Kontaktai      Rašykite mums       KK TV       Siūlo darbą       Foto       Prenumerata Lietuviškai По-русски English
turgelis.net
2021 Rugpjūtis 3 Antradienis
 

Teismas: Milinių šeimai turi būti skirta valstybės apsauga (papildyta)

2013-05-13 16:18 | Bylos, sukrėtusios Lietuvą | Komentarų (160)

Marijos Milinienės šeima bus saugoma valstybės. KK nuotr.

Lietuvos Vyriausiasis administracinis teismas paliko galioti Vilniaus apygardos administracinio teismo sprendimą, kuriuo Milinių šeimai  skirta valstybės apsauga.

Kaip žinia, Kaune prieš keletą metų mįslingomis aplinkybėmis nužudyto Vaido Milinio motina Marija Milinienė kreipėsi į teisėsaugą, prašydama skirti jos šeimai apsaugą.

Prieš sūnaus nužudymą prie Milinių namų buvo padėtas laidotuvių krepšelis ir, imituojant kraują, prilaistyta raudono pomidorų padažo.

Šeimos persekiojimas nesiliovė ir po Vaido Milinio mirties.

Nerimaudama dėl šeimos saugumo, M.Milinienė kreipėsi į Generalinę prokuratūrą ir Policijos departamentą, prašydama šeimai skirti apsaugą. Tačiau Generalinė prokuratūra ir Policijos departamentas skirti Milinių šeimai apsaugą atsisakė.

Šį teismo sprendimą M.Milinienė apskundė Vilniaus apygardos administraciniam teismui, kuris nusprendė, kad Milinių šeima turi būti saugoma valstybės.

Tokį teismo sprendimą paliko galioti ir Vyriausiasis administracinis teismas.

Milinių šeima turi būti saugoma nuo šiandien.

Nuasmeninta Vyriausiojo administracinio teismo nutartis

Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Audriaus Bakavecko (kolegijos pirmininkas), Vaidos Urmonaitės-Maculevičienės ir Skirgailės Žalimienės (pranešėja),

teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo administracinę bylą pagal atsakovo Policijos departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos apeliacinį skundą ir atsakovo Lietuvos Respublikos generalinės prokuratūros prisidėjimą prie šio skundo dėl Vilniaus apygardos administracinio teismo 2012 m. gruodžio 27 d. sprendimo administracinėje byloje pagal pareiškėjų M. M., S. M. ir N. A. M. skundą atsakovams Lietuvos Respublikos generalinei prokuratūrai ir Policijos departamentui prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos, trečiasis suinteresuotas asmuo – A. M., dėl sprendimo panaikinimo ir įpareigojimo atlikti veiksmus.

Teisėjų kolegija

n u s t a t ė:

I.

Pareiškėjai kreipėsi į Vilniaus apygardos administracinį teismą, prašydami: 1) panaikinti Lietuvos Respublikos generalinio prokuroro ir Policijos departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos l. e. generalinio komisaro pareigas A. S. 2012 m. rugpjūčio 8 d. sprendimą Nr. SP-14/S8-AF-SP-2 „Netaikyti apsaugą nuo nusikalstamo poveikio“ M. M., S. M. ir N. A. M. atžvilgiu; 2) įpareigoti Lietuvos Respublikos generalinę prokuratūrą (toliau – ir Generalinė prokuratūra) ir Policijos departamentą prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos (toliau – ir Policijos departamentas) paskirti M. M., S. M. ir N. M. apsaugą nuo nusikalstamo poveikio.

Pareiškėjai patikslintame skunde (b. l. 9–12) nurodė, kad Lietuvos Respublikos generalinis prokuroras ir Policijos departamento 1. e. generalinio komisaro pareigas A. S., išnagrinėję Kauno apygardos vyriausiojo prokuroro pavaduotojo V. K. 2012 m. liepos 31 d. teikimą dėl apsaugos nuo nusikalstamo poveikio taikymo, 2012 m. rugpjūčio 8 d. sprendimu Nr. SP-14/38-AF-SP-2 nusprendė netaikyti apsaugos nuo nusikalstamo poveikio A. M., M. M., jų dukrai S. M. ir sūnui N. A. M. Šis sprendimas priimtas sistemiškai neįvertinus visų surinktų duomenų apie pareiškėjams gresiantį realų pavojų. Liudytojas M. Ž. baudžiamojoje byloje Nr. 65-1-01240-11, 2011-10-30 davė parodymus, kad 2009 m. rugsėjo viduryje jam D. K. minėjo, jog ruošiasi nužudyti tuometinį Kauno apygardos teismo pirmininką A. M. Šiuos parodymus reikia vertinti kartu su A. M. parodymais, duotais baudžiamojoje byloje Nr. 20-1-00707-10, jog nuo 2010 m. vasaros buvo stebima jų gyvenamoji ir darbo vietos. Parodymus apie jų šeimos sekimą patvirtino liudytojas V. K., paaiškindamas, kad jam ir kitiems prie (duomenys neskelbtini) namų (duomenys neskelbtini) gatvėje buvusiems asmenims tokį nurodymą davė A. S. ir N. V., kurios M. M. sūnų (A. M. įsūnį) V. M. įtarė kaip asmenį vardu Aidas taip vadinamoje pedofilijos byloje. Galima sekimo pasekmė yra pareiškėjos M. M. sūnaus ir pareiškėjų S. M. bei N. A. M. brolio nužudymas 2010 m. gruodžio 3 d. – 2010 m. gruodžio 11 d. laikotarpiu. Kol baudžiamojoje byloje Nr. 65-1-01-01793-10 atliekamame ikiteisminiame tyrime, pradėtame dėl LR baudžiamojo kodekso (toliau – BK) 129 str. 1 d. numatytos nusikalstamos veikos, nėra tiksliai nustatytos jos sūnaus V. M. mirties priežastys, yra reali grėsmė, kad D. K. šalininkai kėsinsis į M. M., S. M. ir N. M. sveikatą ar gyvybę, nes ir po jo mirties, pareiškėjų persekiojimas ir psichologinis terorizavimas tęsiasi.

Atsakovas Policijos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos su pareiškėjų skundu nesutinka ir prašo jį atmesti. Atsiliepime į patikslintą skundą (b. l. 47–50) nurodė, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso ir operatyvinės veiklos dalyvių, teisingumo ir teisėsaugos institucijų pareigūnų apsaugos nuo nusikalstamo poveikio įstatymu (toliau – ir Įstatymas), apsauga gali būti taikoma tik esant šio Įstatymo 5 str. nustatytiems pagrindams ir sąlygoms. Kauno apygardos prokuratūros vyriausiojo prokuroro pavaduotojo 2012 m. liepos 31 d. teikimas „Dėl apsaugos nuo nusikalstamo poveikio taikymo“ (toliau – teikimas) buvo grindžiamas baudžiamosiose bylose Nr. 20-1-00707-10, Nr. 65-1-01793-10 ir Nr. 65-1-01240-11 nustatytais duomenimis. Šiose bylose ikiteisminiai tyrimai pradėti dėl LR BK 129 str. 1 d., 145 str. 1 d., 154 str. 2 d. ir 167 str. 1 d. numatytų nusikalstamų veikų. Tarp Įstatymo 5 str. 1 d. nustatytų veikų, šių veikų nėra, t. y. įstatymas tokių veikų nenumato, kaip tokių, kurias tiriant asmenų gyvybei, sveikatai ir/ar turtui grėstų realus pavojus ir būtų pagrindas taikyti apsaugą vadovaujantis minėtu įstatymu. Baudžiamojoje byloje Nr. 65-1-01793-10 ikiteisminis tyrimas pradėtas pagal LR BK 129 str. l d., tačiau vien tas faktas, kad pareiškėjai dalyvauja ikiteisminiame tyrime dėl labai sunkaus ar sunkaus nusikaltimo dar nėra pagrindas taikyti apsaugos priemones, šių priemonių taikymui turi būti gauta patikrintų duomenų, kad asmenų gyvybei ar sveikatai gresia realus pavojus ar gali būti sunaikintas ar sugadintas asmenų turtas, ir šie asmenys turi aktyviai bendradarbiauti su teisingumo ir teisėsaugos institucijų pareigūnais, padėti atskleisti nusikalstamą veiką, suteikti vertingos informacijos teisingumo ir teisėsaugos institucijų pareigūnams. Byloje nėra pagrindo pareiškėjų parodymus vertinti kaip atitinkančius Įstatymo 5 str. 2 d. reikalavimus, neatmetama ir savižudybės versija, V. M. žūties aplinkybės kol kas nėra žinomos.

