Kontaktai      Rašykite mums       KK TV       Siūlo darbą       Foto       Prenumerata Lietuviškai По-русски English
2020 Sausis 28 Antradienis
 

Teisėjų atrankoje – ir psichologinis pretendento į teisėjus portretas

2013-01-07 08:44 | Teisėsauga | Komentarų (26)

KK nuotr.

Pretendentų į teisėjus sveikatos patikrinimas, susijęs su psichologiniu jų vertinimu, nuo šiol turės didesnės reikšmės teisėjų atrankos procese. Pretendentų į teisėjus atrankos komisija (PTAK) ir Respublikos Prezidentė Dalia Grybauskaitė vertindama kandidatūras susipažins ne tik su medicinos dokumentų išrašo forma, kurioje nurodoma, ar pretendentas į teisėjus gali (negali) dirbti teisėju. Nuo šiol jiems bus pateikiama išsami psichologo surašyta išvada, patvirtinta asmeniniu jo spaudu.

„Tai bus profesionaliai aprašytas psichologinis pretendento portretas, kuriame atsispindės asmenybės bruožai ir pažintinės veiklos savybės. Ši išvada padės geriau įvertinti pretendentų į teisėjus pasirengimą šiam darbui, suprasti galimas reakcijas į stresą ir sunkias gyvenimo situacijas, susiduriant su psichologiniu spaudimu – tiek atviru, tiesioginiu, tiek ir „foniniu“ – nuolat vykstančiu neigiamu teismų darbo vertinimu žiniasklaidos priemonėse“, – teigia PTAK pirmininkas Eugenijus Laurinaitis.

Pasak pirmininko, pasitelkus psichologinio vertinimo duomenis tikimasi ilgainiui suformuoti tokį teisėjų korpusą, kuris galės ir profesionaliai atlikti savo pareigas, ir aktyviai dalyvauti visuomenės gyvenime, palaikydamas nuolatinį dialogą bei parodydamas ypatingą šios profesijos subtilumą ir reikšmę visuomenei.

Iniciatyva tobulinti pretendentų į teisėjus atrankos procesą ir kandidatų psichologinį vertinimą kilo po 2012 metų pabaigoje įvykusio Respublikos Prezidentės ir PTAK susitikimo, kurio metu buvo pristatyta PTAK metinė veiklos ataskaita, kalbėta apie psichologinio pasirengimo teisėjo darbui svarbą ir kai kurių atrankos kriterijų tobulinimą.

„Per pastaruosius trejus metus teisėjų atrankos procesas buvo tobulinamas nuolat ir iš esmės. Bendromis pastangomis siekėme, kad pats teisėjų atrankos procesas būtų maksimaliai skaidrus ir objektyvus, o teisėjais taptų tik stipriausi, žmogų gerbiantys ir jų pagarbos verti teisininkai. Tam reikėjo visų atrankoje dalyvaujančių subjektų pastangų ir daugelio naujų sprendimų“, – pažymi Respublikos Prezidentės patarėjas Ernestas Rimšelis.

Šalies vadovės patarėjo nuomone, Pretendentų į teisėjus atrankos komisiją ir Respublikos Prezidentę turi pasiekti ne kelių lapų apimties formalūs dokumentai, o išsami ir objektyvi informacija apie būsimus ar esamus teisėjus. „Medicininė išvada, kurią gaudavome iki šiol, būdavo formalaus pobūdžio sveikatos pažymėjimas. Jame matydavome tik atsakymą – asmuo „gali“ arba „negali“ dirbti teisėju. Nuo šiol tiek atrankoje dalyvaujantys asmenys, tiek juos vertinantys subjektai, galės susipažinti su išsamia eksperto nuomone apie kandidato psichologinį pasirengimą būsimam darbui. Tai padės apsispręsti, ar jo būdo savybės iš tiesų tinkamos teisėjo darbe“, – teigia E. Rimšelis.

