Kontaktai      Rašykite mums       KK TV       Siūlo darbą       Foto       Prenumerata Lietuviškai По-русски English
turgelis.net
2021 Spalis 22 Penktadienis
 

Teko tą dieną matyti įvykius iš arti

2009-01-19 09:03 | Komentarai | Komentarų (740)

Taikiame mitinge dalyvavusiam LR piliečiui iš vinčesterio buvo šauta tiesiai į pilvą

Akmenų nemėčiau ir riaušėse nedalyvavau, tiesiog buvau pasyvus tų įvykių stebėtojas. Mačiau viską iš arti ir todėl galiu pasakyti tik tiek: žmonės ramiai mitingavo ir TEISĖTAI REIKALAVO, kad išeitų Seimo atstovai ir paaiškintų savo veiksmus tautai. Deja, praėjo pusvalandis, bet niekas neišėjo, tuomet tauta pradėjo skanduoti "bailiai" ir laidyti į Seimą nekaltus daiktus: kas sniego gniūžtę, kas kiaušinį. Bet prie langų Seimo pastate stovintys Seimo nariai ir/ar darbuotojai pradėjo susirinkusiems žmonėms rodyti špygas ir iš pirštų sudėliotas grotas, ir tai įsiutino žmones. Į Seimą pasipylė akmenys. Tada išėjo spec. būrys ir paleido į mitinguotojus salvę guminių kulkų ir pradėjo žmones nuodyti dujomis. Žmones atsitraukė ir sakė: mūsų priešas – ne policija, mūsų priešas – Seimas.

Policija (paprasti pareigūnai) savo ruožtu darė viską, kad nebūtų niokojamas valstybės turtas (M. Mažvydo biblioteka ir kt. pastatai). Prie paprastų ir taikiai nusiteikusių mitinguotojų nekibo, bet labai agresyvius ir neblaivius piliečius gaudė ir išveždavo. Taigi policija dirbo gerai, o ir protingi bei taikiai nusiteikę mitinguotojai riaušių nekėlė ir neaštrino situacijos. Bet situaciją aštrino spec. būrio atakos, kurias, aprimus aistroms ir mitinguotojams atsitraukus, spec. būrio vyrai rengdavo išgirdę nurodymus per racijas.

Demonstracijos metu Seime (pastato viduje) buvę žmonės turi atsakyti už savo veiksmus, jie turi atsakyti už savo įvykdytą provokaciją ir kažkas turi atsakyti už tai, kad liepė šaudyti į beginklę minią. Turi atsakyti ir apsimelavę pareigūnai (Vilniaus policijos vadovas Kęstutis Lančinskas ir generalinio komisaro pavaduotojas Saulius Skvernelis). Jie penktadienį pavakare surengtoje spaudos konferencijoje teigė, kad pareigūnai nešaudė jokiais šaunamais ginklais. Kai tuo tarpu Policijos departamento generalinis komisaras Vizgirdas Telyčėnas „Lietuvos ryto“ televizijos tiesioginėje laidoje (po pateiktų daiktinių įrodymų) pripažino, kad guminėmis kulkomis buvo šaudoma. Ir šaudoma buvo tiek į vaikus, tiek į senukus, šaudoma buvo aklai į taikius demonstrantus, nors pagal LIETUVOS RESPUBLIKOS VIEŠOJO SAUGUMO TARNYBOS ĮSTATYMO 13 straipsnį (cituoju: „Fizinę prievartą ir specialiąsias priemones (išskyrus antrankius ir surišimo priemones) draudžiama naudoti prieš moteris, nepilnamečius ir neįgalius asmenis, kai jų negalia akivaizdi, išskyrus atvejus, kai jie patys užpuola arba priešinasi jėga ar ginklu“. O ką veikė ponas V. Telyčėnas ir kiti du aukščiau paminėti pareigūnai dieną prieš neramumus, kodėl jie nesiėmė jokių prevencijos priemonių: nebuvo filtruojami į mitingą einantys žmonės, t.y. į mitingą galėjo patekti tiek neblaivūs piliečiai, kurie dažniausia būna agresyvus (juk puikiai žinoma, kad alkoholis sukelia agresiją), tiek įtartinai atrodantys bei „ginkluoti“ piliečiai? Taip pat nebuvo tikrinami įtartinai atrodančių asmenų daiktai, todėl taikios demonstracijos metu pas kai kuriuos asmenis ir atsirado peiliai, strypai ir kiti ginklai. O prevencinėmis priemonėmis pasirūpinti pono V. Telyčėno vadovaujami pareigūnai turėjo, nes jau buvo daug pamokų (Estija, Graikija, Bulgarija, Latvija). Bet policijos vadai pasirūpino, kad senukai, vaikai, moterys ir invalidai būtų nuodijami dujomis, pasirūpino, kad Seimo pastato viduje pasislėpę tykotų beveik du šimtai spec. būrio smogikų. Nes reikėjo parodyti tautai, kas kiemo šeimininkas… Juk rūpintis prevencinėmis priemonėmis – tai sunkus darbas, daug smagiau pyškinti į beginklę minią, ypač kai tas pyškinimas dar turi kelias paslėptas potekstes: baimės įvarymas nepatenkintiems ir parodymas, kas yra kieme šeimininkas… Deja, piktas ir žmonių nekenčiantis šeimininkas.

