Kontaktai      Rašykite mums       KK TV       Siūlo darbą       Foto       Prenumerata Lietuviškai По-русски English
turgelis.net
2022 Rugpjūtis 9 Antradienis
 

Teko tą dieną matyti įvykius iš arti

2009-01-19 09:03 | Komentarai | Komentarų (740)

Taikiame mitinge dalyvavusiam LR piliečiui iš vinčesterio buvo šauta tiesiai į pilvą

Akmenų nemėčiau ir riaušėse nedalyvavau, tiesiog buvau pasyvus tų įvykių stebėtojas. Mačiau viską iš arti ir todėl galiu pasakyti tik tiek: žmonės ramiai mitingavo ir TEISĖTAI REIKALAVO, kad išeitų Seimo atstovai ir paaiškintų savo veiksmus tautai. Deja, praėjo pusvalandis, bet niekas neišėjo, tuomet tauta pradėjo skanduoti "bailiai" ir laidyti į Seimą nekaltus daiktus: kas sniego gniūžtę, kas kiaušinį. Bet prie langų Seimo pastate stovintys Seimo nariai ir/ar darbuotojai pradėjo susirinkusiems žmonėms rodyti špygas ir iš pirštų sudėliotas grotas, ir tai įsiutino žmones. Į Seimą pasipylė akmenys. Tada išėjo spec. būrys ir paleido į mitinguotojus salvę guminių kulkų ir pradėjo žmones nuodyti dujomis. Žmones atsitraukė ir sakė: mūsų priešas – ne policija, mūsų priešas – Seimas.

Policija (paprasti pareigūnai) savo ruožtu darė viską, kad nebūtų niokojamas valstybės turtas (M. Mažvydo biblioteka ir kt. pastatai). Prie paprastų ir taikiai nusiteikusių mitinguotojų nekibo, bet labai agresyvius ir neblaivius piliečius gaudė ir išveždavo. Taigi policija dirbo gerai, o ir protingi bei taikiai nusiteikę mitinguotojai riaušių nekėlė ir neaštrino situacijos. Bet situaciją aštrino spec. būrio atakos, kurias, aprimus aistroms ir mitinguotojams atsitraukus, spec. būrio vyrai rengdavo išgirdę nurodymus per racijas.

Demonstracijos metu Seime (pastato viduje) buvę žmonės turi atsakyti už savo veiksmus, jie turi atsakyti už savo įvykdytą provokaciją ir kažkas turi atsakyti už tai, kad liepė šaudyti į beginklę minią. Turi atsakyti ir apsimelavę pareigūnai (Vilniaus policijos vadovas Kęstutis Lančinskas ir generalinio komisaro pavaduotojas Saulius Skvernelis). Jie penktadienį pavakare surengtoje spaudos konferencijoje teigė, kad pareigūnai nešaudė jokiais šaunamais ginklais. Kai tuo tarpu Policijos departamento generalinis komisaras Vizgirdas Telyčėnas „Lietuvos ryto“ televizijos tiesioginėje laidoje (po pateiktų daiktinių įrodymų) pripažino, kad guminėmis kulkomis buvo šaudoma. Ir šaudoma buvo tiek į vaikus, tiek į senukus, šaudoma buvo aklai į taikius demonstrantus, nors pagal LIETUVOS RESPUBLIKOS VIEŠOJO SAUGUMO TARNYBOS ĮSTATYMO 13 straipsnį (cituoju: „Fizinę prievartą ir specialiąsias priemones (išskyrus antrankius ir surišimo priemones) draudžiama naudoti prieš moteris, nepilnamečius ir neįgalius asmenis, kai jų negalia akivaizdi, išskyrus atvejus, kai jie patys užpuola arba priešinasi jėga ar ginklu“. O ką veikė ponas V. Telyčėnas ir kiti du aukščiau paminėti pareigūnai dieną prieš neramumus, kodėl jie nesiėmė jokių prevencijos priemonių: nebuvo filtruojami į mitingą einantys žmonės, t.y. į mitingą galėjo patekti tiek neblaivūs piliečiai, kurie dažniausia būna agresyvus (juk puikiai žinoma, kad alkoholis sukelia agresiją), tiek įtartinai atrodantys bei „ginkluoti“ piliečiai? Taip pat nebuvo tikrinami įtartinai atrodančių asmenų daiktai, todėl taikios demonstracijos metu pas kai kuriuos asmenis ir atsirado peiliai, strypai ir kiti ginklai. O prevencinėmis priemonėmis pasirūpinti pono V. Telyčėno vadovaujami pareigūnai turėjo, nes jau buvo daug pamokų (Estija, Graikija, Bulgarija, Latvija). Bet policijos vadai pasirūpino, kad senukai, vaikai, moterys ir invalidai būtų nuodijami dujomis, pasirūpino, kad Seimo pastato viduje pasislėpę tykotų beveik du šimtai spec. būrio smogikų. Nes reikėjo parodyti tautai, kas kiemo šeimininkas… Juk rūpintis prevencinėmis priemonėmis – tai sunkus darbas, daug smagiau pyškinti į beginklę minią, ypač kai tas pyškinimas dar turi kelias paslėptas potekstes: baimės įvarymas nepatenkintiems ir parodymas, kas yra kieme šeimininkas… Deja, piktas ir žmonių nekenčiantis šeimininkas.