Vadovaujantis Teisingumo ir Sveikatos apsaugos ministrų įsakymu „Dėl reikalavimų pretendentų į teisėjus ir teisėjų sveikatai ir pretendentų į teisėjus ir teisėjų sveikatos tikrinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ teisėjų sveikatos tikrinimą, apimantį ir psichologinį įvertinimą, kaip ir iki šiol atliks Vidaus reikalų ministerijos Medicinos centro gydytojai specialistai ir psichologai. Pretendentų į apylinkės teismo teisėjus sveikatos tikrinimas bus atliekamas prieš laikant neseniai pakeistą ir sugriežtintą pretendentų į teisėjus egzaminą, o asmenų, nesančių teisėjais ir siekiančių tapti aukštesnės pakopos teismo teisėjais, – prieš įrašant juos į Teisėjų karjeros siekiančių asmenų registrą. Kiekvieno teisėjo sveikata privalės būti patikrinta ne rečiau kaip kartą per penkerius metus.

Vadovaujantis Teismų įstatymu, vertindama kandidatus PTAK, o vėliau ir šalies vadovė, atsižvelgia į asmenines, moralines ir dalykines kandidatų savybes, bendruosius gebėjimus, teisinio darbo patirtį ir profesinius įgūdžius, teisinio darbo stažą, teisėjo egzamino rezultatus, pretendento turimą mokslo laipsnį, kvalifikacijos kėlimo intensyvumą, pretendento motyvaciją, etikos reikalavimų laikymąsi profesinėje ir kitoje veikloje.

NTA inf.

Komentarai

 

 