O kas gi davė įsakymą šaudyti??? Ir kas buvo tikrasis riaušių organizatorius? Ar tik ne ponai A. Kubilius ir A. Valinskas? Kiek teko matyti per TV ir filmuotus reportažus interneto portaluose: delfi.lt, alfa.lt, rytas.lt , A. Kubilius ir A. Valinskas šaltais veidais arogantiškai, kartais net pono A. Kubiliaus veide trumpam atsirasdavo paniekos šypsenėlės, aiškino kad jiems kone “dzin“ kas įvyko, kad jie nesijaučia kalti… Ir jie dirbs kaip dirbę, tuo pačiu jie apkaltino profesines sąjungas, Rusiją, Paleckį, turbūt būtų apkaltinę ir marsiečius, jei mokslininkai būtų įrodę, kad tokie yra… Maža to ponas A. Kubilius dar nesibaigus riaušėms visiems demonstracijos ir mitingo dalyviams dosniai ir kilniaširdiškai pažadėjo po šešis metus kalėjimo (įdomu tik tai, kad jis taip greitai sugebėjo rasti BK atitinkamą str. ir visas bausmes puikiai žinojo, o gal jis jau tą žinią/pažadą nešiojo savo širdyje kelias dienas ir nekantraudamas laukė, kada galės paskelbti???), kai tuo metu visi Lietuvos žmonės laukė tų ponų susirūpinimo ir prašymų skirstytis namo bei pažadų tik surengti susitikimą su profesinių sąjungų vadais ir išklausyti mitinguojančių žmonių reikalavimus.

Taigi šių dviejų ponų reakcija buvo neadekvati. Maža to, ji buvo stebėtinai keista. Ponas A. Kubilius tuo metu, kai vyko neramumai, šlifavo koridorius (tik nesuprasi, ar tie koridoriai buvo Seimo rūmų, ar Vyriausybės), nors apie rengiamą mitingą žinojo (kvietimai į mitingą skambėjo daugiau nei savaitę prieš jo pradžią), bet nesiteikė bendrauti su daugiau kaip septynių tūkstančių žmonių atstovais. O kam su jais bendrauti? Juk daug smagiau šlifuoti koridorius ir vaidinti rimtą valstybės vyrą, mąstyti, ką čia dar galima „privatizuoti“ ir gauti „otkatą“, nei bendrauti su kažkokias „juodnugariais“.

O ponas A. Valinskas tuo metu, kai vyko mitingas, pietavo. Juk daug smagiau kirsti puikius patiekalus brangiausiame šalies restorane už mokesčių mokėtojų pinigus, nei bendrauti su alkana ir įsiutusia minia.

Taigi kodėl jie neišėjo pabendrauti su žmonėmis??? Gal todėl, kad jie jau įprato, jog į jų chamizmą, aroganciją ir nesiskaitymą su tauta žmonės nebereaguoja??? Gal šie du ponai pasijautė visagaliais ir nebaudžiamais, o gal įtikėjo savo dievišku pradu ir tuo, kad Lietuvos piliečiai turi „avinizmo“ sindromą?? Ar aukščiau išvardinti tų ponų neadekvatūs veiksmai neišprovokavo tautos? Abejoju…

Be to, įdomus pastebėjimas: jie (Kubilius ir Valinskas) teigia, kad buvo peršauti Seimo langai, bet kažkodėl policijos pareigūnai nepadarė pareiškimo apie vykdomą tyrimą ir nepasakė, kad yra Seimo pastato viduje yra rastos kulkos, taigi net jei tie langai ir tikrai buvo peršauti, bet policija nepareiškė apie rastas kulkas, peršasi išvada, kad buvo šaudyta iš vidaus, iš Seimo rūmų… Yra apie ką pamąstyti ar ne???

