Kontaktai      Rašykite mums       KK TV       Siūlo darbą       Foto       Prenumerata Lietuviškai По-русски English
ekozoe.lt
2022 Gegužė 24 Antradienis
 

Teisėsaugos veteranai mala į miltus Medininkų žudynių tyrimą. 1. Ką parodė eksperimentas su tūtelėmis?

2016-01-19 09:50 | Bylos, sukrėtusios Lietuvą | Komentarų (364)

Prieš šaudymo eksperimentą. Pistoletas "Makarovas" ir 9 mm šoviniai. KK nuotr.


Giedrė Gorienė

Pakartotinės įvykio vietos apžiūros metu 1991 m. rugpjūčio 1 d. netoli muitininkų namelio, kuriame buvo rasti nužudyti pareigūnai, prie smėlio krūvos buvo rasta viena šauta PM 9 mm kalibro surūdijusi tūtelė. Tą konstatavo Lietuvos Respublikos Teisingumo ministerijos Teismo ekspertizės mokslinių tyrimų instituto ekspertai.

Būtent prie tos surūdijusios tūtelės Medininkų byloje ir buvo „pririštas“ buvęs Rygos omonininkas Konstantinas Nikulinas. Atseit, jeigu turėjo PM pistoletą, tai Medininkuose ir galėjo juo šaudyti (nors K.Nikulino ginklo balistinė ekspertizė tą paneigė), o ta rasta surūdijusi tūtelė – esą to “įrodymas”.

Tuo tarpu tiek daugkartinis Lietuvos šaudymo čempionas, absoliutus VRM šaudymo čempionas, buvęs ilgametis aukštesniosios policijos mokyklos kovinio rengimo dėstytojas Aleksejus Šlyčkovas, tiek buvęs ekspertas ir ilgametis Generalinės prokuratūros darbuotojas Vytautas Jankauskas šiuo klausimu vienareikšmiškai kategoriški – per parą (Medininkų žudynės vyko 1991 m. liepos 31 d. naktį, iš vidaus surūdijusi tūtelė prie smėlio krūvos rasta 1991 m. rugpjūčio 1 d., t. y. praėjus parai po įvykių) tūtelė niekaip negalėjo surūdyti: ta tūtelė, kuri buvo rasta rugpjūčio 1 d., čia jau turėjo būti iš kur kas anksčiau.

„Labai daug metų turiu šaudymo praktiką, nesu matęs tūtelių, surūdijusių per parą“, – „Karštam komentarui“ pasakė A.Šlyčkovas ir pasiūlė patiems atlikti eksperimentą – iššauti iš pistoleto „Makarovo“ tokiais pat šoviniais, kokio šovinio tūtelė, šauta iš „Makarovo“, buvo rasta 1991 m. rugpjūčio 1 d., ir palikti parai lauke, o tada patikrinti, ar ji surūdijo, ar ne.

(Pastaba: šį eksperimentą šaudymo sporto klube „GSKA“ atlikome 2015 m. rugsėjo 19 d.).

„Tai yra „Makarovo“ pistoleto 9 mm šoviniai. Jie yra padengti variu tam, kad jiems neturėtų poveikio oro sąlygos, paprasčiau kalbant – kad nerūdytų“, – prieš eksperimentą paaiškino šaudymosportoklubo „GSKA“ instruktorius Aleksejus Šlyčkovas.

Šaudykloje iššauta 16 pistoleto „Makarovo“ 9 mm šovinių. Visas 16 tūtelių susirinkome ir susidėjome į dėžutę. Tūteles išbarstėme: vienas palikome ant žemės, kitas – žolėse.

Oro sąlygos: saulė keitėsi su lietumi.

Eksperimento išvados: nei po paros, nei po dviejų, nei po trijų tūtelės nebuvo surūdijusios.

Tai, kad tūtelė per parą negalėjo surūdyti, „Karštam komentarui“ patvirtino ir ilgametis ekspertas, buvęs Generalinės prokuratūros darbuotojas Vytautas Jankauskas.

B.d.

Komentarai

 

 

 
 1. klauseklis 2017-03-30 09:03

  Gal durni klausimai, bet jie neduoda ramybės kokie įrodymai rodo, kad iki gyvos galvos užteistas :
  1. buvo Medininkų pasienio poste?
  2. būtent jis šaudė ir į ką?
  3. ką būtent nušovė?

