Kontaktai      Rašykite mums       KK TV       Siūlo darbą       Foto       Prenumerata Lietuviškai По-русски English
turgelis.net
2021 Rugpjūtis 4 Trečiadienis
 

Teismas: Milinių šeimai turi būti skirta valstybės apsauga (papildyta)

2013-05-13 16:18 | Bylos, sukrėtusios Lietuvą | Komentarų (160)

Marijos Milinienės šeima bus saugoma valstybės. KK nuotr.

Lietuvos Vyriausiasis administracinis teismas paliko galioti Vilniaus apygardos administracinio teismo sprendimą, kuriuo Milinių šeimai  skirta valstybės apsauga.

Kaip žinia, Kaune prieš keletą metų mįslingomis aplinkybėmis nužudyto Vaido Milinio motina Marija Milinienė kreipėsi į teisėsaugą, prašydama skirti jos šeimai apsaugą.

Prieš sūnaus nužudymą prie Milinių namų buvo padėtas laidotuvių krepšelis ir, imituojant kraują, prilaistyta raudono pomidorų padažo.

Šeimos persekiojimas nesiliovė ir po Vaido Milinio mirties.

Nerimaudama dėl šeimos saugumo, M.Milinienė kreipėsi į Generalinę prokuratūrą ir Policijos departamentą, prašydama šeimai skirti apsaugą. Tačiau Generalinė prokuratūra ir Policijos departamentas skirti Milinių šeimai apsaugą atsisakė.

Šį teismo sprendimą M.Milinienė apskundė Vilniaus apygardos administraciniam teismui, kuris nusprendė, kad Milinių šeima turi būti saugoma valstybės.

Tokį teismo sprendimą paliko galioti ir Vyriausiasis administracinis teismas.

Milinių šeima turi būti saugoma nuo šiandien.

Nuasmeninta Vyriausiojo administracinio teismo nutartis

Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Audriaus Bakavecko (kolegijos pirmininkas), Vaidos Urmonaitės-Maculevičienės ir Skirgailės Žalimienės (pranešėja),

teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo administracinę bylą pagal atsakovo Policijos departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos apeliacinį skundą ir atsakovo Lietuvos Respublikos generalinės prokuratūros prisidėjimą prie šio skundo dėl Vilniaus apygardos administracinio teismo 2012 m. gruodžio 27 d. sprendimo administracinėje byloje pagal pareiškėjų M. M., S. M. ir N. A. M. skundą atsakovams Lietuvos Respublikos generalinei prokuratūrai ir Policijos departamentui prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos, trečiasis suinteresuotas asmuo – A. M., dėl sprendimo panaikinimo ir įpareigojimo atlikti veiksmus.

Teisėjų kolegija

n u s t a t ė:

I.

Pareiškėjai kreipėsi į Vilniaus apygardos administracinį teismą, prašydami: 1) panaikinti Lietuvos Respublikos generalinio prokuroro ir Policijos departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos l. e. generalinio komisaro pareigas A. S. 2012 m. rugpjūčio 8 d. sprendimą Nr. SP-14/S8-AF-SP-2 „Netaikyti apsaugą nuo nusikalstamo poveikio“ M. M., S. M. ir N. A. M. atžvilgiu; 2) įpareigoti Lietuvos Respublikos generalinę prokuratūrą (toliau – ir Generalinė prokuratūra) ir Policijos departamentą prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos (toliau – ir Policijos departamentas) paskirti M. M., S. M. ir N. M. apsaugą nuo nusikalstamo poveikio.

Pareiškėjai patikslintame skunde (b. l. 9–12) nurodė, kad Lietuvos Respublikos generalinis prokuroras ir Policijos departamento 1. e. generalinio komisaro pareigas A. S., išnagrinėję Kauno apygardos vyriausiojo prokuroro pavaduotojo V. K. 2012 m. liepos 31 d. teikimą dėl apsaugos nuo nusikalstamo poveikio taikymo, 2012 m. rugpjūčio 8 d. sprendimu Nr. SP-14/38-AF-SP-2 nusprendė netaikyti apsaugos nuo nusikalstamo poveikio A. M., M. M., jų dukrai S. M. ir sūnui N. A. M. Šis sprendimas priimtas sistemiškai neįvertinus visų surinktų duomenų apie pareiškėjams gresiantį realų pavojų. Liudytojas M. Ž. baudžiamojoje byloje Nr. 65-1-01240-11, 2011-10-30 davė parodymus, kad 2009 m. rugsėjo viduryje jam D. K. minėjo, jog ruošiasi nužudyti tuometinį Kauno apygardos teismo pirmininką A. M. Šiuos parodymus reikia vertinti kartu su A. M. parodymais, duotais baudžiamojoje byloje Nr. 20-1-00707-10, jog nuo 2010 m. vasaros buvo stebima jų gyvenamoji ir darbo vietos. Parodymus apie jų šeimos sekimą patvirtino liudytojas V. K., paaiškindamas, kad jam ir kitiems prie (duomenys neskelbtini) namų (duomenys neskelbtini) gatvėje buvusiems asmenims tokį nurodymą davė A. S. ir N. V., kurios M. M. sūnų (A. M. įsūnį) V. M. įtarė kaip asmenį vardu Aidas taip vadinamoje pedofilijos byloje. Galima sekimo pasekmė yra pareiškėjos M. M. sūnaus ir pareiškėjų S. M. bei N. A. M. brolio nužudymas 2010 m. gruodžio 3 d. – 2010 m. gruodžio 11 d. laikotarpiu. Kol baudžiamojoje byloje Nr. 65-1-01-01793-10 atliekamame ikiteisminiame tyrime, pradėtame dėl LR baudžiamojo kodekso (toliau – BK) 129 str. 1 d. numatytos nusikalstamos veikos, nėra tiksliai nustatytos jos sūnaus V. M. mirties priežastys, yra reali grėsmė, kad D. K. šalininkai kėsinsis į M. M., S. M. ir N. M. sveikatą ar gyvybę, nes ir po jo mirties, pareiškėjų persekiojimas ir psichologinis terorizavimas tęsiasi.

Atsakovas Policijos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos su pareiškėjų skundu nesutinka ir prašo jį atmesti. Atsiliepime į patikslintą skundą (b. l. 47–50) nurodė, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso ir operatyvinės veiklos dalyvių, teisingumo ir teisėsaugos institucijų pareigūnų apsaugos nuo nusikalstamo poveikio įstatymu (toliau – ir Įstatymas), apsauga gali būti taikoma tik esant šio Įstatymo 5 str. nustatytiems pagrindams ir sąlygoms. Kauno apygardos prokuratūros vyriausiojo prokuroro pavaduotojo 2012 m. liepos 31 d. teikimas „Dėl apsaugos nuo nusikalstamo poveikio taikymo“ (toliau – teikimas) buvo grindžiamas baudžiamosiose bylose Nr. 20-1-00707-10, Nr. 65-1-01793-10 ir Nr. 65-1-01240-11 nustatytais duomenimis. Šiose bylose ikiteisminiai tyrimai pradėti dėl LR BK 129 str. 1 d., 145 str. 1 d., 154 str. 2 d. ir 167 str. 1 d. numatytų nusikalstamų veikų. Tarp Įstatymo 5 str. 1 d. nustatytų veikų, šių veikų nėra, t. y. įstatymas tokių veikų nenumato, kaip tokių, kurias tiriant asmenų gyvybei, sveikatai ir/ar turtui grėstų realus pavojus ir būtų pagrindas taikyti apsaugą vadovaujantis minėtu įstatymu. Baudžiamojoje byloje Nr. 65-1-01793-10 ikiteisminis tyrimas pradėtas pagal LR BK 129 str. l d., tačiau vien tas faktas, kad pareiškėjai dalyvauja ikiteisminiame tyrime dėl labai sunkaus ar sunkaus nusikaltimo dar nėra pagrindas taikyti apsaugos priemones, šių priemonių taikymui turi būti gauta patikrintų duomenų, kad asmenų gyvybei ar sveikatai gresia realus pavojus ar gali būti sunaikintas ar sugadintas asmenų turtas, ir šie asmenys turi aktyviai bendradarbiauti su teisingumo ir teisėsaugos institucijų pareigūnais, padėti atskleisti nusikalstamą veiką, suteikti vertingos informacijos teisingumo ir teisėsaugos institucijų pareigūnams. Byloje nėra pagrindo pareiškėjų parodymus vertinti kaip atitinkančius Įstatymo 5 str. 2 d. reikalavimus, neatmetama ir savižudybės versija, V. M. žūties aplinkybės kol kas nėra žinomos.

Atsakovas Lietuvos Respublikos generalinė prokuratūra su pareiškėjų skundu nesutinka ir prašo jį atmesti. Atsiliepime į patikslintą skundą (b. l. 47–50) nurodė, kad iš esmės sutinka su atsakovo Policijos departamento atsiliepime į skundą išdėstytais argumentais, papildomai nurodė, kad Valstybės saugumo departamentas 2012 m. liepos 3 d. rašte Nr. (70-18-1575) Kauno apygardos prokuratūrai į 2012 m. birželio 26 d. raštą Nr. 2-(303)-11243 atsakė, kad duomenų apie grėsmes (duomenys neskelbtini) ir jų turtui neturi. Kadangi apsauga nuo nusikalstamo poveikio gali būti taikoma tik esant Įstatymo 5 str. nustatytiems pagrindams, o pareiškėjai neatitiko šio įstatymo nustatytų sąlygų, buvo priimtas Lietuvos policijos generalinio komisaro 2012 m. rugpjūčio 8 d. bendras sprendimas Nr. SP-14/38-7-SP-2 netaikyti apsaugos nuo nusikalstamo poveikio.

