Kontaktai      Rašykite mums       KK TV       Siūlo darbą       Foto       Prenumerata Lietuviškai По-русски English
turgelis.net
2022 Rugpjūtis 11 Ketvirtadienis
 

Teisėsaugos veteranai mala į miltus Medininkų žudynių tyrimą. [2.V. Jankauskas: „Jeigu visuomenė sužinotų, už galvos susiimtų“]

2016-01-22 09:49 | Bylos, sukrėtusios Lietuvą | Komentarų (66)

"Čia yra labai paprastas dalykas - nusikalstamas aplaidumas," - taip Medininkų bylos ištyrimą vertina buvęs Generalinės prokuratūros darbuotojas Vytautas Jankauskas. KK nuotr.


Giedrė Gorienė

Pradžia.  Teisėsaugos veteranai mala į miltus Medininkų žudynių tyrimą. 1. Ką parodė eksperimentas su tūtele?

„Dėl teisybės galima ir numirti“, – pasakė į „Karšto komentaro“ redakciją atvykęs Vytautas Jankauskas.

Perskaitęs „Karšto komentaro“ vyr.redaktorės Giedrės Gorienės knygą apie Medininkų žudynių tyrimą „Nusikaltimas valstybės vardu“, buvęs ekspertas ir ilgametis Generalinės prokuratūros darbuotojas V.Jankauskas nusprendė papasakoti kai ką daugiau – kas nuo visuomenės yra nuslėpta.

Pokalbį su Vytautu Jankausku pradėjome nuo tūtelės.

-Nusikaltimo vietoje, praėjus parai po žudynių, prie smėlio krūvos buvo rasta iš pistoleto „Makarov“ šauta 9 mm tūtelė, kurios vidus – surūdijęs. Jūs, kaip specialistas, pasakykite: ar galėjo per parą surūdyti tūtelės vidus? Vasarą, ant smėlio, nelyjant?

-Galiu kategoriškai pasakyti – ne, negali. Aš pasikėliau enciklopedinius duomenis, susiskambinau su balistais ekspertais, netgi į Kijevą paskambinau, senus draugus pakėliau. Paklausiau to paties, ką jūs dabar klausiate manęs. Ir man atsakė: „Koks durnius gali pasakyti, kad per naktį ant smėlio krūvos esanti tūtelė gali surūdyti?“

Kada šaunant užsidega parakas tūtelėje, susidaro didelis spaudimas, ir degimo produktai atvirkščiai – suteikia tarsi apsauginę plėvelę ir ją suardyti gali tiktai rūgštus lietus. Pvz., jeigu „Azoto“ gamykloje pakiltų koks debesis ir tas sūrus lietus palytų, tada taip, bet kad taip iššovus ji surūdytų per parą… Ne, taip nebūna.

Matote, net jeigu iššautą tūtelę panardintume į paprastą vandenį ir laikytumėte parą vandenyje, tai ištraukę pamatytumėte, kad ji gražiausia – nesurūdijusi.

-Taip, atlikome ne vieną eksperimentą – per parą nesurūdijo. Beje, 1991 m. rugpjūčio 10 d., t. y. praėjus dešimčiai parų po žudynių, pakartotinės įvykio vietos apžiūros metu buvo rastos dar trys tūtelės, tik jau šauta iš „Stečkino“, irgi ant smėlio, ir jų vidus – nesurūdijęs. Vadinasi, net per dešimt parų nesurūdijo.

-Taigi tūtelės ir daromos iš tokio metalo, kad nerūdytų.

-Tūtelė – ne viena, švelniai tariant, keistenybė šioje „ištirtoje“ Medininkų byloje: gana plačiai aprašėme ir laikrodžio, rasto praėjus keturioms dienoms po žudynių prie muitininkų namelio, „pririšimą“ prie bylos: kadangi po keturių dienų įvykio vietoje rastas laikrodis, ant jo įspausta gamyklinė raidė „π“, pagal prokurorus, tai reiškia rusišką „R“, o tai reiškia „Rygą“ arba „Rygos omonininką Ryžovą“…

-Kai aš sužinojau, kad tą laikrodį rado tik po keturių dienų… Įsivaizduokite, jeigu buvo baigta įvykio vietos apžiūra ir po keturių dienų randa kažkokį tai daiktą, tai kiek žmonių per tas keturias dienas ten praėjo? Ir dar buvo gedulo mitingas! Tai ar gali būti įrodyta, ar tikrai tą daiktą paliko tas žmogus, kuriam tą laikrodį priskiria?

-Dar neaišku, kaip tas laikrodis apskritai atsirado toje byloje, nes yra tik faktas, kad po penkių dienų nuo Medininkų žudynių į prokuratūrą atėjo muitininkas, kuris atnešė laikrodį ir pasakė, kad „vakar, t. y. rugpjūčio 4 d., tą laikrodį prie įėjimo į vagonėlį rado mano žmona“.

-Šitas dalykas su tuo laikrodžiu yra tik parodyti viso pasaulio pradedantiesiems teisininkams, kaip nereikia daryti arba kaip yra klastojami įrodymai.

„Faktiškai, ką reikėjo surasti, viskas buvo sutrypta, sunaikinta“

-O kas didžiausią nuostabą jums sukėlė pirmiausia?

-Kai įvyko tas Medininkų posto užpuolimas, pirmiausia didelę nuostabą sukėlė tai, kas nuvažiavo į įvykio vietą.

Negaliu pasakyti, kad į įvykio vietą nuvažiavo diletantai: Karalius – geras prokuroras-kriminalistas, Jurkštas – daugiau kaip tardytojas, Jarmala, amžinatilsį, – protingas žmogus, Lietuvos patriotas. Bet jis darė tik daktiloskopinius tyrimus.

Yra tokia bendra geležinė taisyklė: įvykio vietoje pirmiausia pasiskirsto roles. Paprastai tai yra eksperto, kuris apžiūrės įvykio vietą, atsakomybė. Jis pasirūpina, kad įvykio vieta būtų atitverta, atžymėta, ir kad niekas negalėtų įžengti tenai.

Kodėl taip daroma? Labai paprastas dalykas: pėdsakai palikti, perėjo būrys žmonių – tų pėdsakų neliko. Vienas rado, kitas pasiėmė ar taip numetė ir tada imk ir suprask, kieno tie pėdsakai yra?

