Kontaktai      Rašykite mums       KK TV       Siūlo darbą       Foto       Prenumerata Lietuviškai По-русски English
turgelis.net
2021 Birželis 14 Pirmadienis
 

Tokio mažumų įstatymo nereikia

2018-03-07 08:59 | Nuomonių ringas | Komentarų (11)

Anatolijus Lapinskas. Asm. archyvo nuotr.

Anatolijus Lapinskas

Pažvelkime į naujai pateiktą Lietuvos tautinių mažumų įstatymo projektą, ar tikrai mums tokio reikia? Šalia jo užmeskime akį į Latvijos ir Estijos mažumų įstatymus, jų patirtis mums būtų pamokoma. Ir galų gale paskaitykime visos Europos šios srities įstatymą, o jei tiksliau – Europos tautinių mažumų konvenciją. Ji irgi mums būtų tikrai naudinga.

Ką įsipareigoja mažumoms Lietuvos valstybė? „Užtikrinti asmenims, priklausantiems tautinėms mažumoms teisę į savo tautinės kultūros, tradicijų, kalbos puoselėjimą, mokytis mažumos kalba ar mažumos kalbos mokyklose, viešai, žodžiu ir raštu vartoti mažumos kalbą, gauti ir skleisti informaciją mažumos kalba.

Burtis į tautines bendrijas, steigti juridinius asmenis ir dalyvauti sprendžiant su mažumomis susijusius klausimus, mažumos kultūros paveldo išsaugojimą, švęsti savo tautines šventes ir istorines datas, viešai naudoti tautinius simbolius, teisę į valstybės paramą tautinėms bendrijoms“.

„Draudžiama mažumų asimiliacija ir diskriminacija. Valstybė ir savivaldybės teikia paramą tautinei mažumai priklausančių asmenų integracijai, kultūros ir tapatumo puoselėjimui“. „Turi teisę kreiptis raštu arba žodžiu mažumos kalba į savivaldybės viešojo administravimo subjektus.

Savivaldybės teikiama vieša informacija ir pirminė teisinė pagalba gali būti greta valstybinės kalbos teikiama ir mažumos kalba. Gyvenamųjų vietovių, gatvių, viešojo administravimo subjektų pavadinimai, topografiniai ženklai greta valstybinės gali būti užrašomi ir mažumos kalba“.

Čia nieko naujo nėra, išskyrus „kreiptis raštu ir žodžiu mažumos kalba į savivaldybes“ ir „vietovių, gatvių pavadinimai rašomi ir mažumos kalba“. Vis dėlto, įdomu būtų palyginti mūsų įstatymą su panašiu Latvijos „įstatymu dėl Latvijos tautinių ir etninių grupių nevaržomos plėtros ir teisės į kultūrinę autonomiją“. Tuo labiau, kad, pvz., Lenkijos aukščiausi politikai lenkų padėtį Latvijoje laiko tiesiog pavyzdine, suprask Lietuva turi sekti latvių pavyzdžiu.

„Latvijos Respublika garantuoja visiems šalies gyventojams, nepaisant jų tautybės, lygias ir tarptautines normas atitinkančias, žmogaus teisės… lygias teisės į darbą ir užmokestį… draudžiami tautybe pagrįsti veiksmai apribojantys galimybes pasirinkti profesijas.

Garantuojama teisė nuolatiniams gyventojams steigti savo tautines bendrijas, asociacijas, skatinti jų veiklą, laikytis tautinių tradicijų, skatinti tautinį švietimą, plėtoti kalbą, švęsti tautines šventes“.

„Latvijos Respublika turėtų skatinti savo nuolatinių gyventojų galimybes įgyti aukštąjį mokslą jų gimtąja kalba už Latvijos ribų“. „Tautinės diskriminacijos veiksmai arba tautinio pranašumo ar nacionalinės neapykantos skatinimas baudžiamas pagal galiojančius įstatymus“.