  įdomiai čia… 2017-03-27 12:52
  atmintis 2017-03-06 11:03
  100 balų !!! 2013-03-06 – 16:52 rašė:

  Patriotizmo tema Medininkų bylos kontekste labai įdomi, o svarbiausia aktuali, kaip niekur kitur. Keista, kad šiandien 22-aisiais Nepriklausomybės metais dar atsiranda visokių molinukų nesuprantančių, kad būtina surasti ir nubausti tikruosius Medininkų pasieniečių žudikus.
  Pasakykite susimyldami, ką bendro su patriotizmu ir jo esme turi bet kurio ir bet kokio žmogaus nuteisimas be kaltės įrodymų?
  Nekalto žmogaus pasodinimas iki gyvos galvos be įrodymų ir vengimas surasti tikruosius žudikus yra aukščiausia patriotizmo pasireiškimo forma?
  Tuomet belieka atvirai pagailėti šitokių pseudopatriotų ir juos užjausti.
  Tai jau nepatriotizmas, o atviras kenkimas savo Tėvynei, slepiant nuo atsakomybės tikruosius Medininkų žudikus.
  Būtent dėl tokių, neaiškioje vietoje iškasto molio gabalo, pažiūrų šiandien, Nepriklausomoje Lietuvos valstybėje atvirai drįstama be įrodymų nuteisti Žmogų iki gyvos galvos.
  Sukrečia šiurpas nuo šitokių liguistų pažiūrų Lietuvoje išplatinto niekuo nepagrįstos neapykantos vėžio.
  Patriotai privalo patys nuspręsti ar jiems užtenka “Atpirkimo ožio” Medininkų byloje ar reikia surasti tikruosius žudikus?
  Lietuvos istorijai “Atpirkimo ožio” Medininkų byloje nereikia. Reikia ištirti bylą ir surasti tikruosius žudikus!

  Thumb up 72 Thumb down 0

 2. Ot čia tai bent ! Sukalė žurnalistė prokuratūros tyrimą. Vai, vai, vai kaip gražiai sudirbo.

  Thumb up 72 Thumb down 0

 3. Su Medininkų byla, persiprašau, bet prokuratūra ir teismai prisidirbo konkrečiai bjauriai.

  Thumb up 72 Thumb down 0

 4. Kur buvo visi tie prokurorai, teisėjai, žinovai, specialistai, ekspertai, advokatai ir žurnalistai anksčiau? Kodėl anksčiau ir nuo pat pradžių niekas iš jų nekalbėjo ir nerašė apie Medininkų bylos nutyrimą?

  Thumb up 72 Thumb down 0

 5. Eksperimentas su tūtelėmis parodė visišką Medininkų bylos tyrėjų, prokurorų ir teisėjų nemokšiškumą. :(

  Thumb up 72 Thumb down 0

 6. Kiekvieno nusikaltimo, koks ji bebūtų, tyrime reikšmingiausiomis yra pirmosios minutės, valandos, dienos, savaitės ir mėnesiai, pagaliau, blogiausiu atveju – pirmieji metai. Nusikaltimo tyrimo kokybė tiesiogiai priklauso nuo tyrimą vykdančių asmenų profesinės kompetencijos, patirties, specializacijos bei šiam tyrimui skirtų “žmogiškųjų” išteklių ir tyrimui būtinų ir jam skirtų materialinių-techninių resursų apimčių.

  Nepaprastai buvo svarbu, kad į nusikaltimo įvykio vietą laiku atvyktų tyrėjas arba prokuroras (anuo metu- tardytojas), turintis tinkamo lygio specialios patirtį įvykusio nusikaltimo tyrimo tiesioginiam vykdymui bei organizavimui.
  Jis būdavo asmeniškai tiesiogiai atsakingas už kuo tiksliausią nusikaltimo pėdsakų fiksavimo organizavimą. Buvo būtina, kad kartu su juo į nusikaltimo vietą vienu metu arba kuo skubiau atvyktų tokių nusikaltimų tyrimo patirtį turintys, visų reikiamų sričių ekspertai ir operatyviniai kitų specialiųjų tarnybų darbuotojai.

  Anuo metu tardytojas net atskira baudžiamojo proceso kodekso norma asmeniškai buvo įpareigotas ir tuo būdu iš anksto paskirtas atsakingu už viso nusikaltimo parengtinio (tardyminio, ekspertinio ir operatyvinio tyrimo) tardymo bei procesinių veiksmų kokybę, apimtis, kryptis, specifiką, metodiką ir savalaikiškumą.

  Praktinė patirtis diktavo ir reikalavo, kad pačią mažiausią, bet nuolatinę tardymo – operatyvinę grupę net buitiniam nusikaltimui tirti nuo pirmosios akimirkos iki parengtinio tardymo pabaigos, t.y. kaltinamosios išvados surašymo, sudarytų nemažiau kaip 3 žmonės: tardytojas, ekspertas ir operatyvininkas.