O kas gi davė įsakymą šaudyti??? Ir kas buvo tikrasis riaušių organizatorius? Ar tik ne ponai A. Kubilius ir A. Valinskas? Kiek teko matyti per TV ir filmuotus reportažus interneto portaluose: delfi.lt, alfa.lt, rytas.lt , A. Kubilius ir A. Valinskas šaltais veidais arogantiškai, kartais net pono A. Kubiliaus veide trumpam atsirasdavo paniekos šypsenėlės, aiškino kad jiems kone “dzin“ kas įvyko, kad jie nesijaučia kalti… Ir jie dirbs kaip dirbę, tuo pačiu jie apkaltino profesines sąjungas, Rusiją, Paleckį, turbūt būtų apkaltinę ir marsiečius, jei mokslininkai būtų įrodę, kad tokie yra… Maža to ponas A. Kubilius dar nesibaigus riaušėms visiems demonstracijos ir mitingo dalyviams dosniai ir kilniaširdiškai pažadėjo po šešis metus kalėjimo (įdomu tik tai, kad jis taip greitai sugebėjo rasti BK atitinkamą str. ir visas bausmes puikiai žinojo, o gal jis jau tą žinią/pažadą nešiojo savo širdyje kelias dienas ir nekantraudamas laukė, kada galės paskelbti???), kai tuo metu visi Lietuvos žmonės laukė tų ponų susirūpinimo ir prašymų skirstytis namo bei pažadų tik surengti susitikimą su profesinių sąjungų vadais ir išklausyti mitinguojančių žmonių reikalavimus.

Taigi šių dviejų ponų reakcija buvo neadekvati. Maža to, ji buvo stebėtinai keista. Ponas A. Kubilius tuo metu, kai vyko neramumai, šlifavo koridorius (tik nesuprasi, ar tie koridoriai buvo Seimo rūmų, ar Vyriausybės), nors apie rengiamą mitingą žinojo (kvietimai į mitingą skambėjo daugiau nei savaitę prieš jo pradžią), bet nesiteikė bendrauti su daugiau kaip septynių tūkstančių žmonių atstovais. O kam su jais bendrauti? Juk daug smagiau šlifuoti koridorius ir vaidinti rimtą valstybės vyrą, mąstyti, ką čia dar galima „privatizuoti“ ir gauti „otkatą“, nei bendrauti su kažkokias „juodnugariais“.

O ponas A. Valinskas tuo metu, kai vyko mitingas, pietavo. Juk daug smagiau kirsti puikius patiekalus brangiausiame šalies restorane už mokesčių mokėtojų pinigus, nei bendrauti su alkana ir įsiutusia minia.

Taigi kodėl jie neišėjo pabendrauti su žmonėmis??? Gal todėl, kad jie jau įprato, jog į jų chamizmą, aroganciją ir nesiskaitymą su tauta žmonės nebereaguoja??? Gal šie du ponai pasijautė visagaliais ir nebaudžiamais, o gal įtikėjo savo dievišku pradu ir tuo, kad Lietuvos piliečiai turi „avinizmo“ sindromą?? Ar aukščiau išvardinti tų ponų neadekvatūs veiksmai neišprovokavo tautos? Abejoju…

Be to, įdomus pastebėjimas: jie (Kubilius ir Valinskas) teigia, kad buvo peršauti Seimo langai, bet kažkodėl policijos pareigūnai nepadarė pareiškimo apie vykdomą tyrimą ir nepasakė, kad yra Seimo pastato viduje yra rastos kulkos, taigi net jei tie langai ir tikrai buvo peršauti, bet policija nepareiškė apie rastas kulkas, peršasi išvada, kad buvo šaudyta iš vidaus, iš Seimo rūmų… Yra apie ką pamąstyti ar ne???

Dėl neadekvataus aukštų policijos pareigūnų ir ponų A. Kubiliaus ir A. Valinsko veiksmų kyla įdomių minčių: ar tik ne šie ponai suplanavo riaušes, davė įsakymus šaudyti į minią, o patys liaudiškai tariant „pasiplovė“, užuot suderinę veiksmus su profsąjungų lyderiais ir viešai išėję į tautą bei paaiškinę savo priimtus įstatymus ir antikrizinius veiksmus?