Kaip matome, viskas daugiau mažiau žinoma, bet Latvijos įstatyme skirtingai nuo Lietuvos neužsimenama apie teisę „kreiptis raštu arba žodžiu mažumos kalba į savivaldybės viešojo administravimo subjektus“, nieko nėra apie „savivaldybių informaciją ir pirminę teisinę pagalbą ir mažumos kalba“, taip pat „gyvenamųjų vietovių, gatvių, viešojo administravimo subjektų pavadinimus, topografinius ženklus užrašus mažumos kalba“.

Kaip matome, Latvijos lenkai puikiausiai gyvena be minėtų postulatų, apie tai jie garsiai deklaruoja, o Lietuvos lenkai jau ne vieną dešimtmetį dar garsiau dėl jų pyksta ir skundžiasi visur kur tik įmanoma. Beje, dėl dvikalbių gatvių pavadinimų, Daugpilio meras, ten gyvena dauguma Latvijos lenkų, aiškino, kad Latvijos lenkams lenkiškų užrašų nereikia, nes jie yra labiau išsilavinę nei Lietuvoje ir latviškus užrašus lengvai perskaito. Lietuvoje, kol kas – ne.

Estijoje jei ir yra problemų tai tik su rusais. „Estijos tautinių mažumų kultūrinės autonomijos įstatymas“ mažumomis laiko piliečius: kurie gyvena Estijos teritorijoje, palaiko senus, tvirtus ir nuolatinius ryšius su Estija, skiriasi nuo estų savo tautiniais, kultūriniais, religiniais ar kalbiniais požymiais, nori išsaugoti kultūrines tradicijas, religiją, kalbą“. Kaip matome, skirtingai nuo Latvijos ir Estijos yra būtini „seni, tvirti ir nuolatiniai“ mažumų ryšiai su Estija.

„Tautinės mažumos turi teisę: kurti kultūros ir švietimo įstaigas, sudaryti tautines organizacijas, laikytis kultūrinių tradicijų, vartoti gimtąją kalbą, tvarkant reikalus pagal Kalbos įstatymą, leisti leidinius nacionaline kalba, skleisti informaciją gimtąja kalba“.

Kalbos įstatyme pažymėta, kad savivaldybėse, kur daugiau nei pusę gyventojų sudaro mažuma, galima kreiptis ir gauti atsakymą tautinės mažumos kalba, tačiau dauguma miestų, bet, pvz., Talinas į jų sąrašą nepatenka.

Esmė ta, kad, norėdami būti pripažinti mažuma, rusai turi būti Estijos piliečiai ir jeigu jie tokiais nėra, nesvarbu, kad jie toje vietovėje sudaro daugumą, jie nelaikomi mažuma ir neturi teisės kalbėtis su valdžios atstovais rusiškai. Iš 330 tūkst. Estijos rusų tik 1,7 proc. turi konstitucinę teisę kalbėtis rusiškai su valdžios atstovais. Geografiniai pavadinimai Estijoje (tarp jų ir gatvės) užrašomi tik estiškai. Taigi, mažumų problemos Estijoje tiesiog nėra.

O kaip siūlo tvarkyti mažumų reikalus Europos tautinių mažumų konvencija, pagrindinis Europos dokumentas?

10 str.„Šalys pripažįsta tautinėms mažumoms privačiai ir viešai, žodžiu ir raštu vartoti savo mažumos kalbą“. „Viešai“ reiškia „viešojoje vietoje, lauke, arba kitų žmonių akivaizdoje… bet tai nesiejama su santykiais su viešąja valdžia“. Argi to Lietuvoje nėra?

