Kontaktai      Rašykite mums       KK TV       Siūlo darbą       Foto       Prenumerata Lietuviškai По-русски English
turgelis.net
2021 Rugpjūtis 4 Trečiadienis
 

Teismas: Milinių šeimai turi būti skirta valstybės apsauga (papildyta)

2013-05-13 16:18 | Bylos, sukrėtusios Lietuvą | Komentarų (160)

Marijos Milinienės šeima bus saugoma valstybės. KK nuotr.

Lietuvos Vyriausiasis administracinis teismas paliko galioti Vilniaus apygardos administracinio teismo sprendimą, kuriuo Milinių šeimai  skirta valstybės apsauga.

Kaip žinia, Kaune prieš keletą metų mįslingomis aplinkybėmis nužudyto Vaido Milinio motina Marija Milinienė kreipėsi į teisėsaugą, prašydama skirti jos šeimai apsaugą.

Prieš sūnaus nužudymą prie Milinių namų buvo padėtas laidotuvių krepšelis ir, imituojant kraują, prilaistyta raudono pomidorų padažo.

Šeimos persekiojimas nesiliovė ir po Vaido Milinio mirties.

Nerimaudama dėl šeimos saugumo, M.Milinienė kreipėsi į Generalinę prokuratūrą ir Policijos departamentą, prašydama šeimai skirti apsaugą. Tačiau Generalinė prokuratūra ir Policijos departamentas skirti Milinių šeimai apsaugą atsisakė.

Šį teismo sprendimą M.Milinienė apskundė Vilniaus apygardos administraciniam teismui, kuris nusprendė, kad Milinių šeima turi būti saugoma valstybės.

Tokį teismo sprendimą paliko galioti ir Vyriausiasis administracinis teismas.

Milinių šeima turi būti saugoma nuo šiandien.

Nuasmeninta Vyriausiojo administracinio teismo nutartis

Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Audriaus Bakavecko (kolegijos pirmininkas), Vaidos Urmonaitės-Maculevičienės ir Skirgailės Žalimienės (pranešėja),

teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo administracinę bylą pagal atsakovo Policijos departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos apeliacinį skundą ir atsakovo Lietuvos Respublikos generalinės prokuratūros prisidėjimą prie šio skundo dėl Vilniaus apygardos administracinio teismo 2012 m. gruodžio 27 d. sprendimo administracinėje byloje pagal pareiškėjų M. M., S. M. ir N. A. M. skundą atsakovams Lietuvos Respublikos generalinei prokuratūrai ir Policijos departamentui prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos, trečiasis suinteresuotas asmuo – A. M., dėl sprendimo panaikinimo ir įpareigojimo atlikti veiksmus.

Teisėjų kolegija

n u s t a t ė:

I.

Pareiškėjai kreipėsi į Vilniaus apygardos administracinį teismą, prašydami: 1) panaikinti Lietuvos Respublikos generalinio prokuroro ir Policijos departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos l. e. generalinio komisaro pareigas A. S. 2012 m. rugpjūčio 8 d. sprendimą Nr. SP-14/S8-AF-SP-2 „Netaikyti apsaugą nuo nusikalstamo poveikio“ M. M., S. M. ir N. A. M. atžvilgiu; 2) įpareigoti Lietuvos Respublikos generalinę prokuratūrą (toliau – ir Generalinė prokuratūra) ir Policijos departamentą prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos (toliau – ir Policijos departamentas) paskirti M. M., S. M. ir N. M. apsaugą nuo nusikalstamo poveikio.

Pareiškėjai patikslintame skunde (b. l. 9–12) nurodė, kad Lietuvos Respublikos generalinis prokuroras ir Policijos departamento 1. e. generalinio komisaro pareigas A. S., išnagrinėję Kauno apygardos vyriausiojo prokuroro pavaduotojo V. K. 2012 m. liepos 31 d. teikimą dėl apsaugos nuo nusikalstamo poveikio taikymo, 2012 m. rugpjūčio 8 d. sprendimu Nr. SP-14/38-AF-SP-2 nusprendė netaikyti apsaugos nuo nusikalstamo poveikio A. M., M. M., jų dukrai S. M. ir sūnui N. A. M. Šis sprendimas priimtas sistemiškai neįvertinus visų surinktų duomenų apie pareiškėjams gresiantį realų pavojų. Liudytojas M. Ž. baudžiamojoje byloje Nr. 65-1-01240-11, 2011-10-30 davė parodymus, kad 2009 m. rugsėjo viduryje jam D. K. minėjo, jog ruošiasi nužudyti tuometinį Kauno apygardos teismo pirmininką A. M. Šiuos parodymus reikia vertinti kartu su A. M. parodymais, duotais baudžiamojoje byloje Nr. 20-1-00707-10, jog nuo 2010 m. vasaros buvo stebima jų gyvenamoji ir darbo vietos. Parodymus apie jų šeimos sekimą patvirtino liudytojas V. K., paaiškindamas, kad jam ir kitiems prie (duomenys neskelbtini) namų (duomenys neskelbtini) gatvėje buvusiems asmenims tokį nurodymą davė A. S. ir N. V., kurios M. M. sūnų (A. M. įsūnį) V. M. įtarė kaip asmenį vardu Aidas taip vadinamoje pedofilijos byloje. Galima sekimo pasekmė yra pareiškėjos M. M. sūnaus ir pareiškėjų S. M. bei N. A. M. brolio nužudymas 2010 m. gruodžio 3 d. – 2010 m. gruodžio 11 d. laikotarpiu. Kol baudžiamojoje byloje Nr. 65-1-01-01793-10 atliekamame ikiteisminiame tyrime, pradėtame dėl LR baudžiamojo kodekso (toliau – BK) 129 str. 1 d. numatytos nusikalstamos veikos, nėra tiksliai nustatytos jos sūnaus V. M. mirties priežastys, yra reali grėsmė, kad D. K. šalininkai kėsinsis į M. M., S. M. ir N. M. sveikatą ar gyvybę, nes ir po jo mirties, pareiškėjų persekiojimas ir psichologinis terorizavimas tęsiasi.

Atsakovas Policijos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos su pareiškėjų skundu nesutinka ir prašo jį atmesti. Atsiliepime į patikslintą skundą (b. l. 47–50) nurodė, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso ir operatyvinės veiklos dalyvių, teisingumo ir teisėsaugos institucijų pareigūnų apsaugos nuo nusikalstamo poveikio įstatymu (toliau – ir Įstatymas), apsauga gali būti taikoma tik esant šio Įstatymo 5 str. nustatytiems pagrindams ir sąlygoms. Kauno apygardos prokuratūros vyriausiojo prokuroro pavaduotojo 2012 m. liepos 31 d. teikimas „Dėl apsaugos nuo nusikalstamo poveikio taikymo“ (toliau – teikimas) buvo grindžiamas baudžiamosiose bylose Nr. 20-1-00707-10, Nr. 65-1-01793-10 ir Nr. 65-1-01240-11 nustatytais duomenimis. Šiose bylose ikiteisminiai tyrimai pradėti dėl LR BK 129 str. 1 d., 145 str. 1 d., 154 str. 2 d. ir 167 str. 1 d. numatytų nusikalstamų veikų. Tarp Įstatymo 5 str. 1 d. nustatytų veikų, šių veikų nėra, t. y. įstatymas tokių veikų nenumato, kaip tokių, kurias tiriant asmenų gyvybei, sveikatai ir/ar turtui grėstų realus pavojus ir būtų pagrindas taikyti apsaugą vadovaujantis minėtu įstatymu. Baudžiamojoje byloje Nr. 65-1-01793-10 ikiteisminis tyrimas pradėtas pagal LR BK 129 str. l d., tačiau vien tas faktas, kad pareiškėjai dalyvauja ikiteisminiame tyrime dėl labai sunkaus ar sunkaus nusikaltimo dar nėra pagrindas taikyti apsaugos priemones, šių priemonių taikymui turi būti gauta patikrintų duomenų, kad asmenų gyvybei ar sveikatai gresia realus pavojus ar gali būti sunaikintas ar sugadintas asmenų turtas, ir šie asmenys turi aktyviai bendradarbiauti su teisingumo ir teisėsaugos institucijų pareigūnais, padėti atskleisti nusikalstamą veiką, suteikti vertingos informacijos teisingumo ir teisėsaugos institucijų pareigūnams. Byloje nėra pagrindo pareiškėjų parodymus vertinti kaip atitinkančius Įstatymo 5 str. 2 d. reikalavimus, neatmetama ir savižudybės versija, V. M. žūties aplinkybės kol kas nėra žinomos.

Atsakovas Lietuvos Respublikos generalinė prokuratūra su pareiškėjų skundu nesutinka ir prašo jį atmesti. Atsiliepime į patikslintą skundą (b. l. 47–50) nurodė, kad iš esmės sutinka su atsakovo Policijos departamento atsiliepime į skundą išdėstytais argumentais, papildomai nurodė, kad Valstybės saugumo departamentas 2012 m. liepos 3 d. rašte Nr. (70-18-1575) Kauno apygardos prokuratūrai į 2012 m. birželio 26 d. raštą Nr. 2-(303)-11243 atsakė, kad duomenų apie grėsmes (duomenys neskelbtini) ir jų turtui neturi. Kadangi apsauga nuo nusikalstamo poveikio gali būti taikoma tik esant Įstatymo 5 str. nustatytiems pagrindams, o pareiškėjai neatitiko šio įstatymo nustatytų sąlygų, buvo priimtas Lietuvos policijos generalinio komisaro 2012 m. rugpjūčio 8 d. bendras sprendimas Nr. SP-14/38-7-SP-2 netaikyti apsaugos nuo nusikalstamo poveikio.

Trečiasis suinteresuotas asmuo A. M. su pareiškėjų skundu sutinka ir prašo jį tenkinti. Atsiliepime į skundą (b. l. 20) nurodė, kad Generalinis prokuroras ir Policijos departamento generalinis komisaras 2012 m. rugpjūčio 8 d. sprendimu Nr. SP-14/38-AF-SP-2 netaikę apsaugos nuo nusikalstamo poveikio pareiškėjų atžvilgiu, sistemiškai neįvertino visų surinktų duomenų apie jiems gresiantį realų pavojų.

II.

Vilniaus apygardos administracinis teismas 2012 m. gruodžio 27 d. sprendimu pareiškėjų skundą tenkino. Panaikino Generalinės prokuratūros ir Policijos departamento 2012 m. rugpjūčio 8 d. sprendimą Nr. SP-14/38-AF-SP-2 ir įpareigojo Generalinę prokuratūrą ir Policijos departamentą priimti sprendimą skirti M. M., S. M. ir N. A. M. apsaugą nuo nusikalstamo poveikio.

Pirmosios instancijos teismas nustatė, kad pareiškėja M. M. ir jos vyras A. M. apklausti liudytojais baudžiamojoje byloje Nr. 20-1-00707-10, iškeltoje pagal LR BK 145 str. 1 d., atitinkamai 2010-08-24 ir 2010 m. liepos 20 d. parodė, kad jų namai yra sekami, kad prie jų durų 2010 m. liepos 17 d. buvo padėtas laidojimo krepšelis, dvi žvakės ir pripilta neaiškaus, į kraują panašaus skysčio. M. M. 2011 m. lapkričio 4 d. apklausta liudytoja baudžiamojoje byloje Nr. 65-1-01240-11, iškeltoje pagal LR BK 154 str. 2 d. ir 167 str. 1 d., nurodė, kad nuo 2010 m. pavasario iki 2010 m. žiemos jų namai buvo sekami. Po to, kai buvo rastas nužudytas jos sūnus, sekimas liovėsi, tačiau nuo 2011 m. lapkričio 2 d. vėl intensyviai imta ją sekti nuo namų iki darbo ir visur kitur, kur vyksta. Liudytoju byloje Nr. 65-1-01240-11 apklaustas V. K. nurodė, kad N. V. ir A. S. jam buvo nurodžiusios sekti pareiškėjos šeimą ir ją filmuoti. Toje pačioje byloje liudytoju apklaustas M. Ž. patvirtino, kad D. K. ketino nužudyti Kauno teismo pirmininką A. M.. 2011 m. lapkričio 14 d. apklaustas liudytoju A. M. patvirtino, kad nuo 2010 m. vasaros yra sekamas jo šeimos namas, į bylą yra pateiktas 2010 m. gautas grasinamas laiškas A. M. ir jo šeimai.

Teismas taip pat nustatė, kad kolegialių institucijų 2008 m. rugsėjo 18 d. įsakymu Nr. 5-V-532/V-237/I-123 patvirtintų Apsaugos nuo nusikalstamo poveikio nuostatų (Valstybės Žinios, 2008, Nr. 110-4218) (toliau – ir Nuostatai) 2 punkte nustatyta, kad nusikalstamas poveikis, tai nusikalstami asmens ar asmenų grupės veiksmai, sukeliantys realų pavojų kito asmens gyvybei, sveikatai ar turtui, kuriais aktyviai siekiama sukliudyti ar kliudoma pareigūnams užkardyti, atskleisti, ištirti nusikaltimą ar įgyvendinti teisingumą arba kuriais siekiama sukliudyti ar kliudoma baudžiamojo proceso ar operatyvinės veiklos dalyviui, teisingumo ar teisėsaugos institucijos pareigūnui vykdyti pareigą ar siekiama atkeršyti dėl jo įvykdytos ar vykdomos pareigos. Realus pavojus, tai situacija, kai yra faktinių duomenų, rodančių, kad egzistuoja konkretus asmuo ar asmenų grupė, dėl kurių nusikalstamų veiksmų kyla grėsmė saugomo asmens gyvybei, sveikatai ar turtui.

Byloje nustatyta, kad Kauno apygardos prokuratūroje yra atliekamas ikiteisminis tyrimas Nr. 65-1-01793-10, iškeltoje pagal LR BK 129 str. 1 d. dėl V. M. nužudymo, pagal požymius nusikalstamos veikos, numatytos LR BK 129 str. 1 d., V. M. žūties aplinkybės kol kas yra nežinomos. Taip pat Kauno apskrities VPK NTV Nusikaltimų nuosavybei tyrimų skyriuje atliekamas ikiteisminis tyrimas Nr. 20-1-00707-10, pagal požymius nusikaltimo, numatyto LR BK 154 str. 1 d. 2 d., dėl sistemingo žmogaus bauginimo, panaudojant psichinę prievartą iš asmenų, kurių tapatybės nėra nustatytos. Pareiškėja skunde nurodė, jog ir po jos sūnaus mirties iki šiol tęsiasi jų šeimos persekiojimas ir psichologinis terorizavimas.