Jūs aišku paklausite, o kam jiems patiems reikėjo suplanuoti riaušes, koks to tikslas??? Ogi, kad galėtų uždrausti bet kokias demonstracijas ateityje, sunaikinti jau sustiprėjusias profesines sąjungas ir nebaudžiami vogti toliau bei arogantiškai tyčiotis iš piliečių…

Tokius įtarimus dar labiau sustiprino LTV surengta spec. laida, kurioje dalyvavo visi aukščiau minėti asmenys. Jie net po šių įvykių trykšte tryško arogancija bei pasipūtimu, panieka visiems žmonėms ir aklai kaltino dėl kilusių neramumų visą pasaulį, bet ne save. Maža to, jie netgi įžūliai melavo apie tai, kad vyksta dialogas su visuomene (kaip tas dialogas vyko, parodė penktadienio dienos įvykiai: ponas A. Kubilius šlifuoja X įstaigos koridorius, o ponas A. Valinskas kerta prašmatnius pietus brangiame restorane už mokesčių mokėtojų pinigus). Toje laidoje jie atrodė labai apgailėtinai (pasakyčiau, netgi kaip visiški menkystos, palyginus su gerb. Vaišvila (Nepriklausomybės akto signataru), kuris jiems turėjo labai rimtų pastabų ir pateikė daugybę dalykiškų patarimų.

Kubiliaus ir Valinsko arogancija ir cinizmas prasilenkia su bet kokiu žmoniškumu ir etika. Kubilius ir Valinskas su savo Seime esančiais kolegomis sugebėjo net Lukašenką perspjauti.

Šis mitingas – tai tik pirmas rimtesnis, o jie jau praliejo tautos kraują, duodami įsakymą šaudyti į žmones ir nuodyti juos dujomis…

O ko yra verti seimūno S. Babiliaus pareiškimai, kai šis proto nesužalotas asmuo išdrįso protestuojančią tautą išvadinti buduliais ir viešoje erdvėje (delfi .lt portale) kolegoms-politikams pasiūlyti ašarinių dujų (cituoju: A. (straipsnio antraštė) „S.Babilius. Budulių sukilimas“ B. (pasiūlymas)„Ir nekalbėkite apie krizę, Kubilių ir riaušes – tai, kas darėsi Vilniuje, buvo paprasčiausias grubus chuliganizmas ir visi politikai, kurie bandys jas išnaudoti politiniams tikslams, nusipelnys ašarinių dujų.“) Ar šis ponas savo tokias ciniškais pareiškimais neparodė savo tikrojo veido-budulio snukio??? Kiek Seime esantys buduliai, viešai besityčiojantys iš tautos gali tęsti savo cinišką veiklą??? Kas davė įsakymą šaudyti į beginklius žmones??? Kas jiems suteikė teisę dujomis nuodyti moteris, senukus ir vaikus???? Ar ne tam dabartinė valdžia atlaisvina kalėjimus nuo kriminalinių nusikaltėlių, kad galėtų ten sukišti visus būsimus politinius kalinius???

Taigi aš, paprastas Lietuvos pilietis, jau pavargau nuo „budulių“ valdžios ir nuo klounų arogancijos ir ciniškų patyčių iš Lietuvos piliečių. Aš pavargau nuo valdžios vykdomo genocido prieš šalies piliečius. Aš pavargau nuo valdžios, kuri nesuvokia, kad žmones į gatves veja išaugęs nedarbo lygis, valdžios vykdomos aferos, pakelti mokesčiai ir europinės kainos prie mūsų elgetiškų atlyginimų bei absoliuti nežinia. Aš pavargau nuo to, kad per 20 metų visi Seime buvę asmenys net nesugebėjo parengti šalies strategijos, bet apsirūpino turtais tiek sau, tiek savo anūkams. Aš pavargau nuo valdžios, kuri dėl kilusių riaušių ieško kaltų tarp paprastų LT piliečių, eilinių policijos pareigūnų, Rusijoje, (rytoj gal jie paskelbs, kad tai buvo Marsiečių ataka). Aš noriu, kad būtų nuteisti – A. Kubilius: dėl Mažeikių naftos aferos; G. Kirkilas: dėl LEO aferos ir kiti prieš Lietuvą nusikaltę asmenys. Aš noriu, kad būtų nuteisti penktadienį vykusių riaušių provokatoriai A. Kubilius ir A. Valinskas. Aš noriu, kad šie tipai, kiekvieną rytą pažiūrėję į veidrodį, ant savo veido pamatytų Tautos kraujo, kuris buvo pralietas dėl jų kaltės, dėmes. Aš nenoriu, kad iš manęs ir kitų LT piliečių tyčiotųsi „budulis“ S. Babilius ir arogantiškas klounas A. Valinskas bei jo „dainorėlių“ šutvė (Baukute, Antanėlis ir Co). Aš noriu, kad man mano Tėvynėje butų sudarytos sąlygos dirbti ir užsidirbti. Aš noriu normalios mokesčių sistemos, o ne dabartines „drakoniškos“, 141-o vilkolakio iškeptos per kelias naktis. Aš noriu, kad mano teises gintų stiprios profesinės sąjungos, su kuriomis skaitytųsi būsima valdžia.

Todėl aš esu už priešlaikinius Seimo rinkimus, kuriuose NETURĖTŲ TEISĖS DALYVAUTI dabartinio Seimo nariai, o Tu???

