Kontaktai      Rašykite mums       KK TV       Siūlo darbą       Foto       Prenumerata Lietuviškai По-русски English
2020 Liepa 13 Pirmadienis
 

Ukmergiškių kova dėl katilinės persikėlė prie Prezidentūros (foto)

2010-10-08 12:16 | Naujienos | Komentarų (47)

Dėl miesto katilinės kovojantys ukmergiškiai šiandien mitingavo prie Prezidentūros (KK nuotr.)

Jau kelias savaites trunkanti įtempta ukmergiškių kova su privatininku dėl Ukmergės miesto katilinės persikėlė prie Prezidentūros. Čia šiandien įvyko Ukmergės gyventojų mitingas, kurio dalyviai pateikė Prezidentei Daliai Grybauskaitei prašymą padėti Ukmergės savivaldybei kovoje su nedorais privatininkais, valdininkais ir politikais bei užtikrinti, kad sprendžiant šią problemą būtų laikomasi Konstitucijos.

Ukmergės gyventojus kovoje su privatininku dėl miesto katilinės palaiko ir mitinge prie Prezidentūros taip pat dalyvavo visuomeninis judėjimas „Tautos ateities forumas“, Naujosios sąjungos ir Socialistinio liaudies fronto atstovai.

Ukmergės miesto bendruomenės pirmininkas Julius Kazėnas teigė, kad ukmergiškiams palaikymas labai svarbus. „Susirinkusieji mus palaiko, nes supranta, kad nuo to kaip klostysis įvykiai Ukmergėje gali priklausyti ar ateityje bus galimybė apginti vartotojų interesus ir kitose savivaldybėse. Turime užkirsti kelią tam, kad nebūtų sukurtas mechanizmas, neleisiantis nutraukti sutarčių su nedorais privatininkais“, – teigė J. Kazėnas.

Mitingo metu gyventojai simboliškai trypė nešvarius pinigus ir šilumos ūkį reglamentuojančių įstatymų paketą. „Stebint Ukmergės ir visos Lietuvos šilumos ūkio situaciją, belieka apgailestauti, jog šilumos ūkis ir nešvarūs pinigai tapo vienas nuo kito neatskiriami dalykai“, – piktinosi J. Kazėnas.

Ukmergės miesto bendruomenės atstovai įteikė viešą kreipimąsi Prezidentės atstovams dėl padėties Ukmergėje.

Viešas kreipimasis dėl padėties Ukmergėje

J.E. Prezidentei Daliai Grybauskaitei

Kreipiamės į Jūsų Ekscelenciją prašydami užtikrinti Ukmergės gyventojų interesus ir padėti spręsti susiklosčiusią padėtį Ukmergės šilumos ūkyje.

Pastarosiomis dienomis girdimi aukščiausių šalies vadovų, ministrų pareiškimai verčia mus suabejoti ar tikrai gyvename teisinėje valstybėje.

Esame įsitikinę, kad grubus Lietuvos Respublikos Konstitucijoje įtvirtintų principų nepaisymas, kelia grėsmę visai demokratinės valstybės sąrangai.

I. Ginami ne vartotojų, o privačių bendrovių interesai

Lietuvos Respublikos Konstitucijos 5 straipsnyje įtvirtinta nuostata: „Valdžios įstaigos tarnauja žmonėms", o 46 straipsnyje teigiama: "Valstybė gina vartotojo interesus". Vertinant atsakingų institucijų pasisakymus kyla pagrįstų abejonių, ar valdžios įstaigos šioje situacijoje tarnauja žmonėms.

Norime pabrėžti, kad Ukmergės savivaldybės ir gyventojų pastangų dėka, vartotojų interesas jau yra užtikrintas – šiluma tiekiama visiems savivaldybės gyventojams. Be to, šiluma tiekiama gerokai pigiau. Tačiau susidaro įspūdis, kad atsakingos institucijos atkakliai siekia pakeisti šią vartotojams palankią status quo. Teisingumo ministras Remigijus Simašius ragina atšaukti ekstremalią situaciją o Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos (VKKEK) vadovė Diana Korsakaitė tikina, neišduosianti licencijos teikti šilumą Ukmergės savivaldybės valdomoms įmonėms.