Konvencijos oficialiame komentare aiškinama, kad „Šalys Teritorijose, kuriose tradiciškai gyvena mažumos, stengiasi sudaryti sąlygas mažumos kalbą vartoti bendraujant su administracinės valdžios institucijomis“. Rytų Lietuvoje yra tiesiog ideali padėtis, ir be jokių įstatymų visur lenkiškai galite kreiptis į valdžią, problemų čia greičiau yra ne su mažumų kalba, bet su valstybine…

11 str. „Šalys tose teritorijose, kuriose tradiciškai gausiai gyvena tautinei mažumai priklausantys asmenys, remdamosi savo teisinės sistemos reikalavimais, o prireikus ir sutartimis su kitomis valstybėmis, bei atsižvelgusios į konkrečias sąlygas, visuomenei skirtus tradicinius vietovių, gatvių pavadinimus ir kitus topografinius įrašus stengiasi daryti taip pat ir mažumos kalba, jeigu yra pakankamas tokio žymėjimo poreikis“.

Deja, toks neva poreikis Lietuvoje rašyti lenkiškai ar rusiškai tik klaidina ir jo jau seniai atsisakyta. Pavyzdžiui, neva lenkiški pavadinimai, pvz. ul. Duksztu, Sw. Antano, Wilniaus. O jei iš versime, bus nei šis, nei tas, pvz., vietoje Birbynių gatvės vadinti ul. Piszczalkowa, galima ir Fujarkowa, Fujarczana, Fujarek, o gal net Birbiniarska…

O ieškant „tradicinio“ vardo, nusivažiuosime iki Vilniaus Gedimino prospekto „atvadinimo“ į: Lenino, Stalino, A.Mickevičiaus, Laisvės, A.Mickiewicza, Sw. Jerska, Кончевский, Георгиевский prospektų, taip pat 1 и 2 Кафедральная gatvių pavadinimų. Tokie jie tikrai buvo. Negi kurį nors iš jų reikės paimti vien dėl to, kad sugyventume su lenkais ir rusais?

Metas baigti visus paminėtus žaidimus su naujuoju Lietuvos Tautinių mažumų įstatymu. Europoje nuo Europos konvencijos priėmimo Mažumų įstatymai nekuriami, visiškai užtenka Konvencijos. Pagaliau jei labai norisi kurti, tai nusikopijuokime nuo latvių, gyvensime vienoje kultūrinėje erdvėje, o kaimynai lenkai tik pasidžiaugs, kad sugyvename su jais kaip ir latviai, be konfliktų, kaimyniškai, draugiškai.

Komentarai

 

 

 
 1. …Parašykite, koks politrinis idiotas : Lietuvoje
  – sukūrė šitokį, vien antivalstybinį **projektą** ?

  Tegul pažiūri, kur dabar veda dabar – lietuvių
  tautinę mažumą :

  visą laiką galiojantis, projektas Lenkijoje ?…

  …Jokių ten, net ir gatvių pavadinimų :
  užrašų lietuviškai, arba ir jokių
  – vad, “kreipimųsi tautinių mažumų
  kalbomis”, visoje – toje dabartinėje,
  Lenkijos valstybes administracijje !

  ..Ar sitaip valdininkai – visoje rytų Lietuvoje :
  niori – ten gyvenantiems, lietuvimas sukūrti
  naująjjį, bet vien – lenkakalbį “Osvięcimą”
  XXI amžiuje ?

  …Turbūt, kad lyg to Lenkijos – diktatoriaus
  Pilsudskio, 1920 – 1939 metų, šovinistinės
  okuoacijos – laikais rytų Lietuvoje :

  dabartiniai lietuviai – vėl iš naujo bijotųsi,
  viešose vietose – net ir kalbėti lieruviškai ?

  Visoje dabartinėje, rytų Lietuvoje ?
  Lietuvoje ?

  …O kaip Jums atrodo, šitoks Lietuvos
  valdininkų – nevykęs **išsišokimas**,
  dabartnėje Valstybėje ?

  Ką jie gali – suplanuoti, ir ateityjė – visiškai
  jau **atritrūkę** Lietuvoje, būtent ir nuo tos
  – viešosios, tarptautinės teisių mažumoms
  eigos – taikoms Europoje, ir Pasaulyje ?

  Thumb up 1 Thumb down 0

  • Lenkijos premjeras viešėdamas Lietuvoje paminėjo, kad Lietuva anksčiau buvo “tarybinė respublika” “wcześniej było republiką sowiecką”. Įdomu, ar Amerikoje jis irgi paminės, kad JAV anksčiau buvo Anglijos kolonija?