Atsakovas Lietuvos Respublikos generalinė prokuratūra su pareiškėjų skundu nesutinka ir prašo jį atmesti. Atsiliepime į patikslintą skundą (b. l. 47–50) nurodė, kad iš esmės sutinka su atsakovo Policijos departamento atsiliepime į skundą išdėstytais argumentais, papildomai nurodė, kad Valstybės saugumo departamentas 2012 m. liepos 3 d. rašte Nr. (70-18-1575) Kauno apygardos prokuratūrai į 2012 m. birželio 26 d. raštą Nr. 2-(303)-11243 atsakė, kad duomenų apie grėsmes (duomenys neskelbtini) ir jų turtui neturi. Kadangi apsauga nuo nusikalstamo poveikio gali būti taikoma tik esant Įstatymo 5 str. nustatytiems pagrindams, o pareiškėjai neatitiko šio įstatymo nustatytų sąlygų, buvo priimtas Lietuvos policijos generalinio komisaro 2012 m. rugpjūčio 8 d. bendras sprendimas Nr. SP-14/38-7-SP-2 netaikyti apsaugos nuo nusikalstamo poveikio.

Trečiasis suinteresuotas asmuo A. M. su pareiškėjų skundu sutinka ir prašo jį tenkinti. Atsiliepime į skundą (b. l. 20) nurodė, kad Generalinis prokuroras ir Policijos departamento generalinis komisaras 2012 m. rugpjūčio 8 d. sprendimu Nr. SP-14/38-AF-SP-2 netaikę apsaugos nuo nusikalstamo poveikio pareiškėjų atžvilgiu, sistemiškai neįvertino visų surinktų duomenų apie jiems gresiantį realų pavojų.

II.

Vilniaus apygardos administracinis teismas 2012 m. gruodžio 27 d. sprendimu pareiškėjų skundą tenkino. Panaikino Generalinės prokuratūros ir Policijos departamento 2012 m. rugpjūčio 8 d. sprendimą Nr. SP-14/38-AF-SP-2 ir įpareigojo Generalinę prokuratūrą ir Policijos departamentą priimti sprendimą skirti M. M., S. M. ir N. A. M. apsaugą nuo nusikalstamo poveikio.

Pirmosios instancijos teismas nustatė, kad pareiškėja M. M. ir jos vyras A. M. apklausti liudytojais baudžiamojoje byloje Nr. 20-1-00707-10, iškeltoje pagal LR BK 145 str. 1 d., atitinkamai 2010-08-24 ir 2010 m. liepos 20 d. parodė, kad jų namai yra sekami, kad prie jų durų 2010 m. liepos 17 d. buvo padėtas laidojimo krepšelis, dvi žvakės ir pripilta neaiškaus, į kraują panašaus skysčio. M. M. 2011 m. lapkričio 4 d. apklausta liudytoja baudžiamojoje byloje Nr. 65-1-01240-11, iškeltoje pagal LR BK 154 str. 2 d. ir 167 str. 1 d., nurodė, kad nuo 2010 m. pavasario iki 2010 m. žiemos jų namai buvo sekami. Po to, kai buvo rastas nužudytas jos sūnus, sekimas liovėsi, tačiau nuo 2011 m. lapkričio 2 d. vėl intensyviai imta ją sekti nuo namų iki darbo ir visur kitur, kur vyksta. Liudytoju byloje Nr. 65-1-01240-11 apklaustas V. K. nurodė, kad N. V. ir A. S. jam buvo nurodžiusios sekti pareiškėjos šeimą ir ją filmuoti. Toje pačioje byloje liudytoju apklaustas M. Ž. patvirtino, kad D. K. ketino nužudyti Kauno teismo pirmininką A. M.. 2011 m. lapkričio 14 d. apklaustas liudytoju A. M. patvirtino, kad nuo 2010 m. vasaros yra sekamas jo šeimos namas, į bylą yra pateiktas 2010 m. gautas grasinamas laiškas A. M. ir jo šeimai.

Teismas taip pat nustatė, kad kolegialių institucijų 2008 m. rugsėjo 18 d. įsakymu Nr. 5-V-532/V-237/I-123 patvirtintų Apsaugos nuo nusikalstamo poveikio nuostatų (Valstybės Žinios, 2008, Nr. 110-4218) (toliau – ir Nuostatai) 2 punkte nustatyta, kad nusikalstamas poveikis, tai nusikalstami asmens ar asmenų grupės veiksmai, sukeliantys realų pavojų kito asmens gyvybei, sveikatai ar turtui, kuriais aktyviai siekiama sukliudyti ar kliudoma pareigūnams užkardyti, atskleisti, ištirti nusikaltimą ar įgyvendinti teisingumą arba kuriais siekiama sukliudyti ar kliudoma baudžiamojo proceso ar operatyvinės veiklos dalyviui, teisingumo ar teisėsaugos institucijos pareigūnui vykdyti pareigą ar siekiama atkeršyti dėl jo įvykdytos ar vykdomos pareigos. Realus pavojus, tai situacija, kai yra faktinių duomenų, rodančių, kad egzistuoja konkretus asmuo ar asmenų grupė, dėl kurių nusikalstamų veiksmų kyla grėsmė saugomo asmens gyvybei, sveikatai ar turtui.

Byloje nustatyta, kad Kauno apygardos prokuratūroje yra atliekamas ikiteisminis tyrimas Nr. 65-1-01793-10, iškeltoje pagal LR BK 129 str. 1 d. dėl V. M. nužudymo, pagal požymius nusikalstamos veikos, numatytos LR BK 129 str. 1 d., V. M. žūties aplinkybės kol kas yra nežinomos. Taip pat Kauno apskrities VPK NTV Nusikaltimų nuosavybei tyrimų skyriuje atliekamas ikiteisminis tyrimas Nr. 20-1-00707-10, pagal požymius nusikaltimo, numatyto LR BK 154 str. 1 d. 2 d., dėl sistemingo žmogaus bauginimo, panaudojant psichinę prievartą iš asmenų, kurių tapatybės nėra nustatytos. Pareiškėja skunde nurodė, jog ir po jos sūnaus mirties iki šiol tęsiasi jų šeimos persekiojimas ir psichologinis terorizavimas.

Įvertinęs byloje surinktų įrodymų visumą, teismas konstatavo, jog byloje yra pakankamai faktinių duomenų, patvirtinančių, kad egzistuoja asmuo ar asmenų grupė, dėl kurių nusikalstamų veiksmų gali kilti grėsmė pareiškėjų gyvybei, sveikatai ar turtui. Pareiškėja M. M. yra apklausta liudytoja ikiteisminio tyrimo bylose Nr. 20-1-00707-10, iškeltoje pagal LR BK 145 str. 1 d. dėl grasinimo nužudyti ar sunkiai sutrikdyti žmogaus sveikatą arba žmogaus terorizavimo, taip pat byloje Nr. 65-1-01240-11, iškeltoje pagal LR BK 154 str. 2 d. ir 167 str. 1 d. dėl šmeižimo ir neteisėto informacijos apie asmenį rinkimo. Baudžiamojoje byloje Nr. 65-1-01793-10, kurioje pareiškėja yra nukentėjusioji, ikiteisminis tyrimas atliekamas dėl sunkaus nusikaltimo padarymo pagal LR BK 129 str. 1 d. – dėl jos sūnaus V. M. nužudymo, jo mirties aplinkybės iki šiol nenustatytos. Įstatymo 5 str. 1 str. numato, kad apsaugos nuo nusikalstamo poveikio priemonės gali būti taikomos, jei atliekant operatyvinius veiksmus ar ikiteisminį tyrimą arba nagrinėjant baudžiamąsias bylas dėl labai sunkių ar sunkių nusikaltimų buvo gauta patikrintų duomenų iš viešų ar konfidencialių šaltinių, kad: asmenų gyvybei ar sveikatai gresia realus pavojus; gali būti sunaikintas ar sugadintas asmenų turtas. Kadangi tyrimas byloje Nr. 65-1-01793-10, atliekamas pagal LR BK 129 str. 1 d. , t. y. dėl sunkaus nusikaltimo padarymo, taip pat atsižvelgiant į pareiškėjos bei kitų liudytojų parodymus, surinktus ikiteisminio tyrimo bylose Nr. 20-1-00707-10, Nr. 65-1-01240-11 ir Nr. 65-1-01793-10, į tai, kad Kauno apygardos prokuratūra 2012 m. liepos 31 d. teikimu nustatė apsaugos nuo nusikalstamo poveikio būtinumo pagrindus ir siūlė nustatyti šią apsaugą pareiškėjos šeimai, kad asmenys, persekiojantys (duomenys neskelbtini) šeimą, dar nėra nustatyti bei nenustatytos jų sūnaus V. M. mirties aplinkybės, teismas vertino, kad Generalinė prokuratūra ir Policijos departamentas nepagrįstai priėmė 2012 m. rugpjūčio 8 d. sprendimą Nr. SP-14/38-AF-SP-2 netaikyti apsaugą nuo nusikalstamo poveikio M. M., S. M. ir N. A. M. atžvilgiu, todėl šis sprendimas naikintinas. Teismas nusprendė, kad atsakovai turi imtis priemonių, kad apsaugoti asmenų, dalyvaujančių baudžiamajame procese (liudytojų, nukentėjusiųjų, jų vaikų ir t. t.), gyvybę, sveikatą, turtą, taip pat užtikrinti išsamų ir nešališką baudžiamosios bylos aplinkybių ištyrimą, todėl įvertinęs nurodytas aplinkybes, teismas įpareigojo Generalinę prokuratūrą ir Policijos departamentą priimti sprendimą skirti pareiškėjams apsaugą nuo nusikalstamo poveikio.