Jarmala buvo inteligentas žmogus. Jis neužrėks, nepasakys… Karalius – cholerikas, bet jis irgi griežtai pareikalauti, kad „palikit įvykio vietą“, ypatingai, kai ateina Seimo nariai, generolai, pulkininkai, negalėjo.

Ir štai čia buvo padaryta didžiausia klaida: į įvykio vietą ėjo ne ekspertas, bet visi dideli viršininkai. Kai tik sužinojo apie įvykį anksti rytmetį, tai būriai, kaip avinų gauja – kitaip negaliu pavadinti, pradėjo eiti! Visi nori pamatyti, sudalyvauti toje istorijoje – kaip buvo užpulti, nužudyti ar ką sužeidė.

Pagal kriminalistikos dėsnius ir priimtus kanonus, jeigu tu randi lavoną, tu turi ne tiktai apžiūrėti – ar yra šautinės žaizdos, ar durtinės, bet tu turi sumodeliuoti – kaip jis atsirado yra įvykio vietoje. Visuomet reikia išspręsti klausimą: ar lavonas čia buvo, ar lavonas atgabentas? Turi atlikti visus tyrimus, balistinius tyrimus – jie yra specifiniai, ir nustatai, ar galėjo taip būti, ar negalėjo taip būti? Yra toks pradinis-pirminis įvykio vietos tyrimas.

Kiek aš žinau, Medininkuose šito nebuvo padaryta. Čia principas buvo labai paprastas: apžiūrėjo medikai, miręs, apžiūrėjo – čia šautinė žaizda, čia šautinė žaizda, čiupo greitai ir išvežė. Įvykio vietos apžiūra, pagal tokius mastus – kiek buvo nužudyta žmonių, vyko labai neilgai: prasidėjo anksti rytmetį ir po pietų jau buvo baigta.

Man ir mano draugams keldavo nuostabą: kaip tai gali būti, kad parenka ekspertus, kurie nėra tos srities specialistai? Vienintelis specialistas buvo Danielius Karalius – savo laiku dirbęs balistikos ekspertu. Tikrai „kietas“ balistas. Tačiau, be šitų pėdsakų, reikėjo išimti ir mikrodaleles. O kada pradėjo vaikščioti dideli „protuoliai“ su dideliais antpečiais ir didelėmis pareigomis, viskas buvo suniveliuota. Faktiškai, ką reikėjo surasti, viskas buvo sutrypta, sunaikinta.

Man Karalius yra pasakojęs net tokį faktą: „Įsivaizduoji, man atneša: „Klausyk, eksperte, ar tu tą jau žiūrėjai?“ Klausiu: „O kur buvo rasta? Kas tau leido paimti?“ „Ai, va, čia buvo“ – nutrenkė“.

Tai įsivaizduokite įvykio vietos apžiūrą, kokie buvo kuriozai.

-Tai Medininkų žudynių vieta nebuvo aptverta ir ten galėjo ateiti, kas nori?

-Kažkiek buvo aptverta, bet visi didieji viršininkai, politikai, aukšto rango muitininkai įvykio vietoje buvo. Kas jiems leido būti įvykio vietoje?

Pagal reglamentą, įvykio vietoje galėjo būti tik tie, kurie atvažiavo ištirti įvykio vietą. Ir niekas kitas ten negali ateiti ir ką nors daryti.

Jeigu šitas principas pažeidžiamas, daiktinių įrodymų procesinė tvarka gali sukelti tai, kad visi tie atsiradę daiktiniai įrodymai gali būti pripažinti niekiniais ir jie bylai gali nieko neduoti. Nes visuomet reikia nustatyti, ar tikrai koks nors pėdsakas ar daiktas buvo paliktas to žmogaus tuo metu ir kokią įrodomąją galią jis turi byloje.

-Tai tas nenorėjimas išsiaiškinti Medininkų žudynių jau buvo užprogramuotas nuo pat pradžių – nuo įvykio vietos apžiūros?

-Suprantate, į Medininkų įvykių vietos apžiūrą buvo pasiųsti patriotai.

-Ne pagal kompetenciją, bet pagal patriotizmą?

-Bent taip manė, kad jie tirs, darys, išaiškins vardan Lietuvos.

-O tyrėjas? Kaip parinkdavo tyrėją, kas tirs?

-Paprastai būdavo taip – jeigu tu važiuoji į įvykio vietą, tai tu tą bylą ir tyri. Žmogžudystes tirti nėra sudėtinga – atlik elementarius tardymo veiksmus, ir jeigu dar turėsi gerus operatyvinius darbuotojus, nusikaltimas bus ištirtas.

-Įkalčiai rodo, kad tik du pareigūnai buvo nušauti namelio viduje – dar šeši nušauti neaišku kur, nes namelyje nėra jokių pėdsakų: nei kulkų, nei jokių skylių namelio viduje, nors žaizdos – kiauryminės.

-Ekspertai įvykio vietoje turėjo nustatyti šovimo vietą, iš kur buvo šauta, kur tuo metu buvo žmogus, ar atitinka šovimo į žmogų trajektorija, ar neatitinka. Jeigu neatitinka, kaip jūs sakot: „o kur kulkos?“, tuomet kur žmogus buvo nušautas?

Tos kulkos, kuriomis šaudė Medininkuose, pramušamoji galia yra labai didelė. Jeigu šaudė namelio viduje, tai tos tūtelės turėjo skraidyti – būti išsibarsčiusios po visą kambarį. Ir įvykio vietoje dalyvavęs ekspertas turėjo aprašyti, kur kiekviena tūtelė gulėjo.

-Ne, aprašyta tik, kiek ir kur kokių kulkų rasta. Bet ir kulkų trūksta. Todėl ir sakau: „o kur kulkos?“

-Na, kitą kartą kulkų gali ir nebūti.

-Uždaroje patalpoje šaudyta, nušauti šeši žmonės, ir gali nebūti kulkų?

-Teoriškai gali būti. Nes jeigu iš automato šauti, šitų kulkų pramušamoji galia – labai didelė: 20 cm tąšą muša kiaurai.

-Tokiu atveju turėtų būti skylės: ar tai sienose, ar grindyse, ar lubose. O šiuo atveju – nėra net skylių. Štai apie ką mes kalbame.

-Na, čia jau kitas dalykas… Nes jeigu kulka truputį pavirsta, tai jau turi būti ne šiaip sau skylutės, o skylės kaip reikalas.

-O Medininkuose – nei kulkų, nei skylių.

-Jūs mane priverčiate rausti.

-O iš kur jūs tiek žinote? Kur ir kuo jūs tada dirbote?

