Kontaktai      Rašykite mums       KK TV       Siūlo darbą       Foto       Prenumerata Lietuviškai По-русски English
ekozoe.lt
2022 Rugpjūtis 9 Antradienis
 

Teko tą dieną matyti įvykius iš arti

2009-01-19 09:03 | Komentarai | Komentarų (740)

Taikiame mitinge dalyvavusiam LR piliečiui iš vinčesterio buvo šauta tiesiai į pilvą

Akmenų nemėčiau ir riaušėse nedalyvavau, tiesiog buvau pasyvus tų įvykių stebėtojas. Mačiau viską iš arti ir todėl galiu pasakyti tik tiek: žmonės ramiai mitingavo ir TEISĖTAI REIKALAVO, kad išeitų Seimo atstovai ir paaiškintų savo veiksmus tautai. Deja, praėjo pusvalandis, bet niekas neišėjo, tuomet tauta pradėjo skanduoti "bailiai" ir laidyti į Seimą nekaltus daiktus: kas sniego gniūžtę, kas kiaušinį. Bet prie langų Seimo pastate stovintys Seimo nariai ir/ar darbuotojai pradėjo susirinkusiems žmonėms rodyti špygas ir iš pirštų sudėliotas grotas, ir tai įsiutino žmones. Į Seimą pasipylė akmenys. Tada išėjo spec. būrys ir paleido į mitinguotojus salvę guminių kulkų ir pradėjo žmones nuodyti dujomis. Žmones atsitraukė ir sakė: mūsų priešas – ne policija, mūsų priešas – Seimas.

Policija (paprasti pareigūnai) savo ruožtu darė viską, kad nebūtų niokojamas valstybės turtas (M. Mažvydo biblioteka ir kt. pastatai). Prie paprastų ir taikiai nusiteikusių mitinguotojų nekibo, bet labai agresyvius ir neblaivius piliečius gaudė ir išveždavo. Taigi policija dirbo gerai, o ir protingi bei taikiai nusiteikę mitinguotojai riaušių nekėlė ir neaštrino situacijos. Bet situaciją aštrino spec. būrio atakos, kurias, aprimus aistroms ir mitinguotojams atsitraukus, spec. būrio vyrai rengdavo išgirdę nurodymus per racijas.

Demonstracijos metu Seime (pastato viduje) buvę žmonės turi atsakyti už savo veiksmus, jie turi atsakyti už savo įvykdytą provokaciją ir kažkas turi atsakyti už tai, kad liepė šaudyti į beginklę minią. Turi atsakyti ir apsimelavę pareigūnai (Vilniaus policijos vadovas Kęstutis Lančinskas ir generalinio komisaro pavaduotojas Saulius Skvernelis). Jie penktadienį pavakare surengtoje spaudos konferencijoje teigė, kad pareigūnai nešaudė jokiais šaunamais ginklais. Kai tuo tarpu Policijos departamento generalinis komisaras Vizgirdas Telyčėnas „Lietuvos ryto“ televizijos tiesioginėje laidoje (po pateiktų daiktinių įrodymų) pripažino, kad guminėmis kulkomis buvo šaudoma. Ir šaudoma buvo tiek į vaikus, tiek į senukus, šaudoma buvo aklai į taikius demonstrantus, nors pagal LIETUVOS RESPUBLIKOS VIEŠOJO SAUGUMO TARNYBOS ĮSTATYMO 13 straipsnį (cituoju: „Fizinę prievartą ir specialiąsias priemones (išskyrus antrankius ir surišimo priemones) draudžiama naudoti prieš moteris, nepilnamečius ir neįgalius asmenis, kai jų negalia akivaizdi, išskyrus atvejus, kai jie patys užpuola arba priešinasi jėga ar ginklu“. O ką veikė ponas V. Telyčėnas ir kiti du aukščiau paminėti pareigūnai dieną prieš neramumus, kodėl jie nesiėmė jokių prevencijos priemonių: nebuvo filtruojami į mitingą einantys žmonės, t.y. į mitingą galėjo patekti tiek neblaivūs piliečiai, kurie dažniausia būna agresyvus (juk puikiai žinoma, kad alkoholis sukelia agresiją), tiek įtartinai atrodantys bei „ginkluoti“ piliečiai? Taip pat nebuvo tikrinami įtartinai atrodančių asmenų daiktai, todėl taikios demonstracijos metu pas kai kuriuos asmenis ir atsirado peiliai, strypai ir kiti ginklai. O prevencinėmis priemonėmis pasirūpinti pono V. Telyčėno vadovaujami pareigūnai turėjo, nes jau buvo daug pamokų (Estija, Graikija, Bulgarija, Latvija). Bet policijos vadai pasirūpino, kad senukai, vaikai, moterys ir invalidai būtų nuodijami dujomis, pasirūpino, kad Seimo pastato viduje pasislėpę tykotų beveik du šimtai spec. būrio smogikų. Nes reikėjo parodyti tautai, kas kiemo šeimininkas… Juk rūpintis prevencinėmis priemonėmis – tai sunkus darbas, daug smagiau pyškinti į beginklę minią, ypač kai tas pyškinimas dar turi kelias paslėptas potekstes: baimės įvarymas nepatenkintiems ir parodymas, kas yra kieme šeimininkas… Deja, piktas ir žmonių nekenčiantis šeimininkas.