J.E. Prezidente, mes prašome Jūsų pasidomėti, kodėl valstybės institucijos gina privačią bendrovę, kuri šios savaitės pradžioje išdrįso imtis brutalios jėgos prieš Ukmergės katilines saugančius beginklius žmones. Kodėl galimas žalos atlyginimo klausimas tampa labiau prioritetiniu politinės darbotvarkės klausimu nei ašarinėmis dujomis purškiami ir stumdomi Ukmergės gyventojai? Kodėl mūsų demokratija tampa kurčia vartotojams, o palanki monopolininkui ?

II. Kišimasis į teismų veiklą

Šiame rašte norėtume paminėti tik keletą pavyzdžių.. 2010 m. spalio 6 d. Teisingumo ministras Remigijus Šimašius komentuodamas padėtį Ukmergėje teigė: "Ekstremalią situaciją sukėlė savivaldybės tarybos veiksmai. (…) Konstatuojame, kad savivaldybės taryba yra atsakinga už tas pasekmes, kurios galimai kils priimant dabartinius žingsnius. Yra rizika, kad galima žala ukmergiškiams, įmonei susidarys nuo keliolikos iki keliasdešimt milijonų litų".

Labai svarbu pabrėžti, kad toks Teisingumo ministro pareiškimas rodo nenorą suvokti esminius teisinės valstybės veikimo principus. Remiantis LR Konstitucijos 109 straipsniu teisingumą Lietuvos Respublikoje vykdo tik teismai. Teisėjas ir teismai, vykdydami teisingumą, yra nepriklausomi. Teisėjai, nagrinėdami bylas, klauso tik įstatymo. Todėl toks R. Simašiaus pareiškimas vertintinas kaip Teisingumo ministro (!) kišimasis į teismų darbą, nes be jokio teismo sprendimo ministras nusprendžia kiek savivaldybė yra skolinga privačiai bendrovei ir kad ji apskritai yra skolinga. Kita vertus, operuoti sumomis yra nekorektiška, nes įvardintos sumos nesiremia jokiais faktais. Buvusio privataus šilumos operatoriaus deklaruota metinė apyvarta Ukmergės rajone tesiekia 12 mln. litų, todėl kalba apie dešimtis milijonų gręsiančių nuostolių atlyginimą atrodo švelniai tariant keistai. Be to, Ukmergės savivaldybė ketina išsiieškoti žalą iš buvusio nuomininko teismo keliu dėl nudėvėto turto ir nepagrįstų sąnaudų įtrauktų į šilumos kainą. Ukmergės gyventojų bendruomenė taip pat jau kreipėsi į Generalinę Prokuratūrą prašydami ištirti UAB „Miesto energijos" veiksmus – bendruomenės atstovų preliminariais paskaičiavimais, UAB „Miesto energija" manipuliuodama sąnaudomis per visą šilumos ūkio nuomos laikotarpį iš gyventojų neteisėtai pasisavino daugiau kaip 2 mln. litų.

III. Kišimasis į vietos savivaldos veiklą

2010 m. spalio 6 d. žiniasklaidai Teisingumo ministras Remigijus Šimašius teigė, kad Ukmergės valdžia pasielgtų labai protingai, jei atšauktų ekstremalią padėtį. Pabrėžiame, kad tokie pareiškimai vertintini kaip kišimasis j vietos savivaldos veiklą. LR Konstitucijos 120 straipsnyje įtvirtinta nuostata: „Valstybė remia savivaldybes. Savivaldybės pagal Konstitucijos bei įstatymų apibrėžtą kompetenciją veikia laisvai ir savarankiškai". Remiantis Civilinės saugos įstatymu tik Ukmergės rajono ekstremalių situacijų komisija, kurią sudaro įvairių savivaldybės ir valstybės institucijų bei žinybų atstovai, turi teisę nuspręsti kada skelbti ar atšaukti ekstremalią situaciją.

Lietuvos Respublikos Konstitucijos 123 straipsnis numato: „Ar savivaldybės laikosi Konstitucijos ir įstatymų, ar vykdo Vyriausybės sprendimus, prižiūri Vyriausybės skiriami atstovai". Todėl R. Šimašiaus teiginiai traktuotini kaip bandymas kišti į vietos savivaldą

Be to, tokie Teisingumo ministro pareiškimai pažeidžia ir tarptautinės teisės normas. Europos vietos savivaldos chartijoje, kurią yra ratifikavusi Lietuva, 3 straipsnyje yra nurodoma, kad „Vietos savivalda reiškia, kad vietinės valdžios organai įstatymų nustatytose ribose turi teisę ir gebėjimą tvarkyti ir valdyti pagrindinę viešųjų reikalų dalį, už tai prisiimdamos pilną atsakomybę ir vadovaudamosi vietos gyventojų interesais".