Trečiasis suinteresuotas asmuo A. M. su pareiškėjų skundu sutinka ir prašo jį tenkinti. Atsiliepime į skundą (b. l. 20) nurodė, kad Generalinis prokuroras ir Policijos departamento generalinis komisaras 2012 m. rugpjūčio 8 d. sprendimu Nr. SP-14/38-AF-SP-2 netaikę apsaugos nuo nusikalstamo poveikio pareiškėjų atžvilgiu, sistemiškai neįvertino visų surinktų duomenų apie jiems gresiantį realų pavojų.

II.

Vilniaus apygardos administracinis teismas 2012 m. gruodžio 27 d. sprendimu pareiškėjų skundą tenkino. Panaikino Generalinės prokuratūros ir Policijos departamento 2012 m. rugpjūčio 8 d. sprendimą Nr. SP-14/38-AF-SP-2 ir įpareigojo Generalinę prokuratūrą ir Policijos departamentą priimti sprendimą skirti M. M., S. M. ir N. A. M. apsaugą nuo nusikalstamo poveikio.

Pirmosios instancijos teismas nustatė, kad pareiškėja M. M. ir jos vyras A. M. apklausti liudytojais baudžiamojoje byloje Nr. 20-1-00707-10, iškeltoje pagal LR BK 145 str. 1 d., atitinkamai 2010-08-24 ir 2010 m. liepos 20 d. parodė, kad jų namai yra sekami, kad prie jų durų 2010 m. liepos 17 d. buvo padėtas laidojimo krepšelis, dvi žvakės ir pripilta neaiškaus, į kraują panašaus skysčio. M. M. 2011 m. lapkričio 4 d. apklausta liudytoja baudžiamojoje byloje Nr. 65-1-01240-11, iškeltoje pagal LR BK 154 str. 2 d. ir 167 str. 1 d., nurodė, kad nuo 2010 m. pavasario iki 2010 m. žiemos jų namai buvo sekami. Po to, kai buvo rastas nužudytas jos sūnus, sekimas liovėsi, tačiau nuo 2011 m. lapkričio 2 d. vėl intensyviai imta ją sekti nuo namų iki darbo ir visur kitur, kur vyksta. Liudytoju byloje Nr. 65-1-01240-11 apklaustas V. K. nurodė, kad N. V. ir A. S. jam buvo nurodžiusios sekti pareiškėjos šeimą ir ją filmuoti. Toje pačioje byloje liudytoju apklaustas M. Ž. patvirtino, kad D. K. ketino nužudyti Kauno teismo pirmininką A. M.. 2011 m. lapkričio 14 d. apklaustas liudytoju A. M. patvirtino, kad nuo 2010 m. vasaros yra sekamas jo šeimos namas, į bylą yra pateiktas 2010 m. gautas grasinamas laiškas A. M. ir jo šeimai.

Teismas taip pat nustatė, kad kolegialių institucijų 2008 m. rugsėjo 18 d. įsakymu Nr. 5-V-532/V-237/I-123 patvirtintų Apsaugos nuo nusikalstamo poveikio nuostatų (Valstybės Žinios, 2008, Nr. 110-4218) (toliau – ir Nuostatai) 2 punkte nustatyta, kad nusikalstamas poveikis, tai nusikalstami asmens ar asmenų grupės veiksmai, sukeliantys realų pavojų kito asmens gyvybei, sveikatai ar turtui, kuriais aktyviai siekiama sukliudyti ar kliudoma pareigūnams užkardyti, atskleisti, ištirti nusikaltimą ar įgyvendinti teisingumą arba kuriais siekiama sukliudyti ar kliudoma baudžiamojo proceso ar operatyvinės veiklos dalyviui, teisingumo ar teisėsaugos institucijos pareigūnui vykdyti pareigą ar siekiama atkeršyti dėl jo įvykdytos ar vykdomos pareigos. Realus pavojus, tai situacija, kai yra faktinių duomenų, rodančių, kad egzistuoja konkretus asmuo ar asmenų grupė, dėl kurių nusikalstamų veiksmų kyla grėsmė saugomo asmens gyvybei, sveikatai ar turtui.

Byloje nustatyta, kad Kauno apygardos prokuratūroje yra atliekamas ikiteisminis tyrimas Nr. 65-1-01793-10, iškeltoje pagal LR BK 129 str. 1 d. dėl V. M. nužudymo, pagal požymius nusikalstamos veikos, numatytos LR BK 129 str. 1 d., V. M. žūties aplinkybės kol kas yra nežinomos. Taip pat Kauno apskrities VPK NTV Nusikaltimų nuosavybei tyrimų skyriuje atliekamas ikiteisminis tyrimas Nr. 20-1-00707-10, pagal požymius nusikaltimo, numatyto LR BK 154 str. 1 d. 2 d., dėl sistemingo žmogaus bauginimo, panaudojant psichinę prievartą iš asmenų, kurių tapatybės nėra nustatytos. Pareiškėja skunde nurodė, jog ir po jos sūnaus mirties iki šiol tęsiasi jų šeimos persekiojimas ir psichologinis terorizavimas.

Įvertinęs byloje surinktų įrodymų visumą, teismas konstatavo, jog byloje yra pakankamai faktinių duomenų, patvirtinančių, kad egzistuoja asmuo ar asmenų grupė, dėl kurių nusikalstamų veiksmų gali kilti grėsmė pareiškėjų gyvybei, sveikatai ar turtui. Pareiškėja M. M. yra apklausta liudytoja ikiteisminio tyrimo bylose Nr. 20-1-00707-10, iškeltoje pagal LR BK 145 str. 1 d. dėl grasinimo nužudyti ar sunkiai sutrikdyti žmogaus sveikatą arba žmogaus terorizavimo, taip pat byloje Nr. 65-1-01240-11, iškeltoje pagal LR BK 154 str. 2 d. ir 167 str. 1 d. dėl šmeižimo ir neteisėto informacijos apie asmenį rinkimo. Baudžiamojoje byloje Nr. 65-1-01793-10, kurioje pareiškėja yra nukentėjusioji, ikiteisminis tyrimas atliekamas dėl sunkaus nusikaltimo padarymo pagal LR BK 129 str. 1 d. – dėl jos sūnaus V. M. nužudymo, jo mirties aplinkybės iki šiol nenustatytos. Įstatymo 5 str. 1 str. numato, kad apsaugos nuo nusikalstamo poveikio priemonės gali būti taikomos, jei atliekant operatyvinius veiksmus ar ikiteisminį tyrimą arba nagrinėjant baudžiamąsias bylas dėl labai sunkių ar sunkių nusikaltimų buvo gauta patikrintų duomenų iš viešų ar konfidencialių šaltinių, kad: asmenų gyvybei ar sveikatai gresia realus pavojus; gali būti sunaikintas ar sugadintas asmenų turtas. Kadangi tyrimas byloje Nr. 65-1-01793-10, atliekamas pagal LR BK 129 str. 1 d. , t. y. dėl sunkaus nusikaltimo padarymo, taip pat atsižvelgiant į pareiškėjos bei kitų liudytojų parodymus, surinktus ikiteisminio tyrimo bylose Nr. 20-1-00707-10, Nr. 65-1-01240-11 ir Nr. 65-1-01793-10, į tai, kad Kauno apygardos prokuratūra 2012 m. liepos 31 d. teikimu nustatė apsaugos nuo nusikalstamo poveikio būtinumo pagrindus ir siūlė nustatyti šią apsaugą pareiškėjos šeimai, kad asmenys, persekiojantys (duomenys neskelbtini) šeimą, dar nėra nustatyti bei nenustatytos jų sūnaus V. M. mirties aplinkybės, teismas vertino, kad Generalinė prokuratūra ir Policijos departamentas nepagrįstai priėmė 2012 m. rugpjūčio 8 d. sprendimą Nr. SP-14/38-AF-SP-2 netaikyti apsaugą nuo nusikalstamo poveikio M. M., S. M. ir N. A. M. atžvilgiu, todėl šis sprendimas naikintinas. Teismas nusprendė, kad atsakovai turi imtis priemonių, kad apsaugoti asmenų, dalyvaujančių baudžiamajame procese (liudytojų, nukentėjusiųjų, jų vaikų ir t. t.), gyvybę, sveikatą, turtą, taip pat užtikrinti išsamų ir nešališką baudžiamosios bylos aplinkybių ištyrimą, todėl įvertinęs nurodytas aplinkybes, teismas įpareigojo Generalinę prokuratūrą ir Policijos departamentą priimti sprendimą skirti pareiškėjams apsaugą nuo nusikalstamo poveikio.

III.

