidento Bušo-vyresniojo. Po to Valstybės sekretorius Džeimsas Beikeris nuvedė Gorbačiovą taip toli, kad šis sutiko su Vokietijos susijungimu bei Varšuvos Sutarties karinių pajėgų išvedimu – su sąlyga, jog NATO nei per colį neišsiplės į Rytus.

Sulaužyti pažadai

Tuo tarpu Gorbačiovas žadėjo nenaudoti jėgos Rytų Europoje, kur rusai tuomet dar turėjo karo pajėgų – vien Rytų Vokietijoje buvo 350 tūkstančių karių. Mainais Bušas- vyresnysis žadėjo nepiktnaudžiauti kariuomenės išvedimu iš Rytų Europos.

Prezidentas Klintonas grįžo prie amerikietiškųjų pažadų, kai grynai rinkimų sumetimais girdavosi NATO plėtra. 1999 metais Klintonas padarė Čekijos respubliką bei Vengriją visateisėmis NATO narėmis. Po dešimties metų į NATO buvo priimtos dar devynios šalys, tad aljansas tapo dvigubai didesnis nei šaltojo karo metais.

Istorinis tamsumas, būdingas atlantizmui, aiškiai matyti ir tvirtinime, esą įsiveržimas į Krymą yra gautinis argumentas prieš Putina. Tai taipogi buvo suklastota amerikiečių žiniasklaidos. Jokio įsiveržimo nebuvo. Visi rusų kariai bei jūreiviai buvo vietoje, Rusijos Juodosios jūros laivyno bazėje. Krymas visada buvo Rusijos dalis, dar iki JAV atsiradimo.

Istorijos svarba

1954 metais Chruščiovas, pats kilęs iš Ukrainos, atidavė Krymą Ukrainos Tarybinei Socialistinei respublikai. Tai buvo tolygu regiono perkėlimui šalies viduje, nes tai ir buvo viena šalis.

Rusakalbiai Krymo gyventojai dabar yra laimingi. Referendume jie iš pradžių nubalsavo už nepriklausomybę nuo Kijevo vyriausybės, atėjusios į valdžią valstybės perversmo keliu, o po to – už prisijungimą prie Rusijos.

Tie, kas mano, jog Putinas neturėjo teisės to daryti, nepaiso kitos istorinės tikrovės: jog JAV perkelia savo priešraketinės gynybos sistemas vis arčiau Rusijos sienos. Neva tai tam, kad galėtų naikinti priešiškas Irano raketas, kurių kol kas neegzistuoja.

Karelas van Volferenas

Vertė Sergejus Sokolovas

B.d.

Pradžia: Ukraina, korumpuota žurnalistika ir tikėjimas atlantizmu (1)

Komentarai

 

 

 
 1. Vakar mūsų Tata pas Jakilaitį nusipaistė kapitališkai. Sako nesvarbu, kad rusų armija traukiasi nuo Ukrainos pasienio ir žvalgyba tai patvirtino, bet vistiek netikėkit, nes visi meluoja. Sako pasitrauks nuo Ukrainos, tai puls Lietuvą, Kurilus, Aliaską ar dar ką nors. Nesvarbu ką – bet būtinai puls.
  Nesuprantu, kur žiūri Tatos artimieji. Seniai laikas jiems kreiptis į gerus gydytojus, kol dar bent mažytė viltis rusena. Bent jau į televizorių nebekviestų ligonio kompromituoti ir svietą juokinti.

  Thumb up 23 Thumb down 0

  • Ką reiškia ,,Your comment is aaitting moderation?

   Dar čia neblogai Vytukas pavarė:
   rodyta per LTV ,,Dėmesio centre,, 2014.04.28
   Ačiū Jakilaičiui

   Kas neturit daug kantrybės – pakaks pažiūrėti antroje dalyje nuo 18.31 minutės….
   Vo ten Vytautas pavarė – ir kas svarbiausia jis tuom tiki….
   Kad Rusijos trečioji imperija bus nuo Vladivostoko iki Grenlandijos….
   Kad Islamui atiduos Afriką…
   Kad Kinijai atiteks Australija…
   Ir bus ikurti mobilūs opričnikų būriai…
   Vienu žodžiu – būtinai pažiūrėkit patys….