Dėl neadekvataus aukštų policijos pareigūnų ir ponų A. Kubiliaus ir A. Valinsko veiksmų kyla įdomių minčių: ar tik ne šie ponai suplanavo riaušes, davė įsakymus šaudyti į minią, o patys liaudiškai tariant „pasiplovė“, užuot suderinę veiksmus su profsąjungų lyderiais ir viešai išėję į tautą bei paaiškinę savo priimtus įstatymus ir antikrizinius veiksmus?

Jūs aišku paklausite, o kam jiems patiems reikėjo suplanuoti riaušes, koks to tikslas??? Ogi, kad galėtų uždrausti bet kokias demonstracijas ateityje, sunaikinti jau sustiprėjusias profesines sąjungas ir nebaudžiami vogti toliau bei arogantiškai tyčiotis iš piliečių…

Tokius įtarimus dar labiau sustiprino LTV surengta spec. laida, kurioje dalyvavo visi aukščiau minėti asmenys. Jie net po šių įvykių trykšte tryško arogancija bei pasipūtimu, panieka visiems žmonėms ir aklai kaltino dėl kilusių neramumų visą pasaulį, bet ne save. Maža to, jie netgi įžūliai melavo apie tai, kad vyksta dialogas su visuomene (kaip tas dialogas vyko, parodė penktadienio dienos įvykiai: ponas A. Kubilius šlifuoja X įstaigos koridorius, o ponas A. Valinskas kerta prašmatnius pietus brangiame restorane už mokesčių mokėtojų pinigus). Toje laidoje jie atrodė labai apgailėtinai (pasakyčiau, netgi kaip visiški menkystos, palyginus su gerb. Vaišvila (Nepriklausomybės akto signataru), kuris jiems turėjo labai rimtų pastabų ir pateikė daugybę dalykiškų patarimų.

Kubiliaus ir Valinsko arogancija ir cinizmas prasilenkia su bet kokiu žmoniškumu ir etika. Kubilius ir Valinskas su savo Seime esančiais kolegomis sugebėjo net Lukašenką perspjauti.

Šis mitingas – tai tik pirmas rimtesnis, o jie jau praliejo tautos kraują, duodami įsakymą šaudyti į žmones ir nuodyti juos dujomis…

O ko yra verti seimūno S. Babiliaus pareiškimai, kai šis proto nesužalotas asmuo išdrįso protestuojančią tautą išvadinti buduliais ir viešoje erdvėje (delfi .lt portale) kolegoms-politikams pasiūlyti ašarinių dujų (cituoju: A. (straipsnio antraštė) „S.Babilius. Budulių sukilimas“ B. (pasiūlymas)„Ir nekalbėkite apie krizę, Kubilių ir riaušes – tai, kas darėsi Vilniuje, buvo paprasčiausias grubus chuliganizmas ir visi politikai, kurie bandys jas išnaudoti politiniams tikslams, nusipelnys ašarinių dujų.“) Ar šis ponas savo tokias ciniškais pareiškimais neparodė savo tikrojo veido-budulio snukio??? Kiek Seime esantys buduliai, viešai besityčiojantys iš tautos gali tęsti savo cinišką veiklą??? Kas davė įsakymą šaudyti į beginklius žmones??? Kas jiems suteikė teisę dujomis nuodyti moteris, senukus ir vaikus???? Ar ne tam dabartinė valdžia atlaisvina kalėjimus nuo kriminalinių nusikaltėlių, kad galėtų ten sukišti visus būsimus politinius kalinius???