   Thumb up 1 Thumb down 0

 2. Seimo ir vyriausybės nariams, prieš teikiant įstatymų projektus, BŪTINA visų pirma ne mitų prisiklausyti, o susipažinti su visų iki vienos ES ir kt. Vakarų valstybių įstatymais šiuo klausimu. Prieš tai reiktų bent šiek tiek susipažinti su kiekvienos jų istorija. Pvz., kokios kilmės jų kitataučiai (ne imigrantai!), kur galioja, o jei galioja, kai kokiu mastu regioninės kalbos, kaip organizuotas lavinimas kitomis kalbomis. Tada MITAS IŠSISKLAIDYTŲ. Pamatytų, kad
  a) NE VISOS valstybės priėmė įstatymus dėl TM;
  b) tos, kurios priėmė TM įstatymą, toli gražu nebūtinai suteikia kokių nors privilegijų, net jei turi savo teritorijoje kaimyninės šalies tautiečių;.
  c) tos, kurios suteikia privilegijų, savo sudėtyje turi ne kaimyninės tautos dalį, o iš tikrųjų nykstančios tautos ir jos kalbos likučius;
  d) valstybių, turinčių daugiau kaip 1 valstybinę kalbą, to priežastis visai kitokia, negu mūsų „mažumų” – tai arba „kooperatinė” valstybė, sudaryta iš į vieną valstybę susijungusių keturių skirtingos etininė kilmės genčių (pvz., Šveicarija), arba valstybės, brėžusios tarpusavio sieną ne pagal tautybes, o „pragmatiškai”, kad būtų patogiau valdyti. Abipusiu sutarimu jos įsipareigoja nenutautinti į jų teritoriją įeinančių kaimynės tautiečių,
  e) valstybėse, turinčiose tikrų TM (su jų etninėmis žemėmis) kitakalbės mokyklos neišlaikomos valstybės lėšomis. TMAPK rekomenduoja tik NEDRAUSTI jiems savo lėšomis steigti savaitgalines mokyklėles!
  Tuo tarpu Lietuva savo kitakalbių bendruomenėse IŠLAIKO IŠ MŪSŲ VISŲ KIŠENIŲ valstybinius kitakalbius darželius bei kitakalbes mokyklas, o jei drįsta iš jų varyti lauk valstybinę kalbą! Parodykite, kur dar pasaulyje taip elgiamasi, o valstybė leidžiasi kaimyninės šalies taip šokdinama?!

  Thumb up 1 Thumb down 0

 3. Atrodo, bent kiek logiškai mąstančiam pati sąvoka „tautinė mažuma” sufleruoja, jog kalbama arba apie tautos likučius, arba nedidelę tautą (ar jos dalį), atsidūrusią kitos valstybės žinioje.
  Nei apie (buvusio) okupanto kolonistus, nei apie nutautintus/nutautėjusius kolaborantus, okupanto paliktus svetimoje žemėje, Tautinių mažumų apsaugos pagrindų Konvencija nekalba! Dargi priešingai – šiek tiek toliau tekste yra patikslinimas, jog ATVYKĖLIAMS TMAPK NETAIKOMA. Tikrosios TM atžvilgiu Konvencijoje parašyta, jog valstybė, kurios sudėtyje yra TM, NE PRIVALO, o jai tik REKOMENDUOJAMA pasirinkti ką nors iš pridedamo priemonių sąrašo. Ji įgyvendina ką nors iš ten PAGAL TURIMAS GALIMYBES (tik, jei turi tokią galimybę!), ir tik atsižvelgdama į istorinę santykių su ta tauta patirtį (tai švelni užuomina į okupantus ir jų palikuonis). Tačiau Kremlius to „nesupranta”, o Lenkija šiuo klausimu elgiasi, kaip tikra ir mylinti Kremliaus dvyna sesutė bei nuoširdi Kremliaus talkininkė. Nors iš esmės skatina „rodakų” ANTIVALSTYBINĘ veiklą, užuot ATSIPRAŠIUSI JŲ, kad ilgai skriaudė, ir pagaliau maloniai pakvietus juos apsigyventi jų „tėvynėje” į jau jų laukiančius jaukius namus, ir, kaip tikra motina, su meile viskuo juos gatavai aprūpinus – namais, darbu, puikiu uždarbiu…