Tikiuosi, kad kažkas jau renka parašus dėl priešlaikinių Seimo rinkimų… Nes šie arogantiški klounai ir „protiniai impotentai“, pralieję tautiečių kraują, turi būti nušalinti…

Tomas Vasinauskas

2009-01-19

 

 

Komentarai

 

 

 
 1. o kaip tokia versija jei valdzia jau dvidesimt metu uzmaskuotai dirba maskvai . ivykiai gruzijoje, latvijoje, dabar lietuvoje gal valdomi is maskvos t.y. ir riausininkai ir valdzia koordinuojama is vieno centro?Tikslas-susigrazinti pabaltiji, gruzija , abchazija taip , kad patys zmones noretu sugrizti del blogos valdzios prie rusijos. gal tai net su amerika slapta suderinta

  Thumb up 72 Thumb down 0

 2. protiniams ligoniams kurie gina kubiliodine-vaflinskine mafija pateikiami irodymai:

  del to kad provokacijos vyko is seimo rumu (atidziai klausyti seimo planktono kalbu ideo medziagos fone:

  1. http://www.youtube.com/watch?v=PcMikn38Yq8
  2. http://www.youtube.com/watch?v=6GYefAc02wk&NR=1

  abejojate kad saude i galvas? ziurekite:

  1. http://www.youtube.com/watch?v=YL0x00HPt3o&feature=related
  2. http://www.youtube.com/watch?v=Ges8AMW_pAU

  esi pilietiskas ? nusiusk sio straipsnio nuorodas ir sia zinute kuo didesniam zmoniu skaiciui.
  aciu

  Thumb up 72 Thumb down 0

 3. protiniams ligoniams kurie gina kubiliodine-vaflinskine mafija pateikiami irodymai:

  del to kad provokacijos vyko is seimo rumu (atidziai klausyti seimo planktono kalbu ideo medziagos fone:

  1. http://www.youtube.com/watch?v=PcMikn38Yq8
  2. http://www.youtube.com/watch?v=6GYefAc02wk&NR=1

  abejojate kad saude i galvas? ziurekite:

  1. http://www.youtube.com/watch?v=YL0x00HPt3o&feature=related
  2. http://www.youtube.com/watch?v=Ges8AMW_pAU

  esi pilietiskas ? nusiusk sio straipsnio nuorodas ir sia zinute kuo didesniam zmoniu skaiciui.
  aciu

  Thumb up 72 Thumb down 0

 4. aciu profesoriau, buvau pats uoliausias Jusu mokinys, tik man dar jusu arogancijos ir chamizmo truksta :)

  Thumb up 72 Thumb down 0

 5. Reikia ne tik keisti seima, bet ir viska, apsoliucai viska . Nubausti visus kurie padare lietuvai zalos, sukciavo, apsivoge ir t.t kodel tokie asmenys dar valdzioje ? renkami jie tam kad dirbtu lietuvai ir zmoniems, o ka jie daro ? kokios privilegijos, kokie atliginimai, kam ? ir uz ka ? …
  bet tokiam kaip Kubiliui tai maziausiai reiketu priploti galva su plyta.
  visus, apsivogusius nubausti, visus prie sienos ir ne kiausiniais, o apspjaudyti.. ir ne i kaleima, o prie to pacio seimo juos PAKARTI su visomis kalbomis, JIE VOGE IR NEDIRBO ZMONIEMS, DIRBO SAU… kremuot kad nesuputu. ir tiek LT, tiek visas pasaulis matytu kas tokie jie buvo. netik politikus,

  kas seime dirba ? susiskirste i grupeles, ir pjaunasi vieni su kitais, priima nesamoningus istatymus, apkrauna mokesciais, komikai. kam reikia tiek tu seimo nariu ? ir dar kitokiu istaigu ?

  nebezinau, kodel zmones turi tai kenteti, ir taip gyventi ( dauguma negyvena, o egzistuoja),

  kazkam tai politika, darbas. bet per tiek metu pralobo tik tie kurie buvo prie valdzios, o gyventi ar palengvejo ?

  tegul dirba politikai uzdyka, dirba ne sau, o lietuvai, jei jau politikais norit but, dar visokiu privilegiju turit.

  ir visokias budais darot kad atimti viska is zmogaus, zmogaus kuris tiesiog nori ramiai , ir laimingai gyventi, ir dziaugtis gyvenimu… dirbti ne tam kad islaikytu tik busta,

  kalbeti galima daug, bet kas ismis darbu, isvalyti visus apsivogusius,

  Autorius tiesa raso, bet kas is to, jei tie sunys nepakaltinami ?