  Sudėtingesniems nusikaltimams tirti tardymo – operatyvinę grupę sudarydavo nemažiau kaip 5 asmenys.

  Rezonansiniams, respublikinės, t.y. nacionalinės, reikšmės sudėtingiems nusikaltimams tirti nuolat veikusios tardymo – operatyvinės skaitlingumas išaugdavo. Tokiems nusikaltimams tirti, esant reikalui, ją sudarydavo nuo 7 iki 20, o prireikus net ir daugiau pareigūnų. Grupei asmeniškai vadovaudavo už visą bylos tyrimo kokybę buvo atsakingas tardytojas- grupės vadovas.

  Be to, dėl procesinių tardymo, pvz.: apklausų, įvairiausių apžiūrų, ekspertizių skyrimo ir kitokių, tyrimo veiksmų gausos tokiose bylose, jų savalaikiškumui ir kokybei užtikrinti papildomai būdavo sudaromos nuolat iki tyrimo kaltinamosios išvados (dabar -kaltinamojo akto) surašymo pabaigos veikusios tardytojų grupės, pagal reikalą, nuo 2 iki 5 ir daugiau tardytojų, bei parengtinį tardymą byloje prižiūrinčio prokuroro. Tokia tardytojų grupė būdavo sudaroma tyrimą organizuojančios institucijos vadovo, t.y. asmeniniu generalinio prokuroro, įsakymu.

  Nežinau nužudymo Medininkų poste bylos medžiagos, tačiau neabejoju, kad tokia ir net jungtinė kelių skirtingų specialiųjų tarnybų tyrimo-operatyvinė grupė neišvengiamai ir privalomai turėjo būti sudaryta šio nusikaltimo tyrimui. Jungtinės grupės būdavo sudaromos bendru visų šių institucijų aukščiausiųjų vadovų įsakymu.

  Pagal Medininkų posto bylos specifiką, sudėtingumą, visuomeninį rezonansą ir politinę-istorinę reikšmę, nesunku pagrįstai manyti, kad jungtinė kelių skirtingų institucijų tardymo-operatyvinė grupė privalėjo būti nedelsiant sudaryta nuo pat pranešimo apie pareigūnų nužudymą poste momento. Žinant to laikmečio padėtį, galima įvardinti šiame tyrime privalėjusias tiesiogiai dalyvauti institucijas. Lietuvos Respublikos generalinė prokuratūra, VRM, VSD, Muitinė, KAD ir teismo ekspertizės institutas. Kitų specialiųjų tarnybų ir specialistų išteklių Lietuva tuo laiku neturėjo.

  Skaitant straipsnius apie kaskart vis naujai aiškėjančias šio nusikaltimo parengtinio, t.y. ikiteisminio, tyrimo klaidas ir akivaizdžiausius trūkumus, iškyla pagrįsta abejonė ar kokybiškam pareigūnų nužudymo tyrimui užtikrinti, bent jau pirminiame etape (nuo 1991 07 31 iki 1992 07 31) išvis buvo sudaryta nuolatinė tardymo-operatyvinė grupė ir kas iš generalinės prokuratūros prokurorų asmeniškai vykdė jos darbo priežiūrą?

  Thumb up 72 Thumb down 0

  • Ką tada visus tuos metus Medininkų byloje veikė 7 ar net 20 prokurorų, ekspertų, tardytojų, tyrėjų ir operatyvininkų grupė? Miegojo ar atostogavo 25 metus?

   Thumb up 72 Thumb down 0

   • Gal jie žiūrėjo į surūdijusią šovinio tūtelę, ginčijosi ir bandė nuspręsti kokiame sandėlyje, kieno kišenėje ar ant kieno stalo ji galėjo surūdyti?

    Thumb up 72 Thumb down 0

 7. Medininkų bylos nagrinėjimo procese viena po kitos intensyviai ryškėjančios problemos per paskaitas jau pateikiamos kaip nusikaltimo tyrimo, ekspertizių skyrimo, kriminalistikos, tyrimo situacijų psichologijos, nusikaltimo tyrimo organizacimo metodikų, tarptautinės, baudžiamosios ir baudžiamojo proceso teisės normų taikymo, profesinės kvalifikacijos trūkumai bei klaidos.

  Thumb up 72 Thumb down 0

  • Šita byla, iš tiesų, jau tapo vaizdingiausiu ir iškalbingiausiu Lietuvos teisės ir teisingumo istorijos pavyzdžiu, rodančiu kaip negalima tirti nusikaltimų. Klausimas tik tame, kaip greitai suvoks šį liūdną tie, nuo kurių sprendimų ir veiksmų priklauso, kad tokie gėdingi atvejai nebepasikartotų.