Taigi aš, paprastas Lietuvos pilietis, jau pavargau nuo „budulių“ valdžios ir nuo klounų arogancijos ir ciniškų patyčių iš Lietuvos piliečių. Aš pavargau nuo valdžios vykdomo genocido prieš šalies piliečius. Aš pavargau nuo valdžios, kuri nesuvokia, kad žmones į gatves veja išaugęs nedarbo lygis, valdžios vykdomos aferos, pakelti mokesčiai ir europinės kainos prie mūsų elgetiškų atlyginimų bei absoliuti nežinia. Aš pavargau nuo to, kad per 20 metų visi Seime buvę asmenys net nesugebėjo parengti šalies strategijos, bet apsirūpino turtais tiek sau, tiek savo anūkams. Aš pavargau nuo valdžios, kuri dėl kilusių riaušių ieško kaltų tarp paprastų LT piliečių, eilinių policijos pareigūnų, Rusijoje, (rytoj gal jie paskelbs, kad tai buvo Marsiečių ataka). Aš noriu, kad būtų nuteisti – A. Kubilius: dėl Mažeikių naftos aferos; G. Kirkilas: dėl LEO aferos ir kiti prieš Lietuvą nusikaltę asmenys. Aš noriu, kad būtų nuteisti penktadienį vykusių riaušių provokatoriai A. Kubilius ir A. Valinskas. Aš noriu, kad šie tipai, kiekvieną rytą pažiūrėję į veidrodį, ant savo veido pamatytų Tautos kraujo, kuris buvo pralietas dėl jų kaltės, dėmes. Aš nenoriu, kad iš manęs ir kitų LT piliečių tyčiotųsi „budulis“ S. Babilius ir arogantiškas klounas A. Valinskas bei jo „dainorėlių“ šutvė (Baukute, Antanėlis ir Co). Aš noriu, kad man mano Tėvynėje butų sudarytos sąlygos dirbti ir užsidirbti. Aš noriu normalios mokesčių sistemos, o ne dabartines „drakoniškos“, 141-o vilkolakio iškeptos per kelias naktis. Aš noriu, kad mano teises gintų stiprios profesinės sąjungos, su kuriomis skaitytųsi būsima valdžia.

Todėl aš esu už priešlaikinius Seimo rinkimus, kuriuose NETURĖTŲ TEISĖS DALYVAUTI dabartinio Seimo nariai, o Tu???

Tikiuosi, kad kažkas jau renka parašus dėl priešlaikinių Seimo rinkimų… Nes šie arogantiški klounai ir „protiniai impotentai“, pralieję tautiečių kraują, turi būti nušalinti…

Tomas Vasinauskas

2009-01-19

 

 

Komentarai

 

 

 
 1. studentas
  Totalus meslas ir niekine rasliava!

  OOOO SUDAMEGES PONU SIKNOS KIRMELES IS DELFI PERSLIAUZE I CIA

  Thumb up 0 Thumb down 0

 2. girdejau, kad per ivykius kai ukinykai buvo isvaziave ant magistraliu – juos irgi provokavo – spec tarnybos.

  Thumb up 0 Thumb down 0

 3. todel ir reikia reformuoti Paulausko -Xerniausko-Kirkilo valdomas profsojuzas ir ,o Telycenui baigti reformuoti Grigaravicine polis,saudyti paleistus recidivystus,o ne duona policijai uzdirbancius tevus ir vaikus.laikas ponai nelaukia

  Thumb up 0 Thumb down 0

 4. kaip visada, noriu, noriu, noriu… o tauta renka valinska ir antaneli ir turi, ka turi. nereikejo rinkti.

  p.s. jeigu kulka yra viduje, reiskia saudyta is lauko, jei butu saudyta is vidaus, liktu tutele

  Thumb up 0 Thumb down 0

 5. ”Dimes” – ne viename portale maciau tavo komentarus, Kiek tau Kubilius sumokejes? tu net nevertas ant Lietuvos zemes vaiksciot tuolab Lietuvos pilieciu vadintis. gal kartais koks Valinsko ar pacio Kubiliaus sunus busi?