Įvertinęs byloje surinktų įrodymų visumą, teismas konstatavo, jog byloje yra pakankamai faktinių duomenų, patvirtinančių, kad egzistuoja asmuo ar asmenų grupė, dėl kurių nusikalstamų veiksmų gali kilti grėsmė pareiškėjų gyvybei, sveikatai ar turtui. Pareiškėja M. M. yra apklausta liudytoja ikiteisminio tyrimo bylose Nr. 20-1-00707-10, iškeltoje pagal LR BK 145 str. 1 d. dėl grasinimo nužudyti ar sunkiai sutrikdyti žmogaus sveikatą arba žmogaus terorizavimo, taip pat byloje Nr. 65-1-01240-11, iškeltoje pagal LR BK 154 str. 2 d. ir 167 str. 1 d. dėl šmeižimo ir neteisėto informacijos apie asmenį rinkimo. Baudžiamojoje byloje Nr. 65-1-01793-10, kurioje pareiškėja yra nukentėjusioji, ikiteisminis tyrimas atliekamas dėl sunkaus nusikaltimo padarymo pagal LR BK 129 str. 1 d. – dėl jos sūnaus V. M. nužudymo, jo mirties aplinkybės iki šiol nenustatytos. Įstatymo 5 str. 1 str. numato, kad apsaugos nuo nusikalstamo poveikio priemonės gali būti taikomos, jei atliekant operatyvinius veiksmus ar ikiteisminį tyrimą arba nagrinėjant baudžiamąsias bylas dėl labai sunkių ar sunkių nusikaltimų buvo gauta patikrintų duomenų iš viešų ar konfidencialių šaltinių, kad: asmenų gyvybei ar sveikatai gresia realus pavojus; gali būti sunaikintas ar sugadintas asmenų turtas. Kadangi tyrimas byloje Nr. 65-1-01793-10, atliekamas pagal LR BK 129 str. 1 d. , t. y. dėl sunkaus nusikaltimo padarymo, taip pat atsižvelgiant į pareiškėjos bei kitų liudytojų parodymus, surinktus ikiteisminio tyrimo bylose Nr. 20-1-00707-10, Nr. 65-1-01240-11 ir Nr. 65-1-01793-10, į tai, kad Kauno apygardos prokuratūra 2012 m. liepos 31 d. teikimu nustatė apsaugos nuo nusikalstamo poveikio būtinumo pagrindus ir siūlė nustatyti šią apsaugą pareiškėjos šeimai, kad asmenys, persekiojantys (duomenys neskelbtini) šeimą, dar nėra nustatyti bei nenustatytos jų sūnaus V. M. mirties aplinkybės, teismas vertino, kad Generalinė prokuratūra ir Policijos departamentas nepagrįstai priėmė 2012 m. rugpjūčio 8 d. sprendimą Nr. SP-14/38-AF-SP-2 netaikyti apsaugą nuo nusikalstamo poveikio M. M., S. M. ir N. A. M. atžvilgiu, todėl šis sprendimas naikintinas. Teismas nusprendė, kad atsakovai turi imtis priemonių, kad apsaugoti asmenų, dalyvaujančių baudžiamajame procese (liudytojų, nukentėjusiųjų, jų vaikų ir t. t.), gyvybę, sveikatą, turtą, taip pat užtikrinti išsamų ir nešališką baudžiamosios bylos aplinkybių ištyrimą, todėl įvertinęs nurodytas aplinkybes, teismas įpareigojo Generalinę prokuratūrą ir Policijos departamentą priimti sprendimą skirti pareiškėjams apsaugą nuo nusikalstamo poveikio.

III.

Atsakovas Policijos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos apeliaciniu skundu (b. l. 179–183) prašo panaikinti Vilniaus apygardos administracinio teismo 2012 m. gruodžio 27 d. sprendimą ir priimti naują sprendimą – pareiškėjų skundą atmesti kaip nepagrįstą. Apeliacinį skundą grindžia šiais argumentais. Pirmosios instancijos teismas savo sprendimo tinkamai nemotyvavo. Sprendime nenurodė, dėl kokių priežasčių atmetė atsakovų argumentus ir motyvus, bei teismo posėdyje pateiktus paaiškinimus, ir kodėl, spręsdamas klausimą dėl apsaugos nuo nusikalstamo poveikio skyrimo, rėmėsi ikiteisminių tyrimų, atliekamų pagal LR BK straipsnius, kurie neatitinka Įstatymo 5 straipsnyje numatytų apsaugos taikymo pagrindų, ir nenurodė, kaip šie ikiteisminiai tyrimai yra susieti su ikiteisminių tyrimų, atliekamų pagal LR BK 129 straipsnį, kuris galėtų būti pagrindas taikyti apsaugą nuo nusikalstamo poveikio. Teismas neteisingai išaiškino ir pritaikė Įstatymo ir Apsaugos nuo nusikalstamo poveikio nuostatų materialinės teisės normas, neatsižvelgė į visus atsakovų pateiktus motyvus bei argumentus dėl šių normų bei faktinių aplinkybių aiškinimo. Sprendime teismas neįvertino ir neaptarė visų Įstatymo 5 straipsnyje išvardintų sąlygų, kurioms esant gali būti taikomos apsaugos nuo nusikalstamo poveikio priemonės. Nesuprantama, kodėl teismas, priimdamas sprendimą dėl apsaugos priemonių taikymo pagrįstumo baudžiamojoje byloje Nr. 65-1-01793-10, rėmėsi visiškai atskirų baudžiamųjų bylų ir ikiteisminio tyrimo metu nustatytais duomenimis. Ikiteisminis tyrimas bylose Nr. 20-1-00707-10 ir Nr. 65-1-01240-11 įstatyme nenumatytas, kaip baudžiamasis procesas, kuriam vykstant gali būti taikoma apsauga nuo nusikalstamo poveikio. Ikiteisminis tyrimas šiose bylose į vieną tyrimą nesujungtas, todėl galima tvirtinti, kad nėra duomenų, jog minėtus nusikalstamus veiksmus padarė tie patys asmenys. Konstatavęs, kad byloje yra pakankamai duomenų, patvirtinančių, jog egzistuoja asmuo ar asmenų grupė, dėl kurių nusikalstamų veiksmų gali kilti grėsmė pareiškėjams, teismas neatsižvelgė į tai, kad pagal Nuostatuose įtvirtintą reglamentavimą, asmuo ar asmenų grupė turi būti konkretūs ir grėsmė turi būti reali, o ne galima.

Kauno apygardos prokuratūros 2012 m. liepos 31 d. teikimo dėl apsaugos taikymo buvimas, nėra imperatyvi sąlyga priimti teigiamą sprendimą dėl apsaugos taikymo ir tai numatyta Nuostatų 67 punkte. Atsakovas pažymi, kad minėtame teikime nebuvo įvertinta, ar pareiškėjų (taip pat ir trečiojo suinteresuoto asmens) parodymai atitinka Įstatymo 5 straipsnio 2 dalyje nustatytą sąlygą. Šį aplinkybė buvo įvertinta ginčijamame atsakovų sprendime, konstatuojant, kad pareiškėjų parodymai neatitinka minėtos sąlygos, šio vertinimo pareiškėjai skunde neginčijo ir teismas jo nepaneigė. Teismas priėmė sprendimą, atsižvelgdamas į pareiškėjos bei kitų liudytojų parodymus, surinktus bylose Nr. 20-1-00707-10, Nr. 65-1-01240-11 ir Nr. 65-1-01793-10. Atsakovo nuomone, vertinant V. K. parodymus, kad jam buvo nurodyta sekti ir filmuoti pareiškėjos šeimą, galima teigti, kad siekimo tikslas buvo rinkti bendrą informaciją apie (duomenys neskelbtini) šeimą, o ne pasirengti nusikalstamo veikos atlikimui. Atsižvelgiant į M. Ž. parodymus, galima būtų teigti, kad pavojus galėjo kilti A. M., tačiau teismas priėmė sprendimą taikyti apsaugos priemones visiems (duomenys neskelbtini) šeimos nariams, išskyrus patį A. M.

Atsakovas Lietuvos Respublikos generalinė prokuratūra prisideda prie Policijos departamento apeliacinio skundo (b. l. 184–185).

Pareiškėjai M. M., S. M. ir N. A. M. atsiliepime į apeliacinį skundą prašo jį atmesti ir palikti galioti pirmosios instancijos teismo sprendimą. Teigia, kad apeliantų skunde išsakyta pozicija dėl teismo motyvų nepakankamumo vertinant sprendime minimų ikiteisminių tyrimų medžiagą, nepagrįsta, nes teismas prieš priimdamas skundžiamą sprendimą išsireikalavo ikiteisminių tyrimų bylų medžiagą, ją patikrino, įvertino, ir surinktų duomenų visumos pagrindu padarė pagrįstas išvadas dėl apsaugos skyrimo būtinumo pareiškėjams. Aplinkybė, jog sprendimo turinyje nėra išsamiai atskleisti ir išdėstyti visi ikiteisminių tyrimų duomenys, neleidžia spręsti apie teismo sprendimo nepagrįstumą ir/arba motyvų nepakankamumą, nes sprendime minimi ikiteisminiai tyrimai nėra baigti, todėl jų duomenys nėra vieši ir negali būti pagarsinti. Priešingai, negu nurodoma apeliaciniame skunde, iš teismo sprendimo motyvuojamosios dalies matyti, jog teismas, remdamasis objektyviu visų faktinių aplinkybių vertinimu, atsižvelgiant į realią faktinę situaciją, pareiškėjų ir liudytojų parodymus, remdamasis visų sprendime minimų baudžiamųjų bylų duomenimis, padarė pagrįstą išvadą, jog nagrinėjamu atveju yra Įstatymo 5 straipsnyje nustatyti pagrindai priimti sprendimą skirti pareiškėjams apsaugą nuo nusikalstamo poveikio, juos pagrįsdamas konkrečiais byloje nustatytais ir patikrintais faktais. Tuo tarpu atsakovai savo sprendime netinkamai ir neobjektyviai įvertino visus surinktus faktinius duomenis apie pareiškėjams gresiantį realų pavojų.

Nepagrįstas ir atsakovų argumentas, kad ikiteisminis tyrimas bylose Nr. 20-1-00707-10 ir Nr. 65-1-01240-11 Įstatyme nenumatytas kaip baudžiamasis procesas, kuriam vykstant gali būti taikoma apsauga nuo nusikalstamo poveikio. Pirmosios instancijos teismas sprendime aiškiai nurodė, jog ikiteisminio tyrimo byloje Nr. 65-1-01793-10 yra atliekamas baudžiamasis tyrimas pagal LR BK 129 str. 1 d., dėl labai sunkaus nusikaltimo padarymo, kuriame gali būti taikoma apsauga nuo nusikalstamo poveikio, todėl įvertinus šio tyrimo medžiagą kartu su pareiškėjos bei kitų liudytojų parodymais bei duomenimis nustatytais kituose ikiteisminiuose tyrimuose Nr. 20-1-00707, Nr. 65-1-01240-11, yra teisinė būtinybė ir pagrindas remiantis Įstatymo 5 straipsnio nuostatomis skirti pareiškėjams apsaugą nuo nusikalstamo poveikio. Įstatymo 5 straipsnyje nustatyti pagrindai, kuriems esant gali būti taikomos apsaugos priemonės, nenumato apribojimo, kad duomenys apie realų pavojų būtų išimtinai gauti tik iš vieno ikiteisminio tyrimo, kuris atliekamas dėl sunkaus nusikaltimo, medžiagos. Priešingai, teisės aktai nedraudžia papildomai remtis ir su šiuo konkrečiu tyrimu tiesiogiai susijusiais, bet iš kitų šaltinių (kitų ikiteisminių tyrimų) teisėtai gautais ir patikrintais duomenimis. Apeliantų minima aplinkybė, jog teismo sprendime minimi ikiteisminiai tyrimai, kuriais remiantis, teismas įpareigojo apeliantus skirti apsaugą pareiškėjams, nėra sujungti į vieną tyrimą, taip pat negali būti pagrindas abejoti teismo sprendimo pagrįstumu ir teisėtumu. Teismo sprendime nurodytuose ikiteisminiuose tyrimuose yra pakankamai duomenų, kad būtų galima konstatuoti, jog grėsmė pareiškėjų gyvybėms yra reali.

Pirmosios instancijos teismas Kauno apygardos prokuratūros 2012 m. liepos 31 d. teikimą vertino kitų byloje nustatytų reikšmingų faktinių aplinkybių kontekste, kartu su kitais įrodymais, ir įvertinęs jų visumą priėmė teisėtą ir pagrįstą sprendimą. Be to, institucija (šiuo atveju Kauno apygardos prokuratūra), kuri betarpiškai ir tiesiogiai organizuoja bylos tyrimą, vertina įrodymus, geriausiai žino tikrą ir realią bylos padėtį ir kitą operatyvinę informaciją, kurių pagrindu priima sprendimus, kaip šiuo atveju teikimą dėl apsaugos skyrimo pareiškėjams. Apeliacinio skundo argumentai dėl liudytojų parodymų vertinimo yra tik apeliantų subjektyvi nuomonė, neturinti prejudicinės galios teismui ar jo sprendimui. Atkreiptinas dėmesys, kad su pirminiu pareiškimu dėl apsaugos skyrimo buvo kreipusis visa (duomenys neskelbtini) šeima, taip pat ir A. M., tačiau prašymas buvo atmestas, o A. M. neskundė atsakovų priimto sprendimo. Teigdami, kad remiantis M. Ž. parodymais, galima būtų teigti, kad galimas pavojus galėjo kilti A. M., apeliantai patys pripažįsta, kad reali grėsmė (duomenys neskelbtini) šeimai egzistuoja. Minimi ikiteisminiai tyrimai laikytini rezonansinėmis bylomis, įvykdytos nusikalstamos veikos turi visuomeninę reikšmę, kas laikytina viešuoju interesu, todėl valstybė užtikrindama viešą interesą privalo imtis visų įmanomų priemonių, kad apsaugotų ir apgintų pareiškėjus dėl jų gyvybėms gresiančio realaus pavojaus.

Trečiasis suinteresuotas asmuo A. M. atsiliepimu (b. l. 189–190) prašo apeliacinį skundą atmesti kaip nepagrįstą, o pirmosios instancijos sprendimą palikti nepakeistą. Nurodo, kad sutinka su pareiškėjų atsiliepime į apeliacinį skundą nurodytais argumentais.

Teisėjų kolegija

k o n s t a t u o j a :

IV.

Apeliacinis skundas atmestinas.

Ginčas kilęs dėl Lietuvos Respublikos Generalinės prokuratūros ir Policijos departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos 2012 m. rugpjūčio 8 d. sprendimo Nr. SP-14/38-AF-SP-2, kuriuo atsisakyta taikyti apsaugą nuo nusikalstamo poveikio A. M., M. M., jų dukrai S. M. ir sūnui A. M., nes jie neatitinka Įstatymo 5 straipsnio nustatytų reikalavimų.

2012 m. sausio 8 d. pareiškėja pateikė prašymą Generaliniam prokurorui skirti jai apsaugą (b. l. 139). Generalinės prokuratūros ir Policijos departamento prie LR Vidaus reikalų ministerijos 2012 m. kovo 9 d. sprendimu Nr. SP-05/38-7-SP-1 šią apsaugą atsisakyta suteikti (b. l. 143–144), tačiau 2012 m. birželio 12 d. pareiškėja pakartotinai kreipėsi į Generalinį prokurorą prašydama jai ir jos nepilnamečiams vaikams skirti apsaugą (b. l. 55) ir Kauno apygardos prokuratūra 2012 m. liepos 31 d. surašė teikimą dėl apsaugos nuo nusikalstamo poveikio (duomenys neskelbtini) šeimai taikymo (b. l. 53–54). Generalinės prokuratūros ir Policijos departamento prie Vidaus reikalų ministerijos 2012 m. rugpjūčio 8 d. sprendimu Nr. SP-14/38-AF-SP-2, nesant pagrindo pareiškėjų duotus parodymus vertinti kaip atitinkančius įstatymo reikalavimus bei vadovaujantis Baudžiamojo proceso bei operatyvinės veiklos dalyvių, teisingumo ir teisėsaugos institucijų pareigūnų apsaugos nuo nusikalstamo poveikio įstatymo 5 straipsniu, apsaugą nuo nusikalstamo poveikio atsisakyta taikyti (b. l. 59–60).