-Dirbau Vilniaus rajono policijoje kriminalistinio-techninio skyriaus poskyrio viršininku. Buvau ekspertas.

-Tai jūs žinote, kaip reikia tirti įvykius?

-Ne tik žinau. Aš gavau labai gerą pasiruošimą: aš mokiausi specialioje Maskvos mokykloje, kur ruošia ekspertus, ir ilgą laiką buvau pirmame geriausių Sąjungos ekspertų dešimtuke. Dėstydavau, mokindavau. Kai kurie buvę mokiniai, kuriuos susitinku, jau pensininkai.

„Jeigu visuomenė sužinotų…“

-Jūs ne vienerius metus dirbote ir Generalinėje prokuratūroje. Neteko ten dirbant susidurti su Medininkų byla?

-Kai kurių dalykų aš negaliu pasakyti, pavyzdžiui, kaip buvo saugomi daiktiniai įrodymai. Jeigu visuomenė sužinotų, kaip buvo saugomi tie daiktiniai įrodymai, už galvos susiimtų.

-Jeigu pasakėte „a“, pasakykite ir „b“: tai kaip buvo saugomi tie daiktiniai įrodymai?

-Suprantate, Generalinėje prokuratūroje nėra specialių saugyklų, kur būtų saugojami daiktiniai įrodymai. Jie buvo suversti kampe ir gulėjo.

Tuomet aš dirbau Generalinėje prokuratūroje ir pagal generalinio prokuroro pavaduotojo K.Betingio nurodymą aš turėjau visus daiktinius Medininkų bylos įrodymus surinkti, suklasifikuoti, sudėlioti, aprašyti. Ir aš padariau tų daiktinių įrodymų sąrašus, lenteles.

-Tai kelinti čia metai buvo? Tikrai ne 1991-ieji.

-Tada generaliniu prokuroru buvo K.Pėdnyčia.

-Vaje, jis gi generaliniu prokuroru buvo 1997-2000! Tai, norite pasakyti, iki to laiko Medininkų bylos daiktiniai įrodymai gulėjo kažkur sumesti kampe???

-Taip, tik tada aš pradėjau tvarkyti, dėstyti tuos daiktinius įkalčius. O iki tol jie buvo šiaip sumesti – kas maišuose, kas stalčiuose, kas dar kur…

-Gal prisimenate, ar tarp tų įrodymų, kuriuos jūs tvarkėte, buvo Tomo Šerno apklausų vaizdo įrašai?

-Ne, nebuvo.

-O vaizdo juostų iš įvykio vietos?

-Ne, irgi nebuvo.

-Kokius įrodymus jūs klasifikavote? Kur iš Medininkų žudynių vietos buvo parvežti?

-Taip. Ir ne tik. Žinote, tarp daiktinių įrodymų buvo omonininkų nuotraukos. Bet jos niekur ir neišlindo. Aš pats tas nuotraukas sudėsčiau į atskirus skyrelius, aprašiau.

Kai kuriose nuotraukose – omonininkai pozuoja, ką jie išdarinėja postuose – kaip šaudo ir pan. Bet nei šitų nuotraukų, nei tų omonininkų pavardžių niekur nėra. Tai man kyla klausimas: kodėl šitos nuotraukos niekur nepanaudotos?

Be nuotraukų, ten dar buvo ir užrašų knygutės, leidimai, draugovininkų pažymėjimai, daiktų maišai, paimti iš tų omonininkų.

-Tai tos nuotraukos buvo aprašytos? Vardas, pavardė, kas toksai?

-Taip, konkrečiai viskas nurodyta – vardas, pavardė.

-Tai čia Rygos omonininkai?

-Ne, čia buvo Vilniaus omonininkai, vietiniai.

-Tai čia buvo Medininkų bylos daiktiniai įrodymai?

-Taip. Tai buvo tarp Medininkų bylos daiktinių įrodymų.

Ir man kyla klausimas: kodėl, kai į VRM atėjo Vilniaus OMON’o vadas su „chebra“, jų niekas neareštavo? Pagrindiniai liudininkai, pagrindiniai vykdytojai pakelta galva išėjo iš VRM ir išvažiavo – kas savo automobiliu, kas traukiniu, kas autobusu, kas lėktuvu išskrido. Kodėl juos paleido?

„Teisėsaugoje dirba romantikai, sistemos žmonės ir karjeristai“

-Suprantate, teisėsaugoje dirba romantikai, sistemos žmonės ir karjeristai. Romantikai – tai tie, kurie aria kiekvieną dieną, nežiūri nei šeimos, nei žmonos ar vyro, nei vaikų. Jeigu gavo pranešimą apie įvykį, ir dirba. Sistemos žmonės – nežiūriu blogai, jei tėvas vaikui nori perduoti pentinus, bet jeigu sūnelis yra avinas ar tiktai naudojasi tėvo švarku, tai atsiprašau… Ir yra karjeristai – jis savo vadui kavos atneš, rytmetyje pasitiks, cigaretę uždegs, ir jeigu reikia kokį dokumentą sutvarkyti taip, kaip reikia, jis padarys – nesvarbu, ką sakys įstatymas. Jis susuks tuos įstatymus, sudėlios taip, kad parašys taip, kaip reikia viršininkui.

Tai, va, A.Astaška (pirmasis Medininkų bylos tyrėjas 1991-1992 m. – KK past.) buvo romantikas. Jis tikėjo, kad jeigu pradėjai bylą, tai reikia padaryti taip, kad nebūtų gėda žmonėms į akis pažiūrėti.

O paskui, įdomiausia, ta byla buvo paskirta jaunam, „žaliam“ piemenukui. Jis pagal būdą geras, ramus, malonus, apsiskaitęs berniukas. Bet pagal charakterį… Suprantate, tyrėjas turi būti…

-Pitbulis?

-Kažkas tai panašaus. Jis turi eiti, galvoti, planuoti, daryti. O šitas – jam pasakė: „Eik, padaryk“, jis padarys. Tose ribose jis padarys viską. Ir sėdės, ir lauks. Terminas pasibaigė – surado kokią priemonę, pristabdė: nesuradom, negalėjom surasti, o kai galėsim, vėl iš naujo pradėsim.

Ta byla buvo labai įslaptinta, paslėpta nuo visų.

-Nuo 1993 metų tą bylą tyrė tas pats prokuroras. Dar buvo sudaryta tyrimo grupė.