  Thumb up 1 Thumb down 0

  • Ačiū, Žemyna, už itin vertingas mintis ir tuo pačiu paramą man. Ne vien Skvernelio šypsena pasitiko Lenkijos premjerą, bet ir Lietuvos lenkų “problemos”, kuriomis jie “apdovanojo” atvykusį į susitikimą Lenkų institute Lenkijos premjerą: “Na spotkaniu premierowi RP zostały przedstawione wciąż nierozwiązane problemy polskiej społeczności na Litwie, w tym kwestie zwrotu ziemi jej prawowitym właścicielom, polskiego szkolnictwa, zachowania polonistyki, ustawy o mniejszościach narodowych. Žodžiu, pretenzijų kalnas Lietuvoje nemažėja, o jeigu atsiminsime dar tūkstančius lenkų skundų kasdien siunčiamų Lenkijai ir pasauliui dėl lenkų “pragaro” Lietuvoje, iš viso pasidarys baisu. Bet jeigu veiksime kartu – laimėsime. Dar kartą – ačiū. Įdomu, iš kur jūs būsite?

   Thumb up 1 Thumb down 0

   • Malonu, kad pritariate. Aš iš to lenkų širdžiai taip mielo miesto, kurį iš jų litvinai pagrobė ir laiko įsitvėrę… :)

    Thumb up 0 Thumb down 0

 4. Puikus straipsnis. Autorius tiesiog sufleruoja:”pasimokykime iš brolių ir sesių latvių”.
  Kiek kartų Lietuvoje patekusiems į valdžią buvusiems policininkams reikia aiškinti, koks yra skirtumas tarp tautinių mažumų ir tautinių bendrijų: mažumomis laikytini totoriai ir karaimai, nes nėra totorių ar karaimų valstybių. O rusai, lenkai, ukrainiečiai, gudai, latviai ir kitų tautybių Lietuvoje gyvenantys žmonės gali jungtis į bendrijas. Todėl kalbėkime aiškiai apie tautinių bendrijų įstatymą. Pavyzdžiui, nemažoje Lietuvos teritorijos dalyje gyventojų daugumą sudaro žemaičiai, kurie žino, jog jų protėviai kadaise buvo didžiulės kunigaikštystės šeimininkai. Bet jie nereikalauja ypatingų teisių (ir lėšų) nei įvairioms programoms, nei kalbos puoselėjimui.
  Pasekime latvių pavyzdžiu ir turėsime puikų įstatymą.
  Žemaitė

  Thumb up 3 Thumb down 0

 5. Manau,kad neliktų mažumų problemos,reikia Vilniaus kraštą atiduoti Lenkijai,tegu paspringsta pagaliau.Klaipėdos kraštas jokių problemų nekelia.Kiek čia tų lietuvių belikę.Padarykim sostine Kauną ,ir žiūrėkim,kad ir čia nepaliktumėm tautine mažuma.Prie to einam.Parsivežkim kokią porą arabų, afrikiečių ir patys paliksim savo žemėje mažuma.Jie dauginasi,kaip Australijos kiškiai.Pagaliau Lietuvoj,jeigu ji taip vadinsis, mažuma būsim patys.O pats sau nekelsi tokios problemos Ar ne taip?