III.

Atsakovas Policijos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos apeliaciniu skundu (b. l. 179–183) prašo panaikinti Vilniaus apygardos administracinio teismo 2012 m. gruodžio 27 d. sprendimą ir priimti naują sprendimą – pareiškėjų skundą atmesti kaip nepagrįstą. Apeliacinį skundą grindžia šiais argumentais. Pirmosios instancijos teismas savo sprendimo tinkamai nemotyvavo. Sprendime nenurodė, dėl kokių priežasčių atmetė atsakovų argumentus ir motyvus, bei teismo posėdyje pateiktus paaiškinimus, ir kodėl, spręsdamas klausimą dėl apsaugos nuo nusikalstamo poveikio skyrimo, rėmėsi ikiteisminių tyrimų, atliekamų pagal LR BK straipsnius, kurie neatitinka Įstatymo 5 straipsnyje numatytų apsaugos taikymo pagrindų, ir nenurodė, kaip šie ikiteisminiai tyrimai yra susieti su ikiteisminių tyrimų, atliekamų pagal LR BK 129 straipsnį, kuris galėtų būti pagrindas taikyti apsaugą nuo nusikalstamo poveikio. Teismas neteisingai išaiškino ir pritaikė Įstatymo ir Apsaugos nuo nusikalstamo poveikio nuostatų materialinės teisės normas, neatsižvelgė į visus atsakovų pateiktus motyvus bei argumentus dėl šių normų bei faktinių aplinkybių aiškinimo. Sprendime teismas neįvertino ir neaptarė visų Įstatymo 5 straipsnyje išvardintų sąlygų, kurioms esant gali būti taikomos apsaugos nuo nusikalstamo poveikio priemonės. Nesuprantama, kodėl teismas, priimdamas sprendimą dėl apsaugos priemonių taikymo pagrįstumo baudžiamojoje byloje Nr. 65-1-01793-10, rėmėsi visiškai atskirų baudžiamųjų bylų ir ikiteisminio tyrimo metu nustatytais duomenimis. Ikiteisminis tyrimas bylose Nr. 20-1-00707-10 ir Nr. 65-1-01240-11 įstatyme nenumatytas, kaip baudžiamasis procesas, kuriam vykstant gali būti taikoma apsauga nuo nusikalstamo poveikio. Ikiteisminis tyrimas šiose bylose į vieną tyrimą nesujungtas, todėl galima tvirtinti, kad nėra duomenų, jog minėtus nusikalstamus veiksmus padarė tie patys asmenys. Konstatavęs, kad byloje yra pakankamai duomenų, patvirtinančių, jog egzistuoja asmuo ar asmenų grupė, dėl kurių nusikalstamų veiksmų gali kilti grėsmė pareiškėjams, teismas neatsižvelgė į tai, kad pagal Nuostatuose įtvirtintą reglamentavimą, asmuo ar asmenų grupė turi būti konkretūs ir grėsmė turi būti reali, o ne galima.

Kauno apygardos prokuratūros 2012 m. liepos 31 d. teikimo dėl apsaugos taikymo buvimas, nėra imperatyvi sąlyga priimti teigiamą sprendimą dėl apsaugos taikymo ir tai numatyta Nuostatų 67 punkte. Atsakovas pažymi, kad minėtame teikime nebuvo įvertinta, ar pareiškėjų (taip pat ir trečiojo suinteresuoto asmens) parodymai atitinka Įstatymo 5 straipsnio 2 dalyje nustatytą sąlygą. Šį aplinkybė buvo įvertinta ginčijamame atsakovų sprendime, konstatuojant, kad pareiškėjų parodymai neatitinka minėtos sąlygos, šio vertinimo pareiškėjai skunde neginčijo ir teismas jo nepaneigė. Teismas priėmė sprendimą, atsižvelgdamas į pareiškėjos bei kitų liudytojų parodymus, surinktus bylose Nr. 20-1-00707-10, Nr. 65-1-01240-11 ir Nr. 65-1-01793-10. Atsakovo nuomone, vertinant V. K. parodymus, kad jam buvo nurodyta sekti ir filmuoti pareiškėjos šeimą, galima teigti, kad siekimo tikslas buvo rinkti bendrą informaciją apie (duomenys neskelbtini) šeimą, o ne pasirengti nusikalstamo veikos atlikimui. Atsižvelgiant į M. Ž. parodymus, galima būtų teigti, kad pavojus galėjo kilti A. M., tačiau teismas priėmė sprendimą taikyti apsaugos priemones visiems (duomenys neskelbtini) šeimos nariams, išskyrus patį A. M.

Atsakovas Lietuvos Respublikos generalinė prokuratūra prisideda prie Policijos departamento apeliacinio skundo (b. l. 184–185).

Pareiškėjai M. M., S. M. ir N. A. M. atsiliepime į apeliacinį skundą prašo jį atmesti ir palikti galioti pirmosios instancijos teismo sprendimą. Teigia, kad apeliantų skunde išsakyta pozicija dėl teismo motyvų nepakankamumo vertinant sprendime minimų ikiteisminių tyrimų medžiagą, nepagrįsta, nes teismas prieš priimdamas skundžiamą sprendimą išsireikalavo ikiteisminių tyrimų bylų medžiagą, ją patikrino, įvertino, ir surinktų duomenų visumos pagrindu padarė pagrįstas išvadas dėl apsaugos skyrimo būtinumo pareiškėjams. Aplinkybė, jog sprendimo turinyje nėra išsamiai atskleisti ir išdėstyti visi ikiteisminių tyrimų duomenys, neleidžia spręsti apie teismo sprendimo nepagrįstumą ir/arba motyvų nepakankamumą, nes sprendime minimi ikiteisminiai tyrimai nėra baigti, todėl jų duomenys nėra vieši ir negali būti pagarsinti. Priešingai, negu nurodoma apeliaciniame skunde, iš teismo sprendimo motyvuojamosios dalies matyti, jog teismas, remdamasis objektyviu visų faktinių aplinkybių vertinimu, atsižvelgiant į realią faktinę situaciją, pareiškėjų ir liudytojų parodymus, remdamasis visų sprendime minimų baudžiamųjų bylų duomenimis, padarė pagrįstą išvadą, jog nagrinėjamu atveju yra Įstatymo 5 straipsnyje nustatyti pagrindai priimti sprendimą skirti pareiškėjams apsaugą nuo nusikalstamo poveikio, juos pagrįsdamas konkrečiais byloje nustatytais ir patikrintais faktais. Tuo tarpu atsakovai savo sprendime netinkamai ir neobjektyviai įvertino visus surinktus faktinius duomenis apie pareiškėjams gresiantį realų pavojų.

Nepagrįstas ir atsakovų argumentas, kad ikiteisminis tyrimas bylose Nr. 20-1-00707-10 ir Nr. 65-1-01240-11 Įstatyme nenumatytas kaip baudžiamasis procesas, kuriam vykstant gali būti taikoma apsauga nuo nusikalstamo poveikio. Pirmosios instancijos teismas sprendime aiškiai nurodė, jog ikiteisminio tyrimo byloje Nr. 65-1-01793-10 yra atliekamas baudžiamasis tyrimas pagal LR BK 129 str. 1 d., dėl labai sunkaus nusikaltimo padarymo, kuriame gali būti taikoma apsauga nuo nusikalstamo poveikio, todėl įvertinus šio tyrimo medžiagą kartu su pareiškėjos bei kitų liudytojų parodymais bei duomenimis nustatytais kituose ikiteisminiuose tyrimuose Nr. 20-1-00707, Nr. 65-1-01240-11, yra teisinė būtinybė ir pagrindas remiantis Įstatymo 5 straipsnio nuostatomis skirti pareiškėjams apsaugą nuo nusikalstamo poveikio. Įstatymo 5 straipsnyje nustatyti pagrindai, kuriems esant gali būti taikomos apsaugos priemonės, nenumato apribojimo, kad duomenys apie realų pavojų būtų išimtinai gauti tik iš vieno ikiteisminio tyrimo, kuris atliekamas dėl sunkaus nusikaltimo, medžiagos. Priešingai, teisės aktai nedraudžia papildomai remtis ir su šiuo konkrečiu tyrimu tiesiogiai susijusiais, bet iš kitų šaltinių (kitų ikiteisminių tyrimų) teisėtai gautais ir patikrintais duomenimis. Apeliantų minima aplinkybė, jog teismo sprendime minimi ikiteisminiai tyrimai, kuriais remiantis, teismas įpareigojo apeliantus skirti apsaugą pareiškėjams, nėra sujungti į vieną tyrimą, taip pat negali būti pagrindas abejoti teismo sprendimo pagrįstumu ir teisėtumu. Teismo sprendime nurodytuose ikiteisminiuose tyrimuose yra pakankamai duomenų, kad būtų galima konstatuoti, jog grėsmė pareiškėjų gyvybėms yra reali.