Verta pažymėti, kad atšaukus ekstremalią situaciją dabar, dalis gyventojų liktų be šilumos, nes Vilniaus apygardos administracinis teismas yra priėmęs nutartį, kuria sustabdė UAB „Miesto energijos" šilumos tiekimo licenciją Šventupės, Dainavos ir Dukstynos teritorijoms. Tačiau VKKEK iki šiol neišduoda licencijos tiekti šilumą šiose teritorijose savivaldybei priklausančioms įmonėms. Taigi natūraliai kyla klausimas kieno interesus tokiais pareiškimai gina Teisingumo ministras: šalies gyventojų ar monopolininkų?

IV. Įgaliojimų viršijimas

VKKEK vadovė Diana Korsakaitė 2010 m. spalio 6 d. pasisakyme žiniasklaidai teigė, kad šilumos tiekimo licencija savivaldybės įmonei "Ukmergės šiluma" nebus suteikta, kol nebus aiškumo dėl ekstremalios padėties. Be to, anot jos, turi būti įrodyta, kad "Miesto energija" dėl savo kaltės nevykdė licencijuojamos veiklos. Tokiu teiginiu VKKEK vadovė viršijo savo įgaliojimus, nes sprendimus dėl licencijos suteikimo priima ne D. Korsakaitė, o kolegiali institucija – komisija, kurią sudaro penki nustatyta įstatymų tvarka paskirti nariai. Komisija šio klausimo dar nesvarstė.

V. Sistemiškas melas skleidžiamas valdžios atstovų lūpomis

Melas dėl nesumažintų šilumos kainų. 2010 m. spalio 6 d. D.Korsakaitė teigia: "Dar sykį galiu pasakyti, kad jokios kalbos apie sumažintą kainą (Ukmergės rajono savivaldybės patvirtinta neva mažesnė šilumos kaina – BNS) neturi ekonominio pagrindo. Už visa tai, kas yra padaryta, susimokės ne £as kitas, o gyventojai. Kainos skirtumas yra viena šimtoji cento. Dėl vienos šimtosios cento tikrai įereikėjo daryti jokių revoliucinių riaušių".

Keista, kodėl Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisijos vadovė nebemoka suskaičiuoti kiek už šilumą moka Ukmergės gyventojai perėmus šilumos ūkį savivaldybei. VKEKK vadovė akivaizdžiai manipuliuoja skaičiais, nes lyginamos ne nuo savivaldybės priklausančios pastovios sąnaudos, o ir kuro kainos. Kuro kainos pastaraisiais mėnesiais kilo, todėl pakilo ir bendra šilumos kaina gyventojams visose savivaldybėse. Todėl lyginant galutines vartotojų kainas, kurios buvo pavasarį ir yra rudenį susidaro, iliuzija, kad savivaldybė šilumos neatpigino. Iš tikrųjų savivaldybė nuo savivaldybės priklausančias pastovias sąnaudas sumažino nuo 7 iki 38 proc. Tariant trumpiau – savivaldybė žmonėms atidavė beveik pusė iki tol privatininkams atitekdavusio pelno.

Melas dėl šilumos netiekimo. 2010 m. spalio 6 d. išplatinamas LR Vyriausybės pareiškimas, kuriame Premjero patarėjas Virgis Valentinavičius teigia: "Pagrindinis tikslas – grąžinti žmonėms šilumos tiekimą o po to aiškintis, kas kaltas". Pabrėžtina, kad tuo metu kai pasirodo šis pranešimas šiluma gyventojams jau buvo tiekiama beveik savaitę laiko. Šilumos ir karšto vandens tiekimą ukmergiškiams savivaldybė atnaujino rugsėjo 30 dieną Ukmergės rajono ekstremalių situacijų komisijai paskelbus ekstremalią situaciją rajone.