   Thumb up 7 Thumb down 0

 2. idomu ,kaip pas mus-RUSIJOJE KISIELIOVAI IR SOKOLOVAI DRABSTOSI MELU…o pas mus kisieliovai ir solovjovai drabsto padorius žmones,kodėl niekinami mergaitės seneliai…ELITINIAMS NUSIKALTĖLIAMS LABAI TOLI IKI JŲ-O venskienė vienintelė teisėja kaune neėmė kyšių….TAIP VIENAI ŽURNALISTEI ,PAIŠKINO TEISĖJAS ,NENORĖJĘS PRISITATYTI…GAL GERIAU GREIČIAU PAKEISRTI VISĄ TEISĖSAUGĄ,IŠTIESINTI LANGUS…kad prieš vakarus neatrodytume,kaip sovietai…..

  Thumb up 1 Thumb down 9

 3. Mano galva Sergejus Sokolovas atliko labai svarbų darbą išvertęs nuostabų Niderlandų žurnalisto, rašytojo profesoriaus Karelo van Volfereno ( gi. 1941m)straipsnį. Mažytė pastabėlė — tikrai reikia parašyti originalo pavadinimą. Pagarbiai

  Thumb up 16 Thumb down 2

 4. nu būkim biedni bet teisingi – skyles galima prašaudyti nuolaužoms gulint ant žemės…
  nebent rasti anos pusės bortą kuriame tos skylės eis krateriais iš salono vidaus…
  Juk kulkos ėjo kiaurai per lėktuvą….

  Thumb up 4 Thumb down 3

  • Tamsta Hrenov’as, argi expertas esi, kad taip sakai ?!
   Ekspertams ir niekam kitam net maciusiam ir ne ekspertui nekilo abejoniu del lektuvo susaudymo pries nukritima, nes pirma kad susaudyti ten nukritusi nebutu taip paprasta be liudininku-juk garsas butu stiprus…, kaip ir kalibras to susaudymo kulku tai juk AK47. Tai yra galingesnio ginklo darbas.
   O be to juk nera jokiu kompromatu net is Ukrainos valdzios Co puses, kad ten butu susaudyta… Nereikia cia leisti popieriniu anciu…

   Thumb up 10 Thumb down 0

   • Klaida ten padariau; ne AK47 kalibro kulkomis juk susaudyta, o lektuvo patrankele…

    Thumb up 8 Thumb down 0

   • tai aš ir sakau –
    kulka perėjo kiaurai lėktuvą ane?
    vienam borte kulka ieidama paliko kraterį į vidų o kitam borte iseidama lauk paliko kraterį į išorę…
    a daba supranti? ir nesvarbu koks kalibras…
    Reikia rasti bortuose kulkų žymes su žymėmis kad šauta iš lauko ir kitas kad kulka ėjo iš salono vidaus…
    nors jei kas klastojo – turėjo apie tai pagalvoti…
    supranti? o koks kalibras nesvarbu… skyle gal matavai?

    Thumb up 2 Thumb down 0

  • kad būtent melasklaidoje ir varoma isteriška melo propaganda keliais straipsniais per dieną.Žmonės analizuoja specialistų pasisakymus ir išvadas pateikia skaitytojams.Dar negrąžinami du lavonai ,matomai juose bus įstrigusių kulkų.Taip kad kaltininkai bus paviešinti.Sunku suvokti,kokie budeliai pasmerkė 300 žmonių pražūčiai,kad būtų pretekstas Rusijai paskelbti sankcijas.