  Thumb up 0 Thumb down 0

 6. Eilinis straipsnis, kuris nori pamauti žmones dėl jų neišprusimo, t.y. neskiriant mitingo nuo riaušių. Ar policininkai turėjo tas ašarines dujas pakreipti su fenais link chuliganų? Ar Kubilius po chuliganų riaušių turi atsistatydinti? Juk to nėra jokioje demokratinėje valstybėje. Neginu Permainų koalicijos Vyriausybės, manau, kad jie neturėtų angstytis riaušėmis ir nesikalbėti su žmonėmis, bet nemanau, kad priešlaikiniai Seimo rinkimai būtų geriausia išeitis:
  1) Naujosios Vyriausybės programoje įrašyta dauguma reformų, kurios nuo įstojimo į Europos Sąjungą buvo marinuojamos, atidėliojamos ir netaikomos. Abejoju, ar kita Vyriausybė jų imtųsi.
  2) Dabartinė opozicija susideda iš susikompromitavusių socialdemokratų, tuščiažodžiaujančių liberaldemokratų ir populistinių ,,darbiečių". Ką jie galėtų pasiūlyti? Žinoma, prisiimtų liberalcentristus, kurie visada buvo prie valdžios, nes juos traukia pinigų kvapas.
  3) Kai valstybės aruoduose yra deficitas, tai reikia suprasti, kad pinigus reikia vėl iš naujo surinkti, kad būtų viskas sudėliota atgal į savo vietas. Socialdemokratai elgėsi per tiek laiko neracionaliai, tai tegul konservatoriai-krikščionys demokratai parodo ką gali. Ir tik nereikia sakyti, kad Kirkilas su Kubiliumi kalčiausi – nei TS-LKD frakcija balsavo už Leo LT, jie net 2007m. rugsėjį nutraukė palaikymą Vyriausybei. Be to, Brazauskas turėjo laiko ir galėjo kai kurias reformas ,,pravesti", bet numarino (švietimo, sveikatos apsaugos).

  P.S. – Profesinėms sąjungoms suteikus didesnes galias, viskas galiausiai baigiasi tuo, kad jos užlipa valdžiai ant galvos ir baigiasi ekonominiu atsilikimu ir ekonomikos augimo stabdymu. Taip krito E.Heath ir H.Wilson Vyriausybės 7-8 dešitetyje Didžiojoje Britanijoje.

  Thumb up 0 Thumb down 0

 7. įdomi ta valstybė – lietuva.
  piliečiai ne tik kad niekam nereikalingi,
  bet dar naikinami kaip koks užkratas.

  Thumb up 0 Thumb down 0

 8. kaip visada, noriu, noriu, noriu… o tauta renka valinska ir antaneli ir turi, ka turi. nereikejo rinkti.

  p.s. jeigu kulka yra viduje, reiskia saudyta is lauko, jei butu saudyta is vidaus, liktu tutele

  Thumb up 0 Thumb down 0

 9. kaip visada, noriu, noriu, noriu… o tauta renka valinska ir antaneli ir turi, ka turi. nereikejo rinkti.

  p.s. jeigu kulka yra viduje, reiskia saudyta is lauko, jei butu saudyta is vidaus, liktu tutele

  Thumb up 0 Thumb down 0

 10. Pritariu Autoriui 100%. Tik klounai ir buduliai gali nepritarti… Nes tokiems dabar gyventi gerai. Nesvarbu kad ir i juos Seimo nariai rodo špygas… :) Kur galima pasirašyti dėl išankstinių rinkimų?

  Thumb up 0 Thumb down 0

 11. O garsiniai, dūminiai ir sprogstamieji užtaisai, kurių vienas nukritęs liepsnojo kol pribėgę neužgesino – jų irgi nebuvo?

  Tai kad Molotovo kokteiliiai neskriejo į Seimo langus, dar nereiškia kad jų nebuvo. Tiesiog jų nespėjo panaudoti. Kaip nespėjo panaudoti jų šsštadienį Klaipėdoje, kai sulaikė policija besinešančius į mitingą akmenis lazdas ir peilius. Žinoma, juk čia šiaip sau atsinešė "taikiai šnekėtis" atėjusi tauta, tiesiog beeinant atsitiktinai į kišenę įkrito, arba Kunbiliaus nupirktas provokatorius įkišo naiviam žmogeliui… :)

  Thumb up 0 Thumb down 0

 12. Man tai buvo juokinga gyrdet per LRyto televizija, kai komisaras pasake, kad rado molotovo kokteiliu primestu ir NEI VIENAS nesuveike. Tai gal patys primete ir surinko, nes reikejo pateisinti sita nesamone. O gal ju isvis nebuvo.
  NES NEI vienas NESUVEIKE. Ilgai zvengiau.