Melas dėl to, kam priklauso šilumos ūkis. 2010 m. spalio 6 d. Teisingumo ministras teigia: „Aš galiu konstatuoti, kad „Miesto energija" prarado licenciją dėl to, kad ji buvo išmesta iš jai priklausančių patalpų". Tačiau Teisingumo ministras teigdamas tokius teiginius pamiršta, kad šilumos ūkis priklauso savivaldybei, o bet koks privatininkas tėra laikinas nuomininkas. Be to, ir sutartis, ir Ukmergės rajono apylinkės teismas įpareigojo UAB „Miesto energija" perduoti savivaldybei priklausantį ir naujai sukurtą turtą.

J.E. Prezidente, prašome Jūsų įsiklausyti j aukščiau pateiktus faktus ir imtis iniciatyvos sprendžiant Ukmergės šilumos ūkio padėtį vartotojų naudai:

1.     padėti užtikrinti LR Konstitucijos laikymosi,

2.     imtis priemonių dėl VKEKK veiksmų neatitikimo Lietuvos teisės aktams,

3.     palaikyti Ukmergės savivaldybę kovoje su nedorais privatininkais, valdininkais ir politikais
.

KK inf.

2010-10-08

Komentarai

 

 

 
 1. Oho! ši karikatūra tipas “YouTube” vaizdo aš mačiau , kai buvau pirminiu lygiu ir dabar esu akademijos ir žiūri , kad vėl šioje vietoje .

  Thumb up 0 Thumb down 0

 2. Pats keisčiausias ir nedovanotinas dalykas-kad pati prezidentė nepanoro bendrauti su piketuojančiais žmonėmis, labai lūdna, kad rinkom ją , tikėdamiesi, kad pragyvenimo sąlygos pasikeis į gerą pusę visai tautai, dabar gerai gyvena-kas valdo,o mes baigiamės….

  Thumb up 0 Thumb down 0

 3. Teisingumo ministras apie Lietuvos teismus nekalbėjo. Mokėti turime už savo valdžią, kurią patys renkame ir kuri mus atstovauja. Mafija šioje istorijoje atrodo taip: buvęs Aukščiausio teismo teisėjas, kitų teismų vadovas, o dabar politikas(aišku Valstiečių partijos) suorganizuoja teismus taip, kad Kopūstas neteisinėmis priemonėmis galėtų patvarkyti ME .Pradžioje jiems tai sekasi, nes Pašilis šio žaidimo dalis, po to pradeda trūkinėti, bet dabar vėl bandoma sustyguoti teismų darbą, kad dirbtų Kopūsto šaikai. Viskas seniai žinoma ir bandoma tam rasti priešnuodžių-bet žinote Seimo narys, teisėjai ir t.t.prie jų prisikasti sunku, bet ne šiandiena tai rytoj aš asmeniškai viešai įvardinsiu šią šaiką.Patikėkite , kalba eina ne apie ME, šilumos tiekimą ar jos kainas.Kalba eina apie mafiją, kurią reikia sutraiškyti, kad mūsų vaikai gyventų ramiau, kad tokie žmonės , , purvinais -šudinais kolūkio pirmininko batais" neliptų per kitus , jų gyvenimus.Nejaugi jūs manote, kad Kopūstas sugebėtų tokią kompaniją išvystyti be žulikų šaikos pagalbos….? Be abejonės daug žinau, daug skaitau, daug turiu dokumentų(apie 300 puslapių dokumentų surinktų nuo konflikto pradžios), todėl mes kalbėtis ir susikalbėti sunkai galime, nes veikiame labai skirtinguose informasijos laukuose.Bet aš visuomet gerbiau ir gerbiu kito nuomonę, ir parašau tik vieno leisti man turėti savo nuomonę.Pasirodo negaliu, nes mano nuomonė, kuri neatitinka savivaldybės, Ukmergės gyventojų būtinai turi būti nupirkta ME ar kitų.sutinku ir su tuo, nes tai taip pat nuomonė su kuria ginčytis neverta, tai būtų beprasmis ginčas.

  Thumb up 0 Thumb down 0

 4. Ar teko kam nors matyti tokia scena, jog meras, Kubilius begiotu nuo zurnalistu???Ar gali taip buti? Paprastai begioja kalti, kurie neturi ka atsakyti! Siuo atveju,tiesiog geda ziureti ! Akivaizdu, jog tie ponai, neturi ka tautai pasakyti! Siaubinga geda!

  Thumb up 0 Thumb down 0

 5. kad piliečiai jau ne runkeliai, sukilo prieš privatininką ir kovoja už savo interesus. Šaunuoliai, ukmergiškiai, laimėsite jūs, prasidės grandininė reakcija ir visoje Lietuvoje! Jokių katilinių privatininkams!

