Kontaktai      Rašykite mums       KK TV       Siūlo darbą       Foto       Prenumerata Lietuviškai По-русски English
turgelis.net
2021 Rugsėjis 21 Antradienis
 

Ukmergiškių kova dėl katilinės persikėlė prie Prezidentūros (foto)

2010-10-08 12:16 | Naujienos | Komentarų (47)

Dėl miesto katilinės kovojantys ukmergiškiai šiandien mitingavo prie Prezidentūros (KK nuotr.)

Jau kelias savaites trunkanti įtempta ukmergiškių kova su privatininku dėl Ukmergės miesto katilinės persikėlė prie Prezidentūros. Čia šiandien įvyko Ukmergės gyventojų mitingas, kurio dalyviai pateikė Prezidentei Daliai Grybauskaitei prašymą padėti Ukmergės savivaldybei kovoje su nedorais privatininkais, valdininkais ir politikais bei užtikrinti, kad sprendžiant šią problemą būtų laikomasi Konstitucijos.

Ukmergės gyventojus kovoje su privatininku dėl miesto katilinės palaiko ir mitinge prie Prezidentūros taip pat dalyvavo visuomeninis judėjimas „Tautos ateities forumas“, Naujosios sąjungos ir Socialistinio liaudies fronto atstovai.

Ukmergės miesto bendruomenės pirmininkas Julius Kazėnas teigė, kad ukmergiškiams palaikymas labai svarbus. „Susirinkusieji mus palaiko, nes supranta, kad nuo to kaip klostysis įvykiai Ukmergėje gali priklausyti ar ateityje bus galimybė apginti vartotojų interesus ir kitose savivaldybėse. Turime užkirsti kelią tam, kad nebūtų sukurtas mechanizmas, neleisiantis nutraukti sutarčių su nedorais privatininkais“, – teigė J. Kazėnas.

Mitingo metu gyventojai simboliškai trypė nešvarius pinigus ir šilumos ūkį reglamentuojančių įstatymų paketą. „Stebint Ukmergės ir visos Lietuvos šilumos ūkio situaciją, belieka apgailestauti, jog šilumos ūkis ir nešvarūs pinigai tapo vienas nuo kito neatskiriami dalykai“, – piktinosi J. Kazėnas.

Ukmergės miesto bendruomenės atstovai įteikė viešą kreipimąsi Prezidentės atstovams dėl padėties Ukmergėje.

Viešas kreipimasis dėl padėties Ukmergėje

J.E. Prezidentei Daliai Grybauskaitei

Kreipiamės į Jūsų Ekscelenciją prašydami užtikrinti Ukmergės gyventojų interesus ir padėti spręsti susiklosčiusią padėtį Ukmergės šilumos ūkyje.

Pastarosiomis dienomis girdimi aukščiausių šalies vadovų, ministrų pareiškimai verčia mus suabejoti ar tikrai gyvename teisinėje valstybėje.

Esame įsitikinę, kad grubus Lietuvos Respublikos Konstitucijoje įtvirtintų principų nepaisymas, kelia grėsmę visai demokratinės valstybės sąrangai.

I. Ginami ne vartotojų, o privačių bendrovių interesai

Lietuvos Respublikos Konstitucijos 5 straipsnyje įtvirtinta nuostata: „Valdžios įstaigos tarnauja žmonėms", o 46 straipsnyje teigiama: "Valstybė gina vartotojo interesus". Vertinant atsakingų institucijų pasisakymus kyla pagrįstų abejonių, ar valdžios įstaigos šioje situacijoje tarnauja žmonėms.

Norime pabrėžti, kad Ukmergės savivaldybės ir gyventojų pastangų dėka, vartotojų interesas jau yra užtikrintas – šiluma tiekiama visiems savivaldybės gyventojams. Be to, šiluma tiekiama gerokai pigiau. Tačiau susidaro įspūdis, kad atsakingos institucijos atkakliai siekia pakeisti šią vartotojams palankią status quo. Teisingumo ministras Remigijus Simašius ragina atšaukti ekstremalią situaciją o Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos (VKKEK) vadovė Diana Korsakaitė tikina, neišduosianti licencijos teikti šilumą Ukmergės savivaldybės valdomoms įmonėms.

J.E. Prezidente, mes prašome Jūsų pasidomėti, kodėl valstybės institucijos gina privačią bendrovę, kuri šios savaitės pradžioje išdrįso imtis brutalios jėgos prieš Ukmergės katilines saugančius beginklius žmones. Kodėl galimas žalos atlyginimo klausimas tampa labiau prioritetiniu politinės darbotvarkės klausimu nei ašarinėmis dujomis purškiami ir stumdomi Ukmergės gyventojai? Kodėl mūsų demokratija tampa kurčia vartotojams, o palanki monopolininkui ?