  Thumb up 72 Thumb down 0

 6. prasau isplatinkite si teksta kuo didesniam zmoniu ratui.
  siuskyte el-pastu, dekite nuorodas i si str. i skypo nuotaikas.
  jei galite atspausdinkite ir priklijuokite viesose vietose. zmones turi zinoti kas vyko is tiesu.

  jei abejojate, kad ivykius isprovakovo patys seimo nariai ziurekite vaizdeli ir labai atidziai klausykite kometaru is uz kadru, kaip seimo "planktonas" komentuoja ivykius:

  http://www.youtube.com/watch?v=PcMikn38Yq8

  jei abejojate smogiku panaudotos priemones buvo adekvacios ziurekite sekanti vaizdeli, kaip senukui po kojomis sprogsta smogiku mestas uztaisas, kaip suimami 2 nepilnameciai tik uz tai kad laike plakata, ir vienam is ju buvo sauta su gumine kulka i galva…

  http://www.youtube.com/watch?v=Ges8AMW_pAU

  Thumb up 72 Thumb down 0

 7. prasau isplatinkite si teksta kuo didesniam zmoniu ratui.
  siuskyte el-pastu, dekite nuorodas i si str. i skypo nuotaikas.
  jei galite atspausdinkite ir priklijuokite viesose vietose. zmones turi zinoti kas vyko is tiesu.

  jei abejojate, kad ivykius isprovakovo patys seimo nariai ziurekite vaizdeli ir labai atidziai klausykite kometaru is uz kadru, kaip seimo "planktonas" komentuoja ivykius:

  http://www.youtube.com/watch?v=PcMikn38Yq8

  jei abejojate smogiku panaudotos priemones buvo adekvacios ziurekite sekanti vaizdeli, kaip senukui po kojomis sprogsta smogiku mestas uztaisas, kaip suimami 2 nepilnameciai tik uz tai kad laike plakata, ir vienam is ju buvo sauta su gumine kulka i galva…

  http://www.youtube.com/watch?v=Ges8AMW_pAU

  Thumb up 72 Thumb down 0

 8. prasau isplatinkite si teksta kuo didesniam zmoniu ratui.
  siuskyte el-pastu, dekite nuorodas i si str. i skypo nuotaikas.
  jei galite atspausdinkite ir priklijuokite viesose vietose. zmones turi zinoti kas vyko is tiesu.

  jei abejojate, kad ivykius isprovakovo patys seimo nariai ziurekite vaizdeli ir labai atidziai klausykite kometaru is uz kadru, kaip seimo "planktonas" komentuoja ivykius:

  http://www.youtube.com/watch?v=PcMikn38Yq8

  jei abejojate smogiku panaudotos priemones buvo adekvacios ziurekite sekanti vaizdeli, kaip senukui po kojomis sprogsta smogiku mestas uztaisas, kaip suimami 2 nepilnameciai tik uz tai kad laike plakata, ir vienam is ju buvo sauta su gumine kulka i galva…

  http://www.youtube.com/watch?v=Ges8AMW_pAU

  Thumb up 72 Thumb down 0

 9. prasau isplatinkite si teksta kuo didesniam zmoniu ratui.
  siuskyte el-pastu, dekite nuorodas i si str. i skypo nuotaikas.
  jei galite atspausdinkite ir priklijuokite viesose vietose. zmones turi zinoti kas vyko is tiesu.

  jei abejojate, kad ivykius isprovakovo patys seimo nariai ziurekite vaizdeli ir labai atidziai klausykite kometaru is uz kadru, kaip seimo "planktonas" komentuoja ivykius:

  http://www.youtube.com/watch?v=PcMikn38Yq8

  jei abejojate smogiku panaudotos priemones buvo adekvacios ziurekite sekanti vaizdeli, kaip senukui po kojomis sprogsta smogiku mestas uztaisas, kaip suimami 2 nepilnameciai tik uz tai kad laike plakata, ir vienam is ju buvo sauta su gumine kulka i galva…

  http://www.youtube.com/watch?v=Ges8AMW_pAU

  Thumb up 72 Thumb down 0

 10. prasau isplatinkite si teksta kuo didesniam zmoniu ratui.
  siuskyte el-pastu, dekite nuorodas i si str. i skypo nuotaikas.
  jei galite atspausdinkite ir priklijuokite viesose vietose. zmones turi zinoti kas vyko is tiesu.

  jei abejojate, kad ivykius isprovakovo patys seimo nariai ziurekite vaizdeli ir labai atidziai klausykite kometaru is uz kadru, kaip seimo "planktonas" komentuoja ivykius:

  http://www.youtube.com/watch?v=PcMikn38Yq8

  jei abejojate smogiku panaudotos priemones buvo adekvacios ziurekite sekanti vaizdeli, kaip senukui po kojomis sprogsta smogiku mestas uztaisas, kaip suimami 2 nepilnameciai tik uz tai kad laike plakata, ir vienam is ju buvo sauta su gumine kulka i galva…

  http://www.youtube.com/watch?v=Ges8AMW_pAU

  Thumb up 72 Thumb down 0

 11. autoriau, valgyk gumines kulkas ir gerk nuodus. Malonu, kad moki naudotis kompu, dabarjau reiketu ismokti naudotis smegenimis, zinok, sakau kaip patyres, tai labai smagu ir naudinga. Nors nemanau, kad spesi, is tavo straipsnio sprendziu, kad debilizmas jau perejo i mirtina faze.