  Thumb up 0 Thumb down 0

 13. kol koks nors neapsikentęs žmogus nenukeps tų erelių, tol geriau gyvent nebus. nes dabar jie daro ką tik nori. o manipuliuoti nemąstančių žmonių banda visada buvo labai parasta, svarbiausia, kad jie to net nesuvoktų…deja, taip dabar Lietuvoje ir yra. ATSIBUSKIT, PILIEČIAI!! Negi norit nugyvent gyvenimus paskutinius centus atiduodami į svetimas kišenes? Ar tokio gyvenimo jums reikia? Tas savivaliavimas turi baigtis ir tikiu, kad nepasiduosim.

  Thumb up 0 Thumb down 0

 14. Straipsnis karstas, labai emocianalus, daug tiesos, labai daug protingu minciu, taciau ka mums duos nauji rinkimai, neaisku. Tam, kad kazko reikalauti, riekia pirmiausia zinoti ko butent, konkreciai, ir antra ka su tuo daryti.

  Thumb up 0 Thumb down 0

 15. Nebuvau, negaliu sakyt kaip ten buvo, bet persasi viena mintis pvz. del Molotovo kokteiliu – paskelbta, kad buvo atimta nemazai. O dabar pamastykim, ar jie nebutu panaudoti girtu zmoniu, kai saudoma ir naudojamos dujos. As manau, kad jei kas butu turejas is riausininku, tai jau butu ir panaudojas. Ir ypatingai tie, kurie buvo neblaivus.Zinant dabartini jaunima ir savo salies zmones, manau, nesuklysiu teikdamas, kad kokteiliai tokioje situacijoje jau butu skraide. Todel man atrodo, kad tie kokteiliai tai yra paciu pareigunu paruosti savo veiksmu pateisinimui…

  Thumb up 0 Thumb down 0

 16. tendencingas straipsnis ir labai kategoriska nuomone – objektyvumo balas ne daugiau 3 (pagal 10 balu sistema).

  Thumb up 0 Thumb down 0

 17. Nebuvau, negaliu sakyt kaip ten buvo, bet persasi viena mintis pvz. del Molotovo kokteiliu – paskelbta, kad buvo atimta nemazai. O dabar pamastykim, ar jie nebutu panaudoti girtu zmoniu, kai saudoma ir naudojamos dujos. As manau, kad jei kas butu turejas is riausininku, tai jau butu ir panaudojas. Ir ypatingai tie, kurie buvo neblaivus.Zinant dabartini jaunima ir savo salies zmones, manau, nesuklysiu teikdamas, kad kokteiliai tokioje situacijoje jau butu skraide. Todel man atrodo, kad tie kokteiliai tai yra paciu pareigunu paruosti savo veiksmu pateisinimui…

  Thumb up 0 Thumb down 0

 18. Ką pasakysiu. Pirma, jei nuotraukoje esančiam piliečiui būtų šauta iš vinčesterio, jis jau būtų negyvas. Jam šauta iš šautuvo, šaudančio guminėmis kulkomis.

  Antra, manau, kad neeiliniai Seimo rinkimai neturi jokio pagrindo ir mums kas 3 mėnesius daryti po Seimo rinkimus vien dėl to, kad dabartinis Seimas kažkam nepatinka yra Lietuvai per brangu.

  Trečia, nesuprantu, kodėl reikia teisti Kubilių už Mažeikių naftą, kada jis tuo metu buvo Seimo narys? GAl tada reikia nuteisti pirmiausia pasikvietusius, agitavusius už sutartį ir t.t. Kodėl Valinskas su Kubiliumi buvo riaušių provokatoriai. Kad Valinskas pietavo su Norvegijos parlamento pirmininku, kada ir jo vizitas ir pietūs buvo suplanuoti prieš "n" dienų? O Kubilius prie ko? Kad nėjo pasikalbėti su mitingo dalyviais tai reiškia provokatorius?

  Niekus tauški autoriau… Lygiai tokie patys niekai ir tai, kad Kubilius su Valinsku patys sau organizavo langų daužymą. Šiauliuose murzininkus raginusius išdaužyti ir padegti savivaldybę turbūt irgi Kubilius pasamdė, ar ne? :)