II. Kišimasis į teismų veiklą

Šiame rašte norėtume paminėti tik keletą pavyzdžių.. 2010 m. spalio 6 d. Teisingumo ministras Remigijus Šimašius komentuodamas padėtį Ukmergėje teigė: "Ekstremalią situaciją sukėlė savivaldybės tarybos veiksmai. (…) Konstatuojame, kad savivaldybės taryba yra atsakinga už tas pasekmes, kurios galimai kils priimant dabartinius žingsnius. Yra rizika, kad galima žala ukmergiškiams, įmonei susidarys nuo keliolikos iki keliasdešimt milijonų litų".

Labai svarbu pabrėžti, kad toks Teisingumo ministro pareiškimas rodo nenorą suvokti esminius teisinės valstybės veikimo principus. Remiantis LR Konstitucijos 109 straipsniu teisingumą Lietuvos Respublikoje vykdo tik teismai. Teisėjas ir teismai, vykdydami teisingumą, yra nepriklausomi. Teisėjai, nagrinėdami bylas, klauso tik įstatymo. Todėl toks R. Simašiaus pareiškimas vertintinas kaip Teisingumo ministro (!) kišimasis į teismų darbą, nes be jokio teismo sprendimo ministras nusprendžia kiek savivaldybė yra skolinga privačiai bendrovei ir kad ji apskritai yra skolinga. Kita vertus, operuoti sumomis yra nekorektiška, nes įvardintos sumos nesiremia jokiais faktais. Buvusio privataus šilumos operatoriaus deklaruota metinė apyvarta Ukmergės rajone tesiekia 12 mln. litų, todėl kalba apie dešimtis milijonų gręsiančių nuostolių atlyginimą atrodo švelniai tariant keistai. Be to, Ukmergės savivaldybė ketina išsiieškoti žalą iš buvusio nuomininko teismo keliu dėl nudėvėto turto ir nepagrįstų sąnaudų įtrauktų į šilumos kainą. Ukmergės gyventojų bendruomenė taip pat jau kreipėsi į Generalinę Prokuratūrą prašydami ištirti UAB „Miesto energijos" veiksmus – bendruomenės atstovų preliminariais paskaičiavimais, UAB „Miesto energija" manipuliuodama sąnaudomis per visą šilumos ūkio nuomos laikotarpį iš gyventojų neteisėtai pasisavino daugiau kaip 2 mln. litų.

III. Kišimasis į vietos savivaldos veiklą

2010 m. spalio 6 d. žiniasklaidai Teisingumo ministras Remigijus Šimašius teigė, kad Ukmergės valdžia pasielgtų labai protingai, jei atšauktų ekstremalią padėtį. Pabrėžiame, kad tokie pareiškimai vertintini kaip kišimasis j vietos savivaldos veiklą. LR Konstitucijos 120 straipsnyje įtvirtinta nuostata: „Valstybė remia savivaldybes. Savivaldybės pagal Konstitucijos bei įstatymų apibrėžtą kompetenciją veikia laisvai ir savarankiškai". Remiantis Civilinės saugos įstatymu tik Ukmergės rajono ekstremalių situacijų komisija, kurią sudaro įvairių savivaldybės ir valstybės institucijų bei žinybų atstovai, turi teisę nuspręsti kada skelbti ar atšaukti ekstremalią situaciją.

Lietuvos Respublikos Konstitucijos 123 straipsnis numato: „Ar savivaldybės laikosi Konstitucijos ir įstatymų, ar vykdo Vyriausybės sprendimus, prižiūri Vyriausybės skiriami atstovai". Todėl R. Šimašiaus teiginiai traktuotini kaip bandymas kišti į vietos savivaldą

Be to, tokie Teisingumo ministro pareiškimai pažeidžia ir tarptautinės teisės normas. Europos vietos savivaldos chartijoje, kurią yra ratifikavusi Lietuva, 3 straipsnyje yra nurodoma, kad „Vietos savivalda reiškia, kad vietinės valdžios organai įstatymų nustatytose ribose turi teisę ir gebėjimą tvarkyti ir valdyti pagrindinę viešųjų reikalų dalį, už tai prisiimdamos pilną atsakomybę ir vadovaudamosi vietos gyventojų interesais".