O kas gi davė įsakymą šaudyti??? Ir kas buvo tikrasis riaušių organizatorius? Ar tik ne ponai A. Kubilius ir A. Valinskas? Kiek teko matyti per TV ir filmuotus reportažus interneto portaluose: delfi.lt, alfa.lt, rytas.lt , A. Kubilius ir A. Valinskas šaltais veidais arogantiškai, kartais net pono A. Kubiliaus veide trumpam atsirasdavo paniekos šypsenėlės, aiškino kad jiems kone “dzin“ kas įvyko, kad jie nesijaučia kalti… Ir jie dirbs kaip dirbę, tuo pačiu jie apkaltino profesines sąjungas, Rusiją, Paleckį, turbūt būtų apkaltinę ir marsiečius, jei mokslininkai būtų įrodę, kad tokie yra… Maža to ponas A. Kubilius dar nesibaigus riaušėms visiems demonstracijos ir mitingo dalyviams dosniai ir kilniaširdiškai pažadėjo po šešis metus kalėjimo (įdomu tik tai, kad jis taip greitai sugebėjo rasti BK atitinkamą str. ir visas bausmes puikiai žinojo, o gal jis jau tą žinią/pažadą nešiojo savo širdyje kelias dienas ir nekantraudamas laukė, kada galės paskelbti???), kai tuo metu visi Lietuvos žmonės laukė tų ponų susirūpinimo ir prašymų skirstytis namo bei pažadų tik surengti susitikimą su profesinių sąjungų vadais ir išklausyti mitinguojančių žmonių reikalavimus.

Taigi šių dviejų ponų reakcija buvo neadekvati. Maža to, ji buvo stebėtinai keista. Ponas A. Kubilius tuo metu, kai vyko neramumai, šlifavo koridorius (tik nesuprasi, ar tie koridoriai buvo Seimo rūmų, ar Vyriausybės), nors apie rengiamą mitingą žinojo (kvietimai į mitingą skambėjo daugiau nei savaitę prieš jo pradžią), bet nesiteikė bendrauti su daugiau kaip septynių tūkstančių žmonių atstovais. O kam su jais bendrauti? Juk daug smagiau šlifuoti koridorius ir vaidinti rimtą valstybės vyrą, mąstyti, ką čia dar galima „privatizuoti“ ir gauti „otkatą“, nei bendrauti su kažkokias „juodnugariais“.

O ponas A. Valinskas tuo metu, kai vyko mitingas, pietavo. Juk daug smagiau kirsti puikius patiekalus brangiausiame šalies restorane už mokesčių mokėtojų pinigus, nei bendrauti su alkana ir įsiutusia minia.

Taigi kodėl jie neišėjo pabendrauti su žmonėmis??? Gal todėl, kad jie jau įprato, jog į jų chamizmą, aroganciją ir nesiskaitymą su tauta žmonės nebereaguoja??? Gal šie du ponai pasijautė visagaliais ir nebaudžiamais, o gal įtikėjo savo dievišku pradu ir tuo, kad Lietuvos piliečiai turi „avinizmo“ sindromą?? Ar aukščiau išvardinti tų ponų neadekvatūs veiksmai neišprovokavo tautos? Abejoju…

Be to, įdomus pastebėjimas: jie (Kubilius ir Valinskas) teigia, kad buvo peršauti Seimo langai, bet kažkodėl policijos pareigūnai nepadarė pareiškimo apie vykdomą tyrimą ir nepasakė, kad yra Seimo pastato viduje yra rastos kulkos, taigi net jei tie langai ir tikrai buvo peršauti, bet policija nepareiškė apie rastas kulkas, peršasi išvada, kad buvo šaudyta iš vidaus, iš Seimo rūmų… Yra apie ką pamąstyti ar ne???

