Kontaktai      Rašykite mums       KK TV       Siūlo darbą       Foto       Prenumerata Lietuviškai По-русски English
turgelis.net
2021 Birželis 20 Sekmadienis
 

Tai kieno jie – tie 2013 metai?

2013-01-26 11:40 | Nuomonių ringas | Komentarų (53)

Jonas Mažintas. KK nuotr.

2013 metus Seimas paskelbė Sveikatingumo, Klaipėdos krašto atgavimo, Tarmių, 1863 m. sukilimo, edukologės Meilės Lukšienės, Klaipėdos krašto atgavimo, S.Dariaus ir S.Girėno skrydžio per Atlantą metais. Atrodo, kad Seimas 2013-iesiems pridės ir Vilniaus geto atminimo metų titulą. Jei prie šių 7 metų titulų pridėtume Europos komisijos pasiūlymą paskelbti 2013 metus Europos piliečių metais, tai jau būtų aštuntasis 2013 m. titulas. Žinoma, kad to per daug Lietuvai, juolab, kad Lietuvos laukia pirmininkavimo Europos Sąjungai pusmetis. Tokią nuomonę patvirtina praeitos kadencijos Seimo Pirmininkė gerb. I. Degutienė.

Seimo Pirmininkas V.Gedvilas sutinka, kad dėl įvykių gausos neišryškės nei vienas įvykis. Jis sako,“ kad žmonės nesupras, ką mes čia pažymime. Na gal tik ta dalis žmonių, kurie užregistravo tokius siūlymus.“

Reikia sutikti, kad gerb. Seimo Pirmininkas teisus. Tačiau kaip tą įrodyti šių datų paskelbimo iniciatoriams ir jų lobistams? Juk jie jau pradėjo viešojoje erdvėje įrodinėti kiekvienas savo teisybę.

Be jokių abejonių, demokratinėje valstybėje taip ir turi būti. Tik viena yra blogai. Laimės nebūtinai tas, kas teisus, o greičiausiai tas, kas dažniau ir garsiau skelbs savo teisybę viešojoje erdvėje.

Lietuvos aeroklubas buvo vienas iš iniciatorių, kad 2013 m. būtų paskelbti S.Dariaus ir S.Girėno metais (80 skrydžio per Atlantą jubiliejus). Visa aviacijos visuomenė palaikė šią iniciatyvą ir liko patenkinta teigiamu Seimo sprendimu. Tačiau tai „nuskriaudė“ kitus iniciatorius, kaip ir kitų iniciatorių pergalės „nuskriaudė“ aviatorių ir jų rėmėjų iniciatyvą.

Mūsų nuomone, negalima kaltinti nei vieno iniciatoriaus ar žmogaus, užregistravusio tuos pasiūlymus. Reikia manyti, kad tai buvo padaryta iš meilės ir pagarbos atitinkamiems įvykiams ir juose dalyvavusiems žmonėms. Tačiau Seimas prieš priimdamas atitinkamus sprendimus galėjo išdiskutuoti, apsvarstyti su visais iniciatoriais siūlomų metams titulų svarbą, būtinybę, naudą viešajam interesui ir net skirtingų iniciatyvų renginių apjungimą po 1 -3 svarbiausiomis „vėliavomis“ – metų titulais.

Seimas galėjo tai padaryti, bet nepadarė. Gaila, tačiau tai nesunkiai ištaisoma. Atitinkami Seimo ar Vyriausybės pareigūnai gali sukviesti visus iniciatorius ir tuos žmones, kurie užregistravo šias iniciatyvas, į 1 – 3 „raundų“ diskusiją. Tokia diskusija išryškintų minėtų iniciatyvų reitingą pagal jų svarbą ir kitus vertinimo kriterijus, išskiriant 1 – 3 svarbiausius šių metų akcentus.

Svarbiausia, kad tokia diskusija sudarytų galimybę suderinti šių iniciatorių gerų idėjų įgyvendinimo priemones, ir galimai visi iniciatoriai liktų daugiau ar mažiau patenkinti.

Pamąstykime, kaip tai galėtume padaryti. Pradžiai pateiksime keletą pavyzdžių.

Tikriausiai visi žmonės sutiks, kad brangiausias žmogaus turtas yra sveikata, o ją labiausiai įtakoja sveika gyvensena. Neseniai tą pabrėžė sveikatos apsaugos ministras V. Andriukaitis. Taigi Sveikatingumo metų pagrindinis uždavinys turėtų būti sveiko gyvenimo būdo diegimas. Gal geriausiai tam pasitarnautų garsiausių tautos žmonių gyvensenos ir veiklos paviešinimas.

Tokiu paviešinimo pavyzdžiu galėtų būti Steponas Darius, kurio nuopelnus kūno kultūrai ir sportu bei sveikai gyvensenai sunku pervertinti.