Atsakovas Policijos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos apeliaciniu skundu (b. l. 179–183) prašo panaikinti Vilniaus apygardos administracinio teismo 2012 m. gruodžio 27 d. sprendimą ir priimti naują sprendimą – pareiškėjų skundą atmesti kaip nepagrįstą. Apeliacinį skundą grindžia šiais argumentais. Pirmosios instancijos teismas savo sprendimo tinkamai nemotyvavo. Sprendime nenurodė, dėl kokių priežasčių atmetė atsakovų argumentus ir motyvus, bei teismo posėdyje pateiktus paaiškinimus, ir kodėl, spręsdamas klausimą dėl apsaugos nuo nusikalstamo poveikio skyrimo, rėmėsi ikiteisminių tyrimų, atliekamų pagal LR BK straipsnius, kurie neatitinka Įstatymo 5 straipsnyje numatytų apsaugos taikymo pagrindų, ir nenurodė, kaip šie ikiteisminiai tyrimai yra susieti su ikiteisminių tyrimų, atliekamų pagal LR BK 129 straipsnį, kuris galėtų būti pagrindas taikyti apsaugą nuo nusikalstamo poveikio. Teismas neteisingai išaiškino ir pritaikė Įstatymo ir Apsaugos nuo nusikalstamo poveikio nuostatų materialinės teisės normas, neatsižvelgė į visus atsakovų pateiktus motyvus bei argumentus dėl šių normų bei faktinių aplinkybių aiškinimo. Sprendime teismas neįvertino ir neaptarė visų Įstatymo 5 straipsnyje išvardintų sąlygų, kurioms esant gali būti taikomos apsaugos nuo nusikalstamo poveikio priemonės. Nesuprantama, kodėl teismas, priimdamas sprendimą dėl apsaugos priemonių taikymo pagrįstumo baudžiamojoje byloje Nr. 65-1-01793-10, rėmėsi visiškai atskirų baudžiamųjų bylų ir ikiteisminio tyrimo metu nustatytais duomenimis. Ikiteisminis tyrimas bylose Nr. 20-1-00707-10 ir Nr. 65-1-01240-11 įstatyme nenumatytas, kaip baudžiamasis procesas, kuriam vykstant gali būti taikoma apsauga nuo nusikalstamo poveikio. Ikiteisminis tyrimas šiose bylose į vieną tyrimą nesujungtas, todėl galima tvirtinti, kad nėra duomenų, jog minėtus nusikalstamus veiksmus padarė tie patys asmenys. Konstatavęs, kad byloje yra pakankamai duomenų, patvirtinančių, jog egzistuoja asmuo ar asmenų grupė, dėl kurių nusikalstamų veiksmų gali kilti grėsmė pareiškėjams, teismas neatsižvelgė į tai, kad pagal Nuostatuose įtvirtintą reglamentavimą, asmuo ar asmenų grupė turi būti konkretūs ir grėsmė turi būti reali, o ne galima.

Kauno apygardos prokuratūros 2012 m. liepos 31 d. teikimo dėl apsaugos taikymo buvimas, nėra imperatyvi sąlyga priimti teigiamą sprendimą dėl apsaugos taikymo ir tai numatyta Nuostatų 67 punkte. Atsakovas pažymi, kad minėtame teikime nebuvo įvertinta, ar pareiškėjų (taip pat ir trečiojo suinteresuoto asmens) parodymai atitinka Įstatymo 5 straipsnio 2 dalyje nustatytą sąlygą. Šį aplinkybė buvo įvertinta ginčijamame atsakovų sprendime, konstatuojant, kad pareiškėjų parodymai neatitinka minėtos sąlygos, šio vertinimo pareiškėjai skunde neginčijo ir teismas jo nepaneigė. Teismas priėmė sprendimą, atsižvelgdamas į pareiškėjos bei kitų liudytojų parodymus, surinktus bylose Nr. 20-1-00707-10, Nr. 65-1-01240-11 ir Nr. 65-1-01793-10. Atsakovo nuomone, vertinant V. K. parodymus, kad jam buvo nurodyta sekti ir filmuoti pareiškėjos šeimą, galima teigti, kad siekimo tikslas buvo rinkti bendrą informaciją apie (duomenys neskelbtini) šeimą, o ne pasirengti nusikalstamo veikos atlikimui. Atsižvelgiant į M. Ž. parodymus, galima būtų teigti, kad pavojus galėjo kilti A. M., tačiau teismas priėmė sprendimą taikyti apsaugos priemones visiems (duomenys neskelbtini) šeimos nariams, išskyrus patį A. M.

Atsakovas Lietuvos Respublikos generalinė prokuratūra prisideda prie Policijos departamento apeliacinio skundo (b. l. 184–185).

Pareiškėjai M. M., S. M. ir N. A. M. atsiliepime į apeliacinį skundą prašo jį atmesti ir palikti galioti pirmosios instancijos teismo sprendimą. Teigia, kad apeliantų skunde išsakyta pozicija dėl teismo motyvų nepakankamumo vertinant sprendime minimų ikiteisminių tyrimų medžiagą, nepagrįsta, nes teismas prieš priimdamas skundžiamą sprendimą išsireikalavo ikiteisminių tyrimų bylų medžiagą, ją patikrino, įvertino, ir surinktų duomenų visumos pagrindu padarė pagrįstas išvadas dėl apsaugos skyrimo būtinumo pareiškėjams. Aplinkybė, jog sprendimo turinyje nėra išsamiai atskleisti ir išdėstyti visi ikiteisminių tyrimų duomenys, neleidžia spręsti apie teismo sprendimo nepagrįstumą ir/arba motyvų nepakankamumą, nes sprendime minimi ikiteisminiai tyrimai nėra baigti, todėl jų duomenys nėra vieši ir negali būti pagarsinti. Priešingai, negu nurodoma apeliaciniame skunde, iš teismo sprendimo motyvuojamosios dalies matyti, jog teismas, remdamasis objektyviu visų faktinių aplinkybių vertinimu, atsižvelgiant į realią faktinę situaciją, pareiškėjų ir liudytojų parodymus, remdamasis visų sprendime minimų baudžiamųjų bylų duomenimis, padarė pagrįstą išvadą, jog nagrinėjamu atveju yra Įstatymo 5 straipsnyje nustatyti pagrindai priimti sprendimą skirti pareiškėjams apsaugą nuo nusikalstamo poveikio, juos pagrįsdamas konkrečiais byloje nustatytais ir patikrintais faktais. Tuo tarpu atsakovai savo sprendime netinkamai ir neobjektyviai įvertino visus surinktus faktinius duomenis apie pareiškėjams gresiantį realų pavojų.

Nepagrįstas ir atsakovų argumentas, kad ikiteisminis tyrimas bylose Nr. 20-1-00707-10 ir Nr. 65-1-01240-11 Įstatyme nenumatytas kaip baudžiamasis procesas, kuriam vykstant gali būti taikoma apsauga nuo nusikalstamo poveikio. Pirmosios instancijos teismas sprendime aiškiai nurodė, jog ikiteisminio tyrimo byloje Nr. 65-1-01793-10 yra atliekamas baudžiamasis tyrimas pagal LR BK 129 str. 1 d., dėl labai sunkaus nusikaltimo padarymo, kuriame gali būti taikoma apsauga nuo nusikalstamo poveikio, todėl įvertinus šio tyrimo medžiagą kartu su pareiškėjos bei kitų liudytojų parodymais bei duomenimis nustatytais kituose ikiteisminiuose tyrimuose Nr. 20-1-00707, Nr. 65-1-01240-11, yra teisinė būtinybė ir pagrindas remiantis Įstatymo 5 straipsnio nuostatomis skirti pareiškėjams apsaugą nuo nusikalstamo poveikio. Įstatymo 5 straipsnyje nustatyti pagrindai, kuriems esant gali būti taikomos apsaugos priemonės, nenumato apribojimo, kad duomenys apie realų pavojų būtų išimtinai gauti tik iš vieno ikiteisminio tyrimo, kuris atliekamas dėl sunkaus nusikaltimo, medžiagos. Priešingai, teisės aktai nedraudžia papildomai remtis ir su šiuo konkrečiu tyrimu tiesiogiai susijusiais, bet iš kitų šaltinių (kitų ikiteisminių tyrimų) teisėtai gautais ir patikrintais duomenimis. Apeliantų minima aplinkybė, jog teismo sprendime minimi ikiteisminiai tyrimai, kuriais remiantis, teismas įpareigojo apeliantus skirti apsaugą pareiškėjams, nėra sujungti į vieną tyrimą, taip pat negali būti pagrindas abejoti teismo sprendimo pagrįstumu ir teisėtumu. Teismo sprendime nurodytuose ikiteisminiuose tyrimuose yra pakankamai duomenų, kad būtų galima konstatuoti, jog grėsmė pareiškėjų gyvybėms yra reali.

Pirmosios instancijos teismas Kauno apygardos prokuratūros 2012 m. liepos 31 d. teikimą vertino kitų byloje nustatytų reikšmingų faktinių aplinkybių kontekste, kartu su kitais įrodymais, ir įvertinęs jų visumą priėmė teisėtą ir pagrįstą sprendimą. Be to, institucija (šiuo atveju Kauno apygardos prokuratūra), kuri betarpiškai ir tiesiogiai organizuoja bylos tyrimą, vertina įrodymus, geriausiai žino tikrą ir realią bylos padėtį ir kitą operatyvinę informaciją, kurių pagrindu priima sprendimus, kaip šiuo atveju teikimą dėl apsaugos skyrimo pareiškėjams. Apeliacinio skundo argumentai dėl liudytojų parodymų vertinimo yra tik apeliantų subjektyvi nuomonė, neturinti prejudicinės galios teismui ar jo sprendimui. Atkreiptinas dėmesys, kad su pirminiu pareiškimu dėl apsaugos skyrimo buvo kreipusis visa (duomenys neskelbtini) šeima, taip pat ir A. M., tačiau prašymas buvo atmestas, o A. M. neskundė atsakovų priimto sprendimo. Teigdami, kad remiantis M. Ž. parodymais, galima būtų teigti, kad galimas pavojus galėjo kilti A. M., apeliantai patys pripažįsta, kad reali grėsmė (duomenys neskelbtini) šeimai egzistuoja. Minimi ikiteisminiai tyrimai laikytini rezonansinėmis bylomis, įvykdytos nusikalstamos veikos turi visuomeninę reikšmę, kas laikytina viešuoju interesu, todėl valstybė užtikrindama viešą interesą privalo imtis visų įmanomų priemonių, kad apsaugotų ir apgintų pareiškėjus dėl jų gyvybėms gresiančio realaus pavojaus.

Trečiasis suinteresuotas asmuo A. M. atsiliepimu (b. l. 189–190) prašo apeliacinį skundą atmesti kaip nepagrįstą, o pirmosios instancijos sprendimą palikti nepakeistą. Nurodo, kad sutinka su pareiškėjų atsiliepime į apeliacinį skundą nurodytais argumentais.

Teisėjų kolegija

k o n s t a t u o j a :

IV.

Apeliacinis skundas atmestinas.