  Thumb up 3 Thumb down 1

 6. LŽTSS TARYBA TARYBA REIKALAUJA , KAD VALDINYNKAI IR POLITIKAI VIEŠAI SKELBTU !!!!! says:

  PVZ- PREZIDENTAS
  SEX ORIENTAVIJA-
  PAREIGOS IR STAŽAS OKUPANTU KOMJAUNIMO ORGANIZACIJOJE –
  PAREIGOS IR STAŽAS OKUPANTU KOMUNISTU PARTIJOJE –
  UŽTARNAUTAS KARINIS LAIPSNIS IR STAŽAS OKUPANTU ARMIJOJE –
  DOTOS PRESAIKOS OKUPANTAMS –
  GAUTI APDOVANOJIMAI , MEDALIAI , ORDINAI , GARBES RAŠTAI IŠ OKUPANTU VALDŽIOS

  Thumb up 7 Thumb down 1

  • Na jau, na jau, taip ir nesuprantama… Seime susirinko tikrieji Lenkijos patriJotai, kurie pasirenge padieti tuos litvinus i vieta ir ivesti Lenkijos proncincijon Lietuvon tikra Kulьtura.
   Matot – jiems net padoriu raidrziu truksta, tenka skolinti, kad kulьturingai kulьtura paraszytum. O savasias nosines susigrarzint, nes jie jas isz musu pavogie!

   Thumb up 0 Thumb down 0 
Video reportažas


Nerpigiau.lt

Nerpigiau./lt/produktas/505/nusikaltimas-valstybes-vardu

Aktualu. Komentarai
Kodėl geras klientų aptarnavimas toks svarbus?
Į Lietuvą bandė įvežti trąšų falsifikatą
Foto reportažai Aktualu Naujausias numeris
Vidurnaktį baigs galioti judėjimo ribojimai tarp savivaldybių 
Po antradienį įvykusio neformalaus ministrų pasitarimo, sveikatos apsaugos ministras Arūnas Dulkys žiniasklaidą informavo,...

„Baltic Block“ plečia partnerių tinklą: pradeda bendradarbiauti su tarptautine padėklų ir konteinerių nuomos bendrove „Chep“ 
    Viena didžiausių medienos drožlių padėklų gamintojų Europoje, Latvijos kompanija „Baltic Block“,...

Lietuvos miestuose vyks piketų banga dėl Seimo darbo grupės netinkamai išnagrinėtos situacijos Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centre (4)
Žurnalistas Liudas Dapkus rašo, kad „istorija yra svarbus kovos ginklas“. Šių dienų įvykiai...

„MOKI VEŽI“ atveria parduotuvių duris 
Nuo kovo 15 d., laikantis visų saugos reikalavimų, atidaromos visos šalyje veikiančios 24 „MOKI...

Grįžimas į biurą po pandemijos: ko prireiks? 
Spartėjant skiepijimo procesui ir keičiantis karantino sąlygoms, daugelis įmonių jau pradeda svarstyti apie...

Kaip išsirinkti Gelį Nagams? 
Prieš dešimtmetį nagų gelis nebuvo toks populiarus, kaip šiandien. Dažniausiai jį rinkdavosi nagų...

Anekdotas


Naujovė KK Facebook
Reklama

Politika   Bylos, sukrėtusios Lietuvą
EP narys A. Kubilius: „Nestabilumas Rytų Partnerystės regione tampa nauju jo bruožu“
Europos Parlamento narys, Euronest Parlamentinės Asamblėjos (PA) pirmininkas Andrius Kubilius,...
Valdžios sektoriaus balansas 2020 metais: 3,5 mlrd. eurų deficitas
Išankstiniais duomenimis, 2020 metų Lietuvos valdžios sektoriaus deficitas sudarė 3,5...
Prezidentas kviečia šalinti kliūtis didelės rizikos grupių skiepijimui
Lietuvos Respublikos Prezidentas Gitanas Nausėda, antradienį nuotoliniu būdu susitikęs su...
 
LAT pritarė apeliacinės instancijos teismo išvadoms dėl Vilniaus universiteto pareigos atlyginti neturtinę ir turtinę žalą Norvegijos kalnuose žuvusios studentės tėvams (6)
Lietuvos Aukščiausiasis Teismas atmetė Vilniaus universiteto kasacinį skundą ir paliko...
Nepramušamas VU „betonas“ – aukšti teisėjai ir prokurorai? (5)
Giedrė Gorienė „Ir mažas akmenukas didelį vežimą išverčia“, – sako...
Kada naikinsime nereikalingus teismus? (5)
Giedrė Gorienė Kada naikinsime aukštesnės instancijos teismus? Kam jie apskritai...
 