Kitas labai svarbus momentas, siekiant sveikos gyvensenos įgyvendinimo, galėtų būti profesijų, reikalaujančių geros sveikatos reklama. Argi lakūno, kariškio profesija, kurios žavesį geriausiai iliustruoja S.Darius ir S.Girėnas, nebūtų sektinas pavyzdys mūsų jaunajai kartai? Ilgaamžių lakūnų – 101 m. V. Ašmensko, 100 m. A. Navaičio, dar savarankiškai tebeskraidančio 91 m. V. Drupo ir daugelio kitų pavyzdys tvirtina, kad būtų. Tiek tarpukario metais, tiek mano kartos jaunystės laikais beveik kiekvienas vaikas norėjo būti lakūnu, kosmonautu, jūreiviu, kariškiu ar panašiai. Šis noras vertė jį kultivuoti sveiką gyvenseną. O kodėl? Tik todėl, kad gerai ta linkme dirbo žiniasklaida ir aukščiausioji valdžia. Įsivaizduokite, kaip pasikeistų vaikų ir jaunimo požiūris į sveiką gyvenseną, jeigu valstybei pavyktų grąžinti buvusį lakūno, kosmonauto, jūreivio, kariškio ir kitų sveikos gyvensenos reikalaujančių profesijų žavesį ir prestižą vaikų bei jaunimo tarpe.

Trumpai apie Klaipėdos krašto nepriklausomybės atgavimo metų renginius. Jie galėtų atrodyti daug patrauklesni ir įdomesni, jeigu būtų suderinti su S.Dariaus ir S.Girėno metų renginiais Klaipėdos, Nidos, Šilutės ir apskritai visų savivaldybių, kuriose yra Lietuvos aeroklubo aerodromai, teritorijose. Visiems žinoma, kad S.Darius buvo vienas iš aktyviausių Klaipėdos krašto išvadavimo savanorių ir vadovų, su ginklu rankose kovojusiu už jo išvadavimą. Tad šių titulų suteikimas 2013 m. ne prieštarauja vienas kitam, o tik papildo, praturtina vienas kitą.

Dalis tarmės metų renginių, bent jau skirtų žemaičių tarmės puoselėjimui, gali vykti kartu su S.Dariaus ir S.Girėno metų renginiais. Kas jau kas, o šie du sparnuoti lietuviai išsaugojo ir žemaičių tarmę, ir charakterį iki pat mirties. Tikro žemaičio ir lietuvio dvasios iš jų nesugebėjo „išmušti“ nei prancūzai, nei vokiečiai nei amerikiečiai. Kaip matome ir čia prieštaravimo nėra, yra tik gražaus bendradarbiavimo galimybė.

1863 m. sukilimo ir S.Dariaus ir S.Girėno metų renginius vienija begalinė meilė tėvynei, lietuvybei, pasiaukojimas vardan Lietuvos. Eruditas įžvelgs tas pačias paraleles tiek sukilimo dalyvių, tiek sparnuotų lietuvių, ypač S.Dariaus veikloje. Taigi ir šiuo atveju priešpriešos nėra.

Tačiau prie dabartinio tautos susikaldymo ir nihilizmo, gal nederėtų tautai per daug priminti apie anų metų jos sūnų kovą, kuri vis dėlto pasibaigė pralaimėjimu ir daugelio tautos didvyrių liūdna dalia. Gal geriau akcentuoti didvyrišką S.Dariaus ir S.Girėno žygdarbį, kurį galimai įtakojo sukilimo (ir ne vien šio) dvasia. Nors skrydis per Atlantą ir baigėsi tragiškai lakūnų atžvilgiu, bet tai buvo didžiulė lietuvių tautos pergalė. Nedidelė gyventojų skaičiumi ir teritorija Lietuvos valstybė, bet didi savo sūnų gebėjimais, dvasia ir pasiryžimu atsistojo į vieną gretą su galingomis pasaulio valstybėmis. Tiems, kurie žodžiais nenuilstamai kovoja su rytų kaimynais, pasitenkinimą galėtų suteikti tai, kad S.Darius ir S.Girėnas šiuo transatlantiniu skrydžiu įrodė lietuvių lakūnų pranašumą prieš aviacijos pažiūriu labai stipraus rytinio kaimyno lakūnus.

Taip Lietuva vien savo sūnų sugebėjimų ir didvyriškumo dėka pasiekė nors ir laikiną, bet vis dėlto pergalę prieš valstybę – buvusią ir būsimą okupantę. Svarbiausia, kad pergalė buvo pasiekta kūrybos, o ne naikinimo srityje. Gal būtų geriau, jeigu Lietuvos valstybė ir lietuvių tauta siektų savo darbais, o ne žodžiais įrodyti savo pranašumą prieš kitas valstybes ir tautas, arba bent jau atsistoti į vieną lygį pagal valstybės ekonomikos, konkretaus žmogaus gerbūvio ir dvasingumo lygį.

Tik nepagalvokite, kad siūlau užmiršti tautos istoriją, kovotojus už jos laisvę. Tačiau lietuvių tauta turėtų keisti savo mentalitetą ir baigti tą nesibaigiančią kovą „su amžinais“ priešais.

Labai gerbiame tautos švietėją ir ugdytoją Meilę Lukšienę. Negalime dėti ant vienų svarstyklių gerbiamos M. Lukšienės, S.Dariaus ir S.Girėno nuopelnų, kad nuspręstume kieno nuopelnai didesni. Manome, kad jeigu jie būtų gyvi, tai S.Girėnas galėtų pasakyti, kad, jo nuomone, tiek Meilė, tiek Steponas labai daug pasitarnavo šviečiant ir ugdant lietuvių tautos ir valstybės žmones. Tiek Meilė, tiek Steponas siekė, kad lietuviai išsaugotų savo tautišką savitumą, būtų įdomūs kitoms tautoms, norėtų iš jų mokytis ir gerbtų jas, tuo nusipelnydami kitataučių pagarbą. Baigdamas jis tikriausiai pridurtų, kad lietuvių tautai ir jos valstybei turėtų būti daug svarbiau realiais darbais įgyvendinti šių dviejų žmonių idėjas, tęsti jų darbus. O minint vieno atminimą, galima pagerbti ir kitą.