Pirmosios instancijos teismas Kauno apygardos prokuratūros 2012 m. liepos 31 d. teikimą vertino kitų byloje nustatytų reikšmingų faktinių aplinkybių kontekste, kartu su kitais įrodymais, ir įvertinęs jų visumą priėmė teisėtą ir pagrįstą sprendimą. Be to, institucija (šiuo atveju Kauno apygardos prokuratūra), kuri betarpiškai ir tiesiogiai organizuoja bylos tyrimą, vertina įrodymus, geriausiai žino tikrą ir realią bylos padėtį ir kitą operatyvinę informaciją, kurių pagrindu priima sprendimus, kaip šiuo atveju teikimą dėl apsaugos skyrimo pareiškėjams. Apeliacinio skundo argumentai dėl liudytojų parodymų vertinimo yra tik apeliantų subjektyvi nuomonė, neturinti prejudicinės galios teismui ar jo sprendimui. Atkreiptinas dėmesys, kad su pirminiu pareiškimu dėl apsaugos skyrimo buvo kreipusis visa (duomenys neskelbtini) šeima, taip pat ir A. M., tačiau prašymas buvo atmestas, o A. M. neskundė atsakovų priimto sprendimo. Teigdami, kad remiantis M. Ž. parodymais, galima būtų teigti, kad galimas pavojus galėjo kilti A. M., apeliantai patys pripažįsta, kad reali grėsmė (duomenys neskelbtini) šeimai egzistuoja. Minimi ikiteisminiai tyrimai laikytini rezonansinėmis bylomis, įvykdytos nusikalstamos veikos turi visuomeninę reikšmę, kas laikytina viešuoju interesu, todėl valstybė užtikrindama viešą interesą privalo imtis visų įmanomų priemonių, kad apsaugotų ir apgintų pareiškėjus dėl jų gyvybėms gresiančio realaus pavojaus.

Trečiasis suinteresuotas asmuo A. M. atsiliepimu (b. l. 189–190) prašo apeliacinį skundą atmesti kaip nepagrįstą, o pirmosios instancijos sprendimą palikti nepakeistą. Nurodo, kad sutinka su pareiškėjų atsiliepime į apeliacinį skundą nurodytais argumentais.

Teisėjų kolegija

k o n s t a t u o j a :

IV.

Apeliacinis skundas atmestinas.

Ginčas kilęs dėl Lietuvos Respublikos Generalinės prokuratūros ir Policijos departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos 2012 m. rugpjūčio 8 d. sprendimo Nr. SP-14/38-AF-SP-2, kuriuo atsisakyta taikyti apsaugą nuo nusikalstamo poveikio A. M., M. M., jų dukrai S. M. ir sūnui A. M., nes jie neatitinka Įstatymo 5 straipsnio nustatytų reikalavimų.

2012 m. sausio 8 d. pareiškėja pateikė prašymą Generaliniam prokurorui skirti jai apsaugą (b. l. 139). Generalinės prokuratūros ir Policijos departamento prie LR Vidaus reikalų ministerijos 2012 m. kovo 9 d. sprendimu Nr. SP-05/38-7-SP-1 šią apsaugą atsisakyta suteikti (b. l. 143–144), tačiau 2012 m. birželio 12 d. pareiškėja pakartotinai kreipėsi į Generalinį prokurorą prašydama jai ir jos nepilnamečiams vaikams skirti apsaugą (b. l. 55) ir Kauno apygardos prokuratūra 2012 m. liepos 31 d. surašė teikimą dėl apsaugos nuo nusikalstamo poveikio (duomenys neskelbtini) šeimai taikymo (b. l. 53–54). Generalinės prokuratūros ir Policijos departamento prie Vidaus reikalų ministerijos 2012 m. rugpjūčio 8 d. sprendimu Nr. SP-14/38-AF-SP-2, nesant pagrindo pareiškėjų duotus parodymus vertinti kaip atitinkančius įstatymo reikalavimus bei vadovaujantis Baudžiamojo proceso bei operatyvinės veiklos dalyvių, teisingumo ir teisėsaugos institucijų pareigūnų apsaugos nuo nusikalstamo poveikio įstatymo 5 straipsniu, apsaugą nuo nusikalstamo poveikio atsisakyta taikyti (b. l. 59–60).

Ginčo santykius reglamentuoja Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso bei operatyvinės veiklos dalyvių, teisingumo ir teisėsaugos institucijų pareigūnų apsaugos nuo nusikalstamo poveikio įstatymas (2008 m. gegužės 15 d. įstatymo Nr. X-1542 redakcija, toliau – ir Įstatymas). Šio įstatymo 4 straipsnio 1 dalies 1 punkte nustatyta, kad apsaugos nuo nusikalstamo poveikio priemonės taikomos asmenims, dalyvaujantiems baudžiamajame procese: liudytojams, nukentėjusiesiems, o minėto straipsnio 1 dalies 4 punkte nustatyta, kad apsaugos nuo nusikalstamo poveikio priemonės taikomos ir 1 punkte išvardytų asmenų tėvams (įtėviams), vaikams (įvaikiams), broliams, seserims, seneliams, vaikaičiams, sutuoktiniams ir sugyventiniams. Apsaugos nuo nusikalstamo poveikio priemonės gali būti taikomos, jei atliekant operatyvinius veiksmus ar ikiteisminį tyrimą arba nagrinėjant baudžiamąsias bylas dėl labai sunkių ar sunkių nusikaltimų, taip pat dėl apysunkių nusikaltimų, numatytų Baudžiamojo kodekso 145 straipsnio 2 dalyje, 146 straipsnio 2 ir 3 dalyse, 151 straipsnio 2 dalyje, 162 straipsnyje, 178 straipsnio 2 dalyje, 180 straipsnio 1 dalyje, 181 straipsnio 1 dalyje, 187 straipsnio 2 dalyje, 189 straipsnio 2 dalyje, 198 straipsnio 2 dalyje, 213 straipsnio 1 dalyje, 214 ir 215 straipsniuose, 225 straipsnio 2 dalyje, 227 straipsnio 2 dalyje, 228 straipsnio 2 dalyje, 240 straipsnyje, 253 straipsnio 1 dalyje, 256 straipsnio 1 dalyje, 300 straipsnio 2 dalyje, 301 straipsnio 2 dalyje, 302 straipsnio 2 dalyje, 307 straipsnio 1 ir 2 dalyse, arba pasibaigus operatyvinei veiklai ar baudžiamajam procesui buvo gauta patikrintų duomenų iš viešų ar konfidencialių šaltinių, kad: asmenų gyvybei ar sveikatai gresia realus pavojus; gali būti sunaikintas ar sugadintas asmenų turtas (minėto įstatymo 5 straipsnio 1 dalis).

Lietuvos policijos generalinio komisaro, Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos direktoriaus ir Lietuvos Respublikos generalinio prokuroro 2008 m. rugsėjo 18 d. įsakymu Nr. 5-V-532/V-237/I-123 patvirtintų Apsaugos nuo nusikalstamo poveikio nuostatų 2 p. nustatyta, kad nusikalstamas poveikis, tai nusikalstami asmens ar asmenų grupės veiksmai, sukeliantys realų pavojų kito asmens gyvybei, sveikatai ar turtui, kuriais aktyviai siekiama sukliudyti ar kliudoma pareigūnams užkardyti, atskleisti, ištirti nusikaltimą ar įgyvendinti teisingumą arba kuriais siekiama sukliudyti ar kliudoma baudžiamojo proceso ar operatyvinės veiklos dalyviui, teisingumo ar teisėsaugos institucijos pareigūnui vykdyti pareigą ar siekiama atkeršyti dėl jo įvykdytos ar vykdomos pareigos, o realus pavojus, tai situacija, kai yra faktinių duomenų, rodančių, kad egzistuoja konkretus asmuo ar asmenų grupė, dėl kurių nusikalstamų veiksmų kyla grėsmė saugomo asmens gyvybei, sveikatai ar turtui.