Dėl neadekvataus aukštų policijos pareigūnų ir ponų A. Kubiliaus ir A. Valinsko veiksmų kyla įdomių minčių: ar tik ne šie ponai suplanavo riaušes, davė įsakymus šaudyti į minią, o patys liaudiškai tariant „pasiplovė“, užuot suderinę veiksmus su profsąjungų lyderiais ir viešai išėję į tautą bei paaiškinę savo priimtus įstatymus ir antikrizinius veiksmus?

Jūs aišku paklausite, o kam jiems patiems reikėjo suplanuoti riaušes, koks to tikslas??? Ogi, kad galėtų uždrausti bet kokias demonstracijas ateityje, sunaikinti jau sustiprėjusias profesines sąjungas ir nebaudžiami vogti toliau bei arogantiškai tyčiotis iš piliečių…

Tokius įtarimus dar labiau sustiprino LTV surengta spec. laida, kurioje dalyvavo visi aukščiau minėti asmenys. Jie net po šių įvykių trykšte tryško arogancija bei pasipūtimu, panieka visiems žmonėms ir aklai kaltino dėl kilusių neramumų visą pasaulį, bet ne save. Maža to, jie netgi įžūliai melavo apie tai, kad vyksta dialogas su visuomene (kaip tas dialogas vyko, parodė penktadienio dienos įvykiai: ponas A. Kubilius šlifuoja X įstaigos koridorius, o ponas A. Valinskas kerta prašmatnius pietus brangiame restorane už mokesčių mokėtojų pinigus). Toje laidoje jie atrodė labai apgailėtinai (pasakyčiau, netgi kaip visiški menkystos, palyginus su gerb. Vaišvila (Nepriklausomybės akto signataru), kuris jiems turėjo labai rimtų pastabų ir pateikė daugybę dalykiškų patarimų.

Kubiliaus ir Valinsko arogancija ir cinizmas prasilenkia su bet kokiu žmoniškumu ir etika. Kubilius ir Valinskas su savo Seime esančiais kolegomis sugebėjo net Lukašenką perspjauti.

Šis mitingas – tai tik pirmas rimtesnis, o jie jau praliejo tautos kraują, duodami įsakymą šaudyti į žmones ir nuodyti juos dujomis…

O ko yra verti seimūno S. Babiliaus pareiškimai, kai šis proto nesužalotas asmuo išdrįso protestuojančią tautą išvadinti buduliais ir viešoje erdvėje (delfi .lt portale) kolegoms-politikams pasiūlyti ašarinių dujų (cituoju: A. (straipsnio antraštė) „S.Babilius. Budulių sukilimas“ B. (pasiūlymas)„Ir nekalbėkite apie krizę, Kubilių ir riaušes – tai, kas darėsi Vilniuje, buvo paprasčiausias grubus chuliganizmas ir visi politikai, kurie bandys jas išnaudoti politiniams tikslams, nusipelnys ašarinių dujų.“) Ar šis ponas savo tokias ciniškais pareiškimais neparodė savo tikrojo veido-budulio snukio??? Kiek Seime esantys buduliai, viešai besityčiojantys iš tautos gali tęsti savo cinišką veiklą??? Kas davė įsakymą šaudyti į beginklius žmones??? Kas jiems suteikė teisę dujomis nuodyti moteris, senukus ir vaikus???? Ar ne tam dabartinė valdžia atlaisvina kalėjimus nuo kriminalinių nusikaltėlių, kad galėtų ten sukišti visus būsimus politinius kalinius???