  Thumb up 0 Thumb down 0

 6. Kęstutis Grinius. Apie tai nerašo niekas: Tikrosios pasaulinės finansų krizės priežastys. /// Kestutis Grinius isverte teksta is rusu kalbos,autorius- Vladimir Kopylkov,svetaine http://www.pravaya.ru. Siaip tai NEGRAZU plagijuoti svetimas mintis ir vadinti savomis. Tai kas cia ji dabar pasamde? Ar cia tik jo vardu berniuku parasytas komentaras, kuriame vis akcentuojami skolu milijonai, kuriomis dabar gasdina Ukmergiskius korumpuota valdzia, KAD TIK NEKILTU GRANDININE REAKCIJA DEL PERVERSMO VISAME LIETUVOS SILUMOS UKYJE.

  Thumb up 0 Thumb down 0

 7. Iš Vyriausybės pranešimo spaudaiėl galimų teisinių ginčų už Investicijų apsaugos įstatymo nuostatų pažeidimus, už galimus verslininkų ieškinius bei turtines pretenzijas tiek Lietuvos teismuose, ties tarptautiniame Arbitražo teisme privalės susimokėti patys Ukmergės rajono politikai iš savo biudžeto, t.y. Ukmergės rajono gyventojai mokės už savo vietos politikų abejotinus sprendimus. Specialistų vertinimu, tai būtų sumos nuo keliolikos iki keleto dešimčių milijonų litų.

  Ką norėjo pasakyti ir dėl ko Vyriausybė įspėjo Ukmergės savivaldybę.
  Nesu asmuo kuris turi teisę aiškinti Vyriausybės ar kitų institucijų sprendimus,tačiau nuomonę pareikšti turiu teisę.

  Vyriausybė savo pranešime kalba ne apie skolas,kurias viena ar kita ginčo pusė prisiteis, bet apie ginčus tarptautiniame Arbitražo teisme.Atkreipiu dėmesį,akd Vyriausybė nurodo ir įstatymus,kuriais remiantis tai bus sprendžiama: dėl galimų teisinių ginčų už Investicijų apsaugos įstatymo nuostatų pažeidimus t.y. ginčas vyks dėl investicijų apsaugos.Šiame ginče savivaldybė nebus viena iš šalių, nes Lietuvos Valstybę atstovaus Lietuvos Respublikos Vyriausybė.Ginčai dažniausiai vyksta Londono arba Niujorko Arbitražo teismuose.Prieš patenkant į Arbitražo teismą Lietuvos Respublikos Vyriausybei bus pateikta pretenziją.Šios dienos duomenimis Vyriausybės ekspertų paskaičiavimu jos suma būtų nuo keliolikos iki keleto dešimčių milijonų litų.Toks Vyriausybės paaiškinimas reikštų,kad su tokio dydžio reikalavimu ,Vyriausybė, galimai sutiktų, bet už tai turėtų mokėti Ukmergiškiai.Vyriausybei tai nesunku padaryti.Todėl nei Meras, nei kiti savivaldybės asmenys šios dalies ginčo neįtakoja ir Arbitražiniame ginče nedalyvauja, nes pretenzija yra Lietuvos Respublikos Vyriausybei..Kitos dalies ginčas t.y. dėl sutarties nutraukimo teisėtumo ir jo pasekmių,tai jau Savivaldybės reikalas.Tačiau priminsiu,kad jau esu rašęs,kad nepavykus įrodyti,kad sutartis nutraukta teisėtai, Savivaldybei gali būti pateiktas ieškinys apie 20-25 milijonų litų.Tai UAB ,,Miesto energija“ advokatų reikalai ir jų apsisprendimo reikalai.
  O dabar patys paskaičiuokite: kas gręsia nesėkmes atveju?

  Thumb up 0 Thumb down 0

 8. o ka tu galvojai?gal kad mandavoskes o ne pinigai,ateis laikas ir tokiems turtingiems kuris milijono neswkaito uz pinigus,neisidirbinek,Dievas nubaus

  Thumb up 0 Thumb down 0

 9. tu cia apie ka?kam tu zmogene galvas mums suki,apsieisim be tavo kvailo aiskinimo,ne savo galva galvoji,o gal jos ir neturi, mali suda ir tiek

  Thumb up 0 Thumb down 0

 10. To paties Matulevičiaus,kurio partiečiu ir net partijos skyriaus pirmininku ilgą laiką buvo pedofilija įtariamasis Andrius Ūsas? Net prasidėjus pedofilijos skandalui,Ūsas nebuvo išmestas iš partijos.