Dėl 2013 metų paskelbimo Europos piliečių metais galima pasakyti tiktai tiek, kad S.Darius ir S.Girėnas buvo ne tik Europos, bet ir Amerikos piliečiais. Taigi šiuo ne tik Europos, bet ir visos žmonijos pažangos ir vienijimosi klausimu (atmetus biurokratinius formalumus) jie praktiškai buvo pažengę daug toliau, negu siūlo Europos Komisija. Todėl 2013 m. paskelbimas S.Dariaus ir S.Girėno metais tik patvirtina Europos komisijos pasiūlymo tikslingumą ir praplečia jį.

2013 metų paskelbimas S.Dariaus ir S.Girėno metais gražiai įsipina į Lietuvos pirmininkavimą Europos Sąjungai, ypač bendraujant su Vokietija ir Lenkija.

Savaime suprantama, kad Seimo priimtų gerų ar blogų sprendimų dėl 2013 m. paskelbimo minėtų įvykių pažymėjimo metais niekas nepakeis. Ir nereikia.

Reikėtų, kad Seimas, o gal Vyriausybė inicijuotų pasiūlytos šiame straipsnelyje diskusijos tęsinį, pakviečiant jame dalyvauti minėtų datų paminėjimo iniciatorius ir lobistus. Jame, vadovaujant atsakingiems Seimo ar Vyriausybės pareigūnams, reikėtų apsispręsti dėl prioriteto minėtoms iniciatyvoms nustatymo ir rasti teisingus sprendimus, kaip įgyvendinti naudingiausias iniciatyvas, maksimaliai išnaudojant bendradarbiavimo galimybes.

Nesinorėtų sulaukti situacijos, kai viskas bus palikta savieigai, viską „nurašant“ praėjusios kadencijos Seimui.

Jonas Mažintas

Komentarai

 

 

 
   • kalbamės ne tam, kad įrodyti, bet tam, kad sužinoti.

    Tada galima kalbėti ir apie nieką.

    Kad sužinoti kas tas yr .

    Thumb up 1 Thumb down 2

   • nes aš noriu sužinoti iš kur Lietuvoj 350 pasiutusių šunų, puolančių vieną ŽMOGŲ ?

    Net ir pasiutęs šuo , įkandęs nubėga. Šakalai ėda tik likučius.

    Čia – hienos !!!!!

    Nori ėsti dar gyvą !!!!!!!!!!!

    Thumb up 2 Thumb down 1

 1. Kai Lietuva yra prijungta prie ES dviejų dienų neaiškiu referendumu,
  tai yra sukčiavimas.
  Kai Lietuvos žmonės priversti išgyventi nežmoniškos socialinės atskirties sąlygomis ES,
  tai yra sukčiavimas.
  Kai net Lietuvos žemė yra paversta preke užsieniečiams tik už lengvai spausdinamus pinigus,
  tai yra sukčiavimas.
  Lietuva yra naikinama, sukčiaujant.
  22 metus partinės gaujos naikino Lietuvą.
  Negerai.

  Partinės gaujos, kurios valdė Lietuvą 22 metus, darė nusikaltimus žmogiškumui. Partinių gaujų dėka, Lietuva tapo netinkama žmogui gyventi. Neregėto masto emigracija tai byloja. Visos partinės gaujos, prisidėjusios prie Lietuvos naikinimo, turi būti išformuotos.

  Thumb up 4 Thumb down 2

 2. Štai keletas skaičių, kurie akivaizdžiai rodo vis didėjančią priespaudą Lietuvoje.

  2009 metais partinės gaujos sukčiai įvedė neapmokestinamojo pajamų dydžio (NPD) skaičiuoklę ir dabar kai pajamos yra 3150 litų ir daugiau, tai NPD = 0 !!!
  Nuo tada, dabar …

  Kai MMA 800 litų, tai darbininkui į rankas teko 85% atlyginimo.
  Kai MMA 850 litų, tai darbininkui į rankas teko 84% atlyginimo.
  Kai MMA 1000 litų, tai darbininkui į rankas tenka 82% atlyginimo.
  Tai reiškia, kad …
  Didinant MMA, „nepastebimai” didėja mokesčiai silpniausiesiems Lietuvoje.

  Anglijoje …
  Rugsėjo mėnesį darbininkui į rankas teko 90% nuo mažiausio darbo užmokesčio.
  Balandžio mėnesį darbininkui į rankas teks 93% nuo mažiausio darbo užmokesčio,
  padidinus NPD.
  NPD Anglijoje didinamas kasmet, nuvertėjant pinigams, brangstant prekėms.

  Anglijoje šiuo metu NPD apie 2830 litų per mėnesį.
  Balandį NPD bus apie 3300 litų per mėnesį.
  Nuo šios sumos nėra atskaičiuojamas joks mokestis:
  -nei valstybinei mokesčių tarnybai;
  -nei socialiniam draudimui.
  Maisto ir daiktų kainos apytiksliai sutampa su lietuviškomis.
  Lietuvos gyventojai drabužius ir avalynę perka Anglijoje.