Verta pažymėti, kad atšaukus ekstremalią situaciją dabar, dalis gyventojų liktų be šilumos, nes Vilniaus apygardos administracinis teismas yra priėmęs nutartį, kuria sustabdė UAB „Miesto energijos" šilumos tiekimo licenciją Šventupės, Dainavos ir Dukstynos teritorijoms. Tačiau VKKEK iki šiol neišduoda licencijos tiekti šilumą šiose teritorijose savivaldybei priklausančioms įmonėms. Taigi natūraliai kyla klausimas kieno interesus tokiais pareiškimai gina Teisingumo ministras: šalies gyventojų ar monopolininkų?

IV. Įgaliojimų viršijimas

VKKEK vadovė Diana Korsakaitė 2010 m. spalio 6 d. pasisakyme žiniasklaidai teigė, kad šilumos tiekimo licencija savivaldybės įmonei "Ukmergės šiluma" nebus suteikta, kol nebus aiškumo dėl ekstremalios padėties. Be to, anot jos, turi būti įrodyta, kad "Miesto energija" dėl savo kaltės nevykdė licencijuojamos veiklos. Tokiu teiginiu VKKEK vadovė viršijo savo įgaliojimus, nes sprendimus dėl licencijos suteikimo priima ne D. Korsakaitė, o kolegiali institucija – komisija, kurią sudaro penki nustatyta įstatymų tvarka paskirti nariai. Komisija šio klausimo dar nesvarstė.

V. Sistemiškas melas skleidžiamas valdžios atstovų lūpomis

Melas dėl nesumažintų šilumos kainų. 2010 m. spalio 6 d. D.Korsakaitė teigia: "Dar sykį galiu pasakyti, kad jokios kalbos apie sumažintą kainą (Ukmergės rajono savivaldybės patvirtinta neva mažesnė šilumos kaina – BNS) neturi ekonominio pagrindo. Už visa tai, kas yra padaryta, susimokės ne £as kitas, o gyventojai. Kainos skirtumas yra viena šimtoji cento. Dėl vienos šimtosios cento tikrai įereikėjo daryti jokių revoliucinių riaušių".

Keista, kodėl Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisijos vadovė nebemoka suskaičiuoti kiek už šilumą moka Ukmergės gyventojai perėmus šilumos ūkį savivaldybei. VKEKK vadovė akivaizdžiai manipuliuoja skaičiais, nes lyginamos ne nuo savivaldybės priklausančios pastovios sąnaudos, o ir kuro kainos. Kuro kainos pastaraisiais mėnesiais kilo, todėl pakilo ir bendra šilumos kaina gyventojams visose savivaldybėse. Todėl lyginant galutines vartotojų kainas, kurios buvo pavasarį ir yra rudenį susidaro, iliuzija, kad savivaldybė šilumos neatpigino. Iš tikrųjų savivaldybė nuo savivaldybės priklausančias pastovias sąnaudas sumažino nuo 7 iki 38 proc. Tariant trumpiau – savivaldybė žmonėms atidavė beveik pusė iki tol privatininkams atitekdavusio pelno.

Melas dėl šilumos netiekimo. 2010 m. spalio 6 d. išplatinamas LR Vyriausybės pareiškimas, kuriame Premjero patarėjas Virgis Valentinavičius teigia: "Pagrindinis tikslas – grąžinti žmonėms šilumos tiekimą o po to aiškintis, kas kaltas". Pabrėžtina, kad tuo metu kai pasirodo šis pranešimas šiluma gyventojams jau buvo tiekiama beveik savaitę laiko. Šilumos ir karšto vandens tiekimą ukmergiškiams savivaldybė atnaujino rugsėjo 30 dieną Ukmergės rajono ekstremalių situacijų komisijai paskelbus ekstremalią situaciją rajone.

Melas dėl to, kam priklauso šilumos ūkis. 2010 m. spalio 6 d. Teisingumo ministras teigia: „Aš galiu konstatuoti, kad „Miesto energija" prarado licenciją dėl to, kad ji buvo išmesta iš jai priklausančių patalpų". Tačiau Teisingumo ministras teigdamas tokius teiginius pamiršta, kad šilumos ūkis priklauso savivaldybei, o bet koks privatininkas tėra laikinas nuomininkas. Be to, ir sutartis, ir Ukmergės rajono apylinkės teismas įpareigojo UAB „Miesto energija" perduoti savivaldybei priklausantį ir naujai sukurtą turtą.