-Matote, jeigu prokuroras operatyvininkus su šakėmis grūs dirbti, jie dirbs, o jeigu neduos komandos, užduoties, tai tie ir sėdės.

-Tai operatyvininkams tyrimo grupėje, ką daryti, diriguoja prokuroras?

-Taip, prokuroras turi duoti visas užduotis. Ir ne tik duoti užduotis, bet ir kontroliuoti, tikrinti, judinti, kad greitai padarytų. Ir tada, gavęs informaciją, žinai, ką toliau daryti: ta versija nepasitvirtino, ta – pasitvirtino. Turi vykti darbas, turi vykti tyrimas.

„Jeigu turėsi gerus operatyvinius darbuotojus“. O jeigu ne?

-„Jeigu turėsi gerus operatyvinius darbuotojus“. O ką daryti, jeigu tie „geri“ operatyviniai darbuotojai tau atneša, pvz., suklastotą operatyvinę pažymą? Kad jie su kažkuo kalbėjosi ir iš to kažko sužinojo tą ir tą, o realybėje jie to kažko net akyse nematę? Arba tie „geri“ operatyviniai darbuotojai tau „suranda“ anoniminį „liudytoją“, kurį net gėda į teismą pristatyt, nes gali išaiškėti galima klastotė?

-Negaliu sakyti, kad tokių atvejų nepasitaiko. Taip, tokių atvejų pasitaiko ir labai dažnai. Bet kažkaip negali net kilti mintis, kad tai galėtų būti Medininkų byloje: kaip tokioje rimtoje byloje galima atnešti kažkokią suklastotą pažymą?

-Bet Medininkų byloje esanti nepatikrinta, niekur neregistruota ir nevizuota operatyvinė pažyma rodo, kad vis dėlto gali būti. Sakykite, kai jūs dirbote teisėsaugoje, ar buvo įmanoma, kad byloje neaiškiu būdu atsirastų niekur neregistruota, niekieno nevizuota operatyvinė pažyma, kuri nukeliautų į teismą, būtų naudojama kaip vienas pagrindinių įrodymų byloje ir būtų cituojama kaip įrodymas teismo nuosprendyje, bet tos operatyvinės pažymos turinys net… nebūtų patikrintas?

-Pagal visus operatyvinio darbo metodus, operatyvinė pažyma į bylą negali patekti. Tardytojas turi priimti sprendimą ir ją procesiškai įforminti. Tik tardytojo įformintas procesinis dokumentas gali būti pateiktas į bylą.

Bet įprastai tokia pažyma yra tik viršininko pamąstymui. Tai nėra dokumentas. Gavęs tokią pažymą viršininkas gali išsikviesti ją surašiusius ir duoti konkrečias užduotis pagal tą pažymą: apklausti, padaryti.

-Jeigu Medininkų byloje yra 1992 vasario 14 d. operatyvinė pažyma, kurioje VRM operatyvininkai G.Adiklis ir V.Pūkenis teigia, kad jie „vasario 4-8 dienomis“ Rygoje neva susitiko su buvusiu Rygos omonininku A.Kuzminu, kuris neva jiems pasakė, kad Medininkuose galėjo žudyti Rygos OMON’as, tačiau tuo metu Rygoje buvo A.Astaška, kuris oficialiai aplausė tą pažymoje minimą A.Kuzminą, ir A.Astaškai jis nieko panašaus nepapasakojo, tai ar negalima daryti prielaidos, kad ta pažyma atsirado galimai tik 1993 metų rudenį ir buvo parašyta atgaline data, kai tie du operatyvininkai sėdėjo kalėjime už tai, kad tardydami taip „nutardė“ žmogų, kad jis mirė, ir reikėjo preteksto Malonės komisijai – kuo jie nusipelnė, kad Prezidentas A.Brazauskas jiems suteiktų malonę? Ir tuo pretekstu tapo „operatyvinė pažyma“ – „Medininkų žudynių išaiškinimas“. Nes A.Astaška, kuris vadovavo Medininkų tyrimui 1991-1992 m., apie tokią operatyvinę pažymą nieko nežinojo – jeigu operatyvininkai būtų A.Astaškai tokius duomenis pateikę, A.Astašką, be abejonės, būtų antrą kartą apklausęs A.Kuzminą. Juoba jis tuo metu kaip tik pats buvo Rygoje ir pats kalbėjosi su A.Kuzminu.

-Operatyvinis darbuotojas gali tardytojui ir nepateikti operatyvinės medžiagos. Kai kalbasi su tardytoju, gali pasakyti, kad „aš turiu tokių ir tokių duomenų“. O kad medžiaga patektų pas tardytoją, reikia atlikti tam tikrą procedūrą.

Pirmiausia, pažyma yra registruojama – yra labai griežta registracija. Aš neįsivaizduoju, kaip tardytojui gali pakliūti neregistruota medžiaga.

-Bet jeigu A.Astaška – tyrimo grupės vadovas, jeigu sudaryta tyrimo grupė, tai A.Astaška duoda užduotis, kam ir ką reikia padaryti? Juk A.Astaška duoda nurodymus VRM Kriminalinės paieškos tarnybai, ką daryti. Tai kaip kažkokie operatyvininkai patys gali savo iniciatyva „suraityti pažymą“? Juk Medininkų byloje nėra net menkiausios nuorodos, kad A.Astaška būtų ką nors komandiravęs į Rygą apklausinėti A.Kuzmino, priešingai – byloje yra visi įrodymai, kad A.Astaška pats asmeniškai važiavo į Rygą ir pats asmeniškai vykdė Rygos omonininkų apklausą.

-Taip, tai labai įdomi byla. Iš kur tie kuriozai atsiranda? Kažkas už nugaros diriguoja ir ženklus rodo, ką reikia daryti ir ko reikia nedaryti.

Tokią pažymą įkišti į bylą yra super sudėtinga. Žinodamas A.Astašką kaip žmogų, drįsčiau tvirtinti, kad prie A.Astaškos to negalėjo būti. Jeigu tu A.Astaškai atneši popiergalį, jis sakydavo: „Žinai, vaikeli, su tuo popiergaliu nueik ir …, o man prašau atnešti oficialiai, kaip priklauso“. Jis niekada nepaims ir į bylą neįdės.

Galiu kategoriškai teigti, kad A.Astaška neoficialaus dokumento niekuomet nepaims ir juo labiau į bylą neįdės. Neįprašysi tu jo. Jis tuo atžvilgiu buvo formalistas.