Ginčas kilęs dėl Lietuvos Respublikos Generalinės prokuratūros ir Policijos departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos 2012 m. rugpjūčio 8 d. sprendimo Nr. SP-14/38-AF-SP-2, kuriuo atsisakyta taikyti apsaugą nuo nusikalstamo poveikio A. M., M. M., jų dukrai S. M. ir sūnui A. M., nes jie neatitinka Įstatymo 5 straipsnio nustatytų reikalavimų.

2012 m. sausio 8 d. pareiškėja pateikė prašymą Generaliniam prokurorui skirti jai apsaugą (b. l. 139). Generalinės prokuratūros ir Policijos departamento prie LR Vidaus reikalų ministerijos 2012 m. kovo 9 d. sprendimu Nr. SP-05/38-7-SP-1 šią apsaugą atsisakyta suteikti (b. l. 143–144), tačiau 2012 m. birželio 12 d. pareiškėja pakartotinai kreipėsi į Generalinį prokurorą prašydama jai ir jos nepilnamečiams vaikams skirti apsaugą (b. l. 55) ir Kauno apygardos prokuratūra 2012 m. liepos 31 d. surašė teikimą dėl apsaugos nuo nusikalstamo poveikio (duomenys neskelbtini) šeimai taikymo (b. l. 53–54). Generalinės prokuratūros ir Policijos departamento prie Vidaus reikalų ministerijos 2012 m. rugpjūčio 8 d. sprendimu Nr. SP-14/38-AF-SP-2, nesant pagrindo pareiškėjų duotus parodymus vertinti kaip atitinkančius įstatymo reikalavimus bei vadovaujantis Baudžiamojo proceso bei operatyvinės veiklos dalyvių, teisingumo ir teisėsaugos institucijų pareigūnų apsaugos nuo nusikalstamo poveikio įstatymo 5 straipsniu, apsaugą nuo nusikalstamo poveikio atsisakyta taikyti (b. l. 59–60).

Ginčo santykius reglamentuoja Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso bei operatyvinės veiklos dalyvių, teisingumo ir teisėsaugos institucijų pareigūnų apsaugos nuo nusikalstamo poveikio įstatymas (2008 m. gegužės 15 d. įstatymo Nr. X-1542 redakcija, toliau – ir Įstatymas). Šio įstatymo 4 straipsnio 1 dalies 1 punkte nustatyta, kad apsaugos nuo nusikalstamo poveikio priemonės taikomos asmenims, dalyvaujantiems baudžiamajame procese: liudytojams, nukentėjusiesiems, o minėto straipsnio 1 dalies 4 punkte nustatyta, kad apsaugos nuo nusikalstamo poveikio priemonės taikomos ir 1 punkte išvardytų asmenų tėvams (įtėviams), vaikams (įvaikiams), broliams, seserims, seneliams, vaikaičiams, sutuoktiniams ir sugyventiniams. Apsaugos nuo nusikalstamo poveikio priemonės gali būti taikomos, jei atliekant operatyvinius veiksmus ar ikiteisminį tyrimą arba nagrinėjant baudžiamąsias bylas dėl labai sunkių ar sunkių nusikaltimų, taip pat dėl apysunkių nusikaltimų, numatytų Baudžiamojo kodekso 145 straipsnio 2 dalyje, 146 straipsnio 2 ir 3 dalyse, 151 straipsnio 2 dalyje, 162 straipsnyje, 178 straipsnio 2 dalyje, 180 straipsnio 1 dalyje, 181 straipsnio 1 dalyje, 187 straipsnio 2 dalyje, 189 straipsnio 2 dalyje, 198 straipsnio 2 dalyje, 213 straipsnio 1 dalyje, 214 ir 215 straipsniuose, 225 straipsnio 2 dalyje, 227 straipsnio 2 dalyje, 228 straipsnio 2 dalyje, 240 straipsnyje, 253 straipsnio 1 dalyje, 256 straipsnio 1 dalyje, 300 straipsnio 2 dalyje, 301 straipsnio 2 dalyje, 302 straipsnio 2 dalyje, 307 straipsnio 1 ir 2 dalyse, arba pasibaigus operatyvinei veiklai ar baudžiamajam procesui buvo gauta patikrintų duomenų iš viešų ar konfidencialių šaltinių, kad: asmenų gyvybei ar sveikatai gresia realus pavojus; gali būti sunaikintas ar sugadintas asmenų turtas (minėto įstatymo 5 straipsnio 1 dalis).

Lietuvos policijos generalinio komisaro, Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos direktoriaus ir Lietuvos Respublikos generalinio prokuroro 2008 m. rugsėjo 18 d. įsakymu Nr. 5-V-532/V-237/I-123 patvirtintų Apsaugos nuo nusikalstamo poveikio nuostatų 2 p. nustatyta, kad nusikalstamas poveikis, tai nusikalstami asmens ar asmenų grupės veiksmai, sukeliantys realų pavojų kito asmens gyvybei, sveikatai ar turtui, kuriais aktyviai siekiama sukliudyti ar kliudoma pareigūnams užkardyti, atskleisti, ištirti nusikaltimą ar įgyvendinti teisingumą arba kuriais siekiama sukliudyti ar kliudoma baudžiamojo proceso ar operatyvinės veiklos dalyviui, teisingumo ar teisėsaugos institucijos pareigūnui vykdyti pareigą ar siekiama atkeršyti dėl jo įvykdytos ar vykdomos pareigos, o realus pavojus, tai situacija, kai yra faktinių duomenų, rodančių, kad egzistuoja konkretus asmuo ar asmenų grupė, dėl kurių nusikalstamų veiksmų kyla grėsmė saugomo asmens gyvybei, sveikatai ar turtui.

Kauno apygardos prokuratūroje yra atliekamas ikiteisminis tyrimas Nr. 65-1-01793-10 baudžiamojoje byloje, iškeltoje pagal LR BK 129 straipsnio 1 dalį dėl V. M. nužudymo, pagal požymius nusikalstamos veikos, numatytos LR BK 129 straipsnio 1 dalyje. Šioje byloje pareiškėja M. M. yra pripažinta nukentėjusiąja, ikiteisminis tyrimas atliekamas dėl jos sūnaus V. M. nužudymo, jo mirties aplinkybės iki šiol nenustatytos.

Kauno apskrities VPK NTV Nusikaltimų nuosavybei tyrimų skyriuje atliekamas ikiteisminis tyrimas Nr. 20-1-00707-10, pagal požymius nusikaltimo, numatyto LR BK 145 straipsnio 1 dalyje. Pareiškėja M. M. ir jos vyras A. M. apklausti liudytojais šioje baudžiamojoje byloje 2010 m. rugpjūčio 24 d. ir 2010 m. liepos 20 d. parodė, kad jų namai yra sekami, kad prie jų durų 2010 m. liepos 17 d. buvo padėtas laidojimo krepšelis, dvi žvakės ir pripilta neaiškaus, į kraują panašaus skysčio (b. l. 67–70).

M. M. 2011 m. lapkričio 4 d. apklausta liudytoja baudžiamojoje byloje Nr. 65-1-01240-11, iškeltoje pagal LR BK 154 str. 1 d., 155 str. 1 d. ir 167 str. 1 d. dėl šmeižimo ir neteisėto informacijos apie asmenį rinkimo, nurodė, kad nuo 2010 m. pavasario iki 2010 m. žiemos jų namai buvo sekami. Po to, kai buvo rastas nužudytas jos sūnus, sekimas liovėsi, tačiau nuo 2011 m. lapkričio 2 d. vėl intensyviai imta ją sekti nuo namų iki darbo ir visur kitur, kur vyksta (b. l. 110–111, 114–116). Apklaustos grožio salono (duomenys neskelbtini) darbuotojos parodė, kad salonas buvo nuolat stebimas ir sekamas. Liudytoju byloje Nr. 65-1-01240-11 apklaustas V. K. nurodė, kad N. V. ir A. S. jam buvo nurodžiusios sekti pareiškėjos šeimą ir ją filmuoti (b. l. 120–123). Toje pačioje byloje liudytoju apklaustas M. Ž. patvirtino, kad D. K. ketino nužudyti Kauno teismo pirmininką A. M. (b. l. 93–99). 2011 m. lapkričio 14 d. apklaustas liudytoju A. M. patvirtino, kad nuo 2010 m. vasaros yra sekamas jo šeimos namas (b. l. 100–101), į bylą yra pateiktas 2010 m. gautas grasinamo pobūdžio laiškas A. M. ir jo šeimai (b. l. 103–104).

Ginčijamas 2012 m. rugpjūčio 8 d. sprendimas Nr. SP-14/38-AF-SP-2 iš esmės grindžiamas tuo, kad atliekant ikiteisminį tyrimą baudžiamojoje byloje Nr. 65-1-01793-10 V. M. nužudymo aplinkybės nėra žinomos, byloje neatmesta ir savižudybės versija.

Pareiškėjai skunde teismui ir atsiliepime į apeliacinį skundą nurodo, kad ir po V. M. mirties iki šiol tęsiasi jų šeimos persekiojimas ir psichologinis terorizavimas. Teisėjų kolegijos vertinimu, nagrinėjamoje byloje yra pakankamai faktinių duomenų, patvirtinančių, kad egzistuoja asmuo ar asmenų grupė, dėl kurių nusikalstamų veiksmų gali kilti grėsmė pareiškėjų gyvybei, sveikatai ar turtui.