J.E. Prezidente, prašome Jūsų įsiklausyti j aukščiau pateiktus faktus ir imtis iniciatyvos sprendžiant Ukmergės šilumos ūkio padėtį vartotojų naudai:

1.     padėti užtikrinti LR Konstitucijos laikymosi,

2.     imtis priemonių dėl VKEKK veiksmų neatitikimo Lietuvos teisės aktams,

3.     palaikyti Ukmergės savivaldybę kovoje su nedorais privatininkais, valdininkais ir politikais
.

KK inf.

2010-10-08

Komentarai

 

 

 
 1. Gal gali kas pakomentuoti p. Girniaus komentarą? Čia jis kažką painioja ar gąsdina, šiuo atveju manau tai netinka, nes čia tik savivaldybė nutraukia sutartį, o ne pasisavina privačios bendrovės turtą ar kitaip tiesiogiai padaro nuostuolių.Čia savivaldybės turtas ir jie patys turi teisę jį patikėti valdyti vianam ar kitam subjektui.

  Thumb up 0 Thumb down 0

 2. Kęstutis Grinius. Apie tai nerašo niekas: Tikrosios pasaulinės finansų krizės priežastys. /// Kestutis Grinius isverte teksta is rusu kalbos,autorius- Vladimir Kopylkov,svetaine http://www.pravaya.ru. Siaip tai NEGRAZU plagijuoti svetimas mintis ir vadinti savomis. Tai kas cia ji dabar pasamde? Ar cia tik jo vardu berniuku parasytas komentaras, kuriame vis akcentuojami skolu milijonai, kuriomis dabar gasdina Ukmergiskius korumpuota valdzia, KAD TIK NEKILTU GRANDININE REAKCIJA DEL PERVERSMO Lietuvos silumos ukyje.

  Thumb up 0 Thumb down 0

 3. Solidarus – 2010 10 08 14:26
  ŠaunuoliaiIr būkime realistais-prezidentė tai "Miesto energijos" pusėje arba pasakys,esą negali kištis. Tiek Šimašius,tie Korsakaitė grubiai pažeidė įstatymus ir turi būti už tai nubausti.Net ir po to,kai Kubilius kreipėsi į GP dėl šios aferos,Korsakaitė traukė savo dainelę.

  Thumb up 0 Thumb down 0

 4. Šaunuoliai,bet vykite lauk nuo savęs visus matulevičininkus,paleckininkus ir paulauskininkus!!! Ir būkime realistais-prezidentė tai "Miesto energijos" pusėje arba pasakys,esą negali kištis.
  Tiek Šimašius,tie Korsakaitė grubiai pažeidė įstatymus ir turi būti už tai nubausti.Net ir po to,kai Kubilius kreipėsi į GP dėl šios aferos,Korsakaitė traukė savo dainelę.

  Thumb up 0 Thumb down 0

 5. Girniau, pagalvok. Ar skaitei nutrauktosios sutarties tekstą? Iš kur ištraukei Londono teismą? Savivaldybė yra suverenas savo teritorijoje, turi teisę sudaryti sutartį, ją nutraukti pagal lietuvoje veikiančius įstaymus. Tam reikalui sutartyje įrašomi atitinkami punktai. Ginčai sprendžiami LR įstatymų nustatyta tvarka, ką savivaldybė ir daro. Dėl investicijų, jeigu tokios buvo, ieškovas teisiasi su užsakovu Lietuvėlėje. Girniau, netepk savo ir taip jau menkos reputacijos.

  Thumb up 0 Thumb down 0

 6. KOVA PRIEŠ NEPAGRĮSTAS NIEKUO IR LABAI DIDELES KAINAS BŪTINA, ŠAUNUOLIAI ŽMONĖS, TAI PIRMAS DAIGELIS PRIES IŠPŪSTAS KAINAS

  Thumb up 0 Thumb down 0

 7. Gražus kreipimasis į Jos Exelenciją,(lietuviškai-puikybę).Tačiau nieko doro iš to nebus,nes Puikybė pati tarnauja tam pačiam privačiam kapitalui.Nesitiki?Spėju,kad iš prezidentūros ukmergiečiai sulauks tokio atsakymo,(jį praneš arba atstovė spaudai,arba patarėja teisės klausimais),-Kadangi JE negali įtakoti jokių teisinių ginčų,kuriuos privalo spręsti teismai;taip pat JE,laikydamasi LR įstatymų,neturi teisės tarpininkauti vienai iš ginčo pusių jokiose ūkinių ginčų bylose – viską spręs teismai įstatymų numatyta tvarka.Štai maždaug toks atsakymas "ateis" iš Jos Puikybės.Nusičiaudėti jai ir ant savivaldybės,ir ant tos savivaldybės gyventojų.Prisidengs "įstatymu",kaip Ieva figos lapu ir vėl liks…"šventa karvė",kurios kritikuoti negalima,nes tai gali sugriauti valstybės pamatus.(JE mintis iš jos inauguracinės kalbos).Praregėkite žmonės.Kuo anksčiau tai įvyks,tuo greičiau patys viską spręsime be "carienių".Spręsime taip,kaip tai daro Ukmergė.ŠAUNUOLIAI !