  O kalbant apie klausimą KODĖL Kubilius ar bet kas kitas neišėjo pasikalbėti su "tauta", pilnai juos suprantu. Su tauta kalbamasi ne protesto mitinguose. Su tauta bendraujama per susitikimus, kada abi pusės atsineša konkrečius pasiūlymus, kada atsivedami žmonės tam, kad paaiškintų, argumentuotų, pasiūlytų. Diskutuoti su minia, atėjusia rėkti "vagys" ir mėtytis kiaušiniais – o apie ką su jais šnekėtis. ŲŠtai Zuokas išėjo pasišnekėti (dėl ko protestuotojai jį gyrė, bet vis tiek pavaišino kiaušiniais) ir ką? Ką jis įtikino, su kuo normaliai pasišnekėjo – ir ar apskritai ten su kažkuo buvo įmanoma šnekėtis jei galų gale Zuoką teko išvesti apsaugant? Tas išėjimas šnekėtis – grynai populistinis žingsnis – "nepabūgo minios". Bet žvelkim pragmatiškai – koks to pašnekesio rezultatas. Autoriau, nori įtikinti, kad jei Valinskas ar Kubilius būtų išėję, viskas būtų buvę visai kitaip? Nebūtų buvę. Nes tie, kurie mėtė akmenis ir gniūžtes ir atėjo ne šnekėtis, bet išsilieti. Išlieti pyktį. O tokiais atvejais jokia konstrukcija ir jokie racionalūs pokalbiai ir pats geranoriškiausias noras yra bėjėgiai…

  Ir kas man įstrigo tą vakarą – ne kokie Kubiliaus ar Valinsko žodžiai, bet neslepiantis pasitenkinimo Kirkilo veidas LTV studijoje.

  Kažkam labai gera, kada visiems bloga… Bet ką aš ten… Juk autoriui daug paprasčiau kai dėl visko kaltas Kubilius su Valinsku. Dėl ko jie dar bus kalti kai pasens šis įvykis. Dėl žydų-arabų karo? Ar gerasis Kirkilas sugalvos naujų būdų kaip ką nors atvesti prie Seimo?

  Thumb up 0 Thumb down 0

 19. Straipsnis emocingas,anaiptol neanalitinis,be to iskraipyti faktai."buduliu" autorius S.Babilius NERA seimo narys.

  Thumb up 0 Thumb down 0 
Video reportažasNerpigiau./lt/produktas/505/nusikaltimas-valstybes-vardu

Aktualu. Komentarai
Tinkama valymo įranga – būtinybė kiekvienam verslui
Aukštos kokybės krosnelės namų jaukumui 1
Foto reportažai Aktualu Naujausias numeris
SOS pagalbos prašymas. Dalinkimės ir prisidėkime, kas galite, simboliškai 
SOS pagalbos prašymas. Dalinkimės ir prisidėkime, kas galite, simboliškai. Dėkojame už gerumą. Šiaulių...

Gydantys fleitos garsai 
Muzika turi gydančios galios. Teigiama, kad klasikinės muzikos klausymas padeda sumažinti suvalgomą maisto...

Pažintis su miceliniu vandeniu – kaip juo naudotis ir ką reikia žinoti? 
Dauguma moterų ieško idealios makiažo kosmetikos. Produktas, kuris nedirgina odos, jos netraukia ir...

Kas yra šaltas asfaltas ir kam jis mums visiems reikalingas? 
Šaltas asfaltas yra puiki priemonė duobėms taisyti asfaltuotose gatvėse ar keliuose, kiemuose ir...

Dilgėlių arbata – tiems, kurie turi mažakraujystę 
Dėl netinkamos mitybos anemija yra gana dažna šiuolaikinio žmogaus palydovė. Nors atrodo, kad...

Pasiruošimas jūsų tobulai kelionei: ką verta žinoti? 
Manote, kad pats laikas atitrūkti nuo kasdienybės ir bent trumpam leistis į nuotykius?...

Anekdotas


Naujovė KK Facebook
Reklama

Politika   Bylos, sukrėtusios Lietuvą
EP narys A. Kubilius: „Nestabilumas Rytų Partnerystės regione tampa nauju jo bruožu“ (1)
Europos Parlamento narys, Euronest Parlamentinės Asamblėjos (PA) pirmininkas Andrius Kubilius,...
Valdžios sektoriaus balansas 2020 metais: 3,5 mlrd. eurų deficitas
Išankstiniais duomenimis, 2020 metų Lietuvos valdžios sektoriaus deficitas sudarė 3,5...
Prezidentas kviečia šalinti kliūtis didelės rizikos grupių skiepijimui (3)
Lietuvos Respublikos Prezidentas Gitanas Nausėda, antradienį nuotoliniu būdu susitikęs su...
 