Nagrinėjamu atveju yra pagrindas taikyti apsaugą nuo nusikalstamo poveikio priemonių Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso bei operatyvinės veiklos dalyvių, teisingumo ir teisėsaugos institucijų pareigūnų apsaugos nuo nusikalstamo poveikio įstatymo 5 straipsnio 1 dalies prasme: Kauno apygardos prokuratūroje yra atliekamas ikiteisminis tyrimas Nr. 65-1-01793-10 pagal LR BK 129 straipsnio 1 dalį (dėl sunkaus nusikaltimo padarymo) dėl V. M. nužudymo, šioje byloje pareiškėja M. M. yra pripažinta nukentėjusiąja; pareiškėjai patenka į Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso bei operatyvinės veiklos dalyvių, teisingumo ir teisėsaugos institucijų pareigūnų apsaugos nuo nusikalstamo poveikio įstatymo 4 straipsnyje numatytą asmenų, kuriems taikomos apsaugos nuo nusikalstamo poveikio priemonės, ratą; yra pakankamai duomenų apie tai, kad pareiškėjų gyvybei ir sveikatai gresia realus pavojus. Pirmosios instancijos teismas šiuo požiūriu pagrįstai atsižvelgė į pareiškėjos M. M. bei kitų liudytojų parodymus, surinktus ikiteisminio tyrimo bylose Nr. 20-1-00707-10, Nr. 65-1-01240-11 ir Nr. 65-1-01793-10, ir į tai, kad Kauno apygardos prokuratūra 2012 m. liepos 31 d. teikimu nustatė apsaugos nuo nusikalstamo poveikio būtinumo pagrindus ir siūlė nustatyti šią apsaugą pareiškėjos šeimai.

Apeliacinio skundo argumentai, kad pirmosios instancijos teismas, priimdamas sprendimą dėl apsaugos priemonių taikymo pagrįstumo baudžiamojoje byloje Nr. 65-1-01793-10, nepagrįstai rėmėsi visiškai atskirų baudžiamųjų bylų ir ikiteisminio tyrimo metu nustatytais duomenimis, nes ikiteisminis tyrimas bylose Nr. 20-1-00707-10 ir Nr. 65-1-01240-11 Įstatyme nenumatytas, kaip baudžiamasis procesas, kuriam vykstant gali būti taikoma apsauga nuo nusikalstamo poveikio, yra formalaus pobūdžio ir visiškai nepagrįsti. Remiantis Įstatymo 5 straipsnio 1 dalimi sprendžiant klausimą dėl apsaugos nuo nusikalstamo poveikio priemonių taikymo pagrįstumo esminiai yra duomenys, gauti iš viešų ar konfidencialių šaltinių, kad asmenų gyvybei ar sveikatai gresia realus pavojus. Teisėjų kolegijos vertinimu, ta aplinkybė, kad minėtų duomenų pirminis šaltinis yra kiti ikiteisminiai tyrimai, negali būti lemiama sprendžiant dėl apsaugos priemonių taikymo pagrįstumo. Jei kiltų abejonių kituose ikiteisminiuose tyrimuose surinktos informacijos tikrumu ar paaiškėtų, kad ji nėra pakankama, atsakovai turi galimybę tokią informaciją patikrinti, ją detalizuoti. Ginčijamame 2012 m. rugpjūčio 8 d. sprendime Nr. SP-14/38-AF-SP-2 nėra duomenų apie tai, ar atliekant ikiteisminį tyrimą baudžiamojoje byloje Nr. 65-1-01793-10 buvo patikrinta pareiškėjos M. M. keliama versija dėl to, kad jos šeima yra persekiojama ir šeimos narių atžvilgiu vykdomas psichologinis terorizavimas. Ginčijamo sprendimo argumentas, kad baudžiamojoje byloje Nr. 65-1-01793-10 V. M. nužudymo aplinkybės nėra žinomos, byloje neatmesta ir savižudybės versija, nėra tinkamas pagrindas netaikyti apsaugos nuo nusikalstamo poveikio priemonių. Teisėjų kolegija daro išvadą, kad apsaugos nuo nusikalstamo poveikio priemonių taikymui negali būti keliamas reikalavimas, kad būtų ištirtos baudžiamosios bylos aplinkybės, kaip teigia atsakovai, nes tokio reikalavimo taikymas būtų nesuderinamas su Įstatymo 3 straipsnyje nustatytu apsaugos nuo nusikalstamo poveikio priemonių tikslu – apsaugoti asmenų gyvybę, sveikatą, turtą, taip pat užtikrinti išsamų ir nešališką baudžiamosios bylos aplinkybių tyrimą, taip pat nesuderinamas su apsaugos priemonių efektyvumu, nes nebūtų galimybės operatyviai reaguoti gavus duomenis apie asmenų gyvybei ar sveikatai gresiantį realų pavojų. Ginčijamas sprendimas iš esmės yra nepagrįstas, iš jo nėra aišku, kaip buvo patikrinta pareiškėjų keliama versija dėl to, kad jų šeima yra persekiojama ir šeimos narių atžvilgiu vykdomas psichologinis terorizavimas. Teisėjų kolegija laikosi pozicijos, kad taikant apsaugos nuo nusikalstamo poveikio priemones kiekvienu konkrečiu atveju tam tikros abejonės dėl tokių priemonių būtinumo turėtų būti vertinamos pareiškėjų naudai, tokiu būdu siekiant užkirsti kelią galimoms neatitaisomoms pasekmėms.

Pirmosios instancijos teismas pagrįstai nusprendė, kad atsakovai turi imtis priemonių, kad apsaugotų asmenų, dalyvaujančių baudžiamajame procese (liudytojų, nukentėjusiųjų, jų vaikų ir t. t.), gyvybę, sveikatą, turtą, taip pat užtikrintų išsamų ir nešališką baudžiamosios bylos aplinkybių ištyrimą, ir pagrįstai įpareigojo Generalinę prokuratūrą ir Policijos departamentą prie Vidaus reikalų ministerijos priimti sprendimą skirti pareiškėjams apsaugą nuo nusikalstamo poveikio.

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 140 straipsnio 1 dalies 1 punktu, teisėjų kolegija

n u t a r i a:

atsakovo Policijos departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos apeliacinį skundą atmesti. Vilniaus apygardos administracinio teismo 2012 m. gruodžio 27 d. sprendimą palikti nepakeistą.

Nutartis neskundžiama.

Teisėjai Audrius Bakaveckas

Vaida Urmonaitė-Maculevičienė

Skirgailė Žalimienė

KK inf.

Komentarai

 

 

 
 1. Dar neteko skaityti nei vieno protingo komentaro is puolanciu Venckiene.Tai tikriausia nesveikos psichikos zmones kurie vos surezga sakini.Pavyzdys Kuprevicius,gal dabar po slapyvardziu Floridietis darbuojasi,o gal tai saugumo agentai raso tokius nukvakusius komentarus,kad normalius zmones uzgauliodami,erzintu portalo skaitytojus.Miliniene pasirodanti TV laidose taip pat atrodo neadekvati ir jau kelia ne gailesti o pasislykstejima .

  Thumb up 19 Thumb down 2

  • tu ryji venckinį šūdą, saviškių pūlius ir kaifuoji.
   tuo tarpu žmonių komentarus tu vertini tik iš venckinės sektos ligonių pozicijų. tokių, kaip geriausios kontūzyto puteikio draugės seime.

   Thumb up 3 Thumb down 5

 2. Prades Lietuvoje suimineti prokurorus ir teisejusklastojancius irodymus ir bylas pries sazingus Lietuvos piliecius??????Pagal prokuroru ir teiseju klastotes ir melagingu liudytoju parodymus N.Venckienei iskeltos net 6 baudziamosios bylos!!! N.Venckiene buvo ne tik gera ir sazinga teisinke ,bet turi ir proto ir isminties…todel jegu KGB banditu tinklui nepavyks jasuimti ir nuzudyti N.Venckene turetu iskelti i viesuma visus irodymu ir bylu klastotojus .Italijoje buvo suimta 19 teiseju tarnavusiu mafijai…O Lietuvoje gal???visi prokurorai ir teisejai vieningai tarnauja mafijai???nes…ju irodymai ir teismu sprendimai akivaizdziai dengia nusikaltelius ????

  Thumb up 21 Thumb down 2

  • venckinis pūliavimas progresuoja.
   ir dar patys ‘stebitės”, kodėl nuo jūsų reikia saugoti žmones.
   tu gi agresyvus fanatikas ligonis

   Thumb up 2 Thumb down 5

 3. ir turbut niekada nesuprasiu ,nuo ko saugoma LStankunaite?Ar ,kad daug neisplepetu,ar???????,,,,,Bet nuo ko Miliniu seima? Baikit galu gale circus ,-prisidengti ir nurasyti violetiniams….Jums lengviausias budas…O ,kad kazkur suo pakastas ,tai ne vienas zmogus supranta….nuomone

  Thumb up 22 Thumb down 3

  • nuo vekckinių fanatikų, nuo violetinių linčininkų, nuo venckienių skučienių pakalikų, kuriems jos kuria ir dalina žudikiškus sąrašus.
   nuo nuprotėjusių senių, kurie girdi akmenis ir persekioja niekuo dėtus vaikus net mokykloj.
   kol jūs “domėsitės” ir piktinsitės kad saugo – tol reiks žmones nuo jūsų saugoti.
   kodėl tu nesipiktini dešimtmečiai be jokio įstatyminio pagrindo ir priežasties saugomu landsbergiu? pradėk paeiliui.

   Thumb up 2 Thumb down 5

  • bus ne tik atleisti ,bet ir pradeti teisti patys prokurorai ir teisejai suklastoje pedofilijos byla ir kaltinimus gerbiamai N.Venckienei:::Laukiam…laukiam….nes viskas jau krypsta link tos puses:) Beitingis atleistas tik klausimas kada jis bus teisiamas :)

   Thumb up 22 Thumb down 1

 4. Ir už visą šitą ‘kūrybą’ mes dar apmokame mokėdami mokesčius. Dabar vėl mokėsim už Milinienės apsaugą, nors visi puikiai supranta, kad niekas jai negresia. Klausimas dėl to ar jos sūnus buvo tas trečiasis pedofilas ar ne (išsiaiškinta kad ne jis) seniausiai buvo išspręstas ir visi užmiršę.