  Thumb up 72 Thumb down 0

 12. as palaikau sito stripsnio autriu 100%

  kubilius+visa sutve = bushas+visa sutve = tauta durna viskas pas mus gerai,o su "teroristais" nebendrausime (chuliganais)

  Thumb up 72 Thumb down 0

 13. as palaikau sito stripsnio autriu 100%

  kubilius+visa sutve = bushas+visa sutve = tauta durna viskas pas mus gerai,o su "teroristais" nebendrausime (chuliganais)

  Thumb up 72 Thumb down 0

 14. Autoriaus teiginiai apie riauses prie seimo ,tai aiskus kurstymas nenurimti ir vel ateityje imtis agresiviu veiksmu.Kokioj barikadu pusej jis pats buvo,ar nors kiek prisidejo prie tvarkos palaikymo,o gal taip pat mete i veidus saligatvio plyteles.Gal,nors kelias sekundes buvo isdryses pastoveti policininku gretose ir atmusineti akmenis su savo besmegene galva.Gal jo supratimu labai saunu luosinti tvarkos saugotojus?Save gerbianti valdzia net nesikalba su girtuokliais ir reksniais o laukia kol jie issiblaivys ir tik tada prades suprasti ko jie patys nori.Autorius labai NOREJO ,kad ir dabartine ,tik pradejusi darba valdzia butu apmetita akmenimis .Taip pat straipsnyje pasigedau ivardyto pagrindinio Lietuvos "bedu kaltojo" Lansbergio.Anksciau jis visur buvo kaltas ,net ir del to ,kad dievas sukure Zeme.

  Thumb up 72 Thumb down 0

 15. perversmininkas nr 1 kaip tik pasirases po situo straipsniu, belieka ivertinti

  Thumb up 72 Thumb down 0

 16. ne kirkilas rode spygas, juk toks laimingas, kad riauses ivyko, toks aktyvus sukurstyti zmones suverciant savo kiauliskus darbus ant Kubiliaus kailio

  Thumb up 72 Thumb down 0

 17. sutinku 100%

  Vasario 3 Himnas

  Galbūt per daug ir per ilgai mes miegojom
  Galbūt per sienai kartojom žodį "šlovė" (jė-jė, jė-jė)
  Gal kartais per mažai iš kitų reikalavom
  Ir kartais per ramiai mes norėjom nugalėt

  Bet ir aš ten buvau
  Laimingas pergalės dainas dainavau
  Iškėlęs du pirštus į dangų laikiau
  Nes nugalėtojų jau niekas neteis,
  Į juos gumines kulkos nepaleis
  Viskas buvo neseniai –
  Tu per ilgai per tiliai gyvenai
  Bet mano gyvas kraujas vėl atsigaus
  Kaip atsigauna žolė po gero lietaus
  Jė jė jė jė

  Priedainis:
  Nesikankink iki bado
  Bet verta kovot ligi galo dėl savo šalies
  Pabandom iš naujo
  Nors esam pasauly tik trys milijonai
  Praliek savo kraujo dėl krašto,
  Nes būsi legenda
  Kol nepraradom vilties
  Net jeigu ir vėl
  Tik per valdžią netapom mes čempionais.

  Ir aš tūkstantį kartų sakiau savo draugui
  "Mes geri, mes galingi mes šiandien laimėsim".
  Jis sakė "nė velnio"
  Ir jis tūkstantį kartų buvo teisus, bet
  Bet geriau negyvent negu visai netikėti (jė).
  Nenuleidžiam galvos, net jeigu į mus šaudo
  Devynis kartus iš eilės.
  Juk mes ne iš tų,
  Kur pralaimi dar nenugalėti.
  Ir nebelieka jau baimės
  Kada viskas nurimo ir baigės
  Gali numirt iš nevilties ar iš laimės
  Net jei iš vilniu esi ar iš kauno
  Juk būna kad kartais
  Lieka šalis be valdžios
  Ir jauti jog kažkas ji saugo,
  Mes per vieną dieną dideli užaugom
  Ir mes galingi iš naujo (jaho, jaho, jaho).

  Priedainis:
  Nesikankink iki bado
  Bet verta kovot ligi galo dėl savo šalies
  Pabandom iš naujo
  Nors esam pasauly tik trys milijonai
  Praliek savo kraujo dėl krašto,
  Nes būsi legenda
  Kol nepraradom vilties
  Net jeigu ir vėl
  Tik per valdžią netapom mes čempionais.

  Nesikankink iki bado
  Bet verta kovot ligi galo dėl savo šalies
  Pabandom iš naujo
  Nors esam pasauly tik trys milijonai
  Praliek savo kraujo dėl krašto,
  Nes būsi legenda
  Kol nepraradom vilties
  Net jeigu ir vėl
  Tik per valdžią netapom mes čempionais.