Kartais, žinote, nori bylą perduoti, o jis: „eik pas sekretorę, užregistruok“. Kad rezoliucija būtų.

Pas jį viskas turėjo būti oficialiai.

-Taigi, galima daryti prielaidą, kad ta garsioji niekur neregistruota, nevizuota operatyvinė pažyma atsirado jau tuomet, kai Medininkų bylą iš Astaškos perėmė tas jaunas tyrėjas, ir atsirado kažkur galimai 1993 metų rudenį…

„Čia yra labai paprastas dalykas – nusikalstamas aplaidumas“

-Žinote, jau antrą dieną po Medininkų žudynių tiek Vidaus reikalų ministerijoje, tiek Vidaus reikalų ministerijos padaliniuose sklandė negeros kalbos – kad į tą postą, į namelį atėjo savi, kad juos įsileido.

Šį kartą mintis buvo, kad atėjo ne šiaip sau kokie rygiečiai ar minskiečiai, o savi. Ir kai kurie darbuotojai sakė: „Koks čia Rygos OMON’as? Čia savi buvo, kitaip nebūtų įsileidę“.

-Tai kas tie „savi“? Žvilgsnis į ką buvo? Į Vilniaus OMON’ą?

-Taip. Tačiau gal Vilniaus OMON’as buvo tik kaip uždanga, o vykdė tai kitos pajėgos? Nes, kad šitaip žiauriai nužudytų, manau, turėjo būti dar viena jėga.

Man asmeniškai susidaro įspūdis, kad tuos vyrukus Medininkuose kažkas specialiai pakišo. Manau, kad atėjo laikas, kada prireikė tų gyvybių. Ir įvykio vietos apžiūra tokia: pabraižė lavonų padėtis, sučiupo kaip lėles, į mašiną ir greičiau išvežė. O kur tyrimas? Kur modeliavimas tos padėties? Pririšimas prie vietos?

Vienu žodžiu, viskas padaryta taip, kaip nereikia. Visi reikiami tyrimai įvykio vietoje nebuvo atlikti, todėl niekas ir nenustatė, ar žmogus vietoje nušautas, ar atneštas ir numestas.

Jeigu įvykio vieta būtų ištirta kvalifikuotai, šiandien tokių klausimų tikrai nekiltų.

Manau, kad ši byla bus numarinta, įkišta į kokį nors šiukšlyną, kur pelės po truputėlį sugrauš. Ir jeigu norės kada ainiai paskaityti, neras ką skaityti – ras tik bylos viršelius. Čia aš esu įsitikinęs 100 proc.

Ir man būtų įdomu pažiūrėti, ar yra tie maišai su daiktiniais įrodymais, kuriuos aš tvarkiau, Generalinėje prokuratūroje, ar ir tų jau nebėra?

-Jūsų, kaip profesionalo, norėtume paklausti: kaip vertinti tokį bylos ištyrimą? Aplaidumas, nekompetencija ar panašiai?

-Čia yra labai paprastas dalykas – nusikalstamas aplaidumas. Specialiai, žinant, kad ne taip daroma.

Teisėsaugininkai neturėtų parsiduoti, būti šiaudadūšiai. Jų rankose – tiesos ieškojimas. O tiesos ieškojimas yra labai sudėtingas kelias. Ir jeigu pasidavei kam nors, parsidavei kam nors, tai toks žmogus iš karto turi dėti savo teisėsaugininko diplomą ant stalo ir eiti griovių kasti. Kitaip būti negali.

-Ačiū už pokalbį.

B.d.

Komentarai

 

 

 
 1. Taip buvo ankščiau, lygiai taip pat yra ir dabar. Tai mano buves Viršininkas, ir aš su juo visiškai sutinku.

  Thumb up 72 Thumb down 0

 2. JAU IR MAN -BUVUSIAM KRIMINALISTUI,PATRIJOTUI,SEIMO GYNĖJUI,DAROSI NEAIŠKI PROKURATŪROS POZICIJA.IŠ SAVO PATIRTIES DARAU PRIELAIDĄ ,KAD DĖL NEAIŠKIŲ PRIEŽASČIŲ [GALI BŪTI KVALIFIKACIJOS TRŪKUMAS,ARBA APLAIDUMAS] TYRIMO PAČIOJE PRADŽIOJE,BUVO PADARYTOS LEMIAMOS KLAIDOS[TYČIA AR NE-KLAUSIMAS],KURIOS NELEIDO PO TO KITIEMS TIRTI NUODUGNIAI ,O GALIMAI GAVUS “KOMANDĄ”- GALIMAI SUKLASTOTI ĮRODYMUS-VIDUJE GI ĮSITIKINUS ,KAD-“VIS TIEK JIS TAI PADARĖ”.
  ANALOGIŠKAI ELGIASI IR KITI PROKURORAI VISOSE BYLOSE LIEČIANČIOSE VENCKIENĘ IR KEDŽIŲ ŠEIMĄ.VISA ESMĖ YRA PROKURATŪROS ISTATYME KURĮ PAKOREGAVO PAULAUSKAS KAI LAIKINAI ĖJO PREZIDENTO PAREIGAS.
  MANO NUOMONE JEIGU MEDININKŲ BYLA YRA NORS ABEJOTINA-REIKIA TA PROGA PANAUDOTI [PREZIDENTEI]IR ATLEISTI VISUS PROKURORUS NORS VOS PRISILIETUSIUS PRIE BYLOS IŠKELIANT JIEMS BYLAS.TAM JAU SENIAI SUBRENDO SPEC.PROKURORO INSTITUCIJA.MAINAI BŪTŲ TIK VALSTYBĖS NAUDAI-PALEIDĘ VIENĄ RUSĄ[NEIRODYTA] GAUTUME NAUJĄ PROKURORINĘ SISTEMĄ.
  TIESA – TAM PADARYTI REIKIA SĄŽINĖS,PROTINGUMO IR TEISINGUMO-KĄ DEKLARUOJA VISI PRIESAIKĄ DUODANTYS VALSTYBĖS VALDŽIŲ ATSTOVAI.TAIGI – PIRMYN ? ? ?

  Thumb up 72 Thumb down 0

 3. nikulinas supermenas, net nebudamas medininkuose susaude visus muitininkus, ir sugryzo i ryga.

  Thumb up 72 Thumb down 0

 4. Kur buvo visi tie prokurorai, teisėjai, žinovai, specialistai, ekspertai, advokatai ir žurnalistai anksčiau? Kodėl anksčiau ir nuo pat pradžių niekas iš jų nekalbėjo ir nerašė apie Medininkų bylos nutyrimą?