  Thumb up 27 Thumb down 2

  • nuo vekckinių fanatikų, nuo violetinių linčininkų, nuo venckienių skučienių pakalikų, kuriems jos kuria ir dalina žudikiškus sąrašus.
   nuo nuprotėjusių senių, kurie girdi akmenis ir persekioja niekuo dėtus vaikus net mokykloj.
   kol jūs “domėsitės” ir piktinsitės kad saugo – tol reiks žmones nuo jūsų saugoti.
   kodėl tu nesipiktini dešimtmečiai be jokio įstatyminio pagrindo ir priežasties saugomu landsbergiu? pradėk paeiliui.

   Thumb up 2 Thumb down 3

  • pashol tu …su tuo apsivemelio reklamavimu,- zudiko ir jo subinlaiziu kelias. psichiniu ligoniu prisirinke ir zaidzia politka.

   Thumb up 2 Thumb down 12

 5. Neringa ta komunistini pedofilu gomiku sovietiku klana isiutino-ne tik kad priverte pasitraukt is Lietuvos,bet ir akivaizdu komuniagos nori ja fiziskai sunaikint-tiesiog nepakesdami minties kad kazkas gali megint priestaraut komunistiniu iskrypeliu uzgaidoms

  Thumb up 24 Thumb down 1

  • kaip tik todėl taip ir įsisiautėjo komuniagos.
   juk trys pagrindiniai visur savo komunistinę demagogiją be pertraukos skelbiantys – buvę ne eiliniai, o kompartijos funkcionieriai.
   trys komunistinia iškrypėliai – gylys, matulevičius, vasiliauskas. tu sakai kad jie “komunistinis pedofilu gomiku sovietiku klanas”. matyt tu teisus, nes jūs venckakedyno patvory daugiau vienas apie kitą žinot ir tarpusavy krušatės.

   Thumb up 2 Thumb down 22

 6. Venckinių šlykštumui nėra ribų. Vienas pavyzdėlis. Venckinis pedofilas apsimeta net vienuoliu, šmeižia mamą, kuri ieško sūnaus žudikų, prisidengdamas dievo, kaip venckinės partijos člieno vardu.
  Šis pavyzdėlis gerai atspindi venckinį niekšiškumą
  >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

  MENULIS
  2013-05-13 – 22:48

  O kam cia ta knyga visa parasyta,,,,,juk vistiek tai melas..kam jus ta rasote juk viskas sioje byloje susikerta ir sprogsta ,kaip tas muolo burbulas, nes nesueina -GALAI..kam jus ponia Miliniene reikalinga esate..nebent paciam sitam klanui.
  matomai perdaug viska zinote..
  Jei sakete anksciau,kad bijote Venckienes..JUK JOS CIA JAU NEBERA ..O JUS VEL GALVA KELIATE.o gal PATS A+A+A DARSIAUS jus bijote ,,kad atsikels,,o gal Uso ir dar kitu ..lyg tai dar 9 juk rasoma ,kad net 11 zmoniu iszudyta ,
  Mes dori ir teisingi zmones norime ,kad surastu 3- AIDA, IR MES NORIME LABAI MAZAI TIK -TIESOS.jUS TIK PASEKITE ,NA SKAITYKITE SIA BYLA IR TAMSTA SUPRASITE VISKA,,O JUS aplamai niekam niekam niekam nereikalinga, gyvenkite irliudekite savo sunelio,o gal jam atkersijo,julk ne angelelis buvo…buvo irgi pareiskimu..o kad apsauga skirtu,tai cai VEL VYKSTA -PASAKECIOS..arba tada susijunkite su STANKUNAITE,,butu daug pigiau,,is musu kyseniu.Ar naktimis miegasiJUMS ponia , kad sita nesamone reiketu pamirsti..
  Kada tai baigsis, taigi mano kaimyna avogineja,primusa kas ,,nezino ir jam reikia apsaugos..demesio .gal visai LIETUVAI REIKIA APSAUGOS NUO SAVO KLANO….
  >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
  VIENUOLE
  2013-05-13 – 23:16

  Poniai Milinienei didele uzuojauta del sunaus,!
  Zinoma visos motinos gedi savo vaiku …visa savo likusi gyvenima, bet teisingos motinos neiesko NEKALTU ZMONIU ..kad tai nuzude sunu, ar seimos nari ir tt
  Juk viska ,kaip ant delno..sita zudyke byla.
  Melp kojos labai trumpos..jos pacios susipina ir subyra..taip ,kad ir si byla jau ..laikosi tik ant plauko………
  Gerb ponia,,, bukite rami,jusu niekam esate nereikalinga( nebent ,,jusu sunus paliko…didele nuodeme cia,,,) todel ir bijote,gal kazkas tai tikrai kersija…
  Geriausia iseitis..palykite savo sunaus vele ramybeje A+A+A+..TEGUL ILSISI RAMYBEJE AMEN.
  Juk negalima sielu apkalbeti,..net ir kapuose neduodate ramybes..SIELOS IR TEN LABAI KENCIA,,KAIP TAI DAROTE..UZ JAS REIKIA TIK -MELSTIS..O teisejas yra pats -DIEVULIS..o ne …cia
  Labai prasycia aplankykite sunaus kapa ir atsiprasykite ir daugaiu jo nebeteiskite,,,tegul jis ten randa SVENTA RAMYBE..neteiskite ir kitu iszudytu zmoniu..kaip A+A+A+ DRASIAUS…juk ir jiems labai labai labai sopa sirdis…kur mergaites buvo prievatrautos, net 2 …bet ji juk nuzude..AMEN

  Thumb up 4 Thumb down 11

 7. savo nuodingom putom drabstosi.
  negali pasiek dar vienos aukos.
  tai nors savo prarūgusių šaltibarščių spalvos šmeižtus lieja .

  p.s. mama visais būdais stengiasi išsiaiškinti sūnaus žudikus. už tai ji susilaukia venckinių fanatikų neapykantos, nes jie supranta, kad siūlas gali atvesti į venckakedyną.
  tuo tarpu, be perstojo žviegdami apie nužudytą pedofilą kedį, venckakedžiai net piršto nepajudino uir nežada judinti, kad nors dėl akių parodytų, jog nerėtų žinot žudikus.
  nei motina, nei tėvas, nei sesuo absoliučiai tuo nesidomi. pildami šimtus skundų dėl bet kokio menkniekio, neparšė net mažiausio popierėlio, kad bandytų tirtų tą “žmogžudystę”. matosi kokia šeima.
  greičiausiai tai džiaugiasi – mažiau reiks dalintis, daugiau jiems atiteks.

  Thumb up 2 Thumb down 18

  • nuo vekckinių fanatikų, nuo violetinių linčininkų, nuo venckienių skučienių pakalikų, kuriems jos kuria ir dalina žudikiškus sąrašus.
   nuo nuprotėjusių senių, kurie girdi akmenis ir persekioja niekuo dėtus vaikus net mokykloj.
   kol jūs “domėsitės” ir piktinsitės kad saugo – tol reiks žmones nuo jūsų saugoti.
   kodėl tu nesipiktini dešimtmečiai be jokio įstatyminio pagrindo ir priežasties saugomu landsbergiu? pradėk paeiliui.

   Thumb up 3 Thumb down 19

   • Patys iskrypeliai reket,patys lendat i visas televizijas ,radijas,dienrascius,paskiau patys dejuojat,kad tauta domisi,tauta kalta.O tas tavo komentaras aplamai idijotiskas.Nesistebiu,kad tokiems kaip jus vis vaidenasi puolantys,zudantys,net is numirusiu prisikele.Niekam tokios milinienes ar miliniai neidomus.Bet kad bobele nesugeba ne savaites ne dienos apseiti be pasireiskimo visuomenei.Ir tas planas apsaugai,jau senai gimes,gal nuo pedofilijos bylos pradzios? O policija pinigu idijotams negaili.Kas cia tie 200 tukstanciu menesiui,kai vien per valanda 240 ginkluotu smogiku su vadove isnaudojo zymiai daugiau neutralizuodami viena is pagrindiniu liudininkiu.

    Thumb up 19 Thumb down 2

    • tai vis tik, kaip ten su tuo landsbergio saugojimu?
     kaip ten su mažamečio milinienės sūnaus persekiojimu net mokykloj?

     Thumb up 1 Thumb down 2

     • ta landsbergi saugojo nuo tada kaip tu dar buvai tevo kapseli,ir ka,toks istatymas vaikeli ,nelygink pirsta su b….a

      Thumb up 2 Thumb down 1

 8. pavojus gresia kazkodel tik vienos puses veikejams. Saugoma stankunaite, zalimas, miliniai, nors Kedys jau seniai seniai a.a. Tai nuo ko saugo? Matyt, nuo Tado Blindos – tas tikriausiai is numirusiuju prisikele ir svieta lygint pradejo?

  Thumb up 23 Thumb down 1

  • nuo jūsų
   2013-05-13 – 23:54

   nuo vekckinių fanatikų, nuo violetinių linčininkų, nuo venckienių skučienių pakalikų, kuriems jos kuria ir dalina žudikiškus sąrašus.
   nuo nuprotėjusių senių, kurie girdi akmenis ir persekioja niekuo dėtus vaikus net mokykloj.
   kol jūs “domėsitės” ir piktinsitės kad saugo – tol reiks žmones nuo jūsų saugoti.
   kodėl tu nesipiktini dešimtmečiai be jokio įstatyminio pagrindo ir priežasties saugomu landsbergiu? pradėk paeiliui.