 
 1. KODĖL NIEKAS NEKONTROLIUOJA NEDESOVIETIZUOTŲ KOLABORANTŲ LVA TEISMO VAGIŲ IR NETIRIA TEISĖJŲ NUSIKALTIMŲ? says:

  Prezidentė korumpuotą, degradavusią, posovietinę teisinę-teisminę sistemą viešai įvardijo KLANU, tačiau melo ir neteisingumo KLANAS tebeegzistuoja.
  KLANAS TEISME PAVOGĖ MANO DOKUMENTUS, kuriuos aš įteikiau LVAT’ui. Į mano prašymus atstatyti bylose pavogtus įrodymus arba man juos gražinti, LVAT’o pirmininkas R.Piličiauskas 2010-11-29 raštu Nr. 01-02-639 sukčiaudamas, pamelavo, pavogtų įrodymų man negražino.
  Generalinis prokuroras D.Valys, turintis išskirtinę teisę ir pareigą, netyrė mano skundo dėl mano dokumentus pavogusių teisėjų veiksmų, o VAT teisėjas Stasys Lemežis (buvęs sovietinis vyr. prokuroras) įteisino dokumentų vagystę ir neteisėtus prokurorų veiksmus.
  KLANAS nusavino nuosavybę, kurią statė mano tėvas „Katalikų kronikos“ bendražygis, pripažintas Lietuvos nepriklausomybės gynėjas – savanoris, KGB‘istų persekiotas ir terorizuotas, televizijos studijos ir bokšto gynėjas, žydų gelbėtojas, Valstybės apdovanotas ir pagerbtas ne vieno muziejaus stenduose.
  Remdamasis reikiamos galios registro dokumentais, teisingumo, aš ieškojau visose įmanomose KLANO pakopose: Registrų centro (RC) Komisijoje, Vyriausioje administracinių ginčų komisijoje (VAGK), Teisingumo ministerijoje (TM) ir visuose įmanomuose teismuose. Ginčijau akivaizdžiai suklastotus išvestinius RC dokumentus. Ginčą tarp manęs ir TM, nenusišalinęs bylą nagrinėjo buvęs Komunistų partijos nomenklatūrininkas, kolegijos pirmininkas Anatolijus Baranovas, kurio sūnus T ministro patarėjas Tomas Baranovas. KLANAS tapo irštvomis nedesovietizuotiems KGB‘istams, komunistams-kolaborantams ir jų giminaičiams.
  Tai primena pasakėčią „Vilkas ir ėriukas“ apie ėriuko bylinėjimąsi su vilku vilkų teisme.
  KLANAS įteisino akivaizdžiai suklastotus išvestinius dokumentus.
  Prezidentės paskirti LVAT’o pirmininkas R.Piličiauskas, neteikė teikimo procesui atnaujinti, o buvęs sovietinis LAT‘o pirmininko padėjėjas G.Kryževičius ir jo dabartinis LAT’as, nepriėmė kasacinių skundų.
  R.Piličiauskas LVAT’o pirmininku paskirtas pagal Prezidentės vienasmenišką išskirtinę privilegiją, jis Seime neprisiekė, jo paskyrimo procedūroje Seimas nedalyvavo, todėl LVAT’as bylose ignoravo Seimo kontrolierių išvadas ir sprendimus, kuriais nustatyti RC direktoriaus K. Sabaliausko ir T ministro pažeidimai, jiems taikytos poveikio priemonės, tačiau buvęs ne‘Teisingumo ministras R.Šimašius, turėdamas įstatymuose įrašytas pareigas kontroliuoti RC ir Teismų vadovų administracinę veiklą, tik šaipėsi.
  Administraciniai teismai negina piliečio-žmogaus nuo valstybės institucijų tarnautojų savivalės ir biurokratizmo, bet dangsto oficialių dokumentų suklastojimo faktus, atgraso nuo teisingumo ieškojimo, vykdo neteisingumą, dubliuoja bendrosios kompetencijos teismus, kuriuose taip pat nagrinėjamos administracinės bylos, mano atveju ginčijasi su jais dėl bylų teismingumo, stumdo jas tarp savęs ir vilkina nagrinėjimą. Būtina administracinius teismus panaikinti (reorganizuoti į bendrosios kompetencijos).
  Konstitucinis teismas nuolat pažeidinėja Konstitucijos 5 str. 3 d., aš neturiu teisės į jį kreiptis dėl teismų ir teisėjų įvykdytų Konstitucijos pažeidimų. Teismas netenkino mano prašymo kreiptis į KT.
  EŽT Teisme, TM deleguoti Lietuvos atstovai, mano pareiškimą cenzūravo.
  Esu beteisis prieš KLANĄ, kuris savo „vidiniais įsitikinimais“ pamynė Konstituciją, kitus įstatymus, teisingumą, sąžiningumą, savo garbę ir pareigas, teigia esą „ne prie ko“ (не при чем, всё законно).
  IŠ NETEISĖS PADARYTA TEISĖ, NES NEDAVIAU KYŠIO.
  KAS TEIS TEISĖJUS IR VALSTYBĖS „TARNAUTOJUS“, MANE AKIVAIZDŽIAI APVOGUSIUS, KURIUOS AŠ BRANGIAI IŠLAIKAU?
  KAS GRĄŽINS LVA TEISME NEVIENĄ KARTĄ PAVOGTUS MANO ĮRODYMUS-DOKUMENTUS IR NUOSAVYBĘ, NUSAVINTĄ IŠ AKLO, VISIŠKOS NEGALIOS, BUVUSIO BEJĖGIŠKOJE BŪSENOJE, ŽMOGAUS?
  Atsiprašau už konkretų nevilties šauksmą tyruose.

  Thumb up 0 Thumb down 0

 2. Būtū viskas normaliai jei tik psichologini testa reiktų praeiti ,,,,, o koks testas turėtų būti , kad patikrinti teisėją ar prokurorą ar jis kyšininkas , o gal ir pedofilas ?????

  LR generalini prokurore Dariau Valį , JUMS BUVO PRANEŠTA , KAD VILNIAUS m. 2 VAIKŲ GLOBOS NAMŲ KIEMSARGIS PREKIAUNA KONTROBANDINĖMIS CIGARETĖMIS KURIAS PARDUODA IR ŠIŲ GLOBOS NAMŲ AUKLĖTINIAMS .

  Užeikite į FACEBOOK , mano sienoje yra išviešinti irodymai ir vaikų pasakojimai .
  Turiu taip pat irodymų jog ne viena nepilnametė pastojo šiuose globos namuose , o viena sangulauna su 30-mečiu ir visa tai bando nuslėpti Vilniaus m. Savivaldybės vaiko teisių skyrius , kartu su Danguole Misevičiene .