Teisėsauga   Verslas, ekonomika
Tikslinamos asmens sulaikymo sąlygos – aiškesni pagrindai ir procedūros (2)
Geriau įgyvendinti asmens teisę apginti savo laisvę, aiškiau reglamentuoti laikinojo...
Prezidentas paskyrė Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus pirmininką (2)
Lietuvos Respublikos Prezidentas Gitanas Nausėda, vadovaudamasis Konstitucija, Teismų įstatymu ir...
Lietuvos advokatūra apie šios dienos sulaikymus: Lietuvoje įsivyrauja „sulaikymo prezumpcija“ (2)
Lietuvos advokatūra, reaguodama į žinomų mūsų šalies asociacijų ir asmenų...
 
Georgij Nikonorov jungiasi prie „Yukon Advanced Optics Worldwide“ vadovų komandos
Aukštųjų technologijų bendrovės „Yukon Advanced Optics Worldwide“, gaminančios civilinius termovizorinius...
R. Viršilas. Kiek įmonių socialinėje atsakomybėje yra atsakomybės?
Rolandas Viršilas  Jau metai, kaip gyvename naujos realybės – pandemijos...
„SME Finance“ steigia neobanką verslo klientams
Tikimasi, kad tik verslo klientams skirtas neobankas veiklą pradės 2021...
Krašto apsauga   Užsienis
Krašto apsaugos viceministras M. Abukevičius: „Kibernetinis saugumas – visų atsakomybė“
Efektyviai užtikrinti ypatingos svarbos informacinių išteklių valdytojų kibernetinį saugumą, stiprinti...
Lietuvos kariuomenei perduoti dar 142 nauji sunkvežimiai „Unimog“
Spalio 21 d. Lietuvos kariuomenei perduoti dar 142 nauji penkių...
R. Karoblis naujuoju kariuomenės vadu siūlo Sausumos pajėgų vadą gen. mjr. V. Rupšį (1)
Krašto apsaugos ministras Raimundas Karoblis naujuoju Lietuvos kariuomenės vadu Prezidentui...
 
Pretendentė į EK pirmininkes sulaukė europarlamentarų reakcijos (1)
Pretendentė į Europos Komisijos (EK) pirmininkės postą Ursula von der...
V.Zelenskis „nokautavo“ P.Porošenką (8)
    Pomaidaninio Ukrainos prezidento Petro Porošenko „puota karo metu“...
Dėl Skripalių apnuodijimo S.Lavrovas pirštu dūrė į NATO: „Tai ne „Novyčiok“, o BZ“ (25)
Rusijos URM ministras Sergejus Lavrovas pareiškė, kad Cheminio ginklo draudimo...
Sportas   Laiškai
“PingPongiuko”akademija kviečia (1)
Oficialus klubo Facebook puslapis>>>...
Cristiano Ronaldo sezoną temdo priekabiavimo skandalas (1)
Cristiano Ronaldo – vienas geriausių planetos futbolininkų. Apie šį portugalą...
Lietuvos rinktinės laukia kroatų išbandymas (1)
  Lietuvos nacionalinė vyrų krepšinio rinktinė tęsia kovą dėl galimybės...
 
Kam tarnauja Šaulių sąjunga (9)
Kaip manote ar visi Šaulių sąjungoje pritaria jūsų sąjungos nariui...
Geradarei savanoriai pačiai prireikė pagalbos (1)
Nuo nelaimės nėra apsaugotas niekas. Likimas skaudžiai skriaudžia ir tuos,...
Mulkinanti apklausa “Mes europiečiai”” (3)
Šiuo metu – 2019.05.11, 17:30, – portale lrytas.lt  vykdoma apklausa,...