  Thumb up 72 Thumb down 0

 5. Oho, matyt tikrai ne kas Medininkų byloje, jeigu net buvęs ekspertas- prokuroras atvirai su kritika prabilo…..

  Thumb up 72 Thumb down 0

  • „Jeigu visuomenė sužinotų, už galvos susiimtų“.
   Sakyčiau, labai optimistiškas požiūris į visuomenę :(
   Kas pasikeis, jei ir už galvos susiims, bet tylės?
   Gerai, kad vis daugiau autoritetingų profesionalų prabyla.

   Thumb up 72 Thumb down 0

 6. Surūdijusi tūtelė, nėra skylių, trūksta kulkų ir tūtelių. O valdžia užsispyrusiai perša propagandines pasakas, užuot pasirūpinusi, kad nusikaltimas būtų kruopščiai ir profesionaliai ištirtas ….

  Thumb up 72 Thumb down 0

  • Jeigu politikams būtų rūpėjęs Medininkų tyrimas, nuo pat pradžių nebūtų palikę tyrimo be kontrolės ir leidę prokurorams 25 metus nieko nedaryti.

   Thumb up 72 Thumb down 0

   • Ne, jeigu tai būtų rusų OMON’o darbas, tai viskas būtų kuo kruopščiausiai ištirta per mėnesį laiko, ir ne tik kaltininkai, bet ir vis Rusijos valdžia nuteista ir pasodinta (žinoma, už akių – virtualiai) į lietuvišką kalėjimą.

    Thumb up 72 Thumb down 0

    • Tikrai visa? Gorbatchov-as buvo SSRS prezidentas ir vyriausiasis visų SSRS armijų vadas, bet jo niekas nekaltina. Nei dėl Sausio 13-osios, nei dėl Medininkų.

     Thumb up 72 Thumb down 2

  • Jau rašė, kad teismas neapklausinėja tų, kurie gali sugriauti prokurorų kaltinimus Medininkų byloje :(

   Thumb up 72 Thumb down 0

 7. Berods tuo metu pasaulio dėmesys buvo nukreiptas į karą Kuveite…Lietuvėlė nebuvo dėmesio centre…tad būtinai reikėjo aukų,kuo daugiau,tuo geriau…

  Thumb up 72 Thumb down 4

 8. Žinau,kad Tamstos vargstate nešiodami osobienno siekrietnas paslaptis kaip skorobiejai su per dideliu šūdo rutuliu.
  Todėl siūlau pasidalinti savo našta.
  Pradžioje pasakykite kam dirbo tada(ir dabar galimai) MIEDVIEDIS?Juk tas člienas ir dabar tebėra uždarytas saugomame rezervate.
  Aišku ,čia tik šalutinis klausimas,bet jis man labai įdomus.

  Thumb up 72 Thumb down 1

 9. Sausio viduryje forumuose buvo pranešamas Jurijaus Radovičiaus knygos “Sekimas: asmeninis liudijimas” internetinis adresas. Knygoje aprašytas Lietuvos ir kitų šalių slaptųjų tarnybų vykdomas antikonstitucinis totalus sekimas. Dėl autoriaus prasto kompiuterio valdymo svarbios teksto dalys (virš tekste kai kur atsiradusių juodų linių) buvo pradingusios, kaip antai įrašai dėl VSD ir/ar policijos agentų prof. A.Nikžentaičio (2007.10.19), žurnalistės J.Šliažienės (2007.11.05), teisininko E.Kūrio (2008.03.08), dėl piršto autoriui sulaužymo Hansabanke (2008.03.18). Dabar trūkstamos dalys atstatytos. Naujas knygos adresas, rašyti naršyklėje be tarpų: h t t p (dvitaškis, du pasviri brūkšneliai) g o o (taškas) g l (pasviras brūkšnelis) O C R L p x

  Thumb up 72 Thumb down 5

  • “Pamišėlio užrašai. Sekimas: asmeninis liudijimas”
   P.S. Diagnoze: Sistematizuotas persekiojimo kliedesys.

   Thumb up 72 Thumb down 2

   • ŠtaI ir š_das saugumietiškas nedelsdamas apsireiškė. Š_de, tu stasys? Kokia tavo pavardė?

    Thumb up 72 Thumb down 6

 10. parašais ir išsigimusios vištos atspaudais įrodyta, kad Landzbergis sausio 13 nukankino 13 nekaltų pskovo divizijos kareiviukų, kurie tik pasiklydo miške grybaudami…

  Thumb up 72 Thumb down 8

 11. Straipsnyje Parašyta raidė rusiškai reiškia ‘P’,o lietuviška P raidė rusiškoje abėcėlėje reiškia R.

  Thumb up 72 Thumb down 7

  • Šiaip tai ant to laikrodžio dangtelio paskubomis vinimi negrabiai buvo bandyta išbraižyti kažką panašaus į „Pыж“, kas turėjo reikšti Rygos omonininką Ryžov’ą.

   Thumb up 72 Thumb down 1

  • Karštam komentare ir knygoje skaičiau, parašyta, kad dar Vilniaus apygardos teismas per posėdį patikrino ir nustatė, kad ant laikrodžio yra graikiškos raidės π – matematinės konstantos, išreiškiančios apskritimo ilgio ir skersmens santykį, ženklas. Nuo kada graikiška raidė π (pi) pasidarė lietuviškosios P arba rusiškos R atitikmeniu?

   Thumb up 72 Thumb down 0

 12. Didesnių pasakų gyvenime neskaičius!! Jūs netiki?bet patykekit!!!
  Cirkas portalas kk!!

  Thumb up 72 Thumb down 18

 13. nepatikėsit, bandžiau per google užeiti į “Garbachiov fundation”, nes perskaičiau vienam JAV portale, kad jis priglobė Amerikos komunistus, tai patekau į “Club of Madrid”. O ten sąrašas dalyvių. Greta Garbačiovo ir mūsų Prezidentas Adamkus.
  Keista, ar ne? Kiek daug dalykų mes nežinom! Gal ten koks masobų klubas?

  O kaip nuoširdžiai per “Diagnozė – valdžia” mūsų gerbiamas Prezidentas suokė, kad BŪTINA ištirti sausio 13 įvykius. Juk liudininku teisman buvo kviečiams Gorbačiovas.