   Thumb up 72 Thumb down 0

  • Mokymas ne pramanytų, o praktinių pavyzdžių ir realių problemų analizės pagrindais visuomet yra vertingiausias. Jei yra taip, kaip rašote, galima teigti, kad dėstytojai yra puikūs savo sričių profesionalai. Studijuoti pas tokius pedagogus yra tikra garbė ir neįkainojama dovana studentams.

   Thumb up 72 Thumb down 2

 8. Jei jau net tokių dalykų prokuratūra ir teismai neišmano, belieka patylėti.

  Thumb up 72 Thumb down 1

  • Iš kur tiems “išmanantiems” rastis, kai visus profesionalus dar 1993 ir 1995 metais ar ne pats Paulauskas iš prokuratūros išvaikė?

   Thumb up 72 Thumb down 0

 9. Kuo toliau, tuo labiau neduoda ramybės klausimas kam naudingas visas šitas Medininkų bylos spektaklis? Kokiu tikslu jis užsuktas? Nutildyti žuvusiųjų artimuosius? Atseit, žiūrėkit, atidavėm teismui ir nuteisėm? Ar nuraminti laiku nieko nedariusių politikų, prokurorų ir jų patarnautojų sąžines?

  Thumb up 72 Thumb down 0

 10. Išaiškins kada nors, pagaliau kas, kieno užsakymu, kaip ir kodėl nužudė mūsų vyrus Medininkuose ar taip ir pasiliks tiesa patamsiuose?

  Thumb up 72 Thumb down 0

  • Gal būtų teisingiau paklausti kam, išskyrus paprastus žmones, reikalinga tiesa apie Medininkus?

   Thumb up 72 Thumb down 0

   • būtent, kam? politikams? prokurorams? teisėjams? vieni politinį piarą sau darosi iš Medininkų tragedijos temos, o kiti- karjeras?

    Thumb up 72 Thumb down 0

    • Tiesa apie Medininkų posto tragedija reikalinga visai Lietuvai, mums, jums ir Istorijai.

     Thumb up 72 Thumb down 0

 11. Skaitau ir negaliu nesistebėti. Anksčiau niekada nebūčiau pagalvojęs, kad Generalinė prokuratūra – aukščiausia įstaiga nesugeba suprasti paprasčiausių dalykų ir nemoka tirti bylų.

  Thumb up 72 Thumb down 1

  • Cia toks vinegretas, kad net neispasakosi. Stalinas ruosesi uzgrobti Europa, tai karui paruostos partizanu strukturos tapo kaip ir nereikalingos. Isnaikino ir susodino. Bet karas prasidejo ne taip, kaip Stalinas planavo,- tai vel skubiai teko atkurti partizanu strukturas. Po karo buvo padarytos isvados ir vel kuriamos naujos strukturos, tipo komjaunimo operatyvines grupes ir pan. Karo atveju, tarybu valdziai pasitraukus, turejo pradeti veikti automatiskai. Tokia ir buvo Vilniaus Brigada, sistemai zlugus tapusi mafijine. Kaip ir kitos KGB strukturos. Zvalgybininkas Margenis su jais santykiavo naturaliai, kaip naturaliai jam siandien kersija dar like KGB agentai.

   Thumb up 72 Thumb down 6

   • Kai tavojoje galvelėje košlena, o mintyse padrikas jovalas, nenuostabu, kad komentare gavosi visiškas vinegretas ir kaip visuomet- ne į temą 😀

    Thumb up 72 Thumb down 0

    • To reikėtų klausti pas bepročius. Pas juos smegenys kitaip, nei pas normaliai mąstančius, sukonstruotos.

     Thumb up 72 Thumb down 0

   • Kai atsitiko Medininkų tragedija, Rusiją valdė B.Jelcinas, prof. V.Landsbergio draugas. Tad, kodėl rusų, o ne sovietų? O gal ten buvo gudų ar kirgizų? Iš kur tai užtikrintai žinot, kad Medininkų žudikai buvo rusų, o ne kitokios tautybės? Gal turit įrodymų? Visiems būtų labai įdomu sužinoti. Ar pateikėte juos prokurorams arba teismui?

    Thumb up 72 Thumb down 0

  • Pagal tave, tas, kuris šaus į tave bus tau savąs, nes asmeniškai į tave šaus, būtent tau skirs savo kulką? Su protu ar viskas pas tave gerai? Gal užsuktum pasitikrinti pas gydytojus?