Ginčo santykius reglamentuoja Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso bei operatyvinės veiklos dalyvių, teisingumo ir teisėsaugos institucijų pareigūnų apsaugos nuo nusikalstamo poveikio įstatymas (2008 m. gegužės 15 d. įstatymo Nr. X-1542 redakcija, toliau – ir Įstatymas). Šio įstatymo 4 straipsnio 1 dalies 1 punkte nustatyta, kad apsaugos nuo nusikalstamo poveikio priemonės taikomos asmenims, dalyvaujantiems baudžiamajame procese: liudytojams, nukentėjusiesiems, o minėto straipsnio 1 dalies 4 punkte nustatyta, kad apsaugos nuo nusikalstamo poveikio priemonės taikomos ir 1 punkte išvardytų asmenų tėvams (įtėviams), vaikams (įvaikiams), broliams, seserims, seneliams, vaikaičiams, sutuoktiniams ir sugyventiniams. Apsaugos nuo nusikalstamo poveikio priemonės gali būti taikomos, jei atliekant operatyvinius veiksmus ar ikiteisminį tyrimą arba nagrinėjant baudžiamąsias bylas dėl labai sunkių ar sunkių nusikaltimų, taip pat dėl apysunkių nusikaltimų, numatytų Baudžiamojo kodekso 145 straipsnio 2 dalyje, 146 straipsnio 2 ir 3 dalyse, 151 straipsnio 2 dalyje, 162 straipsnyje, 178 straipsnio 2 dalyje, 180 straipsnio 1 dalyje, 181 straipsnio 1 dalyje, 187 straipsnio 2 dalyje, 189 straipsnio 2 dalyje, 198 straipsnio 2 dalyje, 213 straipsnio 1 dalyje, 214 ir 215 straipsniuose, 225 straipsnio 2 dalyje, 227 straipsnio 2 dalyje, 228 straipsnio 2 dalyje, 240 straipsnyje, 253 straipsnio 1 dalyje, 256 straipsnio 1 dalyje, 300 straipsnio 2 dalyje, 301 straipsnio 2 dalyje, 302 straipsnio 2 dalyje, 307 straipsnio 1 ir 2 dalyse, arba pasibaigus operatyvinei veiklai ar baudžiamajam procesui buvo gauta patikrintų duomenų iš viešų ar konfidencialių šaltinių, kad: asmenų gyvybei ar sveikatai gresia realus pavojus; gali būti sunaikintas ar sugadintas asmenų turtas (minėto įstatymo 5 straipsnio 1 dalis).

Lietuvos policijos generalinio komisaro, Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos direktoriaus ir Lietuvos Respublikos generalinio prokuroro 2008 m. rugsėjo 18 d. įsakymu Nr. 5-V-532/V-237/I-123 patvirtintų Apsaugos nuo nusikalstamo poveikio nuostatų 2 p. nustatyta, kad nusikalstamas poveikis, tai nusikalstami asmens ar asmenų grupės veiksmai, sukeliantys realų pavojų kito asmens gyvybei, sveikatai ar turtui, kuriais aktyviai siekiama sukliudyti ar kliudoma pareigūnams užkardyti, atskleisti, ištirti nusikaltimą ar įgyvendinti teisingumą arba kuriais siekiama sukliudyti ar kliudoma baudžiamojo proceso ar operatyvinės veiklos dalyviui, teisingumo ar teisėsaugos institucijos pareigūnui vykdyti pareigą ar siekiama atkeršyti dėl jo įvykdytos ar vykdomos pareigos, o realus pavojus, tai situacija, kai yra faktinių duomenų, rodančių, kad egzistuoja konkretus asmuo ar asmenų grupė, dėl kurių nusikalstamų veiksmų kyla grėsmė saugomo asmens gyvybei, sveikatai ar turtui.

Kauno apygardos prokuratūroje yra atliekamas ikiteisminis tyrimas Nr. 65-1-01793-10 baudžiamojoje byloje, iškeltoje pagal LR BK 129 straipsnio 1 dalį dėl V. M. nužudymo, pagal požymius nusikalstamos veikos, numatytos LR BK 129 straipsnio 1 dalyje. Šioje byloje pareiškėja M. M. yra pripažinta nukentėjusiąja, ikiteisminis tyrimas atliekamas dėl jos sūnaus V. M. nužudymo, jo mirties aplinkybės iki šiol nenustatytos.

Kauno apskrities VPK NTV Nusikaltimų nuosavybei tyrimų skyriuje atliekamas ikiteisminis tyrimas Nr. 20-1-00707-10, pagal požymius nusikaltimo, numatyto LR BK 145 straipsnio 1 dalyje. Pareiškėja M. M. ir jos vyras A. M. apklausti liudytojais šioje baudžiamojoje byloje 2010 m. rugpjūčio 24 d. ir 2010 m. liepos 20 d. parodė, kad jų namai yra sekami, kad prie jų durų 2010 m. liepos 17 d. buvo padėtas laidojimo krepšelis, dvi žvakės ir pripilta neaiškaus, į kraują panašaus skysčio (b. l. 67–70).

M. M. 2011 m. lapkričio 4 d. apklausta liudytoja baudžiamojoje byloje Nr. 65-1-01240-11, iškeltoje pagal LR BK 154 str. 1 d., 155 str. 1 d. ir 167 str. 1 d. dėl šmeižimo ir neteisėto informacijos apie asmenį rinkimo, nurodė, kad nuo 2010 m. pavasario iki 2010 m. žiemos jų namai buvo sekami. Po to, kai buvo rastas nužudytas jos sūnus, sekimas liovėsi, tačiau nuo 2011 m. lapkričio 2 d. vėl intensyviai imta ją sekti nuo namų iki darbo ir visur kitur, kur vyksta (b. l. 110–111, 114–116). Apklaustos grožio salono (duomenys neskelbtini) darbuotojos parodė, kad salonas buvo nuolat stebimas ir sekamas. Liudytoju byloje Nr. 65-1-01240-11 apklaustas V. K. nurodė, kad N. V. ir A. S. jam buvo nurodžiusios sekti pareiškėjos šeimą ir ją filmuoti (b. l. 120–123). Toje pačioje byloje liudytoju apklaustas M. Ž. patvirtino, kad D. K. ketino nužudyti Kauno teismo pirmininką A. M. (b. l. 93–99). 2011 m. lapkričio 14 d. apklaustas liudytoju A. M. patvirtino, kad nuo 2010 m. vasaros yra sekamas jo šeimos namas (b. l. 100–101), į bylą yra pateiktas 2010 m. gautas grasinamo pobūdžio laiškas A. M. ir jo šeimai (b. l. 103–104).

Ginčijamas 2012 m. rugpjūčio 8 d. sprendimas Nr. SP-14/38-AF-SP-2 iš esmės grindžiamas tuo, kad atliekant ikiteisminį tyrimą baudžiamojoje byloje Nr. 65-1-01793-10 V. M. nužudymo aplinkybės nėra žinomos, byloje neatmesta ir savižudybės versija.

Pareiškėjai skunde teismui ir atsiliepime į apeliacinį skundą nurodo, kad ir po V. M. mirties iki šiol tęsiasi jų šeimos persekiojimas ir psichologinis terorizavimas. Teisėjų kolegijos vertinimu, nagrinėjamoje byloje yra pakankamai faktinių duomenų, patvirtinančių, kad egzistuoja asmuo ar asmenų grupė, dėl kurių nusikalstamų veiksmų gali kilti grėsmė pareiškėjų gyvybei, sveikatai ar turtui.

Nagrinėjamu atveju yra pagrindas taikyti apsaugą nuo nusikalstamo poveikio priemonių Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso bei operatyvinės veiklos dalyvių, teisingumo ir teisėsaugos institucijų pareigūnų apsaugos nuo nusikalstamo poveikio įstatymo 5 straipsnio 1 dalies prasme: Kauno apygardos prokuratūroje yra atliekamas ikiteisminis tyrimas Nr. 65-1-01793-10 pagal LR BK 129 straipsnio 1 dalį (dėl sunkaus nusikaltimo padarymo) dėl V. M. nužudymo, šioje byloje pareiškėja M. M. yra pripažinta nukentėjusiąja; pareiškėjai patenka į Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso bei operatyvinės veiklos dalyvių, teisingumo ir teisėsaugos institucijų pareigūnų apsaugos nuo nusikalstamo poveikio įstatymo 4 straipsnyje numatytą asmenų, kuriems taikomos apsaugos nuo nusikalstamo poveikio priemonės, ratą; yra pakankamai duomenų apie tai, kad pareiškėjų gyvybei ir sveikatai gresia realus pavojus. Pirmosios instancijos teismas šiuo požiūriu pagrįstai atsižvelgė į pareiškėjos M. M. bei kitų liudytojų parodymus, surinktus ikiteisminio tyrimo bylose Nr. 20-1-00707-10, Nr. 65-1-01240-11 ir Nr. 65-1-01793-10, ir į tai, kad Kauno apygardos prokuratūra 2012 m. liepos 31 d. teikimu nustatė apsaugos nuo nusikalstamo poveikio būtinumo pagrindus ir siūlė nustatyti šią apsaugą pareiškėjos šeimai.

Apeliacinio skundo argumentai, kad pirmosios instancijos teismas, priimdamas sprendimą dėl apsaugos priemonių taikymo pagrįstumo baudžiamojoje byloje Nr. 65-1-01793-10, nepagrįstai rėmėsi visiškai atskirų baudžiamųjų bylų ir ikiteisminio tyrimo metu nustatytais duomenimis, nes ikiteisminis tyrimas bylose Nr. 20-1-00707-10 ir Nr. 65-1-01240-11 Įstatyme nenumatytas, kaip baudžiamasis procesas, kuriam vykstant gali būti taikoma apsauga nuo nusikalstamo poveikio, yra formalaus pobūdžio ir visiškai nepagrįsti. Remiantis Įstatymo 5 straipsnio 1 dalimi sprendžiant klausimą dėl apsaugos nuo nusikalstamo poveikio priemonių taikymo pagrįstumo esminiai yra duomenys, gauti iš viešų ar konfidencialių šaltinių, kad asmenų gyvybei ar sveikatai gresia realus pavojus. Teisėjų kolegijos vertinimu, ta aplinkybė, kad minėtų duomenų pirminis šaltinis yra kiti ikiteisminiai tyrimai, negali būti lemiama sprendžiant dėl apsaugos priemonių taikymo pagrįstumo. Jei kiltų abejonių kituose ikiteisminiuose tyrimuose surinktos informacijos tikrumu ar paaiškėtų, kad ji nėra pakankama, atsakovai turi galimybę tokią informaciją patikrinti, ją detalizuoti. Ginčijamame 2012 m. rugpjūčio 8 d. sprendime Nr. SP-14/38-AF-SP-2 nėra duomenų apie tai, ar atliekant ikiteisminį tyrimą baudžiamojoje byloje Nr. 65-1-01793-10 buvo patikrinta pareiškėjos M. M. keliama versija dėl to, kad jos šeima yra persekiojama ir šeimos narių atžvilgiu vykdomas psichologinis terorizavimas. Ginčijamo sprendimo argumentas, kad baudžiamojoje byloje Nr. 65-1-01793-10 V. M. nužudymo aplinkybės nėra žinomos, byloje neatmesta ir savižudybės versija, nėra tinkamas pagrindas netaikyti apsaugos nuo nusikalstamo poveikio priemonių. Teisėjų kolegija daro išvadą, kad apsaugos nuo nusikalstamo poveikio priemonių taikymui negali būti keliamas reikalavimas, kad būtų ištirtos baudžiamosios bylos aplinkybės, kaip teigia atsakovai, nes tokio reikalavimo taikymas būtų nesuderinamas su Įstatymo 3 straipsnyje nustatytu apsaugos nuo nusikalstamo poveikio priemonių tikslu – apsaugoti asmenų gyvybę, sveikatą, turtą, taip pat užtikrinti išsamų ir nešališką baudžiamosios bylos aplinkybių tyrimą, taip pat nesuderinamas su apsaugos priemonių efektyvumu, nes nebūtų galimybės operatyviai reaguoti gavus duomenis apie asmenų gyvybei ar sveikatai gresiantį realų pavojų. Ginčijamas sprendimas iš esmės yra nepagrįstas, iš jo nėra aišku, kaip buvo patikrinta pareiškėjų keliama versija dėl to, kad jų šeima yra persekiojama ir šeimos narių atžvilgiu vykdomas psichologinis terorizavimas. Teisėjų kolegija laikosi pozicijos, kad taikant apsaugos nuo nusikalstamo poveikio priemones kiekvienu konkrečiu atveju tam tikros abejonės dėl tokių priemonių būtinumo turėtų būti vertinamos pareiškėjų naudai, tokiu būdu siekiant užkirsti kelią galimoms neatitaisomoms pasekmėms.

Pirmosios instancijos teismas pagrįstai nusprendė, kad atsakovai turi imtis priemonių, kad apsaugotų asmenų, dalyvaujančių baudžiamajame procese (liudytojų, nukentėjusiųjų, jų vaikų ir t. t.), gyvybę, sveikatą, turtą, taip pat užtikrintų išsamų ir nešališką baudžiamosios bylos aplinkybių ištyrimą, ir pagrįstai įpareigojo Generalinę prokuratūrą ir Policijos departamentą prie Vidaus reikalų ministerijos priimti sprendimą skirti pareiškėjams apsaugą nuo nusikalstamo poveikio.

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 140 straipsnio 1 dalies 1 punktu, teisėjų kolegija

n u t a r i a:

atsakovo Policijos departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos apeliacinį skundą atmesti. Vilniaus apygardos administracinio teismo 2012 m. gruodžio 27 d. sprendimą palikti nepakeistą.

Nutartis neskundžiama.

Teisėjai Audrius Bakaveckas

Vaida Urmonaitė-Maculevičienė

Skirgailė Žalimienė

KK inf.

Komentarai

 

 

 
 1. Lietuvos išdavikai, tarnaujantys Rusijos spec. tarnyboms, skelbia pasauliui, kad Lietuva yra vienintelė pasaulyje iškrypėlių šalis, kurioje žmonės savanoriškai, be jokio karinio perversmo, visą valdžią atidavė pedofilų klanui.

  Thumb up 18 Thumb down 3

 2. Kad valstybė nepajėgi apsaugoti Milinių šeimos nuo jų fantazijų.Kažkodėl visi melagiai pedofilijos byloje saugomi.

  Thumb up 29 Thumb down 0

 3. nesupratau kas tie fioletiniai ir kaip juos atpazint?o normalus kas ir kaip juos atpazint?

  Thumb up 13 Thumb down 1

  • O labai paprastai!! mes violetiniai vadinami ir normalus yra vienas ir tas pats (šaunus ,padorus,teisyngi ,sazinyngi malonus zmones ) ! labai lengvai atpazinti ! )

   Thumb up 28 Thumb down 0

   • supratau :) tik va kodel kazkokias ponias nuo violetiniu saugo?ar dar yra kokie kiti violetiniai kokie tai blogieji violetiniai?

    Thumb up 12 Thumb down 0

    • Kad gerieji violetiniai zude visus ir dabar visi kalti, nes ir Miliniene itaria, kad ir ja gali pagrobti violetiniai, na kai prisisiki, reikia ir savo seselio bijoti….

     Thumb up 13 Thumb down 0

 4. “Durnių laivas “plaukia toliau,bet mes piliečiai vistiek netikim tom nesąmonėm ir laukiam atmainos,o jums teisėsauga turi būti gėda,neranda Milinio sūnaus žudikų.

  Thumb up 26 Thumb down 0

   • Taip aš viską suprantu,bandau dar gėdyti teisėsaugą.Už Venckienės kankinimą jie dar turės atsakyti ,manau ,kad viskas išaiškės.Gaila ,kad jie jau gėdos jausmo nebeturi,sąžinė irgi išplaukė,moralė išskrido ,kas beliko tame kūne?????????