Kauno apygardos prokuratūroje yra atliekamas ikiteisminis tyrimas Nr. 65-1-01793-10 baudžiamojoje byloje, iškeltoje pagal LR BK 129 straipsnio 1 dalį dėl V. M. nužudymo, pagal požymius nusikalstamos veikos, numatytos LR BK 129 straipsnio 1 dalyje. Šioje byloje pareiškėja M. M. yra pripažinta nukentėjusiąja, ikiteisminis tyrimas atliekamas dėl jos sūnaus V. M. nužudymo, jo mirties aplinkybės iki šiol nenustatytos.

Kauno apskrities VPK NTV Nusikaltimų nuosavybei tyrimų skyriuje atliekamas ikiteisminis tyrimas Nr. 20-1-00707-10, pagal požymius nusikaltimo, numatyto LR BK 145 straipsnio 1 dalyje. Pareiškėja M. M. ir jos vyras A. M. apklausti liudytojais šioje baudžiamojoje byloje 2010 m. rugpjūčio 24 d. ir 2010 m. liepos 20 d. parodė, kad jų namai yra sekami, kad prie jų durų 2010 m. liepos 17 d. buvo padėtas laidojimo krepšelis, dvi žvakės ir pripilta neaiškaus, į kraują panašaus skysčio (b. l. 67–70).

M. M. 2011 m. lapkričio 4 d. apklausta liudytoja baudžiamojoje byloje Nr. 65-1-01240-11, iškeltoje pagal LR BK 154 str. 1 d., 155 str. 1 d. ir 167 str. 1 d. dėl šmeižimo ir neteisėto informacijos apie asmenį rinkimo, nurodė, kad nuo 2010 m. pavasario iki 2010 m. žiemos jų namai buvo sekami. Po to, kai buvo rastas nužudytas jos sūnus, sekimas liovėsi, tačiau nuo 2011 m. lapkričio 2 d. vėl intensyviai imta ją sekti nuo namų iki darbo ir visur kitur, kur vyksta (b. l. 110–111, 114–116). Apklaustos grožio salono (duomenys neskelbtini) darbuotojos parodė, kad salonas buvo nuolat stebimas ir sekamas. Liudytoju byloje Nr. 65-1-01240-11 apklaustas V. K. nurodė, kad N. V. ir A. S. jam buvo nurodžiusios sekti pareiškėjos šeimą ir ją filmuoti (b. l. 120–123). Toje pačioje byloje liudytoju apklaustas M. Ž. patvirtino, kad D. K. ketino nužudyti Kauno teismo pirmininką A. M. (b. l. 93–99). 2011 m. lapkričio 14 d. apklaustas liudytoju A. M. patvirtino, kad nuo 2010 m. vasaros yra sekamas jo šeimos namas (b. l. 100–101), į bylą yra pateiktas 2010 m. gautas grasinamo pobūdžio laiškas A. M. ir jo šeimai (b. l. 103–104).

Ginčijamas 2012 m. rugpjūčio 8 d. sprendimas Nr. SP-14/38-AF-SP-2 iš esmės grindžiamas tuo, kad atliekant ikiteisminį tyrimą baudžiamojoje byloje Nr. 65-1-01793-10 V. M. nužudymo aplinkybės nėra žinomos, byloje neatmesta ir savižudybės versija.

Pareiškėjai skunde teismui ir atsiliepime į apeliacinį skundą nurodo, kad ir po V. M. mirties iki šiol tęsiasi jų šeimos persekiojimas ir psichologinis terorizavimas. Teisėjų kolegijos vertinimu, nagrinėjamoje byloje yra pakankamai faktinių duomenų, patvirtinančių, kad egzistuoja asmuo ar asmenų grupė, dėl kurių nusikalstamų veiksmų gali kilti grėsmė pareiškėjų gyvybei, sveikatai ar turtui.

Nagrinėjamu atveju yra pagrindas taikyti apsaugą nuo nusikalstamo poveikio priemonių Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso bei operatyvinės veiklos dalyvių, teisingumo ir teisėsaugos institucijų pareigūnų apsaugos nuo nusikalstamo poveikio įstatymo 5 straipsnio 1 dalies prasme: Kauno apygardos prokuratūroje yra atliekamas ikiteisminis tyrimas Nr. 65-1-01793-10 pagal LR BK 129 straipsnio 1 dalį (dėl sunkaus nusikaltimo padarymo) dėl V. M. nužudymo, šioje byloje pareiškėja M. M. yra pripažinta nukentėjusiąja; pareiškėjai patenka į Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso bei operatyvinės veiklos dalyvių, teisingumo ir teisėsaugos institucijų pareigūnų apsaugos nuo nusikalstamo poveikio įstatymo 4 straipsnyje numatytą asmenų, kuriems taikomos apsaugos nuo nusikalstamo poveikio priemonės, ratą; yra pakankamai duomenų apie tai, kad pareiškėjų gyvybei ir sveikatai gresia realus pavojus. Pirmosios instancijos teismas šiuo požiūriu pagrįstai atsižvelgė į pareiškėjos M. M. bei kitų liudytojų parodymus, surinktus ikiteisminio tyrimo bylose Nr. 20-1-00707-10, Nr. 65-1-01240-11 ir Nr. 65-1-01793-10, ir į tai, kad Kauno apygardos prokuratūra 2012 m. liepos 31 d. teikimu nustatė apsaugos nuo nusikalstamo poveikio būtinumo pagrindus ir siūlė nustatyti šią apsaugą pareiškėjos šeimai.

Apeliacinio skundo argumentai, kad pirmosios instancijos teismas, priimdamas sprendimą dėl apsaugos priemonių taikymo pagrįstumo baudžiamojoje byloje Nr. 65-1-01793-10, nepagrįstai rėmėsi visiškai atskirų baudžiamųjų bylų ir ikiteisminio tyrimo metu nustatytais duomenimis, nes ikiteisminis tyrimas bylose Nr. 20-1-00707-10 ir Nr. 65-1-01240-11 Įstatyme nenumatytas, kaip baudžiamasis procesas, kuriam vykstant gali būti taikoma apsauga nuo nusikalstamo poveikio, yra formalaus pobūdžio ir visiškai nepagrįsti. Remiantis Įstatymo 5 straipsnio 1 dalimi sprendžiant klausimą dėl apsaugos nuo nusikalstamo poveikio priemonių taikymo pagrįstumo esminiai yra duomenys, gauti iš viešų ar konfidencialių šaltinių, kad asmenų gyvybei ar sveikatai gresia realus pavojus. Teisėjų kolegijos vertinimu, ta aplinkybė, kad minėtų duomenų pirminis šaltinis yra kiti ikiteisminiai tyrimai, negali būti lemiama sprendžiant dėl apsaugos priemonių taikymo pagrįstumo. Jei kiltų abejonių kituose ikiteisminiuose tyrimuose surinktos informacijos tikrumu ar paaiškėtų, kad ji nėra pakankama, atsakovai turi galimybę tokią informaciją patikrinti, ją detalizuoti. Ginčijamame 2012 m. rugpjūčio 8 d. sprendime Nr. SP-14/38-AF-SP-2 nėra duomenų apie tai, ar atliekant ikiteisminį tyrimą baudžiamojoje byloje Nr. 65-1-01793-10 buvo patikrinta pareiškėjos M. M. keliama versija dėl to, kad jos šeima yra persekiojama ir šeimos narių atžvilgiu vykdomas psichologinis terorizavimas. Ginčijamo sprendimo argumentas, kad baudžiamojoje byloje Nr. 65-1-01793-10 V. M. nužudymo aplinkybės nėra žinomos, byloje neatmesta ir savižudybės versija, nėra tinkamas pagrindas netaikyti apsaugos nuo nusikalstamo poveikio priemonių. Teisėjų kolegija daro išvadą, kad apsaugos nuo nusikalstamo poveikio priemonių taikymui negali būti keliamas reikalavimas, kad būtų ištirtos baudžiamosios bylos aplinkybės, kaip teigia atsakovai, nes tokio reikalavimo taikymas būtų nesuderinamas su Įstatymo 3 straipsnyje nustatytu apsaugos nuo nusikalstamo poveikio priemonių tikslu – apsaugoti asmenų gyvybę, sveikatą, turtą, taip pat užtikrinti išsamų ir nešališką baudžiamosios bylos aplinkybių tyrimą, taip pat nesuderinamas su apsaugos priemonių efektyvumu, nes nebūtų galimybės operatyviai reaguoti gavus duomenis apie asmenų gyvybei ar sveikatai gresiantį realų pavojų. Ginčijamas sprendimas iš esmės yra nepagrįstas, iš jo nėra aišku, kaip buvo patikrinta pareiškėjų keliama versija dėl to, kad jų šeima yra persekiojama ir šeimos narių atžvilgiu vykdomas psichologinis terorizavimas. Teisėjų kolegija laikosi pozicijos, kad taikant apsaugos nuo nusikalstamo poveikio priemones kiekvienu konkrečiu atveju tam tikros abejonės dėl tokių priemonių būtinumo turėtų būti vertinamos pareiškėjų naudai, tokiu būdu siekiant užkirsti kelią galimoms neatitaisomoms pasekmėms.