Taigi aš, paprastas Lietuvos pilietis, jau pavargau nuo „budulių“ valdžios ir nuo klounų arogancijos ir ciniškų patyčių iš Lietuvos piliečių. Aš pavargau nuo valdžios vykdomo genocido prieš šalies piliečius. Aš pavargau nuo valdžios, kuri nesuvokia, kad žmones į gatves veja išaugęs nedarbo lygis, valdžios vykdomos aferos, pakelti mokesčiai ir europinės kainos prie mūsų elgetiškų atlyginimų bei absoliuti nežinia. Aš pavargau nuo to, kad per 20 metų visi Seime buvę asmenys net nesugebėjo parengti šalies strategijos, bet apsirūpino turtais tiek sau, tiek savo anūkams. Aš pavargau nuo valdžios, kuri dėl kilusių riaušių ieško kaltų tarp paprastų LT piliečių, eilinių policijos pareigūnų, Rusijoje, (rytoj gal jie paskelbs, kad tai buvo Marsiečių ataka). Aš noriu, kad būtų nuteisti – A. Kubilius: dėl Mažeikių naftos aferos; G. Kirkilas: dėl LEO aferos ir kiti prieš Lietuvą nusikaltę asmenys. Aš noriu, kad būtų nuteisti penktadienį vykusių riaušių provokatoriai A. Kubilius ir A. Valinskas. Aš noriu, kad šie tipai, kiekvieną rytą pažiūrėję į veidrodį, ant savo veido pamatytų Tautos kraujo, kuris buvo pralietas dėl jų kaltės, dėmes. Aš nenoriu, kad iš manęs ir kitų LT piliečių tyčiotųsi „budulis“ S. Babilius ir arogantiškas klounas A. Valinskas bei jo „dainorėlių“ šutvė (Baukute, Antanėlis ir Co). Aš noriu, kad man mano Tėvynėje butų sudarytos sąlygos dirbti ir užsidirbti. Aš noriu normalios mokesčių sistemos, o ne dabartines „drakoniškos“, 141-o vilkolakio iškeptos per kelias naktis. Aš noriu, kad mano teises gintų stiprios profesinės sąjungos, su kuriomis skaitytųsi būsima valdžia.

Todėl aš esu už priešlaikinius Seimo rinkimus, kuriuose NETURĖTŲ TEISĖS DALYVAUTI dabartinio Seimo nariai, o Tu???

Tikiuosi, kad kažkas jau renka parašus dėl priešlaikinių Seimo rinkimų… Nes šie arogantiški klounai ir „protiniai impotentai“, pralieję tautiečių kraują, turi būti nušalinti…

Tomas Vasinauskas

2009-01-19

 

 

Komentarai

 

 

 
 1. You see what happens when your passionate about something.. and Yes, I agree 110% agree..

  Thumb up 72 Thumb down 0

 2. I do love the way you have presented this particular difficulty and it really does offer us some fodder for thought. On the other hand, from what precisely I have observed, I just wish when the actual remarks stack on that men and women continue to be on point and in no way start on a tirade of the news of the day. All the same, thank you for this outstanding piece and while I can not necessarily go along with it in totality, I respect the point of view.

  Thumb up 72 Thumb down 0

 3. Sveiki, aš tik norėjau pasakyti jums , aš nesutinku. Jūsų klausimas nėra jokios prasmės.

  Thumb up 72 Thumb down 0

 4. Thanks for the helpful post. It is also my belief that mesothelioma cancer has an very long latency phase, which means that indication of the disease would possibly not emerge right until 30 to 50 years after the 1st exposure to asbestos. Pleural mesothelioma, and that is the most common variety and influences the area throughout the lungs, could cause shortness of breath, breasts pains, and also a persistent cough, which may cause coughing up maintain.

  Thumb up 72 Thumb down 0

 5. Thanks for your useful post. Over time, I have come to understand that the symptoms of mesothelioma cancer are caused by your build up connected fluid between the lining in the lung and the breasts cavity. The illness may start within the chest area and multiply to other areas of the body. Other symptoms of pleural mesothelioma include losing weight, severe breathing trouble, throwing up, difficulty eating, and irritation of the neck and face areas. It must be noted that some people existing with the disease will not experience any kind of serious indicators at all.

  Thumb up 72 Thumb down 0

 6. An attention-grabbing discussion is worth comment. I think that it’s best to write more on this matter, it won’t be a taboo topic however generally individuals are not sufficient to speak on such topics. To the next. Cheers

  Thumb up 72 Thumb down 0

 7. I love everything you guys are up too. Such smart work and reporting! Keep up the superb works guys I’ve incorporated all of you to my blogroll. It looks like it will boost the property value of my site :)

  Thumb up 72 Thumb down 0

 8. Labai patiko straipsnis.Tikra tiesa.Mateme visus 20 metu valdzios vagystes,nesugebejima valdyti.Laikas pagaliau sustabdyti valstybes griovimo traukini.Manau,ne maziau susirinks zmoniu i sekanti ir galutini mitinga.

  Thumb up 72 Thumb down 0

 9. Pagrindine kaltininke Kaune, Kauno prokuratura… prokuraturos nusikalstama veika. Prievartavimai, teroras, žudymai. Vardan – kontrabandos…, auksti pareigunai, vilkinimas, chaosas, nusikalstamos veiklos organizavimas… ikalciu slepimas, naikinimas, terorizavimas… teismas, teisejai, mafija… daugelis atsakymu y shiandienos klausimus kiekvienam… byloje – "Dvarvycio karas" #Iskarpyta, sutrumpinta konfiskacijos video medziaga: youtube.com/watch?v=RqUq_W1dvug #Pilna video medziaga: rutube.ru/tracks/2544038.html?v=e42277dbd9e14f5d461e811e26b36e55 #Bylos dokumentaciniai failai parsisiuntimui: megaupload.com/?f=5MCK7TPY realios situacijos isdestymas… dekui uz demesi.