  Thumb up 72 Thumb down 0

  • Tikrai daug dalykų jūs nežinote. Pavyzdžiui to, kad tokių įžymybių klubų pasaulyje yra “n” skaičius, dauguma jų egzistuoja ant popieriaus ir tik retkarčiais susirenka kai kurie nariai praleisti laiką.

   Thumb up 72 Thumb down 3

 14. Maskvos tele ekranu liutas Kisa Kiseliov jau laukia prie Mauzoliejaus drg. Burokeviciaus.

  Thumb up 72 Thumb down 15

 15. Net nejauku.Po tokiu “aktualiu” straipsniu jedinstvennikų tyla.Laidotuvės ar šermenys užsitesė.Tikėsimės, kad bus apseita be mordobojaus,

  Thumb up 72 Thumb down 14

 16. tai AŠ esu AMŽINASIS LIETUVOS prokuroras Nr. 1

  nors ir su užrištu skilandžiu.

  Thumb up 72 Thumb down 3

 17. Kas tas bachūras,kur vaikščiodavo šalia “Dėdulės” tomis dienomis ilgu ODINIU PLOŠČIUMI tarsi mėsininkas po Seimą?

  Thumb up 72 Thumb down 3

  • Seni laikai,bet to ploščiaus neužmiršau,nes bijojau,kad “Dėdulės” tas bachūras neužlaužtų patamsėje.
   Kažkodėl atmintyje išliko šis failas.

   Thumb up 72 Thumb down 1

  • Tai tas pats strateginis judas,
   Kuris ukrainietį ant ruso pjudo.
   Kuris dabar paskui Petro sekioja,
   Jo portfelį nuolankiai nešioja,
   Savus ukrainiečius kursto žudyti.
   Per jį pilietinio karo galo dar nematyti.

   Thumb up 72 Thumb down 5

   • Žinau apie ką tamsta kalbate eiliuotai,bet buvo dar kažkoks člienas su ilgo naturalios odos lietpalčiu.Labai jau jis drąsiai tada po Seimą vaikščiojo b… ant visų padėjęs.
    Kas jis?Gal Antanienė žino?

    Thumb up 72 Thumb down 0

    • Ne, kalbant konkrečiai apie Medininkų, TV bokšto ir prie Seimo iki šiol abejotinas žudynes, išskyrus tą apdainuotąjį, net Antanienė kito tokio ilgaskvernio nežino.

     Thumb up 72 Thumb down 0

     • Šiaip tai jis dabar oficialiai nuo nieko nepriklausomas pensininkas. O nuo ko buvo priklausomas tuo minimu metu, nueik ir jo paties pasiklausk, nes prokurorai jo apie tai paklausti nedrįsta – jie bijo meškų.

      Thumb up 72 Thumb down 0

 18. Malu,malu miltus
  Gegute kukuoja,durniu laivas plaukia toliau…

  Thumb up 72 Thumb down 2

 19. Pagrindinio veikejo omonininko jau nebera,tad laukia kada Tata ant auksto kalnelio atguls.Tada jau “istirs”.Nors nemanau.Teisybe apie Medininku zudynes butu paviesinta oficialiai,jei Lietuvoj nebutu svetimu kariuomeniu.Manau,jei reikejo masiniu zudyniu pasieny su Rusija-jos ir buvo ivykdytos.Dar gyva Serno likomo drauga patys savi “padejo”,o Sernas kiekvienais metais geles ir dovanas priimineja is tu,kurie labiausiai pasipelne is atgautos “Nepriklausomybes”.Ramu,tyku,tik kryziu eile stovi ir Rusija keikiama.Nieko cia ypatingo.Del geopolitiniu imtyniu keleivinius ir ne tik lektuvus numusineja,o cia…

  Thumb up 72 Thumb down 2

  • Tik keista kodel ta puolama Rusija neapsigyne nepaneige ir t.t. sitos zudyniu demes ? Juk galejo i miltus sumalt tokia versija. Jeigu ne prie ko… Bet tylejo. Nes nagus prikiso.

   Thumb up 72 Thumb down 8

 20. Skandalas, aiškiau būti negali, turbūt dabar visi savo kailiu atsiiminėjame už tokius valstybinius melo darbus. A.Tapino mintis apie karmą ne tokia ir naivi.

  Thumb up 72 Thumb down 0

  • Labiausiai apgailetina yra tai,kad Lietuvoj masiskai zurnalistai parsidave,istorija perrasineja pagal komanda.O baisiausia,kad zmones,nezinantys apie visuspedofilu,partinuku,kontrabandininku ir kegebistu tarpusavio rysius renka I Seima ir prezidentus vagis,kegebistus ir banditus.Tie gi yra tokio mentaliteto,kad tik vogti,meluoti ir tyciotis tesugeba.
   Dabar jiems aukso amzius,nes biurokratija yra bene svarbiausias segmentas visuomenej.Zurnalistai Lietuvoj daugumoj-memes,bailiai ir neurotikai.Is tokiu tiesos nesitikek arba tikekis labai mazai.
   Kazin,jeigu zurnalisto vaika du metus pedofilai prievartautu,kaip jis, austusi?Bet apie Kauno pedofilijos byla didesne dalis zurnalistu tylejo arba iskraipe tiesa.Ne uz dyka,aisku…

   Thumb up 72 Thumb down 2

 21. Uj,gerbiami džentelmenai,aš seniai žinojau ,kad tokie dalykai pas Jus Lietuvoje vyksta.
  Taigi,Jums tik belieka laukti kada išmirs užsakovai,vykdytojai ,tyrėjai ir stebėtojai.Byla baigta.

  Thumb up 72 Thumb down 0

 22. Koks idiotas gali sugalvoti pasiųsti Rygos omoną į Lietuvą,kai jie pakankamai darbo turėjo Rygoje.O be to turėjo būti ir raštiškas įsakymas vykti ir nurodymas ką daryti nuvykus.Rusai sako”a daite pūstim duročkų is pūst tam razbiraetca”.Tik lietuviškos beretės gali patikėti tokiu briedu.

  Thumb up 72 Thumb down 1

  • Ir Baltarusija Gardine tuo laiku turėjo OMON ir desantininkus prie pat sienos su Lietuvą, netoli Medininkų.

   Thumb up 72 Thumb down 0 
Video reportažas


Nerpigiau.lt

Nerpigiau./lt/produktas/505/nusikaltimas-valstybes-vardu

Aktualu. Komentarai
Palydovinė televizija: kas tai ir kodėl verta rinktis?
Pigus šildymo būdas individualiems namams
Foto reportažai Aktualu Naujausias numeris
Kodėl romperiukai tituluojami geriausiu drabužiu mažyliams? 
Mažylių apranga – nuo jos įsigijimo iki aprengimo ir dėvėjimo – labai aktualus...