Pirmosios instancijos teismas pagrįstai nusprendė, kad atsakovai turi imtis priemonių, kad apsaugotų asmenų, dalyvaujančių baudžiamajame procese (liudytojų, nukentėjusiųjų, jų vaikų ir t. t.), gyvybę, sveikatą, turtą, taip pat užtikrintų išsamų ir nešališką baudžiamosios bylos aplinkybių ištyrimą, ir pagrįstai įpareigojo Generalinę prokuratūrą ir Policijos departamentą prie Vidaus reikalų ministerijos priimti sprendimą skirti pareiškėjams apsaugą nuo nusikalstamo poveikio.

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 140 straipsnio 1 dalies 1 punktu, teisėjų kolegija

n u t a r i a:

atsakovo Policijos departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos apeliacinį skundą atmesti. Vilniaus apygardos administracinio teismo 2012 m. gruodžio 27 d. sprendimą palikti nepakeistą.

Nutartis neskundžiama.

Teisėjai Audrius Bakaveckas

Vaida Urmonaitė-Maculevičienė

Skirgailė Žalimienė

KK inf.

Komentarai

 

 

 
 1. Kodėl visų tų nužudytųjų tėvai ir giminės neieško, kas nužudė( ir tą patį Miliniuką), o tik šaukia klykia ant Venskienės. Tai rašykit prokuratūrai, reikalaukit tyrimo – o dabar geriausia yra prašyti apsaugos.O prokuratūra lengva ranka skiria – juk ne iš prokuratūros kišenės pinigai- tai kodėl nesaugoti už mūsų visų pinigus.Galima dar saugoti ir Ųsus,Stankūnus, fiktyvią(galimai) Ūso “žmoną” ir dar daug galima rasti ką saugoti ir išlaikyti už mūsų pinigus.Tuomet prokuratūrai ir policijai nereikės ieškoti kaltininkų,tik ramiai gauti atlyginimą ir snausti toliau.

  Thumb up 3 Thumb down 0

 2. O jei krepšelius pasideda patys, tikslu pasireklamuoti pašlijusią reputaciją?
  Milinis nebeteisėjas ir dar visokių kompromatų…

  Thumb up 7 Thumb down 0

 3. Visiskai ne cia pataikiau ! Bet.! o kas yra ufonautikos institutas ir baltai juodi ufonautai su savo kliedesiukais ? ??! Visos tos apsaugos tai ka as zinau !

  Thumb up 7 Thumb down 0

 4. tai po velniu ka veikia musu tyrejai kad nesuranda kas deda krepselius,o skyria apsaugas.daugiau negu juokinga.tai pradekim visiems skirti apsaugas,o tiems kas privalo dirbti savo darba bet nedirba,algas mokekime.nusove ar pats nusisove sunelis,kazkas bando ispeti kad tyletu.na tai kiek tokiu krepseliu ir grasinimu gauna kiti pilieciai?kodel jiems apsauga neskiriama.tegul pirma tuo pasirupina tyrejai ir pasedi ir palaukia kas taip daro,nereiks nei apsaugu skiri.tai ar cia ne ispejimas tiems kad dabar nelistu ir niekada nesuzinotu kas taip daro?kokia musu teisetvarka,ko bijo sitas betingis?gal ir jam jau krepselius deda?

  Thumb up 13 Thumb down 0

 5. Na ir turtinga musu valstybe,pedofilijos,, nebuvo”,didziausi Lietuvos ,,banditai” D.Kedys nuzudytas,kitaip tariant,izoliuotas nuo bet kokiu parodymu,o ,,banditine grupuote organizavusi” ir jai ,,vadovavusi” jo sesuo seniai jau ne Lietuvoje.Tad idomu nuo ko bus saugojama Miliniu seimynele,del ko saugojama vsd patiketine privati antstole Vaicekauskiene,nuo ko saugojama Stankunaite,jei,kaip buvo eskaluojama del zudiku,ju jau nera ??? Varganas elitiniu iskrypeliu klanas suspendavo savo veikla ir dabar tuno tyliai pogrindyje,laukdamas geresniu laiku.Galima numatyti,kad jie tapo tiesiog ,,nekaltomis avelemis”,kaip ir tie 3 mergaites ivardinti pedofilai,iseina,kad ir jie yra laikinai nukenksminti,nebent tik retkarciais suamsi sakaliniai,sadeckiniai sedbariniai nekaltieji amsiukai pagazdindami nenumaldomuosius teisybes ieskotojus bylomis,persekiojimais ir smeiztais.Tad kam tos milijonines valstybes lesos yra be reikalo ir pagrindo svaistomos ? Panasu i tai,kad vykstant medzioklei, medziojant N.Venckiene,mes jau tur but praradome islaptintaja ,,geriausia” biologine motina ir vargse mergaite,kas gali paneigti,kad ju jau seniai nera Lietuvoje,o budamos uzsienyje jos kainuoja dar didesnius pinigus.Pedofilijos ,,nebuvo;;,bet pagrindines liudininkes mergaites abi pasleptos,viena auga Vokietijos globos namuose,o kita pakavota kartu su biologine motina,o gal ir atskirai.Vaiku teisems vaiku reikalai visai nerupi,todel turime tai ka turime.Kiek dar zmoniu gaus bereikalinga apsauga,jei niekas is valdzios negali ivardinti – nuo ko reikia saugoti situs zmones ???

  Thumb up 25 Thumb down 2

 6. o tai gal tuos krepselius dejo tie kurie su miliniu aa atilsy dare nesvarius darbelius? o gal tas zmogus kuriam miliniukas grasino pistoletu? nemanau kad pedofilai zudys miliniu seima. kam jie jiems reikalingi na nebent ka slapto zino. nesuprantu jeigu visus nuzudytu zmoniu seimas saugotu tai per kauna nebutu galima praeiti.

  Thumb up 15 Thumb down 3

  • O kam reikalinga policija, prokuratūra? Ar ne jų kompetencija išaiškinti kas padėjo krepšelius? Tai mano supratimu atitinkamų institucijų tiesioginis darbas.Kažkaip čia galai nesueina-pati motina ieško kas nužudė jos sūnų.

   Thumb up 17 Thumb down 1

 7. Bobelei rimtai su galva negerai… Patys pedofikai uzvire visa kose, sunu nuzude, o ji vietoj to, kad ieskotu tikru zudiku, puola ant Vencku ir Kedziu su savo nesamonem… Tas pats ir su Uso giminem…

  Thumb up 31 Thumb down 4

  • Labiau teismui su galvele nelabai….O juk dar labiau pigiau būtų surasti persekiotojus, nes jų tiek daug , kurie kesinasi ir į Stankunaite ir į Žalimą ir į Keršį ir į dabar visus Milinius… Kažkas čia netaip..

   Thumb up 14 Thumb down 0

  • tik pacientai psichiatriniu , neveltui eterio gauna tik kito psicho dienorastyje

   Thumb up 2 Thumb down 10

 8. ka gyvenime reikejo blogai padaryti zmonems nusikalsti kad reikalinga apsauga matyt jau sapnnuojasi ar susirgus zvaigzdes liga matyt moteriskei nevisai gerai su galva

  Thumb up 14 Thumb down 5

 9. Tai dabar visu auku namiskiams bus paskirta valstybes apsauga? Idomu ar a.a. Karolio Sendziko namiskiams jau paskirta ar dar tik bus paskirta?

  Thumb up 9 Thumb down 2

 10. cia tiesiog norejimas isgarseti, tapti sou verslo zvaigzde. Paziurekit, tam, kad isgarsetu, kai kurie amerikonai lenda saudyti vaiku darzeliu aukletiniu, universitetu studentu, mokiniu. O cia tik paprase apsaugos. Nekenksminga. Gal siek tiek materialiai skausminga. Uztat dabar televizoriui vaidenasi. Gal ne visi nori matyti ta veideli, tai jau kita kalba. Svarbu, kad paciam ligoniui palengvetu ir pasaliniai nenukentetu.

  Thumb up 14 Thumb down 4

 11. juk N VENCIENESnebera visas mienuo lietuvoje zudike pabegus is lietuvos .Tai nuo ko dabar saugoti miliniu seima ir svaistyti mokesciu moketoju pinigus

  Thumb up 4 Thumb down 12

  • KĄ NUŽUDĖ N.VENCKIENĖ? TAU PROTELIS PASIMAIŠĖ………..

   Duok teismo sprendimą, kad N.Veckienė nužudė arba užčiaupk burną.
   Tfu, tokie ir dergia bemoksliai, bepročiai, rašo bent ką—- svarbu rašyti.

   Thumb up 19 Thumb down 3

 12. zmogzude-pedofile-iskrypele? ar dabar uzsakymus zudyti duos is emigracijos? kaip Daktaras is zonos?