  Thumb up 72 Thumb down 0

 10. AS esu REVOLIUCIJA. AS GRIAUNU BARIKADAS. As gynu silpnuosius ir naudoju terora pries tuos kurie engia paprastus zmones. as gimstu tada, kai perziengiamos visos ribos… as rusenu kiekvieno sirdyje… ir laukiu, kada jis prisimins Che Gevara ir jo nemirtinga dvasios jega, kovoje su neteisybe… kai jis paprastas pilietis prisimena tai… gimstu as REVOLIUCIJA…

  Thumb up 72 Thumb down 0

 11. Viešojo saugumo tarnybos pareigūnai buvo panaudoti neteisėtai. LR viešojo saugumo tarnybos įstatymo 17 str. 1 d. numatyta, kad tarnybos pareigūnai gali būti siunčiami ypatingos (riaušės, masiniai neramumai, grupiniai veiksmai, kuriais pažeidžiama viešoji tvarka ar priešinamasi teisėsaugos pareigūnams) ar ekstremalios situacijos likviduoti tik vidaus reikalų ministro įsakymu. Šios tarnybos vadovas generolas S. Madalovas savo interviu N. Povilaičiui nurodė, kad " Viešosios policijos vadas Raimundas Dervinskas priėmė sprendimą panaudoti mūsų būrį" . Taigi matome, kad įsakymą davė ne ministras. Tačiau ir kiekvienas tarnybos pareigūnas yra atsakingas už savo veiksmus. To pačio įstatymo 14. str. 6 d. numatyta, kad draudžiama naudoti šaunamuosius ginklus žmonių susibūrimo vietose, jei nuo to gali nukentėti pašalinai asmenys. O to pačio įstatymo 12 str. 4 d. įsakmiai nurodo, kad panaudodamas prievartą, tarnybos pareigūnas privalo įspėti apie šį ketinimą ir suteikti asmeniui galimybę įvykdyti teisėtus reikalavimus.Tačiau iš visos situacijos matome, kad buvo šaudoma ne į konkrečius pažeidėjus, bet į minią. Tai savo interviu pripažįsta ir pats S. Madalovas. Tokie visų pareigūnų, tiek ir eilinių- šaudžiusių į žmones, tiek ir vadų- davusių įsakymus, veiksmai atitinka Baudžiamojo kodekso 228 str. 1 d. ir 3 d. sudėtis. nes visi viršijo savo įgaliojimus, ir dėl to didelės žalos patyrė ne tik fiziniai asmenys, bet ir pati valstybė praradusi žmonių pasitikėjimą jos institucijomis. Manau, kad nereiks laukti kitų seimo rinkimų ir prokuratūrą matydama šiuos aiškius nusikalstamus veiksmus pati pradės ikiteisminį tyrimą, nelaukdama nukentėjusių asmenų skundų.

  Thumb up 72 Thumb down 0

 12. martai>>> ka vyciokas su kubilu liepe propoganda varyt? rusai puola!!! :) sutinku su autorium, gal nevisai bet didzioji dalis tiesos ten parasyta. o tu savo koncervatoriskos veisles nepaslepsi… ka pyktis ima, kai jusu paciu samokslu teorija su izymiuoju " o kas galetu paneigti?" naudojama pries jus???
  galva issiplauk ir eik madalovo sunu pasert….

  Thumb up 72 Thumb down 0

 13. skaitant martos komentara, susidaro vaizdas, kad jau ir seimo kanceliarija duotas isakymas, atidirbinert algas, o ne pasturgali trinti i kede. todel puolama bet kokia nuomone isskyrus "teisinga seimuniska" lol tik seimuniskas stilius dar neuzmaskuotas … turbut per mazus priedus sumokejo, kad nesinori net konspiracija pasirupint.
  p.s. marta. perskaityk pirma eilute ir gali ruostis i teismo posedi, del uz grasinimus ir garbes bei orumo izeidima. :)