    Thumb up 10 Thumb down 0

 5. ne nusikaltėlius gaudyti ir teisti, o “aukas” saugoti….
  O ar tos “aukos” vertos saugoti , ar gal kitoje vietoje būti “saugomos”- kas pasakys?

  Thumb up 25 Thumb down 0

 6. Nesuprantu Kauno prokurorų, kurie per du metus negali Vaido Milinio mirties aplinkybių ištirti. Tai tegul eina kiaulių šerti, autobusų vairuoti ar gatvių šluoti, jeigu kompetencijos kam nors trūksta.

  Thumb up 34 Thumb down 0

 7. Dabar kai kas jau skuba reikšti, kad nusivylė Pikasiuku dėl tokios nuomonės apie N.Venckienę. Niekada man nerūpėjo ir nerūpi jokie reitingai, nes nebuvau ir nesiruošiu būti politiku ar valdininku. Man rūpi tiesos kelio paieškos. Visada stovėjau, mano supratimu, neteisingai paniekintųjų ir nuskriaustųjų pusėje ir todėl neatsiimu nei vieno teiginio iš tų komentarų, kurių gan daug “D.Kedžio istorijos” metu esu pateikęs skaitytojų dėmesiui. Raginau N.Venckienę giliau pažvelgti į politinius procesus, perspėjau dėl galimų povandeninių akmenų, nes mačiau kokios odiozinės figūros, kaip musės prie medaus, aplink sukasi ir kad jos gali perimti iniciatyvą “Drąsos kelio” partijoje. Gal toks procesas jau vyksta? Kai vakarykštėje LNK TV laidoje N.Venckienė gan šauniai rungėsi su E.Masiuliu, TV operatorius dažnai nukreipdavo savo kamerą į drąsiečių trijulę, kurios centre sėdėjo Vytautas Matulevičius. Gal tai naujas augantis politinis lyderis. Jei taip, tai galiu visai nesunkiai nujausti kur jis “palaiminimą” ir nurodymus galėjo gauti. Esu apie tai diskutavęs… N.Venckienės oponentams M.Kuprevičiui, A.Vinokurui teisė pasisakyti laidoje buvo suteikta. E.Masiulis nuo konkretaus jam oponavimo buvo apsaugotas. Nieko naujo mūsų žiniasklaidoje… Niekada neslėpiau savo nuomonės, kad tik politinėje dešinėje, kurios pagrinde yra TS LKD, matau jėgą, kuri gali rimčiau priešintis neokomunistinei slinkčiai Lietuvoje. N.Venckienės galimų partnerių paminėjimas ir koalicijos su jais įgyvendinimas išbrauktų naujokus drąsiečius iš tokių pajėgų. Su “prisidirbusiais” paksistais ir jų ryškiausiu demagogu V.Mazūroniu kovoti už tiesą ir teisingumą? Betgi tai – politinio anekdoto lygmuo… Songailinių tautininkų “patriotiškumas” Lietuvai gali būti ne mažiau pavojingas, nes jų lyderis, manau, to pačio lizdo paukštelis. Jo pirmtakas kažkada buvo toks Rimantas Smetona, dirbęs 10 LSSR dokumentikos vadovu. Prieš kiekvieną meninio filmo demonstravimą žiūrovai matydavo tuos kolaborantinius “šedevrus”. Net nepamenu, kaip jie vadindavosi “Tarybų Lietuva” ar “Sovetskaja Litva”. Pagaliau,koks skirtumas… Tuo tarpu skirtumas tarp prieškario tautininkų ir G.Songailos grupelės labiau panašus į gilią prarają. N.Venckienė netgi liepto per ją nesiruošia statyti. Deja… Esu išsakęs savo nusistebėjimą, kad TS LKD partijos lyderiai nesugebėjo rasti pozityvių kontaktų su nauja, tiesos ir teisingumo reikalaujančia jėga. Gal tokių pastangų būta. Gal tos minėtos “musės” pirmos supėjo Neringai ausis išūžti. , kokie jie “geriečiai” ir kokie “patriotai”. Jei N. Venckienė bus nuoširdi, tai, supratusi tikrąją padėtį, suvoks kaip ji buvo “išmaudyta” po tokių “patriotų” šaltu dušu. Tam būtina išmokti žiūrėti į visus politinius procesus išplėstomis, nuoširdžiomis ir nesavanaudiškomis akimis. Verta to palinkėti…
  Matau tik vienintelęgan greitų pokyčių galimybę. Jei per Seimo rinkimus laimės Rusijos interesus ginančios jėgos, tai ir sprendimas gali būti padarytas toks, kuris nebūtų niekaip susijės su tarptautinėmis, demokratinėmis normomis. Kam dar kas neaišku, siūlau pasiteirauti LSDP – TT – DP partinės “trojkos” lyderių, ką jie mano šiuo atveju. Gal prieš rinkimus jie net nepanorės atsakyti… Nenustebčiau dėl tokio jų “kuklumo”…
  RADAU: Trigrasis – Pikasui: “Butu idomu suzinoti, kuo gi caplikiniai liberalcentristai, su kuriais sia kadencija taip nuolankiai bendradarbiauja konservatoriai, yra vertingesni uz paksoidus.”
  RETRO ATSAKAU: Tas, jūsų įvardinamas konservatorių “nuolankus bendradarbiavimas” su liberalcentristais jau kelis kartus buvo ant valdančios koalicijos suskilimo ribos. Premjerui tekdavo rinktis ar atlikti kokį vidinės reikšmės kompromisą, ar koalicijai išsivaikščioti. Manau, kad A.Kubilius labiau vertindavo pagrindinius šalyje vykstančius ekonominius krizės įveikimo procesus, nenorėdavo, kad jie nutrūktų ir todėl pasirinkdavo kompromisinį stabilumą. Lygiai taip pat jis elgėsi ir su valinkiniais iš TPP. Šie skilinėjo, griuvinėjo, kol nusileido pas čaplikinius liberalus. Gal ten jiems ir vieta. Kita buvusios TPP dalis su Žiemelio ir Vagnoriaus “krikščionimis” dabar mojuoja kirviu prieš Lietuvos energetinį savarankiškumą. Gal ne veltai tą daro… Skirtumą tarp LiCs ir TT partijų įžvelgiu tame, kad akivaizdžiai liberalcentristai labiau nešvariai tarnauja mūsų šalies oligarchams, o paksoidai – Rytų imperijos. Be to, TT politikai ar valdininkai, manau, labiau ir dažniau būna susipainioję korupcijoje, kontrabandoje ir pan. Jau pats faktas, kad R.Paksas ne tik šiurkščiai sulaužė priesaiką valstybei, bet ir išdavė tuos buvusius bendražygius iš TS (LK), kurie liko išdurti jo, kaip LUK’oilo lobisto, slaptų kėslų. Todėl dabar tik ir belieka paksoidų “ereliui” šaukti, kad su konservatoriais jis tikrai niekada nebendradarbiaus. Panašiai, kaip tą padarė ir N.Venckienė TV laidoje, pirmiausia paminėdama konservatorius. Kurie , beje, daugiausiai jai ir padėjo “D.Kedžio istorijoje” ir mergaitės gynime. Nebuvo tokių daug TS LKD Seimo frakcijos gretose, bet buvo. Beje, TS LKD Seimo nariai tai dar ne visa partija. Manau, kad netgi dauguma eilinių TS LKD narių suprato sudėtingą situaciją teisėsaugoje ir užjautė tuos, kurie minėtoje istorijoje nuo teisėsaugininkų veiksmų ar neveikimo nukentėjo. Kažin ar galima būtų teigti, kad pedofilijos ir žudynių skandalas buvo pradėtas tirti iš esmės. Bendras įspūdis – priešingas. Prisiminkime kaip atkakliai, nuo 2009m rudens gynė mergaitės iš Klonio gatvės interesus TS LKD partijos politinio komiteto pirmininkas ir partijos garbės narys V.Landsbergis, kiek vėliau – Seimo nariai N.Puteikis, S. Stoma, R.Kupčinskas, A.Stancikienė. Kai kurie jų dėl įvairių priežasčių pasitraukė išpartijos ir yra “Drąsos kelio” kandidatiniame sąraše, tačiau tai jų politinio dešinumo niekas nepanaikino. Ar N.Venckienė suderino tokią poziciją su savo bendražygiais? – nežinau. Sunkiai galėčiau tai įsivaizduoti… Tik po kelių laidos vedėjo paraginimų, N.Venckienė paminėjo kitas partijas su kuriomis DK koalicijos nenorėtų sudaryti. Išskyrė iš tokio sąrašo tik kaip “idėjiškai jai artimesnius” paksistus ir G.Songailos tautininkus. Apie pastarasias dvi politines grupuotes, manau, teks dar kartą priminti išsamiau.
  “Drąsos kelio” partijos kandidatinio sąrašo lyderės ir jos aplinkos persekiojimas gali ne tik švelnėti, bet ir būti nutrauktas. Prisiminkime, kaip kritiškoje situacijoje, Seimui balsuojant dėl Anatolijaus Sacharuko pašalinimo iš Seimo pagal KT priimtą vertinimą, staiga viskas apsivertė. Linas Karalius buvo išmestas, o A.Sacharukui, kuris net daugiau buvo “prisidirbęs”, Seimo nario statusas išsaugotas. Pakako jam prieš pat balsavimą pareikšti, kad H.Daktaras, palyginus jį su premjeru A.Kubiliumi yra “šviesulys” ir Anatolijus liko Seimo nario kėdę trinti iki šiandien bei, aišku, iki kadencijos pabaigos, išsaugant visas išeitines kompensacijas. Didelė dalis visuomenės gynė N.Venckienės poziciją, siekiant tiesos ir teisingumo kraupioje jos šeimos istorijoje. Buvau jų tarpe ir to visai nesigailiu. Gavus jai po šio rudens rinkimų Seimo nario mandatą, panaikinti jos teisinę neliečiamybę galės tik Seimas. (jau panaikino -P.) Jei jo daugumą sudarys LSDP – DP – TT trojkos atstovai, tai jie neleis skriausti tokios kolegės, kuri “į šuns dienas” ir toliau dės konservatorius. Jau dabar ji viešai pareiškė, kad “koalicija su jais neįmanoma, kad valstybės nuskurdinimas ir valstybės skola yra konservatorių valdymo nuopelnas”. Tai kaip tik toks vertinimas, kurio labai laukė neokomunistinės jėgos. Gaila, kad N.Venckienė labai pasitikėjo šių jėgų lopatologijos “klakeriais” ir nepanoro pasigilinti į situaciją giliau ir plačiau. Atvykęs Vengrijos premjeras išsakė A.Kubiliui savo “baltą” pavydą Lietuvai, kad turime tik 40 procentų metinio BVP skolą, kai tuo tarpu pačioje Vengrijoje ji siekia 80 procentų BVP. Apie 80 šalių turi didesnius įsiskolinimus, kaip Lietuva. Panašias nuomones reiškia ir kiti ES šalių ekonomikos specai. Dabar mūsų šalies ekonomikos augimas yra vienas didžiausių ar net didžiausias tarp ES šalių ir siekia virš 6 procentų. Pasitikėjimas Lietuva užsienio finansinėse rinkose taip pat labai išaugo. Dabar Lietuva gali pasiskolinti tik su 2 procentų metinėmis palūkanomis, kas daugeliui ES šalių būtų tik svajonė. Jau nekalbant apie tas Pietų Europos šalis, kurios socialistų ar socialdemokratų valdomos buvo taip melu pridengtos ir išporceliuotos, kad dabar beliko joms tik atkišta pašalpai ranka ir demonstracijos, susigrumiant su policija. Prisiminkime, kaip kirto per savo išlaidas ir atlygius Latvija, kai Lietuva išsaugojo savo lito stabilumą, o atlygiai jau grįžta į prieškrizinį laikotarpį. Būkim supratingi ir dėl to, kad Estija sugebėjo atidėti juodai dienai 5 mlrd litais atsargą, kai Lietuvos institucijose SODROJE ir kitur žiojėjo kraupios, “kirkilinių” paliktos finansinės skylės. N. Venckienė savo gelbėjimosi kelią pasirinko. Jis gan pragmatiškas ir, manau, toli grąžu ne visiems patrauklus, tačiau galintis žymiai pagerinti ir apsaugoti N.Venckienės situaciją jos konflikte su teisėsauga. Jei kai kurie TPP “šoumenai” mus bent jau pralinksmino, tai vargu ar šių politikos naujokų veikla sukels kokį nors džiugesį dėl įveiktų konkrečių darbų. Esu jau anksčiau teigęs, kad be rimtų kompanionų ši partija bus pasmerkta politiniam vegetavimui. Liks tik vieša populistinė raiška be didesnių pozityvių rezultatų. Manau, kad paksoidai ir songailiniai, kovoje už tiesą ir teisingumą buvo ir yra su minuso ženklu. Tegul pirmiau savo “apsitapšnojusį erelį” apsiplauna ir baigia vaidinti šalies patriotus, tempdami ilgą, juodą praeities šleifą.
  Kai teisėja Neringa Venckienė kovojo už mergaitę, nebodama nieko ir drąsiai priešindamasi A.Ūso garbės ir L.Stankūnaitės interesų gynėjams, tai susilaukė visuomenėje nemažai užuojautos ir pritarimo. Gynė mažylės teisę į apsisprendimą nematyti daugiau “plikų dėdžių” kaip kas sugebėjo. Problemos teisinėse institucijose išryškėjo “visu gražumu”, todėl ta jos kova, manau, buvo vertingas indėlis į demokratijos kūrimą Lietuvoje. Dabar Neringa Venckienė yra “Drąsos kelio” rinkiminio sąrašo lyderė ir jos statusas ta prasme yra visai kitas. Manau, kad niekam nebuvo didelė paslaptis, kad teisėje padoriai išprususi teisėja politiniuose verpetuose jaučiasi nejaukiai ir neužtikrintai. Mačiau, kokie “niekados nebūnantys buvusieji” kadrai apie jos Klonio gatvę sparną rėžia. Tokią, politikoje nesubrendusią naujokę apvynioti apie pirštą patyrusiems kadrams – juokų darbas. Bandžiau ją komentaruose įspėti apie įvairius pavojus ir galima viliones. Turėjau vilčių, kad N.Venckienė sugebės praplaukti tarp Scilės ir Haribdės ir išliks ori bei nepažeista. Išvengusi Scilės ji dabar puola į Haribdės glėbį ir tolimesnis jos likimas tampa daugmaž aiškus. Nežinau, kaip partijos lyderė pajėgs “idėjiškai suvienyti” savo aplinkos kai kuriuos padorius kandidatus su paksoidų ir marginalinių tautininkų aktyvistais? Kai kuriais atvejais nematau jokių jų politinių ir dorovinių sąlyčio taškų. N.Venckienės išsakyta totali kritika TS LKD patrtijos atžvilgiu labai primena “mazūroninius” ar “songailinius” pasimaivymus ekonomikos ar a lia patriotizmo temomis. Lietuvai “burokinės” politinės grupuotės valdžioje būtų didžiulis šuolis atgal. Gaila, kad kandidatė į Seimą to nesuvokia, ar suvokti nenori. Nepamirškim jau paviešintą LSDP, DP ir TT koalicinį suokalbį apie jų susivienijimą po rinkimų. Ką toje “trojkoje” veiks drąsiečiai? Gaus teisę duris atidarinėti, o kitu laiku vėl galės šaukti kad tiesai ir teisingumui pasiekti konservatoriai kliudo? Ar tikrai tik tam pasiruošę DK pirmininkas Varkala, A.Patackas, A.Stancikienė, A.Nakas, S.Stoma ir kiti panašūs “DK” kandidatai? Sunkiai tokia nesąmone galėčiau patikėti. Apie paksoidų “žygdarbius” informacijos žiniasklaidoje pilna, apie a lia tautininkų “patriotiškumą – taip pat netrūksta. Tai iš kur tos nesusigaudymo problemos pas N.Venckienę. Seniai jos užprogramuotos ar tik ekspromtu atsiradę? Šypsojosi TV laidoje pašnekovas V.Mazūronis. Gal pagalvojo: “Na, štai. Apsireiškė. Turime kovotoją, kuri į kompanionus siūlosi”. Kristi iš juoko galima… Graudaus juoko…
  Pedofilijos ir žudynių skandalas galėjo tapti dar vienu stimulu sutelkiant “Permainų koalicijos” gretas. Tačiau netapo… Kas labiausiai įtakojo TS LKD frakciją, kad ji vangiai reagavo į sudėtingą situaciją teisėsaugoje? – tiksliai nežinau. “Stovėjimo po medžiu” pozicija atnešė politinei dešinei nemažą žalą dar ir dėl to, kad kairiųjų jėgų valdoma žiniasklaida net ir Klonio gatvės “šturmų” atveju nebandė kaltinti “tabu” trijulės LSDP – TT – DP, netgi valdančioje koalicijoje esančių liberalų, o visą kaltę už moralinius svyravimus suvertė ant TS LKD vadovų atsakomybės. Suirzę teisėsaugos institucijų pareigūnai “D.Kedžio istorijos” eigoje pasistumdė tarpusavyje, bet monolitą tarpusavyje ir su kairės jėgomis išlaikė.
  Tad dabar iš šiokio tokio laiko atstumo nesunku pasverti kas buvo už ką galingesni. Prezidentės siūbuojanti pozicija vargu ar nuosekliai buvo neutrali. Kai ji “nusiplovė rankas” net ir viešai spaudoje apkaltinta esanti “Garliavos banditų “stogu”, tapo aišku, kad ryžtingos pertvarkos teisėsaugoje niekas net ir nesiruošia daryti.