  Thumb up 5 Thumb down 23

 13. ta Miliniene yra imerkusi savo uodega, kad jai yra iskiles realus pavojus? Kodel ji nesikreipia, kad butu isaiskinti tie pavoju keliantys grasintojai? Kodel teismas, konstataves apie realu pavoju Milinienei ir jos vaikams, neipareigoja teisesaugos pasalinti ta pavoju?

  Thumb up 22 Thumb down 2

 14. Ateikime, brangieji, į mitingą 2013 m. gegužės 17 d., penktadienį 17.00 val. prie Kauno Karo muziejaus į Vienybės aikštę (adresas: Donelaičio 64, Kaunas). Savo dalyvavimu dar kartą parodykime Lietuvai ir pasauliui, kad mes esame už žodžio laisvę, mes esame už nepraeinančius ir niekuomet neišnykstančius sąžinės paraginimus, kurie kviečia gyventi tiesoje. Mes už mūsų vaikų vaikystę savo Tėvynėje!

  Thumb up 26 Thumb down 5

 15. Kad Miliniene 100 proc. , irodo patys violetiniai. Ir i darba leidzia vis tuos pacius irankius , kaip ir pries Stankunaite , Usa , Furmanaviciu , na visus ….SMEIZTAS , KALBOS APIE ISVAIZDA , KAPSTYMASIS PO GIMINES , NIEKINIMAS IR – VISISKAS FAKTU IGNORAVIMAS……Kas per zmones bjaurybes violetiniai, apgirte nuo savo petuniju ir nebaudziamumo…..

  Thumb up 8 Thumb down 22

  • Sukiš ši motina vieną gražią dieną debilus fioletinius į kalėjimą su visom jų petunijom,bet saugoti vis tiek reikės,nes teisibė niekam nepatinka.Baisu,kai ant vienos moters pečių užkrauta tų fioletinių medžioklė.

   Thumb up 3 Thumb down 21

 16. Kamsamolka skiedzia,kad mano megstamai kino aktorei felceris nupiove krutis.
  Va,kad sita Miliniene prigerus Murkiui pimpi nupiautu,o jis jai liezuvi.Va but Gera Zinia.

  Thumb up 14 Thumb down 3

  • O tau , Algirdai , linkiu , kad niekas nieko nenupjautu , kad visa laika stebintum ir zavetum savo intelektu , meile zmonems , protingomis mintimis….:)))))))

   Thumb up 6 Thumb down 4

 17. debilai, kam sekti tuos milinius? ir ka ten galima susekti? cinizmu pūliuojantys teismai baigia išprotėti nuo kryževičiaus užduoto neapykantos Venckienei tono. Pabandytų teisėjai priimti teisingą, sąžiningą ir protingą sprendimą-kryževičius matyt nepatingėtų paprotinti nepaklusniųjų. o teisėjų yra ir protingų ir sąžiningų ir kompetentingų, tačiau jie bijo kryževičiaus surijimo

  Thumb up 24 Thumb down 5

 18. gerbiame,tikime,kad jums pavyks kova su brudais,Lietuva didžiuojasi Jumis,džiaugiasi,tai tikros Motinos poelgis,neleiskime violetiniam marui sklisti po šalį,gerai,kad tų bacilų mažai.

  Thumb up 4 Thumb down 23

  • ka tu aplamai supranti…nors ko noreti juk komentas tai rasytas bobos,o is kur pas ja protas…

   Thumb up 5 Thumb down 4

 19. Ko taip policija nenori saugoti? Gen. komisaras is kauno, gerai pazista Vencku, tuos teisiamus policijos v-kus, kurie medziojo su Venckum, matyt kazka rezga? Gerai, kad dar prokuratura kazkiek dirba, gal ir isaiskins uzsakovus. Policija ejo pulkais ieskojo zmogzudzio Kedzio , bet nerado, vaziavo i uzsienius- tik pailsejo, dabar vaziuos ieskoti Venskienes- norinciu daug is seimo ir seip geradariu, o byla- burbulas, kuri aiski kaip 2*2 liks be uzsakovu ar organizatoriu nubaudimo, nes nebebus ko nors….vokiecio Senio reikia, nes pas mus Lobovas interviu duoda, o teisejo zmona ir tai teisybes negali gauti, tik grasinimus, kuriu nieks nesustabdo…gaila vargses lietuveles …

  Thumb up 3 Thumb down 16

 20. ponia televizijos žvaigždė melagė turėtų eiti pas psichologą, o ne apsaugos prašyti.

  Thumb up 37 Thumb down 8

  • savaime aišku, čia parašyta ne venkiniams. visų pirmą – labai daug, antra, kad ir dvi eilutės būtų, venckinė kaldrytė suprast neleistų.
   na o šiaip, tai čia aukščiausio lygio teismo nutartis, o ne kažkieno prašymai.
   bet venckiniams duota tik viena – kartoti šimtus kartų tuos pačius absurdus.
   tu jau šimtasis padėjęs tą patį štampą.
   sveikinu.

   Thumb up 5 Thumb down 19

   • Kai sąžinė nešvari,tai ir baimė ima.Bet nuo sąžinės graužaties valstybė nepajėgi apsaugoti.Milinienė pati rėkia pati muša.Ne be reikalo sakoma obuolys nuo obels netoli rieda,tik į pakalnę toliau parieda.Pavėlavo mama oi ,kaip pavėlavo.gaila man jų.

    Thumb up 17 Thumb down 4

 21. …vienoj laidoj kalbejo Miliniene,kad rode nuotrauka Deimantei ir mergaite pasake,kad ne jo nepazysta.Tai ko ji dar nori? Susireiksminusi sena boba.

  Thumb up 40 Thumb down 4

  • venckinius pedikima siutas, kad mama aiškinasi kas nužudė jos sūnų ir vis artėja prie patvorio…
   dvigubas siutas. nėr kaip paaiškint, kodėl klykdami apie nužudytą pediką kedį, tėvai ir nutrija, net minties niekad neturėjo tai išsiaiškint.

   Thumb up 5 Thumb down 23

   • O kam specialistai?Peršasi mintis,kad visų 5 nužudytojų žudikas yra vienas,kad sumaišytų kortas, siekiant apsaugoti elitinius pedofilus.

    Thumb up 13 Thumb down 2

 22. as prisimenu,tai Milini ,kaip trecia pedofila , ivardijo laima stankunaite per rutos laida po mergaites paemimo,sis vardas buvo istartas be jokio konteksto,kaip Ruta paklause ka db veike mergaite,visi trys,tame tarpe ir buves salia cerniauskas ,taipogi pakabino zabtus ,isgirdes si varda ,o stanke ir liko prasiziojusi is nuostabos kam pasake zodi milinis,vietoj trecio pedofilo Rolando M. O Miliniai liko atpirkimo oziai ir db reikia saugoti,kad nepersigalvotu duoti parodymus ,palaikant Neringa,nes Venckiene cia tikrai ne prie ko!!!

  Thumb up 35 Thumb down 2

  • venckienė ne prie ko.
   todėl pajutusi, kad vis tik jau lenda galai prie ko ji, nešė muilą, slėpdamasi nuo atsakomybės už savo nusikaltimus.

   Thumb up 4 Thumb down 19

 23. kodel pati motina taip ikyriai ir viesai visur oersa minti jog jos sunus pedofilas?????Is Venckienes lupu niekada neteko girdeti jog Miliniu sunu vadintu 3 pedofilu????

  Thumb up 30 Thumb down 3

 24. Rode gerb.Marija Miliniene anadien.Graziai patiuninguota.Irgi matyt valstybes saskaita.Dar siulyciau nupirkti jai sarvuota traukini.Darbai jos mums reikalingi.”Skuciene siunte Kersi pasekt Miliniukaia,todel ji su Kersium iesko,ne kas nupyle Miliniuka,o…kas ji smezia!?”. Lagicna.Nes megint rast zudika labai kenkia sveikatai.Gali baigtis kaip Venckienei,betiriant,kas nuzude broli…
  Bet durniu visada daugiau.Anadien rode,kaip ant Celiabinsko nukrito CIA USA pasiustas asteroidas…Visi ruseliai issitrauke mobilkas ir filmuoja.Ir visuose tukstanciuose irasu girdisi du tie patys rusiski zodziai: -Blet” vojna…
  Morale? -Pas pacius perpildyti kariniai sandeliai net sprogineja,bet kiekvienas ruselis jums pasakys,kad tai CZV darbas.

  Thumb up 14 Thumb down 6

  • nepisk smegenų.
   žviegdami, kad pedofilą kedį nužudė, nei seniai kedžiai, nei nužmogėjusi jo sesuo, net pirštelio nepajudino, kad pabandytų tai išsiaiškinti.
   suprantama, tai šeima, kurioj vienas dievas – banknotas.