   Thumb up 0 Thumb down 0

 5. Geras straipsnis – bet ar jo mintis gali suvokti mūsų parsidavę rusofobai “politologai”?

  Thumb up 16 Thumb down 0

  • jie negali ir kazin ar gales beretes suprasti kad kazkas vyksta kitaip..Perdaug smegenis isplove …tv ir visokie delfiai ,o kadangi zmones be logikos ,jiems nesuprasti ,kad gali buti kitaip

   Thumb up 4 Thumb down 0

 6. Vakar JAV gynybos ministras visiškai nusišnekėjo,esą Rusija labai jau priartėjo prie Nato sienų ir atėjo laikas Rusiją sudrausminti.Vyksta atviras pasiruošimas Trečiam Pasaulio Karui ir pasaulio susinaikinimui.JAV elitas tikisi išlikti Balkanuose įrengtose slėptuvėse,bet tai tik nesveiko ligonio kliedėjimai.O Volferenas kalba šimtaprocentinę tiesą.JAV visus kaltina terorizmu ir jį visokeriopai remia.Iki kokio debilizmo nusirito ES vyriausybės,kad negeba suprasti joms pačioms kylančio pavojaus.JAV hegemonija prasidėjo po Japonijos ir Vokietijos okupacijos,kurios okupuotos iki šiol.Okupacija tęsiasi po NATO priedanga nepriklausomose valstybėse įkuriant JAV bazes.

  Thumb up 23 Thumb down 0

  • Sakyčiau, tai NATO lipa kuo arčiau Rusijos. Nepasisekė įkelti kojos į Krymą…nors jau buvo suplanuota ir sustyguota. Putinas laiku suvokė kas prie ko…ir gavosi kaip gavosi.
   Ne Rusija savo bazes stato prie amerikės krantų, o visagaliai nepripažinti pasaulio “policininkai” nardo po Europą, ieško vietų kur arčiau Rusijos nutūpti ir įsikurti.

   Thumb up 13 Thumb down 0 
Video reportažasNerpigiau./lt/produktas/505/nusikaltimas-valstybes-vardu

Aktualu. Komentarai
Ką skaityti? Knygos apie moteris, metusias iššūkį tradicijoms
Santaros klinikose įrengiamos naujos reanimacijos vietos sunkiems pacientams
Foto reportažai Aktualu Naujausias numeris
Vidurnaktį baigs galioti judėjimo ribojimai tarp savivaldybių 
Po antradienį įvykusio neformalaus ministrų pasitarimo, sveikatos apsaugos ministras Arūnas Dulkys žiniasklaidą informavo,...

„Baltic Block“ plečia partnerių tinklą: pradeda bendradarbiauti su tarptautine padėklų ir konteinerių nuomos bendrove „Chep“ 
    Viena didžiausių medienos drožlių padėklų gamintojų Europoje, Latvijos kompanija „Baltic Block“,...

Lietuvos miestuose vyks piketų banga dėl Seimo darbo grupės netinkamai išnagrinėtos situacijos Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centre (4)
Žurnalistas Liudas Dapkus rašo, kad „istorija yra svarbus kovos ginklas“. Šių dienų įvykiai...

„MOKI VEŽI“ atveria parduotuvių duris 
Nuo kovo 15 d., laikantis visų saugos reikalavimų, atidaromos visos šalyje veikiančios 24 „MOKI...

Grįžimas į biurą po pandemijos: ko prireiks? 
Spartėjant skiepijimo procesui ir keičiantis karantino sąlygoms, daugelis įmonių jau pradeda svarstyti apie...

Kaip išsirinkti Gelį Nagams? 
Prieš dešimtmetį nagų gelis nebuvo toks populiarus, kaip šiandien. Dažniausiai jį rinkdavosi nagų...

Anekdotas


Naujovė KK Facebook
Reklama

Politika   Bylos, sukrėtusios Lietuvą
EP narys A. Kubilius: „Nestabilumas Rytų Partnerystės regione tampa nauju jo bruožu“
Europos Parlamento narys, Euronest Parlamentinės Asamblėjos (PA) pirmininkas Andrius Kubilius,...
Valdžios sektoriaus balansas 2020 metais: 3,5 mlrd. eurų deficitas
Išankstiniais duomenimis, 2020 metų Lietuvos valdžios sektoriaus deficitas sudarė 3,5...
Prezidentas kviečia šalinti kliūtis didelės rizikos grupių skiepijimui
Lietuvos Respublikos Prezidentas Gitanas Nausėda, antradienį nuotoliniu būdu susitikęs su...
 