LAT pritarė apeliacinės instancijos teismo išvadoms dėl Vilniaus universiteto pareigos atlyginti neturtinę ir turtinę žalą Norvegijos kalnuose žuvusios studentės tėvams (6)
Lietuvos Aukščiausiasis Teismas atmetė Vilniaus universiteto kasacinį skundą ir paliko...
Nepramušamas VU „betonas“ – aukšti teisėjai ir prokurorai? (5)
Giedrė Gorienė „Ir mažas akmenukas didelį vežimą išverčia“, – sako...
Kada naikinsime nereikalingus teismus? (5)
Giedrė Gorienė Kada naikinsime aukštesnės instancijos teismus? Kam jie apskritai...
 

Teisėsauga   Verslas, ekonomika
Tikslinamos asmens sulaikymo sąlygos – aiškesni pagrindai ir procedūros (2)
Geriau įgyvendinti asmens teisę apginti savo laisvę, aiškiau reglamentuoti laikinojo...
Prezidentas paskyrė Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus pirmininką (4)
Lietuvos Respublikos Prezidentas Gitanas Nausėda, vadovaudamasis Konstitucija, Teismų įstatymu ir...
Lietuvos advokatūra apie šios dienos sulaikymus: Lietuvoje įsivyrauja „sulaikymo prezumpcija“ (2)
Lietuvos advokatūra, reaguodama į žinomų mūsų šalies asociacijų ir asmenų...
 
„Luminor“ bankas išplatino 300 mln. EUR vertės obligacijų emisiją
„Luminor“ bankas sėkmingai išplatino 300 mln. EUR vertės obligacijų emisiją....
Medicinos bankui – įspėjimas, bauda ir įpareigojimas
Lietuvos bankas praėjusių metų pabaigoje atliko tikslinį planinį UAB Medicinos...
Lietuvos bankas su rinkos dalyviais aptarė pinigų išgryninimo tinklo plėtros projekto pažangą
Lietuvos bankui šiemet birželį inicijavus memorandumo dėl grynųjų pinigų prieinamumo...
Krašto apsauga   Užsienis
Krašto apsaugos viceministras M. Abukevičius: „Kibernetinis saugumas – visų atsakomybė“
Efektyviai užtikrinti ypatingos svarbos informacinių išteklių valdytojų kibernetinį saugumą, stiprinti...
Lietuvos kariuomenei perduoti dar 142 nauji sunkvežimiai „Unimog“
Spalio 21 d. Lietuvos kariuomenei perduoti dar 142 nauji penkių...
R. Karoblis naujuoju kariuomenės vadu siūlo Sausumos pajėgų vadą gen. mjr. V. Rupšį (1)
Krašto apsaugos ministras Raimundas Karoblis naujuoju Lietuvos kariuomenės vadu Prezidentui...
 
Pretendentė į EK pirmininkes sulaukė europarlamentarų reakcijos (1)
Pretendentė į Europos Komisijos (EK) pirmininkės postą Ursula von der...
V.Zelenskis „nokautavo“ P.Porošenką (8)
    Pomaidaninio Ukrainos prezidento Petro Porošenko „puota karo metu“...
Dėl Skripalių apnuodijimo S.Lavrovas pirštu dūrė į NATO: „Tai ne „Novyčiok“, o BZ“ (25)
Rusijos URM ministras Sergejus Lavrovas pareiškė, kad Cheminio ginklo draudimo...
Sportas   Laiškai
“PingPongiuko”akademija kviečia (1)
Oficialus klubo Facebook puslapis>>>...
Cristiano Ronaldo sezoną temdo priekabiavimo skandalas (1)
Cristiano Ronaldo – vienas geriausių planetos futbolininkų. Apie šį portugalą...
Lietuvos rinktinės laukia kroatų išbandymas (1)
  Lietuvos nacionalinė vyrų krepšinio rinktinė tęsia kovą dėl galimybės...
 
Kam tarnauja Šaulių sąjunga (10)
Kaip manote ar visi Šaulių sąjungoje pritaria jūsų sąjungos nariui...
Geradarei savanoriai pačiai prireikė pagalbos (1)
Nuo nelaimės nėra apsaugotas niekas. Likimas skaudžiai skriaudžia ir tuos,...
Mulkinanti apklausa “Mes europiečiai”” (3)
Šiuo metu – 2019.05.11, 17:30, – portale lrytas.lt  vykdoma apklausa,...