  O KAIP DABAR NUSLĖPSI PEDOFILIJOS FAKTĄ LR GENERALINI PROKURORE D. VALĮ VILNIAUS „ MINTIES „ GLOBOS NAMUOSE ?

  Globos namuose gyvenanti nepilnametė Justė , jai 17 metu , sangulauja su 28 metų Robertu ir vaikai sakė jog nuo jo nėščia . Ji jau globos namuose negyvena ilgą laiką , o gyvena pas Robertą , ji tik užeina tenai pasiimti maisto . Apie tai puikiai žino Dangulė Misevičienė ir nauja „ Minties „ globos namų direktorė .
  Ikeliu audio irašą kuriame vaikai pasakoja ne tik apie Juste , bet papasakojo ir apie kiemsargį kuris sumušė ne tik 12 metų berniuką Stasį , bet ir daužė kitą vaiką , ir apie viską šitą žinojo D. Misevičienė .
  Tai gal teiksiesi Generalini prokurore D. Valį paaiškinti kaip nepilnametė gali išeiti iš globos namų ir gyventi pas suaugusį vyrą be globos namų administracijos žinios , ir kaip toks faktas vadinasi ?

  Vladas Lukoševičius

  Thumb up 3 Thumb down 0

 3. Padauges popierizmo, o nauda ta pati kaip iki siol, Lietuva svogeriu krastas, korupcija liuliuoja akivaizdziai, tai kam dar to popierizmo?

  Thumb up 2 Thumb down 0

 4. J.E.Prezidentės vyriausioji patarėja SVETIKAITĖ,ji tikrai pasidemonstravo,kaip nesugadinta intelekto moterėlė,teverta turguje pardavinėti senus utėlėtus skudurus į Lietuvą vežamus Jašos Gabrielovičiaus šefo SOROŠO.O ką jau kaklbėti,apie eilines J.E.patarėjas ,net burną aušinti neverta.

  Thumb up 1 Thumb down 0

 5. Siekiai didziulei,tik ar duos naudos-klausimas.Kas gali pabeigti,kad pazyma reikalinga teisejui,visiskai imanoma nusipirkti.Jeigu net diploma nusipirkti vieni juokai,net internetu imanoma neisejus is namu,tai apie pazyma juokas ima.O jeigu ta pazyma bus smarkiai didelei apmoketa,kas gali garantuoti,kad islaidas tulas teisejas nepasidengs klijantu saskaita.Juk rishardas net ir uz pazyma nemokejes,visai paprastai teisinguma uz babkes pardavinejo.Ir dar,prezidentes patarejes nerimauja del foninio teiseju darbo vertinimo spaudoje.Tai dabar reiketu prezidentei ,savo dekretu,tiesiog uzdrausti zurnalistams rasyti apie teiseju,advokatu,notaru,anstoliu suktybes??? Spauda jau uzciaupta iki minimumo,pilieciu pozicija irgi sutvarkyta,kad net komentarai po atskirais rasiniais paliekami tik liaupsinantys koki zydprofesoriu,ar dar koki shustra “verslininka-prezidenta”.O visi mastantys siek tiek sviesiau,ypac tie,kurie bent siek tiek paskaito skirtingu krypciu informavimo priemones,arba neduok dieve isreiskia savo mintis garsiai-tiesiog naikinami.Paziurekit kaip prokurorai ir ivairaus plauko tyrejai elgesi su tais,kurie ,atlikdami pilietine pareiga,liudije teismuose.Jeigu kalbi ne ka tau liepia,bet kalbi ka matai,iskarto busi apkaltintas geriausiu atveju smeiztu ir uztampytas tuose paciuose teismuose.Pavyzdziui,kad ir po pilieciu nepakantumo akcijos,kai pro seimo rumus is taikiai mitinguojanciu buvo atvirai tyciojamasi,rodomi slykstus gestai,kai liausdis pasipiktinusi apdauze pro langus kysancias spygas,liko kalti kelesdesimt vaikezu.O seimo balvonai,issitycioje is mitinguojanciu vargsu,tiesiog buvo uzmirsti ir dingo is ekranu,vos po pirmo parodymo.paciu teisingiausiu Lietuvos teisejai,ne vienas iki siolei neisdriso teisme istirti tikruju shuliganizmo organizatoriu.Kodel? Nejau cia smulkmena?