  Thumb up 0 Thumb down 0

 8. nesusiprateliui-ka ten veikia ponas Simasius? Ar cia jo darbo sritis? nesupratau jo misijos Ukmergeje.I GP darba negali jis kistis, o cia kaip?

  Thumb up 0 Thumb down 0

 9. REIKIA VISIEMS LIETUVOS PILIECIAMS KILTI, O NE PAVIENIAMS. TADA GAL SUPRAS "ELITAS" KAD SEDI ANT ZMONIU "GERO" IR VILAS STATOSI. GANA TYLET IR KENTET, KLAUSYT NESAMONINGU KODEL NEVYKDOMI TEISMU SPRENDIMAI? KOKIU TEISMU IR KIENO SPRENDIMAI, KAS JUOS PRIIMA, KOKS TEISMAS TOKS IR SPRENDIMO VYKDYMAS. KAI VALDZIA PAZEIDZIA ZMOGAUS TEISES, ZMOGUS PRIVALO IR TURI TEISE "SUKILTI" O NEKLAUSYTI IR VYKDYTI SU LOGIKA PRASILENKIANTI KORUMPUOTO TEISMO SPRENDIMA. GRAIKIJOS PAVYZDZIO SENAI LIETUVOJE REIKIA

  Thumb up 0 Thumb down 0

 10. reikia ,kad susirinktu visa lietuva kiek liko,nes kitaip nieko nebus,mes palaikom ukmergiskius.

  Thumb up 0 Thumb down 0

 11. o ką dabar darys VSD,prokurorai,samdyti apsauginiai?visus surašys?bet juk tokiu atveju tuoj belikusius visus Lietuvos gyventojus turės surašyti.Lietuvėlė išgrobstyta,parduota,kur mus bedės?kalėjimai perpildyti.Va iki ko dasiritom.
  Na turėjo vieną kartą skaudulys trūkti žmonėms.Kiek galima.Paskaičiavo,kad dar pensininkai gauna po 700 litų,tai va reikia,kad už butus ir mokėtų po 700.O valgyti,tik vanduo belieka.Baisu,skaudu.

  Thumb up 0 Thumb down 0

 12. Iš Vyriausybės pranešimo spaudaiėl galimų teisinių ginčų už Investicijų apsaugos įstatymo nuostatų pažeidimus, už galimus verslininkų ieškinius bei turtines pretenzijas tiek Lietuvos teismuose, ties tarptautiniame Arbitražo teisme privalės susimokėti patys Ukmergės rajono politikai iš savo biudžeto, t.y. Ukmergės rajono gyventojai mokės už savo vietos politikų abejotinus sprendimus. Specialistų vertinimu, tai būtų sumos nuo keliolikos iki keleto dešimčių milijonų litų.

  Ką norėjo pasakyti ir dėl ko Vyriausybė įspėjo Ukmergės savivaldybę.
  Nesu asmuo kuris turi teisę aiškinti Vyriausybės ar kitų institucijų sprendimus,tačiau nuomonę pareikšti turiu teisę.

  Vyriausybė savo pranešime kalba ne apie skolas,kurias viena ar kita ginčo pusė prisiteis, bet apie ginčus tarptautiniame Arbitražo teisme.Atkreipiu dėmesį,akd Vyriausybė nurodo ir įstatymus,kuriais remiantis tai bus sprendžiama: dėl galimų teisinių ginčų už Investicijų apsaugos įstatymo nuostatų pažeidimus t.y. ginčas vyks dėl investicijų apsaugos.Šiame ginče savivaldybė nebus viena iš šalių, nes Lietuvos Valstybę atstovaus Lietuvos Respublikos Vyriausybė.Ginčai dažniausiai vyksta Londono arba Niujorko Arbitražo teismuose.Prieš patenkant į Arbitražo teismą Lietuvos Respublikos Vyriausybei bus pateikta pretenziją.Šios dienos duomenimis Vyriausybės ekspertų paskaičiavimu jos suma būtų nuo keliolikos iki keleto dešimčių milijonų litų.Toks Vyriausybės paaiškinimas reikštų,kad su tokio dydžio reikalavimu ,Vyriausybė, galimai sutiktų, bet už tai turėtų mokėti Ukmergiškiai.Vyriausybei tai nesunku padaryti.Todėl nei Meras, nei kiti savivaldybės asmenys šios dalies ginčo neįtakoja ir Arbitražiniame ginče nedalyvauja, nes pretenzija yra Lietuvos Respublikos Vyriausybei..Kitos dalies ginčas t.y. dėl sutarties nutraukimo teisėtumo ir jo pasekmių,tai jau Savivaldybės reikalas.Tačiau priminsiu,kad jau esu rašęs,kad nepavykus įrodyti,kad sutartis nutraukta teisėtai, Savivaldybei gali būti pateiktas ieškinys apie 20-25 milijonų litų.Tai UAB ,,Miesto energija“ advokatų reikalai ir jų apsisprendimo reikalai.
  O dabar patys paskaičiuokite: kas gręsia nesėkmes atveju?