  Thumb up 72 Thumb down 0

 14. mes tau isplatinsim ta teksta – mes prilipdysim ji tau ant tos tavo kuno dalies, su kuria tu galvoji, niektauska anarchiste. O galvoji tu tai ne su galva, jei ka. Jei ir buvo kas rodoma pro tuos patamsintus veidrodinius langus, tai as maciau tik didele spygos muliaza, iskelta anarchistu/neokairiuju. Nejau teigsi, kad ant grindinio buvo specialiai seimas padejes ir akmenis, duodingas rusiskas dujas? Kodel atsakomybe meti Valinskui ir Kubiliui, jei atsakyti turi VRM, vadovaujama liberalu? Argi sunku suvokti, kad scenarijus labai primena "savanoriu maista"? Juk ir tada Butkevicius issikomandiravo i Turkija, panasiai kaip Palaitis buvo iskomandiruotas, kad neprarastu kedes, jei ka? O kartu tai ir geras alibi. Ar nekelia tau itarimo, kad Palaiti pavaduot paskirtas ne viceministras, bet Jukneviciene? Kam tai buvo naudinga? Kas bande vel issisaugot kede? Kodel vel siose riausese is tolo matome salia Paleckio didyji suiruciu meistra Au.Butkeviciu? Ir kodel Lukasas vakar ispejo, kad Rusija "globoja"’ liberalus Estijoj? O pas mus? Kokios cia jegos vienijasi? Kubiliaus neteisinu. Jis irgi dalyvavo Lzedimitrijaus Romanovo vakaruskose. Lukasas ispejo, kad Rusija nera tokia kvaila, kad teptu atvirai prorusiskus lyderius ar partijas. Gali visko buti, kad K. turi pratesti Socialliberalu pradeta darba tam, kad sar Andrtopovo planuotas "laukinis kapitalizmas" tiek ierzintu zmones, kad jie patys pasiprasytu socializmo. Rusisko socializmo. Pasidomek koki samopksla rezga Rusija su ES socialistais. Pasidomek socinternu(kominternu) ir liberalinternacionalu, kuriam priklauso musu liberalai ir Rusijos Jabloko. Pasidomek, kodel sios partijos ne Lietuvos interesams tarnauja. Pasidomek, o tada rasyk ir platink, aisku?
  Ar aisku?

  Thumb up 72 Thumb down 0

 15. Taigi minioje buvo infiltruoti saugos tarnybu vyrukai, kurie viska ir isprovokavo. Pagal ju veidus buvo galima isskirti dvi saugos tarnybas. Taciau siandien ne tik kad niekas apie tai nekalba, bet net ju ir neiesko. O del Madalovo – dundukas ir pats nesuprato, kaip uzkibo ant eksu kabliuko… Juk puikiai zino, kad virs jo kavo sadecko kardas, taciau vis tiek daro viska, kad butu pagrindas ji atstatydinti. Argi reikejo saudyti zmonems i nugaras, i kaktas ar kojas? Niekuo detiem zmonem?

  Thumb up 72 Thumb down 0

 16. Sutinku kad nei vieno buvusio seimo nario, bet taip nebus nes nera istatymu .Ojie nepriims sau nepalankiu.

  Thumb up 72 Thumb down 0

 17. daug tiesos bet ir mialo yra nemazai, kai spec burys atvaziavo, tai kam i jos metit akmenimis, jie tik daro savo darba, ten buvo is spec buriu ir daug mano draugu ir pazistamu, jie sakie jei nebutu ju iskviete jie patis visi eitu i mitinga bet kai jos iskviete tei reikia dirbti darba nes dabar nekas nenori kad ismestu is darbo, o jie saude i tos kurie miete akmenis ar dar ka ten turejo, ir nereikia cia lia lia nes as patsa ten tarp jusu buvau, o ka jiems daryti stovieti o tiegul jos apmieto akmenemys? is pareigunu buvo irgi suzeisti ne tik civilei .

  Thumb up 72 Thumb down 0

 18. gal ir grizta. siaip ziurint mano akimis tai tikrai 100 kartu geresnis variantas, nei vaflinskas ir jo giedoriai. vaisvila bent jau yra mandagus, issilavines zmogus turintis stipru pilietiskumo jausma ir netryksta panieka, chamizmu ir arogancija, kaip valdancioji kubiloidine-vaflinskine ruja.
  kaip kazkas komentaruose minejo p. Cilinska. manau taip tai butu puikus valstybes vyras, galintis buti tiek prezidentu, tiek ministru pirmininku. jis gyna konstitucija ir puikiai ismano teise. todel tai butu idelaus pasirinkimas siuo atveju.