  Thumb up 1 Thumb down 1

 6. tikrins busimuosius darbuotojus tokie psichologai ,kurie tikrino Kedyte ,tai gero nelauk,liks viskas kaip ir buvo,as manau,kad pirma turi buti isleistas istatymas apie psichologu atsakomybe ir dar ivestas svarbiausias atrankos kriterijus,kuriame butu irasyta zmogaus sexsuoaline orentacija(pedofilai nepriimami i jokias svarbias valstybines pareigas)ir t.t.tt.Sekmes….

  Thumb up 4 Thumb down 0

 7. Ja ja, per pastaruosius trejus metus atrankos procesas buvo nuolat gerinimas ir, kas be ko, rezultatai akivaizdūs.Dar pagerinus, po trejetų metų ne tik jaunimas, bet ir pensininkai su visais anūkais bus priversti nešti muilą už kordono.Save gerbiančiam viešnamyje matrona ne tik kad tikrina savo personalo sveikatą, bet ir susvyravus kompetencijai, nepriklausomai nuo mergaičių amžiaus, stažo ar moksliniam laipsniui, nesvyruodama keisdavo jaunesniomis.Dedu savo skrybėlę prikrovimui jei kryžioko tepenėlis bus neigiamas.

  Thumb up 5 Thumb down 0

 8. jau dirbančiu ir neseniai priimto jaunimo psichiką kartu ir melo detektoriumi butu neblogai patikrinti. Gaila melo detektoriaus vargu ar atlaikys…..

  Thumb up 8 Thumb down 0

 9. Mano nuomone , šiuo metu daugelis šalies teisėjų yra ”pakabinti ” , todėl jau tapo nebaudžiamais ir įteisintais nusikaltėliais , visiškai nieko nebijančiais ir savo sprendimais atliekančiais neteisėtus prokurorų pavedimus ?

  Thumb up 9 Thumb down 0

 10. Su retomis išimtimis, teismo sprendimai tai nusikaltimai, pasityčiojantis iš Visuotinos Žmogaus teisių deklaracijos.

  Thumb up 9 Thumb down 0

 11. Kodėl niekam nerūpi “mailiaus” byla? Kodėl niekam nerūpi, kad teisėsauga dėl “mailiaus” bylos 3 metus per žiniasklaidą skleidė vien tik melą ir blefą?
  Nagi, “mailiaus” bylos kūrėjai- melagiai, kreipiuosi į jus, gal kas nors iš jūsų galite pasakyti kokį, nors net menkiausią pažeidimą padarė “mailiaus” projektų dalyviai? Tylite po krūmais? Vis tiek ateis laikas ir reikės “bylų” gamintojams atsakyti pagal įstatymus !

  Thumb up 3 Thumb down 0

 12. Nes dabartiniu teiseju priimami nuosprendziai yra nusikalstami ir be sveikos logikos.Kyla klausimas jog “kazkas” i teisejus prastume “savus” debilus :)

  Thumb up 8 Thumb down 0

  • O kaip su tuo įstatymu apie asmens sveikatos konfidencialumą ir į kokią padėtį pastatomi gydytojai, priversti išduoti sveikatos paslaptį?

   Thumb up 2 Thumb down 2

   • RAKOM…., čia visi jau seniai pastatyti .
    kitokiu padėčių jau seniai jau nebeegzistuoja Lietuvoje, nors palaukit yr a dar viena padėtis-“visi ant slidžių”…………

    Thumb up 3 Thumb down 0

 13. “nuolat vykstančiu neigiamu teismų darbo vertinimu žiniasklaidos priemonėse“ – o tai kas kaltas, kad stumiat buldozerį? Kur tas teisingumas jūsų sprendimuose?