  Thumb up 0 Thumb down 0

 11. Tegyvuoja iskrypeliu ir nusikalteliu valdoma Lietuva. Tegyvuoja cekistine, STALINO teisesauga.Valio TAVARISCI

  Thumb up 0 Thumb down 0

 12. Giedokit ,giedokit kai uz Kopusto skolas mokesit dvygubai,galesit dada vel pagiedot.Neabejoju,taip kaip viduri vasaros nesninga,kad cia esantys kompensacijas gauna,ir visos kainos tikrai nemoka.Na kai pasimus kateline mum,ponui Armanaviciui uzmokesit dvygubai-tada galesit dziaugtis,ir bedavot ,kad kompensaciju negaunat.

  Thumb up 0 Thumb down 0

 13. Senai sakiau – laikas imti lazdas i rankas. Nieko cia nebus – parazytai kaip narkomanai – neisgydomi. Isgydyti tik lazda galima. Ir tiurma. Kiek mes dar kentesime sita brieda gyvenime. Ar jau neturime lyderiu, bei protingu zmoniu kurie uzvestu sitam galui padaryti. Ar brudai taip isigaleje, kad nebeimanoma su jais kovoti. Brudai, priesai Lietuvos, kurie net mokyklu vadoveliuose turi paskelbti buti kaip didziausi Lietuvos priesai, salies, del kurios musu seneliai tevai kazkada galvas padejo, krauju laiste. Ko dar turksta lietuviui, kad jis atsipeiketu.

  Thumb up 0 Thumb down 0 
https://komentaras.lt/pingpongiukoakademija-kviecia
Video reportažasNerpigiau./lt/produktas/505/nusikaltimas-valstybes-vardu

Aktualu. Komentarai
9 klausimai apie viešuosius pirkimus, kurie padės Jums tinkamai pasiruošti dalyvavimui
Naujus COVID-19 gydymo metodus siekiantis atskleisti tyrimas bus atliekamas ir Lietuvoje 8
Foto reportažai Aktualu Naujausias numeris
Berta Čaikauskaitė. Politikų pažadai karantino eteryje – apšilimas prieš rinkimus? (1)
Sena kaip pasaulis taisyklė byloja, jog komunikacija prieš rinkimus – tai vienas stipriausių...

Batutas – grožiui, sveikatai ir gerai savijautai 
Nors daugelis tėvelių vaikus skatina kasdien kuo daugiau laiko praleisti lauke, tačiau patys...

Kaip neprašauti perkant mikrobangų krosnelę? 
Jeigu svarstote apie mikrobangų krosnelės įsigijimą – svarbu, kad žinotumėte keletą svarbių dalykų....

E. Kručinskienei – daugiavaikės motinos klausimai (4)
Socialiniame tinkle „Facebook“ didelio susidomėjimo sulaukė neįgalų vaiką auginusios moters atviras laiškas E....

Norite visada būti žvalūs ir sumažinti įvairių ligų tikimybę? Štai ko jums reikia 
Visus žmones vienija vienas bendras vardiklis – norime būti žvalūs, energingi ir nesirgti,...

D. Jastramskis išleido monografiją apie žiniasklaidos politiką Lietuvoje (3)
VU Komunikacijos fakulteto ir Tarptautinių santykių ir politikos mokslų instituto docentas Deimantas Jastramskis,...

Anekdotas


Naujovė KK Facebook
Reklama

Politika   Bylos, sukrėtusios Lietuvą
Konservatoriai parengė emocinės sveikatos gerinimo planą (2)
„Lietuvoje jau beveik du mėnesius trunkant karantinui kyla reali grėsmė,...
S. Skvernelis: Startuoja ypač greito įgyvendinimo pagalbos priemonė mažoms įmonėms (4)
Smulkiajam verslui – gera žinia: startuoja ypač greito įgyvendinimo pagalbos...
Klaipėdos miesto konservatorių lyderiu išrinktas buvęs kariuomenės vadas A. Pocius (6)
Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų (TS-LKD) partijos Klaipėdos skyriaus nariai vakar...
 