  Thumb up 72 Thumb down 0

 18. kur aš čia į tokią irštvą patekau… Man atrodo jūs agituojate prieš valstybingumą ??

  Thumb up 72 Thumb down 0

 19. Kristina
  ”Dimes” – ne viename portale maciau tavo komentarus, Kiek tau Kubilius sumokejes? tu net nevertas ant Lietuvos zemes vaiksciot tuolab Lietuvos pilieciu vadintis. gal kartais koks Valinsko ar pacio Kubiliaus sunus busi?////

  Noriu ir rašau. Tai mano nuomonė. Manai, kad turiu būti toks pats, kaip ir visa likusi masė? Gal nereikia, m? Man nenurodinėsi kaip mąstyti ir ką rašyti. O Lietuvos pilietis esu pagal tautybę ir tapatybę, turiu lietuvišką pasą. Irgi blogai? Manau, kad tau reikėtų pirmai pasitikrinti sveikatą, nes dėl nuolatinio kalimo sau į galvą, jog krizė, iš tikrųjų svae psichologiškai nusmurkdysi iki vagšės.

  Thumb up 72 Thumb down 0

 20. manau, kad kaltininkai(dabartine valdzia) turi atsakyt, sekantys turetu but kairieji, tegu per daug nesidziaugia, ju ankstesnis inasas ne ka prastesnis. Nekenciu nei kairiu, nei desiniu. Jie visi maitedos ryja vienas kito dveselenas. Panaikint valdzios teisini nelieciamuna visiems laikams, tegu atsako , taip pat kaip visi. Zodzio ATSIPRASAU,ATSISTATYDINU matau jau nebeuztenka.Turi visi suprast, kad turi dirbt ne savo partijoms, o savo tautai.!

  Thumb up 72 Thumb down 0

 21. manau, kad kaltininkai(dabartine valdzia) turi atsakyt, sekantys turetu but kairieji, tegu per daug nesidziaugia, ju ankstesnis inasas ne ka prastesnis. Nekenciu nei kairiu, nei desiniu. Jie visi maitedos ryja vienas kito dveselenas. Panaikint valdzios teisini nelieciamuna visiems laikams, tegu atsako , taip pat kaip visi. Zodzio ATSIPRASAU,ATSISTATYDINU matau jau nebeuztenka.Turi visi suprast, kad turi dirbt ne savo partijoms, o savo tautai.!

  Thumb up 72 Thumb down 0

 22. Aišku viena- PAGALIAU konservatoriai susimovė! Lai padėkoja "pajacų agitmeninei brigadai" už pagalbą galutinai apdergiant ir taip papelijusį savo įvaizdį… Nemanau kad Tauta bent kada už tokius "nuopelnus" atleis.

  Thumb up 72 Thumb down 0

 23. kaip visada, noriu, noriu, noriu… o tauta renka valinska ir antaneli ir turi, ka turi. nereikejo rinkti.

  p.s. jeigu kulka yra viduje, reiskia saudyta is lauko, jei butu saudyta is vidaus, liktu tutele

  Thumb up 72 Thumb down 0 
Video reportažas


Nerpigiau.lt

Nerpigiau./lt/produktas/505/nusikaltimas-valstybes-vardu

Aktualu. Komentarai
Pigus šildymo būdas individualiems namams
Į ką atkreipti dėmesį renkantis avalynę vasarai?
Foto reportažai Aktualu Naujausias numeris
Kodėl romperiukai tituluojami geriausiu drabužiu mažyliams? 
Mažylių apranga – nuo jos įsigijimo iki aprengimo ir dėvėjimo – labai aktualus...

Nauja kryptis vestuvių žemėlapyje: lietuvius kviečia tuoktis Gran Kanarijoje 
Vestuvės užsienyje vis labiau populiarėja, tačiau sudėtingas šventės organizavimas daugelį porų atbaido nuo...

Prietaisai moterų sveikatai bei malonumui  
Įrodyta, kad vaginalinių kamuoliukų bei vibratorių naudojimas yra naudingas moterų psichologinei bei fizinei...

Vasaros sezonas prasideda: ką turėtų žinoti šunų šeimininkai? 
Prasidėjus šiltajam metų sezonui, didelė dalis žmonių džiaugiasi dėl malonaus oro ir galimybės...

Kiek kainuoja geros kokybės langai? 
Patikimi langai pagerins Jūsų namų saugumą ir tuo pačiu jūsų gyvenimo kokybę. Renkantis...

Kaip pakeisti ir atrestauruoti namų fasadą? 
Renkantis išorės sienų apdailos medžiagą dažniausiai svarstomi du variantai: tinkuoti arba montuoti klinkerio...