  Pagarbiai Kęstutis Grinius

  Thumb up 0 Thumb down 0

 13. <Simasius kam tarnauja? – 2010 10 08 13:04>Šimašius tarnauja KUBILIUI,Kubilius tarnauja Kubilienei,o ši tarnauja milicninkui Navickui.

  Thumb up 0 Thumb down 0

 14. na va dabar saugumas vel visus suzymes ir surusiuos, jo majo ne tik sukoduoti bet ir surusiuoti tuoj visi bus.va cia tai tikrai laisva lietuva.TIK KAIP TAI VARKSEI LIETUVELEI ISSILAISVINTI NUO ELITINIU BANDITU.

  Thumb up 0 Thumb down 0

 15. gal ne visai į temą…Ar galite pateikti pavyzdį kas Lietuvoje dirba gerai?Kokioje srityje nėra pažeidimų ir nusikaltimų?Kas iš valdžioje prisidirbusių pareigūnų buvo rimtai ir teisingai nubaustas per 20 nepriklausomybės metų?Gal man sklerozė,neprisimenu? Ko mes sulauksime?Ar jums nebaisu?Man baisu…zmones netilekim bukim vieningi

  Thumb up 0 Thumb down 0

 16. Manau į savivaldos reikalus negali kištis net seimas, todėl jų priimti įstatymai reglamentuojantis miestelio šilumos tiekimą prieštarauja Konstitucijai. Galų gale Ukmergiškiai šildykitės be licencijos…Jei korumpuota valdžia įgnoruoja mūsų interesus, tai mes ignoruokim jos neteisėtus įstatymus.

  Thumb up 0 Thumb down 0

 17. ka iskrypeliu gynejo palausko "naujoji sajunga" ten daro?…dar ir nupuselis paleckis "kovoja" uz teisybe – nejuokinkit…vyt lauk tuos apsisaukelius kuo toliau!

  Thumb up 0 Thumb down 0

 18. Ekstremalią situaciją, jeigu ją taip galima įvardyti, Ukmergėje sukėlė savivaldybės taryba, anksčiausiai Lietuvoje pradėdama šildymo sezoną, žengdama tam tikrus teisinius žingsnius ir bandydama ekspropriuoti nuosavybę. Todėl visą atsakomybę už šių veiksmų pasekmes privalės prisiimti savivaldybės taryba, o šių veiksmų sukelta žala guls ant ukmergiškių pečių, teigia teisingumo ministras Remigijus Šimašius.

  Thumb up 0 Thumb down 0

 19. atejo laikai, oi, atejo laikai… Rodos, esam Europos Sajungoj, rodos, visur kalbama placiai apie zmoniu teises, apie teisinguma, apie demokratija, taciau is visko matyti, kad viskas cia sena ir supuve: korupcija baisine, valdininkija viska daro, kaip jiems geriau, zmones engia mokesciais, teisesauga taip pat korumpuota. Patys zmones turi ginti save, ne valstybe gina savo zmones, o zmonems reikia gintis nuo valstybes. Totalus siaubas.

  Thumb up 0 Thumb down 0

 20. gaila zmoniu, bet juk karalaitis grybas pati paskyre ta lerva korsakaite, o si viska daro kad tik privatininkas toliau lobti, ir jokiais budais nesistengia kad zmonens kainos mazetu

  Thumb up 0 Thumb down 0

 21. aciu Dievui zmones po truputi issijudina.TIK TAIP galima priversti kazka geisti i gera puse, zmoniu naudai, nes laukti valdzios ir prezidentes malones, tai kaip laukti atskrendant ufonautu.