  Thumb up 1 Thumb down 2

 3. Gyventi oriai Lietuvoje trukdo štai šios partinės gaujos, kurios sukūrė Lietuvą netinkamą žmogui gyventi:
  – LSDP (Lietuvos socialdemokratų partija) ir
  gaujos vadeiva Algirdas Butkevičius;
  – TS LKD (Tėvynės sąjunga – Lietuvos krikščionių demokratai) ir
  gaujos vadeiva Andrius Kubilius;
  – Partija Tvarka ir teisingumas su
  gaujos vadeiva Rolandu Paksu;
  – Liberalų ir centro sąjunga su
  gaujos vadeiva Algiu Čapliku;
  – Lietuvos Respublikos liberalų sąjūdis ir
  gaujos vadeiva Eligijus Masiulis.
  Taip pat Lietuvai yra pavojingi gaujos vadeiva Voldemar Tomaševski su Lietuvos lenkų rinkimine akcija, gaujos vadeiva rusas Viktor Uspaskich su darbo partija ir kiti į juos panašūs.

  Tai yra nusikalstamos partinės gaujos, kurios dirbtinai skurdina bendruomenės žmones, naikina Lietuvą.

  Thumb up 5 Thumb down 3

 4. 22 metus
  Lietuvą skurdino, partinių gaujų suformuotos, penkiolika vyriausybių.
  Štai kokioje padėtyje dabar yra Lietuvos žmonės.
  Kai …
  Anglijoje nekvalifikuotas darbininkas už minimalų valandinį atlygį gali nusipirkti šešis produktus:
  – pieno 1 litrą;
  – miltų 1 kilogramą;
  – cukraus 1 kilogramą;
  – 6 kiaušinius;
  – aliejaus 1 litrą;
  – dyzelino 1 litrą.
  Tai …
  Lietuvoje nekvalifikuotas darbininkas už minimalų valandinį atlygį nepajėgus nupirkti dyzelino 1 litro, aliejaus 1 litro (nes brangesnis už dyzeliną su akcizais) ir iš likusių keturių aukščiau išvardintų produktų gali nusipirkti tik vieną kurį nors, nes kitiems įsigyti pinigų jau nepakanka.
  (Tai yra 2012 kovo mėnesio tyrimo duomenys)
  Tokiom nežmoniškom sąlygom Lietuvoje skursta dirbantis jaunimas ir mes su mažiausiomis darbo pajamomis, tokiom sąlygom yra priversti vargti ir mūsų tėvai pensininkai.

  Jei Europos Sąjungoje (ES) yra toleruojama tokia atskirtis, tai ES neturi ateities.

  Thumb up 3 Thumb down 2

 5. bažnyčia tai kiekvieną savaitę,vos ne dieną,mini ką nors-tradicijos senos minimos nors negausios žmonių ir šymet Tikėjimo metai paskelbti,o valstybė juolab turėtų per tai auklėti žmones patriotiškumo ir jaunimą,kuris nežino kur dėtis,ypač provincijoj,o kiekvienoj joje ko gero istoriškai yra ką paminėti,nebūtinai tik Vilniuje,kviesti svečius…

  Thumb up 3 Thumb down 1

 6. Tur but svarbiausia vistik,Dariaus ir Gireno skrydis.Du vyrukai greit pagavo Amerikos verzluma.Pristatyt pasta lektuvu net ten buvo Naujiena.O pristatyt Lietuvon? o dar per pati Atlanta? Na ir musu vaikams pamoka.-Vistik vyrukai per ta nelemta lietuviska taupuma savo Zygdarbiui pasirinko sena sena nurasyta lektuva.

  Thumb up 4 Thumb down 1

 7. Užvakar Prezidentūroje susitiko dvi giminaitės:-tai J.E.Prezidentė D.Grybauskaitė ir jos giminaitė D.Korsakaitė,Prezidentės pasodinta į Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos (toliauVKEKK)pirmininkės krėslą 2010 sausio 29d, ten D.Korsakaitė gana sėkmingai įteisindavo šilumos biznieriams reikalingas šilumos kainas (tikėtina,kasd ne už ačių),to pavyzdys šilumos biznieriams priklausančiose katilinėse Biržuose ir Anykščiuose,kur kūrenama pačiu pigiausiu kuru-medžio drožlėmis 1 kWh šilumos kaina virš 35 cnt,o Molėtuose,kur šilumos ūkis valdomas rajono savivaldybės 1kWh.,kūrenant medžio drožlėmis tik 18 cnt. ,taigi per pusę mažiau.Giminaitės pasvarstė,ar ne per didelės šilumos kainos Biržuose ir Anykščiuose ,jeigu jos už Molėtų šilumos kainas vos ne du kartus didesnė.Kad nesužlugdyti D.Korsakaitės biznį nutarė šilumos kainas sumažinti, tačiau nesutarė kiek mažinti ,-Prezidentė siūlė mažnti 2 cnt už kWh.,o D.Korsakaitė 1,5 cnt..Pagaliau nutarta nuo sekančio šildymo sezono šilumos kainas mažinti 1,5 cnt/kWh.
  Apie šitą Prezidentės žygdarbį ištransliavo valstybinė televizija,runkeliai ir avinai džiaugiasi tokia Prezidentės dovana,o Prezidentė D.Grybauskaitė ir jos giminaitė D.Korsakaitė irgi džiaugiasi,kad išsaugojo D.Korsakaitės biznį ir eilinį kartą apmovė runkelius ir avinus..