   Thumb up 72 Thumb down 3

   • Pagal tokios “kaspervizijos” vagingoje vaikystėje susiformavusį supratimą, kekvienas, kuris jam beda peiliu į nugarą, yra jo draugas, bičiulis ir net giminaitis 😀

    Thumb up 72 Thumb down 3

    • Prokurorai, būdami vyriškos giminės, to nežino. Nebuvo susidūrę praktikoje, o jų tarnybos instrukcijose ir kodeksuose apie tai neparašyta.

     Thumb up 72 Thumb down 0

     • Bent jau galėjo pasiklausti pas savo moteriškes ar pas bendradarbes. Jos tikrai jiems būtų pasakiusios 😉

      Thumb up 72 Thumb down 1

     • Kai Dievas baudžia, tai protą. Panašu, kad čia taip ir atsitiko.

      Thumb up 72 Thumb down 1

 12. Skaitant garbiosios Giedrės Gorienės knygą “Nusikaltimas valstybės vardu. Medininkų žudynių byla melo ir klastočių labirintuose”, bei po to Medininkų bylos tematika šios Žurnalistės tęsiamas publikacijas, interviu bei reportažus, neįmanoma nepripažinti pačios autorės didelio atsakingumo ne vien prieš skaitytoją, bet ir Lietuvos istorijos atžvilgiu. Net pastarasis, nors ir nedidelės apimties, straipsnelis apie eksperimentą su tūtelėmis puikiai atskleidžia autorės pastangas ir atliekamo tiriamojo darbo apimtis. Visa tai, besąlygiškai apibūdina itin didelį autorės profesionalumą ir kruopštumą. Liudija, jog autorė giliai atsakingai suvokią tiriamosios žurnalistikos misiją ir jai asmeniškai tenkančią profesinę naštą. Maloniai nuteikia autorės pagarba savo skaitytojams. Neabejoju, jog būtent tai skatina autorę maksimaliai tiksliai išsiaiškinti faktus ir atskleisti savo skaitytojams nusikaltimo tyrimo ir bylos proceso problematiką ne tiek savo asmeninio vertinimo, bet vaizdingai atskleistų ir suprantamai pateikiamų faktų pagrindu. Esu tikras, kad garbingosios žurnalistės Giedrės Gorienės knyga ir vėliau paskelbtos publikacijos Medininkų tragedijos tyrimo kelių ir klystkelių nagrinėjimo tema, užpildant “baltas” šios tragiškos istorijos dėmes, laikui bėgant sulauks ne vien skaitytojų, o ir teisininkų, istorikų bei politikų pripažinimo. 20-01-2016, Chicago, Illinois

  Thumb up 72 Thumb down 2

  • Politikams ir jų užgaidų vykdytojams būtų labai pravartu paskaityti p. Antano pateiktą įvertinimą.

   Thumb up 72 Thumb down 0

  • – kiek ten Antanai Jums moka už tuos teigiamus komentarus po str. ? 5 dol. sena taksa ? ar jau pakilo alga ?

   Thumb up 72 Thumb down 9

   • Skausmingiausiai į rašinius Medininkų bylos tema, atskleidžiančius nemokšiškumą arba tyčinį klastojimą ( 50 x 50 ) reaguoja dvi kategorijos, kurių vieną užtenka apibūdinti kaip patriotinio idiotizmo, o kitą- komunistinio imperializmo sindromų paskutiniųjų stadijų apimtas aukeles.

    Thumb up 72 Thumb down 1

    • Tikrai keista, kad Medininkų žudynių tyrimo bylos narpliojimas suvienijo dvi ideologiškai kardinaliai priešingų stovyklų pamišėlius.

     Thumb up 72 Thumb down 1

     • Kas nuostabaus, jeigu ir vieni ir kiti netekę gebėjimo protauti nuosavomis galvomis- fanatikai?

      Thumb up 72 Thumb down 0

    • taip taip ne tik suvienijo bet ir apženijo ,..šeip man keista kai žmogus sakas iš kažkur anapus atlanto randa laiko skaityti tokia prozine literatūra ..ir dar čia visiems aiškinti kaip jam svarbu jog Lietuvoje yra tokia gera išleista knyga..nuomone nuomone niekas jam jos nedraudžia reikšti ..bet tas perdėtas saldžiakalbis liežuvavimas ..kiek atgrasokas ir atstumiantis . ir kam tam ilinojui ta Lietuva ?..dirbtina ..ne kitaip. Čia tik šeip pastebėjimas to kad vis atsiranda tokiu žmoniu (ale emigracijoje) kurie ne tik kad nelinkę kalbėti Lietuvai aktualiomis temomis bet dar linke ir nuodytis tomis sąmokslo teorijomis. . Matyt pašvinke kaulai ryte buvo ..vat ir vaidenasi visokios nedamuštos sovietinės ..atplaišos emigracijoje.