  Seimo pozicija išryškėjo dar tada, kai po pirmų ryžtingų žingsnių, įvertinant pareigūnų nekompetenciją minimo skandalo atveju, komisijos darbas buvo sustabdytas ir iš esmės neatnaujintas. Dar aiškiau tapo tada, kai Seimo ryški dauguma net nesutiko svarstyti E.Žiobienės atsistatydinimo pareiškimo, taip pažeidžiant Seimo Statutą ir pademonstruojant labai savitą etikos ir moralės supratimą. Jau tada vertėjo visuomenei suvokti, kad Seimo dauguma (išskyrus pavienius narius) rezignuoja ir politiškai nepajėgi spręsti konfliktinės situacijos bent jau politiniame lygmenyje, kuris yra Seimo kompetencijoje.
  Su nuostaba galėjome stebėti kaip darbavosi laikinoji Seimo komisija N.Venckienės teisinio imuniteto atžvilgiu. Vieno balso persvara priimtas sprendimas išvirto Seime į triuškinantį balsavimą. Labai abejoju ar visi dešinės politikai nuoširdžiai pasitarė su savo sąžine. Manau, kad tik kai kurie, kurie įšdrįso turėti savo nuomonę. Esu įsitikinęs, kad ši politinė dešiniųjų klaida gali turėti netgi sunkesnes pasekmes, negu kokių darbiečių pakvietimas į valdančią koaliciją ar blaškymasis vetuojant prezidentės pakeistas Pilietybės įstatymo pataisas.
  Visoje šioje naujoje situacijoje labiausiai glumina tie, kurie į “Drąsos kelio” partiją žiūri, kaip kažkokią galingą gelbėtoją. Atseit, naujokai laimės rinkimus ir tada visiems tiems parodys… Toks nebrandus mąstymas galėjo pastūmėti atskirus ryškesnius DK kandidatus “kibti į atlapus” rinkiminėse apygardose konservatorių lyderiams. Tai gali labai džiuginti neokomunistines jėgas, kurioms tokia, niekur dorai nevedanti priešprieša palengvintų rinkimines kovas. Nebus nei “balto žirgo” su gelbėtoju, nei fanfarų. Verčiau reiktų stebėti, kad nebūtų atstumtas “Trojos arklys” iš kurio galėtų pasipilti “įtakoti niekada nebūna buvę kadrai”. Tokių mūsų šalelėje jaučiamas vis dar ryškus perteklius.
  Ar gali atstovauti lietuvių tautos idealams ir interesams buvę sovietiniai okupantai bei jų palikuonys, kurie Lietuvoje steigia kitos šalies vardu politines organizacijas? Antai Lietuvoje įregistruotos ir veikia politinės organizacijos Rusų sąjunga, Lenkų rinkimų akcija, visuomeninė Lenkų Lietuvoje (Poliaki na Litve) organizacija; jei jie ne Lietuvos rusai, ne Lietuvos lenkai, o rusai ir lenkai Lietuvoje, aišku, nors jie yra Lietuvos piliečiai, Lietuvos tautiniams reikalams bus abejingi arba priešingi. O kaip tie piliečiai elgtųsi valstybei svarbiais tautiniais klausimais referendumuose, rinkimuose, iškilus grėsmei ar karinio konflikto atveju? Užtenka prisiminti, kaip balsavo 1990 m. kovo 11 d. lenkai Aukščiausios Tarybos-Atkuriamojo Seimo nariai lenkai dėl Lietuvos nepriklausomybės arba kaip kėsinosi kurpti Lietuvoje lenkų autonominį darinį. Pastebėkime, kokios užplūdusių migrantų girnapusės kelyje į tautinio valstybingumo įtvirtinimą prikabintos prie latvių, ukrainiečių, moldavų, gudų kojų! Šie pavyzdžiai rodo, kokie pavojai tautai ir jos valstybei slypi pačiame demokratijos mechanizme. Čia verta minėti naują , kitataučio įsteigtą, deja, labai populiarią, Darbo, iškilaus publicisto pavadintą, Uspaskicho Archangelsko partiją. Joje slypi pavojus daugumos valia Lietuvai tapti NVS nare, Rusijos vasale
  “Drąsos kelio” lyderė Neringa Venckienė pagaliau, po daugkartinių raginimų TV laidos metu išsakė savo siekius ir galimus politinės koalicijos partnerius. Kalbėti apie tiesą ir teisingumą, kai “DK” partija po rinkimų apsisprendžia bendradarbiauti su “burokiniais” paksoidais ir “songailiniais tautininkais”, būtų labai naivu. Tad nori ar nenori tenka mintyse išbraukti “Drąsos kelio” partiją iš potencialių kovotojų prieš Lietuvoje plintantį neokomunizmą sąrašo. Tokia eiga gali nustebinti nemažą dalį to elektorato, kuris tikėjosi, kad “Drąsos kelias” niekada netarnaus “kremlininių” jėgų siekiams. Tenka pripažinti ir tai, kad mano nuoširdžios pastangos rasti politinei dešinei naujų partnerių pasibaigė nesėkme. Neringa Venckienė ruošiasi dirbti kartu su vienu iš “trojkos” LSDP, DP ir TT nariu “Tvarkos ir teisingumo” partija ir G.Songailos atskilusiais tautininkais , t.y. tapti dar vienu “trojkos” valdomu UAB’u. Būtent dėl tokio tolimesnio scenarijaus esu išreiškęs savo nuogąstavimus ir anksčiau. Perspėjau, kad visuomenė tada dar kartą visiškai nusiviltų, kaip ir dėl ankstesnių “tautos gelbėtojų”. Nesitikėjau, kad tokie planai bus paviešinti netgi prieš rinkimus. Sunkiai galiu įsivaizduoti, kaip vienoje komandoje su V.Mazūroniu ir kitais “paksoidiniais ereliais” kartu dirbs kai kurios, gan padorios asmenybės iš “Drąsos kelio” partijos kandidatinio sąrašo. Bet visa tai kur kas svarbiau rinkėjams žinoti prieš rinkimus, negu suvokti konkrečią situaciją po jų. Labai tikėtina, kad apie tokį N.Venckienės tikslą jau anksčiau sužinojo TS LKD vadovai, kuriems,atseit, mestį iššūkį “DK” aktyvistai. Tampa visai nebenuostabu, kodėl “Drąsos kelio” partija buvo be jokių kabliukų užregistruota Teisingumo ministerijoje ir kodėl taip palankiai atrodo jos paskutiniai “Vilmorus” agentūros reitingai. Nebesistebiu ir tuo, kad dešimtuke atsirado ir toks paksoidinio filmo “Pilotas” scenarijaus autorius V.Matulevičius, kurio žurnalistinės karjeros pagrindas buvo dar “Pravdoje” padėtas. Gal net ir tie dabartiniai teisiniai persekiojimai yra tik parodomoji viešųjų ryšių akcija? Nesunku buvo pastebėti, kad kai kurie teisėsaugos veiksmai kėlė “Drąsos kelio” partijos reitingus. Dabar pradeda aiškėti, kodėl taip galėjo būti elgiamasi. Beje, laidoje dalyvavęs V.Mazūronis kur kas didesnis politinis manipuliatorius. Tad jis tiesaus atsakymo N.Venckienei ar “TT” bendradarbiaus su “DK” nedavė. Manau, kad jis tikisi, kad ir minėtos “trojkos” seimūnų pakaks sudaryti valdančią koaliciją. Tada “Drąsos kelias” galėtų likti tik apsauginio “buferio” vietoje. t.y tokio, kokių matėm nemažai LDDp sukurptuose politiniuose UAB’uose. Tuomet dešinėje ieškoti N.Venckienei atramos taškų bus net neverta. Gal nebent kokio paksoidinio lobisto S.Šedbaro asmenyje. Jei N.Venckienė būtų labiau patyrusi politikė, ji iki pačių rinkimų būtų slėpusi savo siekius, o gal ir politinius susitarimus. Šis jos interesų pasiviešinimas gali būti labai prasmingas signalas tiems TS LKD partijos elektorato atstovams, kurie šį kartą gal net ruošėsi balsuoti už N.Venckienę, kaip už tiesos ir teisingumo siekiančią kandidatę. Dabar paaiškėja, kad ji to teisingumo sieks su “Tvarkos ir teisingumo” “ereliais”, kurie labai esmingai atsižymėję ne tik savo ‘kremlininėse” pozicijose, bet ir kontrabandinio bei korupcinio “verslo” nuotykiuose, ne kartą labai “švelniai” konstatuotuose mūsų teisėsaugos. Taip “DK” ruošiasi sustiprinti V.Mazūronio ir G.Songailos komandas. Žemiau nebėra kur kristi…
  Esu dėkingas visiems, kurie atkreipė dėmesį į pateiktą Pikasiuko komentarų ciklą N.Venckienės apsisprendimo tema. Tie kurie mano, kad “burokiniai” dariniai yra tinkami kompanionai “Drąsos kelio” politinei partijai – galėtų nuosekliau pagrįsti savo nuomonę. Jei žvelgti į netolimą perspektyvą, tai turiu tokią nuomonę, kad galima “Drąsiaus kelio” frakcija būsimame Seime turės tendenciją suskilti į nuoširdžius tiesos ir teisingumo siekėjus ir užsislaptinusius “kremlinų” ar dar kokių neaiškių jėgų statytinius. Išsaugau viltį, kad Neringa Venckienė sugebės savo aplinkoje atsirinkti kas yra kas ir nenukeliaus į valstybės kenkėjų gretas “su visais batais”. Kaip mename, Arūnas Valinskas nesuvaldė savo margalypio darinio, nes ir padaryti to negalėjo. Didesnė jo dalis gal net nemanė būti kitur, kaip su kairiaisiais. Atsiskyrėliai, visokie “diniai”, “sacharukai” ir panašūs perbėgo į kairiųjų valdomą opoziciją, o Arūnas Valinskas porą metų dar išsaugojo savo “samurajus”, kurie vėliau “in corpore” su vadu sugūžėjo pas laaabai pragmatiškus A. Čapliko ir R.Palaičio valdomus liberalcentristus. Kai kas bando Pikasiuką graudinti, klausdami maždaug, kodėl neminiu mergaitės. Paminėjau ir ją ir šiuose puslapiuose. Turime sugebėti politiškai atskirti “D.Kedžio istoriją”, kurią aptariau savo komentaruose gan plačiai ir N.Venckienės pasirinktą kelią su “idėjiškai artimesniais” paksoidais ir songailiniais. Priminsiu, kad Tautininkų partija tapo tautininkų frakcija ir yra TS LKD dalis ir darbuojasi “Vardan tos…” Atskilusi G.Songailos tautininkų grupė reiškė ne ką kitą, o TS LKD partijos apsivalymą. Jis, galima sakyti, buvo užprogramuotas dar tada, kai konservatoriai sutiko tautininkus priimti ir Songaila būtent su jais pateko į Seimą. Vėliau šis save pristatantis dideliu patriotu politikas padarė tai, kas ir buvo jam užprogramuota. Nenorėčiau tikslinti programistų adreso, nes galiu tiksliai nepataikyti. Pakaks, kad mostelėsiu ranka, kaip mėgstama sakyti, “Latvių gatvės link…”
  Tad visai nesistebiu, kad pastaruoju metu skiriamas didžiausias dėmesys tam, kad ši partija nerastų jokių sąlyčio taškų su politinės dešinės partija TS LKD, nes kairieji jau buvo pamokyti TPP “šoumenų” į kuriuos jie dėjo nemažas viltis prieš praėjusius Seimo rinkimus. TS LKD partijos vadovų parodytas neryžtingumas, sprendžiant teisėsaugos problemas, buvo geras ženklas neokomunistams, kad politinė dešinė moraliniuose aspektuose nėra labai vieninga. Minėtų siekių tendencijoms pasitarnavo ir tai, kad “Drąsos kelio” lyderiai pagrindiniu savo oponentu vienmandatinėse pasirinko TS LKD vadovus bei žymesnius politikus. “DK” atstovai tuo netgi didžiuojasi, aiškindami, kad jie yra kur kas didesni šalies patriotai, kovojantys už tiesą ir teisingumą šalyje. Nesiruošiu sverti vienų ar kitų patriotizmo. Žinau tik tai, kad Tėvynės sąjunga per visą Nepriklausomybės laikotarpį buvo pagrindinis neokomunistinių metastazų plitimo stabdys, o “Drąsos kelio” aktyvistai dar tik žada, gavę politinius mandatus, tą daryti. Galima būtų tuo patikėti, jei jie bandytų susikauti su tų politinių partijų elitu, kurių gretose neokomunistų perteklius gan ryškus. Nežinau, kodėl to nedaroma.
  Jei apibendrinti visa tai, išvada gan aiški. Neokomunistinėms jėgoms pavyko gerokai suskaldyti potencialius oponentus, turinčius panašius tikslus ir siekius. Tuo labai džiaugiasi ne tik LSDP – TT -DP “trokos” lyderiai, bet ir jų klakeriai, užgulę komentarų puslapius.
  Galima tvirtai teigti, kad Lietuvoje kova tarp tiesos ir melo tęsiasi visą Nepriklausomybės laikotarpį ir jos galo nematyti. Jei labiau konkretizuoti, tai fašizmas gerokai pastumtas į istorijos vadovėlių puslapius, o komunizmas savo įvertinimo dar nesulaukė. Net ir “blogio ašis” Pasaulyje išliko. Likimas lėmė, kad esame Rytų imperijos pašonėje ir mūsų tautai tenka kovoti tai už laisvą spaudą ar žodį caro patvaldystės metais, tai sukandus dantis po poros laisvės dešimtmečių kęsti bolševikinės – komunistinės prievartos pasidargstymus. LSSR buvusios kolaboravimui skirtos komunistų ir komjaunimo organizacijos, pasitelkdamos į talką imperines prievartos struktūras, penkis dešimtmečius alino mūsų sielas ir protus. Tam, kad tai daryti būtų lengviau padaryta viskas, kas įmanoma, kad prie to prisidėtų sovietinės teisėsaugos institucijos ir sovietinių klišių perpildyta žiniasklaida. Taip, mes tapome vizualiai laisvi ir laisvą žodį gan atsargiai jau galima išsakyti. Tačiau teisinė sistema liko kietu monolitu, nenorinčiu jokių permainų. Jos tampa sunkiai įmanomos, nes neokomunistinės jėgos nenori prarasti ryšius su ja dengiančia bei patarnaujančia teisėsauga. Kvalifikuotus teisės specialistus, kurie panoro eiti tarnauti laisvėjančiai visuomenei, galima buvo ant rankų pirštų suskaičiuoti. Po “dainuojančios revoliucijos” visų nebūtų prireikę. Situacija per dvidešimtmetį pasikeitė neryškiai, o atraminiuose teisėsaugos valdymo postuose vis dar matome to pačio sovietinio raugo pareigūnus arba tuos, kurie buvo teisės specialybių fakultetuose tokių paruošti, naujos kartos atstovai. Ir tik vienas kitas teisininkas, dažniausiai toks, kuris buvo nukentėjęs “nuo savų” išdrįso raiškiau pasireikšti “D.Kedžio istorijoje” nepalaikydamas A.Ūso garbės ir L.Stankūnaitės interesų. Kova dėl dviejų mergaičių likimo dar nesibaigė, tačiau tikėtis, kad ji pasibaigs tiesos pergale – vilčių išlieka vis mažiau. Šios kovos eigoje atsitiko dar kai kas svarbaus. Negalint pasiekti tiesos ir teisingumo įprastomis teisinėmis priemonėmis, buvo nutarta kurti politinę partiją ir su ja bandyti Seime įtakoti pozityvius tiesos ir teisingumo siekiančius procesus. Manau, kad dauguma eilinių šalies piliečių suprato tokius siekius ir nemaža dalis jiems pritaria ir šiandien. Tik aukščiausi šalies politikai ir jų aplinka to suprasti nenori dėl aukščiau paminėtos pagrindinės priežasties. Politiniai žaidimai šios istorijos tėkmėje taip įsisiūbavo, kad buvo pamiršti moraliniai bendražmogiški principai ir dėmesys tapo sukauptas tik pragmatiškiems valdžios pasidalinimo interesams tenkinti. Kokie tie interesai, kas juos inspiruoja ir kaip tame fone atrodo mūsų teisėsauga ir žiniasklaida dar vertės atskirai padiskutuoti .
  P.s. Komentarų puslapiuose randu įvairių nuomonių apie mano išsakomas mintis. Galiu tik priminti, kad niekada nebuvau jokiame rinkiminiame sąraše, niekados nebuvau politiku ar valdininku, niekados nesu gavęs už savo viešas mintis nors vieną centą ar kokią paslaugą. Jau prieš 10 metų išsakiau savo aiškius viešojo intereso siekius – bandyti stabdyti neokomunistinių tendencijų metastazių plėtrą mūsų šalyje ir ieškoti kelio tiesos link. Kviečiu ir kitus skaitytojus, turinčius panašius tikslus, prie tokių pastangų prisidėti.