  Thumb up 5 Thumb down 2

  • man irgi patinka kai energetikos ūkį stebi peroksidinės specialistės.
   Patirtis, įgyta grožio salonuose yra svarbiau už supratimą energetikoje. Jei pažįsti skaičius ir moki šiek tiek aritmetikos – viskas gerai. Tada gali būti specialiste.
   Sakė dabar užkasinės tik pigius vamzdžius.
   Lygtai anksčiau užkasinėjo brangius ?
   Tokius kaip sąmatoj ?
   Ir techninis prižiūrėtojas gyvena pagal atlyginimą ?
   Ir žemės iškasė kaip sąmatoj ? Ir už sąmatos kainą ? …….

   Juokiuosi, juokiuosi.

   Nes niekam neįdomi vamzdžio kaina sąmatoje, ir vamzdžio pirkimo kaina sąskaitoje – faktūroje.
   Todėl graužikė tik stebisi grindų plytelių kaina AMB statybose.
   Sąskaitos – faktūros jai nereikia. Jai reikia paplepėti.

   Runkeliai juk myli gražius žmones, juos renka, klausosi dainų, žiūrėdami gražius filmus net verkia…

   Ir vienu su puse cento džiaugiasi…

   Žmonės darosi žiaurūs. Nebenori, kad dzūkų antaniukas dar daugiau susitaupytų. Matyt darosi dar ir pavydūs ?

   Gal jiems brazauskienė gražesnė ? Grožis juk nugali ? A ne ?

   Thumb up 6 Thumb down 2

   • Nustebinai baisiausiai. Techninis prižiūrėtojas, jei kas (avarija tarkim), gali ilgam sėsti. Jų vietoje nerizikuočiau ne pagal sąmatą. Jei rizikuoja, tai kamikadzės.

    Thumb up 4 Thumb down 1

    • svarbu, kad vamzdžio pirkėjas pateiktų vamzdžio atitikties deklaraciją. T.y. prekybininkas garantuotų, kad jo vamzdis yra geras.

     Turiu popierių.

     Kuriam vamzdžiui ir kur tas vamzdis užkastas.

     Vamzdis neturi numerio. Kaip ir popieriuje negali būti numerio. Nes jo neturi vamzdis. Popierius tinka visiems vamzdžiams. Nes nereikalaujama tiekimo važtaraščių. Ar tai tas vamzdis ?

     Ale vamzdis vistiek be numerio ? Gali užsikasti popieriuje. Vamzdis juk neturi bar kodo !!!

     Atsako vamzdžio pardavėjas.

     Tech. priežiūra sėda į savo 150 000 BMW ir lekia “prižiūrėti” – užsimerkti į kitą objektą.

     Tai ko TU taip bijai ? Jis juk nebijo. Nes nekaltas. Kaltas tas kuris pardavė.

     Thumb up 3 Thumb down 2

     • Maždaug kaip dėl Gedimino pr. plytelių kalti kiniečiai? Zuokas ne.

      Thumb up 3 Thumb down 1

     • Tai ir aiškinu, kad kaltas pardavėjas.

      Jis davė popierių, kad plytelės geros.

      Zuokas neturi laboratorijos , ir neprivalo turėti.

      Jeigu pardavėjas parduoda karvės šūdą ir parašo atitikties deklaraciją, kad tai asfaltas, tai kuom kaltas zuokas.

      Paaiškinu:

      Visi viską žino. Nes kainų skirtumas keliauja žinantiems.

      Kaltas lieka mažiausias, nes norėjo išgyvent.

      Šriūbėnas nekaltas kad nežinojo – žinojo. Jis kaltas, kad per gerai gyvena.

      Visi žino viską.

      Šitoj valstybėj nėra kas gaudo vagis .

      Iš Kauno beliko pusė kaip ir iš Panevėžio, bei Šiaulių. Visi traukia kur galima išgyventi: Vilnių, Klaipėdą.

      Protingesni ir be giminystės ryšių traukia tolyn ir kuo toliau. Kad mažiau pagundų būtų grįžti pažiūrėti į šią BEPROČIŲ KARALYSTĘ.

      Kad negrįžti ir neprisiminti.

      Thumb up 4 Thumb down 2

     • Ne visai taip. Pasižiūrėjau SR, ten parašyta, kad garantuoja ne pardavėjas, o tiekėjas. Tiekėjas yra statybinė organizacija (darbų vykdytojas), tai jie ir atsakovai jeigu kas. Gal projektuotojai kainas išpučia, jei savi projektuoja, o po to visi dalinasi?

      Bet šiaip, tai nebūk toks pesimistas-

      “Jau saulelė vėl atkopdama budina svietą
      Ir žiemos šaltos speigus pargriaudama juokiasi…”

      Thumb up 3 Thumb down 1

     • Trys “veikėjai”: užsakovas, rangovas ir VPT, jei objektas finansuojamas už mūsų runkelių pinigus. Ketvirtas- kontrolė Ne prie Ko.