     Thumb up 72 Thumb down 10

     • Kai Lietuvoje gyvenantiems “patriotams” subinės pradeda pypkėmis rūkti, tada pirmieji puolate ieškoti paramos lietuvių išeivijos tarpe. O jei kuris išeivis išdrįsta savo nuomonę išsakyti, tada stūgaujant springdami kaip pasiutę šunes?

      Thumb up 72 Thumb down 0

     • išeivei ..ačiu už suprantamai suformuluota nuomone, man tikrai gaila kad taip atstumtai jaučiatės ..bet prie tokio Lietuvoje egzistuojančio susvetimėjimo nereikia galvoti kad emigracija bus apeita tos rykštės .

      Thumb up 72 Thumb down 9

     • Tokie nėra tikrais Lietuvos patriotais. Jie tokiais dedasi. Jie kolaborantai, kenkia tikriems Lietuvos patriotams, lietuvių vienybei ir Lietuvai.

      Thumb up 72 Thumb down 2

   • Sprendžiant iš pateikto klausimo, tamstytė rašai vien už pinigus ir nemažiau kaip po 5 USD už 1 komentarą? Teisingai supratau?

    Thumb up 72 Thumb down 0

    • Stasiuks paprasčiausiai iš pavydo nesitveria patylėti, nes jo parašytų komentarų niekas taip gražiai neįvertina.

     Thumb up 72 Thumb down 0

    • stepas..na buvo informacija tokia išplaukusi apie tas taksas amerikoje..o ar jos čia tinka tik spėlioju ..taip kaip žmogus labai jau daug cukraus čia pridėjo ..vat ir pagalvojau ..matyt ne dikai stengiasi .

     Thumb up 72 Thumb down 8

     • Atsipalaiduok ir nepergyvenk. Apie tave ir tavo klejones tikrai niekas taip gražiai neparašys net ir už didžiausius pinigus.

      Thumb up 72 Thumb down 0

     • bevardžiui klapčiukui .. tubut vis dar manai kad man tai nors kiek svarbu .:)) galvok iš naujo ..

      Thumb up 72 Thumb down 8

     • Jei pats už pinigus parsiduodi, dar nereiškia, kad visi kiti taip pat elgiasi. Beje, ir apie patį plaukioja visokia info, kaip apie ideologinį parankinį ir dar daug kai kam labai įdomaus. Trumpini laiką?

      Thumb up 72 Thumb down 0

     • – sapalionių visada pilnas internetas. Šeip laikas brangi prekė ir ja mėtytis va taip neatsakingai matyt nereiktu ..

      Thumb up 72 Thumb down 8

     • Netikėjau, kad “stasys” – seniausiosios pasauly profesijos atstovas 😀 😀 😀

      Thumb up 72 Thumb down 0

  • Nesuklysiu pareikšdamas, kad pono Antano parašytas p. G.Gorienės darbo įvertinimas atspindi visų, mąstančiųjų skaitytojų nuomonę. O lojančiųjų, cypaujančių ir mekenančiųjų visuomet buvo, yra ir atsiras.

   Thumb up 72 Thumb down 0

 13. Medininkų tyrimas visus 25 metus vyksta ikibiblijinių laikų Kainozoinės ar Neolitinės beždžionžmogių eros sąlygomis?

  Thumb up 72 Thumb down 1

  • Kai nematai, negirdi, neskaitai- nežinai. Bet…. kai pagalvoji,…. Darosi panašu. :(

   Thumb up 72 Thumb down 0

  • Šviesaus atminimo advokatas Kęstutis Čilinskas yra sakęs: „Prokurorai, tirdami bylas, privalo vadovautis įstatymu, o įstatymas neskirsto bylų į rezonansines ir nerezonansines. Tiek Baudžiamajame kodekse, tiek Konstitucijoje rašoma, kad visi piliečiai yra lygūs prieš įstatymą, vadinasi, visas bylas reikia tirti vienodai teisingai, laikantis nustatytų terminų. Jokios pirmenybės negali būti. Manau, kad toks bylų skirstymas yra labai blogas pavyzdys visų pirma patiems prokurorams. Tarnybinio nusiteikimo požiūriu tas yra negerai. Tai tarsi nurodymas, kad štai ta byla, nes yra rezonansinė, turi būti tiriama greičiau, jai reikia daugiau dėmesio skirti, o kitas, nerezonansines, tarsi galima nukišti į pašalį. Kol sueis senatis ir tokia byla išvis bus nutraukta.“

   Thumb up 72 Thumb down 0

 14. 2016-01-19 – 15:33 klausiau: Kažin ar Lietuvos istorijoje teismams yra tekę nagrinėti absurdiškiau ištyrinėtą bylą? O tie teismai nieko nesako, tyli. Gal dar nežino ką pasakyti?