   Thumb up 3 Thumb down 17

 9. Poniai Milinienei didele uzuojauta del sunaus,!
  Zinoma visos motinos gedi savo vaiku …visa savo likusi gyvenima, bet teisingos motinos neiesko NEKALTU ZMONIU ..kad tai nuzude sunu, ar seimos nari ir tt
  Juk viska ,kaip ant delno..sita zudyke byla.
  Melp kojos labai trumpos..jos pacios susipina ir subyra..taip ,kad ir si byla jau ..laikosi tik ant plauko………
  Gerb ponia,,, bukite rami,jusu niekam esate nereikalinga( nebent ,,jusu sunus paliko…didele nuodeme cia,,,) todel ir bijote,gal kazkas tai tikrai kersija…
  Geriausia iseitis..palykite savo sunaus vele ramybeje A+A+A+..TEGUL ILSISI RAMYBEJE AMEN.
  Juk negalima sielu apkalbeti,..net ir kapuose neduodate ramybes..SIELOS IR TEN LABAI KENCIA,,KAIP TAI DAROTE..UZ JAS REIKIA TIK -MELSTIS..O teisejas yra pats -DIEVULIS..o ne …cia
  Labai prasycia aplankykite sunaus kapa ir atsiprasykite ir daugaiu jo nebeteiskite,,,tegul jis ten randa SVENTA RAMYBE..neteiskite ir kitu iszudytu zmoniu..kaip A+A+A+ DRASIAUS…juk ir jiems labai labai labai sopa sirdis…kur mergaites buvo prievatrautos, net 2 …bet ji juk nuzude..AMEN

  Thumb up 18 Thumb down 2

  • koks trydos kiekis, apsimetant užjaučiančiu!!!! gal net ir pats patikėjai?
   kietas – pasiūlymas – neieškoti žudikų. palikti venckakedyną ramybėj, kad klestėtų ir toliau žudytų.
   savaime aišku, tu venckakedyno padarams nesiūlai pasimelsti ir atsiprašyti, nes žinai, kad jie gali melstis tik velniui ir banknotui, na o apie atsiprašymą net kalbos negali būti – ne tokie sutvėrimai.
   venckakedynas moka tik laužyti žmonių likimus ir žudyti.
   na o šlykščiausia, kad nužmogėjusios venckinės sektantams absoliučiai nieko nėra šventa.
   tu – greičiausia net pati skučienė, pasivadinai “vienuole” (nors dažniausiai pasivadini – is uzsienio). kaip puikiai tu apgavai!!!!!
   tik kad per visus galus iš tavęs lenda tavo šūdas, šmeižtas. tu nuteisi ir nuosprendį paskelbi.
   toks apsimetinėjimas – viena iš priežasčių, kodėl jūsų vis labiau nekenčia žmonės, išsigimėliai venckiniai.

   Thumb up 2 Thumb down 20

   • tai gi tamsta uzpykai,kad raso tiesa,juk kiek dar kartu gali kartotis ir VIENUOLE.. ta pati per ta pati..juk gi simta kartu buvo rasyta apie KEDZIO-ISTORIJA..o p. miliniene tik ..pamiega ir vel atsibunda..ir vel ja kazkas tai pakutena ..ir vel
    KEDZIU -VENCKU SEIMOS…ZINO KAS ISZUDE….\
    O del Milinienes..tai gi tegul nebijo NERINGOS juk jos nera cia ,kur ji sunkai suzinosite … dabar jums -klanui labai riesta uz tai ir irstat kaip tie pasiute sunys..PRITARIU VIENUOLEI, nes kam reikalongos vel knygos .kaip viskas zinoma,,bet juk nori tik uzglastyti.. bet vis nesiseka ..melas ant melo ..peduklane..
    ar velaiuy ar anksciau -TIESA iseis i sviesa….

    Thumb up 15 Thumb down 2

    • pradėk nuo to, kad ne “rašo”, o “rašau”
     daugiau negu idiotiškai atrodo, kai savo venckinius kliedesius bandai “apginti” trečiuoju atveju.
     tu toks bukas, kad įsivaizduoji, jog ir visi kiti durniai ir nesugebės pamatyt, kad tu pats su savim susirašinėji/
     šlykštus tu padaras, venckini pedofile.

     Thumb up 2 Thumb down 15

 10. teismo sprendimui – apsauga reikalinga. Mano nuomone apsauga reikalinga visiems sizofrenikams ar kitokia proto negalia turintiems asmenims – visuomene jausis saugesne. O ir patiems saugomiems asmenims bus saugiau. Pastaruoju metu musu salyje kazkaip pasidare populiaru mirti kaip nors neiprastai, taip sakant, netradiciskai – sisiojant iskkristi is 9 auksto, paspringti savo skrandzio turiniu, nuspesti oziuko pedeles dydzio baluteje ir t.t.

  Thumb up 26 Thumb down 2

 11. Milinienės sunaus nuotrauka buvo policijoj ? Tai reiškia jis buvo kažką prisidirbęs.Ji taip viską žino kas vyksta prokūraturoj,kiekvienoj laidoj viešina ikiteisminę medžiagą,gal galėtų papasakoti savo sunaus biografiją (apginti savo sunų) o tai labai negražios kalbos apie jį sklinda.Gal ne ten ieško žudikų.

  Thumb up 33 Thumb down 2

  • na o visiems kitiems suprantama, kad kiekvienas, kuris turi pasą, palieka savo nuotraukas policijai.

   Thumb up 3 Thumb down 14

 12. Jeigu zudiku viesai ivardinamas Drasius Kedys,netgi to nepripazinus teismui,tai dabar Kedys pats nuzudytas ir palaidotas.Tai ko dabar bijomasi? Gal Kedzio prisikelencio is numirusiu? Miliniene ,kaip teiseja perskaiciusi visa byla susijusia su pedofilija,netgi pasidariusi kai kuriu dokumentu is bylos kopijas,ne tiesiogiai,bet irgi vadina Kedi zudiku.Kas sioje byloje pazeidzia istatymus? Kodel iki siolei generalinis prokuroras nesureagavo i tai,kad byla nepasiekusi teismo,viesinama,tiksliau pasiekiama visiems kaip komjaunimo tiesos dienrastis? Kodel neatliekamas tyrimas isaiskinti prokuraturoje zmones nutekinancius informacija? Nejau viso tyrimo bylos paslaptys ir valstybines kokios tai paslaptys galioje tik seimo paskirtai komisijai? Jeigu seimai yra iskilusios gresmes kokios tai,ir jai paskiriama apsauga,tai vistik reiketu ivardinti kas tie grasintojai? Gal pigiau butu pastatyti armijos kareivuku apsauga prie Kedzio kapo,kad sis prisikeles neateitu pas Milinius?

  Thumb up 26 Thumb down 0

 13. O kam cia ta knyga visa parasyta,,,,,juk vistiek tai melas..kam jus ta rasote juk viskas sioje byloje susikerta ir sprogsta ,kaip tas muolo burbulas, nes nesueina -GALAI..kam jus ponia Miliniene reikalinga esate..nebent paciam sitam klanui.
  matomai perdaug viska zinote..
  Jei sakete anksciau,kad bijote Venckienes..JUK JOS CIA JAU NEBERA ..O JUS VEL GALVA KELIATE.o gal PATS A+A+A DARSIAUS jus bijote ,,kad atsikels,,o gal Uso ir dar kitu ..lyg tai dar 9 juk rasoma ,kad net 11 zmoniu iszudyta ,
  Mes dori ir teisingi zmones norime ,kad surastu 3- AIDA, IR MES NORIME LABAI MAZAI TIK -TIESOS.jUS TIK PASEKITE ,NA SKAITYKITE SIA BYLA IR TAMSTA SUPRASITE VISKA,,O JUS aplamai niekam niekam niekam nereikalinga, gyvenkite irliudekite savo sunelio,o gal jam atkersijo,julk ne angelelis buvo…buvo irgi pareiskimu..o kad apsauga skirtu,tai cai VEL VYKSTA -PASAKECIOS..arba tada susijunkite su STANKUNAITE,,butu daug pigiau,,is musu kyseniu.Ar naktimis miegasiJUMS ponia , kad sita nesamone reiketu pamirsti..
  Kada tai baigsis, taigi mano kaimyna avogineja,primusa kas ,,nezino ir jam reikia apsaugos..demesio .gal visai LIETUVAI REIKIA APSAUGOS NUO SAVO KLANO….

  Thumb up 24 Thumb down 1

 14. kodel skiria apsauga, o ne priverstini gydyma nuo haliucinaciju…
  dar nemanau kadtai motereliai haliucinacijos paciai prasidejo – jai labai kazkas padeda
  kiek teko matyti ja per tv – tai jai mediku pagalba atrodo ne pro sal butu…

  Thumb up 29 Thumb down 2

  • Parasytas teismo sprendimas ir koks jis yra, toki zurnalistai ir privalo publikuoti. Kitokiu atveju bus jie bus apkaltinti faktu iskraipymu. Negi taip sunku susivokti.

   Thumb up 11 Thumb down 0

 15. O kaip žalimas paaiškintų AA Kedžio norą visus žudyti, jei jis pats” sugalvojo” pedofiliją? Gal jame prabudo al-kaponės dvasia, na dar suprasčiau, kad norėjo tai valkatai atkeršyti, kad vaiko nažiūri, bet tuos kitus? O prie ko čia Milinio šeima, ką jie jam padarė. Žodžiu “sugalvojo” ir išprotėjo, ania

  Thumb up 32 Thumb down 1

 16. kodėl negalima įdėti nuotraukos blondinės po kirpyklos . Vėl ta sutrės nuotrauka.

  Gaj kk nori jai pakenkti ?

  O šiaip tai keista, kad spausdina teismų nuosprendžius . Kiek runkeliaus pavargęs skaitys tas teisėjų numerių ir žodžių ekvilibristikas .

  Dar man patinka, kad tiek daug ant Lietuvos žmogų įsigilino ir supranta Lietuvos TEISIBE.

  Thumb up 18 Thumb down 2

  • Tai reikia paskelbti balsavimą,kuri plaukų spalva geriau.Matosi,kas jums asmeniškai labiau blondinės prie širdies,o kitiems gal labiau patinka ta,kaip jūs pavadinote,sutrės spalva.Balsavimo metu ir paaiškėtų teisibė.