  Thumb up 4 Thumb down 3

 8. Ne kas kitas, o “hegemono” palikuonys socdemai uždegė žalią šviesą darbiečių “politinių raumenų” auginimui. V.Uspaskich karjeroje kaltumo prezumpcijos atvejų – nors vežimu vežk. Pradedant “Jangilos” skandalu, ES lėšų skirstymais “saviems”, “vokelių” sistemos kreivėzais ar kokiu Plechanovo akademijos diplomu iki partinių finansinių aferų, nesumokant privalomų milijoninių mokesčių. Visa tai, ir daug kas čia nesuminėta, Kėdainių “kniaziui” – kaip nuo žąsies vanduo. Būdamas Maskvoje “politiniu bėgliu”, V.Uspaskich ruošia Rusijos “komosomolkėje” spaudos konferencijas su savo komanda, Kremliaus bokštų fone tyčiojasi iš mūsų teisėsaugos. O juk teisėsauga, pagal seną tradiciją, labiausiai buvo įtakojama visaip persidažiusių komunistų. Pasirodė, kad yra galingesnių, labiau įtakingų jėgų, kurios tikriausiai veikia ne tik Lietuvos teritorijoje. Kai kas gal pagalvoja, kodėl Viktoras sumąstė “vesti DP kandidatų sąrašą” į rinkimus? Juk jis ES parlemento narys su europiniu atlygiu, gal skirto Viktoro kišenpinigiams. Negalima pamiršti, kad ES parlamente V.Uspaskich teisinis imunitetas buvo panaikintas ir, nežiūrint didelių jo advokatų pastangų, neatstatytas. O juk po mėnesio V.Uspakich gali įgauti įmunitetą, kaip partijos kandidatas. Tada bylos prokuroras galės lengviau atsikvėpti:) O jei V.Uspaskich pateks į Seimą, tai jis gali tikėtis Lementausko varijanto. Ir viskas bus “vsio zakonno” (“viskas teisėta”). Laukti liko tik mėnuo. Tada prasidės Seimo rinkiminė kampanija ir tada papūskite… Nežinau, kiek kainuoja “vilmorinių” ar panašių agentūrų duomenys, bet jie rodo, kad DP reitingai visą laiką – tarp pirmaujančių. O tai gali reikšti, kad darbiečiai “susimetę skudurus” su paksoidais gali net “hegemono” palikuonis socdemus šiek tiek į šalį pastūmėti. Viktoras neslepia savo ambicijų tapti premjeru. Bet tai ateičiai. Dabar jis vienu metu žada padėti ir “Permainų koalicijai” ir įsijungti į naują koaliciją, jei tokia bus sudarinėjama. Tokios ir kitokios manipuliacijos, šešėlinis aferiūkščių šleifas galėtų būti pamokantis pavyzdys net ir Ilfo ir Petreovo romanų herojui Ostapui Benderiui. Pastarasis, palyginus, buvo tik eilinis “nep-inis” sukčius, kuris siekė nugvelbti milijoninį “aukso veršį”, ar brangenybes paslėptas vienoje iš 12 kėdžių. O.Benderis gal nieko nežinojo apie jokias “otkatines sistemas” ar muitininkų gobšumą, kurie jo milijoną pasienyje išpurtė, paniekinę herojaus svajones pasimėgauti Rio de Žaneiro linksmybėmis. V.Uspaskich linksmybių prisikuria vietoje. Jo šou pasirodymai Lietuvos televizijoje gal kai kam iš pavydo net kvapą užima. Patūpčioja scenoje “prisiadočkas” su agurku rankoje ir sulaukia džiaugsmingų ovacijų. “Laikmečio didvyris”, atseit. Tik gyvenk ir džiaukis…
  Jei teisiškai įrodoma, kad gautos lėšos yra nedeklaruotos, ir netgi jų kilmė visiškai neaaiški, kaip buvo su apie 50 mil.litų Darbo partijos gauta ir išleista suma, tai esu įsitikinęs, kad Teisingumo ministerijoje tokios organizacijos veikla turėtų būti suspenduota.
  Nemanau, kad slaptai išsiliustravęs buvęs KGB “bildukas” turi teisę meluoti savo kandidatinėse anketose. Tokio leidimo liustracijos komisija suteikti neturi teisės. Tuos slaptus duomenis, vertėtų sustikrinti su anketomis ir, užtikus neteisingą atsakymą, paprašyti, kad kandidatas arba ištaisytų pateiktą melą arba atsiimtų kandidato anketą.
  Tautos prisikėlimo partijoje panašių finansinių ir teisinių pažeidimų nebuvo pastebėta, komanda dar jauna, lėšų pertekliaus taip pat nesimatė, tad šiuo požiūriu demokratinės ir teisingumno normos buvo išlaikytos. Balsavusieji už TPP galėjo turėti įvairių savo apsisprendimo motyvų. Demokratija įpareigoja mus gerbti tuos motyvus, kurie neprasilenkia su teisingumu ir sąžine. TPP Seimo frakcijoje šiuo metu yra tik vienas asmuo, kuris neturi aukštojo išsilavinimo, o jų specialybės ir darbo biografijos yra gan įvairios. Dalies jų menkai susiję su Seimui pageidautinu profesionalumu, tačiau , manau, lėmė tų asmenų populiarumas jaunimo tarpe.
  Seime įžvelgiu kur kas labiau pavojingų “marginalų”, kurie, mano nuomone, yra kur kas pavojingesni Lietuvos Nepriklausomybei ir demokratijai, bet apie juos kažkodėl žiniasklaida dažniausiai nutyli. Šou menui Seime jo darbo metu tikrai ne vieta. Ir visai nesvarbu, kas tie šaumenai būtų – jau išrinktieji į seimą ir jau tapę politikais ar jų buvę kolegos juos stebėti norintys. Kol kas politiškai padorių ir subalansuotų reportažų iš Seimo visuomenė nesulaukia, nors tokią teisę turėtų turėti. Profesionali žurnalistika, kuri nedirba pagal žurnalistikos etikos taisykles turėtų palaipsniui išnykti, o į jos vietą ateiti tikri politikos, ekonomikos, kultūros žurnalistai profesionalai. Kol kas tokių Lietuvoje aiškiai mažoka ir juos dar teks visuomenei išsiugdyti. Bendromis pastangomis…
  Negalima teigti, kad kova su korupcija partijose neprasidėjo tol, kol neišsiaiškinsime kuo skiriasi korupcija partijoje nuo partinės – politinės korupcijos veikiant partijoms politikoje ir ekonomikoje pačioje visuomenėje. Jei partijos viduje vyksta kažkokie nešvarūs procesai dėl pozicijų ar idėjų, tai čia daugiau vidinis partijos moralės reikalas, nors jis tų organizacijų tikrai nepuošia. Kas kita yra tada, kai partijos ar politikai yra “įtakojami” lėšomis iš šalies, siekiant iš jų politinių “otkatų”. Net ir tuo atveju kai kurie teisėsaugos veiksmai Lietuvoje buvo atliekami. Deja, dažniausiai jie nebūdavo baigtiniai, paskelbiant teismo galutinį nuosprendį. Realiai pamenu tik Audrių Butkevičių, kuris gavo realią bausmę. Gal jis buvo teisus, kad pakiša buvo skirta partijai, nes Seime esantys kalinio bendraminčiai nesutiko A.Butkevičiui panaikinti Seimo nario mandatą. Atgautos Nepriklausopmos Lietuvos istorijoje žinome daugybę faktų, kai partijų ar pavienių politikų kaltumo prezumpcijos dėl galimos korupcijos būdavo akivaizdžios, tačiau bylos net nepasiekdavo teismo ar net nebuvo pradedamos. Prisiminkime, kaip mokytoja iš Alytaus paaukojo A.Paulausko rinkiminei kampanijai 400 tūkstančius litų, nors jos du vaikai gaudavo mokykloje nemokamą maitinimą, kaip kukliai gyvenanti šeima. Autorius gal net nedrįsta priminti skaitytojams tuos 20-40 milijonų litų, kurie buvo “įskiepyti” į Darbo partijos veiklą ir jos rinkiminę kampaniją. Prasidėjęs tyrimas pradėjo buksuoti, kol DP pirmininkas V.Uspaskich pasislėlė po europarlamentaro mandatu. Partijos, kuri grubiai pažeidė rinkimų įstatymą, panaudojusi sumą daug kartų viršijančią įstatymu nustatytą normą, veikla turėjo būti nedelsiant sustabdyta, jos inkimų rezultatai anuliuoti. Nebuvo padaryta nei to, nei ano.
  Kai “politinis bėglys” Maskvoje Kremliaus fone visaip iš mūsų tyčiojos ir rengė su savo komanda “Komsomoskaja pravda” organe spaudos konferenciją, maniau kad pavyks Lietuvai atsikratyti nuo šio asmens, kurio kaltumo prezumpcijos veikų šleivas jau tada buvo nutysęs iki horizonto. Mūsų prokurorai vos spėdavo “senaties terminus” už visokius “diplomus” ar “Jangilos” tarpinininko otkatus rašinėti. Sunku įsivaizduoti demokratinėje šalyje veikėją, kuris, būdamas Seimo ekonomikos komiteto pirmininku ar ministru iš tribūnos savo partijos nariams pradėtų viešai aiškinti, kad “otkatai” neturi būti mažesni, kaip
  15 procentų.
  Dabar teismas DP kaltinamųjų grupei “kutena padus” dėl nesumokėtų milijoninių mokesčių už išleistus dešimtis milijonų litų partijos reikalams. Kažkodėl niekas nesidomi, kokiu keliu tos stambios sumos atkeliavo ir kaip tai dera su Lietuvos rinkimų ir kitokiais įstatymais? Gal tai buvo nugulę V.Uspaskich didelėje kišenėje po 270 mil vertės “Jangilos” aferos, o gal prisidėjo ir ES paramos skirstytos sumos, būnant Seimo komiteto pirmininku? Ir kai po tokių antiįstatyminių veikų Darbo partijos balsavimo rezultatai nebuvo suspenduoti ir leidžiama toliau partijai “darbuotis” perimant įtakon rajoninę ir kitokią žiniasklaidą – verta paklausti – kodėl nieko nedaroma?
  Rinkti tokį “politinį bėglį” į Europarlamentą galėjo tik tie, kuriems Lietuvos garbė gal net paskutinėje vietoje. Kai Europarlamente V.Uspaskich teisinė neliečiamybė buvo suspenduota, tai jis per paskutinius metus išvystė tokią galingą rinkiminę kampaniją, kurios sumas gal teks skaičiuoti sekančiai teisėsaugininkų kartai. Ši vargu ar bus pajėgi bei turės tam pakankamai teisinės valios.
  “Vilmoriniai” DP reitingai prilipę prie lubų. Gal kokiais klijais patepti…? Turiu laimę tokių V.Uspaskicho gerbėjų realiame gyvenime nesutikti, tačiau viešų ryšių spaudimas daromas didžiulis. Negi mums vis nepakanka V.Uspaskich naivių paistalų ekonominėmis temomis. Negi vis prašomės, kad jis vėl mums iš televizijos ekranų trijų pirštų kombinacijas kaišiotų? A vuo…
  Skirtumą tarp LiCs ir TT partijų įžvelgiu tame, kad akivaizdžiai liberalcentristai labiau nešvariai tarnauja mūsų šalies oligarchams, o paksoidai – Rytų imperijos. Be to, TT politikai ar valdininkai, manau, labiau ir dažniau būna susipainioję korupcijoje, kontrabandoje ir pan. Jau pats faktas, kad R.Paksas ne tik šiurkščiai sulaužė priesaiką valstybei, bet ir išdavė tuos buvusius bendražygius iš TS (LK), kurie liko išdurti jo, kaip LUK’oilo lobisto, slaptų kėslų. Todėl dabar tik ir belieka paksoidų “ereliui” šaukti, kad su konservatoriais jis tikrai niekada nebendradarbiaus. Panašiai, kaip tą padarė ir N.Venckienė TV laidoje, pirmiausia paminėdama konservatorius. Kurie , beje, daugiausiai jai ir padėjo “D.Kedžio istorijoje” ir mergaitės gynime. Nebuvo tokių daug TS LKD Seimo frakcijos gretose, bet buvo. Beje, TS LKD Seimo nariai tai dar ne visa partija. Manau, kad netgi dauguma eilinių TS LKD narių suprato sudėtingą situaciją teisėsaugoje ir užjautė tuos, kurie minėtoje istorijoje nuo teisėsaugininkų veiksmų ar neveikimo nukentėjo. Kažin ar galima būtų teigti, kad pedofilijos ir žudynių skandalas buvo pradėtas tirti iš esmės. Bendras įspūdis – priešingas. Prisiminkime kaip atkakliai, nuo 2009m rudens gynė mergaitės iš Klonio gatvės interesus TS LKD partijos politinio komiteto pirmininkas ir partijos garbės narys V.Landsbergis, kiek vėliau – Seimo nariai N.Puteikis, S. Stoma, R.Kupčinskas, A.Stancikienė. Kai kurie jų dėl įvairių priežasčių pasitraukė išpartijos ir yra “Drąsos kelio” kandidatiniame sąraše, tačiau tai jų politinio dešinumo niekas nepanaikino. Ar N.Venckienė suderino tokią poziciją su savo bendražygiais? – nežinau. Sunkiai galėčiau tai įsivaizduoti… Tik po kelių laidos vedėjo paraginimų, N.Venckienė paminėjo kitas partijas su kuriomis DK koalicijos nenorėtų sudaryti. Išskyrė iš tokio sąrašo tik kaip “idėjiškai jai artimesnius” paksistus ir G.Songailos tautininkus. Apie pastarasias dvi politines grupuotes, manau, teks dar kartą priminti išsamiau.