LAT pritarė apeliacinės instancijos teismo išvadoms dėl Vilniaus universiteto pareigos atlyginti neturtinę ir turtinę žalą Norvegijos kalnuose žuvusios studentės tėvams (6)
Lietuvos Aukščiausiasis Teismas atmetė Vilniaus universiteto kasacinį skundą ir paliko...
Nepramušamas VU „betonas“ – aukšti teisėjai ir prokurorai? (5)
Giedrė Gorienė „Ir mažas akmenukas didelį vežimą išverčia“, – sako...
Kada naikinsime nereikalingus teismus? (5)
Giedrė Gorienė Kada naikinsime aukštesnės instancijos teismus? Kam jie apskritai...
 

Teisėsauga   Verslas, ekonomika
Tikslinamos asmens sulaikymo sąlygos – aiškesni pagrindai ir procedūros (2)
Geriau įgyvendinti asmens teisę apginti savo laisvę, aiškiau reglamentuoti laikinojo...
Prezidentas paskyrė Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus pirmininką (2)
Lietuvos Respublikos Prezidentas Gitanas Nausėda, vadovaudamasis Konstitucija, Teismų įstatymu ir...
Lietuvos advokatūra apie šios dienos sulaikymus: Lietuvoje įsivyrauja „sulaikymo prezumpcija“ (2)
Lietuvos advokatūra, reaguodama į žinomų mūsų šalies asociacijų ir asmenų...
 
Georgij Nikonorov jungiasi prie „Yukon Advanced Optics Worldwide“ vadovų komandos
Aukštųjų technologijų bendrovės „Yukon Advanced Optics Worldwide“, gaminančios civilinius termovizorinius...
R. Viršilas. Kiek įmonių socialinėje atsakomybėje yra atsakomybės?
Rolandas Viršilas  Jau metai, kaip gyvename naujos realybės – pandemijos...
„SME Finance“ steigia neobanką verslo klientams
Tikimasi, kad tik verslo klientams skirtas neobankas veiklą pradės 2021...
Krašto apsauga   Užsienis
Krašto apsaugos viceministras M. Abukevičius: „Kibernetinis saugumas – visų atsakomybė“
Efektyviai užtikrinti ypatingos svarbos informacinių išteklių valdytojų kibernetinį saugumą, stiprinti...
Lietuvos kariuomenei perduoti dar 142 nauji sunkvežimiai „Unimog“
Spalio 21 d. Lietuvos kariuomenei perduoti dar 142 nauji penkių...
R. Karoblis naujuoju kariuomenės vadu siūlo Sausumos pajėgų vadą gen. mjr. V. Rupšį (1)
Krašto apsaugos ministras Raimundas Karoblis naujuoju Lietuvos kariuomenės vadu Prezidentui...
 
Pretendentė į EK pirmininkes sulaukė europarlamentarų reakcijos (1)
Pretendentė į Europos Komisijos (EK) pirmininkės postą Ursula von der...
V.Zelenskis „nokautavo“ P.Porošenką (8)
    Pomaidaninio Ukrainos prezidento Petro Porošenko „puota karo metu“...
Dėl Skripalių apnuodijimo S.Lavrovas pirštu dūrė į NATO: „Tai ne „Novyčiok“, o BZ“ (25)
Rusijos URM ministras Sergejus Lavrovas pareiškė, kad Cheminio ginklo draudimo...
Sportas   Laiškai
“PingPongiuko”akademija kviečia (1)
Oficialus klubo Facebook puslapis>>>...
Cristiano Ronaldo sezoną temdo priekabiavimo skandalas (1)
Cristiano Ronaldo – vienas geriausių planetos futbolininkų. Apie šį portugalą...
Lietuvos rinktinės laukia kroatų išbandymas (1)
  Lietuvos nacionalinė vyrų krepšinio rinktinė tęsia kovą dėl galimybės...
 
Kam tarnauja Šaulių sąjunga (9)
Kaip manote ar visi Šaulių sąjungoje pritaria jūsų sąjungos nariui...
Geradarei savanoriai pačiai prireikė pagalbos (1)
Nuo nelaimės nėra apsaugotas niekas. Likimas skaudžiai skriaudžia ir tuos,...
Mulkinanti apklausa “Mes europiečiai”” (3)
Šiuo metu – 2019.05.11, 17:30, – portale lrytas.lt  vykdoma apklausa,...