   Thumb up 4 Thumb down 1

   • teisibe yra ta, kad visi prieš fotkinantis išsitrenkia bent jau tą vietą, kurią fotkins.

    Jos vietoj būčiau pirmiausiai išsprendęs nuotrakos likimą su kk.

    O gal ji sau graži ?

    Tada viskas gerai . Toks skonis . Tokia mada.
    Aš neteisus .

    Tai ko ji ėjo į kirpyklą ? Nes neįleido į TV vaizduoklį ???

    Thumb up 13 Thumb down 2

 17. aukštesnis teismas, gavęs tai, ko negavo pirmoji instancija, perredagavo sprendimą, žodžiu, sistema veikia, kam mokti anksčiau laiko?

  Thumb up 1 Thumb down 0

 18. tai tyciojasi jie ir toliau ir zmoniu gyvenanciu lietuvoj/ o ka tie zmones gali padaryti ///juk visi ibauginti tu guminiu kulku / ir tyli visi vargsiukai /o tie siauteja visi !jei net Venckiene turejo isvykti /tai visa laime ,kad taip padare/ juk butu sunaikine/ svarbu labai ,kad savo sunu isisveze/o tai dingsta vaikai …kur tie 3tukst vaiku dingusiu???nu zodziu kosmaras toj lietuvoj absoliutus/

  Thumb up 31 Thumb down 1

 19. paklodes svarbu teisejai suraso ir vsio/ apsauga yra!stankunaite ,zalimas dabar sita????ar tai nieko nesako ???jie galvoja ,kad zmones visi kvaili ir nesupranta kas vyksta????

  Thumb up 30 Thumb down 0

  • zmones, kad vyksta pinigu plovimas, sauke zude Kedys, dabar dar po Kezio zude, dabar ir violetiniai zudyt pradejo, nu mistika, bet ka padarysi, nebuvo tikras sunus, tai viesina pamote vaiko negalia, jeigu jis ta turejo, nes draskymasis po teismus del nieko, del vaiduokliu tiesiog nesuvokiama…

   Thumb up 23 Thumb down 0

 20. nuo kvailumo niekas neapsaugos tos motereles. Gal dar Vaicekauskiene ir 240 zombiu pasikvieskite,SU bandyteliu advokateliu?! Juk valstybes apsauga net “motineles” Stankes NESUGEBA apsaugoti,,,,,,suspardo,sukandzioja ta nabagele kas tik nori ir kas tik gali, su “fanarais” paakiuose vaiksto, abortus nezinia nuo ko darosi. Ot tai valstybes “apsauga”!!! P.S. MANAU, kad cia tik pinigu plovimas ir jei “valstybes apsaugai”,t.y. klanui, reikes,tai ir poniute Miliniene “fanara uzsidirbs”,kai nepliurps tai ko jiems reikia – jiuk svarbu susivienyti pries gerb.Neringa V, AR ne taip, parazitelei ir tautos isgamos?!

  Thumb up 31 Thumb down 1

 21. Geriausia aopsauga vargųšams Miliniams,-juos reikia pasodinti į Lukiškių viešbutį.

  Thumb up 28 Thumb down 0 
Video reportažas


Nerpigiau.lt

Nerpigiau./lt/produktas/505/nusikaltimas-valstybes-vardu

Aktualu. Komentarai
Ką dovanoti krikšto tėveliams?
Sportas tampa madingu
Foto reportažai Aktualu Naujausias numeris
Dovanos sužadėtuvių proga: kaip pasveikinti įsimylėjėlius? 
Neseniai susižadėję draugai pakvietė paminėti ypatingą įvykį? Nėra dvejonės, dalintis džiaugsmu – smagu,...

Tabu temos poroje – kaip jų atsikratyti? 
Jaučiate, kad mylimas žmogus su jumis nėra šimtu procentų atviras? Normalu, visiems pasitaiko...

Praktiškos dovanos žmonėms, besidomintiems konditerija 
Draugų rate turite žmogų, kuris kiekvieno susitikimo metu atsineša kažką saldaus? Jo šokoladiniai...

Vidurnaktį baigs galioti judėjimo ribojimai tarp savivaldybių 
Po antradienį įvykusio neformalaus ministrų pasitarimo, sveikatos apsaugos ministras Arūnas Dulkys žiniasklaidą informavo,...

„Baltic Block“ plečia partnerių tinklą: pradeda bendradarbiauti su tarptautine padėklų ir konteinerių nuomos bendrove „Chep“ 
    Viena didžiausių medienos drožlių padėklų gamintojų Europoje, Latvijos kompanija „Baltic Block“,...

Lietuvos miestuose vyks piketų banga dėl Seimo darbo grupės netinkamai išnagrinėtos situacijos Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centre (4)
Žurnalistas Liudas Dapkus rašo, kad „istorija yra svarbus kovos ginklas“. Šių dienų įvykiai...

Anekdotas


Naujovė KK Facebook
Reklama

Politika   Bylos, sukrėtusios Lietuvą
EP narys A. Kubilius: „Nestabilumas Rytų Partnerystės regione tampa nauju jo bruožu“ (1)
Europos Parlamento narys, Euronest Parlamentinės Asamblėjos (PA) pirmininkas Andrius Kubilius,...
Valdžios sektoriaus balansas 2020 metais: 3,5 mlrd. eurų deficitas
Išankstiniais duomenimis, 2020 metų Lietuvos valdžios sektoriaus deficitas sudarė 3,5...
Prezidentas kviečia šalinti kliūtis didelės rizikos grupių skiepijimui (2)
Lietuvos Respublikos Prezidentas Gitanas Nausėda, antradienį nuotoliniu būdu susitikęs su...
 
LAT pritarė apeliacinės instancijos teismo išvadoms dėl Vilniaus universiteto pareigos atlyginti neturtinę ir turtinę žalą Norvegijos kalnuose žuvusios studentės tėvams (6)
Lietuvos Aukščiausiasis Teismas atmetė Vilniaus universiteto kasacinį skundą ir paliko...
Nepramušamas VU „betonas“ – aukšti teisėjai ir prokurorai? (5)
Giedrė Gorienė „Ir mažas akmenukas didelį vežimą išverčia“, – sako...
Kada naikinsime nereikalingus teismus? (5)
Giedrė Gorienė Kada naikinsime aukštesnės instancijos teismus? Kam jie apskritai...
 

Teisėsauga   Verslas, ekonomika
Tikslinamos asmens sulaikymo sąlygos – aiškesni pagrindai ir procedūros (2)
Geriau įgyvendinti asmens teisę apginti savo laisvę, aiškiau reglamentuoti laikinojo...
Prezidentas paskyrė Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus pirmininką (2)
Lietuvos Respublikos Prezidentas Gitanas Nausėda, vadovaudamasis Konstitucija, Teismų įstatymu ir...
Lietuvos advokatūra apie šios dienos sulaikymus: Lietuvoje įsivyrauja „sulaikymo prezumpcija“ (2)
Lietuvos advokatūra, reaguodama į žinomų mūsų šalies asociacijų ir asmenų...
 
Georgij Nikonorov jungiasi prie „Yukon Advanced Optics Worldwide“ vadovų komandos
Aukštųjų technologijų bendrovės „Yukon Advanced Optics Worldwide“, gaminančios civilinius termovizorinius...
R. Viršilas. Kiek įmonių socialinėje atsakomybėje yra atsakomybės?
Rolandas Viršilas  Jau metai, kaip gyvename naujos realybės – pandemijos...
„SME Finance“ steigia neobanką verslo klientams
Tikimasi, kad tik verslo klientams skirtas neobankas veiklą pradės 2021...
Krašto apsauga   Užsienis
Krašto apsaugos viceministras M. Abukevičius: „Kibernetinis saugumas – visų atsakomybė“
Efektyviai užtikrinti ypatingos svarbos informacinių išteklių valdytojų kibernetinį saugumą, stiprinti...
Lietuvos kariuomenei perduoti dar 142 nauji sunkvežimiai „Unimog“
Spalio 21 d. Lietuvos kariuomenei perduoti dar 142 nauji penkių...
R. Karoblis naujuoju kariuomenės vadu siūlo Sausumos pajėgų vadą gen. mjr. V. Rupšį (1)
Krašto apsaugos ministras Raimundas Karoblis naujuoju Lietuvos kariuomenės vadu Prezidentui...
 
Pretendentė į EK pirmininkes sulaukė europarlamentarų reakcijos (1)
Pretendentė į Europos Komisijos (EK) pirmininkės postą Ursula von der...
V.Zelenskis „nokautavo“ P.Porošenką (8)
    Pomaidaninio Ukrainos prezidento Petro Porošenko „puota karo metu“...
Dėl Skripalių apnuodijimo S.Lavrovas pirštu dūrė į NATO: „Tai ne „Novyčiok“, o BZ“ (25)
Rusijos URM ministras Sergejus Lavrovas pareiškė, kad Cheminio ginklo draudimo...
Sportas   Laiškai
“PingPongiuko”akademija kviečia (1)
Oficialus klubo Facebook puslapis>>>...
Cristiano Ronaldo sezoną temdo priekabiavimo skandalas (1)
Cristiano Ronaldo – vienas geriausių planetos futbolininkų. Apie šį portugalą...
Lietuvos rinktinės laukia kroatų išbandymas (1)
  Lietuvos nacionalinė vyrų krepšinio rinktinė tęsia kovą dėl galimybės...
 
Kam tarnauja Šaulių sąjunga (9)
Kaip manote ar visi Šaulių sąjungoje pritaria jūsų sąjungos nariui...
Geradarei savanoriai pačiai prireikė pagalbos (1)
Nuo nelaimės nėra apsaugotas niekas. Likimas skaudžiai skriaudžia ir tuos,...
Mulkinanti apklausa “Mes europiečiai”” (3)
Šiuo metu – 2019.05.11, 17:30, – portale lrytas.lt  vykdoma apklausa,...