  Thumb up 0 Thumb down 0

 22. Labai keistai nuskambėjo Kubiliaus, Korsakaitės ir kitų pasisakymai apie Ukmergės įvykius. Vadinasi valdžios atstovai palaiko privačią bendrovę "E.energija" kuri įsikūrusi Vilniuje. Ir tai daro visiškai atvirai. Mano nuomone STT pareigūnams reikėtų atkreipti dėmesį ir patikrinti tokį Kubilių, Korsakaitę ir kitus, kurie matomai gauna neblogą "bakšišą" iš tos "E.energijos", kad taip užtaria. Bravo UKMERGIŠKIAI, kad norite tvarkytis patys savo mieste be jokių "berniukų" iš "E.energijos" ir jų samdytų "Argus" apsaugininkų. Man tai čia labai panašus atvėjis, kada Panevėžio raj. Gustonyse draskėsi vieno Seimo nario, buvusio Vidaus reikalų ministro sūnelis. Reikėtų spaudos atstovams pasidomėti, ar ir čia neįsivėlęs koks nors nužmogėjęs "veikėjo" giminaitis. Kas gi yra tos "E.energijos" savininkai?

  Thumb up 0 Thumb down 0

 23. Ukmergiškiai elgiasi labai protingai,-sėkmės jiems.Kur tai matyta,kad vieną` dieną per televiziją J.E.Prezidentė aiškina,kad šilumos kainų skirtumas tarp savivaldybės paskaičiuotos ir berniukų taikomos 40 procentų,o Kainų reguliavimo kontoros dievočka Korsakaitė aiškina ,kad kainų skirtumas tik kelios šimtosios procento.Ką daryti???Korsakaitei numauti kelnaites.

  Thumb up 0 Thumb down 0

 24. Kurgi kubilo gerbejai? Juk cia "aiskus" buvusiu valdziu pedsakas. Kubilas nekaltas, nes jis nepakaltinamas. Ta turejo pasakyti iskarto gydytojai, bet ir jiem matyt nubyra.

  Thumb up 0 Thumb down 0

 25. ir vienybės .Te padeda jums ir Dievas,nes jis visada tiesos pusėje.

  Thumb up 0 Thumb down 0 
Video reportažasNerpigiau./lt/produktas/505/nusikaltimas-valstybes-vardu

Aktualu. Komentarai
3 patarimai, norintiems puikiai pasiruošti anglų kalbos valstybiniam brandos egzaminui
Kaip pasirinkti plautuvę virtuvei?
Foto reportažai Aktualu Naujausias numeris
Pasiruošimas jūsų tobulai kelionei: ką verta žinoti? 
Manote, kad pats laikas atitrūkti nuo kasdienybės ir bent trumpam leistis į nuotykius?...

Dovanos sužadėtuvių proga: kaip pasveikinti įsimylėjėlius? 
Neseniai susižadėję draugai pakvietė paminėti ypatingą įvykį? Nėra dvejonės, dalintis džiaugsmu – smagu,...

Tabu temos poroje – kaip jų atsikratyti? 
Jaučiate, kad mylimas žmogus su jumis nėra šimtu procentų atviras? Normalu, visiems pasitaiko...

Praktiškos dovanos žmonėms, besidomintiems konditerija 
Draugų rate turite žmogų, kuris kiekvieno susitikimo metu atsineša kažką saldaus? Jo šokoladiniai...

Vidurnaktį baigs galioti judėjimo ribojimai tarp savivaldybių 
Po antradienį įvykusio neformalaus ministrų pasitarimo, sveikatos apsaugos ministras Arūnas Dulkys žiniasklaidą informavo,...

„Baltic Block“ plečia partnerių tinklą: pradeda bendradarbiauti su tarptautine padėklų ir konteinerių nuomos bendrove „Chep“ 
    Viena didžiausių medienos drožlių padėklų gamintojų Europoje, Latvijos kompanija „Baltic Block“,...

Anekdotas


Naujovė KK Facebook
Reklama

Politika   Bylos, sukrėtusios Lietuvą
EP narys A. Kubilius: „Nestabilumas Rytų Partnerystės regione tampa nauju jo bruožu“ (1)
Europos Parlamento narys, Euronest Parlamentinės Asamblėjos (PA) pirmininkas Andrius Kubilius,...
Valdžios sektoriaus balansas 2020 metais: 3,5 mlrd. eurų deficitas
Išankstiniais duomenimis, 2020 metų Lietuvos valdžios sektoriaus deficitas sudarė 3,5...
Prezidentas kviečia šalinti kliūtis didelės rizikos grupių skiepijimui (2)
Lietuvos Respublikos Prezidentas Gitanas Nausėda, antradienį nuotoliniu būdu susitikęs su...
 