  Thumb up 1 Thumb down 0

   • milicininkams buvo daromi, policininkams iki 1994 metų tikrai buvo, o kaip dabar nežinau, nes toje sistemoje jau apie 20 metų nedirbu. Šiaip tai nelabai rimtai tada buvo atsižvelgiama į tas psichologines išvadas, ir taip žmonių trūksta, o čia dar psichai su savo paistaliukais. Žodžiu, formalumas ir tiek.

    Thumb up 0 Thumb down 0

 14. Pagal tai ,kad Lietuva Europos sąjungoje pagal pasitikėjimą teisėsauga yra paskutinėje vietoje,ir atrodo didžioji dalis žmonių bėga iš Lietuvos dėl teisėsaugos darbo.
  Aplamai teisėsaugos darbus mes matome vos ne kas dieną.
  PŪLINYS kaip kiūtojo savo krėsle taip ir šiandien kiūto.
  Junkim žmonės logiką.

  Thumb up 5 Thumb down 0

 15. Komedija. Ir žmogaus teisių pažeidimas, be abejo.
  Pirmiausia reikėtų patikrinti Didžiosios vertintojos psichinę- emocinę būklę, jei iki tokių nesąmonių jau nusivažiuoja.

  Thumb up 4 Thumb down 1 
https://komentaras.lt/pingpongiukoakademija-kviecia
Video reportažas


Nerpigiau.lt

Nerpigiau./lt/produktas/505/nusikaltimas-valstybes-vardu

Aktualu. Komentarai
„Sodra“: kada, kokios ir kiek didėja pensijos 1
Norvegijoje plintant šunims pavojingai ligai – perspėjimas lietuviams 1
Foto reportažai Aktualu Naujausias numeris
Norite visada būti žvalūs ir sumažinti įvairių ligų tikimybę? Štai ko jums reikia 
Visus žmones vienija vienas bendras vardiklis – norime būti žvalūs, energingi ir nesirgti,...

D. Jastramskis išleido monografiją apie žiniasklaidos politiką Lietuvoje (3)
VU Komunikacijos fakulteto ir Tarptautinių santykių ir politikos mokslų instituto docentas Deimantas Jastramskis,...

Seimas pritarė naujai žalos atlyginimo pacientams tvarkai 
Seimas priėmė Pacientų teisių ir žalos sveikatai atlyginimo įstatymo ir lydimųjų teisės aktų...

Ką signalizuoja pirtyje netikėtai užklupęs galvos skausmas? 
Turkiška, suomiška, rusiška ar japoniška – pirčių pasirinkimas šiais laikais tikrai didelis, o...

Kaunas planuoja statyti metro (balandžio 1-osios pokštas) (9)
Premjerui Sauliui Skverneliui pavadinus mūsų brolius latvius konkurentais, daug kam kilo mintis, kas...

Teisingumo ministerija inicijuoja teismo proceso tobulinimą (1)
Teisingumo ministerija, siekdama sistemiškai tobulinti teismo procesų reglamentavimą, iš vidinių išteklių steigia naują...

Anekdotas


Naujovė KK Facebook
Reklama

Politika   Bylos, sukrėtusios Lietuvą
Klaipėdos miesto konservatorių lyderiu išrinktas buvęs kariuomenės vadas A. Pocius (5)
Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų (TS-LKD) partijos Klaipėdos skyriaus nariai vakar...
A. Kubilius: “Sakartvele aptarta politinė krizė šalyje, priimti sprendimai dėl Rytų Partnerystės ateities”
Šiandien Europos Parlamento narys Andrius Kubilius Tbilisyje (Sakartvelo) vykusioje spaudos...
G. Landsbergis: „Pritardami Prezidento teikiamų pataisų svarstymui, kviečiame gilesnei diskusijai“ (1)
Seimo Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų frakcijos seniūnas Gabrielius Landsbergis šiandien,...
 