  Thumb up 72 Thumb down 0

 19. kiek girdejau vaisvila kazkada buvo susikompramitaves, bet rado jegu pasitraukti.
  cilinskas turi kiausus, net kai pamete koks meslas yra koncervai pasitrauke is ju partijos. gyna konstitucija. as gal asmeniskai buciau labiau uz cilinska, bet ir vaisvila butu neblogas kandidatas

  Thumb up 72 Thumb down 0

 20. Kas bus nuo visuomeniniu organizaciju kandidatas i vilties prezidentus – Cilinskas ar Vaisvila?

  Thumb up 72 Thumb down 0

 21. vaisvila buvo pakviesta i spec. laida, tam kad pakomentuotu tiek zmoniu, tiek seimunu, tame tarpe vaflinsko ir kubilo elgesi.
  isreze vafliams tiesa, kad jie arogantiski ir toliau asmeniniu interesu nemato.

  Thumb up 72 Thumb down 0

 22. ne viskas cia tiesa, o kas pikciausia, tai kad jauciamas stiprus komunistelio tvaikas. neturedamas zmogus supratimo apie valstybes valdyma ar riausiu malsinima, ima patarinet profesionalams. kalbant apie otkatus, tai skirtingai nuo mazeikiu naftos, VST privatizacija nebuvo butina. kur dar alitos privatizacija? o kaip uzaugo ta pati vilniaus prekyba-maxima? kiek ivairiu smulkiu objektu buvo pastatyta be vieso konkurso ir kazkaip mistiskai pralobo prunckienes, brazauskai bei didzioji dalis lddp aka socialdemokratu. naivus siuolaikinis jaunimas, kuriam landzbergis priesas, o auksciausia materija "prie ruso buvo geriau". simtmecio turbut neuzteks, kol prablaives naujosios kartos ir atskirs pelus nuo grudu.

  Thumb up 72 Thumb down 0

 23. kad guminemis kulkomis i zmones saude yra negerai, taciau juk lietuvoje patys eiliniai zmones toleruoja korupcija,profsajungos neuztaria doru zmoniu atleistu is darbo ar tarnybos, gal net privacios saugos tarnybos nusamdomos ivairiu nusikalstamu situaciju "modeliavimui" kad susidoroti , sukompromituoti saziningus darbuotojus.daug zmomiu tape dvasios impotentais,net universitetuse…

  Thumb up 72 Thumb down 0 
Video reportažasNerpigiau./lt/produktas/505/nusikaltimas-valstybes-vardu

Aktualu. Komentarai
Pigus šildymo būdas individualiems namams
Į ką atkreipti dėmesį renkantis avalynę vasarai?
Foto reportažai Aktualu Naujausias numeris
Kodėl romperiukai tituluojami geriausiu drabužiu mažyliams? 
Mažylių apranga – nuo jos įsigijimo iki aprengimo ir dėvėjimo – labai aktualus...

Nauja kryptis vestuvių žemėlapyje: lietuvius kviečia tuoktis Gran Kanarijoje 
Vestuvės užsienyje vis labiau populiarėja, tačiau sudėtingas šventės organizavimas daugelį porų atbaido nuo...

Prietaisai moterų sveikatai bei malonumui  
Įrodyta, kad vaginalinių kamuoliukų bei vibratorių naudojimas yra naudingas moterų psichologinei bei fizinei...

Vasaros sezonas prasideda: ką turėtų žinoti šunų šeimininkai? 
Prasidėjus šiltajam metų sezonui, didelė dalis žmonių džiaugiasi dėl malonaus oro ir galimybės...

Kiek kainuoja geros kokybės langai? 
Patikimi langai pagerins Jūsų namų saugumą ir tuo pačiu jūsų gyvenimo kokybę. Renkantis...

Kaip pakeisti ir atrestauruoti namų fasadą? 
Renkantis išorės sienų apdailos medžiagą dažniausiai svarstomi du variantai: tinkuoti arba montuoti klinkerio...

Anekdotas


Naujovė KK Facebook
Reklama

Politika   Bylos, sukrėtusios Lietuvą
EP narys A. Kubilius: „Nestabilumas Rytų Partnerystės regione tampa nauju jo bruožu“ (11)
Europos Parlamento narys, Euronest Parlamentinės Asamblėjos (PA) pirmininkas Andrius Kubilius,...
Valdžios sektoriaus balansas 2020 metais: 3,5 mlrd. eurų deficitas (1)
Išankstiniais duomenimis, 2020 metų Lietuvos valdžios sektoriaus deficitas sudarė 3,5...
Prezidentas kviečia šalinti kliūtis didelės rizikos grupių skiepijimui (4)
Lietuvos Respublikos Prezidentas Gitanas Nausėda, antradienį nuotoliniu būdu susitikęs su...
 