LAT pritarė apeliacinės instancijos teismo išvadoms dėl Vilniaus universiteto pareigos atlyginti neturtinę ir turtinę žalą Norvegijos kalnuose žuvusios studentės tėvams (6)
Lietuvos Aukščiausiasis Teismas atmetė Vilniaus universiteto kasacinį skundą ir paliko...
Nepramušamas VU „betonas“ – aukšti teisėjai ir prokurorai? (5)
Giedrė Gorienė „Ir mažas akmenukas didelį vežimą išverčia“, – sako...
Kada naikinsime nereikalingus teismus? (5)
Giedrė Gorienė Kada naikinsime aukštesnės instancijos teismus? Kam jie apskritai...
 

Teisėsauga   Verslas, ekonomika
Tikslinamos asmens sulaikymo sąlygos – aiškesni pagrindai ir procedūros (2)
Geriau įgyvendinti asmens teisę apginti savo laisvę, aiškiau reglamentuoti laikinojo...
Prezidentas paskyrė Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus pirmininką (4)
Lietuvos Respublikos Prezidentas Gitanas Nausėda, vadovaudamasis Konstitucija, Teismų įstatymu ir...
Lietuvos advokatūra apie šios dienos sulaikymus: Lietuvoje įsivyrauja „sulaikymo prezumpcija“ (2)
Lietuvos advokatūra, reaguodama į žinomų mūsų šalies asociacijų ir asmenų...
 
Georgij Nikonorov jungiasi prie „Yukon Advanced Optics Worldwide“ vadovų komandos
Aukštųjų technologijų bendrovės „Yukon Advanced Optics Worldwide“, gaminančios civilinius termovizorinius...
R. Viršilas. Kiek įmonių socialinėje atsakomybėje yra atsakomybės?
Rolandas Viršilas  Jau metai, kaip gyvename naujos realybės – pandemijos...
„SME Finance“ steigia neobanką verslo klientams
Tikimasi, kad tik verslo klientams skirtas neobankas veiklą pradės 2021...
Krašto apsauga   Užsienis
Krašto apsaugos viceministras M. Abukevičius: „Kibernetinis saugumas – visų atsakomybė“
Efektyviai užtikrinti ypatingos svarbos informacinių išteklių valdytojų kibernetinį saugumą, stiprinti...
Lietuvos kariuomenei perduoti dar 142 nauji sunkvežimiai „Unimog“
Spalio 21 d. Lietuvos kariuomenei perduoti dar 142 nauji penkių...
R. Karoblis naujuoju kariuomenės vadu siūlo Sausumos pajėgų vadą gen. mjr. V. Rupšį (1)
Krašto apsaugos ministras Raimundas Karoblis naujuoju Lietuvos kariuomenės vadu Prezidentui...
 
Pretendentė į EK pirmininkes sulaukė europarlamentarų reakcijos (1)
Pretendentė į Europos Komisijos (EK) pirmininkės postą Ursula von der...
V.Zelenskis „nokautavo“ P.Porošenką (8)
    Pomaidaninio Ukrainos prezidento Petro Porošenko „puota karo metu“...
Dėl Skripalių apnuodijimo S.Lavrovas pirštu dūrė į NATO: „Tai ne „Novyčiok“, o BZ“ (25)
Rusijos URM ministras Sergejus Lavrovas pareiškė, kad Cheminio ginklo draudimo...
Sportas   Laiškai
“PingPongiuko”akademija kviečia (1)
Oficialus klubo Facebook puslapis>>>...
Cristiano Ronaldo sezoną temdo priekabiavimo skandalas (1)
Cristiano Ronaldo – vienas geriausių planetos futbolininkų. Apie šį portugalą...
Lietuvos rinktinės laukia kroatų išbandymas (1)
  Lietuvos nacionalinė vyrų krepšinio rinktinė tęsia kovą dėl galimybės...
 
Kam tarnauja Šaulių sąjunga (10)
Kaip manote ar visi Šaulių sąjungoje pritaria jūsų sąjungos nariui...
Geradarei savanoriai pačiai prireikė pagalbos (1)
Nuo nelaimės nėra apsaugotas niekas. Likimas skaudžiai skriaudžia ir tuos,...
Mulkinanti apklausa “Mes europiečiai”” (3)
Šiuo metu – 2019.05.11, 17:30, – portale lrytas.lt  vykdoma apklausa,...