  Thumb up 72 Thumb down 1

  • Jiems ir nereikia to žinoti. Ką pasakyti, jiems pasako to pasienio posto darbuotojų sušaudymo strategai ir vykdytojai. Jiems belieka tik vykdyti ir ramiai, sočiai bei šiltai laukti pensijos. Ir nereikia sakyti, kad jie begalviai. Anaiptol. Jie kaip tik protingi ir daro tai, ką reikia daryti, nes savo protingų galvų niekas nenori netekti.
   Kad ir ne labai sėkmingai, bet mausto mus jau visą ketvirtį amžiaus ir galo dar tam jokio nematyti. Kalti rusai. Ir labiausiai toks Michailov-Nikulin, kuris net nežino kur tie Medininkai ir Mel, kuris, vykdydamas vadovybės įsakymą, buvo su tanku atvažiavęs prie Seimo. Taškas.
   O degančiai patologine neapykanta rusui paveiktai landsberginės propagandos miniai to tik ir tereikia. Valgyti tokiems neduok, paskutines kelnes nuo užpakalio numauk, tik duok išgerti ir suteik galimybę rusą aploti.
   O pats fainumėlis tame, kad daugelis čia besitrinančių komentaruose, kaip prieš ketvirtį amžiaus pradėjo klausinėti, taip tebeklausinėja ir iki grabo lentos klausinės – kas nužudė Medininkų pasieniečius?
   Galiu tokius tik nuliūdinti. Jei Dievulis nedavė proto patiems per ketvirtį amžiaus to suvokti, tai galėsite dar kitą tiek apie tai klausinėti. Garantuoju, niekas šito jums niekada nepasakys. Niekas nei pats sau, nei draugui į kulną nekanda… Ir su laurų vainikais taip lengvai neatsisveikina.

   Thumb up 72 Thumb down 1

   • Nepanašu, kad dėl didelės išminties turėjimo dėl politinių kaprizų visos paaukoti teisingumo sistemos tarnautojų profesinė ir asmeninė savigarba ir institucinis autoritetas.

    Thumb up 72 Thumb down 1 
Video reportažas


Nerpigiau.lt

Nerpigiau./lt/produktas/505/nusikaltimas-valstybes-vardu

Aktualu. Komentarai
Ar tikrai yra verta pasirinkti namų šildymą medienos granulėmis?
Mediniai namai: 6 taisyklės, kaip juos paruošti žiemai
Foto reportažai Aktualu Naujausias numeris
Kiek kainuoja geros kokybės langai? 
Patikimi langai pagerins Jūsų namų saugumą ir tuo pačiu jūsų gyvenimo kokybę. Renkantis...

Kaip pakeisti ir atrestauruoti namų fasadą? 
Renkantis išorės sienų apdailos medžiagą dažniausiai svarstomi du variantai: tinkuoti arba montuoti klinkerio...

Ar biuro priemonių kokybė kinta? 
Darbas biure yra neatsiejamas nuo tam tikrų priemonių, kurios gali garantuoti, kad pavyks...

Naujausia žaidimų įranga dar geresniems pojūčiams 
Jeigu mėgstate kompiuterinius žaidimus ir norite atrasti juose dar geresnes patirtis, išbandyti daugiau,...

Miško darbai: pačiam ar su specialistais? 
Lietuvos kraštas yra labai žalias ir miškai yra pats didžiausias mūsų turtas. Jeigu...

Greitas ir efektyvus papilomų naikinimas 
Kamuoja papilomos virusas? Norite atkurti gražią ir sveiką odą? Papilomų naikinimas „Vivus Sanus“...

Anekdotas


Naujovė KK Facebook
Reklama

Politika   Bylos, sukrėtusios Lietuvą
EP narys A. Kubilius: „Nestabilumas Rytų Partnerystės regione tampa nauju jo bruožu“ (8)
Europos Parlamento narys, Euronest Parlamentinės Asamblėjos (PA) pirmininkas Andrius Kubilius,...
Valdžios sektoriaus balansas 2020 metais: 3,5 mlrd. eurų deficitas (1)
Išankstiniais duomenimis, 2020 metų Lietuvos valdžios sektoriaus deficitas sudarė 3,5...
Prezidentas kviečia šalinti kliūtis didelės rizikos grupių skiepijimui (3)
Lietuvos Respublikos Prezidentas Gitanas Nausėda, antradienį nuotoliniu būdu susitikęs su...
 