LAT pritarė apeliacinės instancijos teismo išvadoms dėl Vilniaus universiteto pareigos atlyginti neturtinę ir turtinę žalą Norvegijos kalnuose žuvusios studentės tėvams (8)
Lietuvos Aukščiausiasis Teismas atmetė Vilniaus universiteto kasacinį skundą ir paliko...
Nepramušamas VU „betonas“ – aukšti teisėjai ir prokurorai? (6)
Giedrė Gorienė „Ir mažas akmenukas didelį vežimą išverčia“, – sako...
Kada naikinsime nereikalingus teismus? (9)
Giedrė Gorienė Kada naikinsime aukštesnės instancijos teismus? Kam jie apskritai...
 

Teisėsauga   Verslas, ekonomika
Tikslinamos asmens sulaikymo sąlygos – aiškesni pagrindai ir procedūros (2)
Geriau įgyvendinti asmens teisę apginti savo laisvę, aiškiau reglamentuoti laikinojo...
Prezidentas paskyrė Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus pirmininką (5)
Lietuvos Respublikos Prezidentas Gitanas Nausėda, vadovaudamasis Konstitucija, Teismų įstatymu ir...
Lietuvos advokatūra apie šios dienos sulaikymus: Lietuvoje įsivyrauja „sulaikymo prezumpcija“ (3)
Lietuvos advokatūra, reaguodama į žinomų mūsų šalies asociacijų ir asmenų...
 
Lietuva sustabdė tarptautinių kompanijų iš Rusijos perkėlimą
Ekonomikos ir inovacijų ministerija sustabdė naujų tarpininkavimo raštų išdavimą į...
„Luminor“ bankas išplatino 300 mln. EUR vertės obligacijų emisiją
„Luminor“ bankas sėkmingai išplatino 300 mln. EUR vertės obligacijų emisiją....
Medicinos bankui – įspėjimas, bauda ir įpareigojimas
Lietuvos bankas praėjusių metų pabaigoje atliko tikslinį planinį UAB Medicinos...
Krašto apsauga   Užsienis
Krašto apsaugos viceministras M. Abukevičius: „Kibernetinis saugumas – visų atsakomybė“
Efektyviai užtikrinti ypatingos svarbos informacinių išteklių valdytojų kibernetinį saugumą, stiprinti...
Lietuvos kariuomenei perduoti dar 142 nauji sunkvežimiai „Unimog“
Spalio 21 d. Lietuvos kariuomenei perduoti dar 142 nauji penkių...
R. Karoblis naujuoju kariuomenės vadu siūlo Sausumos pajėgų vadą gen. mjr. V. Rupšį (1)
Krašto apsaugos ministras Raimundas Karoblis naujuoju Lietuvos kariuomenės vadu Prezidentui...
 
Pretendentė į EK pirmininkes sulaukė europarlamentarų reakcijos (1)
Pretendentė į Europos Komisijos (EK) pirmininkės postą Ursula von der...
V.Zelenskis „nokautavo“ P.Porošenką (8)
    Pomaidaninio Ukrainos prezidento Petro Porošenko „puota karo metu“...
Dėl Skripalių apnuodijimo S.Lavrovas pirštu dūrė į NATO: „Tai ne „Novyčiok“, o BZ“ (28)
Rusijos URM ministras Sergejus Lavrovas pareiškė, kad Cheminio ginklo draudimo...
Sportas   Laiškai
“PingPongiuko”akademija kviečia (1)
Oficialus klubo Facebook puslapis>>>...
Cristiano Ronaldo sezoną temdo priekabiavimo skandalas (1)
Cristiano Ronaldo – vienas geriausių planetos futbolininkų. Apie šį portugalą...
Lietuvos rinktinės laukia kroatų išbandymas (1)
  Lietuvos nacionalinė vyrų krepšinio rinktinė tęsia kovą dėl galimybės...
 
Kam tarnauja Šaulių sąjunga (11)
Kaip manote ar visi Šaulių sąjungoje pritaria jūsų sąjungos nariui...
Geradarei savanoriai pačiai prireikė pagalbos (1)
Nuo nelaimės nėra apsaugotas niekas. Likimas skaudžiai skriaudžia ir tuos,...
Mulkinanti apklausa “Mes europiečiai”” (3)
Šiuo metu – 2019.05.11, 17:30, – portale lrytas.lt  vykdoma apklausa,...
Karštas Komentaras