      Thumb up 3 Thumb down 1

     • O R. Žylius, savo chebrūnei, 50-čiai metų pardavė nesaugią VP informacinę sistemą. Bet ir jis Ne prie ko, nes yra konservatorius, vadinasi patriotas. Viskas iš meilės Tėvynei.

      Thumb up 2 Thumb down 1

     • Betute, sužinok kiek kainuoja STR , kuris atrodo kaip D. Šlapoberskio deutsch -litauisches worterbuch, arba Forsaitų saga, ar Don Kichotas, ir atsiversk. Pamatysi Lietuvos institutų sumyžalėjusių pensininkų sukurtas pasakas. Dar ir piešinių kaip Guliverio kelionėse.

      Dar galima tapti kosmiškai inovatyvia statybos įmone už 10 000 per tris dienas apsimyžėlio pliurpimo, kaip surašyti į specialųjį žurnalą kada ir kas, kurią valandą ir kaip atvežė vamzdį. Koks vamzdžio skersmuo, sienelės storis, medžiaga,spalva, dulkėtumas, tepaluotumas, skersmens nukrypimas nuo apskritimo, valcavimo kokybė, padengto cinko storis ir sluoksnių skaičius, gamintojas, Kaip vežė ir kokioj temperatūraje ir koks buvo vėjo greitis, ar lijo , ar švietė saulė ? Kaip buvo kraunami vamzdžiai ir kokie buvo užfiksuoti pažeidimai ? Kokių priemonių reikia imtis , kad įvykdyti ISO 9001, ISO 14 000 ?

      Tai jei už pliurpalą 3-5 dienų univierų apsimyželiams nesumokėsi kaip parašyta aiškiai / į dieną – ir neduosi nei valgyti, nei atsigerti – statybos tau užsidaro.

      Bet turintis ISO , ir nė vieno darbininko – puikiausiai parduoda darbą kaimiečiams ( gink Dieve ne Lietuvos kaimo Žmonėms ). Dar pamiršau, kad švogeriams ISO nereikalingas.

      Tada ISO ištaško kaimiečių pinigus . Kaimiečiai tyliai grįžta namo krautis lagaminų.

      Pavargau. 5,5 darbo dienos. Dar ir nusiprausti reikia. Gal vėliau.

      Thumb up 2 Thumb down 2

     • Dėl pensininkų- sutinku. LSIS (prie AM), vadovauja senukas, kuriam maždaug jau be metų šimtas metų. Kauniškis gal kokiais dviem metais jaunesnis.

      Thumb up 2 Thumb down 1

    • pesimizmas ateina nuo niekšų įsigalėjimo.

     Galima džiaugtis ” kai nieko neturi, tai ir nereikia nieko ” tik Afrikos smėlyne.

     Kada aplinkui nėra niekšo.

     Nes ten jis vienas – neišgyventų .

     Nėra šansų net galvoti apie tai.

     Sąlygos pasikeičia mieste. Pasipila niekšai .

     Dar galima džiaugtis kosmine dėžute – skarda. Aš tikiuosi , kad vistiek sugalvos ką į ją įdėti. Tikrai ne LIETUVĮ, kaip jau rašiau.

     Tikiuosi bent jau obuolį ekologiškai įdės.

     Mes tokie. Tie Lietuvai.

     Jumi mumi nesuprasti.

     Nebent po kurio laiko……

     Thumb up 3 Thumb down 2

     • žinai – labai gera jausti ŽMOGŲ, kuris nesugadintas pykčio.

      Labai jaučiasi.

      Tu esi gera.

      Thumb up 0 Thumb down 1

     • tik kam tau tos nesąmonės. Kur Tavo batukai, rankinukai, kvepaliukai ?

      Thumb up 0 Thumb down 1

    • dar , BETUTE, noriu paklausti kaip eilinis runkelis :

     Kokias teigiamas emocijas man, o gal ir kitiems galėjo per paskutinius kelis metus sukelti Valstybės valdžiagyviai ?

     Pavardink nors vieną teigiamą veiksmą, žodį, elgesį. ar bet ką , kas sukeltų emocijas nors vienai sekundei ?

     Kur tos emocijos ?

     Thumb up 3 Thumb down 2

     • nespėjau net klaidų patikrinti, o minusas jau stovi.

      Man tai labai svarbu. Aš negalėsiu su minusu net užmigti.
      reikės kažką su savimi daryti.

      Paimsiu tabletę .

      Thumb up 3 Thumb down 1

     • Čia kažkas juokauja su tais minusais. Na zlo.

      Thumb up 0 Thumb down 1

     • kodėl niekas nenori įsijungtti į mūdviejų viešą pokalbį ? Tik apie pieną nugriuvo keliskart.

      Gal nebeliko apie ką ?

      Gal visi patenkinti ?

      Kad gyvenimas gerėja ?

      Laukia gal 1509 ?

      Gal prarado tikėjimą ?

      Galvojo, kad Dievas tas, kuris duos pinigų ?

      Dabar reikia keisti DIEVĄ ?

      Gal tas neapgaus ?

      Mokesčių surinkau 0. Kol skaičiavau pašalpas , išleidau milijonus. Dar trylikto mėn. algą daviau, nes Lietuvoj yra Lietuvos kalendorius ir laikas.

      Kaip tas 2 Kauno ligoninės konsultantas ant 8 etatų ?