  Susidaro toks įspūdis, kad netgi tarp Seimo politikų buvo panaudotas spaudimas iš jų politinių vadovybių. Tad ir tas 80 balsavusių už suėmimo galimybę skaičius yra gerokai abejotinas, pasiektas gal panaudojant aktyvų spaudimą. Tai, kad N.Venckienė kaip naujokė politikė nesublizgėjo – jau esu nemažai komentavęs. Bandymai ieškoti užtarimo tose politinėse formuotėse, kuriose kyšo ilgametės, konkrečios problemos su teisėsauga, nebuvo pakankamai moraliai motyvuoti. Tai gerokai pakenkė partijos “Drąsos kelias” reitingams ir pačios Seimo narės Neringos Venckienės įvaizdžiui. Jei į Seimo narę buvo žiūrima, kaip į politinę oponentę, kuri siūlinėja įvairias “nepatogias” įstatymų pataisas ir bando striksėti “burokinėse” gretose, tai tokio požiūrio, sprendžiant dėl teisinio imuniteto, nederėjo sutapatinti su keistokai atrodančiais generalinio prokuroro kaltinimais. Tai moraliniai niuansai, kurie visuomenei taip pat yra ganėtinai svarbūs. Esu įsitikinęs, kad ryški dauguma Lietuvos visuomenės “D.Kedžio istorijoje” nori tiesos ir teisingumo. Kol kas raginimai teisėsaugai to siekti etinėmis ir moraliomis priemonėmis nesulaukia reikiamos reakcijos ir tai jau negalima buvo nepastebėti. Netgi visa eilė teismų sprendimų kelia daug abejonių savo pagrįstumu ir todėl būna argumentuotai kritikuojami. Teisėjas ir teismai yra tik tada nepriklausomi, kada vykdo tik TEISINGUMĄ ir klauso tik ĮSTATYMO. Manau, kad būna visaip… Teisinėje valstybėje “visaip” neturėtų būti.”
  P.s. Nemaža tikimybė, kad pedofilijos ir žudynių skandalas bus nagrinėjamas jau ne tik Lietuvoje. Pagal tą N.Venckienės kaip teisėjos, globėjos ir Seimo narės įdirbį galima spėti, kad ši atkakli, tiesos ir teisingumo siekianti moteris sugebės pasukti visą “D.Kedžio istorijos” eigą A.Ūso garbės ir L.Stankūnaitės interesų gynėjams nepalankia kryptimi.
  Yra keletas teisinių niuansų, kurie gali nusverti Temidės svarstyklių lėkštelę. Kol kas visuomenė tiesioginių įrodymų apie eilės asmenų žūtis neišgirdo, mergaitės liudijimas nepaneigtas, įtarimai D.Kedžiui ir N.Venckienei teisėsaugos nebuvo pareikšti. Vieno dėl Drąsiaus “nelaimingo atsitikimo”, kitu atveju – neradus N.Venckienės.
  LR Konstitucija (31 ir 32str.) skelbia, kad “Pilietis (…) gali laisvai išvykti iš Lietuvos”, “Asmuo laikomas nekaltu, kol jo kaltumas neįrodytas įstatymo nustatyta tvarka ir pripažintas įsiteisėjusiu teismo nuosprendžiu”.
  Tikriausiai, Neringa Venckienė visus tuos pedofilijos ir žudynių skandalo metus dirbo kur kas daugiau už savo įvairius kolegas. Ir už teisininkus, ir už Seimo politikus. Manau, kad ji ir dabar darbuojasi VARDAN TOS… Net ir būnant kvalifikuota teisininke, gerai susipažinusia su “D.Kedžio istorija”, manau, reikia nemažai laiko ir pastangų, kad visą tai išanalizuoti iš esmės bei teisiškai apibendrinti. N. Venckienės 327 psl. knyga “Drąsiaus viltis – išgelbėti mergaitę”, atsiradus daugybei papildomų naujų faktų, gali tapti tik pirminiu juodraščiu. LR Konstitucinis teismas, spręsdamas net ir kokį nesudėtingą klausimą, aptaria bei paruošia sprendimą per ilgus laikotarpius. Ilgose nutartyse kartais būna tik keli prasmingi, su klausimu tiesiogiai susiję sakiniai. N.Venckienė tokios laiko prabangos neturi, tad jai gali tekti darbuotis neskaičiuojant valandų.Gal net pasitelkiant talkininkus, vertėjus ar pan. Toks, daug teisinių dalykų aprėpiantis darbas būtų nesuderinamas su visokiais pašaliniais trukdžiais. Todėl manau, kad kol N.Venckienė tvirtai nepasiruoš tolesnei įvykių procesinei eigai, ji neskubės pati pasiviešinti savo buvimo vietos. Nemanau, kad norėtų netikėtai sulaukti dviejų vyrukų, kurie liudininkų buvo pastebėti nusikaltimų vietose. Nemanau, kad ji, tiesiogiai nedalyvaudama Seimo darbe, gvieštųsi į Seimo narės atlygį. Keliamas dėl to didžiulis triukšmas žiniasklaidoje ir tarp politikų – gerokai perdėtinis bei priešlaikinis.
  Peržvelgiau You Tube 2013. 05. 01 “Sąmokslo teoriją ” , kur Arno Klivečkos laidoje dalyvavo V.Stundys, V.Jurkevičius, V.Vasiliauskas ir P.Gylys. Manau, kad ši laida verta žiūrovų ir skaitytojų dėmesio.
  Laidos klausimas buvo toks: “Ar pateisinate N.Venckienės pabėgimą?” Ar tai koks pabėgimas ar tik laikinas pasitraukimas nuo galimo įvairaus susidorojimo, dar vertėtų atskirai aptarti. LR Konstitucijoje nurodyta, kad kiekvienas pilietis “gali laisvai ivykti iš šalies” ir kad ” negalima piliečiui drausti grįžti į Lietuvą”. Prokurorai jokių sankcijų N.Venckienei nėra pateikę, tad ji galėjo elgtis taip, kaip jai atrodė tikslingiau siekiant tiesos ir teisingumo. Tikėtina, kad tokios galimybės, gyvenant demokratinėje terpėje užsienyje, šioje situacijoje netgi geresnės.
  Manęs neįtikino V.Stundžio ir V.Jurkevičiaus bandymai pateisinti teisinio imuniteto panaikinimą ir netgi suėmimo galimą taikymą. Įpusėjus laidai skambinusių žiūrovų daugumos – taip pat. Santykis 2500 / 196. Galiu nujausti tik vieną dalyką. “Stovėjimas po medžiu” padarė didelę žalą Lietuvos politinei dešinei. Kadangi, iš kairės ar centro daug tikėtis gerinant sudėtingą situaciją teisėsaugoje didesnių vilčių niekad nebuvo tikimasi, tai galima teigti, kad politinė dešinė prarado puikų šansą pakovoti už tiesą ir teisingumą mūsų šalyje,pagerinti situaciją teisėsaugoje ir tuo pačių gauti daug viešųjų ryšių balų. Dar daugiau. Netgi ne tie balai svarbiausia. Dar svarbiau nenusižengti etinėms ir moralinėms, bendrai visuomenėje pripažintoms normoms.
  O juk tereikėjo nuosekliai toliau eiti 2010.01.21. Seimo sprendimo keliu, neigiamai vertinant teisėsaugos darbą “D.Kedžio istorijoje” ir žuvusių, tikriausiai, būtų gerokai mažiau. Jei N.Venckienė su savo turimais konkrečiais įvairiais duomenimis sugebės išeiti į platesnę viešumą, Lietuvos teisėsauga gali apsijuokti, kaip mano a.a. močiutė pasakytų, “prieš visą svietą”. Patikslinsiu – “prieš demokratinių šalių visuomenes”. Neįmanoma būtų dėl tokios situacijos apkaltinti pačią Neringą Venckienę, kurios ryžto ieškant tiesos sumažėjimo nepastebėjau per visą penkerių metų laikotarpį. Jos pilietinė teisė gintis visomis teisinėmis priemonėmis tam, kad tiesa ir teisingumas Lietuvoje laimėtų, o mūsų šalis galėtų būti vertinama kaip teisinė valstybė, kur yra LR Konstitucijos viršenybė bei galioja tiesos ir teisingumo principai.
  Kalbėti apie Seimo narės N.Venckienės, kaip politinės bėglės statusą kol kas dar gerokai per anksti. Prokuratūra netgi nespėjo pateikti jai visiems žinomus ir gerokai keistus kaltinimus. Tad ji teisiškai nėra bėglė, pažeidusį kokį prokurorinį režimą ar pan., o tik išvykėlė. Tam, kad kaltinimus pateikti, gali tekti pirmiausia tiksliai nustatyti Seimo narės buvimo vietą, pasitelkti diplomatines tarnybas, o turimus kaltinimus pateikti teisėsaugai tos šalies, kurioje ji bus apsistojusi.
  Beje, turėdama diplomatinį pasą Neringa gali bet kada pakeisti ne tik gyvenimo vietą šalyje, bet ir pačią šalį. Manau, kad būtent rimtų kaltinimų suformulavimas gali sudaryti mūsų prokurorams tam tikrų, netgi nemažų problemų. Kaip teigia politologas K.Girnius, dėl gręsiančios baudos niekas politinio prieglobsčio neprašo. Beje, būtent dėl to ir ekstradicijos tokiems asmenims demokratinės šalys netaiko. Tačiau, yra kitas, kur kas rimtesnis niuansas. Tai iškilusi grėsmė, kad kažkas gali panorėti nepatogų “pūlinį” (Kryževičiaus terminu) sunaikinti fiziškai. Dar vienas pavyzdys: “K.Jovaišas. N.Venckienės laukia politikierių klubas „Nutrūkusi styga“. Ką tai galėtų reikšti? Juk “Nutrūkusi styga” – laidojimo paslaugų įmonė. Argi tai ne tiesmukiškas grasinimas susidorojimu? Viešai internete išsakytų, netgi konkrečių grasinimų N.Venckienei – didžiulis kalnas. Beje. Porą panašaus pobūdį galėjusių turėti incidentų būta, o trečias kartais galėjo būti lemtingas. Ar Seimo narė privalėjo tokio laukti? N.Venckienė jokio muštynių speco savo apsaugoje, berods, neturėjo. Tad ir išsisukti iš situacijos apie kurią minėjo neringiškis Žilius, kai dviem automobiliais užblokavę kelią ryžtingai nusiteikę vyrai, atseit, klausė Drąsiaus: “Tai su pedofilais kovoji?” nebūtų buvę galimybės..
  Jei Neringa Venckienė randasi JAV, tai ji, manau, turės bent jau tuos 6 mėn. laiko, kuris skiriamas atvykėliams bet kokiais asmeniniais tikslais. Žinoma, be teisės į darbą. Vizos galiojimo laiką, paprastai, galima nesunkiai pratęsti dar pusmečiui. Nurodomos priežastys gali būti įvairios. JAV dirbantys teisininkai – advokatai savo darbą gerai išmano, tad tai gali sukelti mūsų “sistemai” papildomų problemų. Jau nekalbant apie tai, kad pati Seimo narė turi teisinį išsilavinimą ir jau nemažą darbo patirtį. Jei politikė su savimi suspėjo pasiimti visą įmanomą medžiagą apie visą “D.Kedžio istoriją”, mūsų teisėsaugininkams, prisidėjusiems prie “bylos žudikės” peripetijų, gali būti neramu. Manau, kad visa eilė veiksmų ir sprendimų padarytų Lietuvos teisinėje sistemoje šios istorijos bėgyje toli gražu neatitinka teisinių valstybių standartų.
  Seimo nario statusą N.Venckienė gali prarasti gan sudėtingos apkaltos keliu. Tam Seimui tektų kreiptis į Konstitucinį teismą, sudaryti specialią komisiją, balsuoti ir t.t. Gali būti, kad N.Venckienė pateiks papildomą informaciją, tačiau tai gali nepadėti išsaugoti savo vietą Seime. Gal ji jau net nusprendusi jos net neginti. Dirbti tokiame valdžios kolektyve, kurio dauguma sumąstė “nusiplauti rankas” ir pritarė bet kokioms, net ir griežčiausioms tardymo sąlygoms suimant – nedidelis malonumas. Taip Seimo nariai parodė laaabai didelį pasitikėjimą mūsų teisine sistema. Ar ji to verta? – didelis klaustukas… Prezidentė, bandžiusi sušvelninti situacija, buvo kai kurių politikų išjuokta, o žurnaliūgų netgi suniekinta. DP ir TT savo politiniams tikslams naujokės politikės nenuovokumu jau pasinaudojo, tik dar nespėjo “kojas į ją nusivalyti.” Jei dėl “burokinių” jėgų tikslų daugmaž aišku, tai moraliniai naujo LSDP ir TS LKD susitarimo vertinimai gali tapti ekstremaliai nemalonūs, nustačius bent jau optimaliai įmanomą tiesą šioje istorijoje. Būtent tiesos ir teisingumo kantriai laukia dori Lietuvos piliečiai. Ar sulauks? – matysim… Viltis miršta

  Thumb up 6 Thumb down 3

 9. Saugokit visus kuriem kas atnese vainika ar geliu. Kiek dar ta ponia prikurs pasakeliu ir sokdins tuos varnus. Kiek ta valstybe isnaudos zmones ir saugos visokius nusikaltelius ir ju aplinka. Kas ir kur ja puola ar puls, jei ir puls tai savi, nes ponia vis reiskiasi daug zinanti.

  Thumb up 26 Thumb down 2

  • Stancikienei irgi dėjo gėles ir degė žvakes,tai kodėl jos nesaugo?Manau saugo tuos ,kurie išvien su sisteminiais.

   Thumb up 12 Thumb down 0

 10. Kai tyrėjai nesugeba nustayti,kas parašė grasinantį laišką,ir nesugeba paimti pirštų anspaudų,nuo krepšelių žvakių ir tt.,jau nekalbu apie DNR.Bet kam laidyti pinigus niekams,jei reikiami liudininkai paliudys taip kaip reikia.

  Thumb up 26 Thumb down 2

 11. dabar juos saugos????Net didziausios siaubunes-Neringos nera Lietuvoje.Jeigu nebuciau tikejes,kad pedofilai valdo Lietuva,nuo dabar patikeciau.