D. Saldukas: Vilniaus universitetas – autonomija maskuojamas „nusikalstamas susivienijimas“? (2)
Tęsiame „Karšto komentaro“ žurnalistinį tyrimą dėl Vilniaus universiteto studentės Rūtos...
Antanas Šakinis: „Mano dukrytę pražudė Vilniaus universitetas“ (1)
Giedrė Gorienė Vilniaus universiteto geologijos studijų programos studentės Rūtos Šakinytės...
Atsargiai – praktika Vilniaus universitete gali baigtis mirtimi! [Prokuratūrai VU „mantija“ svarbiau nei jaunos merginos žūties aplinkybių ištyrimas?] (9)
Giedrė Gorienė Turbūt nei vieni tėvai, išleisdami savo atžalą studijuoti...
 

Teisėsauga   Verslas, ekonomika
Lietuvos advokatūra apie šios dienos sulaikymus: Lietuvoje įsivyrauja „sulaikymo prezumpcija“
Lietuvos advokatūra, reaguodama į žinomų mūsų šalies asociacijų ir asmenų...
Jungtinėje Karalystėje sulaikytas metus ieškotas Kamuolinių grupuotės narys
2020 m. balandžio 29 d. Jungtinėje Karalystėje sulaikytas Kamuolių ginkluoto...
Asmuo dėl jo pašto dėžutėje rastų psichotropinių medžiagų lieka išteisintas
Lietuvos apeliacinis teismas paliko galioti apygardos teismo išteisinamąjį nuosprendį G. N.,...
 
Darbo kalendoriai: koks turėtų puošti Jūsų stalą?
Nors dažniausiai darbo kalendoriais rūpinamės artėjant naujiems metams, tačiau kartais...
Paklodės priežiūra pagal audinį: valome teisingai
Geras miegas – būtinas kiekvieno žmogaus fiziologinis poreikis, kuris gali...
Miegamojo baldai: kokius rinktis, kur pirkti? (1)
Akivaizdu, kad neišsimiegoję būname piktesni, prasčiau sekasi susidoroti su dienos...
Krašto apsauga   Užsienis
R. Karoblis naujuoju kariuomenės vadu siūlo Sausumos pajėgų vadą gen. mjr. V. Rupšį
Krašto apsaugos ministras Raimundas Karoblis naujuoju Lietuvos kariuomenės vadu Prezidentui...
Kazlų Rūdos poligone treniravosi Lietuvos kariuomenės ir JAV karinės oro pajėgos
Kovo 20 d. Lietuvos kariuomenės Brigados generolo Kazio Veverskio poligone...
Naujo Lietuvos kariuomenės laivo pirkimas bus skelbiamas balandį
Lietuvos kariuomenė planuoja įsigyti naują laivą teršalų likvidavo ir gelbėjimo...
 
Pretendentė į EK pirmininkes sulaukė europarlamentarų reakcijos
Pretendentė į Europos Komisijos (EK) pirmininkės postą Ursula von der...
V.Zelenskis „nokautavo“ P.Porošenką (7)
    Pomaidaninio Ukrainos prezidento Petro Porošenko „puota karo metu“...
Dėl Skripalių apnuodijimo S.Lavrovas pirštu dūrė į NATO: „Tai ne „Novyčiok“, o BZ“ (24)
Rusijos URM ministras Sergejus Lavrovas pareiškė, kad Cheminio ginklo draudimo...
Sportas   Laiškai
“PingPongiuko”akademija kviečia
Oficialus klubo Facebook puslapis>>>...
Cristiano Ronaldo sezoną temdo priekabiavimo skandalas
Cristiano Ronaldo – vienas geriausių planetos futbolininkų. Apie šį portugalą...
Lietuvos rinktinės laukia kroatų išbandymas
  Lietuvos nacionalinė vyrų krepšinio rinktinė tęsia kovą dėl galimybės...
 
Kam tarnauja Šaulių sąjunga (7)
Kaip manote ar visi Šaulių sąjungoje pritaria jūsų sąjungos nariui...
Geradarei savanoriai pačiai prireikė pagalbos
Nuo nelaimės nėra apsaugotas niekas. Likimas skaudžiai skriaudžia ir tuos,...
Mulkinanti apklausa “Mes europiečiai”” (1)
Šiuo metu – 2019.05.11, 17:30, – portale lrytas.lt  vykdoma apklausa,...