   Thumb up 5 Thumb down 20

 25. “egzotinio debilo” pavardes!!!Nes KGB teisesauga palaiko savo agenta ir is komentatoriu jam priteisineja tukstantines sumas. Nors…nei Lietuvos istatymai ,nei EU istatymai nedraudzia kiekvienam pilieciui tureti savo nuomone ir istikinimus …Lietuvos KGB teisesauga po teismus taso komentatorius uz isakyta savo nuomone ir nuomone traktuoja kaipizeidima uz vien pavardes paminejima :)

  Thumb up 23 Thumb down 1

  • venckinių nuomonė – mes turim teisę visus neįtikusius šmeižti, nes mes tokį savo šmeižtą vadinam nuomone.

   Thumb up 4 Thumb down 13

 26. Kaip graziai taskomi musu pinigai. Visu banditu ir iskrypeliu seimoms apsauga. Nuo ko sita seima reikia saugoti? Tai ji pati prisifantazav o, kad ju seima persekioja. Juk matosi, kokios nestabilios ji yra psichikos.

  Thumb up 34 Thumb down 3

  • nuo vekckinių fanatikų, nuo violetinių linčininkų, nuo venckienių skučienių pakalikų, kuriems jos kuria ir dalina žudikiškus sąrašus.
   nuo nuprotėjusių senių, kurie girdi akmenis ir persekioja niekuo dėtus vaikus net mokykloj.
   kol jūs “domėsitės” ir piktinsitės kad saugo – tol reiks žmones nuo jūsų saugoti.
   kodėl tu nesipiktini dešimtmečiai be jokio įstatyminio pagrindo ir priežasties saugomu landsbergiu? pradėk paeiliui.

   Thumb up 4 Thumb down 18

  • Nejaugi niekam neaisku kad saugomi yra liudininkai prisideja prie pedofilijos.Reikia pareikalauti kad musu visu pinigais neislaikytu brudu.Mes uz savo pinigus galime pasamdyti is uzsienio tyrejus ir viskas bus isaiskinta.

   Thumb up 0 Thumb down 0 
Video reportažas


Nerpigiau.lt

Nerpigiau./lt/produktas/505/nusikaltimas-valstybes-vardu

Aktualu. Komentarai
Ką dovanoti krikšto tėveliams?
Sportas tampa madingu
Foto reportažai Aktualu Naujausias numeris
Dovanos sužadėtuvių proga: kaip pasveikinti įsimylėjėlius? 
Neseniai susižadėję draugai pakvietė paminėti ypatingą įvykį? Nėra dvejonės, dalintis džiaugsmu – smagu,...

Tabu temos poroje – kaip jų atsikratyti? 
Jaučiate, kad mylimas žmogus su jumis nėra šimtu procentų atviras? Normalu, visiems pasitaiko...

Praktiškos dovanos žmonėms, besidomintiems konditerija 
Draugų rate turite žmogų, kuris kiekvieno susitikimo metu atsineša kažką saldaus? Jo šokoladiniai...

Vidurnaktį baigs galioti judėjimo ribojimai tarp savivaldybių 
Po antradienį įvykusio neformalaus ministrų pasitarimo, sveikatos apsaugos ministras Arūnas Dulkys žiniasklaidą informavo,...

„Baltic Block“ plečia partnerių tinklą: pradeda bendradarbiauti su tarptautine padėklų ir konteinerių nuomos bendrove „Chep“ 
    Viena didžiausių medienos drožlių padėklų gamintojų Europoje, Latvijos kompanija „Baltic Block“,...

Lietuvos miestuose vyks piketų banga dėl Seimo darbo grupės netinkamai išnagrinėtos situacijos Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centre (4)
Žurnalistas Liudas Dapkus rašo, kad „istorija yra svarbus kovos ginklas“. Šių dienų įvykiai...

Anekdotas


Naujovė KK Facebook
Reklama

Politika   Bylos, sukrėtusios Lietuvą
EP narys A. Kubilius: „Nestabilumas Rytų Partnerystės regione tampa nauju jo bruožu“ (1)
Europos Parlamento narys, Euronest Parlamentinės Asamblėjos (PA) pirmininkas Andrius Kubilius,...
Valdžios sektoriaus balansas 2020 metais: 3,5 mlrd. eurų deficitas
Išankstiniais duomenimis, 2020 metų Lietuvos valdžios sektoriaus deficitas sudarė 3,5...
Prezidentas kviečia šalinti kliūtis didelės rizikos grupių skiepijimui (2)
Lietuvos Respublikos Prezidentas Gitanas Nausėda, antradienį nuotoliniu būdu susitikęs su...
 
LAT pritarė apeliacinės instancijos teismo išvadoms dėl Vilniaus universiteto pareigos atlyginti neturtinę ir turtinę žalą Norvegijos kalnuose žuvusios studentės tėvams (6)
Lietuvos Aukščiausiasis Teismas atmetė Vilniaus universiteto kasacinį skundą ir paliko...
Nepramušamas VU „betonas“ – aukšti teisėjai ir prokurorai? (5)
Giedrė Gorienė „Ir mažas akmenukas didelį vežimą išverčia“, – sako...
Kada naikinsime nereikalingus teismus? (5)
Giedrė Gorienė Kada naikinsime aukštesnės instancijos teismus? Kam jie apskritai...
 

Teisėsauga   Verslas, ekonomika
Tikslinamos asmens sulaikymo sąlygos – aiškesni pagrindai ir procedūros (2)
Geriau įgyvendinti asmens teisę apginti savo laisvę, aiškiau reglamentuoti laikinojo...
Prezidentas paskyrė Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus pirmininką (2)
Lietuvos Respublikos Prezidentas Gitanas Nausėda, vadovaudamasis Konstitucija, Teismų įstatymu ir...
Lietuvos advokatūra apie šios dienos sulaikymus: Lietuvoje įsivyrauja „sulaikymo prezumpcija“ (2)
Lietuvos advokatūra, reaguodama į žinomų mūsų šalies asociacijų ir asmenų...
 
Georgij Nikonorov jungiasi prie „Yukon Advanced Optics Worldwide“ vadovų komandos
Aukštųjų technologijų bendrovės „Yukon Advanced Optics Worldwide“, gaminančios civilinius termovizorinius...
R. Viršilas. Kiek įmonių socialinėje atsakomybėje yra atsakomybės?
Rolandas Viršilas  Jau metai, kaip gyvename naujos realybės – pandemijos...
„SME Finance“ steigia neobanką verslo klientams
Tikimasi, kad tik verslo klientams skirtas neobankas veiklą pradės 2021...
Krašto apsauga   Užsienis
Krašto apsaugos viceministras M. Abukevičius: „Kibernetinis saugumas – visų atsakomybė“
Efektyviai užtikrinti ypatingos svarbos informacinių išteklių valdytojų kibernetinį saugumą, stiprinti...
Lietuvos kariuomenei perduoti dar 142 nauji sunkvežimiai „Unimog“
Spalio 21 d. Lietuvos kariuomenei perduoti dar 142 nauji penkių...
R. Karoblis naujuoju kariuomenės vadu siūlo Sausumos pajėgų vadą gen. mjr. V. Rupšį (1)
Krašto apsaugos ministras Raimundas Karoblis naujuoju Lietuvos kariuomenės vadu Prezidentui...
 
Pretendentė į EK pirmininkes sulaukė europarlamentarų reakcijos (1)
Pretendentė į Europos Komisijos (EK) pirmininkės postą Ursula von der...
V.Zelenskis „nokautavo“ P.Porošenką (8)
    Pomaidaninio Ukrainos prezidento Petro Porošenko „puota karo metu“...
Dėl Skripalių apnuodijimo S.Lavrovas pirštu dūrė į NATO: „Tai ne „Novyčiok“, o BZ“ (25)
Rusijos URM ministras Sergejus Lavrovas pareiškė, kad Cheminio ginklo draudimo...
Sportas   Laiškai
“PingPongiuko”akademija kviečia (1)
Oficialus klubo Facebook puslapis>>>...
Cristiano Ronaldo sezoną temdo priekabiavimo skandalas (1)
Cristiano Ronaldo – vienas geriausių planetos futbolininkų. Apie šį portugalą...
Lietuvos rinktinės laukia kroatų išbandymas (1)
  Lietuvos nacionalinė vyrų krepšinio rinktinė tęsia kovą dėl galimybės...
 
Kam tarnauja Šaulių sąjunga (9)
Kaip manote ar visi Šaulių sąjungoje pritaria jūsų sąjungos nariui...
Geradarei savanoriai pačiai prireikė pagalbos (1)
Nuo nelaimės nėra apsaugotas niekas. Likimas skaudžiai skriaudžia ir tuos,...
Mulkinanti apklausa “Mes europiečiai”” (3)
Šiuo metu – 2019.05.11, 17:30, – portale lrytas.lt  vykdoma apklausa,...