Anekdotas


Naujovė KK Facebook
Reklama

Politika   Bylos, sukrėtusios Lietuvą
EP narys A. Kubilius: „Nestabilumas Rytų Partnerystės regione tampa nauju jo bruožu“ (11)
Europos Parlamento narys, Euronest Parlamentinės Asamblėjos (PA) pirmininkas Andrius Kubilius,...
Valdžios sektoriaus balansas 2020 metais: 3,5 mlrd. eurų deficitas (1)
Išankstiniais duomenimis, 2020 metų Lietuvos valdžios sektoriaus deficitas sudarė 3,5...
Prezidentas kviečia šalinti kliūtis didelės rizikos grupių skiepijimui (4)
Lietuvos Respublikos Prezidentas Gitanas Nausėda, antradienį nuotoliniu būdu susitikęs su...
 
LAT pritarė apeliacinės instancijos teismo išvadoms dėl Vilniaus universiteto pareigos atlyginti neturtinę ir turtinę žalą Norvegijos kalnuose žuvusios studentės tėvams (8)
Lietuvos Aukščiausiasis Teismas atmetė Vilniaus universiteto kasacinį skundą ir paliko...
Nepramušamas VU „betonas“ – aukšti teisėjai ir prokurorai? (6)
Giedrė Gorienė „Ir mažas akmenukas didelį vežimą išverčia“, – sako...
Kada naikinsime nereikalingus teismus? (9)
Giedrė Gorienė Kada naikinsime aukštesnės instancijos teismus? Kam jie apskritai...
 

Teisėsauga   Verslas, ekonomika
Tikslinamos asmens sulaikymo sąlygos – aiškesni pagrindai ir procedūros (2)
Geriau įgyvendinti asmens teisę apginti savo laisvę, aiškiau reglamentuoti laikinojo...
Prezidentas paskyrė Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus pirmininką (5)
Lietuvos Respublikos Prezidentas Gitanas Nausėda, vadovaudamasis Konstitucija, Teismų įstatymu ir...
Lietuvos advokatūra apie šios dienos sulaikymus: Lietuvoje įsivyrauja „sulaikymo prezumpcija“ (3)
Lietuvos advokatūra, reaguodama į žinomų mūsų šalies asociacijų ir asmenų...
 
Lietuva sustabdė tarptautinių kompanijų iš Rusijos perkėlimą
Ekonomikos ir inovacijų ministerija sustabdė naujų tarpininkavimo raštų išdavimą į...
„Luminor“ bankas išplatino 300 mln. EUR vertės obligacijų emisiją
„Luminor“ bankas sėkmingai išplatino 300 mln. EUR vertės obligacijų emisiją....
Medicinos bankui – įspėjimas, bauda ir įpareigojimas
Lietuvos bankas praėjusių metų pabaigoje atliko tikslinį planinį UAB Medicinos...
Krašto apsauga   Užsienis
Krašto apsaugos viceministras M. Abukevičius: „Kibernetinis saugumas – visų atsakomybė“
Efektyviai užtikrinti ypatingos svarbos informacinių išteklių valdytojų kibernetinį saugumą, stiprinti...
Lietuvos kariuomenei perduoti dar 142 nauji sunkvežimiai „Unimog“
Spalio 21 d. Lietuvos kariuomenei perduoti dar 142 nauji penkių...
R. Karoblis naujuoju kariuomenės vadu siūlo Sausumos pajėgų vadą gen. mjr. V. Rupšį (1)
Krašto apsaugos ministras Raimundas Karoblis naujuoju Lietuvos kariuomenės vadu Prezidentui...
 
Pretendentė į EK pirmininkes sulaukė europarlamentarų reakcijos (1)
Pretendentė į Europos Komisijos (EK) pirmininkės postą Ursula von der...
V.Zelenskis „nokautavo“ P.Porošenką (8)
    Pomaidaninio Ukrainos prezidento Petro Porošenko „puota karo metu“...
Dėl Skripalių apnuodijimo S.Lavrovas pirštu dūrė į NATO: „Tai ne „Novyčiok“, o BZ“ (28)
Rusijos URM ministras Sergejus Lavrovas pareiškė, kad Cheminio ginklo draudimo...
Sportas   Laiškai
“PingPongiuko”akademija kviečia (1)
Oficialus klubo Facebook puslapis>>>...
Cristiano Ronaldo sezoną temdo priekabiavimo skandalas (1)
Cristiano Ronaldo – vienas geriausių planetos futbolininkų. Apie šį portugalą...
Lietuvos rinktinės laukia kroatų išbandymas (1)
  Lietuvos nacionalinė vyrų krepšinio rinktinė tęsia kovą dėl galimybės...
 
Kam tarnauja Šaulių sąjunga (11)
Kaip manote ar visi Šaulių sąjungoje pritaria jūsų sąjungos nariui...
Geradarei savanoriai pačiai prireikė pagalbos (1)
Nuo nelaimės nėra apsaugotas niekas. Likimas skaudžiai skriaudžia ir tuos,...
Mulkinanti apklausa “Mes europiečiai”” (3)
Šiuo metu – 2019.05.11, 17:30, – portale lrytas.lt  vykdoma apklausa,...
Karštas Komentaras