  Thumb up 22 Thumb down 2

 12. NIEKIENO NEKONTROLIUOJAMŲ NEDESOVIETIZUOTŲ KOLABORANTŲ, VYRIAUSIOJO ADMINISTRACINIO TEISMO VAGIŲ IR NETIRIAMŲ TEISĖJŲ NUSIKALTIMŲ AUKA says:

  Prezidentė korumpuotą, degradavusią, posovietinę teisinę-teisminę sistemą viešai įvardijo KLANU, kalbėjo, kad teismai turi būti sąžiningi, objektyvūs ir nešališki, tačiau melo ir neteisingumo KLANAS tebeegzistuoja.
  KLANAS TEISME PAVOGĖ MANO RAŠYTINIUS ĮRODYMUS – DOKUMENTUS, kuriuos aš įteikiau LVAT’ui. Į mano prašymus atstatyti bylose pavogtus įrodymus arba man juos gražinti, LVAT’o pirmininkas R.Piličiauskas ir jo pavaduotojai atsirašinėja, akivaizdžiai sukčiaudami, meluoja, pavogtų įrodymų man negražina.
  Generalinis prokuroras D.Valys, turintis išskirtinę teisę ir pareigą, netyrė mano skundo dėl dokumentus pavogusių teisėjų veiksmų, o VAT teisėjas Stasys Lemežis (buvęs sovietinis vyr. prokuroras) įteisino dokumentų vagystę ir neteisėtus prokurorų veiksmus.
  KLANAS nusavino nuosavybę, kurią statė mano tėvas „Katalikų kronikos“ bendražygis, pripažintas Lietuvos nepriklausomybės gynėjas – savanoris, televizijos studijos ir bokšto gynėjas, žydų gelbėtojas, KGB‘istų persekiotas ir terorizuotas, Valstybės apdovanotas ir pagerbtas ne vieno muziejaus stenduose.
  Remdamasis reikiamos galios registro dokumentais, teisingumo, aš ieškojau visose įmanomose KLANO pakopose: Registrų centro (RC) Komisijoje, Vyriausioje administracinių ginčų komisijoje (VAGK), Teisingumo ministerijoje (TM) ir visuose įmanomuose teismuose. Ginčijau akivaizdžiai suklastotus išvestinius RC dokumentus. Bylą tarp manęs ir TM, kurio sūnus T ministro patarėjas Tomas Baranovas, nenusišalinęs nagrinėjo buvęs Komunistų partijos nomenklatūrininkas, kolegijos pirmininkas Anatolijus Baranovas. KLANAS įteisino akivaizdžiai suklastotus RC išvestinius dokumentus.
  Tai primena pasakėčią „Vilkas ir ėriukas“ apie ėriuko bylinėjimąsi su vilku vilkų teisme.
  KLANAS tapo irštvomis nedesovietizuotiems kolaborantams KGB‘istams, komunistams ir jų giminaičiams.
  Prezidentės paskirtas LVAT’o pirmininkas R.Piličiauskas, nereaguoja į mano prašymą dėl teikimo procesui atnaujinti.
  R.Piličiauskas LVAT’o pirmininku paskirtas pagal Prezidentės vienasmenišką išskirtinę privilegiją, jis Seime neprisiekė, jo paskyrimo procedūroje Seimas nedalyvavo, todėl LVAT’as bylose ignoravo Seimo kontrolierių išvadas ir sprendimus, kuriais nustatyti RC direktoriaus K. Sabaliausko ir T ministro pažeidimai, jiems taikytos poveikio priemonės, tačiau besikeičiantys ne‘Teisingumo ministrai, turėdami įstatymuose įrašytas prievoles kontroliuoti RC ir Teismų vadovų administracinę veiklą, jų nekontroliuoja.
  Administraciniai teismai negina piliečio-žmogaus nuo valstybės institucijų tarnautojų savivalės ir biurokratizmo, bet dangsto dokumentų suklastojimo faktus, vykdo neteisingumą, dubliuoja bendrosios kompetencijos teismus, kuriuose taip pat nagrinėjamos administracinės bylos, mano atveju ginčijasi su jais dėl bylų teismingumo, stumdo jas tarp savęs ir vilkina nagrinėjimą. Būtina administracinius teismus panaikinti (reorganizuoti į bendrosios kompetencijos).
  Konstitucinis teismas nuolat pažeidinėja Konstitucijos 5 str. 3 d., aš neturiu teisės į jį kreiptis dėl teismų ir teisėjų įvykdytų Konstitucijos pažeidimų. Teismas netenkino mano prašymo kreiptis į KT.
  EŽT Teisme, TM deleguoti Lietuvos atstovai, mano pareiškimą cenzūravo.
  Esu beteisis prieš KLANĄ, kuris savo „vidiniais įsitikinimais“ pamynė Konstituciją, kitus įstatymus, teisingumą, sąžiningumą, savo garbę ir pareigas.
  IŠ NETEISĖS PADARYTA TEISĖ, NES NEDAVIAU KYŠIO.
  KAS TEIS TEISĖJUS IR VALSTYBĖS „TARNAUTOJUS“, MANE AKIVAIZDŽIAI APVOGUSIUS, KURIUOS AŠ BRANGIAI IŠLAIKAU?
  KAS GRĄŽINS LVA TEISME NEVIENĄ KARTĄ PAVOGTUS MANO ĮRODYMUS-DOKUMENTUS IR NUOSAVYBĘ, NUSAVINTĄ IŠ AKLO, VISIŠKOS NEGALIOS, BUVUSIO BEJĖGIŠKOJE BŪSENOJE, ŽMOGAUS?
  Atsiprašau už konkretų nevilties šauksmą tyruose.

  Thumb up 9 Thumb down 0

 13. Lietuviai, ar išmokote pamoką? Pakartokite: Teisybės Lietuvoje ieškoti negalima, nes ir jums bus taip kaip Venckams ir Kedžiams. Jeigu jūsų vaiką pedofilai išnaudojo, tylėkite ir pasistenkite išvažiuoti iš Lietuvos, nes Lietuvoje nereikia tokių, kurie mano, kad pedofilija negerai.

  Thumb up 37 Thumb down 2

 14. netikiu nei vienu jos žodžiu, jei jai reikia, tegul samdosi apsaugą – kodėl mokesčių mokėtojai turi išlaikyti poniučių tarnus…

  Thumb up 38 Thumb down 3

 15. tikrai ar tik kazko neslepia ta seimynele???manau islys galai kazkokie vistiek kada nors!

  Thumb up 25 Thumb down 3

 16. buvo suimta 19 teiseju tarnavusiu mafijai!!!Kodel tai nedaroma Lietuvoje???GaLlIETUVOJE VISI TEISEJAI TARNAUJA MAFIJAI???jOG JU SPRENDIMAI GALUTINIAI IR NESKUNDZIAMI KAZKAIP VISADA BUNA TIK NUSIKALTELIU NAUDAI????

  Thumb up 29 Thumb down 3

 17. Miliniu seima????? Kuom is tiesu uzsieme ju sunus ir kas is tiesu ji nuzude ???Kodel Miliniai duoda melagingu parodymus prokuraturai N.Venckienes apkaltinimui????

  Thumb up 41 Thumb down 4

 18. Pati motina savo sunu apsauke pedofilu!!!Is N.venckienes nei karto neteko girdeti jog jos sunus pedofilas.O ir mergaite is nuotraukos jo neatpazino???Ka slepia Miliniu seima???????

  Thumb up 44 Thumb down 4

 19. greitai visi teisejai prades prasyti valstybes apsaugos…nes teisejai tarnavo nusikalteliams kurie bet kada gali su jai susidoroti:)O kalte JIE vercia N.venckienei!!!Nejuokinkite jus mastanciu zmoniu :) Kiek teko nugirsti pats miliniukas su “juda” saika buvo susidejes :)Tai ir buvo pasalinta tos saikos…o nuzudyma …vsiopo zakonam…bandoma suklastoti ant N.Venckienes. Siandiena gen. prokuroras “nusvilpe” Betungi kuri teismas buvo atstates. Lietuvos teisejams reikia ne valstybines apsaugas skirti o pradeti suimineti,kaip Italijoje uz akivaizdu tarnavima mafijai!!!

  Thumb up 35 Thumb down 3

 20. siaubas kas darosi toj lietuvoj/ bobele panekejo ,stai ir apsauga jau /galimai bus plaunami pinigai/ del ko ja reiktu saugoti ???nebejuokinkite jus zmoniu!

  Thumb up 41 Thumb down 1

 21. LIETUVAI TOKIOS TEISĖSAUGOS,KAD NESUGEBA IŠSPRĘSTI PEDOFILIJOS BYLOS,O VISUS TIK APKARSTO APSAUGINIAIS,BIOLOGINEI TRYS DRAMBLIAI SAUGO,ŠITĄ ,KURI PATI APŠAUKĖ SAVO SŪNŲ PEDO….LU KIEK SAUGOS ,TIKRIAUSIAI TRYS,DUOK DUEVE NERINGAI STIPRYBĖS,KAD GREIČIAU IŠNARPLIOTŲ BYLĄ,TADA VISIEMS TEKS ATSAKYTI

  Thumb up 38 Thumb down 2 
Video reportažas


Nerpigiau.lt

Nerpigiau./lt/produktas/505/nusikaltimas-valstybes-vardu

Aktualu. Komentarai
Ką dovanoti krikšto tėveliams?
Sportas tampa madingu
Foto reportažai Aktualu Naujausias numeris
Dovanos sužadėtuvių proga: kaip pasveikinti įsimylėjėlius? 
Neseniai susižadėję draugai pakvietė paminėti ypatingą įvykį? Nėra dvejonės, dalintis džiaugsmu – smagu,...

Tabu temos poroje – kaip jų atsikratyti? 
Jaučiate, kad mylimas žmogus su jumis nėra šimtu procentų atviras? Normalu, visiems pasitaiko...

Praktiškos dovanos žmonėms, besidomintiems konditerija 
Draugų rate turite žmogų, kuris kiekvieno susitikimo metu atsineša kažką saldaus? Jo šokoladiniai...

Vidurnaktį baigs galioti judėjimo ribojimai tarp savivaldybių 
Po antradienį įvykusio neformalaus ministrų pasitarimo, sveikatos apsaugos ministras Arūnas Dulkys žiniasklaidą informavo,...

„Baltic Block“ plečia partnerių tinklą: pradeda bendradarbiauti su tarptautine padėklų ir konteinerių nuomos bendrove „Chep“ 
    Viena didžiausių medienos drožlių padėklų gamintojų Europoje, Latvijos kompanija „Baltic Block“,...

Lietuvos miestuose vyks piketų banga dėl Seimo darbo grupės netinkamai išnagrinėtos situacijos Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centre (4)
Žurnalistas Liudas Dapkus rašo, kad „istorija yra svarbus kovos ginklas“. Šių dienų įvykiai...

Anekdotas


Naujovė KK Facebook
Reklama

Politika   Bylos, sukrėtusios Lietuvą
EP narys A. Kubilius: „Nestabilumas Rytų Partnerystės regione tampa nauju jo bruožu“ (1)
Europos Parlamento narys, Euronest Parlamentinės Asamblėjos (PA) pirmininkas Andrius Kubilius,...
Valdžios sektoriaus balansas 2020 metais: 3,5 mlrd. eurų deficitas
Išankstiniais duomenimis, 2020 metų Lietuvos valdžios sektoriaus deficitas sudarė 3,5...
Prezidentas kviečia šalinti kliūtis didelės rizikos grupių skiepijimui (2)
Lietuvos Respublikos Prezidentas Gitanas Nausėda, antradienį nuotoliniu būdu susitikęs su...
 
LAT pritarė apeliacinės instancijos teismo išvadoms dėl Vilniaus universiteto pareigos atlyginti neturtinę ir turtinę žalą Norvegijos kalnuose žuvusios studentės tėvams (6)
Lietuvos Aukščiausiasis Teismas atmetė Vilniaus universiteto kasacinį skundą ir paliko...
Nepramušamas VU „betonas“ – aukšti teisėjai ir prokurorai? (5)
Giedrė Gorienė „Ir mažas akmenukas didelį vežimą išverčia“, – sako...
Kada naikinsime nereikalingus teismus? (5)
Giedrė Gorienė Kada naikinsime aukštesnės instancijos teismus? Kam jie apskritai...
 

Teisėsauga   Verslas, ekonomika
Tikslinamos asmens sulaikymo sąlygos – aiškesni pagrindai ir procedūros (2)
Geriau įgyvendinti asmens teisę apginti savo laisvę, aiškiau reglamentuoti laikinojo...
Prezidentas paskyrė Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus pirmininką (2)
Lietuvos Respublikos Prezidentas Gitanas Nausėda, vadovaudamasis Konstitucija, Teismų įstatymu ir...
Lietuvos advokatūra apie šios dienos sulaikymus: Lietuvoje įsivyrauja „sulaikymo prezumpcija“ (2)
Lietuvos advokatūra, reaguodama į žinomų mūsų šalies asociacijų ir asmenų...
 
Georgij Nikonorov jungiasi prie „Yukon Advanced Optics Worldwide“ vadovų komandos
Aukštųjų technologijų bendrovės „Yukon Advanced Optics Worldwide“, gaminančios civilinius termovizorinius...
R. Viršilas. Kiek įmonių socialinėje atsakomybėje yra atsakomybės?
Rolandas Viršilas  Jau metai, kaip gyvename naujos realybės – pandemijos...
„SME Finance“ steigia neobanką verslo klientams
Tikimasi, kad tik verslo klientams skirtas neobankas veiklą pradės 2021...
Krašto apsauga   Užsienis
Krašto apsaugos viceministras M. Abukevičius: „Kibernetinis saugumas – visų atsakomybė“
Efektyviai užtikrinti ypatingos svarbos informacinių išteklių valdytojų kibernetinį saugumą, stiprinti...
Lietuvos kariuomenei perduoti dar 142 nauji sunkvežimiai „Unimog“
Spalio 21 d. Lietuvos kariuomenei perduoti dar 142 nauji penkių...
R. Karoblis naujuoju kariuomenės vadu siūlo Sausumos pajėgų vadą gen. mjr. V. Rupšį (1)
Krašto apsaugos ministras Raimundas Karoblis naujuoju Lietuvos kariuomenės vadu Prezidentui...
 
Pretendentė į EK pirmininkes sulaukė europarlamentarų reakcijos (1)
Pretendentė į Europos Komisijos (EK) pirmininkės postą Ursula von der...
V.Zelenskis „nokautavo“ P.Porošenką (8)
    Pomaidaninio Ukrainos prezidento Petro Porošenko „puota karo metu“...
Dėl Skripalių apnuodijimo S.Lavrovas pirštu dūrė į NATO: „Tai ne „Novyčiok“, o BZ“ (25)
Rusijos URM ministras Sergejus Lavrovas pareiškė, kad Cheminio ginklo draudimo...
Sportas   Laiškai
“PingPongiuko”akademija kviečia (1)
Oficialus klubo Facebook puslapis>>>...
Cristiano Ronaldo sezoną temdo priekabiavimo skandalas (1)
Cristiano Ronaldo – vienas geriausių planetos futbolininkų. Apie šį portugalą...
Lietuvos rinktinės laukia kroatų išbandymas (1)
  Lietuvos nacionalinė vyrų krepšinio rinktinė tęsia kovą dėl galimybės...
 
Kam tarnauja Šaulių sąjunga (9)
Kaip manote ar visi Šaulių sąjungoje pritaria jūsų sąjungos nariui...
Geradarei savanoriai pačiai prireikė pagalbos (1)
Nuo nelaimės nėra apsaugotas niekas. Likimas skaudžiai skriaudžia ir tuos,...
Mulkinanti apklausa “Mes europiečiai”” (3)
Šiuo metu – 2019.05.11, 17:30, – portale lrytas.lt  vykdoma apklausa,...