      Galvoja , kad RUNKELIAI liko be atminties ?

      Tarp kitko – kaip jam sekasi ? Ant kelių etatų sėdi ?

      Va ir gavau teigiamą patriotinę dozę iš Valstybės.

      Sąrašas – Lietuvos ŽMONIŲ atmintyje.

      Manau, kad ir jie gauna kaskart po teigiamą dozę.

      Charakteriai skirtingi. Tai ir temos kitos .

      Kaune visi mirs nuo TĖVŲ.

      Sprendimas priimtas.

      Man tai yra teigiama !!!! ……………………………………….

      Thumb up 1 Thumb down 1

     • Betute, juk smalsu, kodėl “…….” žaidžia plius – minus ?

      Jie matyt galvoja, kad mums tai yra SVARBU.

      JIE, MATYT, RIMTAI TAIP galvoja ?

      Thumb up 1 Thumb down 1

     • Tuoj prasidės renovacija. Darbais neatsiginsi. Ponas būsi. Tik nepasipūsk tada labai. Biškį, žinoma, galima.

      Thumb up 0 Thumb down 1

     • Kad mes čia ne į temą. Čia reikia apie lėktuvus kalbėti, Jonas Mažintas yra Lietuvos aeroklubo prezidentas. Dar galima apie tarmes. Kon saka?

      Thumb up 0 Thumb down 1

 8. labia gera mintis.Ir verslininkai galetu prisijungti,prekiauti,tarkim Lituanikos modeliukais,ar lakunu kepuremis vaikams,uzuot tik kaltinami neverslumu.

  Thumb up 3 Thumb down 0

  • buvo per krepšio čempionatą padarę Kinijoj žalių vienkartinių maikių po 99 litus už vieną.

   Todėl kaltinti lietuvių neverslumu nereikia.

   Kaltinti galima būtų tik gobšumu, kuris atėmė protą.

   Thumb up 1 Thumb down 1

  • kiek pats galėtum nupirkti ekologinių, medinių , kokybiškų, saugių lietuviškų modeliukų : – vienas pagaliukas išilgai – du – skersai už planuojamą 60 Lt./vnt. kainą ?

   Ar tavo vaikas žais su tuo modeliuku, ar tu pats ?

   Thumb up 1 Thumb down 1

   • Kiniečius galima užsakyti plastmasinių.Padarytų kopijas tikro lėktuvo.Pats norėtum.Nors,aišku,tu jau pats gaminiesi,medinį,iš lazdelių,ekologišką?Dabar madoj,pačiam ir ekologiškai.

    Thumb up 1 Thumb down 0

  • mūsų vaikai jau seniai žaidžia su ekologiniais, mediniais, lietuviškais, saugiais auto – BMW modeliukais. T.y. medinė kaladėlė su keturiais ratukais.

   Pabrūžina į grindis, ir meta į sieną arba langą. Taip ugdoma judesių koordinacija. Rezultatai matomi aplinkui visur. Paaugus , rezultatai perkeliami ant piliečių veidų. O susirinkus į kiemo asociaciją, pradeda visai gerai sektis.

   Dar gerai yra mylėti gyvūnus, pvz. karvelius ar ypatingus šunis. Tada užauga ypač geri žmonės.

   Thumb up 1 Thumb down 1

 9. Pone Mažintai visa bėda tame ,kad dvikojai avina ir runkeliai į diskusijas neina,nes jie ,-jie temoka tik šandytis ir koliotis.

  Thumb up 1 Thumb down 3

 10. Dar užmiršot pridėt, kad popiežius šiuos metus Tikėjimo metais paskelbė… Taigi tik melsimės ir švęsim, dirbt laiko neliks. Ir pasaulį juokinsim…

  Thumb up 5 Thumb down 2 
Video reportažas


Nerpigiau.lt

Nerpigiau./lt/produktas/505/nusikaltimas-valstybes-vardu

Aktualu. Komentarai
Kodėl geras klientų aptarnavimas toks svarbus?
Į Lietuvą bandė įvežti trąšų falsifikatą
Foto reportažai Aktualu Naujausias numeris
Vidurnaktį baigs galioti judėjimo ribojimai tarp savivaldybių 
Po antradienį įvykusio neformalaus ministrų pasitarimo, sveikatos apsaugos ministras Arūnas Dulkys žiniasklaidą informavo,...

„Baltic Block“ plečia partnerių tinklą: pradeda bendradarbiauti su tarptautine padėklų ir konteinerių nuomos bendrove „Chep“ 
    Viena didžiausių medienos drožlių padėklų gamintojų Europoje, Latvijos kompanija „Baltic Block“,...

Lietuvos miestuose vyks piketų banga dėl Seimo darbo grupės netinkamai išnagrinėtos situacijos Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centre (4)
Žurnalistas Liudas Dapkus rašo, kad „istorija yra svarbus kovos ginklas“. Šių dienų įvykiai...

„MOKI VEŽI“ atveria parduotuvių duris 
Nuo kovo 15 d., laikantis visų saugos reikalavimų, atidaromos visos šalyje veikiančios 24 „MOKI...

Grįžimas į biurą po pandemijos: ko prireiks? 
Spartėjant skiepijimo procesui ir keičiantis karantino sąlygoms, daugelis įmonių jau pradeda svarstyti apie...