LAT pritarė apeliacinės instancijos teismo išvadoms dėl Vilniaus universiteto pareigos atlyginti neturtinę ir turtinę žalą Norvegijos kalnuose žuvusios studentės tėvams (8)
Lietuvos Aukščiausiasis Teismas atmetė Vilniaus universiteto kasacinį skundą ir paliko...
Nepramušamas VU „betonas“ – aukšti teisėjai ir prokurorai? (6)
Giedrė Gorienė „Ir mažas akmenukas didelį vežimą išverčia“, – sako...
Kada naikinsime nereikalingus teismus? (9)
Giedrė Gorienė Kada naikinsime aukštesnės instancijos teismus? Kam jie apskritai...
 

Teisėsauga   Verslas, ekonomika
Tikslinamos asmens sulaikymo sąlygos – aiškesni pagrindai ir procedūros (2)
Geriau įgyvendinti asmens teisę apginti savo laisvę, aiškiau reglamentuoti laikinojo...
Prezidentas paskyrė Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus pirmininką (4)
Lietuvos Respublikos Prezidentas Gitanas Nausėda, vadovaudamasis Konstitucija, Teismų įstatymu ir...
Lietuvos advokatūra apie šios dienos sulaikymus: Lietuvoje įsivyrauja „sulaikymo prezumpcija“ (3)
Lietuvos advokatūra, reaguodama į žinomų mūsų šalies asociacijų ir asmenų...
 
Lietuva sustabdė tarptautinių kompanijų iš Rusijos perkėlimą
Ekonomikos ir inovacijų ministerija sustabdė naujų tarpininkavimo raštų išdavimą į...
„Luminor“ bankas išplatino 300 mln. EUR vertės obligacijų emisiją
„Luminor“ bankas sėkmingai išplatino 300 mln. EUR vertės obligacijų emisiją....
Medicinos bankui – įspėjimas, bauda ir įpareigojimas
Lietuvos bankas praėjusių metų pabaigoje atliko tikslinį planinį UAB Medicinos...
Krašto apsauga   Užsienis
Krašto apsaugos viceministras M. Abukevičius: „Kibernetinis saugumas – visų atsakomybė“
Efektyviai užtikrinti ypatingos svarbos informacinių išteklių valdytojų kibernetinį saugumą, stiprinti...
Lietuvos kariuomenei perduoti dar 142 nauji sunkvežimiai „Unimog“
Spalio 21 d. Lietuvos kariuomenei perduoti dar 142 nauji penkių...
R. Karoblis naujuoju kariuomenės vadu siūlo Sausumos pajėgų vadą gen. mjr. V. Rupšį (1)
Krašto apsaugos ministras Raimundas Karoblis naujuoju Lietuvos kariuomenės vadu Prezidentui...
 
Pretendentė į EK pirmininkes sulaukė europarlamentarų reakcijos (1)
Pretendentė į Europos Komisijos (EK) pirmininkės postą Ursula von der...
V.Zelenskis „nokautavo“ P.Porošenką (8)
    Pomaidaninio Ukrainos prezidento Petro Porošenko „puota karo metu“...
Dėl Skripalių apnuodijimo S.Lavrovas pirštu dūrė į NATO: „Tai ne „Novyčiok“, o BZ“ (27)
Rusijos URM ministras Sergejus Lavrovas pareiškė, kad Cheminio ginklo draudimo...
Sportas   Laiškai
“PingPongiuko”akademija kviečia (1)
Oficialus klubo Facebook puslapis>>>...
Cristiano Ronaldo sezoną temdo priekabiavimo skandalas (1)
Cristiano Ronaldo – vienas geriausių planetos futbolininkų. Apie šį portugalą...
Lietuvos rinktinės laukia kroatų išbandymas (1)
  Lietuvos nacionalinė vyrų krepšinio rinktinė tęsia kovą dėl galimybės...
 
Kam tarnauja Šaulių sąjunga (11)
Kaip manote ar visi Šaulių sąjungoje pritaria jūsų sąjungos nariui...
Geradarei savanoriai pačiai prireikė pagalbos (1)
Nuo nelaimės nėra apsaugotas niekas. Likimas skaudžiai skriaudžia ir tuos,...
Mulkinanti apklausa “Mes europiečiai”” (3)
Šiuo metu – 2019.05.11, 17:30, – portale lrytas.lt  vykdoma apklausa,...
Karštas Komentaras