Nauja kryptis vestuvių žemėlapyje: lietuvius kviečia tuoktis Gran Kanarijoje 
Vestuvės užsienyje vis labiau populiarėja, tačiau sudėtingas šventės organizavimas daugelį porų atbaido nuo...

Prietaisai moterų sveikatai bei malonumui  
Įrodyta, kad vaginalinių kamuoliukų bei vibratorių naudojimas yra naudingas moterų psichologinei bei fizinei...

Vasaros sezonas prasideda: ką turėtų žinoti šunų šeimininkai? 
Prasidėjus šiltajam metų sezonui, didelė dalis žmonių džiaugiasi dėl malonaus oro ir galimybės...

Kiek kainuoja geros kokybės langai? 
Patikimi langai pagerins Jūsų namų saugumą ir tuo pačiu jūsų gyvenimo kokybę. Renkantis...

Kaip pakeisti ir atrestauruoti namų fasadą? 
Renkantis išorės sienų apdailos medžiagą dažniausiai svarstomi du variantai: tinkuoti arba montuoti klinkerio...

Anekdotas


Naujovė KK Facebook
Reklama

Politika   Bylos, sukrėtusios Lietuvą
EP narys A. Kubilius: „Nestabilumas Rytų Partnerystės regione tampa nauju jo bruožu“ (11)
Europos Parlamento narys, Euronest Parlamentinės Asamblėjos (PA) pirmininkas Andrius Kubilius,...
Valdžios sektoriaus balansas 2020 metais: 3,5 mlrd. eurų deficitas (1)
Išankstiniais duomenimis, 2020 metų Lietuvos valdžios sektoriaus deficitas sudarė 3,5...
Prezidentas kviečia šalinti kliūtis didelės rizikos grupių skiepijimui (4)
Lietuvos Respublikos Prezidentas Gitanas Nausėda, antradienį nuotoliniu būdu susitikęs su...
 
LAT pritarė apeliacinės instancijos teismo išvadoms dėl Vilniaus universiteto pareigos atlyginti neturtinę ir turtinę žalą Norvegijos kalnuose žuvusios studentės tėvams (8)
Lietuvos Aukščiausiasis Teismas atmetė Vilniaus universiteto kasacinį skundą ir paliko...
Nepramušamas VU „betonas“ – aukšti teisėjai ir prokurorai? (6)
Giedrė Gorienė „Ir mažas akmenukas didelį vežimą išverčia“, – sako...
Kada naikinsime nereikalingus teismus? (9)
Giedrė Gorienė Kada naikinsime aukštesnės instancijos teismus? Kam jie apskritai...
 

Teisėsauga   Verslas, ekonomika
Tikslinamos asmens sulaikymo sąlygos – aiškesni pagrindai ir procedūros (2)
Geriau įgyvendinti asmens teisę apginti savo laisvę, aiškiau reglamentuoti laikinojo...
Prezidentas paskyrė Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus pirmininką (5)
Lietuvos Respublikos Prezidentas Gitanas Nausėda, vadovaudamasis Konstitucija, Teismų įstatymu ir...
Lietuvos advokatūra apie šios dienos sulaikymus: Lietuvoje įsivyrauja „sulaikymo prezumpcija“ (3)
Lietuvos advokatūra, reaguodama į žinomų mūsų šalies asociacijų ir asmenų...
 
Lietuva sustabdė tarptautinių kompanijų iš Rusijos perkėlimą
Ekonomikos ir inovacijų ministerija sustabdė naujų tarpininkavimo raštų išdavimą į...
„Luminor“ bankas išplatino 300 mln. EUR vertės obligacijų emisiją
„Luminor“ bankas sėkmingai išplatino 300 mln. EUR vertės obligacijų emisiją....
Medicinos bankui – įspėjimas, bauda ir įpareigojimas
Lietuvos bankas praėjusių metų pabaigoje atliko tikslinį planinį UAB Medicinos...
Krašto apsauga   Užsienis
Krašto apsaugos viceministras M. Abukevičius: „Kibernetinis saugumas – visų atsakomybė“
Efektyviai užtikrinti ypatingos svarbos informacinių išteklių valdytojų kibernetinį saugumą, stiprinti...
Lietuvos kariuomenei perduoti dar 142 nauji sunkvežimiai „Unimog“
Spalio 21 d. Lietuvos kariuomenei perduoti dar 142 nauji penkių...
R. Karoblis naujuoju kariuomenės vadu siūlo Sausumos pajėgų vadą gen. mjr. V. Rupšį (1)
Krašto apsaugos ministras Raimundas Karoblis naujuoju Lietuvos kariuomenės vadu Prezidentui...
 
Pretendentė į EK pirmininkes sulaukė europarlamentarų reakcijos (1)
Pretendentė į Europos Komisijos (EK) pirmininkės postą Ursula von der...
V.Zelenskis „nokautavo“ P.Porošenką (8)
    Pomaidaninio Ukrainos prezidento Petro Porošenko „puota karo metu“...
Dėl Skripalių apnuodijimo S.Lavrovas pirštu dūrė į NATO: „Tai ne „Novyčiok“, o BZ“ (28)
Rusijos URM ministras Sergejus Lavrovas pareiškė, kad Cheminio ginklo draudimo...
Sportas   Laiškai
“PingPongiuko”akademija kviečia (1)
Oficialus klubo Facebook puslapis>>>...
Cristiano Ronaldo sezoną temdo priekabiavimo skandalas (1)
Cristiano Ronaldo – vienas geriausių planetos futbolininkų. Apie šį portugalą...
Lietuvos rinktinės laukia kroatų išbandymas (1)
  Lietuvos nacionalinė vyrų krepšinio rinktinė tęsia kovą dėl galimybės...
 
Kam tarnauja Šaulių sąjunga (11)
Kaip manote ar visi Šaulių sąjungoje pritaria jūsų sąjungos nariui...
Geradarei savanoriai pačiai prireikė pagalbos (1)
Nuo nelaimės nėra apsaugotas niekas. Likimas skaudžiai skriaudžia ir tuos,...
Mulkinanti apklausa “Mes europiečiai”” (3)
Šiuo metu – 2019.05.11, 17:30, – portale lrytas.lt  vykdoma apklausa,...
Karštas Komentaras