Prokurorams „skauda“ tik jų postai – paprastų žmonių skundams ir ašaroms jie akli ir kurti (1)
Pastaruoju metu tarsi grybai po lietaus žiniasklaidoje pasipylė prokurorų nusiskundimai:...
Ar Europos Taryba žino, kokias kandidatūras į Europos prokuroro postą jai siunčia Lietuvos Vyriausybė? (1)
Vyriausybė savo posėdyje patvirtino tris Lietuvos deleguojamus kandidatus į Europos...
Kreipėsi dėl nužudyto sūnaus – pačiai motinai iškėlė baudžiamąją bylą (1)
Nors po aukštų teisėjų sulaikymo skandalo buvo prabilta apie būtinus...
 

Teisėsauga   Verslas, ekonomika
Henrikui Daktarui laisvės atėmimo iki gyvos galvos bausmė lieka nepakeista
Lietuvos apeliacinis teismas atmetė Henriko Daktaro skundą dėl Kauno apygardos...
Alytuje išžaginta į darbą ėjusi moteris (1)
Liepos 18 d. apie 5 val. 20 min. Alytuje, Jazminų...
Įtariamojo asmens tapatybė jau nustatyta (2)
Šiandien Vilniaus apskr. vyriausiasis policijos komisariatas išplatino pranešimą žiniasklaidai, kuriuo...
 
Miegamojo baldai: kokius rinktis, kur pirkti?
Akivaizdu, kad neišsimiegoję būname piktesni, prasčiau sekasi susidoroti su dienos...
Kaip verslas atrakino naują požiūrį į biuro baldus (1)
Jeigu išgirstate žodį „biuras“ turbūt įsivaizduojate sublokuotas arba į kabinetus...
Išmaniosios skaitmeninės televizijos galimybės Lietuvoje (3)
Skaitmeninė, savo funkcionalumu bei kanalų gausa, nerungė ilgai karaliavusią analoginę. Žinoma,...
Krašto apsauga   Užsienis
R. Karoblis naujuoju kariuomenės vadu siūlo Sausumos pajėgų vadą gen. mjr. V. Rupšį
Krašto apsaugos ministras Raimundas Karoblis naujuoju Lietuvos kariuomenės vadu Prezidentui...
Kazlų Rūdos poligone treniravosi Lietuvos kariuomenės ir JAV karinės oro pajėgos
Kovo 20 d. Lietuvos kariuomenės Brigados generolo Kazio Veverskio poligone...
Naujo Lietuvos kariuomenės laivo pirkimas bus skelbiamas balandį
Lietuvos kariuomenė planuoja įsigyti naują laivą teršalų likvidavo ir gelbėjimo...
 
Pretendentė į EK pirmininkes sulaukė europarlamentarų reakcijos
Pretendentė į Europos Komisijos (EK) pirmininkės postą Ursula von der...
V.Zelenskis „nokautavo“ P.Porošenką (7)
    Pomaidaninio Ukrainos prezidento Petro Porošenko „puota karo metu“...
Dėl Skripalių apnuodijimo S.Lavrovas pirštu dūrė į NATO: „Tai ne „Novyčiok“, o BZ“ (23)
Rusijos URM ministras Sergejus Lavrovas pareiškė, kad Cheminio ginklo draudimo...
Sportas   Laiškai
“PingPongiuko”akademija kviečia
Oficialus klubo Facebook puslapis>>>...
Cristiano Ronaldo sezoną temdo priekabiavimo skandalas
Cristiano Ronaldo – vienas geriausių planetos futbolininkų. Apie šį portugalą...
Lietuvos rinktinės laukia kroatų išbandymas
  Lietuvos nacionalinė vyrų krepšinio rinktinė tęsia kovą dėl galimybės...
 
Geradarei savanoriai pačiai prireikė pagalbos
Nuo nelaimės nėra apsaugotas niekas. Likimas skaudžiai skriaudžia ir tuos,...
Mulkinanti apklausa “Mes europiečiai””
Šiuo metu – 2019.05.11, 17:30, – portale lrytas.lt  vykdoma apklausa,...
Padėka
PADĖKA Dėkojame visiems vienaip ar kitaip prisidėjusiems ruošiantis pirmajam renginiui...