Kaip išsirinkti Gelį Nagams? 
Prieš dešimtmetį nagų gelis nebuvo toks populiarus, kaip šiandien. Dažniausiai jį rinkdavosi nagų...

Anekdotas


Naujovė KK Facebook
Reklama

Politika   Bylos, sukrėtusios Lietuvą
EP narys A. Kubilius: „Nestabilumas Rytų Partnerystės regione tampa nauju jo bruožu“
Europos Parlamento narys, Euronest Parlamentinės Asamblėjos (PA) pirmininkas Andrius Kubilius,...
Valdžios sektoriaus balansas 2020 metais: 3,5 mlrd. eurų deficitas
Išankstiniais duomenimis, 2020 metų Lietuvos valdžios sektoriaus deficitas sudarė 3,5...
Prezidentas kviečia šalinti kliūtis didelės rizikos grupių skiepijimui
Lietuvos Respublikos Prezidentas Gitanas Nausėda, antradienį nuotoliniu būdu susitikęs su...
 
LAT pritarė apeliacinės instancijos teismo išvadoms dėl Vilniaus universiteto pareigos atlyginti neturtinę ir turtinę žalą Norvegijos kalnuose žuvusios studentės tėvams (6)
Lietuvos Aukščiausiasis Teismas atmetė Vilniaus universiteto kasacinį skundą ir paliko...
Nepramušamas VU „betonas“ – aukšti teisėjai ir prokurorai? (5)
Giedrė Gorienė „Ir mažas akmenukas didelį vežimą išverčia“, – sako...
Kada naikinsime nereikalingus teismus? (5)
Giedrė Gorienė Kada naikinsime aukštesnės instancijos teismus? Kam jie apskritai...
 

Teisėsauga   Verslas, ekonomika
Tikslinamos asmens sulaikymo sąlygos – aiškesni pagrindai ir procedūros (2)
Geriau įgyvendinti asmens teisę apginti savo laisvę, aiškiau reglamentuoti laikinojo...
Prezidentas paskyrė Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus pirmininką (2)
Lietuvos Respublikos Prezidentas Gitanas Nausėda, vadovaudamasis Konstitucija, Teismų įstatymu ir...
Lietuvos advokatūra apie šios dienos sulaikymus: Lietuvoje įsivyrauja „sulaikymo prezumpcija“ (2)
Lietuvos advokatūra, reaguodama į žinomų mūsų šalies asociacijų ir asmenų...
 
Georgij Nikonorov jungiasi prie „Yukon Advanced Optics Worldwide“ vadovų komandos
Aukštųjų technologijų bendrovės „Yukon Advanced Optics Worldwide“, gaminančios civilinius termovizorinius...
R. Viršilas. Kiek įmonių socialinėje atsakomybėje yra atsakomybės?
Rolandas Viršilas  Jau metai, kaip gyvename naujos realybės – pandemijos...
„SME Finance“ steigia neobanką verslo klientams
Tikimasi, kad tik verslo klientams skirtas neobankas veiklą pradės 2021...
Krašto apsauga   Užsienis
Krašto apsaugos viceministras M. Abukevičius: „Kibernetinis saugumas – visų atsakomybė“
Efektyviai užtikrinti ypatingos svarbos informacinių išteklių valdytojų kibernetinį saugumą, stiprinti...
Lietuvos kariuomenei perduoti dar 142 nauji sunkvežimiai „Unimog“
Spalio 21 d. Lietuvos kariuomenei perduoti dar 142 nauji penkių...
R. Karoblis naujuoju kariuomenės vadu siūlo Sausumos pajėgų vadą gen. mjr. V. Rupšį (1)
Krašto apsaugos ministras Raimundas Karoblis naujuoju Lietuvos kariuomenės vadu Prezidentui...
 
Pretendentė į EK pirmininkes sulaukė europarlamentarų reakcijos (1)
Pretendentė į Europos Komisijos (EK) pirmininkės postą Ursula von der...
V.Zelenskis „nokautavo“ P.Porošenką (8)
    Pomaidaninio Ukrainos prezidento Petro Porošenko „puota karo metu“...
Dėl Skripalių apnuodijimo S.Lavrovas pirštu dūrė į NATO: „Tai ne „Novyčiok“, o BZ“ (25)
Rusijos URM ministras Sergejus Lavrovas pareiškė, kad Cheminio ginklo draudimo...
Sportas   Laiškai
“PingPongiuko”akademija kviečia (1)
Oficialus klubo Facebook puslapis>>>...
Cristiano Ronaldo sezoną temdo priekabiavimo skandalas (1)
Cristiano Ronaldo – vienas geriausių planetos futbolininkų. Apie šį portugalą...
Lietuvos rinktinės laukia kroatų išbandymas (1)
  Lietuvos nacionalinė vyrų krepšinio rinktinė tęsia kovą dėl galimybės...
 
Kam tarnauja Šaulių sąjunga (9)
Kaip manote ar visi Šaulių sąjungoje pritaria jūsų sąjungos nariui...
Geradarei savanoriai pačiai prireikė pagalbos (1)
Nuo nelaimės nėra apsaugotas niekas. Likimas skaudžiai skriaudžia ir tuos,...
Mulkinanti apklausa “Mes europiečiai”” (3)
Šiuo metu – 2019.05.11, 17:30, – portale lrytas.lt  vykdoma apklausa,...